Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018

Πικρές αλήθειες για την ανθρωπολογία

Η φυσική ανθρωπολογία είναι μια καλά εδραιωμένη επιστήμη, με πάνω από ενάμιση αιώνα δραστηριότητας, με σαφείς θεωρητικές βάσεις και συγκεκριμένες ερευνητικές μεθόδους. Ειδικά ο κλάδος της φυλετικής ανθρωπολογίας είναι ο πλέον υποσχόμενος για την ανθρώπινη σκέψη, εφόσον διακρίνει τους ανθρώπους σε φυλές με διαφορετικά σωματικά και ψυχικά γνωρίσματα, τα οποία επηρεάζουν ποικιλοτρόπως τα έθνη, την ιστορία και τον πολιτισμό.

Ωστόσο, η μελέτη της φυλετικής ανθρωπολογίας, με περίοδο ακμής τα τέλη του 19ου αιώνα έως τα μέσα του 20ου, μπορεί να προχώρησε σημαντικά, αλλά δεν έφτασε σε μια πλήρη εμβάθυνση στην ανθρώπινη διαφοροποίηση. Υπάρχουν ακόμα σκοτεινά σημεία που δεν έχουν διαλευκανθεί, καθώς επίσης έχουν μείνει αρκετές εσφαλμένες εντυπώσεις. Θα αναφέρουμε κάποιες πικρές αλήθειες για την ανθρωπολογία, που θα πρέπει να γνωρίζει όποιος ασχολείται με τη φυλετική ανθρωπολογία...


1. Στην Ευρώπη η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού είναι Αλπικοί ή Κρομανοειδείς. Οι Νορδικοί και οι Μεσογειακοί είναι ελάχιστοι στην Ευρώπη. Διαρκώς γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν Νορδικά γνωρίσματα ακόμη και εκεί που δεν υπάρχουν, λόγω της αποθέωσης του τύπου αυτού από μερίδα ανθρωπολόγων. Κάθε ξανθίζων αυτομάτως θεωρείται ότι είναι Νορδικός, ενώ μπορεί να οφείλεται σε Βαλτική, Διναρική ή ΚΜ επίδραση. Συχνά μάλιστα, όλοι οι ΚΜ τσουβαλιάζονται με τους Νορδικούς, ενώ είναι ξεκάθαρα διαφορετικοί φυλετικοί τύποι. Αντίστοιχα και με τους Μεσογειακούς, όπου σχεδόν οποιοσδήποτε μπορεί να ταξινομηθεί έτσι, αρκεί να έχει σκούρα μαλλιά, ενώ συνήθως πρόκειται για Αλπικούς, Διναρικούς, Αρμενοειδείς, Κρομανοειδείς και οτιδήποτε άλλο. Οι Μεσογειακοί είναι μειοψηφία ακόμη και στις "Μεσογειακές" χώρες, οι Νορδικοί είναι μειοψηφία ακόμα και σε "Γερμανικές" χώρες. Οι λόγοι που υπερεκτιμούνται οι Νορδικοί και οι Μεσογειακοί είναι ψυχολογικοί, όλοι θέλουν να ταυτίζονται με φυλετικούς τύπους που θεωρείται ότι διαθέτουν κάτι το ευγενές. Όσοι μελετούν αντικειμενικά την φυλετική ανθρωπολογία της Ευρώπης, θα πρέπει να σταματήσουν να βρίσκουν παντού Νορδικούς και Μεσογειακούς και να εστιάσουν στον Αλπικό και στον Κρομανοειδή τύπο. Να μελετήσουν τα γνωρίσματά τους, τον ψυχισμό τους και τα συμπεράσματα θα βγουν αβίαστα.

2. Τα μαύρα μαλλιά και τα καστανά μαλλιά θα πρέπει να μελετώνται ξεχωριστά. Στις ανθρωπολογικές μελέτες, τα καστανά μαλλιά συχνά συγχωνεύονται με τα μαύρα μαλλιά. Όμως η απόσταση μεταξύ τους είναι μεγάλη, πολλές φορές μεγαλύτερη και από αυτή μεταξύ ανοιχτών καστανών και ξανθών. Το ζήτημα δεν έχει μελετηθεί σε βάθος. Η ύπαρξη καστανών αλλά και μαύρων μαλλιών εντός φυλετικού τύπου υποδεικνύει ότι υπάρχουν υποκλάδοι εντός του τύπου, με την διαφοροποίηση πιθανότατα να συνδέεται και με άλλα στοιχεία του φαινοτύπου. Συνεπώς, τα καστανά μαλλιά θα πρέπει να μελετώνται ξεχωριστά από τα μαύρα, έτσι πιθανόν να εντοπίσουμε εξελικτικές μικροδιαφοροποιήσεις εντός των σκουρόμαλλων φυλετικών τύπων.

3. Ο προσωπικός δείκτης παρουσιάζει σημαντική διακύμανση εντός φυλετικού τύπου. Στα τυπικά γνωρίσματα των φυλετικών τύπων συνηθίζουμε να δίνουμε και χαρακτηρισμό περί του προσωπικού δείκτη, π.χ. οι Διναρικοί είναι λεπτοπρόσωποι, οι Αλπικοί είναι ευρυπρόσωποι, κτλ. Ο προσωπικός δείκτης είναι ο εκατοστιαίος λόγος του εύρους των ζυγωματικών προς το ύψος του προσώπου. Μια μικρή διαφοροποίηση στο εύρος των ζυγωματικών, μεταβάλλει σημαντικά τον προσωπικό δείκτη. Υπάρχουν μεν κάποιες σαφείς τάσεις περί σχήματος προσώπου στους φυλετικούς τύπους, αλλά δύσκολα ισχύουν για κάθε ένα άτομο του εκάστοτε τύπου. Η αστάθεια του προσωπικού δείκτη φαίνεται ιδιαίτερα στο ζήτημα των Κρομανοειδών, οι οποίοι μπορεί να είναι από λεπτοπρόσωποι με μεγάλο ύψος προσώπου, ιδίως στη βόρεια Ευρώπη, έως ευρυπρόσωποι, εάν τα ζυγωματικά είναι πολύ έντονα. Μάλιστα, η κλασική ταξινόμηση σε λεπτοπρόσωπες, μεσοπρόσωπες και ευρυπρόσωπες φυλές, αφορά αποκλειστικά στους άνδρες. Οι γυναίκες έχουν πιο ευρύ πρόσωπο, με τουλάχιστον 2 μονάδες χαμηλότερο προσωπικό δείκτη. Γενικότερα, τα διαθέσιμα στοιχεία για τον προσωπικό δείκτη στον πλανήτη δεν είναι πολλά, ενώ οι περισσότερες μελέτες δεν τον εξετάζουν συνδυαστικά με τους φυλετικούς τύπους, συνεπώς είναι δύσκολο να γίνει αντιστοίχιση. Τάσεις στον προσωπικό δείκτη υπάρχουν, που αρκούν για έναν γενικό χαρακτηρισμό ενός φυλετικού τύπου, όμως η διακύμανση του προσωπικού δείκτη είναι αρκετή και αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην ατομική φυλετική ταξινόμηση.

4. Οι Αλπικοί δεν είναι Ευρωπιδικοί. Είναι απώτερα εξωευρωπαϊκής καταγωγής, προέρχονται από την κεντρική Ασία, ως μακρινό παρακλάδι των μογγόλων. Το ότι έχουν λευκό δέρμα, με ελαφρά κιτρινίζουσα τάση, δεν τους κάνει αυτομάτως Ευρωπιδικούς, άλλωστε υπάρχουν Ευρωπιδικοί, όπως οι του Ινδικού τύπου, που δεν έχουν λευκό δέρμα. Η συνάφειά των Αλπικών-Βαλτικών με τους μογγόλους είναι ξεκάθαρη στα σωματικά γνωρίσματα. Τάση ευρυπρόσωπίας και μεσορρινίας, βραχυσκελία, βραχυκεφαλία και ενδομορφική σωματοδομή είναι στοιχεία που ταυτίζονται με αυτά που βρίσκουμε σε μογγόλους της κεντρικής Ασίας. Επίσης, ο ψυχισμός τους είναι παρόμοιος με αυτόν των μογγόλων, δηλαδή είναι συνετοί, συντηρητικοί, άτολμοι, παθητικοί και εύστροφοι. Για όσους μελετούν αντικειμενικά την ανθρωπολογία, δεν μπορούν να μην διαπιστώσουν ότι τα σωματικά, αλλά και τα ψυχικά γνωρίσματα των Αλπικών-Βαλτικών δεν έχουν καμία σχέση με αυτά των μεσο-δολιχοκέφαλων, (μεσο-)εξωμορφικών, λεπτόρρινων Νορδικών, Ατλαντοειδών, Κρομανοειδών και Μεσογειακών. Μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικούς κόσμους. Ωστόσο, συνυπάρχουν στην Ευρώπη για χιλιετίες, σε συνθήκες έντονης μίξης μεταξύ τους. Είναι  δύσκολο να παραδεχτεί κάποιος ότι οι Αλπικοί δεν είναι Ευρωπιδικοί και μάλιστα εξωευρωπαϊκής καταγωγής, καθώς οι Αλπικοί είναι συμπαθείς έως χρήσιμοι και πιθανότατα αποτελούν τον πιο πολυπληθή φυλετικό τύπο της Ευρώπης, ακόμα και οι περισσότεροι ανθρωπολόγοι ήταν μάλλον Αλπικοί. Όσο συμπαθείς και να είναι, η επιστήμη αποδεικνύει ότι οι Αλπικοί δεν είναι Ευρωπιδικοί. Η αυξητική τους τάση σταδιακά μετασχηματίζει την Ευρώπη από διάφορες απόψεις.

29 σχόλια:

 1. "Η ύπαρξη καστανών αλλά και μαύρων μαλλιών εντός φυλετικού τύπου υποδεικνύει ότι υπάρχουν υποκλάδοι εντός του τύπου, με την διαφοροποίηση πιθανότατα να συνδέεται και με άλλα στοιχεία του φαινοτύπου."

  Δηλαδή Μεσογειακοί, Αλπικοί,Διναρικοί,Κρομανοειδείς,ακόμα και Ατλαντοειδείς,που παρουσιάζουν και μαύρα μαλλιά και καστανά,αυτό υποδηλώνει φυλετική διαφοροποίηση εντός του φαινοτύπου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Επιτέλους το γράψατε οι αλπικοί είναι Μογγόλοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ταγματασφαλίτηϟϟ10 Ιουλίου 2018 στις 7:00 π.μ.

   Χαρακτηριστικό παράδειγμα μογγολο-αλπικού μπούλη απο κεντρική Ευρώπη(Βέλγιο):
   https://bnk.tijd.be/wp-content/uploads/Alain_vas07-e1450363003803.jpg

   Διαγραφή
 3. Θα μπορούσε κάποιος να μου πει εάν αυτός ο Αμερικάνος γενετιστής είναι Κρομανοειδής?

  https://www.google.gr/search?q=Eric+Topol&client=opera&hs=qyg&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj5t_j1gJPcAhVE2aQKHZGXA7wQiR4IvAE&biw=1880&bih=943#imgrc=doSt0YwCQyAVdM:

  https://www.google.gr/search?q=Eric+Topol&client=opera&hs=qyg&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj5t_j1gJPcAhVE2aQKHZGXA7wQiR4IvAE&biw=1880&bih=943#imgdii=m0-hEqDsHOiHWM:&imgrc=_bjioRvAGgAf2M:

  https://www.google.gr/search?q=Eric+Topol&client=opera&hs=qyg&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj5t_j1gJPcAhVE2aQKHZGXA7wQiR4IvAE&biw=1880&bih=943#imgrc=U3QnFHqfpMOrPM:

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δηλαδή με λίγα λόγια, η Ευρωπαϊκή λευκή ομοεθνεία όπως την έχουμε τόσα χρόνια στο μυαλό μας ουσιαστικά ΔΕΝ υπάρχει..! Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων οι Αλπικοί και οι Βαλτικοί ΔΕΝ είναι Ευρωπαίοι και απέχουν παρασάγγες από αυτούς, ενώ οι Ινδικές μαϊμούδες είναι Ευρωπαίοι!! Τότε για ποιά φιλετική διαφύλαξη της Ευρώπης μιλάμε, για ποιά λευκή γενοκτονία συζητάμε που υποτίθεται συντελείται από τους "εχθρούς"?? Το σύνθημα White power με το οποίο γαλουχηθηκαμε πάει στα τσακίδια... Ας μπούνε λοιπόν όσοι θέλουν ασιάτες και αφρικανοί στην Ευρώπη και ας επιμηχθούν όσο θέλουν με τους ανύπαρκτους κατ' εσάς Ευρωπαίους... τι μας πειράζει? Και εγώ από αύριο γράφω στα τέτοια μου τον φιλετισμό και το σάιτ σας και παω να τεκνοποιήσω με καμμία πακιστανή (Ινδική) από την οδό Μενάνδρου... ΣΥΝΈΛΘΕΤΕ...!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ταγματασφαλίτηϟϟ10 Ιουλίου 2018 στις 4:43 μ.μ.

   Την αλήθεια γράφει το άρθρο!!!

   Σύγκριση μογγολο-βαλτικού Πούτιν με κινέζο:
   https://static.businessinsider.com/image/4ec3fd616bb3f7301f000037/image.jpg

   Αν νομίζεις οτι αυτοί οι μογγολο-βαλτικοί είναι λευκοί Ευρωπαίοι είσαι γελασμένος!!!

   https://i.wpimg.pl/O/644x/d.wpimg.pl/1605361202--1899024728/magdalena-frackowiak.jpg

   http://m.cdn.blog.hu/an/antropologiai-tipusok/image/8_1.jpg

   https://images.cdn.yle.fi/image/upload//w_1198,h_674,f_auto,fl_lossy,q_auto/13-3-8329489.jpg

   Πωπωπω πολύ ευρωπαϊκές φυσιογνωμίες!!!

   Διαγραφή
  2. Ταγματασφαλίτηϟϟ10 Ιουλίου 2018 στις 4:49 μ.μ.

   Ρωσική οικογένεια!!!

   https://ibb.co/mQYscT
   https://ibb.co/dgAuro
   https://ibb.co/mh7qWo

   Γελάει ο κόσμος με τους "Ευρωπαίους" βαλτικούς!!!
   Μογγόλοι του θανατά είναι!!!
   Απλά επειδή πολλοί έχουν ανοιχτά χαρακτηριστικά,μπλε μάτια και ανοιχτά καστανά ή ξανθά μαλλιά,οι διάφοροι φετιχιστές τους θεωρούν εσφαλμένα Ευρωπαίους!

   Διαγραφή
  3. Πάντως στο πρώτο μήνυμα δημοσίευσες δυο Φίννους με μεγαλύτερη λαπωνική επίδραση από ότι συνήθως, δηλαδή με σχετικά πρόσφατο πρόγονο Λάπωνα, όπως ο Χάκκινεν. Το αστείο είναι πως στη δυτική Ευρώπη θεωρούνται υπεράριοι ορισμένες φορές.

   Διαγραφή
 5. ΟΙ ΤΥΠΙΚΟΙ ΑΛΠΙΚΟΙ ΕΧΟΥΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ.......ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΑΙΝΡΙΖ ΧΙΜΛΕΡ ΠΟΥ ΘΥΜΙΖΕ ΙΑΠΩΝΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΠΙΚΑΝΘΟΥ.......ΑΠΛΑ ΟΙ ΤΥΠΙΚΟΙ ΑΛΠΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΛΟΓΩ ΕΠΙΜΕΙΞΙΩΝ.....ΑΛΠΙΚΟΣ ΗΤΑΝ ΚΙ Ο ΝΙΤΣΕ ΑΛΛΑ Η ΟΨΗ ΤΟΥ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΠΙΟ "ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ" ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΧΙΜΛΕΡ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Οἱ παρατηρήσεις 1 & 4 εἶναι ὅλα τὰ λεφτά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Εγώ προβληματίζομαι γιατί όλοι αγχώνονται με τους αριθμούς και την υπογεννητικότητα; Αν δεν γεννούν καποιοι σημαίνει ότι δεν θέλουν να υπάρχουν. Η ιδεολογία μας έχει να κάνει με την ποιότητα όχι με την ποσότητα! Ας μην εστιάσουμε τόσο πολύ στα λάθος σημεία! Ας υπάρχουν λιγώτεροι λευκοί αλλά ανώτεροι ποιότικα! Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να μας απασχολεί αυτό!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Μελαχρινός ή Ξανθός υπεράνθρωπος;

  http://1.bp.blogspot.com/-i1GfygHFLzg/TVdWqfvi92I/AAAAAAAAApI/85vWwqT_A9k/s1600/SupermanChristopherReeve.jpg

  https://vignette.wikia.nocookie.net/marveldatabase/images/5/50/Wilhelm_Lohmer_%28Earth-616%29_002.jpg/revision/latest/scale-to-width-down/250?cb=20110717005436

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Πάντως οι Βαλτικοί,παρά τα ξανθίζοντα μαλλιά και τα ανοιχτά μάτια τους,έχουν πολλά περισσότερα μορφολογικά γνωρίσματα της μογγολικής τους καταγωγής, από ότι οι Αλπικοί.Οι Αλπικοί ξεκάθαρα,τις περισσότερες φορές φαίνονται πιο Ευρωπαίοι από τους Βαλτικούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ταγματασφαλίτηϟϟ10 Ιουλίου 2018 στις 4:34 μ.μ.

   Ειδικά οι λεγόμενοι ανατολικοί βαλτικοί(east baltid) κανονικά δεν θα έπρεπε να θεωρούνται λευκοί Ευρωπαίοι!!!

   Διαγραφή
 10. Η αλήθεια είναι ότι οι δολιχοκέφαλοι φαινότυποι αποτελούν μειοψηφία συνολικά στην Ευρώπη ενώ οι γενικώς βραχυκέφαλοι Αλπικοί-Βαλτικοί-Διναρικοί συνεχώς αυξάνονται και εγκαθιδρύονται.

  Στους μοντέρνους καιρούς οι δολιχοκέφαλοι φαινότυποι μαζικά συρρέουν σε εκφυλιστικές φιλελέ και αριστερές ιδεολογίες ενώ Αλπικοί και Διναρικοί ασπάζονται συντηρητικές ιδέες.

  Για τα Κρομανοειδή, Νορδικά και Μεσογειακά ΈΘνη τί να πούμε;; Πρώτα σε εκφυλισμό και υλισμό. Ακόμα και στα Έθνη τους, οι ΚΜ και οι Νορδικοί σπανίως έχουν καλές δουλειές αφήνοντας τις αστικές ασχολίες σε Βαλτικούς και Αλπικούς.

  Η Αλπικο-Διναρική Βόρεια Ιταλία έχει ξεκάθαρα ανώτερη θέση από την Μεσογειακή και Διναρική Νότια Ιταλία της μαφίας, της ανοργανωσιάς και των ενστίκτων. Ο Ιταλικός στρατός το 1940 που διαμαρτυρόταν για την...έλλειψη καφέ εσπρέσσο, έγινε κιμάς από την τότε Αλπικο-Διναρική Ελλάδα, ενώ οι Μεσογειακοί είτε την κάνανε ως αστοί είτε πήγαν μακά στο ΚΚΕ ως αντάρτες.

  Για ποίους δολιχοκέφαλους μας λέτε ρε παιδιά ύστερα;; Αυτούς που είναι πανταχού απόντες από την ύστερη Ευρωπαϊκή ιστορία με εξαίρεση μονάχα τον κατά το ήμισυ Νορδικό, Αδόλφο Χίτλερ;; Ο Ναπολέων θυμίζω υπήρξε βραχυκέφαλος και ξεκάθαρα Αλπικοδιναρικός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για να μην συγκρίνουμε τις πληθωρικές Αλπικές και Βαλτικές γυναίκες με τις φεμινίστριες Μεσογειακές και τις κρύες και δίχως κα πύλες Νορδικές/Κρομανοειδής ανδρογυναίκες.

   Διαγραφή
  2. Οι Αλπικές και οι Βαλτικές είναι καλές μόνο εάν είναι μίξη.

   Διαγραφή
  3. Ο Χίτλερ είναι λιγότερο από το ήμισυ νορδικός. Μεσοκέφαλος, έχει ισχυρά διναρικά και αλπικά στοιχεία, και δευτερευόντως νορδικά. Ανήκει και αυτός στο έξοχο φυλετικό δείγμα αλπικοδιναρικών με νορδική πρόσμειξη που χαρακτηρίζει τις πλέον ευγενείς φυλές: Δωριείς, Ρωμαίοι, Λομβαρδοί κ.α.

   Διαγραφή
  4. Μέγας Ναπολέων μεσογειακός από Κορσικη

   Διαγραφή
  5. http://fyletika.blogspot.com/2014/11/blog-post_4.html

   μάτια να έχεις,και όλα θα τα δεις...Μόνο οι τυφλοί δεν βλέπουν...

   Διαγραφή
 11. https://www.protothema.gr/stories/article/803587/i-eugoniki-kai-oi-upostiriktes-tis-stin-ellada/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Παντως εγω προτιμω τους ΚΜ,τους Αλπικους και τους Βαλτικους απο τους βρωμερους Διναρικους . Επισης συμπαθω πιο πολυ τους Κινεζους, Ιαπωνες, Κορεατες απο τους Αλβανιαριδες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μάλλον έχεις δεχθεί Διναρικό μπουλινγκ μικρός

   Διαγραφή
  2. Στο σχολειο υπηρχαν αρκετοι φαινοτυποι Τις καλυτερες σχολικες επιδοσεις τις ειχαν οι Μεσογειακοί και οι Αλπικοι. Οι Διναρικοι δημιουργουσαν συνεχως προβληματα με την αποκρουστικη, βαρβαρη, κατσαπλιαδικη, σιχαμενη συμπεριφορα τους. Οι Αλβανιαριδες ειναι οτι πιο σιχαμενο υπαρχει.

   Διαγραφή
 13. Αξίζουν συγχαρητήρια στο διαχειριστή. Εγώ έψαχνα στο Google φυλετικές πληροφορίες και τυχαία έπεσα στο μπλογκ που μου άνοιξε τα μάτια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Πιστευεω οτι οι η ευρωπη ειναι μια ιδεα οχι η "φυλη" αλπικοι-βαλτικοι ειναι στην ουσια μια οικογενεια r1b- r1a στον ιδιο μογγολοειδες κλαδο.Η ομαδα r1b ας πουμε ειναι σε τεραστιο ποσοστο(47%) r1b η οποια ειναι η φυλη bashkir η οποια ειναι τουρκικη(οχι η δηθεν τουρκια απεναντι) θα λεγατε οτι τουλαχιστον η μιση ευρωπη(και βαλε) προηρθε απο τουρκικες μογγολοειδης η αλμπινοειδεις βραχυκεφαλες νομαδες? η η ομαδα r1a η οποια ειναι σε μεγαλα ποσοστα στην ινδια θα μπορουσαν να ειναι απλως αλμπινοειδης ινδοι που μεταναστευσαν στο βορρα λογω κλιματος? ενα το κρατουμενο.ως προς τους τους διναρικους(μιξη μεσογειακου-μαυρα χαρακτηριστικα και αλπικου-βραχυκεφαλια)ανθρωποι των χωραφιων,καθαροι βλαχοι και οξυθυμοι οταν τους θιξεις την βλαχοπερηφανεια τους,περιεργη μιξη.απο την αλλη οι μεσογειακοι ειναι πιο συναισθηματικοι αλλα ισως αυτο να ειναι προιον της χαμηλης αυτοεκτιμησης τους η ψευτοκαλοσυνη και το δηθεν η δεν βαριεσαι,κλασσικος μεσογειακος θα τους δεις πωλητες σε κανα φαστ φουντ γυραδικα σερβιτορους σε καραβια η μαγειρες παντα τοσο συναισθηματικος που δεν μπορει να βγαλει ακρη με τον εαυτο του ,οι αλπικοι πολυ βραδεις και φιλησυχοι πολιτες που θα βρεις σιγουρα σε γραφειο η ανωτερες επιστημες(γιατροι,δικηγοροι).Οι βαλτικοι το παιζουν ευρωπη και καλα μαζι με τους pontid,gorid(εκτος απο τους east nords,οι μονοι στην αν.ευρωπη που με εντυπωσιασαν)ειναι απλως μιξη μογγολοειδων με βραχυκεφαλους αλμπινους βαλτικους λογω κλιματος η μεταλλαξης dna.τωρα στους νορδικους για μενα υπαρχουν οι νοθοι,οι νορδικοι"light mediterranean",οι γυναικωτοι οι οποιοι εχουν γκει φασεις,οι νορμαλ με το υφος αγαλματος τους οποιους βλεπεις σε ταινιες,μεγαλες θεσεις επιστημωνων ,οι νορδομογγολοι μιξη με σαμι η ουννους κλπ.ως δολιχοκεφαλοι ευρωπιδικοι μεσογειακοι-νορδικοι παρα τις ψυχικες και σωματικες διαφορες δεν παυουμε να ειμαστε στον ιδιο κλαδο.βεβαια οι νορδικοι υστερουν στον κοσμο της φαντασιας και της δημιουργιας νεων ιδεων που ο μεσογειακος την εχει μεσα του ως δημιουργος πολιτισμων,εφευρεσεων,αν οι μεσογειακοι δημιουργουσαν τον νορδικο κοσμο θα ηταν τελειος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Ο Ταμερλάνος ή Τιμούρ Χαν γνωρίζει κάποιος αναγνώστης την ακριβή του φυλετική καταγωγή ?

  Ήτο Ουιγούρος , Ουζμπέκος

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των αναγνωστών τους.