Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

Σωματότυποι αθλητών και φυλή

Πολλές φορές θα έχετε δει στους αθλητές ενός συγκεκριμένου αθλήματος να τείνει να επικρατεί και ένας συγκεκριμένος σωματότυπος. Σε επίπεδο πρωταθλητισμού, οι απαιτήσεις από το σώμα βρίσκονται στο μέγιστο, συνεπώς κάθε σωματικό πλεονέκτημα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η σωματοδομή των αθλητών απασχολεί συστηματικά ανθρωπολόγους και βιολόγους, ώστε να διαπιστώσουν κατά πόσον στους αθλητές εντοπίζονται συγκεκριμένα σωματικά γνωρίσματα. Ιδιαίτερα αναλυτική είναι η μελέτη του J.E. Lindsay Carter με τίτλο "The somatotypes of athletes - A Review", που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Human Biology. Μελετάται ο σωματότυπος χιλιάδων αθλητών από διάφορα ατομικά και ομαδικά αθλήματα. Τα αποτελέσματα αποτυπώνονται σε διαγράμματα, ώστε να φανεί η βασική τάση του σωματότυπου για κάθε άθλημα. Βάσει της μελέτης, θα κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις για τη σχέση φυλής και αθλητισμού.

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τη μέθοδο του Sheldon, στην οποία ορίζονται τα γνωρίσματα κάθε ενός από τους γνωστούς μας σωματότυπους: ενδομορφικός, μεσομορφικός, εξωμορφικός. Σύμφωνα με τη μέθοδο, κάθε ανθρώπινο σώμα εξετάζεται για έναν αριθμό γνωρισμάτων και λαμβάνει μια τριπλή βαθμολογία, ανάλογα...
με το πόσα γνωρίσματα έχει από τον κάθε έναν από τους τρεις προαναφερθέντες σωματότυπους. Για παράδειγμα, ένας σωματότυπος 7-1-1 είναι πλήρως ενδομορφικός, ένας σωματότυπος 1-6-3 είναι μεσομορφικός με εξωμορφικά στοιχεία, ένας σωματότυπος 2-5-2 είναι κυρίως μεσομορφικός.

Η ταξινόμηση κάθε σωματότυπου αποτυπώνεται με μία τελεία σε ένα τριγωνικό γράφημα. Τρεις τεμνόμενες ευθείες του γραφήματος ορίζουν τον εξωμορφικό (δεξιά κάτω), μεσομορφικό (πάνω) και ενδομορφικό (αριστερά κάτω) τύπο, ενώ οι ενδιάμεσες περιοχές ορίζουν ενδιάμεσους σωματοτύπους. Επίσης, όσο πιο μακριά από το κέντρο βρίσκεται η τελεία, τόσο πιο ισχυρή είναι η τάση για τον εκάστοτε σωματότυπο. Το τριγωνικό γράφημα είναι το εξής:Το δείγμα αποτελούνταν από 35 σειρές αθλητών, με συνολικά 1039 άτομα, που συμπληρώνονται με πολλά στοιχεία από άλλους μελετητές. Οι αθλητές προέρχονταν από διάφορα ατομικά και ομαδικά αθλήματα, όπως ενόργανη γυμναστική, μπάσκετ, κωπηλασία, κολύμβηση, ράγκμπι, στίβος, αγωνίσματα αποστάσεων, αρσιβαρίστες, πυγμαχία, πάλη, κλπ. Να επισημάνουμε ότι η μελέτη λαμβάνει υπόψη κυρίως λευκούς αθλητές από τις ΗΠΑ. Από φυλετικής απόψεως, στις ΗΠΑ οι περισσότεροι κάτοικοι είναι μεσομορφικοί Κρομανοειδείς και δευτερευόντως εξωμορφικοί Νορδικοί, Ατλαντοειδείς, με μειοψηφία ενδομορφικών Αλπικών.

Ανάλογα με τη φύση του κάθε αθλήματος, από σωματικής πλευράς, μπορεί να απαιτείται ταχύτητα, δύναμη, αντοχή, ευλυγισία και επιδεξιότητα. Θα δούμε τα διαγράμματα για κάθε άθλημα και θα βγάλουμε συμπεράσματα από φυλετικής απόψεως.


Βλέπουμε ότι οι κολυμβητές είναι κυρίως μεσομορφικοί, με ισομοιρασμένες τάσεις προς ενδομορφικότητα και εξωμορφικότητα. Οι κολυμβητές απαιτούν ισχυρή, καλοσχηματισμένη σωματοδομή, με ιδιαίτερα ανεπτυγμένους μύες και σχετικά μεγάλο σώμα. Οι μεσομορφικοί πληρούν περισσότερο αυτές τις απαιτήσεις.

Οι κολυμβητές μεγάλων αποστάσεων, που κολυμπούν όλο το κανάλι της Μάγχης, είναι ενδιάμεσα μεσομορφικοί-ενδομορφικοί. Λογικά απαιτείται να έχουν ισχυρή σωματοδομή, αλλά και αρκετό λίπος για να αντέχουν στο κρύο και πιθανόν για αυτόν τον λόγο είναι κάτι ανάμεσα σε μεσομορφικούς και ενδομορφικούς.

Οι παίκτες ράγκμπι είναι κυρίως μεσομορφικοί προς ενδομορφικοί και μάλιστα με πολύ υψηλή ένταση γνωρισμάτων. Το αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο, εφόσον οι παίκτες ράγκμπι πρέπει να είναι δυνατοί, ογκώδεις και με ισχυρούς μύες.


Οι αθλητές στίβου γενικά είναι κυρίως μεσομορφικοί, συνήθως με τάσεις εξωμορφικότητας. Ο στίβος απαιτεί καλοσχηματισμένους και ισχυρούς μύες, όμως ανάλογα με το αγώνισμα, πιθανόν να απαιτείται ευλυγισία ή ταχύτητα. Αν πάμε συγκεκριμένα στους αθλητές ακοντίου, σφαίρας, σφύρας κτλ., τα γνωρίσματα είναι έντονα μεσομορφικά με τάσεις ενδομορφικότητας. Κάτι αναμενόμενο, εφόσον απαιτείται καθαρή δύναμη, ισχυροί μύες και μεγάλη μάζα σώματος. Αντιθέτως, αν πάμε ειδικά στους δρομείς ανώμαλου δρόμου (cross country) και στους δρομείς μεγάλων αποστάσεων, βλέπουμε ότι επικρατεί μια ισχυρή τάση εξωμορφικότητας με μεσομορφικότητα. Αυτό είναι αναμενόμενο, εφόσον απαιτούνται μικρό βάρος, μεγάλα άκρα και αντοχή.


Οι γυμναστές της ενόργανης είναι κυρίως μεσομορφικοί, με τάσεις ενδομορφικότητας. Αυτό προκύπτει επειδή απαιτούνται ισχυροί μύες και μικρό σώμα, το οποίο συναντάται τυπικά στους ενδομορφικούς. Μάλιστα, βλέπουμε ότι είναι πιο πιθανόν να είναι ενδομορφικοί στη Δανία και στη Ρωσία (περίπου) παρά στην Iowa των ΗΠΑ, εφόσον στις πρώτες υπάρχουν αρκετοί Αλπικοί, ενώ στις ΗΠΑ οι Αλπικοί είναι λίγοι.

Οι καλαθοσφαιριστές είναι κυρίως μεσομορφικοί προς εξωμορφικοί. Αναμενόμενο, εφόσον το μπάσκετ απαιτεί μεγάλο ανάστημα και μακριά άκρα.


Οι παλαιστές είναι μεσομορφικοί, με τάσεις ενδομορφικότητας. Λογικό, εφόσον στο άθλημα αυτό απαιτείται δυνατό και ογκώδες σώμα, με ισχυρούς μύες.


Παρόμοια αποτελέσματα βρίσκουμε και για τους αρσιβαρίστες, μάλιστα με γνωρίσματα σε πολύ έντονο βαθμό, λόγω της υπερβολικής καταπόνησης του σώματος που απαιτείται. Μάλιστα, στις πιο υψηλότερες κατηγορίες κιλών, οι αθλητές τείνουν πιο ενδομορφικοί.


Οι κωπηλάτες είναι κυρίως μεσομορφικοί, γεγονός αναμενόμενο, εφόσον απαιτούνται μεγάλες πλάτες, μεγάλα άκρα και ισχυροί μύες.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει το γράφημα με τους 'μη αθλητές', δηλαδή άτομα που ασχολούνται ερασιτεχνικά με ένα άθλημα, χωρίς συνήθως να έχουν την ικανότητα να διακριθούν. Βλέπουμε ότι οι περισσότεροι τείνουν ενδομορφικοί ή με λίγα εξωμορφικά στοιχεία. Είναι αναμενόμενο οι περισσότεροι που έχουν ενδομορφική σωματοδομή να μην μπορούν να ανταποκριθούν σωματικά στις υψηλές απαιτήσεις του αθλητισμού. Αν δείτε άτομα γύρω σας που είναι ενδομορφικοί, στην Ελλάδα συνήθως Αλπικοί ή Αρμενοειδείς, θα κατανοήσετε του λόγου το αληθές. Το ίδιο ισχύει για τους ενδομορφικούς των ΗΠΑ, που είναι πιθανότατα Αλπικοί.

Κάποιες από τις παρατηρήσεις του συγγραφέα είναι οι εξής. Το υψηλότερο ανάστημα το έχουν οι ρίπτες του στίβου (ακοντίου, κτλ.) και οι καλαθοσφαιριστές. Οι κοντύτεροι είναι οι αρσιβαρίστες και οι παλαιστές. Οι πιο ελαφρείς είναι οι δρομείς μεγάλων αποστάσεων, ενώ οι πιο βαρείς είναι οι παίκτες του ράγκμπι, οι ρίπτες του στίβου και κάποιοι αρσιβαρίστες και παλαιστές. Στις γυναίκες, οι πιο κοντές και ελαφριές βρίσκονται στην ενόργανη γυμναστική, ενώ οι πιο ψηλές και βαριές βρίσκονται στο μπάσκετ και στις ρίπτριες του στίβου. Τα αποτελέσματα είναι αναμενόμενα και θα λέγαμε ότι είναι άμεσα εμφανή ακόμα και στον απλό θεατή.

Ο συγγραφέας συμπεραίνει ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των αθλημάτων, ως προς τους σωματότυπους των αθλητών που διακρίνονται σε αυτά. Επίσης, όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του ανταγωνισμού, τόσο πιο έντονα τα γνωρίσματα των αθλητών και τόσο πιο εξειδικευμένα και στενά τα όρια της σωματικής ποικιλομορφίας.

Μια αντίστοιχη μελέτη θα ήταν άκρως ενδιαφέρουσα και για τους Έλληνες αθλητές. Από πλευράς των ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων, τέτοιες μελέτες οφείλουν να μας προβληματίσουν. Αν δούμε βαθύτερα, φαίνεται ότι το επίπεδο του αθλητισμού εξαρτάται, όχι τόσο από τις κοινωνικές συνθήκες εφόσον δεν είναι απαγορευτικές, αλλά κυρίως από το ανθρώπινο δυναμικό. Σε μια χώρα με πλειοψηφία ενδομορφικών, όπως π.χ. η Ελλάδα, είναι αναμενόμενο ο αθλητισμός να εμφανίζει χαμηλά επίπεδα συμμετοχής. Στις βόρειες χώρες της Ευρώπης η άθληση, πολλές φορές και σε καθημερινή βάση, αποτελεί τρόπο ζωής για μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ισχυρή Κρομανοειδή και Νορδική συνιστώσα που διαθέτουν και όχι απλά στο επίπεδο διαβίωσης ή άλλα περιβαλλοντικά αίτια. Ο αθλητισμός απαιτεί μεταξύ άλλων και το κατάλληλο σώμα, ειδικά μάλιστα σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Δεν αρκεί να ρίχνουμε μόνο ευθύνες στην κακή κατάσταση και οργάνωση του εγχώριου αθλητισμού, οι έχοντες διαπεραστική σκέψη οφείλουν να κοιτάζουν βαθύτερα. Η αθλητικότητα ενός λαού αντικατοπτρίζει την ζωτικότητα και την ενεργητικότητά του, ιδιότητες απαραίτητες για να διακριθεί και σε άλλους τομείς.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο σωματότυπος καθορίζει τις επιδόσεις ή τις επιτυχίες των αθλητών. Ο αθλητισμός, έχει επίσης ψυχολογικό και τεχνικό κομμάτι. Απαιτεί επιμονή, θέληση, συνέπεια, αλλά και συστηματική προπόνηση, κατάλληλες εγκαταστάσεις, ικανούς προπονητές, τεχνική και πολλά ακόμη. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση ο σωματότυπος είναι η βάση, που δίνει μια κλίση ή ένα ισχυρό πλεονέκτημα ως προς τις αμιγώς σωματικές δυνατότητες, οι οποίες πρέπει να αξιοποιηθούν κατάλληλα για το καλύτερο αποτέλεσμα.

43 σχόλια:

 1. Παλι προπαγανδα κανεις ρε διαχειριστη;Βλεπεις εσυ πουθενα εξω μεσομορφικους;οι αθλητες αποτελουν μια μικρη ελιτ καθε πληθυσμου ,οι μεσομορφικοι ειναι η αντιστοιχη κλιμακα οσων εχουν πχ iq ιδιοφυιας,οπως κραζεις λοιπον αλπικους να κραζεις και τα λειψανα τους εξωμορφικους που ειναι το αλλο ακρο και πλειοψηφια αλλα σε συμφερει;δε σε συμφερει γιατι θα πρεπει να συμπεριλαβεις και τα λειψανα δολιχοκεφαλους μεσογειακους,διναρικους κτλπ
  Επισης ξεχνας διαφορες αθλητικες επιτυχιες της Ελλαδας για εναν πληθυσμο 10 εκατ. και χωρις υποδομες,πες μας ρε τυπε τι εχουνε κανει οι βορειοι με τις αρτιες σωματοδομες τους ,γραφικοι εχετε καταντησει.
  Εχοντας παιξει μπαλα,υπαρχει πολυ ταλεντο και πηγαινει στραφι,υπηρχανε παιδια ταλενταρες που δεν ειχανε παει καν σε ακαδημια η αλλοι που τα παρατησαν,αν υπηρχαν υποδομες θα ανιχνευονταν απο μικρη ηλικια και θα μπαιναν εσωκλειστα οπως στις ακαδημιες μεγαλων ομαδων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και μιλαω για τους τερμα βορειους ,οι "βορειοι" τυπου αγγλογαλλοιγερμανοι χρειαζονται κατι αφρικανοτουρκους για να φτιαξουν εθνικες.

   Διαγραφή
 2. Ο νορδικος τύπος γιατί θεωρείται τόσο ανώτερος; έχει πνευματικές ικανότητες κλπ αλλά παραμένει ρομπότ και ψυχρός. Ενώ ενας ατλαντοειδης η μεσόγειακος έχει απίστευτη γοητεία χιούμορ και πλούσια συναισθήματα καθώς και πνευματικές ικανότητες. Επίσης οι νορδικες χώρες σαν πολιτισμό δεν έχουν προσφέρει κάτι πάρα μόνο βιομηχανία. Δηλαδή ρομποτικής μηχανικής φύσεως επαγγέλματα. Δεν βλέπω τους λόγους να εξυψώνεται τόσο τους νορδικους ενώ μεσογειακοι και ατλαντοειδης τα έχουν όλα. Δεν είμαι κάτι από αυτούς τους τύπους για να προλάβω τα τρολς. Όσο για αυτά που λενε ότι οι αρχαίοι ήταν νορδικοι αυτό δεν χρειάζεται να αναφερθούμε καν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Που ανήκει φυλετικά ο Νίκος Πολυδωροπουλος :

  https://www.happytv.gr/nikos-polyderopoylos-viografiko-ilikia-imerominia-gennisis/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αν και αναγνώστης από τα παλιά το άρθρο δεν με βρίσκει σύμφωνο. Έχεις γράψει πολυ καλύτερα και πιο αντικειμενικά. Δίνεις τροφή στα τρόλ να σου την λένε και με το δίκαιο τους.Ο νότος και κυρίως χώρες όπως Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ιταλία εχουν βγάλει πολυ καλύτερους αθλητές και φυσικά εχουν τις καλύτερες ομάδες και παίχτες στα δύο μεγάλα αθλήματα αυτά του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου.Η Αμερική έχει παντού ολυμπιονίκες διότι είναι και 350 εκ κράτος και φυσικά δεν όλοι λευκοί. Ας είμαστε αντικειμενικοι οι μαύροι τους είναι αθλητές δυναμικότητας.Το μόνο πράγμα που μπορούν να προσφέρουν ως φυλή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ρε φίλε ούτε θέλω να υποστηρίξω τους μαύρους ούτε και να θίξω τα λεγόμενα σου. Αλλά ας λέμε τα πράγματα με το όνομα τους. Δεν είναι μόνο αθλητές δυναμικότητας. Αρχικά ας πάρουμε τα πράγματα με το όνομα τους, καποιοι πρώτο σαπιενς μεταναστευσαν από την Αφρική και πήγαν σε άλλους τόπους και με το πέρασμα των αιώνων άρχισαν να αποκτούν το δέρμα και τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος. Κάποιοι όμως έμειναν εκεί οι οποίοι ζώντας σε αυτές τις συνθήκες απέκτησαν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τόσο απλά τα πράγματα. https://www.google.com/search?q=first+homo+sapiens&client=ms-android-alcatel&prmd=inv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjhrIrGscvgAhUutYsKHfSjDPMQ_AUoAXoECA0QAQ&biw=360&bih=560&dpr=2#imgrc=RGT1iNTmhIvggM Με βάση το παραπάνω λινκ θα δεις ότι οι πρώτο σαπιενς ήταν πολύ διαφορετικοί και εν τέλει προσαρμοστηκαν στο περιβάλλον που μεταναστευσαν και έτσι απέκτησαν τα διάφορα χαρακτηριστικά. Τώρα να πει κάποιος πως δεν είναι αληθινή φώτο είναι μπούρδες όπως δέχεσαι και τις απεικονίσεις με ζωντανά χρώματα από αρχαία αγάλματα η και κρανία που έχουν γινει πολλές φορές έτσι δέξου κ αυτό. Επίσης σε όλο το Google να ψάξεις εικόνες θα δεις παρόμοιες. Εδώ τους πρώτους κατοίκους της Αγγλίας (πρώτο σαπιενς) ήταν κάτι ανάμεσα σε μαύρο και σαχαριο. Δεν τα λέω εγώ αυτά οι έρευνες. Ο τόπος παραμονής σε μια ζούγκλα δεν ευνοεί και πολύ την ανάπτυξη ικανοτήτων. Τέλος είναι καλοί στον αθλητισμό, στη μουσική, πληθώρα μουσικών ταλέντων, καθώς και στις θεατρικές σκηνές η κινηματογράφο είναι τόσοι πολλοί καλοί μαύροι ηθοποιοί που άνετα συναγωνιζονται τους άσπρους και τους ξεπερνούν, με τις ευκαιρίες που έχουν τώρα όλο και πιο πολλοί μαύροι σπουδάζουν και τέλος έχουν μια μεγάλη καρδιά από καλοσύνη, ενδθαφερον, ένα πηγαίο αίσθημα φιλίας και αλληλεγγύης για τον συνάνθρωπο και μπόλικο χιούμορ που κάνεις λευκός δεν τα χει αυτα σε τόσο βαθμό. Να λέμε τα μεν αλλά και τα δε. Κύριοι ας μην κρίνουμε κάτι που τυχαία δεν είμαστε.

   Διαγραφή
  2. Τι είναι αυτά που γράφεις ρε ανώνυμο θηλυπρεπές αντιρατσιστικό πουστράκι; Ποιός γαμόσπιτος σου είπε οτι οι Σάπιενς που ήρθαν στην Ευρώπη κατά την παλαιολιθική περίοδο ήταν Αραπάδες; Αντιθέτως, ένα απο τα αρχαιότερα απολιθώματα Σάπιενς στην Ευρώπη, το κρανίο του Combe Capelle ( https://forums.skadi.net/attachment.php?attachmentid=46061&d=1133905441 ) δείχνει ξεκάθαρα οτι οι Σάπιενς της Ευρώπης ελάχιστη σχέση είχαν με τους Αραπάδες( http://3.bp.blogspot.com/-YiMxnuJ0wqU/TooENWhPncI/AAAAAAAABwY/xIF6xGvXZVo/s1600/Negroid.jpg ), οι οποίοι κατά πάσα πιθανότητα ΔΕΝ υπήρχαν καν τότε, καθώς ο πιο αρχαίος σκελετός που παραπέμπει σε Νέγρο, ο "Άνθρωπος του Άσσελαρ", χρονολογείται μόλις στην Νεολιθική περίοδο! Τι αηδίες είναι αυτές που μας τσαμπουνάς;;; Η εικόνα που παρέθεσες είναι για τα σκουπίδια, όπως ακριβώς είσαι και εσύ ο ίδιος! Οσο για τις υπόλοιπες μογγολιές που γράφεις, δεν θα μπώ καν στον κόπο να τις σχολιάσω! Που το είδες το "αίσθημα φιλίας και αλληλεγγύης για τον συνάνθρωπο" στους πιθηκόμορφους Αραπάδες, ρε ανισόρροπε; Στο ότι, όντας το 14% του πληθυσμού στις ΗΠΑ, διαπράττουν το 60% των φόνων; Στο οτι στην ΝΑ σφάζουν κατά δεκάδες τους Λευκούς αγρότες που τους ταΐζουν; Η μήπως ο κανιβαλισμός που οι Νέγροι εξασκούσαν συστηματικώς όταν τους ανακάλυψαν οι Λευκοί λέγεται "καλοσύνη και αλληλεγγύη για τον συνάνθρωπο";;;

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμε πραγματικά γέλασα πολύ να ξέρεις με αυτά που έγραψες,με αποκορύφωμα την τελευταία πρόταση."Να μην κρίνουμε κάτι που τυχαια δεν είμαστε".Επειδή ως γνωστόν ο κάθε άνθρωπος δεν έχει χαρακτηριστικα από τους άμεσους προγόνους,αλλα απο την τύχη.Δηλαδη αν κανουν παιδι δυο ελληνες,η τυχη οριζει το αν το παιδι θα εχει νεγγροειδη ή χαρακτηριστικα που εχουν οι ευρωπαικοι φυλετικοι τυποι? χαχαχα

   Διαγραφή
  4. Οι πρώτοι κρομανοειδείς στην Ευρώπη ήταν όντως σκουρόχρωμοι, καθώς ο αποχρωματισμός ήταν μια σχετικά μακρά διαδικασία στην οποία συνέβαλλαν διαφορετικές ομάδες και εν τέλει η ομοιογενοποίηση που επήλθε από την ινδοευρωπαϊκή κατάκτηση. Όμως η απόχρωση είναι μόνο ένα από το σύνολο των χαρακτηριστικών που διαφοροποιούν τους υποσαχάριους νέγρους και τους προγόνους τους με εκείνους των Ευρωπαίων. Πρώτα από όλα, οι αρχαίοι αυτοί πληθυσμοί είχαν μια απόχρωση κοντινή στο σημερινό βεδδικό φάσμα και πολύ μακριά από τους νέγρους. Τα κρανία τους διέφεραν επίσης πολύ και σε επίπεδο γενετικής, οι υποσαχάριοι δεν είναι μόνο Χόμο Σάπιενς αλλά έχουν επιμειξία με άγνωστο αρχέγονο είδος ή υποείδος ανθρωποειδούς (ή κι ανθρωποειδών). Ενώ οι κάτοικοι της Ευρασίας, έχουν μικρή επιμειξία με Νεάντερταλ, η οποία λείπει από την Αφρική.
   Πάμε τώρα παρακάτω. Οι διατροφικές συνήθειες (δίαιτες πλουσιότερες σε βιταμίνη D), το γεωγραφικό πλάτος και ένα γονίδιο ήταν οι λόγοι που οι πληθυσμοί αυτοί ήταν πιο σκουρόχρωμοι ακόμα και από τον μέσο σημερινό νοτιο-Ευρωπαίο. Οι νεολιθικοί αγρότες, που έφεραν από τη μια την αγροτική επανάσταση και τη συστηματική λήψη της βιταμίνης με τις καλλιέργειες, είχαν και το γονίδιο που έλειπε από τους πιο παλιούς κρομανοειδείς. Η εισβολή των ΙΕ και η ενοποίηση της Ευρώπης διέδωσε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και δημιούργησε τις καταλυτικές προϋποθέσεις για τον αποχρωματισμό.
   Οι ίδιοι όμως νεολιθικοί αγρότες μετανάστευσαν και στην Αφρική, τουλάχιστον μέχρι την Αιθιοπία. Ενώ μέσα από τα στοιχεία που αφορούν την πατρική γενεαλογία (απλοομάδες του yDNA) ξέρουμε πως σήμερα στην Αφρική οι περισσότεροι άνδρες έχουν ένα μακρινό πρόγονο που έζησε μεταξύ βορείου Αφρικής και Μέσης Ανατολής. Κι όμως, τόσο οι σημερινοί κάτοικοι της Βορείου Αφρικής όσο και οι υποσαχάριοι είναι αρκετά σκουρόχρωμοι, ως και κατάμαυροι. Και ο λόγος είναι απλούστατος, η απόχρωση στο δέρμα είναι μόνο ένα φαινομενικό στοιχείο, αποτέλεσμα κατά βάση ενός αλληλόμορφου γονιδίου που είναι υπολειπόμενο όταν βρίσκεται από κοινού με εκείνο των Αφρικανών. Με λίγα λόγια, διαβάζετε μπούρδες από ημιμαθείς που χρησιμοποιούν διάφορες επιστημονικές αναφορές για προπαγάνδα. Και σαν χάπατα κι αγράμματοι τα πιστεύετε δίχως κρίση.

   Διαγραφή
  5. Ανώνυμε 7:36 π.μ., πέη κυανά (τουτέστιν, πούτσες μπλέ)! Δεν είναι επιβεβαιωμένο ότι οι παλαιολιθικοί κυνηγοί τροφοσυλλέκτες ήσαν σκουρόχρωμοι στο δέρμα, πόσο μάλλον κοντά "στο σημερινό βεδδικό φάσμα", όπως βλακωδώς γράφεις! Τα μαλλιά και τα μάτια τους ήσαν πράγματι σκούρα (αν και κατά την μεσολιθική περίοδο επεκράτησαν για κάποιον λόγο τα κυανά μάτια), όμως πέραν του ότι φαίνεται να τους λείπουν ορισμένα γνωστά γονίδια που συνδέονται με το ανοιχτό δέρμα στους σύγχρονους Ευρωπαίους, δεν υπάρχει καμία άλλη ένδειξη για σκούρο δέρμα. Αντιθέτως, κατά πάσα πιθανότητα είχαν λευκότατο δέρμα! Η απόχρωση της επιδερμίδος ελέγχεται απο πολλά γονίδια -όχι διαμέσου "ενός αλληλόμορφου γονιδίου", όπως γράφεις στο ιταμό, γυναικώδες παραλήρημά σου- και κατά τρόπους που δεν είναι ακόμη ιδιαίτερα γνωστοί. Όταν γίνεται χρήση της γενετικής για να εξαχθούν συμπεράσματα για τη χροιά της επιδερμίδας, τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά ανακριβή. Σύμφωνα με την γενετική, οι πιο "σκούροι" γονιδιακώς, σύγχρονοι Ευρωπαίοι, είναι οι κάτοικοι των Ορκάδων νήσων της Σκοτίας, που φαινοτυπικώς είναι ενδεχομένως οι πιο λευκοί άνθρωποι στον κόσμο!!! Επίσης, πολλοί Μογγόλοι της Ασίας(όπως οι Σαχά) δεν διαθέτουν τα συγκεκριμένα γονίδια, αλλά αυτό δεν τους εμποδίζει από το να είναι εξαιρετικά ανοιχτόχρωμοι! Δεδομένου, μάλιστα, ότι οι σύγχρονοι Κρομανοειδείς είναι φαινοτυπικώς εξαιρετικά λευκοί -ίσως οι πιο λευκοί όλων των Ευρωπαίων-, η θεωρία περι "μαύρου" δέρματος μοιάζει εξαιρετικά αναξιόπιστη και συνεπώς είναι σχεδόν μετά βεβαιότητος απορριπτέα.

   Απίστευτες αρλούμπες είναι και πολλά άλλα που γράφεις στο παραπάνω φλύαρο κατεβατό, όπως, επι παραδείγματι, το ότι "Οι διατροφικές συνήθειες (δίαιτες πλουσιότερες σε βιταμίνη D), το γεωγραφικό πλάτος και ένα γονίδιο ήταν οι λόγοι που οι πληθυσμοί αυτοί ήταν πιο σκουρόχρωμοι ακόμα και από τον μέσο σημερινό νοτιο-Ευρωπαίο. Οι νεολιθικοί αγρότες, που έφεραν από τη μια την αγροτική επανάσταση και τη συστηματική λήψη της βιταμίνης με τις καλλιέργειες". Δεν ισχύουν αυτές οι γελοιότητες που γράφεις. Δεν είναι δυνατόν να λαμβάνει κανείς αρκετή βιταμίνη D απο την τροφή του! Ακόμη και αν οι ΚΜ ήσαν σκούροι -που κατά πάσα πιθανότητα ΔΕΝ ήσαν-, δέν ήτο αυτός ο λόγος.

   "Με λίγα λόγια, διαβάζετε μπούρδες από ημιμαθείς"

   - Ημιμαθής αλλά και ΥΠΑΝΘΡΩΠΟΣ είσαι και φαίνεσαι, χυσοσταγή τσιγγανόγυφτα!!! Σου βινώ όλο σου το οικογενειακό δέντρο μέχρι τον Αλί Μπαμπά, και εκχέω επί της όψεως του αθίγγανου πατρός σου!

   Διαγραφή
  6. Γενετικές επεξηγήσεις με χρήση λεξιλόγιού Αλβανών, Μαύρων και γύφτων του δρόμο. Χα,χα,χα ο Έλληνας υπερυπάνθρωπος Εθνικοαληταμπουριστής.

   Διαγραφή
  7. Ταγματασφαλίτη, είναι πολλάκις επιβεβαιωμένο σε αλλεπάλληλες γενετικές μελέτες υπολειμμάτων από διαφορετικές περιοχές και εποχές κι όχι σε μόνο ένα δείγμα. Επίσης, ο αποχρωματισμός πριν αποδειχθεί και με πιο απτά επιστημονικά δεδομένα, υπήρξε παρατήρηση σε θεωρίες πολλών φυσικών ανθρωπολόγων. Με λίγα λόγια, η γενετική απλά τους επιβεβαίωσε και έδωσε και στοιχεία τα οποία βοήθησαν στην τεκμηρίωση των λεγομένων τους.
   Η απόχρωση του δέρματος επηρεάζεται από τους παραπάνω παράγοντες που ανέφερα και γι' αυτό ακριβώς δεν είναι γενικότερα δυνατή η ακριβής αποτύπωση της. Η βιταμίνη D, είναι ορμονικής φύσης και παράγεται τόσο από τον ανθρώπινο οργανισμό, όσο και λαμβάνεται με την τροφή. Η παραγωγή της και η ενίσχυση της λειτουργίας της στο δέρμα επηρεάζεται από το ηλιακό φως και γι' αυτό ακριβώς έχει μεγάλη σημασία η γεωγραφική θέση και συγκεκριμένα το γεωγραφικό πλάτος, διότι αφορά τη γωνία που σχηματίζουν οι αχτίδες του φωτός με τη γη κι επομένως τη φωτεινότητα. Μεταξύ άλλων, η ξανθότητα των μαλλιών οφείλεται ακριβώς σε αυτή τη μετακίνηση από τη νότια Ευρώπη προς τον βορρά, καθώς έλιωναν οι πάγοι κατά τη Μεσολιθική περίοδο. Τα γαλανά μάτια, είναι εντελώς διαφορετικό ζήτημα που σχετίζεται με μια μετάλλαξη η οποία συνέβη κατά τη μετανάστευση των Χομο Σάπιενς προς την Ευρώπη (μάλλον στον Καύκασο, όπου έχει βρεθεί το αρχαιότερο δείγμα με αυτή).
   Η λήψη της βιταμίνης D μέσω των τροφών, από κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες ήταν διαπιστωμένα πολύ μικρότερη, πριν την καθιέρωση των αγροτικών συνηθειών διότι τη λάμβαναν κυρίως μέσω αυγών και λιπαρών ψαριών. Ενώ μετά από τη γεωργική επανάσταση, η λήψη της με δίαιτες πλούσιες σε δημητριακά ήταν σταθερή και σε καθημερινή βάση. Και τέλος, εις ότι αφορά το γονίδιο οι σύγχρονοι Ευρωπαίοι έχουμε 2 γονίδια που μειώνουν τα επίπεδα μελανίνης στον ανθρώπινο οργανισμό, τα οποία έλειπαν από τους μεσολιθικούς πληθυσμούς αλλά ξεκίνησαν να εμφανίζονται μετά τη νεολιθική εποχή και κυρίως κατά τις ιστορικές φάσεις που είναι μεταγενέστερες της ινδοευρωπαϊκής κατάκτησης. Δεν είναι καθόλου τυχαίο πως αντίστοιχη ιστορική πορεία εμφανίζει και η αύξηση της βιταμίνης D. Η απόχρωση των Ασιατών, μιας και τους ανέφερες, επίσης είχε και έχει αντίστοιχες μεταπτώσεις, αλλά είναι αποτέλεσμα διαφορετικών γονιδίων με παραπλήσια λειτουργία κι επιδράσεις στη μελανίνη. Ενώ ακόμα και οι σημερινοί κρομανοειδείς στην Ευρώπη, έχουν εμφανέστατες χρωματικές διαφορές και δεν έχουν όλοι ανοιχτή επιδερμίδα.

   Διαγραφή
  8. Ανώνυμε 6:00 μ.μ. το σχόλιο σου αποτελεί μνημείο φαφλατάδικης κομπορρημοσύνης, δοκησισοφίας και υπανθρωπίας!

   "Η απόχρωση του δέρματος επηρεάζεται από τους παραπάνω παράγοντες που ανέφερα και γι' αυτό ακριβώς δεν είναι γενικότερα δυνατή η ακριβής αποτύπωση της."

   Τι είναι αυτά ρε άχρηστε πεζεβέγκη;;;

   Η ανοιχτότερη επιδερμίδα [ήτις ελέγχεται από τουλάχιστον τρία γονίδια και όχι από δύο όπως γράφεις], καθώς παραδέχεσαι και ο ίδιος, ενισχύει την σύνθεση της βιταμίνης D, και όχι το αντίθετο! Εαν, όπως γράφεις, οι ΚΜ της ανώτερης παλαιολιθικής περιόδου λάμβαναν λιγότερη βιταμίνη D από την τροφή τους, τότε με αυτήν ακριβώς την λογική θα ήταν ΑΝΟΙΧΤΟΤΕΡΟΙ και όχι σκουρότεροι των νεολιθικών αγροτών που και σε πιο ηλιόλουστες περιοχές ζούσαν και πιο μεγάλη ποσότητα βιταμίνης D λάμβαναν[πράγμα που ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ!Το αντίθετο μάλιστα!!! Το ψάρι, τα αυγά και τα γαλακτοκομικά περιέχουν την μεγαλύτερη ποσότητα βιταμίνης και ΟΧΙ τα...δημητριακά. Αυτό το ξέρει και η κουτσή Μαρία!!! Γαμώ το στανιό σου!!!]. Η ίδια η λογική σου καταρρίπτει τους ισχυρισμούς σου, αλλά ο ανάπηρος εγκέφαλός σου αδυνατεί να το αντιληφθεί!!!

   "Μεταξύ άλλων, η ξανθότητα των μαλλιών οφείλεται ακριβώς σε αυτή τη μετακίνηση από τη νότια Ευρώπη προς τον βορρά"

   Ούτε κατά διάνοια! Τα ξανθά μαλλιά, παρά τις μογγολιές που γράφουν διάφοροι καραγκιόζηδες σαν και την αφεντιά σου, στην πραγματικότητα ΔΕΝ έχουν καμία πρακτική λειτουργία για τον οργανισμό και ΔΕΝ αποτελούν συνέπεια φυσικής επιλογής. Αποτελούν προϊόν μιας τυχαίας μετάλλαξης(το παλαιότερο δείγμα αλληλόμορφου γονιδίου για ξανθά μαλλιά ανήκει σε κυνηγό τροφοσυλλέκτη της Σιβηρίας[Afontova Gora 3] που χρονολογείται περίπου στα 15.000 χρόνια π.Χ.) και επικράτησαν σε ορισμένες περιοχές της βορείου Ευρώπης με τις ινδοευρωπαικές μετακινήσεις. Δεν έχουν καμία σχέση με "τη μετακίνηση από τη νότια Ευρώπη προς τον βορρά" όπως βλακοδώς γράφεις!!!

   Είσαι άσχετος!!!

   Διαγραφή
  9. Τα ξανθά μαλλιά είναι αποτέλεσμα μετάλλαξης στον δέκτη MC1R που είναι υπολειπόμενο αλληλόμορφο γονίδιο, αλλά αυτή τη μετάλλαξη την είχαν ήδη οι μεσολιθικοί άνθρωποι χωρίς να την εκδηλώσουν ακόμα και όταν υπήρχε ομοζυγία. Η ξανθότητα εκδηλώθηκε στον βορρά, κατόπιν της μετακίνησης των κυνηγών-τροφοσυλλεκτών εκεί εξαιτίας της αλλαγής γεωγραφικού πλάτους διότι εκεί υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες για την πιο ισχυρή εκδήλωση της μετάλλαξης, αλλά και της καθιέρωσης της ομοζυγίας σε κλειστό περιβάλλον. Όποια σχετική μελέτη διαβάσεις θα το δεις να αναφέρεται ξεκάθαρα. Σε προηγούμενη δημοσίευση, εσύ ήσουν που έγραψες πως οι μεσολιθικοί πληθυσμοί είχαν σκουρόχρωμα μαλλιά, το οποίο δεν συμμερίζομαι γιατί δεν ισχύει. Το πιο συνηθισμένο χρώμα πριν της μετακίνησης στον βορρά ήταν το καστανό και το κοκκινωπό, το οποίο παρότι ήταν διαδεδομένο σε εκείνη την εποχή σήμερα τείνει να εκλείψει. Στην τελευταία αναφέρεις πως η μετάλλαξη αυτή επικράτησε σε κάποιες περιοχές με την ινδοευρωπαϊκή κατάκτηση, που είναι λάθος. Οι βορειότεροι κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες όπως οι Σκανδιναβοί την είχαν ήδη εκδηλώσει και από αυτούς διαδόθηκε στους ΙΕ που προκάλεσαν τη διασπορά της στην Ευρώπη ξεκινώντας σταδιακά την εξέλιξη του νορδικού φάσματος.
   Εις ότι αφορά τη βιταμίνη D ουδέποτε έγραψα αυτό που πολύ βολικά αντιλήφθηκες. Η βιταμίνη D χρειάζεται το φως για να βοηθήσει την παραγωγή της στον ανθρώπινο οργανισμό, το οποίο φως φως προκαλεί την αύξηση της μελανίνης. Η ίδια όμως η ορμονική φύση και η λειτουργία της βιταμίνης αυτής σχετίζεται έμμεσα (εξαιτίας της συμμετοχής της στην απορρόφηση ασβεστίου και φωσφόρου) με την παραγωγή της μελανίνης, καθιστώντας τη εξωτερικό ρυθμιστή στη μετρίαση των επιπτώσεων της επίδρασης του φωτός. Επιπλέον όταν λαμβάνεται από την τροφή σε τακτικές βάσεις, η παραγωγή της από τον οργανισμό δεν παύει, αλλά δεν χρειάζεται πια το φως. Οι τροφές που αναφέρεις, σε μια κοινωνία τροφοσυλλεκτών δεν εξασφαλίζουν τακτική παροχή της βιταμίνης D, διότι είναι οι συνθήκες εύρεσης τους είναι ξεκάθαρα περιστασιακές. Κράτα μάλιστα ως δεδομένο πως τους ήταν αδύνατον να συντηρηθούν ποσότητες αυτών των ζωικών τροφών που θα εξασφάλιζαν καθημερινή τη λήψη της. Ενώ με την καλλιέργεια δημητριακών, η λήψη της βιταμίνης μέσω τροφών ήταν πλουσιότερη, τακτικότερη και μέσα στις κοινωνικές συνήθειες των αγροτών.
   Παρακάτω είναι μια μελέτη υπό τον καθηγητή Mathieson δημοσιευμένη το 2015. Από τότε έχει προχωρήσει κι άλλο το ζήτημα, με πολλές επεξηγήσεις, όμως σε αυτή (συγκεκριμένα την 11η σελίδα) παρουσιάζεται πίνακας σε συνάρτηση χρόνου και ποσοτήτων σχετικά με τον μετριασμό της μελανίνης, τα γαλάζια μάτια, την παραγωγή βιταμίνης D (όχι τη λήψη) στους πληθυσμούς που αναφερόμαστε. Δεν είναι τόσο δύσκολο να τον καταλάβει κανείς. https://www.biorxiv.org/content/biorxiv/early/2015/03/13/016477.full.pdf

   Διαγραφή
 5. Για τις πολεμικές τέχνες πρέπει να πηγαίνει κάπως έτσι.

  Ενδομορφικοί ελληνορωμαϊκή, σούμο.

  Μέσομορφικοί ελληνορωμαϊκή, παγκράτιο, πυγμαχία, κραβ μαγκά, τζούντο, ζίου ζίτσου.

  Μέσομορφικοί και Έξωμορφικοί κικ μπόξινγκ, MMA, τάε κβον ντο, κουνγκ φου, καράτε, αϊκιντο, μουάι τάι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Οι βόρειοι λαοί ως άθεοι και λαιτ παγανιστές έχουν τον αθλητισμό μέσα στην κουλτούρα τους όπως είχαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Στην Ελλάδα του εβραιοχριστιανισμου η άσκηση του σωματος είναι ασυνείδητα ενοχοποιημένη ως σαρκολατρεία κοκ. Πιστεύω ότι η χλαπατσοποιηση των νέο Ελλήνων έχει περισσότερο να κάνει με την εβραίο χριστιανική κουλτούρα μας παρά με τον ενδομορφισμο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όχι απαραίτητα. Τα βόρεια κράτη έχουν ισχυρες δομές με οικονομία. Υπάρχουν κατάλληλες υποδομές και υλικό και αρκετοί ασχολούνται με τον αθλητισμό. Επίσης για αυτές τις χώρες είναι μια μορφή διασκέδασης, ψυχαγωγίας και εκτόνωσης διότι δεν εχουν κάτι άλλο να κάνουν σε αυτό το τρισάθλιο περιβάλλον που ζουν. Ενώ στην Ελλάδα σου λέει ο άλλος θα κάνω και κάτι άλλο όπως πχ καφέ μπαρ κλπ. Επιπροσθέτως, μην ξεχνάς πως οι ξένοι δεν δίνουν τόσο βάση στη μόρφωση, μετά τα 18 στέλνουν τα παιδιά να δουλέψουν σε βιομηχανίες, εργοστάσια... Στην Ελλάδα αν παρατηρήσεις με το που πατάς πρώτη λυκείου σταματάς τις αθλητικές δραστηριότητες και αρχίζεις φροντιστήριο και διαβάσματα όπως έκανα και εγώ αλλά και πολλοι γνωστοί και φίλοι μου. Δεν συνδέεται τόσο με τον χριστιανισμό αυτό που λες αλλά πιο πολύ με τις κοινωνικές οικονομικές υλικές δομές που διέπουν το σύστημα κάθε χώρας.

   Διαγραφή
  2. Επίσης από τη μια φάσκεις και αντιφάσκεις προς 10:06. Λες οι βόρειοι και οι αρχαίοι σαν λάιτ παγανιστες είχαν τον αθλητισμό στη ζωη τους. Συμφωνώ ότι είχαν τον αθλητισμό αλλά από την άλλη οι αρχαίοι Έλληνες δεν ήταν λάιτ παγανιστες ήταν πολύ θρησκευομενοι άνθρωποι. Είχαν μαντεια, ιερατεια, αγάλματα, κίονες και προσκυνούσαν τις αλεξοκωλιες του δια και το μουνι της Αθηνας. Αυτά δεν σας πειράζουν δηλαδή αλλά ο χριστιανισμός σας πείραξε. Εν τέλει αν μελετήσεις αρχαίους συγγραφείς όπως Θουκυδίδης, Ηρόδοτος, όμηρος, θα διαπιστώσεις πως ήταν αρκετά θρησκευομενοι και όχι λάιτ. Ο τρόπος ζωής τους το αποδεικνύει άλλωστε με τις θυσίες τις προσφορές κοκ.

   Διαγραφή
  3. Φιλε ο περισσότερος κόσμος αθλείται σε γυμναστήρια και πάρκα υποδομές που υπάρχουν ακόμη και στην ψωροκοστενα.. Καφέ και μπαρ υπάρχουν και στη βόρεια ευρωπη και χωρίς την τρισάθλια τσιγαριλα.. Το μορφωτικό επίπεδο των βορειοευρωπαϊων κατά μέσο όρο είναι πολύ υψηλότερο από των ελληνων, έχεις λάθος ενημέρωση. Στο λύκειο όντως η «γυμναστική» είναι 1-2 ώρες τη βδομάδα (στην ΒΕ 6-8 ώρες τη βδομάδα) για μένα οφείλεται στο ότι οι εβραιοχριστιανοι πολιτικοι μας δεν δίνουν βάση στον αθλητισμό. Όντως οι αρχαίοι Έλληνες ήταν θρησκευόμενοι παγανιστές στην πλειοψηφία. Λαιτ παγανιστές και αθεους εννοώ τους βορειοευρωπαίους (δεν είναι τόσο επηρεασμένοι τόσο από το εβραίο-χριστιανικό δηλητήριο)

   Διαγραφή
  4. Αρχικά κανεις από τους πολιτικούς ρε φίλε δεν είναι Εβραίο χριστιανός, όλοι άθεοι είναι, πιστεύουν στο χρήμα, δεν αγαπαν πατρίδα μόνο το χρήμα και τη θέση. Είναι χριστιανοί για το θεαθήναι. Εντολες παίρνουν. Επίσης αυτό που λες πως έχουν ανώτερο επίπεδο μόρφωσης ισχύει για αυτό και δίνουν βάση στη γυμναστική αλλά επιμένω πως εκεί είναι και ενάς τρόπος ψυχαγωγίας και εκτόνωσης και έτσι ο κόσμος κλείνεται σε γυμναστήρια και κλειστά γήπεδα όπως ήμουν εγώ στο dusseldorf στο arena ψάξε να δεις. Ενώ στην Ελλάδα πηγαίνεις βόλτα στη φύση στο βουνό κάνεις πολλά πραγματα. Έχω ζήσει Γερμανία και η ζωή είναι πολύ μουντη και μηχανική. Κάνεις λιγότερα πραγματα σε σχέση με την Ελλάδα. Επίσης επικρατεί το μοντέλο του πανεπιστήμιου δηλαδή όλοι παρατάνε τον αθλητισμό για να διαβάσουν για μια θέση σε κάποια σχολή. Στις βόρειες χώρες έχουν έτοιμη δουλειά χωρίς πολύ κόπο, εδώ πρέπει να σπουδάζεις κλπ. Δεν φταίει κάπου ο χριστιανισμός για όσα προανέφερα απλά οι δομές που επικρατούν. Και εκεί που λες για το τσιγαριλικι να σου υπενθυμίσω ότι οι βόρειες χώρες καταναλώνουν πιο πολύ αλκοουχα εν σύγκριση με τους νότιους. Τέλος, αναφερόμενος εκεί που λες καφέ και τσιγάρο και μπαρ για την Ελλάδα, στη βόρεια Ευρώπη όπως είπες και εσύ και εκεί τα έχουν αυτα άρα πάλι φάσκεις. Είναι γνωστό ότι όμως εκεί βγαίνουν οι ομυφολοφυλοι με τις μαμάδες τους για καφέ και υπάρχει πολύ εκφυλισμός. Δηλαδή δεστο σφαιρικά. Στη τελική λίγο τσιγάρο η πολύ, ο μέσος Έλληνας ξέρει να περνάει καλά, αγαπά την οικογένεια του, και στηρίζει τη πατρίδα του όταν χρειαστεί, οι βόρειες χώρες αυτά δεν τα έχουν, τα επίπεδα διαζυγίων είναι φουλ,οι οικογένειες μετά τα 18 αφήνουν το παιδί τους στο έλεος του Θεού και έρχονται Ελλάδα και είναι χειρότεροι και από τους γύφτους το καλοκαίρι. Έχεις δίκιο σε μερικά φίλε 12:05 αλλά όπως είπα δεστο σφαιρικά.

   Διαγραφή
  5. Ναι ρε τα βόρεια κράτη έχουν φοβερή οικονομία με 80% φορολογία, 150% φόρο ΦΠΑ για να πάρεις ένα αμάξι, οδηγώντας τους στα ποδήλατα σαν την Ιταλία του 1950...με μηδεν λεφτά για διακοπές, μηδενική σχεδόν περιουσία για τον απλό λαό, αθεΐα και υλισμό, σοσιαλδημοκρατία στο φουλ και αραπολαγνεία, μηδενική τέχνη, μηδενικό πολιτισμό, καμμία κουλτούρα, ενώ εμείς καθημερινά βγάζουμε πόσα νέα άσματα, ο μέσος Έλληνας έχει τουλάχιστον 2 σπίτια, πάει συνεχώς διακοπές Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Πάσχα, Εθνικές εορτές, αργίες και μετλα ξεσκίζεται και 3 μήνες αραλίκι το καλοκαίρι, με ζωάρα γεμάτη διασκέδαση, φαΐ ό,τι γουστάρει, γαστρονομία επιπέδου φοβερού, παραστάσεις θέατρα και μουσικές βραδιές, για να μην προσθέσω και τον πλούτο συγγραμάτων που βρίσκει κανείς στα Ελληνικά βιβλιοπωλεία αλλά και τον Τύπο...

   Κόψτε τις μαλακίες και βάλτε μυαλό ρε! Να πάτε Δανία αν γουστάρετε με μία γλώσσα χειρότερη και τον Σουαχίλι, σε λενα κωλόσπιτο 5 τετραγωνικά μέτρα με μισθό πέινας και φορολογία 80%, δουλειά από πρωί έως βράδυ, να δείτε τί θα πει βερύκοκκο...!

   Διαγραφή
  6. Η γυμναστική στους βόρειους λαούς δεν είναι από ιδεαλισμό ή αγάπη αλλά από ανάγκη αποφυγής του αλκοολισμού, της περιθωριοποίησης και των μαζικών τους αυτοκτονιών λόγω κατάθλιψης. Αλλά προσφανώς δίχως να έχετε βγει από το κωλοχώρι σας και την Κάτω Ραχούλα που να ξέρετε την πραγματικλη εικόνα των Σκανδιναυικλων χωρών. Περιττό δε να αναφέρω ότι ίχνος Αγγλικού δεν γνωείζουν οι περισσότεροι, καθώς εκεί δεν υπάρχουν φροντιστήρια ούτε ιδιαίτερα διότι ειναι πανάκριβα. Μια ζωή σπαταλημένη στο τίποτα και πάνε να την γεμίσουν με διακοπές στα Αραποχώρια και άφθονο αλκοόλ και ξερατό! Ψόφος ρε! Χίλιες φορές υπέρ του Ιράν κατά πολύ ανώτερο πολιτισμικά παρά από τα ζώα του Βορά.

   Διαγραφή
  7. Αν προσέξεις τα λεγόμενα μου στα 11:11 11:18 12:48 θα δεις πως συμφωνούμε σε πολλά

   Διαγραφή
  8. "Περιττό δε να αναφέρω ότι ίχνος Αγγλικού δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι, καθώς εκεί δεν υπάρχουν φροντιστήρια ούτε ιδιαίτερα διότι ειναι πανάκριβα."

   Ένας ακόμη ψέυτης και ηλίθιος, από τους πολλούς δυστυχώς που έχουν μαζευτεί εδώ εσχάτως. Το διαβάσαμε και αυτό, ότι οι Σκανδιναυοί δεν γνωρίζουν "ίχνος" αγγλικών! Ή ποτέ δεν έχεις πατήσει εκεί το πόδι σου ή κάποιοι σου έχουν δώσει εντελώς λανθασμένες πληροφορίες τις οποίες δεν φρόντισες να διασταυρώσεις. Αποκλείεται να έχεις όντως έχεις επισκεφτει τις σκανδιναυικές χώρες και κατέληξες σε αυτό το συμπέρασμα.

   Η πλειονότητα των Σκανδιναυών ομιλεί άπταιστα τα αγγλικά και με τέλεια προφορά!Έχω επισκεφτεί όλες τις Νορβηγία,Σουηδία,Φινλανδία,Δανία, Ισλανδία (και άλιστα κάποιες εξ αυτώς πολλάκις), πουθενά δεν διαπίστωσα κάτι τέτοιο.

   Τα αγγλικά τα μαθαίνουν στο σχολείο.

   Να πάς στο Ιράν να σου κόψουν τη μύτη θλιβερέ Πινόκιο.

   Άσε τους Σκανδιναυούς και τράβα να μαζέψεις τους "ανώτερους" γραικύλους που λικνίζονται στους ρυθμούς ασμάτων τύπου : "Σήκω χόρεψε κουκλί μου να σε δω να σε χαρώ. Τσιφτετέλι τούρκικο, νι να νάι γιάβρουμ νι να νάι νάι"

   Διαγραφή
  9. Φίλε 1:45, οκευ μπορεί ο παραπάνω να είναι παραπληροφορημενος σχετικά με τη γνώση των αγγλικών. Στα περισσότερα έχει δίκιο όμως ειδικά εκεί που λέει για μεγάλη φορολογία, μηχανική ζωή, ότι έχουν υψηλά ποσοστά κατάθλιψης και αυτοκτονίας καθώς και το ρίχνουν πολύ στο ποτό. Επίσης δεν έχουν πολιτισμό, τέχνες και υπάρχει πολύ εκφυλισμός. Έτσι μην επιγκεντρωνεσαι μόνο στα αγγλικά που είπε ο παραπάνω αλλά δεστο σφαιρικά. Όχι ότι η Ελλάδα δεν έχει μειονέκτηματα...

   Διαγραφή
  10. Φίλε 12:48 οι νορδικοι είναι γενικά «βαρετοί για παρέα» και έχουν πολύ αλκοολισμό -συμφωνώ. Αλλά στα καφέ μπαρ (δημόσιους χώρους) δεν καπνίζουν όπως οι Έλληνες υπάνθρωποι-αυτό εννοώ. Εσυ 12:51 είσαι εκτός τόπου και χρόνου: φορολογία και ΦΠΑ η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ευρωπη. Οι ΒΕ έχουν ξεκολωθει σε τσάρτερ σε όλο των κόσμο. Οι Σκανδιναβοί είναι στα αγγλικα οι καλύτεροι στην ευρωπη. Σταματά να γράφεις ηλιθειοτητες

   Διαγραφή
  11. 1:55 κοίτα το σχόλιο μου το 1:54.αυτο χωρίς παρεξήγηση ισχύει κ για σένα και όλους Το παιδί είπε αρκετά σωστά πραγματα μην επιγκεντρωνομαστε μόνο στα λάθη του αλλά ως επί το πλείστον μίλησε σωστά

   Διαγραφή
  12. Ακόμα και τους Κύπριους εμφανίζουν οι "μελέτες" με ποσοστό γνώσης των Αγγλικών 75% ενώ στην πραγματικότητα ζήτημα το 15% να ξέρει πραγματικά Αγγλικά.

   Όσους ξέρω που πήγαν με το Εράσμους σε Φινλανδίες και Δανίες ρωτούσαν στα Αγγλικά και δεν τους μιλούσε κανείς. Δεν αναφερόμαστε ρε στόκοι στο 7-10% του πληθυσμού που περνά καλά, πάει ταξίδια και γνωρίζει την Αγγλική, λέμε για τον κύριο όγκο του πληθυσμού. Και δεν επικτρνωνόμαστε στους μετανάστες Σκανδιναυούς διότι με την κωλογλώσσα τους των Σουαχίλι προφανώς και δεν πάνε πουθενά δίχως επαρκή γνώση της Αγγλικής. Μάθετε την διαφορά επιτέλους! Όλες οι βόρειες και Γερμανικές χώρες μεταγλωτίζουν τα πάντα και η παραμύθα ότι μαθάινουν τα πάντα στο σχολείο έχει ξεφτυλιστεί πλέο, αφού ειδικά στις επιστήμες οι δικοί μας των Φυσικομαθηματικών είναι μακράν ανώτεροι από τους πιωμένους Βικινγκς.

   Διαγραφή
  13. Οσο για τα τσιφτετέλια είναι μακράν ανώτερα από τα τουέρκ των Βορειοκρομανοειδών πιωμένων Σκανδιναυών γυναικών στο πέος του κάθε αράπακλα σε κάποιο εξωτικό νησί το καλοκαίρι.

   Διαγραφή
  14. Τώρα απαντώ σε κάποια από τα παραπάνω σχόλια:

   "Υπάρχουν κατάλληλες υποδομές και υλικό και αρκετοί ασχολούνται με τον αθλητισμό."
   Και στην Ελλάδα υπάρχουν. Και δημόσιες και ιδιωτικές (γυμναστήρια, πάρκα κτλ).

   "Στο λύκειο όντως η «γυμναστική» είναι 1-2 ώρες τη βδομάδα (στην ΒΕ 6-8 ώρες τη βδομάδα)"
   Ψέματα. Έχω δει το επίσημο σχολικό πρόγραμμα των Σουηδικών σχολείων. Δεν είναι ούτε 4 ώρες κάθε εβδομάδα.


   "εννοώ τους βορειοευρωπαίους (δεν είναι τόσο επηρεασμένοι τόσο από το εβραίο-χριστιανικό δηλητήριο)"
   Πας καλά; Τώρα σε ερωτώ σοβαρά: ΠΑΣ ΚΑΛΆ; Εκεί συντελείται ολόκληρος ο εκφυλισμός τώρα που ομιλούμε. Κυριολεκτικά αν το πεις στο 4chan ή σε οποιονδήποτε βορειοευρωπαίο στη πραγματική ζωή θα σε βρίσουν όσο ποτέ άλλοτε! Τι άλλο θα ακούσουμε...


   "ισχύει για αυτό και δίνουν βάση στη γυμναστική αλλά επιμένω πως εκεί είναι και ενάς τρόπος ψυχαγωγίας και εκτόνωσης και έτσι ο κόσμος κλείνεται σε γυμναστήρια και κλειστά γήπεδα όπως ήμουν εγώ στο dusseldorf στο arena"
   Δεν δίνουν έμφαση. Υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα ποσοστά παχυσαρκίας στην Βόρεια και Βορειοδυτική Ευρώπη απ'ότι εδώ.   "Αλλά προσφανώς δίχως να έχετε βγει από το κωλοχώρι σας και την Κάτω Ραχούλα που να ξέρετε την πραγματικλη εικόνα των Σκανδιναυικλων χωρών. Περιττό δε να αναφέρω ότι ίχνος Αγγλικού δεν γνωείζουν οι περισσότεροι"
   Οι περισσότεροι την γνωρίζουν φίλε. Απλά είναι μερικοί φαντασιόπληκτοι εδώ... Όσο για τα αγγλικά έχεις δίκιο. Και να πω κάτι, και εμείς μιλάμε καλά αγγλικά. Και οι περισσότεροι Έλληνες μιλούν αγγλικά. Μπορεί οι περισσότεροι να μην έχουν καλή προφορά, αλλά οι ξένοι την αποδέχονται ως μοναδική, και τουλάχιστον είμαστε γραμματικά και λεξιλογικά ορθοί στην διατύπωση της αγγλικής γλώσσας.   "Η πλειονότητα των Σκανδιναυών ομιλεί άπταιστα τα αγγλικά και με τέλεια προφορά!Έχω επισκεφτεί όλες τις Νορβηγία,Σουηδία,Φινλανδία,Δανία, Ισλανδία (και άλιστα κάποιες εξ αυτώς πολλάκις), πουθενά δεν διαπίστωσα κάτι τέτοιο."
   Source: my ass. Φίλε, οι Γερμανοί δεν μιλούν καθόλου αγγλικά. Οι Δανοί έχουν ως επί το πλείστον απαίσια προφορά (το έχουν παραδεχτεί και οι ίδιοι οι Δανοί) και έχω συζητήσει μαζί με Δανούς. Μου έχουν πει ότι οι περισσότεροι που ξέρουν αγγλικά μιλούν απαίσια. Οι Σουηδοί εκτός μεγάλων πόλεων δεν ξέρουν Χριστό από αγγλικά. Το ίδιο και στην Νορβηγία. Η μόνη χώρα που είπες ότι ξέρουν άπταιστα αγγλικά είναι η Ισλανδία. Η μόνη.

   "Άσε τους Σκανδιναυούς και τράβα να μαζέψεις τους "ανώτερους" γραικύλους που λικνίζονται στους ρυθμούς ασμάτων τύπου : "Σήκω χόρεψε κουκλί μου να σε δω να σε χαρώ. Τσιφτετέλι τούρκικο, νι να νάι γιάβρουμ νι να νάι νάι"
   Από πότε η πλειοψηφία των Ελλήνων ακούει τσιφτετέλια; Εγώ ξέρω ότι ακούν ηπειρώτικους, κρητικούς, πελοποννησιακούς και γενικά ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΎΣ παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τα τσιφτετέλια που λες ότι δήθεν ακούμε. Οι περισσότεροι τα θεωρούν γυφτιά εξ αρχής, γιατί να τα ακούσουν;


   "Αλλά στα καφέ μπαρ (δημόσιους χώρους) δεν καπνίζουν όπως οι Έλληνες υπάνθρωποι-αυτό εννοώ."
   Σχεδόν κανείς δεν καπνίζει στους εσωτερικούς δημόσιους χώρους. Πάντοτε είναι 2-3 θαμώνες από τους εκατοντάδες στον εκάστοτε χώρο εστίασης. Ακόμα και στο καφενείο του χωριού μου πάντα ένας το ανάβει και μετά από λίγα λεπτά του λένε όλοι να το σβήσει. Και στις μεγάλες καφετέριες κανείς σχεδόν ποτέ δεν καπνίζει. Ούτε στα εστιατόρια. Ούτε σε ουδένα χώρο εστίασης.

   "Οι Σκανδιναβοί είναι στα αγγλικα οι καλύτεροι στην ευρωπη. Σταματά να γράφεις ηλιθειοτητες"
   Ναι, μόνο οι τουρίστες. Οι περισσότεροι κανονικοί κάτοικοι των χωρών αυτών δεν μιλούν καθόλου αγγλικά. Επειδή οι τουρίστες μιλούν αγγλικά σημαίνει ότι όλοι μιλούν; Όχι. Οι Έλληνες τουρίστες όταν πάνε εξωτερικό μιλούν άπταιστα αγγλικά (ανεξάρτητα από την προφορά τους ή όχι). Αυτό σημαίνει ότι όλοι την ομιλούν; Όχι. Γιατί ένα 15% των Ελλήνων δεν μιλά αγγλικά. Το 85% όμως ναι μιλάει. Και όλοι κάτω των 50 μιλούν αγγλικά.

   Διαγραφή
 7. Νορδικοι εκφυλισμενοι, καταθλιπτικοι, αλκοολικοί, χωρίς τέχνες και πολιτισμό είστε υπανθρωποι. Κύριοι τέλος μόνον ο μεσογειακός δολιχοκρανος είναι ο υψηλότερος ιεραρχικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ατλαντοειδης μόνο φιλαράκο

   Διαγραφή
  2. Όχι, στα αλήθεια δεν ισχύει πως είναι οι Νορδικοί καταθλιπτικοί και αλκοολικοί. Κυριολεκτικότατα είσαι ανεκδιήγητα λάθος, αυτοί οι οποίοι είναι όντως οι καταθλιπτικότατοι, καταθλιπτικοί και αλκοολικοί είναι οι Έλληνες, μαντάμ.

   Όλοι έχουν πολιτισμό, ακούγεσαι σαν ρατσίσταρος φανατισμένος bigot.

   Διαγραφή
 8. I. Τάση για καμπούρα φέρουν όλοι οι φυλετικοι τύποι ή μόνο συγκεκριμένοι όπως ο Αρμενοειδης;
  II. Οι κάθε αυτού Διναρικοι φέρουν πάντα πλατυνυια ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. "Σε μια χώρα με πλειοψηφία ενδομορφικών, όπως π.χ. η Ελλάδα, είναι αναμενόμενο ο αθλητισμός να εμφανίζει χαμηλά επίπεδα συμμετοχής. Στις βόρειες χώρες της Ευρώπης η άθληση, πολλές φορές και σε καθημερινή βάση, αποτελεί τρόπο ζωής για μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ισχυρή Κρομανοειδή και Νορδική συνιστώσα που διαθέτουν και όχι απλά στο επίπεδο διαβίωσης ή άλλα περιβαλλοντικά αίτια."

  Πρώτον, ο αθλητισμός δεν έχει χαμηλή συμμετοχή εδώ στην Ελλάδα. Σήμερα, οι περισσότεροι από όσους είναι 45 και κάτω έχουν συμμετάσχει έστω και μία αθλητική δραστηριότητα στην ζωή τους. Και όλοι σχεδόν οι νέοι κάτω των 30 έχουν ή ασχολούνται ακόμη με ένα άθλημα επαγγελματικά. Και ας μην ξεχάσουμε ότι τα τελευταία 20 χρόνια έχει ανθίσει η γυμναστική. Αυτό αποδεικνύεται απ'το γεγονός ότι έχουν ανοίξει χιλιάδες, και εννοώ κυριολεκτικά χιλιάδες γυμναστήρια ανά την Ελλάδα, ιδιαίτερα στην Αθήνα, και επίσης έχουν χτιστεί αμέτρητα πάρκα με γυμναστικές υποδομές. Στη περιοχή μου υπάρχουν γύρω στα 15 γυμναστήρια και 8 πάρκα με γυμναστικές υποδομές. Και έχει λίγα σε σχέση μ'άλλες. Συν του ότι, πηγαίνουν στα γυμναστήρια και πολλοί ηλικιωμένοι. Πάρα πολλοί ηλικιωμένοι. Και αθλούνται εντατικά, όχι αστεία. Γενικά, από τη στιγμή που όλοι οι νέοι τουλάχιστον από 35 και κάτω έχουν ασχοληθεί και ασχολούνται ακόμη επαγγελματικά με κάθε λογής άθλημα και όλοι τώρα σχεδόν γυμνάζονται συστηματικά, και όχι μόνο για το καλοκαίρι, ποιο το νόημα να λέμε ότι δεν είμαστε αθλητικοί ως λαός;

  Δεύτερον, δεν είμαστε ενδομορφικοί στην πλειοψηφία μας. Τι γίνεται με τους εξωμορφικούς Μεσογειακούς, που είναι 30+%, τους εξωμορφικούς προς μεσομορφικούς Κρομανοειδείς που είναι μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού επίσης και ακόμα με το 14% των Νορδικών που έχουμε; Επίσης, μία απλή παρατήρηση της μορφής του σώματος μέσω της φόρμας του ρουχισμού των Ελλήνων αποδεικνύει ότι δεν είμαστε κατά πλειοψηφία ενδομορφικοί. Θα έλεγα 55-60% ενδομορφικοί-40-45% εξωμορφικοί-μεσομορφικοί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Η Αφρικανική Προέλευση του Homo Sapiens22 Φεβρουαρίου 2019 στις 7:58 μ.μ.

  https://greekgenetics.blogspot.com/2005/08/homo-sapiens.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εννοείται πως προέρχεται από την Αφρική και εν συνεχεία μετανάστευσε και άρχισε με την πάροδο χιλιετιων να αποκτά τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος άμα την υφήλιο. Εδώ μέσα δεν θα σε ακούσει κανείς, νομίζουν πως είναι αριοι και έχουν υποστεί πληση εγκεφάλου ξεχνώντας ότι όλοι προήλθαν από την Αφρική.

   Διαγραφή
 11. Επιπλέον, οι βόρειοι δεν ασχολούνται καθόλου στην καθημερινότητα τους με τον αθλητισμό και ιδιαίτερα με την γυμναστική του σώματος. Αυτό διαφαίνεται και από το σε τι κατάσταση είναι αυτοί όταν έρχονται εδώ. Αγύμναστοι εντελώς και απολύτως ανελκυστικοί ως προς τον σωματότυπο τους. Κάπου διάβασα σε ένα σχόλιο εδώ ότι οι βόρειες χώρες έχουν το μάθημα της γυμναστικής 6-8 ώρες την εβδομάδα. Δεν ισχύει. Είναι πολύ λιγότερο από αυτό. Ακόμα και αν ίσχυε δεν θα βελτίωνε την κατάσταση τους. Εμείς είχαμε το μάθημα της γυμναστικής 7 ώρες την εβδομάδα μέχρι το 1985, στο γυμνάσιο και το λύκειο. Αυτό μ'έχουν πληροφορήσει μεγαλύτεροι συγγενείς μου που το έχουν βιώσει, δεν μπορώ να πω. Αλλά δεν βελτιώθηκε τίποτα. Ούτε στις βόρειες χώρες δεν έχει βελτιωθεί η φυσική κατάσταση των ανθρώπων με τις ώρες γυμναστικής που έχουν στα σχολεία τους. Εκτός αυτού, οι νεολαίες στις βόρειες χώρες έχουν από τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας στον κόσμο. Από πότε είναι οι πιο δραστήριες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Καλησπέρα κύριοι
  Σε ποιον φυλετικό τύπο ανήκει ο παρακάτω;
  https://www.instagram.com/p/Bu_cxQnBEdD/?igshid=k8ocayvhqceg
  https://images.app.goo.gl/pF9iXxb9mWNxJEdC8

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Διναρικός Άλτης Νικήτας Σταματελόπουλος23 Ιουλίου 2019 στις 4:05 π.μ.

  Το να κάνεις ποστ περί αθλητισμού χωρίς να αναφέρεις την πιο αθλητική λευκή φυλή, τους Διναρικούς δηλαδή, είναι όπως αυτό που κάνει ο Carl Sagan πχ, που έκανε σειρά δοκιμαντέρ περί διαστήματος και αστρονομίας, χωρίς ποτέ να αναφέρει τους Αρχαίους Έλληνες (εκτός από μία φορά).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. To Forum των Μεσογειακών https://hellenicrace.freeforums.net/

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των αναγνωστών τους.