Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019

Βιβλιογραφία: Αμερική

Περιλαμβάνεται βιβλιογραφία για τους ζώντες πληθυσμούς της Αμερικανικής ηπείρου, η οποία χωρίζεται σε Βόρεια, Κεντρική και Νότια. Αρχικά δίνεται η γενική βιβλιογραφία σχετικά με τους κατοίκους όλης της ηπείρου και έπειτα χωρίζεται γεωγραφικά. Στη Βόρεια Αμερική η βιβλιογραφία δίνεται χωριστά για τους Αμερικανούς ιθαγενείς, για τους λευκούς αποίκους Ευρωπαϊκής καταγωγής και τους νέγρους Αφρικανικής καταγωγής. Ακολουθεί η βιβλιογραφία για την κεντρική Αμερική. Η βιβλιογραφία για την Νότια Αμερική, περιέχει μια γενική κατηγορία και έπειτα, λόγω του όγκου της, χωρίζεται σε τρεις γεωγραφικές ζώνες.


Γενικά

Imbelloni J. - Razas humanas y grupos sanguíneos, Sociedad Argentina de Antropología, Vol. 1, pp. 23-49, 1937.

Brinton D.G. - The American race, New York, 1891.

Clavelin M.P. - Observations microscopiques du cheveu chez les Indiens de l'Amérique du Sud, L'Anthropologie, Vol. 32, pp. 481-485, 1922.

Comas J. - Biological subdivisions of the Indian on the basis of physical anthropology, (+here), Pan American Health Organization, 1968.

Comas J. - La diferenciación biológica entre los aborígenes americanos, Anales de Antropología, Vol. 6, pp. 79-108, 1969.

Cooper J.M. - Areal and Temporal Aspects of Aboriginal South American Culture, Primitive Man, Vol. 15, No. 1-2, pp. 1-38, 1942.

Dobbins D.A., Kindick C.M. - Anthropometry of the Latin-American Armed Forces, Fort Clayton, 1967.

Gayre R. - The Ethnological Origins of the Palae-Amerindian and Amerindian Stocks, Mankind Quarterly, pp. 213-215, Apr. 1972.

Hamy E.T. - Les races Malaiques et Américaines, L'Anthropologie, Vol. 7, pp. 129-146, 1896.

Harris R. - Eugenics in south America, Eugenical News, Vol. 7, No. 3, pp. 17-42, 1922.

Hrdlička A. - The genesis of the American Indian, Proceedings of the 19th International Congress of Americanists, pp. 559-568, 1917.

Hrdlička A. - The People of the Main American Cultures, Proceedings of the American Philosophical Society, Vol. 65, pp. 157-160, 1926.

Hrdlička A. - The peopling of America, Journal of Heredity, Vol. 6, No. 2, pp. 79-91, 1915.

Imbelloni J. - Las formaciones humanas del planalto y del borde maritimo del brasil en el panorama de las razas de America, Revista de Antropologia, Vol. 1, pp. 109-121, 1953.

Keiter F. - Das indianische Gesicht. Materialien zur Frage der Rassenstellung des amerikanischen Menschen, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 35, pp. 394-411, 1936.

Kollmann J. - Die Autochtonen Amerika's, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 15, pp. 1-47, 1883.

Kollmann J. - Hohes Alter der Menschenrassen, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 16, pp. 181-216, 1884.

Lundman B. - Züge der (vorcolumbischen) Anthropologie Amerikas, Ethnos, Vol. 20, pp. 216-223, 1955.

Meigs J.A. - Observations upon the cranial forms of the American Aborigines, Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Vol. 18, pp. 197-235, 1866.

Mendes Corrêa A.A. - Ameríndios, Anais da Faculdade de Ciências do Porto, Vol. 32, pp. 234-254, 1947.

Neumann G. - Migrations and Origin of the Woodland Culture, Proceedings of the Indiana Academy of Science, Vol. 54, pp. 41-43, 1944.

Newman M. - The Application of Ecological Rules to the Racial Anthropology of the Aboriginal New World, Vol. 55, No. 3, pp. 311-327, 1953.

Stewart T.D., Newman M.T. - An historical résumé of the concept of differences in Indian types, American Anthropologist, Vol. 53, pp. 19-36, 1951.

Sullivan L. - The frequency and distribution of some anatomical variations in American crania, Anthropological papers of the American Museum of Natural History, Vol. 23, Pt. 5, 1922.

Ten Kate H. - Les autochtones de l'Amerique, par le professeur J. Kollmann (review), Revue d'Anthropologie, Vol. 13, pp. 348-351, 1884.

Ten Kate H. - On the alleged mongolian affinities of the American race: A reply to Dr. Daniel G. Brinton, Science, N.S. Vol. 12, pp. 227-228, 1888.

Ten Kate H. - Sur la question de la pluralité et de la parenté des races en Amérique, Compte-rendu du 8me Congrès International des Américanistes, pp. 288-294, 1890.

Virchow R. - Anthropologie Amerika's, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 9, pp. 144-156, 1877.

Virchow R. - Beiträge zur Kraniologie der Insulaner von der Westküste Nordamerikas, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 21, pp. 382-403, 1889.

Wissler C. - The American Indian, New York, 1922.

Wissler C. - The origin of the american Indian (+here), Natural History, Vol. 53, pp. 312-320, 1944.


Βόρεια Αμερική

Ιθαγενείς

Boas F. - A.J. Stone's measurements of natives of the Northwest Territories (+here), Bulletin of the American Museum of Natural History, Vol. 14, 1901.

Boas F. - Anthropometrical Observations on the Mission Indians of Southern California, Proceedings of the American Association for the Advancement of Science, Vol. 44, pp. 261-269, 1896.

Boas F. - Anthropometry of Central California (+here), Bulletin of the American Museum of Natural History, Vol. 17, Pt. 4, 1905.

Boas F. - Anthropometry of Shoshonean Tribes, American Anthropologist, Vol. 1, No. 4, pp. 751-758, 1899.

Boas F. - Physical characteristics of the tribes of British Columbia, Report of the British Association for the Advancement of Science, Vol. 68, pp. 628-644, 1898.

Boas F. - Physical characteristics of the tribes of the North Pacific Coast, Report of the British Association for the Advancement of Science, Vol. 61, pp. 424-447, 1891.

Boas F. - Physical characteristics of the tribes of the North Pacific Coast, Report of the British Association for the Advancement of Science, Vol. 65, pp. 524-551, 1895.

Boas F. - Schädelformen von Vancouver Island, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 22, pp. 29-31, 1890.

Boas F. - Summary of the work of the Committee in British Columbia, Report of the British Association for the Advancement of Science, Vol. 68, pp. 667-682, 1898.

Boas F. - The anthropology of the North American Indian (+here) Memoirs of the International Congress of Anthropology, Chicago, 1894.

Boas F. - The half-blood Indian, an anthropometric study, Popular Science Monthly, Vol. 45, pp. 761-770, 1894.

Boas F. - The history of the American Race, Annals of the New York Academy of Sciences, Vol. 21, pp. 177-183, 1912.

Boas F. - Zur Anthropologie der Nordamerikanischen Indianer, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 27, pp. 366-411, 1895.

Collins H.B. - Additional anthropometric observations on the Choctaw, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 11, pp. 353-355, 1928.

Collins H.B. - Anthropometric observations on the Choctaw, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 8, pp. 425-436, 1925.

Corbusier W.F. - The Apache-Yumas and Apache-Mojaves, The American antiquarian and oriental journal, Vol. 8, pp. 276-284, 1886.

Dixon R.B. - Indian population in the United States and Alaska. 1910, Washington, 1915.

Ethnographical album of the North Pacific Coasts of America and Asia, Jesup Expedition, Part I, 1900.

Fewkes W. - The problems of the unity or plurality and the probable place of origin of the American Aborigines, American Anthropologist, Vol. 14, pp. 1-59, 1912.

Fritsch M. - Die Frage nach der Einheit oder Vielheit der Americanischen Eigenborenenrasse, geprüft an der Untersuchung ihres Haarwuches, Compte-rendu du 7me Congrès International des Américanistes, pp. 271-281, 1888.

Gifford E.W. - Californian anthropometry, University of California Publications in American Archaeology and Ethnology, Vol. 22, pp. 217-390, 1926.

Gifford E.W. - Californian indian types, (+here), Natural History, Vol. 26, pp. 50-60, 1926.

Gilbert W.H. - The eastern Cherokees, Bureau of American Ethnology, Bull. 133, 1943.

Goldstein M.S. - Anthropometry of the Comanches, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 19, pp. 289-319, 1934.

Grant J.C. Boileau - Anthropometry of the Lake Winnipeg Indians, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 7, pp. 299–315, 1924.

Gusinde M. - Bei den Indianern Nordamerikas. Ein Reisebericht, Anthropologischer Anzeiger, Vol. 6, pp. 348-353, 1930.

Hamy E.T. - Quelques observations sur la distribution géographique des Opate, des Tarahumurs et des Pimas, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Ser. 3, Vol. 6, pp. 785-791, 1883.

Howells W.W. - Physical types in the Northeast, in Johnson F., Man in the Northeastern North America, Papers of the Robert S. Peabody Foundation for arcaeology, Vol. 3, pp. 169-177, 1946.

Hrdlička A. - Anatomy, Handbook of American Indians north of Mexico, Bureau of American Ethnology, Bull. 30, 1907.

Hrdlička A. - Anthropology of the Chippewa, Holmes Anniversary Volume, pp. 198-227, 1916.

Hrdlička A. - Anthropology of the Sioux, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 16, pp. 123–170, 1931.

Hrdlička A. - Contribution to the physical anthropology of California, University of California publications, American Archaeology and Ethnology, Vol. 4, No. 2, pp. 49-64, 1906-7.

Hrdlička A. - Physical and physiological observations on the Navaho, American Anthropologist, Vol. 2, pp. 339-345, 1900.

Hrdlička A. - Physical anthropology of the Lenape or Delawares, and of the Eastern Indians in general, Bureau of American Ethnology, Bull. 62, 1916.

Hrdlička A. - Physiological and medical observations among the Indians of the Southern United States and Northern Mexico, Bureau of American Ethnology, No. 34, 1908.

Hrdlička A. - Remains in eastern Asia of the race that peopled America, Smithsonean Miscellaneous Collections, Vol. 60, No. 16, 1912.

Hrdlička A. - The Aleutian and Commander Islands and their inhabitants, Wistar Institute of Anatomy and Biology, Philadelphia, 1945.

Hrdlička A. - The ancient and modern inhabitants of the Yukon, Explorations and field-work of the Smithsonian Institution in 1929, pp. 137-146, 1930.

Hrdlička A. - The anthropology of Florida, Deland, Florida, 1922.

Hrdlička A. - The Pueblos, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 20, pp. 235-460, 1935.

Hrdlička A. - The stature of the Indians of the Southwest and of Northern Mexico, Putnam Anniversary Volume, pp. 405-424, 1909.

Husein O. et al. - Anthropometric and aesthetic analysis of the Indian American woman’s face, Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery, Vol. 63, pp. 1825-1831, 2010.

Jenks A.E. - Indian-white amalgamation, an anthrometric study, Bulletin of the University of Minnesota, No. 6, pp. 1-24, 1916.

Kraus B.S. - The Western Apache: Some anthropometric observations, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 19, pp. 227-236, 1961.

MacCauley C. - The Seminole Indians of Florida, Annual report of the Bureau of American Ethnology, Vol. 5, 1883-4.

Manouvrier L. - Sur les Peaux-Rouges du Jardin d'Acclimatation, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Ser. 3, Vol. 8, pp. 307-346, 1885.

Petitot - Sur l'ethnolographie du nord de l'Amérique, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 3, No. 1, pp. 590-594, 1880.

Powers S. - Tribes of California, Contributions to North American ethnology, Vol. 3, Washington, 1877.

Rivet P. - Recherches anthropologiques sur la Basse-Californie, Journal de la Société des Américanistes, Vol. 6, No. 1, pp. 147-254, 1909.

Saller K. - Zur Anthropologie der Sioux-Indianer, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 27, pp. 409-421, 1930.

Schreider E. - Étude de quelques signes de métissage dans une population amérindienne, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 6, No. 4, pp. 223-234, 1955.

Spuhler J.N. - Some problems in the physical anthropology of the American Southwest, American Anthropologist, Vol. 56, pp. 604-619, 1954

Stewart T.D. - Some historical implications of physical anthropology in North America, Smithsonian Miscellaneous Collections, Vol. 100, pp. 15-50, 1943.

Sullivan L.R. - Anthropometry of the Siouan tribes (+here, +summary), Anthropological papers of the American Museum of Natural History, Vol. 23, Pt. 3, 1919.

Ten Kate H. - De l'Arizona et du Nouveau Mexique, Revue d'Anthropologie, Vol. 13, pp. 486-492, 1884.

Ten Kate H. - Ethnographische und anthropologische Mittheilungen aus dem amerikanischen Südwesten und aus Mexico, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 21, pp. 665-668, 1889.

Ten Kate H. - Indiens des États-Unis du Sud-Ouest, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Ser. 3, Vol. 6, pp. 898-900, 1883.

Ten Kate H. - Les Indiens de le presqu-île de la Californie et de l'Arizona, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Ser. 3, Vol. 6, pp. 374-376, 1883.

Ten Kate H. - Les Indiens de la Sonora et de l'Arizona, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Ser. 3, Vol. 6, pp. 634-637, 1883.

Ten Kate H. - Melanges Anthropologiques, VI. Indiens de L'Amerique du Nord, L'Anthropologie, Vol. 28, pp. 129-155, 369-401, 1917.

Ten Kate H. - Observations sur les Indiens du Nouveau-Mexique et du Colorado, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Ser. 3, Vol. 6, pp. 801-808, 1883.

Ten Kate H. - Reizen en onderzoekingen in Noord-Amerika (+review Revue d'Anthropologie, Vol. 14, pp. 563-565, 1885), Leyde, 1885.

Ten Kate H. - Somatological observations on Indians of the Southwest, Journal of American Ethnology and Archaeology, Vol. 3, pp. 119-144, 1892.

Topinard P. - L'anthropologie aux États-Unis, L'Anthropologie, Vol. 4, pp. 301-351, 1893.

Virchow R. - La craniologie américaine, Compte-rendu du 7me Congrès International des Américanistes, pp. 251-260, 1899.

Wissler C. - Measurements of Dakota Indian children, Annals of the New York Academy ofSciences, Vol. 20, No. 7, Pt. 2, pp. 355-364, 1911.

Wissler C. - Observations on the face and teeth of the North American Indians, Anthropological papers of the American Museum of Natural History, Vol. 33, Pt. 1, 1931.

Wissler C. - North American Indians of the plains, New York, 1920.

Withrow W.H. - The native races of North America, Toronto, 1895.


Εσκιμώοι - ειδικότερα

Bessels E. - Einige Worte die Inuit (Eskimo) des Smith-Sundes, nebst Bemerkungen über Inuit-Schädel, Archiv für Anthropologie, Vol. 8, pp. 107-122, 1875.

Birket-Smith K. - Physical anthropology, linguistics, and material culture, Geographical Review, Vol. 15, pp. 535-544, 1925.

Boas F. - The Central Eskimo, Reports of the American Bureau of Ethnology, Vol. 6, pp. 399-669, 1884-5.

Boas F. - The Eskimo of Baffin Land and Hudson Bay, Bulletin of the American Museum of Natural History, Vol. 15, Pt. 1, 1901.

Boas F. - Über die ehemalige Verbreitung der Eskimos im arktisch-amerikanischen Archipel, Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, pp. 118-136, 1883.

Bordier A. - Rapport de la commission nommée par la Société pour étudier les Esquimaux, du Jardin d'acclimatation, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 12, No. 1, pp. 575-587, 1877.

Chamberlain A.F. - The Eskimo race and language, their origin and relations, Proceedings of the Canadian Institute, Vol. 6, pp. 261-337, 1889.

Collins H.B. - Eskimo archaeology and somatology, American Anthropologist, Vol. 36, No. 2, pp. 309–313, 1934.

Dall W.H. - Tribes of the extreme Northwest, Contributions to North American ethnology, Vol. 1, Pt. 1, Washington, 1877.

Duckworth W.L.H. - An account of some Eskimo from Labrador, Studies from the Anthropological Laboratory, pp. 268-273, 1904.

Duckworth W.L.H., Pain B.H. - A contribution to Eskimo craniology, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 30, pp. 125-140, 1890.

Duckworth W.L.H., Pain B.H. - An account of some Eskimo from Labrador, Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, Vol. 10, pp. 286-291, 1900.

Duckworth W.L.H. - Notes on a collection of crania of Esquimaux, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 25, pp. 72-74, 1896.

Forbin V. - Origine et caracteristiques des Esquimaux, La Nature, Vol. 54, pp. 1-4, 1926.

Hallowell A.I. - The physical characteristics of the Indians of Labrador, Journal de la Société des Américanistes, Vol. 21, No. 2, pp. 337-371, 1929.

Hansen S. - Βidrag til Eskimoernes Kraniologi, Meddelelser om Groenland, Vol. 17, pp. 345-357, 1895.

Hansen S. - Bidrag til Ostgronlaendernes Antropologi, Meddelelser om Gronland, Vol. 10, pp. 1-41, 1888.

Hansen S. - Bidrag til Vestgroenlandernes Anthropologi, Meddelelser om Groenland, Vol. 7, pp. 163-248, 1893.

Hansen S. - Contributions à l'anthropologie des Groënlandais orientaux, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 9, No. 1, pp. 609-619, 1886.

Hansen S. - Contributions to the anthropology of the East Greenlanders, Meddelelser om Groenland, Vol. 39, pp. 149-179, 1911.

Holm G. - Ethnological sketch of the Angmagsalik Eskimo, Meddelelser om Groenland, Vol. 39, pp. 1-148, 1911.

Hrdlička A. - Anthropological survey in Alaska, Annual report of the Bureau of American Ethnology, Vol. 46, 1930.

Hrdlička A. - Contribution to the anthropology of central and Smith sound Eskimo (+here), Anthropological papers of the American Museum of Natural History, Vol. 5, Pt. 2, 1910.

Hrdlička A. - The Eskimo of the Kuskokwim, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 18, pp. 93-146, 1933.

Irving H.A. - The physical characteristics of the Indians of Labrador, Journal de la Société des Américanistes, Vol. 21, No. 2, pp. 337-371, 1929.

Jenness D. - Physical characteristics of the Copper Eskimos, Report of the Canadian Arctic Expedition 1913-18, Vol. 12, Pt. B, 1923.

Jenness D. - The "Blond" Eskimos (+discussion 1, 2) American Anthropologist, Vol. 23, No. 3, pp. 257-267, 1921.

Jochelson W. - The ethnological problems of Bering Sea, Natural History, Vol. 26, pp. 90-95, 1926.

Murdoch J. - Dr. Rink's "Eskimo Tribes", American Anthropologist, Vol. 1, pp. 125-133, 1888.

Murdoch J. - Ethnological results of the Point Barrow Expedition, Reports of the American Bureau of Ethnology, Vol. 9, 1887-88.

Nadaillac S. de - Les Groelandais descendants des Magdaliens, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Ser. 3, Vol. 6, pp. 868-870, 1883.

Nadaillac S. de - Les Eskimos, L'Anthropologie, Vol. 13, pp. 94-104, 1902.

Nelson E.W. - The Eskimo about Bering Strait, Reports of the American Bureau of Ethnology, Vol. 18, pp. 1-518, 1896-7.

Oetteking B. - A contribution to the physical anthropology of Baffin Island, based on somatometrical data and skeletal material collected by the Putnam Baffin Island Expedition of 1927, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 15, pp. 421-468, 1931.

Oetteking B. - Ein Beitrag zur Kraniologie der Eskimo, Abhandlungen und Berichte des Königl. Zoologischen und Anthropologisch-Etnographischen Museums zu Dresden, Vol. 12, No. 3, 1908.

Ollivier A. - Sur les Esquimaux d'Asie, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 12, No. 1, pp. 587-598, 1877.

Packard A.S. - Notes on the Labrador Eskimo and Their Former Range Southward I, II, American Naturalist, Vol. 19, pp. 471-481, 553-560, 1885.

Petroff I. - The Limit of the Innuit Tribes on the Alaska Coast, The American Naturalist, Vol. 16, p p. 567-575, 1882.

Pittard E. - Contribution à l'étude des Esquimaux du Labrador, Société neuchâteloise de géographie, Vol. 11, pp. 158-176, 1899.

Poulsen K. - Contributions to the anthropology and nosology of the East Greenlanders, Meddelelser om Groenland, Vol. 28, pp. 131-150, 1904-09.

Rae J. - Eskimo skulls, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 7, pp. 142-145, 1878.

Rasmussen K. - The people of the Polar North, London, 1908.

Ray P.H. - Ethnographic sketch of the natives of Point Barrow, Report of the International Polar Expedition to Point Barrow, Alaska, Part III, Washington, 1885.

Rink H. - The Eskimo tribes, Copenhagen, 1887.

Ruggles Gates R. - Eskimo Blood Groups and Physiognomy, Man, Vol. 35, pp. 33, 1935.

Russell F. - Explorations in the Far North, Iowa, 1898.

Russell F., Huxley H.M. - A comparative study of the physical structure of the Labrador Eskimos and the New England Indians, Proceedings of the American Association for the Advancement of Science, Vol. 48, pp. 365-379, 1899.

Seltzer C. - The Anthropometry of the Western and Copper Eskimos, Human Biology, Vol. 5, pp. 313-370, 1933.

Shapiro H.L. - The Alaskan Eskimo; a study of the relationship between the Eskimo and the Chipewyan Indians of central Canada, Anthropological papers of the American Museum of Natural History, Vol. 31, Pt. 6, 1931.

Steensby H.P. - Ethnology and Anthropogeography of the Polar Eskimos, Meddelelser om Groenland, Vol. 34, pp. 253-405, 1910.

Stefansson V. - My life with the Eskimo, New York, 1913.

Stupart R.F. - The Eskimo of Stupart Bay, Proceedings of the Canadian Institute, Vol. 4, pp. 95-114, 1885-7.

Sullivan L.R. - The "Blond" Eskimo - A Question of Method, American Anthropologist, Vol. 24, pp. 225-228, 1922.

Tocher J.F. - Note on Some Measurements of Eskimo of Southampton Island, Man, Vol. 2, pp. 165-167, 1902.

Topinard P. - Étude sur la taille (Esquimaux), Revue d'Anthropologie, Vol. 5, pp. 61-62, 1876.

Topinard P. - Mesures craniométriques des Esquimaux, Revue d'Anthropologie, Vol. 2, pp. 499-502, 1873.

Turner L. - Ethnology of the Ugava district, Hudson Bay Territory, Reports of the American Bureau of Ethnology, Vol. 11, pp. 159-360, 1889-90.

Virchow R. - Eskimos, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 10, pp. 185-188, 1878.

Virchow R. - Eskimos von Labrador, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 12, pp. 253-274, 1880.


Λευκοί

Hrdlička A. - The Old Americans I, II, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 5, pp. 97-142, pp. 209-235, 1922.

Angel J.L. - Constitution in female obesity, American Journal of Physical Anthropology, N.S. Vol. 7, pp. 433-472, 1949.

Baxter J. - Statistics, medical and anthropological, Vol. I, II, Washington, 1875.

Bean R.B. - A preliminary report on the measurements of about 1000 students at Ann Arbor, Michigan, Anatomical Record, Vol. 1, pp. 67-68, 1907.

Bean R.B. - Hair and eye color in Old Virginians, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 20, No. 2, pp. 171-204, 1935.

Bean R.B. - Sitting height and leg length in Old Virginians, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 17, No. 4, pp. 445-479, 1933.

Bean R.B. - Stature in Old Virginians, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 15, No. 3, pp. 355-419, 1931.

Bean R.B. - The cephalic index, head length and breadth in Old Virginians, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 19, No. 2, pp. 247-288, 1934.

Bean R.B., Speidel C.C. - A note on the head form of four hundred and thirty-five American soldiers, with special reference to flattening in the occipital region, The Anatomical Reccord, Vol. 25, pp. 301–311, 1923.

Boas F. - Report on an Anthropometric Investigation of the Population of the United States, Journal of the American Statistical Association, Vol. 18, No. 138, pp. 181-209, 1922.

Boas F. - The growth of Toronto children, Report of the Commissioner of Education, Chapter XXIV, 1897.

Boas F., Wissler C. - Statistics of growth, Report of the Commissioner of Education, Chapter II, 1904.

Bowditch H.P. - Physique of women in Massachussets, Annual report of the State Board of Health of Massachusetts, Vol. 21, pp. 287-304, 1889.

Bowditch H.P. - The growth of children, Annual Report of the State Board of Health of Massachusetts, Vol. 8, Pt. II, 1877.

Bowditch H.P. - The physique of women in Massachusetts, Massachusetts, 1890.

Brues A. - Regional differences in the physical characteristics of an American population, American Journal of Physical Anthropology, N.S. Vol. 4, pp. 463-481, 1946.

Burton Hurd W. - Racial origins and nativity of the Canadian people: a study based on the Census of 1931 and supplementary data, Ottawa, 1937.

Carter I.G. - Physical measurements of 'Old American' college women, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 16, No. 4, pp. 497-514, 1932.

Carter I.G. - Reduction of variability in an inbred population, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 1, pp. 457-473, 1928.

Cattell J.M., Farrand L. - Physical and mental measurements of the students of Columbia University, Psychological Review, Vol. 3, pp. 618-648, 1896.

Davenport C.B. - The Mean Stature of American Males, Quarterly Publications of the American Statistical Association, Vol. 17, pp. 484-48, 1920.

Davenport C.Β., Love  A. - Army anthropometry, Washington, 1921.

Elsom J.C. - Statistics regarding short-course students, University of Winsonsin, Season 1909-1910, American Physical Education Review, Vol. 15, pp. 348-349, 1910.

Farkas L. et al. - Anthropometric anatomical and morphological nose widths in Canadian Caucasian adults, Canadian Journal of Plastic Surgery, Vol. 6, No. 3, pp. 149-151.

Gould B.A. - Investigations in the military and anthropological statistics of American soldiers, New York, 1869.

Gould H.N. - Old Americans of the south: anthropometry of college women of southern birth and ancestry, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 21, No. 1, pp. 57-86, 1936.

Gould H.N. - The Acadian French in Canada and in Louisiana, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 28, No. 3, pp. 289-312, 1941.

Gould H.N. - The Physique of Women Students at Newcomb College of Tulane University. I. Stature and Weight, Research Quarterly. American Physical Education Association, Vol. 1, No. 3, pp. 1-18, 1930.

Gould H.N. - The Physique of Women Students at Newcomb College of Tulane University: III. The Weight-Height2 Index of Body Build, Research Quarterly. American Physical Education Association, Vol. 3, No. 3, pp. 111-116, 1932.

Gould H.N. - The Physique of Women Students at Newcomb College of Tulane University. IV. Stature, Weight and Body Build by National Extraction, Human Biology, Vol. 5, No. 1, pp. 122-129, 1933.

Hartshorne R. - Racial Maps of the United States, Geographical Review, Vol. 28, pp. 276-288, 1938.

Hartwell E.M. - A Preliminary Report on Anthropometry in the United States (+here), Publications of the American Statistical Association, Vol. 3, No. 24, pp. 554-568, 1893.

Hitchcock E. - A comparative study of average measurements, Proceedings of the American Association for the Advancementof Physical Education, 6th Annual Meeting, pp. 37-42, 1891.

Hitchcock E. - An Anthropometric Manual, Giving the Average and Mean Physical Measurements and Tests of Male College Students, and Methods of Securing Them (+here), Amherst Massachussetts, 1889.

Hitchcock E. - Anthropometric Statistics from Amherst College, Mass., U.S.A., Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 18, pp. 192-199, 1888.

Hitchcock E. - Anthropometric Statistics of Amherst College, Publications of the American Statistical Association, Vol. 3, pp. 588-599, 1893.

Hitchcock E. - A synoptic exhibit of 15,000 physical examinations, Proceedings of the American Association for the Advancement of Physical Education, Vol. 5, pp. 5-8, 1890.

Hitchcock E. - Average and mean anthropometric data of Amherst College students, Boston, 1888.

Hitchcock E. - Statistics bearing upon the average and typical student in Amherst College, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 17, pp. 357-358, 1887.

Hitchcock E. - The results of anthropometry, as derived from the measurements of the students in Amherst College, Amherst, Massachussetts, 1892.

Hoffman F. - Army anthropology and medical rejection statistics, Philadelphia, 1917.

Hooton E.A. - What is an American?, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 22, pp. 1-26, 1936.

Hrdlička A. - Physical Anthropology in America: An Historical Sketch (+here), American Anthropologist, Vol. 16, No. 4, pp. 508-554, 1914.

Hrdlička A. - Pigmentation in the Old Americans, Annual report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution, pp. 443-484, 1921.

Hrdlička A. - The "Melting pot" a myth, Journal of Heredity, Vol. 8, pp. 99-105, 1917.

Hrdlička A. - The Old White Americans (+here), Proceedings of the 19th International Congress of Americanists, pp. 582-601, 1917.

Kluckhohn C. - Physical Anthropology, American Anthropologist, Vol. 57, No. 6, pp. 1280-1295, 1955.

Kruse W. - Anthropologie der Deutschen in Nordamerika, Anthropologischer Anzeiger, Vol. 10, pp. 228-230, 1933.

Love A., Davenport C.Β. - Physical examination of the first million draft recruits, Washington, 1919.

McDonald A. - Estudio antropologico de 89 miembros del congreso norte americano, Anales de la Sociedad Científica Argentina, Vol. 103, pp. 5-37, 1927.

McDonald A. - Experimental Study of Children, Report of the Commissioner of Education, Chapter XII, 1898.

Meylan G.L. - Some physical characteristics of college students, Science, May 1st, pp. 711-713, 1908

Mosher C.D. - Concerning the size of women, California State Journal of Medicine, Vol. 19, No. 2, pp. 53-54, 1921.

NASA - Anthropometric Source Book, Vol. I, II, III, Yellow Springs, Ohio, 1978.

Newcomer M. - Physical Development of Vassar College Students, 1884-1920, Quarterly Publications of the American Statistical Association, Vol. 17, No. 136, pp. 976-982, 1921.

Porter W.T. - The relation between the growth of children and their deviation from the physical type of their sex and age, Vol. 6, pp. 233-250, 1893.

Ripley W.Z. - Races in the United States, Atlantic Monthly, Vol. 102, pp. 745-759, 1908.

Seaver J.W. - Anthropometry and physical examination, New Haven, Connecticut, 1909.

Shapiro H.L. - A portrait of American people, Natural History, Vol. 54, No. 6, pp. 248-255, 1945.

Shapiro H.L. - The french population of Canada, Natural History, Vol. 32, pp. 341-355, 1932.

Showing the average physique of student at Bryn Mawr, New York Herald, Section 7, pg. 4, 8th May 1921.

Smith T.L. - The population of Louisiana: its composition and changes, Louisiana Bulletin No. 293, Baton Rouge, Louisiana, 1937.

Steggerda M. et al. - One hundred measurements and observations on one hundred Smith College students, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 13, No. 2, pp. 189-254, 1929.

Stevenson B.L. - The eye and hair color in children of the Old Americans, Proceedings of the 19th International Congress of Americanists, pp. 603-605, 1917.

Stewart T.D. - Anthropology and the melting pot, Annual report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution, pp. 315-343, 1946.

Sullivan L.R. - Racial types in the population of the United States, Natural History, Vol. 18, pp. 429-446, 1918.

Trotter M. - The form, size, and color of head hair in American whites, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 14, pp. 433-445, 1930.

Trotter M., Dawson H.L. - The hair of French Canadians, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 18, No. 3, pp. 443-456, 1934.

West G.M. - Anthropometrische untersuchungen über die Schulkinder in Worcester Mass. Amerika, Archin für Anthropologie, Vol. 22, pp. 13-48, 1894.

West G.M. - Worcester (Mass.) School Children; the Growth of the Body, Head, and Face, Science, Vol. 21, pp. 2-4, 1893.

Wilder H.H., Pfeiffer M.W. - The Bodily Proportions of Women in the United States; Based upon Measurements Taken from One Hundred Smith College Students, Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences, Vol. 59, pp. 441-603, 1924.

Wissler C. - Distribution of Stature in the United States, Scientific Monthly, Vol. 18, pp. 129-143, 1924.


Ανθρωπολογία Στρατού ΗΠΑ & Καναδά

Armstrong H.G. - Anthropometry and Mass Distribution for Human Analogues. Volume 1. Military Male Aviators, Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, 1988.

Beatty H.T., Berghage T.E. - Diver anthropometrics, Washington, 1972.

Bradtmiller B. et al. - Demographic and Anthropometric Assessment of US Army Anthropometric Data Base, Natick, Massachusetts, 1985.

Chamberland A. et al. - 1997 Anthropometric Survey of the Land Forces, Downsview, 1998.

Churchill E. et al. - Anthropometry of U. S. Army Aviators - 1970, Natick, Massachusetts, 1971.

Churchill E., et al. - Anthropomety of Women of the U.S. Army - 1977, Report No.1, Report No. 2, Report No. 5, Natick, Massachusetts, 1977.

Churchill E. et al. - Intercorrelations of Anthropometric Measurements: A Source Book for USA Data, Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, 1978.

Churchill E., McConville J.T. - Sampling and Data Gathering Strategies for Future USAF Anthropometry, Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, 1976.

Churchill E. et al. - The AMRL Anthronometric Data Bank Library: Volumes 1-5, Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, 1977.

Clauser C.E. et al. - Measurer's Handbook: U.S. Army Anthropometric Survey 1987-1988, Natick, Massachusetts, 1998.

Clauser C.E. et al. - Selection of Dimensions for an Anthropometric Data Base. Volume 1. Rationale, Summary, and Conclusions, Natick, Massachusetts, 1986.

Clauser C.E. et al. - Selection of Dimensions for an Anthropometric Data Base. Volume 2. Dimension Evaluation Sheets, Natick, Massachusetts, 1986.

Daniels G.S. - Anthropometry of male basic trainees, Dayton, Ohio, 1953

Daniels G.S. - The "Average Man"?, Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, 1952.

Daniels G.S. et al. - Anthropometry of WAF basic trainees, Dayton, Ohio, 1953.

Donelson S.M., Gordon C.C. - Anthropometric Survey of U.S. Army Personnel: Pilot Summary Statistics, Natick, Massachusetts, 1991.

Edwards M. et al. - A Preliminary Anthropometry Standard for Australian Army Equipment Evaluation, Australia, 2014.

Garlie T., Choi H.J. - Characterizing the Size of the Encumbered Soldier, Natick, Massachusetts, 2014.

Gifford E.C. et al. - Anthropometry of Naval Aviators - 1964, Philadelphia, 1965.

Gordon C.C. et al. - 1988 Anthropometric Survey of US Army Personnel (+interim report), Natick, Massachusetts, 1990.

Gordon C.C. et al. - 2010 Anthropometric Survey of US Marine Corps Personnel, Natick, Massachusetts, 2013.

Gordon C.C. et al. - 2012 Anthropometric Survey of US Army Personnel: Methods and Summary Statistics, Natick, Massachusetts, 2012.

Gordon C.C. et al. - Anthropometric Sizing Study for the Canadian Forces: Matched Database Validation, Massachusetts, 1996.

Grunhofer H.J., Kroh G. - A Review of Anthropometric Data of German Air Force and United States Air Force Flying Personnel 1967-1968, Neuilly sur Seine, 1975.

Hansen R., Cornog D.Y. - Annotated bibliography of applied physical anthropology in human engineering, Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, 1958.

Hertzberg H.T.E. et al. - Anthropometry of flying personnel - 1950, Dayton, Ohio, 1954.

Hotzman J. et al. - Measurer's Handbook: US Army and Marine Corps Anthropometric Surveys 2010-2011, Natick, Massachusetts, 2011.

Keefe A.A. et al. - 2012 Canadian Forces Anthropometric Survey (CFAS), Toronto, 2015.

Kennedy K.W. - A Collation of United States Air Force Anthropometry, Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, 1986.

MacDonald G.A.H. et al. - Preliminary anthropometric survey of Canadian Forces women, Downsview, 1978.

Martin J.I. et al. - Anthropometry of Law Enforcement Officers, San Diego, 1975.

McCann C. et al. - 1974 Anthropometric survey of Canadian Forces personnel, Downsview, 1975.

McConville J.T. et al. - Anthropometry of Air Force Women, Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, 1972.

Military handbook anthropometry of U.S. military personnel, Washington, 1991.

Military Standard - Human engineering design criteria for military systems, equipment and facilities, MIL-STD-1472G, Washington, 1970.

Morgan C.T. et al - Human engineering guide to equipment design (revised edition) (+first edition), New York, 1972.

Moroney W.F. et al. - Selected anthropometric dimensions of Naval Aviation Personnel, Pensacola, Florida, 1971.

Paquette S., Gordon C., Bradtmiller B. - Anthropometric survey (ANSUR) II pilot study: Methods and summary statistics, Natick, Massachusetts, 2009.

Provost J.R. - Analysis of Anthropometric Data on Naval Aviators, Philadelphia, 1964.

Randall F.E. et al. - Human Body Size in Military Aircraft and Personal Equipment, Dayton, Ohio, 1946.

Robinette K. et al. - A Comparison of Male and Female Body Sizes and Proportions, Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, 1979.

Robinette K., Fowler J. - An annotated bibliography of United States Air Force engineering anthropometry - 1946 to 1988, Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, 1988.

Schane W.P. et al. - Selected anthropometric measurements of 1640 U. S. Army warrant officer candidate flight trainees, Fort Rucker, Alabama, 1969.

Schrimsher R.H., Burke T.J. - Anthropometric Measurements of Aviators Within the Aviation Epidemiology Data Register, Fort Rucker, Alabama, 1989.

Snow C.C. et al. - Anthropometry of Airline Stewardesses, Oklahoma City, 1975.

Snow C.C., Snyder R.G. - Anthropometry of air traffic control trainees, Oklahoma City, 1965.

Stewart L.E. - 1985 Anthropometric survey of Canadian Forces Aircrew, Toronto, 1985.

Stoudt H.W. et al. - Skinfolds, body girths, biacromial diameter, and selected anthropometric indices of adults, United States, 1960-1962, Washington, 1970.

Stoudt H.A. et al. - Weight, Height and Selected Body Dimensions of Adults. United States, 1960-1962, Washington, 1965.

White R.M. - Anthropometry of Army Aviators, Natick, Massachusetts, 1961.

White R.M. - The Anthropometry of United States Army Men and Women: 1946-1977, Human Factors, Vol. 21, No. 4, pp. 473-482, 1979.

White R.M., Churchill E. - The Body Size of Soldiers: U.S. Army Anthropometry - 1966, Natick, Massachusetts, 1971.

White R.M., Churchill E. - U. S. Marine Corps anthropometry, Natick, Massachusetts, 1977.

Young J.W. - Head and Face Anthropometry of Adult US Civilians, Oklahoma City, 1993.

Young J.W. et al. - Anthropometric and Mass Distribution Characteristics of the Adult Female, Washington, 1983.


Νέγροι

Barnes I. - The inheritance of pigmentation in the American Negro, Human Biology, Vol. 1, pp. 321-381, 1929.

Cobb W.M. - Physical anthropology of the American Negro, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 29, pp. 113-223, 1942.

Cobb W.M. - The Negro as a Biological Element in the American Population, The Journal of Negro Education, Vol. 8, No. 3, pp. 336-348.

Cobb W.M. - The Physical Constitution of the American Negro, The Journal of Negro Education, Vol. 3, No. 3, pp. 340-388, 1934.

Comas J. - Estudios Somaticos sobre el Negro Americano, Boletín Bibliográfico de Antropología Americana, Vol. 10, pp. 121-132, 1947.

Davenport C.B. - Heredity of skin color in negro-white crosses, Washington, 1913.

DuBois W.E.B. - The health and physique of the Negro American, Atlanta, Georgia, 1906.

Evans M.S. - Black and white in the southern states, London, 1915.

Gerhard H. - Die Negerfrage in den Vereinigten Staaten, Politisch-Anthropologische Revue, Vol. 5, pp. 268-281, 1906.

Gilliam E.W. - The African in the United States, Popular Science Monthly, pp. 433-442, 1882-1883.

Hall C.E. - Negroes in the United States, Washington, 1935.

Herskovits M. - Age changes in pigmentation of American Negroes, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 9, pp. 321-327, 1926.

Herskovits M. - Correlation of length and breadth of head in American Negroes, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 9, pp. 221-268, 1926.

Herskovits M. - Felix von Luschans Messungen Amerikanischer Neger, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 61, pp. 337-363, 1929.

Herskovits M. - Growth of intepupillary distance in American Negroes, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 9, pp. 467-470, 1926.

Herskovits M. - On the Provenience of New World Negroes, Social Forces, Vol. 12, pp. 247-262, 1933.

Herskovits M. - Social selection in a mixed population (+here), Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. 12, pp. 587-593, 1926.

Herskovits M. - Some observations on the growth of colored boys, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 7, pp. 439-446, 1924.

Herskovits M. - Some Physical Characteristics of the American Negro Population, Social Forces, Vol. 6, pp. 93-98, 1927.

Herskovits M. - The anthropometry of the American Negro, New York, 1930.

Herskovits M. - The color line, The American Mercury, Vol. 6, pp. 204-208, Oct. 1925.

Herskovits M. - The Negro in the New World: The statement of a problem, American Anthropologist, Vol. 32, pp. 145-155, 1930.

Herskovits M. -  The Physical Form and Growth of the American Negro, Anthropologischer Anzeiger, Vol. 4, pp. 293-316, 1927.

Herskovits M. - The physical form of Mississippi Negroes, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 16, pp. 193-201, 1931.

Herskovits M. - The Significance of West Africa for Negro Research, Journal of Negro History, Vol. 21, pp. 15-30, 1936.

Herskovits M. - Variability and Racial Mixture, The American Naturalist, Vol. 61, pp. 68-81, 1927.

Herskovits M. et al. - The physical form of Mississippi Negroes, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 16, pp. 193-201, 1931.

Hoffman F.L. - Race traits and tendencies of the American Negro, New York, 1896.

Howard W.L. - The Negro as a Distinct Ethnic Factor in Civilization, Medicine, Vol. 9, pp. 423-426, 1903.

Hrdlička A. - Anthropological investigations on one thousand white and colored children of both sexes, New York, 1900.

Hrdlička A. - Anthropology of the American Negro, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 10, No. 2, pp. 205-233, 1927.

Hrdlička A. - Physical differences between white and colored children, American Anthropologist, Vol. 347-350, 1898.

Hrdlička A. - The full-blood American Negro, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 12, No. 1, pp. 15-33, 1928.

Johnston H.H. - The Negro in the New World, London, 1910.

Jordan H.E. - The biological status and social worth of the mulatto, Popular Science Monthly, Vol. 82, pp. 573-583, 1913.

Krogman W.M. - The Racial Composition of the Seminole Indians of Florida and Oklahoma, The Journal of Negro History, Vol. 19, No. 4, pp. 412-430, 1934.

Mecklin J.M. - The Philosophy of the Color Line, American Journal of Sociology, Vol. 19, pp. 343-357, 1913.

Moorehead W.K. - The American Indian in the United States, period 1850-1914, Andover, Massachusetts, 1914.

Painter G.S. - The future of the American Negro, American Anthropologist, Vol. 21, pp. 410-420, 1919.

Pearson K. - Note on the Skin-Colour of the Crosses Between Negro and White, Biometrika, Vol. 6, pp. 348-353, 1909.

Pollitzer W.S. - The Negroes of Charleston (S. C.); a study of hemoglobin types, serology, and morphology, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 16, pp. 241-263, 1958.

Porter J.P. - The Average African American Male Face. An Anthropometric Analysis, Archives of Facial Plastic Surgery, Vol. 6, No. 2, pp. 78-81, 2004.

Porter J.P., Olson K.L. - Anthropometric Facial Analysis of the African American Woman, Archives of Facial Plastic Surgery, Vol. 3, No. 3, pp. 191-197, 2001.

Reinsch P.S. - The Negro Race and European Civilization, American Journal of Sociology, Vol. 11, pp. 145-167, 1905.

Reuter E.B. - The American race problem: a study of the Negro, New York, 1927.

Reuter E.B. - The Superiority of the Mulatto, American Journal of Sociology, Vol. 23, pp. 83-106, 1917.

Seligman H.J. - The Negro faces America, New York & London, 1920.

Shannon Α.Η. - The racial integrity of the American Negro, Washington, 1925.

Shufeldt R.W. - America's greatest problem: the Negro, Philadelphia, 1915.

Shufeldt R.W. - The Negro a menace to American civilization, Boston, 1907.

Smith W.B. - The color line; a brief in behalf of the unborn, New York, 1905.

Steggerda M. - Physical measurements on Negro, Navajo, and White girls of college age, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 26, pp. 417-431, 1940.

Steggerda M., Petty C.E. - An Anthropometric Study of Negro and White College Women, Research Quarterly. American Association for Health, Physical Education and Recreation, Vol. 11, No. 3, pp. 110–118, 1940.

Steggerda M., Petty C.E. - Body Measurements on 100 Negro Males from Tuskegee Institute, Research Quarterly. American Association for Health, Physical Education and Recreation, Vol. 13, No. 3, pp. 275–279, 1942.

Stone A.H. - Studies in the American race problem, New York, 1908.

Tillinghast J.A. - The Negro in Africa and America, Publications of the American Economic Association, Vol. 3, pp. 407-637, 1902.

Todd T.W. - Entrenched Negro physical features, Human Biology, Vol. 1, pp. 57-69, 1929.

Todd T.W., Gorder L. van - The quantitative determination of black pigmentation in the skin of the American negro, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 4, pp. 239-260, 1921.

Todd T.W., Lindala A. - Dimensions of the body: whites and American Negroes of both sexes, American Journal of American Anthropology, Vol. 1, pp. 35-121, 1953.

Williams G.W. - History of the negro race in America from 1619 to 1880, New York & London, 1885.


Κεντρική Αμερική

Alfonso Rodríguez Gil C.M. - Estudio etnográfico de los actuales indios tuxpanecas del estado de Jalisco, Anales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Vol. 2, pp. 195-220, 1910.

Arpee L.H. - Los indios tarahumaras de Chihuahua, México, Anales del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, Vol. II, pp. 461-477, 1935.

Baker A. - The Aboriginal Indian Races of the State of Vera Cruz, Mexico, Proceedings of the Royal Geographical Society and Monthly Record of Geography, New Monthly Series, Vol. 9, pp. 568-574, 1887.

Batres L. - Les races mexicaines, La Nature, pp. 87-90, 1888.

Bell E.Y. - The Republic of Panama and its people, with special reference to the Indians, Bureau of American Ethnology, 1910.

Benoist J. - Anthropologie physique de la population de l'Ile de la Tortue (Haïti); contribution à l'étude de l'origine des Noirs des Antilles Françaises, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 3 No. 3, pp. 315-335, 1962.

Benoist J. - Les Martiniquais. Anthropologie d'une population métissée, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 4, 1963.

Blanchard R. - Les tableaux du Métissage au Mexique, Journal de la Société des Américanistes, Vol. 5, No. 1, pp. 59-66, 1908.

Blanchard R. - Encore sur les tableaux de métissage du Musée de Mexico, Journal de la Société des Américanistes, Vol. 7, No. 1, pp. 37-60, 1910.

Bloch A. - Sur le physique des indigènes de Taïti, lors de la découverte de l'Ile, et ce que nous croyons de leur origine, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 8, No. 4, pp. 211-216, 1927.

Boas F. - The anthropometry of Porto Rico, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 3, pp. 247-253, 1940.

Borbolla D.F.R. de la - Contribución a la Antropología Física de México, Anales del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, Vol. 8, pp. 333-345, 1933.

Casillas L.E. et al. - Antropometría de estudiantes y trabajadores universitarios: comunicación preliminar, Anales de Antropología, Vol. 15, pp. 293-309, 1978.

D'Aloja A. - Chinantecos y zapotecos; comparación entre algunos caracteres somatométricos, Anales de Antropología, Vol. 24, pp. 385-400, 1987.

Davenport C.B. - Race Crossing in Jamaica, Scientific Monthly, Vol. 27, pp. 225-238, 1928.

De Stefano G.F. - The Ladinos of Nicaragua: anthropometry, AB0 and Rh(D) blood antigens and P. T. C. taste threshold, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 73, pp. 209-219, 1982.

Drusini A., Tommaseo M. - Physical anthropology of Tarahumara Indians of northern Mexico, Anthropologischer Anzeiger, Vol. 39, pp. 189-199, 1981.

Farabee W.C. - The central Caribs, Philadelphia, 1924.

Faulhaber J. - Análisis de algunos carácteres somáticos de la población de San Miguel Totolapan, Gro, Anales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Vol. 2, pp. 15-59, 1947.

Faulhaber J. -  El tipo somático de San Miguel Totolapan en relación con algunas otras poblaciones del estado de Guerrero, Anales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Vol. 4, pp. 223-226, 1952.

Fewkes J.W. - The aborigines of Porto Rico and Neighboring islands, 25th Annual Report of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, pp. 17-220, 1903-4.

Gabb W.M. - On the Indian tribes and languages of Costa Rica, Proceedings of the American Philosophical Society, Philadelphia, Vol. 14, pp. 483-602, 1875.

Gabel N.E. - A comparative racial study of the Papago, University of New Mexico Publications in Anthropology, No. 4, 1949.

Gann T.W.F. - The Maya Indians of Southern Yucatan and Northern British Hodhuras, Bureau of American Ethnology, Bull. 64, 1918.

Goff C.W. - Anthropometry of a Mam-speaking group of Indians from Guatemala, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 6, pp. 429-448, 1948.

Goldstein M.S. - Demographic and bodily changes in descendants of Mexican immigrants, Austin, Texas, 1943.

Hamy E.T. - Anthropologie du Mexique, Mission scientifique du Mexique, Recherches Zoologiques, Pt. 1, Paris, 1884.

Harris R.G. - The San Blas Indians, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 9, pp. 17-63, 1926.

Harris R.G. - The White Indians of the San Blas and Darien, Science, Vol. 61, pp. 460-461, 1925.

Hrdlička A. - Notes on the Indians of Sonora, Mexico, American Anthropologist, Vol. 6, No. 1, pp. 51-89, 1904.

Hrdlička A. - The Indians of Panama. Their physical relation to the Mayas, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 9, pp. 1-15, 1926.

Hrdlička A. - The region of the ancient "Chichimecs" with notes on the Tepecanos and the ruin of La Quemada, Mexico, American Anthropologist, Vol. 5, No. 3, pp. 385-440, 1903.

Hulse F. - Migration et sélection de groupe: le cas de Cuba, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 6, No. 2, pp. 137-146, 1979.

Jaén M.T., Sánchez C.S., Comas J. - Data antropométrica de algunas poblaciones indígenas mexicanas, Anales de Antropología, Vol. 13,1976.

Lagunas Z. -  Algunos índices cefálicos en la población juvenil del área de Cholula, Puebla, Anales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Vol. 4, pp. 211-236, 1972-3.

Lasker G.W. - Ethnic Identification in an Indian Mestizo Community: II. Racial Characteristics, Phylon, Vol. 14, No. 2, pp. 187-190, 1953.

Lasker G.W. - The Age Factor in Bodily Measurements of Adult Male and Female Mexicans, Human Biology, Vol. 25, pp. 50-63, 1953.

Lasker G.W. - The Question of Physical Selection of Mexican Migrants to the U.S.A., Human Biology, Vol. 26, pp. 52-58, 1954.

Léon N. - Historia de Antropología física en México (+here), American Journal of Physical Anthropology, Vol. 2, pp. 229-264, 1919.

León N. - Los indios tarascos del Lago de Pátzcuaro, Anales del Museo Nacional de Arqueologia, Historia y Etnografia, Vol. 5, pp. 149-168, 1934.

Little B.B., Malina R.M. - Gene flow and variation in stature and craniofacial dimensions among indigenous populations of Southern Mexico, Guatemala, and Honduras, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 70, pp. 505–512, 1986.

Macias C. y A.R. - Estudio etnográfico de los actuales indios tuxpanecas del estado de Jalisco, Anales del Museo Nacional de México, Vol. 2, pp. 195-219, 1910.

Malina R.M. et al. - Ethnic and Social Class Differences in Selected Anthropometric Characteristics of Mexican American and Anglo Adults: The San Antonio Heart Study, Human Biology, Vol. 55, pp. 867-883, 1983.

McGee W.G. - The Seri Indians, Annual Report of the Bureau of American Ethnology, Vol. 7, pp. 9-344, 1898.

Mendez J., Behrhost C. - The anthropometric characteristics of Indians and urban Guatemalans, Human Biology, Vol. 35, pp. 457-469, 1963.

Montemayor F. - Intento de apreciación del mestizaje en algunos grupos mexicanos, Anales del Museo Nacional de México, Vol. 13, pp. 149-176, 1961.

Montemayor F. - Los datos antropométricos de grupos masculinos mexicanos, Estudios de Antropología Biológica, Vol. 2, pp. 87-144, 1984.

Pittier H.F. - Primera contribución para el estudio de las razas indígenas de Costa Rica, Anales del Instituto Físico-Geográfico y del Museo Nacional de Costa Rica, Vol. 7, pp. 139-151, 1897.

Ramírez M.E. - Cambios morfométricos en los otomís, Anales de Antropología, Vol. 15, pp. 311-322, 1978.

Sapper K. - Der gegenwärtige Stand der ethnographischen Kenntnis von Mittelamerika, Archiv für Anthropologie, Vol. 31, pp. 1-38, 1905.

Schreider E. - Étude de quelques signes de métissage dans une population amérindienne, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 6, No. 4, pp. 223-234, 1955.

Schultz A.H. - Anthropological studies on Nicaraguan Indians, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 9, pp. 65-80, 1926.

Seltzer C. - Physical characteristics of the Yaqui Indians, Texas Technological College Bulletin, Vol. 12, pp. 91-113, 1936.

Soustelle J. - La culture matérielle des Indiens Lacandons, Journal de la Société des Américanistes, Vol. 29, No. 1, pp. 1-96, 1937.

Soustelle J. - Notes sur les Lacandon du lac Peljá et du río Jetjá (Chiapas), Journal de la Société des Américanistes, Vol. 25, No. 1, pp. 153-180, 1933.

Starr F. - Physical characters of Indians of Southern Mexico, Decennial publications of the University of Chicago, Ser. 1, Vol. 4, pp. 51-109, 1903.

Steggerda M. - Anthropometric and other studies, Yearbook of the Carnegie Institution of Washington, Vol. 32, pp. 106-107, 1933.

Steggerda M. - A physical and physiological description of adult Maya Indians from Yucatan, in Measures of men: ten specialized studies in physical anthropology in Mexico, Central America and the West Indies, New Orleans, 1936.

Steggerda M. - Physical anthropology and human geography, Yearbook of the Carnegie Institution of Washington, Vol. 34, pp. 129-132, 1935.

Steggerda M. - Physical development of negro-white hybrids in Jamaica, British West Indies, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 12, No. 1, pp. 121-138, 1928.

Taylor D. - The Caribs of Dominica, Bureau of American Ethnology, Bull. 119, 1938.

Ten Kate H. - Indiens de la Sonora et de l'Arizona, Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, Ser. 3, Vol. 6, pp. 634-637, 1883.

Ten Kate H. - Visite chez les Papagos, Revue d'ethnographie, Vol. 2, pp. 89-90, 1883.

Tozzer A.M. - A comparative study of the Mayas and the Lacandones, New York, 1907.

Williams G.D. - Maya-Spanish Crosses in Yucatan, Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Vol. 13, No. 1, 1931.

Zagunas Z., López Alonso S. - Antropología física en grupos humanos de filiación otopame, Ciencia Ergo Sum, vol. 11, pp. 47-58, 2004.


Νότια Αμερική

Aichel O. - Ergebnisse einer Forschungsreise nach Chile—Bolivien. 4. Epicanthus, Mongolenfalte, Negerfalte, Hottentottenfalte, Indianerfalte, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 31, pp. 123-166, 1932.

Brand D. - The present Indian population of Latin America, New Mexico Anthropologist, Vol. 6, pp. 161-170, 1943.

Díaz Ungria A. de - El problema de los pigmeos en América, Anales de Antropología, Vol. 6, pp. 41-78, 1969.

Gusinde M. - Zur Frage: Pygmäen in Amerika, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 58, pp. 95-102, 1966.

Hultkrantz J.V. - Några bidrag till Sydamerikas fysiska antropologi, Ymer, Vol. 18, pp. 31-48, 1898.

Lehmann-Nitsche R. - Sammlang Boggiani von Indianertypen aus dem zentralen Südamerika, Vol. 36, pp. 882-885, 1904.

Orbigny A. d' - L'homme américain de l'Amérique méridionale, Vol. I, II, Paris, 1839.

Ranke K.E. - Über die Hautfarbe der südamerikanischer Indianer, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 30, pp. 61-73, 1898.

Shapiro H.L. - Ethnic Patterns in Latin America, The Scientific Monthly, Vol. 61, pp. 345-352, 1945.

Steggerda M. - Anthropometry of South American Indians, in Handbook of South American Indians, Bureau of American Ethnology, Bull. 143, 1950.

Steggerda M. - Mestizos of South America, in Handbook of South American Indians, Bureau of American Ethnology, Bull. 143, 1950.

Steggerda M. - Stature of South American Indians, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 1, pp. 5-20, 1943.

Steggerda M. - The pigmentation and hair of South American Indians, in Handbook of South American Indians, Bureau of American Ethnology, Bull. 143, 1950.

Stewart T.D. - A bibliography of Physical Anthropology in Latin America 1937-1948, Wenner-Gren Foundation, New York, 1952.

Stewart T.D. - Distribution of cranial height in South America, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 1, pp. 143-155, 1943.

Stinson S. - Variation in body size and shape among South American Indians, American Journal of Human Biology, Vol. 2, No. 1, pp. 37-51, 1990.Κολομβία – Βενεζουέλα – Εκουαδόρ – Περού – Βολιβία – Σουρινάμ – Γουϊάνα

Arcila V.G. - Antropometría comparada de los indios Katio de Dabeiba y un grupo de blancos, Bol. Inst. Antrop. Univ. Antioquia. Medellín, Vol. 2, No. 6, pp. 16-153, 1958.

Barrett S.A. - The Cayapa Indians of Ecuador, Vol. II, New York, 1925.

Bonaparte R. - Les habitants de Suriname, Paris, 1884.

Chaves M.C. - Contribución a la antropología física de los Chimila, Boletín de Arqueología, Vol. 2, No. 2, pp. 157-177, 1946.

Chervin A. - Anthropologie bolivienne, Vol. I, II (Anthropométrie), III, Paris, 1907

Dally E. - Observations sur les Galibis, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 5, No. 1, pp. 796-819, 1882.

Dangour A.D. - Cross-Sectional Changes in Anthropometric Variables among Wapishana and Patamona Amerindian Adults, Human Biology, Vol. 75, No. 2, pp. 227-240, 2003.

Danielsson B. - Anthropometrical data on the Jibaro Indians, Ethnos, Vol. 24, pp. 33-37, 1959.

Eberhadt C.C. - Indians of Peru, Smithsonian miscellaneous collections, Vol. 52, pp. 181-194, 1910.

Ernst A. - Die Goajiro-Indianer, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 2, pp. 328-336, 1870.

Farabee W.C. - Indian tribes of eastern Peru, Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Vol. 10, 1922.

Ferris H.B. - Anthropological studies on the Quichua and Machiganga Indians, Transactions of the Connecticut Academy of Arts and Sciences, Vol. 25, pp. 1-92, 1921-22.

Ferris H.B. - The Indians of Cuzco and the Apurimac, Memoirs of the American Anthropological Association, Vol. 3, 1916.

Fleury-Cuello E. - Über Zwergindianer in Venezuela, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 45, pp. 259-268, 1953.

Forbes D. - On the Aymara Indians of Bolivia and Peru (+here), Journal of the Ethnological Society of London, Vol. 2, pp. 193-305, 1870.

Gillin J. - Quichua-Speaking Indians of Northern Ecuador, American Anthropologist, Vol. 38, No. 4, pp. 548-553, 1936.

Gillin J. - The Barama River Caribs of British Guiana, Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Vol. 14, No. 2, 1936.

Gillin J. - The Quichua-Speaking Indians of the Province of Imbabura (Ecuador) and Their Anthropometric Relations with the Living Populations of the Andean Area, Bureau of American Ethnology, Bureau of American Ethnology, Bull. 128, 1941.

Glanville E.V., Geerdink R.A. - Skinfold thickness, body measurements and age changes in Trio and Wajana Indians of Surinam, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 32, pp. 455-461, 1970.

Gusinde M. - The Yupa Indians in Western Venezuela, Proceedings of the American Philosophical Society, Vol. 100, pp. 197-222, 1956.

Hamy E.T. - Sur les Indiens Jivaros, Revue d'Anthropologie, Vol. 2, pp. 385-397, 1873.

Hartweg R., Flornoy B. - Notes anthropologiques sur les Indiens Iawa (Amazonie péruvienne), Journal de la Société des Américanistes, Vol. 43, No. 1, pp. 151-154, 1954.

Hrdlička A. - Anthropological work in Peru, in 1913: with notes on the pathology of the ancient Peruvians, Smithsonean Miscellaneous Collections, Vol. 61, No. 18, 1914.

Hrdlička A. - Some results of recent anthropological exploration in Peru, Smithsonian miscellaneous collections, Vol. 56, 1911.

Lasker G. - Differences in anthropometric measurements within and between three communities in Peru, Human Biology, Vol. 34, No. 1, pp. 63-70, 1962.

Lehmann H., Marquer P. - Étude anthropologique des Indiens du groupe « Guambiano-Kokonuko » (région de Popayán, Colombie), Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 1, No. 2, pp. 177-236, 1960.

Lorena A. - Contribution à l'anthroplogie du Cuzco (review), Journal de la Société des Américanistes, Vol. 10, No. 1, pp. 213-214, 1913.

Manouvrier L. - Sur les Galibis du Jardin d'Acclimatation, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Ser. 3, Vol. 5, pp. 602-643, 1882.

Marcano G. - Ethnographie précolombienne du Venezuela. Indiens Goajires, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 1, No. 1, pp. 883-895, 1890.

Marcano G. - Ethnographie précolombienne du Venezuela; Indiens Piaroas et Guahibos, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 1, No. 1, pp. 857-865, 1890.

Marcano G. - Ethnographie précolombienne du Venezuela. Note sur les Cuicas et les Timotes, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 2, No. 1, pp. 238-254, 1891.

Marquer P., Lehmann H. - Les Indiens Kwaiker du sud-ouest de la Colombie, Étude anthropologique, Journal de la Société des Américanistes, Vol. 52, No. 1, pp. 271-300, 1963.

Maurel M. - Sur une étude anthropologique et ethnographique de deux tribus d'Indiens, les Araconyennes et les Galibis, vivant sur les rives du Maroni (Guyane), Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 1, No. 2, pp. 186-196, 1878.

Mason G. - South of Yesterday, New York, 1940.

Meyers H. - The Jibaro Anthropometry, New Mexico Anthropologist, Vol. 1, pp. 85-86, 1937.

Nordenskiöld E. - Beiträge zur Kenntnis einiger Indianerstamme des Rio Madre de Dios-gebietes, Ymer, Vol. 25, pp. 265-312, 1905.

Ordinaire O. - Les sauvages du Perou, Revue d'ethnographie, Vol. 6, pp. 265-322, 1887.

Petrullo V. - The Yaruros of the Capanapero River of Venezuela, Vol. 123, pp. 161-291, 1939.

Posnansky A. - Los Chipayas de Carangas, La Paz, 1918.

Posnansky A. - Mongoloid signs in some ethnic types of the Andine Plateau, Science, N.S. Vol. 43, pp. 904-905, 1916.

Posnansky A. - Signos Mongoloides en Algunos Tipos Étnicos del Altiplano Andino,  Proceedings of the Second Pan American Scientific Congress, Vol. 1, pp. 112-116, 1915.

Reichlen P. - Contribution à l'étude anthropologique des Indiens Jívaro, (Equateur), Journal de la Société des Américanistes, Vol. 35, No. 1, pp. 41-68, 1943.

Rivet P. - Les Indiens Jibaros, L'Anthropologie, Vol. 18, pp. 333-368, 1907, Vol. 19, pp. 69-87, 1908.

Rivet P. - La Race de Lagoa-Santa chez les populations précolombiennes de l'Equateur, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 9, No. 1, pp. 209-274, 1908.

Rivet P. - Les indiens de Mallasquer. Etude ethnologique, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 5, No. 1, pp. 144-152, 1904.

Rodriguez J.V. - Antropología física de la población indígena del suroccidente colombiano (+here), Cespedesia, Vol. 16-17, No. 59, pp. 181-208, 1990.

Rosen E. von - The Chorotes Indians in the Bolivian Chaco, Stockholm, 1904.

Rouma G. - Les Indiens Quitchouas et Aymaras des Hauts Plateaux de la Bolivie (review), Bruxelles et Leipzig, 1913.

Ruffié Th., Fernet M.P., Larrouy G. - Étude biométrique du massif facial et de la denture des Amérindiens Aymara et des métis de l'Altiplano bolivien, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 9, No. 1, pp. 109-122, 1966.

Santiana A. - Los indios del Ecuador y sus Caracteristicas Serológicas (Resultados del examen en la totalidad de los mismos), Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 78, pp. 262-271, 1953.

Stübel A., Reiss W. - Indianer Typen aus Ecuador und Colombia, Berlin 1888.

Ten Kate H. - Anthropologie de la Guyane, Revue Anthropologique, Vol. 15, pp. 366-367, 1886.

Ten Kate H. - Notes d'anthropologie sud-américaine, Journal de la Société des Américanistes, Vol. 16, No. 1, pp. 183-193, 1924.

Ten Kate H. - Observations anthropologiques recueillies dans la Guyane et la Venezuela, Revue Anthropologique, Vol. 16, pp. 44-68, 1887.

Tommaseo M., Drusini A. - Physical anthropology of two tribal groups of Amazonic Peru (with reference to artificial cranial deformation), Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 74, pp. 315-333, 1984.

Topinard P. - Appendice, Cranes de Perou, Revue d'Anthropologie, Vol. 4, pp. 62-66, 1875.

Vellard J. - Les Indiens Chipaya, Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, Série D, Vol. 267, pp. 328-330, 1968.

Walde-Waldegg H. von - Notes on the Indians of the Llanos of Casanare and San Martin (Colombia), Primitive Man, Vol. 9, No. 3, pp. 38-45, 1936.

Wierciński A. - Racial taxonomy of some past and living populations in Peru, Studies in Historical Anthropology, Vol. 2, pp. 59-77, 2002.


Βραζιλία

Alves H. et al. - Study of the Cephalic Index of the Population from the Regions of the North and South of Brazil, International Journal of Morphology, Vol. 29, No. 4, pp. 1370-1374, 2011.

Avila J.B. d' - Anthropometry of the Indians of Brazil, in Handbook of South American Indians, Bureau of American Ethnology, Bull. 143, 1950.

Barbosa R.J. - Indios Tembe; Mundurucu; A Emancipacao dos Mauhes; Tribu das Ticunas, Four articles in Revista da Exposição Anthropologica, 1882.

Ehrenreich P. - Anthropologische Studien über die Urbewohner Brasiliens vornehmlich der Staaten Matto Grosso, Goyaz und Amazonas (Purus-Gebiet). Nach eigenen Aufnahmen und Beobachtungen in den Jahren 1887 bis 1889, Braunschweig, 1897.

Ehrenreich P. - Die Puris Ostbrasilien, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 18, pp. 184-188, 1886.

Ehrenreich P. - Ueber die Botocudos der brasilianischen Provinzen Espiritu santo und Minas Geraes, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 19, pp. 49-82, 1887.

Eveleth P.B. - An anthropometric study of northeastern Brazilians, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 37, pp. 223-232, 1972.

Eveleth P.B., Salzano F.M., De Lima P.E. - Child growth and adult physique in Brazilian Xingu Indians, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 41, pp. 95-10, 1974.

Farabee W.C. - The Arawaks of northern Brazil and southern British Guiana, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 1, pp. 427-442, 1918.

Farabee W.C. - The Central Arawaks, Anthropological Publications of the University of Pennsylvania, Vol. 9, 1918.

Filho M.M. - Extracto de um livro inedito,  pp. 150-152, Revista da Exposicao Anthropologica Brazileira, 1882.

Haseman J.D. - Some Notes on the Pawumwa Indians of South America, American Anthropologist, N.S., Vol. 14, pp. 333-349, 1912.

Ihering H. von - Os Guayanás e Caingangs de São Paulo, Revista do Museu Paulista, Vol. 6, pp. 23-44, 1904.

Koch-Grünberg T. - Abschluß meiner Reise durch Nordbrasilien zum Orinoco, mit besonderer Berücksichtigung der von mir besuchten Indianerstämme, Vol. 45, pp. 448-474, 1913.

Koch-Grünberg T. - Die Guaikurú-Gruppe, Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, Vol. 33, pp. 1-128, 1903.

Koch-Grünberg T. - Die Indianerstämme am oberen rio Negro und Yapura und ihre sprachliche Zugehörigkeit, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 38, pp. 166-205, 1906.

Koch-Grünberg T. - Indianertypen aus dem Amazonasgebiet (+review Archiv für Anthropologie, Vol. 34, pp. 189-191, 1907), Berlin, 1906.

Koch-Grünberg T. - Vom Roraima zum Orinoco, Vol. 5, Stuttgart, 1923.

Koch-Grünberg T., Hübner G. - Die Makuschí und Wapischána, Zeitschrift für Ethnologie,
Vol. 40, pp. 1-44, 1908.

Krone R. - Die Guarany-indianer des Aldeamento do Rio Itariri im Staate von Sao Paulo in Brasilien, Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, Vol. 36, pp. 130-146, 1906.

Lacerda J.B. de - O homem dos Sambaquis, Archivos do Museu Nacional do Rio de Janeiro, Vol. 6, pp. 175-203, 1885.

Lacerda F., Peixoto R. - Contribucoes para o estuo anthropologico das racas indigenas do Brazil, Archivos do Museu Nacional do Rio de Janeiro, Vol. 1, pp. 47-75, 1876.

Lejeal L. - Les derniers Guaranis de Sâo Paulo (review), Journal de la Société des Américanistes, Vol. 3, No. 2, pp. 344-345, 1906.

Lejeal L. - Un mémoire italien sur l'anthropologie du Sud-Amérique (review), Journal de la Société des Américanistes, Vol. 3, No. 2, p. 345, 1906.

Lima P.E. de - Os índios Tenetehára (Nota de uma pesquisa de antropologia física), Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Vol. 190, pp. 77-81, 1946.

Marcellino A.J., Da Rocha F.J., Salzano, F.M. - Size and shape differences among six South American Indian tribes, Annals of Human Biology, Vol. 5, No. 1, pp. 69–74, 1978.

Markham C.R. - A List of the Tribes in the Valley of the Amazon, Including Those on the Banks of the Main Stream and of All its Tributaries, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 24, pp. 236-284, 1895.

Martius C.F.P. von - Beiträge zur Ethnographie und Sprachenkunde Amerikas zumal Brasiliens, Leipzig, 1867.

Neel J.V. et al. - Studies on the Xavante Indians of the Brazilian Mato Grosso, American Journal of Human Genetics, Vol. 16, No. 1, pp. 52-140, 1964.

Neves W.A. et al. - Principal-components analysis of Brazilian Indian anthropometric data, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 67, pp. 13-17, 1985.

Niswander J.D. et al. - Further studies on the Xavante Indians. II. Some anthropometric, dermatoglyphic, and nonquantitative morphological traits of the Xavantes of Simões Lopes, American Journal of Human Genetics, Vol. 19, No. 4, pp. 490-501, 1967.

Oberg K. - Indian tribes of northern Mato Grosso, Brazil (anthropometry), Smithsonian Institution, Vol. 15, 1953.

Oliveira Vianna F.J. de - Evolução do Povo Brasileiro, (+here), São Paulo, 1938.

Oliveira Vianna F.J. de - Formation ethnique du Brésil colonial, Revue d'histoire des colonies, Vol. 20, No. 89, pp. 433-450, 1932.

Oliveira Vianna F.J. de - Raça e Assimilação, São Paulo, 1938.

Pinto E. - Os indígenas do Nordeste, Vol. I (+here), Vol. II (+here), São Paulo, 1935.

Pourchet M.J. - Brazilian Mestizo Types, in Handbook of South American Indians, Bureau of American Ethnology, Bull. 143, 1950.

Ramos A. - The Negro in Brazil, The Journal of Negro Education, Vol. 10, No. 3, pp. 515-523, 1941.

Ranke K.E. - Anthropologische Beobachtungen aus Zentralbrasilien, München, 1910.

Rey P.M. - Étude anthropologique sur les Botocudos, Paris, 1880.

Rocha F.J. da et al. - A Comparison of Gene Frequency and Anthropometric Distance Matrices in Seven Villages of Four Indian Tribes, Vol. 46, pp. 295-310, 1974.

Rocha F.J. da, Salzano F.M. - Anthropometric studies in Brazilian Cayapo Indians, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 36, pp. 95-101, 1972.

Roquette-Pinto E. - Ensaios de antropologia brasiliana, Sao Paulo, 1933.

Roquette-Pinto E. - Nota sobre os typos anthropológicos do Brasil, Congresso Brasileiro de Eugenia, Vol. 1., pp. 119-147, 1929.

Roquette-Pinto E. -  Rondônia, Archivos do Museu Nacional do Rio de Janeiro, Vol. 20, 1917.

Roquette-Pinto E. - The Indians of Serra do Norte, Matto-Grosso, Brazil, Proceedings of the 2nd Pan-American Scientific congress, pp. 358-361, 1917.

Saldanha P.H. et al. - Estudo genético e antropológico de uma colȏnia de Holandeses do Brasil, Revista de Antropologia, Vol. 8, pp. 1-42, 1960.

Salzano F.M. - Studies on the Caingang Indians. II. Morphological characteristics, Zeitschrift  für  Morphologie Anthropologie, Vol. 51, No. 3, pp. 356-371, 1961.

Souza V.S. de - Em busca do Brasil: Edgard Roquette-Pinto e o retrato antropológico brasileiro (1905-1935), Rio de Janeiro, 2011.

Souza V.S. de - Retratos da nação: os ‘tipos antropológicos’ do Brasil nos estudos de Edgard Roquette-Pinto, 1910-1920, Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Ciênc. hum., Vol.7, pp. 645-669, 2012.

Spielman R.S., et al. - The Genetic Structure of a  Tribal Population, the Yanomama Indians, VII. Anthropometric differences among Yanomama villages, American Journal of Physical Anthropology, Vol 37, No. 3, 1972.

Steinen K. von - Durch Central-Brasilien : Expedition zur Erforschung des Schingú im Jahre 1884 (measurements), Leipzig, 1886.

Steiner K. von - Unter den naturvölkern Zentral-Brasiliens, Berlin, 1894.

Vellini Ferreira F. - Distribuição dos Valores Relativos ao Comprimento "(Glabella-Opisthocranion)" e Largura "(Bi-euryon)" Máximas do Crânio Cerebral, em Brancos e Negros Brasileiros, de Ambos Os Sexos, Revista de Antropologia, Vol. 15/16, pp. 91-98, 1967-68.

Whiffen T. - The North-West Amazons, New York, 1915.

Zerries O. - Beiträge zur Anthropologie der Waika- und Schiriana-Indianer im Grenzgebiet zwischen Venezuela und Brasilien, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 50, No. 1, pp. 31-41, 1959.


Αργεντινή – Ουρουγουάη – Παραγουάη - Χιλή

Ambrosetti J.B. - Los indios Cainguá del Alto Paraná, Boletin del Instituto geográfico argentino, Vol. 15, pp. 661-744, 1894.

Böhr - Besuch von Feuerlandern am Bord S.M.S. Hansa, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 13, pp. 30-31, 1881.

Bruch C. - Apuntes sobre antropometría de cuatro naturales del Noroeste argentino (review), Journal de la Société des Américanistes, Vol. 10, No. 2 pp. 560-561, 1913.

Bustamante F. et al. - Índice Cefálico en Alumnos de la Universidad de La Frontera, IX Región, Chile, International Journal of Morphology, Vol. 29, No. 2, pp. 550-554, 2011.

Del Sol M. - Características Morfológicas Métricas y No Métricas del Esternón del Individuo Mapuche, International Journal of Morphology, Vol. 32, No. 1, pp. 339-350, 2014.

Del Sol M. - Evaluación de algunos índices antropométricos de un grupo de población Mapuche, Boletín Museo Regional de la Araucanía, Vol. 2, pp. 79-89, 1985.

Del Sol M. - Índice Cefálico en un Grupo de Individuos Mapuches de la IX Región, International Journal of Morphology, Vol. 23, No. 3, pp. 241-246, 2005.

Del Sol M. - Índice Faciales en de Individuos Mapuches, International Journal of Morphology, Vol. 24, No. 4, pp. 587-590, 2006.

Deniker J. - Anthropologie Fuégienne, Compte-rendu du 8me Congrès International des Américanistes, pp. 352-356, 1890.

Dreising - Patagonier von Punta Arenas, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 15, pp. 143-145, 1883.

Elizondo R.T. - Los aborígenes de la pampa, Monitor de la Educación Común, pp. 71-90, 1935.

Flornoy B., Reichlen P. - Documents pour l'étude anthropologique des populations du Haut-Amazone, Journal de la Société des Américanistes, Vol. 36, No. 1, pp. 27-28, 1947.

Fortich Baca V. - Antecedentes antropológico-físicos de Nordpatagonia, Sociedad Argentina de Antropología, Vol. 10, pp. 173-183, 1976.

Garson J.G. - On the inhabitants of Tierra del Fuego, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 15, pp. 141-160, 1886.

Guevara T. - La  complexión física del araucano, in Historia de Chile; Chile Prehispánico, Balcells, Santiago de Chile, Vol. 2, pp. 321-349 , 1927.

Hawtrey S.H.C. - The Lengua Indians of the Paraguayan Chaco, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 31, pp. 280-299, 1901.

Henckel K.O. - The anthropometry of the Indians of Chile, in Handbook of South American Indians, Bureau of American Ethnology, Bull. 143, 1950.

Hooton E.A. - Note on the anthropometric characters of the Yahgan and the Ona, in Lothrop S.K., The Indians of Tierra del Fuego, New York, 1928.

Imbelloni J. - Los Patagones. Características corporales y psicológicas de una población que agoniza, RUNA, Vol. 2, pp. 5-58, 1949.

Imbelloni J. - Los yámana y el llamado "ojo mongólico", Sociedad Argentina de Antropología, Vol. 4, pp. 167-191, 1944.

Kersten L. - Die Indianerstämme des Gran Chaco bis zum Ausgange des 18. Jahrhunderts: Ein Beitrag zur historischen Ethnographie Südamerikas, Internationales Archiv für Ethnographie, Vol. 17, pp. 1-75, 1905.

Latcham R.E. - Antropologia Chilena (review), Journal de la Société des Américanistes, Vol. 10, No. 1, pp. 216-217, 1913.

Latcham R.E. - Notes on Chilian Anthropology, Journal of the Anthropological Institute, Vol. 33, pp. 167-178, 1903.

Latcham R.E. - Notes on the Physical Characteristics of the Araucanos, Journal of the Anthropological Institute, Vol. 34, pp. 170-180, 1904.

Lehmann-Nitsche R. - Estudios antropologicos sobre chiriguanos, chorotes, matacos y tobas (Chaco Occidental), Anales del Museo de La Plata, Vol. 1, pp. 53-149, 1908.

Lehmann-Nitsche R. - Études anthropologiques sur les Indiens Ona, Revista del Museo de La Plata, Vol. 23, pp. 174-184, 1916.

Lehmann-Nitsche R. - Études anthropologiques sur les Indiens Takshik du Chaco argentin, Revista del Museo de La Plata, Vol. 11, pp. 263-313, 1904.

Lehmann-Nitsche R. - Quelques observations nouvelles sur les Indiens Guayakis du Paraguay, Revista del Museo de La Plata, Vol. 9, pp. 399-408, 1899.

Lehmann-Nitsche R. - Relevamiento antropológico de dos indias Alacaluf, Revista del Museo de La Plata, Vol. 23, pp. 188-191, 1916.

Lehmann-Nitsche R. - Relevamiento antropológico de tros indias Tehuelce, Revista del Museo de La Plata, Vol. 23, pp. 192-195, 1916.

Lehmann-Nitsche R. - Relevamiento antropológico de una india Guayaqui, Revista del Museo de La Plata, Vol. 15, pp. 91-101, 1908.

Lehmann-Nitsche R. - Relevamiento antropológico de una india Yagan, Revista del Museo de La Plata, Vol. 23, pp. 185-187, 1916.

Manouvrier L. - Sur les Araucans du Jardin d'Acclimatation, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Ser. 3, Vol. 6, pp. 727-732, 1883.

Manouvrier L. - Sur les Fuégiens du Jardin d'Acclimatation, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Ser. 3, Vol. 4, pp. 760-790, 841-868, 1881, Vol. 5, pp. 12-22, 1882.

Martin R. - Zur physischen Anthropologie der Feuerländer, Archiv für Anthropologie, Vol. 22, pp. 154-217, 1894.

Medina J.T. - Los aboríjenes de Chile, Santiago, 1882.

Mendez Guzman M. - Contribuciones al estudio de la antropología chilena. VI. Observaciones somatológicas en la. Prov. de Concepción, Boletin de la Sociedad de Biología de Concepción, Vol. 10, pp. 71-76, 1936.

Mercante V. - Variación del índice cefálico según el sexo y la edad, Anales del Museo  Nacional de Historia Natural, Vol. 14, pp. 373-383, 1911.

Montenegro L. - Algumas características antropológicas em uma amostra da população de Manaus, Revista de Antropologia, Vol. 12, pp. 1-9, 1964.

Morong T. - The Rio de la Plata. Its Basin, Geography and Inhabitants, Bulletin of the American Geographical Society, Vol. 24, pp. 479-509, 1892.

Müller P.F. - Mongolenfleck bei den Indianern des östlichen Waldgebietes in Paraguay, Vol. 24, pp. 1096-1097, 1929.

Munoa J.I. - Contribuciones a la antropología física del Uruguay, Anales del Museo de Historia Natural de Montevideo, Ser. 2, Vol. 6, pp. 1-19, 1954.

Musters R.N. - On the races of Patagonia, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 1, pp. 193-207, 1872.

Outes F.F., Bruch C. - Los aborígenes de la República Argentina, Buenos Aires, 1910.

Paulotti O.E. - Los tobas. Contribución a la somatología de los indígenas del Chaco, RUNA, Vol. 1, pp. 9-96, 1948.

Reynaud - Notes sur les Fuégiens, Revue d'Anthropologie, Vol. 7, pp. 323-324, 1878.

Saint-Hilaire G. - Portrait d'un Fuégien, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 2, pp. 535-536, 1861.

Schaeuble J. - Einige anthropologische Beobachtungen an chilenischen Mischlingen, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 68, pp. 251-256, 1936.

Schaeuble J. - Indianer und Mischlinge in Südchile, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 38, pp. 63-66, 1939.

Semallé R. de - Sur les Patagons, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 4, No. 1, pp. 552-554, 1869.

Serrano A. - Clasificación de los aborígenes argentinos (+here), Cordoba, 1941.

Pauer P.S. - Condiciones fisico-biologicas del Valle de Teotichuan (review), Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, Vol. 53, pp. 275, 1923.

Pauer P.S. - Índice craneométrico de los indígenas prehispánicos y actuales de la Mesa Central de México, Anales del Museo Nacional de México, Vol. 3, pp. 338-343, 1925.

Skottsberg C. - Observations on the natives of the Patagonian channel region, American Anthropologist, Vol. 15, pp. 578-616, 1913.

Stewart - On the Inhabitants of Paraguay, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 18, pp. 174-176, 1889.

Ten Kate H. - Contribution à la Craniologie des Araucans argentins, Revista del Museo de La Plata, Vol. 4, pp. 209-220, 1893.

Ten Kate H. - Matériaux pour servir à l'anthropologie des Indiens de la République Argentine, Revista del Museo de La Plata, Vol. 12, pp. 31-58, 1905.

Ten Kate H. - Rapport sommaire sur une excursion archéologique dans las provinces de Catamarca, de Tucuman et de Salta, Revista del Museo de La Plata, Vol. 5, 1894.

Valdailly E. du - Note sur les Fuégiens de la baie de l'Isthme, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 11, No. 1, pp. 293-295, 1876.

Vellard J. - Les Indiens Ayoveo du Grand Chaco, Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, Série D, Vol. 274, pp. 3245-3247, 1972.

Vellard J. - Les Indiens Guayakí, Journal de la Société des Américanistes, Vol. 26, No. 2, pp. 223-292, 1934, Vol. 27, pp. 175-244, 1935.

Verneau R. - Les anciens Patagons; Contribution à l'étude des races précolombiennes de l'Amérique du Sud, Monaco, 1903.

Vogt P.F. - Material zur Ethnographie und Sprache der Guayaki-Indianer, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 34, pp. 30-45, 1902, Vol. 35, pp. 849-874, 1903.

Virchow R. - Die Feuerlander, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 13, pp. 375-394, 1881.

Virchow R. - Drei Patagonier, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 11, pp. 198-204, 1879.

Zaborowski S. - Le Chili, Revue Anthropologique, Vol. 32, pp. 137-150, 1922.

Zampa R. - Fuegini e Araucani (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 23, pp. 499-500, 1895.