Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017

Το κοινωνικό και βιολογικό ζήτημα της φυλετικής μίξης

Η πολυφυλετική πλημμυρίδα στις λευκές χώρες, έχει δημιουργήσει ζητήματα φυλετικής μίξης που πρέπει να εξεταστούν από βιολογικής, κοινωνικής και οικονομικής σκοπιάς. Ο Σκωτσέζος ανθρωπολόγος Robert Gayre μελέτησε το ζήτημα σε δημοσίευσή του στο περιοδικό Mankind Quarterly με τίτλο "Miscegenation and Racial Improvement". Ξεκινά διαπιστώνοντας ότι οι προπαγανδιστές περί πολυπολιτισμού, αρχικά ζητούν την "ένταξη" των αλλόφυλων, κρατώντας τις ιδιαιτερότητες και τις κοινότητές τους. Όμως σύντομα περνούν στο επόμενο στάδιο, όπου ζητούν ανοιχτά την μίξη με τους ντόπιους, ειδικά αν είναι λευκοί.

Ο Gayre επισημαίνει ότι οι άνθρωποι, όπως τα ζώα, προτιμούν να ζευγαρώνουν με τους ομοίους τους. Αυτό έχει οδηγήσει στη δημιουργία των ανθρωπολογικών τύπων που διατηρούνται για χιλιετίες. Οι κοινωνικές και θρησκευτικές διαφορές, που έμμεσα προκύπτουν από φυλετικές προδιαθέσεις, πολλές φορές εντείνουν τον ήδη υφέρποντα φυλετικό διαχωρισμό.

Η φυλετική μίξη οδηγεί σε προσωρινό ενδιάμεσο αποτέλεσμα, γιατί οι οι φυλετικοί τύποι επανεμφανίζονται...

Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017

Ο Τερτυλλιανός για την ανθρώπινη ψυχή


"Όπως λέει ο Σενέκας, τον οποίο συχνά βρίσκουμε από την πλευρά μας: «Υπάρχει μέσα μας ο σπόρος όλης της δημιουργίας και των περιόδων της ζωής. Και ο Θεός, ο Κύριός μας, κρυφά παράγει τις ψυχικές μας προδιαθέσεις·» έτσι, από τον σπόρο που έχει φυτευτεί μέσα μας κρυφά από την βρεφική ηλικία προκύπτει ο ανθρώπινος νους: γιατί από εκεί αναπτύσσονται οι φυσικές μας προδιαθέσεις."

Τερτυλλιανός, De Anima, XX

Ο Τερτυλλιανός υπήρξε μία από τις πρώιμες μορφές των πατέρων του χριστιανισμού. Φαίνεται ότι υπήρξε αρκετά διαβασμένος, υπήρξε πολυγραφότατος και ένας από τους μεγαλύτερους απολογητές του χριστιανισμού. Σε ένα από τα γνωστότερα έργα του, ο Τερτυλλιανός, μιλώντας περί ψυχής, επισημαίνει ότι στον κάθε άνθρωπο...

Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017

Εθνοτικός χάρτης της Αμερικής - Γερμανικός Άτλας

Πατήστε πάνω για μεγέθυνση

Ο χάρτης παρουσιάζει τις εθνοτικές ομάδες της Αμερικής το 1880. Προέρχεται από γερμανική πηγή. Μπορεί ο χάρτης να είναι εθνοτικός, όμως αν κοιτάξουμε το υπόμνημα, τα χρώματα που δίνονται αντιστοιχούν σε φυλετικές ομάδες. Μεταξύ αυτών λογίζονται βορειοευωπαίοι, νοτιοευρωπαίοι, νέγροι και ιθαγενείς. Να σημειώσουμε πως μέχρι τότε είχε ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό ο εποικισμός από τους λευκούς και νέγρους και ο οποίος παρότι συνεχίστηκε, δεν άλλαξε δραματικά την φυλετική εικόνα της Αμερικής.

Ο χάρτης μας βοηθά να κατανοήσουμε την κατανομή των φυλών στην έντονα μεμιγμένη ήπειρο. Με ροζ χρώμα παριστάνονται...

Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017

Φυσιογνωμικές μελέτες σε διδύμους

Οι μελέτες σε διδύμους αποτελούν το βασικό εργαλείο που έχουν οι επιστήμονες ώστε να εκτιμήσουν τις διαφοροποιήσεις που εισάγουν οι περιβάλλοντικοί παράγοντες στην ανάπτυξη του ανθρώπινου οργανισμού. Εφόσον ο παράγοντας της κληρονομικότητας εξαλείφεται λόγω του πανομοιότυπου γενετικού υλικού, οι όποιες διαφοροποιήσεις στην εξέλιξη του οργανισμού οφείλονται αναγκαστικά σε μη κληρονομικές παραμέτρους. Μία ενδιαφέρουσα μελέτη επί του θέματος πραγματοποίησε ο Αυστριακός ανθρωπολόγος Wolfgang Abel, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Zeitschrift für Ethnologie, σε άρθρο με τίτλο "Physiognomische Studien an Zwillingen". Ο Abel εξετάζει διάφορες περιπτώσεις διδύμων από φυσιογνωμικής πλευράς.

Κατ' αρχάς, οι δίδυμοι χωρίζονται σε ομοζυγωτικούς και διζυγωτικούς. Οι μονοζυγωτικοί δίδυμοι φέρουν πανομοιότυπο γενετικό υλικό, εφόσον προέρχονται από διαχωρισμό ενός ζυγωτού σε δύο έμβρυα, ενώ οι διζυγωτικοί δίδυμοι προέρχονται από δύο ωάρια που γονιμοποιήθηκαν ξεχωριστά. Για τις ανθρωπολογικές μελέτες, ενδιαφέρον παρουσιάζουν...

Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017

Η ανθρωπολογία της Αλβανίας

Η Αλβανία προσέλκυσε το ενδιαφέρον των ανθρωπολόγων από την αρχή, ως μια περιοχή δύσκολα προσβάσιμη και απομονωμένη. Ο Ελβετός ανθρωπολόγος Eugène Pittard υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους μελετητές της φυσικής ανθρωπολογίας των Βαλκανίων. Η μελέτη του "Contribution à l'étude anthropologique des Albanais rencontrés principalement dans la Dobrodja", που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Bulletin de la Société des sciences de Bucarest, είναι μία από τις πληρέστερες για την ανθρωπολογία της Αλβανίας.

Ο Pittard μιλά αρχικά για την καταγωγή και τη γλώσσα των Αλβανών. Έπειτα εξηγεί τον γεωγραφικό διαχωρισμό σε Γκέγκες που μένουν στον βορρά και Τόσκες που μένουν στο νότο, καθώς και τον θρησκευτικό διαχωρισμό σε μουσουλμάνους, καθολικούς και ορθόδοξους. Οι Αλβανοί μεταναστεύουν...

Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017

Αριστοτέλης: Με ποιον τρόπο γίνονται οι άνθρωποι σπουδαίοι"δια τριών γίγνονται οι άνθρωποι αγαθοί και σπουδαίοι· έστι δε ταύτα τα τρία: φύσις, έθος, λόγος"

Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1332α 39-40


Κραταιά πεποίθηση των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων ήταν ότι η φυσική προδιάθεση είναι απαραίτητη για την απόκτηση της αρετής ή κάποιας δεξιότητας. Ο Αριστοτέλης ξεκινώντας το κεφάλαιο περί παιδείας εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι άνθρωποι ενάρετοι και σπουδαίοι. Κατά τον αρχαίο φιλόσοφο πρώτα είναι απαραίτητη η φυσική προδιάθεση, η φύσις. Έπειτα είναι η συμπεριφορά, την οποία μαθαίνουμε και εφαρμόζουμε. Τρίτον, ο λόγος, δηλαδή η λογική, που έχει να κάνει με την απόκτηση...

Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017

Η ανθρωπολογία της Βενεζουέλας

Στοιχεία για την ανθρωπολογία των ιθαγενών της Βενεζουέλας βρίσκουμε στη μελέτη του Martin Gusinde με τίτλο "The Yupa Indians in Western Venezuela", που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Proceedings of the American Philosophical Society. Ο Αυστριακός ιερέας και εθνολόγος, συμμετείχε σε ιεραποστολές στην Αφρική και στην Ασία, όπου παράλληλα μελετούσε τους τοπικούς πληθυσμούς. Στην παρούσα μελέτη εξετάζει το κατά πόσον υπάρχουν "πυγμαίοι" στο βόρειο τμήμα της νοτίου Αμερικής, δηλαδή ιθαγενείς με υπερβολικά χαμηλό ανάστημα. Ωστόσο, παρέχει ενδιαφέροντα στοιχεία για τις κύριες φυλετικές συνιστώσες της Βενεζουέλας.

Αρχικά να επισημάνουμε ότι στη χώρα κατοικούν Αμερικανοί ιθαγενείς, λευκοί εξ Ευρώπης, κάποιοι νέγροι εξ Αφρικής, ακόμα και λίγοι Μεσανατολίτες. Περισσότεροι είναι βεβαίως οι ιθαγενείς, ασχέτως αν η πλειοψηφία δηλώνει mestizo, δηλαδή μικτός με λευκό. Οι ιθαγενείς της Βενεζουέλας...

Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017

Ο σκύλος και ο λύκος

Στη σύγχρονη εποχή, διάφορες αντιφυσικές ιδεοληψίες έχουν φυλακίσει το μυαλό των ανθρώπων στην άποψη ότι η καταγωγή δεν έχει καμία σημασία και ότι το μόνο που μετράει είναι εκπαίδευση. Για να απεμπλακεί κάποιος από αυτές τις αντιλήψεις, είναι απαραίτητα κάποια παραστατικά παραδείγματα που αποδεικνύουν τους απαράβατους νόμους της φύσης. Ένα τέτοιο παράδειγμα βρίσκουμε στη μελέτη του Karl Pearson με τίτλο "National life from the standpoint of science", όπου ο Βρετανός επιστήμονας μας εξηγεί τη σημασία της κληρονομικότητας:

"Θα σας δείξω τι εννοώ. Ένας εκπαιδευτής παίρνει έναν λύκο και με τη βοήθεια εκπαίδευσης και της τροφής, με μια λίγο πολύ επιτυχή χρήση του φαγητού και του μαστιγίου...

Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017

Τα φυλετικά στοιχεία της Ισπανίας

Ο Βρετανός ανθρωπολόγος John Beddoe συγκέντρωσε τα αποτελέσματα των πρώτων ανθρωπολογικών μελετών που είχαν γίνει στην Ισπανία και τα παρουσίασε σε δημοσίευσή του με τίτλο "Spanish anthropology" στο περιοδικό Science Progress. Η μελέτη είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσε, με τον Beddoe να καταλήγει στον εντοπισμό των βασικών φυλετικών στοιχείων της χώρας.

Οι μελέτες του Olóriz σε 8368 άτομα από όλες τις επαρχίες της χώρας έδωσαν μέσο κεφαλικό δείκτη 78,18. Οι De Aranzadi και Hoyos Sainz βρήκαν ακόμη χαμηλότερο κεφαλικό δείκτη στη χώρα. Συνεπώς επικρατεί η δολιχοκεφαλία, η οποία από παλαιοανθρωπολογικές μελέτες, φαίνεται ότι αποτελεί...

Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017

Ανθρωποκοινωνιολογία: η ιστορία μιας ιδέας

Otto Ammon
Η ανθρωποκοινωνιολογία είναι κλάδος της κοινωνιολογίας που μελετά τα κοινωνικά φαινόμενα με τη βοήθεια ανθρωπολογικών μεθόδων. Προσπαθεί να βρει τη σύνδεση μεταξύ κοινωνικών συμπεριφορών και ανθρωπολογικών τύπων. Οι μέθοδοί της βασίζονται στην παρατήρηση, στην στατιστική και στην ανθρωπομετρία. Ο όρος εισήχθη από τον Γάλλο ανθρωπολόγο Georges Vacher de Lapouge, αλλά ο πρώτος που αξιοποίησε την ανθρωπομετρία για εξαγωγή κοινωνιολογικών συμπερασμάτων ήταν ο Γερμανός ανθρωπολόγος Otto Ammon. Οι απαρχές της ανθρωποκοινωνιολογίας παρουσιάστηκαν αναλυτικά σε δημοσίευση του Ammon που βρίσκουμε μεταφρασμένη στο περιοδικό Revue Internationale de Sociologie, με τίτλο "Histoire d'une idée: L'anthropo-sociologie". Η ανθρωποκοινωνιολογία αποτελεί έναν από τους πλέον ελπιδοφόρους κλάδους της επιστήμης, εφόσον μας παρέχει τα εργαλεία για να κρίνουμε τα κοινωνικά φαινόμενα με φυλετικούς όρους. Με απλά λόγια, η ανθρωποκοινωνιολογία αποδεικνύει την σημασία της φυλής στην διαμόρφωση των κοινωνιών.

Ο Gobineau ήταν ο πρώτος που εξήγησε κοινωνικά φαινόμενα μέσω του φυλετικού παράγοντα. Ωστόσο οι απόψεις του ήρθαν σε μια εποχή που δεν είχε αναπτυχθεί ακόμη η φυσική ανθρωπολογία. Αργότερα, ο Νίτσε, με το πανίσχυρο αισθητήριό του...

Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017

Ο Δαρβίνος για τις ανθρώπινες φυλές


"Οι διάφορες φυλές, όταν τις συγκρίνουμε και τις μετρήσουμε προσεκτικά, διαφέρουν πολύ μεταξύ τους - όπως στη μορφή της τρίχας των μαλλιών, στις σχετικές αναλογίες όλων των μερών του σώματος, την χωρητικότητα των πνευμόνων, την μορφή και την χωρητικότητα του κρανίου, ακόμα και στις περιελίξεις του εγκεφάλου. Αλλά θα ήταν μια ατέλειωτη εργασία να εντοπίσουμε τα πολυάριθμα σημεία διαφοράς. Οι φυλές διαφέρουν επίσης στη φυσιολογία, στις δυνατότητες εγκλιματισμού και στην προσβολή από συγκεκριμένες ασθένειες. Τα ψυχικά τους χαρακτηριστικά είναι επίσης πολύ διακριτά· κυρίως όπως εμφανίζεται στα συναισθήματα, αλλά και μερικώς στις πνευματικές τους ικανότητες."

Charles Darwin, The Descent of Man,


Η περιγραφή του αξεπέραστου Βρετανού επιστήμονα είναι πλήρης. Οι φυλές στον άνθρωπο διαφέρουν από κάθε άποψη: σωματικά, ψυχικά, πνευματικά. Ο Δαρβίνος τα αναφέρει με τη σειρά. Βλέπει ότι οι σωματικές διαφορές μεταξύ των φυλών του ανθρώπου είναι εξόφθαλμες και εντοπίζονται όχι μόνο...

Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017

Σεξουαλικός διμορφισμός σε ανθρωπολογικά γνωρίσματα

Οι ανθρωπολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι εμφανείς. Αρκετές μελέτες έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα. Αξιοποιώντας σειρές ανθρωπολογικών μετρήσεων στη Βρετανία, ο ανθρωπολόγος H.J. Fleure συνέκρινε τον κεφαλικό δείκτη ανδρών και γυναικών. Επίσης, έκανε παρατηρήσεις σχετικά με τον χρωματισμό. Ποιοι έχουν τον πιο ανοιχτό χρωματισμό, οι άνδρες ή οι γυναίκες; Τι πιστεύετε;

Το δείγμα αποτελούνταν από 927 γυναίκες και 1852 άνδρες. Ως γνωστόν, στη Βρετανία οι περισσότεροι λευκοί κάτοικοι είναι δολιχοκέφαλοι. Βάσει των μετρήσεων, προέκυψε ότι οι γυναίκες έχουν υψηλότερο κεφαλικό δείκτη από τους άνδρες. Η κατανομή δίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017

Η κληρονομικότητα του αναστήματος

Το ότι οι άνθρωποι διαφέρουν ως προς το ανάστημα είναι ένα εύκολα παρατηρήσιμο γεγονός. Χωρίς ιδιαίτερη έρευνα, μπορούμε να αποδώσουμε αυτές τις διαφορές στην ηλικία, στο φύλο και στη φυλή. Επίσης είναι διαδεδομένη η εντύπωση ότι, εντός ορίων, η ανάπτυξη του αναστήματος μπορεί επηρεάζεται από τις συνθήκες διαβίωσης. Τελικά τι ισχύει για το ανάστημα; Ποιοι παράγοντες το επηρεάζουν;

Μία από τις σημαντικότερες μελέτες για την κληρονομικότητα του αναστήματος είναι αυτή του Charles Davenport με τίτλο "Inheritance of stature" που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Genetics. Ο Αμερικανός βιολόγος εξετάζει εξονυχιστικά την κληρονομικότητα του αναστήματος και φτάνοντας σε σημαντικά συμπεράσματα.

Το ότι το ανάστημα είναι ένα κληρονομικό γνώρισμα αποτελεί συνήθη παρατήρηση του λαού. Οι ψηλοί γονείς θεωρείται λογικό...

Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017

Χάρτης κατανομής των κύριων φυλετικών ομάδων του πλανήτη - Coon


Ο χάρτης προέρχεται από τον διάσημο Αμερικανό ανθρωπολόγο Carleton Coon. Παρουσιάζει μια εκτίμηση για την κατανομή των κύριων φυλετικών ομάδων του ανθρώπου στον πλανήτη, κατά τον Μεσαίωνα, ώστε να μην συμπεριλαμβάνονται οι μετακινήσεις των λευκών στον Νέο Κόσμο, αλλά και τα επόμενα (λαθρο)μεταναστευτικά ρεύματα.

Οι φυλετικές ομάδες κατά Coon είναι οι εξής:

Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017

Ανθρωπολογική μελέτη σε Μονεμβασιά και Μάνη

Στο πλαίσιο των ανθρωπολογικών του μελετών στη Λακωνία, ο Tito Körner βρέθηκε στη Μονεμβασιά και στην Αρεόπολη της ανατολικής Μάνης για να ερευνήσει την φυλετική σύνθεση των κατοίκων. Η μελέτη του με τίτλο "Bericht über rassenkundliche Untersuchungen in Monembasia und Areopolis an der Südküste des Peloponnes", δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Zeitschrift für Ethnologie. Το ενδιαφέρον του Körner κινήθηκε από την πλούσια ιστορία της περιοχής. Η Μονεμβασιά έχει ιστορία που ξεκινά από τα Μινωικά χρόνια, έως και τα Μεσαιωνικά χρόνια με Τούρκους, Σλάβους, Φράγκους, Βενετούς να εμφανίζονται στο προσκήνιο, με τελευταία εισροή τους Μικρασιάτες πρόσφυγες.

Το δείγμα αποτελούνταν από 140 άτομα από τη Μονεμβασιά και 21 άτομα από την Αρεόπολη για σύγκριση. Οι μετρήσεις σχετικά με την σωματοδομή, δείχνουν ότι στη Μονεμβασιά οι κάτοικοι...

Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017

E. Thorndike: Οι άνθρωποι διαφέρουν υπερβολικά στις εγγενείς πνευματικές δυνατότητες


"Όλες οι θεωρίες για την ανθρώπινη ζωή θα πρέπει να αποδεχτούν ως βασική αρχή το γεγονός ότι τα ανθρώπινα όντα κατά τη γέννηση διαφέρουν υπερβολικά σε πνευματικές δυνατότητες και ότι αυτές οι διαφορές οφείλονται κυρίως σε αντίστοιχες διαφορές στην καταγωγή. Όλες οι προσπάθειες να αλλάξουμε τον άνθρωπο πρέπει να αποδεχτούν ως την πιο σημαντική συνθήκη τα όρια που θέτει εγγενώς η φύση κάθε ατόμου."

Edward Thorndike, Measurement of Twins


Ο Edward Thorndike ήταν Αμερικανός ψυχολόγος, με αρκετές συνεισφορές στην επιστήμη της ψυχολογίας. Μέσω των μελετών του, κατανόησε τη σημασία της κληρονομικότητας και την ανέδειξε στο έργο του. Οι άνθρωποι διαφέρουν εκ γενετής στις πνευματικές τους δυνατότητες και αυτό θα πρέπει να το λάβει υπόψη όποια θεωρία...

Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017

Τα φυλετικά στοιχεία της Πολωνίας

Ο Πολωνός ανθρωπολόγος Jan Czekanowski αφιέρωσε μεγάλο μέρος της καριέρας του στην ανθρωπολογική ταυτοποίηση των κατοίκων της χώρας του. Η στατιστική μέθοδος που εφάρμοσε ήταν πολύ φορμαλιστική, με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. Ωστόσο, ακολούθησε πιστά την τυπολογική προσέγγιση. Στοιχεία για τα φυλετικά στοιχεία της Πολωνίας βρίσκουμε σε μία παρουσίαση στο περιοδικό L'Anthropologie, της μελέτης του με τίτλο "Anthropologie von Polen" που αρχικά δημοσιεύτηκε στο Petersmann Geographische Mitteilungen.

Η στατιστική μέθοδος ταξινόμησης του Czekanowski εφαρμόζεται σε πλήθος ανθρωπολογικών μετρήσεων σχετικά με το ανάστημα, τον κεφαλικό, προσωπικό και ρινικό δείκτη, καθώς και τον χρωματισμό. Ο μετρικός τύπος...

Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017

Εξαρτάται η ευφυΐα από τις συνθήκες διαβίωσης;

Μόνιμη επωδός των εκπαιδευτικών είναι ότι η ευφυΐα ενός μαθητή εξαρτάται από τις συνθήκες διαβίωσης στο σπίτι και την σωματική του κατάσταση. Οι γονείς μπορούν μετά βεβαιότητας να επιδράσουν θετικά ή αρνητικά στις επιδόσεις ενός μαθητή. Όμως ισχύει το ίδιο με τις υλικές συνθήκες του σπιτιού ή την διατροφή του μαθητή; Μήπως πολλές φορές το να ρίχνουμε το φταίξιμο σε περιβαλλοντικούς παράγοντες είναι η βολική "λύση", ενώ θα πρέπει να μελετήσουμε την ίδια τη φύση του ατόμου; Το ζήτημα άπτεται εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος και αποτέλεσε το θέμα της μελέτης του David Heron με τίτλο "The influence of defective physique and unfavourable home environment on the intelligence of school children". Εντάσσεται στο πλαίσιο των μελετών nature vs nurture που διεξήγαγε το Francis Galton Laboratoty for National Eugenics, που εξετάζουν κάθε φορά αν ο κύριος παράγοντας που επιδρά είναι η κληρονομικότητα ή το περιβάλλον.

Το δείγμα αποτελούνταν από εκατοντάδες αγόρια και κορίτσια από διάφορα σχολεία. Ελήφθησαν σωματικές μετρήσεις και παρατηρήσεις, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον του σπιτιού τους, ενώ για τις πνευματικές τους ικανότητες...

Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017

Ο θωρακικός δείκτης

Θα έχετε παρατηρήσει γύρω σας ανθρώπους με σημαντικές διαφορές στο εύρος του θώρακα. Άλλοι έχουν μεγάλο και ισχυρό θώρακα, ενώ σε άλλους ο θώρακας είναι στενός. Στην φυσική ανθρωπολογία, η μελέτη του θώρακα βασίζεται στον θωρακικό δείκτη. Σημαντικές παρατηρήσεις για τον θωρακικό δείκτη βρίσκουμε στη μελέτη του Charles Davenport με τίτλο "The thoracic index", που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Human Biology. Ο Αμερικανός βιολόγος εξετάζει τις μεταβολές του θωρακικού δείκτη σε σχέση με την ηλικία, το φύλο και την φυλή.

Ο θωρακικός δείκτης (thoracic index) ορίζεται ως ο ποσοστιαίος λόγος του βάθους του στήθους, ως προς το πλάτος. Η μέτρηση γίνεται...

Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017

Περί του αγροτικού πληθυσμού

Θα έχετε ακούσει συχνά να εκθειάζεται ο αγροτικός πληθυσμός για τις αρετές του. Ποιες είναι αυτές οι αρετές; Υπάρχουν ή μήπως όλα λέγονται για να χαϊδέψουν αυτιά; Για να εκτιμήσουμε την αξία του αγροτικού πληθυσμού θα πρέπει να εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά του και από ανθρωπολογικής σκ.

Ο αγροτικός πληθυσμός είναι γνωστό ιστορικά ότι κρατά τις παραδόσεις. Ταυτόχρονα διατηρεί αντιλήψεις υπέρ της θρησκείας, ως μέρος της παράδοσης και υπέρ της πατρίδας, εφόσον είναι προσκολλημένος στη γη. Oι καινούριες ιδέες διαδίδονται πρώτα στα αστικά κέντρα. Δεν είναι τυχαίο ότι paganus, από όπου προέρχεται η λέξη παγανιστής, σήμαινε...

Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017

Για τον αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό

"Η ιδέα (της Ελληνικής υπεροχής) ήταν ισχυρά αρνητική. Όρθωσε εμπόδιο μεταξύ των Ελλήνων και των γειτόνων τους, το οποίο άφηναν να ξεπεραστεί αρχικά συνειδητά, έπειτα εσκεμμένα, ενώ στο τέλος εξαφανίστηκε. Χωρίς αυτό το εμπόδιο δύσκολα θα μπορούσε να είναι ένα οργανικό έθνος ικανό να διατηρήσει και να προωθήσει έναν δικό του πολιτισμό. Ο Ελληνικός πολιτισμός θα είχε μολυνθεί και εξαλειφθεί πρόωρα."


Σε μια εξαιρετική μελέτη του για την φυλετική μίξη στα χρόνια προ του Αλέξανδρου, ο Αμερικανός κλασικιστής Aubrey Diller διαπιστώνει τον βασικό πυλώνα στήριξης ενός πολιτισμού, που είναι το αίμα. Ο Ελληνικός πολιτισμός άκμασε...