Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017

Βασικές αρχές πληθυσμιακής πολιτικής

Ο Γάλλος ανθρωπολόγος Georges Vacher de Lapouge, αντιλήφθηκε την σημασία του φυλετικού παράγοντα και αφιέρωσε την ζωή του στην μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς υπό το φυλετικό πρίσμα. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι αυτό που προσδίδει αξία σε μία χώρα και κατάλληλες πολιτικές πρέπει να εφαρμόζονται για την βελτίωσή του. Ένα σημαντικότατο άρθρο περί πληθυσμιακής πολιτικής δημοσίευεσε ο Lapouge στο περιοδικό Eugenics Review, με τίτλο "Contribution to the fundamentals of a policy of population". Εκεί παρουσιάζονται οι βασικές αρχές, οι προοπτικές και οι στόχοι μιας πληθυσμιακής πολιτικής. Ο Lapouge γράφει με ενθουσιασμό, ειλικρίνεια και πλήρη διαύγεια σκέψης.

Αυτό που είναι απαραίτητο για να αποκτήσουμε ορθή αντίληψη περί πληθυσμιακής πολιτικής είναι μια σφαιρική άποψη σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν σε έναν πληθυσμό. Ο οικονομολόγος εξετάζει αποκλειστικά την σχέση μεταξύ εργασίας και οικονομικής ανάπτυξης. Ο στρατιωτικός βλέπει...

Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017

Alfred Tennyson: Η φύση νοιάζεται για τον τύπο, όχι για το άτομο


"Θεός και Φύση σε πάλη βρίσκονται μαζί
  που η Φύση τέτοιους εφιάλτες μοιράζει;
  Τόσο προσεκτική για τον τύπο μοιάζει
Τόσο απρόσεκτη για του ατόμου τη ζωή"

Alfred Tennyson, In Memoriam A.H.H.

Μετάφραση-απόδοση δική μας


Ο Βρετανός λογοτέχνης, βαθύτατα επηρεασμένος από τον πρόωρο χαμό του φίλου του Arthur Henry Hallam, εξωτερικεύει τα συναισθήματά του στο ποίημα που αφιερώνει στη μνήμη του. Οι σκέψεις του γλιστρούν ανάμεσα στην πικρή αλήθεια του θανάτου, στην θεία πρόνοια και στο νόημα...

Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017

Δυο ερωτήματα φυλετικής συνειδητοποίησης

Εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν αβίαστα βλέποντας εικόνες της Γερμανικής ανθρωπολογικής σχολής.


Και οι δύο φαίνονται στρατιώτες. Ίσως μιλούν την ίδια γλώσσα. Λογικά έχουν και την ίδια θρησκεία. Οι διαφορές στην εμφάνιση είναι εξόφθαλμες. Πιστεύετε ότι εμφανίζουν διαφορές στον ψυχισμό;

Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017

Η φυλετική κατηγοριοποίηση σύμφωνα με Ινδούς ανθρωπολόγους

Στην Ινδία έχουν διεξαχθεί εκατοντάδες ανθρωπολογικές μελέτες σε όλη την έκταση της χώρας. Με τις ανθρωπολογικές μελέτες ασχολήθηκαν αρχικά οι Βρετανοί κατακτητές και στη συνέχεια ακολούθησαν οι γηγενείς. Σημειωτέον ότι ακόμη και σήμερα διεξάγονται μελέτες φυσικής ανθρωπολογίας στην Ινδία, με καθηγητές και πανεπιστήμια να ασχολούνται με τον τομέα.

Μία σημαντική συνεισφορά της Ινδικής σχολής ανθρωπολογίας είναι το έργο των Ram Nath Sharma και Rajendra Kumar Sharma με τίτλο "Anthropology", στο οποίο παρουσιάζεται η φυλετική τυπολογία του ανθρωπίνου είδους.

Αρχικά κάνει λόγο για τις κύριες υποδιαιρέσεις της ανθρωπότητας σε Negroid, Caucasoid, Mongoloid, καθώς και Australoid κατά τους περισσότερους.

Η ταξινόμηση που προτείνει είναι η εξής (σε παρένθεση η αντιστοίχιση με την κλασική ονοματολογία):

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017

Το ανάστημα στις ΗΠΑ


Μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μελέτη σχετικά με το ανάστημα στις ΗΠΑ δημοσίευσε ο Αμερικανός ανθρωπολόγος Clark Wissler στο περιοδικό Scientific Monthly με τίτλο "Distribution of Stature in the United States". Η ανάλυση εξετάζει την γεωγραφική κατανομή του αναστήματος στη χώρα, αναζητώντας τους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν την κατανομή.

Τα στοιχεία για το ανάστημα στις ΗΠΑ αντλούνται από την μεγάλη ανθρωπολογική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στους στρατιώτες του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Το δείγμα ήταν τεράστιο και προέρχονταν από όλες τις πολιτείες. Ο χάρτης δίνει το μέσο ανάστημα σε ίντσες. Το πιο άσπρο χρώμα σημαίνει και υψηλότερο ανάστημα. Ένας ακόμη χάρτης, από τα ίδια στοιχεία, δίνεται εδώ.

Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι ότι τα βορειοανατολικά παράλια έχουν το πιο χαμηλό ανάστημα, μαζί με...

Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017

Η ανθρωπολογία της Ουαλίας

Η Ουαλία διαθέτει ξεχωριστή εθνική και γλωσσική ταυτότητα σε σχέση με τους υπόλοιπους Βρετανούς. Από ιστορικά δεδομένα είναι γνωστό ότι η Ουαλία παρά τις εισβολές των Αγγλοσαξόνων και των Νορμανδών διατήρησε εν πολλοίς τον γηγενή της πληθυσμό. Ισχύει αυτό από πλευράς φυσικής ανθρωπολογίας; Την λεπτομερέστερη μελέτη για την ανθρωπολογία της Ουαλίας πραγματοποίησε ο ζωολόγος και γεωγράφος H.J. Fleure με τη βοήθεια του T.C. James. Την βρίσκουμε στο περιοδικό Journal of the Royal Anthropological Institute σε άρθρο με τίτλο "Geographical Distribution of Anthropological Types in Wales". Η μελέτη είναι μακροσκελής και εξονυχιστική, διατρέχοντας κάθε επαρχία της Ουαλίας.

Το δείγμα αποτελούνταν από 1852 άνδρες και 344 γυναίκες. Ο μέσος κεφαλικός δείκτης...

Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017

Η ψυχή της φυλής κατά τον Gustave Le Bon


"Οι συνειδητές μας πράξεις απορρέουν από ένα ασυνείδητο υπόστρωμα, που διαμορφώνεται κυρίως από κληρονομικές επιδράσεις. Αυτό το υπόστρωμα περικλείει τα αναρίθμητα προγονικά κατάλοιπα, που συνιστούν την ψυχή της φυλής."Ο μεγάλος Γάλλος ψυχολόγος στο κορυφαίο του σύγγραμμα διατρανώνει την σημασία του φυλετικού παράγοντα για την διαμόρφωση της συμπεριφοράς του ανθρώπου. Οι κληρονομικές επιδράσεις είναι αυτές που καθορίζουν τον ψυχισμό μας, που εκφράζεται...

Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017

Φυλετικός χάρτης της Αμερικής - Biasutti


Ο χάρτης απεικονίζει την κατανομή γεωγραφική κατανομή των ιθαγενών φυλετικών τύπων της Αμερικής. Σχεδιάστηκε από τον Ιταλό γεωγράφο και ανθρωπολόγο Renato Biasutti.

Οι φυλετικοί τύποι που φαίνονται είναι οι εξής:

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017

Ανθρωπολογικές μετρήσεις στην Πορτογαλία

Στοιχεία για την ανθρωπομετρία της Πορτογαλίας βρίσκουμε σε παρουσίαση της μελέτης του Severino de Sant'Anna Marques "Estudo de antropometria Portuguesa", στο περιοδικό Portugalia. Το δείγμα αποτελούνταν από 1444 άτομα, επιλεγμένο σε ικανοποιητικούς αριθμούς από όλες τις επαρχίες της χώρας. Τρία ήταν τα γνωρίσματα που βρέθηκαν: ο κεφαλικός δείκτης, ο ρινικός δείκτης και το ανάστημα. Τα αποτελέσματα δίνονται στο πίνακα που ακολουθεί.

Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017

Σύγχρονη ανθρωπομετρία

Στον στρατό των ΗΠΑ διεξάγονται σε τακτική βάση ανθρωπομετρικές μελέτες στο προσωπικό, με σκοπό την καλύτερη σχεδίαση ρουχισμού και εργονομικού εξοπλισμού. Στις μελέτες αυτές χρησιμοποιούνται συγκεκριμένοι τρόποι λήψης μετρήσεων και για την ορθή εκτέλεσή τους δίνονται οδηγίες, μαζί με σκίτσα ή φωτογραφίες. Η τεχνολογία έχει βελτιωθεί και νέες μέθοδοι μέτρησης του ανθρωπίνου σώματος μέσω 3D απεικόνισης έχουν προστεθεί. Βέβαια οι παραδοσιακές μέθοδοι παραμένουν ο κορμός της ανθρωπομετρίας. Στο εγχειρίδιο του Αμερικανικού στρατού με τίτλο "Measurer’s Handbook: Us Army And Marine Corps Anthropometric Surveys, 2010-2011", περιγράφονται οι ανθρωπομετρικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στον στρατό και στις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ. Αξιοποιούνται οι πλέον σύγχρονες μέθοδοι. Δίνονται φωτογραφίες για κάθε μία από τις ανθρωπολογικές μετρήσεις, συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα 3D μοντέλα απεικόνισης. Θα παρουσιάσουμε αυτές που ενδιαφέρουν περισσότερο από πλευράς φυλετικής ανθρωπολογίας.

Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017

Φυλετική μεταβολή μέσω άνισων αναπαραγωγικών ρυθμών

Στην μελέτη του "The groundwork of eugenics", ο Βρετανός μαθηματικός και ευγονιστής Karl Pearson εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλονται βιολογικά οι κοινωνίες. Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι τα επίκτητα γνωρίσματα δεν κληρονομούνται, υπογραμμίζει την αξία της κληρονομικότητας. Θα εστιάσουμε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που περνά απαρατήρητο από τον απλό άνθρωπο, αλλά επηρεάζει σημαντικά τις κοινωνίες: τους άνισους αναπαραγωγικούς ρυθμούς.

Οι άνισοι αναπαραγωγικοί ρυθμοί εντός της κοινωνίας αποτελούν ίσως τον σημαντικότερο παράγοντα φυλετικής μεταβολής, συγκρίσιμο με αυτόν της εισροής αλλόφυλων. Εφόσον τα σωματικά και πνευματικά γνωρίσματα είναι κληρονομικά, η κοινωνία πρόκειται να μεταβληθεί δραστικά από κάθε άποψη αν τα διάφορα συστατικά της αναπαράγονται με άνισους ρυθμούς μεταξύ τους.

Ελάχιστοι άνθρωποι αντιλαμβάνονται πόσο μικρό είναι το ποσοστό του πληθυσμού από το οποίο...

Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017

Ion Mota, ο υπέρτατος σκοπός του ήρωα


"Ο Θεός δεν κρατά στο άρμα της νίκης παρά μόνο τους γενναίους, αυτούς που είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν την ζωή τους για να σώσουν την φυλή τους και την ψυχή τους."Ο αγώνας του Ion Mota και των υπολοίπων λεγεωνάριων στην Ισπανία δεν ήταν μόνο στρατιωτικός, ήταν και πνευματικός. Ο στόχος δεδομένος: η υπεράσπιση της φυλής, ταυτόχρονα με την διάσωση του χριστιανισμού και του Ευρωπαϊκού πολιτισμού. Μια λύτρωση για την ψυχή κάθε αγωνιστή είναι να τα δώσει όλα για το καλό της φυλής. Ο Θεός ανταμείβει τους...

Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017

Ανθρωπολογική μελέτη στο Μαρόκο

Τα γνωρίσματα των κατοίκων του Μαρόκου εξέτασε ο Ν. Kossovitch σε μελέτη του με τίτλο "Contribution à l'étude des indigènes du Maroc" που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Revue Anthropologique. Η μελέτη έγινε σε γυναίκες, διαφόρων φυλών της χώρας, είτε βερβερικές, είτε αραβικές.

Μετά από μια σύντομη αναφορά στη γλώσσα, την θρησκεία και την ιστορία των κατοίκων της περιοχής, ο συγγραφέας προχωρά στην φυσική ανθρωπολογία. Το δείγμα αποτελούνταν από 632 γυναίκες, στις οποίες ελήφθησαν μετρήσεις ή παρατηρήσεις. Το μέσο ανάστημα...

Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017

Φυλετική ποικιλομορφία


Τα ομοιώματα απεικονίζουν τέσσερις φυλετικούς κλάδους της ανθρωπότητας. Οι ανθρωπολογικές διαφορές στα σωματικά γνωρίσματα είναι εμφανείς. Διαφέρουν ως προς τα ψυχικά γνωρίσματα;

Αναλογιστείτε τέσσερις λαούς, στον καθένα από τους οποίους...

Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017

Η ανθρωπολογική διαφοροποίηση στη Ρωσία

Ο Ρώσος ανθρωπολόγος A. Ivanovski πραγματοποίησε εκτεταμένη έρευνα στην φυλετική ανθρωπολογία της Ρωσίας. Τα αποτελέσματα της έρευνάς του τα βρίσκουμε σε περίληψη στο Γαλλικό περιοδικό L'Anthropologie με τίτλο "Sur les éléments constitutifs de la population de la Russie", αλλά και σε περίληψη στο Γερμανικό περιοδικό Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien. Αναλύεται κυρίως η ανθρωπολογία της Ευρωπαϊκής Ρωσίας, ωστόσο γίνονται αναφορές και για τα υπόλοιπα φυλετικά στοιχεία σε ολόκληρη την τότε επικράτεια της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Οι εκτάσεις είναι αχανείς και τα φυλετικά στοιχεία πολυάριθμα.

O Ivanovski επέλεξε να λάβει μετρήσεις και παρατηρήσεις σε μία σειρά από ανθρωπολογικά γνωρίσματα, που θα τον βοηθήσουν στην κατηγοριοποίηση του πληθυσμού. Ως προς τον χρωματισμό, στην Ευρωπαϊκή Ρωσία...

Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017

Ο θρίαμβος της φυλετικής θεώρησης

Αδιάκοπη είναι η προσπάθεια ενός ολόκληρου κατεστημένου να εξαφανίσει την φυλετική συνείδηση από το μυαλό των ανθρώπων. Υποβιβασμός, διαστρέβλωση και δαιμονοποίηση είναι λίγες μόνο από τις μεθόδους που χρησιμοποιεί για να χτυπήσει την έννοια της φυλής. Κοιτάζοντάς τους κατάματα, τους λέμε ότι δεν μπορούν να τα βάλουν με κάτι που τους υπερβαίνει. Η φύση είναι εκεί, ακλόνητη και οι νόμοι της απαράβατοι.

Προσπαθούν να εξοβελίσουν την έννοια της φυλής, αλλά όλο την βρίσκουν μπροστά τους. Πόσες φορές δεν έχετε ακούσει...

Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2017

Ezra Pound: Καμία χαρά δεν έχω να βλέπω την φυλή μου να πεθαίνει


Κι ύστερα αποκοιμήθηκα
Και ξυπνώντας μες στον χαμένο άνεμο
είδα και άκουσα τα εξής -
Εκείνος που είδα φανερώθηκε σαν καβαλάρης
και είπε:
"Καμία δεν έχω εγώ χαρά
τη φυλή μου να βλέπω να πεθαίνει
ακόμα και αν δεν κράτησαν τον λόγο τους,
ακόμα και αν αξίζει να κυβερνώνται από ανίκανους..."

Ezra Pound, Canto 73


Ο Ezra Pound ήταν διάσημος Αμερικανός λογοτέχνης. Υποστήριξε τις εθνικές δυνάμεις έναντι των διεθνών τοκογλύφων. Διέδωσε τις ιδέες του μέσω της λογοτεχνίας, ραδιοφωνικών μεταδόσεων και ιδιαίτερα μέσω των ποιημάτων του. Δύο ποιήματά του, Cantos, που έχουν προσπαθήσει να τα αποσιωπήσουν, εκφράζουν καθαρά τις ιδέες του.

Στο απόσπασμα, μες στη δίνη του πολέμου, ο Ezra Pound μιλά με τα λόγια του καβαλάρη που...

Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2017

Φυλετικός χάρτης της Αφρικής - Lundman


Ο χάρτης παρουσιάζει την κατανομή των φυλετικών τύπων στην Αφρική. Σχεδιάστηκε από τον Σουηδό ανθρωπολόγο Bertil Lundman.

Στην βόρεια Αφρική ο Lundman γράφει γενικευμένα για Μεσογειακούς (Mittelmeerrasse), εννοώντας τους Σαχάριους, ενώ στη βορειοδυτική Αφρική οι κάτοικοι εμφανίζουν Κρομανοειδή γνωρίσματα (Berid, Palä-Atlantiden). Οι Sudanid είναι οι γνωστότεροι...

Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2017

Ανθρωπολογικές μετρήσεις Ολλανδών

O Αμερικανός φυσικός ανθρωπολόγος Morris Steggerda πραγματοποίησε ανθρωπολογική μελέτη σε Ολλανδούς που εγκαταστάθηκαν στις ΗΠΑ. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό American Journal of Physical Anthropology, σε άρθρο με τίτλο "Physical measurements on Dutch men and women".

Το δείγμα αποτελούνταν από 70 άνδρες και 60 γυναίκες. Η καταγωγή του δείγματος ήταν από τις βόρειες επαρχίες της Ολλανδίας και δεν είχε μιχθεί για γενιές με Αμερικανούς άλλης καταγωγής. Στις βόρειες επαρχίες της Ολλανδίας οι κάτοικοι έχουν αισθητά υψηλότερο ανάστημα από ότι στις νότιες. Τα μαλλιά είναι κατά κανόνα ίσια και το χρώμα των ματιών κυρίως γαλάζιο.

Το ανάστημα βρέθηκε υψηλό για την εποχή. Ο κορμικός δείκτης βρέθηκε 52,3 (52,9 στις γυναίκες) δηλαδή στα συνήθη Ευρωπαϊκά όρια, μεσόσκελος. Ο μέσος κεφαλικός δείκτης...

Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017

Οι ιθαγενείς της Τασμανίας


Οι Τασμανοί αβορίγινες θεωρείται ότι έχουν εξαφανιστεί. Αποδεκατίστηκαν από τους Βρετανούς αποίκους στα μέσα του 19ου αιώνα, με τους τελευταίους απογόνους τους να ανιχνεύονται μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Συνεπώς, οι μελέτες σχετικά με τους Τασμανούς περιορίζονται στην κρανιολογία, εφόσον δεν υπάρχουν ζώντα δείγματα. Φωτογραφίες ιθαγενών έχουν σωθεί ελάχιστες και οι πιο γνωστοί Τασμανοί δίνονται στην εικόνα.

Η μελέτη των Τασμανών έχει ενδιαφέρον ως προς τις εξελικτικές συγγένειες που είχαν με τους ιθαγενείς των γειτονικών περιοχών. Παρότι η Τασμανία βρίσκεται δίπλα στην Αυστραλία, οι Τασμανοί είναι βέβαιο ότι παρουσίαζαν διαφορές με τους Αβορίγινες της Αυστραλίας. Οι Τασμανοί είχαν...

Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2017

Η φυλετική μίξη στην αρχαία Ελλάδα

Μία από τις σημαντικότερες μελέτες που διερευνά την φυλετική μίξη στην αρχαία Ελλάδα μέχρι και την κλασική εποχή, είναι αυτή του κλασικιστή Aubrey Diller με τίτλο "Race mixture among the Greeks before Alexander" που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Illinois studies in language and literature. Αρχικά αναλύει τις αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων περί φυλής και φυλετικής μίξης, έπειτα μελετά την μυθολογία και την προϊστορία, για να φτάσει στο ιστορικό παράδειγμα της Αθήνας.

Η σχολή σκέψης που εισήγαγε ο Gobineau έθεσε τον βιολογικό παράγοντα ως πρωταρχικό στην προσπάθεια ερμηνείας της ιστορίας. Βιολογία και κοινωνιολογία διερευνούν το φυλετικό ζήτημα, με την κοινωνιολογία να μιλά σε γενικό επίπεδο και την βιολογία να χτυπά κατευθείαν στην καρδιά του ζητήματος. Ο συγγραφέας δεν αρνείται ότι η φυλή είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την μοίρα ενός έθνους.

Ο Diller εξετάζει τις ιδέες των αρχαίων Ελλήνων περί φυλής. Τα φυλετικά ζητήματα δεν περιορίζονται στον σύγχρονο κόσμο, ωστόσο μόνο σήμερα έχουν μελετηθεί σε τέτοιο βάθος. Λαοί και φυλές του παρελθόντος γνώριζαν τις διαφορές τους. Οι Έλληνες ήταν ένας έντονα σκεπτόμενος λαός και όχι μόνο είχε διαπιστώσει...

Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2017

H ανατροπή της ηθικής κατά τον Νίτσε


"Ο χριστιανισμός, που ξεπήδησε από Εβραϊκές ρίζες και είναι κατανοητός μόνο ως σπόρος αυτού του εδάφους, αντιπροσωπεύει το αντι-κίνημα ενάντια στην ηθική της γενιάς, της φυλής, του [αριστοκρατικού] προνομίου: είναι η κατ'εξοχήν αντι-Άρια θρησκεία. Χριστιανισμός, η αναθεώρηση όλων των Άριων αξιών, η νίκη των αξιών της chandala, το ευαγγέλιο που κηρύσσεται για τους φτωχούς και καταφρονεμένους, το σήμα της γενικής επανάστασης για όλους τους καταπιεσμένους, τους άθλιους, τους αποτυχημένους, τους παραγκωνισμένους, ενάντια στην "φυλή": το αιώνιο μίσος της chandala μεταμφιεσμένο ως η θρησκεία της αγάπης."
Ο Νίτσε αποκάλυψε ένα κορυφαίο γεγονός της πορείας της ανθρωπότητας. Η μελέτη της αρχαίας γραμματείας τον οδήγησε στο να κατανοήσει την μεταβολή της ηθικής που επέφερε ο χριστιανισμός όταν...