Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014

Darwin C. - The Expression of the Emotions in Man and Animals

O Κάρολος Δαρβίνος το 1872 δημοσίευσε το έργο του "The Expression of the Emotions in Man and Animals", στο οποίο μελετά την έκφραση των συναισθημάτων στον άνθρωπο και στα ζώα. Είναι μία από τις σημαντικότερες μελέτες στον τομέα μέχρι και σήμερα.

Στην αρχή αναλύει τις αρχές βάσει των οποίων λειτουργούν οι εκφραστικοί μεχανισμοί των συναισθημάτων, μελετώνται κάποιες συμπεριφορές στα υπόλοιπα ζώα και στο κύριο μέρος του έργου προβαίνει στην ανάλυση κάθε συναισθήματος ξεχωριστά στον άνθρωπο.

Αρκετές κινήσεις που εκφράζουν συναισθήματα, ικανοποιούν κάποια επιθυμία ή αίσθηση και λόγω συνήθειας εκτελούνται ακόμη και αν δεν υπάρχει λόγος, όταν εμφανιστεί το ίδιο ερέθισμα. Επίσης, άλλες εκφραστικές κινήσεις, προκύπτουν από αντίθεση, δηλαδή τη συνήθεια αντίθετων κινήσεων λόγω αντίθετων ερεθισμάτων, από την πολλή χρήση, ασχέτως αν είναι χρήσιμες. Ακόμη, σημαντικό ρόλο παίζουν και οι ενστικτώδεις κινήσεις του νευρικού συστήματος, άσχετα από τη θέληση, βάσει ερεθίσματος, που κάποιες κατευθύνονται ως ένα βαθμό από τη συνήθεια

Άλλα συναιθήματα είναι απολύτως έμφυτα, άλλα χρειάζονται και εξάσκηση. Δηλαδή κληρονομούνται αλλά και προπονούνται ως ένα βαθμό. Συναισθήματα εμφανίζουν όλα τα ζώα, ακόμα και τα έντομα. Περιγράφονται τα συναισθήματα ζώων όπως ο σκύλος, η γάτα, κτλ. και τέλος ο πίθηκος.

Το κύριο μέρος του έργου είναι η ανάλυση των πολυάριθμων συναισθημάτων του ανθρώπου. Οι περιγραφές του Δαρβίνου είναι γλαφυρές και οι παρατηρήσεις του εντυπωσιακές. Το γέλιο...

Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014

Άγαλμα της θεάς Αθηνάς από την Ολυμπία - ποιον φυλετικό τύπο απεικονίζει;


Το εικονιζόμενο άγαλμα της θεάς Αθηνάς απεικονίζει τον Μεσογειακό φυλετικό τύπο, με μεγάλα "ανοιχτά" μάτια, χωρίς γωνίες. Μάλιστα είναι ένα από τα ελάχιστα αγάλματα που έχει σωθεί το χρώμα των οφθαλμών και το οποίο είναι καστανό. Εμφανίζει έντονη μεσοπροσωπία, πράγμα που δεν αποκλείει την Αλπική επίδραση, όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι γυναίκες έχουν πιο πλατύ πρόσωπο από τους άνδρες και στον Μεσογειακό τύπο οι γυναίκες είναι κατά κανόνα μεσοπρόσωπες.

Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014

Η κατηγοριοποίηση με βάση τον κεφαλικό δείκτη

Τα οστά του κρανίου εμφανίζουν ελάχιστη πλαστικότητα και η μέτρησή τους χρησιμοποιείται κατά κόρον για φυλετική ταξινόμηση. Η κλασικότερη μέτρηση στο ανθρώπινο κεφάλι είναι ο κεφαλικός δείκτης.

Στον άνθρωπο το πίσω μέρος του κεφαλιού μπορεί να προεξέχει έντονα έως του να είναι τελείως ίσιο, βγαίνοντας από τον λαιμό προς τα πάνω κάθετα. Το μέγεθος της προεξοχής του κεφαλιού είναι ένα από τα σημαντικότερα φυλετικά γνωρίσματα και είναι απαραίτητο στην φυλετική ταξινόμηση. Σχετίζεται με την επιπεδότητα ή μη του ινίου, στα αγγλικά occipital bone. Με βάση την τιμή του κεφαλικού δείκτη, οι άνθρωποι κατατάσσονται σε δολιχοκέφαλους, μεσοκέφαλους και βραχυκέφαλους.

Τα αριθμητικά όρια για τον κάθε χαρακτηρισμό μπορεί να πει κανείς ότι είναι υποκειμενικά. Υπάρχουν διάφορα συστήματα κατηγοριοποίησης του κεφαλικού δείκτη που μπορεί να οδηγήσουν σε αναντιστοιχίες. Σε κάθε περίπτωση, τα όρια πρέπει αρχικά να αντιστοιχούν στην οπτική μας αντίληψη. Δηλαδή, δολιχοκέφαλοι πρέπει να ονομάζονται αυτοί που προεξέχει το πίσω μέρος του κεφαλιού τους, ενώ βραχυκέφαλοι αυτοί που είναι σχετικά πεπλατυσμένο. Και πάλι όμως τα όρια δεν είναι ξεκάθαρα. Η άλλη σημαντική παράμετρος είναι οι χαρακτηρισμοί να αντιστοιχούν όσο γίνεται επακριβώς στις διάφορες φυλές. Γι' αυτούς τους λόγους ακολουθούμε την κατηγοριοποίηση του Deniker όπως δίνεται εδώ. Επειδή οι Μεσογειακοί, Νορδικοί, Ατλαντοειδείς, Κρομανοειδείς έχουν κεφαλικό δείκτη το πολύ 79, με το κεφάλι τους να φαίνεται ότι προεξέχει, το όριο του 80 για τους δολιχοκέφαλους είναι μια καλή επιλογή. Από την άλλη, το γεγονός ότι στην χειρότερη, πιο curvoccipital περίπτωση, οι Αλπικοί-Βαλτικοί έχουν κεφαλικό δείκτη μερικές φορές και κάτω από 83, το όριο του 82 για την βραχυκεφαλία είναι ένα καλό όριο. Διναρικοί και Αρμενοειδείς είναι πολύ πιο πάνω από το όριο αυτό και συνεπώς είναι βραχυκέφαλοι.

Τα παραπάνω όρια αντιστοιχούν στην οπτική μας αντίληψη και ταυτόχρονα μας δίνουν την δυνατότητα να περιγράψουμε με μία λέξη τις περισσότερες φυλές, πράγμα που μάλιστα φαίνεται να είναι ικανοποιητικό και για τους εξωευρωπαϊκούς φυλετικούς τύπους, πλην λίγων εξαιρέσεων. Να λέμε δηλαδή τους Μεσογειακούς δολιχοκέφαλους και τους Αλπικούς βραχυκέφαλους, κτλ. Στην κατηγοριοποίηση του Deniker προφανώς θεωρούμε ενιαίες τις κατηγορίες των δολιχοκέφαλων και βραχυκέφαλων, χωρίς τα υπο- και υπερ-.

Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014

Ποιοι είναι τελικά οι Μεσογειακοί;

Ο Μεσογειακός τύπος είναι ένας από τους πιο γνωστούς στην φυλετική ανθρωπολογία. Αναγνωρίστηκε εξαρχής ως ο καστανός δολιχοκέφαλος της νοτίου Ευρώπης. Όμως έχει δημιουργηθεί αρκετή παραφιλολογία περί του ποιοι είναι οι Μεσογειακοί. Το ζήτημα είναι σημαντικό και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα στην Ελλάδα.

Αρχικά οι Μεσογειακοί θεωρήθηκαν οι καστανοί δολιχοκέφαλοι του νότου της Ευρώπης, σε αντίθεση με τους καστανούς βραχυκέφαλους της κεντρικής Ευρώπης. Έπειτα, κάποιοι ανθρωπολόγοι, με προεξάρχοντες Αμερικανούς ανθρωπολόγους τύπου Coon, Hooton, κτλ. διέδωσαν την θεωρία ότι όλοι οι κάτοικοι της νοτίου Ευρώπης έως μέρος της Βρετανίας, της Βορείου Αφρικής και της Μέσης Ανατολής μέχρι και την Ινδία δεν είναι παρά Μεσογειακοί ή υποτύποι του! Με λίγα λόγια οι... πάντες είναι Μεσογειακοί! Αυτή η λανθασμένη προσέγγιση έχει δημιουργήσει σημαντική σύγχυση. Επίσης, άλλο πεδίο σύγχυσης είναι η ευδιάκριτη για τους ντόπιους διαφορά μεταξύ των κατοίκων της Ιβηρικής χερσονήσου και αυτών της Ελλάδας και της νοτίου Ιταλίας, παρότι συλλήβδην θεωρούνται όλοι Μεσογειακοί από πολλούς ανθρωπολόγους. Θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να ξεδιαλύνουμε την κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη την εξελικτική θεωρία.

Είναι ισχυρή πεποίθηση ότι...

Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014

1 χρόνος ΦΥΛΕΤΙΚΑ! Το ιστολόγιο γιορτάζει τον ένα χρόνο λειτουργίας του


Η φυλή είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει τη συμπεριφορά των λαών και των προσώπων. Συνεπώς η φυλετική ανθρωπολογία πρέπει να αποτελεί κτήμα όλων των ανθρώπων. Οι ανθρωπολογικές γνώσεις σήμερα βρίσκονται στην αφάνεια, όμως με τη βοήθεια του διαδικτύου και της συνεχούς επιστημονικής αναζήτησης, κάποια στιγμή η αλήθεια θα θριαμβεύσει και η φυλετική ανθρωπολογία θα επιδράσει καταλυτικά στην ανθρώπινη σκέψη. Όταν οι ανθρωπολογικές γνώσεις γίνουν ευρύτερα γνωστές στο λαό, τα πάντα θα έχουν αλλάξει, από το επιστημονικό, μέχρι το κοινωνικό και πολιτικό πεδίο.

Οι Έλληνες οφείλουν να είναι πρωτοπόροι σε αυτόν τον επιστημονικό δρόμο για την ανάδειξη της φυλετικής ανθρωπολογίας. Στον αγώνα αυτό συνεισφέρουμε και εμείς, οδηγούμενοι από την λατρεία της επιστημονικής αναζήτησης, που αποτελεί αιώνια παρακαταθήκη του Ελληνικού πνεύματος.

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014

Ανθρωπολογία της Βουλγαρίας, Μακεδονίας και Ανατολικής Ρωμυλίας


Ο Deniker δημοσίευσε μια μελέτη για τη Μακεδονία και τη Βουλγαρία το 1904 στην Ανθρωπολογική εταιρία του Παρισιού, υπό τον τίτλο "Les Bulgares et les Macédoniens".

Η βορειοδυτική Βουλγαρία είναι πολύ βραχυκέφαλη, η δυτική Μακεδονία είναι βραχυκέφαλη αλλά πλησιάζοντας τη μεσοκεφαλία, ενώ η Ανατολική Ρωμυλία και τα παράλια της Βουλγαρίας είναι δολιχοκεφαλικά. Εν γένει δηλαδή οι Βούλγαροι είναι βραχυκέφαλοι, πλην Ανατολικής Ρωμυλίας και παραλίων, όπου είναι δολιχοκέφαλοι. Ο χάρτης έχει κάποια μικρή αναντιστοιχία με το κείμενο, αλλά αποτυπώνεται ο μειωμένος κεφαλικός δείκτης στην Ανατολική Ρωμυλία και στα παράλια. Οι βραχυκέφαλοι στη Βουλγαρία είναι Αλπικοί, Βαλτικοί, Διναρικοί και ελάχιστοι Τουρανικοί, ενώ οι δολιχοκέφαλοι είναι Μεσογειακοί και Κρομανοειδείς. Ο κεφαλικός δείκτης αυξάνει στη βορειοδυτική Βουλγαρία λόγω Διναρικών, ενώ πέφτει νοτιοανατολικά λόγω Μεσογειακών, απογόνων των Ελλήνων αποίκων. Στην υπόλοιπη ιδίως κεντρική Βουλγαρία κυριαρχούν οι Αλπικοί-Βαλτικοί.

Να σημειώσουμε ότι οι "Βούλγαροι" μιλούν γλώσσα Σλαβική, έχουν εθνικό όνομα Μογγολικό, παρότι οι ίδιοι είναι σε μεγάλο βαθμό Αλπικοί, Διναρικοί και ειδικά στην Ανατολική Ρωμυλία και τα παράλια Μεσογειακοί. Ο παραλογισμός αυτός θα τελειώσει όταν το Βουλγαρικό "κράτος" διαλυθεί και προσαρτηθεί, αν όχι ολόκληρο, τουλάχιστον η Ανατολική Ρωμυλία, στην Ελλάδα.

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014

Ανθρωπολογία της Φινλανδίας

Σε αυτό το ιστολόγιο, δίνονται πολλά στοιχεία για την ανθρωπολογία της Φινλανδίας. Παρατίθενται εκτενείς ανθρωπολογικές μετρήσεις από όλες τις περιοχές της χώρας και παρουσιάζονται κατατοπιστικότατοι χάρτες.

Οι Φινλανδοί αποτελούνται από τους εξής φυλετικούς τύπους:

Νορδικός, Λαπωνικός, Βαλτικός, Κρομανοειδής.

Ο Νορδικός και ο Κρομανοειδής είναι δολιχοκέφαλοι, ενώ Λαπωνικοί και Βαλτικοί είναι βραχυκέφαλοι. Επίσης οι Νορδικοί είναι λεπτοπρόσωποι, όπως και μέρος των Κρομανοειδών. Αντιθέτως οι Βαλτικοί και ιδιαίτερα οι Λαπωνικοί είναι ευρυπρόσωποι. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε την περιοχή όπου κατοικεί κυρίως η κάθε φυλή μέσω ανθρωπολογικών χαρτών.

Ο εικονιζόμενος Mika Häkkinen είναι αντιπροσωπευτικός των Φινλανδών;

Όπου υπάρχουν πολλοί δολιχοκέφαλοι-μεσοκέφαλοι, υπάρχουν Νορδικοί, ενώ όπου βρίσκονται πολλοί βραχυκέφαλοι, κυριαρχούν οι Λαπωνικοί και κάποιοι Βαλτικοί. Επίσης όπου υπάρχουν λεπτοπρόσωποι, αυτοί είναι Νορδικοί, ενώ οι ευρυπρόσωποι βρίσκονται εκεί που υπάρχουν Λαπωνικοί-Βαλτικοί.

Σε όλους τους παρακάτω χάρτες φαίνεται ότι...

Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014

Deniker J. - Les Races de l'Europe

Ο Γάλλος ανθρωπολόγος Joseph Deniker εξέδωσε το 1899 το βιβλίο "Les Races de l'Europe". Ήταν ένας από τους σημαντικότερους ανθρωπολόγους και επέδρασε καταλυτικά στη φυλετική ανθρωπολογία της Ευρώπης.

Ο Deniker ήταν ο πρώτος που διαμόρφωσε την εικόνα μας για τους φυλετικούς τύπους της Ευρώπης, κάνοντας λόγο για Νορδικούς, Ατλαντοειδείς, Ατλαντο-Μεσογειακούς, Μεσογειακούς, Αλπικούς, Βαλτικούς, Διναρικούς, με κάπως διαφορετικά ονόματα. Μέχρι τότε οι περισσότεροι ανθρωπολόγοι θεωρούσαν ότι υπάρχουν μόνο τρεις τύποι, Αλπικός, Νορδικός, Μεσογειακός. Ο Deniker το κατέρριψε αυτό και ανοιξε τον δρόμο για την επικράτηση της σημερινής αντίληψης περί φυλετικών τύπων της Ευρώπης, με την προσθήκη και των Κρομανοειδών. Ας δούμε πώς έφτασε ο Deniker στην ταξινόμηση που παρουσίασε.

Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος εξετάζεται ο κεφαλικός δείκτης στην Ευρώπη, ενώ στο δεύτερο μέρος μελετάται το ύψος των Ευρωπαίων. Προσοχή, στο σκαναρισμένο βιβλίο, τα δύο μέρη είναι ανάποδα. Στο μέρος που αφορά στον κεφαλικό δείκτη, ο Deniker παραθέτει όλες τις ανθρωπολογικές μετρήσεις που είχαν γίνει ως τότε ανά χώρα. Οι μετρήσεις σε άλλες χώρες ήταν αρκετές, σε άλλες πενιχρές. Το έργο του είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπορεί κανείς να αντλήσει πλήθος στοιχείων για τον κεφαλικό δείκτη κάθε χώρας.

Στον βορρά της Ευρώπης υπάρχει μια περιοχή...

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014

Ανακατασκευή προσώπων αρχαίων Μυκηναίων

Οι Μυκηναίοι δημιούργησαν ιδιαίτερα ανεπτυγμένες κοινωνίες και πολιτισμό, με παλάτια, εμπορικές δραστηριότητες και σημαντικά έρχα τέχνης. Ποιά ήταν η μορφή τους; Σε ποια φυλή ανήκαν;

Αν και πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί με τις ανακατασκευές προσώπων, οι Μυκηναίοι στις παρουσιάζονται ως κυρίως λεπτοπρόσωποι δολιχοκέφαλοι Μεσογειακοί.

Για τις τοιχογραφίες του Μυκηναϊκού πολιτισμού και τον φυλετικό τύπο απεικονίζουν, δείτε σχετικό άρθρο.

Ακολουθούν φωτογραφίες από ανακατασκευές προσώπων από τάφους των Μυκηνών.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ...

Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014

Έχει σημασία η αυτοχθονία;

Το ζήτημα της αυτοχθονίας βασανίζει κάθε λαό. Οι περισσότεροι λαοί υποστηρίζουν με κάθε τρόπο ότι είναι αυτόχθονοι, ενώ όσοι τους επιβουλεύονται επιδιώκουν να αποδείξουν το αντίθετο. Τελικά έχει σημασία αν κάποιος είναι αυτόχθων; Και τελικά τι σημαίνει να είναι κανείς αυτόχθων;

Ο ορισμός για τη λέξη αυτόχθων είναι "αυτός που κατοικεί από την αρχή στη γη των προγόνων του". Υπονοείται ότι οι πρόγονοί του ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που κατοίκησαν τη συγκεκριμένη περιοχή όπου είναι αυτόχθων. Πάμε να μελετήσουμε το θέμα στη ρίζα του και όχι σε επιφανειακού τύπου καφενειακή "ανάλυση". Βάσει της εξελικτικής θεωρίας,...

Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2014

Ο Gustave Le Bon για την φυλετική προέλευση του εθνικού χαρακτήρα των λαών

"Η πλέον επιφανειακή παρατήρηση δείχνει πολύ γρήγορα ότι τα διάφορα άτομα που απαρτίζουν μια φυλή διαφέρουν το ένα από το άλλο από σωματικής σκοπιάς, καθώς επίσης και στην ηθική και πνευματική συγκρότηση. Αλλά μια λίγο πιο προσεκτική παρατήρηση σύντομα δείχνει ότι κάτω από αυτή την εμφανή διαφορετικότητα, κρύβεται ένα σύνολο χαρακτηριστικών κοινό σε όλα τα άτομα της φυλής, χαρακτηριστικά τόσο σταθερά, όσο η σπονδυλική στήλη στα σπονδυλωτά, το σύνολο των οποίων αποτελεί αυτό που δίκαια μπορούμε να αποκαλέσουμε ο εθνικός χαρακτήρας ενός λαού. Όταν μιλάμε για έναν Άγγλο, Γιαπωνέζο ή Νέγρο, αμέσως του αποδίδουμε -και συχνά χωρίς να κάνουμε ιδιαίτερο λάθος- ένα σύνολο γενικών χαρακτηριστικών που είναι ακριβώς ένα είδος συμπύκνωσης των χαρακτηριστικών της φυλής."


Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014

Ο φυλετικός τύπος των μαχητών της Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ είναι μια εθνικοαπελευθερωτική πολιτικοστρατιωτική οργάνωση του Λιβάνου. Είναι αντισιωνιστική, πατριωτική και έντονα μαχητική. Οι διαρκείς αγώνες της ενάντια στους σιωνιστές και η αντισιωνιστική ιδεολογία της την έχουν καταστήσει μισητό εχθρό των σιωνιστών.
Αποτελεί τίτλο τιμής για τη Χεζμπολάχ ο χαρακτηρισμός της ως "τρομοκρατική" οργάνωση από τους σιωνιστές και τα τσιράκια τους. Άλλωστε είναι συνήθης η τακτική των σιωνιστών να χαρακτηρίζουν ως "τρομοκρατική" ή "εγκληματική" οργάνωση οποιοδήποτε εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα έρχεται ενάντια στα συμφέροντα του σιωνισμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι ήρωες αγωνιστές της ΕΟΚΑ που χαρακτηρίζονταν ως "terrorists" από τις σιωνιστικές ευρωπαϊκές φυλλάδες, ή σήμερα τα εθνικιστικά κινήματα της Ευρώπης που αμέσως χαρακτηρίζονται "εγκληματικές" οργανώσεις από τους σιωνιστές.

Στην χώρα του Λιβάνου όπου δραστηριοποιείται κυρίως η Χεζμπολάχ,...

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014

Φυλετικοί τύποι από τον Ludwig Clauss

Ο Ludwig Clauss στο βιβλίο του "Die Nordische Seele" επικεντρώνεται στα ψυχικά χαρακτηριστικά του Νορδικού φυλετικού τύπου αλλά παράλληλα περιγράφει και κάποιους άλλους φυλετικούς τύπους της Ευρώπης που υπάρχουν στη Γερμανία. Από τις πολλές φωτογραφίες του βιβλίου, παρατίθενται μερικές αντιπροσωπευτικές ομαδοποιημένες κατά τύπο.

Νορδικός

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ...

Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014

Ανθρωπομετρία

O Aleš Hrdlička ήταν Τσέχος ανθρωπολόγος που εργάστηκε στις ΗΠΑ. Ένα από τα σημαντικότερα βιβλία του έχει τίτλο "Anthropometry" και περιγράφει όλες τις τεχνικές της Ανθρωπομετρίας.

Στην αρχή αναφέρει τον σκοπό και τις εφαρμογές της Ανθρωπομετρίας. Το πεδίο εφαρμογών της Ανθρωπομετρίας είναι πολύ ευρύ, περιλαμβάνοντας βιομηχανία, τέχνη, στρατό, ιατρική, φυσική αγωγή, εγκληματολογία και προφανώς ανθρωπολογία. Αρχικά ο κάθε επιστήμονας έκανε μετρήσεις με τον δικό του τρόπο, με αποτέλεσμα οι μετρήσεις συχνά να μην είναι συγκρίσιμες. Συστήματα ανθρωπολογικών μετρήσεων είχαν παρουσιάσει οι Broca, Topinard και Martin. Το 1906 έγινε μια διεθνής προσπάθεια ορισμού ως προς την Ανθρωπομετρία και η οποία παρουσιάζεται στο βιβλίο. Αυτές οι οδηγίες εφαρμόζονται μέχρι και σήμερα στην Ανθρωπομετρία σε μεγάλο βαθμό.

Στη συνέχεια περιγράφονται το πώς πρέπει να γίνονται οι μετρήσεις στο κρανίο, στο κεφάλι, στο σώμα και στον σκελετό. Για παράδειγμα η μέτρηση του μήκους του κεφαλιού γίνεται...

Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014

Η προέλευση των Ευρωπαϊκών φυλετικών τύπων

Η ιστορία των φυλών της Ευρώπης και γενικότερα όλης της ανθρωπότητας είναι ένα θολό ζήτημα. Πολλές θεωρίες έχουν διατυπωθεί, χωρίς να αποδεικνύεται όμως κάτι, με αποτέλεσμα το ζήτημα να παραμένει ανοιχτό. Θα δοθούν κάποιες σκέψεις σχετικά με την προέλευση των φυλετικών τύπων της Ευρώπης, με βάση τον σύγχρονο πληθυσμό και τις αρχές της εξελικτικής θεωρίας.

Οι κάτοικοι της Ευρώπης κατηγοριοποιούνται από τους ανθρωπολόγους στους εξής φυλετικούς τύπους:

Αλπικός, Κρομανοειδής, Νορδικός, Ατλαντοειδής, Μεσογειακός, Διναρικός, Βαλτικός, ενώ υπάρχουν και Αρμενοειδείς, Λαπωνικοί και Τουρανικοί.

Μελετώντας την ψυχοσύνθεση και την σωματοδομή των φυλών της Ευρώπης, μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι οι φυλές της Ευρώπης χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες.

Στη μία βρίσκονται...

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014

H φυλετική ψυχολογία στην Γερμανία

Το κείμενο παρουσιάζει μέρος της δουλειάς των Γερμανών ανθρωπολόγων και τη συνεργασία τους με τα SS στην φυλετική ταξινόμηση κατοίκων της κεντρικής Ευρώπης. Προφανώς ο συγγραφέας είναι προκατειλημμένος εναντίον των φυλετιστών και των εθνικοσοσιαλιστών, αλλά δίνει αρκετές πληροφορίες για το ανθρωπολογικό έργο που επιτελούνταν στη Γερμανία και την εφαρμογή του στην άσκηση πολιτικής.


Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2014

Οι Διναρικοί του Κοσσόβου

Μια ενδιφέρουσα έρευνα έγινε σε 754 Αλβανούς του Κοσσόβου, με έμφαση στις ανθρωπολογικές μετρήσεις του κεφαλιού. Οι βασικές μετρήσεις είναι αυτές του κεφαλικού δείκτη και του προσωπικού δείκτη.

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί την φυλετική ορολογία, κάνοντας λόγο για Διναρικούς, κτλ, ακολουθώντας την παράδοση ανθρωπολόγων που μελέτησαν τους πληθυσμούς των δυτικών Βαλκανίων. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων επιβεβαιώνουν τις προηγούμενες μετρήσεις ανθρωπολόγων και αποτυπώνουν την Διναρική πλειοψηφικά σύνθεση των κατοίκων του Κοσσόβου.

Ο μέσος όρος του κεφαλικού δείκτη...

Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014

Robert Brasillach, εθνικιστής μέχρι τέλους - σε ποιον φυλετικό τύπο ανήκει;

O Robert Brasillach (1909-1945) ήταν Γάλλος συγγραφέας.

Ο Brasillach μετά τις σπουδές του γράφει μυθιστορήματα, ιστορικές μελέτες περί τέχνης και αρθρογραφεί σε πατριωτικές εφημερίδες της Γαλλίας. Η λογοτεχνική του επιρροή είναι μεγάλη, σε σημείο που να θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα πνεύματα της Γαλλικής λογοτεχνίας. Μετά τα γεγονότα της 6ης Φεβρουαρίου 1936 όπου το σιωνιστικό καθεστώς δίνει εντολή στην αστυνομία να πυροβολήσει και δολοφονούνται 22 εθνικιστές που διαδήλωναν ενάντια στο ξενόδουλο καθεστώς, ο Brasillach αρχίζει να αρθρογραφεί στην εθνικιστική εφημερίδα Je Suis Partou, δηλαδή ΕΙΜΑΙ ΠΑΝΤΟΥ. Σύντομα γίνεται αρχισυντάκτης και η εφημερίδα γίνεται σημείο αναφοράς στην εθνικιστική και αντισιωνιστική έκφραση της Γαλλίας, καλώντας σε συμμαχία με την εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία και τη φασιστική Ιταλία και δηλώνοντας τον θαυμασμό του για τον Leon Degrelle και την Ισπανική Φάλαγγα.

Το 1937 ο Brasillach φυλακίζεται από τη "δημοκρατία" λόγω των εθνικιστικών αρθρων του. Δείγμα της επιρροής της και της επιτυχίας της εφημερίδας είναι ότι απαγορεύτηκε λίγο πριν τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά την επικράτηση των Γερμανών στη Γαλλία, ξανανοίγει η εφημερίδα του και ζητά την συμπόρευση των Γαλλων μαζί με τους Γερμανούς, για το μεγαλείο του Ευρωπαϊκού πολιτισμού, ενάντια στις σιωνιστοκίνητες δυνάμεις του εκφυλισμού.

Μετά την επανακατάληψη της Γαλλίας από τις σιωνιστικές δυνάμεις, ο Brasillach συλλαμβάνεται και φυλακίζεται. Συνεχίζει το συγγραφικό του έργο και μέσα από τη φυλακή. "Καταδικάζεται" σε θάνατο μόνο για τις ιδέες του, χωρίς να έχει κανένα διοικητικό ή πολιτικό πόστο. Στο άκουσμα της "απόφασης" αποκρίνεται "Τιμή μου!". Αρκετοί διανοούμενοι αντιτίθενται στην απόφαση, η οποία όμως εφαρμόζεται ικανοποιώντας τις εκδικητικές ορέξεις των σιωνιστών και μάλιστα στις 6 Φεβρουαρίου 1945, την ίδια μέρα που πριν από 9 χρόνια είχαν πέσει οι 22 σύντροφοί του. Ο Brasillach παραμένει πιστός στην εθνικιστική ιδέα μέχρι τέλους, πίπτοντας για μια Ευρώπη των Εθνών.

Δανειζόμαστε τον επίλογο από εδώ:

Μνημονεύουμε σήμερα αυτό τον ξεχωριστό άνδρα της μεγάλης ευρωπαϊκής κοιτίδας του Πολιτισμού, των Πολεμιστών και των Φιλοσόφων. Ναι, οι εχθροί δε νίκησαν, ο Ρομπέρ Μπραζιγιάκ είναι Παντού, χαμογελά στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής Νεολαίας η οποία ξεσηκώνεται για να ολοκληρώσει το έργο το οποίο εκείνος άφησε ανεκπλήρωτο!

Robert Brasillach, ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Ο Brasillach ανήκει στον...

Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014

Η ανθρωπολογία του Ιράν από τον Henry Field

Ο Henry Field μελέτησε ανθρωπολογικά το Ιράν και δημοσίευσε τη μελέτη του υπό το όνομα "Contributions to the anthropology of Iran". Οι μελέτες του Field στη Μέση Ανατολή αποτελούν μέχρι και σήμερα σταθμοί στην ανθρωπολογία.

Το Ιράν σήμερα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας επειδή είναι ένα από τα λίγα μη σιωνιστικά ελεγχόμενα κράτη και οι διεθνείς σιωνιστές, με την ακόρεστη δίψα τους για παγκόσμια εξουσία, προσπαθούν με κάθε τρόπο να το υποτάξουν.Αλλιώς τα ΜΜΕ δεν θα ασχολούνταν με αυτό το κράτος και μάλιστα με τόσο μένος. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η φυλετική του σύνθεση.

Παρατίθενται όλες τις ιστορικές πηγές από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή που αναφέρουν ανθρωπολογικά γνωρίσματα του πληθυσμού του σημερινού Ιράν, άλλοτε Περσίας. Έπειτα παρατίθενται εξονυχιστικές ανθρωπολογικές μετρήσεις Ιρανών σε πλειάδα πινάκων.

Σε αυτό το έργο, ο Henry Field προβαίνει και σε μία προσπάθεια φυλετικής κατηγοριοποίησης του Ιρανικού πληθυσμού, χωρίς απλά να παραθέτει μετρήσεις. Σύμφωνα με τον Field οι φυλετικοί τύποι που απαρτίζουν το Ιράν είναι οι εξής:...

Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014

Το φυλετικό υπόβαθρο της δημιουργίας της Βρετανικής Αυτοκρατορίας

Η Βρετανική Αυτοκρατορία έφτασε στο εδαφικό της απόγειο το 1922, με την έκταση που έφτανε στο ένα τέταρτο του πλανήτη. Λεγόταν ότι "ο ήλιος δεν δύει ποτέ στην Βρετανική Αυτοκρατορία". Αποτέλεσε την μεγαλύτερη παγκόσμια δύναμη μέχρι και τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Αρχικές εξορμήσεις ξεκινούν ήδη από τον 16ο αιώνα, όταν η Αγγλία βλέποντας την επέκταση της Ισπανίας και Πορτογαλίας στην Αμερική. Έτσι ξεκίνησε και αυτή την δική της κατακτητική επέκταση στην Αμερική, έπειτα σε Αφρική, Ασία και Ωκεανία.

Οι λόγοι της τεράστιας επέκτασης της Βρετανικής Αυτοκρατορίας ήταν πολιτικοί. Η Βρετανία μέχρι το 1700 έχει ένα κύριο πάτημα στις δυτικές ακτές των ΗΠΑ και λίγους ασήμαντους θύλακες αλλού. Στα τέλη του 17ου αιώνα, ο Κρόμγουελ καταφέρνει να κάνει την Βρετανία όργανο των σιωνιστών. Μετά από λίγα χρόνια,...

Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014

Κωστής Παλαμάς, ένας αξιοθαύμαστος εθνικός ποιητής - σε ποιον φυλετικό τύπο ανήκει;


Η Μεγαλοσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρέμμα. 
Με της καρδιάς το πύρωμα μετριέται και με το αίμα


Ο Κωστής Παλαμάς (1859-1943) ήταν Έλληνας ποιητής και άνθρωπος των γραμματων. Προέρχονταν από οικογένεια λογίων και μεγάλωσε στο Μεσολόγγι. Πήγε στην Αθήνα για να σπουδάσει Νομική, αλλά την εγκατέλειψε για να ασχοληθεί με τη λογοτεχνία. Συνεργάζεται με εφημερίδες και περιοδικά, όπου δημοσιεύει κυρίως ποιήματα. Η φήμη του αυξάνεται διαρκώς, λαμβάνει βραβεία και το 1896 του ανατίθεται η σύνθεση του Ύμνου των Ολυμπιακών Αγώνων. Διορίζεται γραμματέας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και δημοσιεύει πολλές ποιητικές συλλογές.

Οι ποιητές έχουν τον ρόλο με τους στίχους τους να εμπνέουν προς πράξεις και έργα σημαντικά, ηρωικά, αθάνατα. Το έργο τους είναι πολύ δύσκολο και ελάχιστοι ποιητές έχουν καταφέρει να εμπνεύσουν και να μείνουν στην αιωνιότητα. Ο Παλαμάς είναι ένας τέτοιος ποιητής. Αντιθέτως, πολλοί σύγχρονοι και παλαιότεροι "ποιητές" έμειναν ιστορικά στα αζήτητα όταν τελείωσε η διαφήμιση από τον τύπο. Συνεπώς, η αξία του ποιητή κρίνεται από το αν το έργο του θα μείνει στην αιωνιότητα εμπνέοντας υψηλά ιδανικά στις επόμενες γενεές.

Ο Παλαμάς φυλετικά ανήκει...