Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018

Νίτσε: Η αιώνια επιστροφή


"Θεμελιώδεις καινοτομίες: Στη θέση των "ηθικών αξιών", καθαρά νατουραλιστικές αξίες. Νατουραλιστικοποίηση της ηθικής...

Στη θέση της "μεταφυσικής" και της θρησκείας, η θεωρία της αιώνια επιστροφής (αυτή ως μέσο αναπαραγωγής και επιλογής)"

Friedrich Nietzsche, Will to Power, 462


Ο Νίτσε ζητά την απόρριψη της σημερινής ηθικής και την αντικατάσταση από μια φυσιοκρατική ηθική. Η σύγχρονη ηθική βρίσκεται σε σύγκρουση με τη φυσική πραγματικότητα και θα πρέπει να αντικατασταθεί. Οι αξίες που θα πρέπει να διέπουν την κοινωνία θα πρέπει να έρχονται σε αρμονία με τη φύση και όχι να προέρχονται από τεχνητούς ηθικισμούς. Η σύμπλευση με τους φυσικούς νόμους θα πρέπει να αποτελέσει ξανά τον βασικό πυρήνα της θρησκείας. Η αιώνια επιστροφή, αποτελεί μια βαθύτερη αλήθεια της φύσης, βάσει της οποίας...

Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018

Χάρτης των πρώιμων μεταναστεύσεων του ανθρώπου - Griffith Taylor

Κάντε κλικ για μεγέθυνση

O Thomas Griffith Taylor ήταν Βρετανός γεωγράφος, ανθρωπολόγος και εξερευνητής, που δραστηριοποιήθηκε στην Αυστραλία. Βασικός άξονας του έργου του ήταν η μελέτη της φυλετικής διαφοροποίησης υπό το πρίσμα της γεωγραφίας. Ο χάρτης απεικονίζει τις πρώιμες μεταναστεύσεις του ανθρώπου, όπως προκύπτουν από την γεωγραφική μελέτη της διαφοροποίησης του κεφαλικού δείκτη.

Τα ανθρωπολογικά γνωρίσματα απαιτούν πολλές γενιές για να διαφοροποιηθούν σημαντικά. Συνεπώς, με προσεκτική μελέτη, μπορούν να εντοπιστούν οι γεωγραφικές ζώνης διαφοροποίησης ενός ανθρωπολογικού γνωρίσματος, ώστε να εξαχθεί πληροφορία για την πορεία των πρώιμων μεταναστεύσεων του ανθρώπου. Εξετάζοντας τον κεφαλικό δείκτη, προκύπτει ότι υπάρχουν συγκεκριμένες μακροπρόθεσμες τάσεις μετακίνησης των διαφόρων φυλών του πλανήτη.

Η μεγαλύτερης έκτασης μετακίνηση είναι αυτή που προέρχεται από την κεντρική Ασία, ο μογγολικός-αλπικός κλάδος, που ασκεί πιέσεις...

Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2018

Φυλετικοί κλάδοι της ανθρωπότητας - Γερμανική πηγή


Η εικόνα παρουσιάζει τους κύριους φυλετικούς κλάδους της ανθρωπότητας. Οι τέσσερις φυλετικοί κλάδοι που δίνονται είναι οι εξής: Ευρωπιδικοί, Αυστραλοειδείς (Νεγροειδείς), Νέγροι και Μογγόλοι. Οι φαινοτυπικές διαφορές μεταξύ των φυλετικών κλάδων είναι εμφανείς και στον πλέον ανίδεο. Οι ανθρωπολόγοι τις μελετούν με επιστημονικές μεθόδους.

Από κάθε φυλετικό κλάδο παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά τέσσερις φυλετικοί τύποι. Προφανώς δεν υπάρχει καμία αντικειμενικότητα στους Ευρωπιδικούς, εφόσον παρουσιάζονται ως αποκλειστικά Νορδικοί ή έστω μίξεις τους!

Με τη σειρά, από πάνω προς τα κάτω και από αριστερά προς τα δεξιά, οι εικονιζόμενοι ανήκουν στους εξής φυλετικούς τύπους:...

Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018

Οι θεμελιώδεις νόμοι της ανθρωποκοινωνιολογίας

Τα κοινωνικά φαινόμενα επηρεάζονται σε βαθύτερο επίπεδο από την φυλετική σύσταση του πληθυσμού. Κι ενώ διαισθητικά οι περισσότεροι το αντιλαμβάνονται, αναλυτικά στοιχεία για την σύνδεση κοινωνικών συμπεριφορών και φυλής άρχισαν να συσσωρεύονται με την ανάπτυξη της επιστήμης της φυσικής ανθρωπολογίας. Ενδεικτική προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η δημοσίευση του Αμερικανού κοινωνιολόγου Carlos Closson, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Political Economy, υπό τον τίτλο "The Fundamental Laws of Anthropology". Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από το βιβλίο του Georges Vacher de Lapouge με τίτλο Les sélections sociales και αναλύει τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης της κοινωνιολογίας υπό το πρίσμα της φυσικής ανθρωπολογίας.

Η ανθρωπολογία είναι προορισμένη να φέρει μια επανάσταση στις πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες. Παρότι τα κοινωνικά φαινόμενα καθορίζονται από συγκεκριμένους νόμους, αυτοί οι νόμοι δεν έχουν γίνει ακόμη αντιληπτοί από τους θεωρητικούς και τους μελετητές, σε βαθμό που η ίδια η επιστήμη της κοινωνιολογίας...

Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018

Ο Δαρβίνος για τις φυλετικές διαφορές στις πνευματικές ικανότητες


"Η ποικιλότητα και διαφορετικότητα των πνευματικών δυνατοτήτων των ανθρώπων της ίδιας φυλής, να μην αναφέρουμε τις μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών φυλών, είναι τόσο περιβόητη, που δεν χρειάζεται να ειπωθεί εδώ καμιά λέξη."

Charles Darwin, The Descent of Man


Διαφορετική φυλή, εκτός από διαφορετικά σωματικά γνωρίσματα, σημαίνει και διαφορετικά ψυχικά γνωρίσματα. Ο Δαρβίνος αναγνωρίζει ότι λόγω μεταβλητότητας υπάρχουν διαφορές στις πνευματικές δυνατότητες μεταξύ των ατόμων της ίδιας φυλής. Όμως μεγαλύτερες διαφορές εντοπίζονται μεταξύ ατόμων διαφορετικών φυλών. Το γεγονός είναι εξόφθαλμο, τόσο που ο Δαρβίνος το θεωρεί αυτονόητο και βρίσκει περιττό να επεκταθεί.

Στη σύγχρονη εποχή μας ζητούν να ακολουθήσουμε...

Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018

Φυλετικός χάρτης της Ευρώπης - Fischer & Lenz


Ο χάρτης παρουσιάζει την κατανομή των φυλετικών τύπων στην Ευρώπη. Προέρχεται από τους Γερμανούς ανθρωπολόγους Eugen Fischer και Fritz Lenz.

Πέραν από μια υπερεκτίμηση των Νορδικών σε Ισπανία και Ρωσία, καθώς και μια υποεκτίμηση των Αλπικών γενικότερα σε όλη την έκταση της Ευρώπης, ο χάρτης απεικονίζει αρκετά ικανοποιητικά την κατανομή των φυλών της Ευρώπης. Οι Μεσογειακοί εμφανίζονται έντονα...

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018

Οι φυλετικοί λόγοι της παρακμής των Ρωμαίων

Το ζήτημα της παρακμή της Ρώμης απασχόλησε τους ανθρωπολόγους. Μελετώντας την ιστορία υπό το φυλετικό πρίσμα, αρκετοί μελετητές βρήκαν τεκμήρια που υποδεικνύουν τους φυλετικούς λόγους της παρακμής των Ρωμαίων. Μπορεί στη Ρώμη να εισήλθαν εξωευρωπαϊκά στοιχεία, όμως η πλειονότητα των Ρωμαίων παρέμειναν Ευρωπαϊκής καταγωγής. Η μεταβολή που οδήγησε στην παρακμή εντοπίζεται στον χαρακτήρα. Μια έλλειψη δυναμισμού, μια πνευματική ένδεια, μια απουσία ενεργητικότητας, μια ανικανότητα ικανούς πολιτικής ηγεσίας, οδήγησε σταδιακά στην παρακμή της Ρώμης. Το στρατιωτικό πλήγμα ήταν η τελευταία σκηνή του δράματος. Υπάρχουν φυλετικά αίτια που οδήγησαν σε αυτήν την μεταβολή του χαρακτήρα;

Όπως απέδειξε ο Fustel de Coulanges, οι Ρωμαίοι είχαν πανομοιότυπα ήθη, έθιμα, θρησκεία και κοινωνικές πρακτικές με τους Έλληνες, κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ήταν απευθείας βιολογικοί τους απόγονοι. Οι ιδρυτές της Ρώμης...

Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018

Δημόπουλος Δ. - Εισαγωγή στη Βιοπολιτική

Ο Δημήτρης Δημόπουλος (1939-2007) ήταν Έλληνας εθνολόγος. Σπούδασε μηχανολογία και μετέπειτα φιλοσοφία. Ασχολήθηκε με την ανθρωπολογία και έγραψε σε διάφορα περιοδικά. Ένα σημαντικό βιβλίο του ήταν η "Εισαγωγή στη Βιοπολιτική", στο οποίο περιγράφει τις βασικές αρχές της βιοπολιτικής. Εξετάζεται η σημασία της κληρονομικόητας, η βιολογική φύση του ανθρώπου, τα φυλετικά γνωρίσματα και η επίδραση του φυλετικού παράγοντα στον πολιτισμό. Το βιβλίο καταπιάνεται περισσότερο με θεωρητικά ζητήματα και λιγότερο με την μελέτη της φυλετικής ανθρωπολογίας.

Το βιβλίο ξεκινά με μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Όταν γνωρίσεις έναν άνθρωπο, το πρώτο που θέλεις να μάθεις για αυτόν είναι η εθνικότητά του. Μετά θα σ'ενδιαφέρει η γλώσσα που μιλά, ίσως το επάγγελμά του, πού κατοικεί ή οτιδήποτε άλλο. Η εθνικότητα φαίνεται ότι είναι η σπουδαιότερη ιδιότητα των ανθρώπων. Η ιστορία δεν είναι τίποτε άλλο από τη διήγηση...

Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018

Καζαντζάκης: Πιστεύω ακλόνητα στην ανισότητα των ανθρώπων

"Δικαιοσύνη θα πει: ο φύσει δούλος να εχτελεί χρέη δούλου κι ο φύσει άρχοντας, χρέη άρχοντα. Γιατί πιστεύω ακλόνητα στην ανισότητα των ανθρώπων. Κι αν σήμερα στην εποχή που ζούμε, μια τίμια ψυχή έχει χρέος να μισεί τη σημερινή οργάνωση του κόσμου, είναι όχι γιατί υπάρχουν αρχόντοι και δούλοι, παρά γιατί οι αρχόντοι οι σημερινοί έχασαν τις παλιές αρχοντικές αρετές και κατάντησαν μέσα τους δούλοι."

Νίκος Καζαντζάκης, Ταξιδεύοντας – Ιαπωνία


Ο Καζαντζάκης υπερασπίζεται την αριστοκρατική δομή της κοινωνίας. Η κοινωνική διαστρωμάτωση πρέπει να προκύπτει από τη φύση των ατόμων, δηλαδή βιολογικά και προφανώς κατ' επέκταση φυλετικά. Οι εκ φύσεως διαφορές οδηγούν σε εμφανή ανισότητα μεταξύ των ανθρώπων, όποιο κριτήριο και αν τεθεί. Ο Καζαντζάκης θέτει και ένα άλλο σημαντικό ζήτημα, προφανώς παρμένο από τον Νίτσε, σχετικά με τις ανώτερες τάξεις σήμερα. Οι σημερινοί άρχοντες...

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018

Σκίτσα ανθρωπολογικών μετρήσεων

Ο Earnest Albert Hooton ήταν ένας από τους διασημότερους Αμερικανούς ανθρωπολόγους. Καθηγητής του Harvard, υποστήριξε τον φυλετισμό και προώθησε το φυλετικό ζήτημα στην δημόσια σφαίρα. Στις μελέτες του υιοθέτησε συστηματικά την τυπολογική προσέγγιση. Στο σημαντικότερο βιβλίο του Up from the Ape, παραθέτει ανθρωπομετρικό παράρτημα, όπου αναλύονται οι μέθοδοι της ανθρωπομετρίας και οι συνήθεις ανθρωπολογικές μετρήσεις. Για κάθε μία από τις μετρήσεις δίνονται λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο πραγματοποίησής τους στους ζώντες. Ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για φυσικούς ανθρωπολόγους.

Κάποιες από τις μετρήσεις που λαμβάνονται στο ανθρώπινο σώμα, που δείχνονται σε μορφή σκίτσου, είναι οι εξής:...

Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018

Οι χρωματικές κλίμακες Bunak


Η εικονιζόμενη χρωματική κλίμακα ματιών, εισήχθη από τον ρώσο ανθρωπολόγο Viktor Valerianovich Bunak. Χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα από την ρωσική ανθρωπολογική σχολή. Η κλίμακα είναι ιδιαίτερα αξιόλογη και με σαφή ταξινόμηση, παρότι συνήθως προτιμάται η κλίμακα Martin-Schulz ή η αντεστραμμένη κλίμακα Martin.

Οι χρωματικές αντιστοιχίσεις της κλίμακας Bunak είναι οι εξής:...

Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018

Όταν τα πράγματα βαλτώνουν

Όταν δραστηριοποιούμαστε σε μια ομάδα ανθρώπων, συχνά εμφανίζεται το φαινόμενο τα πράγματα να μην πηγαίνουν καλά και οι στόχοι να μην επιτυγχάνονται. Είτε μιλάμε για μια επιχείρηση, είτε για έναν οργανισμό, είτε για έναν σύλλογο, είτε για μία κρατική δομή, κτλ, σίγουρα θα έχετε βρεθεί σε μια κατάσταση, όπου τίποτα δεν βελτιώνεται και όλα έχουν βαλτώσει. Ειδικότερα, αναφερόμαστε στις περιπτώσεις που η καθίζηση δεν οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες ή σε έλλειψη κατάρτισης. Η παρακμιακή κατάσταση είναι εμφανής σε όλους, αλλά δύσκολα μπορεί κανείς να εξηγήσει επακριβώς τι είναι αυτό που κρατά την ομάδα πίσω, με αποτέλεσμα η κατάσταση να διαιωνίζεται. Πολλές δικαιολογίες εφευρίσκονται, όμως τίποτα δεν διορθώνει την κατάσταση. Αν δούμε βαθύτερα, θα δούμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις το πρόβλημα έγκειται στον ανθρώπινο παράγοντα.

Μια κατάσταση βραδυκίνητη, όπου διαρκώς ανακύπτουν εμπόδια από το πουθενά, όπου συνέχεια βρίσκονται λόγοι για να μην γίνεται τίποτα γρήγορα και αποτελεσματικά...

Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018

Δημοσθένης: Αίμα εναντίον χρήματος"Γιατί για εσάς, άνδρες Αθηναίοι, που είστε πολίτες από τη γέννησή σας, θα ήταν ατιμωτικό να εκτιμάτε οποιοδήποτε ποσό πλούτου πάνω από την καλή καταγωγή."

Δημοσθένης, Παραγραφή υπέρ Φορμίωνος, 36.30


Τα κείμενα της αρχαίας Ελληνικής γραμματείας βρίθουν από υψηλά διδάγματα. Ο Δημοσθένης θεωρεί ατιμωτικό να επιλέγεται σύντροφος με κριτήριο τον πλούτο, αντί για την καταγωγή. Σύνηθες ζήτημα στην αρχαία Ελλάδα προέκυπτε όταν δούλοι ή απελεύθεροι που είχαν αποκτήσει πλούτο, προσπαθούσαν να ενταχθούν στο σώμα των πολιτών με κατάλληλους γάμους. Η αντίδραση των διανοούμενων της εποχής ήταν σφόδρα ενάντια στην πρακτική αυτή, η οποία αλλοίωνε τον χαρακτήρα της...

Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018

Χάρτης χρώματος δέρματος στην Ευρώπη - Alekseyev


Ο χάρτης παρουσιάζει την κατανομή του χρώματος του δέρματος στην Ευρώπη. Προέρχεται από τον Ρώσο ανθρωπολόγο Valery Pavlovich Alekseyev. Για την ταξινόμηση έχει χρησιμοποιηθεί η κλίμακα Luschan.

Οι βαθμίδες 1-12 αντιστοιχούν σε ανοιχτό χρώμα δέρματος και δίνονται με οριζόντια διαγράμμιση στον χάρτη.
Οι βαθμίδες 13-15 αντιστοιχούν σε ελαφρά υποκάστανο χρώμα δέρματος και δίνονται με κάθετη διαγράμμιση στον χάρτη.

Όσοι κατοικούμε στην Ευρώπη αναγνωρίζουμε τις διαβαθμίσεις του χρώματος του δέρματος, που αν ομαδοποιηθούν...

Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018

Συγκριτική μελέτη Λεττονών, Λιθουανών και Λευκορώσων

Στοιχεία για την ανθρωπολογία της βορειοανατολικής Ευρώπης και ειδικότερα της ευρύτερης περιοχής των Βαλτικών χωρών, βρίσκουμε στη μελέτη του Πολωνού ανθρωπολόγου Juljan Talko-Hryncewicz με τίτλο "Zur Anthropologie der Bevolkerung Littauens und Weiss-Russlands", που βρίσκουμε σε παρουσίαση στο περιοδικό Archiv für Anthropologie. Μελετώνται οι Λεττονοί, οι Λιθουανοί και οι Λευκορώσοι από ανθρωπολογικής πλευράς και γίνεται σύγκριση με στοιχεία από τους γειτονικούς λαούς. Οι μελέτες στην περιοχή είναι μετρημένες, με συνέπεια κάθε συνεισφορά να είναι πολύτιμη.

Εξετάστηκαν 583 Λεττονοί-Λιθουανοί και 1102 Λευκορώσοι, άνδρες και γυναίκες. Το μέσο ανάσtημα βρέθηκε...

Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018

Επίκαιρο σχόλιο #4


Ο εικονιζόμενος είναι ελληνόφωνος Εβραίος ενεχυροδανειστής, που οι ύποπτες δραστηριότητές του απασχόλησαν την επικαιρότητα.

Η δράση του είναι γνωστή στις αρχές από υποθέσεις στο παρελθόν, οπότε λογικά δρα υπό την προστασία της εξουσίας. Η τωρινή δίωξή του γίνεται στην προσπάθεια του καθεστώτος να βρει πρώτο θέμα για να παίζουν τα κανάλια και να παραμεριστούν οι κινητοποιήσεις των μαθητών για τη Μακεδονία.

Σε ποιον φυλετικό τύπο ανήκει ο εικονιζόμενος; Βλέπετε γύρω σας καθημερινά, άτομα με παρόμοια γνωρίσματα;

Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018

Κοντρεάνου: Το σχολείο των ηρώων της Λεγεώνας


"Από το σχολείο της Λεγεώνας θα ξεπηδήσει ο νέος άνθρωπος, με ηρωικές αρετές. Ένας γίγαντας της ιστορίας μας, που θα αγωνιστεί και θα νικήσει τους εχθρούς της πατρίδας, με τον αγώνα και τη νίκη του να εκτείνονται πέραν του υλικού κόσμου, στο βασίλειο των αόρατων εχθρών, των δυνάμεων του κακού. Ότι το μυαλό μας φαντάζεται πνευματικό όμορφο, ότι πιο υπερήφανο, μεγάλο, δίκαιο, ισχυρό, σοφό, καθαρό, φιλόπονο και ηρωικό μπορεί να παράξει η φυλή μας, πρέπει να το δώσει το σχολείο της Λεγεώνας! Ένας άνθρωπος στον οποίο όλες οι ικανότητες και το μεγαλείο που έχει δώσει ο Θεός στο αίμα του λαού μας, θα αναπτυχθούν στο μέγιστο βαθμό."Ο Ρουμάνος αγωνιστής εφάρμοσε στην πράξη το όραμά του για τη δημιουργία μιας γενιάς ηρώων, οι οποίοι θα πάρουν το έθνος στις πλάτες τους και θα το οδηγήσουν στο μεγαλείο. Σκοπός της Λεγεώνας ήταν, αξιοποιώντας τα καλύτερα φυλετικά στοιχεία του έθνους, η δημιουργία ενός νέου τύπου ανθρώπου, ο οποίος θα εμφορείται από την ηρωική ηθική.

Η διεργασία για την δημιουργία του νέου ανθρώπου βασίζονταν όχι μόνο στην σφυρηλάτηση χαρακτήρα και στην ατσάλωση του σώματος, αλλά ταυτόχρονα στην πνευματική-μεταφυσική...

Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018

Σύγχρονος φυλετικός χάρτης των ΗΠΑ


Ο χάρτης παρουσιάζει την κατανομή των κύριων φυλετικών ομάδων στις ΗΠΑ. Προέρχεται από την ιστοσελίδα Justice Map, στην οποία παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με την φυλή και το εισόδημα στις ΗΠΑ. Θα εστιάσουμε στα στοιχεία για τη φυλή και στο τέλος θα αναφερθούμε και στα στοιχεία για το εισόδημα.

Το γκρι χρώμα αντιστοιχεί στους αυθεντικούς ιθαγενείς των ΗΠΑ, το πράσινο αντιστοιχεί στους Ασιάτες, το πορτοκαλί αντιστοιχεί στους Μαύρους, το μπλε αντιστοιχεί στους Hispanic (ιθαγενείς κεντρικής Αμερικής, κυρίως από Μεξικό) και το μωβ αντιστοιχεί στους Λευκούς. Αυξανόμενη σκουρότητα του χρώματος, σημαίνει υψηλότερη συγκέντρωση. Κάνοντας κλικ πάνω σε μια επαρχία, δίνονται αναλυτικά τα ποσοστά της κάθε φυλετικής ομάδας στην συγκεκριμένη επαρχία.

Με μια πρώτη ματιά στον χάρτη, βλέπουμε ότι οι ΗΠΑ κατοικούνται πλειοψηφικά από λευκούς. Σε περιοχές στα νοτιοανατολικά η πλειοψηφία είναι νέγροι και όχι γενικά μαύροι, γιατί μαύροι είναι και οι νεγροειδείς της Ασίας οι οποίοι δεν εντοπίζονται στις ΗΠΑ. Οι ιθαγενείς...

Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018

Η φυλετική σύνθεση της Βουλγαρίας

Μια αναλυτική φυλετική μελέτη του πληθυσμού της Βουλγαρίας βρίσκουμε στη δημοσίευση του Βούλγαρου ανθρωπολόγου R. Stoev με τίτλο "Anthropological Types in Bulgarian Population around 1940 – Regional and Local Level" που βρίσκουμε στο περιοδικό Acta morphologica et anthropologica. Εξετάστηκε ο πληθυσμός από όλες τις επαρχίες, με σκοπό να εντοπιστούν τα φυλετικά στοιχεία της χώρας και η γεωγραφική κατανομή τους. Το ζήτημα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και μάλιστα η μελέτη εφαρμόζει αποκλειστικά την τυπολογική προσέγγιση, που είναι και το κύριο ζητούμενο στην φυλετική επιστήμη. Η μελέτη είναι πολύ πρόσφατη, γεγονός ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, που ταυτόχρονα γεννά προβληματισμό για το πώς γίνεται στη γειτονική Βουλγαρία να γίνονται τυπολογικές φυλετικές μελέτες, ενώ στην Ελλάδα να βρισκόμαστε στο απόλυτο σκοτάδι.

Αρχικά, ο Stoev κάνει μια αναδρομή στις σημαντικότερες ανθρωπολογικές μελέτες που έχουν γίνει στη Βουλγαρία. Μελέτες έχουν υλοποιήσει οι Vatev, Popov, Πουλιανός και μια Βουλγαρική εθνική έρευνα. Ωστόσο, οι περισσότερες μελέτες...

Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018

Μια παρατήρηση περί διαφημίσεων και επαρχίας

Οι διαφημίσεις που παρουσιάζονται στην τηλεόραση βρίσκονται σε άμεση συνάφεια με την ψυχοσύνθεση του κοινού στο οποίο απευθύνονται. Οι διαφημιστές καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το κοινό να ταυτιστεί με τους τρόπους συμπεριφοράς που απεικονίζονται στις διαφημίσεις. Τα τελευταία χρόνια θα έχετε δει πολλές τηλεοπτικές διαφημίσεις που διαδραματίζονται στην ελληνική επαρχία. Συνήθως οι χωρικοί παρουσιάζονται με στερεοτυπική διάλεκτο ή τρόπο ομιλίας και πολλές φορές το περιεχόμενο είναι χιουμοριστικό, με τους χωρικούς δήθεν να υιοθετούν σύγχρονες νεανικές ιδέες ή τεχνολογικές καινοτομίες. Άλλες φορές το περιεχόμενο διαδραματίζεται στην επαρχία με διάφορες στερεοτυπικές εικόνες, ώστε να καταδειχτεί η ποιότητα του προϊόντος. Ως προς την συμπεριφορά, οι χωρικοί παρουσιάζονται αγνοί και αφελείς, αλλά με υπερηφάνεια, διατηρώντας τις παραδόσεις και τις οικογενειακές αξίες. Το ενδιαφέρον στην περίπτωση των διαφημίσεων αυτών είναι ότι είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στο ελληνικό κοινό. Γενικότερα, όποια διαφήμιση θυμίζει επαρχία αντιμετωπίζεται με ευμένεια από το κοινό. Η προτίμηση αυτή κρύβει βαθύτερα αίτια.

Κάποιοι θα μιλήσουν για την αγνότητα και μη αλλοτρίωση της επαρχίας από διάφορα παρακμιακά ήθη των σύγχρονων αστικών κέντρων. Ωστόσο, η επαρχία στην Ελλάδα...

Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018

Lothrop Stoddard: Η φυλή είναι το πιο ζωντανό και πρακτικό ζήτημα σήμερα

"Όλο και πιο πολύ αναγνωρίζουμε την θεμελιώδη σημασία της φυλής στα ανθρώπινα ζητήματα. Όλο και πιο πολύ βλέπουμε ότι ο φυλετικός παράγοντας βρίσκεται πίσω από όλα τα παγκόσμια προβλήματα. Δεν είναι απλά ένα ακαδημαϊκής φύσεως ζήτημα, που θα αφεθεί στη μελέτη των επιστημόνων και των ιστορικών· αντιθέτως, είναι το πιο ζωντανό, το πιο πρακτικό ζήτημα που πρέπει να τραβήξει την προσοχή των σκεπτόμενων ανδρών και γυναικών σήμερα. Μια γενική κατανόηση των φυλετικών ζητημάτων είναι απαραίτητη για μια έξυπνη εκτίμηση των σύγχρονων ζητημάτων."

Lothrop Stoddard, Racial realities in Europe


Ο Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας Lothrop Stoddard υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ευγονικού κινήματος των ΗΠΑ. Είχε κατανοήσει την σημασία του φυλετικού παράγοντα και έκανε εκκλήσεις και δημόσιες παρεμβάσεις ώστε να ελαττωθεί η μετανάστευση στις ΗΠΑ αλλόφυλων, δηλαδή...

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018

Φυλετικός χάρτης της Βόρειας Αμερικής - Weinert


Ο χάρτης παρουσιάζει την κατανομή των γηγενών φυλετικών τύπων της Βόρειας Αμερικής. Προέρχεται από τον Γερμανό ανθρωπολόγο Hans Weinert.

Στα βορειοδυτικά παράλια κατοικούν οι Pacifid, πλέον σε μικρούς αριθμούς σε αφιλόξενες περιοχές. Στο μεγαλύτερο μέρος της βορείου Αμερικής, που περιλαμβάνει τις μεγάλες πεδιάδες των σημερινών ΗΠΑ κατοικούσαν οι Silvid, τώρα περιορισμένοι σε μικρούς αριθμούς μετά την...

Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018

Η φυλή και το ιδανικό

Όσοι έχουν αποκτήσει επαφή με το φυλετικό ζήτημα, θα έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ φυλής και πολιτισμού. Αυτό οδηγεί κάποιους να πιστεύουν ότι μια χώρα που διαθέτει πολλά ικανά φυλετικά στοιχεία, θα διαθέτει και υψηλό πολιτισμό. Υπάρχουν πολλά ιστορικά αλλά και σύγχρονα παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι αυτό δεν ισχύει πάντοτε. Ωστόσο, ποια είναι η σχέση μεταξύ φυλής και πολιτισμού; Πότε έχουμε υψηλό πολιτισμό και τι ρόλο παίζει η ιδεολογία που διαπνέει την κοινωνία;

Ας κάνουμε μια παρομοίωση. Έστω ότι ο νομοθέτης της κοινωνίας μας είναι ο μάγειρας και ότι ο λαός είναι η πρώτη ύλη. Όσο καλός και να είναι ο μάγειρας, αν η πρώτη ύλη...

Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018

Πίνακας με περιγραφή σωματικών γνωρισμάτων των Ευρωπαϊκών φυλών

Ο πίνακας που παραθέτουμε περιγράφει τα σωματικά και ψυχικά γνωρίσματα των κύριων φυλετικών τύπων της Ευρώπης. Προέρχεται από το έργο του Dieter Gerhart "Kurzer Abriss der Rassenkunde", έχοντας ανλήσει στοιχεία από τον Hans Günther. Έναν πιο αναλυτικό πίνακα βρίσκουμε σε έργο του Brunno Petermann. Γενικότερα αποτελεί συμβολή της Γερμανικής σχολής ανθρωπολογίας, που εστίασε στους έξι φυλετικούς τύπους που απαντώνται στη Γερμανία: Νορδικός, βόρειος Κρομανοειδής (Φαιλικός στον πίνακα), Αλπικός, Βαλτικός, Διναρικός και Μεσογειακός.

Ο πίνακας έχει σπάσει σε τρία μέρη για λόγους παρουσίασης. Παρουσιάζει τις διαφορές μεταξύ των φυλετικών τύπων της Ευρώπης. Τα σωματικά γνωρίσματα που περιγράφονται είναι με τη σειρά: σωματοδομή, πόδια, κρανίο, πρόσωπο, μέτωπο, μύτη, χείλη, πηγούνι, κοιλιά, δέρμα, μαλλιά, μάτια, γενικότερη εμφάνιση και τρόπος κίνησης. Επιπλέον ενδιαφέρον εισάγουν οι δύο τελευταίες κατηγορίες, που δίνουν μια γενική εικόνα και κινησιολογία του κάθε τύπου.


Δείτε τους υπόλοιπους...

Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018

Arthur Thompson: Ο χαρακτήρας είναι κληρονομικός, η έκφρασή του εξαρτάται από το περιβάλλον"Ο χαρακτήρας στην ευρύτερη έννοια του εξαρτάται θεμελιωδώς από τα εγγενή γνωρίσματα, αλλά η έκφρασή του εξαρτάται ιδιαίτερα από το περιβάλλον."Ο Arthur Thompson ήταν Σκωτσέζος φυσιοδίφης. Έγραψε βιβλία σχετικά με την κληρονομικότητα, την Δαρβινική θεωρία και γενικότερα την επιστήμη. Οι γνώσεις του στον τομέα του επέτρεψαν να κατανοήσει την βαθύτερη αλήθεια της φύσης. Οι βασικές συμπεριφορικές προδιαθέσεις κάθε οργανισμού εξαρτώνται από την κληρονομικότητα. Δηλαδή ο χαρακτήρας αποτελεί κατά βάση ένα εγγενές γνώρισμα. Το περιβάλλον το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να καλλιεργήσει ή να εμποδίσει τα γνωρίσματα του χαρακτήρα που ήδη υπάρχουν, αλλά όχι...

Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018

Επίκαιρο σχόλιο #3


Αν δεν σας λέει κάτι η φυσιογνωμία, ιδού γιατί είναι επίκαιρη.

Μία εκ των υποτιθέμενων "ηρωικών νεκρών του Πολυτεχνείου" ήταν η Ηλένια. Ένα χρόνο μετά τα γεγονότα, οι μαρξιστές την αναζητούσαν με ένα σκίτσο της, αφήνοντας δακρύβρεχτα σημειώματα για την δήθεν τραγική της μοίρα. Εφημερίδες την είχαν ανάγει σε σύμβολο του αγώνα και οι μαρξιστές κατέθεταν στεφάνια στη μνήμη της.

Τελικά το ψέμα αποκαλύφθηκε. Αποδείχτηκε ότι η εικόνα προέρχονταν από διαφήμιση σαμπουάν στο περιοδικό μόδας Vogue και ότι η εικονιζόμενη ήταν το φωτομοντέλο Νάνσυ Κρίντλαντ από την Νέα Ζηλανδία.

Σε ποιον φυλετικό τύπο ανήκει; Τώρα που γνωρίζετε για την καταγωγή της, η ταξινόμηση γίνεται πιο εύκολη.

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018

Το χρώμα των ματιών στην κεντρική Ευρώπη


Ο πίνακας περιέχει στοιχεία για το χρώμα των ματιών σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. Τα στοιχεία προέρχονται από τον ανθρωπολόγο V.D. Dyachenko. Οι χώρες ή περιοχές που περιλαμβάνονται είναι οι εξής: Σλοβενία, Κροατία, Σερβία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Τσεχία και Αυστρία.

Το χρώμα των ματιών δίνεται ως ποσοστό εμφάνισης στον πληθυσμό και ταξινομείται ως εξής:...

Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018

Το επίπεδο του πολιτισμού στην Ευρώπη

Οι ιδέες του Gobineau και του Chamberlain εισήγαγαν την μελέτη της ιστορίας των εθνών με βάση τον φυλετικό παράγοντα. Είναι μια στροφή στην αντίληψή μας για τον κόσμο, αντίστοιχης σημασίας με αυτήν που εισήγαγε η ηλιοκεντρική θεωρία του Κοπέρνικου. Η εξωτερική έκφραση του πολιτισμού οφείλεται στο βαθύτερο παράγοντα της φυλετικής ψυχής. Κάθε φυλή έχει τις δικές της εγγενείς ψυχικές προδιαθέσεις, οι οποίες σε επίπεδο κοινωνίας εκφράζονται ποικιλοτρόπως, διαμορφώνοντας τον πολιτισμό, την οικονομία και τις κοινωνικές συμπεριφορές. Θα εξετάσουμε το επίπεδο του πολιτισμού στην Ευρώπη σύμφωνα με σχετικές μελέτες και θα προβούμε σε ανάλυση των αποτελεσμάτων από φυλετικής σκοπιάς.

Στο έργο του Bruno Petermann "Das Problem der Rassenseele" βρίσκουμε μια συζήτηση για τα βασικά στοιχεία της μελέτης του ανθρωπογεωγράφου Ellsworth Huntington "The character of races", στην οποία εξετάζεται μεταξύ άλλων το επίπεδο του πολιτισμού στην Ευρώπη. Η περίοδος που εξετάστηκε είναι από το 1600 μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Η κάθε περιοχή βαθμολογείται με άριστα το 100, το οποίο δίνεται...

Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018

Ο Πλίνιος για την κληρονομικότητα


"Είναι επίσης γνωστό ότι... παραμορφωμένοι γονείς... μπορεί να κάνουν παιδιά με... την ίδια δυσμορφία, ότι κάποια σημάδια, κηλίδες, ακόμα και ουλές επανεμφανίζονται στους απογόνους, σε μερικές περιπτώσεις ένα σημάδι στο χέρι από τη γέννηση έχει επανεμφανιστεί στην τέταρτη γενιά."

Πλίνιος, Naturalis Historia, 7.10


Ο Πλίνιος ο πρεσβύτερος ήταν Ρωμαίος στρατιωτικός, φυσιοδίφης, φιλόσοφος και συγγραφέας. Το σημαντικότερο έργο του είναι η Φυσική Ιστορία, μια εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας επιστημονικής γνώσης. Ο Πλίνιος εκπροσωπεί την αρχαία Ρωμαϊκή σκέψη σχετικά με την επιστήμη και τον φυσικό κόσμο.

Η κληρονομικότητα απασχόλησε του αρχαίους φιλοσόφους και συγγραφείς. Ο Πλίνιος, στα χνάρια του Αριστοτέλη, διαπιστώνει ότι σωματικές ιδιαιτερότητες των γονέων...

Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018

Νορδικά και μη στοιχεία στη Νορβηγία

Ο Νορβηγός ανθρωπολόγος Halfdan Bryn μελέτησε συστηματικά την φυσική ανθρωπολογία της πατρίδας του. Η Νορβηγία θεωρήθηκε εξ' αρχής μία χώρα τυπικά Νορδική από φυλετικής σκοπιάς. Στη μελέτη του με τίτλο "Die dolichokephale nordische Rasse" που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Anthropologischer Anzeiger, εξέτασε τα ανθρωπολογικά γνωρίσματα των Νορβηγών, αξιολογώντας το κατά πόσον ταιριάζουν στον Νορδικό τύπο. Περιλαμβάνει μια κριτική θεώρηση των αποτελεσμάτων, προσπαθώντας να διακρίνει την φυλετική προέλευση των γνωρισμάτων.

Από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης της φυσικής ανθρωπολογίας, εντοπίστηκε ο ξανθός Νορδικός τύπος που κατοικεί στην βόρεια Ευρώπη. Ωστόσο, οι ανθρωπολογικές μελέτες που ακολούθησαν έδειξαν ότι στη βόρεια Ευρώπη δεν κατοικούν μόνο Νορδικοί, αλλά υπάρχουν αρκετοί κάτοικοι με καστανά μαλλιά, άλλοι με καστανά μάτια, άλλοι με σγουρά μαλλιά, κτλ. Είναι γνωρίσματα που δεν σχετίζονται με τον Νορδικό τύπο και αποτελούν σημάδια φυλετικής μίξης με άλλους τύπους.

Ο Bryn μελέτησε δείγμα 1580 ανδρών από κεντρική περιοχή της νότιας Νορβηγίας, αλλά τα ευρήματα επεκτείνονται με στοιχεία από προηγούμενες μελέτες. Το χρώμα των ματιών ταξινομήθηκε...

Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018

Οι φυλές της Ευρώπης - Otto & Stachowitz

Οι εικόνες προέρχονται από το βιβλίο "Einführung In Die Vererbungslehre" των Herman Otto και Werner Stachowitz. Είναι εγχειρίδιο βιολογίας, που εστιάζει στις βασικές αρχές της κληρονομικότητας, οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή σε όλα τα έμβια όντα. Στο βιβλίο περιγράφεται η διαφοροποίηση στα έμβια όντα, η οποία οδηγεί σε δημιουργία φυλών στα διάφορα είδη, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου. Στις ανθρώπινες κοινωνίες η φυλετική πραγματικότητα έχει ευρύτερες κοινωνικές επιδράσεις.

Απεικονίζονται χαρακτηριστικά παραδείγματα από τους κύριους φυλετικούς τύπους της Ευρώπης. Κλασικό παράδειγμα της Γερμανικής ανθρωπολογικής σχολής. Είναι μια πολύ ωραία σειρά φωτογραφιών, δίνοντας ένα θηλυκό και ένα αρσενικό παράδειγμα ανά τύπο.

Νορδικός


Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018

Η Γαλατία επί Ιουλίου Καίσαρα

Η Γαλατία από τους προϊστορικούς χρόνους υπήρξε μια περιοχή με πληθυσμιακή ανομοιογένεια. Στοιχεία μας δίνουν οι ανθρωπολογικές μελέτες και η αρχαία γραμματεία. Η περιοχή άρχισε να γίνεται γνωστή λεπτομερώς μετά την κατάκτησή της από τους Ρωμαίους. Η Γαλατία πέρασε υπό την κυριαρχία των Ρωμαίων με τους Γαλατικούς πολέμους που ξεκίνησε ο Ιούλιος Καίσαρας το 58 π.Χ. Θα εξετάσουμε την φυλετική ιστορία της περιοχής, την αντίληψη που είχαν οι Ρωμαίοι για την περιοχή δια στόματος Ιουλίου Καίσαρα και θα δούμε ότι η διοικητική της διαίρεση από τους Ρωμαίους προέκυψε με φυλετικά κριτήρια.

Η φυλετική ιστορία της περιοχής, όπως την εξέτασαν οι ανθρωπολόγοι, έδειξε ότι αρχικά κατοικούνταν από Κρομανοειδείς και αργότερα εισήλθαν πολυάριθμοι Αλπικοί, κυριαρχώντας στο κέντρο της χώρας. Στα νότια της χώρας εισήλθαν...

Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018

Charles Maurras: Αίμα εναντίον χρυσού

"Ο Χρυσός, διαιρετός επ' άπειρον, είναι επίσης και μέγας γεννήτωρ διαιρέσεως. Καμιά πατρίδα δεν του αντιστάθηκε. Δεν παραγνωρίζω βέβαια καθόλου τη χρησιμότητα του πλούτου για το άτομο. Το συμφέρον του σκεπτόμενου ανθρώπου μπορεί να είναι η κτήσις μεγάλης ποσότητας χρυσού, αλλά το συμφέρον της σκέψεως είναι να συνδέεται με μια ελεύθερη πατρίδα, που μόνο η κληρονομική δύναμις του Αίματος μπορεί να διατηρήσει. Όταν, επομένως, ο σκεπτόμενος άνθρωπος θα έχει θυσιάσει τις ανέσεις και τις ηδονές, που θα μπορούσε να αγοράσει, στο βωμό της τάξεως και της πατρίδος, όχι μόνο θα φανεί αντάξιος των θεών του, αλλά θα τιμηθεί ενώπιον των άλλων ανθρώπων, εξυψώνοντας το όνομα και την κατάστασή του."

Charles Maurras, L'Avenir de l'Intelligence


Ο Charles Maurras ήταν Γάλλος συγγραφέας και πολιτικός. Για το έργο του εκλέχτηκε στην Γαλλική Ακαδημία. Ήταν εθνικιστής και μοναρχικός. Ασχολήθηκε ενεργά με την πολιτική, ιδρύοντας την εθνικιστική πολιτική οργάνωση Action Française, η οποία δεν δικαιολόγησε τον τίτλο της και παρέμεινε σε λόγια και όχι σε έργα. Αυτό άλλωστε ήταν και το βασικό πρόβλημα του εθνικισμού στη Γαλλία κατά τον μεσοπόλεμο,...

Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018

Ανθρωπολογικοί χάρτες της Γερμανίας - Schwidetzky


Οι χάρτες προέρχονται από την Γερμανίδα ανθρωπολόγο Ilse Schwidetzky, μαθήτρια του Egon von Eickstedt. Τους βρίσκουμε στο άρθρο Rassengeschichte von Deutschland, που περιλαμβάνεται στη σειρά ανθρωπολογικών δημοσιεύσεων που δημοσιεύτηκαν συλλογικά από την Schwidetzky με τίτλο Rassengeschichte der Menschheit.

Ο χάρτης δίνει αρκετά υψηλούς κεφαλικούς δείκτες για την Γερμανία. Η νότια Γερμανία και μέρος της ανατολικής παρουσιάζουν υψηλό κεφαλικό δείκτη, με μέση τιμή πάνω από 83, δηλαδή είναι πλειοψηφικά βραχυκέφαλες. Αυτό σημαίνει ότι οι δολιχοκέφαλοι τύποι αποτελούν μειοψηφία σε μεγάλο μέρος της χώρας. Στο βόρειο τμήμα βρίσκονται Νορδικοί και Κρομανοειδείς σε υψηλές συγκεντρώσεις, όμως υπάρχουν και Αλπικοί, καθώς και Βαλτικοί στα βορειοανατολικά. Στο νότιο τμήμα οι Αλπικοί και Διναρικοί...

Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018

Περιβάλλον ή κληρονομικότητα; Μια στατιστική έρευνα του Karl Pearson


Το γράφημα δείχνει την συσχέτιση που εμφανίζουν τα διάφορα γνωρίσματα συμπεριφοράς, υγείας και εμφάνισης σε σχέση με το περιβάλλον και την κληρονομικότητα. Προέρχεται από μελέτη του Άγγλου μαθηματικού Karl Pearson με τίτλο "The Relative Strength of Nurture and Nature".

Στην καριέρα του ο Pearson προσπάθησε να ποσοτικοποιήσει το πρόβλημα nature vs nurture, εισάγοντας τον συντελεστή συσχέτισης. Έκανε έρευνες σε χιλιάδες άτομα ώστε να συγκεντρώσει επαρκή στατιστικά στοιχεία. Αναλυτικοί πίνακες με τα αποτελέσματα δίνονται στη δημοσίευση.

Ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ δύο γεγονότων είναι 1, όταν το ένα γεγονός ισχύει όποτε ισχύει και το άλλο. Όταν ο συντελεστής συσχέτισης είναι 0, τότε τα δύο γεγονότα είναι ανεξάρτητα. Το γράφημα δείχνει ότι δεδομένα του περιβάλλοντος είχαν πολύ μικρή συσχέτιση με τα σωματικά, ψυχολογικά και παθολογικά γνωρίσματα των ατόμων του δείγματος. Οι συντελεστές συσχέτισης βρίσκονται συνήθως από 0 έως 0,1 κάτι που δείχνει...

Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018

Επίκαιρο σχόλιο #2


Δείτε την φυσιογνωμία του εικονιζόμενου. Αν δεν το γνωρίζετε, είναι ο Υπουργός Παιδείας στην Ελλάδα. Πιστός σε μαρξιστικές ιδεοληψίες οδηγεί την παιδεία στην αποεθνικοποίηση και στην ολική παρακμή, συνεχίζοντας το καταστροφικό έργο των προηγούμενων.

Σε ποιον φυλετικό τύπο ανήκει; Θα μπορούσε να περάσει για τυπικός κάτοικος Τουρκίας;

Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018

Οι ευγονικές απόψεις του H.G. Wells


"Το ηθικό σύστημα που θα κυριαρχήσει στο παγκόσμιο κράτος θα έχει τέτοια μορφή ώστε κυρίως να διευκολύνει να αναπαραχθεί ότι είναι άριστο, ικανό και όμορφο στην ανθρωπότητα - όμορφα και ρωμαλέα σώματα, καθαρά και δυνατά μυαλά - και να συγκρατήσει την αναπαραγωγή του κατώτερου και δουλικού τύπου."

H.G. Wells, Anticipations


O H.G. Wells ήταν Άγγλος συγγραφέας, που έγινε διάσημος για τα μυθιστορήματά του. Περίεργη φυσιογνωμία, ενώ ήταν σοσιαλιστής με μαρξιστικές τάσεις, έγινε ένθερμος θιασώτης της ευγονικής. Στο βιβλίο Anticipations, όπου περιγράφει την ουτοπική κοινωνία που οραματίζονταν για τον πλανήτη, ζητούσε οι ευγονικές απόψεις να επιβληθούν ως ηθικό σύστημα. Βασική επιδίωξη της κοινωνίας θα ήταν...

Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018

Το ποσοστό των Βαλτικών στη Σουηδία - Lundborg


Ο χάρτης παρουσιάζει το εκτιμώμενο ποσοστό του Βαλτικού φυλετικού τύπου στη Σουηδία. Προέρχεται από τους Σουηδούς ανθρωπολόγους Herman Lundborg και F. J. Linders και τον βρήκαμε εδώ.

Ως προς την φυλετική της σύνθεση, η Σουηδία θεωρείται στερεοτυπικά Νορδική χώρα, ή έστω με σημαντική Κρομανοειδή συνιστώσα. Ωστόσο, στη χώρα κατοικεί ένα ποσοστό Βαλτικών, που έχουν εισέλθει ανά τους αιώνες από...

Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018

Ανθρωπομετρικές τεχνικές στην φυλετική επιστήμη

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον βιβλίο για τις ανθρωπομετρικές τεχνικές στην φυλετική ανθρωπολογία εξέδωσε ο Γερμανός ανθρωπολόγος Bruno Κ. Schultz με τίτλο "Taschenbuch Der Rassenkundlichen Messtechnik". Ο συγγραφέας υπήρξε ακαδημαϊκός και υψηλόβαθμο στέλεχος των SS. Συνέγραψε αρκετά βιβλία σχετικά με την φυλετική επιστήμη για την ανθρωπολογία των Γερμανών, αλλά και εγχειρίδια ανθρωπομετρίας.

Στο βιβλίο παρουσιάζονται τα ανθρωπομετρικά όργανα και οι τεχνικές μετρήσεων στο ανθρώπινο σώμα. Εξ αυτών, θα παρουσιάσουμε τα τρία βασικότερα όργανα ανθρωπομετρίας και τις σημαντικότερες ανθρωπολογικές μετρήσεις, που χρησιμοποιούνται στις φυλετικές μελέτες.

Στο βιβλίο περιγράφονται επίσης οι γνωστότερες χρωματικές κλίμακες για την ταξινόμηση του δέρματος, των ματιών και των μαλλιών.

Τα τρία βασικά ανθρωπομετρικά όργανα είναι τα εξής:...

Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018

Επίκαιρο σχόλιο #1


Προ ημερών αναφέρθηκε στα μέσα ενημέρωσης ο βραβευμένος Έλληνας μαθηματικός Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, που ζει και εργάζεται στις ΗΠΑ.

Παρατηρήστε την φυσιογνωμία του. Έχει έντονα κυματιστά καστανά μαλλιά, τάση λεπτοπροσωπίας, χωρίς γωνίες στο πρόσωπο, καστανά μάτια με εκφραστικό βλέμμα, μύτη που λογικά είναι λεπτόρρινη παρά το εύρος της και ίσια γραμμή μαλλιών.

Σε ποιον φυλετικό τύπο ανήκει;

Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018

Αριστοτέλης: Για μια φυλετική αριστοκρατία


"Αυτοί που προέρχονται από καλύτερους προγόνους, είναι πιο πιθανό να είναι καλύτεροι άνδρες, γιατί αριστοκρατία σημαίνει αριστεία στην φυλή."

Αριστοτέλης, Πολιτικά, Βιβλίο 3, Κεφ. 13
(1283a)


Στην πολιτική του πραγματεία, ο Αριστοτέλης μελετά τα πολιτικά συστήματα. Ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος υπήρξε θιασώτης του αριστοκρατικού τρόπου διακυβέρνησης. Η άρχουσα τάξη απαρτίζεται από άτομα που εκ φύσεως έχουν υψηλές ικανότητες και συνεπώς μέσω κληρονομικότητας είναι πιο πιθανό να βγάλουν αντίστοιχων ικανοτήτων απογόνους. Ο Αριστοτέλης εξηγεί ότι θα πρέπει να υπάρχει μια κληρονομική αριστοκρατία, όπου θα συγκεντρώνονται...

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018

Φυλετικός χάρτης της Νότιας Αμερικής - Weinert


Ο χάρτης παρουσιάζει την κατανομή των γηγενών φυλετικών τύπων της Νότιας Αμερικής. Προέρχεται από τον Γερμανό ανθρωπολόγο Hans Weinert.

Σε όλο το εύρος της κοιλάδας του Αμαζονίου κατοικούν οι Brazilid, καθώς επίσης και στις παραλιακές ζώνες της Βραζιλίας. Αποτελεί τον τυπικό ιθαγενή της...

Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018

Το χρώμα των μαλλιών στις βόρειες Ατλαντικές χώρες της Ευρώπης

Μια ενδιαφέρουσα μελέτη για το χρώμα των μαλλιών σε χώρες της βόρειας Ευρώπης πραγματοποίησε η Diana Suter, με τίτλο "Hair colour in the Faroe and Orkney Islands", που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Annals of Human Biology. Η μελέτη εστιάζει στις νήσους Φερόε (Faroe) και Ορκάδες (Orkney), που βρίσκονται ανάμεσα σε Βρετανία, Νορβηγία και Ισλανδία, όμως τα αποτελέσματα παρουσιάζονται συγκριτικά με αυτά από τις γειτονικές χώρες. Τα στοιχεία για το χρώμα των μαλλιών μπορούν να μας οδηγήσουν σε αρκετά συμπεράσματα για την φυλετική σύνθεση της βόρειας Ευρώπης και να καταρρίψουν μύθους.

Το σημαντικότερο μέρος της μελέτης που συνοψίζει τα αποτελέσματα, είναι ο παρακάτω συγκεντρωτικός πίνακας, όπου δίνεται το χρώμα των μαλλιών σε όλες τις βόρειες Ατλαντικές χώρες της Ευρώπης. Το χρώμα των μαλλιών ταξινομήθηκε...

Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018

Η φυλετική ιστορία των Βαλκανίων

Ο Αυστριακός ανθρωπολόγος Viktor Lebzelter υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους μελετητές της ανθρωπολογίας των Βαλκανίων. Στη μελέτη του με τίτλο "Zur Rassengeschichte der Jugoslaven" που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, εξετάζει την φυλετική ιστορία των Βαλκανιων, εστιάζοντας στους λεγόμενους νότιους σλάβους. Εντοπίζονται τα σύγχρονα φυλετικά στοιχεία και γίνεται σύγκριση με τα αρχαιολογικά ευρήματα και τις ιστορικές περιγραφές, ώστε να βρεθεί η σχέση των σύγχρονων κατοίκων με τους αρχαίους.

Η παλαιοανθρωπολογία της περιοχής δείχνει ότι αρχικά κατοικούνταν από δολιχοκέφαλους με όχι υψηλό ανάστημα, ενώ αργότερα προϊστορικά αρχίζουν να εμφανίζονται βραχυκέφαλοι. Ο Lebzelter ονομάζει τους αρχικούς δολιχοκέφαλους γενικά Μεσογειακούς, ενώ λογικά πρόκειται για Κρομανοειδείς. Η βραχυκεφαλία που εντοπίζεται αργότερα στους ιστορικούς Ιλλυριούς λογικά οφείλεται σε Διναρικούς.

Στη συνέχεια, ο συγγραφέας αναλύει τα σύγχρονα φυλετικά στοιχεία των Βαλκανίων:...

Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018

Ο H. P. Lovecraft για την φυλετική προκατάληψη"Η φυλετική προκατάληψη είναι ένα δώρο της φύσης, με σκοπό την διατήρηση της καθαρότητας των διαφόρων τμημάτων της ανθρωπότητας που οι αιώνες έχουν εξελίξει."

H. P. Lovecraft, The Conservative,


Ο H. P. Lovecraft υπήρξε από τους λίγους Αμερικανούς που διατήρησε ισχυρή φυλετική συνείδηση και την διακήρυξε ανοιχτά. Έβλεπε τις ΗΠΑ να αλλάζουν φυλετικά με φρενήρεις ρυθμούς και να αντικαθίστανται οι απόγονοι των βορειοευρωπαίων από κάθε λογής φυλές του κόσμου. Ο Αμερικανός συγγραφέας χρησιμοποίησε την γραφίδα του,...

Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018

Φυλετικός χάρτης της Ευρώπης - Petermann


Ο χάρτης παρουσιάζει την κατανομή των φυλών στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο. Προέρχεται από τον Γερμανό ψυχολόγο Bruno Petermann, στο σημαντικότερο βιβλίο του με τίτλο Das Problem der Rassenseele, όπου εξετάζει τις ψυχικές προδιαθέσεις των διαφόρων φυλών.

Ο τρόπος που παρουσιάζει την κατανομή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, προσπαθώντας να δείξει την γεωγραφική συνέχεια φυλετικών τύπων με πιθανές συγγένειες.

Οι φυλετικοί τύποι που παρουσιάζονται είναι οι εξής:...

Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018

Οι φυλές του κόσμου κατά Hooton


Οι εικόνες δείχνουν το ταξινομικό σχήμα της ανθρώποτητας σε φυλές, σύμφωνα με τον Αμερικανό ανθρωπολόγο Earnest Hooton. Το ανθρώπινο είδος χωρίζεται αρχικά σε τρεις κύριους φυλετικούς κλάδους, τον Ευρωπιδικό (Λευκό ή Καυκασοειδή στο κείμενο), τον Νεγροειδή και τον Μογγολοειδή.
Από κει και πέρα υπάρχουν περαιτέρω υποδιαιρέσεις. Περιέργως, εντάσσει τους Αυστραλοειδείς στους κυρίως Ευρωπιδικούς. Επίσης, η ταξινόμηση των μογγόλων είναι αρκετά φτωχή.

Το πλήρες σχήμα, με τις κατάλληλες αντιστοιχίσεις, είναι το εξής:...

Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018

Στελέχωση και ιεραρχία

Κάθε κοινωνία απαιτεί οργανωτικές δομές για να λειτουργήσει. Τέτοιες δομές μπορεί να είναι το κράτος, μια πολιτική οργάνωση, μια επιχείρηση, μια κοινωνική ομάδα, ένας πολιτιστικός σύλλογος, κτλ. Η δομή έχει αξία από μόνη της, όμως η βαθύτερη κινητήριος δύναμη αυτών των δομών είναι οι άνθρωποι που την απαρτίζουν σε κάθε στελεχιακή βαθμίδα. Μια δομή είναι άψυχη χωρίς εκείνους που θα της δώσουν περιεχόμενο στην καθημερινή ζωή, υλοποιώντας τον σκοπό της στην πράξη. Εφόσον οι οργανωτικές δομές μιας κοινωνίας ασκούν καταλυτική επίδραση στη μορφή της κοινωνίας, της πολιτικής και της οικονομίας, το ανθρώπινο δυναμικό που τις επανδρώνει έχει μεγάλη σημασία. Και επειδή η διοίκηση απαιτεί ικανότητες στον χαρακτήρα, σημαίνει ότι είναι απαραίτητες συγκεκριμένες φυσικές προδιαθέσεις. Θα εξετάσουμε πώς σχετίζεται η ικανότητα δημιουργίας κράτους και οργανωτικών δομών με τον φυλετικό παράγοντα.

Ακούμε συχνά πολύ κόσμο να ζητά διαρκώς έναν αρχηγό, σε οτιδήποτε και αν τον απασχολεί, ώστε μόνο τότε να κινητοποιηθεί και να τον ακολουθήσει. Σε μια οργανωτική δομή δεν αρκεί να υπάρχει ένας εμπνευσμένος αρχηγός,...

Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018

Will Durant: Η ιστορία είναι κομμάτι της βιολογίας


"Η ιστορία είναι κομμάτι της βιολογίας... Συνεπώς οι νόμοι της βιολογίας είναι τα βασικά μαθήματα της ιστορίας."Ο Will Durant ήταν Αμερικανός συγγραφέας. Έγινε διάσημος για το βιβλίο του "Η ιστορία του πολιτισμού". Στα έργα του εξέτασε την ιστορία, τον πολιτισμό και την φιλοσοφία στο διάβα των αιώνων. Από τις μελέτες του και επηρεασμένος από την Δαρβινιστική οπτική, έφτασε στο συμπέρασμα ότι η ιστορία αποτελεί κομμάτι της βιολογίας. Θα πρέπει πάντοτε να βλέπουμε την πορεία των εθνών και τις ιστορικές διεργασίες από βιολογική σκοπιά. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να γνωρίζουμε...