Σάββατο 9 Μαρτίου 2019

Βιβλιογραφία: Ευρώπη

Περιλαμβάνεται βιβλιογραφία για τους ζώντες πληθυσμούς της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ρωσίας. Αρχικά, δίνεται η γενική βιβλιογραφία, που αφορά σε όλη την ήπειρο. Έπειτα, λόγω του όγκου της, η βιβλιογραφία χωρίζεται ανά χώρες ή ομάδες γειτονικών χωρών. Η Ιβηρική χερσόνησος καλύπτεται μαζί, με ειδική ενότητα για τους Βάσκους. Η Γαλλία δίνεται μόνη της, με ειδική ενότητα για την Κορσική. Ακολουθεί Ελβετία-Αυστρία και Ιταλία. Η ομάδα χωρών Βέλγιο-Ολλανδία-Γερμανία-Δανία παρουσιάζεται μαζί, επειδή η βιβλιογραφία για τη Γερμανία, παρότι ογκώδης, δεν είναι διαθέσιμη.

Στη συνέχεια δίνονται μαζί Βρετανία-Ιρλανδία και μαζί οι χώρες της Σκανδιναβικής χερσονήσου, με ειδική ενότητα για τους Λάπωνες. Έπειτα, δίνονται μαζί οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης, που περιλαμβάνουν Πολωνία, Λευκορωσία, Ουκρανία, Βαλτικές χώρες και Ευρωπαϊκή Ρωσία. Μετά δίνονται οι Ουγγαρία-Τσεχία-Σλοβακία μαζί. Περνώντας στα Βαλκάνια, δίνεται η βιβλιογραφία για την Ρουμανία, την Βουλγαρία, τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας μαζί, την Αλβανία και μια γενική βιβλιογραφία σχετικά με τα Βαλκάνια. Η λίστα καταλήγει με την βιβλιογραφία για την Ελλάδα.


Γενική

Coon C. - The races of Europe, New York, 1939.

Deniker J. - Les Six Races Composant la Population Actuelle de l'Europe, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 34, pp. 181-206, 1904.

Auerbach B. - Les races et les nationalités en Autriche-Hongrie, Paris, 1917.

Beddoe J. - The anthropological history of Europe, London, 1912.

Czekanowski J. - Die anthropologische Struktur von Europa im Lichte polnischer Untersuchungsergebnisse, Anthropologischer Anzeiger, Vol. 16, pp. 81-100, 1939.

Deniker J. - L'indice céphalique en Europe, Paris, 1899.

Deniker J. - La pigmentation en Europe, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 10, No. 1, pp. 509-517, 1909.

Deniker J. - La taille en Europe, Paris, 1908.

Deniker J. - Les races de l'Europe, L'Anthropologie, Vol. 9, pp. 113-133, 1898.

Fleure H.J. - The peoples of Europe, London, 1922.

Günther H. - The Racial Elements of European History (+full german original), Munich, 1927.

Houdaille J. - Caractéristiques physiques des Européens nés à la fin du XVIIIe siècle, Population, Vol. 26, No. 2, pp. 383-384, 1971.

Huxley J.S. - We Europeans, A Survey Of Racial Problems, Harmondsworth, Middlesex, 1939.

Kollmann M.J. - Les races humaines de l'Europe et la composition des peuples, Association française pour l'avancement des sciences, Vol. 10, pp. 742-751, 1881.

Lebzelter V. - Unsere Kenntnisse von der physischen Beschaffenheit der Völker Österreich, Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, Vol. 20, No. 3/4, pp. 114-141, 1914.

Lundman B. - The Distribution of Anthropological Traits in Europe, Mankind Quarterly, pp. 257-278, Apr. 1976.

Lundman B. - The Living Races and Peoples of Europe, Mankind Quarterly, pp. 3-22, July 1976.

Otto H. - Einführung in die Vererbungslehre, Rassenkunde und Erbgesundheitspflege, Frankfurt am Main, 1939.

Pittard E. - Race and History: An ethnological introduction to history, Paris, 1924.

Ripley W.Z. - The races of Europe, New York, 1900.

Schamelhout G. - De volkeren van Europa en de strijd der nationaliteiten, Amsterdam, 1925.

Schultz B. - Deutsche Rassenköpfe, München, 1935.

Weisbach A. - Länge und Breite des Kopfes und Schädels, Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien, Vol. 19, pp. 198-200, 1889.


Ισπανία - Πορτογαλία

Aragon y Escacena F. - Del pueblo Maragato, Anales de la Sociedad Española de Historia Natural, Vol. 30, pp. 321-341, 1901.

Aranzadi T. de - Observaciones Anthropometricas en los Cacerenos, Actas de la Sociedad Espanola de Historia Natural, 2nd ser., Vol. III(XXIII), Session de Enero, pp. 2-5, 1894.

Bañuelos M. - Antropología actual de los Españoles (excerpts), Barcelona-Madrid, 1941.

Barras de Aragon, F. de las - Notas sobre indices obtenidos de medidas tomados en vivo, de sujetos naturales de la Provincia de Sevilla y sus limitfores (tables), Memorias de la Sociedad Espanola de Antropologia, Etnographia, y Prehistoria, Vol. II, pp. 1-68, 1923.

Barros e Cunha J.-G. de - Les differences entre les provinces du Portugal quant aux caracteres craniometriques, Revue Anthropologique, Vol. 34, pp. 317-320, 1924.

Basto A. - Os indices cefalicos dos Portugueses, Coimbra Sociedade de Antropologia, 1898.

Beddoe J. - Spanish anthropology, Science Progress, Vol. 3, pp. 99-113, 1895.

Cardoso F. - Anthropologia Portuguesa, in Notas sobre Portugal, Lisboa, 1908.

Cardoso F. - O Minhoto de entre Cavado e Ancora, Portugalia, pp. 34-54, 1898.

Cunha A.X. da, Ara M.F. - Antropologia das populações ibéricas, Contribuições para o Estudo da Antropologia Portuguesa, Vol. 7, No. 6, 1962.

Hoyos Sainz L. de - Los Campurrianos, Actas de la Sociedad Española de Historia Natural, Vol. 22, pp. 169-181, 1893.

Hoyos Sainz L. de, Aranzadi T. - Sur l'anthropologie de l'Espagne, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 4, No. 1, pp. 199-204, 1893.

Hoyos Sainz L. de, Aranzadi T. de - Vorläufige Mitteilung zur Anthropologie von Spanien, Archiv für Anthropologie, Vol. 22, pp. 425-433, 1894.

Hoyos Sainz L. de, Aranzadi T. - Un avance a la antropologia de España (review Revue Anthropologique, Vol. 3, pp. 262-263, 1893), Anales de la Sociedad Española de Historia Natural, Vol. 21, pp. 31-101, 1892.

Mac-Auliffe L., Marie A. - Étude anthropometrique de 127 Espagnols, Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, Vol. 171, pp. 1077-1079, 1920.

Marques S. de S'.A. - Estudo de antropometria Portuguesa, Portugalia, pp. 427-428, 1899-1903.

Mendes Correa A.A. - Contribuição para o estudo antropologico da população da Beira Alta, Annaes scientificos da Academia Polytecnica do Porto, Vol. 10, pp. 77-115, 1915.

Mendes Correa A.A. - Origins of the Portuguese, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 2, pp. 117-145, 1919.

Mendes Correa A.A. - Os criminosos portuguêses; estudos de anthropologia criminal, Coimbra, 1914.

Mendes Correa A.A. - Sobre o indice nasal na Beira Alta e um cranio desarmonico Beirao, Annaes scientificos da Academia Polytecnica do Porto, Vol. 12, pp. 30-46, 1917.

Oloriz F. - Distribución geográfica del índice cefálico en España (review Archivio per l'Antropologia e la etnologia, Vol. 24, pp. 262-263, 1894), Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid, Vol. 36, pp. 389-422, 1894.

Oloriz F. - Distribución geográfica del índice cefálico en España deducida del examen de 8.368 varones adultos, Madrid, 1894.

Oloriz F. - Distribution de l'indice céphalométrique en Espagne, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 5, No. 1, pp. 520-525, 1894.

Oloriz F. - La Talla Humana en Espana, Real Academia de Medicina, 1896.

Pina L. de - Contribucao para a Antropologia dos povos bracarenses, Revista de Guimaraes, Vol. 42, pp. 38-51, 1932.

Pina L. de - L'indice cephalique et la stature chez le Portugais, L'Anthropologie, Vol. 42, pp. 49-53, 1932.

Pina L. de et al. - Anthropologie des Portugais varia (review), L'Anthropologie, Vol. 45, pp. 167-168, 1935.

Pons J., Fuste M. - Persistencias del tipo Pirenaico-Occidental en el Pirineo Aragonés y Catalán, Munibe, 1-2: 3-7, 1962.

Silva Amando J.J. da - L'ethnogenie du Portugal, Revue d'Anthropologie, Vol. 9, pp. 280-281, 1880.

Tamagnini E. - A Cor do Cabêlo e dos Olhos nos Estudantes das Escolas Primárias Portuguesas (+maps), Revista da Universidade de Coimbra, Vol. 4, No. 1, 1915.

Tamagnini E. - A pigmentação dos Portugueses (+maps), Contribuições para o Estudo da Antropologia Portuguesa, Vol. 1, No. 3, 1936.

Tamagnini E. - O indice nasal dos Portugueses, Contribuições para o Estudo da Antropologia Portuguesa, Vol. 5, No. 1, 1944.

Tamagnini E. - Sobre a distribuição geográfica de alguns caracteres fundamentais da população portuguesa actual, Revista da Faculdade de Ciências, Universidade de Coimbra, Vol. 2, Pt. 2, pp. 100-121, 1932.

Vergara M. - La unidad de la raza hispana (review L'Anthropologie, Vol. 35, pp. 567-569, 1925), Madrid, 1925.


Βάσκοι ειδικότερα

Antropología, serología y genética de Euskal Herria

Aranzadi T. de - Antropología y etnología del país Vasco-Navarro, Barcelona, 1911.

Aranzadi T. de - Consideraciones acerca de la raza basca (review L'Anthropologie, Vol. 7, pp. 588-589, 1896), Euskal-Erria, Jul-Aug. 1896.

Aranzadi T. de - El pueblo euskalduna: estudio de antropología, San Sebastian, 1889.

Aranzadi T. de - Le peuple basque. Étude d'anthropologie, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 5, No. 1, pp. 510-519, 1894.

Aranzadi T. de - Existe una raza euskara? Sus caracteres antropologicos, Imp. Provincial. San Sebastian, 1905.

Aranzadi T. de - Tipo y raza en los Vascos, La raza Vasca I, pp. 115-137, 1962.

Azcona J. - La delimitación antropológica y etnológica de lo vasco y de los vascos,  Cuadernos de etnología y etnografía de Navarra, Vol. 14, pp. 753-802, 1982.

Buschan G. - Der stand unserer Kentniss uber die Basken, Globus, Vol. 79, pp. 115-124, 1901.

Calderon R., Rebato E. - Historia de la Antropología Biológica en el País Vasco, Revista Internacional de los Estudios Vascos, Vol. 42, No. 1, 1997.

Collignon R. - Anthropologie du Sud-Ouest de la France: l. Les Basques, Mém. de la Soc. d’Anthr. de París, 1895.

Collignon R. - La race basque, L'Anthropologie, Vol. 5, pp. 276-287, 1894.

Herve G. - La race basque, Revue mensuelle de l'École d'anthropologie de Paris, Vol. 10, pp. 213-237, 1900.

Marquer P. - Contribution à l'étude anthropologique du peuple basque et au problème de ses origines raciales, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 4, 1963.

Marquer P. - Les variations de la stature chez les Basques d'Espagne, Munibe, No. 1-2, pp. 61-78, 1962.

Rebato E., Calderon R. - Antropometría de la región cefalofacial del hombre vasco, Munibe, Supplement No. 6, pp. 261-267, 1988.


Γαλλία

Atgier - Anthropologie de la Vienne aux temps actuels, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Volu. 9, No. 1, pp. 617-637, 1898.

Aubert - Notes sur le departement de l'Ain, Revue d'Anthropologie, Vol. 17, pp. 456-468, 1888.

Bayle E., Mac-Auliffe L. - La couleur des yeux et des cheveux chez les Français. Résultats de 6652 observations, Revue générale des sciences pures et appliquées, Vol. 31, pp. 519-523, 1920.

Beddoe J. - Couleur des yeux et des cheveux en France, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Ser. 3, Vol. 6, pp. 683-684, 1883.

Beddoe J. - Sur la couleur des cheveux et des yeux dans la France de Nord et dans la France du centre, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Ser. 3, Vol. 5, pp. 146-163, 1882.

Bedot M. - Notes anthropologiques sur le Valais, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 6, No. 1, pp. 486-495, 1895.

Bertillon J. - La taille en France, Revue scientifique, Ser. 3, No. 16, pp. 481-488, 1885.

Billy G. - La Savoie, anthropologie physique et raciale I, II, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 3, 1962.

Billy G. - Les composantes raciales du peuplement en Savoie, Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, Vol. 253, Pt. 1, pp. 185-187, 1961.

Billy G. - Sur l'anthropologie des populations de la Savoie, Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, Vol. 246, Pt. 2, pp. 3110-3112, 1958.

Bloch A. - Couleur des cheveux et des yeux de l2 015 Françaises. Taille de 11 704 Françaises et de 491 Etrangères (prostituées), d'après le Dr Parent-Duchatelot, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 7, No. 1, pp. 11-24, 1906

Bloch A. - De la taille actuelle chez la femme française, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 2, No. 1, pp. 221-225, 1911.

Bouchereau - Contribution à l'anthropologie de l'Auvergne, L'Anthropologie, Vol. 46, pp. 323-350, 1964.

Bouchereau - Recherches sur l'ethnographie du plateau central de la France, L'Anthropologie, Vol. 11, pp. 691-706, 1900.

Bouchereau, Mayet L. - Contribution à l'étude de la géographie anthropologique du département du Rhône, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 6, No. 1, pp. 426-448, 1905.

Bouisset S. et al. - Étude différentielle des caractères anthropométriques d'une population de jeunes adultes français, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 7, No. 1, pp. 1-36, 1965.

Carlier -  Les conscrits des cantons d'Evreux-Nord et d'Evreux-Sud, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 4, No. 1, pp. 470-478, 1893.

Carret J. - Étude sur les savoyards, Association française pour l'avancement des sciences, pp. 711-731, 1882.

Chabeuf M. - Contribution à l'étude anthropométrique des conscrits bourguignons, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 6, No. 3, pp. 443-459, 1964.

Chabeuf M. - Introduction à l'étude anthropologique des provinces françaises du Centre-Est, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 6, No. 2, pp. 352-368, 1964.

Chamla M.-C. - L'accroissement de la stature en France de 1880 à 1960; comparaison avec les pays d'Europe occidentale, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 6, No. 2, pp. 201-278, 1964.

Chamla M.-C. - Les variations de la stature en fonction des milieux socio-professionels, Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, Vol. 248, Pt. 2, pp. 2388-2390, 1959.

Chassagne A. - Contribution à l'ethnographie de la Basse Bretagne, Revue d'Anthropologie, Vol. 10, pp. 439-447, 1881.

Collignon R. - Anthropologie de la France, Dordogne, Charente, Creuse, Corrèze, Haute-Vienne, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 4, No. 1, pp. 101-103, 1893.

Collignon R. - Anthropologie de la France: les Basques, Discussion, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 5, No. 1, pp. 293-297, 1894.

Collignon R. - Anthropologie de la Lorraine, Nancy, 1886.

Collignon R. - Anthropologie du Calvados et des régions environnantes, Caen, 1894.

Collignon R. - Carte de répartition de l'indice céphalique en France, Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, Vol. 10, pp. 306-316, 1887.

Collignon R. - De l'Auvergne à l'Atlantique. Étude anthropologique, Annales de Géographie, Vol. 5, No. 20, pp. 156-166, 1896.

Collignon R. - Étude anthropometrique elementaire des principales races de France, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Ser. 3, Vol. 6, pp. 463-526, 1883.

Collignon R. - Indice céphalique des populations françaises, L'Anthropologie, Vol. 1, pp. 201-224, 1890.

Collignon R. - L'anthropologie au conseil de révision; méthode à suivre. Son application à l'étude des populations des Côtes-du-Nord, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 1, No. 1, pp. 736-805, 1890.

Dumont A. - La race et la suette à l'Ile d'Oléron, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 4, No. 1, pp. 370-374, 1893.

Durand de Gros - Une excursion anthropologique dans l'Aveyron, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 4, No. 1, pp. 193-218, 1869.

Durand de Gros, Lapouge G.V. de - Matériaux pour l'anthropologie de l'Aveyron, Bulletin de la Société languedocienne de Géographie, Vol. 20, pp. 285-315, 1897, Vol. 21, pp. 30-59, 1898.

Engel M. - Contribution à l'étude anthropologique des populations cévenoles, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 4, 1969.

Fallot A. - Note sur l'indice céphalique de la population Provencale, Revue d'Anthropologie, Vol. 16, pp. 129-157, 1887.

Fallot A. - Note sur l'indice céphalique de la population Provencale II, Revue d'Anthropologie, Vol. 18, pp. 322-327, 1889.

Felice S. de - Comparaison des Françaises avec quelques autres populations féminines blanches pour les mesures du corps, Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, Vol. 239, pp. 1862-1863, 1954.

Felice S. de - Étude anthropometrique de la differenciation sexuelle chez l'adulte français de 20 à 26 ans, Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, Vol. 252, Pt. 3, pp. 4037-4039, 1961, Vol. 253, Pt. 1, pp. 315-317, 1961.

Felice S. de - Recherches sur l'anthropologie des Françaises, Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, Vol. 239, pp. 1317-1319, 1954.

Felice S. de, Vassal. P. - Étude anthropométrique de la différenciation sexuelle chez l'adulte français de 20 à 26 ans, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 3, No. 1, pp. 17-62, 1968.

Frédéric J. - Contribution à l'anthropologie physique des Alsaciens Lorrains (review), L'Anthropologie, Vol. 19, pp. 483-484, 1908.

Garnier M. - Recherches anthropometriques sur les Normands, L'Anthropologie, Vol. 24, pp. 25-49, 1913.

Giot P.-R. - Armoricains et Bretons, Étude anthropologique, Rennes, 1951.

Giot P.-R. - Armoricains et Bretons, vingt ans après, Annales de Bretagne, Vol. 79, No. 1, pp. 103-118, 1972.

Giot P.R. et al - Données anthropologiques sur les populations du Nord-Ouest de la France; I, Les variations de l'indice céphalique et de la stature, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 7, No. 5, pp. 309-315, 1956.

Giot P.R. et al - Données anthropologiques sur les populations du Nord-Ouest de la France; II, Le normotype des jeunes adultes masculins, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 8, No. 3, pp. 183-195, 1957.

Gloor P.-A. - À propos de la méthode de Bertillon et de sa correction systématique: indice céphalique et couleur des yeux de 30 séries françaises et étrangères, Archives suisses d'anthropologie générale, Vol. 42, No. 1, 1978.

Gloor P.-A. - Évolution de la pigmentation de l'iris à Paris depuis le milieu du XVIIIe siècle, Actes de la Société helvétique des sciences naturelles, Vol. 154, No. 1, pp. 31-34, 1974.

Gloor P.-A. - L'anthropométrie policière et le problème de sa correction systématique en vue de son utilisation en anthropologie: documents inédits d'Alphonse Bertillon, Archives suisses d'anthropologie générale, Vol. 37, pp. 1-60, 1973.

Gloor P.-A. - Méthode de Bertillon: 2'065 français du XIXe siècle et du début du XXe siècle: taille, indice céphalique, couleur des yeux, Archives suisses d'anthropologie générale, Vol. 45, No. 1, pp. 9-15, 1981.

Grillière - La taille des conscrits corrèziens de la classe de 1910, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 4, No. 3, pp. 392-400, 1913.

Houdaille J. - Évolution de la couleur des yeux et des cheveux des Parisiens depuis le début du XIXe siècle, Population, Vol. 25, No. 6, pp. 1285-1287, 1970.

Houdaille J. - Évolution de la pigmentation de l'iris en France (de 1810 à 1940), Population, Vol. 25, No. 3, pp. 642-644, 1970.

Houdaille J. - La couleur des cheveux en France: 1770-1940, Population, Vol. 43, No. 6, pp. 1136-1137, 1988.

Houdaille J. - Les origines des Parisiens d'adoption au début du XIXe siècle, Population, Vol. 25, No. 6, pp. 1287-1289, 1970.

Houdaille J., Gloor P.-A. - La couleur des yeux à l'époque du Ier Empire. Quelques commentaires sur l'évolution de ce caractère durant 238 ans, Annales, Vol. 31, No. 4, pp. 677-699, 1976.

Houdaille J., Goutte A. - Évolution de la couleur des yeux des Français depuis la fin du XVIIe siècle, Population, Vol. 27, No. 2, pp. 295-297, 1972.

Kherumian R. - Contribution à l'anthropologie des Rétais, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 8, No. 1, pp. 3-23, 1947.

Labit H. - Anthropologie des Ardennes, Association française pour l'avancement des Sciences, pp. 645-656, 1897.

Lagneau G. - France, Anthropologie, Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, Ser. 4, T. 4 & 5, 1879.

Lapouge G.V. de - L'indice cephalique des conscrits du canton de Rennes, 1895-1896, Bulletin de la Société scientifique et médicale de l'Ouest, Vol. 5, pp. 91-98, 1896.

Lapouge G.V. de - Materiaux pour la geographie anthropologique du departement de l'Herault, Bulletin de la Société languedocienne de géographie, Vol. 17, pp. 350-386, 472-509, 1894.

Lapouge G.V. de - Recherches anthropologiques sur les conscrits de Rennes, Bulletin de la Société scientifique et médicale de l'Ouest, Vol. 18, pp. 45-56, 1909.

Lapouge G.V. de - Recherches sur l'anthropologie de l'Ille-et-Vilaine, Bulletin de la Société scientifique et médicale de l'Ouest, Vol. 4, pp. 59-65, 1895.

Le Carguet, Topinard P. - Contribution à l'anthropologie de la Basse-Bretagne, Revue d'Anthropologie, Vol. 17, pp. 159-168, 1888.

Marie A., Mac-Auliffe L. - Étude et mensurations de 100 vagabonds français, Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, Vol. 155, pp. 1039-1041, 1911.

Marie A., Mac-Auliffe L. - Influence du milieu parisien sur la race, Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, Vol. 171, pp. 527-529, 1920.

Marie A., Mac-Auliffe L. - Sur la taille et la morphologie de la femme française, Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, Vol. 152, pp. 1188-1190, 1911.

Marquer P. - L'évolution de la stature et de deux caractères de la pigmentation (couleur des cheveux et des yeux) chez les conscrits basques des Basses-Pyrénées de 1870 à 1960, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 3, No. 4, pp. 337-353, 1962.

Marquer P., Chamla M.-C. - L'évolution des caractères morphologiques en fonction de l'âge, chez 2089 Français de 20 à 91 ans, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 2, No. 1, pp. 1-78, 1961.

Montandon G. - L'Ethnie Française, Paris, 1935.

Mortillet G. de -  Anthropologie de la Haute-Savoie, Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, Vol. 3, pp. 588-598, 1892.

Olivier G. - Documents anthropométriques sur les conscrits du Nord de la France, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 8, No. 1, pp. 47-60, 1957.

Olivier G. et al. - Les mensurations corporelles des Français et le problème de l'échantillonnage, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 7, No. 3, pp. 221-233, 1965.

Pittard E. - Note préliminaire sur l'ethnologie de la Savoie et de la Haute-Savoie, Le Globe. Revue genevoise de géographie, Vol. 39, pp. 95-107, 1900.

Ruffié J. - Étude séro-anthropologique des populations autochtones du versant nord des Pyrénées, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 9, 1958.

Schwalbe G.A. - Beitrag̈e zur Anthropologie Elsass-Lothringens, Strassburg, 1898-1902.

Sutter J. et al. - L'évolution de la taille des polytechniciens (1801-1954), Population, Vol. 13, No. 3, pp. 373-406, 1958.

Tisserand M. - Étude statistique de la coloration des téguments et de leurs annexes chez 4.000 adultes parisiens, Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, Vol. 2, No. 1-3, pp. 23-31, 1951.

Topinard P. - Carte de la couleur des yeux et des cheveux en France, Revue d'Anthropologie, Vol. 18, pp. 513-530, 1889.

Topinard P. - Carte de la répartition de la couleur des yeux et des cheveux en France I, II, Revue d'Anthropologie, Vol. 15, pp. 577-624, 1886, Vol. 16, pp. 1-7, 1887.

Topinard P. - Carte des cheveux roux, L'Anthropologie, Vol. 4, pp. 579-591, 1893.

Topinard P. - Cornouaille et Bretagne, L'Anthropologie, Vol. 9, pp. 641-645, 1891.

Vallois H.V. - Anthropologie de la population française, Toulouse-Paris, 1943.

Vassal P., Pineau H. - Les variations des diamètres céphaliques chez le jeune adulte français; étude statistique [Études entre moyennes et écarts-types, corrélations des caractères entre eux et avec les indices, décomposition en facteurs], Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 9, No. 4, pp. 93-124, 1958.

Verdun M. et al. - Contribution à l'étude de l'anthropologie raciale de la population présente de la France, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 9, No. 7, pp. 227-244, 1958.


Κορσική ειδικότερα

Bloch A. - Considérations anthropologiques sur la Corse actuelle, ancienne et préhistorique, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 3, No, 1, pp. 333-363, 1902.

Duckworth W.L.H. - Notes on Corsica, Proceedings of the Cambridge Antiquarian Society, Vol. 52, pp. 267-279, 1909.

Fallot A. - Contribution à l'anthropologie de la Corse. La colonie grecque de Cargèse, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 2, No. 1, pp. 43-54, 1911.

Fallot A. - L'indice céphalique de la population Corse, Revue d'Anthropologie, Vol. 18, pp. 641-674, 1889.

Girard H. - Le Niolo Corse, notes déscriptives et anthropometriques, Association française pour l'avancement des sciences, pp. 737-754, 1905.

Mahoudeau P.-G. - Documents a servir à l'ethnologie de la Corse I, II, Revue mensuelle de l'École d'anthropologie de Paris, Vol. 15, pp. 165-184, 1905, Vol. 16, pp. 177-195, 1906.

Piquet-Thepot M.-M. - Contribution à l'anthropologie des Corses: Anthropologie de la tête, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 3, No. 2, pp. 127-165, 183-218, 1968.

Piquet-Thepot M.-M. - Étude anthropologique de la population corse; note sur 22 sujets de la région de Calvi, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 3, No. 3, pp. 229-234, 1962.

Piquet-Thepot M.-M. - Étude anthropologique de la population corse; note sur 66 sujets de l'arrondissement de Corte, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 2, No. 2, pp. 224-232, 1961.

Piquet-Thepot M.-M. - La stature chez les Corses, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 7, No. 3, pp. 235-278, 1965.

Piquet-Thepot M.-M. - Note sur 51 sujets de la région d'Ajaccio; quelques données anthropométriques, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 2, No. 1, pp. 125-132, 1961.

Piquet-Thepot M.-M. - Sur 47 sujets autochtones de l'arrondissement de Bastia; premières données anthropométriques, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 2, No. 3, pp. 290-298, 1961.

Piquet-Thepot M.-M. - Sur l'anthropologie de la population corse, Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, Vol. 251, pp. 277-279, 1960.

Roca P. - Les Corses devant l'anthropologie (review Atti della Società romana di antropologia, Vol. 18, pp. 462-463, 1913), Paris, 1913


Ελβετία - Αυστρία

Beck G. - Über die anthropologische Untersuchung der Schulkinder (+here and here), Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern, pp. 29-44, 1879.

Bedot M. - Notes anthropologiques sur le Valais I, II, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 6, No. 1, pp. 486-495, 1895, Vol. 9, No. 1, pp. 222-236, 1898.

Boéchat P.-A. - La couleur des yeux, des cheveux et de la peau chez les enfants des écoles du canton de Fribourg (+here), Bulletin de la Société Fribourgeoise des Sciences Naturelles, Vol. 1, pp. 48-75, 1879-1880.

Gloor P.-A. - Anthropologie électorale: l'initiative Schwarzenbach, Actes de la Société helvétique des sciences naturelles, Vol. 150, pp. 117-119, 1970.

Gloor P.-A. - Commentaires sur la pigmentation des yeux au cours des deux derniers siècles,
Actes de la Société helvétique des sciences naturelles, Vol. 151, pp. 36-38, 1971.

Gloor P.-A. - Contribution à l'étude des modifications anthropologiques de la population du Canton de Vaud, Bulletin de la Société suisse d'anthropologie et d'ethnologie, Vol. 34, pp. 39-67, 1958.

Gloor P.-A. - Dépouillement du fichier anthropométrique de Lausanne (XIXe et du début du XXe siècle): 301 hommes de 18 à 20 ans, Archives suisses d'anthropologie générale, Vol. 43, No. 1, pp. 27-31, 1979.

Gloor P.-A. - Enquête anthropologique sur 218 soldats de la Suisse occidentale, Archives suisses d'anthropologie générale, Vol. 22, No. 1, pp. 38-54, 1957.

Gloor P.-A. - Enquête anthropologique sur 437 conscrits bernois, Archives suisses d'anthropologie générale, Vol. 22, No. 2, pp. 126-135, 1957.

Gloor P.-A. - La ligne Saint-Malo - Genève, son importance anthropologique et sociologique,
Archives suisses d'anthropologie générale, Vol. 42, No. 1, pp. 31-36, 1978.

Gloor P.-A. - La structure raciale de la Suisse dans ses variations régionales: application de la méthode de Czekanowski-Wanke, Archives suisses d'anthropologie générale, Vol. 27, No. 1-2, pp. 13-162, 1962.

Gloor P.-A. - Modifications anthropologiques de la population des Grisons, Actes de la Société helvétique des sciences naturelles, Vol. 142, pp. 125-127, 1962, Vol. 143, pp. 128-129, 1963, Vol. 144, pp. 149-150, 1964, Vol. 144, pp. 150-151, 1964.

Gloor P.-A. - Modifications anthropologiques de la population du canton de Berne, Archives suisses d'anthropologie générale, Vol. 40, No. 1, pp. 128-130, 1976.

Gloor P.-A. - Modifications anthropologiques de la population du Valais, Bulletin de la Société suisse d'anthropologie et d'ethnologie, Vol. 38, pp. 4-5, 1962, Actes de la Société helvétique des sciences naturelles, Vol. 140, pp. 141-143, 1960.

Gloor P.-A. - Répartition géographique des caractères de pigmentation en Suisse, Archives suisses d'anthropologie générale, Vol. 40, No. 1, pp. 92-107, 1976.

Gloor P.-A. - Sélection sexuelle et couleur des yeux, Archives suisses d'anthropologie générale, Vol. 41, No. 1, pp. 59-62, 1977.

Gloor P.-A.  et al. - Taille et couleur des yeux : 10'064 élèves de l'Ecole polytechnique de Paris, 1794-1874, Archives suisses d'anthropologie générale, Vol. 45, No. 1, pp. 17-29, 1981.

Guillaume - Zur Statistik der Farbe der Augen und der Haare in der Schweiz, Korrespondenz-Blatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Vol. 10, pp. 46-47, 1879.

Kaufmann H. - Anthropologischer Beitrag zur Erforschung der Walser und Rumantschen in Graubünden, Jahrbuch des Vorarlberger Landesmuseumsvereins, pp. 37-50, 1962.

Kaufmann H., Sauter M.-R. - Analyse anthropologique d'une série de 488 hommes de Genève,
Bulletin de la Société suisse d'anthropologie et d'ethnologie, Vol. 28, pp. 11-12, 1952.

Kaufmann H., Sauter M.-R. - Présentation anthropologique d'une série de 2017 femmes de Genève, Bulletin de la Société suisse d'anthropologie et d'ethnologie, Vol. 22, pp. 13-14, 1946.

Kaufmann H. et al. - Analyse anthropologique et statistique de Walsers orientaux et de Romanches de l'Oberhalbstein (Grisons, Suisse), Archives suisses d'anthropologie générale, Vol. 23, No. 1-2, pp. 1-328, 1958.

Kollmann - Die statistischen Erhebungen uber die Farbe der Augen, der Haare und der Haut in der Schulen der Schweiz (+review Revue d'Anthropologie, Vol. 13, pp. 176-180, 1884), Neue Denkschriften der Allg. Schweizerischen Gesellschaft f Gesammten Naturwissenschaften, Vol. 28, 1883.

Niceforo A. - Contribution à l'etude de l'indice céphalique en Suisse, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 5, No. 1, pp. 493-495, 1904.

Pittard E. - article Suisse, Dictionnaire géographique de la Suisse, T. 5, Neuchatel, 1908.

Pittard E. - Sur l'ethnologie des populations suisses, L'Anthropologie, Vol. 9, pp. 646-656, 1898.

Pittard E., Sergent C.-E. - Anthropologie de la Suisse: contribution à l'étude anthropologique des habitants du canton de Vaud, Archives suisses d'anthropologie générale, Vol. 3, No. 1, pp. 121-139, 1919.

Ploy H. - Zur Anthropologie des oberen Salzachgebietes, Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, Vol. 38, pp. 324-347, 1908.

Rabl-Rückhard - Weitere Beiträge zur Anthropologie der Tiroler, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 13, pp. 201-213, 1881.

Sauter M.-R. - Anthropologia helvetica, Archives suisses d'anthropologie générale, Vol. 26, No. 1-2, pp. 61-73, 1961.

Sauter M.-R. - Anthropologia helvetica: à propos d'un ouvrage du professeur Schlaginhaufen, Archives suisses d'anthropologie générale, Vol. 12, pp. 136-158, 1946.

Sauter M.-R. - Anthropologie de la population de Genève, Le Globe. Revue genevoise de géographie, Vol. 97, No. 1, pp. 141-170, 1958.

Sauter M.-R. - Essai sur les composantes raciales de la population masculine de Genève, Bulletin de la Société suisse d'anthropologie et d'ethnologie, Vol. 34, pp. 13-14, 1958.

Sauter M.-R. - La pigmentation des cheveux et des yeux dans la population féminine de Genève, Archives des Sciences, Vol. 1, No. 2, pp. 396-399, 1948.

Sauter M.-R., Kaufmann H. - Les caractères anthropologiques de la population féminine de Genève comparés à ceux d'autres groupes suisses, Archives des Sciences, Vol. 1, No. 2, pp. 392-395, 1948.

Sauter M.-R., Morgenthaler P.W. - Enquête anthropologique sur 193 recrues de la Suisse orientale, Archives des Sciences, Vol. 4, No. 1, pp. 79-82, 1951.

Schimmer G.A. - Les statistiques de la couleur des yeux, des cheveux et de la peau chez les écoliers en Autriche (review), Revue d'Anthropologie, Vol. 15, pp. 556-560, 1885.

Schlaginhaufen O. - Anthropologia Helvetica (review American Anthropologist, Vol. 50, No. 2, pp. 319-320, 1948), Archiv der Julius Klaus-Stiftung, Vol. 21, Zurich, 1946.

Schlaginhaufen O. - Menschentypen und Rinderrassen in ihrer geographischen Verteilung in der Schweiz, Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, Vol. 104, pp. 275-283, 1959.

Schlaginhaufen O. - Zur Anthropologie der Nordostschweiz, insbesondere des Kantons St. Gallen, Actes de la Société Helvétique des Sciences Naturelles, Vol. 128, pp. 160-167, 1948.

Schlaginhaufen O. - Zur Kenntnis der Bevolkerung von Schangnau im Oberemmtal, Mitteilungen der Geographisch-Ethnographischen Gesellschaft Zürich, Vol. 39, pp. 223-294, 1938-39.

Studer T. - Ueber die Bevölkerung der Schweiz, Jahresbericht der Geographischen Gesellschaft von Bern, Vol. 13, pp. 3-13, 1894.

Studer T. - Ueber die statistische Aufnahme der Farbe der Haut und der Augen im Kt. Bern, Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft, pp. 54-70, 1880.

Tappeiner F. - Beiträge zur Anthropologie Tirols, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 12, pp. 269-288, 1880.

Tappeiner F. - Studien zur Anthropologie Tirols und der Sette Comuni, Innsbruck, 1883.

Toldt C. - Die Körpergrösse der Tiroler und Vorarlberger, Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, Vol. 21, pp. 69-81, 1901.

Toldt C. - Zur somatologie der Tiroler, Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien, Vol. 24, pp. 77-85, 1894.

Wacker R. - Zur Anthropologie der Walser des großen Walsertales in Vorarlberg, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 44, pp. 437-524, 1912.

Weidenreich F. - Die Anthropologie der Walser und das europdische Rassenproblem, Actes de la Société Helvétique des Sciences Naturelles, Vol. 108, pp. 202-203, 1927.

Weisbach A. - Die Deutschen Kärntens, Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien, Vol. 30, pp. 79-96, 1900.

Weisbach A. - Die Deutschen Steiermarks, Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien, Vol. 28, pp. 195-213, 1898.

Weisbach A. - Die Oberösterreicher, Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, Vol. 24, pp. 232-246, 1894.

Weisbach A. - Die Salzburger, Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien, Vol. 25, pp. 69-84, 1895.

Zbinden F. - Beiträge zur Anthropologie der Schweiz, Braunschweig, 1911.


Ιταλία

Ardu Onnis E. - Contributo all'antropologia della Sardegna, Atti della Società Romana di Antropologia, Vol. 3, pp. 179-192, 1895-1896.

Beddoe J. - Italian anthropometry, Science Progress, Vol. 1, pp. 420-428, 1894.

Beddoe J. - On the physical character of the natives of some parts of Italy, and of Austrian dominions, Transactions of the Ethnological Society of London, Vol. 1, pp. 111-122, 1861.

Calori L. - Anthropological miscellanea, Notice of some reccent anatomical writings bearing upon anthropology, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 1, pp. 105-118, 1872.

Cappieri M. - The Etruscans, Mankind Quarterly, pp. 329-348, Jun. 1979.

Duckworth W.L.H. - A Study of the Craniology of the Modern Inhabitants of Sardinia, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 13, pp. 439-504, 1911.

Dudley Buxton L.H. - The ethnology of Malta and Gozo, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 52, pp. 164-211, 1920.

Facchini F., Gualdi-Russo E. - Secular anthropometric changes in a sample of Italian adults, Journal of Human Evolution, Vol. 11, No. 8, 703–714, 1982.

Frassetto F. - Notes anthropologique sur la population de la province de Bologne (review), L'Anthropologie, Vol. 45, pp. 668, 1935.

Gayre of Gayre, Nigg - Malta in the ethnological complex of Europe, The St. Luke's Hospital Gazette, pp. 83-98, 1971.

Giuffrida-Ruggeri V. - A sketch of the anthropology of Italy, Journal of the Royal Anthropological Institute, pp. 80-102, 1918.

Gloor P.-A. - Proportions raciales en Italie du Nord, Bulletin de la Société suisse d'anthropologie et d'ethnologie, Vol. 34, pp. 15-16, 1958.

Hercourt G. d' - Ethnologie de la Sardaigne. Resume des mensurations craniometriques et céphalometriques, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Ser. 3, Vol. 5, pp. 463-471, 1882.

Hercourt G. d' - Rapport sur l'anthropologie et l'ethnologie des populations Sardes, Archives des missions scientifiques et littéraires, Ser. 3, Vol. 12, pp. 33-106, 1885.

Livi R. - Antropometria militare (review L'Anthropologie, Vol. 8, pp. 233-235, 1897, Revue Anthropologique, Vol. 22, pp. 133-135, 1912, Journal de la société statistique de Paris, Vol. 37, p. 408-428, 1896, American Anthropologist, Vol. 7, No. 3, pp. 531-533, 1905, +maps, +cephalic index table), Rome, 1896, 1905.

Livi R. - Contributo alla georgafia antropologica d'Italia. Carta della distribuzione dei biondi e dei bruni (+table), Archivio per l'Antropologia e la etnologia, Vol. 24, pp. 149-166, 1894.

Livi R. - L'indice céphalique des Italiens (review), Revue d'Anthropologie, Vol. 16, pp. 234-238, 1887.

Livi R. - Saggio di antropometria militare, Atti della Società romana di antropologia, pp. 292-307, 1893.

Livi R. - Sur la taille des Italiens (review), L'Anthropologie, Vol. 13, pp. 561-563, 1884.

Maggiorani C. - Reminiscenze antropologiche della Sicilia, Atti della reale accademia dei Lincei, 1871.

Mayr A. - Die Insel Malta in Altertum (review), Revue Anthropologique, Vol. 22, pp. 135-136, 1912.

Montessori M. - Caratteri fisici delle giovani donne del Lazio, Atti della Società romana di antropologia, Vol. 12, pp. 38-120, 1906.

Moschen L. - La statura dei Trentini, Atti della Società romana di antropologia, Vol. 1, pp. 77-86, 1893.

Moschen L. - I caratteri fisici e le origine dei Trentini (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 23, pp. 492-493, 1895.

Nicolucci G. - Antropologia dell' Italia nell' evo antico e nel moderno, Atti della Reale accademia delle scienze fisiche e matematiche, Vol. 2, Ser. 2A, 1888.

Pelizzola C. - Linee generali della distribuzione dell'altezza del cranio nella peninsola Italiana, Atti della Societa Italiana di scienze naturali, Vol. 57, pp. 1-18, 1918.

Pittaluga R. - Studio antropometrico sulle donne della Lucchesia, Atti della Società romana di antropologia, Vol. 15, pp. 15-34, 1909-1910.

Sauter M.-R., Pick D. - Essai sur les composantes raciales d'une série d'Italiens du Nord,
Bulletin de la Société suisse d'anthropologie et d'ethnologie, Vol. 31, pp. 10-11, 1955.

Tedeschi E.E. - Studi di antropologia Veneta, Atti della Società romana di antropologia, Vol. 5, pp. 21-59, 1897-1898.

Topinard P. - La carte de l'indice céphalique des Italiens, Revue d'Anthropologie, Vol. 16, pp. 333-338, 1887.

Vitali V. - Gli Abruzzesi, Atti della Società Romana di Antropologia, Vol. 8, pp. 214-240, 1901-1902.

Zampa R. - Les caracteres physiques du délinquant et du non-délinquant (review), L'Anthropologie, Vol. 2, pp. 376-379, 1891.

Zampa R. - Vergleichende anthropologische Ethnographie von Apulien, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 18, pp. 167-193, 1886


Βέλγιο - Ολλανδία - Γερμανία - Δανία

Ammon O. - Anthropologische Untersuchungen der Wehrpflichtingen in Baden, (+review L'Anthropologie, Vol. 2, pp. 241-243, 1891), Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge, Neue Folge, Ser. 5, Hf. 101, 1891.

Ammon O. - Mittheilungen aus den Lokalvereinen, Korrespondenz-Blatt, Deutsche Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Vol. 18, pp. 58-65, 1887.

Ammon O. - Zur anthropologie der Badener, Jena, 1899.

Bachmaier F. - Kopfform und geistige Leistung. Eine Betrachtung an Münchner Volksschülern, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 27, pp. 1-68, 1928.

Beddoe J. - On the headform of the Danes, Memoirs Read Before the Anthropological Society of London, Vol. 3, pp. 378-383, 1870.

Bijlmer H.J.T. - Contribution to the anthropology of the Netherlands, Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Proceedings, Vol. 43, pp. 113-139, 1940.

Boas F. - The cephalic index in Holland and its heredity, Human Biology, Vol. 5, pp. 587-599, 1933.

Bolk L. - De samenstelling en herkomst der Nederlandsche bevolking, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Vol. 68, pp. 672-677, 1924.

Bolk L. - Heeft roodharigheid de beteekenis van nuance of van variëteit, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Vol. 52, pp. 216-230, 1908.

Bolk L. - Is red hair a nuance or a variety?, Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Proceedings, Vol. 9, pp. 321-328, 1907.

Bolk L. - On the index cephalicus and the absolute dimensions of the head of the population of Holland (+review American Journal of Physical Anthropology, Vol. 4, pp. 89, 1921), Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Proceedings, Vol. 23, pp. 103-110, 1920.

Bolk L. - Over de lichaamslengte der mannelijke bevolking in Nederland, Tijdschrift voor geneeskunde, Vol. 53, pp. 1703-1721, 1909.

Bolk L. - Repartition du type blond et du type brun dans les Pays-Bas, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 5, No. 1, pp. 578-586, 1904.

Bolk L. - Über die Verbreitung der Rothaarigen in den Niederlanden. Nebst einigen allgemeinen Bemerkungen über die Anthropologie der Holländer, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 11, No. 1, pp. 139-152, 1907.

Claerhout A. - La population de la Westflandre (review), L'Anthropologie, Vol. 22, pp. 75-76, 1911.

Fraipont J. - Les origines des Wallons et des Flamands, L'Annuaire de la Societe Liegeoise de Litterature wallone, 1896.

From modern Danish anthropology (review), American Anthropologist, Vol. 15, No. 2, pp. 369-370, 1913.

Günther H. - Kleine Rassenkunde des deutschen Volkes, Munich, 1925.

Günther H. - Rassenkunde des Deutsches Volkes (+review L'Anthropologie, Vol. 38, pp. 177-179, 1928), Munich, 1928.

Hansen A. - To grundraser i det danske folk, Nyt magazin for naturvidenskaberne, Vol. 53, pp. 203-262, 1915.

Hansen S. - La couleur des yeux et des cheveux en Denmarck (+review American Anthropologist, Vol. 1, No. 2, pp. 175-176, 1888), Revue d'Anthropologie, Vol. 17, pp. 39-41, 1888.

Henke W. - Der Typus des Germanischen Menschen und seine Verbreitung im Deutschen Volke, Tubingen, 1895.

Houze E. - Les indices céphaliques des Flamands et des Wallons, Bruxelles, 1882.

Houze E. - Recherches sur l'indice nasal. L'indice nasale des Flamandes et des Wallons (+review L'Anthropologie, Vol. 1, pp. 79-82, 1888), Bulletin de la Société d'anthropologie de Bruxelles, Vol. 7, pp. 177-205, 1888.

Houze E. - Sur l'indice céphalique des Flamands et des Wallons, Bulletin de la Société d'anthropologie de Bruxelles, Vol. 1, pp. 20-26, 1882.

Hrdlička A. - The German "Race", The Scientific Monthly, Vol. 56, No. 3, pp. 238-249, 1943.

Huck M. - Contribution a l'etude anthropologique des populations des rives du Rhin, L'Anthropologie, Vol. 29, pp. 459-518, 1918.

Kappers A.C.U. - The spreading of the cephalic index in Western Europe, especially in view of the relations in Holland, Proceedings, Koninklijk Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Vol. 46, pp. 73-74, 1945.

Keiter F. - Russlanddeutsche Bauern, Jena, 1934.

Koslowski H. - Die Einfügung französischer (hugenottischer) Flüchtlinge in das deutsche Volk, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 39, pp. 117-176, 1940.

Marie A., Mac-Auliffe L. - Étude et mensurations de 117 Belges, Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, Vol. 172, pp. 284-286, 1921.

Mayr - Couleur des yeux, des cheveux et de la peau en Bavière, Revue d'Anthropologie, Vol. 5, pp. 556-557, 1876.

Meertens P.J., Vries A. de - De Nederlandsche Volkskarakters, Kampen, 1938.

Miszkiewicz B. - The Anthropological Structure of the North Frisian Population, Mankind Quarterly, pp. 104-116, Oct. 1975.

Miszkiewicz B. - The Anthropological Structure of the Population of Schwalm, Germany, Mankind Quarterly, pp. 211-213, Apr. 1964.

Muehlmann W.E. - Recherches sur la brachycephalie de l'Allemand méridional (review), L'Anthropologie, Vol. 43, pp. 385-386, 1933.

Parsons F. - Anthropological Observations on German Prisoners of War (+here), Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 49, pp. 20-35, 1919.

Perret G. - Cro-Magnon-Typen vom Neolithikum bis heute. (Ein Beitrag zur Rassengeschichte Niederhessens), Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 37, pp. 1-101, 1937.

Peßler G. - Untersuchung über den Einfluß der Großstadt auf die Kopfform sowie Beiträge zur Anthropologie und Stammeskunde Hannovers, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 38, No. 2, pp. 210-251, 1939.

Richter B. - Burkhards et Kaulstosz, deux villages de la Hesse supérieure (review), L'Anthropologie, Vol. 47, pp. 399-401, 1937.

Saller K. - La question de la subdivision raciale de l'Allemagne (review), L'Anthropologie, Vol. 41, pp. 202-203, 1931.

Saller K. - Sur l'anthropologie des Frisons du Nord (review), L'Anthropologie, Vol. 41, pp. 203-204, 1931.

Saller K. - Zur Frage der Rassengliederung Deutschlands, Klinische Wochenschrift, Vol. 8, No. 33, pp. 1543–1548, 1929.

Schaeuble J. - Zur geographischen und sozialen Verteilung einiger anthropologischer Körpermerkmale in Freiburg (Breisgau) und Umkreis, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 46, No. 1, pp.57-103, 1954.

Schamelhout G. - Anthropologie van het Nederlandsche Volk, Antwerpen, 1944.

Schultz B. - Rassenunterschiede in und um Rosenheim, Anthropologischer Anzeiger, Vol. 19, pp. 49-53, 1943/4.

Froe A. de, Schwidetzky I. - Die Rassengeschichte der Niederlande, in Schwidetzky I., Rassengeschichte der Menschheit. Europa V: Schweiz, Deutschland, Belgien und Luxemburg, Niederlande, München-Wien, 1979.

Schwidetzky I. - Rassengeschichte von Deutschland, in Schwidetzky I., Rassengeschichte der Menschheit. Europa V: Schweiz, Deutschland, Belgien und Luxemburg, Niederlande, München-Wien, 1979.

Steggerda M. - Physical measurements on Dutch men and women, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 16, pp. 309–337, 1932.

Vanderkindere L. - Nouvelles recherches sur l'ethnologie de la Belgique. Enquete anthropologique sur la couleur des yeux et des cheveux (review), Vol. 11, pp. 532-535, 1882.

Virchow R. - De la distribution des types blond et brun dans l'Europe centrale (review), Revue d'Anthropologie, Vol. 14, pp. 366-367, 1885.

Virchow R. - Der Schulerhebungen in Betreff der Farbe der Augen, der Haare und der Haut in Preussen, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 8, pp. 16-18, 1876.

Virchow R. - Gesammtbericht über die von der deutschen anthropologischen Gesellschaft veranlassten Ehrebungen über die Farbe der Haut, der Haare und der Augen der Schulkinder in Deutschland, Archiv für Anthropologie, Vol. 18, pp. 275-475, 1886.

Virchow R. - Rapport d'ensemble sur le recensement de la couleur de la peau, des cheveux et des yeux des ecoliers en Allemagne, fait para la Société allemande d'Anthropologie (review), Revue d'Anthropologie, Vol. 15, pp. 698-706, 1886.

Virchow R. - Über der Schulerhebungen in Betreff der Farbe der Augen, der Haare und der Haut in Preussen, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 8, pp. 16-18, 1876.


Βρετανία - Ιρλανδία

Andrew T.H. - The "Cornish Fisherman Type", Man, Vol. 21, pp. 137-139, 1921.

Beddoe J. - A last contribution to Scottish ethnology, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 38, pp. 212-221, 1908.

Beddoe J. - Coloration en Grand-Bretagne, L'Anthropologie, Vol. 17, pp. 516-517, 1888.

Beddoe J. - On the anthropology of the Merse, Report of the British Association for the Advancement of Science, Vol. 41, pp. 147, 1871.

Beddoe J. - On the Anthropology of West Yorkshire, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 30, pp. 83-86, 1900.

Beddoe J. - On the anthropology of Yorkshire, Report of the British Association for the Advancement of Science, Vol. 43, pp. 134-140, 1874.

Beddoe J. - On the complexional differences between natives of Ireland with indigenous and exotic surnames respectively, (+ Report of the British Association for the Advancement of Science, Vol. 64, pp. 775, 1894), Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 27, pp. 164-170, 1898.

Beddoe J. - On the head-form of the west of England, Memoirs read before the Anthropological Society London, Vol. 2, pp. 348-357, 1866.

Beddoe J. - On the stature and bulk of man in the British isles, London, 1870.

Beddoe J. - On the supposed increasing prevalence of dark hair in England, The Anthropological Review, Vol. 1, pp. 310-312, 1863.

Beddoe J. - On the testimony of local phenomena in the West of England to the permanence of anthropological types, Memoirs read before the Anthropological Society of London, Vol. 2, pp. 37-45, 1866.

Beddoe J. - Sur la couleur des yeux et des cheveux des Irlandais, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 2, pp. 562-567, 1861.

Beddoe J. - Sur l'histoire de l'indice cephalique dans les Iles Britanniques, L'Anthropologie, Vol. 5, pp. 513-530, 658-673, 1894.

Beddoe J., Rowe J.H. - The ethnology of West Yorkshire, Yorkshire Archaeological Journal, Vol. 19, pp. 31-60, 1909.

Beddoe J. - The physical anthropology of the Isle of Man, in Manx Note Book, Vol. 3, 1885.

Beddoe J. - The races of Britain, London, 1885.

Beddoe J. - The Somatology of Eight Hundred Boys in Training for the Royal Navy, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 34, pp. 92-99, 1904.

Bolton C.B. et al. - An Anthropometric Survey of 2000 Royal Air Force Aircrew, 1970/71, Farnborough, Hants, England, 1974.

Bradbrooke W., Parsons, F.G. - The Anthropology of the Chiltern Hills, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 52, pp. 113-126, 1922.

Browne C.R. - Report of the work done in the anthropometric laboratory of Trinity College, Dublin, from 1891 to 1898, Proceedings of the Royal Irish Academy, Vol. 21, pp. 269-293, 1898-1900.

Browne C.R. - The ethnography of Ballycroy, County Mayo, Proceedings of the Royal Irish Academy, Vol. 20, pp. 74-111, 1896-1898.

Browne C.R. - The ethnography of Carna and Mweenish, in the parish of Moyruss, Connemara, Proceedings of the Royal Irish Academy, Vol. 22, pp. 503-534, 1900-1902.

Browne C.R. - The ethnography of Clare Island and Inishturk, County Mayo, Proceedings of the Royal Irish Academy, Vol. 21, pp. 40-72, 1898-1900.

Browne C.R. - The ethnography of Garumna and Lettermullen, in the County Galway, Proceedings of the Royal Irish Academy, Vol. 21, pp. 223-268, 1898-1900.

Browne C.R. - The ethnography of Inishbofin and Inishshark, County Glaway, Proceedings of the Royal Irish Academy, Vol. 19, pp. 317-370, 1893-1896.

Browne C.R. - The ethnography of the Mullet, Inishkea Islands, and Portacloy, County Mayo, Proceedings of the Royal Irish Academy, Vol. 19, pp. 587-649, 1893-1896.

Brownlee J. - XXXI. - On Inheritance of Hair and Eye Colour, Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, Vol. 32, pp. 458–474, 1913.

Daniel G.H. - Changes in the Racial Character of the Population of the Llandebie District, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 67, pp. 143-155, 1937.

Davies E., Fleure H.J. - A Report on an Anthropometric Survey of the Isle of Man, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 66, pp. 129-187, 1936.

Dudley Buxton L.H., Trevor J.C., Blackwood B. - Measurements of Oxfordshire Villagers, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 69, pp. 1-10, 1939.

Dunlop A. - A contribution to the ethnology of Jersey, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 22, pp. 335-345, 1893.

Eickstedt E. von - Die Mediterranen in Wales (review), L'Anthropologie, Vol. 46, pp. 680-681, 1936.

Fleming R.M. - Sex and Growth Features in Racial Analysis, Man, Vol. 22, pp. 69-75, 1922.

Fleure H.J. - The Racial History of the British People, Geographical Review, Vol. 5, No. 3, pp. 216-231, 1918.

Fleure H.J., Davies E. - Physical Character Among Welshmen, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 88, pp. 45-95, 1958.

Fleure H.J., James T.C. - Geographical distribution of anthropological types in Wales (summary of types), Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 46, pp. 35-153, 1916.

Fleure H.J., James T.C. - The people of Cardiganshire, Report of the British Association for the Advancement of Science, Vol. 80, pp. 726-727, 1911.

Fox L. - Measurements taken of the Officers and Men of the 2nd Royal Surrey Militia according to the General Instructions drawn up by the Anthropometric Committee of the British Association, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 6, pp. 443-457, 1877.

Freie-Marecco B. - Notes on the hair and eye color of 591 children of shool age in Surrey, Man, Vol. 9, pp. 99-108, 1909.

Galton F. - Tables of Observations, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 18, pp. 420-430, 1889.

Gladstone R.J. - A preliminary communication on some cephalometric data bearing upon the relation of the size and shape of the head to mental ability, Journal of Anatomy and Physiology, Vol. 37, pp. 333-346, 1903.

Gray J. - British Ethnology, Man, Vol. 2, pp. 50-52, 1902.

Gray J. - Coloration of Scots and Germans (review), Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 29, pp. 213-215, 1899.

Gray J. - La couleur des cheveux et de yeux en Ecosse, (+here) Revue Anthropologique, Vol. 18, pp. 276-280, 1908.

Gray J. - Memoir on the Pigmentation Survey of Scotland, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 37, pp. 375-401, 1907.

Gray J. - On recent ethnographical work in Scotland, Report of the British Association for the Advancement of Science, Vol. 69, pp. 874-875, 1900.

Gray J., Tocher J.F. - The physical characteristics of adults and school children in East Aberdeenshire, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 30, pp. 104-123, 1900.

Gray J., Tocher J.F. - The physical characteristics of the population of West Aberdeenshire, Journal of the Royal Anthropological Institute (Anthr. -Rev. and Misc.), Vol. 30, pp. 86-88, 1900.

Haddon A.C. - The Aran Islands, County Galway: A study in Irish ethnography, Irish Naturalist, Vol. 2, pp. 303-308, 1893.

Haddon A.C., Browne C.R. - The ethnography of the Aran Islands, County Galway, Proceedings of the Royal Irish Academy, Vol. 18, pp. 768-830, 1891-1893.

Hobbs P.C. - An Anthropometric Survey of 500 Royal Air Force Aircrew Heads, 1972, London, 1975.

Hooton E.A. - Stature, head form, and pigmentation of adult male Irish, American Journal of Physical Anthropology, Vol. 26, No. 1, pp. 229–249, 1940.

Hooton E.A., Dupertius C.W. - Age changes and selective survival in Irish males, American Association of Physical Anthropology: Studies in Physical Anthropology, No. 2, New York, 1951.

Hooton E.A., Dupertius C.W. - The physical anthropology of Ireland, Papers of the Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Vol. 30, Nos. 1-2, Cambridge, 1955.

Luschan F. von & E. - Anthropologische Messungen an 95 Englandern, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 46, pp. 58-80, 1914.

MacConaill M.A. - The people of Rachrai (Rathlin island), Proceedings and Report of the Belfast Natural History and Philosophical Society, pp. 4-7, 1922-1923.

Macdonnell W.R. - On certain physical characters of Aberdeen medical students, Proceedings of the Anatomical and Anthropological Society of the University of Aberdeen, Vol. 34, pp. 82-94, 1908.

Mackintosh D. - Comparative anthropology of England and Wales, The Anthropological Review, Vol. 4, pp. 1-21, 1866.

Moore A.W, Beddoe J. - Physical anthropology of the Isle of Man, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 27, pp. 104-130, 1898.

Parsons F.G. - The Cephalic Index of the British Isles, Man, Vol. 22, pp. 19-23, 1922.

Parsons F.G. - The Colour Index of the British Isles, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 50, pp. 159-182, 1920.

Parsons F.G. - The Englishman of the future, Report of the British Association for the Advancement of Science, Vol. 97, pp. 138-154, 1927.

Peate I.C. - The Dyfi Basin: A Study in Physical Anthropology and Dialect Distribution, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 55, pp. 58-72, 1925.

Pitt-Rivers A.H.L. - Measurements of 90 Flamborough men and women, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 11, pp. 469-471, 1882.

Reid R.W. - Remarks on Fifteen Years of Anthropometric Work in the University of Aberdeen, Journal of Anatomy and Physiology, Vol. 46, pp. 1-10, 1911.

Reid R.W., Mulligan J.H. - Communications from the Anthropometric Laboratory of the University of Aberdeen, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 54, pp. 287-315, 1924.

Report of the Antrhopometric Comittee, Report of the British Association for the Advancement of Science, Vol. 48, pp. 152-155, 1879.

Report of the Antrhopometric Comittee, Report of the British Association for the Advancement of Science, Vol. 49, pp. 175-209, 1880.

Report of the Antrhopometric Comittee, Report of the British Association for the Advancement of Science, Vol. 50, pp. 119-159, 1881.

Report of the Antrhopometric Comittee, Report of the British Association for the Advancement of Science, Vol. 51, pp. 225-272, 1882.

Report of the Antrhopometric Comittee, Report of the British Association for the Advancement of Science, Vol. 53, pp. 253-308, 1884.

Report of the Antrhopometric Comittee, Anthropological measurements taken at Bath, Report of the British Association for the Advancement of Science, Vol. 59, pp. 423-435, 1890.

Report of the Antrhopometric Comittee, Report of the British Association for the Advancement of Science, Vol. 63, pp. 654-662, 1894.

Report of the Antrhopometric Comittee, Report of the British Association for the Advancement of Science, Vol. 64, pp. 444-453, 1894.

Report of the Antrhopometric Comittee, On the ethnographical survey of the United Kingdom, Report of the British Association for the Advancement of Science, Vol. 67, pp. 500-511, 1897.

Russell W., Sheehan L. - The Anthropometry of the Population of a London Borough (Hornsey), Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 72, pp. 19-22, 1942.

Searight H. et al. - A Contribution to the Anthropology of the Outer Hebrides, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 74, pp. 25-32, 1944.

Simpson R.E., Bolton C.B. - An Anthropometric Survey of 200 R.A.F. and R.N. Aircrew and the Application of the Data to Garment Size Rolls, London, 1970.

Stoddart G. - Statistics obtained from the examination of the eyes of four hundred medical students attending Aberdeen University, Proceedings of the Anatomical and Anthropological Society of the University of Aberdeen, Vol. 12, pp. 119-132, 1904.

Sunderland E. - The Anthropometry of the People of Ammanford, South Wales, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 91, pp. 124-132, 1961.

Teit J.A., Parsons F.G. - Notes on Canadian Shetlanders, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 54, pp. 287-315, 1924.

Tocher J.F. - Pigmentation Survey of School Children in Scotland, Biometrika, Vol. 6, pp. 129-235, 1908.

Tocher J.F. - The Anthropometric Characteristics of the Inmates of Asylums in Scotland, Biometrika, Vol. 5, pp. 298-350, 1907.

Topinard P. - Documents sur la couleur des yeux et des cheveux. II. Angleterre, Revue d'Anthropologie, Vol. 17, pp. 513-530, 1888.

Topinard P. - On the Anthropology of Britain, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 27, pp. 96-103, 1898.

Walmsley T., Mogey J.M., Gamble D.P - The peoples of Northern Ireland; an anthropometric survey 1-3, (+here Pt1), Ulster Journal of Arcaeology, Ser. 3, Vol. 2, 1939, Vol. 5, 1946, Vol. 6, 1943.


Νορβηγία - Σουηδία - Φινλανδία

Scheidt W. - Die rassischen Verhältnisse in Nordeuropa nach dem gegenwärtigen Stand der Forschung, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 28, pp. 1-197, 1930.

Annandale N. - The people of Faroes (+review L'Anthropologie, Vol. 15, pp. 421-422, 1904), Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, Vol. 25, Pt. 1, pp. 2-24, 1905.

Arbo C. - Zur Anthropo-Ethnologie des sudwestlichen Norwegen (+review L'Anthropologie, Vol. 16, pp. 696-698, 1905), Archiv für Anthropologie, Vol. 31 (NF 3), pp. 313-316, 1905.

Arbo C. - Die anthropologischen Verhältnisse im südwestlichen Norwegen (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 23, pp. 499-500, 1895.

Arbo C. - Den Blonde Brachycephal og dens sandsynlige Udbredningsfelt, Forhandlinger i Videnskabs Selskabet i Christiania, Vol. 6, 1906.

Arbo C. - Documents sur la couleur des yeux et des cheveux en Norwege, Revue d'Anthropologie, Vol. 18, pp. 293-305, 1889.

Arbo C. - La carte de l'indice cephalique en Norwege, Revue d'Anthropologie, Vol. 16, pp. 257-264, 1887.

Arbo C. - Weitere Beiträge zur Anthropologie der Norwegen. III. Das Amt Stavanger (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 23, pp. 685-686, 1895.

Arbo C. - Zur Anthropo-Ethnologie des südwestlichen Norwegen, Archiv für Anthropologie, Vol. 31, pp. 313-316, 1905.

Arho A. et al. - Anthropologie de Finlande varia (review), L'Anthropologie, Vol. 47, pp. 156-157, 1937.

Boas F. - Notes on the anthropology of Sweden, American journal of physical anthropology, Vol. 1, pp. 415-426, 1918.

Bryn H. - Der nordische Mensch die Merkmale der nordischen Rasse mit besonderer Berücksichtigung der rassischen Verhältnisse Norwegens, Munich, 1929.

Bryn H. - Det Østenfjeldske Norges Antropologi (summary), Anthropologia Norwegica - 1. Det Østenfjeldske Norges Antropologi, 1925.

Bryn H. - Die blonden Brachykephalen in Norwegen, Anthropologischer Anzeiger, Vol. 6, pp. 231-248, 1930.

Bryn H. - Die dolichokephale nordische Rasse, Anthropologischer Anzeiger, Vol. 9, pp. 141-164, 1932.

Bryn H. - Die Menschenvarietäten Norwegens, Anthropologischer Anzeiger, Vol. 3, pp. 161-186, 1926.

Bryn H. - Selbu og Tydalens Antropologi (summary), 1921.

Bryn H. - The Anthropology of the Province of Møre (summary), 1920.

Bryn H. - The Anthropology of the Province of Troms (summary), 1922.

Bryn H., Schreiner K.E. - Die Somatologie der Norweger (summary) Hordaland, Sør-Trøndelag, Oslo, 1929.

Hansen S. - On the Physical Anthropology of the Faeroe Islanders (+review, L'Anthropologie, Vol. 24, pp. 552, 1913), Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 42, pp. 485-492, 1912.

Kajava Y., Helsinki S. - Die anthropologische Untersuchung des finnischen Volkes, Anthropologischer Anzeiger, Vol. 2, pp. 228-253, 1925.

Kemiläinen A. - Race Theories and National Identity in Finland (summary), The east European blond race, The Nordic and East Baltic race - has the race of the Finns been found (excrepts), Helsiniki, 1994.

Kemiläinen A. - The Finns in the light of racial theories (summary), Helsinki, 1985.

Kolmogorow A. - Die Finnen Finnlands (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 34 (NF 6), pp. 228-231, 1907.

Larsen C.F. - Om Jædertypen, Christiania, 1900.

Larsen C.F. - Trønderkranier og Trøndertyper, Christiania, 1903.

Lundborg H. - Racial structure of the Finns of the northernmost part of Sweden: a short analysis and a preliminary survey, Hereditas, pp. 125–132, 1923.

Lundborg H. - Rassen- und gesellschafts-Probleme in genetischer und medizinischer Beleuchtung, Hereditas, Vol. 1, pp. 135–177, 1920.

Lundborg H. - Svenska Folk- och Rastyper, 1927.

Lundborg H. - The Swedish nation in word and picture, Stockholm, 1921.

Lundborg H., Linders F.J. - The racial Characters of the Swedish Nation (review American Anthropologist, Vol. 30, No. 3, pp. 491-493, 1928), Uppsala, 1926.

Lundman B. - Anthropological maps of the Nordic countries (+here), Cold Spring Harb. Symp. Quant. Biol., Vol. 15, pp. 337-341, 1950.

Lundman B. - Dalarnas Folk - Typer och Härstamning, Uppsala, 1948.

Lundman B. - Dunkelgemischte cromagnide Typen aus Dalarne, Schweden, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 43, No. 2, pp. 222-226, 1951.

Lundman B. - Einige Veränderungen im anthropologischen Typenspectrum Schwedens 1850-1950, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 46, No. 2, pp. 205-209, 1954.

Lundman B. - Nordens Rastyper: Geografi och Historia, Stockholm, 1940.

Lundman B. - Racial history of Scandinavia, Mankind Quarterly, pp. 89-97, Oct. 1962.

Lundman B. - The anthropological study of Finland, Mankind Quarterly, pp. 209-217, Apr. 1974.

Mahalanobis P.C. - A Statistical Study of Certain Anthropometric Measurements from Sweden, Biometrika, Vol. 22, pp. 94-108, 1930.

Retzius G. - Sur l'enquête anthropologique en Suède, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 2, No. 1, pp. 303-305, 1901.

Roschier T. - Recherches anthropologiques sur les habitants de la province de Karjala (review), L'Anthropologie, Vol. 43, pp. 161-162, 1933.

Scheidt W. - Les rapports raciaux dans le nord de l'Europe dans l'etat actuel de nos connaissances (review), L'Anthropologie, Vol. 41, pp. 199-202, 1931.

Schreiner A. et al. - Anthropologie de Norwege varia (review), L'Anthropologie, Vol. 41, pp. 380-385, 1931.

Schreiner K.E. - Anthropological Studies in Sogn (excerpt), Oslo, 1951.

Schreiner K.E. - Bidrag til Rogalands Antropologi, Oslo, 1941.

Schütte G. - Dansk Folkekarakter (excerpt), Copenhagen, 1928.

Steensby H. - Racestudier i Danmark, Geografisk Tidsskrift, Vol. 19, pp. 135-145, 1907-8.

Suter D. - Hair colour in the Faroe and Orkney Islands, Annals of Human Biology, Vol. 6, No. 1, 89–93, 1979.

Suominen Y.K. - Physical Anthropology in Suomi (Finland) (+review L'Anthropologie, Vol. 40, pp. 169-171, 1930), Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 59, pp. 207-230, 1929.

Topinard P. - Documents sur la couleur des yeux et des cheveux en Norvège, Revue d'Anthropologie, Vol. 18, pp. 293-305, 1889.

Übersicht K., Lundborg H., Wahlund S. - Rassenverhältnisse im nördlichsten Sverige (Schweden), Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 34, pp. 232-243, 1934.

Westerlund - Derniers travaux sur l'anthropologie des Finlandais, Revue mensuelle de l'École d'anthropologie de Paris, Vol. 15, pp. 415-419, 1905.

Wouters H., Emst P. van- De Volken van het Nederlands Taalgebied, 1966.

Zejmo-Zejmis S. - La structure raciale de la Scandinavie, L'Anthropologie, Vol. 45, pp. 49-64, 1935.

Zolotarev D.-A. - Les Careliens de l'U.R.S.S. (review), L'Anthropologie, Vol. 41, pp. 385-387, 1931.


Λάπωνες

Garson G. - On the physical characteristics of the Lapps, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 15, pp. 235-238, 1886.

Horck A. - Uber die Lapplander, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 8, pp. 47-59, 1876.

Keane H. - The Lapps, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 15, pp. 214-235, 1886.

Kharouzine - Les deux types lapons (review), L'Anthropologie, Vol. 2, pp. 80-81, 1891.

Kharouzine N. - Les Lapons russes (review), L'Anthropologie, Vol. 1, pp. 615-619, 1890.

Kolssijew - Kolssijew's Expedition nach Russisch-Lappland (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 26, pp. 551-553, 1900.

Lundborg H. et al. - The race biology of the Swedish Lapps (review Revue Anthropologique, Vol. 44, pp. 163, 1934), Uppsala, 1932.

Lundman B. - Ergebnisse der anthropologischen Lappenforschung, Anthropos, Vol. 47, pp. 119-132, 1952.

Lundman B. - On the origin of the Lapps, Ethnos, Vol. 11, pp. 71-88, 1946.

Montegazza P., Sommier S. - Studi anthropologici sui Lapponi, Firenze, 1880.

Schreiner A. - Recherches d'anthropologie locale en Norwege, Hellemo: Lapons du Tysfjord (review), Vol. 43, pp. 387, 1933.

Topinard P. - Lapons du Jardin d'acclimatation, Revue d'Anthropologie, Vol. 18, pp. 251-252, 1889.

Vassal P. - Observations ethnographiques et anthropologiques sur les Lapons de Norvège, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 9, No. 1, pp. 33-61, 1948.

Virchow R. - Lappen, Zeitschift fur Ethnologie, Vol. 23, pp. 478-480, 1891.

Zolotarev - Les lapons de la peninsule de Kola (review) (+review Revue anthropologique, Vol. 39, pp. 198, 1929), L'Antropologie, Vol. 39, pp. 308-310, 1929.


Πολωνία - Λευκορωσία - Ουκρανία - Ρωσία - Βαλτικές χώρες

Anutchin D.-N. - La repartition geographique de la taille dans la population masculine de la Russie (review), L'Anthropologie, Vol. 1, pp. 62-74, 1890.

Anutchin D.-N. - Ueber die geographische Verbeitung der Korpergrosse der mannlichen Bevolkerung Russlands (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 26, pp. 526-530, 1900.

Aul J. - Eesti antropoloogilisest uurimisest [On Anthropolical Research of Estonia], Eesti Rahvuslaste Klubi Toimetised, Vol. 5, No. 7/8, pp. 155-161, 1937.

Aul J. - Eestlaste tõuline kuuluvus [The Racial Affiliation of Estonians], Eesti Rahvuslaste Klubi Toimetised, No. 4, pp. 42-45, 1935.

Aul J. - Recherches anthropologiques en Esthonie (review), L'Anthropologie, Vol. 47, pp. 565-566, 1937.

Baczynski T. - Studja antropometryczne nad zolnierzami z Wielkopolski, Wychowania Fizycznego, Vol. 12, No. 6, 1931.

Balynezky-Birulja F. - Der Kopfindex der Slawen, Letto-Littauer u.a. auf Grund von Messungen an russischen Soldaten (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 34 (NF 6), pp. 319-320, 1907.

Baranowska-Malewska Z. - Materiały do charakterystyki antropologicznej ludnosci powiatu Miechowskiego [Materials for the anthropological characteristics of the population of the county of Miechow], Materyały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne, Vol. 14, pp. 86-109, 1914.

Baronas O. - Zur Anthropologie des littauischen Volksstammes (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 29 (NF 1), pp. 220-222, 1904.

Becker M. - Plock i Radziwie w swietle badan antropologicznych [Plock Radziwie in the light of anthropological research], Notatki Płockie, No. 4/38, pp. 36-40, 1966.

Becker M. - Struktura antropologiczna powiatu płockiego [The anthropological structure of the county of Plock], Notatki Płockie: kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego, Vol. 15, No. 3 (57), pp. 34-46, 1970.

Beloded F. - Zur Anthropologie der kleinrussischen Bevolkerung des Gouv. Tshernigow (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 34 (NF 6), pp. 221-223, 1907.

Bezengre B. - Les Tatars de Kassimoff, Revue d'Anthropologie, Vol. 10, pp. 211-221, 1881.

Bloch A. - Caractères particuliers du type Grand Russien, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 8, No. 1, pp. 457-463, 1897.

Bochenek A. - Główniejsze cechy charakterystyki antropologicznej ludności włościańskiej okolicy Kutna i Łęczycy [Main features of anthropological characteristics of the peasants of Kutno and Leczyca], Materyały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne, Vol. 7, pp. 101-113, 1904.

Bochenek A. - Materjaly do charakterystyki antropologicznej lunosci Krolestwa Polskiego [Materials for the anthropological characteristics of the population of the Polish Kingdom], Materyały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne, Vol. 8, pp. 69-76, 1906.

Brennsohn I. - Zur Anthropologie der Litauer, Inaugural-Dissertation, Dorpat, 1883.

Bryk J. - Typy antropologiczne poludniowo-wschodniej Polski pod wzgledem rozwoju i sprawnosci fizycznej [The anthropological types of south-eastern Poland, their development and physical capability], Kosmos, Vol. 55, 1/2, pp. 17-92, 1930.

Bunak V. - Neues Material zur Aussonderung anthropologischer Typen unter der Bevölkerung Osteuropas, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 30, pp. 441-503, 1932.

Bunak V. - Nouveaux documents pour la discrimination des types anthropologiques dans la population de l'Est de l'Europe (review), L'Anthropologie, Vol. 43, pp. 388-389, 1933.

Czekanowski J. - Anthropologie de la Pologne (review), L'Anthropologie, Vol. 41, pp. 204-205, 1931.

Czekanowski J. - Recherches anthropologiques de la Pologne, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 2, No. 1, pp. 48-70, 1920.

Dershinsky E. - Die Polen im Kreise Nowo-Alexandrija, Gouv. Lublin (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 32 (NF 4), pp. 234-237, 1906.

Eichhols E.R. - Materialen zur Anthropologie der Weissrussen (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 26, pp. 203-205, 1900.

Emme W. - De la pluralite de types anthropologiques des habitants de la Grand-Russie et de la Petite-Russie (review), Revue d'Anthropologie, Vol. 18, pp. 99-100, 1889.

Fischer A. - Lud polski: podręcznik etnografji Polski, Lwów-Warszawa-Kraków, 1926.

Grube O. - Anthropologische Untersuchungen an Esten, Inaugural-Dissertation, Dorpat, 1878.

Heapost L., Viikmaa M. - Anthropological and population genetic characterisation of the Estonians, 2006.

Hesch M. - Lettons, Lithuaniens, et Blancs Russes; contribution à l'anthropologie de la region Est-baltique, avec considerationdes traits fondamentaux de son histoire culturelle et raciale (review), L'Anthropologie, Vol. 44, pp. 177-179, 1934.

Himmel H. - Korpermessungen in der Bukowina, Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, Vol. 18, pp. 83-84, 1888.

Ikoff - Notes sur la cephalometrie des Bielorousses compares aux Petits-Russiens et aux Grands-Russiens (review), L'Anthropologie, Vol. 2, pp. 79-80, 1891.

Ivanovski A. - Sur les éléments constructifs de la population de la Russie (review), L'Anthropologie, Vol. 17, pp. 172-176, 1906.

Ivanovski A. - Uber die anthropologische Zusammensetzung der Bevolkerung Russlands (review), Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien, Vol. 35, pp. 45-49, 1905.

Kalling K., Heapost L. - Racial Identity and Physical Anthropology in Estonia 1800-1945, in Baltic eugenics: bio-politics, race and nation in interwar Estonia, Latvia and Lithuania 1918-1940, Amsterdam, 2013.

Kapica Z. - Rozważania antropologiczno-demograficzne nad ludnością Płocka i Radziwia [Anthropological and demographic of the population of Plock Radziwie], Notatki Płockie, No. 3-4/43-44, pp. 38-50, 1967.

Klein J. - Quelques données sur l'anthropologie des Sorviens (review), L'Anthropologie, Vol. 41, pp. 205-207, 1931.

Kopernicki I. - Charakterystyka fizyczna gorali ruskick na podstawie wlasnych spostrzezen na osobach zywych [Physical characteristics of the Ruthenian highlanders based on observations on the living], Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej, Vol. 13, II, 1889.

Kopernicki I. - Quelques observations céphalométriques sur les Ruthéniens, les Russes et les Finnois de l'Est, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 4, No. 1, pp. 622-631, 1869.

Koshuchow A. - Die kleinrussen des Gouv. Wolhynien (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 34 (NF 6), pp. 223-224, 1907.

Krassnow A. - Anthropologische Untersuchungen und Messungen in der Kreisen Charkow und Walki (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 27, pp. 503-505, 1902.

Krassnow A. - Materialen zur Anthropologie des russischen Volkes (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 29 (NF 1), pp. 216, 1904.

Lencewicz S. - Charakterystyka antropologiczna ludnosci Smardzewic (pow. Opoczynski gub. Radomskiej) [Anthropological characteristics of the population of Smardzewice (province Opoczynski, government of Radom)] (+french summary), Sprawozdania z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Vol. 4, pp. 143-197, 1911.

Lencewicz S. - Dalsze studya antropologiczne w powiecie Opoczyńskim [Further anthropological study in the district of Opoczno], Pamietnik Fizyjograficzny, Vol. 6, pp. 49-74, 1914.

Lencewicz S. - Wyniki studyów antropologicznych w pow. Opoczyńskim [The results of anthropological studies in the area of Opoczno] (+french summary), Sprawozdania z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Vol. 6, pp. 248-258, 1913.

Loth E. - Przyczynek do kraniologji polskiej [Contribution to the Polish craniology], Materyały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne, Vol. 11, II, pp. 3-64, 1910.

Majer J. - Charakterystyka fizyczna Rusinow Naddnieprzanskich podana przez p. Czubinskiego porowiana z Charakterystyka Rusinow galicyjskich [The physical characteristics of the Rusinow Dnieper given by p. Czubinski compared to the characteristics of the Galician Rusinow], Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej, Vol. 3, II, pp. 28-35, 1879.

Majer J. - Roczny przyrost ciala u Polakow galic. jako przyczynek do ich charakterystyka fizycznej, [The annual increase in body Poles of Galicia as a contribution to their physical characteristics], Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej, Vol. 3, II, pp. 3-27, 1879.

Majer J., Kopernicki I. - Charakterystyka fizyczna ludności galicyjskiej [Physical characteristics of the population of Galicia], Zbior Wiadmosci do antropologii krajowej, Vol. 1, II, pp. 1-181, 1877; Vol. 9., pp. 1-92, 1885.

Michelsson G. - Die Körpergröße der Esten, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 27, pp. 439-463, 1930.

Mydralski J. - Analiza anthropologiczna Ludnosci Powiatu Pilznienskiego (review), Anthropologischer Anzeiger, Vol. 2, pp. 26-27, 1924.

Mydralski J. - Sprawozdanie z wojskowego zdjecia antropologicznego Polski [Preliminary report on the Polish military anthropology], Kosmos, Vol. 50, pp. 530-577, 1925.

Mydralski J. - Zagadnienia konstytucjonalizmu w swietle antropologji [Human constitution in the light of anthropology], Polska Gazeta Lekarska, Vol. 5, 1926.

Nagle E. et al. - Craniofacial anthropometry in a group of healthy Latvian residents, Acta Medica Lituanica, Vol. 12, No. 1, pp. 47-53, 2005.

Nefedow J.W. - Uber die kassimowschen Tataren (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 14, pp. 291-292, 1883.

Olechnowitz W. - Charakterystyka antropologiczna Litwinow z okolic m. Olity [Anthropological characteristics of the Lithuanians] (+review L'Anthropologie, Vol. 7, pp. 352-354, 1896), Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej, Vol. 18, pp. 47-76, 1895.

Olechnowitz W. - Charakterystyka antropologiczna ludnosci gub. lubelskiej [Anthropological characters of the population of the province of Lublin] (+review L'Anthropologie, Vol. 6, pp. 702-704, 1895), Zbiór wiadomości do antropologii krajowej, Vol. 17, pp. 1-40, 1894.

Olechnowicz W. - Charakterystyka antropologiczna ludnosci pow. opatowskiego, gub. radomskiej [Anthropological characteristics of the population of Opatow area, governmentn of Radom], Materyały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne, Vol. 2, pp. 1-31, 1897.

Olechnowitz W. - Charakterystyka antropologiczna slachty drobnej gminy Grabowo [Anthropological characters of the lesser nobility of the community of Grabowo] (+review L'Anthropologie, Vol. 7, pp. 350-352, 1896), Zbiór wiadomości do antropologii krajowej, Vol. 18, pp. 29-46, 1895.

Petroff G. - Anthropologische Untersuchungen in der Krim im Jahre 1928, Anthropologischer Anzeiger, Vol. 6, pp. 258-261, 1930.

Prochorow K. - Ein Beitrag zur Anthropologie der Grossrussen im Kreise Jelatom, Gouv. Tambow (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 32 (NF 4), pp. 231-232, 1906.

Roschdestwenski A. - Ein Beitrag zur Anthropologie der Weissrussen (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 29 (NF 1), pp. 211-212, 1904.

Rosinski B. - Charakterystyka antropologiczna ludnosci powiatu Pultuskiego [Anthropological characteristics of the ditrict of Pultusk], Kosmos, Vol. 48, pp. 302-560, 1923.

Rudnytsky S. - The Ukraine and the Ukrainians, New Jersey, 1915.

Rudnytsky S. - Ukraine: The Land and Its People (+german), New York, 1918.

Rutkowski L. - Charakterystyka antropologiczna ludnosci okolic Plonska i sasiednich powiatow gubernii plockiej [Anthropological characteristics of the Plonsk area and the neighboring counties of the province of Plock], Materyały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne, Vol. 8, pp. 4-68, 1904.

Rutkowski L. - Charakterystyka antropologiczna ludnosci wiejskiej (niesheacheckiej) plonskigo i sasiednich powiatow gubernji plockiej [Anthropological characteristics of the rural population (not noble) of Plonsk and the neighboring counties of the government of Plock], Materyały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne, Vol. 5, pp. 3-30, 1901,

Rutkowski L. - Ludnosc podluznoglowa powiatu plonskiego w porownaniu z ludnoscia krotko i srednioglowa. Charakterystyka antropologiczna [Dolichocephalic population of the district of Plonsk compared with the brachycephalic and mesocephalic. Anthropological characteristics], Materyały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne, Vol. 13, II, pp. 64-95, 1913.

Sahm P. - Materiaux pour l'étude des Votiak de la province de Glasow, territoire autonome des Votiak (review), L'Anthropologie, Vol. 41, pp. 208-209, 1931.

Schwidetzky I. - Les recherches d'anthropologie raciale en Pologne (review), L'Anthropologie, Vol. 46, pp. 448-451, 1936.

Seeland N. - Beitrage zur Anthropologie des westsibirischen Bauern (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 27, pp. 508-509, 1902.

Seeland N. - Le Paysan Russe de la Sibérie occidentale sous le point de vue anthropologique, L'Anthropologie, Vol. 13, pp. 222-232, 1902.

Stojanowski K. - Typy sprawnosci fizycznej a typy rasowe [Physical types and racial types], Wychowania Fizycznego, Vol. 8, No. 11, 1927.

Talko-Hryncewicz J. - Bemerkungen zur Anthropologie der Wolgaeingeborenen. I. Die Kasauschen Tataren (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 34, pp. 224-227, 1907.

Talko-Hryncewicz J. - Charakterystyka fizyczna ludnosci Podola na podstawie wlasnych spostrzezen [Physical characteristics of the population of Podole based on observations], Materyały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne, Vol. 1, pp. 39-93, 1896.

Talko-Hryncewicz J. - Charakterystyka fizyczna ludow Litwy i Rusi [Physical characteristics of the people of Lithuania and Ruthenia], Zbior Wiadmosci do antropologii krajowej, Vol. 17, I, pp. 53-172, 1893.

Talko-Hryncewicz J. - Charakterystyka fizycna ludu ukrainskiego na podstawie wlasnych przewaznie spostrzezen [Physical characteristics of the Ukrainian people, mostly based on observations], Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej, Vol. 14, II, 1890.

Talko-Hryncewicz J. - Contribution à l'anthropologie des Grands-Russiens. Les sectaires n'admettant que les vieux rites en Transbaïkalie (review), L'Anthropologie, Vol. 9, pp. 352-353, 1898.

Talko-Hryncewicz J. - Die kleinrussen des Gouv. Wolhynien (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 34 (NF 6), pp. 224-227, 1907.

Talko-Hryncewicz J. - Die Polen, eine ethnographische Skizze (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 28, pp. 399-404, 1903.

Talko-Hryncewicz J. - Muslimowie czyli tak zwani Tatarzy litewscy [Muslimowie, the so-called Lithuanian Tatars], Materyały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne, Vol. 9, pp. 11-86, 1907.

Talko-Hryncewicz J. - Polacy Krolestwa Polskiego w swietle dotychczasowych badan antropologicznych [The Poles of the Polish kingdom in the light of current anthropological research], Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności, Ser. 3, Vol. 12, pp. 241-355, 1912.

Talko-Hryncewicz J. - Przyczyuek do antropologii ludnosci Krolestwa Polskiego [Contribution to the anthropology of the population of the Polish kingdom], Materyały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne, Vol. 13, II, pp. 3-63, 1914.

Talko-Hryncewicz J. - Protokoll zur Anthropologie der Bevölkerung Lithauens und Weissrusslands (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 24, pp. 380-385, 1897.

Talko-Hryncewicz J. - Szlachta litewska, Studyum antropologiczno-etnograficzne [Lithuanian nobility, anthropological and ethnographic study], Materyały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne, Vol. 12, 1912.

Talko-Hryncewicz J. - Szlachta ukrainska, Studyum antropologiczne [Ukrainian nobility, anthropological study], Materyały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne, Vol. 2, pp. 56-115, 1897.

Talko-Hryncewicz J. - Zur Anthropologie der Bevolkerung Podoliens (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 26, pp. 203-205, 1900.

Talko-Hryncewicz J. - Zur Anthropologie der Bevolkerung Littauens und Weiss-Russlands (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 23, pp. 380-385, 1895.

Tarnowsky P., Melikoff L. - Études anthropométriques sur les prostitués et les voleuses, Paris, 1889. (+Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 3, No. 1, pp. 95-104, 1892)

Tebebinskaia-Schenger N. - Les Tatars de Crimée (review), L'Anthropologie, Vol. 39, pp. 308, 1929.

Tschepourkowsky E. - Biometrical Studies on the Anthropology of Russia (+here), Biometrika, Vol.15, No. 3/4, pp. 254-270, Dec. 1923.

Tschepourkowsky E. - Zur Anthropologie der russischen Frauen (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 32 (NF 4), pp. 224-225, 1906.

Vichnevsky B. - Court aperçu sur l'histoire de l'anthropologie en Russie, Revue anthropologique, Vol. 39, pp. 109-116, 1929.

Volkov T. - Rapport sur los voyages en Galicie Orientale et en Bukovine en 1903 et 1904, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 6, No. 1, pp. 289-294, 1905.

Vovk K. - Studii z ukrainskoi etnografii ta antropologii, Prague, ca. 1920.

Waldauer F. - Zur Anthropologie der Liven, Inaugural-Dissertation, Dorpat, 1879.

Weinberg R. - Position anthropologique des Estes (review), L'Anthropologie, Vol. 15, pp. 85-87, 1904.

Weinberg R. - Vaterlandische anthropologische Studien. I. Korpergrosse estnischer Rekruten, Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat, pp. 1-36, 1902.

Weissenberg S. - Der anthropologische Typus der Tscheremissen (review), Anthropologischer Anzeiger, Vol. 2, pp. 109-110, 1925.

Weissenberg S. - Ein Beitrag zur Anthropologie der Turkvölker. Baschkiren und Meschtscherjaken, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 24, pp. 181-215, 1892.

Worobjew B.W. - Die Grossrussen (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 27, pp. 499-501, 1902.

Worobjew B.W. - Einige Tatsachen in betreff der Anthropologie der grossrussischen Frau (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 32, pp. 238-239, 1906.

Wrozsek A., Wrzoskowa M. - Materialy do charakterystyki fizycznej ludnosci wiejskiej na pograniczu powiatu nowosadeckiego i limanowskiego [Materials for the physical characteristics of the rural population on the border of the counties Limanowa and Nowy Sacz], Materyały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne, Vol. 14, pp. 29-85, 1914.

Yantchouk - Quelques données sur le type anthropologique des Bielorousses ou Blanc-Russiens (review), L'Anthropologie, Vol. 2, pp. 82, 1891.

Zakrzewski A. - Ludnosc miasta Warszawy. Przyczynek do charakterystyki fizycznej [The population of the city of Warsaw. Contribution to their physical characteristics], Materyały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne, Vol. 1, I, pp. 1-38, 1896.

Zograf N. - Anthropologische Skizze der Samojeden, mit Holzschnitten (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 14, pp. 291-294, 1883.

Zograf N. - Vorstellung lebender Samojeden und Wogulen (review), Archiv für Anthropologie, Vol. 14, pp. 294-295, 1883.


Ουγγαρία - Τσεχία - Σλοβακία

Apor L. - A budapesti egyetemi hallgatók 1937–39. Tanévekben végzett anthropológiai vizsgálatának eredményei, Mathematikai és Természettudományi Értesítő, Vol. 60, pp. 933–971, 1941.

Bálint  H. - Ősemberek - Ősmagyarok, 1985.

Bartucz L. - A magyar nép, Budapest, 1943.

Bartucz L. - A mai magyarság termetéről, A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának Értesítője, Vol. 7, pp. 278-292, 1911.

Bartucz L. - Arad megye népének anthropológiai vázlata, Arad megye, 1912.

Bartucz L. - Die körperlichen Merkmale des heutigen Ungartums, Ungarische Jahrbücher, Vol. 19, pp. 182–254, 1939.

Bartucz L. - Die Rassenelemente des ungarischen Volkskörpers, Ungarische Jahrbücher, Vol. 19, pp. 255–280, 1939.

Bartucz L. - La composition anthropologique du peuple hongrois (review), L'Anthropologie, Vol. 38, pp. 403-404, 1928.

Bartucz L. - Pár szó az alföldi magyarság anthropologiájáról, A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának Értesítője, pp. 246-253, 1910.

Beddoe J. - Hungarian physiognomy, Man, Vol. 5, pp. 170-172, 1905.

Csik L., Kállay E. - Rezultatele cercetărilor sero-antropologice făcute (review), Buletin eugenic şi biopolitic, Vol. 15, Nos. 1-2, pp. 63, 1944.

Czekanowski J. - Contribution au probleme de la composition anthropologique de la Bohême (review), L'Anthropologie, Vol. 44, pp. 643, 1934.

Farkas G. - A magyar antropológia története kezdettől 1945-ig, A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1, pp. 81–118, 1988.

Farkas G. - A magyarországi etnikai embertani kutatások módszertani problémái, Cumania, Vol. 5, pp. 449-454, 1978.

Farkas G., Kovács L. - Anthropological characteristics of 24-60 year old grown-ups in Hungary, Acta Biologica Szeged., Vol. 26, No. 1-4, pp. 171-180, 1980.

Farkas G. - Demographical and anthropological investigation of the population of the community of Gyoma (County Békés, Hungary), Acta Biologica Szeged., Vol. 22, No. 1-4, pp. 113-135, 1976.

Farkas G., Lipták P. - Recent data on the anthropology of one of the populations (Vésztő) of the Hungarian Great Plain (Alföld), Acta Biologica Szeged., Vol. 19, No. 1-4, pp. 213-236, 1973.

Farkas G., Lipták P. - Über die Anthropologie der Bevölkerung des südlichen Teils der ungarischen Tiefebene in der Arpadenzeit, Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, Vol. 2, pp. 138-141, 1966-67.

Farkas G., Lipták P. - Újabb adatok a magyarság etnikai embertanához. Tápé népességének antropológiai vizsgálata, Anthropologiai Közlemények, Vol. 14, pp. 35-70, 1970.

Frankenberger Z. - Anthropologie stareho Slovenska, Bratislava, 1935.

Frankenberger Z. - Études antrhopologiques sur la Slovakie (review), L'Anthropologie, Vol. 47, pp. 401-402, 1937.

Géza G. - A fajkérdés és a magyar faj, Soproni M. Kir. Allami Szechenyi Istvan Gimnazium, Évkönyve, I, pp. 5-18, 1943.

Henkey G. - A Csallóközi magyarok etnikai embertani képe (+here), Dunaszerdahely, 2002.

Henkey G. - A hajósi népesség etnikai embertani vizsgálata, Anthropologiai Közlemények, Vol. 25, pp. 39-60, 1981.

Henkey G. - A hercegszántói sokácok etnikai embertani vizsgálata (monograph), 1979.

Henkey G. - A magyar etnikai embertani vizsgálatok problémái, Cumania, Vol. 5, pp. 455-458, 1978.

Henkey G. - A magyar nép etnikai embertani vizsgálata, Cumania, Vol. 12, pp. 465-521, 1990.

Henkey G. - A magyarság és más Kárpát-medencei népek etnikai embertani vizsgálata, Budapest, 2002.

Henkey G. - A magyarság etnikai embertani vizsgálata, Cumania, Vol. 15, pp. 403-466, 1998.

Henkey G. - A székelység metrikus összehasonlítása, Anthropologiai Közlemények, Vol. 40, pp. 29-32, 1999.

Henkey G. - A szekuláris növekedés változás Duna-Tisza közi népességeknél, Anthropologiai Közlemények, Vol. 19/2, pp. 133-137, 1975.

Henkey G. - Adatok a dunántúli magyarok antropológiájához, Anthropologiai Közlemények, Vol. 31, pp. 83-106, 1987-88.

Henkey G. - Adatok a jászdózsai lakosság antropológiájához, Studia Palociorum 1, pp. 1-32, 1972.

Henkey G. - Adatok a lajosmizsei jászok antropológiájához, Cumania, Vol. 2, pp. 377-409, 1974.

Henkey G. - Bölcskei magyarok etnikai embertani vizsgálata, in Múlt és jelen Bölcskén, Bölcske, 1994.

Henkey G. - Contribution à l’Anthropologie des Hongrois vivants, Comptes rendus de l'Académie des sciences, Vol. 302, III/9, pp. 331-333, 1986.

Henkey G. - Duna-Tisza közi magyarok etnikai embertani vizsgálata, Cumania, Vol. 11, pp. 499-542, 1989.

Henkey G. - Dunapataj népességének etnikai embertani vizsgálata, Anthropologiai Közlemények, 17/1-2, pp. 97-116, 1973.

Henkey G. - Etnikai embertani vizsgálatok taxonómiai eredményei Közép-Magyarországon, Cumania, Vol. 5, pp. 395-404, 1978.

Henkey G. - Felvidéki magyarok népességtörténete és etnikai embertani képe, Kapu Füzetek 7, 1998.

Henkey G. - Fülöpszállási kunok embertani vizsgálata, Kecskemét, 1961.

Henkey G. - Gyöngyöspata és Mátraderecske népességének etnikai embertani vizsgálata, Föl. Hist.-natúr. Mus. Matraensis, pp. 159-186, 1975.

Henkey G. - Hercegszántói sokácok etnikai embertani vizsgálata, 1979.

Henkey G. - Jellegzetes embertípusok Kecskeméten és környékén, Kecskemét, 1961.

Henkey G. - Kalocsa és környéke népességének etnikai embertani vizsgálata, Cumania, Vol. 6, pp. 401-455, 1979.

Henkey G. - Karcag népességének etnikai embertani vizsgálata (+here), Anthropologiai Közlemények, Vol. 20, pp. 105-126, 1976.

Henkey G. - Katymári és csávolyi bunyevácok antropológiai vizsgálata, Cumania, Vol. 10, pp. 515-552, 1987.

Henkey G. - Lucfalva és Vácegres népességének etnikai-antropológiai vizsgálata, Anthropologiai Közlemények, Vol. 29, pp. 153-177, 1985.

Henkey G. - Nagykörű népességének etnikai embertani vizsgálata, Cumania, Vol. 13, pp. 595-629, 1992.

Henkey G. - Őseink nyomában. A magyarság etnikai embertani képe, Budapest, 1993.

Henkey G. - Rábaközi magyarok etnikai embertani képe, Arrabona, Vol. 35/1-2, pp. 109-134, 1996.

Henkey G. - Rusze-környéki tatárok embertani vizsgálata (+here), Anthropologia Hungarica, Vol. 11, pp. 137-164, 1972.

Henkey G. - Segesdi Magyarok etnikai embertani vizsgalata (+here), Somogyi Múzeumok Közleményei, Vol. 9, pp. 73-96, 1992.

Henkey G. - Somogy megye népességének etnikai embertani képe, Somogyi Múzeumok Közleményei, Vol. 10, pp. 105-143, 1994.

Henkey G. - Szeremlei magyarok embertani vizsgálata, Népkutató Füzetek 1961/7, pp. 1-28, 1961.

Henkey G. - Tiszaalpári magyarok etnikai-embertani vizsgálata, Cumania, Vol. 16, pp. 399-432, 1999.

Henkey G., Kalmár S. - Adatok a magyar nép antropológiájához, Cumania, Vol. 9, pp. 421-467, 1986.

Henkey G., Kalmár S. - Adatok Nógrád megye népességének etnikai embertani vizsgálatához, Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve, Vol. 22, pp. 183-243, 1976.

Henkey G., Kalmár S. - Csépa etnikai embertani képe, in Barna G., Csépa. Tanulmányok egy alföldi palóc kirajzás népéletébôl. I. Eger-Szolnok, pp. 63-88, 1982.

Henkey G. Kalmár S. - Heves megyei palócok etnikai embertani vizsgálata (+here), Studia Palociorum, Vol. 4, pp. 1-63, 1979.

Henkey G., Kalmár S. - Kiskunsági őslakosok etnikai embertani vizsgálata, Cumania, Vol. 8, pp. 541-602, 1984.

Henkey G., Kalmár S. - Túrkeve népességének etnikai-embertani vizsgálata, Szolnok Megyei Múzeumi Évkönyv, pp. 237-252, 1981.

Herman O. - Zur Frage des magyarischen Typus, Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien, Vol. 35, pp. 53-63, 1905.

Jankó J. - Magyar typusok. első sorozat: a Balaton mellékéről, Budapest, 1900.

Kelemen A. - Az IT-teszt validitása és viselkedése etnikai embertani mintákon, Anthropologiai Közlemények, Vol. 25, pp. 25-38, 1981.

Kelemen A. - Dömsöd, egy központi fekvésű népességének embertani helye, Anthropologiai Közlemények, Vol. 12, pp. 125-160, 1968.

Kiszley I. - A magyar nép őstörténete, Budapest, 1988.

Körösi J. - Couleur de la peau, des cheveux et des yeux à Budapest, (+review Revue d'Anthropologie, Vol. 7, pp. 124, 1878), Annales de démographie internationale, Vol. 1, pp. 136-137, 1877.

Kovács J. - Szeged és népe, Szeged, 1901.

Malán M. - Erdélyi magyarok és románok az embertan tükrében, A Magyar Történettudományi Intézet Évkönyve, Budapest, 1943.

Malán M., Kacsur I. - Egy bihari falu néhány embertani jelleeg korcsoportonként, Anthropologiai Közlemények, Vol. 4, pp. 85-93, 1960.

Matiegka H. - Beitrage zur Kenntnis der körperlichen Beschaffenheit der Einwohnerschaft des nordwestlichen Böhmens, Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien, Vol. 22, pp. 81-82, 1892.

Matiegka J. - Příspěvky ku poznání tělesné povahy obyvatelstva v severozápadních Čechách, Český lid, Vol. 1, pp. 429-437, 533-540, 1891.

Matiegka H. - Über die Beziehungen zwischen Körperbeschaffenheit und geistiger Thätigkeit bei Schulkindern, Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien, Vol. 28, pp. 122-126, 1898.

Mátyus G. - Mátyus Gyula beszélgetése Dr. Henkey Gyula antropológussal, Acta Historica Hungarica Turiciensia, Vol. 24, No. 2, 2009.

Nemeskéri J. - Adatok Szokolva antropológiájához, A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának Értesítője, Vol. 30, pp. 310-317, 1938.

Nemeskéri J. - Rétközi magyarság fajisága, A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának Értesítője, Vol. 33, pp. 319-330, 1941.

Otto H. - A magyar nép arcza és jelleme, Budapest, 1902.

Schneider L. - Die Verbeitung der Schwarzhaarigen in Böhmen, Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien, Vol. 22, pp. 45-46, 1892.

Semayer V. - Bánffy-Hunyad (Kolozs m.) magyar lakosságának somatologiai vázlata, A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának Értesítője, II, pp. 33-50, 67-98, 101-114, 1901.

Semayer V. - Somatologische skizze der magyarischen Bevölkerung von Bánffy-Hunyad (review), Internationales Centralblatt für Anthropologie und verwandte Wissenschaften, Vol. 7, pp. 28-30, 1902.

Skovec L., Matiegka F. - Contribution à l'anthropologie du pays tcheque (review), L'Anthropologie, Vol. 12, pp. 467-469, 1901.

Szilágyi Katalin M. - Turricse népességének fontosabb antropometriai jellemzői, Anthropologiai Közlemények, Vol. 18, pp. 191-209, 1974.

Thoma A. - Szabolcs község embertani vázlata, Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici, Vol. 49, pp. 469-484, 1957.

Thoma A., Henkey G. - Székely rokonság, Anthropologiai Közlemények, Vol. 39, pp. 3-8, 1998.

Tóth T. - Az osmagyarok mai relictumarol, MTA Biol. Oszt. Kozl., Vol. 9, pp. 283-299, 1966.

Tóth T. - Somatology and paleoanthropology of the Hungarians, Anthropologia Hungarica, Vol. 22, pp. 17-39, 1992.

Tóth T. - Some problems in the somatology of Hungarian people, Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici, Vol. 71, pp. 315-319, 1979.

Turda M. - Craniometry and racial identity in interwar Transylvania, Anuarul Institutului de Istorie ‘George Barit’, Vol. 45, pp. 161-72, 2006.

Wastl J., Sittenberger A. - Rassenkundliche Untersuchungen an Deutschen und Tschechen im südlichsten Böhmerwald (Quellgebiet der Moldau), Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, Vol. 52, pp. 397-457, 1941.

Zemjo-Zemjis S. - Ludność rubieży łużycko-śląsko-czeskiej, Kosmos (extrait), Vol. 59, No. 4, 1934.


Ρουμανία

Făcăoaru I. - Amestecul rasial şi etnic în România, Buletin eugenic şi biopolitic, Vol. 9, Nos. 9-10, pp. 276-287, 1938.

Făcăoaru I. - Compoziţia rasială a Mărginenilor (Sibiu), Buletin eugenic şi biopolitic, Vol. 8, Nos. 6-7, pp. 191-209, 1937.

Făcăoaru I. - Compoziţia rasială a satelor din judeţul Turda, Buletin eugenic şi biopolitic, Vol. 13, Nos. 9-12, pp. 416-417, 1942.

Făcăoaru Ι. - Compoziţia rasială a studenţilor dela Universitatea din Cluj, Eugenic şi Biopolitic, Vol. 9, Nos 1-2, pp. 21-29, 1938.

Făcăoaru I. - Compoziţia rasială în populaţia din Borlovenî şi Pataş (Caras), Buletin eugenic şi biopolitic, Vol. 8, Nos. 8-9, pp. 247-256, 1937.

Făcăoaru I. - Compoziţia rasială în populaţia din Voşlobeni (jud. Ciuc), Buletin eugenic şi biopolitic, Vol. 7, Nos. 1-2, pp. 38-44, 1936.

Făcăoaru I. - Compoziţia rasială la români, săcui şi unguri, Buletin eugenic şi biopolitic, Vol. 8, Nos. 4-5, pp. 124-138, 1937.

Făcăoaru I. - Contribuţie la studiul compoziţiei rasiale a studenţilor minoritari (+here1, here2), Buletin Eugenic şi Biopolitic, Vol. 9, Nos. 1-2, pp. 21-29, 1938.

Făcăoaru I. - Forma capului (indicele cefalic) la români, săcui şi unguri, Buletin eugenic şi biopolitic, Vol. 6, Nos. 1-3, pp. 66-72, 1935.

Făcăoaru I. - Indicile morfologic facial la români, săcui şi unguri, Buletin eugenic şi biopolitic, Vol. 6, Nos. 4-6, pp. 120-127, 1935.

Făcăoaru I. - Indicele nasal la români, săcui şi unguri, Buletin eugenic şi biopolitic, Vol. 7, Nos. 3-4, pp. 101-108, 1936.

Făcăoaru I. - Rezultatul unor cercetări antropologice în Transnistria, Buletin eugenic şi biopolitic, Vol. 13, Nos. 1-4, pp. 141-143, 1942.

Făcăoaru I. - Valoarea biorasială a naţiunilor europene şi a provinciilor româneşti, Buletin eugenic şi biopolitic, Vol. 14, Nos. 9-10, pp. 278-310, 1943.

Lebzelter V. - La répartition de la couleur des cheveux et des yeux chez les Roumains (review), L'Anthropologie, Vol. 47, pp. 153, 1937.

Lebzelter V. - La répartition des types raciaux romano-méditerranéens en Roumanie, L'Anthropologie, Vol. 45, pp. 65-69, 1935. 

Papilian V. - Nouvelles recherches anthropologiques sur la tête des roumains de Transylvanie, Revue Anthropologique, Vol. 33, pp. 337-341, 1923.

Papilian V., Velluda C. - Contribuţiuni antropologice asupra nasului, urechii, deschiderii bucale şi palpebrale la Moţi, Buletin eugenic şi biopolitic, Vol. 9, Nos. 3-4, pp. 89-98, 1938.

Pittard E. - Anthropologie de la Roumanie. Contribution à l'étude anthropologique des colons allemands de la Dobroudja, Archives suisses d'anthropologie générale, Vol. 2, pp. 268-283, 1918.

Pittard E. - Anthropologie de la Roumanie. Contribution à l'étude anthropologique des Roumains du royaume, L'Anthropologie, Vol. 14, pp. 33-58, 1903.

Pittard E. - Contribution à l'étude anthropologique des Gagaouz, Revue Anthropologique, Vol. 26, pp. 419-432, 1916.

Pittard E. - Contribution à l'étude anthropologique des Roumains du royaume, Bulletin de la Société des sciences de Bucarest, Vol. 12, pp. 33-87, 1903.

Pittard E., Donici A. - La répartition géographique de l'indice nasal en Roumanie, Actes de la Société helvétique des sciences naturelles, Vol. 108, pp. 226-227, 1927.

Pittard E., Donici A. - L'indice nasal des Roumains et sa répartition géographique dans le Royaume de Roumanie, Buletinul Societăţii regale române de geografie, Vol. 46, pp. 3-32, 1927.

Pittard E., Donici A. - Répartition géographique dans le royaume de Roumanie de quelques caractères anthropologiques, Le Globe. Revue genevoise de géographie, Vol. 65, No. 1, pp. 49-114, 1926.

Pittard E., Sergent É. - Recherches anthropologiques sur les Roumains de Transylvanie, Revue Anthropologique, Vol. 29, pp. 57-76, 1919.

Suk V., Augusta K. - Sur la population de la Valachie morave et ses quelques rapports à l'anthropologie de la Roumanie par la methode selective (review), L'Anthropologie, Vol. 44, pp. 399, 1934.

Urechia C., Dragomir L., Bumb-Cescu M. - L'indice céphalique chez les Roumains et les autres nationalités de Transylvanie, L'Anthropologie, Vol. 44, pp. 334-336, 1934.

Weisbach A. - Die Schädelform der Rumänen, Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Vol. 30, pp. 107-136, 1870.

Weisbach A. - Körpermessungen in der Bukowina, Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien, Vol. 18, pp. 83-84, 1888.


Βουλγαρία

Deniker J. - Les Bulgares et les Macédoniens. Note complémentaire à la communication du Dr Wateff, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 5, No. 1, pp. 458-466, 1904.

Loritz J.B. - Über die Herkunft des südbulgarischen Dolichocephalus, Korrespondenz-Blatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Vol. 46, pp. 21-26, 1915.

Nedrigayloff O. - Les caractères physiques des bulgares du sud de l'Ukraine, L'Anthropologie, Vol. 44, pp. 291-313, 1934.

Pittard E. - Analyse comparative de quelques grandeurs du corps chez les Bulgares des deux sexes, Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, Vol. 159, pp. 374-376, 1914.

Pittard E. - Contribution à l'étude anthropologique des bulgares, Bulletin de la Société d'anthropologie et de biologie de Lyon, Vol. 20, pp. 15-22, 1901.

Pittard E. - Les populations de la Dobrodja. IX. Les Bulgares, Bulletin de la Société roumaine des sciences, Vol. 24, pp. 45-120, 1915-16.

Pittard E., Lobsiger-Dellenbach M. - L'indice skélique des Bulgares: recherches sur 251 individus, Bulletin de la Société suisse d'anthropologie et d'ethnologie, Vol. 15, pp. 17-18, 1938.

Stoev R. - Brachycephalization and debrachycephalization in Bulgaria during 20th century, Scripta Scientifica Medica, Vol. 45, Suppl. 1, pp. 7-12, 2013.

Stoev R. - Anthropological Types in Bulgarian Population around 1940 – Regional and Local Level, Acta morphologica et anthropologica, Vol. 23, pp. 93-101, 2016.

Tzatscheva L. et al. - Anthropologische Untersuchung der Kosaken in Bulgarien, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 66, No. 3, pp. 268-275, 1975.

Wateff S. - Anthropologische Beobachtungen an den Schulern und Soldaten in Bulgarien, Korrespondenz-Blatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Vol. 32, pp. 29-30, 1902.

Wateff S. - Anthropologische Beobachtungen der Farbe der Augen, der Haare und der Haut bei den bulgarischen Schulkindern in der europäischen Türkei, Korrespondenz-Blatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Vol. 33, pp. 23-24, 1903.

Wateff S. - Anthropologische Beobachtungen der Farbe der Augen, der Haare und der Haut bei den Schulkindern von der Turken, Pomaken, Tataren, Armenier, Griechen, und Juden in Bulgaria (review L'Anthropologie, Vol. 15, pp. 469-471, 1904) Korrespondenz-Blatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Vol. 34, pp. 58-60, 1904.

Wateff S. - Anthropologische Beobachtungen in den Schulen Bulgariens, Korrespondenz-Blatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Vol. 31, pp. 54, 1901.

Wattef S. - Contribution à l'étude anthropologique des bulgares, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 5, No. 1, pp. 437-458, 1904.

Yordanov Y. - Preliminary data of the investigation of the national programme "Anthropological characterization of the Bulgarian population" (+map), Acta cytobiologica et morphologica, Vol. 3, pp. 35-69, 1993.


Σερβία - Κροατία - Σλοβενία - Βοσνία - Μαυροβούνιο

Capus G. - Sur la taille en Bosnie, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 6, No. 1, pp. 99-103, 1895.

Cvijić J. - Dinarski tip čoveka - Opšte osobine, in Cvijić J., Psihičke osobine Južnih Slovena.

Cwirko-Godycki M. - Les Slaves méridionaux III-IV, VI, Revue Anthropologique, Vol. 41, pp. 5-30, 105-120, 1931.

Deniker J. - La population de la Dalmatie, Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 9, No. 1, pp. 653-657, 1886.

Dvorniković V. - Rasa i karakterologija rasnih i podrasnih tipova, in Karakterologija Jugoslovena, 1933.

Himmel H. - Das Soldatenmaterial der Herzegowina in anthropologischer Beziehung (+review Revue d'Anthropologie, Vol. 17, pp. 742-743, 1888), Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien, Vol. 17, pp. 84-85, 1887.

Ivaniček F. - Beiträge zur Anthropologie und Rassengeschichte der Kroaten, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 41, pp. 177-192, 1944.

Jovanovic J. et al. - Nasal morphological characteristics of the Serbian population, Arch. Biol. Sci., Vol. 66, No. 1, pp. 227-232, 2014.

Lebzelter V. - Zur Rassengeschichte der Jugoslaven, Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, Vol. 15, No. 1, 1928.

Males B. - Расе којима припадају срби и хрвати [Which race the Serbs and Croats belong], Socijalno-medicinski separat pregled, Vol. 9, Nov-Dec 1937.

Males B. - Recherches anthropologiques (review), L'Anthropologie, Vol. 43, pp. 390, 1933.

Njemirovskij V. et al. - Distribution of craniofacial variables in south Dalmatian and middle Croatian populations, Coll. Antropol., Vol. 24, Suppl 1, pp. 49-56, 2000.

Pittard E. - Contribution à l'étude anthropologique des Serbes, Bulletin de la Société roumaine des sciences, Vol. 22, pp. 427-454, 1914.

Pittard E. - Contribution à l'étude anthropologique des Serbes du royaume de Serbie, Revue mensuelle de l'École d'anthropologie de Paris, Vol. 20, pp. 307-311, 1910.

Pittard E. - Les Monténégrins, Notes anthropologiques préliminaires, Revue anthropologique, Vol. 20, pp. 199-201, 1916.

Radovic Z. et al. - Craniofacial Variations in a South Dalmatian Population, Acta Stomatol. Croat., Vol. 34, Br. 4, 2000.

Schade H. - Anthropologische Untersuchungen in Ostmazedonien und Kruševo I, II, Anthropologischer Anzeiger, Vol. 21, No. 3-4, pp. 282-312, Vol. 22, No. 3-4, pp. 283-306, 1958.

Škerlj B. - Beiträge zur Anthropologie der Slowenen (+review L'Anthropologie, Vol. 47, pp. 150-152, 1937), Prirodoslovene Razprave, Vol. 2, pp. 301-339, 1935.

Škerlj B. - Beiträge zur Anthropologie der Slowenen, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 28, pp. 213-237, 1930.

Škerlj B. - Beiträge zur Anthropologie der Slowenen. Farbenkomplexionen von 1147 Mädchen und Frauen, Anthropologischer Anzeiger, Vol. 8, pp. 126-131, 1931.

Škerlj B. - Contribution à l'anthropologie des Yougoslaves (review), L'Anthropologie, Vol. 38, pp. 181-182, 1928.

Škerlj B. - Contribution à l'étude des Yougoslaves (review), L'Anthropologie, Vol. 38, pp. 404-405, 1928.

Škerlj В. - Kako naj razumemo dinarsko raso?, Geografski vestnik, Vol. 4, pp. 34-56,
1928.

Škerlj B. - Rasna slika Jugoslavije, Geografski vestnik, Vol. 12-13, pp. 156-169, 1936/37.

Škerlj B. - Rasni tipi Slovencev, Evgenika, Vol. 1, No. 3, 1935.

Škerlj B. - Zur Rassenkunde der Jugoslaven (review), American Anthropologist, Vol. 40, Νο. 4, pp. 745-746, 1938.

Valsik A. - Études anthropologiques sur les Montenegrins I, II, L'Anthropologie, Vol. 47, pp. 41-80, 337-354, 1937.

Vlahović P. - Dinarski tip i njegovi varijeteti u Crnoj Gori, Glasnik Antropološkog društva Srbije, Vol. 43, pp. 7-14, 2008.

Vram U.G. - Osservazioni antropologiche nel Montanegro, Atti della Società Romana di Antropologia, Vol. 11, pp. 183-194, 1905-1906.

Weisbach A. - Die Bosnier (review L'Anthropologie, Vol. 7, pp. 359-360, 1896), Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien, Vol. 15, pp. 206-239, 1885.

Weisbach A. - Die Serbokroaten der Adriatische Kustlander (+review Revue d'Anthropologie, Vol. 15, pp. 707-711, 1886), Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 16, Suppl., pp. 1-77, 1884.

Weisbach A. - Die Serbokroaten Kroatiens und Slawoniens (review L'Anthropologie, Vol. 16, pp. 698-700, 1905), Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien, Vol. 35, pp. 99-117, 1905.

Weisbach A. - Die Slovenen, Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien, Vol. 33, pp. 234-251, 1903.

Wiazemsky - La coloration des cheveux, des yeux et de la peau chez les Serbes de la Serbie, L'Anthropologie, Vol. 16, pp. 353-372, 1909.

Wroszek A. - Les Serbes, Matériaux anthropologiques (review), L'Anthropologie, Vol. 34, pp. 446, 1924.


Αλβανία

Coon C. - Mountains of Giants, Cambridge, Massachussets, 1950.

Glück L. - Zur physischen Anthropologie der Albanesen (+review L'Anthropologie, Vol. 9, pp. 84-85, 1898), Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Herzegowina, Vol. 5, pp. 365-402, 1897.

Haberlandt A., Lebzelter V. - Zur physischen Anthropologie der Albanensen (review), American Anthropologist, Vol. 3, pp. 275, 1920.

Pittard E. - Contribution à l'étude anthropologique des Albanais, Revue mensuelle de l'École d'anthropologie de Paris, Vol. 12, pp. 240-246, 1902.

Pittard E. - Contribution à l'étude anthropologique des Albanais de Dobrodja, Bulletin de la Société des sciences de Bucarest, Vol. 11, pp. 302-311, 1902.

Pittard E. - Contribution à l'étude anthropologique des Albanais rencontrés principalement dans la Dobrodja, Bulletin de la Société des sciences de Bucarest, Vol. 19, pp. 395-438, 1910.

Pittard E. - Contribution à l'étude anthropologique des peuples de la peninsule des Balkans et de l'Asie anterieure: I. La taille et l'indice cephalique des Albanais, Bulletin de la Société d'anthropologie et de biologie de Lyon, Vol. 29, pp. 54-59, 1910.

Pittard E. - Documents pour l'étude anthropologique des Albanais (+review), Revue anthropologique, Vol. 40, No. 4-6, pp. 1-7, 1930.

Pittard E. - L'indice céphalique chez 116 Albanais, Revue Anthropologique, Vol. 23, pp. 48-51, 1922.

Staka G. et al. - Anthropometric Study of Nasal Index of the Kosovo Albanian Population, Antrocom Online Journal of Anthropology, Vol. 8, No. 2, pp. 457-462, 2012.

Tildesley M. - The Albanians of the North and South (+review L'Anthropologie, Vol. 44, pp. 649-650, 1934), Biometrika, Vol. 25, pp. 21-51, 1933.

Weninger J. - Rassenkundliche Untersuchungen an Albanern; eïn Beitrag zum Problem der dinarischen Rasse (review), L'Anthropologie, Vol. 45, pp. 669-671, 1935.

Zampa R. - Anthropologie Illyrienne, Revue d'Anthropologie, Vol. 15, pp. 625-647, 1886.


Βαλκάνια γενικά

Cvijić J. - La Péninsule Balkanique. Géographie humaine (+here), Paris, 1918.

Deniker J. - Les peuples balkaniques (surtout les Serbes et les Bulgares) au point de vue anthropoloqique, Institut français d'Anthropologie, C. R. des séances, pp. 170-172, 16 avril 1913.

Hervé G. - Caractères anthropologiques des populations des Balkans, Revue anthropologique, Vol. 30, pp. 190-191, 1920.

Hervé G. - Les peuples des Balkans, Analyse du livre de M. Eugène Pittard, Revue anthropologique, Vol. 30, pp. 293-299, 1920.

Lebzelter V. - Beiträge zur physischen Anthropologie der Balkanhalbinsel, Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien, Vol. 53, pp. 1-48, 1923.

Pittard E. - Anthropométrie comparative des populations balkaniques, Bulletin de la Société roumaine des sciences, Vol. 24, pp. 294-301, 1915-16.

Pittard E. - Contribution à l'étude anthropologique des peuples de la péninsule des Balkans et de l'Asie antérieure, Bulletin de la société d'anthropologie de Lyon, Vol. 29, pp. 54-64, 1910.

Pittard E. - Ethnologie de la Péninsule des Balkans, Le Globe. Revue genevoise de géographie, Vol. 43, No. 1, pp. 1-94, 1904.

Pittard E. - Les caractères anthropologiques principaux des populations balkaniques, Le Globe. Revue genevoise de géographie, Vol. 56, No. 1, pp. 33-88, 1917.

Pittard E. - Les peuples des Balkans (review), L'Anthropologie, Vol. 30, pp. 416-418, 1920.

Pittard E. - Morphologie comparative de quelques populations de la Péninsule des Balkans, Anais da Faculdade de ciências do Porto, Vol. 26, pp. 1-16, 1941.

Pittard E., Dellenbach M. - Aspects de l'indice skélique chez quelques populations de l'Eurasie, Le Globe. Revue genevoise de géographie, Vol. 76, pp. 1-80, 1937.

Weninger J. - Über die Brachykephalie bei Kaukasus- und Balkanvölkern, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 44, pp. 260-273, 1952.

Zupanic N. - Die Illyrier, Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien, Vol. 37, pp. 21-24, 1907.


Ελλάδα

Apostolidès Ν. - Quelques mesures sur le vivant prises en Grèce, Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, Vol. 6, No. 2, pp. 614-616, 1883.

Apostolidès Ν. - Συμβολαί εις την Ελληνικήν ανθρωπολογίαν, Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρίας της Ελλάδος, Vol. 1, pp. 365-367, 1883.

Bertsatos A., Chovalopoulou M.-E. - Secular change in adult stature of modern Greeks, American Journal of Human Biology, Vol. 30, No. 2, pp. 2017.

Charles R.-P. - Les populations de la Grèce antique, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Vol. 9, No. 4, pp. 169-190, 1958.

Duckworth W.L.H. - Archaeological and Ethnological researches in Crete I-III, Report of the British Association for the Advancement of Science, Vol. 82, pp. 224-258, 1913.

Dudley Buxton L.H. - Physical anthropology of ancient and modern Greeks, Vol. 106, pp. 183-185, No. 2658, 1920.

Dudley Buxton L.H. - The physical anthropology of ancient Greece and Greek lands, Report of the British Association for the Advancement of Science, Vol. 88, pp. 367-368 (+review L'Anthropologie, Vol. 30, pp. 618, 1920), 1920.

Duckworth W.L.H. - The physical characteristics of modern Greeks, Report of the British Association for the Advancement of Science, Vol. 82, pp. 258-268, 1913.

Dudley Buxton L.H. - The anthropology of Cyprus (+review L'Anthropologie, Vol. 31, pp. 555, 1921), Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 50, pp. 183-235, 1920.

Fürst C. - Zur Kenntnis der Anthropologie der prahistoristhen Bevölkerung der Insel Cypern (review), L'Anthropologie, Vol. 45, pp. 169-170, 1935.

Hasluck M.M., Morant G.M. - Measurements of Macedonian Men, (+here), Biometrika, Vol. 21, No. 1/4, pp. 322-336, 1929.

Hawes C.H. - Report on anthropological work in Athens and in Crete, Report of the British Association for the Advancement of Science, Vol. 73, pp. 404-411, 1904.

Hawes C.H. - Some Dorian Descendants?, Annual of the British School at Athens, Vol. 16, pp. 258-280, 1909/10.

Hawes C.H., Duckworth W.L.H. - Archaeological and Ethnological researches in Crete, Report of the British Association for the Advancement of Science, Vol. 78, pp. 344-350, 1909.

Hawes C.H., Duckworth W.L.H. - Archaeological and Ethnological researches in Crete, Report of the British Association for the Advancement of Science, Vol. 79, pp. 287-291, 1910.

Hawes C.H., Duckworth W.L.H. - Archaeological and Ethnological researches in Crete, Report of the British Association for the Advancement of Science, Vol. 80, pp. 228-256, 1911.

Hawes C.H., Hawes H.B. - Crete, the forerunner of Greece, London, 1909.

Körner T. - Bericht über rassenkundliche Untersuchungen in Lakonien als Beitrag zu einer Rassenkunde Griechenlands, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 39, pp. 90-116, 1940.

Körner T. - Bericht über rassenkundliche Untersuchungen in Monembasia und Areopolis an der Südküste des Peloponnes, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 71, pp. 116-129, 1939.

Koumaris J. - Comptes Rendus de la Société Hellénique d'Anthropologie 1925-1927, 1928-1930, 1931-1933, Revue Anthropologique, Vol. 38, pp. 291-298, 1928, Vol. 41, pp. 70-80, 1931, Vol. 44, pp. 248-259, 1934. (+foundation of Hellenic Anthropological Society)

Koumaris J. - On the Morphological Variety of Modern Greeks, Man, Vol. 48, pp. 126-127, 1948.

Luschan F. von - Beiträge zur Anthropologie von Kreta (+review L'Anthropologie, Vol. 24, pp. 554-556, 1913), Berlin, 1913.

Manolis S. et al. - Secular changes in body formation of greek students, Human Evolution, Vol. 10, No. 3, pp. 199-204, 1995.

McGeorge F. - The Minoans: Demography, physical variation and affinities, London, 1983.

Néophytos A. - Le Grec du Nord-Est de l'Asie Mineure, L'Anthropologie, Vol. 2, pp. 25-35, 1891.

Ornstein - Statistischer anthropologischer Untersuchungen in Griechenland, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 9, pp. 39-41, 1877.

Ornstein - Über Farbe der Augen, Haare und Haut der heutigen Bewohner Griechenlands, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 11, pp. 305-306, 1879.

Pittard E. - Contribution à l'étude anthropologique des Grecs, Archives suisses d'anthropologie générale, Vol. 1, pp. 7-36, 1914.

Pittard E. - Contribution à l'étude anthropologique des Grecs d'Europe (Dobrodja), Revue mensuelle de l'École d'anthropologie de Paris, Vol. 12, pp. 415-424, 1902 (also Bulletin de la Société des sciences de Bucarest, Vol. 11, pp. 469-481, 1902).

Pitsios T.K. - Anthropologische Untersuchung der Bevölkerung des Peloponnes unter besonderer Berücksichtigung der Arwaniten und Tsakonen (+here), Anthropologischer Anzeiger, Vol. 44, pp. 215-225, 1986.

Pitsios T.K. - Heiratskreise und anthropologische Differenzierung der Bevölkerung auf dem Peloponnes, Griechenland, Anthropologischer Anzeiger, Vol. 41, No. 3, pp. 225-235, 1983.

Poulianos A. - Η προέλευση των Ελλήνων, Αθήνα, 1962.

Roberts D.F. - The Cretans. A Geographical Analysis of Some Aspects of Their Physical Anthropology, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 84, pp. 145-157, 1954.

Rosinski B. - Wyspa Kreta przedhistoryczna i wspolczesna pod wzgledem anthropologicznym [The Island of Crete in the prehistoric and modern period, an anthropological essay], Kosmos, Lwow, Vol. 50, pp. 584-637, 1925.

Schiff F. - Beiträge zur Anthropologie der südlichen Peloponnes (Die Mani), Vol. 46, pp. 14-40, 1914.

Schiff F. - Beitrag zur Anthropologie von Kreta (Die Eparchie Pyrgiotissa), Vol. 46, pp. 8-13, 1914.

Stéphanos C. - Carte des mensurations figuré à l'Exposition universelle de 1889, in Deniker, Les races de l'Europe, Paris, 1884.

Stéphanos C. - Grèce, VII Anthropologie, Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, Série 4, Vol. 10, Paris, 1884.

Stéphanos C. - La Grèce au point de vue naturel, ethnologique, anthropologique, démographique et médical, Paris, 1884.

Valaoras V.G. - Biometric studies of army conscripts in Greece: Mean stature and ABO blood-group distribution, Human Biology, Vol. 42, No. 2, pp. 184-201, 1970.

Velde G. - Anthropologische Untersuchungen und Grabung in einer Höhle der jüngeren Steinzeit auf Lefkas, Zeitschrift für Ethnologie, Vol. 44, pp. 845-864, 1912.

Weisbach A. - Die Schädelform der Griechen (+review Revue d'Anthropologie, Vol. 11, pp. 550-557, 1882), Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien , Vol. 11, pp. 72-97, 1882.