Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018

Περιβάλλον ή κληρονομικότητα; Μια στατιστική έρευνα του Karl Pearson


Το γράφημα δείχνει την συσχέτιση που εμφανίζουν τα διάφορα γνωρίσματα συμπεριφοράς, υγείας και εμφάνισης σε σχέση με το περιβάλλον και την κληρονομικότητα. Προέρχεται από μελέτη του Άγγλου μαθηματικού Karl Pearson με τίτλο "The Relative Strength of Nurture and Nature".

Στην καριέρα του ο Pearson προσπάθησε να ποσοτικοποιήσει το πρόβλημα nature vs nurture, εισάγοντας τον συντελεστή συσχέτισης. Έκανε έρευνες σε χιλιάδες άτομα ώστε να συγκεντρώσει επαρκή στατιστικά στοιχεία. Αναλυτικοί πίνακες με τα αποτελέσματα δίνονται στη δημοσίευση.

Ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ δύο γεγονότων είναι 1, όταν το ένα γεγονός ισχύει όποτε ισχύει και το άλλο. Όταν ο συντελεστής συσχέτισης είναι 0, τότε τα δύο γεγονότα είναι ανεξάρτητα. Το γράφημα δείχνει ότι δεδομένα του περιβάλλοντος είχαν πολύ μικρή συσχέτιση με τα σωματικά, ψυχολογικά και παθολογικά γνωρίσματα των ατόμων του δείγματος. Οι συντελεστές συσχέτισης βρίσκονται συνήθως από 0 έως 0,1 κάτι που δείχνει...
μια μικρή επίδραση. Μερικές φορές ο συντελεστής είναι και αρνητικός, δηλαδή ένα δεδομένο του περιβάλλοντος που θεωρείται ευνοϊκό, έχει οδηγήσει στο αντίθετο αποτέλεσμα από πλευράς εμφάνισης, συμπεριφοράς ή υγείας. Αντιθέτως, ο συντελεστής συσχέτισης της κληρονομικότητας είναι κατά πολύ υψηλότερος και βρίσκεται τυπικά κοντά στο 0,5. Λογικό, εφόσον λαμβάνουμε τα γνωρίσματά μας κατά μέσο όρο ισόποσα από τους δύο γονείς. Δηλαδή, αν ένας γονέας μας έχει ένα γνώρισμα, τότε το γνώρισμα του απογόνου σχετίζεται κατά 50% με αυτό του γονέα, κάτι που είναι αναμενόμενο στατιστικά.

Προκύπτει ότι η κληρονομικότητα έχει μεγαλύτερη σημασία για την διαμόρφωση της υγείας, της εμφάνισης και της συμπεριφοράς ενός ατόμου από ότι το περιβάλλον. Δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε την αξία του περιβάλλοντος, όμως η επίδρασή του είναι μικρή. Αν θέλουμε πραγματικά να βελτιώσουμε την κοινωνία, θα πρέπει να στραφούμε στην κληρονομικότητα. Και εύκολα διαπιστώνουμε ότι η κληρονομικότητα συνδέεται με τον φυλετικό παράγοντα, εφόσον οι διάφορες φυλές διαθέτουν εκ φύσεως συγκεκριμένα σωματικά γνωρίσματα και ψυχικές προδιαθέσεις.

Το έργο του Karl Pearson είναι μνημειώδες, παρότι άγνωστο στο ευρύ κοινό. Με την μαθηματική του πληρότητα, βάλθηκε και απέδειξε την πρωτοκαθεδρία της κληρονομικότητας έναντι του περιβάλλοντος. Οι απόψεις του Pearson θα πρέπει να γίνουν κτήμα κάθε μορφωμένου ανθρώπου και εν τέλει να διαπεράσουν κάθε κομμάτι της κοινωνίας.

1 σχόλιο:

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των αναγνωστών τους.