Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018

Η φυλετική σύνθεση της Βουλγαρίας

Μια αναλυτική φυλετική μελέτη του πληθυσμού της Βουλγαρίας βρίσκουμε στη δημοσίευση του Βούλγαρου ανθρωπολόγου R. Stoev με τίτλο "Anthropological Types in Bulgarian Population around 1940 – Regional and Local Level" που βρίσκουμε στο περιοδικό Acta morphologica et anthropologica. Εξετάστηκε ο πληθυσμός από όλες τις επαρχίες, με σκοπό να εντοπιστούν τα φυλετικά στοιχεία της χώρας και η γεωγραφική κατανομή τους. Το ζήτημα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και μάλιστα η μελέτη εφαρμόζει αποκλειστικά την τυπολογική προσέγγιση, που είναι και το κύριο ζητούμενο στην φυλετική επιστήμη. Η μελέτη είναι πολύ πρόσφατη, γεγονός ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, που ταυτόχρονα γεννά προβληματισμό για το πώς γίνεται στη γειτονική Βουλγαρία να γίνονται τυπολογικές φυλετικές μελέτες, ενώ στην Ελλάδα να βρισκόμαστε στο απόλυτο σκοτάδι.

Αρχικά, ο Stoev κάνει μια αναδρομή στις σημαντικότερες ανθρωπολογικές μελέτες που έχουν γίνει στη Βουλγαρία. Μελέτες έχουν υλοποιήσει οι Vatev, Popov, Πουλιανός και μια Βουλγαρική εθνική έρευνα. Ωστόσο, οι περισσότερες μελέτες...
εμφανίζουν γενικά αποτελέσματα για ολόκληρη την χώρα και όχι ειδικά ανά επαρχίες. Ο Stoev έλαβε τις αναλυτικές μετρήσεις του Popov, ώστε να εξετάσει την αναλυτική φυλετική σύνθεση της Βουλγαρίας ανά επαρχία. Το δείγμα αποτελούνταν από 5725 άνδρες από όλες τις επαρχίες της Βουλγαρίας. Τα άτομα ταξινομούνται φυλετικά βάσει του συνδυασμού ανθρωπολογικών χαρακτηριστικών που εμφανίζουν. Οι φυλετικοί τύποι της χώρας είναι έξι: Μεσογειακός, Κρομανοειδής (Pontean ή Atlanto-Mediterranean), Διναρικός, Αλπικός, Νορδικός (Atlanto-Baltic στο κείμενο) και Βαλτικός.

Η ταξινόμηση γίνεται αντικειμενικά βάσει ανθρωπολογικών μετρήσεων και παρατηρήσεων. Λαμβάνονται υπόψη το ανάστημα, ο κεφαλικός δείκτης (ΚΔ), ο προσωπικός δείκτης (ΠΔ) και ο γενικός χρωματισμός.

Μεσογειακός: χαμηλό ανάστημα, ΚΔ<81, ΠΔ>88, σκούρος χρωματισμός.
Κρομανοειδής: υψηλό ανάστημα, ΚΔ<81, ΠΔ>88, σκούρος ή ενδιάμεσος χρωματισμός.
Διναρικός: υψηλό ανάστημα, ΚΔ>81, ΠΔ>88, σκούρος χρωματισμός
Αλπικός: χαμηλό ανάστημα, ΚΔ>81, ΠΔ<88, σκούρος χρωματισμός
Νορδικός: υψηλό ανάστημα, ΚΔ<81, ΠΔ>88, ανοιχτός χρωματισμός
Βαλτικός: οποιοδήποτε ανάστημα, ΚΔ>81, ΠΔ<88, ανοιχτός χρωματισμός

Όσοι δεν εντάσσονται στους παραπάνω συνδυασμούς, κατατάσσονται ως μικτοί.

Τα ποσοστά τους στο σύνολο της χώρας είναι τα εξής:

Μεσογειακός: 6,19%
Κρομανοειδής: 33,82%
Διναρικός: 13,88%
Αλπικός: 2,75%
Νορδικός: 6,75%
Βαλτικός: 1,63%
Μικτοί: 35,00%

Το όριο για χαμηλό ή υψηλό ανάστημα εκείνη την εποχή ήταν το 1.70m, κάτι που εισάγει προβλήματα στην ταξινόμηση και είναι ο πιθανότερος λόγος για την υποεκτίμηση του ποσοστού των Αλπικών. Επίσης, στους Βαλτικούς ο χρωματισμός θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει και τον ενδιάμεσο. Πιθανόν το ποσό των μικτών να αντιστοιχεί κυρίως σε Αλπικούς και Βαλτικούς.

Εδώ να κάνουμε μια επισήμανση για τον τύπο Pontid (Pontean στο κείμενο). Ο κανονικός τύπος Pontid αντιστοιχεί στον Κρομανοειδή, όπως στην παρούσα μελέτη του Stoev. Στο ιστολόγιο χρησιμοποιούμε τον τύπο Pontid ως North Pontid, που αντιστοιχεί τυπικά σε σλαβικούς πληθυσμούς. O κανονικός Pontid είναι στην πραγματικότητα Κρομανοειδής, οπότε δεν υπάρχει λόγος να προστίθεται ως επιπλέον τύπος. Μάλιστα, μερικοί όταν δεν θέλουν να ταξινομήσουν κάποιον ως Μεσογειακό, εισάγουν τον αυθαίρετο όρο Pontid. Από την άλλη, ο (North) Pontid, όπως τον χρησιμοποιούμε εδώ, είναι μια ειδική περίπτωση που εντοπίζεται σε νότια Ρωσία, Ουκρανία και όμορες χώρες και αξίζει φαινοτυπικά να επισημαίνεται λόγω ιδιομορφίας. Στη μελέτη του Stoev, ο Pontean ή Atlanto-Mediterranean είναι ο Κρομανοειδής.

Τα αποτελέσματα των ταξινομήσεων ανά επαρχία δίνονται υπό μορφή πίνακα αλλά και χάρτη, ώστε να φανεί η γεωγραφική κατανομή των φυλετικών στοιχείων. Με κεφαλαίο γράμμα παρουσιάζονται οι τύποι με ποσοστό άνω του 20% στην επαρχία και με μικρό γράμμα οι τύποι με ποσοστό 10-19,9%. Ο χάρτης είναι ο εξής:


Βλέπουμε ότι υπάρχει σημαντική ετερογένεια στη χώρα. Βραχυκέφαλοι Διναρικοί και Αλπικοί επικρατούν στα βόρεια και ειδικά στα βορειοδυτικά της χώρας, ενώ μεσο-δολιχοκέφαλοι Κρομανοειδείς και Μεσογειακοί επικρατούν στα νότια της χώρας και ειδικά στα νοτιοανατολικά, δηλαδή στην Ανατολική Ρωμυλία. Ωστόσο, υπάρχουν θύλακες βραχυκεφαλίας στα νότια προς την Ροδόπη και την Ανατολική Θράκη και θύλακες μεσο-δολιχοκεφαλίας στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας και στον Δούναβη.

Αν εξετάσουμε την φυλετική ιστορία της περιοχής, θα δούμε ότι τα αρχικά θρακικά φύλα, λόγω ιδιοσυγκρασίας και αρχαίων περιγραφών, αποτελούνταν κυρίως από Κρομανοειδείς πληθυσμούς. Η Ελληνική επιρροή με τις αρχαίες αποικίες στη νότια Θράκη και στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας και επί Βυζαντινής εποχής, επειδή η Θράκη βρίσκονταν κοντά στο κέντρο της Αυτοκρατορίας, εισήγαγε τον Μεσογειακό τύπο στην Ανατολική Ρωμυλία και στην παραλιακή ζώνη. Οι Διναρικοί επεκτάθηκαν ανά τους αιώνες και εισήλθαν από τα δυτικά, όπου βρίσκεται ο πυρήνας τους. Οι Αλπικοί υπήρχαν στην περιοχή και το ποσοστό τους σίγουρα υποεκτιμάται στη μελέτη. Οι Βαλτικοί εισήλθαν με τους σλάβους τον Μεσαίωνα και επίσης υποεκτιμώνται, όσοι κατοικούν στα Βαλκάνια γνωρίζουν την εμφανή Βαλτικότητα των Βουλγάρων. Αν υπάρχουν κάποιοι λίγοι μογγόλοι, αποτελούν τους απογόνους των πραγματικών μογγόλων Βουλγάρων που έδωσαν το εθνωνύμιο στους γείτονες, παρότι ο γενικός πληθυσμός έχει ελάχιστα μογγολικά στοιχεία και αποτελείται κυρίως από Βαλκανικούς φαινοτύπους.

Το συμπέρασμα είναι ότι στη Βουλγαρία υπάρχει αρκετή ετερογένεια στον πληθυσμό. Το βόρειο κομμάτι της χώρας είναι κυρίως Διναρικό και Αλπικό, ενώ το νότιο κυρίως Κρομανοειδές και Μεσογειακό. Η φυλετική σύνθεση και η κατανομή των φυλετικών τύπων μπορεί να ερμηνευθεί βάσει της ιστορικής διαδρομής της χώρας. Τα αποτελέσματα προσφέρουν σημαντική πληροφορία για την μελέτη της ανθρωπολογικής δομής, του πολιτισμού και της ιστορίας της χώρας. Μελέτες σαν και αυτή θα πρέπει να διεξάγονται σε κάθε πολιτισμένη χώρα του κόσμου.

43 σχόλια:

 1. τελικα θα γινει καποιο αρθρο για τους north pontid οπου να περιγραφονται τα ψυχικα τους χαρακτηριστικα καθως και τα εξωτερικα τους και γενικα να γινει μια αναλυτικη παρουσιαση του φαινοτυπου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν και δεν συμφωνώ με το άρθρο του διαχειριστή διότι ο Pontid δεν έχει καμμία σχέση με κρομανοειδείς θα σου πω οτι τα ψυχικά χαρακτηριστικά τους είναι λίγο πολύ τα ίδια.Κράτη που υπάρχουν Pontids και North Pontids είναι σχετικά μαύρα χάλια.Αν πάρεις παρσδειγμα την Ελλάδα,Βουλγαρία,Ρουμανία κλπ βαλκάνιες χώρες με αρκετούς Pontids θα δεις φτώχεια,εξαθλίωση,διαφθορά κλπ.

   Χώρες πάλι με North Pontids που σωστά αναφέρεται και στο άρθρο σχετίζεται με σλάβους αλλά και με βλάχους(θα έλεγα) είναι επίσης τραγικές.Όλα τα βαλκάνια και η ανατολική ευρώπη όπως χώρες σαν την ουκρανία,ρωσία,πολωνία κλπ είναι υπό ανάπτυκτες χαβούζες με διαφθορά,μαφίες,πουτάνες,κλπ.Σε όλα αυτά εννοείται έχει παίξει ρόλο και το σάπιο οικονομικό σύστημα του κομμουνισμού.

   Διαγραφή
 2. Είδατε τον Ριχάρδο το λαμόγιο τι Αρμενοειδή σκατόφατσα έχει ο ποντικός;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γερή μπάζα έκανε αλλά δεν του συγχώρεσαν ότι τα έτρωγε μόνος του. Οι μεγαλύτεροι απατεώνες όλων των εποχών, οι Συριζαίοι, αντί να πάνε να κλειστούνε μόνοι τους φυλακή πιάνουν Τσοχατζόπουλους, Σώρρες και Ριχάρδους.

   Διαγραφή
  2. αρμενοειδης τυπικος, υποχθονιος πονηρατζας με εφεση στην διαχειρηση χρηματος και στην κομπινα.
   παρασιτο

   Διαγραφή
  3. Είστε σίγουροι ότι είναι Αρμενοειδής;

   Διαγραφή
  4. Διναρικος οχι αρμενοειδης.

   Διαγραφή
  5. Ό,τι να 'ναι...Διναρικός λέει ο άλλος...
   Εντάξει, εγώ λέω Νορδικός!

   Διαγραφή
  6. Το μονο αρμενοειδες πανω του ειναι οι φαβοριτες,το ντυσιμο,το χρυσο το ρολοι,τα 100 κιλα που δημιουργουν το λεγομενο halo effect,κατα τ'αλλα εχει την κλασικη αλπικοδιναρικη-berid(κμ)φατσα ιταλου μαφιοζου συν οτι ειναι γαλανοματης και αυτον τον συνδιασμο λευκο δερμα,μαυρο μαλλι,γαλαζια ματια θα τον βρεις στην ιταλια κυριως,μηπως κι ο μπερλουσκονι αν αφησει φαβοριτες γινει αρμενοειδης;λολ

   Διαγραφή
  7. Ναι ρε γαμωζωο διναρικος είναι κυρίως. Οι αρμνεοειδεις εχουν κοντά στρογγυλά κεφάλια, οχι τέτοια ματιά και φυσικά είναι μαυριδεροι με μαύρα σκούρα μαλλιά.Οπως γράφει και ο φίλος από κατω μοιαζει περισσότερο με Ιταλό ακόμα και βαλκανιο πάρα Τούρκο,Αρμένιο η δυτικό Ασιάτη.

   Τρολακια τους έχετε κάνει όλους αρμενοειδεις...

   Διαγραφή
  8. Την είπες τη μαλακία σου πάλι πίθηκα.Μάθε πρώτα να βάζεις τόνους στις λέξεις γύφτο,και μετά καταπιάνεσαι με τις ταξινομήσεις. Ηλίθιο πιθηκοειδές.

   Διαγραφή
  9. Dinarid+CM με αλπική επίδραση κυρίως στο endomorph κορμί.

   Του εύχομαι ολόψυχα καρκίνο.

   Διαγραφή
  10. Μπασταρδακι διναρικο υπανθρωπο μογγολακι παρε μπουλο απο μεσογειακο φυλετικο forum μην σου γαμησω την καριόλα βαλκανια μανα. Που σου θιξαμε την σάπια φυλή σου υπανθρωπο βραχυκεφαλο ζώο.Διναρικος είναι σαν τον καριολη τον πατέρα σου.

   Διαγραφή
  11. τα ματια και η μυτη αρμενοειδη κλασικα.
   τι διναρικοτητα μου λες εσυ?

   Διαγραφή
  12. https://scontent-sof1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/179624_126693667397878_6818882_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent-sof1-1.xx&oh=86a1debb410013f6799f351ecca5a5c3&oe=5CAFD5F9

   διναρικη μυτη λεει... ρε μας δουλευεις?

   Διαγραφή
  13. https://scontent-sof1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/26907820_1615206408546589_6070588417881762646_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent-sof1-1.xx&oh=9a2eb81f76b96923ffa735370783da09&oe=5CAC4332

   AΡΜΕΝΟΕΙΔΗΣ!

   Διαγραφή
  14. ΑΡΜΕΝΟΕΙΔΗΣ ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΜΠΕΛΑΛΗΣ ΜΑΧΑΙΡΟΒΓΑΛΤΗΣ30 Νοεμβρίου 2018 στις 1:36 π.μ.

   Σας ξεβράκωσε ο 1:10 ανάπηρα παπαγαλάκια,απανωτές τις τρώτε όπως ο τυπάς εδώ στο 7:54( http://www.youtube.com/watch?v=50zFiGubduU ) ,υπόψην όλα αυτά σας τα λέει ένας ξανθός γαλανομάτης ατλαντοειδής-ΚΜ τον πόυλο μασκαρεμένες μεσογειακές οροθετικές-lgbt αδερφάρες.

   Διαγραφή
  15. εν τω μεταξυ το πανω χειλος ανυπαρκτο και το κατω φουσκωτο σε σχεση, χαρακτηριστικο των αρμενοειδων και ο αλλος λεει διναρικος....

   μαλλον θα του μοιαζει. ελεος

   Διαγραφή
  16. Ο τυπάκος είναι καθαρότατος αρμενοειδής.Καμμιά σχέση με διναρικό η αλπικό η οτι άλλες μαλακίες γράφουν κάποιοι εδώ μέσα,ακόμα και κάτι περί κρομανοειδή διάβασα.

   Υπέρ βραχυκέφαλος που αγγίζει flat occiput,μεγάλο φαρδύ μέτωπο με κλίση προς τα πάνω,μύτη υπερλεπτορινική(αν και δεν κυρτίζει),κάτω χείλος μεγάλο κια φουσκωτό που καλύπτει το ανύπαρκτο πάνω(χαρακτηριστικό των αρμενοειδών),ενδομορφία και μάτια μεγάλα και γουρλωμένα.Τα χρώματα δεν παίζουν κανέναν ρόλο.Υπάρχουν λευκοί σχετικά αρμενοειδείς και υπάρχουν σκούροι σαν γύφτοι διναρικοί.

   Διαγραφή
 3. Οι φυλετικόι τύποι έχουν συγκεκριμένες ομάδες αίματος; π.χ οι διναρικοί να έχουν Β ομάδα αίματος;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Κατα την γνώμη σας,εκτός των Ευρωπαϊκών φυλών(που όλες είναι φυλετικά αξιόλογες),ποιά άλλα έθνη στον κόσμο θεωρείται υψηλά σε φυλετικό επίπεδο και πολιτισμό;Προσωπικά,εκτός Ευρώπης θεωρώ Αίγυπτο,Ιαπωνία,Ινδία.Ιραν,Κίνα,Ρωσσία,Λατινικές χώρες και Ισραήλ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αίγυπτος τραγική χώρα με φανατικούς ισλαμιστές.Οι περισσότεροι είναι αραβοποιημένοι και έχουν χάσει την παλιά ιστορική ταυτότητα τους.Δεν πλησιάζεις ούτε για πλάκα.Ειδικά τις γυναικέες τις θεωρούν κυριολεκτικά ζώα.

   Ιαπωνία μεγάλη χώρα με ιστορία,πολιτισμό,σοβαρή αναπτυγμένη οικονομία αλλά πάντα κάτω απο τους δυτικούς και πλέον τσιράκι της αμερικής.Σαν άνθρωποι έχουν πολύ υψηλό δείκτη νοημοσύνης αλλά στα ψυχικά χαρακτηριστικά ρομποτάκια με βαριά ψυχολογικά προβλήματα.Απο τις πρώτες χώρες σε αυτοκτονία στο πλανήτη.

   Κίνα..μεγάλο μπουρδέλο χάνει η μάνα το παιδί κλπ.Πάρς πολλοί με ένα οικονομικό σύστημα που δεν τραβάει.Θα μου πεις οτι οικονομικό σύστημα και να ακολουθήσουν ενα δις πληθυσμός δύσκολα θα ανταπεξέλθει.Στα ψυχικά χαρακτηριστικά τα ίδια με τους ιάπωνες.Γενικά οι ανατολικό ασιάτες είναι πιο ψυχροί και απο τους βορειοευρωπαίους.

   Ρωσία,ίσως το πιο διεφθαρμένο κρατίδιο επι γης.Κανονικοί μαφιόζοι που έπεσε ο κομμουνισμός και μια μερίδα λαμόγιων πρώην διευθυντών έβαλαν τις χερούκλες τους στο μέλι και τρώνε στην υγεία των κορόιδων ενώ ο λαός δεν έχει ψωμί να φάει.Κάτι σαν την Ελλαδίτσα ένα πράγμα.Απο ψυχικά χαρακτηριστικά αρκετά ψυχροί,με σοβαρές παρενέργειες θα έλεγα απο τον κομμουνισμό.Οι άνδρες έχουν σοβαρό θέμα με το αλκοόλ.Οι γυναίκες καταλήγουν πόρνες.Κάτι ήξερε ο Αδόλφος και δεν τους γούσταρε.

   Λατινική Αμερική οτι χειρότερο.Φτώχεια εξαθλίωση,δολοφονίες,μαφίες κλπ.Εκεί δε που υπάρχουν οι ιθαγενείς τα πράγματα χειροτερεύουν.Σε σφάζουν για πλάκα.Ίσως η Αργεντινή να σώζει λίγο την κατάσταση λόγο εννοείται των αρκετών ευρωπαίων κατοίκων.Υπάρχει και ένα αξιοσέβαστο ποσοστό μεσογειακών απο Ισπανία και Ιταλία.

   Ισραήλ..δεν έχω να πω κάτι!Ένς φτιαχτό κράτος που έχει τις πλάτες της αμερικής και των σιωνιστών.Υπάρχει βίντεο και συνέντευξη στο διαδικτύο του Jacob Rotchild που παραδέχεται οτι η οικογένεια του έφτιαξε το Ισραήλ.Το τι κάνουν τόσα χρόνια στους άραβες εκεί είναι σφαγή.Αλλά με τις πλάτες του θείου Σαμ κάνουν τους μάγκες.

   Πέραν της ευρώπης και της καυκάσιας φυλής όλοι οι υπόλοιποι είναι σχετικά αδιάφοροι.

   Διαγραφή
  2. Για την Ινδία δεν ανέφερες κάτι;Που είναι λαός υψηλού πολιτισμού και σχετίζεται άμεσα με τον εθνικοσοσιαλισμό.Επίσης,ανέφερες οικονομικά και κρατικά στοιχεία εγώ ανέφερα για την ποιότητα του φυλετικού τους προφίλ και τα πολιτισμικά τους παράγωγα.
   Χαίρε!

   Διαγραφή
  3. Κάνεις σύγκριση μεταξύ επιπέδου Κίνας και Ιαπωνίας και ξεχνάς να αναφέρεις ότι η Ιαπωνία στην ουσία ξεκίνησε μέσω εποικισμού στο νησί από φύλλα από την Κίνα.Επίσης,δανείστηκε πολλά από τον Κινεζικό πολιτισμό και κουλτούρα.
   Τέλος,για τους λαούς του Καυκάσου,όπως οι φίλοι μας οι Αρμένιοι,οι Γεωργιανοί,οι Αζέροι,Τσετσένοι κτλ,γενικά ποιους θεωρείς με σημαντικό πολιτισμό στον Καύκασο;

   Διαγραφή
  4. Ποια εννοείς Ευρωπαϊκή και ποια Καυκάσια φυλή;
   Επίσης,στην Ευρώπη δεν είναι όλες οι φυλές καθαρές.Π.χ οι Γερμανοί έχουν στοιχεία Ούνων ειδικά οι Οστρογότθοι(από το γερμανικό ost=ανατολικά,δηλ.της Ευρώπης).Οι Βούλγαροι είναι τουρκικό φύλο που εκχριστιανίστηκε,οι Ούγγροι ασιατικό φύλο επίσης.

   Διαγραφή
  5. Οι ούννοι αφομοιώθηκαν σε γερμανικές φυλές τύπου γότθοι κλπ που ουδεμία σχέση έχουν με τους σημερινούς γερμανούς.Οι υπόλοιποι γύρισαν πίσω στις στέπες και αναμείχθηκαν με άλλους τουρκικούς λαούς.

   Οι βούλγαροι δεν έχουν τουρκική καταγωγή,ίσως ελάχιστη.Σλάβοι και παλεοβαλκάνιοι είναι κυρίως γι αυτό και βλέπεις αρκετούς μεσογειακούς.

   Οι ούγγροι επισής το ίδιο με τους βούλγαρους.

   Ιαπωνία και Κίνα είναι τραγικοί λαοί με βαριά ψυχολογικά προβλήματα τι φυλετική ποιότητα περιμένεις να συ γράψω...η λέξη γέλιο είναι άγνωστη στην γλώσσα τους.Δεν έχουν χιούμορ,αντικοινωνικοί και πρώτοι σε αυτοκτονίες.Με ένα σκυλί μπορείς να βγάλεις καλύτερη συνεννόηση.Όσο για τον πολιτισμό σου έγραψα οτι είναι αρεστός ως έναν βαθμό,σε καμμία περίπτωση δεν συγκρίνεται με τον πολιτισμό της δύσης.

   Ινδία λαός υψηλού επιπέδου?Ρε φίλε όταν γράφουμε στο διαδύκτιο δεν πίνουμε τσιπούρα...!Τραγικός λαός με φυλετική κάστα για να ξεχωρίζει ο και καλά ο ινδοευρωπαίος indo-aryan απο τους darvidian.Πρώτη χώρα σε βιασμούς παγκόσμιος τι εθνικοσοσιαλισμός μου λες....ένα μουλάρι έχει περισσότερη αξία απο αυτούς τους πιθήκους.

   Όσο για γεωργιανούς και αρμένιους απλά μακριά.Αρμενοειδείς υπάνθρωποι που πέρα απο μπραβιλίκια,νύχτες,ληστείες κλπ δεν έχουν να συνεισφέρουν σε τίποτα.Τους θεωρώ στο ίδιο επίπεδο με τους αλβανούς.Κανονικά υπολείμματα του σάπιου κομμουνισμού + οτι είναι βραχυκέφαλα ζώα διναρικοί και αρμενοειδείς αντίστοιχα.Απλά μακριά απο καυκάσιους και βαλκάνιους υπέρ βραχυκέφαλους αγροίκους.

   Διαγραφή
 5. Κύριε διαχειριστή έχει πολύ ενδιαφέρον η φυλετική των αρχαίων Αιγυπτίων λόγω των σημαντικών πολιτισμικών επιτεύγματων τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Νομίζω οι Αιγύπτιοι τότε ανήκαν σε ενα μεσογειακό φύλο. Μπορεί να κάνω λάθος.

   Διαγραφή
  2. Έτσι είναι. Υπάρχουν και κάποιοι απόγονοι των αρχαίων αλλά οι περισσότεροι δεν έχουν καμία σχέση. Οι σημερινοί κάτοικοι της Αιγύπτου είναι αραβοειδεις.

   Διαγραφή
  3. Σαχάριοι ήταν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι.

   Διαγραφή
  4. Οι Αιγύπτιοι ήταν κυρίως Νότιοι Μεσογειακοί(Saharid).

   Διαγραφή
 6. Θα κάνετε στο μέλλον κάποιο άρθρο σχετικά με το ύψος των φυλετικών τύπων;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. https://www.youtube.com/watch?v=ZL5ypDtK9VU

  Διναρικη αδερφουλα....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Διναρομεσογειακός κυρίως το κεφάλι είναι ήπια βραχυκέφαλο και ίσως αγγίζει μεσοκεφαλία.Ο τύπος παρόλα αυτά είναι προκλητικός,τέτοια άτομα πρέπει να λείπουν απο τα σώματα ασφαλείας.

   Διαγραφή
 8. Ξέρει κάποιος τους φυλετικούς τύπους των Βλάχων?
  Τι γνώμη έχετε για τους Βλάχους?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αλπικοί,διναρικοί,north pontid και Pontid.

   Πολεμική φάρα κυρίως,αγρότες-κτηνοτρόφοι που έδωσαν μάχες το 21 και συνεισέφεραν στους απελευθερωτικούς αγώνες.

   Διαγραφή
  2. Ξέρουμε τίποτα για την καταγωγή τους ???

   Διαγραφή
  3. Οι 2 κυριες απόψεις :
   Η μία τούς θέλει γηγενείς ορεσιβιους Έλληνες που λατινοφωνισαν, μάλλον με την ένταξη τους στις Ρωμαϊκες Λεγεωνες.

   Η άλλη εκδοχή τούς θέλει νομάδες που κατέβηκαν με τα κοπάδια τους απτά Βόρεια Βαλκάνια και ότι είναι ουσιαστικά είναι Ρουμανοι στην καταγωγή.

   Διαγραφή
 9. Παιδιά η Ελλάδα είναι βραχυκέφαλη χώρα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Βραχυκέφαλη σε μεγάλο βαθμό ειδικά οι παλιότερες γενιές θα σου έλεγα και υπέρ βραχυκέφαλες.Οι νέες γενιές βγαίνουν αρκετά μεσοκέφαλες προς δοχιλοκέφαλες.Αλλά η πλειοψηφία της Ελλάς είναι διναρικοί και αλπικοί.Στα νότια προς νησιά και Κρήτη υπάρχει ένα αξιοσέβαστο ποσοστό δοχιλοκέφαλων αλλά όχι τρέλα πράγματα.Ειδικά η Κρήτη έχει αρκετούς διναρικούς και αρμενοειδείς που ρίχνουν σαφέστατα τον κεφαλικό δείκτη.

   Διαγραφή
 10. https://www.protothema.gr/greece/article/843415/autoi-oi-listes-ton-fortigon-me-ta-akriva-eboreumata-pano-apo-1

  Υπάνθρωποι βραχυκέφαλοι τουρκοκαυκάσιοι πίθηκες...λουστείτε τους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των αναγνωστών τους.