Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019

Φυλή και προσωπικότητα

Κάθε φυλή διαθέτει τα δικά της σωματικά και ψυχικά γνωρίσματα. Μάλιστα τα γνωρίσματα αυτά μεταδίδονται κληρονομικά. Είναι αναμενόμενο ότι η κληρονομικότητα επιδρά σημαντικά στην προσωπικότητα του ατόμου. Ωστόσο, ο ρόλος του κοινωνικού περιβάλλοντος στην διαμόρφωση της προσωπικότητας δεν είναι αμελητέος. Από τις διαπιστώσεις αυτές, προκύπτουν τα εξής ερωτήματα: Ποιες είναι οι ψυχικές προδιαθέσεις κάθε φυλής και πόσο μπορεί να επιδράσει το περιβάλλον ώστε να τις εξουδετερώσει; Εν γένει, ποια η σχέση φυλής και προσωπικότητας; Μια εξαιρετική συμβολή στο ζήτημα είναι η μελέτη του Carl Seltzer με τίτλο "Phenotype Patterns of Racial Reference and Outstanding Personality Traits",  που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Genetic Psychology. Ο Seltzer μελέτησε γνωρίσματα της προσωπικότητας, ώστε να βρει την συσχέτιση που έχουν με τα ανθρωπολογικά γνωρίσματα. Είναι ίσως η σημαντικότερη του είδους, εφόσον μελετώνται λεπτομερώς τα ψυχικά γνωρίσματα σε σχέση με τους φυλετικούς τύπους.

Το δείγμα αποτελούνταν από 258 φοιτητές του Πανεπιστημίου του Harvard. Τα ανθρωπολογικά γνωρίσματα που ελήφθησαν από κάθε άτομο είναι ο κεφαλικός δείκτης, το ανάστημα, το χρώμα μαλλιών και το χρώμα των ματιών. Βάσει του συνδυασμού των ανθρωπολογικών γνωρισμάτων, τα άτομα ταξινομήθηκαν...
στον Μεσογειακό, Ατλαντοειδή (Keltic στο κείμενο), Νορδικό, ενδιάμεσο Νορδικό-Αλπικό, ενδιάμεσο Μεσογειακό-Νορδικό και Διναρικό τύπο.

Επίσης, σε κάθε άτομο πραγματοποιήθηκε ψυχολογικό τεστ, ώστε να εξαχθούν τα γνωρίσματα της προσωπικότητάς του. Τα γνωρίσματα που εξετάστηκαν είναι σε γενικές γραμμές τα εξής: αστάθεια χαρακτήρα, συγκροτημένος χαρακτήρας ή όχι, αλλαγές στη διάθεση, εκφραστικότητα, συστηματικότητα, θέληση, πνευματικές δυνατότητες, αντιμετώπιση της ζωής, ομιλητικότητα, κοινωνικότητα. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το πώς κατανέμονται τα γνωρίσματα της προσωπικότητας ως προς τον φυλετικό τύπο. Έχουν αφαιρεθεί οι μικτοί τύποι γιατί δεν μπορούν να μας δώσουν συμπεράσματα, πλην του Νορδικού-Αλπικού, επειδή λόγω του κριτηρίου της βραχυκεφαλίας μπορεί να θεωρηθεί σχεδόν ως Αλπικός.


Παίρνοντας τα γνωρίσματα της προσωπικότητας με τη σειρά θα δούμε ποια συνδέονται με κάθε φυλετικό τύπο. Το πρώτο γνώρισμα έχει να κάνει με μια ψυχοσωματική αστάθεια, από αντιδράσεις που σχετίζονται με το νευρικό σύστημα. Οι Μεσογειακοί έχουν ελάχιστες νευρικές αντιδράσεις, ενώ μέγιστο βρίσκουμε στους Νορδικούς. Περνώντας στα βασικά γνωρίσματα της προσωπικότητας, την πιο συγκροτημένη προσωπικότητα έχουν οι Διναρικοί και οι Ατλαντοειδείς, ενώ αστάθεια παρουσιάζουν οι Μεσογειακοί. Οι Αλπικοί εμφανίζουν τη μεγαλύτερη διακύμανση στην διάθεσή τους.

Τα πιο δραστήρια άτομα είναι οι Διναρικοί και Νορδικοί, ενώ οι λιγότερο δραστήριοι είναι οι Αλπικοί και οι Μεσογειακοί. Από την άλλη, μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία δείχνουν οι Μεσογειακοί, ενώ τη λιγότερη οι Διναρικοί και οι Αλπικοί. Ουδέτερη στάση μη κοινωνικής παρέμβασης κρατούν περισσότερο οι Αλπικοί και οι Ατλαντοειδείς και την πιο ενεργή στάση οι Νορδικοί.

Τρόπο ζωής με μια συστηματικότητα ακολουθούν Μεσογειακοί και Διναρικοί και λιγότερο οι Νορδικοί. Οι Νορδικοί και οι Αλπικοί είναι αυτοί που δρουν λιγότερο αυθόρμητα και λαμβάνουν περισσότερο υπόψη κανόνες και νόρμες πριν δράσουν. Οι Μεσογειακοί είναι οι πιο αυθόρμητοι. Οι Αλπικοί και οι Ατλαντοειδείς έχουν την μεγαλύτερη συναίσθηση του εαυτού τους, είναι οι πιο συνειδητοποιημένοι, ενώ οι λιγότερο συνειδητοποιημένοι είναι οι Διναρικοί. Ισχυρή εσωτερική δύναμη έχουν περισσότεροι οι Νορδικοί και οι Διναρικοί.

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον φυσικό κόσμο δείχνουν Αλπικοί και Ατλαντοειδείς. Μια διάθεση για πρακτικότητα βρίσκουμε σε Ατλαντοειδείς, Μεσογειακούς και Διναρικούς και τη λιγότερη στους Αλπικούς. Ιδεαλιστική ενατένιση έχουν περισσότεροι οι Μεσογειακοί και οι Νορδικοί. Υψηλότερες καλλιτεχνικές ευαισθησίες εντοπίζονται στους Ατλαντοειδείς.

Την πιο πραγματιστική αντίληψη της ζωής την βρίσκουμε στους Διναρικούς, την πιο ανθρωπιστική στους Ατλαντοειδείς, την πιο πολιτική στους Νορδικούς και την πιο καλλιτεχνική στους Μεσογειακούς. Μεσογειακοί και Αλπικοί πιο συχνά από τους υπόλοιπους δεν έχουν αποκτήσει κάποιο σκοπό στη ζωή τους, ενώ οι Διναρικοί βρίσκονται στην αντίπερα όχθη.

Οι Μεσογειακοί έχουν την μεγαλύτερη ικανότητα έκφρασης, είτε ως προς τις κινήσεις του σώματος, είτε μέσω της ομιλίας. Οι Αλπικοί είναι χαμηλά, ακόμη πιο χαμηλά στην ικανότητα αυτή είναι οι Διναρικοί. Δυσκολία στην έκφραση μέσω του σώματος έχουν και οι Νορδικοί.

Έντονα κοινωνικοί είναι οι Διναρικοί και οι Ατλαντοειδείς. Οι πιο ντροπαλοί είναι οι Αλπικοί και οι λιγότερο ντροπαλοί είναι οι Μεσογειακοί. Επίσης, πιο συχνά τάση απομόνωσης ώστε να ασχολούνται μόνο με τον εαυτό τους έχουν οι Μεσογειακοί.

Ο εμβριθής μελετητής θα διαπιστώσει την σημασία της φυλετικής ιδιοσυστασίας στην διαμόρφωση της προσωπικότητας. Ο Setlzer κρίνει ότι η επίδραση του φυλετικού παράγοντα δεν είναι μεγάλη, ωστόσο πιθανότατα υποχρεώνεται να το πει γιατί δημοσιεύει στην πρώιμη μεταπολεμική περίοδο. Όσοι αναγνωρίζουν τους φυλετικούς τύπους, κατανοούν ότι ο πίνακας δίνει ενδείξεις σύνδεσης φυλής και προσωπικότητας. Να μην ξεχνάμε ότι η μελέτη έγινε σε φοιτητές ενός διάσημου ιδιωτικού πανεπιστημίου, όπου τα άτομα που σπουδάζουν έχουν παρόμοιο κοινωνικό και οικονομικό προφίλ, πράγμα που σημαίνει ότι οι διαφορές που δίνει ο πίνακας θα ήταν ακόμη έντονες αν το δείγμα αποτελούνταν από ανθρώπους όλων των κοινωνικών τάξεων.

Από τον πίνακα προκύπτουν πολλά χρήσιμα συμπεράσματα για τα ψυχικά γνωρίσματα των φυλετικών τύπων. Τα γνωρίσματα της προσωπικότητας που εξετάστηκαν φαίνεται να ταιριάζουν σε μεγάλο βαθμό με τις παρατηρήσεις των ανθρωπολόγων. Το συμπέρασμα είναι ότι φυλή και προσωπικότητα συνδέονται. Οι περιγραφές της φυλετικής ψυχολογίας φαίνεται να επικυρώνονται, ωστόσο απαιτούνται περισσότερες μελέτες στο ίδιο πνεύμα για να σχηματίσουμε μια ευκρινέστερη εικόνα.

19 σχόλια:

 1. Πρώτον εξαιρετικό άρθρο!!! όσα λένε για τους διναρικους ότι δεν έχουν έφεση στη γνώση είναι λίγο αντίθετο με αυτό το άρθρο. Ένα από τα μεγαλύτερα και με τους πιο έξυπνους μαθητές εν σύγκριση με άλλα πανεπιστήμια είναι το harvard και σε αυτό με βάση τα στοιχεία του διαχειριστή και της έρευνας περιέχει και διναρικους. Δεύτερον γιατί οι κρομανοειδης χαρακτηρίζονται από μικρή έως καθόλου έφεση στη γνώση, πολλές χώρες με αναπτυγμενη οικονομία, βιομηχανία είναι γεμάτη από αυτούς. Ίσως απλά εκμεταλευομενοι τη πλούσια σωματοδομή τους πάνω σε εργασίες σχετική με αυτή να μην ασχολούνται τόσο με την πνευματική γνώση αλλά πιστεύω ότι αν το κάνουν είναι το ίδιο γιατί και στο πανεπιστήμιο μου και σε άλλες σχολές έχω δει πολλούς από αυτούς. (Συγνώμη για λάθη, είμαι νέος στο κλαμπ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πολύ αναλυτική παρουσίαση. Μακάρι να είχαν γίνει και άλλες τέτοιες έρευνες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Κατ'αρχάς μπράβο για το άρθρο στο διαχειριστή. Όμως έχω μια άσχετη ερώτηση. Γιατί η γενετική δεν ασχολείται καθόλου με φαινοτύπους; Άρχισα να διαβάζω το βιβλίο του Τριανταφυλλίδη για τη γενετική καταγωγή των Ελλήνων και δεν έχει αναφέρει καθόλου για φαινότυπους, με το ζόρι δέχεται τον όρο "φυλή". Πώς γίνεται αυτό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στο ζήτημα της φυλής,ό,τι κι αν υποστηρίζει ο οποιοσδήποτε,μόνο η φυλετική ανθρωπολογία,δύναται να αποφανθεί.Η γενετική στο θέμα αυτό είναι πλήρως αναξιόπιστη.Μόνο αν συνδυαζόταν με τη φυλετική τυπολογία,θα ήταν δυνατό να παρέχει χρήσιμα συμπεράσματα. Εξάλλου,καινή φυλετική ανθρωπολογία χρειάζεται τη συνεισφορά της γενετικής, ώστε να τελειοποιηθεί. Αλλά σίγουρα, είναι πιο αρμόδια να ασχολείται με τα φυλετικά ζητήματα από τη γενετική. Η φυλετική ανθρωπολογία μπορεί να "σταθεί και μόνη της", στα θέματα που αφορούν τη φυλή, ενώ η γενετική όχι.

   Διαγραφή
  2. 10 46 Το ακριβώς αντίθετο ισχύει φίλε μου.
   Η φυλετική ανθρωπολογία ακριβώς επειδή δε στηρίζεται στη γενετική δεν μπορεί να σταθεί πουθενά και αντιμετωπίζεται ως ψευδοεπιστήμη και ως ισάξια φρενολογίας,αστρολογίας ή κινέζικου face reading κτλπ και για να σε προλάβω ναι σίγουρα τον μεγαλύτερο ρόλο τον παίζει η πολιτική ορθότητα σ'αυτό αλλά στην γενετική όπου οι αποδείξεις είναι "χειροπιαστές"δε μπορεί κανείς να "κουνηθεί".
   Το να λες οτι η φυλετική ανθρωπολογία είναι αυτή που δύναται να αποφανθεί σε σχέση με την γενετική είναι απλά ευσεβής πόθος>δεδομένα,μετά λες αναξιόπιστη;ουδέν σχόλιο.
   Παρ'όλα αυτά μαζί σου χρειάζεται συνεργασία μεταξύ αυτών των δύο κλάδων αν και δεν πρόκειται να υπάρξει,πιστεύω όμως ότι η γενετική σε βάθος χρόνου(απροσδιόριστο)μέχρι να αποκωδικοποιηθεί και να κατανοηθεί το μεγαλύτερο κομμάτι του γονιδιώματος άθελα της και έμμεσα θα βοηθήσει όσους ασχοληθούν και με τους δυο κλάδους να τους συνδιάσουν,πχ φαντάσου να "τρέχει" ο άλλος μια εφαρμογή έχοντας απλά το dna κάποιου και να μπορεί να προβλέψει με υψηλή ακρίβεια τον φαινότυπο κάποιου(μετρήσεις κτλπ) βγάζοντας έτσι ακόμα και "φωτογραφίες"του κάτοχου μέσω εφαρμογής μόνο απο ένα δείγμα ,μιλάμε για sci-fi καταστάσεις ότι πρέπει και για εγκληματολόγους , θα είναι θέμα χρόνου μέχρι κάποιος να τα συνδιάσει και όχι μόνο φαινότυπους αλλά και συμπεριφορές επίσης(αλλά θα πρόκειται απλά για "τάσεις" μιας και το περιβάλλον έχει εξίσου σημαντική βαρύτητα μπορεί και 50-50 δε θυμάμαι) , έχε υπόψην επίσης ότι ακόμα και μονοζυγωτικά(πανομοιότυπα) δίδυμα μπορεί να έχουν ακραία διαφορετικές προσωπικότητες οπότε όλες αυτές οι συζητήσεις περί ψυχισμού πάνε περίπατο.
   Προσωπικά δηλαδή για μένα το μόνο καλό με την φυσική ανθρωπολογία είναι ότι απλώς δημιουργήθηκε,απο εκεί και πέρα ξεκίνησε και παρέμεινε σε "πρωτόγονο"στάδιο, επίσης δε μπορώ να εμπιστευθώ την όποια προσωπική αντίληψη του κάθε ανθρωπολόγου μιας και πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να υποπέσει σε γνωστική προκατάληψη και λογικές πλάνες,βασικά όχι απλά εύκολα αλλά αυτός είναι ο νόμος συν ότι αυτά που λέγονται είναι απόλυτα και δεν λαμβάνουν υπόψη τον παράγοντα της κουλτούρας,περιβάλλοντος,επιγενετικής και φυσικής επιλογής.Επιγενετική πχ είναι κάποιος που περνάει μια τραυματική εμπειρία(λιμό,πόλεμο κτλπ) να υποστεί τροποποίηση σε κάποια γονίδια με αποτέλεσμα αυτή η εμπειρία να περνάει ακόμα και στις επόμενες γενιές κάνοντας τους πχ πιο ευαίσθητους στην έκθεση του στρες!και αυτό ακριβώς είναι η λεγόμενη εξέλιξη και σε συνδιασμό με την φυσική επιλογή(που επηρεάζεται απο εποχές,ιδανικά,κουλτούρα,προσωπικές εμπειρίες) η απόδειξη ότι δεν υπάρχει κάτι στατικό όπως θέλουν να πιστεύουν πολλοί,οποιονδήποτε φαινότυπο και να πάρεις δε πρόκειται πχ να βγάλεις 125 μέσο όρο iq σαν τους αρχαίους Αθηναίους ούτε και θα το πετύχεις μαζεύοντας μεσογειακούς ή νορδικούς ή οτιδήποτε,όποιον κλάδο(επιστήμες,τέχνες κτλπ)και να διαλέξεις θα βρείς απ'όλους τους φαινότυπους και αν κάποιοι είναι κορυφαίοι είναι κάτι πολύ περισσότερο απο φαινότυπους,αν συγκρίνεις κάθε αλπικό,μεσογειακό,διναρικό σπουδαίο με τον μέσο πλήβειο κάθε φαινότυπου σώθηκες.

   Διαγραφή
  3. Και πέρα απο τα πέρι ψυχισμών,δεν ξέρω πόσο σωστή είναι η "ανακάλυψη"του κάθε φαινότυπου ,βλέπεις ότι διάφοροι ανθρωπολόγοι είχανε και διαφορετικές κατηγοριοποιήσεις με αποτέλεσμα οι σημερινοί αναγνώστες να χωρίζονται σε "σχολές",δηλαδή ακόμα και να αρκεστούμε στο να παρατηρήσουμε απλώς ένα φαινόμενο δεν γίνεται να μου πείς οτι οι τρείς σωματότυποι(που κι αυτοί είναι περιοριστικοί μιας και είναι περισσότεροι)σε συνδιασμό με διακυμάνσεις στο ύψος μέσα σε έναν μόνο φαινότυπο μοιράζονται κάτι απο φαινότυπο μέχρι ψυχισμό απλά επειδή μοιράζονται κεφαλικό δείκτη ή "διναρίζουσα μύτη",οτι δηλαδή είναι ίδιο o gracile μεσογειακός με τον pontid ή τον ατλαντομεσογειακό ή ο 1,65 κοντοστούπης αλβανοδιναρικός με το 1,85 νταμάρι απο τις διναρικές άλπεις ,όχι απλά αδιανόητο αλλά και χαζό ή ο μεσομορφικός με τον ενδομορφικό βαλτικό που προφανώς και έχουν διαφορετικά ορμονικά προφίλ.
   Η γενετική σε συνδιασμό με τεχνολογία μπορεί να κάνει την καλύτερη δουλειά στο κομμάτι αυτό απλά τρέχοντας μια εφαρμογή και πάλι,η μόνη ελπίδα να αποκτήσουν βάση οι όποιες τωρινές θεωρίες είναι να βρεθεί πχ ότι τα γονίδια που δημιουργούνε τον τάδε φαινότυπο είναι αρμόδια επίσης και για άλλες λειτουργίες όπως ας πούμε το γονίδιο για τα κόκκινα μαλλιά(https://www.medicaldaily.com/8-ways-having-red-hair-affects-persons-health-pain-sex-348198) που και πάλι μιλάμε για τάσεις στους κοκκινομάλληδες και όχι νόμους σύν ότι τα κόκκινα μαλλιά σ'αυτήν την περίπτωση δεν είναι κυρίαρχα γονίδια οπότε βάλε και αυτόν τον παράγοντα μέσα,δηλαδή αν κάποια απο τα γονίδια που είναι αρμόδια για την εμφάνιση φαινότυπου και άλλων τάσεων ,πόσα από αυτά είναι κυρίαρχα αν αναμιχθούν με άλλους;
   Και πλέον στο οικογενειακό μας δέντρο έχουμε από όλους τους καυκάσιους τύπους αυτό που το βάζεις;ενώ αν σε κάποιον Έλληνα κυριαρχήσει κάποιος απο τους μη-επιθυμητούς τον κατατάσουμε αμέσως στους υπανθρώπους,αν δηλαδή η μίξη νέγρου λευκού υποβιβάζει το άτομο,εσένα που μπορεί να γουστάρεις νορδικούς ή μεσογειακούς το αλπικό,διναρικό κτλπ αίμα δεν σε έχει κάνει πιο "νωθρό" ή πιο "πολεμοχαρή";

   Διαγραφή
  4. Δηλαδή στον γονότυπο υπάρχουν όλοι οι "φυλετικοί τύποι" αλλά μπορεί να επικρατήσει ένας τύπος στον φαινότυπο και αυτό είναι απλά η εμφάνιση και όχι απαραίτητα ο χαρακτήρας του φυλετικού τύπου;

   Διαγραφή
  5. Νομίζω δεν είμαστε σε θέση ακόμα για να γνωρίζουμε αν υπάρχουν κάποιες τάσεις,έχω δώσει παρόμοιο παράδειγμα στο παρελθόν,τι γίνεται αν κάποιος του χ τύπου έχει γονίδιο ψυχοπάθειας(σκέψου και άλλα στοιχεία που σε ενδιαφέρουν και γκούγκλαρε υποθέτω πως για πολλά στοιχεία κάτι αντίστοιχο θα έχει βρεθεί πχ artistic/creativity genes,genius genes,introvert genes κλπ) ,ο ψ όχι αλλά το παιδί κληρονομήσει τον φαινότυπο του του ψ και εμφανίσει ψυχοπάθεια;Παύει να εκφράζει τον ψυχισμό του φαινοτύπου του;
   Άραγε τι γίνεται όταν έχεις να κάνεις με πολλαπλά γονίδια που αλληλεπιδρούνε; ακόμα και 100% κλώνοι να γεννιόμασταν απο γενιά σε γενιά και με ίδιες εμπειρίες,δεν μπορείς να βάλεις σε κουτάκια την εμπειρία του ατόμου,ειδικά όταν χρησιμοποιείς την λέξη "ψυχισμός" και πιστεύεις σ'αυτήν.

   Διαγραφή
  6. Όντως έτσι πρέπει να είναι. Αλλιώς δεν θα γινόταν ένας φυλετικός τύπος να παρουσιάζει διαφορετικό "ψυχισμό" από αυτόν του τύπου του και αυτό προφανώς δεν γίνεται.Πάντως ευχαριστώ για τις απαντήσεις, μου έλυσες αυτή την απορία.

   Διαγραφή
 4. Πώς ταξινομείτε τον Παύλο Γερουλάνο;

  https://www.dimokratiki.gr/wp-content/uploads/2016/04/%CE%93%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A3-744x547.jpg

  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTX2Vr1Sf-7I6n6X-QfKIMRwZ_LHD-LfTwV32gYMKoOH8TUhuRDwA

  https://2.bp.blogspot.com/-Seqrxdve45U/TtavT9zXgnI/AAAAAAAAOzA/71bG_ud5aDU/s1600/GEROULANOS+KAI+SYZYGOS.JPEG

  http://zalmoxis.files.wordpress.com/2009/10/geroulanos.jpg

  https://fimotro.gr/wp-content/uploads/2018/12/1476791-geroulanos-930-2.jpg

  Τον Γιάννη Στάνκογλου:

  https://tospirto.net/system/media/293842/main__DSC9587.JPG?1530098915

  https://www.espressonews.gr/sites/default/files/field/image/1171_gianis_stankogloy_2492015.jpg

  http://www.thetoc.gr/images/articles/4/article_130433/upl5898c4a75ce0c.jpg

  Και τον Δημήτρη Δέμο:

  http://www.pan-orama.org/wp-content/uploads/2017/03/Demos-Dimitris.jpg

  http://healthellas.gr/wp-content/uploads/2015/02/Demo150225a.jpg


  Όσο για το άρθρο, όλα σχεδόν είναι ακριβή. Το μόνο για το οποίο διαφωνώ είναι για την κοινωνικότητα των Μεσογειακών. Δεν νομίζω να είναι κοινωνικά ντροπαλοί οι Μεσογειακοί. Όσο για την καλλιτεχνική ευαισθησία, δεν θα μπορούσε να είναι πιο αληθές. Η βρετανική τέχνη μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα το αποδεικνύει κάλλιστα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. http://www.ishow.gr/Thumbnail.ashx?url=/files/shows/images/C0/C0D775BA-E03C-43F3-9FFB-51CB54C9D9A2.jpg&width=950&height=750&x1=0&y1=0&x2=0&y2=0

  Σε ποιο φυλετικό τύπο ανήκει?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στον ίδιο τύπο που ανήκουν και αυτοί. Στον ανάμεικτο με λευκούς Έλληνες.

   http://ftp.artandlife.gr/images/328x400/350773.jpg
   https://www.iapopsi.gr/wp-content/uploads/2017/09/207431_1016156975443_2509_n.jpg
   https://i1.prth.gr/images/963x541/files/2016/09/06/makis.jpg
   https://i.ytimg.com/vi/zTP683jbkc0/hqdefault.jpg

   Πολλοί έχουν τσιγγάνικο αίμα.

   https://www.daddy-cool.gr/epikerotita/15-diasimi-ellines-me-tsinganiki-katagogi.html

   Διαγραφή
  2. Ναι μόνο που αυτοί οι "Έλληνες" που έστειλες είναι γνωστώς τσιγγάνοι. Δεν θεωρούνταν ποτέ Έλληνες. Και όλοι σχεδόν οι Έλληνες και επί δέρματος και επί φαινοτύπου είναι λευκοί. Δεν καταλαβαίνω που το πας.

   Διαγραφή
  3. Δεν είναι καθαροί τσιγγάνοι αλλά Έλληνο-τσιγγάνοι ή Ευρωπαίοι-τσιγγάνοι, δηλαδή ανάμεικτοι τσιγγάνοι με Έλληνες ή Ευρωπαίους ή έχουν τέτοια μακρινή καταγωγή. Πχ ο Στάθης Αγγελόπουλος έχει πατέρα γύφτο και μάνα Ελληνίδα(η οποία μάλιστα είναι ξανθιά και γαλανομάτα). Ο ίδιος δεν νιώθει κοντά στους γύφτους και δεν ήθελε να παντρευτεί τσιγγάνα.

   "Στάθης Αγγελόπουλος: Νομίζω ότι δεν μπορώ να παντρευτώ μια τσιγγάνα

   Ο Στάθης Αγγελόπουλος μίλησε και για την προτροπή του πατέρα του να παντρευτεί τόσο ο ίδιος όσο και ο αδελφός του τσιγγάνα:

   Με τη νοοτροπία της φυλής δεν ταιριάζω, επειδή μεγάλωσα μακριά από αυτή. Γι’ αυτό νομίζω ότι δεν μπορώ να παντρευτώ μια τσιγγάνα."
   https://www.newsbeast.gr/lifestyle/arthro/2400168/stathis-angelopoulos-nomizo-oti-den-boro-na-pantrefto-mia-tsingana


   ο Αλέξανδρος Χατζής έχει πατέρα γύφτο και μάνα Γερμανίδα.

   "Ο Αλέξανδρος Χατζής, γεννήθηκε από γερμανίδα μητέρα την Ούρσουλα von Jordis στο Bad Nauheim της Γερμανίας."
   https://www.alexandroshatzis.com/biography_.html

   Κάποιοι τσιγγάνοι έχουν λευκό δέρμα λόγο ανάμειξης με Έλληνες ή Ευρωπαίους. Οι περισσότεροι τσιγγάνοι έχουν σκούρο καφέ δέρμα. Από την άλλη υπάρχουν Έλληνες που έχουν σκούρο δέρμα, αυτοί είναι ανάμεικτοι με Μεσανατολίτες, έχουν περισσότερο ή λιγότερο και Μεσανατολίτικη καταγωγή. Ο Σώτης Βολάνης έχει λευκό δέρμα γιατί είναι ανάμεικτος με Έλληνες ή Ευρωπαίους.

   https://www.youtube.com/watch?v=k-_cMU2ja-E

   Εδώ φαίνεται η διαφορά με έναν σκουρόδερμο "Έλληνα"
   https://www.youtube.com/watch?v=bTYOo9zqVXg

   Διαγραφή
  4. Οι συνήθεις τσιγγάνοι έχουν σκούρο καφέ δέρμα.

   https://www.youtube.com/watch?v=97Ij9E4uQBo
   https://www.youtube.com/watch?v=zzNHRNB29nw

   Διαγραφή
  5. Ναι, και πάλι το 98% των Ελλήνων είναι ανοιχτόδερμοι φυσικά. Άλλο αν μαυρίζουν εύκολα. Αυτό είναι προσαρμογή στο κλίμα. Πολύ λίγοι είναι σκουρόδερμοι και δεν είναι ούτε το 2% των Ελλήνων.

   Διαγραφή
  6. Και για τον Στάθη Αγγελόπουλο, όντως η μητέρα του μικρή ήταν σχεδόν κυριολεκτικά λευκόξανθη με σκούρα γαλανά μάτια. Δεν είναι σπάνιο ανάμεσα στους Έλληνες, αλλά από την άλλη δεν είναι καν συχνό. Αλλά η συγκεκριμένη επέλεξε έναν γύφτο. Ευτυχώς που ο γιος της είναι πρασινομάτης. Αλλά δεν είναι αρκετό για να αποτρέψει την φυλετική αλλοίωση. Αλλά και πάλι, απίστευτα ελάχιστοι Έλληνες υπόκεινται σε επιμειξίες με τσιγγάνους. Όχι μόνο επειδή οι Έλληνες δεν το θέλουν σχεδόν ποτέ, αλλά και οι τσιγγάνοι κυρίως δεν το θέλουν καθόλου.

   Διαγραφή
 6. Μερικοί απο τους υβριστές των Μεσογειακών του The Apricity forum
  https://i.ibb.co/kg051WJ/The-Apricity.jpg

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των αναγνωστών τους.