Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019

Κοινωνική διαστρωμάτωση και κληρονομικότητα

Οι άνθρωποι δεν διαθέτουν όλοι τις ίδιες ικανότητες και δεξιότητες. Η ανισότητα αυτή οδηγεί τον κάθε άνθρωπο σε διαφορετική θέση στην κοινωνία. Από τη στιγμή που έγινε αντιληπτή η σημασία της κληρονομικότητας, οι ανθρωπολόγοι ξεκίνησαν να μελετούν τα κοινωνικά ζητήματα λαμβάνοντας υπόψη τον βιολογικό παράγοντα. Σημαντική συμβολή προς την κατεύθυνση αυτή ήταν η μελέτη του Otto Ammon με τίτλο "Die Gesellschaftsordnung und Ihre natürlichen Grundlage", απόσπασμα της οποίας βρίσκουμε υπό τον τίτλο "Some social applications of the doctrine of probability", σε δημοσίευση στο περιοδικό Journal of Political Economy. Ο Ammon μελετά τις βιολογικές βάσεις της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, εξετάζοντας τα κοινωνικά φαινόμενα ως αποτέλεσμα βιολογικών παραγόντων.

Οι κοινωνίες των ανθρώπων είναι εξαιρετικά περίπλοκες. Ο καταμερισμός της εργασίας είναι μεγάλος και τα ψυχικά γνωρίσματα των ανθρώπων εμφανίζουν μεγάλη ποικιλία. Μπορούμε να διακρίνουμε πολλές διαβαθμίσεις από γνωρίσματα όπως περιέργεια, διερευνητικότητα, δίψα για μάθηση, υπομονή, ενεργητικότητα, αντοχή, επιμονή, επιμέλεια. Η αντικειμενική μέτρησή τους...
καθίσταται δύσκολη, σε αντίθεση με τα σωματικά γνωρίσματα. Ωστόσο, διαχωρίζουμε τους ανθρώπους σε ιδιοφυΐες, έξυπνους, μέτριους, ανεπαρκείς, χαζούς και παντελώς ανόητους. Παρόμοιες διαβαθμίσεις διακρίνει ο λαός και σε όλα τα ψυχικά γνωρίσματα.

Ο μεγάλος αριθμός ψυχικών γνωρισμάτων οδηγεί σε πλήθος συνδυασμών. Ειδικά όταν σε μια κοινωνία δεν υπάρχουν φυλετικοί ή άλλοι κοινωνικοί περιορισμοί στο ζευγάρωμα, η μίξη των ψυχικών γνωρισμάτων μπορεί να είναι έντονη, εφόσον αυτά διαδίδονται κληρονομικά. Για παράδειγμα, ο γιος ενός έξυπνου αλλά τεμπέλη πατέρα και μιας χαζής αλλά δραστήριας μητέρας, μπορεί να λάβει μόνο τα καλύτερα γνωρίσματα και από τους δύο γονείς, ενώ ένας άλλος γιος να πάρει μόνο τα χειρότερα γνωρίσματα και των δύο.

Ο συγγραφέας χωρίζει τα ανθρώπινα γνωρίσματα στις εξής τέσσερις κατηγορίες: πνευματικά γνωρίσματα (ικανότητα κατανόησης, μνήμη, λήψη αποφάσεων, εφευρετικότητα, κτλ), ηθικά γνωρίσματα (αυτοέλεγχος, εσωτερική θέληση, εργατικότητα, επιμονή, αξιοπιστία, κτλ), οικονομικά γνωρίσματα (ικανότητα στα επιχειρείν, οργανωτικότητα, τεχνικές δεξιότητες, διορατικότητα, κτλ) και σωματικά γνωρίσματα (δυνατότητα εργασίας, αντοχή, αυτοέλεγχος για αποφυγή καταχρήσεων, ισχυρή κράση, καλή υγεία, κτλ). Κάνοντας στατιστική ανάλυση, θεωρώντας αυτές τις κατηγορίες γνωρισμάτων κληρονομικά εξαρτώμενες, ο Ammon καταλήγει σε μια κατανομή παρόμοια με αυτήν που εισήγαγε ο Galton στο έργο του "Hereditary Genius" για την ανθρώπινη ικανότητα. Υπάρχει ένα ελάχιστο ποσοστό ανθρώπων με άριστες ικανότητες, ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων με υψηλές ικανότητες, ένα σημαντικό ποσοστό με μέτριες ικανότητες, ένα μικρό ποσοστό με πολύ χαμηλές ικανότητες ή αντικοινωνική συμπεριφορά. Η κατανομή αντιστοιχεί στην κοινωνική πυραμίδα του παρακάτω σχήματος.Η μορφή της κοινωνικής πυραμίδας επιβεβαιώνεται από αρκετές μελέτες. Σε κοινωνικό επίπεδο, μελέτη στους κατοίκους του Λονδίνου έδωσε την εξής κατανομή, ως προς την κοινωνική θέση, ανηγμένη στις βαθμίδες του Galton:


Η κατανομή παρουσιάζει έντονες ομοιότητες με την κατανομή του Galton. Η κατηγορία με τα αντικοινωνικά-εγκληματικά στοιχεία έχει ένα ελάχιστο ποσοστό, οι χειρώνακες και εργαζόμενοι με μη σταθερή εργασία ένα μεγαλύτερο, οι μικροαστοί ένα εμφανές ποσοστό, οι μεσοαστοί η πλειοψηφία, οι μεγαλοαστοί ένα μικρό ποσοστό και οι ανώτατη τάξη ένα ελάχιστο ποσοστό.

Παρόμοια κατανομή εμφανίζουν τα στοιχεία για το εισόδημα, σε μελέτη που έγινε στη Σαξονία. Χαμηλό εισόδημα έχει ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού και το ποσοστό των ανθρώπων μειώνεται όσο πάμε στα υψηλά εισοδήματα. Αν αναχθεί η κατανομή στην καμπύλη του Galton, το αποτέλεσμα είναι το εξής.


Βέβαια, δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να ταυτίζουμε την ικανότητα με το εισόδημα. Μπορεί κάποιος πνευματικά ιδιοφυής άνθρωπος να έχει μέτριο εισόδημα, ενώ ένας πνευματικά μέτριος αλλά ικανός στο επιχειρείν να έχει υψηλό εισόδημα. Μάλιστα, η συνεισφορά του πρώτου στην κοινωνία μπορεί να είναι απείρως μεγαλύτερη από αυτή του δεύτερου.

Η κοινωνική διαστρωμάτωση αποτελεί εγγενές φαινόμενο κάθε ανθρώπινης κοινωνίας. Υπήρχε και θα υπάρχει πάντα. Το να αναζητεί κάποιος την ισότητα είναι εκτός πραγματικότητας. Μπορεί να μην υπάρχει σήμερα θεσμοθετημένη αριστοκρατία, αλλά υπάρχει ξεκάθαρη κοινωνική διαστρωμάτωση. Η ύπαρξή της βοηθά την κοινωνία, γιατί δίνει κίνητρο στις κατώτερες τάξεις ώστε να δημιουργήσουν για να ανέλθουν στις ανώτερες τάξεις.

Η κοινωνική διαστρωμάτωση αλληλεπιδρά με το βιολογικό υπόστρωμα του πληθυσμού. Ακόμη και στις μέρες μας, οι γάμοι γίνονται συνήθως μεταξύ ατόμων παρόμοιας κοινωνικής τάξης. Ένας πλούσιος δύσκολα θα πάρει εργάτρια, αλλά συνήθως θα πάρει μία από τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις. Ένας φτωχός, συνήθως βρίσκει σύζυγο από τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα. Μπορεί να μην υπάρχουν κλειστές τάξεις όπως στο παρελθόν, αλλά το φαινόμενο σε μεγάλο βαθμό παραμένει αυτούσιο. Το γεγονός έχει ευρύτερες επιδράσεις. Τα άτομα των ανώτερων κοινωνικών τάξεων έχουν συνήθως υψηλότερες εγγενείς ικανότητες, συνεπώς οι γάμοι εντός της τάξης τείνουν να διατηρούν τις υψηλές ικανότητες στις ανώτερες τάξεις. Αντίστοιχα και για τις κατώτερες. Κάτι που σημαίνει ότι δεν επικρατεί στην πράξη πανμειξία, αλλά υπάρχει διατήρηση ως ένα βαθμό συγκεκριμένων συνδυασμών σωματικών και ψυχικών γνωρισμάτων. Οι γνωρίζοντες την φυλετική ανθρωπολογία, μπορούν να κατανοήσουν ότι αυτοί οι συνδυασμοί σχετίζονται με τους φυλετικούς τύπους. Ένα καθεστώς πλήρους μίξης, θα οδηγούσε σε εξάλειψη των ανθρώπων με άριστες ικανότητες και θα οδηγούσε σε μια πλήρη μετριότητα. Γνωρίζοντας ότι οι άριστοι είναι αυτοί που πηγαίνουν την κοινωνία μπροστά, κατανοούμε ότι η εξάλειψή τους θα οδηγούσε την κοινωνία σε στασιμότητα ή παρακμή.

Το συμπέρασμα είναι ότι κοινωνική διαστρωμάτωση υπήρχε και θα υπάρχει πάντοτε στις ανθρώπινες κοινωνίες. Τα εγγενή ψυχικά γνωρίσματα καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την κοινωνική θέση που λαμβάνει κάθε άτομο στην κοινωνία. Το ζήτημα είναι αρκετά περίπλοκο, όμως υπάρχουν σημαντικά στοιχεία που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η κοινωνική διαστρωμάτωση έχει βιολογικές βάσεις.

33 σχόλια:

 1. Γιατί θεωρούνται κατωτεροι οι μαύροι; αν ήταν κατώτεροι δεν θα ήταν στη νασα σε κογκρεσα και άλλους υψηλούς χώρους. Απλα μέχρι τώρα δεν τους δόθηκαν οι κατάλληλες ευκαιρίες. Μόνο επιστημονικές απαντήσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χάχαχα, " Μόνο επιστημονικές απαντήσεις. "

   Διαγραφή
  2. ΠΟΙΕΣ "ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ" ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΝΕΓΡΟΥΣ ΡΕ ΜΕΓΑΛΕ?.......ΑΙΩΝΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥΣ ΖΟΥΣΑΝ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΓΟΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΠΑΤΗΣΕ ΛΕΥΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΟΒΑΡΑ ΚΡΑΤΗ.........ΤΙΣ "ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ" ΤΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Η ΚΑΘΕ ΦΥΛΗ, ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΔΟΘΟΥΝ ΣΑΝ ΜΑΝΝΑ ΕΞ ΠΥΡΑΝΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΟΜΗΣΑΝ ΑΛΛΟΙ.........

   Διαγραφή
 2. Που ανήκουν φυλετικά οι κριτές του masterchef :

  Λεωνίδας Κουτσόπουλος
  Πάνος Ιωαννιδης
  Σωτήρης Κοντιζας

  ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 卐 Ταγματασφαλίτηϟϟ 卐5 Φεβρουαρίου 2019 στις 12:24 μ.μ.

   Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Αρμενοειδής, -τον μισώ.

   Πάνος Ιωαννιδης: Κρομανοειδής, ο μόνος Άνθρωπος απο τους τρείς.

   Σωτήρης Κοντιζας: μογγόλος, -τον μισώ.

   Διαγραφή
  2. Η μάνα του Κοντιζά είναι Γιαπωνέζα,το έχει πει και ο ίδιος νομίζω.Ο Κουτσόπουλος είναι ίδιος με έναν Αρμένιο που υπηρέτησε μαζί μου στον στρατό.

   Διαγραφή
  3. Kουτσοπουλος=αρμενοειδης.
   Ιωαννιδης=αλπικομεσογειακος.Το κεφαλι του ειναι βραχυκεφαλο.
   Κοντιζας=Εμφανη μογγολοειδη μιξη.

   Διαγραφή
  4. Kουτσόπουλος = αρμενοειδης με αλπική επίδραση(μεσόρινος).

   Ιωαννίδης = κυρίως ΚΜ, συμφωνώ με τον Ταγματασφαλίτη

   Κοντιζάς = μιγάς με Μογγόλο

   Διαγραφή
  5. Ο Κοτσόπουλος είναι αρμενοϊδομεσογειακοειδής και δεν έχει καμία σχέση με αλπικούς.

   Διαγραφή
 3. Να θέσω ένα ερώτημα : αφού εγώ ή ο οποιοσδήποτε εδώ μέσα πιστεύουμε στα λεγόμενα της φυλ άνθρ. και ας πούμε κάποιος θέλει να είναι ο γιος του μεσόγειακος ας πούμε αλλά ερωτεύεται μια βαλτικη η κρομανοειδη η αλπικη η αρμενοειδη και πάει λέγοντας. Καταληκτικά, δεν μπορείς να αναγκάσεις τον ευατο σου ποια θα ερωτευτείς για να σου γεννήσει τον τέλειο γόνο. Μερικές φορές μπορεί να μην γουστάρεις αρμενοειδης και να παντρευτείς μια (παράδειγμα φέρνω). είναι δύσκολο γιατί δεν επιλέγεις ποια θα αγαπήσεις είναι όπως τύχει. Επίσης ζώντας σε ένα πολυφυλετικο περιβάλλον ακόμα πιο δύσκολο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι losers εδω μεσα με αυτα τα κολληματα το πολυ να καταληξουν με καμια φιλιπινεζα η ταιλανδη περνωντας ετσι τα συμπλεγματα τους και στην επομενη γενια,ουτε ευρωπιδικος ουτε καυκασιος φυλετικος τυπος δεν θα γυρισει να τους κοιταξει.

   Διαγραφή
  2. Ρε φίλε εσύ το πηγες μακριά. Εγώ λέω ένας μεσογειακός να παντρευτεί μια κρομανοειδη η αλπικια η έστω αρμενοειδη κοκ κάποια δηλαδή που δεν πληρεί τα κριτήρια για αυτόν βάση του ότι είναι μεντιτερανιστης ας πούμε αλλά δυστυχώς δεν γίνεται να επιβληθεί στα αισθήματα που θα δημιουργηθούν για καποια . Σε τέτοιες περιπτώσεις τι γίνεται

   Διαγραφή
  3. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
  4. Δηλαδή εσείς που σχολιάσατε αν τύχει και σας πάρει τα μυαλά μια κρομανιον η αρμενοιδ θα πείτε δεν πληρείς τα κριτήρια φύγε. Έλα ρε παιδιά ας σοβαρευτούμε

   Διαγραφή
  5. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
  6. Οκευ ζητώ συγνώμη εγώ κατάλαβα λάθος. Και μένα ρε φίλε γουστάρω μεσογειακές πως να το κάνω είναι πανέμορφες όπως και οι νορδικες για τα δικά μου γούστα αλλά πεειτριγυριζεσαι από αλπικες κρομανιον της ποπης γίνεται

   Διαγραφή
  7. 1:09
   Με αυτη την λογική «ζώντας σ ενα πολυφυλετικό περιβάλλον» θα μπορούσες να ερωτευτείς μια γύφτισσα,μια μαύρη και παει λέγοντας. Εγω προσωπικα δε θα μπορουσα να ερωτευτώ κατι διαφορετικό απο μενα. Για να το κανει καποιος σημαινει προφανως οτι δεν τον απασχολεί η φυλετική αλλοίωση του απογόνου του. Οπότε μη περιμένεις να σου δώσουμε άφεση αμαρτιών.

   Διαγραφή
  8. Δεν μίλησα για γυφτισες η μαύρες η ινδιανες. Έφερα παράδειγμα ένας μεσογειακός να ερωτευτεί κάτι διαφορετικό από αυτόν δηλαδή αλπικό, κρομανιον, διναρικο βαλτικο, στη χειρότερη ανέφερα το αρμενοιδ. Επί το πλείστον μιλώ για ευροπιδικούς τύπους για αυτό παρατήρησε καλύτερα ότι και το αρμενοιδ που λέω είναι κάτι το ακραίο και στη χειρότερη όλων. Δεν ανέφερα κάτι από όσα λες. θα σου θέσω ένα ερώτημα και πανω σε αυτό στηρίζεται η σκέψη μου δηλαδή εσύ που μπορεί να είσαι μεσογειακος/η και σε ενδιαφέρει η φυλετικη ακεραιότητα των γόνων σου και καλά κάνεις αν τύχει και ερωτευτείς έναν διναρικο/η η βαλτικο/η θα πεις μόνο με άτομα της δικής μου φυλής πάω εσύ απορρίπτεσαι;;;; . Γενικώς αυτό έχω σαν σκέψη και όχι γυφτισες και όσα λες

   Διαγραφή
  9. 5:10 μ.μ. δεν βρίσκεις άκρη με αυτούς εδώ, άσπρο τους λες, μαύρο σου απαντάνε, αυτοί είναι "πετάει ο γαϊδαρος", "πετάει". Δεν μπορείς να φανταστείς πως σκέφτεται ο άλλος που δεν δέχεται άλλες γνώμες πέρα από τις δικές του. Μακριά από ισχυρογνώμονες έλεγε ο Αριστοτέλης.

   Διαγραφή
  10. Δίκιο έχεις φίλε μου

   Διαγραφή
  11. 5:10
   Οχι δεν υπαρχει περιπτωση γιατι δεν μου αρεσουν Βαλτικοί ή διναρικοί. Οπως προανέφερα μου αρεσουν ιδιοι με μενα,ιδια χαρακτηριστικά,ιδια χρώματα. Κι οπως συμβαίνει τωρα,προτιμω να ειμαι μονη παρα να κανω διαπραγματεύσεις με τον εαυτο μου και να συμβιβαστώ με κατι λιγότερο απ αυτο που θελω.
   5:47
   Δέχομαι τις αλλες γνώμες αλλα Οχι οτι ζώντας σ ενα πολυφυλετικό περιβάλλον θα ερωτευτώ κατι διαφορετικό. Αυτο ειναι δικαιολογία κι ειναι η δικη μου αποψη κι οφείλετε κι εσεις να την σεβαστείτε,ο φιλος 5:10 ρώτησε γνώμες. Δε γινεται να συμφωνούμε ολοι με ολα,ετσι γίνονται οι διάλογοι. δεν σημαινει οτι ειμαστε ισχυρογνώμονες οσοι διαφωνούμε.

   Διαγραφή
  12. Αυτόν που ρώτησε αν θα πρέπει να παντρευτεί ένας Μεσογειακός μία Κρομανοειδή, Αλπική, Διναρική, Βαλτική ή Αρμενοειδή κάτι το οποίο συμβαίνει πάντα και παντού στην Ελλάδα, τον είπανε loser, συμπλεγματικό και ότι θα καταλήξει να παντρευτεί Φιλιπινέζα, Ταϊλανδή, γιατί Ευρωπιδική/Καυκάσια δεν θα γυρίσει να τον κοιτάξει. Εσύ μάλιστα του είπες ότι με την ίδια λογική που θα ερωτευτεί και θα παντρευτεί μία Κρομανοειδή, Αλπική ή Βαλτική(Ρωσίδα, Ουκρανή ή Βουλγάρα) θα είναι σαν να παίρνει μία γύφτισσα ή μαύρη, μήν παραπονιέστε λοιπόν οι Μεσογειακοί όταν σαν βρίζουν οι Διναρικοί, Αλπικοί, Κρομανοειδείς και οι Σλάβοι, αφού δεν σέβεστε τίποτα και κανέναν. Η Ελλάδα όπως και όλες οι Ευρωπαϊκες χώρες αποτελούνται απο πολλούς φυλετικούς τύπους και αναμείξεις, οπότε πολύφυλετικοί είμαστε έτσι και αλλιώς. Διάλογος με το να του λέτε αρλούμπες δεν γίνεται, τρολάρισμα γίνεται γιατί δεν δέχεστε άλλες γνώμες. Εδώ εξισώσατε Ευρωπαϊκους φυλετικούς τύπους με Ασιάτες, Μεσανατολίτες και Αφρικάνους. Καλός ο Μεντιτερανισμός, αλλά μέχρι ενός σημείου. Ούτε Νορδιστές δεν τα λένε αυτά. Έχετε ξεφύγει πλέον από την ισχυρογνωμοσύνη και έχετε πάει στο ποταπό τρολάρισμα. Δεν πείθεται έτσι τον άλλον, χρειάζονται επιχειρήματα.

   Διαγραφή
  13. 12:53 ευχαριστώ για την υποστήριξη και συμφωνώ σε όσα λες, άσπρο λέω εγώ μαύρο λένε αυτοί, προς τη νινα : έχεις δίκιο στο ότι δεν γίνετε να συμφωνούμε σε Ολα, όπως προανέφερες είπες την άποψη σου και το σεβόμαστε. Από κει και πέρα ο καθένας πιστεύει σε αυτό που θέλει. Απλά εγώ είπα κάτι πιο απλό και εσύ το πηγες πιο μακριά. Μπορεί να μην σου αρέσουν οι βαλτικοι διναρικοι αλλά στο σόι σου σίγουρα κάποιοι είναι διναρικοι. Ίσως να μην ισχύει σε σένα αλλά στα πιο πολλα οικογένειακα Δεντρα υπάρχει ισχυρή διναρικη συνιστώσα. Δηλαδή θα συμφωνήσω με τον ανώνυμο που σου απάντησε 12:53 πως ούτως ή άλλως ζούμε σε ένα πολυφυλετικο περιβάλλον (απλά εσύ το εξέλαβες λίγο διαφορετικά) και όλοι μας έχουμε πολύφυλετικά γονίδια. Όποιος θέλει κάνει τεστ DNA και τον βγάζει και από Σουδάν που λέει ο λόγος. Κυρίως μίλησα για ευρώπιδικους τύπους και εσύ το πηγες πολύ μακριά. Εκτός αυτού δεν γίνεται να μην σου αρέσουν ούτε οι αλπικοι ούτε κρομανιον η νορδικοι. Τι διαολο; κάτι θα σου αρέσει. Όπως προανέφερα μπορεί ίσως κάποια στιγμή να γνωρίσεις κάποιον διαφορετικό από σένα ας πούμε αλπικό νορδικο διναρικο κοκ και να αρχίσεις να τον θες (υποθετικά μιλάμε ) γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει και αν βγαίνεις δουλεύεις κλπ και δεν κάθεσαι όλη μέρα μέσα στο σπίτι πολύ πιθανό να σου δημιουργηθούν αισθήματα για κάποιο άτομο χωρίς να το περιμένεις. Μπορεί να εντυπωσιάστεις μαζί του, δεν ξέρω τι, τα αισθήματα δημιουργούνται και από ένα καλημέρα, ειδικότερα αν υπάρχει χημεία. Αυτά στα λέω πάνω σε συζήτηση και όχι επιθετικά. Αυτά μπορεί να συμβούν στον καθένα
   Αφού είσαι φουλ μεντιτερανιστης/ία δεν στο εύχομαι και ελπίζω να βρεις αυτό που θες στη ζωή σου.

   Διαγραφή
  14. Σ Ευχαριστω που δείχνεις οτι τουλαχιστον σεβεσαι τη γνωμη μου,Οχι σαν τον 12:53.

   Διαγραφή
  15. Και αυτός σε σέβεται απλά ίσως μέσω του διαλόγου ήρθε σε πιο έντονη διαμάχη. Ωστόσο ο καθένας έχει τις απόψεις του και ούτω καθεξής. Οπότε για αυτό το λόγο μόνο διάλογο μπορούμε να κάνουμε

   Διαγραφή
 4. Θεωρώ πως τον κύριο ρόλο για τις άξιες,τα ταλέντα κλπ παίζει το ίδιο το άτομο(αλλιώς δεν θα βλέπαμε εκατομμυριουχους αυτοδημιουργητους,που οι γονείς τους ήταν σε κατώτερες έως πολύ κατώτερες τάξεις)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. απ τους 8 τουρκους στρατιωτιικους που βρισκονται στην ελλαδα για ασυλο ποιοι ειναι γνησιοι τουρκοι μογγολικης καταγωγης?
  οι υπολοιποι τι φυλετικος τυπος ειναι?

  http://s.kathimerini.gr/resources/2019-02/tourkoistrat-thumb-large.jpg

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Παραδόξος σχεδόν όλοι μογγολοφέρνουν και δεν μοιάζουν σαν να ειναι αδέρφια του Πολάκη. Ο τρίτος πάνω και κάτω καθώς και ο τέρμα δεξιά στην κάτω είναι περισσότερο μογγόλια από τους άλλους.

   Διαγραφή
 6. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Φυλετικοί τύποι των κύριων ( πιο γνωστών ,τολμηρών )βουλευτών της χρυσής αυγης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Επειδή ένα παλικάρι μίλησε για Ραμιρο Λεντεσμα πιο πάνω :

  https://m.youtube.com/watch?v=sFWZyqQZPro&t=2s

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. https://www.google.gr/search?q=καραφωτης&prmd=inv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjN1InxzNPgAhWJepoKHRM2ChoQ_AUoAXoECA4QAQ&biw=360&bih=516#imgrc=i8kAPwWxaNvnnM τι φυλετικος Τύπος είναι

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των αναγνωστών τους.