Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019

Μία αποτίμηση

Ήρθε η ώρα να κάνουμε μία αποτίμηση.

Στο ιστολόγιο μελετάται η φυλετική ανθρωπολογία, που αποτελεί κλάδο της φυσικής ανθρωπολογίας, που έχει ως σκοπό την ταξινόμηση του ανθρώπου σε φυλές. Η ανθρωπολογική ταξινόμηση αξιοποιεί μέρος των ανθρωπολογικών γνωρισμάτων για την κατάταξη των ανθρώπων σε φυλές. Παράλληλα, επειδή οι φυλές διαθέτουν συνδυασμό σωματικών και ψυχικών κληρονομικών γνωρισμάτων, κομμάτι της φυλετικής ανθρωπολογίας είναι και η μελέτη των ψυχικών και πνευματικών γνωρισμάτων τους. Το ιστολόγιο εστιάζει στους ζώντες πληθυσμούς.

Το αντικείμενο της φυσικής ανθρωπολογίας και ειδικότερα της φυλετικής ανθρωπολογίας, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πνευματικές κατακτήσεις του ανθρώπου. Στη βιολογική υπόσταση ενυπάρχουν όλα τα στοιχεία στα οποία βασίζεται το σώμα και ο χαρακτήρας μας. Η κληρονομικότητα καθορίζει τις βασικές σωματικές και ψυχικές προδιαθέσεις, επηρεάζοντας καταλυτικά την προσωπικότητά μας. Σε επίπεδο κοινωνίας, η φυλετική σύνθεση του πληθυσμού καθορίζει τις κοινωνικές συμπεριφορές, τις προτιμήσεις και τις δυνατότητές της. Η ιστορική πορεία και ο πολιτισμός ενός έθνους, αποτελούν απώτερα εκφάνσεις της φυλετικής ιδιοσυστασίας του. Είναι αδιανόητο να έχει ανακαλυφθεί αυτή η γνώση και να μην είναι διαθέσιμη. Η αξία του αντικειμένου έχει ευρύτερη κοσμοθεωρητική σημασία, που θα πρέπει να μελετάται συστηματικά από τους διανοούμενους και να αποτελεί κτήμα όλου του λαού.

Υπήρχε ένας προβληματισμός πριν την δημιουργία του ιστολογίου. Η Ελλάδα δεν έχει παράδοση στο αντικείμενο της φυσικής ανθρωπολογίας. Παρά το αρχικό έργο του Κλων Στέφανος και του Ιωάννη Κούμαρη, δεν παρήχθη επιστημονικό δυναμικό που να ασχοληθεί συστηματικά με το αντικείμενο και να διακριθεί. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, η φυσική ανθρωπολογία στην Ελλάδα δεν ξεπέρασε ποτέ το εμβρυϊκό στάδιο, παρότι σε γειτονικές χώρες βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο. Ειδικότερα από πλευράς φυλετικής ανθρωπολογίας, οι μόνοι που χρησιμοποίησαν φυλετικούς τύπους ήταν οι Κούμαρης και Πουλιανός, αλλά ακόμη και αυτοί δεν χρησιμοποίησαν όλους τους βασικούς παγιωμένους φυλετικούς τύπους της Ευρωπαϊκής τυπολογίας. Επίσης, οι θεμελιώδεις γνώσεις περί ανθρωπολογίας δεν έφτασαν ποτέ στα ευρύτερα λαϊκά στρώματα. Πιο γνωστό έγινε...

Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019

Bιβλιογραφία: Γενική

Η παρακάτω λίστα περιλαμβάνει γενική βιβλιογραφία για την ανθρωπολογία των ζώντων πληθυσμών του πλανήτη, τις βασικές αρχές της φυσικής ανθρωπολογίας, την επίδραση της φυλής στην ατομική συμπεριφορά, στην ιστορία και στον πολιτισμό και για ανθρωπολογικά ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος. Για την φυσική ανθρωπολογία κάθε χώρας ξεχωριστά, δείτε την βιβλιογραφία για Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Νοτιοανατολική Ασία και Ωκεανία και Αμερική.

Η λίστα ξεκινά με τη βιβλιογραφία στην οποία περιγράφονται οι φυλές και οι λαοί του πλανήτη. Μελετάται η ανθρώπινη ποικιλομορφία σε κάθε γωνιά του πλανήτη και ταξινομείται σε φυλές, βάσει ανθρωπολογικών κριτηρίων. Έπειτα, περνά στα κλασικά συγγράμματα με τις βασικές αρχές της φυσικής ανθρωπολογίας, που είναι απαραίτητα για όποιον θέλει να ασχοληθεί με το αντικείμενο. Δίνονται και πιο αναλυτικές μελέτες για επιλεγμένα ανθρωπολογικά γνωρίσματα. Επίσης, δίνονται τα κλασικά έργα σχετικά με την εξελικτική θεωρία, που αποτελεί την βάση της επιστήμης της φυλετικής ανθρωπολογίας, εστιάζοντας στους Charles Darwin, Alfred Russel Wallace και August Weismann.

Παρατίθενται σε ξεχωριστές ενότητες οι μελέτες κληρονομικότητας του Charles Davenport, οι στατιστικές μελέτες της σχολής του Karl Pearson και οι μελέτες σύνδεσης φυλής-γεωγραφίας του Thomas Griffith Taylor. Ακόμη, δίνονται διάφορες μελέτες όπου εξετάζονται τα αποτελέσματα της φυλετικής μίξης στον άνθρωπο και η συσχέτιση φυλής και υγείας.

Ξεχωριστή ενότητα στη βιβλιογραφία έχουν οι μελέτες στις οποίες εξετάζεται η επίδραση της φυλής στην συμπεριφορά και στην ψυχολογία του ατόμου. Εξετάζεται η φυλετική ψυχολογία, τα πνευματικά και ψυχικά γνωρίσματα βάσει κληρονομικότητας, η σύνδεση φυλής και κοινωνικής θέσης ή πνευματικών επιτευγμάτων, κλπ. Έπειτα, δίνονται οι μελέτες που εξετάζουν την επίδραση της φυλής στην ιστορία και στον πολιτισμό, με το σύγγραμμα του Arthur de Gobineau να κατέχει προεξάρχουσα θέση, όπως και οι μελέτες του Gustave Le Bon.

Ειδική ενότητα διατίθεται για τις μελέτες της ανθρωποκοινωνιολογίας, της σχολής του Otto Ammon και του Georges Vacher de Lapouge. Μελετώνται τα ανθρωπολογικά γνωρίσματα σε σχέση με διάφορα κοινωνικά φαινόμενα, όπως κοινωνική διαστρωμάτωση, εσωτερική μετανάστευση, κατανομή πλούτου, μορφωτικό επίπεδο, κοινωνική επιλογή έναντι φυσικής επιλογής, κλπ. Αναπόφευκτα γίνεται η συσχέτιση μεταξύ φυλετικής θεώρησης και πολιτικής επιστήμης, εδραιώνεται η θεώρηση περί κληρονομικής ανισότητας στον άνθρωπο και γίνεται η σύνδεση της ιστορικής πορείας των εθνών με τον φυλετικό παράγοντα.

Η λίστα καταλήγει με μελέτες για την ιστορία της ανθρωπολογικής σκέψης, ειδικές μελέτες για γνωστούς φυλετικούς τύπους και αταξινόμητες μελέτες γενικού ανθρωπολογικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη 12 Μαρτίου 2019

Ανθρωπολογικά περιοδικά

Τα ανθρωπολογικά περιοδικά είναι η βασική πηγή εύρεσης πληροφοριών σχετικά με το αντικείμενο της φυσικής ανθρωπολογίας. Με την εδραίωση, ανάπτυξη και επέκταση της επιστήμης της φυσικής ανθρωπολογίας, ιδρύθηκαν σταδιακά εξειδικευμένα ανθρωπολογικά περιοδικά. Βέβαια, λόγω της ευρύτητας της επίδρασης της ανθρωπολογίας στις άλλες επιστήμες, ανθρωπολογικές μελέτες δημοσιεύονται και σε άλλου είδους επιστημονικά περιοδικά, όπως αρχαιολογικά, ιατρικά, γεωγραφικά, φυσικής ιστορίας, κτλ.

Στην παρακάτω λίστα περιλαμβάνονται τα ανθρωπολογικά ή συγγενή εθνολογικά περιοδικά, ταξινομημένα ανάλογα με την χώρα όπου εκδίδονται.

Σάββατο 9 Μαρτίου 2019

Βιβλιογραφία: Ευρώπη

Περιλαμβάνεται βιβλιογραφία για τους ζώντες πληθυσμούς της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ρωσίας. Αρχικά, δίνεται η γενική βιβλιογραφία, που αφορά σε όλη την ήπειρο. Έπειτα, λόγω του όγκου της, η βιβλιογραφία χωρίζεται ανά χώρες ή ομάδες γειτονικών χωρών. Η Ιβηρική χερσόνησος καλύπτεται μαζί, με ειδική ενότητα για τους Βάσκους. Η Γαλλία δίνεται μόνη της, με ειδική ενότητα για την Κορσική. Ακολουθεί Ελβετία-Αυστρία και Ιταλία. Η ομάδα χωρών Βέλγιο-Ολλανδία-Γερμανία-Δανία παρουσιάζεται μαζί, επειδή η βιβλιογραφία για τη Γερμανία, παρότι ογκώδης, δεν είναι διαθέσιμη.

Στη συνέχεια δίνονται μαζί Βρετανία-Ιρλανδία και μαζί οι χώρες της Σκανδιναβικής χερσονήσου, με ειδική ενότητα για τους Λάπωνες. Έπειτα, δίνονται μαζί οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης, που περιλαμβάνουν Πολωνία, Λευκορωσία, Ουκρανία, Βαλτικές χώρες και Ευρωπαϊκή Ρωσία. Μετά δίνονται οι Ουγγαρία-Τσεχία-Σλοβακία μαζί. Περνώντας στα Βαλκάνια, δίνεται η βιβλιογραφία για την Ρουμανία, την Βουλγαρία, τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας μαζί, την Αλβανία και μια γενική βιβλιογραφία σχετικά με τα Βαλκάνια. Η λίστα καταλήγει με την βιβλιογραφία για την Ελλάδα.

Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019

Βιβλιογραφία: Ασία

Περιλαμβάνεται βιβλιογραφία για τους ζώντες πληθυσμούς της Ασίας. Οι μελέτες είναι πολυάριθμες και χωρίζονται σε γεωγραφικές ζώνες. Αρχικά δίνεται η βιβλιογραφία για την Μέση Ανατολή, με γενικές μελέτες και έπειτα κατάτμηση σε ζώνες. Έπειτα, δίνεται η βιβλιογραφία για την Ινδία, την Κεντρική και Βόρεια Ασία, την Κίνα και την Κορέα, την Ιαπωνία και ειδικότερα τους Αϊνού, καθώς και την Ινδοκίνα. Η Μαλαισία και τα νησιά Andaman περιλαμβάνονται σε άλλη λίστα. Ακολουθούν συνδυαστικές μελέτες που εμπλέκουν πάνω από μία περιοχές της Ασίας και ενδεικτικές μελέτες σύγχρονης φυσικής ανθρωπολογίας, κυρίως από την Ινδία.

Κυριακή 3 Μαρτίου 2019

Βιβλιογραφία: Αφρική

Περιλαμβάνεται βιβλιογραφία για τους ζώντες κατοίκους ολόκληρης της Αφρικανικής ηπείρου. Αρχικά, δίνεται η γενική βιβλιογραφία, που αφορά σε όλη την ήπειρο. Ακολουθεί η βιβλιογραφία της Βόρειας Αφρικής, όπου οι Κανάριες νήσοι δίνονται ξεχωριστά. Η υποσαχάρια ζώνη χωρίζεται ως Δυτική, Ανατολική, Κεντρική και Νότια Αφρική. Η βιβλιογραφία για τη Μαδαγασκάρη παρέχεται ξεχωριστά, όπως επίσης και για τους Πυγμαίους της Κεντρικής Αφρικής. Έπειτα δίνεται βιβλιογραφία με συνδυαστικές μελέτες, που εμπλέκουν πάνω από μία περιοχές και βιβλιογραφικό δείγμα από πρόσφατες ανθρωπολογικές μελέτες.

Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019

Βιβλιογραφία: Νοτιοανατολική Ασία και Ωκεανία

Περιλαμβάνεται βιβλιογραφία για τους ζώντες πληθυσμούς της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Ωκεανίας. Αρχικά δίνεται η βιβλιογραφία για τα νησιά Andaman και γενικότερα για τους Negritos, με αναφορές και στους απώτερα συγγενείς Πυγμαίους της Αφρικής. Έπειτα, δίνεται βιβλιογραφία ξεχωριστά για τις διάφορες γεωγραφικές ζώνες ως εξής: Μαλαισία-Ινδονησία, Φιλιππίνες, Νέα Γουινέα, υπόλοιπη Μελανησία, Πολυνησία-Μικρονησία, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία και Τασμανία, στην τελευταία έχουν μπει και παλαιοανθρωπολογικές μελέτες, λόγω της εξαφάνισης των Τασμανών ιθαγενών. Επίσης, δίνεται βιβλιογραφία με συνδυαστικές μελέτες, που εμπλέκουν περισσότερες από μία περιοχές.

Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019

Βιβλιογραφία: Αμερική

Περιλαμβάνεται βιβλιογραφία για τους ζώντες πληθυσμούς της Αμερικανικής ηπείρου, η οποία χωρίζεται σε Βόρεια, Κεντρική και Νότια. Αρχικά δίνεται η γενική βιβλιογραφία σχετικά με τους κατοίκους όλης της ηπείρου και έπειτα χωρίζεται γεωγραφικά. Στη Βόρεια Αμερική η βιβλιογραφία δίνεται χωριστά για τους Αμερικανούς ιθαγενείς, για τους λευκούς αποίκους Ευρωπαϊκής καταγωγής και τους νέγρους Αφρικανικής καταγωγής. Ακολουθεί η βιβλιογραφία για την κεντρική Αμερική. Η βιβλιογραφία για την Νότια Αμερική, περιέχει μια γενική κατηγορία και έπειτα, λόγω του όγκου της, χωρίζεται σε τρεις γεωγραφικές ζώνες.

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019

Ο Lapouge για την φυλή και το έθνος"Δεν μπαίνουμε με διάταγμα σε μια οικογένεια ή σε ένα έθνος. Το αίμα που φέρουμε στις φλέβες μας από τη γέννησή μας, το διατηρούμε για όλη μας τη ζωή. Το άτομο συνθλίβεται από τη φυλή, δεν είναι τίποτα από μόνο του. Η φυλή, το έθνος είναι τα πάντα."Ο Γάλλος ανθρωπολόγος Georges Vacher de Lapouge υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της Ευρωπαϊκής διανόησης. Ξεκίνησε ιδεολογικά έχοντας σοσιαλιστικές απόψεις, όμως οι φυλετικές μελέτες του επηρέασαν καταλυτικά την σκέψη του με αποτέλεσμα να γίνει ενσυνείδητος εθνικιστής και φυλετιστής. Από τις ανθρωπολογικές του μελέτες διαπίστωσε την σημασία του φυλετικού παράγοντα στην κοινωνία, στην ιστορία και στον πολιτισμό. Οι κορυφαίες συμβολές του στην μελέτη της κοινωνίας...

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019

6 χρόνια ΦΥΛΕΤΙΚΑ! - Ένα ταξίδι


Τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους να μελετούν την επιστήμη και να μοχθούν πνευματικά; Όσα εμπόδια και αν τεθούν, πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα έχουν μια ακατάβλητη εσωτερική θέληση για πνευματική αναζήτηση. Η μελέτη της φυλετικής ανθρωπολογίας, με την οποία καταπιαστήκαμε στο ιστολόγιο, αποτελεί ένα από τα υψηλότερα πνευματικά επιτεύγματα του ανθρώπου, δίνοντας για πρώτη φορά πειστικές εξηγήσεις για τον τρόπο συμπεριφοράς των ανθρώπων, την μορφή των κοινωνιών και την εξέλιξη του πολιτισμού.

Όμως, κάθε ταξίδι φτάνει κάποια στιγμή στον προορισμό του. Σε όλα αυτά τα χρόνια, παρουσιάστηκε σχεδόν όλο το διαθέσιμο υλικό σχετικά με το αντικείμενο της φυλετικής ανθρωπολογίας. Ένα επιστημονικό αντικείμενο κεφαλαιώδους σημασίας, που παρά τη μεγάλη αξία που έχει, παραμένει άγνωστο στο ευρύ κοινό. Οι γνώσεις περί φυλής αποτελούν βασικό πνευματικό εφόδιο κάθε μορφωμένου ανθρώπου, σχηματοποιώντας την κοσμοθεώρησή μας.

Από την επόμενη εβδομάδα θα παρατεθεί η βιβλιογραφία της παρούσας μελέτης. Ευχαριστούμε πολύ τους αναγνώστες και είμαστε βέβαιοι ότι μέσω της γνώσης που αποκόμισαν, μπόρεσαν να διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες.

Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019

Οι καστανοί Κρομανοειδείς της βόρειας Ευρώπης

Θα έχετε δει πολλές φορές άτομα με καταγωγή από τη Σκανδιναβία να έχουν καστανό ή ακόμα και σκούρο καστανό χρώμα μαλλιών. Παρότι στερεοτυπικά οι Σκανδιναβοί θεωρούνται ξανθοί, υπάρχει μια σημαντική μερίδα του πληθυσμού που έχει καστανά μαλλιά. Το ζήτημα εντόπισαν οι ανθρωπολόγοι που μελέτησαν τη φυλετική σύνθεση της Σκανδιναβίας και της βόρειας Ευρώπης γενικότερα, η οποία αρχικά είχε θεωρηθεί Νορδική. Ωστόσο, ο Νορδικός τύπος συνδέεται με ξανθά μαλλιά και το γεγονός ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί καστανοί στην βόρεια Ευρώπη, οι οποίοι φαίνεται ότι είναι γηγενείς, δημιούργησε προβληματισμούς. Το ζήτημα απασχόλησε τον Σουηδό ανθρωπολόγο Bertil Lundman στη μελέτη του με τίτλο "Dunkelgemischte cromagnide Typen aus Dalarne, Schweden" που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie. Ο Lundman μελετάει τον καστανό Κρομανοειδή τύπο σε περιοχή της Σουηδίας, με αποτελέσματα που επεκτείνονται ευρύτερα στη βόρεια Ευρώπη.

Οι ανθρωπολογικές μελέτες στη βόρεια Ευρώπη έδειξαν ότι μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, σε κάποιες χώρες μάλιστα πλειοψηφικό, έχει καστανά ή σκούρα καστανά μαλλιά. Το γεγονός προκάλεσε προβληματισμό στους πρώτους ανθρωπολόγους που ασχολήθηκαν με τη φυλετική σύνθεση της βόρειας Ευρώπης. Οι Νορδικοί έχουν ξανθά μαλλιά, συνεπώς οι κάτοικοι αυτοί...

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

Σωματότυποι αθλητών και φυλή

Πολλές φορές θα έχετε δει στους αθλητές ενός συγκεκριμένου αθλήματος να τείνει να επικρατεί και ένας συγκεκριμένος σωματότυπος. Σε επίπεδο πρωταθλητισμού, οι απαιτήσεις από το σώμα βρίσκονται στο μέγιστο, συνεπώς κάθε σωματικό πλεονέκτημα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η σωματοδομή των αθλητών απασχολεί συστηματικά ανθρωπολόγους και βιολόγους, ώστε να διαπιστώσουν κατά πόσον στους αθλητές εντοπίζονται συγκεκριμένα σωματικά γνωρίσματα. Ιδιαίτερα αναλυτική είναι η μελέτη του J.E. Lindsay Carter με τίτλο "The somatotypes of athletes - A Review", που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Human Biology. Μελετάται ο σωματότυπος χιλιάδων αθλητών από διάφορα ατομικά και ομαδικά αθλήματα. Τα αποτελέσματα αποτυπώνονται σε διαγράμματα, ώστε να φανεί η βασική τάση του σωματότυπου για κάθε άθλημα. Βάσει της μελέτης, θα κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις για τη σχέση φυλής και αθλητισμού.

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τη μέθοδο του Sheldon, στην οποία ορίζονται τα γνωρίσματα κάθε ενός από τους γνωστούς μας σωματότυπους: ενδομορφικός, μεσομορφικός, εξωμορφικός. Σύμφωνα με τη μέθοδο, κάθε ανθρώπινο σώμα εξετάζεται για έναν αριθμό γνωρισμάτων και λαμβάνει μια τριπλή βαθμολογία, ανάλογα...

Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019

Αλπικοποίηση ή Αφρο-ασιατικοποίηση;

Μια Αλπική και ένας Ασιάτης
Το μέλλον της Ευρώπης φαντάζει ζοφερό. Οι Εβραίοι που ελέγχουν σχεδόν όλες τις κυβερνήσεις στη γηραιά ήπειρο, μέσω της μασονίας, επιβάλλουν με προσχεδιασμένο, οργανωμένο, συστηματικό τρόπο την φυλετική αλλοίωση της Ευρώπης με ορδές Αφρο-ασιατών. Κάθε ελπίδα για ανύψωση του ανθρώπου καταβαραθρώνεται, με ένα παγκόσμιο, γραφειοκρατικά οργανωμένο σχέδιο που έχει σκοπό την εξάλειψη των λευκών και την επιβολή μιας πολυφυλετικής ασύνδετης καταναλωτικής μάζας στην Ευρώπη. Το φυλετικό πρόβλημα της Ευρώπης όμως είναι πολυδιάστατο και έχει τις ρίζες του στην ιστορία. Στο πέρασμα των αιώνων, μια σταδιακή μείωση της ενεργητικότητας, του πολεμικού σθένους και της διάθεσης για επιβολή, αποτελεί παρατήρηση πολλών ιστορικών. Οι Ευρωπαίοι έχουν χάσει μέρος της ζωτικότητάς τους, χωρίς αυτό να οφείλεται αποκλειστικά στην ηδονιστική, υλιστική, καταναλωτική κοινωνία του σήμερα. Αυτή η έλλειψη ζωτικότητας στην πραγματικότητα διευκολύνει τα σχέδια της εξουσίας για την επιβολή της πολυφυλετικής κοινωνίας, εφόσον οι αντιδράσεις είναι πιο ήπιες ή λιγότερο αποτελεσματικές.

Η έλλειψη ζωτικότητας συνδέεται με την ιστορική αύξηση των Αλπικών στην Ευρωπαϊκή ήπειρο. Οι Αλπικοί εισήλθαν στην Ευρώπη κατά τη νεολιθική εποχή...

Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019

Πλάτων: Οι βιολογικά ανώτεροι πρέπει να κυβερνούν τις πολιτείες


"Η σκέψη αυτή τον οδήγησε [τον Κρόνο] να βάλει, όχι ανθρώπους, αλλά ημίθεους, που είναι από υψηλότερη και πιο θεία φυλή, να είναι οι βασιλείς και οι άρχοντες των πόλεών μας· το έκανε, όπως κάνουμε με τα κοπάδια των προβάτων και άλλων εξημερωμένων ζώων. Γιατί δεν βάζουμε βόδια να κυβερνάνε βόδια, ή τράγους να κυβερνάνε τράγους· αλλά εμάς, που ανήκουμε σε ανώτερη φυλή και τα κυβερνάμε."

Πλάτων, Νόμοι, 4.713c-d

Ο Πλάτων αναγνωρίζει ως θεία επιταγή να κυβερνούν αυτοί που εκ φύσεως έχουν ανώτερες ιδιότητες. Θεωρεί ότι οι θεοί όρισαν ώστε κυβερνήτες σε κάθε πολιτεία να είναι ήρωες και ευγενείς μορφές που έφτασαν να λογίζονται ως ημίθεοι. Οι κυβερνήτες πρέπει να διαφέρουν εμφανώς από τη μάζα, βάσει των εγγενών γνωρισμάτων που τους προσδίδει η ευγενής φύση τους. Αντίστοιχα, ο άνθρωπος, που έχει ανώτερες ικανότητες από τα οικόσιτα ζώα, τίθεται επικεφαλής τους. Εδώ γίνεται ξεκάθαρος παραλληλισμός...

Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019

Χάρτης κεφαλικού δείκτη της Ευρώπης - Griffith Taylor


Ο χάρτης παρουσιάζει την κατανομή του κεφαλικού δείκτη στην Ευρώπη. Περιλαμβάνει ισοκεφαλικές καμπύλες, που προσδιορίζουν τα γεωγραφικά όρια που καταλαμβάνει κάθε εύρος κεφαλικού δείκτη. Επίσης, δίνονται τα εθνικά στοιχεία που σχετίζονται με την κάθε περιοχή και τον αντίστοιχο κεφαλικό δείκτη. Προέρχεται από τον Βρετανό γεωγράφο, ανθρωπολόγο και εξερευνητή Thomas Griffith Taylor. Ο χάρτης και η ανάλυση πάνω στην οποία βασίζεται ο χάρτης βρίσκεται στη μελέτη του με τίτλο "The Evolution and Distribution of Race, Culture, and Language", που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Geographical Review. Η μελέτη εξετάζει την διάδοση των ανθρωπολογικών γνωρισμάτων στην Ευρώπη και τις ανθρωπολογικές μετακινήσεις σε σχέση με την γλώσσα και τον πολιτισμό.

Ο Taylor γράφει ότι τα έθνη στην Ευρώπη έχουν παραμείνει σχετικά διακριτά, παρά τους πολέμους, τις κατακτήσεις και τις συνθήκες. Η εθνικότητα αποτελεί πολύ περισσότερο...

Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019

Φυλές της Ευρώπης - Schultz

Ο Γερμανός ανθρωπολόγος Bruno Κ. Schultz έκανε αξιόλογες συνεισφορές στην φυλετική επιστήμη και στις ανθρωπομετρικές τεχνικές. Στο σημαντικότερο βιβλίο του, "Erbkunde, Rassenkunde, Rassenpflege", μελετώνται αναλυτικά, σωματικά και ψυχικά, οι φυλετικοί τύποι της Ευρώπης.

Ο συγγραφέας παραθέτει εικόνες από τους κύριους φυλετικούς τύπους της Ευρώπης, από τις οποίες παρουσιάζουμε κάποιες αντιπροσωπευτικές.

Νορδικός


Δείτε τη συνέχεια...

Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019

Η εξελικτική βάση της φυλετικής συνείδησης

Η συμπεριφορά του ανθρώπου βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο βιολογικό του υπόστρωμα, ως απότοκο της εξελικτικής του πορείας σε εποχές πολύ διαφορετικές από τη σύγχρονη. Ενδιαφέρουσα συνεισφορά επί του ζητήματος αποτελεί το άρθρο του D. Purves με τίτλο "Evolutionary basis of race consciousness", που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Mankind Quarterly. Ο συγγραφέας θέλει να δείξει ότι η φυλετική συνείδηση στον άνθρωπο είναι αποτέλεσμα μιας μακράς εξελικτικής διαδικασίας. Η μελέτη βασίζεται στην κεφαλαιώδη συνεισφορά του Sir Arthur Keith, που επέκτεινε το έργο του Δαρβίνου εισάγοντας την έννοια της ομαδικής επιλογής.

Η φυλετική συνείδηση και η απροθυμία μίξης με αλλόφυλους, έχουν τη ρίζα της στην ανθρώπινη προϊστορία, με αυτά τα συναισθήματα να επιτελούν βιολογική λειτουργία. Η αγάπη για την πατρίδα ή πιο γενικευμένα η θέληση για ταύτιση με τα συμφέροντα του συνόλου στο οποίο ανήκεις, δεν προκύπτουν τυχαία ή εκ των υστέρων, αλλά αποτελούν ενστικτώδη συναισθήματα ριζωμένα στην ανθρώπινη φύση. Λόγω της βιολογικής προέλευσης, αυτά τα συναισθήματα είναι ανεξάρτητα...

Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019

Η Savitri Devi για τον σκοπό της ζωής


"Μας λένε: 'Διασκέδασε. Πρέπει να περνάς καλά. Βρίσκεσαι στη γη για να περνάς καλά.' Όχι, δεν βρίσκεσαι στη γη για να περνάς καλά. Είμαστε μόνο άτομα. Βρισκόμαστε στη γη για να υπηρετήσουμε αυτό που είναι αιώνιο και το μόνο αιώνιο πράγμα στον οποιονδήποτε είναι η φυλή. Γίνεσαι αθάνατος αν κάνεις παιδιά. Και παιδιά της δικής σου φυλής. Γίνεσαι αθάνατος όταν αφήνεις πίσω σου έργο."

Savitri Devi, And Time Rolls On

Η Savitri Devi, ή αλλιώς Μαξιμιανή Πόρτας, με Ελληνική, Ιταλική και Αγγλική καταγωγή, ήταν κορυφαία μορφή της διανόησης και πιθανότατα η πιο μορφωμένη γυναίκα που έχει υπάρξει. Ταυτόχρονα με την ευρύτητα και την καθαρότητα του πνεύματός της, έδειξε ακατάβλητη θέληση στον αγώνα για την διάδοση των ιδεών της.

Η Savitri Devi μας εξηγεί τον σκοπό της ζωής, κάτι που τόσος κόσμος αναζητεί αλλά δεν βρίσκει. Η ύπαρξη του μεμονωμένου ατόμου είναι εφήμερη. Αξία έχει μόνο ότι είναι αιώνιο και υπερβαίνει τα περιορισμένα όρια της ζωής του ατόμου. Ο σκοπός της ζωής είναι διττός:...

Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019

Ελβετική ανθρωπολογία

Ο Ελβετός ανθρωπολόγος, εθνολόγος και ευγονιστής Otto Schlaginhaufen, μελέτησε την ανθρωπολογία της πατρίδας του. Μαθητής του διάσημου ανθρωπολόγου Rudolf Martin, μελέτησε συστηματικά την ανθρωπολογία της Ελβετίας με φυλετικά τυπολογικά κριτήρια. Η σημαντικότερη ανθρωπολογική μελέτη της Ελβετίας περιέχεται στο βιβλίο του "Anthropologia Helvetica" που μάλιστα δημοσιεύτηκε μεταπολεμικά. Αναλυτικά στοιχεία για το έργο αντλούμε από παρουσίασή του σε δημοσίευση του Marc-Rodolphe Sauter στο περιοδικό Archives suisses d'anthropologie générale.

Ο Schlaginhaufen προβαίνει σε ανθρωπολογική μελέτη του πληθυσμού της Ελβετίας, βασιζόμενος σε δείγμα 35.511 στρατιωτών από όλη την Ελβετία. Το δείγμα ήταν πολύ μεγάλο, αντιστοιχώντας...

Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019

Περί φυλετικής ταξινόμησης

Οι περισσότεροι συμπολίτες μας αντιλαμβάνονται τις διαφορές μεταξύ των φυλών. Μια απλή σειρά ερωτήσεων σχεδόν σε οποιονδήποτε το αποδεικνύει. Πόσοι όμως από αυτούς θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν φυλετιστές; Η ευρύτερη κατανόηση της επίδρασης του φυλετικού παράγοντα στην κοινωνία και στον πολιτισμό απαιτεί περισσότερες γνώσεις από την απλή αξιοποίηση της όρασης ή της εμπειρίας μας. Χρειάζονται πολλές γνώσεις και συνδυαστική σκέψη. Το θεμέλιο πάνω στο οποίο βασίζεται η φυλετική θεωρία είναι η ίδια η ανθρώπινη φύση, με την ποικιλομορφία που την χαρακτηρίζει. Ο φυλετικός μελετητής οφείλει να διακρίνει τις ανθρώπινες φυλές, για να μπορεί να τις μελετήσει ξεχωριστά και να βγάλει συμπεράσματα. Η μελέτη της φυλετικής ταξινόμησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της φυλετικής σκέψης.

Η υγιής διαίσθηση ότι η συνύπαρξη και η μίξη με αλλόφυλους αποτελεί κίνδυνο για την κοινωνία, δεν κάνει κάποιον αυτομάτως φυλετιστή. Επίσης, πολλοί άνθρωποι που αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν εμφανώς διαφορετικές ανθρώπινες φυλές...

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019

Κοινωνική διαστρωμάτωση και κληρονομικότητα

Οι άνθρωποι δεν διαθέτουν όλοι τις ίδιες ικανότητες και δεξιότητες. Η ανισότητα αυτή οδηγεί τον κάθε άνθρωπο σε διαφορετική θέση στην κοινωνία. Από τη στιγμή που έγινε αντιληπτή η σημασία της κληρονομικότητας, οι ανθρωπολόγοι ξεκίνησαν να μελετούν τα κοινωνικά ζητήματα λαμβάνοντας υπόψη τον βιολογικό παράγοντα. Σημαντική συμβολή προς την κατεύθυνση αυτή ήταν η μελέτη του Otto Ammon με τίτλο "Die Gesellschaftsordnung und Ihre natürlichen Grundlage", απόσπασμα της οποίας βρίσκουμε υπό τον τίτλο "Some social applications of the doctrine of probability", σε δημοσίευση στο περιοδικό Journal of Political Economy. Ο Ammon μελετά τις βιολογικές βάσεις της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, εξετάζοντας τα κοινωνικά φαινόμενα ως αποτέλεσμα βιολογικών παραγόντων.

Οι κοινωνίες των ανθρώπων είναι εξαιρετικά περίπλοκες. Ο καταμερισμός της εργασίας είναι μεγάλος και τα ψυχικά γνωρίσματα των ανθρώπων εμφανίζουν μεγάλη ποικιλία. Μπορούμε να διακρίνουμε πολλές διαβαθμίσεις από γνωρίσματα όπως περιέργεια, διερευνητικότητα, δίψα για μάθηση, υπομονή, ενεργητικότητα, αντοχή, επιμονή, επιμέλεια. Η αντικειμενική μέτρησή τους...

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019

C.D. Darlington: Η μορφή της κοινωνίας ορίζεται από το βιολογικό υπόβαθρο


"Οι βασικές αρχές [της κοινωνικής επιστήμης] είναι αυτές που προέρχονται από τον γενετικό καθορισμό... Η δομή της κοινωνίας βασίζεται στο τι υπάρχει στα χρωμοσώματα και στις αλλαγές στις οποίες υφίσταται."

Cyril Dean Darlington, The facts of life


Ο Cyril Dean Darlington ήταν Άγγλος βιολόγος, ένας από τους λίγους Βρετανούς που διατήρησε ακέραια την φυλετική σκέψη. Οι συμβολές του στην κυτταρική βιολογία ισχυροποίησαν την άποψή του για την επίδραση της κληρονομικότητας στα βιολογικά και ευρύτερα στα κοινωνικά φαινόμενα. Πίστευε ότι το γενετικό υπόβαθρο και η κληρονομικότητα που το μεταβιβάζει, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την μορφή της κοινωνίας και την ιστορική πορεία των λαών. Μάλιστα, οι αλλαγές στο γονιδίωμα...

Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019

Η ανθρωπολογία των Παλαιστίνιων

Η Παλαιστίνη είναι μια περιοχή που οι ανθρωπολόγοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολλές δυσκολίες για να την μελετήσουν. Από τις ελάχιστες μελέτες για την φυσική ανθρωπολογία της Παλαιστίνης, ξεχωρίζει αυτή του Ελβετού ιατρού και ανθρωπολόγου Pierre-André Gloor που δημοσιεύτηκε με τίτλο "Recherches anthropologiques en Palestine méridionale" στο περιοδικό Archives suisses d'anthropologie générale. Ο Gloor μελετά τα ανθρωπολογικά γνωρίσματα των γηγενών Παλαιστίνιων, οι οποίοι αναγνωρίζει ότι υφίστανται διώξεις από το Ισραηλινό κράτος, με συνέπεια οι αριθμοί τους να μειώνονται. Προβαίνει σε λεπτομερή ανάλυση των γνωρισμάτων τους, ώστε να εντοπίσει τα φυλετικά στοιχεία που απαρτίζουν τον πληθυσμό των Παλαιστινίων.

Το δείγμα αποτελούνταν από 331 Παλαιστίνιους άνδρες, από διάφορες περιοχές της Παλαιστίνης. Σε κάθε άτομο ελήφθησαν 15 ανθρωπολογικές μετρήσεις στο σώμα, στο κρανίο και στο πρόσωπο και σημειώθηκαν 6 ανθρωπολογικές παρατηρήσεις. Οι 276 ήταν Μουσουλμάνοι και οι 55 χριστιανοί. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αντιπαρατίθεται για σύγκριση με...

Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019

Ροδεσία vs Ζιμπάμπουε: πριν και μετά


Η Ροδεσία ήταν Βρετανικό αποικιακό κράτος της Αφρικής. Οι λευκοί άποικοι, βρετανικής καταγωγής, που υπήρξαν πάντοτε λιγότερο από το 8% του πληθυσμού, είχαν τον πολιτικό έλεγχο της χώρας, έχοντας δημιουργήσει κράτος εκ του μηδενός. Παρά τον ελάχιστο αριθμό των λευκών, το κράτος τους είχε ένα αρκετά καλό επίπεδο διαβίωσης και οι μαύροι είχαν επωφεληθεί λόγω της οικονομικής ανάπτυξης. Την δεκαετία του '60, οι Άγγλοι παραχωρούσαν ανεξαρτησία στις Αφρικανικές αποικίες τους, με την εισαγωγή δημοκρατικών θεσμών. Οι λευκοί της Ροδεσίας κατανόησαν ότι αυτή η μετάβαση θα είχε ως συνέπεια την παράδοση της εξουσίας...

Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019

Στοιχεία για την ανθρωπολογία της Πελοποννήσου

Στην Ελλάδα έχουν γίνει λίγες ανθρωπολογικές μελέτες, με συνέπεια η ανθρωπολογία της χώρας να μην είναι επαρκώς μελετημένη. Κάθε επιπλέον στοιχείο για την σύνθεση της ανθρωπολογικής εικόνας της χώρας είναι πολύτιμο. Ενδιαφέρουσα συμβολή στην ανθρωπολογία της νότιας Ελλάδας είναι η μελέτη του Έλληνα ανθρωπολόγου Θωμά Πίτσιου με τίτλο "Heiratskreise und anthropologische Differenzierung der Bevölkerung auf dem Peloponnes,Griechenland" που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Anthropologischer Anzeiger. Ο Πίτσιος εξετάζει την γεωγραφική απόσταση καταγωγής μεταξύ των ανδρών και γυναικών που παντρεύονται, προσπαθώντας να εντοπίσει ανθρωπολογικές διαφοροποιήσεις στον πληθυσμό της Πελοποννήσου λόγω αυτής της εσωτερικής μετακίνησης. Η μελέτη είναι περισσότερο περί δημογραφίας, εμείς θα εστιάσουμε στα στοιχεία που παρατίθενται σχετικά με την φυσική ανθρωπολογία της Πελοποννήσου.

Δίνονται ανθρωπολογικές μετρήσεις για την Ηλεία, ειδικότερα για την Ολυμπία και για την Γορτυνία της γειτονικής Αρκαδίας, δηλαδή για μέρη...

Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019

Eickstedt: Η φυλή καθορίζει την ιστορία

"...από την φυλετική ανθρωπολογία προέρχεται η φυλετική ιστορία. Με αυτό η μέθοδος οριστικοποιείται: η πορεία των φυλετικών ιστορικών γεγονότων είναι αποτέλεσμα εσωτερικών συνδέσεων μεταξύ των σωματικών δεδομένων και του βιολογικού δυναμικού από τη μία και από τις διαφορετικές χωρικές συνθήκες από την άλλη. Η πορεία τους, φανερωμένη με επαγωγικό τρόπο, υπογραμμίζει την κριτική σύγκριση με τα αποτελέσματα των συναφών ιστορικών επιστημονικών αντικειμένων που εξετάζουν την συγκεκριμένη χωρική οντότητα."

Egon von Eickstedt, The Position of Mysore


Ο Γερμανός ανθρωπολόγος εξηγεί με τον τρόπο του την συσχέτιση μεταξύ των φυλετικών φαινομένων και ανθρώπινης ιστορίας. Τα ιστορικά φαινόμενα έχουν μια βαθύτερη φυλετική προέλευση, που δεν αποκαλύπτεται παρά μόνο στους...

Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019

Χάρτης κεφαλικού δείκτη της Αφρικής - Kiszely


Ο χάρτης παρουσιάζει την κατανομή του κεφαλικού δείκτη στην Αφρική. Προέρχεται από τον Ούγγρο ανθρωπολόγο Istvan Kiszely, βασισμένος σε στοιχεία από τον Ιταλό γεωγράφο και ανθρωπολόγο Renato Biasutti.

Η Αφρική κατοικείται από δολιχοκέφαλους στο μεγαλύτερο μέρος της. Αυτός είναι και ο λόγος που  ο κεφαλικός δείκτης χωρίζεται σε πέντε κατηγορίες, εκ των οποίων οι τρεις είναι καθαρά δολιχοκέφαλες, η τέταρτη περιέχει και τη μεσοκεφαλία, ενώ μόνο η πέμπτη είναι καθαρά βραχυκέφαλη. Τα όρια κάθε κατηγορίας δίνονται στο υπόμνημα δεξιά και η διαγράμμιση στο υπόμνημα αριστερά.

Η νότια Αφρική είναι έντονα δολιχοκέφαλη, κάτι που οφείλεται στους Bantuid που κατοικούν εκεί, καθώς και στους επίσης έντονα δολιχοκέφαλους Khoisanid. Στη Μαδαγασκάρη...

Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019

Φυλές του πλανήτη - Schultz

Σημαντικό έργο του Γερμανού ανθρωπολόγου Bruno Κ. Schultz υπήρξε το βιβλίο του με τίτλο "Erbkunde, Rassenkunde, Rassenpflege", που αποτελεί εισαγωγικό εγχειρίδιο φυλετικής ανθρωπολογίας. Εξηγούνται οι βασικές αρχές της βιολογίας, οι νόμοι της κληρονομικότητας, τα ανθρωπολογικά γνωρίσματα, η ταξινόμηση των φυλών του πλανήτη, η φυλετική μίξη και η σημασία του φυλετικού παράγοντα στην πορεία των εθνών.

Θα παρουσιάσουμε εικόνες διάφορων φυλετικών τύπων του πλανήτη, από Ασία, Αφρική και Ωκεανία.

Australid
Τυπικός Αβορίγινας της Αυστραλίας

Δείτε τους υπόλοιπους...

Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019

Φυλή και κινησιολογία

Η κληρονομικότητα επηρεάζει το σύνολο της ψυχοσωματικής ιδιοσυστασίας του ατόμου. Οι φυλετικές διαφορές στις σωματικές και ψυχικές ιδιότητες, είναι αναμενόμενο να επηρεάζουν τον τρόπο που κινεί κάθε άνθρωπος το σώμα του κατά την επικοινωνία του με άλλους ανθρώπους. Η κινησιολογία του ανθρώπινου σώματος απασχολεί τους ψυχολόγους, βιολόγους και ανθρωπολόγους. Σε μελέτη που εξετάζει τη μη λεκτική επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, βρίσκουμε αναφορές στην φυλετική προσέγγιση του ζητήματος. Θα εστιάσουμε στη συνεισφορά της φυλετικής ανθρωπολογίας στον τομέα της κινησιολογίας και θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα.

Ο συγγραφέας βρίσκει ότι η μελέτη της διαφορικής συμπεριφοράς ως προς την κινησιολογία διευρύνθηκε επί μεσοπολεμικής Γερμανίας. Γερμανοί ανθρωπολόγοι και κοινωνιολόγοι, με επικεφαλής...

Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019

Ο Shakespeare για την ιερότητα του αίματος"Δεν χρειαζόμαστε όρκο, όταν κάθε σταγόνα αίματος
που ο κάθε Ρωμαίος φέρει και ευγενώς φέρει,
είναι ένοχη ως για μπαστάρδεμα,
εάν αθετήσει το παραμικρό κομμάτι
από κάθε υπόσχεση που έχει δώσει"

William Shakespeare, Julius Caesar, 2.1.135–9


Στην τραγωδία του Shakespeare, Ιούλιος Καίσαρ, οι συνωμότες οργανώνονται ώστε να βγάλουν από τη μέση τον Ιούλιο Καίσαρα που βλέπουν σαν τύραννο. Ο Βρούτος δεν θέλει οι συνωμότες να δώσουν όρκο, αλλά εναποθέτει την τήρηση των συμφωνηθέντων στο αίμα που φέρουν. Ο Shakespeare βάζει τους Ρωμαίους να ορκιστούν έμμεσα στο αίμα τους και ότι η μη τήρηση των συμφωνηθέντων θα είναι σαν να έχουν μπασταρδέψει το αίμα τους, θα είναι δηλαδή...

Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019

Φυλετικοί χάρτες Γερμανίας-Πολωνίας - Πολωνική σχολή


Οι χάρτες αποτυπώνουν την κατανομή των φυλετικών τύπων στην περιοχή Γερμανίας-Πολωνίας. Προέρχονται από την Πολωνική σχολή ανθρωπολογίας, με επικεφαλής τον Jan Czekanowski. Η τυπολογική προσέγγιση του Czekanowski ήταν ιδιάζουσα, θεωρώντας όλους τους Ευρωπαϊκούς πληθυσμούς μίξεις τεσσάρων μετρικών τύπων: Νορδικό (α), Μεσογειακό (ε), γενικευμένο Αλπικό (λ) (Lapponoid), γενικευμένο Αρμενοειδή (χ) (μαζί με Διναρικό). Αναγνωρίζει Κρομανοειδή στοιχεία, με τον τύπο Preslavic (β), όποτε τον χρησιμοποιεί, να αντιστοιχεί στον Κρομανοειδή.

Ο χάρτης δείχνει ότι στα βόρεια παράλια της περιοχής κατοικούν κυρίως Νορδικοί, οι οποίοι σταδιακά...

Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019

Η ταξινόμηση των φυλών της Αφρικής

Η Αφρική αποτελεί μία ήπειρο που έγινε διαθέσιμη για μελέτη από επιστημονικής πλευράς σχετικά πρόσφατα. Οι ανθρωπολόγοι έσπευσαν να αποκρυπτογραφήσουν την ανθρώπινη ποικιλομορφία και κατέληξαν σε μία σχετικά ικανοποιητική φυλετική ταξινόμηση. Στο πλαίσιο της μελέτης της ταξινόμησης του πληθυσμού της Αφρικής εντάσσεται η μελέτη του Αμερικανού φυσικού ανθρωπολόγου Lawrence Oschinsky, με τίτλο "A Reappraisal of Recent Serological, Genetic and Morphological Research on the Taxonomy of the Races of Africa and Asia", που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Anthropologica. Στη μελέτη εξετάζονται οι διάφορες μέθοδοι φυλετικής ταξινόμησης των κατοίκων της Αφρικής.

Οι προτεινόμενες μέθοδοι ταξινόμησης είναι η γενετική, η αιματολογική και η μορφολογική. Ο συγγραφέας διαπιστώνει ότι οι πρώτες δύο μέθοδοι είναι μονογενετικές, δηλαδή εξετάζουν μόνο την επίδραση ενός γονιδίου κάθε φορά. Αντιθέτως, τα μορφολογικά γνωρίσματα είναι πολυγενετικά, δηλαδή προέρχονται...

Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019

Οι Σαρακατσάνοι

Οι Σαρακατσάνοι είναι ένας ορεινός νομαδικός κτηνοτροφικός λαός, που ζει στην ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες των Βαλκανίων. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού κατοικεί στην οροσειρά της Πίνδου. Ο Έλληνας ανθρωπολόγος Άρης Πουλιανός ασχολήθηκε αναλυτικά με τους Σαρακατσάνους και διεξήγαγε αρκετές ανθρωπολογικές μελέτες. Στο βιβλίο Physical Anthropology of European Populations βρίσκουμε την δημοσίευση του Πουλιανού με τίτλο "Sarakatsani: The most Ancient People of Europe". Στη μελέτη εξετάζονται τα ανθρωπολογικά γνωρίσματα των Σαρακατσάνων της Ελλάδας σε σχέση με αυτά των Σαρακατσάνων των υπολοίπων Βαλκανίων.

Ο Πουλιανός αρχικά παραθέτει τις γλωσσολογικές και εθνολογικές μελέτες που έχουν γίνει για τους Σαρακατσάνους. Ο ίδιος προχωρά στην μελέτη της φυσικής ανθρωπολογίας τους και των "φυλετικών χαρακτηριστικών" τους, όπως γράφει. Μαζί με τη Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών μελέτησε 290 Σαρακατσάνους των Βαλκανίων, τους οποίους συγκρίνει με δείγμα 262 Σαρακατσάνων της Πίνδου στην Ελλάδα. Ο παρακάτω πίνακας δίνει τις βασικές ανθρωπολογικές μετρήσεις που έχουν υψηλή αξία για την ταξινόμηση...

Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019

Immanuel Kant: Ενάντια στη φυλετική μίξη
"Η ανάμειξη των γενών, η οποία σβήνει βαθμηδόν τους χαρακτήρες τους -πέραν κάθε φιλανθρωπίας- δεν είναι ωφέλιμη για το ανθρώπινο είδος."Ο Γερμανός φιλόσοφος υπήρξε ένας από τους πρωτοπόρους στην μελέτη του ανθρώπου. Εισήγαγε τον όρο "ανθρωπολογία" με τη σύγχρονη χρήση του και έγραψε ένα από τα πρώτα έργα σχετικά με τις φυλές της ανθρωπότητας.

Βασικό συμπέρασμα των μελετών του ήταν ότι η ανάμειξη των φυλών θα πρέπει να αποφεύγεται. Όπως επισημαίνει ο Καντ...

Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019

Χάρτης των κύριων φυλετικών ομάδων του κόσμου - J.W. Gregory


Ο χάρτης παρουσιάζει την κατανομή των κύριων φυλετικών ομάδων της ανθρωπότητας στον πλανήτη. Προέρχεται από τον Βρετανό γεωλόγο και εξερευνητή John Walter Gregory. Υπήρξε θιασώτης της φυλετικής σκέψης και συνοδοιπόρος του Sir Arthur Keith στον αγώνα για ανάδειξή της στην Βρετανία.

Παρουσιάζεται η σύγχρονη κατανομή, με τις κύριες φυλετικές ομάδες και την αντίστοιχη διαγράμμιση στον χάρτη, κατά σειρά του υπομνήματος, να είναι οι εξής:...

Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019

Η σύνδεση φυλής και κοινωνικής θέσης

Η διαφορετική φύση των ανθρώπινων φυλών εκφράζεται και στο κοινωνικό πεδίο. Αν δούμε το ζήτημα στατιστικά, διαφορετικές κληρονομικές προδιαθέσεις οδηγούν σε διαφορετική κοινωνική θέση. Οι ανθρωπολόγοι από την πρώτη στιγμή διέκρινα ότι αυτές οι διαφορές βρίσκουν αντίκτυπο όχι μόνο στην ιδιοσυγκρασία του ατόμου, αλλά και γενικότερα στην διαμόρφωση της κοινωνίας. Μία πρόσφατη μελέτη προς αυτήν την κατεύθυνση είναι αυτή του οικονομολόγου Reginald Noël με τίτλο "Race, Economics, And Social Status", που δημοσιεύτηκε υπό τη μορφή παρουσίασης από το Γραφείου Στατιστικής της Εργασίας των ΗΠΑ. Η μελέτη εξέτασε την κοινωνική και οικονομική θέση των κατοίκων των ΗΠΑ σε σχέση με την φυλετική τους ταυτότητα. Μετά την παράθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας, θα κάνουμε μια αξιολόγηση της σχέσης φυλής και κοινωνικής θέσης.

Ο συγγραφέας εξέτασε το εισόδημα, το επίπεδο εκπαίδευσης, τις δαπάνες, την ιδιοκτησία πρώτης κατοικίας και την οικογενειακή κατάσταση...

Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019

Φυλή και προσωπικότητα

Κάθε φυλή διαθέτει τα δικά της σωματικά και ψυχικά γνωρίσματα. Μάλιστα τα γνωρίσματα αυτά μεταδίδονται κληρονομικά. Είναι αναμενόμενο ότι η κληρονομικότητα επιδρά σημαντικά στην προσωπικότητα του ατόμου. Ωστόσο, ο ρόλος του κοινωνικού περιβάλλοντος στην διαμόρφωση της προσωπικότητας δεν είναι αμελητέος. Από τις διαπιστώσεις αυτές, προκύπτουν τα εξής ερωτήματα: Ποιες είναι οι ψυχικές προδιαθέσεις κάθε φυλής και πόσο μπορεί να επιδράσει το περιβάλλον ώστε να τις εξουδετερώσει; Εν γένει, ποια η σχέση φυλής και προσωπικότητας; Μια εξαιρετική συμβολή στο ζήτημα είναι η μελέτη του Carl Seltzer με τίτλο "Phenotype Patterns of Racial Reference and Outstanding Personality Traits",  που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Genetic Psychology. Ο Seltzer μελέτησε γνωρίσματα της προσωπικότητας, ώστε να βρει την συσχέτιση που έχουν με τα ανθρωπολογικά γνωρίσματα. Είναι ίσως η σημαντικότερη του είδους, εφόσον μελετώνται λεπτομερώς τα ψυχικά γνωρίσματα σε σχέση με τους φυλετικούς τύπους.

Το δείγμα αποτελούνταν από 258 φοιτητές του Πανεπιστημίου του Harvard. Τα ανθρωπολογικά γνωρίσματα που ελήφθησαν από κάθε άτομο είναι ο κεφαλικός δείκτης, το ανάστημα, το χρώμα μαλλιών και το χρώμα των ματιών. Βάσει του συνδυασμού των ανθρωπολογικών γνωρισμάτων, τα άτομα ταξινομήθηκαν...

Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2019

Louis-Ferdinand Céline: Ένα παράδοξο φριχτό!


"Ο Εβραίος, ο βασιλιάς Εβραίος, αυτός που εξουσιάζει τα πάντα, που του ανήκουν τα κράτη μας, είναι ένας ανατροφέας δαιμονικός. Ένα παράδοξο φριχτό! Είναι ακριβώς αυτός ο πιο ορκισμένος εχθρός της Φυλής μας! Είναι ακριβώς αυτός, ο βασιλιάς Εβραίος, ο πιο φανατικός μπασταρδευτής της φυλής μας! Και του ανήκουμε! Αυτός είναι ο πιο ένθερμος, ο πιο αποφασιστικός οργανωτής όλων των φριχτών, καταστροφικών επιμειξιών"

Louis-Ferdinand Céline, L'École des Cadavres


O Céline γνώριζε αυτό που λίγοι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ακόμη και σήμερα. Ότι οι Εβραίοι ελέγχουν απόλυτα την εξουσία σχεδόν σε όλα τα κράτη της δύσης, μέσω της μασονίας. Ένα από τα μέτρα τους για την υποδούλωση των εθνών είναι το μπαστάρδεμα, ώστε η μάζα να καταλήξει πολυφυλετική και κατακερματισμένη, χωρίς συνεκτικούς δεσμούς, ώστε να είναι...

Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2019

Χρωματική κλίμακα ματιών της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών


Η εικόνα παρουσιάζει την χρωματική κλίμακα των ματιών της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών. Αποτελεί μια τυπική κλίμακα του είδους, φτιαγμένη από γυάλινους οφθαλμούς με όλο το εύρος των χρωμάτων της ίριδας που αντικρίζουμε στο ανθρώπινο είδος. Οι χρωματικές κλίμακες χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση του χρώματος, ώστε να αποφεύγεται η υποκειμενική αντίληψη των αποχρώσεων και να υπάρχει κοινό μέτρο σύγκρισης. Στις χρωματικές κλίμακες, οι βαθμίδες θα πρέπει να μην είναι πολλές ώστε να μην μπερδεύουν, αλλά και να είναι αρκετές ώστε να περιέχουν τις βασικές διακριτές αποχρώσεις που εμφανίζονται.

Οι βαθμίδες ξεκινούν από το σκούρο καστανό έως το καστανό (1-4) και αποτελούν...

Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2019

Μερικές ανθρωπολογικές διαφορές ανδρών και γυναικών

Ο άνδρας και η γυναίκα διαφέρουν σωματικά, λόγω του σεξουαλικού διμορφισμού. Οι διαφορές αυτές μελετήθηκαν από τους φυσικούς ανθρωπολόγους, στην προσπάθεια να ανιχνευτούν λεπτομερώς και να ποσοτικοποιηθούν. Στοιχεία για μερικές από τις ανθρωπολογικές διαφορές ανδρών και γυναικών βρίσκουμε στη μελέτη του Γερμανού ανατόμου Wilhelm Pfitzner που δημοσιεύτηκε με τίτλο "Social-anthropologische Studien II. Der Einfluss des Geschlechts auf die anthropologischen Charaktere" στο περιοδικό Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie. Η μελέτη παρέχει πλήθος ανθρωπολογικών στοιχείων σε συνάρτηση με την ηλικία και το φύλο. Θα εστιάσουμε στις βασικές ανθρωπολογικές διαφορές των δύο φύλων και θα βγάλουμε κάποια συμπεράσματα που βοηθούν στην φυλετική ταξινόμηση.

Η μελέτη εξετάζει το χρώμα των μαλλιών, λαμβάνοντας δείγματα χιλιάδων ανδρών και γυναικών από τη Γερμανία. Περιέχονται όλα τα βασικά χρώματα μαλλιών, εφόσον υπάρχει αρκετή φυλετική ποικιλομορφία στους Γερμανούς. Στον παρακάτω πίνακα, η πρώτη στήλη περιέχει τον αριθμό των ατόμων του δείγματος, με τις τρεις πρώτες σειρές να αντιστοιχούν σε άνδρες και οι τρεις επόμενες σε γυναίκες. Το χρώμα έχει ταξινομηθεί σε ξανθό, καστανό, μαύρο και γκρίζο και το ποσοστό τους δίνεται με αυτή τη σειρά στις στήλες:...

Τρίτη 1 Ιανουαρίου 2019

Η φυλετική προϊστορία της Ελλάδας

Κάθε λαός θέλει να γνωρίζει για την καταγωγή του. Η Ελληνική προϊστορία είναι πλούσια, με πλήθος επικών και μυθικών διηγήσεων. Παρά τις άφθονες πηγές της αρχαίας γραμματείας, η αποκρυπτογράφηση της Ελληνικής προϊστορίας αποτελεί γρίφο. Θα εξετάσουμε την φυλετική προϊστορία της Ελλάδας, φτάνοντας μέχρι την εποχή τη καθόδου των Δωριέων, η οποία έχει ήδη αναλυθεί. Η μελέτη υπό το φυλετικό πρίσμα εστιάζει στον πολιτισμό, στον τρόπο συμπεριφοράς και στις μετακινήσεις πληθυσμών, ώστε να ανιχνευτούν τα φυλετικά στοιχεία του πληθυσμού. Απαιτείται η μελέτη των ιστορικών γεγονότων, σε συνδυασμό με τα ευρήματα της φυσικής ανθρωπολογίας. Αφού μελετήσουμε την φυλετική προϊστορία της Ελλάδος θα βγάλουμε συμπεράσματα για την διάδοση του πολιτισμού και την σχέση πολιτισμού-φυλής στον Ελλαδικό χώρο.

Οι πηγές της αρχαίας γραμματείας είναι πολλές, ωστόσο τα περισσότερα γεγονότα έχουν λάβει μυθολογική χροιά. Μέσα στον μύθο πάντοτε ενυπάρχει μια αληθινή ιστορία, κάτι που σημαίνει ότι απαιτείται κριτική ικανότητα για να εξάγουμε την αληθινή ιστορία μέσα από την μυθολογική αφήγηση. Ο πόλεμος της Τροίας,...