Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019

Μία αποτίμηση

Ήρθε η ώρα να κάνουμε μία αποτίμηση.

Στο ιστολόγιο μελετάται η φυλετική ανθρωπολογία, που αποτελεί κλάδο της φυσικής ανθρωπολογίας, που έχει ως σκοπό την ταξινόμηση του ανθρώπου σε φυλές. Η ανθρωπολογική ταξινόμηση αξιοποιεί μέρος των ανθρωπολογικών γνωρισμάτων για την κατάταξη των ανθρώπων σε φυλές. Παράλληλα, επειδή οι φυλές διαθέτουν συνδυασμό σωματικών και ψυχικών κληρονομικών γνωρισμάτων, κομμάτι της φυλετικής ανθρωπολογίας είναι και η μελέτη των ψυχικών και πνευματικών γνωρισμάτων τους. Το ιστολόγιο εστιάζει στους ζώντες πληθυσμούς.

Το αντικείμενο της φυσικής ανθρωπολογίας και ειδικότερα της φυλετικής ανθρωπολογίας, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πνευματικές κατακτήσεις του ανθρώπου. Στη βιολογική υπόσταση ενυπάρχουν όλα τα στοιχεία στα οποία βασίζεται το σώμα και ο χαρακτήρας μας. Η κληρονομικότητα καθορίζει τις βασικές σωματικές και ψυχικές προδιαθέσεις, επηρεάζοντας καταλυτικά την προσωπικότητά μας. Σε επίπεδο κοινωνίας, η φυλετική σύνθεση του πληθυσμού καθορίζει τις κοινωνικές συμπεριφορές, τις προτιμήσεις και τις δυνατότητές της. Η ιστορική πορεία και ο πολιτισμός ενός έθνους, αποτελούν απώτερα εκφάνσεις της φυλετικής ιδιοσυστασίας του. Είναι αδιανόητο να έχει ανακαλυφθεί αυτή η γνώση και να μην είναι διαθέσιμη. Η αξία του αντικειμένου έχει ευρύτερη κοσμοθεωρητική σημασία, που θα πρέπει να μελετάται συστηματικά από τους διανοούμενους και να αποτελεί κτήμα όλου του λαού.

Υπήρχε ένας προβληματισμός πριν την δημιουργία του ιστολογίου. Η Ελλάδα δεν έχει παράδοση στο αντικείμενο της φυσικής ανθρωπολογίας. Παρά το αρχικό έργο του Κλων Στέφανος και του Ιωάννη Κούμαρη, δεν παρήχθη επιστημονικό δυναμικό που να ασχοληθεί συστηματικά με το αντικείμενο και να διακριθεί. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, η φυσική ανθρωπολογία στην Ελλάδα δεν ξεπέρασε ποτέ το εμβρυϊκό στάδιο, παρότι σε γειτονικές χώρες βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο. Ειδικότερα από πλευράς φυλετικής ανθρωπολογίας, οι μόνοι που χρησιμοποίησαν φυλετικούς τύπους ήταν οι Κούμαρης και Πουλιανός, αλλά ακόμη και αυτοί δεν χρησιμοποίησαν όλους τους βασικούς παγιωμένους φυλετικούς τύπους της Ευρωπαϊκής τυπολογίας. Επίσης, οι θεμελιώδεις γνώσεις περί ανθρωπολογίας δεν έφτασαν ποτέ στα ευρύτερα λαϊκά στρώματα. Πιο γνωστό έγινε...
το έργο του Άρη Πουλιανού, αλλά και πάλι ο απλός λαός αγνοεί ακόμη και τα βασικά. Οι περισσότεροι άνθρωποι αγνοούν τους φυλετικούς τύπους και λέξεις όπως Αλπικός, Μεσογειακός και Διναρικός τύπος, τους είναι άγνωστες. Επίσης, αγνοούν βασικά ανθρωπολογικά γνωρίσματα, όπως δολιχοκεφαλία/βραχυκεφαλία, λεπτορρινία/πλατυρρινία, λεπτοπροσωπία/ευρυπροσωπία, κτλ. Στις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, λόγω μεγαλύτερης επιστημονικής παράδοσης στον τομέα της ανθρωπολογίας, ο λαός έχει αποκτήσει επαφή με τους φυλετικούς τύπους και τα ανθρωπολογικά γνωρίσματα.

Σε ένα κοινό χωρίς την παραμικρή εξοικείωση με την φυσική ανθρωπολογία, η εισαγωγή ενός ιστολογίου μελέτης της φυλετικής ανθρωπολογίας, με στόχο να παρουσιάσει κάποιες βασικές έννοιες του αντικειμένου και δοθεί ένα περίγραμμα της επίδρασης της φυλής στην ιστορία και στον πολιτισμό, αποτελούσε ένα ιδιαίτερο εγχείρημα. Παρουσιάστηκε όλο το φάσμα του αντικειμένου, από την εξελικτική θεωρία και την ανθρωπομετρία, μέχρι τις προεκτάσεις της επίδρασης της φυλής σε σύνθετα κοινωνικά φαινόμενα και ιστορικές διεργασίες. Το υλικό που δόθηκε ήταν πολύ και συμπυκνωμένο και τίθεται το ζήτημα κατά πόσον το κοινό είχε την δυνατότητα να το αφομοιώσει. Βέβαια, η γνώση υπάρχει, μένει σε όποιον έχει τη θέληση και τις αντιληπτικές ικανότητες να την κάνει κτήμα του.

Οι μελέτες που παρουσιάστηκαν αποτελούν ένα μικρό μόνο αντιπροσωπευτικό δείγμα από το έργο χιλιάδων ερευνητών στο αντικείμενο της φυσικής ανθρωπολογίας. Πολλές φορές δόθηκαν μελέτες από παρεμφερείς επιστημονικούς κλάδους, όπως εθνολογία, ιατρική, αρχαιολογία, γεωγραφία, ιστορία, κτλ. που συγγενεύουν με την ανθρωπολογία.

Παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές της εξελικτικής θεωρίας, που αποτελεί το θεμέλιο της φυλετικής ανθρωπολογίας. Έμφαση δόθηκε στην ανθρωπομετρία και στη μελέτη των ανθρωπολογικών γνωρισμάτων, που αποτελούν τη βάση για την περαιτέρω μελέτη της φυσικής ανθρωπολογίας. Για τους φυλετικούς τύπους δόθηκαν πολλές μελέτες, με εικόνες, φωτογραφίες και σκίτσα, ώστε να γίνουν κατανοητά τα γνωρίσματά τους. Ανθρωπολογικοί και φυλετικοί χάρτες από πλειάδα επιστημόνων, κάνουν πιο εύληπτη την γεωγραφική κατανομή των ανθρωπολογικών γνωρισμάτων, καθώς και την έκταση που καταλαμβάνουν οι διάφοροι φυλετικοί τύποι στον πλανήτη.

Οι μελέτες που εξετάστηκαν καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος ζητημάτων ανθρωπολογικού ενδιαφέροντος, από μελέτες σωματικών γνωρισμάτων, μέχρι ειδικότερες μελέτες που εμβαθύνουν στα ψυχικά γνωρίσματα. Μελετήθηκε η συσχέτιση της φυλής με την ψυχολογία του ατόμου, τις κοινωνικές συμπεριφορές, την μορφή του πολιτισμού και την ιστορική πορεία των εθνών. Επίσης, παρατίθεται πλήθος αποφθεγμάτων από σπουδαίες προσωπικότητες, που επεσήμαναν την αξία της κληρονομικότητας και του φυλετικού παράγοντα.

Για σχεδόν κάθε χώρα του πλανήτη, με έμφαση στην Ευρώπη, παρουσιάστηκαν μία ή περισσότερες ανθρωπολογικές μελέτες, που θεωρήθηκαν αντιπροσωπευτικές. Δεν παρουσιάστηκαν όλες οι μελέτες, παρά μόνον όσες περιείχαν την πιο χρήσιμη πληροφορία και στην πιο εύληπτη μορφή, ειδικά αν έκαναν αναφορά σε φυλετικούς τύπους ή αν περιείχαν χάρτες. Όποιος θέλει να εμβαθύνει στην ανθρωπολογία μίας χώρας ή περιοχής, τον παραπέμπουμε στην αντίστοιχη βιβλιογραφία.

Η βιβλιογραφία που παρατίθεται αποτελεί ένα μικρό υποσύνολο της πλήρους βιβλιογραφίας στο αντικείμενο της φυσικής ανθρωπολογίας. Κατ' αρχάς, δίνεται μόνο η βιβλιογραφία που είναι προσβάσιμη στο διαδίκτυο. Να επισημάνουμε ότι η βιβλιογραφία που δεν υπάρχει διαθέσιμη στο διαδίκτυο είναι πολλαπλάσια. Ακόμη, η βιβλιογραφία αφορά μόνο την ανθρωπολογία των ζώντων πληθυσμών, δεν περιλαμβάνεται η παλαιοανθρωπολογία. Επίσης, περιλαμβάνεται αποκλειστικά η βιβλιογραφία όπου μελετώνται τα ανθρωπολογικά γνωρίσματα που χρησιμοποιούνται στην φυλετική ταξινόμηση. Η πλήρης βιβλιογραφία για την φυσική ανθρωπολογία, είτε γενικής φύσεως, είτε ειδικά για κάθε περιοχή του πλανήτη, θα απαιτούσε τόμους ολόκληρους. Για παράδειγμα, ο Eickstedt, στο σημαντικότερο έργο του, είχε εκδώσει ξεχωριστό τόμο που περιελάμβανε αποκλειστικά ανθρωπολογική βιβλιογραφία.

Η φυλή είναι μια ζώσα πραγματικότητα και πρέπει να είμαστε εξοικειωμένοι με τις βασικές έννοιες που την περιγράφουν. Η σημασία του φυλετικού παράγοντα θα παραμένει πάντοτε ακλόνητη, γιατί βασίζεται στις βιολογικές μας καταβολές. Οι βασικές γνώσεις περί φυλής είναι θεμελιώδεις για την κατανόηση του κόσμου που μας περιβάλλει. Κάθε πολίτης της χώρας μας θα πρέπει να αναγνωρίζει τουλάχιστον τους Ευρωπαϊκούς φυλετικούς τύπους. Όταν λέξεις όπως Αλπικός, Διναρικός και Μεσογειακός τύπος θα αποτελούν μέρος του καθημερινού μας λεξιλογίου, ο δρόμος για την πλήρη φυλετική συνειδητοποίηση του λαού θα είναι ανοιχτός.

Συμπερασματικά, θεωρούμε ότι οι γνώσεις που δόθηκαν είναι απαραίτητες για όποιον θέλει να ασχοληθεί με το αντικείμενο, αλλά και για κάθε άνθρωπο που θέλει να διαθέτει ένα υψηλό επίπεδο μόρφωσης. Οι γνώσεις περί του φυλετικού παράγοντα μας επιτρέπουν να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας σε βάθος. Όποιος τις αποκτήσει, θα έχει κάνει ένα βήμα πιο κοντά στην πνευματική του ολοκλήρωση.