Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019

Μία αποτίμηση

Ήρθε η ώρα να κάνουμε μία αποτίμηση.

Στο ιστολόγιο μελετάται η φυλετική ανθρωπολογία, που αποτελεί κλάδο της φυσικής ανθρωπολογίας, που έχει ως σκοπό την ταξινόμηση του ανθρώπου σε φυλές. Η ανθρωπολογική ταξινόμηση αξιοποιεί μέρος των ανθρωπολογικών γνωρισμάτων για την κατάταξη των ανθρώπων σε φυλές. Παράλληλα, επειδή οι φυλές διαθέτουν συνδυασμό σωματικών και ψυχικών κληρονομικών γνωρισμάτων, κομμάτι της φυλετικής ανθρωπολογίας είναι και η μελέτη των ψυχικών και πνευματικών γνωρισμάτων τους. Το ιστολόγιο εστιάζει στους ζώντες πληθυσμούς.

Το αντικείμενο της φυσικής ανθρωπολογίας και ειδικότερα της φυλετικής ανθρωπολογίας, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πνευματικές κατακτήσεις του ανθρώπου. Στη βιολογική υπόσταση ενυπάρχουν όλα τα στοιχεία στα οποία βασίζεται το σώμα και ο χαρακτήρας μας. Η κληρονομικότητα καθορίζει τις βασικές σωματικές και ψυχικές προδιαθέσεις, επηρεάζοντας καταλυτικά την προσωπικότητά μας. Σε επίπεδο κοινωνίας, η φυλετική σύνθεση του πληθυσμού καθορίζει τις κοινωνικές συμπεριφορές, τις προτιμήσεις και τις δυνατότητές της. Η ιστορική πορεία και ο πολιτισμός ενός έθνους, αποτελούν απώτερα εκφάνσεις της φυλετικής ιδιοσυστασίας του. Είναι αδιανόητο να έχει ανακαλυφθεί αυτή η γνώση και να μην είναι διαθέσιμη. Η αξία του αντικειμένου έχει ευρύτερη κοσμοθεωρητική σημασία, που θα πρέπει να μελετάται συστηματικά από τους διανοούμενους και να αποτελεί κτήμα όλου του λαού.

Υπήρχε ένας προβληματισμός πριν την δημιουργία του ιστολογίου. Η Ελλάδα δεν έχει παράδοση στο αντικείμενο της φυσικής ανθρωπολογίας. Παρά το αρχικό έργο του Κλων Στέφανος και του Ιωάννη Κούμαρη, δεν παρήχθη επιστημονικό δυναμικό που να ασχοληθεί συστηματικά με το αντικείμενο και να διακριθεί. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, η φυσική ανθρωπολογία στην Ελλάδα δεν ξεπέρασε ποτέ το εμβρυϊκό στάδιο, παρότι σε γειτονικές χώρες βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο. Ειδικότερα από πλευράς φυλετικής ανθρωπολογίας, οι μόνοι που χρησιμοποίησαν φυλετικούς τύπους ήταν οι Κούμαρης και Πουλιανός, αλλά ακόμη και αυτοί δεν χρησιμοποίησαν όλους τους βασικούς παγιωμένους φυλετικούς τύπους της Ευρωπαϊκής τυπολογίας. Επίσης, οι θεμελιώδεις γνώσεις περί ανθρωπολογίας δεν έφτασαν ποτέ στα ευρύτερα λαϊκά στρώματα. Πιο γνωστό έγινε...

Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019

Bιβλιογραφία: Γενική

Η παρακάτω λίστα περιλαμβάνει γενική βιβλιογραφία για την ανθρωπολογία των ζώντων πληθυσμών του πλανήτη, τις βασικές αρχές της φυσικής ανθρωπολογίας, την επίδραση της φυλής στην ατομική συμπεριφορά, στην ιστορία και στον πολιτισμό και για ανθρωπολογικά ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος. Για την φυσική ανθρωπολογία κάθε χώρας ξεχωριστά, δείτε την βιβλιογραφία για Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Νοτιοανατολική Ασία και Ωκεανία και Αμερική.

Η λίστα ξεκινά με τη βιβλιογραφία στην οποία περιγράφονται οι φυλές και οι λαοί του πλανήτη. Μελετάται η ανθρώπινη ποικιλομορφία σε κάθε γωνιά του πλανήτη και ταξινομείται σε φυλές, βάσει ανθρωπολογικών κριτηρίων. Έπειτα, περνά στα κλασικά συγγράμματα με τις βασικές αρχές της φυσικής ανθρωπολογίας, που είναι απαραίτητα για όποιον θέλει να ασχοληθεί με το αντικείμενο. Δίνονται και πιο αναλυτικές μελέτες για επιλεγμένα ανθρωπολογικά γνωρίσματα. Επίσης, δίνονται τα κλασικά έργα σχετικά με την εξελικτική θεωρία, που αποτελεί την βάση της επιστήμης της φυλετικής ανθρωπολογίας, εστιάζοντας στους Charles Darwin, Alfred Russel Wallace και August Weismann.

Παρατίθενται σε ξεχωριστές ενότητες οι μελέτες κληρονομικότητας του Charles Davenport, οι στατιστικές μελέτες της σχολής του Karl Pearson και οι μελέτες σύνδεσης φυλής-γεωγραφίας του Thomas Griffith Taylor. Ακόμη, δίνονται διάφορες μελέτες όπου εξετάζονται τα αποτελέσματα της φυλετικής μίξης στον άνθρωπο και η συσχέτιση φυλής και υγείας.

Ξεχωριστή ενότητα στη βιβλιογραφία έχουν οι μελέτες στις οποίες εξετάζεται η επίδραση της φυλής στην συμπεριφορά και στην ψυχολογία του ατόμου. Εξετάζεται η φυλετική ψυχολογία, τα πνευματικά και ψυχικά γνωρίσματα βάσει κληρονομικότητας, η σύνδεση φυλής και κοινωνικής θέσης ή πνευματικών επιτευγμάτων, κλπ. Έπειτα, δίνονται οι μελέτες που εξετάζουν την επίδραση της φυλής στην ιστορία και στον πολιτισμό, με το σύγγραμμα του Arthur de Gobineau να κατέχει προεξάρχουσα θέση, όπως και οι μελέτες του Gustave Le Bon.

Ειδική ενότητα διατίθεται για τις μελέτες της ανθρωποκοινωνιολογίας, της σχολής του Otto Ammon και του Georges Vacher de Lapouge. Μελετώνται τα ανθρωπολογικά γνωρίσματα σε σχέση με διάφορα κοινωνικά φαινόμενα, όπως κοινωνική διαστρωμάτωση, εσωτερική μετανάστευση, κατανομή πλούτου, μορφωτικό επίπεδο, κοινωνική επιλογή έναντι φυσικής επιλογής, κλπ. Αναπόφευκτα γίνεται η συσχέτιση μεταξύ φυλετικής θεώρησης και πολιτικής επιστήμης, εδραιώνεται η θεώρηση περί κληρονομικής ανισότητας στον άνθρωπο και γίνεται η σύνδεση της ιστορικής πορείας των εθνών με τον φυλετικό παράγοντα.

Η λίστα καταλήγει με μελέτες για την ιστορία της ανθρωπολογικής σκέψης, ειδικές μελέτες για γνωστούς φυλετικούς τύπους και αταξινόμητες μελέτες γενικού ανθρωπολογικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη 12 Μαρτίου 2019

Ανθρωπολογικά περιοδικά

Τα ανθρωπολογικά περιοδικά είναι η βασική πηγή εύρεσης πληροφοριών σχετικά με το αντικείμενο της φυσικής ανθρωπολογίας. Με την εδραίωση, ανάπτυξη και επέκταση της επιστήμης της φυσικής ανθρωπολογίας, ιδρύθηκαν σταδιακά εξειδικευμένα ανθρωπολογικά περιοδικά. Βέβαια, λόγω της ευρύτητας της επίδρασης της ανθρωπολογίας στις άλλες επιστήμες, ανθρωπολογικές μελέτες δημοσιεύονται και σε άλλου είδους επιστημονικά περιοδικά, όπως αρχαιολογικά, ιατρικά, γεωγραφικά, φυσικής ιστορίας, κτλ.

Στην παρακάτω λίστα περιλαμβάνονται τα ανθρωπολογικά ή συγγενή εθνολογικά περιοδικά, ταξινομημένα ανάλογα με την χώρα όπου εκδίδονται.

Σάββατο 9 Μαρτίου 2019

Βιβλιογραφία: Ευρώπη

Περιλαμβάνεται βιβλιογραφία για τους ζώντες πληθυσμούς της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ρωσίας. Αρχικά, δίνεται η γενική βιβλιογραφία, που αφορά σε όλη την ήπειρο. Έπειτα, λόγω του όγκου της, η βιβλιογραφία χωρίζεται ανά χώρες ή ομάδες γειτονικών χωρών. Η Ιβηρική χερσόνησος καλύπτεται μαζί, με ειδική ενότητα για τους Βάσκους. Η Γαλλία δίνεται μόνη της, με ειδική ενότητα για την Κορσική. Ακολουθεί Ελβετία-Αυστρία και Ιταλία. Η ομάδα χωρών Βέλγιο-Ολλανδία-Γερμανία-Δανία παρουσιάζεται μαζί, επειδή η βιβλιογραφία για τη Γερμανία, παρότι ογκώδης, δεν είναι διαθέσιμη.

Στη συνέχεια δίνονται μαζί Βρετανία-Ιρλανδία και μαζί οι χώρες της Σκανδιναβικής χερσονήσου, με ειδική ενότητα για τους Λάπωνες. Έπειτα, δίνονται μαζί οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης, που περιλαμβάνουν Πολωνία, Λευκορωσία, Ουκρανία, Βαλτικές χώρες και Ευρωπαϊκή Ρωσία. Μετά δίνονται οι Ουγγαρία-Τσεχία-Σλοβακία μαζί. Περνώντας στα Βαλκάνια, δίνεται η βιβλιογραφία για την Ρουμανία, την Βουλγαρία, τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας μαζί, την Αλβανία και μια γενική βιβλιογραφία σχετικά με τα Βαλκάνια. Η λίστα καταλήγει με την βιβλιογραφία για την Ελλάδα.

Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019

Βιβλιογραφία: Ασία

Περιλαμβάνεται βιβλιογραφία για τους ζώντες πληθυσμούς της Ασίας. Οι μελέτες είναι πολυάριθμες και χωρίζονται σε γεωγραφικές ζώνες. Αρχικά δίνεται η βιβλιογραφία για την Μέση Ανατολή, με γενικές μελέτες και έπειτα κατάτμηση σε ζώνες. Έπειτα, δίνεται η βιβλιογραφία για την Ινδία, την Κεντρική και Βόρεια Ασία, την Κίνα και την Κορέα, την Ιαπωνία και ειδικότερα τους Αϊνού, καθώς και την Ινδοκίνα. Η Μαλαισία και τα νησιά Andaman περιλαμβάνονται σε άλλη λίστα. Ακολουθούν συνδυαστικές μελέτες που εμπλέκουν πάνω από μία περιοχές της Ασίας και ενδεικτικές μελέτες σύγχρονης φυσικής ανθρωπολογίας, κυρίως από την Ινδία.

Κυριακή 3 Μαρτίου 2019

Βιβλιογραφία: Αφρική

Περιλαμβάνεται βιβλιογραφία για τους ζώντες κατοίκους ολόκληρης της Αφρικανικής ηπείρου. Αρχικά, δίνεται η γενική βιβλιογραφία, που αφορά σε όλη την ήπειρο. Ακολουθεί η βιβλιογραφία της Βόρειας Αφρικής, όπου οι Κανάριες νήσοι δίνονται ξεχωριστά. Η υποσαχάρια ζώνη χωρίζεται ως Δυτική, Ανατολική, Κεντρική και Νότια Αφρική. Η βιβλιογραφία για τη Μαδαγασκάρη παρέχεται ξεχωριστά, όπως επίσης και για τους Πυγμαίους της Κεντρικής Αφρικής. Έπειτα δίνεται βιβλιογραφία με συνδυαστικές μελέτες, που εμπλέκουν πάνω από μία περιοχές και βιβλιογραφικό δείγμα από πρόσφατες ανθρωπολογικές μελέτες.