Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018

Νίτσε: Η αιώνια επιστροφή


"Θεμελιώδεις καινοτομίες: Στη θέση των "ηθικών αξιών", καθαρά νατουραλιστικές αξίες. Νατουραλιστικοποίηση της ηθικής...

Στη θέση της "μεταφυσικής" και της θρησκείας, η θεωρία της αιώνια επιστροφής (αυτή ως μέσο αναπαραγωγής και επιλογής)"

Friedrich Nietzsche, Will to Power, 462


Ο Νίτσε ζητά την απόρριψη της σημερινής ηθικής και την αντικατάσταση από μια φυσιοκρατική ηθική. Η σύγχρονη ηθική βρίσκεται σε σύγκρουση με τη φυσική πραγματικότητα και θα πρέπει να αντικατασταθεί. Οι αξίες που θα πρέπει να διέπουν την κοινωνία θα πρέπει να έρχονται σε αρμονία με τη φύση και όχι να προέρχονται από τεχνητούς ηθικισμούς. Η σύμπλευση με τους φυσικούς νόμους θα πρέπει να αποτελέσει ξανά τον βασικό πυρήνα της θρησκείας. Η αιώνια επιστροφή, αποτελεί μια βαθύτερη αλήθεια της φύσης, βάσει της οποίας...

Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018

Χάρτης των πρώιμων μεταναστεύσεων του ανθρώπου - Griffith Taylor

Κάντε κλικ για μεγέθυνση

O Thomas Griffith Taylor ήταν Βρετανός γεωγράφος, ανθρωπολόγος και εξερευνητής, που δραστηριοποιήθηκε στην Αυστραλία. Βασικός άξονας του έργου του ήταν η μελέτη της φυλετικής διαφοροποίησης υπό το πρίσμα της γεωγραφίας. Ο χάρτης απεικονίζει τις πρώιμες μεταναστεύσεις του ανθρώπου, όπως προκύπτουν από την γεωγραφική μελέτη της διαφοροποίησης του κεφαλικού δείκτη.

Τα ανθρωπολογικά γνωρίσματα απαιτούν πολλές γενιές για να διαφοροποιηθούν σημαντικά. Συνεπώς, με προσεκτική μελέτη, μπορούν να εντοπιστούν οι γεωγραφικές ζώνης διαφοροποίησης ενός ανθρωπολογικού γνωρίσματος, ώστε να εξαχθεί πληροφορία για την πορεία των πρώιμων μεταναστεύσεων του ανθρώπου. Εξετάζοντας τον κεφαλικό δείκτη, προκύπτει ότι υπάρχουν συγκεκριμένες μακροπρόθεσμες τάσεις μετακίνησης των διαφόρων φυλών του πλανήτη.

Η μεγαλύτερης έκτασης μετακίνηση είναι αυτή που προέρχεται από την κεντρική Ασία, ο μογγολικός-αλπικός κλάδος, που ασκεί πιέσεις...

Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2018

Φυλετικοί κλάδοι της ανθρωπότητας - Γερμανική πηγή


Η εικόνα παρουσιάζει τους κύριους φυλετικούς κλάδους της ανθρωπότητας. Οι τέσσερις φυλετικοί κλάδοι που δίνονται είναι οι εξής: Ευρωπιδικοί, Αυστραλοειδείς (Νεγροειδείς), Νέγροι και Μογγόλοι. Οι φαινοτυπικές διαφορές μεταξύ των φυλετικών κλάδων είναι εμφανείς και στον πλέον ανίδεο. Οι ανθρωπολόγοι τις μελετούν με επιστημονικές μεθόδους.

Από κάθε φυλετικό κλάδο παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά τέσσερις φυλετικοί τύποι. Προφανώς δεν υπάρχει καμία αντικειμενικότητα στους Ευρωπιδικούς, εφόσον παρουσιάζονται ως αποκλειστικά Νορδικοί ή έστω μίξεις τους!

Με τη σειρά, από πάνω προς τα κάτω και από αριστερά προς τα δεξιά, οι εικονιζόμενοι ανήκουν στους εξής φυλετικούς τύπους:...

Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018

Οι θεμελιώδεις νόμοι της ανθρωποκοινωνιολογίας

Τα κοινωνικά φαινόμενα επηρεάζονται σε βαθύτερο επίπεδο από την φυλετική σύσταση του πληθυσμού. Κι ενώ διαισθητικά οι περισσότεροι το αντιλαμβάνονται, αναλυτικά στοιχεία για την σύνδεση κοινωνικών συμπεριφορών και φυλής άρχισαν να συσσωρεύονται με την ανάπτυξη της επιστήμης της φυσικής ανθρωπολογίας. Ενδεικτική προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η δημοσίευση του Αμερικανού κοινωνιολόγου Carlos Closson, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Political Economy, υπό τον τίτλο "The Fundamental Laws of Anthropology". Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από το βιβλίο του Georges Vacher de Lapouge με τίτλο Les sélections sociales και αναλύει τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης της κοινωνιολογίας υπό το πρίσμα της φυσικής ανθρωπολογίας.

Η ανθρωπολογία είναι προορισμένη να φέρει μια επανάσταση στις πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες. Παρότι τα κοινωνικά φαινόμενα καθορίζονται από συγκεκριμένους νόμους, αυτοί οι νόμοι δεν έχουν γίνει ακόμη αντιληπτοί από τους θεωρητικούς και τους μελετητές, σε βαθμό που η ίδια η επιστήμη της κοινωνιολογίας...

Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018

Ο Δαρβίνος για τις φυλετικές διαφορές στις πνευματικές ικανότητες


"Η ποικιλότητα και διαφορετικότητα των πνευματικών δυνατοτήτων των ανθρώπων της ίδιας φυλής, να μην αναφέρουμε τις μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών φυλών, είναι τόσο περιβόητη, που δεν χρειάζεται να ειπωθεί εδώ καμιά λέξη."

Charles Darwin, The Descent of Man


Διαφορετική φυλή, εκτός από διαφορετικά σωματικά γνωρίσματα, σημαίνει και διαφορετικά ψυχικά γνωρίσματα. Ο Δαρβίνος αναγνωρίζει ότι λόγω μεταβλητότητας υπάρχουν διαφορές στις πνευματικές δυνατότητες μεταξύ των ατόμων της ίδιας φυλής. Όμως μεγαλύτερες διαφορές εντοπίζονται μεταξύ ατόμων διαφορετικών φυλών. Το γεγονός είναι εξόφθαλμο, τόσο που ο Δαρβίνος το θεωρεί αυτονόητο και βρίσκει περιττό να επεκταθεί.

Στη σύγχρονη εποχή μας ζητούν να ακολουθήσουμε...

Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018

Φυλετικός χάρτης της Ευρώπης - Fischer & Lenz


Ο χάρτης παρουσιάζει την κατανομή των φυλετικών τύπων στην Ευρώπη. Προέρχεται από τους Γερμανούς ανθρωπολόγους Eugen Fischer και Fritz Lenz.

Πέραν από μια υπερεκτίμηση των Νορδικών σε Ισπανία και Ρωσία, καθώς και μια υποεκτίμηση των Αλπικών γενικότερα σε όλη την έκταση της Ευρώπης, ο χάρτης απεικονίζει αρκετά ικανοποιητικά την κατανομή των φυλών της Ευρώπης. Οι Μεσογειακοί εμφανίζονται έντονα...

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018

Οι φυλετικοί λόγοι της παρακμής των Ρωμαίων

Το ζήτημα της παρακμή της Ρώμης απασχόλησε τους ανθρωπολόγους. Μελετώντας την ιστορία υπό το φυλετικό πρίσμα, αρκετοί μελετητές βρήκαν τεκμήρια που υποδεικνύουν τους φυλετικούς λόγους της παρακμής των Ρωμαίων. Μπορεί στη Ρώμη να εισήλθαν εξωευρωπαϊκά στοιχεία, όμως η πλειονότητα των Ρωμαίων παρέμειναν Ευρωπαϊκής καταγωγής. Η μεταβολή που οδήγησε στην παρακμή εντοπίζεται στον χαρακτήρα. Μια έλλειψη δυναμισμού, μια πνευματική ένδεια, μια απουσία ενεργητικότητας, μια ανικανότητα ικανούς πολιτικής ηγεσίας, οδήγησε σταδιακά στην παρακμή της Ρώμης. Το στρατιωτικό πλήγμα ήταν η τελευταία σκηνή του δράματος. Υπάρχουν φυλετικά αίτια που οδήγησαν σε αυτήν την μεταβολή του χαρακτήρα;

Όπως απέδειξε ο Fustel de Coulanges, οι Ρωμαίοι είχαν πανομοιότυπα ήθη, έθιμα, θρησκεία και κοινωνικές πρακτικές με τους Έλληνες, κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ήταν απευθείας βιολογικοί τους απόγονοι. Οι ιδρυτές της Ρώμης...

Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018

Δημόπουλος Δ. - Εισαγωγή στη Βιοπολιτική

Ο Δημήτρης Δημόπουλος (1939-2007) ήταν Έλληνας εθνολόγος. Σπούδασε μηχανολογία και μετέπειτα φιλοσοφία. Ασχολήθηκε με την ανθρωπολογία και έγραψε σε διάφορα περιοδικά. Ένα σημαντικό βιβλίο του ήταν η "Εισαγωγή στη Βιοπολιτική", στο οποίο περιγράφει τις βασικές αρχές της βιοπολιτικής. Εξετάζεται η σημασία της κληρονομικόητας, η βιολογική φύση του ανθρώπου, τα φυλετικά γνωρίσματα και η επίδραση του φυλετικού παράγοντα στον πολιτισμό. Το βιβλίο καταπιάνεται περισσότερο με θεωρητικά ζητήματα και λιγότερο με την μελέτη της φυλετικής ανθρωπολογίας.

Το βιβλίο ξεκινά με μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Όταν γνωρίσεις έναν άνθρωπο, το πρώτο που θέλεις να μάθεις για αυτόν είναι η εθνικότητά του. Μετά θα σ'ενδιαφέρει η γλώσσα που μιλά, ίσως το επάγγελμά του, πού κατοικεί ή οτιδήποτε άλλο. Η εθνικότητα φαίνεται ότι είναι η σπουδαιότερη ιδιότητα των ανθρώπων. Η ιστορία δεν είναι τίποτε άλλο από τη διήγηση...

Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018

Καζαντζάκης: Πιστεύω ακλόνητα στην ανισότητα των ανθρώπων

"Δικαιοσύνη θα πει: ο φύσει δούλος να εχτελεί χρέη δούλου κι ο φύσει άρχοντας, χρέη άρχοντα. Γιατί πιστεύω ακλόνητα στην ανισότητα των ανθρώπων. Κι αν σήμερα στην εποχή που ζούμε, μια τίμια ψυχή έχει χρέος να μισεί τη σημερινή οργάνωση του κόσμου, είναι όχι γιατί υπάρχουν αρχόντοι και δούλοι, παρά γιατί οι αρχόντοι οι σημερινοί έχασαν τις παλιές αρχοντικές αρετές και κατάντησαν μέσα τους δούλοι."

Νίκος Καζαντζάκης, Ταξιδεύοντας – Ιαπωνία


Ο Καζαντζάκης υπερασπίζεται την αριστοκρατική δομή της κοινωνίας. Η κοινωνική διαστρωμάτωση πρέπει να προκύπτει από τη φύση των ατόμων, δηλαδή βιολογικά και προφανώς κατ' επέκταση φυλετικά. Οι εκ φύσεως διαφορές οδηγούν σε εμφανή ανισότητα μεταξύ των ανθρώπων, όποιο κριτήριο και αν τεθεί. Ο Καζαντζάκης θέτει και ένα άλλο σημαντικό ζήτημα, προφανώς παρμένο από τον Νίτσε, σχετικά με τις ανώτερες τάξεις σήμερα. Οι σημερινοί άρχοντες...

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018

Σκίτσα ανθρωπολογικών μετρήσεων

Ο Earnest Albert Hooton ήταν ένας από τους διασημότερους Αμερικανούς ανθρωπολόγους. Καθηγητής του Harvard, υποστήριξε τον φυλετισμό και προώθησε το φυλετικό ζήτημα στην δημόσια σφαίρα. Στις μελέτες του υιοθέτησε συστηματικά την τυπολογική προσέγγιση. Στο σημαντικότερο βιβλίο του Up from the Ape, παραθέτει ανθρωπομετρικό παράρτημα, όπου αναλύονται οι μέθοδοι της ανθρωπομετρίας και οι συνήθεις ανθρωπολογικές μετρήσεις. Για κάθε μία από τις μετρήσεις δίνονται λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο πραγματοποίησής τους στους ζώντες. Ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για φυσικούς ανθρωπολόγους.

Κάποιες από τις μετρήσεις που λαμβάνονται στο ανθρώπινο σώμα, που δείχνονται σε μορφή σκίτσου, είναι οι εξής:...

Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018

Οι χρωματικές κλίμακες Bunak


Η εικονιζόμενη χρωματική κλίμακα ματιών, εισήχθη από τον ρώσο ανθρωπολόγο Viktor Valerianovich Bunak. Χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα από την ρωσική ανθρωπολογική σχολή. Η κλίμακα είναι ιδιαίτερα αξιόλογη και με σαφή ταξινόμηση, παρότι συνήθως προτιμάται η κλίμακα Martin-Schulz ή η αντεστραμμένη κλίμακα Martin.

Οι χρωματικές αντιστοιχίσεις της κλίμακας Bunak είναι οι εξής:...

Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018

Όταν τα πράγματα βαλτώνουν

Όταν δραστηριοποιούμαστε σε μια ομάδα ανθρώπων, συχνά εμφανίζεται το φαινόμενο τα πράγματα να μην πηγαίνουν καλά και οι στόχοι να μην επιτυγχάνονται. Είτε μιλάμε για μια επιχείρηση, είτε για έναν οργανισμό, είτε για έναν σύλλογο, είτε για μία κρατική δομή, κτλ, σίγουρα θα έχετε βρεθεί σε μια κατάσταση, όπου τίποτα δεν βελτιώνεται και όλα έχουν βαλτώσει. Ειδικότερα, αναφερόμαστε στις περιπτώσεις που η καθίζηση δεν οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες ή σε έλλειψη κατάρτισης. Η παρακμιακή κατάσταση είναι εμφανής σε όλους, αλλά δύσκολα μπορεί κανείς να εξηγήσει επακριβώς τι είναι αυτό που κρατά την ομάδα πίσω, με αποτέλεσμα η κατάσταση να διαιωνίζεται. Πολλές δικαιολογίες εφευρίσκονται, όμως τίποτα δεν διορθώνει την κατάσταση. Αν δούμε βαθύτερα, θα δούμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις το πρόβλημα έγκειται στον ανθρώπινο παράγοντα.

Μια κατάσταση βραδυκίνητη, όπου διαρκώς ανακύπτουν εμπόδια από το πουθενά, όπου συνέχεια βρίσκονται λόγοι για να μην γίνεται τίποτα γρήγορα και αποτελεσματικά...

Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018

Δημοσθένης: Αίμα εναντίον χρήματος"Γιατί για εσάς, άνδρες Αθηναίοι, που είστε πολίτες από τη γέννησή σας, θα ήταν ατιμωτικό να εκτιμάτε οποιοδήποτε ποσό πλούτου πάνω από την καλή καταγωγή."

Δημοσθένης, Παραγραφή υπέρ Φορμίωνος, 36.30


Τα κείμενα της αρχαίας Ελληνικής γραμματείας βρίθουν από υψηλά διδάγματα. Ο Δημοσθένης θεωρεί ατιμωτικό να επιλέγεται σύντροφος με κριτήριο τον πλούτο, αντί για την καταγωγή. Σύνηθες ζήτημα στην αρχαία Ελλάδα προέκυπτε όταν δούλοι ή απελεύθεροι που είχαν αποκτήσει πλούτο, προσπαθούσαν να ενταχθούν στο σώμα των πολιτών με κατάλληλους γάμους. Η αντίδραση των διανοούμενων της εποχής ήταν σφόδρα ενάντια στην πρακτική αυτή, η οποία αλλοίωνε τον χαρακτήρα της...

Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018

Χάρτης χρώματος δέρματος στην Ευρώπη - Alekseyev


Ο χάρτης παρουσιάζει την κατανομή του χρώματος του δέρματος στην Ευρώπη. Προέρχεται από τον Ρώσο ανθρωπολόγο Valery Pavlovich Alekseyev. Για την ταξινόμηση έχει χρησιμοποιηθεί η κλίμακα Luschan.

Οι βαθμίδες 1-12 αντιστοιχούν σε ανοιχτό χρώμα δέρματος και δίνονται με οριζόντια διαγράμμιση στον χάρτη.
Οι βαθμίδες 13-15 αντιστοιχούν σε ελαφρά υποκάστανο χρώμα δέρματος και δίνονται με κάθετη διαγράμμιση στον χάρτη.

Όσοι κατοικούμε στην Ευρώπη αναγνωρίζουμε τις διαβαθμίσεις του χρώματος του δέρματος, που αν ομαδοποιηθούν...

Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018

Συγκριτική μελέτη Λεττονών, Λιθουανών και Λευκορώσων

Στοιχεία για την ανθρωπολογία της βορειοανατολικής Ευρώπης και ειδικότερα της ευρύτερης περιοχής των Βαλτικών χωρών, βρίσκουμε στη μελέτη του Πολωνού ανθρωπολόγου Juljan Talko-Hryncewicz με τίτλο "Zur Anthropologie der Bevolkerung Littauens und Weiss-Russlands", που βρίσκουμε σε παρουσίαση στο περιοδικό Archiv für Anthropologie. Μελετώνται οι Λεττονοί, οι Λιθουανοί και οι Λευκορώσοι από ανθρωπολογικής πλευράς και γίνεται σύγκριση με στοιχεία από τους γειτονικούς λαούς. Οι μελέτες στην περιοχή είναι μετρημένες, με συνέπεια κάθε συνεισφορά να είναι πολύτιμη.

Εξετάστηκαν 583 Λεττονοί-Λιθουανοί και 1102 Λευκορώσοι, άνδρες και γυναίκες. Το μέσο ανάσtημα βρέθηκε...

Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018

Επίκαιρο σχόλιο #4


Ο εικονιζόμενος είναι ελληνόφωνος Εβραίος ενεχυροδανειστής, που οι ύποπτες δραστηριότητές του απασχόλησαν την επικαιρότητα.

Η δράση του είναι γνωστή στις αρχές από υποθέσεις στο παρελθόν, οπότε λογικά δρα υπό την προστασία της εξουσίας. Η τωρινή δίωξή του γίνεται στην προσπάθεια του καθεστώτος να βρει πρώτο θέμα για να παίζουν τα κανάλια και να παραμεριστούν οι κινητοποιήσεις των μαθητών για τη Μακεδονία.

Σε ποιον φυλετικό τύπο ανήκει ο εικονιζόμενος; Βλέπετε γύρω σας καθημερινά, άτομα με παρόμοια γνωρίσματα;

Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018

Κοντρεάνου: Το σχολείο των ηρώων της Λεγεώνας


"Από το σχολείο της Λεγεώνας θα ξεπηδήσει ο νέος άνθρωπος, με ηρωικές αρετές. Ένας γίγαντας της ιστορίας μας, που θα αγωνιστεί και θα νικήσει τους εχθρούς της πατρίδας, με τον αγώνα και τη νίκη του να εκτείνονται πέραν του υλικού κόσμου, στο βασίλειο των αόρατων εχθρών, των δυνάμεων του κακού. Ότι το μυαλό μας φαντάζεται πνευματικό όμορφο, ότι πιο υπερήφανο, μεγάλο, δίκαιο, ισχυρό, σοφό, καθαρό, φιλόπονο και ηρωικό μπορεί να παράξει η φυλή μας, πρέπει να το δώσει το σχολείο της Λεγεώνας! Ένας άνθρωπος στον οποίο όλες οι ικανότητες και το μεγαλείο που έχει δώσει ο Θεός στο αίμα του λαού μας, θα αναπτυχθούν στο μέγιστο βαθμό."Ο Ρουμάνος αγωνιστής εφάρμοσε στην πράξη το όραμά του για τη δημιουργία μιας γενιάς ηρώων, οι οποίοι θα πάρουν το έθνος στις πλάτες τους και θα το οδηγήσουν στο μεγαλείο. Σκοπός της Λεγεώνας ήταν, αξιοποιώντας τα καλύτερα φυλετικά στοιχεία του έθνους, η δημιουργία ενός νέου τύπου ανθρώπου, ο οποίος θα εμφορείται από την ηρωική ηθική.

Η διεργασία για την δημιουργία του νέου ανθρώπου βασίζονταν όχι μόνο στην σφυρηλάτηση χαρακτήρα και στην ατσάλωση του σώματος, αλλά ταυτόχρονα στην πνευματική-μεταφυσική...