Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019

Βιβλιογραφία: Νοτιοανατολική Ασία και Ωκεανία

Περιλαμβάνεται βιβλιογραφία για τους ζώντες πληθυσμούς της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Ωκεανίας. Αρχικά δίνεται η βιβλιογραφία για τα νησιά Andaman και γενικότερα για τους Negritos, με αναφορές και στους απώτερα συγγενείς Πυγμαίους της Αφρικής. Έπειτα, δίνεται βιβλιογραφία ξεχωριστά για τις διάφορες γεωγραφικές ζώνες ως εξής: Μαλαισία-Ινδονησία, Φιλιππίνες, Νέα Γουινέα, υπόλοιπη Μελανησία, Πολυνησία-Μικρονησία, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία και Τασμανία, στην τελευταία έχουν μπει και παλαιοανθρωπολογικές μελέτες, λόγω της εξαφάνισης των Τασμανών ιθαγενών. Επίσης, δίνεται βιβλιογραφία με συνδυαστικές μελέτες, που εμπλέκουν περισσότερες από μία περιοχές.


Νησιά Andaman & γενικά για Negritos

Benjamin G. - Why Have the Peninsular "Negritos" Remained Distinct?, Human Biology, Vol. 85, No. 1, pp. 445-483, 2013.

Broca P. - Rapport sur les characteres physiques de Mincopies ou habitants des iles Andaman, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 3, pp. 497-508, 1863.

Bulbeck D. - Craniodental Affinities of Southeast Asia's "Negritos" and the Concordance with Their Genetic Affinities, Human Biology, Vol. 85, No. 1, pp. 95-133, 2013.

Bryn H. - Die Entwicklung der Menschenrassen, Anthropos, Vol. 20, pp. 1053-1092, 1925, Vol. 21, pp. 435-461, 1926.

Cappieri M. - The Racial Homogeneity of the Andamanese, Part I, II, III, The Mankind Quarterly, pp. 199-212, Apr. 1970, pp. 19-44, Jul. 1970, pp. 96-113, Oct. 1970.

Cappieri M. - Unità ed omogeneità antropologica degli Andamanesi, Anthropos, Vol. 57, No. 3/6, pp. 374-433, 1962.

Dally E. - Remarques sur les habitants des îles Andaman, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 5, No. 1, pp. 204-209, 1864.

Dobson G.E. - On the Andamans and Andamanese, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 4, pp. 457-467, 1875.

Eickstedt E. von - Die Negritos der Andamanen. (4. Anthropologischer Bericht der Deutschen Indien-Expedition.), Anthropologischer Anzeiger, Vol. 5, No. 3, pp. 259-268, 1928.

Eickstedt E. von - Die Negritos und das Negritoproblem, Anthropologischer Anzeiger, Vol. 4, pp. 275-293, 1927.

Evans I.H.N. - The Negritos of Malaya, Cambridge, 1937.

Flower W.H. - On the osteology and affinities of the natives of the Andaman Islands, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 9, pp. 108-135, 1880 (+additional notes Vol. 14, pp. 114-120, 1885).

Flower W.H. - The Pygmy Races of Men, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 18, pp. 73-91, 1889.

Flower - The Pygmy Races of Man, Nature, Vol. 38, pp. 44-46, 66-69, 1888.

Gusinde M. - A Pygmy Group Newly Discovered in New Guinea: A Preliminary Report, Anthropological Quarterly, Vol. 30, No. 1, pp. 18-26, 1957.

Gusinde M. - Die Kleinwuchsvölker in heutiger Beurteilung Forschungsarbeiten eines halben Jahrhunderts, Saeculum, Vol. 13, Issue JG, pp. 211-277, 1962.

Gusinde M. - Die menschlichen Zwergformen, Experientia, Vol. 6, No. 5, pp. 168–181, 1950.

Gusinde M. - Somatology of the Ayom Pygmies of New Guinea, Proceedings of the American Philosophical Society, Vol. 105, No. 4, pp. 394-411, 1961.

Haddon A.C. - Negrillos and Negritos, Hasting Encyclopedia of religion and ethics, Vol. 9, pp. 271-274, 1917.

Haddon A. - The little negroes of the East, Nature (review), Vol. 60, pp. 433-434, 1899.

Hartmann R. - Die Nigritier, Berlin, 1876.

Kollmann J. - Die Pygmäen und ihre systematische Stellung innerhalb des Menschengeschlecht, Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel, Vol. 16, pp. 85-117, 1902.

Lapicque L. - La race Négrito et sa distribution géographique, Annales de Géographie, Vol. 5, No. 22, pp. 407-424, 1896.

Man E.H. - On the aboriginal inhabitants of the Andaman islands, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 12, pp. 69-116, 1883.

Man E.H. - On the Andaman Islands, and Their Inhabitants, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 14, pp. 253-272, 1885.

Man E.H. - The Andaman Islands, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 7, pp. 105-109, 1878.

Man E.H. - The Nicobar Islanders. Part I, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 18, pp. 354-394, 1889.

McCarthy F. - The pygmy peoples of Oceania, Australian Museum Magazine, pp. 32-38, 20 July 1942.

Meyer A.B. - The distribution of the Negritos in the Philippine Islands and elsewhere, Dresden, 1899.

Meyer A.B. - Uber die Bezieliungen zwischen Negritos und Papuas, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 7, pp. 47-48, 1875.

Owen R. - On the psychical and physical characters of the Mincopies or natives of the Andaman Islands, and on the relation thereby indicated to other Races of Mankind, Report of the British Association for the Advancement of Science, pp. 241-249, 1861.

Padilla S.G. - Anthropology and GIS: Temporal and Spatial Distribution of the Philippine Negrito Groups, Human Biology, Vol. 85, No. 1, pp. 209-230, 2013.

Pandey A.H. - Cephalo-facial Variation Among Onges, Anthropologist, 8(4), pp. 245-249, 2006.

Portman M.V. - Notes on the Andamanese, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 25, pp. 361-371, 1896.

Quatrefages J.L.A. de - Les Mincopies et la race Negrito en general, Revue d'Anthropologie, Vol. 1, pp. 37-78, 193-249, 1872.

Quatrefages J.L.A. de - Les Pygmées, Paris, 1887.

Quatrefages J.L.A. de - Nouvelles études sur la distribution géographique des Négritos, Revue d'Ethnographie, Vol. 1, pp. 177-225, 1882.

Roepstorff F.A. de - Notes on the inhabitants of the Nicobars, Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, pp. 7-14, 1881.

Schebesta P. - Die Pygmäenfrage, Anthropos, Vol. 37/40, pp. 877-879, 1942/1945.

Schlaginhaufen, O. - Pygmäenrassen und Pygmäenfrage, Vortrag gehalten in der Sitzung der Naturf. Gesellschaft in Zürich vom 31. Januar 1916.

Starr F. - Pygmy races of men, North American Review, Vol. 162, pp. 414-423, 1896.

Sullivan L.R. - A few Andamanese skulls, with comparative notes on Negrito craniometry (+here), Anthropological papers of the American Museum of Natural History, Vol. 23, Part 4, 1921.

Virchow R. - Über die Andamanen und ihre Bewohner, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 8, pp. 101-109, 1876.

Virchow R. - Über Zwergrasse, Korrespodenz-Blatt der Deutsch. Ges. für Anthrop., Ethn. und Urg., Vol. 24, pp. 115-117, 1893.

Vogel H. - Die Bewohner der Nicobaren, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 7, pp. 185-197, 1875.

Wagenseil F. - Anthropologische Untersuchung ostmalayischer Negrito, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 59, No. 1, pp. 1-25, 1967.


Μαλαισία - Ινδονησία

Glinka J., Artaria D.M., Koesbardiati T. - The Three Human Morphotypes in Indonesia, Indonesian Journal of Social Sciences, Vol. 2, pp. 70-76, 2010.

Annandale N., Robinson H.C. - Fasciculi Malayenses, Anthropology, Part I, Contributions to the physical anthropology of the Malay Peninsula, pp. 105-175 (+Section II), Liverpool, 1903.

Annandale N., Robinson H.C. - Some Preliminary Results of an Expedition to the Malay Peninsula, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 32, pp. 407-417, 1902.

Beyfuss G. - Maasstabellen von Makassaren und Alfuren, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 18, pp. 369, 1886.

Bijlmer H.J.T. - Anthropology of the Mountain Papuans of the Wissellakes in Central New Guinea (Anthropological notes), in Graydon J.J. et al., Blood groups in pygmies of the Wissellakes in Netherlands New Guinea, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 16, No. 2, pp. 149–171, 1958.

Bijlmer H.J.T. - Een Anthropologische Exploratietocht naar Insulinde's Zuidoosthoek, Mensch en Maatschappij, Vol. 6, pp. 99-113, 1930.

Deye, Martin - Presentation d'un Javanais et d'un Malais (review), L'Anthropologie, Vol. 1, pp. 628-629, 1890.

Forbes H.O. - On the Kubus of Sumatra, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 14, pp. 121-127, 1885.

Garrett T.R.H. - The Natives of the Eastern Portion of Borneo and of Java, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 42, pp. 53-67, 1912.

Haddon A.C. - A sketch of the ethnography of Sarawak, Internationales Centralblatt für Anthropologie und verwandte Wissenschaften, Vol. 7, pp. 297-298, 1902.

Haddon A.C. - The physical characters of races and peoples of Borneo, London, 1912.

Hagen B. - Anthropologische Studien aus Insulinde, Verhandelingen den Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Vol. 28, Amsterdam, 1890.

Hagen B. - Die Orang Kubu auf Sumatra (+review Anthropos, Vol. 4, pp. 837-839, 1909), Veroffentlichungen aus dem Stadtischen Volker-Museum Frankfurt am Main, No. 2, Frankfurt, 1908.

Hamy E.T. - Documents pour servir à l’anthropologie de l’île de Timor, Nouvelles archives du Muséum d’histoire naturelle de Paris, Vol. 10, pp. 245-268, 1874.

Hamy E.T. - Sur l’anthropologie de l’île de Timor, Bulletins de la Société d’Anthropologie de Paris, Vol. 10, pp. 224-227, 1875.

Heberer G. - Anthropologischer Streifzug durch West- und Mittel-Flores (Kleine Sunda-Inseln), Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 42, Vol. 2, pp. 202-210, 1950.

Holbé M.T.V. - Notes sur Bornéo et la Malaisie, Revue Anthropologique, Vol. 21, pp. 430-440, 1911.

Hose C., McDougall W.M. - The Pagan Tribes of Borneo Vol. I, Vol. II, London, 1912.

Kiffner F. - Ein Beitrag zur Morphologie der Sakei, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 27, pp. 179-198, 1929.

Kleiweg de Zwaan J.P. - Anthropologische Untersuchungen auf Bali und Lombok (review Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde, Vol. 86, pp. 1726, 1942), Mededeelingen der afdeeling Volkenkunde van het Koloniaal Institut, extra serie No. 4, Leiden, 1942.

Kleiweg de Zwaan J.P. - Anthropologische Untersuchungen uber die Niasser (reviews American Anthropologist, Vol. 17, No. 3, pp. 591-594, 1915, L'Antrhopologie, Vol. 26, pp. 275-277, 1915), The Hague, 1914.

Kleiweg De Zwaan J.P. - Bijdrage tot de anthropologie der Minangkabau-Maleiers (+review American Anthropologist, Vol. 11, No. 2, pp. 289-291, 1909) Amsterdam, 1908.

Kleiweg De Zwaan J.P. - Bijdrage tot de anthropologie der Niassers (+review American Anthropologist, Vol. 17, No. 3, pp. 591-594, 1915), Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Vol. 7, pp. 475-482, 1914.

Kleiweg de Zwaan J.P. - Die anthropologischen Ergebnisse der Sumatra-Reise des Herrn A. Maass, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 41, pp. 167-180, 1909.

Kleiweg de Zwaan J.P. - De anthropologische samenstelling der bevolking van Nederlandsch-Indië, Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde, Vol. 68, pp. 678-681, 1924.

Kleiweg de Zwaan J.P. - De rassen van der Indischen Αrchipel (review American Anthropologist, Vol. 29, No. 4, pp. 706-708, 1927), Amsterdam, 1925.

Kleiweg de Zwaan J.P. - Die insel Nias bei Sumatra, Vol. II, Anthropologische Untersuchungen uber die Niasser (review American Anthropologist, Vol. 17, No. 1,  pp. 164-166, 1915), The Hague, 1913.

Kloss C.B. - Measurements of some Sakai of Sungkai and Slim, South Perak, with notes on the same, Journal of the Federated Malay States Museums, Vol. 6, No. 2, pp. 75-81, 1915.

Knocker F.W. - The Aborigines of Sungei Ujong, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 37, pp. 290-305, 1907.

Kohlbrugge I.H.F. - L'anthropologie de Tenggerois. Indonesiens-montagnards de Java, L'Anthropologie, Vol. 9, pp. 1-25, Paris, 1898.

Kukenthal W. - Uber Alfurenschadel von Halmahera, Abhandlungen der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, Vol. 22, Part 2, 1896.

Lesson P.A. - Quelques mots sur les races noires de Timor, Revue d’Anthropologie, Vol. 6, pp. 256-264, 1877.

Ling Roth H. - Negritoes in Borneo, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 25, pp. 262-271, 1896.

Lubbers A.E.H. - Eene bijdrage tot de anthropologie der bevolking in deassistant-residentie Gorontalo (residentie Menado), Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indie, Vol. 32, pp. 775-806, Batavia, 1893.

Maase A. - Durch Zentral-Sumatra (review L'Anthropologie, Vol. 20, pp. 456-457, 1909), Zeitschrift fur Ethnologie, Vol. 41, pp. 143, 1909.

Martin R. - Die Inlandstämme der malaiischen Halbinsel (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 32, pp. 205-208, 1906.

Martin R. - Die Ureinwohner der malayischen Halbinsel, Korrespondenz-Blatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Vol. 30, pp. 125-127, 1899.

Moszowski M. - Die Völkerstämme am Mamberamo in Holländisch-Neuguinea und auf den vorgelagerten Inseln, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 43, No. 2, pp. 315-43, 1911.

Moszkowski M. - Uber zwei nicht-Malayische Stamme von Ost-Sumatra, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 40, pp. 229-239, Berlin, 1908.

Nieuwenhuis A.W. - Anthropometrische Untersuchungen bei den Dajak, Niederländisches Reichsmuseum für Völkerkunde. Veröffentlichung., ser. II, no. 5, Haarlem, 1905.

Nyèssen D.J.H. - Notes on racial types of the Malay archipelago, American Anthropologist, Vol. 40, pp. 341-344, 1938.

Nyèssen D.J.H. - The races of Java (review L'Anthropologie, Vol. 39, pp. 549-551, 1929), Batavia, 1929.

Saller K. - Untersuchungen an Haarproben der Senoi und Semang, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 27, pp. 135-140, 1928.

Sarasin P., Sarasin F. - Materialien zur Naturgeschichte der Insel Celebes, Bd. 5, t1:2, Wiesbaden, 1906.

Schebesta P. - Die Negritostämme der malaiischen Halbinsel. Gliederung und Namen, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 56, pp. 169-175, 1924.

Schoeppel F., Heger F. - La population des Indes Neerlandaises, Extrait des Memoires de la Société royale de geographie de Vienne, Vol. 6, No. 2, 1907.

Shapiro H.L. - Are the Ontong Javanese Polynesian?, Oceania, Vol. 3, No. 4, pp. 367-376, 1933.

Shapiro H.L. - The physical characteristics of the Ontog Javanese. A contribution to the study of the non-Melanesian elements in Melanesia, American Museum of Natural History, Anthropological Papers, Vol. 33, Part 6, pp. 231-278, 1933.

Skeat W.W., Bladgen C.O. - Pagan races of Malay Peninsula, Vol. I (+Appendix) - II, London, 1906.

Stratz C.H. - Ueber die Korperformen der eingeborenen Frauen auf Java, Archiv für Anthropologie, Vol. 25, pp. 233-242, 1898.

Swaving C. - Schedels van volken in den Indischen Arcipel, (+Vol. 24, pp. 175-216, 1862) Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch Indië, Vol. 23, pp. 241-289, 1861.

Ten Kate H.F.C. - De verspreiding van den schedel-, en neus-index in de Timoer-groep en Polynesië (review Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde), Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Vol. 32, pp. 205-212, 1915.

Ten Kate H.F.C. - Mélanges anthropologiques. I., L'Anthropologie, Vol. 24, pp. 651-661, 1913.

Ten Kate H.F.C. - Mélanges anthropologiques. II. Insulindiens, L'Anthropologie, Vol. 26, pp. 235-245, 1915.

Ten Kate H.F.C. - Mélanges anthropologiques. III. Indigenes de l'archipel Timorien, L'Anthropologie, Vol. 26, pp. 519-564, 1915.

Turner W. - A contribution to the craniology of the natives of Borneo, the Malays, the natives of Formosa, and the Tibetans, Royal Society of Edinburgh, Vol. 45, Part III, London, 1907.

Virchow R. - 3 abgeschnittene Schadel von Dayak, (+Vol. 24, pp. 433-444, 1892) Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 17, pp. 270-274, 1885.

Volz W. - Beiträge zur Anthropologie und Ethnologie von Indonesien II. Zur Kenntnis der Mentawei-Inseln, Archiv für Anthropologie, N.S., Vol. 4, pp. 93-109, 1906.

Volz W. - Nord-Sumatra; bericht über eine im auftrage der Humboldt-stiftung der Königlich preussischen akademie der wisenschaften zu Berlin in den jahren 1904-1906 ausgeführte forschungsreise (X. Kapitel, Gajoer und Bataker), Berlin, 1912.

Waldeyer W. - Vollstandig erhaltenen Dayak-Schadel, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 26, pp. 383-385, 1894.

Wallace A.R. - On the varieties of man in the Malay Archipelago, Transactions of the Ethnological Society of London, Vol. 3, pp. 196-215, 1865.

Wilken G.A. - Handleiding voor de vergelijkende volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Leiden 1893.

Williamson R.W. - The Mafulu Mountain people of British New Guinea, London, 1912.

Zuckerkandl E. - Zur craniologie der Nias-Insulaner, Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, Vol. 24, pp. 254-263, 1894.


Φιλιππίνες

Sullivan L.R. - Racial types in Philippine Islands, (+here), Anthropological Papers of the American Museum of Natural History, Vol. 23, Part 1, New York, 1918.

Barrows D.P. - The Ilongot or Ibilao of Luzon, Popular Science Monthly, Vol. 77, 1910.

Barrows D.P. - The Negrito and allied types in the Philippine, American Anthropologist, Vol. 12, No. 3, 1910.

Bean R.B. - Filipino Types: Found in Malecon Morgue, The Philippine Journal of Science, Vol. 4A, No. 4, pp. 297-338, 1909.

Bean R.B. - Filipino Types: Manila Students. An Attempt to Classify the Littoral Population of Luzon and Adjacent Islands, The Philippine Journal of Science, Vol. 4A, No. 4, pp. 263-296, 1909.

Bean R.B. - Heredity of Hair Form Among the Filipinos, American Naturalist, Vol. 45, pp. 524-536, 1911.

Bean R.B. - Notes on the Hairy Men of the Philippine Islands and Elsewhere, American Anthropologist, Vol. 15, pp. 415-424, 1913.

Bean R.B. - Philippine Types, American Anthropologist, Vol. 12, pp. 377-389, 1910.

Bean R.B. - The Benguet Igorots. A Somatologic Study of the Live Folk of Benguet and Lepanto-Bontoc, The Philippine Journal of Science, Vol. 3A, No. 6, pp. 413-472, 1908.

Bean R.B. - The Racial Anatomy of the Philippine Islanders, Philadelphia, 1910.

Bean R.B. - Types among the Inland Tribes of Luzon and Mindanao, The Philippine journal of science, Vol. 8, Sect. D, pp. 455-462, 1913.

Bean R.B. - Types of Negritos in the Philippine Islands, American Anthropologist, Vol. 12, pp. 220-236, 1910.

Bean R.B., Planta F.S. - Filipino Types: Racial Anatomy in Taytay, The Philippine Journal of Science, Vol. 4A, No. 5, pp. 359-446, 1909.

Bean R.B., Planta F.S. - The Men of Cainta, The Philippine Journal of Science, Vol. 6D, No. 1, pp. 7-16, 1911.

Blumentritt F. - Gaddanen, Ilongoten, Ibilaos und Negritos des Valle de Cagayan (Luzon), Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien, Vol. 14, pp. 52-54, 1884.

Brinton D. - Professor Blumentritt's Studies of the Philippines, American Anthropologist, New Series, Vol. 1, No. 1, 1899.

Brinton D. - The Peoples of the Philippines, American Anthropologist, Vol. 11, pp. 293-307, 1898.

Christie E.B. - The Subanuns of Sindangan Bay, Ethnological Publications, Manila Bureau of Science, Vol. 6, Part 1, Manila, 1909.

Cole F.C. - Distribution of the Non - Christian Tribes of Northwestern Luzon, American Anthropologist, Vol. 11,  pp. 329-347, 1909.

Cole F.C. - The Tinguian,  Field Museum of Natural History, Publication 209, Anthropological Series, Vol. 14, No. 2, Chicago, 1922.

Cole F.C. - The Wild Tribes of Davao District, Mindanao, Publications, Field Museum of Natural History, Anthropological Series, No. 12, Chicago, 1913.

Folkmar D. - Album of Philippine Types, Philippine Exposition Board, 1904.

Jenks A.E. - The Bontoc Igorot, Publications, Ethnological Survey, Manila, 1905.

Kroeber A.L. - Anthropology of the Philippines, Proceedings of the first Pan-Pacific Scientific Congress, Vol. 1, pp. 91-97, 1920.

Kroeber A.L. - Measurements of Igorotes, American Anthropologist, N.S., Vol. 8, No. 1, pp. 194-195, 1906.

Meyer A.B. - Album von Philippinen-Typen, Dresden, 1904.

Meyer A.B. - Die Philippinen. II. Negritos, Dresden, 1893.

Meyer A.B. - Über die Negritos oder Aëtas der Philippinen, Dresden, 1878.

Minoba H. et al. - An Anthropological Study of the Head and Face of the Adult Male Philippines, The Journal of Showa University Dental Society, Vol. 9 No. 4, pp. 419-429, 1989.

Montano, J. - Sur les races des Philippines, Bulletins de la Société d’Anthropologie de Paris, Vol. 7, pp. 51-58, 1884.

Newton P. - Negritos of the Philippines, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 3, pp. 5-24, 1920.

Paterno P.A. - Los Itas, Madrid, 1890.

Pohl J. - Bemerkungen über die Haare der Negritos auf den Philippinen, Anatomischer Anzeiger, Vol. 17, pp. 218-219, 1900.

Reed W.M.A. - Negritos of the Zambales, Publications, Ethnological Survey, Vol. 2,
Part 1, Manila, 1904.

Schadenberg A. - Beiträge zur Kenntnis der im Innern Nordluzons lebenden Stämme, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 20, pp. 34-42, 1888.

Schadenberg A. - Die Bewohner von Sud-Mindanao und der Insel Samal, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 17, pp. 45-57, 1885.

Schadenberg A. - Ueber die Negritos der Philippinen, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 12, pp. 133-174, 1880.

Taylor L.T. - An Account of some Bontoc Igorots, Report, British Association for the Advancement of Science, pp. 620-621, London, 1912.

Vanoverbergh M. - Negritos of Northern Luzon, Anthropos, pp. 148-199, 1925.

Virchow R. - The peopling of Philippines, Annual Report of the Smithsonian Institute, pp. 509-526, 1899.

Wastl J. - Beitrag zur Anthropologie der Negrito von Ost-Luzon, Anthropos, Vol. 52, No. 5-6, pp. 769-812, 1957.

Worcester D.C. - The Non-Christian Peoples of the Philippine Islands, National Geographic Magazine, Vol. 24, No. 11, Washington, 1913.

Worcester D.C. - The Non-Christian Tribes of Northern Luzon, The Philippine Journal of Science, Vol. 1, No. 8, Manila, 1906.


Νέα Γουινέα

Balner L., Lebzelter V. - Zur Biologie und Anthropologie der Kenja in Nordost-Borneo, Anthropos, Vol. 30, pp. 495-508, 1935.

Bijlmer H.J.T. - De Mimika-expeditie 1935-1936 naar Centraal Nieuw-Guinea, Tijdschrift Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, Vol. 55, pp. 240-259, 1938.

Bijlmer H.J.T. - Het bevolkingsvraagstuk van Nieuw-Guinea in verband met de Europeesche penetratie, Mensch & Maatschappij, Vol. 14, pp. 241-261, 1938.

Bijlmer H.J.T. - Les Papous-Pygmées de la nouvelle-Guinée, Revue Anthropologique, Vol. 37, pp. 156-158, 1927.

Bijlmer H.J.T. - Nieuw Guinea (VI. De mensen), Deventer, 1947.

Bondy-Horowitz E. - Beiträge zur Anthropologie von Nordost-Neu-Guinea (review), Anthropologischer Anzeiger, Vol. 7, pp. 181-183, 1931.

Broek A.J.P. van der - Über Pygmäen in Niederländisch-Süd-Neu-Guinea, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 45, pp. 23-44, 1913.

Broek A.J.P. van der - Zur Anthropologie des Bergstammes Pesechem, im Inneren von Niedelandish-Neu-Guinea, Nova Guinea, Vol. 7, pp. 233-276, 1923.

Broek A.J.P. van der, Fischer - Nova Guinea. Resultats de l'expedition scientifique neerlandaise a la Nouvelle-Guinee (review), L'Anthropologie, Vol. 27, pp. 482-486, 1916.

Chalmers J. - Anthropometrical observations on some natives of the Papua Gulf, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 27, pp. 335-342, 1898.

Comrie R.N. - Anthropological Notes on New Guinea, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 6, pp. 102-119, 1877.

Dupeyrat Α. - Les races de la Papouasie, Journal de la Société des océanistes, Vol. 7, No. 7, pp. 247-249, 1951.

Freedman L., Macinstosh N.W.G. - Stature variation in Western Highland males of East New Guinea, Oceania, Vol. 35, pp. 286-304, 1965.

Friederici G. - Wissenschaftliche Ergebnisse einer amtlichen Forschungsreise nach dem Bismarck-Archipel im Jahre 1908. II.  II: Beiträge zur Völker- und Sprachenkunde von Deutsch-Neuguinea. Ergänzungsheft Nr. 5 der Mitteilungen aus den Deutschen Schutzgebieten (review Nature Vol. 92, pp. 471), Berlin, 1912.

Haddon A. - New Guinea Pygmies, Nature, Vol. 83, No. 2119, pp. 433–434, 1910.

Haddon A. - Note antropologiche sui Papua occidentali della Nuova Guinea Inglese, Rivista di Antropologia, Vol. 20, (volume giubilare in onore di Giuseppe Sergi) 1916.

Hamy E.T. - Les négritos de Borneo, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 11, No. 1, pp. 113-120, 1876.

Ivinskis V. et al. - A medical and anthropological study of the chimbu natives in the Chimbu natives in the Central Highlands of New Guinea, Oceania, Vol. 27, pp. 143-157, 1956.

Luschan F. von - Über Pygmäen in Melanesien (+review, Vol. 22, pp. 602-604, 1911), Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 42, pp. 939-945, 1910.

Lyons A.P. - Notes on the Gogodara Tribe of Western Papua, Journal of the Royal Anthopological Institute, Vol. 56, pp. 329-359, 1926.

MacCurdy G.G. - Human skulls from Gazelle Peninsula, University of Pennsylvania Anthropological Publications, Vol. 6, No. 1, pp. 1-21, Philadelphia, 1914.

Macintosh N.W.G. - A preliminary note on skin colour in the western highland natives of New Guinea, Oceania, Vol. 30, pp. 279-293, 1960.

Meyer A.B. - Anthropologische Mitteilungen uber die Papua's von Neu-Guinea, Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien, Vol. 4, pp. 87-110, 1874.

Meyer A.B. - Communications anthropologiques sur les Papous de la Nouvelle-Guinée, Revue d'Anthropologie, Vol. 3, pp. 728-731, 1874.

Meyer A.B. - The ethnology of New Guinea (Sur l'ethnologie de la Nouvelle-Guinée), Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, Vol. 3, No.1, pp. 346-362, 1880.

Meyer A.B., Virchow R. - Ueber die Papua's und Neu-Guinea, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 5, pp. 306-309, 1873.

Miklucho-Maclay N. von - Anthropologische Bemerkungen über die Papuas der Maclay-Küste in Neu-Guinea, Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, Vol. 33, pp. 225-250, 1873.

Miklucho-Maclay N. von - Les Papouas de l'ile de Luçon (review), Revue d'anthropologie, Vol. 4, pp. 553-554, 1875.

Neuhauss R. - Bemerkungen zu dem Aufsatz von A. J. P. v. d. Broek über Pygmäen in Niederländisch-Süd-Neu-Guinea, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 45, pp. 45-48, 1913.

Neuhauss R. - Über die Pygmäen in Deutsch-Neuguinea und über das Haar der Papua, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 43, pp. 280-287, 1911.

Poch R. - Erster Bericht von meiner Reise nach Neu-Guinea, Sitzungsberichten der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien, Vol. CXIV, Wien, 1905.

Poch R. - Fälle von Zwergwuchs unter den Kai (Deutsch-Neu-Guinea), Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien, Vol. 35, pp. 40-42, 1905.

Rawling C.G. - The land of the New Guinea pygmies, London, 1913.

Ruggles Gates R. - The Melanesian Dwarf Tribe of Aiome, New Guinea, Acta Geneticae Medicae et Gemellologiae, Vol. 10, No. 3, pp. 277–311, 1961.
Sande G.A. van der - Ethnography and anthropology, Nova Guinea, Vol. 3, Leyden, 1907.

Schellong O. - Beitrage zur Anthropologie der Papuas, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 23, pp. 156-230, 1891.

Schlaginhaufen O. - Anthropometrische Untersuchungen an Eingeborenen in Deutsch-Neuguinea, Abhandlungen und Berichte des Konigl. Zoologischenund Anthropologisch-Ethnographischen Museums zu Dresden, vol.14, no. 5 (1912), Leipzig, 1914.

Schlaginhaufen  O. - Die Stellung der Photographie in der anthropologischen Methodik und die Pygmäenfrage in Neuguinea, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 47, pp. 53-58, 1915.

Schlaginhaugen O. - L'indice cefalico in alcuni Gruppi umano della costa settentrionale della Nuova Guinea, Rivista di Antropologia, Vol. 20, (volume giubilare in onore di Giuseppe Sergi) 1916.

Schlaginhaufen O. - Pygmaen in Melanesien, Archives Suisses d'Anthropologie generale, Vol. 1, pp. 37-42, 1914-1915.

Seligman C.G. - A classification of the natives of British New Guinea, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 39, pp. 245-275, 1909.

Seligman C.G. - Anthropological notes from British New Guinea, Proceedings of the Anatomical and Anthropological Society, Aberdeen University, Vol. 34, pp. 22-31, 1906-1908.

Seligman C.G. - The Melanesians of British New Guinea (Introduction), Cambridge, 1910.

Seligmann C.G., Mersh Strong W. - Anthropological investigations in British New guinea, The Geographical Journal, Vol 27, pp. 225-242 (+347-369), 1906.

Swindler D.R. - A racial study of the West Nakanai, University of Pennsylvania, Philadelphia, 1962.

Verslag van de militaire exploratie van Nederlands-Nieuw-Guinea, XI. Bevolking, b. Anthropologie, 1907-1915, Weltevreden 1920.

Tommaseo-Ponzetta M., et al. - Mountain Pygmies of Western New Guinea: A Morphological and Molecular Approach, Human Biology, Vol. 85, 2013.

Wallace A.R. - New Guinea and its inhabitants, Contemporary Review, Feb. 1879.

Watson C.R.R. et al. - Head Form Variation in the Western Highlands of Papua and New Guinea, Archaeology & Physical Anthropology in Oceania, Vol. 12, pp. 81-97, 1977.

Wollaston A.F.R. - Pygmies & Papuans; the stone age to-day in Dutch New Guinea, New York, 1912.


Μελανησία (υπόλοιπη)

Blumenreich R. - Untersuchugen der Haare von Neu-Irlandern, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 31, pp. 483-486, 1899.

Bos H.C. - Bijdrage tot de anthropologie der Schouten eilanden, Rotterdam, 1935.

Deniker J. - Les indigènes de Lifou (Iles Loyauté), Bulletins et memoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 4, No. 1, pp. 791-804, 1893.

Gabel N.E. - A Racial Study of the Fijians, University of California Anthropological Records, Vol. 20, pp. 1-44, 1958.

Guppy H.B. - On the physical characters of the Solomon Islanders, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 15, pp. 266-285, 1886.

Guppy H.B. - The Solomon Islands and their natives (Chapter VI), London, 1887.

Hagen A. - Les indigenes des iles Salomon, L'Anthropologie, Vol. 4, pp. 192-216, 1893.

Harslem-Riemschneider L. - Die Gesichtsmuskulatur von 14 Papua und Melanesiern, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 22, pp. 1-44, 1921.

Howells W.W. - Anthropometry and blood types in Fiji and the Solomon Islands. Anthropological papers of the American Museum of Natural History, Vol. 33, Part. 4, 1933.

Howells H.H. - The racial elements of Melanesia, Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology (Studies in the anthropology of Oceania and Asia), pp. 38-49, 1943.

Keiter F. - Neukaledonien-Mitteleuropa. Vergleich der Gesichtszüge, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 35, pp. 377-393, 1936.

Lewis A.B. - The Melanesians, people of the South Pacific (Physical anthropology), Chicago, 1945.

Luschan F. von, et al. - Deutschland und seine Kolonien im Jahre 1896; Amtlicher Bericht uber die erste Deutsche Kolonial-Ausstellung, Volkerkunde: Physische Anthropologie (Neu-Britannier), pp. 203-269, Berlin, 1897.

Moseley H.N. - On the Inhabitants of the Admiralty Islands, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 6, pp. 379-429, 1877.

Oliver D. - Studies in the Anthropology of Bougainville, Soloman Islands, Papers of the Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Vol. 29, Nos. 1-4, 1949.

Olivier G. - Documents anthropologiques sur les Mélanésiens orientaux, Journal de la Société des océanistes, Vol. 7, No. 7, pp. 187-211, 1951.

Pales L., Chippaux C. - Morphologie des Neo-Caledoniens, Journal de la Société des océanistes, Vol. 1, No. 1, pp. 43-50, 1945.

Parkinson R. - Dreissig Jahre in der Sudsee, Stuttgart, 1907.

Sarasin F. - Étude anthropologique sur les Néo-Calédoniens et les Loyaltiens, Archives suisses d'Anthropologie générale, Vol. II, pp. 83-103, 1916-18.

Sarasin F. - Sur le changement de la chevelure chez les enfants des Mélanésiens et des Nègres africains, L'Anthropologie, Vol. 35, pp. 467-474, 1925.

Sarasin F. - Sur les relations des Néo-Caledoniens avec le groupe de l'Homo Neanderthalensis, L'Anthropologie, Vol. 34, pp. 193-227, 1924.

Schlaginhaufen O. - Ein Besuch auf der Tanga-inseln, Globus, Vol. 94, No. 11, pp. 165-169, Braunschweig, 1908.

Speiser F. - Reisebericht uber Tanna (Neue Hebriden), Zeitschrift für Ethnologie, vol. 44, pp. 397-398, 1912.

Ten Kate H.F.C. - Mélanges anthropologiques. V Melanésiens, L'Anthropologie, Vol. 27, pp. 579-583, 1916.

Thurnwald R. - Im Bismarckarchipel und auf den Salomoinseln 1906-1909, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 42, pp. 98-147, 1910.


Πολυνησία - Μικρονησία

Carreyett R.A. - Some physical characteristics of the Polynesians and their possible relationship to other racial types, Journal of the Polynesian Society, Vol. 63, No. 1, pp. 69-74, 1954.

Cunningham - Samoanern, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 22, pp. 387-392, 1890.

Deblock R., Ferembach D. - L'anthropologie des Marquisiens. Étude préliminaire, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 9, No. 1, pp. 41-50, 1982.

Dixon R. - A new theory of Polynesian origins, Proceedings of the American Philosophical Society, Vol. 59, pp. 261-267, 1920.

Dunn L.C. - An anthropometric study of Hawaiians of pure and mixed blood, Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Harvard University, Vol. 11, No. 3, 1928

Fornander A. - The Polynesian Race, Vol. I, II, London, 1878.

Gros H. - Les populations de la Polynésie française en 1891 Étude ethnique, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 7, No. 1, pp. 144-197, 1896.

Hasebe K. - Physical anthropology of the natives of Tobi, Journal of the Royal Anthropological Institute of Nippon, Vol. 43, pp. 63-69, 1928.

Hedley C. - The ethnology of Funafuti, in Atoll of Funafuti, Australesian Museum, Sydney, 1896-1900.

Henckel K. - Zur Anthropologie der Osterinsel, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 40, pp. 34-50, 1942.

Henckel K. -  Contribuciones al estudio de la antropología chilena IX. Observaciones antropológicas acerca de la Isla de Pascua, Boletín de la Sociedad de Biología de Concepción, Vol. 13, pp. 83-105, 1939.

Houzé E. - Les Samoans de Leone (review), L'Anthropologie, Vol. 2, pp. 259-260, 1891.

Hunt E.E. - A view of somatology and serology in Micronesia, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 8, pp. 157-184, 1950.

Lessa W.A., Lay T. - The somatology of Ulithi Atoll, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 11, pp. 405-412, 1953.

Matsimura A. - Contributions to the Ethnography of Micronesia (review), American Journal of Physical Anthropology, Vol. 4, pp. 314-315, 1921.

Miklucho-Malay N. von - Anthropologische Notizen gesammelt auf einer Reise in West-Mikronesien und Nord-Melanesien im Jahre 1876, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 10, pp. 99-116, 1878.

Neuhauss R. - Anthropologische Untersuchungen in Oceanien, namentlich in Hawaii, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 17, pp. 27-35, 1885.

Poirier J. - L'Élément blond dans l'ethnie polynésienne, Journal de la Société des océanistes, Vol. 8, No. 8, pp. 81-116, 1952.

Ranken W.L. - South Sea Islanders, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 6, pp. 223-244, 1877.

Reinecke F. - Anthropologische Aufnahmen und Untersuchungen, ausgeführt auf den Samoa-Inseln 1894-1895 für die Königliche Akademie der Wissenschaften zu Berlin,  Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 28, pp. 101-145, 1896.

Schlaginhaufen O. - Anthropologie des iles Micronesiennes de Kapingamarangi (review), L'Anthropologie, Vol. 40, pp. 173-175, 1930.

Shapiro H.L. - Physical differentiation in Polynesia, Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology (Studies in the anthropology of Oceania and Asia), pp. 3-8, 1943.

Shapiro H.L. - The anthropometry of Pukapuka, Anthropological papers of the American Museum of Natural History, Vol. 38, Part 3, 1942.

Shapiro H, Buck P. - The physical characters of the Cook Islanders (review L'Anthropologie, Vol. 47, pp. 404-405, 1937), Memoirs of the Bernice Pauahi Bishop Museum, Vol. 12, No. 1, 1936.

Shapiro H.L. - The physical relationships of the Easter Islanders, in Ethnology of Easter Island, Alfred Métraux, Honolulu, 1940.

Simmons R.T. et al. - A collaborative genetical survey in Marshall Islanders, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 10, pp. 31-54, 1952.

Sullivan L.R. - A contribution to Samoan somatology, Memoirs of the Bernice Pauahi Bishop Museum, Vol. 8, No. 2, pp. 81-98, 1921.

Sullivan L.R. - A contribution to Tongan somatology, Memoirs of the Bernice Pauahi Bishop Museum, Vol. 3, No. 4, 1922.

Sullivan L.R. - Marquesan somatology, Memoirs of the Bernice Pauahi Bishop Museum, Vol. 9, No. 2, pp. 141-249, 1923.

Sullivan L.R. - Race types in Polynesia, Vol. 26, No. 1, pp. 22-26, 1924.

Sullivan L.R. - The Racial Diversity of the Polynesian Peoples, The Journal of the Polynesian Society, Vol. 32, pp. 79-84, 1923.

Ten Kate H.F.C. - Mélanges anthropologiques. IV. Polynésiens, L'Anthropologie, Vol. 27, pp. 569-579, 1916.

Virchow R. - Anthropologie des Samoans (+review L'Anthropologie, Vol. 1, pp. 358-360, 1891), Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 22, pp. 387-392, 1890.


Νέα Ζηλανδία

Best E. - Physical and Mental Characteristics of the Maori, in The Maori, Vol. I, Wellington, 1924.

Buck P.H. - Maori somatology, Journal of the Polynesian Society, Vol. 31, pp. 37-44 (2), 145-153, 159-170, 1922, Vol. 32, pp. 21-28 (2), 189-199, 1923. (+here I, II, III, IV, V)

Quatrefages A. de - Sur les races Moriori (iles Chatam) et Maori (Nouvelle Zeelande), Revue d'Anthropologie, 1 ser. Vol. 3, pp. 95-108, 1874.

Shapiro H.L. - The physical anthropology of Maori-Moriori (+here), Journal of the Polynesian Society, Vol. 49, pp. 1-15, 1940.

Weisbach A. - Der Maori-Schadel (+review L'Anthropologie, Vol. 2, pp. 360-362, 1891) Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien, Vol. 12, pp. 32-37, 1890.


Αυστραλία

Abbie A.A. - Metrical Characters of a central Australian tribe, Oceania, Vol. 27, No. 3, 220-243, 1957.

Abbie A.A., Adey W.R. - Pigmentation in a central Australian tribe with special reference to fair-headedness, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 11, pp. 339-360, 1953.

Abbie A.A. - The Australian Aborigine, Oceania, Vol. 22, pp. 91-100, 1951.

Abbie A.A. - The Homogeneity of Australian Aborigines, Archaeology & Physical Anthropology in Oceania, Vol. 3, No. 3, pp. 223-231, 1968.

Abbie A.A., Adey W.R. - The non-metrical characters of a central Australian tribe, Oceania, Vol. 25, pp. 198-207, 1955.

Aborigines, Physical features, Australian encyclopedia, Vol. 1, Sydney, 1958.

Basedow H. - The Australian aboriginal, Adelaide, 1925.

Birdsell J.B. - Preliminary Data on the Trihybrid Origin of the Australian Aborigines, Archaeology & Physical Anthropology in Oceania, Vol. 2, pp. 100-155, 1967.

Burkitt A.N. - The physical characters of the Australian Aboriginal, Proceedings of the 2nd Pan-Pacific Science Congress, pp. 248-251, 1924.

Burston R. - Records of the anthropometric measurements of 102 Australian Aboriginals, Bulletin of the Nothern Territory of Australia, No. 7, Melbourne, 1913.

Campbell T.D., Gray J.H., Hackett C.J. - Physical anthropology of the Aborigines of Central Australia, Oceania, Vol. 7, pp. 106-139, 246-261, 1936.

Campbell T.D., Hackett C.J. - Adelaide University Field Anthropology: Central Australia. No. 1 - Introduction: descriptive and anthropometric observations, Transactions and Proceedings of the Royal Society of South Australia, Vol. 51, pp. 65-75, 1927.

Campbell T.D., Lewis A.J. - The aborigines of South Australia: anthropometric, descriptive and other observations recorded at Ooldea, Transactions and Proceedings of the Royal Society of South Australia, Vol. 50, pp. 183-191, Adelaide, 1926.

Cunningham  D.J. - The Head of an Aboriginal Australian, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 37, pp. 47-57, 1907.

Davenport C.B. - Notes on physical anthropology of Australian aborigines and black-white hybrids, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 8, pp. 73-94, 1925.

Duckworth W.L.H. - Studies from the Anthropological Laboratory, The Anatomy School, Cambridge. 17. A critical study of the collections of crania of aboriginal Australians in the Cambridge University Museum, pp. 98-130, Cambridge, 1904.

Dudley Buxton L.H. - The "Australoid" and "Negroid" Races, Anthropos, Vol. 30, No. 3-4,pp. pp. 343-350, 1935.

Fraser J. - The Aborigines of New South Wales (Physical measurements), Sydney, 1892.

Fenner F.J. - Adelaide University Field Anthropology: Central Australia. No. 13 - Anthropometric observations on South Australian aborigines of the Diamantina and Cooper Creek regions, Transactions and Proceedings of the Royal Society of South Australia, Vol. 60, pp. 46-54, 1936.

Hendy K.C. - Australian Tri-Service Anthropometric Survey, 1977, Part 1, Part 2, Part 7, Melbourne, 1979.

Howells W.W. - Anthropometry of the natives of Arnhem Land and the Australian race problem, Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Vol. 16, No. 1, Cambridge Mass., 1937.

Howitt A.W. - The native tribes of South-East Australia, London, 1904.

Hrdlicka A. - Light hair in Australian aborigines, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 9, pp. 137-139, 1926.

Jones F.W., Campbell T.D. - Anthropometric and descriptive observations on some South Australian aboriginals, with a summary of previously recorded anthropometric data, Transactions and Proceedings of the Royal Society of South Australia, Vol. 48, pp. 303-312, Adelaide, 1924.

Macintosh N.W.G. - Stature in Some Aboriginal Tribes in South-West Arnhem Land, Oceania, Vol. 22, pp. 208-215, 1952.

Mathew J. - The Australian aborigines, Journal and proceedings of the Royal Society of New South Wales, Vol. 23, pp. 335-449, 1889.

Mathew J. - Two representative tribes of Queensland, London, 1910.

Physical characters, Australian encyclopedia, Vol. 7, Sydney, 1958.

Robertson A.W.D. - Craniological observations on the lengths, breadths, and heights of a hundred Australian aboriginal crania, Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, vol. 31, Part 1, pp. 1-16, Edinburgh, 1910.

Ruggles Gates R. - Racial elements in the aborigines of Queensland, Australia, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 50, pp. 150-166, 1960.

Ruggles Gates R. - The Australian Aborigines in a New Setting, Man, Vol. 60, pp. 53-56, 1960.

Smith R.B. - The aborigines of Victoria: with notes relating to the habits of the natives of other parts of Australia and Tasmania, Vol. I, London, 1878.

Spencer B. - Native tribes of the Northern Territory of Australia, London, 1914.

Spencer B., Gillen F.J. - Native tribes of Central Australia (+Appendix C), London, 1899.

Spencer B., Gillen F.J. - The Northern tribes of Central Australia, London, 1899.

Stirling E.C. - Report on the work of the Horn Scientific Expedition to Central Australia, Part IV, Anthropology (+Appendix II), Melbourne, 1896.

Tindale N.B., Birdsell J.B. - Tasmanoid Tribes in North Queensland, Records of the South Australian Museum, Vol. 7, pp. 1-9, 1941.

Topinard P. - Étude sur les races indigènes de l'Australie, Bulletins de la Société d'Anthropologie de Paris, 2nd series, Vol. 7, pp. 211-327, Paris, 1872.

Topinard P. - Présentation de trois Australiens vivants, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 8, No. 1, pp. 683-698, 1885.

Wake S. - The Physical Characters of the Australian Aborigines, Journal of Anthropology, Vol. 1, pp. 259-267, 1871.


Τασμανία

Basedow H. - Der Tasmanierschädel, ein Insulartypus, Zeitschrift für Ethnologie,
Vol. 42, pp. 175-227, 1910.

Berry R.J.A. - A living descendant of an extinct Tasmanian race, Proceedings of the Royal Society of Victoria, Vol. 20 (N.S. Part 1), pp. 1-20, 1907.

Berry R.J.A., Robertson A.W.D. - Preliminary account of the discovery of forty-two hitherto unrecorded Tasmanian crania, Anatomischer Anzeiger, Vol. 35, pp. 11-17, 1910.

Berry R.J.A., Robertson A.W.D. - Preliminary communication on fifty-three Tasmanian crania, forty-two of which are recorded for the first time,  Proceedings of the Royal Society of Victoria, Vol. 22 (N.S. Part 1), pp. 47-58, 1909.

Berry R., Robertson A.W.D, Buchner L. - The Craniometry of the Tasmanian Aboriginal, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 44, pp. 122-126, 1914.

Duckworth W.L.H. - Craniological Notes on the Aborigines of Tasmania, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 32, pp. 177-181, 1902.

Harper W.R., Clarke A.H. - Notes on the measurements of the Tasmanian crania in the Tasmanian museum, Hobart, Proceedings of the Royal Society of Tasmania, pp. 97-110, 1897.

Ling Roth H. - The aborigines of Tasmania, London, 1899.

Luschan F. von - Noch einmal zur Stellung der Tasmanier im anthropologischen System, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 44, pp. 289-337, 1912.

Luschan F. von - Zur Stellung der Tasmanier im anthropologischen System, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 43, pp. 287-289, 1911.

Merkel F. - Tasmanier und Australier, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 44, pp. pp. 121-122, 1912.

Smith R.B. - The aborigines of Victoria: with notes relating to the habits of the natives of other parts of Australia and Tasmania, Vol. II (Tasmania), London, 1878.

Topinard P. - Sur les Tasmaniens, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 4, No. 1, pp. 644-647, 1880.

Turner W. - The craniology, racial affinities, and descent of the aborigines of Tasmania, Transactions of the Royal Society of Edinburgh, Vol. 46, Part 2, pp. 365-403, Edinburgh, 1908. (+review L'Anthropologie, Vol. 21, pp. 596-599, 1910)

Turner W. - The aborigines of Tasmania, Part II, Transactions of the Royal Society of Edinburgh, Vol. 47, Part 3, No. 16, pp. 411-454, 1910.

Turner W. - The Aborigines of Tasmania. Part III. The hair of the head compared with that of other Ulotrichi and with Australians and Polynesians, Transactions of the Royal Society of Edinburgh, Vol. 50, pp. 309-347, 1914.


Συνδυαστικά

Allen F.A. - The Original Range of the Papuan and Negritto Races, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 8, pp. 38-50, 1879.

Berry R.J.A., Robertson A.W.D., Cross K.S. - A biometrical study of the relative degree of purity of race of the Tasmanian, Australian, and Papuan, Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, vol. 31, Part 1, pp. 17-40, Edinburgh, 1910.

Birdsell J.B. - New data on racial stratification in Australasia, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 5, pp. 232, 1947.

Brown G. - Papuans and Polynesians, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 16, pp. 311-327, 1887.

Crawfurd J. - On the Malayan and Polynesian languages and races, Journal of the Indian Archipelago and eastern Asia, Vol. 2, pp. 330-374, 1848.

Finsch O. - Anthropologische Ergebnisse einer Reise in der Südsee und dem malayischen Archipel in den Jahren 1879-1882, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 15 (supplement), 1883.

Finsch O. - Die Rassenfrage in Oceanien, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 14, pp. 163-166, 1882.

Flower W.H. - The native races of Pacific Ocean, Royal Institution of Great Britain, weekly evening meeting, Friday, May 31, 1878.

Hagen B. - Anthropologischer Atlas Ostasiatischer und Melanesischer Völker, Wiesbaden, 1898.

Hagen B. - Kopf- und Gesichtstypen ostasiatischer und melanesischer Völker (+ review Archiv für Anthropologie, Vol. 34, pp. 191-193, 1907), Stuttgart, 1906.

Hamy E.T. - Les races Malaiques et Américaines, L'Anthropologie, Vol. 7, pp. 129-146, 1896.

Holbé M.T.V. - Métissage et Métis, Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, Vol. 1, No.1, pp. 336-344, 1910.

Holbé M.T.V. - Somatique extrême orientale, Part I, Revue anthropologique, Vol. 33, pp. 217-258, 1923.

Holbé M.T.V. - Somatique extrême orientale, Part II, Revue anthropologique, Vol. 34, pp. 1-37, 1924.

Jones F.W. - Australia's vanishing race, Sydney, 1934.

Kappers A.C.U. -  Index curves of Asia and the Great Sunda islands, Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Vol. 42, pp. 41-52, 1939.

Kappers A.C.U. - Index curves of pygmy and veddoid tribes. Dravidian influences in the Indian Archipelago, Proceedings Koninklijk Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Vol. 42, pp. 687-700, 1939.

Koch J.W.R. - Bijdrage tot de anthropologie der bewoners van Zuidwest Nieuw-Guinea; benevens uitkomsten van lichaamsafmetingen verricht bij Javanen, Sumatranen, Baliërs en Sasaks, Leiden, 1908.

Lapicque L. -  Les Nègres d'Asie et la race nègre en général, Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, Vol. 7, No.1, pp. 233-249, 1906.

Lundman B. - The races and peoples of South-east Asia, The Mankind Quarterly, pp. 83-96, Oct. 1977.

Montano J. - Rapport sur une Mission aux iles Philippines et en Malaisie 1879-1881, Archives des Missions Scientifiques et Litteraires, 3rd series, Vol. 11, Paris, 1885.

Robidé P.J.B.C. van der A.A. - De verhouding der Papoes en Melanesiërs tot het Maleisch-Polynesische ras, Tijdschrift Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Vol. 2, pp. 225-245, 1885.

Semon R. - Australier und Papua, Korrespodenz-Blatt der Deutsch. Ges. für Anthrop., Ethn. und Urg., Vol. 33, pp. 4-7, 11-14, 22-23, 32-34, 1902.

Speiser F. - Melanesien und Indonesien, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 70, No. 6, pp. 463-481, 1938.

Ten Kate H.F.C. - Contribution à l'anthropologie de quelques peuples d'Océanie, L'Anthropologie, Vol. 4, pp. 279-300, 1893.

Ten Kate H.F.C. - Over antropologisch onderzoek op reis, Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap Vol. 6, pp. 254-258, 1882.

Volz W. - Beiträge zur Anthropologie der Südsee, Archiv für Anthropologie, Vol. 23, pp. 97-169, 1895.

Weisbach A. - Reise der osterreichischen Fregatte «Novara», Anthropologischer Theil, Wien, 1867.

Whitmee S.J. - A revised nomenclature of the Inter-Oceanic races of men, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 8, pp. 360-369, 1879.