Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019

Βιβλιογραφία: Ασία

Περιλαμβάνεται βιβλιογραφία για τους ζώντες πληθυσμούς της Ασίας. Οι μελέτες είναι πολυάριθμες και χωρίζονται σε γεωγραφικές ζώνες. Αρχικά δίνεται η βιβλιογραφία για την Μέση Ανατολή, με γενικές μελέτες και έπειτα κατάτμηση σε ζώνες. Έπειτα, δίνεται η βιβλιογραφία για την Ινδία, την Κεντρική και Βόρεια Ασία, την Κίνα και την Κορέα, την Ιαπωνία και ειδικότερα τους Αϊνού, καθώς και την Ινδοκίνα. Η Μαλαισία και τα νησιά Andaman περιλαμβάνονται σε άλλη λίστα. Ακολουθούν συνδυαστικές μελέτες που εμπλέκουν πάνω από μία περιοχές της Ασίας και ενδεικτικές μελέτες σύγχρονης φυσικής ανθρωπολογίας, κυρίως από την Ινδία.


Μέση Ανατολή

Γενικά

Field H. - Ancient and modern man in Southwestern Asia, Florida, 1956.

Sauter M.-R. - Les races brachycéphales du Proche-Orient, Archives suisses d'anthropologie générale, Vol. 11, No. 1, pp. 68-131, 1945.

Luschan F. von - The early inhabitants of western Asia, Journal of the Royal Anthropological Institute (Huxley Memorial lecture), Vol. 41, pp. 221-244, 1911.

Lundman B. - The racial history of Near East, The Mankind Quarterly, pp. 179-188, Jan. 1963.

Weininger J. - Die physisch-anthropologischen Merkmale der vorderasiatischen Rasse und ihre geographische Verbeitung, Mittheilungen der kaiserlich-königlichen Geographischen Gesellschaft, Vol. 63, pp. 13-37, 1920.


Ιράν - Αφγανιστάν

Danilov N.P. - Sur la caracteristique anthropologique et physiologique de la population contemporaine de la Perse (review), L'Anthropologie, Vol. 5, pp. 613-615, 1894.

Debets G. - Physical anthropology of Afghanistan: I-II (review American Anthropologist, Vol. 73, Nol 4, pp. 943-944), Cambridge, 1970.

Duhousset E. - Études sur les populations de la Perse, Paris, 1863.

Duhousset E. - Les races humaines de la Perse, Revue d'ethnographie, Vol. 6, pp. 400-413, 1887.

Field H. - Contributions to the anthropology of Iran, Chicago, 1939.

Field H. - The physical characteristics of the modern inhabitants of Iran, The Asiatic Review, Vol. 35, No. 123, pp. 572-576, 1946.

Houssay M. - Les peuples actuels de la Perse, Bulletin de la Société d'anthropologie et de biologie de Lyon, Vol. 6, pp. 101-148, 1887.

Houtum-Schindler A. - Über die Haarfarbe der Stämme in Persien und am Kaspischen Meere, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 11, pp. 306-307, 1879.

Houssay F. - Les races humaines de la Perse, Lyon, 1887.

Jelissejew W. - Eine Bemerkungen zur Ethnologie Persiens (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 26, pp. 216-217, 1900.

Khanikoff N.V. - Ethnographie de la Perse, Paris, 1866.

Krischner H. & M. - The anthropology of Mesopotamia and Persia (review), L'Anthropologie, Vol. 43, pp. 617-618, 1933.

Müller G. - Sprachen und Rassen in Afghanistan, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 71, pp. 116-129, 1939.

Noorani S., Dillard C.N. - Anthropometric survey of the Imperial Iranian Armed Forces Vol. I, II, Teheran, 1970.

Ujfalvy C. de - Iconographie et anthropologie Irano-Indiennes: I. L'Iran, L'Anthropologie, Vol. 11, pp. 23-56, 193-224, 1900.


Αραβική χερσόνησος

Coon C.S. - Southen Arabia, A problem for the future, Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Vol. 20, pp. 219-253, 1943.

Field H. - Racial types from South Arabia, The New Orient, pp. 32-39, 1936.

Field H. - The Ancient and Modern Inhabitants of Arabia, The Open Court, Vol. 46, pp. 847-871, 1932.

Hammann J. - Les types constitutionelles chez les Arabes, L'Anthropologie, Vol. 43, pp. 313-322, 1933.

Keith A. - The racial characters of the southern Arabs, in Thomas B., Arabia Felix, New York, 1932.

Modi J.J. - The physical characters of the Arabs: Their relations with the ancient Persians, Anthropological Papers, Pt III, 1919.

Pittard E. - Contribution à l'étude anthropologique des Arabes, Le Globe. Revue genevoise de géographie, Vol. 52, No. 1, pp. 147-162, 1913.

Seligman C.G. - The Physical Characters of the Arabs, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 47, pp. 214-237, 1917.

Thomas B. - Anthropological Observations in South Arabia, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 62, pp. 83-103, 1932.

Toldt K. - Vorfuhrung eines Hedhrami- und eines Sokotri-Mannes, Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien, Vol. 32, pp. 55-56, 1902.


Τουρκία - Αρμενία - Καύκασος - Συρία - Λίβανος - Παλαιστίνη - Ιορδανία - Ιράκ

Arutinow A. - Ein Beitrag zur Anthropologie der Aissoren (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 29 (NF 1), pp. 222-224, 1904.

Aziz C. - Craniologie de l'Anatolie, Vol. 45, pp. 105-107, 1935.

Aziz C. - Recherches anthropometriques sur les Turcs d'Anatolie et de Roumelie (review), L'Anthropologie, Vol. 42, pp. 602-603, 1932.

Boas F. - Bemerkungen über die Anthropometrie der Armenier, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 56, pp. 74-82, 1924.

Bunak V.V. et al. - Contributions to the Physical Anthropology of the Soviet Union (review), American Journal of Physical Anthropology, Vol. 18, pp. 322-324, 1960

Chantre E. - Aperçu sur les caractères céphalometriques des Ossèthes, Bulletin de la Société d'anthropologie et de biologie de Lyon, Vol. 2, pp. 29-32, 1883.

Chantre E. - Aperçu sur les caractères ethniques des Anshariés et des Kurdes, Bulletin de la Société d'anthropologie et de biologie de Lyon, Vol. 1, pp. 165-185, 1881-1882.

Chantre E. - Nouvelles observations anthropometriques sur les Lesghiens, Bulletin de la Société d'anthropologie et de biologie de Lyon, Vol. 10, pp. 131-139, 1891.

Chantre E. - Observations anthropométriques sur les Bahktyaari, Mamacéni et Rusténi, Bulletin de la Société d'anthropologie et de biologie de Lyon, Vol. 14, pp. 26-29, 1895.

Chantre E. - Observations anthropologiques sur les Métouali, Bulletin de la Société d'anthropologie et de biologie de Lyon, Vol. 14, pp. 58-61, 1895.

Chantre E. - Rapport sur une mission dans l'Asie occidentale, Anthropologie, Archives des missions scientifiques et littéraires, Ser. 3, Vol. 10, pp. 199-263, 1883.

Chantre E. - Recherches anthropologiques dans l'Asie occidentale (+here) (+review) Lyon, 1895.

Chantre E. - Recherches anthropologiques dans le Caucase (review), Revue d'Ethnographie, Vol. 6, pp. 471-489, 1887.

Chantre E. - Recherches anthropologiques sur les Tatars Aderbeidjanis de Transcaucasie ou Turkomans Iranisés, Bulletin de la Société d'anthropologie et de biologie de Lyon, Vol. 11,  pp. 28-44, 1892.

Chantre E. - Recherches anthropologiques sur les Aissores ou Chaldéens émigrés en Arménie, Bulletin de la Société d'anthropologie et de biologie de Lyon, Vol. 10, pp. 103-126, 1891.

Crowfoot J.W. - Survivals among the Kappadokian Kizilbash (Bektash), Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 30, pp. 305-320, 1900.

Deniker - La taille des populations Turco-tartars et des Caucasiens, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 10, No. 1, pp. 66-77, 1909.

Deniker J. - Sur les mensurations anthropometriques de quelques peuples du Caucase de M. R. von Erkert, Bulletin de la Société d'anthropologie et de biologie de Lyon, Vol. 3, pp. 180-184, 1884.

Erckert von - Kopfmessungen kaukasischer Volker, Archiv für Anthropologie, Vol. 18, pp. 263-281, 297-335, 1890, Vol. 19, pp. 55-84, 211-249, 331-356, 1891.

Ewing J.F. - Hyperbrachycephaly as influenced by cultural conditioning, Papers of the Peabody Museum of American Anthropology and Ethnology, Harvard University, Vol. 23, No. 2, 1950.

Field H. - Arabs of central Iraq, their history, ethnology, and physical characters, Chicago, 1935.

Field H. - The Anthropology of Iraq, Field Museum of Natural History, Anthropological Series, Vol. 30, Pt I, No. 1, 1940.

Field H. - The Arabs of Iraq, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 21, No. 1, pp. 49–56, 1936.

Gayre R. - Early Hebrew and Palestinian Ethnology, Mankind Quarterly, pp. 238-253, Apr. 1963.

Gayre R. - Ethnological Elements of the South-Eastern Mediterranean and North-East Africa, Mankind Quarterly, pp. 161-173, Jan. 1965.

Giavakow A. - Antropologia della Georgia (review), Atti della Società romana di antropologia, Vol. 17, pp. 266-269, 1913.

Giltschenko N. - Materialen zur Anthropologie des Kaukasus. 1. Die Osseten (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 21, pp. 73-88, 1893.

Giltschenko N. - Materialen zur Anthropologie des Kaukasus. II. Die Terek-Kosaken (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 23, pp. 647-649, 1895.

Giltschenko N. - Materialen zur Anthropologie des Kaukasus. III. Die Kuban-Kosaken (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 23, pp. 649-655, 1895.

Gini C. - I Samaritani, Genus, Vol. 1, No. 1-2, pp. 117-146, 1934.

Gloor P.-A. - Recherches anthropologiques en Palestine méridionale, Archives suisses d'anthropologie générale, Vol. 15, No. 2, pp. 107-142, 1950, Vol. 17, No. 1, pp. 1-17, 1952.

Hauschild M.W., Wagenseil F. - Anthropologische Untersuchungen an anatolischen Türken, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 29, pp. 193-260, 1931.

Ivanovski A. - Die Jesiden (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 27, pp. 509-510, 1902.

Ivanovski A. - Schädel aus Begräbnissstellen Ossetiens (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 23, pp. 657-660, 1895.

Kappers A.C.U., Parr L. - An introduction to the anthropology of the Near East in ancient and recent times (review L'Anthropologie, Vol. 45, pp. 171-173, 1935), Amsterdam, 1934.

Kappers A.C.U. - Contributions to the anthropology of the Near East. I. The Armenian skull and brain, Proceedings Koninklijk Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Vol. 33, pp.792-801, 1930.

Kappers A.C.U. - Contributions to the anthropology of the Near East. II. The spread of brachycephalic races, Proceedings Koninklijk Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Vol. 33, pp. 802-808, 1930.

Kappers A.C.U. - Contributions to the anthropology of the Near East. III. Phoenician and  Palmyrene skulls, Proceedings Koninklijk Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Vol. 34, pp. 106-115, 1931.

Kappers A.C.U. - Contributions to the anthropology of the Near East. IV. The Semitic races, Proceedings Koninklijk Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Vol. 34, pp. 116-130, 1931.

Kappers A.C.U. - Contributions to the anthropology of the Near East. V. Kurds, Proceedings Koninklijk Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Vol. 34, pp. 531-541, 1931.

Kappers A.C.U. - Contributions to the anthropology of the Near East. VI. Turks and Greeks, Proceedings Koninklijk Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Vol. 34, pp. 1085-1098, 1931.

Kappers A.C.U. - The anthropological features of Armenian and Assyrian (Aissori) women, Proceedings Koninklijk Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Vol. 36, pp. 299-307, 1933.

Kappers A.C.U., Parr L. - An introduction to the anthropology of the Near East in ancient and recent times (review L'Anthropologie, Vol. 45, pp. 171-173, 1935), Amsterdam, 1934.

Kharusin A. - Ueber den Einfluss des türkischen Blutes auf den iranischen Typus der Osseten (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 23, pp. 641-643, 1895.

Kherumian R. - Contribution à l'anthropologie des Arméniens et le problème de la race dinarique, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 4, No. 1, pp. 25-38, 1943

Kherumian R. - Les Armeniens, Race - Origines Ethno-raciales, Paris, 1941.

Kordow K. - Zur Anthropologie der Lesghier (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 28, pp. 414-415, 1903.

Kossovitsch N. - Contribution a l'etude anthropometrique des Armeniens, Revue Anthropologique, Vol. 44, pp. 297-323, 1934, Vol. 45, pp. 60-77, 1935.

Krogman W.M. - Cranial types from Alisar Huyuk and their relations to other racial types, ancient and modern, of Europe and Western Asia, Oriental Institute Publications, Vol. 30. Pt 3, pp. 213-293, 1937.

Kurdow K. - Die Kürinzen. Ein Beitrag zur Anthropologie der Lesghinen (review), Internationales Centralblatt für Anthropologie und verwandte Wissenschaften, Vol.7, pp. 294, 1902.

Langerhans P. - Beiträge zur anatomischen Anthropologie, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 5, pp. 27-32, 1873.

Luschan F. von - Die Tachtadschy und andere Ueberreste der alten Bevolkerung Lykiens, Archiv für Anthropologie, Vol. 19, pp. 31-54, 1891.

Manouvrier L. - Rapport sur les recherches anthropologiques dans le Caucase, par M. Ernest Chantre, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 11, No. 1, pp. 198-221, 1888

Masslowsky S. - Die Galtschen (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 28, pp. 406-410, 1903.

Müller G. - Rassebilder aus dem Irak, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 70, pp. 47-51, 1938.

Nassonow N. - Eine Tabelle von Messungen an Kurden (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 23, pp. 646-647, 1895.

Neyzi O. et al. - Anthropometric Studies on the Turkish Population - A Historical Review, J. Clin. Res. Pediatr. Endocrinol., 5(1):1-12, 2013.

Noureddine Bey et al. - Craniologie des Turcs, Revue Anthropologique, Vol. 321-325, 1928/

Pantjuchow J. - Anthropologischen Beobachtungen im Kaukasus (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 27, pp. 446-451, 1902.

Pantuchow J. - Beiträge zur Anthropologie des Kaukasus (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 23, pp. 630-632, 1895.

Pantjuchow J. - Blauaugige Grusier (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 27, pp. 451-452, 1902.

Pantjuchow J. - Die Bevolkerung des Gouv. Kutais (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 27, pp. 441-446, 1902.

Pantuchow J. - Die Grusier im Tifliser Kreise (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 23, pp. 636-638, 1895.

Pantjuchow J. - Die Inguschen. Eine anthropologische Skizze (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 27, pp. 453-456, 1902.

Pantjuchow J. - Die Kreis Achalkalaki. Eine medico-anthropologische Skizze (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 27, pp. 440-441, 1902.

Pantjuchow J. - Die Rassen der Kaukasus (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 27, pp. 452-453, 1902.

Pantjuchow J. - Die Szamurskaner (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 27, pp. 439-440, 1902.

Pittard E. - Comparaison de quelques caractères somatologiques chez les Kurdes et chez les Arméniens, Revue Anthropologique, Vol. 23, pp. 98-102, 1913.

Pittard E. - Contribution à l'étude anthropologique des Arméniens, Bulletin de la Société roumaine des sciences, Vol. 21, pp. 341-368, 1912.

Pittard E. - Contribution à l'étude anthropologique des Kurdes, Bulletin de la Société d'anthropologie et de biologie de Lyon, Vol. 21, pp. 51-60, 1902.

Pittard E. - Contribution à l'étude anthropologique des Kurdes, Bulletin de la Société roumaine des sciences, Vol. 20, pp. 33-69, 1911.

Pittard E. - Contribution à l'étude anthropologique des Kurdes de Dobrodja, Bulletin de la Société des sciences de Bucarest, Vol. 11, pp. 293-301, 1902.

Pittard E. - Contribution à l'étude anthropologique des populations sporadiques de la Dobroodja: Les Lazes, Bulletin de la Société des sciences de Bucarest, Vol. 19, pp. 906-938, 1910.

Pittard E. - Contribution à l'étude anthropologique des Turcs Osmanli, Bulletin de la Société des sciences de Bucarest, Vol. 20, pp. 500-544, 1911-12.

Pittard E. - Contribution a l'étude anthropologique des peuples de la peninsule des Balkans et de l'Asie anterieure: I. La taille et l'indice cephalique des Lazes, Bulletin de la Société d'anthropologie et de biologie de Lyon, Vol. 29, pp. 59-64, 1910.

Pittard E. - La taille, l'indice céphalique et l'indice nasal de 300 Turcs Osmanli de la Péninsule des Balkans, Revue anthropologique, Vol. 21, No. 12, pp. 488-493, 1911.

Seltzer C.C. - The racial characteristics of Syrians and Armenians, (+review L'Anthropologie, Vol. 47, pp. 402-404, 1937) Papers of the Peabody Museum of American Anthropology and Ethnology, Harvard University, Vol. 13, No. 3, 1936.

Seltzer C.C. - Contributions to the racial anthropology of the Near East, Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Vol. 16, No. 2, Cambridge, 1940.

Shanklin W. - Anthropology of the Akeydat and the Maualy Bedouin, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 21, pp. 217–252, 1936.

Shanklin W. - Anthropometry of Syrian Males, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 68, pp. 379-414, 1938.

Shanklin W.M. - The Anthropology of the Rwala Bedouins (+review L'Anthropologie, Vol. 47, pp. 158-159, 1937), Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 65, pp. 375-390, 1935.

Shanklin W. - The anthropology of Transjordan Arabs (review L'Anthropologie, Vol. 46, pp. 172-173, 1936), Psychiatrische en Neurologische Bladen, Nos. 3-4, 1934.

Shanklin W.M., Izzeddin N. - Anthropology of the Near East female, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 22, pp. 381-415, 1937.

Smirnow - Sur la couleur des cheveux et des yeux de divers peuples du Caucase, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 3, No. 1, pp. 431-436, 1880.

Speiser E.A. - Mesopotamian Origins: Basic Population Of The Near East, Philadelphia-London, 1930.

Ssilinitsch J. - Die Wogulen (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 34 (NF 6), pp. 233-236, 1907.

Thomas B. - Some Anthropological Observations on South Arabians, Man, Vol. 31, pp. 229, 1931.

Twarjanowitsch J. - Materialen zur Anthropologie der Armenier (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 26, pp. 178-184, 1900.

Weninger J. - Über die Brachykephalie bei Kaukasus- und Balkanvölkern, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 44, pp. 260-273, 1952.

Wenjaminowa E. - Bericht über eine Reise in das Terekgebiet und nach Transkaukasien nebst den Resultaten der Messungen au 16 Grusierinnen (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 23, pp. 639-640, 1895.

Weishbach A. - Die Schadelform der Turken, Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien, Vol. 3, pp. 185-245, 1878.

Wyrubow N. - Bericht über eine Reise nach Kaukasien warhend der Sommers (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 23, pp. 629-630, 1895.

Wyschogrod J. - Materialen zur Anthropologie der Kabardiner (Adighe) (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 23, pp. 621-629, 1895.


Εβραίοι

Alsberg M. - Rassenmischung in Judenthum, Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge, Neue Folge, Serie V, Heft 116, 1891.

Andree R. - Zur Volkskunde der Juden, Bielefeld, 1881.

Auerbach E. - Die jüdische Rassenfrage, Archiv für Rassen- und Gesellschafts-Biologie, Vol. 4, pp. 332-361, 1907 (+Luschan review).

Balyvezki-Bindja F.A. - Kopfindex der polnischen Juden (review), Zeitschrift für Demographie und Statistik der Juden, pp. 127, Aug. 1908.

Beddoe J. - On the physical characteristics of the Jews, Transactions of the Ethnological Society of London, Vol. 1, pp. 222-237, 1861.

Bloch A. - De l'origine des Hébreux, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 10, No. 1, pp. 637-649, 1909.

Czortkower S. - Anthropologische Struktur der Juden. Übersicht der Untersuchungsergebnisse, Anthropologischer Anzeiger, Vol. 9, pp. 250-263, 1932.

Elkind A.D. - Anthropologische Untersuchungen über die russisch-polnischen Juden und der Wert dieser Untersuchungen für die Anthropologie der Juden im Allgemeinen, Zeitschrift für Demographie und Statistik der Juden, pp. 49-54, 65-69, 1906.

EIkind A.D. - Die Weichsel-Polen, Centralblatt für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Vol. 3, pp. 124-126, 1898.

Elkind A.D. - Versuch einer anthropologischen Parallele zwischen den Juden und Nicht-Juden, Zeitschrift für Demographie und Statistik der Juden, pp. 1-5, Jan. 1908, pp. 24-29, Feb. 1908.

Fishberg M. - Beiträge zur physischen Anthropologie der nordafrikanischen Juden, Zeitschrift für Demographie und Statistik der Juden, pp. 1-5, Nov. 1905.

Fishberg M. - Craniometry, Jewish Encyclopedia, Vol. 4.

Fishberg M. - Die Körpergröße, Zeitschrift für Demographie und Statistik der Juden, pp. 101-104, 120-129, Jul. 1907.

Fishberg M. - Die Rassenmerkmale der Juden: eine Einführung in ihre Anthropologie, München, 1913.

Fishberg M. - Eye, Jewish Encyclopedia, Vol. 5.

Fishberg M. - Girth of chest, Jewish Encyclopedia, Vol. 5.

Fishberg M. - Growth of the body, Jewish Encyclopedia, Vol. 6.

Fishberg M. - Hair, Jewish Encyclopedia, Vol. 6.

Fishberg M. - Materials for the physical anthropology of the Eastern European Jews, Annals of the New York Academy of Sciences, Vol. 16, pp. 155-299, 1905.

Fishberg M. - Materials for the Physical Anthropology of the Eastern European Jews, Memoirs of the American Anthropological Association, Vol. 1, pp. 1-146, 1905-7.

Fishberg M. - North African Jews, Boas anniversary volume, pp. 55-63, 1906.

Fishberg M. - Nose, Jewish Encyclopedia, Vol. 9.

Fishberg M. - Physical Anthropology of the Jews. I.-The Cephalic Index, American Anthropologist, Vol. 4, pp. 684-706, 1902.

Fishberg M. - Physical Anthropology of the Jews II.-Pigmentation, American Anthropologist, Vol. 5, pp. 89-106, 1903.

Fishberg M. - Stature, Jewish Encyclopedia, Vol. 11.

Fishberg M. - The Jews: a study of race and environment, New York, 1911.

Fishberg M. - Types (Anthropological), Jewish Encyclopedia, Vol. 11.

Fishberg M. - Zur Frage der Herkunft des blonden Elements im Judentum, Zeitschrift für Demographie und Statistik der Juden, pp. 7-12, Jan. 1907, 25-30, Feb. 1907 (+Auerbach critic).

Flieger C. - Zur anthropologie der Semiten, Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien, Vol. 9, pp. 155-157, 1880.

Friedenthal H. - Westasiaten und Europaer in anthropologischer Beziehung, Zeitschrift für Demographie und Statistik der Juden, pp. 40-45, 1927.

Glück L. - Beiträge zur physischen Anthropologie der bosnischen Spaniolen, Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte, Vol. 66, pp. 279, 1894.

Glück L. - Beiträge zur physichen Anthropologie der Spaniolen, Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und Herzegovina, Vol. 4, pp. 587-592, 1896.

Goldstein E. - Des circonférences du thorax et de leur rapport à la taille, Revue d'Anthropologie, Vol. 7, pp. 460-485, 1884.

Goldstein E. - Introduction à l'étude anthropologique des Juifs, Revue d'Anthropologie, Vol. 14, pp. 639-675, 1885.

Günther H. - Rassenkunde des jüdischen Volkes, München, 1930.

Guthe C. - Notes on the cephalic index of Russian Jews in Boston, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 1, pp. 213-223, 1918.

Huguet J. - Les Juifs du Mzab, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 3, No. 1, pp. 559-573 , 1902.

Huxley H. - Anthropology (Samaritans), Jewish Encyclopedia, Vol. 1.

Huxley H. - Zur Anthropologie der Samaritaner, Zeitschrift für Demographie und Statistik der Juden, pp. 137-139, Aug. 1906.

Jacobs J. - Anthropology, Jewish Encyclopedia, Vol. 1.

Jacobs J. - Are Jews Jews?, Appleton's Popular Science Monthly, Vol. 55, pp. 502-510, 1899.

Jacobs J. - On the racial characters of modern Jews, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 15, pp. 23-62, 1886.

Jacobs J., Spielman I. - On the comparative anthropometry of English Jews, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 19, pp. 76-88, 1890.

Jacques V. - Types Juifs, Revue des études juives, Vol. 26, pp. LV-LXXX, 1893.

Judt J. - Zydzi jako rasa fizyczna, Warszawa, 1902 (+german Die Juden als Rasse, Berlin, 1903).

Ikow C. - Neue Beiträge zur Anthropologie der Juden, Archiv für Anthropologie, Vol. 15, pp. 369-389, 1884.

Kahn F. - Die Juden als Rasse und Kulturvolk, Berlin, 1922.

Kollmann J. - Zur Anthropologie der Juden, Korrespondenz-Blatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Vol. 48, pp. 1-4, 1917.

Kossovitch N. - Contribution à l'étude anthropologique et sérologique (groupes sanguins) des Juifs modernes, Revue Anthropologique, Vol. 42, pp. 99-15, 1932.

Lempertowna G. - Przyczynki Iwowskie do antropologji Zydow, Kosmos, Vol. 52, pp. 782-818, 1927.

Lourie J.A. - Physical Characteristics of Yemenite and Kurdish Jews in Israel, Phil. Trans. R. Soc. Lond. B, Vol. 266, pp. 101-112, 1973.

Luschan F. von - Die antrhopologische stellung der Juden, Korrespondenz-blatt der Deutschen gesellscaft für anthropologie, ethnologie und urgeschichte, pp. 94-102, 1892.

Luschan F. von - Jews and Hittites, Science, Vol. ns-23, pp. 21, 1894.

Luschan F. von - Zur physischen Anthropologie der Juden, Zeitschrift für Demographie und Statistik der Juden, pp. 1-4, Jan. 1905.

Majer J. - Roczny przyrost ciala u zydov galicyjskich jako przyczynek do ich charakterystyki fizycznei, Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej, Vol. 4, pp. 3-22, 1880.

Morant G.M., Samson O. - An Examination of Investigations by Dr Maurice Fishberg and Professor Franz Boas Dealing with Measurements of Jews in New York, Biometrika, Vol. 28, pp. 1-31, 1936.

Neubauer A. - Notes on the race-types of the Jews, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 15, pp. 17-23, 1886.

Olschwanger E. - Zur Kritik der anthropometrischen Befunde bei den Juden, Zeitschrift für Demographie und Statistik der Juden, pp. 88-94, Jun. 1931.

Pantuchow J. - Ueber die Entsartung des Semitischen Typus, Archiv für Anthropologie, Vol. 26, pp. 211-213, 1900.

Pearson K., Moul M. - The problem of alien immigration into Great Britain, illustrated by an examination of Russian and Polish jewish children, Annals of Human Genetics, Vol. 1, pp. 5-54, 1925.

Ripley W. - The Jews, Appleton's Popular Science Monthly, Vol. 54, pp. 163-176, 338-352, 1899.

Rutkowski L. - Charakterystyka antropologiczna ludnosci zydowskiej Plonska i okolicy, Materyały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne, Vol. 11, II, 1910.

Salaman R. - Heredity and the Jew, Eugenics Review, Vol. 3, 187-200, 1911.

Salaman R. - Heredity and the Jew, Journal of Genetics, Vol. 1, pp 273–292, 1911.

Salaman R. - Racial Origins of Jewish types (+here), Transactions of the Jewish historical Society of England, Vol. 9, pp. 163-184, 1920.

Saller K. - Beitrag zur Anthropologie der Ostjuden, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 32, pp. 125-131, 1933.

Sayce A.H. - The races of the Old Testament, London, 1891.

Schleich C.L. - Jüdische Rassenköpfe, Ost und West, pp. 227-240, 1906.

Stieda L. - Ein Beitrag zur Anthropologie der Juden, Archiv für Anthropologie, Vol. 14, pp. 61-71, 1883.

Talko-Hryncewicz J. - Charakterystyka fizyczna zydowskiej Litwy i Rusi, Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej, Vol. 16, pp. 1-62, 1892.

Talko-Hryncewicz J. - Karaimi v. Karaici litewsky, Materyały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne, Vol. 7, pp. 44-100, 1904.

Talko-Hryncewicz J. - Physchische Charakteristik der judischen Bevölkerung in Littauen und Ruthenien auf Grund eigener Beobachtungen (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 24, pp. 455-457, 1897.

Verneau R. - Sur les Sémites des îles Canaries, Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, Sr. 3, Vol. 3, pp. 496-507, 1881.

Wagenseil F. - Beiträge zur physischen Anthropologie der spaniolischen Juden und zur jüdischen Rassenfrage, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 23, pp. 33-150, 1923.

Weissenberg S. - Beitrag zur Anthropologie der Juden, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 39, pp. 961-964, 1907.

Weissenberg S. - Das jüdische Rassenproblem, Zeitschrift für Demographie und Statistik der Juden, pp. 4-8, May 1905.

Weissenberg S. - Der jüdische Typus, Globus, Vol. 97, pp. 328-331, 1910.

Weissenberg S. - Die autochthone Bevölkerung Palästinas in anthropologischer Beziehung, Zeitschrift für Demographie und Statistik der Juden, pp. 129-139, Sep. 1909.

Weissenberg S. - Die jemenitischen Juden, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 41, pp. 309-327, 1909.

Weissenberg S. - Die Karäer der Krim, Globus, Vol. 84, pp. 139-143, 1903.

Weissenberg S. - Die Karaiter. Eine anthropologische Skizze, Archiv für Anthropologie, Vol. 34, pp. 219-220, 1907.

Weissenberg S. - Die persischen Juden in anthropologischer Beziehung, Zeitschrift für Demographie und Statistik der Juden, Vol. 7, pp. 1-6, 1911.

Weissenberg S. - Die südrussischen Juden, Archiv für Anthropologie, Vol. 23, pp. 347-423, 531-579, 1895.

Weissenberg S. - Die syrischen Juden anthropologisch betrachtet, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 43, pp. 80-90, 1911.

Weissenberg S. - Die zentralasiatischen Juden in anthropologischer Beziehung, Zeitschrift für Demographie und Statistik der Juden, pp. 103-108, Jul. 1909.

Weissenberg S. - Zur Anthropologie der persischen Juden, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 45, pp. 108-119, 1913.

Weissenberg S., Weissenberg L. - Zur Anthropologie der deutschen Juden, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 44, pp. 269-274, 1912.


Ινδία

Bhasin M.K. - Genetics of Castes and Tribes of India: Somatometry, Int. J. Hum. Genet., 6(4): 323-356, 2006.

Anderson J.D. - The peoples of India, Cambridge, 1913.

Anthropometric data from Baluchistan, Ethnographci Survey of India, Calcutta, 1908.

Anthropometric data from Burma, Ethnographic Survey of India, Calcutta, 1906.

Balasuriya P. - Anthropometric study of medical students, Ceylon Journal of Medical Science, Vol. 31, pp. 19-24, 1988.

Beddoe J. - Anthropometry in India, Science Progress, Vol. 4, pp. 188-203, 1895-6.

Bhasin M.K. - Racial, Ethnic, Religious and Linguistic Elements in Indian Population, Haryana, India.

Bhatia et al. - Étude anthropologique et génétique de la population du Nord de l'Inde, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 6, No. 4, pp. 199-213, 1955.

Bhattacharya D.K. - A Somatometric Study of the Anglo-Indians of India, Journal of the Anthropological Society of Nippon, Vol. 76, pp. 75-84, 1968.

Biasutti R. - Balti e Ladaki, Rivista di Antropologia, Vol. 20, (dal volume giubilare in onore di Giuseppe Sergi) 1916.

Biasutti R. - Observations anthropologiques effectuees en 1930 par G. Dainelli sur les Cachemiriens, les Ladaki et les Noubresiens (review), L'Anthropologie, Vol. 45, pp. 173-175, 1935.

Bloch A. - Quelques remarques sur l'anthropologie des Indous exhibés au Jardin d'Acclimatation, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 3, No. 1, pp. 780-787, 1902.

Bowles G.T. - Linguistic and racial aspects of the Munda problem, Studies in the anthropology of Oceania and Asia, pp. 81-101, 1943.

Callamand E. - Le crane des noirs de l'Inde, Revue d'anthropologie, Ser. 2, Vol. 1, pp. 607-625, 1878.

Chanda R. - Indo-Aryan races: a study of the origin of Indo-Aryan people and institutions, Rajshahi, 1916.

Chippaux C., Olivier G. - Documents anthropologiques sur les Mélano-Indous, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 4, No. 1, pp. 90-100, 1953.

Choudhury P.C. - History of the People of Asam, Madras, 1959.

Dames M.L. - The Baloch race, Royal Asiatic Society Monographs, Vol. 4, London, 1904.

Das B.M. - Somatic variability among some populations of south Goalpara, Assam, Proc. Nat. Inst. Sc. Jndia, 30, B, pp. 315-338, 1964.

Datta B. - Anthropological notes on some West-Bengal castes (review), L'Anthropologie, Vol. 45, pp. 675-676, 1935.

Datta B. - Races of India (review), L'Anthropologie, Vol. 46, pp. 174-176, 1936.

Deschamps E. - Les Veddas de Ceylan, L'Anthropologie, Vol. 2, pp. 297-337, Paris, 1891.

Eickstedt E. von - Anthropologie de l'Inde varia (review), L'Anthropologie, Vol. 42, pp. 156-158, 1932.

Eickstedt E. von - Die Indien-Expedition des Staatlichen Forschungsinstituts für Völkerkunde in Leipzig. 1. Anthropologischer Bericht, Anthropologischer Anzeiger, Vol. 4, pp. 208-219, 1927.

Eickstedt E. von - Die Indien-Expedition des Staatlichen Forschungsinstituts für Völkerkunde in Leipzig. 2. Anthropologischer Bericht. Die Sóra, Anthropologischer Anzeiger, Vol. 5, pp. 68-75, 1928.

Eickstedt E. von - Das Rassenbild des westlichen und zentralen Hinterindien. 3. Anthropologischer Bericht der Deutschen Indien-Expedition (Birma und Schan-Föderation.), Anthropologischer Anzeiger, Vol. 5, pp. 176-187, 1928.

Eickstedt E. von - Die Negritos der Andamanen. (4. Anthropologischer Bericht der Deutschen Indien-Expedition.), Anthropologischer Anzeiger, Vol. 5, pp. 259-268, 1928.

Eickstedt E. von - Anthropologische Forschungen in Südindien. (5. Anthropologischer Bericht der Deutschen Indien-Expedition.), Anthropologischer Anzeiger, Vol. 6, pp. 64-85, 1929.

Eickstedt E. von - Die nordindischen Dschungelstämme: ein somatoskopischer Entwurf, (6. Anthr. Bericht), Anthropologischer Anzeiger, Vol. 7, pp. 266-285, 1931.

Eickstedt E. von - Der Zentral-Dekkan und die Rassengliederung Indiens (Zugleich 7. unde letzter anthropologischer Bericht der Deutschen Indien-Expedition), Anthropologischer Anzeiger, Vol. 8, pp. 89-103, 1931.

Eickstedt E. von - Die geographischen Bedingungen meiner rassenkundlichen Expeditionen in Südasien (1926 bis 1929), Anthropos, Vol. 26, pp. 193-215, 1931.

Eickstedt E. von - Die Rassengeschichte von Indien mit besonderer Berücksichtigung von Mysore, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 32, pp. 77-124, 1933.

Eickstedt E. von - Rassenelemente der Sikh (+addendum), Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 52/53, pp. 317-394, 1920/21.

Eickstedt E. von - The position of Mysore in India's racial history (review), L'Anthropologie, Vol. 45, pp. 674-675, 1935.

Fawcett F. - Notes on some of the people of Malabar, Bulletin of the Madras Government Museum, Vol. 3, Part I, pp. 1-85, Madras, 1900.

Fawcett F. - Notes on the Dombs of Jeypur, Vizagapatam District, Madras Presidency, Man, Vol. 1, pp. 34-38, 1901.

Field H. - An anthropological reconnaissance in West Pakistan, 1955, Papers of the Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University, Vol. 52, Cambridge, 1959.

Ghurye G.S. - Caste and Race in India, Bombay, 1957.

Gray J. - Measurements of the Indian Coronation Contingent, Man, Vol. 3, pp. 65-70, 1903.

Guha B.S. - Census of India, 1931. Vol. I: India. Part III: Ethnographical, A. Racial Affinities of the people of India (+review Man, Vol. 36, pp. 28-30, 1936), 1935.

Guha B.S. - Negrito racial strain in India, Nature, Vol. 121, pp. 793, 1928, Vol. 123, pp. 942-943, 1929.

Gurdon P.R.T. - The Khasis, London, 1914.

Henrotte J.G. - Enquête préliminaire sur les caractéristiques biologiques des Indiens de Madras, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 2, No. 1, pp. 133-144, 1961.

Holland T.H. - The Kanets of Kulu and Lahoul, Punjab: A Study in Contact-Metamorphism (+review L'Anthropologie, Vol. 14, pp. 224-226, 1903), Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 32, pp. 96-123, 1902.

Hutton J.H. - Caste in India, Bombay, 1946.

Iyer L.K. Anathakrishna - Anthropometry of the primitive tribes of Travancore, Proceedings of the Indian Academy of Sciences, Section B, Vol. 4, No. 6, pp. 494-518, 1936.

Iyer L.K. Anathakrishna - The anthropology, theology and schisms of the Syrian Christians of Travancore (Appendix E), Cochin, 1926.

Iyer L.K. Anathakrishna - The Cochin tribes and castes Vol. I, Vol. II, Madras, 1909.

Iyer L.K. Anathakrishna - The Mysore Tribes And Castes Vol. I, II, III, IV, Mysore, 1936.

Iyer L.K. Anathakrishna - The Travancore Tribes And Castes, Vol. I, II, III, Trivandum, 1937.

Jagor F. - Messungen an lebenden Indiern, Zeitschrift fur Ethnologie, Vol. 11, pp. 1-194, 1879.

Jaswal I.J.S. - Bio-anthropology of Garo Hills, in Gassah L.S. - Garo Hills Land and people, Gauhati, 1984.

Kappers A.C.U. - Index curves of Pygmy and Veddoid tribes. Dravidian influences in the Indian Archipelago, Proceedings Koninklijk Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Vol. 42, pp. 687-700, 1939.

Koerbin G. - Messungen an lebenden Indiern, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 11, pp. 1-116, 1879.

Kohama M. - A contribution to the physical anthropology of the Nepalese, Journal of the Anthropological Society of Nippon, Vol. 63, No. 1, pp. 6-14, 1953-1955.

Krishna M.H. - Prehistoric Dakhan (Races of India, Racial History), Proceedings of the 29th Indian Science Congress, pp. 223-252, 1942.

Kunjan Pillai N. - The Travancore Census Report, Part I, Trivandrum, 1931.

Laffont J. et al. - Les angles faciaux des Mélano-Indiens, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 3, No. 3, pp. 219-223, 1962.

Lapicque L. - Ethnogenie des Dravidiens I, II, Comptes rendus des séances de la Société de biologie, Vol. 57, t. 1, pp. 949-952, 1905, Vol. 57, t. 2, pp. 123-126, 1905.

Lapicque L. - Note sommaire sur une mission ethnologique dans le Sud de l'Inde: La race noire Predravidienne, Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle, Vol. 11, pp. 282-285, 1905.

Les noirs de l'Inde, Revue d'Anhropologie, Vol. 4, pp. 567-568, 1875.

Lundman B. - The races and peoples of India, The Mankind Quarterly, pp. 102-107, Oct. 1973.

Macuga Ł. - Roma People – Genetics and Anthropology, Acta morphologica et anthropologica, Vol. 23, 2016.

Mahalonobis P.C. - A Revision of Risley's Anthropometric Data Relating to the Chittagong Hill Tribes, Sankhya: The Indian Journal of Statistics, Vol. 1, pp. 267-276, 1934.

Mahalonobis P.C. - A Revision of Risley's Anthropometric Data Relating to the Tribes and Castes of Bengal, Sankhya: The Indian Journal of Statistics, Vol. 1, pp. 76-105, 1933.

Mahalanobis P.C. et al. - Anthropometric Survey of the United Provinces, 1941: A Statistical Study, Sankhya: The Indian Journal of Statistics, Vol. 9, pp. 89-234, 1949.

Marshall W.E. - Travels amongst the Todas, London, 1873 (+Topinard's review Revue d'Anthropologie, Vol. 3, pp. 122-129, 1874.).

Morant G. - A contribution to the physical anthropology of the Swat and Hunza valleys based on records collected by Sir Aurel Stein (review), Vol. 47, pp. 566-567, 1937.

Olivier G., Kauffmann H.E. - Anthropologie des Naga, chasseurs de têtes de l'Assam, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 6, No. 6, pp. 373-417, 1955.

Quatrefages J.L.A. de - Étude sur les Todas, Journal des Savants, pp. 729-745, 1873, pp. 5-22, 96-106, 1874, pp. 30-43, 1875.

Racial Classification of Indian People

Risley H.H. - Catalogue de M. H. H. Risley, L'Anthropologie, Vol. 18, pp. 491-493, 1889.

Risley H.H. - L'Anthropologie aux Indes (review by Topinard), L'Anthropologie, Vol. 2, pp. 351-357, 1891.

Risley H.H. - The People of India (+Appendix III), Calcutta, 1915.

Risley H.H. - The race basis of Indian political movements, The Contemporary review, Vol. 57, pp. 742-759, May 1890.

Risley H.H. - The study of Ethnology in India (+review L'Anthropologie, Vol. 2, pp. 351-356, 1891), Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 20, pp 235-263, 1891.

Risley H.H. - The tribes and castes of Bengal, Vol. II, Antrhopometric data, Calcutta, 1891.

Rivers W.H.R. - The Todas (+anthropometric table), London, 1906.

Roubaud - Contribution a l'anthropologie de l'Inde, Archives de médecine navale, No. 11, pp. 5-22, 1869.

Roubaud M.E. - Recherches ethnologiques sur les races, les castes et les langues de l'Asie meridionale (Rapport sur le concours pour le prix Godard), Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 4, No. 1, pp.517-528, 1869.

Rousselet L. - Note sur un Ho autochtone des forets de l'Inde centrale, Revue d'anthropologie, Vol. 1, pp. 246-247, 1872.

Rousselet L. - Sur un négrito des forêts de l'Inde centrale, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 7, No. 1, pp. 619-622, 1872.

Rousselet L. - Tableau des races de l'Inde centrale, Revue d'Anthropologie, Vol. 2, pp. 54-70, 1873.

Rousselet L. - Tableau des races de l'Inde septentrionale, Revue d'Anthropologie, Vol. 4, pp. 210-222, 1875.

Ruggles Gates R. - The Kurumbas in the Nilgiri Hills of South India, The Mankind Quarterly, pp. 258-275, Apr. 1961.

Ruggles Gates R. - Todas and Kotas of the Nilgari Hills, Part I, Part II, The Mankind Quarterly, pp. 35-46, July 1961, pp. 92-98, Oct. 1961.

Sarasin P., Sarasin F. - Die Weddas von Ceylon und die sie umgebenden Völkerschaften (+text). Ergebnisse naturwissenschaftlicher forschungen auf Ceylon, Vol. 3, Weisbaden, 1893.

Sarkar S.S. - Negrito racial strain in India, Nature, Vol. 129, pp. 1035, 1936

Sarkar S.S. - The Aboriginal Races Of India, Calcutta, 1954.

Schmidt E. - Die Anthropologie Indiens, Globus, Vol. 61, No. 2, pp. 3-22, 1892.

Schmidt E. - Die Rassenverwandschaft der Volkerstamme Sudindiens und Ceylons, Festschrift für Adolf Bastian, pp. 82-91, 1896.

Seligman C.G. - The Veddas (+Conclusion), Cambridge, 1911.

Sengupta S. - Anthropological studies among the Koch population of Goalpara district, Assam, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 2, No. 2, pp. 203-212, 1990.

Sloan A.W., Masali M. - Anthropometry of Sherpa men, Annals of Human Biology, Vol. 5, No. 5, pp. 453–458, 1978.

Stack E., Lyall C. - The Mikirs, London, 1908.

Swinder P. Singh - Body morphology and anthropometric somatotypes of Rajput and Brahmin Gaddis of Dhaula Dhar Range, Himalayas, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 72, No. 3, pp.315-323, 1981.

Thompson A. - On the osteology of the Veddahs of Ceylon, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 19, pp. 125-159, 1890.

Thurston E. - Anthropology, Bulletin of the Madras Government Museum, Vol. II - III - IV - V, Madras, 1894-1903.

Thurston E. - Anthropology of the Todas and Kotas of the Nilgiri Hills: and of the Bráhmans, Kammálans, Pallis, and Pariahs of Madras City,  Madras, 1896.

Thurston E. - The Castes and Tribes of Southern India, A-B, C-J, K, K-M, M-P, P-S, T-Z, Madras, 1909.

Thurston E., Holland T.H. - The Madras Presidency, with Mysore, Coorg and the Associated States, Provincial Geographies of India 3, Cambridge, 1913.

Ujfalvy C. de - Anthropologische Betrachtungen uber die Portratkopfe auf den griechisch-baktrischen und indo-skythischen Munzen, Archiv für Anthropologie, Vol. 26, pp. 341-372, 1900.

Ujfalvy C. de - Iconographie et anthropologie Irano-Indiennes: II. L'Inde, L'Anthropologie, Vol. 13, pp. 433-465, 609-620, 713-734, 1902.

Ujfalvy C. de - Les Aryens au Nord et au Sud de l'Indou-Kouch, Paris, 1896.

Virchow R. - Die Weddas auf Ceylon, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 14, pp. 298-304, 1882.

Virchow R. - The Vedda of Ceylon and their relation to neighboring tribes, Journal of the Royal Asiatic Society (Ceylon Branch), 9, 349-495, 1886.

Waddel L.A. - The tribes of Brahmaputra valley, Journal of the Asiatic Society of Bengal, Pt. 3, Vol. 69, pp. 1-127, 1900.

Wikramanayake T.W., Wikramanayake E.R. - Secular trends in the physical anthropology of the Veddas of Sri Lanka, Ceylon Journal of Medical Science, Vol. 35, pp. 23-28, 1992.


Κεντρική και Βόρεια Ασία

Field H. - Contributions to the Anthropology of the Soviet Union, Smithsonian Miscellaneous Collections, Vol. 110, No. 13, Washington, 1948.

Bensenger W.N. - Anthropologische Skizze der kassimowschen Tataren (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 14, pp. 290-291, 1883.

Bloch A. - De l'origine des Turcs et en particulier des Osmanlis, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 6, No. 3, pp. 158-168, 1915.

Bogdanow A. - Notes anthropometriques sur les indigenes du Turkestan (review by Deniker), L'Anthropologie, Vol. 2, pp. 74-76, 1891.

Bogdanow A. - Ueber den Volkstamm der Merjaen in anthropologischer Beziehung (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 26, pp. 539-541, 1900.

Bogoras W. - The Chukchee, Memoirs of the American Museum of Natural History, Vol. 11, Pt. 1, 1904.

Buxton L.H.D - The Inhabitants of Inner Mongolia, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 56, pp. 143-161, 1926.

Chantre E. - Les Tats de la vallée inférieure de la Koura, Bulletin de la Société d'anthropologie et de biologie de Lyon, Vol. 10, pp. 72-82, 1891.

Chard C.S. - Physical types of the Amur-Sakhalin region, Kroeber Anthropological Society Papers, Vol. 13, pp. 105-115, 1955.

Chard C.S. - New light on the racial composition of Northeastern Asia, Kroeber Anthropological Society, Vol. 4, pp. 26-47, 1951.

Chard C.S. - Racial types in Northeastern Asia, Kroeber Anthropological Society, Vol. 10, pp. 1-4, 1954.

Chendrikowski J. - Anthropologie des Bouriates varia (review), Vol. 7, pp. 96-100, 1896.

Chendrikowski J. - Beiträge zur Anthropologie der Szelengaschen Burjäten (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 26, pp. 153-159, 1900.

Crahmer W. - Uber Lappen und Samojeden, Zeitchrift fur Ethnologie, Vol. 44, pp. 105-116, 1912.

Czaplicka M.A. - On the track of the Tungus, Scottish Geographical Magazine, Vol. 33, pp. 289-303, 1917.

Czaplicka M.A. - The Turks of Central Asia in history and at the present day, Oxford, 1918.

Deniker J. - Étude sur les Kalmouks I, II, Revue d'Anthropologie, Ser. 2, Vol. 6, pp. 671-703, 1883, Vol. 7, pp. 277-310, 1884.

Dunbar S. - Abors and Galongs: Notes on certain Hill Tribes of the Indo-Tibetan Border, Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. 5, Suppl. 1-113, 1915.

Dutreuil de Rhins J.-L. - Mission scientifique dans la haute Asie, 1890-1895, Vol. II, Le Turkestan et le Tibet, Paris, 1898.

Field H., Prostov E. - Results of Soviet investigation in Siberia, 1940-41, American Anthropologist, Vol. 44, No. 3, pp. 388-406, 1942.

Girard de Rialle - Instructions anthropologiques sur l'Asie centrale, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 9, No. 1, pp. 417-463, 1874.

Goroschtschenko K. - Die Soioten (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 28, pp. 410-412, 1903.

Grenard F. - Le Turkestan et le Tibet, I. Récit du voyage, II. 1. Le Turkestan Chinois et ses habitants, II. 2. Le Tibet et ses habitants, Paris, 1898 (+review Annales de Géographie, Vol. 40, No. 223, pp. 91-97, 1931)

Henkey G., Horvath I. - Physical Anthropological Field Report and Comparative Research Results on the Kazaks and Kirghiz from the Peoples Republic of China, International Journal of Central Asiatic Studies, Vol. 3, 1998.

Imamura Y. et al. - Über die lokalen Typen der Mongolen und der in ihrer Nähe lebenden Dahur and Solon, Journal of the Anthropological Society of Nippon, Vol. 57, No. 8, pp. 323-339, 1941-1942.

Iwanowksi A. - Die Kirgisen der Mittleren Horde (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 32 (NF 4), pp. 227-231, 1906.

Jaworskj J. - Anthropologische Skizze der Turkmenen (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 26, pp. 192-197, 1900.

Jochelson W. - Peoples of Asiatic Russia, New York, 1928.

Jochelson W. - The Koryak, Anthropological papers of the American Museum of Natural History, Vol. 10, Pt. 2, 1905.

Jochelson W. - The Yakut, Anthropological papers of the American Museum of Natural History, Vol. 33, Pt. 2, 1933.

Jochelson W. - The Yukaghir and the Yukaghirized Tungus, Memoirs of the American Museum of Natural History, Vol. 13, Pt. 1, 1910.

Jochelson-Brodsky D. - Zur Topographie des weiblichen Körpers nordostsibirischer Völker (+review L'Anthropologie, Vol. 18, pp. 208-209, 1907), Archiv für Anthropologie, Vol. 33, pp. 1-58, 1906.

Joyce T.A. - Note on the Physical Anthropology of the Pamirs and Amu-Daria Basin, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 56, pp. 105-133, 1926.

Joyce T.A. - Notes on the Physical Anthropology of Chinese Turkestan and the Pamirs (+here in Stein A. - Serindia, Vol. 3, Appendix C, Oxford. 1921), Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 42, pp. 450-484, 1912.

Joyce T.A. - On the Physical Anthropology of the Oases of Khotan and Keriya, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 33, pp. 305-324, 1903.

Kappers A.C.U. - Stability and variability of Central- and Paleo-Asiatic index peaks and some remarks on the Greenland Eskimo, Proceedings, Koninklijk Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Vol. 38, pp. 686-700, 1935.

Kharouzine A. - Kirghises de la horde de Boukey (review), L'Anthropologie, Vol. 1, pp. 469-471, 1890.

Kharouzine A. - Note sur les Tatars de la cote sud de la Crimee (review), L'Anthropologie, Vol. 1, pp. 619, 1890.

Korolew S. - Die Astrachanschen Kalmucken (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 32 (NF 4), pp. 90-92, 1906.

Kroeber A. - Measurements of Chukchis, American Anthropologist, Vol. 11, No. 3, pp. 531-533, 1909.

Krupnik I., William Fitzhugh (eds) - Gateways: exploring the legacy of the Jesup North Pacific Expedition, 1897-1902, National Museum of Natural History, Washington, 2001.

Lopatin I.A. - Anthropology of the Orochee, American Anthropology of Physical Anthropology, Vol. 22, No. 2, pp. 201-227, 1937.

Lundman B. - The races and peoples of North and Central Asia, The Mankind Quarterly, pp. 92-99, Oct. 1974.

Luzenko E. - Zur Anthropologischen Charakteristik des altaischen Volkstammes der Telengeten (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 29 (NF 1), pp. 209-211, 1904.

Mainow J. - Die Jakuten (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 29 (NF 1), pp. 218-220, 1904.

Mainow J. - Tungusentypen (review), Internationales Centralblatt für Anthropologie und verwandte Wissenschaften, Vol. 7, pp. 166-169, 1902.

Mainow J. - Ueber Mischlinge zwischen Russen und Jakuten (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 27, pp. 510-511, 1902.

Malijew N. - Die Mogulen, eine anthropologische Skizze (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 28, pp. 404-405, 1903.

Morant G.M. - A Contribution to the Physical Anthropology of the Swat and Hunza Valleys Based on Records Collected by Sir Aurel Stein, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 66, pp. 19-42, 1936.

Nazaroff - Anthropologie des Bachkirs varia (review), L'Anthropologie, Vol. 1, pp. 626-628, 1890.

Nikolsky B. - Ethnographisch-anthropoligische Skizze der ostlichen Tscheremissen (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 26, pp. 187-190, 1900.

Oshanin L.V. - Anthropological composition of the population of Central Asia, and the ethnogenesis of its peoples I, II, III (transl.), Cambridge, 1964.

Oshanin L.V. - Anthropologie des Kirghizes varia (review), L'Anthropologie, Vol. 38, pp. 409-412, 1928.

Paissel W. - Materialen zur Anthropologie der Tarantschen (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 26, pp. 170-178, 1900.

Pittard E. - La taille, la grandeur du buste et des jambes, l'indice céphalique et l'indice nasal de 253 Tatars de la péninsule des Balkans, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 2, No. 1, pp. 432-441, 1911.

Porotov M.T. - Zur Anthropologie der Burjaten. Die Alar-Burjaten (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 26, pp. 159-166, 1900.

Rockhill W.W. - Notes on the ethnology of Tibet, Smithsonian Institution, Washington, 1895.

Roudenko S. - De mensurations anthropologiques sur les peuplades du nord-ouest de la Sibérie, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 5, No. 2, pp. 123-143, 1914.

Schendrikowski J.J. - Beitrage zur Anthropologie der Szelengaschen Burjaten, Archiv für Anthropologie, Vol. 26, pp. 153-159, 1900.

Schrenck L. von - Reisen in Amur-Lande, Vol. III, St. Petersburg, 1881.

Seeland N. - Le paysan russe de la Siberie occidentale sous le point de vue anthropologique, L'Anthropologie, Vol. 13, pp. 222-232, 1902. (+Revue mensuelle de l'École d'anthropologie de Paris, Vol 10, pp. 445-446, 1900).

Seeland N. - Les Kirghis, Revue d'Anthropologie, Vol. 15, pp. 25-92, 1886.

Sommier S. - Les Zirianes, les Ostiaks et les Samoyedes de l'Obi (review), Revue d'Anthropologie, Vol. 17, pp. 91-95, 1888.

Sommier S. - Notes de voyage (review), L'Anthropologie, Vol. 1, pp. 124-131, 1890.

Talko-Hryncewicz J.D. - Sur les ossements humains trouves aux environs du village d'Oust-Kiakhta, Vol. 7, pp. 80-82, 1896.

Talko-Hryncewicz J.D. - Note sur l'anthropologie des Tchouvaches du Volga (review), Revue mensuelle de l'École d'anthropologie de Paris, Vol 20, pp. 226, 1910.

Topinard P. - Documents sur la couleur des yeux et des cheveux I. Asie Centrale, Revue d'Anthropologie, Vol. 17, pp. 514-516, 1888.

Troll - Individual-Aufnahmen centralasiatischer Eingeborner, Zeitschrift fur Ethnologie, Vol. 22, pp. 227-249, 1890.

Ujfalvy C. de - A Journey of exploration in Kohistan (Sur un voyage d'exploration dans le Kohistan), Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 1, No. 2, pp. 113-120, 1878.

Ujfalvy C. de - Aus dem westlischen Himalaja, Leipzig, 1884.

Ujfalvy C. de - Expedition scientifique française en Russie: En Siberie et dans le Turkestan (Resultats anthropologiques), Paris, 1879.

Ujfalvy C. de - Les Gatchas et les Tadjiks, Revue d'Anthropologie, Vol. 8, pp. 5-12, 1879.

Ujfalvy C. de - Les Kachgariens, Tarantchis et Dounganes, Revue d'Anthropologie, Vol. 8, pp. 489-495, 1879.

Ujfalvy C. de - Quelques observations sur les Tadjiks des montagnes, appelés aussi Galtchas, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 10, No. 1, pp. 15-43, 1887

Weissenberg S. - Ein Beitrag zur Anthropologie der Turkvölker. Baschkiren und Meschtscherjaken, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 24, pp. 181-235, 1892.

Worobjew W. - Die Astrachanschen Kalmucken (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 32 (NF 4), pp. 87-90, 1906.

Yarovsky J.L. - Anthropologie du Turkestan varia (review), L'Anthropologie, Vol. 8, pp. 355-357, 1897.

Yokoo Y. - Data for the anthropometry of the Mongols (Shilingol, Mongolia) I, II, Journal of the Anthropological Society of Nippon, Vol. 49, No. 4, pp. 79-89, 137-150, 1934.

Yokoo Y. - Die Mongolen, Journal of the Anthropological Society of Nippon, Vol. 55, No. 3, pp. 95-118, 1940.

Zimmerman S.E. - Contribution à l'anthropologie des Tadjiks (review), L'Anthropologie, Vol. 28, pp. 408-409, 1928.

Zograf N. - Anthropologische Skizze der Meschtscheraken in dem jenseits des Urals gelegenen Theile des Gouv. Perm. (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 14, pp. 294-295, 1883.

Zograf N. - Anthropologische Skizze der Samojeden (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 14, pp. 291-294, 1883.

Zograf N. - Vorstellung lebender Samojeden und Wogulen (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 14, pp. 294, 1883.


Κίνα - Κορέα

Ai Q. et al. - A study on physical characteristics of Kazaks in Yili of Xinjiang, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 20, No. 4, pp. 295-301, 2001.

Ai Q. et al. - A survey on physical characteristics of Uigur nationality, Vol. 12, No. 4, pp. 357-365, 1993.

Ai Q. et al. - Anthropometric study of Mongols in Xinjiang, Vol. 13, No. 1, pp. 46-55, 1994.

Ai. Q. et al. - Comparison of head and facial features among Kazaks, Uigurs and Mongols of Xinjiang, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 15, No. 1, pp. 50-57, 1996.

Alvarez J.M. - The Aboriginal Inhabitants of Formosa. (With Map), Anthropos, Vol. 22, pp. 247-258, 1927.

Basler A. - Die Nasenform bei Chinesen, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 30, pp. 559-563, 1932.

Birkner F. - Beiträge zur Rassenanatomie der Chinesen (+review L'Anthropologie, Vol. 16, pp. 701-702, 1905), Archiv für Anthropologie, Vol. 4, pp. 1-40, 1906.

Birkner F. - Beiträge zur Rassenanatomie der Chinesen, München, 1904.

Chang W., Yang H., Chou S. - The anthropometry and somatoscopy of nose, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 4, No. 2, pp. 142-150, 1985.

Chantre E., Bourdaret M. - Esquisse anthropologique des Coréens, Bulletin de la Société d'anthropologie et de biologie de Lyon, Vol. 21, fsc. 2, pp. 222-238, 1902.

Chi Li - The formation of Chinese people. An anthropological inquiry, Cambridge, 1928.

Ciu J. et al. - Anthropological survey on Hasake nationality in Xinjiang Uighur Autonomous Region, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 10, No. 4, pp. 305-313, 1991.

Cui J., Zheng L., Shen X. - Anthropological survey of Tatar nationality in Xinjiang Uygur Autonomous Region, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 23, No. 1, pp. 48-54, 2004.

Dai Y. - Anthropometric study of Tu nationality in Qinghai, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 16, No. 4, pp. 274-284, 1997.

Dai Y. et al. - Preliminary research on the physical characteristics of Yuu nationality in Gansu Province, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 6, No. 3, pp. 227-235, 1987.

Dai Y., Yang D. - Research on the physical characteristics of Dongxiang nationality in Gansu Province, Northwest China, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 10, No. 2, pp. 127-134, 1991.

Dai Y., Xi R., Zhao J. - Preliminary study on the physical features of Hui nationality in the town of Linxia, Vol. 15, No. 3, pp. 233-240, 1996.

Deblenne P.R. - Mission Lyonnaise en Chine (Des races autochtones de la chine meridionale et occidentale), Lyon, 1898.

Delisle F. - Sur les caractères physiques des populations du Tibet sud oriental, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 9, No. 1, pp. 473-486, 1908.

Din X., Mo S., Zhang W. - Characters of the facial cranium in area of Guangxi and Guangdong, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 7, No. 4, pp. 324-328, 1988.

Ducros A. - Contribution à l'anthropologie des Miaos (d'après les documents du Dr G. Olivier), Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 6, No. 3, pp. 461-476, 1964.

Etler D.A. - Recent Developments in the Study of Human Biology in China, Human Biology, Vol. 64, No. 4, pp. 567-585, 1992.

Gaupp H. - Recherches anthropologiques sur les Chinois et les Mandchous a Pekin (review), L'Anthropologie, Vol. 21, pp. 106-107, 1910.

Girard H. - Notes sur les Chinois du Quang-si, L'Anthropologie, Vol. 9, pp. 144-170, 1898.

Hamy E.T. - Les négritos à Formose et dans l'archipel Japonais, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 7, No. 1, pp. 843-858, 1872.

Han X. et al. - The physical characters of Man nationality in Jilin, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 12, No. 1, pp. 55-63, 1993.

Hart G.L. et al. - Anthropometric Survey of the Armed Forces of the Republic of Korea, New Jersey, 1967.

He G. et al. - A study of the physical features of Sanyan Tibetans, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 28, No. 4, pp. 408-417, 2009.

Huang X. et al. - An investigation of the physical characters of the boatsmen at the Lotus Hill, Guangzhou, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 4, No. 2, pp. 173-181, 1985.

Imbert H. - Les négritos de la Chine, Hanoi-Haiphong, 1923.

Iemitsu K. - Comparative Analysis on Growth of Head and Face in Some Taiwan Aborigines, Journal of the Kyushu Dental Society, Vol. 45, No. 2, pp. 267-278, 1991.

Koganei Y. - Mensurations de soldats chinois (review), L'Anthropologie, Vol. 15, pp. 223-225, 1904.

Koganei Y. - Messungen an chinesischen Soldaten (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 29, pp. 143, 1904.

Kohama M., Sato M. - Contribution to the physical anthropology of the Islanders of Chyoi-jyu-to, Tsushima and Iki. I. Head measurements. II. Face measurements. III. Somatic measurements., Journal of the Anthropological Society of Nippon, 50: 421-429, 51: 296-301, 338-346, 1935-1936.

Kondo T. - Somatometrische Untersuchungen der Mohammedaner Physisch-anthropologische Studien an den Urbewohnern von Mandschukuo II., Journal of the Anthropological Society of Nippon, Vol. 58, No. 3, pp. 95-103, 1943.

Kondo T. - Physisch-anthropologische Studien an Urbevolkungen von Mandschukuo. I. Somatometrische Untersuchungen der Mandschus, Journal of the Anthropological Society of Nippon, Vol. 57, No. 12, pp. 473-496, 1941-1942.

Kubo T. - Beitrage zur physischen Anthropologie der Koreaner (review), American Journal of Physical Anthropology, Vol. 4, pp. 313, 1921.

Lalouel J. - Quelques indices du crâne et de la face dans la race sud-mongole, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 3, No. 5, pp. 280-283, 1952

Lee H.-J., Park S.-J. - Comparison of Korean and Japanese Head and Face Anthropometric Characteristics, Human Biology, Vol. 80, No. 3, pp. 313-330, 2008.

Legendre A.-F. - Far West Chinois. Races Aborigènes. Les Lolos. Etude ethnologique et anthropologique, T'oung Pao, Second Series, Vol. 10, No. 5, pp. 603-665, 1909.

Legendre A.-F. - Études anthropologiques sur les Chinois du Setchouen, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 1, No. 1, pp. 158-165, 1910.

Legendre A.-F. - Étude anthropologique sur les Chinois du Setchouen. Anthropométrie, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 2, No. 1, pp. 102-124, 1911.

Legendre A.-F. - Le Far-West Chinois, Paris, 1905.

Legendre A.-F. - Les Lolos (étude anthropologique), Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 1, No. 1, pp. 77-94, 1910.

Legendre A.F. - Les races de l'Extrême-Orient, Revue anthropologique, Vol. 35, pp. 97-119, 1925.

Li F. et al. - A study of the physical characteristics of the Modern Shui people of Libo, Qiannan in Guizhou Province, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 29, No. 1, pp. 62-72, 2010.

Li M. et al. - Physical characters of Lahu nationality in Yunnan, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 20, No. 1, pp. 39-44, 2001.

Li M., Li Y., Yu F. - Physical characters of Pumi nationality in Yunnan, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 14, No. 3, pp. 227-232, 1995.

Li M. et al. - The physical characters of the Achang nationality in Yunnan, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 11, No. 1, pp. 20-26, 1992.

Li M. et al. - The physical characters of the Jingbo nationality in Yunnan, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 8, No. 1, pp. 8-16, 1989.

Li P. et al. - Physical characters of Heiyi Zhuang nationality in Guangxi, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 23, No. 2, pp. 152-158, 2004.

Li P. et al. - Study on physical characters of Shui nationality, Acta Anthropologica Sinica, Vo. 13, No. 1, 1994.

Li W. et al. - Morphologic characters of external eye of Baima Tibetan nationality in Pingwu County, Sichuan, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 6, No. 3, pp. 203-212, 1987.

Li Y. et al. - A study on the physical characteristics of the Geija in China, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 34, No. 2, pp. 234-244, 2015.

Li Y. et al. - Investigation of the physical characteristics of the Han people from the Xing'an League in Inner Mongolia, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 31, No. 1, pp. 71-81, 2012.

Li Y. et al. - Physical characteristics of the Buriats in China, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 30, No. 4, pp. 357-367, 2011.

Li Y. et al. - Race analysis based on physical characteristics of the Han from South China, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 36, No. 2, pp. 248-259, 2017.

Li Y. et al. - Studies on 13 morphological traits of Daur, Ewenki and Oroqen nationalities, Vol. 20, No. 3, pp. 217-223, 2001.

Li Y. et al. - The comparison of physical characteristics of 33 minorities in China, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 12, No. 1, pp. 49-54, 1993.

Li Y. et al. - Variation of morphological traits in the head and face of the Han in Jiangxi, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 31, No. 2, pp. 193-201, 2012.

Liang M. et al. - Physical characters of Gelao nationality in Guizhou Province, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 13, No. 1, pp. 64-71, 1994.

Liao Y. et al. - A study of the physical characteristics of the Gin nationality, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 29, No. 1, pp. 100-102, 2010.

Lin L. et al. - Physical constitution and genetic relationship of Shanghai Suburbia, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 21, No. 4, pp. 293-305, 2002.

Liu G., Li M., Yu F. - Studies on the physical characters of Lishu nationality in Yunnan, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 9, No. 2, pp. 122-129, 1990.

Liu G. et al. - Studies on the physical characters of Naxi nationality in Yunnan, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 11, No. 1, pp. 10-19, 1992.

Liu P., Zou J. - A preliminary anthropometric study of the Dong nationality in Hunan, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 7, No. 1, pp. 53-59, 1987.

Lu S., et al. - A study of the physical characteristics of the Russ nationality, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 24, No. 4, pp. 291-300, 2005.

Lu Q. et al. - Study on physical characters of Mongol adults in Chiefing area of Inner Mongolia, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 17, No. 1, pp. 32-44, 1998.

Luo Y., Han C., Xiao G. - The physical characteristics of the Tujia nationality in Hunan, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 4, No. 2, pp. 160-172, 1985.

Luo Z. et al. - Study on physical anthropology of the Baiku Yao population in China, Vol. 22, No. 2, pp. 150-160, 2003.

Merrins E.M. - Anthropometry of Chinese Students, The Chinese Medical Journal, Vol. 20, pp. 318-324, 1910.

Namba M., Shimamoto M. - Contribution to the physical anthropology of Chinese in Manchoukuo, Journal of the Anthropological Society of Nippon, Vol. 52, No. 10, pp. 371-388, 1937.

Olivier G. et al. - Craniométrie des Chinois du Sud, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 9, No. 1, pp. 55-90, 1966.

Olivier G., Ruffié J. - Les Chinois du Sud et la race sud-mongole, Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient, Vol. 53, No. 1, pp. 227-272, 1966.

Pang Z. et al. - Physical anthropology on Dong nationality in Sanjiang Autonomous County, Guangxi, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 8, No. 3, pp. 248-254, 1989.

Pi J. et al. - A study of physical anthropology of the Dong people in Hubei Province, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 35, No. 4, pp. 598-607, 2016.

Pi J. et al. - Current and historical physical conditions of the Dong people in Hunan Province, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 37, No. 1, pp. 138-145, 2018.

Ren G. et al. - An anthropometric study of Tujia nationality from Guizhou, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 31, No. 2, pp. 289-298, 2012.

Saunderson H. - Notes on Corea and its People, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 24, pp. 299-316, 1895.

Schetelig - On the natives of Formosa, Transactions of the Ethnological Society of London, Vol. 7, pp. 215-229, 1869.

Shao X. et al. - Anthropological survey on Kerges nationality in Tekes County, Xingjiang Uighur Autonomous Region, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 4, No. 4, pp. 315-323, 1987.

Shao X. et al. - Anthropological survey on Sibo nationality in Xinjiang Uighur Autonomous Region, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 3, No. 4, pp. 349-362, 1984.

Shao X. et al. - Anthropological survey on Tajik nationality in Taxkorgan County, Xinjiang Uighur Autonomous Region, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 9, No. 2, pp. 113-121, 1990.

Shi Q., Hu J., Yang H. - Anthropological survey on Dawuer tribe, Heilongjiang Province, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 2, No. 1, pp. 60-71, 1983.

Shi Q., Hu J., Zhao G. - The physical characteristics of the Hezhen tribe, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 4, No. 4, pp. 336-342, 1987.

Shirokogoroff S.M. - Anthropology of Northern China, Royal Asiatic Society (North China Branch), Extra Vol. 2, 1923.

Suzuki M., Hirano G. - Somato-Anthropologische Untersuchungen bei Mandschus (Manchu-chijen), Journal of the Anthropological Society of Nippon, Vol. 57, No. 6, pp. 251-265, 1941-1942.

Suzuki H., Kouchi M. - Somatometric data of Chinese, J. Anthrop. Soc. Nippon, 94(2):171-181, 1986.

Stevenson P.H. - Collected anthropometrical data on Chinese, The China Medical Journal, Vol. 39, 1925.

Tanabe H. - Anthropometry of Koreans in South Phyeng-an Province, Korea, Journal of the Anthropological Society of Nippon, Vol. 63, No. 4, pp. 142-145, 1953-1955.

Tang L. et al. - A study of the physical anthropology of thee Miao nationality from Renhuai in Guizhou, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 31, No. 2, pp. 187-192, 2012.

Ting C.K. - Native tribes of Yunnan (+here), The Chinese Medical Journal, Vol. 35, pp. 162-167, 1921.

Vaillant L. - Contribution a l'etude anthropologique des Chinois Hakka de la province de Moncay (Tonkin), L'Anthropologie, Vol. 30, pp. 83-110, 1920.

Wagenseil F. - Rassiale, soziale und körperbauliche Untersuchungen an Chinesen, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 32, pp. 132-213, 1933.

Wang B., Yang S. - Uygur ethnic compoeistion and evolution based on incidence of typical Mongoloid physical characteristics, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 36, No. 2, pp. 227-235, 2017.

Wang J. et al. - Anthropological survey on the mongolian Tuerhute tribe in the Shuo County, Xinjiang Uighr Autonomous Region, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 12, No. 2, pp. 137-146, 1993.

Wang L. - Racial relationships between Chinese and Japanese: a statistical study of cranial measurements, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 4, No. 1, pp. 10-18, 1987.

Wang Q. et al. - A preliminary study on physica anthropology of the Yao nationality at Jianghua Autonomous County, Hunan, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 2, No. 4, pp. 359-367, 1983.

Whyte G. Duncan - The height, weight, and chest measurements of healthy chinese, The China Medical Journal, Vol. 32, pp. 210-216, 322-328, 1918.

Whyte G. Duncan et al - Notes on the height and weight of the Hoklo people of the Kwangtung province, South China, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 41, pp. 278-300, 1911.

Woo T. - The Physical Characters of the Pa Miao People of Kweichow and Other Peoples of South China, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 72, pp. 45-53, 1942.

Xi R., Dai Y., Bo L. - Study on the physical characteristics of Sala nationality in Qinghai Province, Northwestern China, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 14, No. 1, pp. 32-39, 1995.

Xu W. - A study of the size and shape of cross sections of head hair of Chinese, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 8, No. 4, pp. 367-371, 1989.

Yang D., Dai Y. - Physical characteristics of Bonan nationality from Gansu province, Northwest China, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 9, No. 1, pp. 55-63, 1990.

Yang X. - A study of the physical anthropology of the Dong nationality in Guizhou, Qiannan in Guizhou Province, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 29, No. 1, pp. 73-81, 2010.

Young C.C. - Observations sur les trois grandes races de la province du Yun-Nan, Revue Anthropologique, Vol. , pp. 431-438, 1933.

Yu F., Li M., Liu G. - Physical characteristics of Miao nationality living in Yunnan province, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 13, No. 4, pp. 321-326, 1994.

Yu Y. et al. - A study on the physical anthropological traits of the Bouyei nationality in Guizhou, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 24, No. 3, pp. 204-214, 2005.

Yu Y. et al. - A study on the physical anthropology of "Guomao" Shui population in Guizhou, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 26, No. 2, 2007.

Yu Y. et al. - A study on the physical anthropology of the Miao nationality of Wangka in Guizhou, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 26, No. 1, 2007.

Zhang S. - A physical investigation of the She people of Bajing village in Fujian, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 29, No. 1, pp. 82-87, 2010.

Zhang W. et al. - The study of hair transverse section in Jiujang, Vol. 7, No. 4, pp. 335-341, 1988.

Zhang X. et al. - A study of the physical characteristics of Minnan Han, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 34, No. 4, pp. 516-527, 2015.

Zhang Z. - An analysis of the physical characteristics of modern Chinese, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 7, No. 4, pp. 314-323, 1988.

Zhang Z. - The hereditary variation of the descendants of Li nationality intermarried with Han nationality in physical features, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 3, No. 2, pp. 132-140, 1983.

Zhang Z. - The physical characters of Chaoxian (Korean) nationality in Jilin Province, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 5, No. 2, pp. 153-161, 1986.

Zhang Z. - The physical characters of Zang (Tibetan) nationality, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 4, No. 3, pp. 251-258, 1985.

Zhang Z. - Variation of stature of modern Chinese, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 7, No. 2, pp. 112-120, 1988.

Zhang A., Zhang J. - Anthropological studies on Li nationality in Hainan Islan, China, Acta Antrhopologica Sinica, Vol. 1, No. 2, pp. 53-71, 1982.

Zhang X. et al. - A study of the physical characteristics of the Bajia and Kongge peoples in China, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 36, No. 2, pp. 268-279, 2017.

Zhang Z., Zhang J. - Physical characters of Zhuang nationality in Guangxi, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 2, No. 3, pp. 261-271, 1983

Zheng L. et al. - A study on the physical characteristics of Khmu, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 26, No. 1, pp. 45-53, 2007.

Zheng L. et al. - A study on the physical characteristics of Mulam nationality, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 25, No. 3, pp. 242-250, 2006.

Zheng L. et al. - A study of the physical characteristics of the Bouyei nationality, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 24, No. 2, pp. 137-144, 2005.

Zheng L. et al. - A study of the physical characteristics of the Deng in China, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 28, No. 2, pp. 162-171, 2009.

Zheng L. et al. - A study of the physical characteristics of the Derung and Mang peoples in China, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 27, No. 4, pp. 350-358, 2008.

Zheng L. et al. - A study of the physical characteristics of the Han people in Hainan, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 31, No. 3, pp. 279-288, 2012.

Zheng L. et al. - A study of the physical characteristics of the Lhoba and Monba peoples, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 28, No. 4, pp. 401-407, 2009.

Zheng L. et al. - A study of the physical characteristics of the Nu nationality in Yunnan Province, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 27, No. 2, pp. 156-164, 2008.

Zheng L. et al. - A study of the physical characteristics of the Tuvas people of China, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 32, No. 2, pp. 182-192, 2013.

Zheng L. et al. - A study of the physical characteristics of the Yunnan Mongol people, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 30, No. 1, pp. 74-85, 2011.

Zheng L. et al. - A study on the physical characteristics of Uzbek nationality, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 23, No. 1, pp. 35-45, 2004.

Zheng L. et al. - A study on the physical characteristics of Wa nationality, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 26, No. 3, pp. 249-258, 2007.

Zheng L. et al. - Comparative study on physical trait from 21 populations in Asia, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 19, No. 1, pp. 49-56, 2000.

Zheng L. et al. - Physical characteristics of Chinese Hakka, Science China Life Sciences, Vol. 56, No. 6, pp. 541–551, 2013.

Zheng L. et al. - The physical characters of Hui nationality in Ningxia, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 16, No. 1, pp. 11-21, 1997.

Zhu F. et al. - The physical characters of the Lai people in Guangxi, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 11, No. 1, pp. 27-33, 1992.

Zhu Q. et al. - Physique, body type of Mongols and their changes in the past more than half a century, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 12, No. 4, pp. 347-356, 1993.

Zhu Q. et al. - The recent physical condition of Elunchunzu and its comparison with that 60 years before, Acta Anthropologica Sinica, Vol. 18, No. 4, pp. 296-306, 1999.


Ιαπωνία

Adachi B. - Anatomische Untersuchungen an Japanern, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 2, No. 2, pp. 198-222, 1900.

Ayrton M.C. - Recherches sur les dimensions générales et sur le développement du corps chez les Japonais, Thèse, Paris, 1879.

Baelz E. von - Die körperlichen Eigenschaften der Japaner I, II, Mitt. Deutscher Ges. Nat. & Volk. Ostasiens, Band III, H. 28, pp. 330-369, 1883, Band IV, H. 32, pp. 35-103, 1884-8.

Baelz E. von - Menschen-Rassen Ost-Asiens mit specieller Rücksicht auf Japan, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 33, pp. 166-198, 202-220, 1901.

Baelz E. von - Über die Rassenelemente in Ostasien, Mittheilungen der OAG, Band VIII, T. 2, pp. 227-235, 1899-1902.

Chamberlain A.F. - The Japanese race, The Journal of Race Development, Vol. 6, No. 2, pp. 176-187, October 1912.

Chamberlain B.H. - The Luchu Islands and Their Inhabitants: I. Introductory Remarks, The Geographical Journal, Vol. 5, No. 4, pp. 289-319, 1895.

Chamberlain B.H. - Things Japanese (Race, Japanese People (Characteristics of the)), London, 1891.

Collignon R. - Étude sur la couleur des yeux et des cheveux au Japon, L'Anthropologie, Vol. 2, pp. 676-680, 1891.

Hamy E.T. - Les négritos à Formose et dans l'archipel Japonais, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 7, No. 1, pp. 843-858, 1872.

Hossain M.G. et al. - Change in facial shape in two cohorts of Japanese adult female students twenty years apart, Singapore Med. J., 52(11):818-823, 2011.

Hossain M.G. et al. - Secular changes in head dimensions of Japanese females over eight decades, Anthropological Science, Vol. 112, pp. 213-218, 2004.

Hulse F. - Physical types among the Japanese, Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Vol. 20, pp. 152-163, 1943.

Kondo S. et al. - A Somatometric Study of the Head and Face in Japanese Adolescents, Okajimas Foli Anat. Jpn., 76(4):179-186, Oct. 1999.

Kouchi M. - Geographic variation in Modern Japanese somatometric data and its interpretation, Tokyo, 1983.

Kouchi M. - Geographic Variations in Modern Japanese Somatometric Data: A Secular Change Hypothesis, The University Museum, The University of Tokyo, Bulletin, No. 27, pp.93–106, 1986.

Kraus B.S. - Male somatotypes among the Japanese of Northern Honshu, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 9, pp. 347-366, 1951.

Matsumoto H. - Notes on the stone age people of Japan, American Anthropologist, Vol. 23, No. 1, pp. 50-76, 1921.

Matsumoto H. - Racially, who are the Japanese people?, The World Tomorrow, pp. 168-169, June 1925.

Matsumura A. - On the cephalic index of the Japanese men and its local differences (review), American Journal of Physical Anthropology, Vol. 4, pp. 313, 1921.

Miyazato E. - Comparative Analysis of Facial Morphology Between Okinawa Islanders and Mainland Japanese Using Three-Dimensional Images, American Journal of Human Biology, 26:538-548, 2014.

Mohnike O. - Die Japaner, Munster, 1872.

Nakashima T. - Brachyphalization in the head form of school girls in North Kyushu, JUOEH, 8(4):411-414, 1986.

Soller J. - Mission au Japon, Rapport a M. le Ministre de l'Instruction publique, Archives des missions scientifiques et littéraires, Sr. 3, Vol. 15, pp. 241-292, 1889. (+review L'Anthropologie, Vol. 1, pp. 330-333, 1890)

Stratz C.H. - Die Korperformen in Kunst und Leben der Japaner, Stuttgart, 1902.

Suda A. - Anthropometry of the Ryukyu Islanders, Journal of the Anthropological Society of Nippon, Vol. 55, No. 2, pp. 63-79, 1940.

Tagaya A., Ikeda J. - A Multivariate Analysis of the Cranial Measurements of the Ryukyu Islanders (Males), Journal of the Anthropological Society of Nippon, Vol. 84, No. 3, pp. 204-220, 1976.

Ten Kate H. - Anthropologisches und Verwandtes aus Japan, Internationales Zentralblatt für Anthropologie und verwandte Wissenschaften, Vol. 7, pp. 259-265, 1902.

Ten Kate H. - Notes détachées sur les Japonais, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 9, No. 1, pp. 178-195, 1908.

Newman M.T., Eng R.L. - The Ryukyu people. A biological appraisal, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 5, No. 2, pp. 113–158, 1947.

Yanagisawa S., Kondo S. - Modernization of physical features of the Japanese with special reference to leg length and head form, Journal of Human Ergology, Vol. 2, pp. 97-102, 1973.


Αϊνού ειδικότερα

Doenitz W. - Bemerkungen ueber Aino's, Mittheilungen der OAG, Band I, Heft 6, pp. 61-67, 1874.

Hilgendorf F. - Bemerkungen ueber die Behaarung der Aino's, Mittheilungen der OAG, Band I, Heft 7, pp. 11-13, 1875.

Koganei Y. - Kurze Mittheilung uber Untersuchungen an lebenden Aino (+review L'Anthropologie, Vol. 7, pp. 602-604, 1896), Archiv für Anthropologie, Vol. 24, pp. 1-39, 1897.

Koganei Y. - Zur Frage der Abstammung der Aino und ihre Verwandtschaft mit anderen Völkern, Anthropologischer Anzeiger, Vol. 4, pp. 201-207, 1927.

Lefevre A., Collignon R. - La couleur des yeux et des cheveux chez les Ainos, Revue d'Anthropologie, Vol. 18, pp. 129-141, 1889.

McRitchie D. - The Ainos, supplement to Internationales Archiv für Ethnographie, Band 4, Leiden, 1892.

Montandon G. - Au Pays des Ainou, (review American Anthropologist, Vol. 31, No. 1, pp. 168-169), Paris, 1927.

Montandon G. - Notice preliminaire sur les Ainous, Archives suisses d'anthropologie generale, Vol. 4, pp. 233-246, 1920.

Scheube B. - Die Ainos, Mittheilungen der OAG, Band III, Heft 26, pp. 220-250, 1882.

Sternberg L. - The Ainu Problem, Anthropos, Vol. 24, No. 5-6, pp. 755-799, 1929.

Tarenetzky A. - Beiträge zur Craniologie der Ainos auf Sachalin (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 20, pp. 360-366, 1892.


Ινδοκίνα

Anderson J. - The selungs of the Mergui archipelago, London, 1890.

Andrews J.M. - Evolutionary trends in body built. Data from Thailand (Siam), Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Vol. 20, pp. 102-121, 1943.

Baradat R. - Les Sâmrê ou Péâr. Population primitive de l'Ouest du Cambodge, Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient, Vol. 41, No. 1, pp. 1-150, 1941.

Barthélemy R. - Un nouveau groupe de Negritos au Cambodge, L'Anthropologie, Vol. 32, pp. 602-603, 1922.

Bloch A. - Quelques remarques d'anthropologie sur les Cambodgiens actuellement à Paris, Bulletins et memoires de la Societe d'anthropologie de Paris, Vol. 7, No. 1, pp.354-365, 1906.

Bonifacy - Les groupes ethniques du bassin de la Rivière Claire (Haut-Tonkin et Chine Méridionale), Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 7, No. 1, pp. 296-330, 1906.

Bonifacy, Deniker J. - Les Annamites et les Cambodgiens (étude anthropométrique), Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 8, No. 1, pp. 106-115, 1907.

Brengues J. - Note sur les Populations de la Region des Montagnes des Cardamones, Journal of the Siam Society, Vol. 2, pp. 19-28, 1905.

Breton M. - Sur les mensurations de quinze femmes et de cinquante-trois hommes tonquinois provenant de Hanoi et de Haiphong, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 2, No. 1, pp. 592-597, 1879.

Chabeuf M. - Contribution à l'anthropologie des Vietnamiens méridionaux, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 1, No. 2, pp. 155-176, 1967.

Chippaux C. - Les caractères physiques des Moï, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 5, No. 3, pp. 250-253, 1954.

Duckworth W.L.H. - Some Anthropological Results of the Skeat Expedition to the Malay Peninsula, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 32, pp. 142-152, 1902.

Eickstedt E. von - Die anthropologische Stellung von Indochina (+review L'Anthropologie, Vol. 45, pp. 176-177, 1935), Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 34, pp. 79-93, 1934.

Enriquez C.M. - The races of Burma, London, 1923.

Farinaud E. - Contribution à l'étude des populations de l'Indochine méridionale française, d'après la répartition des groupes sanguins, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 2, No. 1, pp. 75-102, 1941.

Flatz G. - The Mrabri; anthropometric genetic and medical examinations, Journal of the Siam Society, Vol. 51, No. 2, 1963.

Girard H. - Essai sur l'indice cephalique de quelques populations de N.-E. de l'Indo-Chine (review), L'Anthropologie, Vol. 13, pp. 118-121, 1902.

Girard H. - Les tribus sauvages du Haut-Tonkin. Mans et Meos, notes anthropometriques et ethnographiques, Bulletin de géographie historique et descriptive, pp. 421-497, 1903.

Graham W.A. - Siam: a handbook (Part II: The races of Siam), London, 1912.

Hamy E.T - Sur l'anthropologie du Cambodge, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 6, No. 1, pp. 141-166, 1871.

Hamy E.T. - Sur les Penongs Plâks, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 12, No. 1, pp. 524-537, 1877.

Hamy E.T - Sur les races sauvages de la péninsule malaise et en particulier sur les Jakuns, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 9, No. 1, pp. 716-723, 1874.

Hamy E.T - Sur les travaux de M. Janneau relatifs à l'anthropologie du Cambodge, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 7, No. 1, pp. 668-677, 1872.

Hatinger M. - Zur anthropologischen Stellung der Mokén des Mergui-Archipels, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 40, pp. 193-273, 1943.

Holbé M.T.V. - Métis de Cochinchine, Revue Anthropologique, Vol. 24, pp. 281-293, 1914, Vol. 26, pp. 449-466, 1916.

Holbé M.T.V. - Notes sur Bornéo et la Malaisie, Revue d'Anthropologie, Vol. 1, pp. 430-440, 1911.

Holbé M.T.V. - Quelques observations sur un groupe de Khas du Bas-Laos, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 4, No. 1, pp. 368-372, 1903.

Holbé M.T.V. - Somatique extrême orientale, Part I, Revue anthropologique, Vol. 33, pp. 217-258, 1923.

Holbé M.T.V. - Somatique extrême orientale, Part II, Revue anthropologique, Vol. 34, pp. 1-37, 1924.

Hutton J.H. - The Angami Nagas (Appendix XI, Anthropometrical), London, 1921.

Hutton J.H. - The Sema Nagas, London, 1921.

Huard P. et al. - Les enquêtes anthropologiques faites en Indochine et plus particulièrement au Vietnam, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 3, No. 4, pp. 372-438, 1962.

Knocker F.W. - Notes on the Wild Tribes of the Ulu Plus, Perak, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 39, pp. 142-155, 1909.

Knocker F.W. - The Aborigines of Sungei Ujong, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 37, pp. 290-305, 1907.

Krukoff S. - Comparaisons de dimorphismes sexuels chez les Tonkinoises et chez les Françaises, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 9, No. 2, pp. 165-170, 1966.

Laffont J., Simon J. - Les angles faciaux des Indochinois, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 7, No. 2, pp. 209-212, 1965.

Lalouel J. - Les Rhadés, Protomalais-Veddoides des plateaux indochinois, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 3, No. 3, pp. 199-211, 1952.

Lapicque L. - Photographies relatives aux habitants des îles Mergui (les Selon). Quelques observations anthropologiques et ethnographiques sur cette population, Vol. 5, No. 1, pp. 218-230, 1894.

Machado da Souza O. - Les types morphologiques constitutionels chez les Indo-chinois et les Malgaches, L'Anthropologie, Paris, Vol. 44, pp. 525-556, 1934.

Marshall H.J. - The Karen People of Burma: A Study in Anthropology and Ethnology, Ohio, 1922.

Mason F. - Physical character of the Karens, Journal of Asiatic Society of Bengal, Vol. 35, 1866.

Maurel - Etude anthropologique du peuple khmer, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 9, No. 1, pp. 416-425, 1886.

Mikluho-Maclay N. von - Ethnological excursions in the Malay peninsula - November 1874 to October 1875. (preliminary communication), Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. 2, pp. 205-221, 1878.

Mondière A.T. - Les races de l'Indo-chine, Revue d'Anthropologie, Vol. 11, pp. 676-684, 1882, Vol. 12, pp. 300-308, 1883.

Mondière A.T. - Sur la monographie de la femme de la Cochinchine, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 3, No. 1, pp. 250-261, 1880.

Mondière A.T. - Sur l'anthropologie, la démographie et la pathologie de la race annamite, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 9, No. 1, pp. 117-121, 1874.

Morice - Sur l'Anthropologie de l'Indo-Chine, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 10, No. 1, pp. 139-154, 1875.

Noël B. - Les Khas, Bulletin de géographie historique et descriptive, pp. 283-392, 1904.

Olivier G. - Les caractères descriptifs des Franco-Vietnamiens, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 1, No. 1, pp. 5-54, 1967.

Olivier G., Chagnoux H. - Documents anthropologiques sur les Chams d'Indochine, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 4, No. 5, pp. 499-514, 1953.

Paris M.C. - L'Annamite, ses caracteres ethniques, L'Anthropologie, Vol. 2, pp. 185-200, 1891.

Reynaud A. - Les Tsiams et les sauvages bruns de l'Indo-chine, Paris, 1880.

Rose A., Brown J.C. - Lisu (Yawgin) Tribes of the Burma-China frontier, Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. 3, pp. 249-277, 1910.

Roux - Contribution à l'étude anthropologique de l'Annamite Tonkinois, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 6, No. 1, pp. 321-350, 1905.

Roux - Note Ethnographique sur les peuplades du Haut-Tonkin, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 6, No. 1, pp. 155-166, 1905.

Saller K. - Untersuchungen an Haarproben der Senoi und Semang, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 27, pp. 135-140, 1928.

Skeat W. - Expedition dans la peninsule malaise varia (review), L'Anthropologie, Vol. 14, pp. 86-88, 1903.

Schmidt P. - Die Mon-Khmer-Völker, ein Bindeglied zwischen Völkern Zentralasiens und Austronesiens, Archiv für Anthropologie, Vol. 33, pp. 59-109, 1906.

Stevens H., Bartels M. - Anthropologische Bemerkungen über die Eingeborenen von Malacca, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 29, pp. 173-206, 1897.

Trân Anh, Vu Tien-Loi - Étude anthropologique des Moïs Rhadès, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 9, No. 1, pp. 91-107, 1966.

Vallois H.V. - Documents anthropologiques sur les Moïs d'Indochine (montagnards de type indonésien), Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 2, No. 4, pp. 189-200, 1951.

Verneau R. - Contribution à l'étude des caracteres cephaliques des Birmans, L'Anthropologie, Vol. 15, pp. 1-23, 1904.

Verneau R. - Note sur les Mois Ba-Hnars, Bulletin du Muséum d'histoire naturelle, pp. 198-201, 1895.

Verneau R., Pannetier - Contribution à l'étude des Cambodgiens, L'Anthropologie, Vol. 31, pp. 279-317, 1921.

Virchow R. - Die wilden Eingebornen von Malacca, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 23, pp. 837-847, 1891.

Virchow R. - Haar und Schädel von Blandass Sinnoi (Malacca) und den Schädel eines Selon (Mergui-Arcliipel), Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 26, pp. 354-364, 1894.

Virchow R. - Schädel und Haar von Orang Pauggang in Malacca, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 24, pp. 439-444, 1892.

White R.M. - Anthropometric survey of the armed forces of the Republic of Vietnam, Natick, 1964.

White R.M. - Anthropometric Survey of the Royal Thai Armed Forces, Natick, 1964.

Zaborowski - Les Sauvages de l'Indo-Chine. Caractères et origines, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 6, No. 1, pp. 198-212, 1895.

Zaborowski - Mensuration de Tonkinois. Les dolichocéphales chinois de l'Indo-Chine, crânes tonkinois et annamites, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 1, No. 1 pp. 319-328, 1900.

Zaborowski - Origine des Cambodgiens, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 8, No. 1, pp. 38-59, 1897.


Συνδυαστικά

Bryn H., Wölfel D.J. - Die Entwicklung der Menschenrassen. III. Die Höheren Rassen. (Schluß), Anthropos, Vol. 21, No. 3-4, pp. 435-461, 1926.

Buxton L.H.D. - The peoples of Asia, New York, 1925.

Carbonnel J.P., Olivier G. - Documents réflectométriques sur la couleur de la peau dans le Sud-Est asiatique, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 9, No. 2, pp. 137-144, 1966.

Girard H. - Contribution a l'étude des proportions du tronc chez les jaunes et chez les noirs, Comptes rendus de l'Association française pour l'avancement des sciences, pp. 766-784, 1901.

Giuffrida-Ruggeri V. - First Outlines of a Systematic Anthropology of Asia, Calcutta, 1921.

Hagen B. - Anthropologischer Atlas Ostasiatischer und Melanesischer Völker, Wiesbaden, 1898.

Hamy E.T. - Considerations generales sur les races jaunes, L'Anthropologie, Vol. 6, pp. 241-256, 1895.

Holbé M.T.V. - Métissage et Métis, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 1, No. 1, pp. 336-344, 1910.

Iwanowski A. - Zur Anthropologie der Mongolen, Archiv für Anthropologie, Vol. 24, pp. 67-90, 1897.

Kappers A.C.U. - The Central Asiatic barrier and the distribution and associated occurrence of cephalic index peaks in Asiatic-European races, Proceedings Koninklijk Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Vol. 37, pp. 602-614, 1934.

Keane A.H. - On the Relations of the Indo-Chinese and Inter-Oceanic Races and Languages, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 9, pp. 254-289, 1880.

Lapicque L. - Les Nègres d'Asie et la race nègre en général, (+here 1, 2) Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 7, No. 1, pp. 233-249, 1906.

Lundman B. - The races and peoples of South-east Asia, The Mankind Quarterly, pp. 83-96, Oct. 1977.

Metschnikoff E. - Ueber die Beschaffenheit der Augenlider bei den Mongolen und Kaukasiern, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 6, pp. 153-160, 1874.

Montandon G. - Ainou, Japonais, Bouriates, L'Anthropologie, Vol. 37, pp. 97-124, 329-354, +photos, 1927.

Olivier G. - Émigration et métissage, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 7, No. 2, pp. 193-208, 1965.

Pittard E. - Anthropologie de la Roumanie: les peuples sporadiques de la Dobrodja. VI, quelques disséminés: Tcherkesses, Arabes et nègres, Bulletin de la Société roumaine des sciences, Vol. 22, No. 4-5, pp. 307-328, 1913.

Ten Kate C. - Contributions a la craniologie des Mongoloides, Revue d'anthropologie, Ser. 2, Vol. 6, pp. 559-563, 1883.


Ενδεικτική σύγχρονη Ασιατική φυσική ανθρωπολογία (κυρίως στην Ινδία)

Agarwal S. et al. - Study of Cephalic Index of North Indian Students in Teerthanker Mahaveer University, National Journal of Medical and Dental Research, Vol. 2, No. 1, pp. 39-42, Oct-Dec 2013.

Amin A.A. et al. - Study of facial index among Kurdish population, International Journal of Dental Research & Development, Vol. 6, No. 4, pp. 9-14, Aug 2016.

Ashrani S.K. - Study of nasal index among students of Tertiary Medical Care Institute in India, Int. J. Anat. Res., 3(4):1675-79, 2015

Azizi M. et al. - Comparative Anthropometric Analysis of Facial Dimensions and Types in Qazvin, Iran and DeraGhazi Khan, Pakistan, Anatomical Sciences, Vol. 11, No. 3, pp. 119-126, Aug. 2014.

Bhasin M.K. - Morphology to Molecular Anthropology: Castes and Tribes of India, Int. J. Hum. Genet, 9(3-4):145-230, 2009.

Choe S.C. et al. - The Korean American Woman’s Nose, An In-depth Nasal Photogrammatic Analysis, Arch. Facial Plast. Surg., Vol. 8, Sep-Oct 2006.

Chowdury A., Chowdury D.S. - Comparative Anthropometric Study of Nasal Parameters between Two Ethnic Groups of Rajasthan State, Int. J. Med. Public Health, 2(2):46-48, 2012.

Doni R.P.K et al. - A study on measurement and correlation of cephalic and facial indices in males of south Indian population, Int. J. Med. Res. Health Sci., 2(3):439-446, 2013.

Gangrade P.R., Babel H. - Anthropometric study of the nasal index of the Bheel-Meena tribe of Southern Rajastan, IJCRR, 4(19):88-91, 2012.

Ghosh S., Malik S.L. - Sex Differences in Body Size and Shape among Santhals of West Bengal, Anthropologist, 9(2):143-149, 2007.

Girish V. et al. - Anthropometric study of cephalic index in south Indian students, J. Evid. Based Med. Healthc., Vol. 1, No. 4, pp. 170-174, June 2014.

Gohiya V.K. et al.  - Estimation of Cranial Capacity in 20-25 Year Old Population of Madhya Pradesh, a State of India, Int. J. Morphol. 28(4):1121-1124, 2010.

Golalipour M.J. - Morphological Evaluation of Head in Turkman Males in Gorgan-North of Iran, Int. J. Morphol., 25(1):99-102, 2007.

Golalipour M.J. - The Effect of Ethnic Factor on Cephalic Index in 17-20 Years Old Females of North of Iran, Int. J. Morphol., 24(3):319-322, 2006.

Golalipour M.J. - The Variation of Head Shapes in 17-20 Years Old Native Fars Male in Gorgan-North of Iran, Int. J. Morphol., 24(2):187-190, 2006.

Gupta S. et al. - Cranial anthropometry in 600 North Indian Adults, Int. J. Anat. Res., 1(2):115-18, 2013.

Gujaria I.J., Salve V.M. - Comparison of cephalic index of three states of India, Int. J. Pharm. Bio. Sci. Oct; 3(4):(B)1022-1031, 2012.

Heidari Z. et al. - Anthropometric measurements of the external nose in 18-25-year-old Sistani and Baluch aborigine women in the southeast of Iran, Folia morphologica, 68(2):88-92, June 2009.

Heidari Z. et al. - Anthropometric Measurements of the Lips in 18-25-year-old Men of Sistani and Baluch Descent, Bull. Env. Pharmacol. Life Sci., Vol 3(12): 139-142, Nov. 2014.

Heidari Z. et al. - Morphological Evaluation of Head and Face in 18-25 Years Old Women in Southeast of Iran, J. Med. Sci., 6(3):400-404, May-June 2006.

Jadav H.R. - A study to correlate Cephalic Index of various caste/races of Gujarat state, NJIRM 2(2):18-22, 2011.

Jahanshahi M. et al. - The effect of ethnicity on facial anthropometry in Northern Iran, Singapore medical journal 49(11):940-3, 2008.

Jaiswal P. et al. - Cephalic Index and Head Shape in Various Castes of Hadoti Region, Int. J. Sc. Study, 4(2):242-246, 2016

Ilayperuma I. - Evaluation of Cephalic Indices: A Clue for Racial and Sex Diversity, Int. J. Morphol. 29(1):112-117, 2011.

Kanan U. et al. - Variation in Facial index of Gujarati Males - A Photometric study, Int. J. Med. Health Sci., 1(4):27-31, Oct. 2012.

Karve I.K., Dandekar V.M. - Anthropometric Measurements of Maharashtra, Pune, 1951.

Kataria S. et al. - Comparative study of prosopic (facial) index of Sindhi community of Jodhpur district of Rajastan and other communities and races, Int. J. Anat. Res., 1(3):171-173, 2013.

Khair S. et al. - Study of Cephalic Index Among the Students of Mumbai Region, Indian Journal of Applied Research, 3(11):64-66, Oct. 2011.

Khanal L. et al. - Anthropometric Measurements of Workers with Elementary Occupations in Eastern Region of Nepal - An Ergonomic Approach, Austin Journal of Anatomy, 2(1):1-9, 2015.

Khandekar B. et al. - Anthropometric analysis of lip-nose complex in Indian population, Indian J. Plast. Surg., 38(2):128-131, Jul-Dec 2005.

Kharma S.K. et al. - Anthropometric Comparison of Nasal Parameters between Male and Female of Gwalior Region, IOSR Journal of Dental and Medical Sciences, Vol. 13, No. 5, pp. 57-62, May. 2014,

Koirala S. et al. - Nasal index of the Tharu and Mongoloid population of Nepal: a cross sectional study, Russian Open Medical Journal, 3:1-3, 2014.

Kumar M., Gopichand P. - The study of Cephalic Index in Haryanvi population, Int. J. Pure App. Biosci., 1(3):1-6, 2013.

Kumar M., Lone M.M. - The Study of Facial Index among Haryanvi Adults, 2(9):51-53, Sept. 2013.

Kumar A., Nagar M. - Morphometric Estimation of Cephalic Index in North Indian Population: Craniometrics Study, International Journal of Science and Research, Vol. 4, No. 4, pp. 1976-1982, Apr. 2015.

Kurnia C. et al. - Facial Indices in Chinese Ethnic Students Aged 20-22, Journal of Dentistry Indonesia, 19(1):1-4, 2012.

Lobo S.W. et al. - Cephalic index of Gurung community of Nepal - An anthropometric study, Kathmandu University Medical Journal, Vol. 3, No. 3, Is. 11, pp. 263-265, 2005.

Mahajan A. et al. - The study of cephalic index in Punjabi students (+here), Journal of Punjab Academy of Forensic Medicine & Toxicology, 9, pp. 66-70, 2009.

Mishra M. et al - Study of cephalic index in Vindhya region of Madhya Pradesh, Int. J. Med. Sc. Public Health, 3(12):1464-1465, 2014.

Mortezaee K. et al. - Anthropometric Features of Body Index in Natives of Qazvin, Iran, Anatomical Sciences, Vol. 10, No. 3, pp. 166-171, Aug. 2013.

Nair S.K. et al. - The Study of Cephalic Index of Medical Students of Central India, Asian Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences, 4(28): 48-50, 2014.

Patil G.V. et al. - Study on nasal index in south Indian population, International Journal of Current Research, Vol. 6, No. 8, pp.8163-8164, August 2014.

Patro S. et al. - Study of cephalic index in Southern Odisha Population, IOSR Journal of Dental and Medical Sciences, Vol. 13, No. 1, pp. 41-44, Jan. 2014.

Ray S.K. et al. - Anthropometric Study of Nasal Index among the Population of Western Uttar Pradesh Region, International Journal of Scientific Study, Vol. 4, No. 2, pp. 65-70, May 2016.

Sahoo S. et al. - Assessment of Cephalix Index among Medical Students, Int. J. Pharm. Sci. Rev. Res., 31(1): 269-273, March–April 2015.

Save V.M. et al. - The Study of Cephalic Index of Andhra Region (India), Asian Journal of Medical Sciences, 2:53-55, 2011.

Shah B.J. - The Study of Cephalic index in Students of Gujarat, J. Anat. Soc. India, 53 (1):25-26, 2004.

Shah M.R.I. et al. - Anthropometry of the nose: a comparative study between adult male Santhals and Bengalis in Bangladesh, Mediscope, 2(2):28-32, 2015.

Shah S. et al. - The Study of Total Facial Index in Living Subjects in Gujarat Region, NJIRM, Vol. 3(4):95-97, Sept-Oct 2012.

Shah T. et al. - Assessment of Cephalic and Facial Indices: A proof for Ethnic and Sexual Dimorphism, Journal of Forensic Science & Criminology, Vol. 3, No. 1, pp. 1-11, 2015.

Sharma K. et al. - Variations in total facial index among students of Kathmandu University School of Medical Sciences, Nepal Med. Coll. J., 16(2-5):173-176, 2014.

Shetti R.V. et al. - Study of Prosopic (Facial) Index of Indian and Malaysian Students, Int. J. Morphol., 29(3):1018-1021, 2011.

Shivanand N. - Comparison of nasal index in Karnataka and Kerala Population, J. Evid. Based Med. Healthc., Vol. 3, No. 20, pp. 823-824, March 2016.

Singh P., Purkait R. - A Cephalometric Study among Sub Caste Groups Dangi and Ahirwar of Khurai Block of Madhya Pradesh, Anthropologist, 8(3):215-217, 2006.

Swami S. - Estimation of Stature from facial anthropometric measurements in 800 adults Haryanvi Baniyas, International Journal of Basic and Applied Medical Sciences, Vol. 5, pp. 122-132, January-Arpil 2015.

Verma S., Verma P. - The Study of Cephalic Index in North Indian Population, Int. J. Morphol. 34(2):660-664, 2016.

Vojdani Z. et al. - Cephalometry in 14-18 years old girls and boys of Shiraz-Iran high school, Int. J. Morphol., 27(1):101-104, 2009.

Wai M.M. et al. - Nasofacial Anthropometric Study among University Students of Three Races in Malaysia, Advances in Anatomy, 2015.

Yagain V.K. et al. - Study of Cephalic Index in Indian Students, Int. J. Morphol. 30(1):125-129, 2012.

Zolbin M.M. et al. - Anthropometric Studies of Nasal Parameters of Qazvin Residents, Iran, MOJ Anat. Physiol., 1(1):00002, 2015.