Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2017

Η φυλετική σύνθεση της Δανίας

Τη φυλετική σύνθεση της Δανίας μελέτησε ο A. Hansen σε άρθρο του με τίτλο "To grundraser i det danske folk" που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nyt Μagazin for Νaturvidenskaberne. Τα ανθρωπολογικά δεδομένα που έχουν συσσωρευτεί μελετώνται με σκοπό να εξαχθούν τα φυλετικά στοιχεία που απαρτίζουν τον Δανικό πληθυσμό.

Ο συγγραφέας αρχικά αναφέρει τις πρώτες μελέτες που έγιναν με σκοπό τον εντοπισμό των φυλετικών στοιχείων της ευρύτερης περιοχής. Πρώτοι συνέβαλαν οι G. Retzius και C. Fürst από τη Σουηδία και στη συνέχεια οι Δανοί S. Hansen, H.P. Steensby και C. Burrau. Βασικό εύρημά τους ήταν η εύρεση ενός ψηλού, ξανθού, δολιχοκέφαλου τύπου και δίπλα του ένας κοντύτερος, σκουρότερος, βραχυκέφαλος τύπος. Η Δανική ανθρωπολογική σχολή...

Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017

Φυλετικός χάρτης του κόσμου - κύριες φυλετικές ομάδες


Ο χάρτης παρουσιάζει τους κύριους φυλετικούς κλάδους της ανθρωπότητας.

Με κόκκινο χρώμα δίνονται οι Ευρωπιδικοί, που εκτείνονται από την Ευρώπη, έως την βόρεια Αφρική και την Ινδία. Επίσης με τους Ρώσους...

Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017

Φυλή και κληρονομικότητα των ψυχικών χαρακτηριστικών

Η κορυφή της διανόησης στον ανθρωπολογικό τομέα σύντομα κατανόησε ότι τα ψυχικά γνωρίσματα μεταδίδονται κληρονομικά όπως ακριβώς και τα σωματικά. Και εφόσον υπάρχουν κληρονομικές διαφορές στα σωματικά, έτσι θα υπάρχουν κληρονομικές διαφορές και στα ψυχικά γνωρίσματα. Πράγμα που σημαίνει ότι ανοίγεται ένα νέο πεδίο έρευνας, όμως η δυσκολία ποσοτικοποίησης και εξάλειψης του υποκειμενικού παράγοντα εισάγει εμπόδια στη μελέτη τους. Το ζήτημα απασχόλησε τον Eugen Fischer σε άρθρο με τίτλο "Rasse und Vererbung geistiger Eigenschaften" που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό  Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie. Ο διάσημος Γερμανός ιατρός, ανθρωπολόγος και γενετιστής αναλύει την κληρονομικότητα των ψυχικών γνωρισμάτων υπό το φυλετικό πρίσμα.

Αρχικά, ο Fischer θέτει τα βασικά ερωτήματα, δηλαδή το κατά πόσον τα ψυχικά-πνευματικά γνωρίσματα είναι κληρονομικά και εάν είναι, ποιες διαφορές βρίσκουμε στις ανθρώπινες φυλές ως προς αυτά. Έχοντας δείξει ότι τα γνωρίσματα μορφολογίας, φυσιολογίας και παθολογίας...

Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου 2017

Οι φυλετικές επιπτώσεις της μετανάστευσης

Η μετανάστευση μεταβάλλει τις κοινωνίες. Η κατεύθυνση προς την οποία οδηγεί εξαρτάται από το ανθρώπινο υλικό που έρχεται ή φεύγει κάθε φορά. Η σύνθεση του πληθυσμού που μεταναστεύει είναι αυτή που θα καθορίσει την ιδιοσυστασία του νέου πληθυσμού στον οποίο θα ενταχθεί. Το ποιος μεταναστεύει ωστόσο, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, κοινωνικούς, πολιτικούς, οικονομικούς, κτλ. Και επειδή οι διάφορες φυλές έχουν και διαφορετικά ψυχικά γνωρίσματα, αυτοί που μεταναστεύουν δεν αποτελούν πάντα ένα αντιπροσωπευτικό κομμάτι του αρχικού πληθυσμού, αλλά πολλές φορές αποτελούν μια ειδική μερίδα του πληθυσμού. Σε αυτό το άρθρο θα αναφερθούμε στις φυλετικές μεταβολές μέσω της εθελούσιας μετανάστευσης, είτε για λόγους αποικισμού, είτε για οικονομικούς λόγους.

Στην ορολογία της γενετικής η αποκοπή μέρους του πληθυσμού για να φτιάξει μια αποικία οδηγεί σε genetic drift, δηλαδή γονιδιακή απόκλιση που εξαρτάται από την γονιδιακή διαφορά που έχει το υποσύνολο που μεταναστεύει σε σχέση  με το σύνολο του αρχικού πληθυσμού. Αυτές οι γενετικές μεταβολές αντικατοπτρίζονται...

Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2017

Goethe: Η φυλή πρέπει να παραμείνει καθαρή!"Το κύριο ζήτημα είναι η φυλή να παραμείνει καθαρή! Ίδια και απαράλλαχτη όπως ο Τάκιτος την επαινούσε. Μόνο έτσι θα γίνουμε έθνος! Μόνο έτσι θα γίνουμε ένα! Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε και ισχυροποιήσουμε τις θεμελιώδεις ιδιότητες των πρωτογενών Γερμανικών λαών"

Johann Wolfgang von Goethe,
Gesprach mit Luden vom 13. Dezember 1813


Ο Γκαίτε στις συνομιλίες του με τον ιστορικό Luden εκφράζει τις απόψεις του σχετικά με την ιδιοσυστασία, τη συνοχή και την ιστορική πορεία ενός έθνους. Θεωρεί πως το κύριο ζήτημα είναι η φυλή, η οποία αποτελεί εχέγγυο για την ενότητα του έθνους. Παράλληλα, διατηρεί τις εγγενείς ιδιότητες ενός λαού, όσον αφορά στη συμπεριφορά του. Η σχεδόν ιδεαλιστική απεικόνιση της καθαρότητας των Γερμανικών φυλών από τον Τάκιτο...

Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2017

Χάρτης κεφαλικού δείκτη της Αμερικής - Wissler


Ο χάρτης παρουσιάζει την κατανομή του κεφαλικού δείκτη στην Αμερική, θεωρώντας μόνο τους ιθαγενείς. Η εικόνα που έχουμε απέχει από το να είναι πλήρης, όμως έχουν γίνει αρκετές μελέτες για να έχουμε μια εικόνα για την διαφοροποίηση στην ήπειρο.

Ξεκινώντας από τα βόρεια, οι Εσκιμώοι (Eskimid) είναι δολιχοκέφαλοι, καταλαμβάνοντας τις αρκτικές περιοχές. Στις πεδιάδες των ΗΠΑ βρίσκουμε πάλι δολιχοκέφαλους (Planid), οι οποίοι όμως όπως γνωρίζουμε, έχουν σχεδόν εξαφανιστεί από τους λευκούς αποίκους. Ελάχιστοι έχουν απομείνει και είναι οι πραγματικοί απόγονοί τους, ενώ οι περισσότεροι ιθαγενείς σήμερα στις ΗΠΑ...

Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017

Οι ανθρωπολογικές μελέτες στην Τουρκία

Μία αξιόλογη ιστορική αναδρομή στις ανθρωπολογικές μελέτες στην Τουρκία βρίσκουμε σε άρθρο με τίτλο "Anthropometric Studies on the Turkish Population - A Historical Review" που προέρχεται από Τούρκους ιατρούς του πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης. Η μελέτη εστιάζει κυρίως στις μετρήσεις σε παιδιά, αλλά παραθέτει και τις μελέτες σε ενήλικες. Όπως δηλώνεται στην εισαγωγή, οι πρώτες μελέτες σε ενήλικες είχαν σαν στόχο τον καθορισμό των φυλετικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού. Αυτές είναι που μας ενδιαφέρουν εδώ και σε αυτές θα επικεντρωθούμε.

Στις μελέτες του Eugène Pittard στα Βαλκάνια, ο Ελβετός ανθρωπολόγος μελέτησε και τους Οθωμανούς των Βαλκανίων, ενώ ο αρχαιολόγος Ernest Chantre έλαβε μετρήσεις σε Οθωμανούς της Μικράς Ασίας. Και οι δύο βρήκαν το μέσο ανάστημα μέτριο προς υψηλό. Επίσης και οι δυο τους διαπίστωσαν ότι οι Οθωμανοί της Ευρώπης είναι πολύ πιο ετερογενείς από εκείνους της Μικράς Ασίας. Ο μέσος κεφαλικός δείκτης που βρήκε ο Pittard στους Οθωμανούς της Ευρώπης ήταν 82,2 με σχεδόν μοιρασμένους τους μεσο-δολιχοκέφαλους και τους βραχυκέφαλους. Ωστόσο, η ετερογένεια του δείγματος δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, πόσω μάλλον σε Ευρωπαϊκά εδάφη, όπου ως Οθωμανοί προσδιορίζονταν άνθρωποι που δεν είχαν καμία σχέση με Τούρκους.

Στη συνέχεια ο Pittard μελέτησε 210 Τούρκους στρατιώτες από την Ανατολία. Βρήκε ανάστημα άνω του μετρίου, μέσο κεφαλικό δείκτη...

Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017

Οι φυλετικοί τύποι της Ολλανδίας

Η Ολλανδία παρά την εγγύτητά της με τις κορυφαίες χώρες στον τομέα της φυσικής ανθρωπολογίας, αργησε να μελετηθεί συστηματικά. Μάλιστα, οι περισσότερες μελέτες ασχολήθηκαν περισσότερο με την εθνολογία, παρά με την φυσική ανθρωπολογία. Η μελέτη των P.J. Meertens και A. de Vries με τίτλο "De Nederlandsche volkskarakters" παρουσιάζει κυρίως εθνολογικά στοιχεία, όμως κάνει κάποιες αναφορές σε ανθρωπολογικά γνωρίσματα. Το μακροσκελές κείμενο συνοδεύεται από φωτογραφίες Ολλανδών, ώστε να αποδοθεί ο χαρακτήρας των κατοίκων της χώρας.

Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι οι Ολλανδοί αποτελούν άθροισμα Γερμανικών φύλων, όπως Φράγκοι, Σάξονες, Φρίσιοι, κτλ. όμως έχουν έρθει σε μίξη με τους ντόπιους που βρίσκονταν ήδη εκεί. Το αποτέλεσμα είναι στη χώρα να κατοικούν Νορδικοί, που είναι ξανθοί, δολιχοκέφαλοι, λεπτοπρόσωποι και λεπτόρρινοι και Αλπικοί, που είναι καστανοί, βραχυκέφαλοι, με πιο κοντό πρόσωπο και μύτη. Αν λάβουμε υπόψη το σημαντικό ποσοστό καστανών ή και κοκκινωπών μαλλιών ανά περιοχές και τις περιγραφές για τα ισχυρά γωνιώδη γνωρίσματα του προσώπου, υποδηλώνεται...

Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017

Τα ανθρωπολογικά γνωρίσματα σε μικτούς πληθυσμούς

Η μελέτη της φυλετικής μίξης απασχόλησε πολλούς ερευνητές. Η εργασία των J. Hiernaux και N. Heintz με τίτλο "Croissance biométrique des Franco-Vietnamiens", που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, μελέτησε βιομετρικά την σωματική ανάπτυξη μιγάδων που προήλθαν από μίξη Γάλλων και Βιετναμέζων. Οι μίξεις στην Ινδοκίνα είναι απότοκο της Γαλλικής αποικιοκρατικής περιόδου, η οποία ωστόσο έδωσε και την ευκαιρία για πληθώρα ανθρωπολογικών μελετών στην περιοχή.

Η μελέτη εξέτασε την ανάπτυξη από τα 2 έως τα 18 έτη διαφόρων ανθρωπολογικών γνωρισμάτων. Το δείγμα αποτελούνταν από 114 αγόρια και 94 κορίτσια. Οι μετρήσεις που ελήφθησαν συγκρίνονται με δεδομένα από Γάλλους και Βιετναμέζους, ώστε να φανεί η διαφορά που προκύπτει στους μικτούς πληθυσμούς. Στα παρακάτω διαγράμματα...

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017

Ο Πλάτων για την κοινή καταγωγή των Ελλήνων


"Πρώτον, σχετικά με τον εξανδραποδισμό των ηττημένων, πιστεύεις ότι οι Έλληνες πρέπει να υποδουλώνουν άλλες Ελληνικές πόλεις ή να επιτρέπουν σε άλλους να τις υποδουλώνουν αν μπορούν να βοηθήσουν; Δεν θα έπρεπε να είναι συνήθεια να τους μην τις υποδουλώνουν, σκεπτόμενοι τον κίνδυνο ολόκληρη η φυλή να πέσει μια μέρα υπό τον ζυγό των βαρβάρων;...

Και δεν μπορώ να παρατηρήσω με αντίστοιχη ορθότητα ότι η Ελληνική φυλή είναι ενωμένη με δεσμούς αίματος και φιλίας, ενώ με τους βαρβάρους είναι αλλότρια και ξένη;"

Πλάτων, Πολιτεία,

Το απόσπασμα είναι χαρακτηριστικό της αντίληψης του Πλάτωνα περί Ελληνισμού. Οι Έλληνες δεν πρέπει να κάνουν σκλάβους τους άλλους Έλληνες, αλλά να τους αφήνουν ελεύθερους ή να τους βοηθούν όταν βρίσκονται σε κίνδυνο. Βασική στόχευση...

Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017

Τα ανθρωπολογικά γνωρίσματα στην Εσθονία

Η πρώτη ανθρωπολογική μελέτη σε ζώντες πληθυσμούς της Εσθονίας πραγματοποιήθηκε από τον ιατρό Oscar Grube. Ήταν η διδακτορική διατριβή του με τίτλο "Anthropologische Untersuchungen an Esten" στο Γερμανόφωνο πανεπιστήμιο του Dorpat (νυν Ταρτού). Σε αυτήν παρέθεσε κρανιολογικά δεδομένα και μελέτησε 100 ζώντες Εσθονούς άνω των 30 ετών, κάνοντας συγκρίσεις με τους γειτονικούς λαούς.

Το χρώμα του δέρματος βρέθηκε λευκό στο 66% των ατόμων, ελαφρά πιο καστανό στο 31% και εμφανέστερα καστανό σε 3%.

Η τριχοφυΐα ήταν λίγη στο 73%, μέτρια στο 22% και σημαντική στο 5%.
Ως προς το χρώμα των μαλλιών, η κατανομή έχει ως εξής:...

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017

Η φυλετική ιστορία της Ινδίας

Σημαντικά στοιχεία για την φυλετική ιστορία της Ινδίας βρίσκουμε στην διάλεξη του Μ.Η. Krishna, προέδρου του Ανθρωπολογικού τομέα του 29ου Indian Science Congress. Μετά την απαρίθμηση των φυλών που κατοικούν στην Ινδική χερσόνησο, ο Ινδός επιστήμονας προβαίνει στην μελέτη της φυλετικής ιστορίας της κάθε μίας, συνθέτωντας την φυλετική ιστορία της χώρας. Στη συνέχεια γίνεται λόγος για την ιστορία των γλωσσών και των πολιτισμών, οι οποίες συνδέονται άρρηκτα με τον φυλετικό παράγοντα. Εδώ θα εστιάσουμε στο αμιγώς ανθρωπολογικό κομμάτι.

Το μεγαλύτερο μέρος της φυλετικής ιστορίας της Ινδίας ανήκει στην προϊστορία. Επειδή τα παλαιοανθρωπολογικά και αρχαιολογικά στοιχεία είναι πενιχρά, η ανάλυση βασίζεται κυρίως στην σύγχρονη φυλετική σύνθεση της χώρας. Πρωτοπόρος στην μελέτη της φυσικής ανθρωπολογίας της Ινδίας υπήρξε ο Βρετανός ανθρωπολόγος Sir Herbert Risley. Άλλοι μεταγενέστεροι ερευνητές ήταν οι Egon von Eickstedt, B.S. Guha και άλλοι. Η φυλετική ταξινόμηση που παραθέτει ο Krishna βασίζεται στο έργο του Eikcstedt.

Οι φυλές της Ινδίας είναι οι εξής (σε παρένθεση η ορολογία του Krishna):...

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017

Φυλετικός χάρτης της ευρύτερης Πολωνίας


Ο χάρτης προέρχεται από τον Πολωνό ανθρωπολόγο Jan Czekanowski. Περιλαμβάνει τα εδάφη της Πολωνίας στον μεσοπόλεμο, που σήμερα ανήκουν και σε άλλα ανατολικά κράτη.

Οι Νορδικοί κατοικούν στα βόρεια, με σκόρπιους θύλακες στα νοτιότερα. Οι Βαλτικοί που λογικά ταιριάζουν στη σκούρα κάθετη διαγράμμιση κατοικούν στα ανατολικά προς βόρεια. Οι Αλπικοί βρίσκονται πιο κεντρικά και οι Βαλτο-Κρομανοειδείς σε όλη εν γένει την περιοχή. Διναρικοί αρχίζουν να εμφανίζονται όσο πλησιάζουμε στα Βαλκάνια πηγαίνοντας νότια, το ίδιο και οι όποιοι Μεσογειακοί.

Βέβαια η κατανομή έχει μεταβληθεί εις βάρος των Νορδικών και υπέρ των Βαλτικών μετά την...

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017

Ποιες φυλές έχουν κυρτή μύτη;

Η κυρτή μύτη αποτελεί ένα εύκολα παρατηρήσιμο γνώρισμα που χαρακτηρίζει μια φυσιογνωμία. Στον Ευρωπαϊκό χώρο συνδέεται με συγκεκριμένους φυλετικούς τύπους. Όμως, η κυρτή μύτη εντοπίζεται σε πολλές φυλές του πλανήτη. Αυτή η διαπίστωση μας βοηθά ώστε να κάνουμε σωστή φυλετική ταξινόμηση. Να σημειώσουμε πως όταν μιλάμε για κυρτή μύτη, αναφερόμαστε όχι στο κυρίως σώμα της μύτης, αλλά στην απόληξή της. Εξετάζοντας τις διάφορες φυλές του κόσμου, θα δούμε ποιοι φυλετικοί τύποι έχουν κυρτή μύτη.

Στον Ελλαδικό χώρο, η κυρτή μύτη εντοπίζεται σε σημαντικά ποσοστά στον πληθυσμό. Το γνώρισμα αυτό προκαλεί ποικίλα σχόλια, κατά κανόνα αρνητικά. Ένας λόγος είναι το ότι έρχεται σε αντίθεση με το ιδεώδες της ομορφιάς που προκρίνει την ίσια μύτη. Το αποτέλεσμα είναι η έντονα κυρτή μύτη συχνά να εξαλείφεται...

Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017

Gustave Le Bon: κληρονομικότητα έναντι εκπαίδευσης


"Ένας νέγρος ή ένας Ιάπωνας μπορεί εύκολα να πάρει έναν πανεπιστημιακό πτυχίο ή να γίνει δικηγόρος· λαμβάνει μια τελείως επιφανειακή επικάλυψη, που δεν έχει καμία επίδραση στην πνευματική του υπόσταση. Αυτό που καμία εκπαίδευση δεν μπορεί να του δώσει, επειδή δημιουργείται μόνο από την κληρονομικότητα, είναι η μορφή της σκέψης, της λογικής και πάνω από όλα ο χαρακτήρας του Δυτικού ανθρώπου."Ο διάσημος Γάλλος ψυχολόγος εξηγεί την βαθύτερη ουσία της κληρονομικότητας. Είναι αυτή που ορίζει τον χαρακτήρα του ανθρώπου και ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τους πανεπιστημιακούς τίτλους και τα χαρτιά που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο πολλοί μπορούν να αποκτήσουν. Η εκπαίδευση παρέχει κάποιες γνώσεις, όμως δεν μπορεί να μεταβάλλει τον χαρακτήρα του ανθρώπου. Δεν είναι καθόλου παράξενο κάποιοι νέγροι ή ασιάτες...

Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017

Η ανθρωπολογία της Ιορδανίας

Πλήθος μελετών πραγματοποίησε στη Μέση Ανατολή ο William Shanklin. Η Ιορδανία ήταν μία από τις χώρες που μελέτησε στην δημοσίευσή του με τίτλο "The anthropology of Transjordan Arabs", που βρίσκουμε σε παρουσίαση στον περιοδικό L'Anthropologie. Η Ιορδανία είναι μια χώρα Αραβική χώρα, ακόμη και με την ανθρωπολογική έννοια του όρου, όπως θα φανεί και από τις μετρήσεις.

Το δείγμα αποτελούνταν από 791 Άραβες της κεντρικής και νότιας Ιορδανίας. Η βασική μέτρηση που ελήφθη ήταν ο κεφαλικός δείκτης. Σχεδόν όλοι όσοι μετρήθηκαν ήταν δολιχοκέφαλοι, με τον μέσο κεφαλικό δείκτη να βρίσκεται...

Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017

Το πρόβλημα της φυλετικής σύνθεσης της Ουγγαρίας

Η Ουγγαρία είναι μία από τις μικτές φυλετικά χώρες της Ευρώπης. Σε αυτήν κατοικούν σε εμφανείς ποσότητες οι περισσότεροι φυλετικοί τύποι της Ευρώπης, καθώς και μογγολικοί τύποι. Η ιστορία της περιοχής δίνει μια αίσθηση για τα φυλετικά στοιχεία που αναμένεται να συναντήσει κάποιος εκεί. Η έντονα μικτή εικόνα της χώρας δυσκόλεψε το έργο των ανθρωπολόγων που προσπάθησαν να εκτιμήσουν την φυλετική σύνθεση της χώρας. Να σημειώσουμε ότι η Ουγγαρία έβγαλε αρκετούς ανθρωπολόγους, όπως οι Lajos Bartucz, János Nemeskéri, Gyula Henkey και άλλοι, που διεξήγαγαν πλήθος μελετών στη χώρα. Μάλιστα, η Ουγγρική ανθρωπολογική σχολή, επηρεασμένη από τη Γερμανική, ακολούθησε αυστηρά την τυπολογική προσέγγιση, δηλαδή ταξινομώντας το δείγμα σε φυλετικούς τύπους. Ωστόσο οι μελέτες που γίνονταν τοπικά, έδιναν μια αποσπασματική εικόνα και οι εκτιμήσεις των διαφόρων ανθρωπολόγων για το σύνολο της χώρας βρέθηκαν αντικρουόμενες.

Βασικό σημείο της αντιπαράθεσης είναι το κατά πόσον μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι μογγόλοι ή όχι. Τα μογγολικά στοιχεία είναι εμφανή στον πληθυσμό της Ουγγαρίας και δικαιολογούνται από την ιστορία της χώρας. Όμως αρκετοί ισχυρίζονται...

Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017

Η οικονομική ανάπτυξη και ο φυλετικός παράγοντας

Η οικονομική ανάπτυξη ενός κράτους εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες. Ένας από τους σημαντικότερους είναι οι ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει. Yπάρχουν και άλλοι παράγοντες που βοηθούν στην οικονoμική άνθηση, όπως ο ορυκτός πλούτος, η καλή διακυβέρνηση, η γεωγραφική θέση, κτλ, ωστόσο, τίποτα από όλα αυτά δεν έχει σημασία, εάν δεν υπάρχουν άνθρωποι που θα οργανώσουν την δημιουργία αγαθών και υπηρεσιών, θα υπερνικήσουν τα εμπόδια και θα αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα.

Για να προοδεύσει οικονομικά ένα κράτος πρέπει να διαθέτει ένα σημαντικό ποσοστό ανθρώπων με εγγενή τάση για οργάνωση, πειθαρχία, εργατικότητα και με πνευματικές ικανότητες. Όσα περισσότερα από αυτά τα στοιχεία υπάρχουν, τόσο πιο εύκολο είναι να αναπτυχθεί οικονομικά ένα κράτος. Στον χάρτη του άρθρου δίνεται το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις χώρες της νοτίου Αμερικής. Οι φυλετικά γνωρίζοντες διαπιστώνουν ότι τα κράτη...

Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017

Ο Κορνήλιος Κοντρεάνου για τα πνευματικά θεμέλια του αγώνα


"Το άτομο στο πλαίσιο και στην υπηρεσία του έθνους, το έθνος [neamul] στο πλαίσιο και στην υπηρεσία του Θεού και του θεϊκού νόμου: αυτοί που θα κατανοήσουν αυτά τα πράγματα θα νικήσουν ακόμη και αν μείνουν μόνοι. Εκείνοι που δεν θα τα κατανοήσουν θα ηττηθούν."Ο Ρουμάνος εθνικιστής μας εξηγεί τα πνευματικά θεμέλια του αγώνα: έθνος και θεός. Η συνείδηση ότι το άτομο αποτελεί ένα στιγμιότυπο της μεγάλου συνόλου κοινής καταγωγής, του δίνει δύναμη να αγωνίζεται για την διαιώνισή του. Παράλληλα, είναι απαραίτητη μια μεταφυσική διάσταση στον αγώνα, η οποία θα διαπερνά την ψυχή και θα προσδίδει πάθος, θάρρος και αυταπάρνηση. Η θρησκευτική πίστη αποτελεί την σημαντικότερη μεταφυσική παράμετρο που μεταβάλλει...

Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017

Χάρτης χρώματος μαλλιών-ματιών στην Ευρώπη - Lundman


Ο χάρτης παρουσιάζει τον πιο διαδεδομένο συνδυασμό χρώματος μαλλιών και χρώματος ματιών στις διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Προέρχεται από τον Σουηδό ανθρωπολόγο Bertil Lundman και είναι του 1965.

Όπως δείχνει ο χάρτης, στη βόρεια Ευρώπη επικρατεί ο ανοιχτός χρωματισμός μαλλιών και ματιών, κυρίως λόγω Νορδικών ή Νορδο-Κρομανοειδών στα δυτικά και Βαλτικών στα ανατολικά. Στη δυτική Βρετανία και στην Ιρλανδία επικρατούν τα σκούρα-ενδιάμεσα μαλλιά και ανοιχτά μάτια, λόγω Ατλαντοειδών και Κρομανοειδών. Στην ενδιάμεση ζώνη της κεντρικής Ευρώπης, η επαφή...

Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017

Ιταλική ανθρωπομετρία

Στη δημοσίευση του Βρετανού ανθρωπολόγου John Beddoe με τίτλο "Italian Anthropometry" στο περιοδικό Science Progress, βρίσκουμε μια ενδιαφέρουσα ανάλυση των ανθρωπολογικών δεδομένων της Ιταλίας από ανθρωποκοινωνιολογικής σκοπιάς. Αφού αναφερθούν τα ανθρωπολογικά γνωρίσματα του πληθυσμού και εξαχθούν τα φυλετικά στοιχεία που κατοικούν στη χώρα, έπειτα εξετάζεται το κατά πόσον οι ανθρωπολογικές διαφοροποιήσεις σχετίζονται με κοινωνικούς παράγοντες.

O Beddoe αναφέρει αρχικά το κλασικό εύρημα της φυσικής ανθρωπολογίας της Ιταλίας, δηλαδή την σταδιακή πτώση του κεφαλικού δείκτη όσο πάμε από βορρά προς νότο. Θύλακες δολιχοκεφαλίας στη βόρεια Ιταλία αποτελούν η Λιγουρία και η Λούκα, η οποία συνδέεται ιστορικά με τους Ετρούσκους.

Σε ένα γενικό πλαίσιο, στη βόρεια Ιταλία επικρατεί το υψηλό ανάστημα, το ευρύ κεφάλι και σχετικά ανοιχτά μαλλιά, ενώ αντιθέτως στη νότια Ιταλία επικρατεί...

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017

Κορμοστασιά και στιλ


Η φυλετική ανθρωπολογία εστιάζει στο σύμπλεγμα προσώπου-κρανίου για να εξάγει τα περισσότερα συμπεράσματά της. Ωστόσο, μεταξύ των φυλετικών τύπων υπάρχουν διαφορές και στην σωματοδομή, την κορμοστασιά, ακόμη και στο στιλ, δηλαδή στον τρόπο κίνησης του σώματος.

Οι εικόνες παρουσιάζουν τέσσερις φυλετικούς τύπους της Ευρώπης και την διαφορά στην κορμοστασιά τους. Στην αριστερή εικόνα, απεικονίζεται ένας (βόρειος) Κρομανοειδής και ένας Νορδικός. Στην αριστερή εικόνα εικονίζεται ένας Διναρικός και ένας Αλπικός.

Ο (βόρειος) Κρομανοειδής, έχει μεγάλο ανάστημα και ισχυρή σωματοδομή, παρά τα περιττά κιλά αφού παρουσιάζεται ως μεσήλικας. Ο Νορδικός είναι...

Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017

Η Κοινωνική Επιλογή

Απόσπασμα από το έργο του μεγάλου Γάλλου ανθρωπολόγου Georges Vacher de Lapouge, που βρήκαμε σε δημοσίευση του Αμερικανού κοινωνιολόγου Carlos Closson με τίτλο "Social Selection" στο περιοδικό Journal of Political Economy. Ο Closson ήταν συνεργάτης του Lapouge, διαδίδοντας τις ιδέες περί κληρονομικότητας, ανθρωποκοινωνιολογίας και της κοινωνικής επιλογής.

«Η κοινωνική επιλογή, ή για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο του Wallace, η επιλογή στον άνθρωπο, είναι η μεγάλη δύναμη που αλλάζει την ποιότητα του πληθυσμού. Η εκπαίδευση έχει περιορισμένη επίδραση μόνο στο μεμονωμένο άτομο και ακόμη και αυτό το αποτέλεσμα δεν μπορεί σε κάνεναν αξιόλογο βαθμό να μεταδοθεί στους απογόνους του· δεν μπορεί να βασιστούμε σε αυτή ως βασικό μέσο για την βελτίωση του ανθρώπου. Το κλίμα και η διατροφή έχουν μεγάλη επίδραση στο να σχηματοποιήσουν τον χαρακτήρα ενός πληθυσμού, αλλά αυτή η επίδραση ασκείται μέσω της επιλεκτικής διαδικασίας ευνοϊκής για την διαιώνιση μόνο των τύπων που είναι καλύτερα προσαρμοσμένοι για την επικρατούσα διατροφή και κλίμα. Η επίδραση του κλίματος και της διατροφής ανήκουν...

Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017

Ο Ιπποκράτης για τη διαφορά Ασίας και Ευρώπης


"βούλομαι δὲ περὶ τῆς Ἀσίης καὶ τῆς Εὐρώπης δεῖξαι ὁκόσον διαφέρουσιν ἀλλήλων ἐς τὰ πάντα καὶ περὶ τῶν ἐθνέων τῆς μορφῆς, ὅτι διαλλάσσει καὶ μηδὲν ἔοικεν ἀλλήλοισιν."

Σκοπεύω να σας δείξω πόσο η Ασία και η Ευρώπη διαφέρουν από κάθε άποψη και ιδιαίτερα το πόσο τελείως διαφέρουν τα έθνη τους ως προς την σωματική μορφή τους.Ο διασημότερος ιατρός της αρχαιότητας είχε αντιληφθεί τις εμφανέστατες διαφορές στη μορφή των ανθρώπων που κατοικούν στην Ευρώπη και στην Ασία. Περιέγραψε τις διαφορές και προσπάθησε να εξηγήσει την προέλευσή τους. Διαφορές δεν εντοπίζει μόνο στο σώμα, αλλά και στο θυμικό.

Με τις γνώσεις της εποχής, ο Ιπποκράτης κατάφερε να διακρίνει την ανθρωπολογική διαφοροποίηση μεταξύ Ευρωπαίων και Ασιατών. Φανταστείτε...

Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017

Φυλετικός-εθνοτικός χάρτης της Αφρικής


Ο χάρτης παρουσιάζει την κατανομή των ανθρώπινων φυλών στην Αφρική. Ο χάρτης δεν είναι αναλυτικός, αλλά παρέχει μια καλή εικόνα για την ανθρωπολογική διαφοροποίηση στην Αφρική. Παράλλληλα, γίνεται ο συσχετισμός εθνοτήτων και φυλετικής υπόστασης.

Στα νοτιοδυτικά βρίσκουμε Βουσμάνους-Οτεντότους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως πρωτομορφικοί νέγροι, διαφέροντας από τους γειτονικούς νέγρους. Βλέπουμε ότι ο χάρτης ομαδοποιεί...

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017

Η ανθρωπολογία των Εσκιμώων

Οι Εσκιμώοι κατοικούν στην αρκτική περιοχή που εκτείνεται από τη Γροιλανδία μέχρι τον Καναδά και την Αλάσκα. Παρουσιάζουν ομοιότητες με τους ιθαγενείς της Αμερικής, αλλά και διαφορές. Οι Εσκιμώοι προκάλεσαν το ενδιαφέρον των επιστημόνων από νωρίς και έχουν γίνει αρκετές ανθρωπολογικές μελέτες. Μία αντιπροσωπευτική μελέτη με τα βασικά πορίσματα σχετικά με τα ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά των Εσκιμώων είναι αυτή του W.L.H. Duckworth με τίτλο "An account of some Eskimo from Labrador" που δημοσιεύτηκε στα Proceedings of the Cambridge Philosophical Society.

Το δείγμα αποτελούνταν από 27 Εσκιμώους από το Labrador του Καναδά, που θεωρούνται τυπικοί για την συγκεκριμένη μογγολικής προέλευσης φυλή.

Το χρώμα του δέρματος είναι ανοιχτό καφέ προς κοκκινωπό, αν και πιο ανοιχτό από τους υπόλοιπους Αμερικανούς ιθαγενείς. Τα μαλλιά είναι κυρίως μαύρα, πυκνά, με χοντρή ίσια τρίχα. Οι άνδρες εμφανίζουν...

Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017

Οι ανθρώπινες φυλές


Ολοκληρωμένη εικόνα για την διαφοροποίηση στο ανθρώπινο είδος αποκτήσαμε όταν ανακαλύφθηκε ο Νέος Κόσμος και ήρθαν στην αντίληψή μας οι πλέον απομακρυσμένες φυλές του πλανήτη. Με την σταδιακή ανάπτυξη της ανθρωπολογικής έρευνας, οι επιστήμονες κατάφεραν να ταξινομήσουν τις ανθρώπινες φυλές. Κενά υπάρχουν ακόμη και χρειάζονται περισσότερες μελέτες για συγκεκριμένες περιοχές. Το έργο του Deniker ήταν πρωτοπόρο, παρέχοντας για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη ταξινόμηση των Ευρωπαϊκών φυλών. Λίγες δεκαετίες αργότερα, ο Eickstedt κατάφερε να δώσει την ταξινόμηση των φυλών ολόκληρου του πλανήτη. Με οδηγό το έργο των εν λόγω ανθρωπολόγων, καθώς και αναρίθμητων άλλων, θα παρουσιάσουμε τις ανθρώπινες φυλές/φυλετικούς τύπους υπό μορφή λίστας. Η ομαδοποίηση γίνεται γεωγραφικά, παρότι κάποιοι τύποι έχουν επεκταθεί πέραν της ιστορικής τους αφετηρίας.

Δείτε τις ανθρώπινες φυλές...

Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017

Φυλετικές μίξεις στην Ινδοκίνα

τυπικός κάτοικος Ινδοκίνας
Η Ινδοκίνα είναι μια σχετικά ομοιογενής περιοχή στις περιοχές που κατοικούν μογγόλοι και όχι νεγροειδείς. Όμως η αποικιοκρατική περίοδος υπό Γαλλική κατοχή δημιούργησε περιπτώσεις φυλετικής μίξης για όσο διάστημα αυτή διήρκεσε. Ο Γάλλος ιατρός M.T.V. Holbé με έδρα στη Σαιγκόν (νυν Χο Τσι Μινχ) μελέτησε περιπτώσεις μίξης των ντόπιων με αλλόφυλους σε δημοσίευσή του στο περιοδικό Revue Anthropologique με τίτλο "Métis de Cochinchine" [1], [2]. Θα εστιάσουμε στο φωτογραφικό υλικό, που απεικονίζει τις μίξεις. Είναι μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια μελέτης του αποτελέσματος μίξης μεταξύ μογγόλων, συγκεκριμένα των Paleomongolid και διαφόρων άλλων φυλών.

Δείτε τις φωτογραφίες...

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017

O José Antonio Primo de Rivera για τα πνευματικά θεμέλια του πολιτισμού

Μιλώντας για την εισβολή των Γερμανικών φύλων που κατέλυσαν την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία:


"Αλλά στο μέσον της βαρβαρικής εισβολής διασώθηκαν τα σπέρματα των αιώνιων αξιών που υπήρχαν πάντοτε στην κλασική εποχή που προηγήθηκε. Οι βάρβαροι κατακρήμνισαν τον Ρωμαϊκό κόσμο, αλλά δείτε ότι με το νέο αίμα τους γονιμοποίησαν εκ νέου τις ιδέες του κλασικού κόσμου. Έτσι αργότερα, η δομή του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης πάτησαν πάνω στα πνευματικά θεμέλια που δημιούργησε ο αρχαίος κόσμος."
José Antonio Primo de Rivera,


Σύμφωνα με τον Ισπανό εθνικιστή, το αίμα επηρεάζει την κατεύθυνση που θα πάρει ο πολιτισμός. Βρίσκει ότι τα Γερμανικά φύλα είχαν τέτοια υπόσταση, ώστε να δεχτούν σταδιακά τις πνευματικές αξίες του αρχαίου κόσμου και να τις αναδείξουν εκ νέου. Προφανώς αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν οι εισβολείς...

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017

Χάρτης των κύριων φυλετικών ομάδων του πλανήτη - Αμερικανική πηγή


Ο χάρτης παρουσιάζει την κατανομή των κύριων φυλετικών ομάδων στον πλανήτη. Απουσιάζει η Αμερική, η οποία θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον, μιας και φαίνεται ότι ο χάρτης έχει λάβει υπόψη και τις μετακινήσεις των λευκών στο Νέο Κόσμο. Οι φυλετικές ομάδες που διακρίνονται είναι κλασικά οι Caucasoid, Negroid και Mongoloid.

Οι Caucasoid καταλαμβάνουν την Ευρώπη, την βόρεια Αφρική και την Μέση Ανατολή, ως την Ινδία. Μάλιστα με τους Ρώσους έχουν φτάσει...

Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017

Το Νορδικό ιδεώδες της ομορφιάς


Mια ιδεαλιστική απεικόνιση του Νορδικού τύπου στην γυναικεία του μορφή. Παρότι δεν φαίνεται το πρόσωπο, γίνεται αντιληπτή η εξωμορφική σωματοδομή, τα λεπτά άκρα και τα ξανθά μαλλιά.

Παρότι εκθειάζονται τα ξανθά μαλλιά με τα γαλανά μάτια, δεν θα λέγαμε ότι ο Νορδικός τύπος αποτελεί ιδεώδες στην Ελλάδα, κάθε άλλο. Μάλιστα οι περισσότεροι άνθρωποι, ακόμη και αν έχουν ακουστά τους φυλετικούς τύπους...

Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017

Ανθρωπολογική μελέτη στην Ουκρανία

Στοιχεία για την ανθρωπολογία της Ουκρανίας παρέχει η δημοσίευση του F.S. Beloded με τίτλο "Zur Anthropologie der kleinrussischen Bevölkerung des Gouvernements Tschernigow" που βρίσκουμε σε παρουσίαση στο περιοδικό Archiv für Anthropologie. Η μελέτη διεξήχθη στα νότια της χώρας και εντάσσεται στο πλαίσιο της ανθρωπολογικής εξερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ρωσίας που ξεκίνησε επί Τσάρου υπό την επίδραση της ανάπτυξης της ανθρωπολογίας στην δυτική Ευρώπη.

Το δείγμα αποτελούνταν από 120 άνδρες, 40 γυναίκες και 26 παιδιά. Το χρώμα των μαλλιών στους άνδρες κατανέμεται ως εξής:

Μαύρα - Καστανά - Ανοιχτά καστανά - Ξανθά:
30,00% - 31,69% - 36,67% - 1,67%

Αυτό σημαίνει ότι τα ανοιχτόχρωμα μαλλιά...

Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017

Φυλή και σχέσεις

Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε στους ανθρώπους γύρω σας είναι διαφορετικός ανάλογα με το άτομο κάθε φορά. Το κάνουμε ακόμα και ασυναίσθητα, σκεπτόμενοι π.χ. ότι αυτός είναι ευερέθιστος ας μην του μιλήσω έτσι, ότι εκείνος είναι μειλίχιος ας τον προσεγγίσω έτσι, κτλ. Δηλαδή συμπεριφερόμαστε με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με τον χαρακτήρα του ανθρώπου που έχουμε μπροστά μας. Όμως ο χαρακτήρας του ανθρώπου αποτελεί εν πολλοίς κληρονομικό γνώρισμα. Όταν κατανοήσουμε ότι διαφορετικός φυλετικός τύπος σημαίνει και διαφορετικά ψυχικά γνωρίσματα, θα αντιληφθούμε τον βαθύτερο λόγο που μας κάνει να πρέπει τροποποιούμε την προσέγγισή μας από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Θα έχετε αντικρύσει διάφορα βιβλία στη ζωή σας, στα οποία κάποιοι ειδικοί προσπαθούν να διδάξουν τρόπους συμπεριφοράς για τις σχέσεις με το αντίθετο φύλο. Οι συγκεκριμένοι "ειδήμονες" αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους σαν να είναι όλοι το ίδιο. Σπανίως τους διαχωρίζουν, ακόμη και τότε με ιδιαίτερη ασάφεια. Θα καταλάβετε πόσο λάθος είναι η προσέγγισή τους...

Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017

Rosenberg: Η ζωή μιας φυλής είναι η έκφραση μιας μυστικής σύνθεσης


"Η ζωή μιας φυλής, ενός λαού, δεν είναι μια λογικώς εξελισσόμενη φιλοσοφία ούτε μια διαδοχή φάσεων με φυσικούς νόμους, αλλά η έκφραση μιας μυστικής σύνθεσης, μιας ψυχικής δράσης, η οποία δεν δύναται να γίνει κατανοητή ούτε με λογικούς κανόνες, ούτε με την αρχήν αιτίας και αιτιατού."Αυτό που θέλει νας μας πει ο στοχαστής του βορρά, είναι ότι η πορεία ενός λαού δεν εξελίσσεται βάσει ορθολογισμού, αλλά αποτελεί έκφραση της εσωτερικής του φύσης, η οποία δεν μπορεί να εξηγηθεί ορθολογικά. Ο "μύθος" στον οποίο είναι αφιερωμένο το βιβλίο, είναι το αίμα, που υπό τη μορφή φυλετικών γνωρισμάτων ορίζει τα σωματικά και ψυχικά γνωρίσματα ενός λαού.

Αδυνατώντας να εξηγήσουμε τα ενδότερα της φυλετικής ψυχής, αυτή θα παραμένει μια μυστική σύνθεση, της οποίας μόνο...

Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017

Πίνακας κεφαλικού δείκτη διαφόρων λαών - Paul-Boncour

Ο πίνακας παρουσιάζει τον μέσο κεφαλικό δείκτη διαφόρων εθνοτήτων του πλανήτη.
Ξεκινά με τους πλέον δολιχοκέφαλους και καταλήγει στους πλέον βραχυκέφαλους. Οι λαοί διακρίνονται ανά ήπειρο.


Δείτε τη συνέχεια...

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017

Το χρώμα μαλλιών και ματιών στη Ρουμανία

Ο Αυστριακός ανθρωπολόγος Viktor Lebzelter μελέτησε το χρώμα μαλλιών και ματιών στη Ρουμανία, σε δημοσίευσή του με τίτλο "La répartition de la couleur des cheveux et des yeux chez les Roumains", που βρίσκουμε σε παρουσίαση στο περιοδικό L'Anthropologie.

Το δείγμα αποτελούνταν από 4.000 στρατιώτες, στους οποίους προστέθηκαν παρατηρήσεις από 500 άτομα από τη Βεσσαραβία και 100 άτομα από τη Μπουκόβινα, τις οποίες έκαναν άλλοι ανθρωπολόγοι. Προέκυψε ότι το 22% του πληθυσμού έχει...

Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017

Φυλετικοί τύποι του κόσμου - Σλοβενική πηγή

Από τις αρχές του περασμένου αιώνα, αρκετά λεξικά και εγκυκλοπαίδειες άρχισαν να εντάσσουν την ανθρωπολογική ορολογία στα λήμματά τους. Κάποια εξ αυτών εισήγαγαν και τους φυλετικούς τύπους, συνοδεύοντάς τους από φωτογραφίες. Σε Σλοβενική ιστοσελίδα που ασχολείται με τη φύση και περιέχει αντίστοιχη ορολογία υπό μορφή λεξικού, δίνεται η περιγραφή των κύριων φυλετικών ομάδων του κόσμου και φωτογραφίες από τους φυλετικούς τύπους που ακολουθούν.

Αλπικός


ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ...

Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017

Παρατηρήσεις περί του σωματότυπου

Αφορμή για το άρθρο είναι η μελέτη ενός αναγνώστη του ιστολογίου με τίτλο Somatotype/Anatomy Classification System. Παρατίθενται φωτογραφίες, οι οποίες δείχνουν διάφορους σωματότυπους, καθώς και περιπτώσεις αλλαγών στο σώμα μετά από διαφορετικό τρόπο ζωής, διατροφή ή γυμναστική. Οι φωτογραφίες συνοδεύονται από σχόλιο με παρατηρήσεις, που εξηγεί αναλυτικά την σημασία των φωτογραφιών.

Τίθεται το ζήτημα της καταγωγής των φαινοτύπων από πλευράς παλαιοανθρωπολογίας, αλλά και της σημερινής ανθρωπολογικής κατάστασης στην Ευρώπη. Αν χωρίζαμε τους γνωστούς ανθρωπολογικούς τύπους σε υποκατηγορίες βάσει της  σωματοδομής, ίσως βρίσκαμε μικροδιαφοροποιήσεις εντός του φυλετικού τύπου κάθε φορά. Η σωματοδομή περιέχει περισσότερη πληροφορία από ότι φανταζόμαστε.

Η ταξινόμηση του σωματότυπου σε εξωμορφικούς, μεσομορφικούς και ενδομορφικούς είναι μια πρώτη προσέγγιση στην περιγραφή του φάσματος των σωματοτύπων που υπάρχουν στον άνθρωπο. Είναι σημαντικό εργαλείο, μπορεί όμως κάποιος να εμβαθύνει σε υποπεριπτώσεις λαμβάνοντας κατάλληλες μετρήσεις.

Αν το δούμε βαθύτερα, θα διαπιστώσουμε ότι το φυλογενετικό δέντρο των σωματότυπων προκύπτει από το αντίστοιχο δέντρο...

Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017

Μια περιγραφή του Τάκιτου για τους αρχαίους Βρετανούς

Ο Τάκιτος αναρωτιέται αν οι Βρετανοί είναι αυτόχθονες ή εισβολείς:

"Τα σωματικά τους γνωρίσματα είναι ποικίλα και έτσι μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα από αυτό. Τα κόκκινα μαλλιά και τα λεπτά άκρα των κατοίκων της Καληδονίας [Σκωτίας] υποδεικνύει ξεκάθαρα καταγωγή από τη Γερμανία. Το σκούρο χρώμα των Σιλούρων [στην σημερινή Ουαλία], τα μαλλιά τους, συχνά σγουρά και το γεγονός ότι ζουν απέναντι από την Ισπανία υποδηλώνει ότι οι αρχαίοι Ίβηρες διέσχισαν την θάλασσα και κατέλαβαν αυτήν την περιοχή· αυτοί που ζουν κοντύτερα στους Γαλάτες, τους μοιάζουν, είτε λόγω της διαρκούς επίδρασης της καταγωγής τους, είτε επειδή σε χώρες που εκτείνονται σε αντίθετες κατευθύνσεις και έτσι πλησιάζοντας η μία την άλλη, το κλίμα έχει παράξει παρόμοια σωματικά χαρακτηριστικά."

Tacitus, Agricola, 11

Η προσέγγιση του Τάκιτου έχει μεγάλη σημασία, γιατί καταδεικνύει ότι οι αρχαίοι Ρωμαίοι λάμβαναν υπόψη την κληρονομικότητα για να εκτιμήσουν την καταγωγή των εθνών. Διαφορετικά σωματικά γνωρίσματα σημαίνουν...

Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017

Οι ιθαγενείς σε Αργεντινή και Χιλή

Όταν έφτασαν οι πρώτοι Ισπανοί εξερευνητές στο νότιο άκρο της Νοτίου Αμερικής, εντυπωσιάστηκαν με το ανάστημα των ιθαγενών που παρουσιάστηκαν μπροστά τους. Αργότερα, διαπίστωσαν ότι στην περιοχή κατοικεί και ένα έθνος σε πρωτόγονη κατάσταση, σχεδόν ημιαγρία. Σε αρκετά μεταγενέστερο στάδιο, οι ανθρωπολόγοι που μελέτησαν την περιοχή, προσπάθησαν να διακρίνουν τους ανθρωπολογικούς τύπους των ιθαγενών που κατοικούν εκεί, καθώς και τα γνωρίσματά τους. Μία σημαντική μελέτη επί του θέματος είναι αυτή του Carlos Henckel με τίτλο "The anthropometry of the Indians of Chile", που δημοσιεύτηκε στο Handbook of South American Indians, Vol.6. Μπορεί να αναφέρεται στους ιθαγενείς της Χιλής, αλλά οι τύποι επεκτείνονται...

Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017

Η ταξινόμηση της τριχοφυΐας του σώματος

Η μελέτη της τριχοφυΐας στου σώματος στον άνθρωπο από ανθρωπολογικής πλευράς δεν έχει προχωρήσει ιδιαίτερα. Οι περισσότερες μελέτες για την τριχοφυΐα περιορίζονται στο τριχωτό της κεφαλής. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος του σώματος του ανθρώπου μπορεί να καλύπτεται από τρίχες. Μία μελέτη για την τριχοφυΐα σε λευκούς πραγματοποίησαν οι C.H. Danforth και M. Trotter με τίτλο "The distribution of body hair in white subjects", που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό American Journal of Physical Anthropology.

Το δείγμα αποτελούνταν από μερικές χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες και 350 φοιτήτριες. Για κάθε άτομο έγινε παρατήρηση της τριχοφυΐας σε όλο το σώμα και δόθηκε ένας βαθμός που αντιστοιχεί στην πυκνότητά της από 0 έως 4. Βαθμός 0 σημαίνει ότι δεν υπάρχει τριχοφυΐα παρά μόνο στην ηβική/υπογάστρια περιοχή και στις μασχάλες.
Βαθμός 1 σημαίνει ότι υπάρχει ελαφρά τριχοφυΐα και στο στήθος, κυρίως στο κέντρο.
Βαθμός 2 σημαίνει ότι υπάρχει σημαντική τριχοφυΐα στο...

Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017

Τιμή στους πεσόντες


"Μόνο εκεί που υπάρχουν τάφοι υπάρχει και ανάσταση"

F. Nietzsche, Τάδε έφη Ζαρατούστρα


Για τη μάζα, ο θάνατος αποτελεί ένα βιολογικό τέλος.

Για τους αγωνιστές μιας ιδέας, ο θάνατος στο πεδίο του αγώνα αποτελεί το πέρασμα στην αθανασία.

Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017

Το κοινωνικό και βιολογικό ζήτημα της φυλετικής μίξης

Η πολυφυλετική πλημμυρίδα στις λευκές χώρες, έχει δημιουργήσει ζητήματα φυλετικής μίξης που πρέπει να εξεταστούν από βιολογικής, κοινωνικής και οικονομικής σκοπιάς. Ο Σκωτσέζος ανθρωπολόγος Robert Gayre μελέτησε το ζήτημα σε δημοσίευσή του στο περιοδικό Mankind Quarterly με τίτλο "Miscegenation and Racial Improvement". Ξεκινά διαπιστώνοντας ότι οι προπαγανδιστές περί πολυπολιτισμού, αρχικά ζητούν την "ένταξη" των αλλόφυλων, κρατώντας τις ιδιαιτερότητες και τις κοινότητές τους. Όμως σύντομα περνούν στο επόμενο στάδιο, όπου ζητούν ανοιχτά την μίξη με τους ντόπιους, ειδικά αν είναι λευκοί.

Ο Gayre επισημαίνει ότι οι άνθρωποι, όπως τα ζώα, προτιμούν να ζευγαρώνουν με τους ομοίους τους. Αυτό έχει οδηγήσει στη δημιουργία των ανθρωπολογικών τύπων που διατηρούνται για χιλιετίες. Οι κοινωνικές και θρησκευτικές διαφορές, που έμμεσα προκύπτουν από φυλετικές προδιαθέσεις, πολλές φορές εντείνουν τον ήδη υφέρποντα φυλετικό διαχωρισμό.

Η φυλετική μίξη οδηγεί σε προσωρινό ενδιάμεσο αποτέλεσμα, γιατί οι οι φυλετικοί τύποι επανεμφανίζονται...

Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017

Ο Τερτυλλιανός για την ανθρώπινη ψυχή


"Όπως λέει ο Σενέκας, τον οποίο συχνά βρίσκουμε από την πλευρά μας: «Υπάρχει μέσα μας ο σπόρος όλης της δημιουργίας και των περιόδων της ζωής. Και ο Θεός, ο Κύριός μας, κρυφά παράγει τις ψυχικές μας προδιαθέσεις·» έτσι, από τον σπόρο που έχει φυτευτεί μέσα μας κρυφά από την βρεφική ηλικία προκύπτει ο ανθρώπινος νους: γιατί από εκεί αναπτύσσονται οι φυσικές μας προδιαθέσεις."

Τερτυλλιανός, De Anima, XX

Ο Τερτυλλιανός υπήρξε μία από τις πρώιμες μορφές των πατέρων του χριστιανισμού. Φαίνεται ότι υπήρξε αρκετά διαβασμένος, υπήρξε πολυγραφότατος και ένας από τους μεγαλύτερους απολογητές του χριστιανισμού. Σε ένα από τα γνωστότερα έργα του, ο Τερτυλλιανός, μιλώντας περί ψυχής, επισημαίνει ότι στον κάθε άνθρωπο...

Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017

Εθνοτικός χάρτης της Αμερικής - Γερμανικός Άτλας

Πατήστε πάνω για μεγέθυνση

Ο χάρτης παρουσιάζει τις εθνοτικές ομάδες της Αμερικής το 1880. Προέρχεται από γερμανική πηγή. Μπορεί ο χάρτης να είναι εθνοτικός, όμως αν κοιτάξουμε το υπόμνημα, τα χρώματα που δίνονται αντιστοιχούν σε φυλετικές ομάδες. Μεταξύ αυτών λογίζονται βορειοευωπαίοι, νοτιοευρωπαίοι, νέγροι και ιθαγενείς. Να σημειώσουμε πως μέχρι τότε είχε ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό ο εποικισμός από τους λευκούς και νέγρους και ο οποίος παρότι συνεχίστηκε, δεν άλλαξε δραματικά την φυλετική εικόνα της Αμερικής.

Ο χάρτης μας βοηθά να κατανοήσουμε την κατανομή των φυλών στην έντονα μεμιγμένη ήπειρο. Με ροζ χρώμα παριστάνονται...

Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017

Φυσιογνωμικές μελέτες σε διδύμους

Οι μελέτες σε διδύμους αποτελούν το βασικό εργαλείο που έχουν οι επιστήμονες ώστε να εκτιμήσουν τις διαφοροποιήσεις που εισάγουν οι περιβάλλοντικοί παράγοντες στην ανάπτυξη του ανθρώπινου οργανισμού. Εφόσον ο παράγοντας της κληρονομικότητας εξαλείφεται λόγω του πανομοιότυπου γενετικού υλικού, οι όποιες διαφοροποιήσεις στην εξέλιξη του οργανισμού οφείλονται αναγκαστικά σε μη κληρονομικές παραμέτρους. Μία ενδιαφέρουσα μελέτη επί του θέματος πραγματοποίησε ο Αυστριακός ανθρωπολόγος Wolfgang Abel, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Zeitschrift für Ethnologie, σε άρθρο με τίτλο "Physiognomische Studien an Zwillingen". Ο Abel εξετάζει διάφορες περιπτώσεις διδύμων από φυσιογνωμικής πλευράς.

Κατ' αρχάς, οι δίδυμοι χωρίζονται σε ομοζυγωτικούς και διζυγωτικούς. Οι μονοζυγωτικοί δίδυμοι φέρουν πανομοιότυπο γενετικό υλικό, εφόσον προέρχονται από διαχωρισμό ενός ζυγωτού σε δύο έμβρυα, ενώ οι διζυγωτικοί δίδυμοι προέρχονται από δύο ωάρια που γονιμοποιήθηκαν ξεχωριστά. Για τις ανθρωπολογικές μελέτες, ενδιαφέρον παρουσιάζουν...

Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017

Η ανθρωπολογία της Αλβανίας

Η Αλβανία προσέλκυσε το ενδιαφέρον των ανθρωπολόγων από την αρχή, ως μια περιοχή δύσκολα προσβάσιμη και απομονωμένη. Ο Ελβετός ανθρωπολόγος Eugène Pittard υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους μελετητές της φυσικής ανθρωπολογίας των Βαλκανίων. Η μελέτη του "Contribution à l'étude anthropologique des Albanais rencontrés principalement dans la Dobrodja", που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Bulletin de la Société des sciences de Bucarest, είναι μία από τις πληρέστερες για την ανθρωπολογία της Αλβανίας.

Ο Pittard μιλά αρχικά για την καταγωγή και τη γλώσσα των Αλβανών. Έπειτα εξηγεί τον γεωγραφικό διαχωρισμό σε Γκέγκες που μένουν στον βορρά και Τόσκες που μένουν στο νότο, καθώς και τον θρησκευτικό διαχωρισμό σε μουσουλμάνους, καθολικούς και ορθόδοξους. Οι Αλβανοί μεταναστεύουν...

Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017

Αριστοτέλης: Με ποιον τρόπο γίνονται οι άνθρωποι σπουδαίοι"δια τριών γίγνονται οι άνθρωποι αγαθοί και σπουδαίοι· έστι δε ταύτα τα τρία: φύσις, έθος, λόγος"

Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1332α 39-40


Κραταιά πεποίθηση των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων ήταν ότι η φυσική προδιάθεση είναι απαραίτητη για την απόκτηση της αρετής ή κάποιας δεξιότητας. Ο Αριστοτέλης ξεκινώντας το κεφάλαιο περί παιδείας εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι άνθρωποι ενάρετοι και σπουδαίοι. Κατά τον αρχαίο φιλόσοφο πρώτα είναι απαραίτητη η φυσική προδιάθεση, η φύσις. Έπειτα είναι η συμπεριφορά, την οποία μαθαίνουμε και εφαρμόζουμε. Τρίτον, ο λόγος, δηλαδή η λογική, που έχει να κάνει με την απόκτηση...

Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017

Η ανθρωπολογία της Βενεζουέλας

Στοιχεία για την ανθρωπολογία των ιθαγενών της Βενεζουέλας βρίσκουμε στη μελέτη του Martin Gusinde με τίτλο "The Yupa Indians in Western Venezuela", που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Proceedings of the American Philosophical Society. Ο Αυστριακός ιερέας και εθνολόγος, συμμετείχε σε ιεραποστολές στην Αφρική και στην Ασία, όπου παράλληλα μελετούσε τους τοπικούς πληθυσμούς. Στην παρούσα μελέτη εξετάζει το κατά πόσον υπάρχουν "πυγμαίοι" στο βόρειο τμήμα της νοτίου Αμερικής, δηλαδή ιθαγενείς με υπερβολικά χαμηλό ανάστημα. Ωστόσο, παρέχει ενδιαφέροντα στοιχεία για τις κύριες φυλετικές συνιστώσες της Βενεζουέλας.

Αρχικά να επισημάνουμε ότι στη χώρα κατοικούν Αμερικανοί ιθαγενείς, λευκοί εξ Ευρώπης, κάποιοι νέγροι εξ Αφρικής, ακόμα και λίγοι Μεσανατολίτες. Περισσότεροι είναι βεβαίως οι ιθαγενείς, ασχέτως αν η πλειοψηφία δηλώνει mestizo, δηλαδή μικτός με λευκό. Οι ιθαγενείς της Βενεζουέλας...