Τετάρτη 30 Απριλίου 2014

Οι φυλές της βορείου ΕυρώπηςΟ W. Scheidt δημοσίευσε μια μελέτη σχετικά με τις φυλές της βορείου Ευρώπης. Ο συγγραφέας αναζητά τα φυλετικά στοιχεία σε Σκανδιναβία και Βρετανικές νήσους. Κάνοντας μια εκτεταμένη μελέτη πάνω στη βιβλιογραφία, καταλήγει σε δείγμα 42 χιλιάδων ατόμων. Προσπαθεί να βγάλει συμπεράσματα σχετικά με τη φυλετική κατηγοριοποίηση στη βόρεια Ευρώπη, βασισμένος σε ανθρωπολογικές μετρήσεις και παρατηρήσεις.

Η κλασική άποψη είναι ότι η Νορδική φυλή είναι ψηλή, με λεπτό πρόσωπο, ανοιχτά μαλλιά και μάτια. Ωστόσο σε πολλές περιοχές...

Τρίτη 29 Απριλίου 2014

Χάρτης του δείκτη HLI στην Ευρώπη - Lundman


Ο δείκτης HLI (Height-Length Index) είναι ο λόγος του ύψους της κεφαλής προς το μήκος της. Το ύψος μετριέται από το άνω άνοιγμα του ακουστικού πόρου μέχρι την κορυφή του κεφαλιού (bregma). Με αυτόν τον δείκτη οι ανθρωπολόγοι προσπαθούν να δείξουν το πόσο προεξέχει το κεφάλι προς τα πάνω, δηλαδή αν κάποιος είναι υψίκρανος ή όχι.Ο Lundman έκανε εκτεταμένη χρήση και μέτρηση του δείκτη αυτού.

Όμως ο δείκτης αυτός δεν θεωρείται αξιόπιστος, διότι επηρεάζεται από το κεφαλικό μήκος. Το ίδιο κρανιακό ύψος, για διαφορετικό μήκος δίνει αλλη τιμή HLI, γεγονός που προκαλεί σύγχυση. Συνεπώς ο δείκτης δείχνει περισσότερο το κατά πόσον το κρανίο είναι σαν πιεσμένο από πίσω και προεξέχον προς τα πάνω. Η βόρεια Ευρώπη έχει χαμηλό κρανιακό ύψος και μεγάλο μήκος, συνεπώς ο δείκτης είναι μικρός. Αντιθέτως στις περιοχές των Διναρικών και των Αρμενοειδών, το κρανιακό ύψος είναι μεγάλο, ενώ το κρανιακό μήκος είναι μικρό, συνεπώς το HLI είναι μεγάλο. Στην Ευρώπη, μεγάλο κρανιακό ύψος έχουν κατά μέσο όρο Διναρικοί και Αρμενοειδείς, ενώ μικρότερο οι Νορδικοί, Ατλαντοειδείς, Μεσογειακοί.

Δευτέρα 28 Απριλίου 2014

Οι ανθρωπολογικές παρατηρήσεις του Γαληνού

Ο Γαληνός (129-199μ.Χ) ήταν Έλληνας ιατρός της αρχαιότητας. Ασχολήθηκε με τους περισσότερους τομείς της ιατρικής. Το έργο του ήταν ογκοδέστατο. Παρότι ο Ιπποκράτης είναι ο πιο διάσημος ιατρός της Ελληνικής αρχαιότητας, τα βιβλία του Γαληνού ήταν αυτά που διδάσκονταν για 15 αιώνες στις σχολές της Ευρώπης, μέχρι την ανάπτυξη της σύγχρονης ιατρικής. Το έργο του Γαληνού επηρέασε καταλυτικά την ανάπτυξη της ιατρικής επιστήμης.

Ο Γαληνός έκανε πολλά ταξίδια σε Ευρώπη, Αφρική και Ασία, για να μελετήσει ιατρικά ζητήματα. Εκτός από τις ανατομικές παρατηρήσεις, στο έργο του κάνει αρκετές αναφορές για τα χαρακτηριστικά των λαών στον ευρύτερο χώρο του Ελληνισμού. Μια συλλογή αυτών των παρατηρήσεων παρουσιάστηκε στο περιοδικό της Ανθρωπολογικής Εταιρίας του Παρισιού, της οποίας μεταφέρουμε τα κυριότερα σημεία.

Στο βιβλίο του Περί Κράσεων και σε άλλα αποσπάσματα, ο Γαληνός διαπιστώνει ότι...

Παρασκευή 25 Απριλίου 2014

Οι φυλετικές διαφορές στις νοητικές λειτουργίες

O R.S. Woodworth δημοσίευσε ένα άρθρο για τις ψυχικές διαφορές μεταξύ των φυλών, υπό τον τίτλο "Racial differences in mental traits". Η μελέτη του εστιάζει στις διαφορές στις αισθήσεις και στις βασικές νοητικές λειτουργίες.

Πάντοτε για να αναπαραστήσουμε στο μυαλό μας ένα σύνολο ανθρώπων, λαμβάνουμε ένα τυπικό παράδειγμα ως αντιπροσωπευτικό. Πώς μπορεί να γίνει αυτό όμως, εφόσον όλοι οι άνθρωποι διαφέρουν μεταξύ τους; Εξετάζοντας τα σωματικά και ψυχικά χαρακτηριστικά, τα μέλη του συνόλου βρίσκονται κοντά στον μέσο όρο, με λίγα άτομα να βρίσκονται μακριά, πάνω ή κάτω από αυτόν. Και πάλι όμως ο μέσος όρος είναι ανεπαρκής καθώς δεν δείχνει την μεταβλητότητα εντός του συνόλου. Η διασπορά γύρω από τον μέσο όρο δείχνει ότι ένα άτομο του συνόλου θα μπορούσε άνετα να ανήκει σε γειτονικό σύνολο. Ο Woodworth φέρνει ως παράδειγμα την Ευρώπη, όπου παρά τις επιφανειακές διαφορές, ένα μεγάλο τμήμα κάθε Ευρωπαϊκού έθνους θα μπορούσε να ανταλλαχθεί...

Πέμπτη 24 Απριλίου 2014

Κορμικός δείκτης σε όλον τον πλανήτη - Biasutti


Κορμικός δείκτης είναι ο λόγος του καθιστού ύψους προς το συνολικό ύψος του ατόμου. Δηλώνει έμμεσα το πόσο μακριά σκέλη έχει κάποιος. Όσο πιο μικρός είναι ο δείκτης, τόσο τα πόδια είναι πιο μακριά και γενικά τα σκέλη. Δημιουργείται συχνά σύγχυση με τον σκελικό δείκτη, όμως και οι δύο δείκτες περιέχουν την ίδια πληροφορία. Ο χάρτης είναι από το έργο του Renato Biasutti, Le Razze e i Popoli della Terra.

Μικρό κορμικό δείκτη, δηλαδή μικρό κορμό και μεγάλα άκρα, έχουν οι νέγροι και οι αβορίγινες και ονομάζονται μακρόσκελοι. Αντιθέτως βραχύσκελοι είναι οι σχεδόν όλοι οι μογγόλοι, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές του κόσμου είναι σε ενδιάμεση κατάσταση.

Τρίτη 22 Απριλίου 2014

Φυλετική ιστορία και πολιτική της αρχαίας Αθήνας

Τα φυλετικά ζητήματα στην αρχαία Ελλάδα επηρέαζαν σημαντικά την κοινωνία και την πολιτική. Μια εξαιρετική μελέτη για την φυλετική ιστορία και πολιτική της αρχαίας Αθήνας έκανε ο Dally υπό τον τίτλο "La selection ethnique chez les Grecs anciens". Θα παρουσιαστούν τα κυριότερα σημεία του κειμένου.

Φιλόσοφοι και ιστορικοί έχουν αναρωτηθεί ανά τους αιώνες πώς ένα τόσο μικρό έθνος, το Ελληνικό, που στην αρχαιότητα ο πληθυσμός του δεν υπερέβη ποτέ το ένα εκατομμύριο, έδωσε τόσο μεγάλο πλήθος ηρώων, ποιητών, καλλιτεχνών και συγγραφέων, με τα έργα τους να θαυμάζονται ακόμα και σήμερα. Τα πρότυπα ηθικής και αισθητικής έφτασαν την τελειότητα, παρουσίαζοντας ένα μεγαλείο που...

Δευτέρα 21 Απριλίου 2014

Η μορφή της μύτης σύμφωνα με τον Alphonse Bertillon

O Alphonse Bertillon ήταν Γάλλος αστυνομικός, ο οποίος εδραίωσε τις ανθρωπολογικές τεχνικές στην εγκληματολογία. Σε μια μελέτη του "La morphologie du nez" στο Revue d'Anthropologie το 1887, παρουσίασε τις διάφορες μορφές της μύτης στον άνθρωπο, με βάση τις μέλέτες του σε χιλιάδες κρατούμενους στη Γαλλία.

Η μύτη δίνει χαρακτήρα σε κάθε άνθρωπο και παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία. Ο Bertillon ξεχωρίζει τη βάση της μύτης, το σχήμα της κυρίως μύτης και τέλος το ύψος και το πλάτος, στα ρουθούνια.

Η βάση χωρίζεται σε ανυψωμένη, ίσια και κυρτή.
Η μορφή της μύτης χωρίζεται σε κοίλη, ίσια, κυρτή, κυρτή με "γωνία", κυματιστή.
Το ύψος χωρίζεται σε ψηλό, μέσο, χαμηλό και το πλάτος σε μικρό, μεσαίο, μεγάλο.

Στο σχήμα, οι σειρές αντιστοιχούν στην βάση της μύτης και οι στήλες στο σχήμα της κυρίως μύτης. Δηλαδή η πρώτη σειρά δείχνει μόνο μύτες με "ανυψωμένη" βάση, ενώ οι στήλες είναι κατά σειρά η κοίλη, ίσια, κυρτή, κυρτή με γωνία, κυματιστή μορφή, με ανυψωμένη βάση πάντα. Η δεύτερη σειρά έχει ίσια βάση και η τρίτη σειρά έχει κυρτή βάση. Στην τελευταία σειρά φαίνεται το ύψος και το πλάτος της μύτης.

Να σημειώσουμε ότι ο Bertillon κάνει μόνο παρατηρήσεις ως προς την τρισδιάστατη μορφολογία της μύτης και δεν χρησιμοποιεί την κλασική ανθρωπολογική μέτρηση του ρινικού δείκτη. Παρατηρώντας τις μύτες φυλακισμένων διαφόρων ηλικιών, ο Bertillon διαπίστωσε...

Κυριακή 20 Απριλίου 2014

Αδόλφος Χίτλερ - Μια αιωνιότητα εμπρός του

Σήμερα συμπληρώνονται 125 χρόνια από τη γέννηση του Αδόλφου Χίτλερ. Η προσωπικότητά του άφησε ανεξίτηλη σφραγίδα στην ανθρώπινη σκέψη.

Ηγέτες που κατάφεραν να βγάλουν το λαό τους από το τέλμα και να δημιουργήσουν ένα ισχυρό κράτος υπήρξαν πολλοί. Ακόμη περισσότεροι υπήρξαν ιστορικά αυτοί που έκαναν κατακτήσεις. Όμως ο Αδόλφος Χίτλερ έμεινε στην ιστορία για την ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ που έφερε και όχι επειδή έφτιαξε έναν ισχυρό στρατό και κράτος. Η κοινωνική, οικονομική και πολιτική οργάνωση του καθεστώτος που δημιούργησε άγγιξαν την τελειότητα. Η μόρφωση του ανδρός ήταν σπάνια και συνδυαζόμενη με την ακατάβλητη ενεργητικότητα και τον επιβλητικό χαρακτήρα του, οδήγησε στο να κάνει πράξη όλα όσα μελέτησε. Η κοσμοθεώρησή του επισκίασε κάθε άλλο προηγούμενο ιδεολογικό σύστημα.

Στον τομέα της φυλετικής ανθρωπολογίας που εστιάζουμε εδώ, η πολιτική ήταν αξιοθαύμαστη. Η φυλή είναι κύριο συστατικό της κοσμοθεώρησής του. Ήταν η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε φυλετική πολιτική με επισημονικά κριτήρια. Δόθηκε έμφαση στην αύξηση του φυλετικού τύπου του πλέον αντιπροσωπευτικού και άξιου του λαού του, εφαρμόστηκαν πολιτικές ευγονικής και βελτίωσης της φυλής γενικότερα, ενώ η φυλετική ανθρωπολογία διδάχτηκε εκτενώς στα σχολεία και τα πανεπιστήμια, με τη σημασία του φυλετικού παράγοντα να αναδεικνύεται ως του πλέον σημαντικού για την ανθρώπινη ιστορία και τον πολιτισμό.

Η ζωή όλων των ανθρώπων τελειώνει κάποτε, όμως οι μεγάλοι άνδρες ζουν αιώνια, νικώντας τον χρόνο. Η πνευματική παρακαταθήκη του Αδόλφου Χίτλερ είναι ανεκτίμητη. Μετά τον Αδόλφο Χίτλερ τίποτα δεν είναι πλέον ίδιο.

Σάββατο 19 Απριλίου 2014

Η σταθερότητα του κεφαλικού δείκτη ως προς την ηλικία

Αρκετές ανθρωπολογικές μετρήσεις εξαρτώνται από την ηλικία αυτού που μετράται. Κλασικά παραδείγματα είναι το ύψος, το βάρος, η διάμετρος του θώρακα, κτλ. Για την εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων στην ανθρωπολογία πρέπει οι μετρήσεις να μην εξαρτώνται από την ηλικία. Συνήθης τακτική είναι να επιλέγονται για ανθρωπολογικές μετρήσεις άνθρωποι άνω των 18 ή και περισσότερο, όταν τα σωματικά χαρακτηριστικά έχουν σταθεροποιηθεί, ενώ οι ηλικωμένοι πρέπει να αποφεύγονται. Η μεταβολή των σωματικών γνωρισμάτων ως προς την ηλικία έχει μεγάλη σημασία για την ανθρωπολογία.

Μια σημαντική μελέτη επί του θέματος δημοσιεύτηκε στο περιοδικό της Ανθρωπολογικής Εταιρίας του Παρισιού, υπό τον τίτλο L'évolution des caractères morphologiques en fonction de l'âge, chez 2089 Français de 20 à 91 ans. Πραγματοποιήθηκε έρευνα σε 2089 Γάλλους, ηλικίας από 20 έως 91 ετών για να διαπιστωθεί η μεταβολή των σωματικών γνωρισμάτων με την ηλικία. Επειδή είναι χρονοβόρα η μελέτη των ίδιων ανθρώπων κατά τη διάρκεια της ζωής τους, λαμβάνεται μεγάλο δείγμα ώστε να θεωρείται ομοιογενές, διαφόρων ηλικιών.

Η μελέτη είναι εξονυχιστική για κάθε σωματικό γνώρισμα. Για μερικά από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά, τα αποτελέσματα της μελέτης είναι τα εξής:...

Παρασκευή 18 Απριλίου 2014

Χάρτης κεφαλικού δείκτη του κόσμου - Biasutti

Πατήστε πάνω για μεγέθυνση

Ο Renato Biasutti έκανε εντυπωσιακή δουλειά στο κορυφαίο του βιβλίο Le Razze e i Popoli Della Terra. Στον χάρτη φαίνεται λεπτομερώς η κατανομή του κεφαλικού δείκτη στον πλανήτη. Είναι πολύ πιο λεπτομερής και ακριβής από αυτόν του Ripley, καθώς παρουσιάστηκε πολλές δεκαετίες αργότερα, το 1940. Υπάρχει και ένας παρόμοιος λιγότερο λεπτομερής χάρτης, από προηγούμενη έκδοση λογικά.

Αξιοσημείωτοι οι θύλακες μεσοκεφαλίας στην Αφρική, στα νότια της Αραβικής χερσονήσου, ενώ για την Ασία που θεωρείται παραδοσιακά το κέντρο της βραχυκεφαλίας, αυτό φαίνεται να ισχύει μόνο για την κεντρική Ασία, ενώ σε πολλές βόρειες και ανατολικές περιοχές η κατά μέσο όρο μεσοκεφαλία υπερισχύει. Η Ευρώπη είναι από ότι φαίνεται η πιο βραχυκέφαλη ήπειρος, με την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, δηλαδή πάνω από τη μισή έκταση, να είναι οι κατ'εξοχήν βραχυκέφαλες περιοχές.

Πέμπτη 17 Απριλίου 2014

Hooton E. - Physical anthropology of Ireland

O Earnest Hooton (1887-1954) ήταν φυσικός ανθρωπολόγος από τις ΗΠΑ. Στο βιβλίο του Physical anthropology of Ireland, προβαίνει σε μία εξονυχιστική ανθρωπολογική μελέτη του πληθυσμού της Ιρλανδίας.

Το δείγμα του προέρχεται από όλες τις επαρχίες του νησιού. Έγινε κάθε δυνατή ανθρωπολογική μέτρηση και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε αναλυτικούς χάρτες και πίνακες. Ο Hooton προβαίνει σε προσάθεια συσχέτισης των ανθρωπολογικών γνωρισμάτων με τις κοινωνικές και θρησκευτικές διαφορές στην κοινωνία της Ιρλανδίας.

Μία ενδιαφέρουσα παράμετρος της έρευνας είναι η απόπειρα του Hooton να ταξινομήσει...

Τρίτη 15 Απριλίου 2014

Οι διαφορές Διναρικών - Αρμενοειδών κατά Eickstedt

 

Πολλοί που ασχολούνται με την φυλετική ανθρωπολογία έχουν δυσκολία να διακρίνουν τους Διναρικούς από τους Αρμενοειδείς. Ακόμα και ανθρωπολόγοι τους θεώρησαν είτε ανήκοντες σε κοινό τύπο ή σε συγγενή. Ωστόσο η πραγματικότητα είναι αλλιώτικη. Οι Διναρικοί είναι καθαρά διαφορετικοί από τους Αρμενοειδείς και καθόλου συγγενείς. Στη συμπεριφορά είναι απολύτως άσχετοι μεταξύ τους, καθώς η ψυχοσύνθεση του Διναρικού δεν έχει καμία σχέση με αυτή του Αρμενοειδή. Στην εμφάνιση από την άλλη, υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία που δημιουργούν τη σύγχυση. Η κυρτή μύτη και η βραχυκεφαλία, δημιουργούν την εντύπωση ομοιότητας, που περιστασιακά πράγματι υπάρχει, αλλά όμως υπάρχουν και διαφορές στην εμφάνιση. Κάποιες από αυτές τις κατά μέσο όρο διαφορές περιγράφει ο Eickstedt:

- Οι Διναρικοί είναι ψηλοί και λεπτοί, οι Αρμενοειδείς έχουν μέτριο ύψος και είναι πιο ευρύσωμοι.
- Οι Διναρικοί έχουν οστεώδη μύτη, οι Αρμενοειδείς έχουν σαρκώδη μύτη.
- Οι Διναρικοί έχουν σκληρά χαρακτηριστικά, οι Αρμενοειδείς εχουν πολλούς μαλακούς ιστούς.
- Οι Διναρικοί έχουν μακρύ πρόσωπο, οι Αρμενοειδείς κοντύτερο.

Οι Διναρικοί και οι Αρμενοειδείς στην Ελλάδα προκαλούν έντονο ενδιαφέρον, καθώς βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό και σε γειτονικά κράτη και λαούς.

Δευτέρα 14 Απριλίου 2014

Υπάρχουν φυλετικά ομοιογενείς κοινωνίες;

Η φυλετική ομοιογένεια συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή και στην επιδίωξη κοινών στόχων. Το κοινά ψυχικά γνωρίσματα αντιστοιχούν σε παρόμοιες συμπεριφορές και προτιμήσεις, εδραιώνοντας σε μεγάλο βαθμό την σταθερότητα σε κοινωνικό, πολιτισμικό και θρησκευτικό επίπεδο. Ωστόσο, υπάρχουν φυλετικά ομοιογενείς κοινωνίες ή μήπως η ανομοιογένεια είναι ο κανόνας;

Το ζήτημα αυτό έχει απασχολήσει τους ανθρωπολόγους. Θεωρείται πως όταν ο ανθρώπινος πληθυσμός ήταν ελάχιστος...

Κυριακή 13 Απριλίου 2014

Ο Ρόζενμπεργκ για το φυλετικό περιεχόμενο του ωραίου


"Η απαίτηση για γενική παραδοχή και αναγνώριση προέρχεται μόνον από ένα φυλετικό-λαϊκό ιδεώδες για το Ωραίο και επεκτείνεται επίσης σ'αυτούς μόνον τους κύκλους, που έχουν συνειδητά ή ασυνείδητα στην καρδιά τους την ίδια ιδέα για την Ωραιότητα."Η αντίληψη της ωραιότητας διαφέρει σε κάθε φυλή. Συνεπώς είναι αδύνατο να γίνεται λόγος, ούτε να επικρατήσουν παγκόσμια πρότυπα ως προς την τέχνη και το ωραίο, όσο και αν προσπαθούν οι παγκοσμιοποιητές.

Σάββατο 12 Απριλίου 2014

Οι ανθρωπολογικές παρατηρήσεις του Ιπποκράτη

Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που μελέτησαν συστηματικά τον κόσμο γύρω τους με βάση την επιστημονική μέθοδο, του πειράματος και της παρατήρησης. Οι γνώσεις του ανθρώπου βρίσκονταν ακόμη σε αρχικό στάδιο, αλλά αυξάνονταν σταδιακά με τη συστηματική μελέτη των επιστημών. Οι Έλληνες άφησαν μια τεράστια παρακαθήκη στην ανθρωπότητα στον επιστημονικό τομέα.

Ο Ιπποκράτης (460 π.Χ.-377 π.Χ.) από την Κω, ήταν αρχαίος Έλληνας ιατρός. Θεωρείται ο πατέρας της ιατρικής επιστήμης. Ίδρυσε δικιά του ιατρική σχολή, έκανε πολλά ταξίδια και συνέγραψε πλήθος βιβλίων. Στα συγγράματά του, εκτός από ιατρικές μελέτες, έκανε αρκετές ανθρωπολογικές παρατηρήσεις.

Μία ενδιαφέρουσα παρατήρησή του είναι ότι "οι ακρωτηριασμένοι γονείς κάνουν παιδιά που δεν είναι", που δείχνει τη μη κληρονόμηση των επίκτητων χαρακτηριστικών. Βέβαια το πρώιμο της εποχής τον οδήγησε σε απόψεις που έχουν αποδειχθεί λαναθασμένες σήμερα. Θα εστιάσουμε στις παρατηρήσεις του περί εμφάνισης και συμπεριφοράς των λαών που ζούσαν στην ευρύτερη περιοχή του Ελληνισμού. Στο έργο του...

Παρασκευή 11 Απριλίου 2014

Η φυλετική τυπολογία στην Ευρώπη κατά Bunak


O Bunak ταξινομεί τις Ευρωπαϊκές φυλές με βάση το -τότε- ύψος, κεφαλικό δείκτη, προσωπικό δείκτη και χρώμα οφθαλμών, ενώ δίνει τις περιοχές όπου θεωρεί ότι βρίσκονται κυρίως αυτοί οι τύποι. Παρότι ορίζει δικούς του τύπους, η αντιστοίχηση είναι περίπου η εξής.

Nothern = Νορδικός
Subnothern = Νορδικός-ΚΜ
Baltic = Νορδικός-Βαλτικός
Central European, West-Alpine, East Alpine = Αλπικoί υποτύποι
Adriatic = Διναρικός
Pontic = υποτύπος Μεσογειακού
Southern European = Μεσογειακός
Weserian = ?, ίσως ΚΜ
Southern = Ατλαντο-Μεσογειακός (έντονα Κρομανοειδής τύπος)
Nothern Atlantic = Ατλαντοειδής

Πέμπτη 10 Απριλίου 2014

Seligman C.G. - Races of Africa

O Charles Gabriel Seligman (1873-1940) ήταν Βρετανός γιατρός και εθνολόγος. Το σημαντικότερο έργο του είναι το βιβλίο του "Races of Africa" του 1930, στο οποίο μελετά τις φυλές της Αφρικής. Αποτέλεσε το πρώτο πλήρες σύγγραμα για τις φυλές της Αφρικής και επηρέασε καταλυτικά τους ανθρωπολόγους στη μελέτη της ηπείρου αυτής.

Η μελέτη είναι κυρίως εθνολογική, ωστόσο αναφέρονται αρκετά ανθρωπολογικά στοιχεία. Στην εισαγωγή αναφέροναι κάποια κριτήρια φυλετικής ταξινόμησης, όπως το χρώμα του δέρματος, η μορφολογία των μαλλιών, το ύψος, ο κεφαλικός δείκτης, ο προγναθισμός που είναι έντονος στην Αφρική, ο ρινικός δείκτης.

Εν συνεχεία περιγράφονται οι φυλές της Αφρικής. Ο Seligman ήταν ο πρώτος...

Τετάρτη 9 Απριλίου 2014

Άγαλμα της θεάς Δήμητρας - ποιον φυλετικό τύπο απεικονίζει;

 
Η θεά Δήμητρα απεικονίζεται ανήκουσα στον Μεσογειακό φυλετικό τύπο. Τα σγουρά μαλλιά, η μύτη, τα χείλη, τα μάτια συνηγορούν σε αυτό. Επίσης, η μεσοπροσωπία είναι συνήθης στις Μεσογειακές. Μάλιστα είναι ένα από τα λίγα αγάλματα όπου σώθηκαν χρώματα, με τα μάτια της θεάς να είναι καστανά.

Δευτέρα 7 Απριλίου 2014

Η φυλετική ανθρωπολογία ενώνει ή διχάζει;

Οι επιστήμες επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων. Κάποιες εξ αυτών επιδρούν έντονα στα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα. Η φυλετική ανθρωπολογία είναι μία από αυτές. Η μελέτη της διαφοροποίησης στον άνθρωπο και η ταξινόμησή του σε φυλές έφερε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο σκέψης της ανθρωπότητας και επιδρά ακόμη στην κοινωνία και στην πολιτική. Η διάδοση της φυλετικής ανθρωπολογίας δημιουργεί ποικίλες αντιδράσεις. Θα εξετάσουμε το κατά πόσον η φυλετική ανθρωπολογία ενώνει ή διχάζει.

Θα μιλήσουμε ειλικρινά. Όλοι οι άνθρωποι θεωρούν δεδομένο ότι υπάρχουν ανθρώπινες φυλές, καθότι η διαφοροποίηση στο ανθρώπινο είδος είναι εξόφθαλμη. Ωστόσο,...

Κυριακή 6 Απριλίου 2014

Φυλετική αλλοίωση και πολιτισμός

"Όταν ένας πολιτισμένος λαός στη διαδρομή του χρόνου αλλάξει τη φυλετική του δομή, αλλάζει αντίστοιχα και η μορφή και το ύφος του πολιτισμού του και όταν ένας πολιτισμένος λαός χειροτερεύσει πολύ από φυλετικής πλευράς, τότε κατ'ανάγκη καταρρέει ο πολιτισμός του"

Erwin Baur

Παρασκευή 4 Απριλίου 2014

Ο Karl Pearson για την κληρονομικότητα των ψυχικών γνωρισμάτων

O Karl Pearson (1857-1936) ήταν Βρετανός μαθηματικός. Υπήρξε κορυφαία μορφή στην επιστήμη της στατιστικής και ένθερμος υποστηρικτής της ευγονικής. Αποδέχτηκε πλήρως την εξελικτική θεωρία και την μη κληρονομικότητα των επίκτητων χαρακτηριστικών. Έφτασε στο συμπέρασμα ότι είναι αδύνατη η βελτίωση της φυλής με "εκπαίδευση" και χωρίς μεθόδους ευγονικής και ότι ο αγώνας για επιβίωση μαίνεται όχι μόνο μεταξύ ανθρώπων, αλλά και μεταξύ φυλών.

O Karl Pearson εξέτασε την κληρονομικότητα των ψυχικών χαρακτηριστικών στη μελέτη του Mental and Moral Inheritance. Αρχικά ο Pearson διαπιστώνει πως όλοι οι άνθρωποι θεωρούν αυτονόητη την κληρονομικότητα στα κατοικίδια ζώα, αλλά οι περισσότεροι αρνούνται...

Πέμπτη 3 Απριλίου 2014

Δημόπουλος Δ. - Η καταγωγή των Ελλήνων

Ο Δημήτρης Δημόπουλος (1939-2007) ήταν Έλληνας εθνολόγος. Σπούδασε μηχανολογία και μετέπειτα φιλοσοφία. Ασχολήθηκε με την ανθρωπολογία και έγραψε σε διάφορα περιοδικά.

Το σημαντικότερο βιβλίο του είναι "Η καταγωγή των Ελλήνων" του 1994, που σημείωσε αρκετές εκδόσεις. Ο Δημόπουλος στο βιβλίο του προβαίνει σε μια εθνολογική έρευνα του Ελληνισμού, με χρήση ανθρωπολογικών στοιχείων.

Στον πρόλογο γίνεται η αυτονόητη παρατήρηση πως αν οι σημερινοί κάτοικοι της χώρας μας αντικατασταθούν από Κινέζους που μάθουν τα Ελληνικά, κανείς δεν θα τους θεωρεί Έλληνες. Συνεπώς η φυλετική ιδιοσυστασία είναι αποφασιστικό στοιχείο εθνικότητας. Το έθνος είναι αρχέγονος μορφοποιητικός παράγοντας της ιστορίας. Οι δύο βασικοί παράγοντες που σχηματίζουν το έθνος είναι η φυλή, δηλαδή η καταγωγή και η συνείδηση. Η κοινή φυλετική υπόσταση οδηγεί πιθανότατα και σε κοινά δευτερογενή συνεκτικά στοιχεία, όπως η γλώσσα, η θρησκεία, τα ήθη, λόγω κοινών ψυχικών γνωρισμάτων. Μπορεί η συνείδηση να είναι περίπλοκη στην σχηματοποίησή της και να αλλάζει, ωστόσο η φυλετική καταγωγή δεν αλλάζει. Η σχέση Έθνους-Φυλής εξετάζεται ικανοποιητικά. Υπό το ίδιο πρίσμα εξετάζονται οι μειονότητες. Ο συγγραφέας δηλώνει ότι η έρευνα είναι εθνολογική, όμως πιστεύει ότι η εξέταση του έθνους χωρίς φυλετική θεώρηση δεν είναι ολοκληρωμένη. Και αυτό διότι...

Τετάρτη 2 Απριλίου 2014

Χάρτης κεφαλικού δείκτη του κόσμου - Ripley


Ο χάρτης απεικονίζει τον κεφαλικό δείκτη σε όλον τον πλανήτη και προέρχεται από το βιβλίο του Ripley. Σε γενικές γραμμές, η Αφρική είναι δολιχοκέφαλη πλην ελάχιστων εστιών βραχυκεφαλίας. Η Ευρώπη είναι δολιχοκέφαλη σε Ιβηρική χερσόνησο, Βρετανία-Ιρλανδία και Σκανδιναβία, μεταβαίνοντας προς βραχυκεφαλία στις υπόλοιπες περιοχές. Η βραχυκεφαλία συνεχίζεται στα ανατολικά προς την κεντρική Ασία, που εποτελεί το σημαντικότερο κέντρο βραχυκεφαλίας. Εστίες δολιχοκεφαλίας είναι η Μέση Ανατολή μέχρι Ινδία, πλην Μικράς Ασίας. Επίσης Κίνα και Ιαπωνία εμφανίζουν κάποιους δολιχοκέφαλους. Οι ιθαγενείς της Αμερικής, ως συνέχεια της Ασίας, εμφανίζουν βραχυκεφαλία, πλην Εσκιμώων και κάποιων πληθυσμών της Βραζιλίας. Οι αβορίγινες της Αυστραλίας είναι δολιχοκέφαλοι, ενώ στα περισσότερα νησιά του Ειρηνικού υπάρχει βραχυκεφαλία.

Ο κεφαλικός δείκτης είναι ένα σημαντικό φυλετικό χαρακτηριστικό, αλλά δεν αρκεί από μόνος του για την φυλετική ταξινόμηση, καθώς ίδιο κεφαλικό δείκτη μπορεί να έχουν άσχετες φυλές μεταξύ τους.