Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019

Μία αποτίμηση

Ήρθε η ώρα να κάνουμε μία αποτίμηση.

Στο ιστολόγιο μελετάται η φυλετική ανθρωπολογία, που αποτελεί κλάδο της φυσικής ανθρωπολογίας, που έχει ως σκοπό την ταξινόμηση του ανθρώπου σε φυλές. Η ανθρωπολογική ταξινόμηση αξιοποιεί μέρος των ανθρωπολογικών γνωρισμάτων για την κατάταξη των ανθρώπων σε φυλές. Παράλληλα, επειδή οι φυλές διαθέτουν συνδυασμό σωματικών και ψυχικών κληρονομικών γνωρισμάτων, κομμάτι της φυλετικής ανθρωπολογίας είναι και η μελέτη των ψυχικών και πνευματικών γνωρισμάτων τους. Το ιστολόγιο εστιάζει στους ζώντες πληθυσμούς.

Το αντικείμενο της φυσικής ανθρωπολογίας και ειδικότερα της φυλετικής ανθρωπολογίας, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πνευματικές κατακτήσεις του ανθρώπου. Στη βιολογική υπόσταση ενυπάρχουν όλα τα στοιχεία στα οποία βασίζεται το σώμα και ο χαρακτήρας μας. Η κληρονομικότητα καθορίζει τις βασικές σωματικές και ψυχικές προδιαθέσεις, επηρεάζοντας καταλυτικά την προσωπικότητά μας. Σε επίπεδο κοινωνίας, η φυλετική σύνθεση του πληθυσμού καθορίζει τις κοινωνικές συμπεριφορές, τις προτιμήσεις και τις δυνατότητές της. Η ιστορική πορεία και ο πολιτισμός ενός έθνους, αποτελούν απώτερα εκφάνσεις της φυλετικής ιδιοσυστασίας του. Είναι αδιανόητο να έχει ανακαλυφθεί αυτή η γνώση και να μην είναι διαθέσιμη. Η αξία του αντικειμένου έχει ευρύτερη κοσμοθεωρητική σημασία, που θα πρέπει να μελετάται συστηματικά από τους διανοούμενους και να αποτελεί κτήμα όλου του λαού.

Υπήρχε ένας προβληματισμός πριν την δημιουργία του ιστολογίου. Η Ελλάδα δεν έχει παράδοση στο αντικείμενο της φυσικής ανθρωπολογίας. Παρά το αρχικό έργο του Κλων Στέφανος και του Ιωάννη Κούμαρη, δεν παρήχθη επιστημονικό δυναμικό που να ασχοληθεί συστηματικά με το αντικείμενο και να διακριθεί. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, η φυσική ανθρωπολογία στην Ελλάδα δεν ξεπέρασε ποτέ το εμβρυϊκό στάδιο, παρότι σε γειτονικές χώρες βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο. Ειδικότερα από πλευράς φυλετικής ανθρωπολογίας, οι μόνοι που χρησιμοποίησαν φυλετικούς τύπους ήταν οι Κούμαρης και Πουλιανός, αλλά ακόμη και αυτοί δεν χρησιμοποίησαν όλους τους βασικούς παγιωμένους φυλετικούς τύπους της Ευρωπαϊκής τυπολογίας. Επίσης, οι θεμελιώδεις γνώσεις περί ανθρωπολογίας δεν έφτασαν ποτέ στα ευρύτερα λαϊκά στρώματα. Πιο γνωστό έγινε...

Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019

Bιβλιογραφία: Γενική

Η παρακάτω λίστα περιλαμβάνει γενική βιβλιογραφία για την ανθρωπολογία των ζώντων πληθυσμών του πλανήτη, τις βασικές αρχές της φυσικής ανθρωπολογίας, την επίδραση της φυλής στην ατομική συμπεριφορά, στην ιστορία και στον πολιτισμό και για ανθρωπολογικά ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος. Για την φυσική ανθρωπολογία κάθε χώρας ξεχωριστά, δείτε την βιβλιογραφία για Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Νοτιοανατολική Ασία και Ωκεανία και Αμερική.

Η λίστα ξεκινά με τη βιβλιογραφία στην οποία περιγράφονται οι φυλές και οι λαοί του πλανήτη. Μελετάται η ανθρώπινη ποικιλομορφία σε κάθε γωνιά του πλανήτη και ταξινομείται σε φυλές, βάσει ανθρωπολογικών κριτηρίων. Έπειτα, περνά στα κλασικά συγγράμματα με τις βασικές αρχές της φυσικής ανθρωπολογίας, που είναι απαραίτητα για όποιον θέλει να ασχοληθεί με το αντικείμενο. Δίνονται και πιο αναλυτικές μελέτες για επιλεγμένα ανθρωπολογικά γνωρίσματα. Επίσης, δίνονται τα κλασικά έργα σχετικά με την εξελικτική θεωρία, που αποτελεί την βάση της επιστήμης της φυλετικής ανθρωπολογίας, εστιάζοντας στους Charles Darwin, Alfred Russel Wallace και August Weismann.

Παρατίθενται σε ξεχωριστές ενότητες οι μελέτες κληρονομικότητας του Charles Davenport, οι στατιστικές μελέτες της σχολής του Karl Pearson και οι μελέτες σύνδεσης φυλής-γεωγραφίας του Thomas Griffith Taylor. Ακόμη, δίνονται διάφορες μελέτες όπου εξετάζονται τα αποτελέσματα της φυλετικής μίξης στον άνθρωπο και η συσχέτιση φυλής και υγείας.

Ξεχωριστή ενότητα στη βιβλιογραφία έχουν οι μελέτες στις οποίες εξετάζεται η επίδραση της φυλής στην συμπεριφορά και στην ψυχολογία του ατόμου. Εξετάζεται η φυλετική ψυχολογία, τα πνευματικά και ψυχικά γνωρίσματα βάσει κληρονομικότητας, η σύνδεση φυλής και κοινωνικής θέσης ή πνευματικών επιτευγμάτων, κλπ. Έπειτα, δίνονται οι μελέτες που εξετάζουν την επίδραση της φυλής στην ιστορία και στον πολιτισμό, με το σύγγραμμα του Arthur de Gobineau να κατέχει προεξάρχουσα θέση, όπως και οι μελέτες του Gustave Le Bon.

Ειδική ενότητα διατίθεται για τις μελέτες της ανθρωποκοινωνιολογίας, της σχολής του Otto Ammon και του Georges Vacher de Lapouge. Μελετώνται τα ανθρωπολογικά γνωρίσματα σε σχέση με διάφορα κοινωνικά φαινόμενα, όπως κοινωνική διαστρωμάτωση, εσωτερική μετανάστευση, κατανομή πλούτου, μορφωτικό επίπεδο, κοινωνική επιλογή έναντι φυσικής επιλογής, κλπ. Αναπόφευκτα γίνεται η συσχέτιση μεταξύ φυλετικής θεώρησης και πολιτικής επιστήμης, εδραιώνεται η θεώρηση περί κληρονομικής ανισότητας στον άνθρωπο και γίνεται η σύνδεση της ιστορικής πορείας των εθνών με τον φυλετικό παράγοντα.

Η λίστα καταλήγει με μελέτες για την ιστορία της ανθρωπολογικής σκέψης, ειδικές μελέτες για γνωστούς φυλετικούς τύπους και αταξινόμητες μελέτες γενικού ανθρωπολογικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη 12 Μαρτίου 2019

Ανθρωπολογικά περιοδικά

Τα ανθρωπολογικά περιοδικά είναι η βασική πηγή εύρεσης πληροφοριών σχετικά με το αντικείμενο της φυσικής ανθρωπολογίας. Με την εδραίωση, ανάπτυξη και επέκταση της επιστήμης της φυσικής ανθρωπολογίας, ιδρύθηκαν σταδιακά εξειδικευμένα ανθρωπολογικά περιοδικά. Βέβαια, λόγω της ευρύτητας της επίδρασης της ανθρωπολογίας στις άλλες επιστήμες, ανθρωπολογικές μελέτες δημοσιεύονται και σε άλλου είδους επιστημονικά περιοδικά, όπως αρχαιολογικά, ιατρικά, γεωγραφικά, φυσικής ιστορίας, κτλ.

Στην παρακάτω λίστα περιλαμβάνονται τα ανθρωπολογικά ή συγγενή εθνολογικά περιοδικά, ταξινομημένα ανάλογα με την χώρα όπου εκδίδονται.

Σάββατο 9 Μαρτίου 2019

Βιβλιογραφία: Ευρώπη

Περιλαμβάνεται βιβλιογραφία για τους ζώντες πληθυσμούς της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ρωσίας. Αρχικά, δίνεται η γενική βιβλιογραφία, που αφορά σε όλη την ήπειρο. Έπειτα, λόγω του όγκου της, η βιβλιογραφία χωρίζεται ανά χώρες ή ομάδες γειτονικών χωρών. Η Ιβηρική χερσόνησος καλύπτεται μαζί, με ειδική ενότητα για τους Βάσκους. Η Γαλλία δίνεται μόνη της, με ειδική ενότητα για την Κορσική. Ακολουθεί Ελβετία-Αυστρία και Ιταλία. Η ομάδα χωρών Βέλγιο-Ολλανδία-Γερμανία-Δανία παρουσιάζεται μαζί, επειδή η βιβλιογραφία για τη Γερμανία, παρότι ογκώδης, δεν είναι διαθέσιμη.

Στη συνέχεια δίνονται μαζί Βρετανία-Ιρλανδία και μαζί οι χώρες της Σκανδιναβικής χερσονήσου, με ειδική ενότητα για τους Λάπωνες. Έπειτα, δίνονται μαζί οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης, που περιλαμβάνουν Πολωνία, Λευκορωσία, Ουκρανία, Βαλτικές χώρες και Ευρωπαϊκή Ρωσία. Μετά δίνονται οι Ουγγαρία-Τσεχία-Σλοβακία μαζί. Περνώντας στα Βαλκάνια, δίνεται η βιβλιογραφία για την Ρουμανία, την Βουλγαρία, τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας μαζί, την Αλβανία και μια γενική βιβλιογραφία σχετικά με τα Βαλκάνια. Η λίστα καταλήγει με την βιβλιογραφία για την Ελλάδα.

Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019

Βιβλιογραφία: Ασία

Περιλαμβάνεται βιβλιογραφία για τους ζώντες πληθυσμούς της Ασίας. Οι μελέτες είναι πολυάριθμες και χωρίζονται σε γεωγραφικές ζώνες. Αρχικά δίνεται η βιβλιογραφία για την Μέση Ανατολή, με γενικές μελέτες και έπειτα κατάτμηση σε ζώνες. Έπειτα, δίνεται η βιβλιογραφία για την Ινδία, την Κεντρική και Βόρεια Ασία, την Κίνα και την Κορέα, την Ιαπωνία και ειδικότερα τους Αϊνού, καθώς και την Ινδοκίνα. Η Μαλαισία και τα νησιά Andaman περιλαμβάνονται σε άλλη λίστα. Ακολουθούν συνδυαστικές μελέτες που εμπλέκουν πάνω από μία περιοχές της Ασίας και ενδεικτικές μελέτες σύγχρονης φυσικής ανθρωπολογίας, κυρίως από την Ινδία.

Κυριακή 3 Μαρτίου 2019

Βιβλιογραφία: Αφρική

Περιλαμβάνεται βιβλιογραφία για τους ζώντες κατοίκους ολόκληρης της Αφρικανικής ηπείρου. Αρχικά, δίνεται η γενική βιβλιογραφία, που αφορά σε όλη την ήπειρο. Ακολουθεί η βιβλιογραφία της Βόρειας Αφρικής, όπου οι Κανάριες νήσοι δίνονται ξεχωριστά. Η υποσαχάρια ζώνη χωρίζεται ως Δυτική, Ανατολική, Κεντρική και Νότια Αφρική. Η βιβλιογραφία για τη Μαδαγασκάρη παρέχεται ξεχωριστά, όπως επίσης και για τους Πυγμαίους της Κεντρικής Αφρικής. Έπειτα δίνεται βιβλιογραφία με συνδυαστικές μελέτες, που εμπλέκουν πάνω από μία περιοχές και βιβλιογραφικό δείγμα από πρόσφατες ανθρωπολογικές μελέτες.

Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019

Βιβλιογραφία: Νοτιοανατολική Ασία και Ωκεανία

Περιλαμβάνεται βιβλιογραφία για τους ζώντες πληθυσμούς της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Ωκεανίας. Αρχικά δίνεται η βιβλιογραφία για τα νησιά Andaman και γενικότερα για τους Negritos, με αναφορές και στους απώτερα συγγενείς Πυγμαίους της Αφρικής. Έπειτα, δίνεται βιβλιογραφία ξεχωριστά για τις διάφορες γεωγραφικές ζώνες ως εξής: Μαλαισία-Ινδονησία, Φιλιππίνες, Νέα Γουινέα, υπόλοιπη Μελανησία, Πολυνησία-Μικρονησία, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία και Τασμανία, στην τελευταία έχουν μπει και παλαιοανθρωπολογικές μελέτες, λόγω της εξαφάνισης των Τασμανών ιθαγενών. Επίσης, δίνεται βιβλιογραφία με συνδυαστικές μελέτες, που εμπλέκουν περισσότερες από μία περιοχές.

Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019

Βιβλιογραφία: Αμερική

Περιλαμβάνεται βιβλιογραφία για τους ζώντες πληθυσμούς της Αμερικανικής ηπείρου, η οποία χωρίζεται σε Βόρεια, Κεντρική και Νότια. Αρχικά δίνεται η γενική βιβλιογραφία σχετικά με τους κατοίκους όλης της ηπείρου και έπειτα χωρίζεται γεωγραφικά. Στη Βόρεια Αμερική η βιβλιογραφία δίνεται χωριστά για τους Αμερικανούς ιθαγενείς, για τους λευκούς αποίκους Ευρωπαϊκής καταγωγής και τους νέγρους Αφρικανικής καταγωγής. Ακολουθεί η βιβλιογραφία για την κεντρική Αμερική. Η βιβλιογραφία για την Νότια Αμερική, περιέχει μια γενική κατηγορία και έπειτα, λόγω του όγκου της, χωρίζεται σε τρεις γεωγραφικές ζώνες.

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019

Ο Lapouge για την φυλή και το έθνος"Δεν μπαίνουμε με διάταγμα σε μια οικογένεια ή σε ένα έθνος. Το αίμα που φέρουμε στις φλέβες μας από τη γέννησή μας, το διατηρούμε για όλη μας τη ζωή. Το άτομο συνθλίβεται από τη φυλή, δεν είναι τίποτα από μόνο του. Η φυλή, το έθνος είναι τα πάντα."Ο Γάλλος ανθρωπολόγος Georges Vacher de Lapouge υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της Ευρωπαϊκής διανόησης. Ξεκίνησε ιδεολογικά έχοντας σοσιαλιστικές απόψεις, όμως οι φυλετικές μελέτες του επηρέασαν καταλυτικά την σκέψη του με αποτέλεσμα να γίνει ενσυνείδητος εθνικιστής και φυλετιστής. Από τις ανθρωπολογικές του μελέτες διαπίστωσε την σημασία του φυλετικού παράγοντα στην κοινωνία, στην ιστορία και στον πολιτισμό. Οι κορυφαίες συμβολές του στην μελέτη της κοινωνίας...

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019

6 χρόνια ΦΥΛΕΤΙΚΑ! - Ένα ταξίδι


Τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους να μελετούν την επιστήμη και να μοχθούν πνευματικά; Όσα εμπόδια και αν τεθούν, πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα έχουν μια ακατάβλητη εσωτερική θέληση για πνευματική αναζήτηση. Η μελέτη της φυλετικής ανθρωπολογίας, με την οποία καταπιαστήκαμε στο ιστολόγιο, αποτελεί ένα από τα υψηλότερα πνευματικά επιτεύγματα του ανθρώπου, δίνοντας για πρώτη φορά πειστικές εξηγήσεις για τον τρόπο συμπεριφοράς των ανθρώπων, την μορφή των κοινωνιών και την εξέλιξη του πολιτισμού.

Όμως, κάθε ταξίδι φτάνει κάποια στιγμή στον προορισμό του. Σε όλα αυτά τα χρόνια, παρουσιάστηκε σχεδόν όλο το διαθέσιμο υλικό σχετικά με το αντικείμενο της φυλετικής ανθρωπολογίας. Ένα επιστημονικό αντικείμενο κεφαλαιώδους σημασίας, που παρά τη μεγάλη αξία που έχει, παραμένει άγνωστο στο ευρύ κοινό. Οι γνώσεις περί φυλής αποτελούν βασικό πνευματικό εφόδιο κάθε μορφωμένου ανθρώπου, σχηματοποιώντας την κοσμοθεώρησή μας.

Από την επόμενη εβδομάδα θα παρατεθεί η βιβλιογραφία της παρούσας μελέτης. Ευχαριστούμε πολύ τους αναγνώστες και είμαστε βέβαιοι ότι μέσω της γνώσης που αποκόμισαν, μπόρεσαν να διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες.

Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019

Οι καστανοί Κρομανοειδείς της βόρειας Ευρώπης

Θα έχετε δει πολλές φορές άτομα με καταγωγή από τη Σκανδιναβία να έχουν καστανό ή ακόμα και σκούρο καστανό χρώμα μαλλιών. Παρότι στερεοτυπικά οι Σκανδιναβοί θεωρούνται ξανθοί, υπάρχει μια σημαντική μερίδα του πληθυσμού που έχει καστανά μαλλιά. Το ζήτημα εντόπισαν οι ανθρωπολόγοι που μελέτησαν τη φυλετική σύνθεση της Σκανδιναβίας και της βόρειας Ευρώπης γενικότερα, η οποία αρχικά είχε θεωρηθεί Νορδική. Ωστόσο, ο Νορδικός τύπος συνδέεται με ξανθά μαλλιά και το γεγονός ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί καστανοί στην βόρεια Ευρώπη, οι οποίοι φαίνεται ότι είναι γηγενείς, δημιούργησε προβληματισμούς. Το ζήτημα απασχόλησε τον Σουηδό ανθρωπολόγο Bertil Lundman στη μελέτη του με τίτλο "Dunkelgemischte cromagnide Typen aus Dalarne, Schweden" που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie. Ο Lundman μελετάει τον καστανό Κρομανοειδή τύπο σε περιοχή της Σουηδίας, με αποτελέσματα που επεκτείνονται ευρύτερα στη βόρεια Ευρώπη.

Οι ανθρωπολογικές μελέτες στη βόρεια Ευρώπη έδειξαν ότι μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, σε κάποιες χώρες μάλιστα πλειοψηφικό, έχει καστανά ή σκούρα καστανά μαλλιά. Το γεγονός προκάλεσε προβληματισμό στους πρώτους ανθρωπολόγους που ασχολήθηκαν με τη φυλετική σύνθεση της βόρειας Ευρώπης. Οι Νορδικοί έχουν ξανθά μαλλιά, συνεπώς οι κάτοικοι αυτοί...

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

Σωματότυποι αθλητών και φυλή

Πολλές φορές θα έχετε δει στους αθλητές ενός συγκεκριμένου αθλήματος να τείνει να επικρατεί και ένας συγκεκριμένος σωματότυπος. Σε επίπεδο πρωταθλητισμού, οι απαιτήσεις από το σώμα βρίσκονται στο μέγιστο, συνεπώς κάθε σωματικό πλεονέκτημα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η σωματοδομή των αθλητών απασχολεί συστηματικά ανθρωπολόγους και βιολόγους, ώστε να διαπιστώσουν κατά πόσον στους αθλητές εντοπίζονται συγκεκριμένα σωματικά γνωρίσματα. Ιδιαίτερα αναλυτική είναι η μελέτη του J.E. Lindsay Carter με τίτλο "The somatotypes of athletes - A Review", που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Human Biology. Μελετάται ο σωματότυπος χιλιάδων αθλητών από διάφορα ατομικά και ομαδικά αθλήματα. Τα αποτελέσματα αποτυπώνονται σε διαγράμματα, ώστε να φανεί η βασική τάση του σωματότυπου για κάθε άθλημα. Βάσει της μελέτης, θα κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις για τη σχέση φυλής και αθλητισμού.

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τη μέθοδο του Sheldon, στην οποία ορίζονται τα γνωρίσματα κάθε ενός από τους γνωστούς μας σωματότυπους: ενδομορφικός, μεσομορφικός, εξωμορφικός. Σύμφωνα με τη μέθοδο, κάθε ανθρώπινο σώμα εξετάζεται για έναν αριθμό γνωρισμάτων και λαμβάνει μια τριπλή βαθμολογία, ανάλογα...

Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019

Αλπικοποίηση ή Αφρο-ασιατικοποίηση;

Μια Αλπική και ένας Ασιάτης
Το μέλλον της Ευρώπης φαντάζει ζοφερό. Οι Εβραίοι που ελέγχουν σχεδόν όλες τις κυβερνήσεις στη γηραιά ήπειρο, μέσω της μασονίας, επιβάλλουν με προσχεδιασμένο, οργανωμένο, συστηματικό τρόπο την φυλετική αλλοίωση της Ευρώπης με ορδές Αφρο-ασιατών. Κάθε ελπίδα για ανύψωση του ανθρώπου καταβαραθρώνεται, με ένα παγκόσμιο, γραφειοκρατικά οργανωμένο σχέδιο που έχει σκοπό την εξάλειψη των λευκών και την επιβολή μιας πολυφυλετικής ασύνδετης καταναλωτικής μάζας στην Ευρώπη. Το φυλετικό πρόβλημα της Ευρώπης όμως είναι πολυδιάστατο και έχει τις ρίζες του στην ιστορία. Στο πέρασμα των αιώνων, μια σταδιακή μείωση της ενεργητικότητας, του πολεμικού σθένους και της διάθεσης για επιβολή, αποτελεί παρατήρηση πολλών ιστορικών. Οι Ευρωπαίοι έχουν χάσει μέρος της ζωτικότητάς τους, χωρίς αυτό να οφείλεται αποκλειστικά στην ηδονιστική, υλιστική, καταναλωτική κοινωνία του σήμερα. Αυτή η έλλειψη ζωτικότητας στην πραγματικότητα διευκολύνει τα σχέδια της εξουσίας για την επιβολή της πολυφυλετικής κοινωνίας, εφόσον οι αντιδράσεις είναι πιο ήπιες ή λιγότερο αποτελεσματικές.

Η έλλειψη ζωτικότητας συνδέεται με την ιστορική αύξηση των Αλπικών στην Ευρωπαϊκή ήπειρο. Οι Αλπικοί εισήλθαν στην Ευρώπη κατά τη νεολιθική εποχή...

Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019

Πλάτων: Οι βιολογικά ανώτεροι πρέπει να κυβερνούν τις πολιτείες


"Η σκέψη αυτή τον οδήγησε [τον Κρόνο] να βάλει, όχι ανθρώπους, αλλά ημίθεους, που είναι από υψηλότερη και πιο θεία φυλή, να είναι οι βασιλείς και οι άρχοντες των πόλεών μας· το έκανε, όπως κάνουμε με τα κοπάδια των προβάτων και άλλων εξημερωμένων ζώων. Γιατί δεν βάζουμε βόδια να κυβερνάνε βόδια, ή τράγους να κυβερνάνε τράγους· αλλά εμάς, που ανήκουμε σε ανώτερη φυλή και τα κυβερνάμε."

Πλάτων, Νόμοι, 4.713c-d

Ο Πλάτων αναγνωρίζει ως θεία επιταγή να κυβερνούν αυτοί που εκ φύσεως έχουν ανώτερες ιδιότητες. Θεωρεί ότι οι θεοί όρισαν ώστε κυβερνήτες σε κάθε πολιτεία να είναι ήρωες και ευγενείς μορφές που έφτασαν να λογίζονται ως ημίθεοι. Οι κυβερνήτες πρέπει να διαφέρουν εμφανώς από τη μάζα, βάσει των εγγενών γνωρισμάτων που τους προσδίδει η ευγενής φύση τους. Αντίστοιχα, ο άνθρωπος, που έχει ανώτερες ικανότητες από τα οικόσιτα ζώα, τίθεται επικεφαλής τους. Εδώ γίνεται ξεκάθαρος παραλληλισμός...

Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019

Χάρτης κεφαλικού δείκτη της Ευρώπης - Griffith Taylor


Ο χάρτης παρουσιάζει την κατανομή του κεφαλικού δείκτη στην Ευρώπη. Περιλαμβάνει ισοκεφαλικές καμπύλες, που προσδιορίζουν τα γεωγραφικά όρια που καταλαμβάνει κάθε εύρος κεφαλικού δείκτη. Επίσης, δίνονται τα εθνικά στοιχεία που σχετίζονται με την κάθε περιοχή και τον αντίστοιχο κεφαλικό δείκτη. Προέρχεται από τον Βρετανό γεωγράφο, ανθρωπολόγο και εξερευνητή Thomas Griffith Taylor. Ο χάρτης και η ανάλυση πάνω στην οποία βασίζεται ο χάρτης βρίσκεται στη μελέτη του με τίτλο "The Evolution and Distribution of Race, Culture, and Language", που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Geographical Review. Η μελέτη εξετάζει την διάδοση των ανθρωπολογικών γνωρισμάτων στην Ευρώπη και τις ανθρωπολογικές μετακινήσεις σε σχέση με την γλώσσα και τον πολιτισμό.

Ο Taylor γράφει ότι τα έθνη στην Ευρώπη έχουν παραμείνει σχετικά διακριτά, παρά τους πολέμους, τις κατακτήσεις και τις συνθήκες. Η εθνικότητα αποτελεί πολύ περισσότερο...

Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019

Φυλές της Ευρώπης - Schultz

Ο Γερμανός ανθρωπολόγος Bruno Κ. Schultz έκανε αξιόλογες συνεισφορές στην φυλετική επιστήμη και στις ανθρωπομετρικές τεχνικές. Στο σημαντικότερο βιβλίο του, "Erbkunde, Rassenkunde, Rassenpflege", μελετώνται αναλυτικά, σωματικά και ψυχικά, οι φυλετικοί τύποι της Ευρώπης.

Ο συγγραφέας παραθέτει εικόνες από τους κύριους φυλετικούς τύπους της Ευρώπης, από τις οποίες παρουσιάζουμε κάποιες αντιπροσωπευτικές.

Νορδικός


Δείτε τη συνέχεια...

Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019

Η εξελικτική βάση της φυλετικής συνείδησης

Η συμπεριφορά του ανθρώπου βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο βιολογικό του υπόστρωμα, ως απότοκο της εξελικτικής του πορείας σε εποχές πολύ διαφορετικές από τη σύγχρονη. Ενδιαφέρουσα συνεισφορά επί του ζητήματος αποτελεί το άρθρο του D. Purves με τίτλο "Evolutionary basis of race consciousness", που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Mankind Quarterly. Ο συγγραφέας θέλει να δείξει ότι η φυλετική συνείδηση στον άνθρωπο είναι αποτέλεσμα μιας μακράς εξελικτικής διαδικασίας. Η μελέτη βασίζεται στην κεφαλαιώδη συνεισφορά του Sir Arthur Keith, που επέκτεινε το έργο του Δαρβίνου εισάγοντας την έννοια της ομαδικής επιλογής.

Η φυλετική συνείδηση και η απροθυμία μίξης με αλλόφυλους, έχουν τη ρίζα της στην ανθρώπινη προϊστορία, με αυτά τα συναισθήματα να επιτελούν βιολογική λειτουργία. Η αγάπη για την πατρίδα ή πιο γενικευμένα η θέληση για ταύτιση με τα συμφέροντα του συνόλου στο οποίο ανήκεις, δεν προκύπτουν τυχαία ή εκ των υστέρων, αλλά αποτελούν ενστικτώδη συναισθήματα ριζωμένα στην ανθρώπινη φύση. Λόγω της βιολογικής προέλευσης, αυτά τα συναισθήματα είναι ανεξάρτητα...

Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019

Η Savitri Devi για τον σκοπό της ζωής


"Μας λένε: 'Διασκέδασε. Πρέπει να περνάς καλά. Βρίσκεσαι στη γη για να περνάς καλά.' Όχι, δεν βρίσκεσαι στη γη για να περνάς καλά. Είμαστε μόνο άτομα. Βρισκόμαστε στη γη για να υπηρετήσουμε αυτό που είναι αιώνιο και το μόνο αιώνιο πράγμα στον οποιονδήποτε είναι η φυλή. Γίνεσαι αθάνατος αν κάνεις παιδιά. Και παιδιά της δικής σου φυλής. Γίνεσαι αθάνατος όταν αφήνεις πίσω σου έργο."

Savitri Devi, And Time Rolls On

Η Savitri Devi, ή αλλιώς Μαξιμιανή Πόρτας, με Ελληνική, Ιταλική και Αγγλική καταγωγή, ήταν κορυφαία μορφή της διανόησης και πιθανότατα η πιο μορφωμένη γυναίκα που έχει υπάρξει. Ταυτόχρονα με την ευρύτητα και την καθαρότητα του πνεύματός της, έδειξε ακατάβλητη θέληση στον αγώνα για την διάδοση των ιδεών της.

Η Savitri Devi μας εξηγεί τον σκοπό της ζωής, κάτι που τόσος κόσμος αναζητεί αλλά δεν βρίσκει. Η ύπαρξη του μεμονωμένου ατόμου είναι εφήμερη. Αξία έχει μόνο ότι είναι αιώνιο και υπερβαίνει τα περιορισμένα όρια της ζωής του ατόμου. Ο σκοπός της ζωής είναι διττός:...