Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018

Οι θεμελιώδεις νόμοι της ανθρωποκοινωνιολογίας

Τα κοινωνικά φαινόμενα επηρεάζονται σε βαθύτερο επίπεδο από την φυλετική σύσταση του πληθυσμού. Κι ενώ διαισθητικά οι περισσότεροι το αντιλαμβάνονται, αναλυτικά στοιχεία για την σύνδεση κοινωνικών συμπεριφορών και φυλής άρχισαν να συσσωρεύονται με την ανάπτυξη της επιστήμης της φυσικής ανθρωπολογίας. Ενδεικτική προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η δημοσίευση του Αμερικανού κοινωνιολόγου Carlos Closson, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Political Economy, υπό τον τίτλο "The Fundamental Laws of Anthropology". Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από το βιβλίο του Georges Vacher de Lapouge με τίτλο Les sélections sociales και αναλύει τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης της κοινωνιολογίας υπό το πρίσμα της φυσικής ανθρωπολογίας.

Η ανθρωπολογία είναι προορισμένη να φέρει μια επανάσταση στις πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες. Παρότι τα κοινωνικά φαινόμενα καθορίζονται από συγκεκριμένους νόμους, αυτοί οι νόμοι δεν έχουν γίνει ακόμη αντιληπτοί από τους θεωρητικούς και τους μελετητές, σε βαθμό που η ίδια η επιστήμη της κοινωνιολογίας...
και οι απόψεις που διατυπώνονται να προκαλούν σκεπτικισμό ή ακόμη και να γίνονται περίγελος. Η εφαρμογή της ανθρωπολογίας για την μελέτη της κοινωνίας υπόσχεται σημαντικά αποτελέσματα. Παρέχει μια επιστημονική εξήγηση της ιστορικής διαδρομής των πολιτισμών, δείχνοντας ότι αυτή εξαρτάται από τις βιολογικές διαδικασίες.

Ο πρώτος μελετητής που διέκρινε το βιολογικό υπόβαθρο των κοινωνικών φαινομένων ήταν ο Arthur de Gobineau. Το έργο του ανέδειξε την σημασία του φυλετικού παράγοντα στην διαμόρφωση του χαρακτήρα, του πολιτισμού και της ιστορικής διαδρομής των εθνών. Η σπίθα ήταν αρκετή, ώστε να ανάψει η φλόγα της επιστημονικής αναζήτησης. Σε επίπεδο ανθρωπομετρίας, πρώτος ο Durand de Gros εντόπισε την διαφορά στον κεφαλικό δείκτη μεταξύ του αστικού και αγροτικού πληθυσμού στην επαρχία Aveyron της Γαλλίας. Παρόμοια αποτελέσματα βρήκε ο Calori στην Ιταλία, ενώ ο Jacoby επεσήμανε ότι οι πόλεις ελκύουν τα ικανότερα άτομα, αλλά δεν μελέτησε το ζήτημα από φυλετικής άποψης. Η μελέτη της κοινωνιολογίας υπό το πρίσμα της ανθρωπολογίας, οδήγησε στην δημιουργία του κλάδου της ανθρωποκοινωνιολογίας από τον Georges Vacher de Lapouge. Ισχυρή επιρροή άσκησαν και οι μελέτες του Otto Ammon στη Βάδη.

Ο Lapouge προσπάθησε να διατυπώσει τους θεμελιώδεις νόμους της ανθρωποκοινωνιολογίας, βάσει των μελετών του. Οι βασικοί φυλετικοί τύποι που μελέτησε είναι ο ξανθός δολιχοκέφαλος Νορδικός, που κατοικεί κυρίως στην βόρεια Ευρώπη και ο καστανός βραχυκέφαλος Αλπικός τύπος που κατοικεί κυρίως στην κεντρική Ευρώπη, ενώ αναγνώριζε ότι στη νότια Ευρώπη κατοικούν οι καστανοί δολιχοκέφαλοι Μεσογειακοί. Επειδή ο Lapouge μελέτησε την κεντρική Ευρώπη, οι νόμοι στους οποίους κατέληξε αναφέρονται στη συγκριτική μελέτη της συμπεριφοράς του Νορδικού και του Αλπικού τύπου.

Νόμος της κατανομής του πλούτου: Σε χώρες που κατοικούνται από Νορδικούς και Αλπικούς, οι πρώτοι κατέχουν περισσότερα σε σχέση με το μερίδιο που τους αντιστοιχεί αναλογικά.

Ο παρακάτω πίνακας δίνει τους φόρους και τα κρατικά έσοδα συγκριτικά από τα 20 πιο δολιχοκέφαλα και τα 20 πιο βραχυκέφαλα διαμερίσματα της Γαλλίας.

 
Τα πιο δολιχοκέφαλα διαμερίσματα είναι πιο πυκνοκατοικημένα, πιο πλούσια, πιο δραστήρια, με περισσότερη ιδιοκτησία, ισχυρή βιομηχανία, ανθηρό εμπόριο, που οδηγούν σε υψηλότερους οικονομικούς δείκτες. Τα στοιχεία δείχνουν τις υψηλότερες ικανότητες των Νορδικών στην οικονομική ανάπτυξη. Στην βόρεια Ιταλία, οι πιο δολιχοκεφάλες επαρχίες δίνουν περισσότερους φόρους από ότι οι πιο βραχυκέφαλες επαρχίες. Στη νότια Ιταλία, τα πράγματα είναι αντίστροφα. Η μελέτη υποδεικνύει ότι στα βόρεια, όπου υπάρχουν Νορδικοί η οικονομία βελτιώνεται, ενώ στη νότια Ιταλία, οι δολιχοκέφαλοι που είναι Μεσογειακοί ή εξωευρωπαϊκά στοιχεία, έχουν μικρότερη φοροδοτική δυνατότητα. Βέβαια, οι διαφορές δεν είναι μεγάλες, λόγω της έντονης μίξης. Επίσης, οι βραχυκέφαλοι στην Ιταλία, όπως και στη Γαλλία, έχουν μεγαλύτερη ιδιοκτησία γης, δηλαδή είναι περισσότερο προσκολλημένοι στη γη. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι σε έντονα Νορδικές χώρες, όπως ΗΠΑ, Αγγλία, Ολλανδία, κτλ. η οικονομία είναι ισχυρή.

Νόμος του υψομέτρου: Σε περιοχές που κατοικούν μαζί Νορδικοί και Αλπικοί, οι πρώτοι συγκεντρώνονται στα χαμηλότερα υψόμετρα.

Η ζώνη όπου κατοικεί ο Νορδικός τύπος αντιστοιχεί περίπου στην υψομετρικά χαμηλή ζώνη γύρω από τη Βόρεια Θάλασσα και τη Βαλτική Θάλασσα. Στη Γαλλία και στην Αυστρία, εντοπίζεται κυρίως στις πεδινές και παραποτάμιες ζώνες. Οι Αλπικοί κατοικούν στο κέντρο της Ευρώπης, με τον πυρήνα τους να βρίσκεται στις ορεινές περιοχές. Στη Γαλλία η βραχυκεφαλία κυριαρχεί όσο το υψόμετρο μεγαλώνει. Στις κοιλάδες των ποταμών, ο κεφαλικός δείκτης πέφτει, ενώ στις γειτονικές ορεινές περιοχές αυξάνεται αμέσως. Παρόμοια αποτελέσματα βρήκε ο Ridolfo Livi στην βόρεια Ιταλία. Σε κάποιες χώρες, όπως Αγγλία ή Ισπανία, ο νόμος δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, λόγω του ότι δεν υπάρχουν βραχυκέφαλοι.

Νόμος της συγκέντρωσης στις πόλεις: Οι σημαντικότερες πόλεις βρίσκονται σχεδόν πάντοτε στις δολιχοκέφαλες περιοχές, ή στο λιγότερο βραχυκέφαλο τμήμα των βραχυκέφαλων περιοχών.

Ο νόμος αυτός ισχύει σχεδόν για όλες τις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας. Στο Βέλγιο και στην Γερμανία τα μεγάλα αστικά κέντρα ακολουθούν τον νόμο αυτό. Το ίδιο ισχύει στη Βιέννη, καθώς και στις περισσότερες πόλεις της βόρειας Ιταλίας. Σχετίζεται άμεσα με τον επόμενο νόμο.

Νόμος του κεφαλικού δείκτη στα αστικά κέντρα: Ο κεφαλικός δείκτης στα αστικά κέντρα είναι χαμηλότερος από αυτόν των γειτονικών αγροτικών περιοχών.

Διάφοροι Γάλλοι ανθρωπολόγοι έδειξαν ότι ο νόμος βρίσκει εφαρμογή στα αστικά κέντρα της Γαλλίας. Για παράδειγμα, στο Bordeaux της Γαλλίας ισχύουν οι εξής κεφαλικοί δείκτες για την πόλη και τα τέσσερα προάστια:


Στη Rennes, 67 κάτοικοι της πόλης έχουν μέσο κεφαλικό δείκτη 82,8 ενώ 100 κάτοικοι της γειτονικής αγροτικής επαρχίας έχουν κεφαλικό δείκτη 84,7. Στη Βάδη της Γερμανίας, οι κάτοικοι της Καρλσρούης έχουν μέσο κεφαλικό δείκτη 81,4 ενώ οι κάτοικοι της γειτονικής επαρχίας 83,0. Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν σε Mannheim, Heidelberg και Lörrach. Ο παρακάτω πίνακας δέιχνει ότι το ποσοστό των δολιχοκέφαλων είναι υψηλότερο στις πόλεις, από ότι στις γειτονικές αγροτικές περιοχές. Μάλιστα, με βάση άλλους πίνακες προκύπτει ότι οι πόλεις έχουν υψηλά ποσοστά καστανών μαλλιών και επειδή η Βάδη βρίσκεται στη νοτιοδυτική Γερμανία, τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι στις πόλεις μαζεύονται όχι μόνο Νορδικοί, αλλά και Μεσογειακοί.


Στην Αυστρία, τα υψηλότερα ποσοστά δολιχοκέφαλων εντοπίζονται στην πόλη της Βιέννης και έπειτα στα προάστια. Οι περισσότεροι βραχυκέφαλοι εντοπίζονται στα χωριά της επαρχίας. Στην Ιταλία, ο νόμος δεν βρίσκει πάντοτε εφαρμογή, ειδικά στη νότια Ιταλία, όμως αυτό ίσως οφείλεται στην ύπαρξη Μεσογειακών και όχι Νορδικών, όπως στη βόρεια. Γενικότερα, οι πόλεις τείνουν να προσελκύουν τα πιο δολιχοκέφαλα στοιχεία του πληθυσμού από τις περιοχές που την περικλείουν. Αν η γειτονική επαρχία είναι κατά μέσο όρο βραχυκέφαλη και η πόλη δολιχοκέφαλη, τότε θα τείνει να κάνει και την πόλη βραχυκέφαλη, παρότι θα αντλούνται τα πιο δολιχοκέφαλα στοιχεία της επαρχίας.

Νόμος της μετανάστευσης: Σε έναν πληθυσμό που βρίσκεται σε διαδικασία μετακίνησης, το λιγότερο δολιχοκέφαλο στοιχείο είναι αυτό που μεταναστεύει.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι αποικίες αποτελούνται από πιο δολιχοκέφαλο πληθυσμό σε σχέση με την μητρόπολη. Κλασικό παράδειγμα είναι οι ΗΠΑ, όπου ο πληθυσμός είναι κυρίαρχα δολιχοκέφαλος, παρότι δέχτηκε μετανάστευση και από χώρες με αρκετούς βραχυκέφαλους. Παρόμοια στοιχεία προκύπτουν και για τις περιπτώσεις εσωτερικής μετανάστευσης. Οι μελέτες του Lapouge στη νότια Γαλλία, έδειξαν ότι τα άτομα που μεταναστεύουν σε άλλες επαρχίες είναι πιο δολιχοκέφαλα από αυτά που μένουν πίσω.

Νόμος των γάμων: Τα πιο δολιχοκέφαλα στοιχεία τείνουν να επιλέγουν συζύγους πιο μακριά από την περιοχή που γεννήθηκαν, σε σχέση με τα πιο βραχυκέφαλα στοιχεία.

Είναι άμεση συνέπεια του προηγούμενου νόμου, εφόσον οι πιο δολιχοκέφαλοι μετακινούνται συχνότερα, με αποτέλεσμα να βρίσκουν πιο συχνά και σύζυγο εκτός του τόπου όπου μεγάλωσαν. Οι μετρήσεις του Lapouge σε άτομα που γεννήθηκαν σε διαφορετική επαρχία από αυτήν που γεννήθηκαν οι γονείς τους, δείχνουν ότι είναι πολύ πιο δολιχοκέφαλα από ότι τα παιδιά από ντόπιους γονείς. Γεγονός που προέρχεται από τους πιο δολιχοκέφαλους γονείς μετανάστες.

Νόμος συγκέντρωσης των δολιχοκέφαλων: Τα τμήματα του πληθυσμού που μεταναστεύουν, έλκονται περισσότερο από κέντρα δολιχοκεφαλίας.

Η έμφυτη φιλοδοξία και η ενεργητικότητά τους, ωθούν τους δολιχοκέφαλους στα αστικά κέντρα, όπου βρίσκουν περισσότερες ευκαιρίες για επαγγελματική επιτυχία και κοινωνική ανέλιξη. Οι μετρήσεις του Ammon έδωσαν τα περισσότερα στοιχεία προς αυτήν την κατεύθυνση. Οι παρακάτω πίνακές του για την Καρλσρούη και το Φράιμπουργκ δείχνουν ότι τα πιο δολιχοκέφαλα στοιχεία επιδεικνύουν υψηλότερη κινητικότητα.

 
Επειδή οι πόλεις αντλούν τα πιο δολιχοκέφαλα στοιχεία της επαρχίας, οι επαρχιακές περιοχές γύρω από τις πόλεις γίνονται σταδιακά όλο και πιο βραχυκέφαλες.

Νόμος της αστικής εξάλειψης: Η ζωή στα αστικά κέντρα δρα επιλεκτικά υπέρ των δολιχοκέφαλων σε σχέση με τα πιο βραχυκέφαλα στοιχεία.

Προκύπτει από τον παραπάνω, με την επισήμανση του Lapouge ότι οι πόλεις τείνουν να μειώνουν την γεννητικότητα, με αποτέλεσμα οι πόλεις να αποτελούν καταβόθρες πληθυσμού και να χρειάζεται να αντλούν κατοίκους από την επαρχία.

Νόμος της κοινωνικής διαστρωμάτωσης: Ο κεφαλικός δείκτης είναι χαμηλότερος και το ποσοστό των δολιχοκέφαλων μεγαλύτερο στις ανώτερες τάξεις σε σχέση με τις κατώτερες τάξεις.

Οι μετρήσεις του Chalumeau στην Ελβετία έδειξαν ότι οι ανώτερες τάξεις έχουν μεγάλα ποσοστά υψηλού αναστήματος, υποδεικνύοντας ότι αποτελούνται σε σημαντικό βαθμό από Νορδικούς. Οι μετρήσεις του Livi έδειξαν ότι στη βόρεια Ιταλία οι ανώτερες τάξεις είχαν εμφανώς υψηλότερα ποσοστά δολιχοκεφαλίας από ότι οι χειρώνακτες και οι αγρότες. Ο Lapouge θεωρεί ότι προέρχεται από τις διαφορετικές δυνατότητες μεταξύ Νορδικών και Αλπικών που κατοικούν εκεί. Τα στοιχεία είναι περιορισμένα και χρειάζονται περισσότερα για να στοιχειοθετηθεί κάποια στέρεη διαπίστωση.

Νόμος των μορφωμένων τάξεων: Μεταξύ των μορφωμένων τάξεων, οι απόλυτες διαστάσεις του κεφαλιού, ιδιαίτερα το εύρος είναι μεγαλύτερο του μέσου όρου.

Μάλλον έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενους νόμους και τα στοιχεία που δίνονται δεν είναι αρκετά.

Νόμος των εποχών: Από την προϊστορική εποχή, ο κεφαλικός δείκτης παντού τείνει να αυξάνεται.

Όπως έχει φανεί σε πλήθος παλαιοανθρωπολογικών μελετών, προκύπτει ότι η αρχικά δολιχοκέφαλη Ευρώπη, έχει σταδιακά μεταβληθεί σε μεγάλα τμήματά της σε βραχυκέφαλη. Όμως αυτό που θα πρέπει να σημειωθεί είναι πως δεν μιλάμε για μια εξελικτική διαφοροποίηση των αρχικών φυλών, αλλά για μια αντικατάσταση των δολιχοκέφαλων φυλών από βραχυκέφαλες.


Οι νόμοι που διατύπωσε ο Lapouge μπορούν να συνοψιστούν στον εξής έναν: στον νόμο της μεγαλύτερης δραστηριότητας των Νορδικών, σε σχέση τουλάχιστον με τους Αλπικούς. Κατέχουν μεγαλύτερο πλούτο, συγκεντρώνονται στα αστικά κέντρα, μεταναστεύουν πιο εύκολα και ανέρχονται πιο εύκολα στις ανώτερες τάξεις λόγω του χαρακτήρα τους και όχι αναγκαστικά του πνεύματός τους. Οι Νορδικοί είναι δραστήριοι, οργανωτικοί και με ισχυρό χαρακτήρα, ενώ οι Αλπικοί είναι παθητικοί, συνετοί και ολιγαρκείς. Σε ευρύτερη κοινωνική κλίμακα, κάθε τύπος δημιουργεί συγκεκριμένες συμπεριφορικές τάσεις στον πληθυσμό.

Οι νόμοι που διατύπωσε ο Lapouge μπορεί να ήταν σχετικά πρώιμοι και πολλοί εξ αυτών χωρίς επαρκή τεκμηρίωση, όμως δείχνουν προς την σωστή κατεύθυνση. Το βασικότερο συμπέρασμα της εργασίας των Closson και Lapouge που πρέπει να κρατήσουμε είναι το εξής. Η φυλετική σύνθεση ενός πληθυσμού, με τα διαφορετικά εγγενή ψυχικά γνωρίσματα κάθε φυλής, διαμορφώνει κάθε πτυχή της κοινωνικής πραγματικότητας.

52 σχόλια:

 1. Οι Ισπανοί είναι φυλετικά ΚελτοΙβηρική ομάδα.Οι Κέλτες και οι Ίβηρες,τι φύλα είναι ξεχωριστά το καθένα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γεωγραφικός προσδιορισμός είναι. Είναι Κέλτες της Ιβηρικής και όχι μίξη Κελτών και Ίβηρων. Χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει πως δεν υπήρχαν Ίβηρες πριν την έλευση των Κελτών.

   Διαγραφή
 2. Στα Γρεβενά ποιος φυλετικός τύπος επικρατεί;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Εντυπωσιακό ότι έχουν γίνει τέτοιες έρευνες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Το χωριό μου βρίσκεται στα 665 μέτρα υψόμετρο. Μετράει για ορεινή περιοχή; Οι μισοί που μένουν μόνιμα ή και κατάγονται από το χωριό μου και από τα πολλά άλλα τριγύρω χωριά της περιοχής καταγωγής μου, της Φολόης, είναι δολιχοκέφαλοι γενικότερα. Επίσης πολλοί από την Ηλεία, και στις πεδινές, και στις ορεινές περιοχές της, είναι ξανθοί δολιχοκέφαλοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Απαντήσεις
  1. Μάλλον ξωτικά του Τόλκιν. Φαντασίες περί ξανθών δολιχοκέφαλων στην Ηλεία. Η περιοχή, ειδικότερα τα πεδινά, δεν είχε γηγενές ελληνικό στοιχείο γιατί τους είχαν εκτοπίσει οι Τούρκοι/μουσουλμάνοι ως επικυρίαρχοι. Μετά από την εθνεγερσία ήλθαν από την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία και τα Επτάνησα κι αγόρασαν τις εθνικοποιημένες εκτάσεις. Η πλειοψηφία αυτών δεν μπορούσε παρά να είναι από το κλασσικό, αλπικοδιναρικό, διναρο-κρομανοειδές και διναρο-μεσογειακό υπόστρωμα. Μιλώντας για τους Έλληνες πάντα κι όχι για τους γασμούλους, που έτσι κι αλλιώς ήταν λίγοι, αλλά μειώθηκαν ακόμα περισσότερο γιατί από τσιράκια των Φράγκων είχαν γίνει υπηρέτες των Οθωμανών. Ούτε και για τους γύφτους, που μετά το 1830 εκχριστιανίστηκαν.

   Διαγραφή
  2. Οι Γασμουλοι ειναι μπασταρδεμενοι γερμανοσποροι απογονοι φραγκων γι αυτο και η ξανθοτητα.

   Διαγραφή
  3. Επίσης ήταν πάντοτε λίγοι, δεν αφομοιώθηκαν ούτε κι αναδείχθηκαν στις κοινωνίες. Τελικά πολλοί από απομεινάρια των Φράγκων, έγιναν απομεινάρια Αλβανών και άλλων Οθωμανών αρχόντων. Παρότι σίγουρα υπάρχουν διάφοροι που τους φαντάζονται ξανθωπούς δολιχοκέφαλους κλπ, για τους περισσότερους ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Αυτό φυσικά και δεν σημαίνει πως η Ηλεία δεν έχει κάποιους ξανθούς, ούτε και πως οι γασμούλοι εκεί είναι μεγάλος αριθμός.

   Διαγραφή
  4. Ξανθοι δοχιλοκεφαλοι μονο στην Θεσσαλια και στην Βορεια Ελλαδα ανεμεσα στους βλαχους και τους Σαρακατσανους που σε μεγαλο βαθμο ειναι North Pontids,με ανοιχτο χρωμα δερματος,γαλαζοπρασινα ματια και εχουν ενα ευρωπαικο(βορειο μεν) αλλα ευγενες παρουσιαστικο.

   Διαγραφή
  5. Όχι, αυτό δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί όντως να το βρίσκουμε σε κάποιες ομάδες τους, αλλά το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει στο σύνολο. Βλάχοι και Σαρακατσάνοι είναι κατά κύριο λόγο ξανθωποί βραχυκέφαλοι με αλπικά και διναρικά στοιχεία, με βασική τους συνιστώσα το κοινό βαλκανικό υπόστρωμα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν έχουν και βόρεια στοιχεία, north pontid ή και κανονικά νορδικά. Αυτά όμως είναι διάσπαρτα σε σχεδόν όλους τους ελληνικούς πληθυσμούς σήμερα, ενώ τα ξανθά μαλλιά σπανίως στην Ελλάδα σχετίζονται άμεσα μαζί τους.
   Μπορεί και να φαίνεται περίεργο, αλλά ξανθοί δολιχοκέφαλοι σε μεγαλύτερους αριθμούς δεν βρίσκονται στην Μακεδονία και τη Θεσσαλία βόρεια Ελλάδα όπου η βραχυκεφαλία είναι συντριπτική, αλλά στη νότια ηπειρωτική, τη Θράκη και στην Ήπειρο. Η Θράκη ξεπερνά όλες τις άλλες περιοχές, καθώς ο corded νορδικός είναι εμφανής μεταξύ των Πομάκων. Όσο πιο νότια μάλιστα πηγαίνουμε στην ηπειρωτική Ελλάδα, βλέπουμε περισσότερα βόρεια στοιχεία, αν κι όχι ξανθούς. Η Πελοπόννησος έχει πάρα πολλούς πληθυσμούς που εμφανίζουν βόρεια και κρομανοειδή χαρακτηριστικά. Τους βλέπουμε και σε αμιγείς μορφές, αλλά πολύ περισσότερο σε επίδραση. Από τη νησιωτική Ελλάδα, βλέπουμε κυρίως στην Κρήτη όπου σημειώνεται σημαντική ξανθότητα κατά περιοχές και λιγότερο στα Επτάνησα. Σπάνια βλέπουμε αμιγείς βόρειους φαινότυπους, αλλά υπάρχει σαφής και διαδεδομένη επίδραση.

   Διαγραφή
  6. Φίλε δεν εννοώ οτι αυτές οι εθνοτικές ομάδες είναι μόνο North Pontids.Σίγουρα είναι κυρίως βραχυκεφαλοι αλπικοί και διναρικοί αλλά έχουν ενα αξιοσέβαστο ποσοστό του φαινότυπου North Pontid που ειναι μια μίξη corded και Pontid και κάποιες φορές ίσως να συνδιάζει και κάποιες βαλτικές επιδράσεις του τύπου Neodanubian.Οι βλάχοι και οι Σαρακατσάνοι ειναι άνθρωποι που ήρθαν απο πάνω και δυσκολα θα βρεις αρκετά σκούρους η μαυριδερούς οπως θες πες το που τους βλέπεις σε άλλους Έλληνες.Για τους Πομάκους επειδή έκαναν θητεία σε μια ΕΣΟ που είχε μπόλικους θα σου πω οτι οι περισσότεροι ανήκουν επίσης στην οικογενεια των Pontids και των North Pontid με ισχυρό το κρομανοειδές στοιχείο.Οι Πομάκοι σπο γενετικής απόψεως είναι κάτι σαν εκτουρκισμένοι παλεοβαλκάνιοι(θράκες) με κάποια σλαβική συνιστώσα όπως οι Βούλγαροι.Τώρα για την ήπειρο που λες δεν ξέρω τι είδους ξανθούς βλέπεις,αλλά απο απιδκεψεις μου σε Ιωάννινα,Άρτα,Πρέβεζα και προς δυτικά μέρη της Ελλάδας γινόταν του Διναρικού και του Αλπικού το κάγκελο.Δεν είδα δοχιλοκέφαλο ούτε για δείγμα.Για Κρήτη που αναφέρεις τα Σφακιά είναι γνωστά για τους ξανθούς ανθρώπους που δεν έχουν καμμία σχέση με τους σκούρους μεσογειακούς που βλέπεις η τους αρμενοειδείς κα τους οριενταλικούς τύπου Μιτσοτάκη,Πολάκη,Μειμαράκη κλπ.Αλλά δεν θα τους χαρακτήριζα νορδικούς σε καμμία περίπτωση.Ανήκουν κυρίως στο Διναρικό-Κρομανοειδές υπόστρωμα όπως ο Γιώργος Βαρδινογιάννης ο Καπετάνιος ακόμα και η κόρη του που μοιάζουν με ευρωπαίους.Τώρα στην υπόλοιπη Ελλάδα σίγουρα υπάρχουν ξανθοί και σε κάθε εθνοτική ομάδα θα βρεις όλο και κάποιον ανοιχτόχρωμο.

   Διαγραφή
  7. Πρόσεξε τι έγραψα. Στην Πελοπόννησο έχουμε περισσότερα βόρεια στοιχεία, αλλά όχι απαραίτητα ξανθούς. Τους βλέπουμε και σε αμιγείς μορφές, αλλά περισσότερο σε επίδραση. Στην Κρήτη επίσης έγραψα ότι σπάνια βλέπουμε αμιγείς φαινότυπος αλλά μια σαφή και διαδεδομένη επίδραση. Η Ήπειρος είναι σε μια αντίστοιχη κατάσταση με την Κρήτη, καθώς οι εκδιναρισμένοι κρομανοειδείς, υπάρχουν κι εκεί. Σημείωσε πως ως εκδιναρισμένοι (και στις δυο περιπτώσεις), δεν είναι απαραίτητα υπερβραχυκέφαλοι, αν και σίγουρα είναι το πιο συνηθισμένο. Οι εξω-ευρωπαϊκοί φαινότυποι της Κρήτης είναι μειοψηφία, με ελαφρώς αυξημένα ποσοστά στα ανατολικά της νήσου.
   Στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, η ξανθότητα είτε αφορά πάλι εκδιναρισμένους κρομανοειδείς (το βαλκανικό-ηπειρωτικό στίγμα, αν θες) είτε κατά κύριο λόγο ανοιχτόχρωμους αλπικούς/αλπικοδιναρικούς. Οι δολιχοκέφαλοι γενικότερα σπανίζουν στις περιοχές αυτές και δεδομένου πως οι ξανθοί είναι ακόμα λιγότεροι, τότε το συμπέρασμα δεν είναι πως "βρίσκονται ξανθοί δολιχοκέφαλοι στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία".
   Και εις ότι αφορά τους Πομάκους, εδώ τα πράγματα είναι πιο καθαρά. Οι μικρές έρευνες που έχουν γίνει μιλάνε ανοιχτά για επιβίωση του corded νορδικού φαινότυπου (όχι του hallstatt που είναι ο κυρίαρχος σήμερα στην Ευρώπη). Κι εσύ, όταν μιλάς για north pontid με ισχυρότερο κρομανοειδές στοιχείο, άθελά σου αυτό γράφεις. Η γενετική μάλιστα υπονοεί και κελτική συνιστώσα στην καταγωγή τους. Ακόμα και σε πιο σύγχρονες προσπάθειες στα πλαίσια της ανθρωπολογίας βρίσκουμε αναφορές σε Rhodopians εννοώντας τους Πομάκους (τσέκαρε τον όρο proto nordid στο human phenotypes).

   Διαγραφή
  8. Ο Corded φιλε μου είναι ο λεγόμενος east Nordid η όπως είπες Proto-nordid που είναι μέσο-δοχιλοκεφαλος άλλα εχει υψικρανια(High skulled).Δεν διαφωνώ με όσα γράφεις αντίθετος συμφωνώ ότι όλη η Ελληνικη ενδοχώρα είναι βραχυκεφαλη ειδικά περιοχες όπως Μακεδονία,Ηπειρος,Θεσσαλία.Ακομα και την Πελοπόννησο την κατατασω βραχυκεφαλη.Η Πελοπόννησος προς Αχαΐα μεριά εχει έντονο σλαβικό στοιχείο όπως επίσης και η Αρκαδία.Ενας ακόμη φαινοτυπος που παρατήρησα και βλέπω σε όλη την Ελλάδα είναι ο Balkan Borreby,που επίσης ξανθιζει σε κάποιο βαθμό.

   Διαγραφή
  9. Ο balkan Borreby, είναι ο εκδιναρισμένος κρομανοειδής που αναφερόμαστε. Πρόκειται για τη συνιστώσα που άλλαξε τους corded νορδικούς σε hallstatt και keltic. Όντως βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα, με μεγάλες συχνότητες στην Ήπειρο και την Κρήτη.
   Η Πελοπόννησος έχει αριθμητικά τους περισσότερους δολιχοκέφαλους, αλλά ο μέσος όρος είναι στα όρια της βραχυκεφαλίας. Γεγονός όμως που οφείλεται περισσότερο στους διναρικούς. Αλπικούς συναντάμε περισσότερο στα βόρεια κι δυτικά της, την Αχαΐα, την Ηλεία και στις συνορεύουσες περιοχές της Αρκαδίας. Στα ανατολικά, υπάρχουν περισσότερο διναρικοί.

   Διαγραφή
  10. Διαφωνώ.Για εμένα τον χαμηλότερο κεφακικο δείκτη τον βρίσκεις στα νησιά και σε κάποια τμήματα της Κρήτης. Η Πελοπόννησος διαφέρει από περιοχή σε περιοχή.Η Λακωνία ας πούμε είναι 50-50 και βλέπεις από μεσογειακους μέχρι υπερβραχυκεφαλους Διναρικους.Νομος Αρκαδίας, Ηλείας οι παλαιοί είναι βραχυκεφαλοι σε μεγάλο βαθμό.

   Διαγραφή
  11. Αναφέρομαι στην ηπειρωτική Ελλάδα. Στη Λακωνία και τη Μεσσηνία σήμερα, κατοικούν και πληθυσμοί με προέλευση από άλλες περιοχές. Και στους δυο νομούς βλέπουμε διναρικούς και εκδιναρισμένους, ενώ στα νότια περισσότερους δολιχοκέφαλους. Στα βόρεια της Μεσσηνίας, Κυπαρισσία, Οιχαλία, πολλούς αλπικούς κι αλπικοδιναρικούς, με μια μικρότερη ομάδα διναρο-κρομανοειδών. Στα νότια κλασσικούς μεσογειακούς και σκουρόχρωμους κρομανοειδείς με λίγους pontid. Στη βόρεια Λακωνία υπάρχουν βλαχικής καταγωγής περιοχές που είναι αλπικότατες. Όμως, τόσο διάσπαρτους αλλά και κυρίως στα νότια βλέπουμε πολλούς κρομανοειδείς και pontid σε όλες τους τις φάσεις και φυσικά τους σκουρόχρωμους κλασσικούς μεσογειακούς. Στην Αρκαδία η διναρική επίδραση είναι κυρίαρχη. Παραδόξως, διότι εκεί υπάρχει και αρβανίτικο στοιχείο, αυτό υπάρχει σε μικρότερο βαθμό στην Κορινθία και την Αργολίδα όπου διναρικοί και pontid βρίσκονται από κοντά.

   Διαγραφή
  12. Η Σπάρτη πάντως που εχω πάει λόγω θητείας επίσης ηταν βραχυκεφαλη σε μεγάλο βαθμό. Η Καλαμάτα ηταν έτσι κ ετσι.Εβλεπες κάτι παππουδακια με κεφαλικο δείκτη 85 και κάτι πιτσιρίκια πεπονοκεφαλους.Οι νέοι δοχιλοκεφαλιζουν σε καλύτερο βαθμό από τους παλαιούς αυτό είναι σίγουρο.

   Διαγραφή
  13. Προς ανωνυμη πουτανα 9:56

   Αρχικα ρε βλακα, οι Φραγκοι ηταν σαν τους σημερινους Γαλλους. Που την βλεπεις την ξανθοτητα σε Γαλλους γαμω το σπιτι σου; Εδω οι Γερμανοι δεν ειναι οσο ξανθοι νομιζετε εδω μεσα.

   Τελος παντων, οι Γασμουλοι δεν μας πειραξαν. Ομως οι Τουρκοσποροι σαν και εσενα ειναι προβλημα.

   Διαγραφή
  14. Είπε ο Εβραίος...

   Διαγραφή
  15. Να ξες ότι οταν θα ερθει στα πράγματα η Χ.Α οι πρώτοι που θα απελαθούν θα είναι οι Εβραίο σπόροι σαν εσένα που μολύνουν την Ελλάδα και τον Ελληνισμο.

   Διαγραφή
  16. Όχι οι Φράγκοι δεν ήταν σαν τους σημερινούς Γάλλους. Ήταν γερμανικό φύλλο που αποτελούσε την αριστοκρατία της μεσαιωνικής Γαλλίας και είχαν μεγάλη συχνότητα νορδικών και βορείων στοιχείων. Οι σημαντικές αλλαγές ήλθαν μετά τον Μεσαίωνα, όταν έπαυσαν οι κοινωνικές διαφορές να έχουν εθνικο-φυλετικό υπόβαθρο, και η αλλαγή στις συνθήκες διαβίωσης αύξησε τον πληθυσμό εκείνων που ανήκαν στις χαμηλότερες τάξεις. Το ίδιο συνέβη σταδιακά και στη Γερμανία και σε όλη την Ευρώπη, ακόμα και την Ελλάδα. Παρόλα αυτά, ακόμα και οι σημερινοί Γάλλοι μπορεί να είναι αλπικοί στην πλειοψηφία τους. Αλλά έχουν πολλούς ατλαντικούς στη δύση και νορδικούς στα βόρεια.

   Διαγραφή
  17. Έλλην Μεσογειακέ, ναι. Οι περισσότεροι Κρομανοειδείς είναι. Αλλά υπάρχουν και Νορδικοί-Αλπικοί και κανονικοί Νορδικοί.

   Επίσης, τι στο καλό γίνεται εδώ πέρα για "όνειρα περί ξανθών δολιχοκέφαλων στην Ηλεία"; Έχετε πάει ποτε σας εκεί πέρα; Δεν αρνούμαι το γεγονός ότι στην Ηλεία είναι Διναρικοί πολλοί, αλλά υπάρχουν και πολλοί δολιχοκέφαλοι. Μεσογειακοί, Κρομανοειδείς και Νορδικοί ακόμα. Οι περισσότεροι δολιχοκέφαλοι εδώ είναι σκουρόχρωμοι. Αλλά υπάρχουν και ξανθοί δολιχοκέφαλοι. Και επαναλαμβάνω, οι περισσότεροι απο την Ηλεία είναι Διναρικοί. Η αναλογία βραχυκέφαλων προς δολιχοκέφαλων είναι 55% προς 45%. Και οι περισσότεροι ξανθοί εδώ πέρα είναι βραχυκέφαλοι, Αλπικοί και Διναρικοί.

   Διαγραφή
  18. Οι περισσότεροι στην Ηλεία είναι αλπικο-διναρικοί και αλπικοί. Οι αντιστοιχίες είναι ίδιες με νομούς της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Οι διναρικοί, είναι περισσότεροι από την Αχαΐα αλλά και πάλι λίγοι γιατί επισκιάζονται από αλπικούς. Η συντριπτική πλειοψηφία των δολιχοκέφαλων είναι σκουρόχρωμοι, κλασσικοί μεσογειακοί (κι όχι πχ ατλαντο-μεσογειακοί ή pontid). Η περιοχή της Φολόης κατοικούταν από Αλβανούς πριν το 1821, τους διαβόητους Λαλιώτες. Οι σημερινοί κάτοικοι είναι στην πλειοψηφία τους μέτοικοι από άλλες περιοχές. Οι "ξανθοί δολιχοκέφαλοι" που βλέπεις, είναι διναρο-κρομανοειδείς και ανοιχτόχρωμοι βραχυκέφαλοι. Τα υπόλοιπα είναι αστεία, σπάνια στην Ελλάδα, ειδικά την ηπειρωτική, υπάρχει ολόκληρος νομός με δολιχοκέφαλους περισσότερο από 40%. Και σίγουρα δεν είναι η Ηλεία.

   Διαγραφή
  19. Πρώτον, εγώ κατάγομαι από την Νέα Πέρσαινα του δήμου Φολόης. Νομίζω ότι απ' την στιγμή που η κατάληξη των επιθέτων σχεδόν όλων των ανθρώπων εδώ πέρα είναι -όπουλος, όπως και εμένα, δεν νομίζω ότι είμαστε Αλβανοί ή Αρβανίτες. Γιατί η καταγωγή από το επίθετο φαίνεται. Μην τολμήσεις να με ξαναποκαλέσεις Αλβανό, γιατί το επίθετο μου σε -όπουλος τελειώνει, όπως και όλων των κατοίκων σχεδόν στην Φολόη!


   Δεύτερον, από τα 45+ χωριά της περιοχής της Φολόης (που ανήκουν σε διαφορετικούς δήμους καθώς η Φολόη είναι χωρισμένη μεταξύ τριών δήμων), τα 4 είναι Αρβανίτικα, ο Λάλας, ο Δούκας (Καλολεντζί), η Νεμούτα και η Μπάστα. Αυτά μόνο. Και οι Αλβανοί είχαν έρθει στην Φολόη στα μέσα του 18ου αιώνα, δηλαδή στα μέσα του 1700, γύρω στο 1750-1760. Είχαν μείνει εκεί πέρα μέχρι το 1830. Ένα εκεί πέρα μόνο 70 χρόνια. Νομίζεις ότι αυτό επηρέασε φυλετικά την περιοχή; Όχι φυσικά.

   Τρίτον, ΠΟΤΕ δεν αρνήθηκα ότι οι Διναρικοί και οι Αλπικοί είναι η πλειοψηφία στην Ηλεία. Απλά ανέφερα το γεγονός ότι υπάρχουν σχετικά πολλοί δολιχοκέφαλοι, και καστανοί και ξανθοί. Αυτό μόνο. Και φυσικά γνωρίζω ότι οι περισσότεροι ξανθοί εδώ πέρα είναι βραχυκέφαλοι. Απλά υπάρχουν και δολιχοκέφαλοι ξανθοί. Αυτό δεν μπορείς να αποδεχτείς; Έλεος!

   Επιπλέον, "οι δολιχοκέφαλοι είναι σπάνιοι στην ηπειρωτική Ελλάδα"; Χμμμ... Αυτό να το πεις για την Θεσσαλία, που έχει κεφαλικό δείκτη 77,5. Ή την Στερεά Ελλάδα-Εύβοια (μαζί με την Αττική) όπου είναι κάτι λιγότερο από 79 ο κεφαλικός δείκτης. Ή στην Μακεδονία, όπου είναι 81, μίξη δηλαδή δολιχοκέφαλων-βραχυκέφαλων. Πας καλά; Δεν είναι καθόλου σπάνιοι οι δολιχοκέφαλοι στην ηπειρωτική Ελλάδα. Από τη στιγμή που η Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια και η Αττική, μια περιοχή όπου ζουν εκατομμύρια κάτοικοι, έχει μέσο κεφαλικό δείκτη κάτι λιγότερο από 79, και η Θεσσαλία κεφαλικό δείκτη 77,5, και η Μακεδονία είναι μίξη δολιχοκέφαλων και βραχυκέφαλων, απόδειξη ο κεφαλικός δείκτης που είναι λιγότερο από 81, από πότε είναι σπάνια η δολιχοκεφαλία στην ηπειρωτική χώρα; Ξέρεις ότι οι Μεσογειακοί δεν είναι οι μόνοι δολιχοκέφαλοι έτσι δεν είναι; Είναι και οι Κρομανοειδείς, καστανοί και ξανθοί, και οι Ποντιακοί/Βορειοποντιακοί και οι Νορδικοί. Δεν είναι μόνο οι Μεσογειακοί. Και ναι, στην Ηλεία συναντάς πολλούς δολιχοκέφαλους, και καστανούς και ξανθούς. Και οι ξανθοί δολιχοκέφαλοι είναι ευπαρατήρητοι, δεν είμαι ηλίθιο να μην τους καταλαβαίνω. Οι περισσότεροι Κρομανοειδείς είναι, όπως παρατήρησε σωστά ο Έλλην Μεσογειακός. Τι λάθος υπάρχει μ' αυτό, με ξεπερνάει.


   Τελειώνοντας, οι κάτοικοι της Φολόης δεν είναι μέτοικοι. Ξέρεις πόσο με προσέβαλες όταν είπες ότι είμαστε Αλβανοί, κάτι που είναι ηλιθιώδες εξ' αρχής; Από τα 45+ χωριά της περιοχής, μόνο τα 4 είναι Αρβανίτικα. Και όλοι σχεδόν έχουν το επίθετο σε κατάληξη -όπουλος. Και οι δολιχοκέφαλοι στην ηπειρωτική Ελλάδα δεν είναι σπάνιοι καθόλου. Η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα, η Αττική και η Μακεδονία είναι δολιχοκέφαλες περιοχές με την Μακεδονία να είναι μίξη δολιχοκέφαλων-βραχυκέφαλων.

   Διαγραφή
  20. Σε ποίες ακριβώς έρευνες βρήκες τους μέσους όρους των κεφαλικών δεικτών των περιοχών αυτών; Διότι όσες έχουν γίνει, είναι πριν από πολλές δεκαετίες, τόσο παλιές που σε πολλές περιπτώσεις έγιναν στα χρόνια πριν κορυφωθεί το αστυφιλικό φαινόμενο κατά τις δεκαετίες 60-70-80. Είναι σημαντικές, διότι μας δίνουν μια εντύπωση των ανθρώπων που έχουν καταγωγή από τις εκάστοτε περιοχές, αλλά όχι ενδεικτικές πλέον. Η Θεσσαλία είναι και ήταν αλπική, τόσο που μόνο ένας τυφλός δεν θα μπορούσε να το προσέξει. Η Μακεδονία το ίδιο, αν και στις δυο περιπτώσεις πρέπει να πούμε ότι γεωγραφικά είναι μεγάλες περιοχές. Προφανώς θα υπάρχουν και αρκετοί δολιχοκέφαλοι κατά τόπους, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι αρκετοί ώστε να επηρεάσουν την γενική εντύπωση.
   Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με την Ηλεία και την Αχαΐα, που είναι οι πολυπληθέστεροι νομοί της Πελοποννήσου, με τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Είναι τόσο βραχυκέφαλες που ανεβάζουν τον μέσο όρο ολόκληρης της Πελοποννήσου, δίνοντας την εντύπωση μιας βραχυκέφαλης περιφέρειας τη στιγμή που σε άλλους νομούς οι δολιχοκέφαλοι είναι πολλοί (αν κι όχι η πλειοψηφία, παρά μόνο κατά τόπους).
   Στα της Φολόης, μην παριστάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Δεν σε κατηγόρησε κανείς για Αλβανό ώστε να θίγεσαι. Αλβανοί και Αρβανίτες στην Ηλεία υπάρχουν από την εποχή των Παλαιολόγων, αλλά η κύρια εγκατάσταση τους έγινε τον 16ο αιώνα κι όχι από τον 18ο. Είχαν εκτοπίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τους έτσι κι αλλιώς λιγοστούς γηγενείς που σε όλη την Ηλεία είχαν μειωθεί δραματικά από ασθένειες, όπως το ίδιο είχαν κάνει και οι Τούρκοι στις πεδιάδες (Αμαλιάδα). Οι Οθωμανοί μάλιστα στα πεδινά είχαν φέρει Άραβες που τους επέβαλλαν με γάμους με σκλαβωμένους ντόπιους της περιοχής, ελπίζοντας να δημιουργήσουν συγγενικούς δεσμούς με τους χριστιανούς. Φυσικά αυτό δεν έφερε τα αποτελέσματα που ήθελαν, γιατί οι γόνοι της μίξης αυτής δεν ενσωματώθηκαν πλήρως στο ελληνικό στοιχείο (για την ακρίβεια, περισσότερο τους αποδέχθηκαν οι γασμούλοι για να αποκτήσουν πρόσβαση στην εξουσία). Τον 18ο, μετά τα Ορλωφικά, αυξήθηκαν οι Αλβανοί γιατί οι πασάδες τους κάλεσαν πάλι να εγκατασταθούν ώστε να αισθάνονται πιο ασφαλείς καθώς είχαν μεν τη γη, αλλά δεν είχαν σημαντικούς αριθμούς. Και παρόλα αυτά, οι Αλβανοί τους δημιούργησαν προβλήματα απαιτώντας ολοένα και περισσότερα δικαιώματα, με αποτέλεσμα να κάνουν κι μεταξύ τους πολέμους. Τελικά, μετά τη Μάχη στο Λάλα, οι Αλβανοί έφυγαν και κλείστηκαν στο Χλεμούτσι και την Πάτρα από όπου εκδιώχθηκαν εντελώς ή σκοτώθηκαν. Οι σημερινοί κάτοικοι είναι στην πλειοψηφία τους μέτοικοι, είτε σου αρέσει είτε όχι. Για να μην πω, πως αυτό θα έπρεπε να σου αρέσει.
   Και για να καταλάβουν όσοι τυχόν διαβάζουν, ανέφερες κάποια χωριά ως "τα μόνα αρβανίτικα στην περιοχή". Μόνο που τα χωριά αυτά, είναι τα πολυπληθέστερα του παλιού δήμου Φολόης. Μόνο ο Δούκας έχει μικρό πληθυσμό, ο Λάλας (που ήταν η πρωτεύουσα του πρώην δήμου Φολόης) και η Νεμούτα έχουν τους μεγαλύτερους πληθυσμούς κατοίκων.

   Διαγραφή
  21. "Σε ποίες ακριβώς έρευνες βρήκες τους μέσους όρους των κεφαλικών δεικτών των περιοχών αυτών; Διότι όσες έχουν γίνει, είναι πριν από πολλές δεκαετίες, τόσο παλιές που σε πολλές περιπτώσεις έγιναν στα χρόνια πριν κορυφωθεί το αστυφιλικό φαινόμενο κατά τις δεκαετίες 60-70-80. Είναι σημαντικές, διότι μας δίνουν μια εντύπωση των ανθρώπων που έχουν καταγωγή από τις εκάστοτε περιοχές, αλλά όχι ενδεικτικές πλέον. Η Θεσσαλία είναι και ήταν αλπική, τόσο που μόνο ένας τυφλός δεν θα μπορούσε να το προσέξει. Η Μακεδονία το ίδιο, αν και στις δυο περιπτώσεις πρέπει να πούμε ότι γεωγραφικά είναι μεγάλες περιοχές. Προφανώς θα υπάρχουν και αρκετοί δολιχοκέφαλοι κατά τόπους, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι αρκετοί ώστε να επηρεάσουν την γενική εντύπωση."

   http://fyletika.blogspot.com/2016/11/blog-post_14.html?m=1

   Και η παράγραφος απ' όπου πήρα τα στοιχεία:

   "Αν χωρίσουμε το δείγμα ανά περιοχές της χώρας, προκύπτει ότι οι Θεσσαλοί έχουν κεφαλικό δείκτη περίπου 78,5 επηρεάζοντας τον μέσο όρο του όλου δείγματος. Οι δυο κάτοικοι από τα Ιόνια νησιά έχουν μέσο κεφαλικό δείκτη 78,8, ένας Ηπειρώτης είναι υπερβραχυκέφαλος και οι λίγοι Μακεδόνες βρίσκονται περίπου στο 82,4 δηλαδή εμφανίζουν ήπια βραχυκεφαλία, με μίξη δολιχοκέφαλων με περισσότερους βραχυκέφαλους. Οι Πελοποννήσιοι βρίσκονται περίπου στο 81,7 δηλαδή σε μια παρόμοια κατάσταση με λίγο περισσότερους δολιχοκέφαλους. Το δείγμα από την (ανατολική) Στερεά Ελλάδα τείνει δολιχοκέφαλο, με μέσο κεφαλικό δείκτη περίπου 79,2."

   Και από πότε δεν είναι ενδεικτικές; Καταλαβαίνω ότι πας με βάση το άρθρο, εις ότι αφορά τον νόμο της μετανάστευσης του Lapouge, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι δολιχοκέφαλοι μετακινήθηκαν εκτός των προαναφερόμενων περιοχών. Οι δολιχοκέφαλοι στις περιοχές αυτές ακόμα αποτελούν την πλειοψηφία. Η μετακίνηση τους στα αστικά κέντρα δεν σημαίνει ότι μειώθηκαν. Στη Θεσσαλία, επί παραδείγματι, οι Θεσσαλοί της υπαίθρου μετακινήθηκαν κυρίως στις πόλεις της Θεσσαλίας, την Λάρισα, τον Βόλο, την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα. Οι περισσότεροι έμειναν Θεσσαλία. Το ίδιο και οι δολιχοκέφαλοι στη Στερεά Ελλάδα και Εύβοια. Δεν μετακινήθηκαν στην Αττική, αλλά στα αστικά κέντρα της Στερεάς Ελλάδος και Εύβοιας, που αυτά είναι η Χαλκίδα, η Λαμία, η Θήβα κ.ά. πόλεις. Και η Μακεδονία είναι και αυτή στα όρια της βραχυκεφαλίας, αλλά είναι μίξη δολιχοκέφαλων-βραχυκέφαλων ακόμη. Οι δολιχοκέφαλοι είναι οι μισοί και ελάχιστα παραπάνω στην Μακεδονία, εξ ου και η μίξη δολιχοκέφαλων-βραχυκέφαλων. Οι Μακεδόνες δολιχοκέφαλοι δεν μετακινήθηκαν εκτός Μακεδονίας ως επί το πλείστον. Μετακινήθηκαν στα Μακεδονικά αστικά κέντρα, την Θεσσαλονίκη, την Καβάλα, τις Σέρρες, την Φλώρινα κτλ. Δεν έφυγαν οι δολιχοκέφαλοι από την Μακεδονία. Ούτε μειώθηκαν. Μάλιστα, ανάμεσα στη νεολαία του σήμερα, της οποίας είμαι μέλος, οι περισσότεροι είναι συντριπτικά δολιχοκέφαλοι. Και είναι περισσότερο δολιχοκέφαλοι από τις προηγούμενες γενεές. Και αυτό ισχύει για όλη την Ελλάδα.


   "Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με την Ηλεία και την Αχαΐα, που είναι οι πολυπληθέστεροι νομοί της Πελοποννήσου, με τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Είναι τόσο βραχυκέφαλες που ανεβάζουν τον μέσο όρο ολόκληρης της Πελοποννήσου, δίνοντας την εντύπωση μιας βραχυκέφαλης περιφέρειας τη στιγμή που σε άλλους νομούς οι δολιχοκέφαλοι είναι πολλοί (αν κι όχι η πλειοψηφία, παρά μόνο κατά τόπους)."

   Στην Αχαΐα και την Ηλεία, δεν είναι οι άνθρωποι υπερβραχυκέφαλοι. Δεν έχεις ιδέα πόσοι Μεσογειακοί, Κρομανοειδείς, Ποντιακοί και Νορδικοί υπάρχουν στις δύο αυτές περιοχές. Και η υπόλοιπη Πελοπόννησος έχει πολλούς δολιχοκέφαλους. Ειδικά η Μεσσηνία και η Λακωνία δεν έχεις ιδέα. Και οι δύο τελευταίοι νομοί έχουν πλειοψηφία δολιχοκέφαλους.

   Διαγραφή
  22. Δεν είναι ενδεικτικές, γιατί έγιναν το 1887 κι από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα.
   Δεν είναι ενδεικτικές, γιατί η εσωτερική μετανάστευση οδήγησε σε ανάμιξη πληθυσμών που κάποτε ζούσαν σε σχετική απομόνωση και σε τρόπον τινά "ομογενοποιημένο" περιβάλλον σε κλειστές κοινωνίες για αιώνες.
   Δεν είναι ενδεικτικές, διότι στα 130+ χρόνια υπήρξαν μεγάλες αλλαγές στις συνθήκες διαβίωσης και μια σημαντική δημογραφική αύξηση (όταν από 3-4 εκατομμύρια φθάνει στα 9-10), η οποία ΠΑΝΤΟΥ στην Ευρώπη ευνόησε τη βραχυκεφαλία όπως και στην Ελλάδα. Οι λόγοι είναι κοινωνικοί κι έχουν αναλυθεί και σε αυτό το ιστολόγιο.

   Η Λακωνία και η Μεσσηνία έχουν πολλούς, πράγματι δολιχοκέφαλους, ειδικότερα στα νότια των νομών. Είναι οι νομοί με τους περισσότερους δολιχοκέφαλους στην ηπειρωτική Ελλάδα. Όμως, η βόρεια Λακωνία που είναι πιο πολυπληθής, έχει πολλούς περισσότερους βραχυκέφαλους καθώς δια διάσπαρτα διναρικούς σε σημαντικούς αριθμούς. Αντίστοιχα στη Μεσσηνία οι αλπικοί είναι περισσότεροι στο βορρά (που δεν είναι τόσο πολυπληθής όσο τα νότια και η Καλαμάτα), αλλά οι διναρικοί είναι επίσης πολλοί. Και σε κάθε περίπτωση, οι δυο αυτοί νομοί δεν μπορούν να αλλάξουν τη γενικότερη εντύπωση της Πελοποννήσου, εφόσον στην Ηλεία και την Αχαΐα βρίσκονται τα μεγαλύτερα αστικά της κέντρα.
   Τέλος δεν είπα πως δεν υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές (Ηλεία και Αχαΐα) δολιχοκέφαλοι. Αλλά πως είναι μειοψηφία, με έναν πολύ μεγάλο αριθμό βραχυκέφαλων και υπερβραχυκέφαλων.

   Διαγραφή
  23. "Στα της Φολόης, μην παριστάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Δεν σε κατηγόρησε κανείς για Αλβανό ώστε να θίγεσαι. Αλβανοί και Αρβανίτες στην Ηλεία υπάρχουν από την εποχή των Παλαιολόγων, αλλά η κύρια εγκατάσταση τους έγινε τον 16ο αιώνα κι όχι από τον 18ο."

   "Είχαν εκτοπίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τους έτσι κι αλλιώς λιγοστούς γηγενείς που σε όλη την Ηλεία είχαν μειωθεί δραματικά από ασθένειες, όπως το ίδιο είχαν κάνει και οι Τούρκοι στις πεδιάδες (Αμαλιάδα). Οι Οθωμανοί μάλιστα στα πεδινά είχαν φέρει Άραβες που τους επέβαλλαν με γάμους με σκλαβωμένους ντόπιους της περιοχής, ελπίζοντας να δημιουργήσουν συγγενικούς δεσμούς με τους χριστιανούς."

   Μόνο στου Λάλα υπάρχουν οι Αρβανίτες απ' τον 16ο αιώνα. Στα υπόλοιπα γύρω χωριά (τα προαναφερόμενα Νεμούτα, Δούκας και Μπάστα) είχαν έρθει στα μέσα με τέλη του 18ου αιώνος (1760-1780). Για τα υπόλοιπα 41 χωριά της Φολόης, δεν κατεγράφησαν ποτέ Αρβανίτες ή άλλοι μη-Έλληνες από τους Βενετούς, οι οποίοι έκαναν τις απογραφές του πληθυσμού. Όσο για τους Τούρκους στην Αμαλιάδα, αυτό έγινε μόνο στην Αμαλιάδα, και αυτοί οι Άραβες και Οθωμανοί ήρθαν το 1715 και εκδιώχθηκαν κατά την Επανάσταση. Συγκεκριμένα, όλοι αυτοί οι Οθωμανοί και οι Άραβες, που είχαν επιμειχθεί με τους γηγενείς, είχαν διωχθεί και εγκλωβιστεί στο κάστρο του Χλεμουτσίου ζητώντας την βοήθεια των Λαλαίων Τουρκαλβανών. Τελικά όμως, εκδιώχθησαν και οι Οθωμανοί, και οι Άραβες και οι Τουρκαλβανοί.

   "Τον 18ο, μετά τα Ορλωφικά, αυξήθηκαν οι Αλβανοί γιατί οι πασάδες τους κάλεσαν πάλι να εγκατασταθούν ώστε να αισθάνονται πιο ασφαλείς καθώς είχαν μεν τη γη, αλλά δεν είχαν σημαντικούς αριθμούς. Και παρόλα αυτά, οι Αλβανοί τους δημιούργησαν προβλήματα απαιτώντας ολοένα και περισσότερα δικαιώματα, με αποτέλεσμα να κάνουν κι μεταξύ τους πολέμους. Τελικά, μετά τη Μάχη στο Λάλα, οι Αλβανοί έφυγαν και κλείστηκαν στο Χλεμούτσι και την Πάτρα από όπου εκδιώχθηκαν εντελώς ή σκοτώθηκαν. Οι σημερινοί κάτοικοι είναι στην πλειοψηφία τους μέτοικοι, είτε σου αρέσει είτε όχι. Για να μην πω, πως αυτό θα έπρεπε να σου αρέσει."

   Ακριβώς όπως είπα παραπάνω. Κυριολεκτικά πώς γίνεται να είμαστε εδώ μέτοικοι στην Ηλεία, όταν όλοι οι Αλβανοί, οι Οθωμανοί και οι Άραβες εκδιώχθηκαν εντελώς; Ο συλλογισμός σου έχει μία τεράστια αντίφαση. Δεν γίνεται να είμαστε μέτοικοι όταν οι μέτοικοι αυτοί, οι Τούρκοι, οι Αλβανοί και οι Άραβες, και οι απόγονοί τους εκδιώχθηκαν εντελώς. Δεν υφίσταται αυτό. Από τη στιγμή που όλοι οι Τούρκοι, οι Αλβανοί, οι Άραβες και οι απόγονοι αυτών εκδιώχθηκαν εντελώς, πώς είμαστε μέτοικοι; Εξήγησε μου με σαφήνεια γιατί αυτό είναι απλά ανόητο.


   "Και για να καταλάβουν όσοι τυχόν διαβάζουν, ανέφερες κάποια χωριά ως "τα μόνα αρβανίτικα στην περιοχή". Μόνο που τα χωριά αυτά, είναι τα πολυπληθέστερα του παλιού δήμου Φολόης. Μόνο ο Δούκας έχει μικρό πληθυσμό, ο Λάλας (που ήταν η πρωτεύουσα του πρώην δήμου Φολόης) και η Νεμούτα έχουν τους μεγαλύτερους πληθυσμούς κατοίκων."

   Και τι σημαίνει αυτό; Είναι τα 4 από τα 45 χωριά της Φολόης. Συνολικά, ούτε το 1/6 του πληθυσμού της δεν αντιπροσωπεύουν. Και τα 4 αυτά χωριά δεν είναι πλειοψηφία Αρβανίτες. Οι περισσότεροι κάτοικοι τώρα Έλληνες γηγενείς είναι σε αυτά τα χωριά. Και τα υπόλοιπα 41 χωριά είναι μόνο Έλληνες. Και πολλοί είναι δολιχοκέφαλοι. Μεσογειακοί, Κρομανοειδείς (όπως και εγώ), Ποντιακοί, Νορδικοί κτλ. Και πολλοί είναι και ξανθοί δολιχοκέφαλοι, ιδιαίτερα οι Κρομανοειδείς. Δεν είμαι τυφλός να μην τους βλέπω, είναι πολύ ευπαρατήρητοι ΟΛΟΙ οι δολιχοκέφαλοι, και καστανοί, και ξανθοί, για να τους αγνοήσει κάποιος.

   Να σε ρωτήσω όμως... Εσύ από πού είσαι; Γιατί φαίνεται ότι δεν είσαι από την Ηλεία ή την Πελοπόννησο. Δεν μπορείς να το κρύψεις. Μου λες τις πληροφορίες για τον τόπο καταγωγής μου τόσο επιφανειακά που νιώθω ότι με κοροϊδεύεις... Δεν είμαι ανιστόρητος ως προς την ιστορία της Ηλείας ή του Μοριά. Ξέρω τι γίνεται.

   Διαγραφή
  24. Μέτοικοι από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Όχι μέτοικοι από άλλες χώρες. Ειδικά μετά το 1821, δεν έγιναν τόσο μεγάλες μετακινήσεις ξένων πληθυσμών. Ούτε μπορούσαν να γίνουν. Επίσης δεν είπα πως εξαφανίστηκαν εντελώς οι γηγενείς.
   Το ποίος αναφέρει επιφανειακές πληροφορίες και δίνει την αίσθηση ότι κοροϊδεύει, φαίνεται σε όποιον διαβάσει τη συζήτηση. Ο καθένας μας εδώ μπορεί να δηλώσει κι εξωγήινος.

   Διαγραφή
  25. "Μέτοικοι από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Όχι μέτοικοι από άλλες χώρες. Ειδικά μετά το 1821, δεν έγιναν τόσο μεγάλες μετακινήσεις ξένων πληθυσμών. Ούτε μπορούσαν να γίνουν. Επίσης δεν είπα πως εξαφανίστηκαν εντελώς οι γηγενείς.
   Το ποίος αναφέρει επιφανειακές πληροφορίες και δίνει την αίσθηση ότι κοροϊδεύει, φαίνεται σε όποιον διαβάσει τη συζήτηση. Ο καθένας μας εδώ μπορεί να δηλώσει κι εξωγήινος."

   Και πάλι, δεν είναι μέτοικοι. Δεν ξέρεις καν την ιστορία της Ηλείας εις βάθος ή της Πελοποννήσου για το συγκεκριμένο ζήτημα. Επίσης δεν έχω αναφέρει καθόλου επιφανειακές πληροφορίες. Μπορώ να σου πω όλη την Ιστορία της Ηλείας και συγκεκριμένα της Φολόης, για το ζήτημα της ανθρωπολογίας.


   "Δεν είναι ενδεικτικές, γιατί έγιναν το 1887 κι από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα.
   Δεν είναι ενδεικτικές, γιατί η εσωτερική μετανάστευση οδήγησε σε ανάμιξη πληθυσμών που κάποτε ζούσαν σε σχετική απομόνωση και σε τρόπον τινά "ομογενοποιημένο" περιβάλλον σε κλειστές κοινωνίες για αιώνες.
   Δεν είναι ενδεικτικές, διότι στα 130+ χρόνια υπήρξαν μεγάλες αλλαγές στις συνθήκες διαβίωσης και μια σημαντική δημογραφική αύξηση (όταν από 3-4 εκατομμύρια φθάνει στα 9-10), η οποία ΠΑΝΤΟΥ στην Ευρώπη ευνόησε τη βραχυκεφαλία όπως και στην Ελλάδα. Οι λόγοι είναι κοινωνικοί κι έχουν αναλυθεί και σε αυτό το ιστολόγιο."


   Ο πληθυσμός τι ρόλο παίζει ακριβώς; Η δολιχοκεφαλία δεν μειώθηκε. Αφού στην Θεσσαλία οι δολιχοκέφαλοι μετακινήθηκαν σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις μόνο στα Θεσσαλικά αστικά κέντρα. Και ακόμη υπάρχει πλειάδα δολιχοκέφαλων στην Θεσσαλική ύπαιθρο που αποτελούν ακόμη την πλειοψηφία. Το ίδιο συμβαίνει στην Μακεδονία. Πολλοί δολιχοκέφαλοι στα Μακεδονικά αστικά κέντρα και την Μακεδονική ύπαιθρο ακόμη επίσης. Το ίδιο για τα αστικά κέντρα και την ύπαιθρο της Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας. Το ίδιο και για τα αστικά κέντρα και την ύπαιθρο της Πελοπννήσου. Και για την Αττική, όπου εδώ έχουν μαζευτεί δολιχοκέφαλοι στην πλειοψηφία των κατοίκων, που επιβεβαιώνεται από τον νόμο του Lapouge παραπάνω:

   "Νόμος συγκέντρωσης των δολιχοκέφαλων: Τα τμήματα του πληθυσμού που μεταναστεύουν, έλκονται περισσότερο από κέντρα δολιχοκεφαλίας."

   "Η έμφυτη φιλοδοξία και η ενεργητικότητά τους, ωθούν τους δολιχοκέφαλους στα αστικά κέντρα, όπου βρίσκουν περισσότερες ευκαιρίες για επαγγελματική επιτυχία και κοινωνική ανέλιξη."

   Διαγραφή
  26. Και ακόμα υπάρχουν πάρα πολύ δολιχοκέφαλοι στην ύπαιθρο της ηπειρωτικής χώρας γενικότερα. Με την αστυφιλία δεν μειώθηκαν καθόλου οι δολιχοκέφαλοι. Μετακινήθηκαν στα αστικά κέντρα που υφίσταται. Αλλά ακόμα υπάρχουν πολλοί και στις υπαίθρους των περιοχών της ηπειρωτικής Ελλάδος. Συνεπώς, οι έρευνες είναι ενδεικτικές, αφού οι δολιχοκέφαλοι απλώς μετακινήθηκαν στα αστικά κέντρα των εκάστοτε περιοχών, αλλά έμειναν πολλοί και στις ύπαιθρους των περιοχών αυτών.


   "Η Λακωνία και η Μεσσηνία έχουν πολλούς, πράγματι δολιχοκέφαλους, ειδικότερα στα νότια των νομών. Είναι οι νομοί με τους περισσότερους δολιχοκέφαλους στην ηπειρωτική Ελλάδα. Όμως, η βόρεια Λακωνία που είναι πιο πολυπληθής, έχει πολλούς περισσότερους βραχυκέφαλους καθώς δια διάσπαρτα διναρικούς σε σημαντικούς αριθμούς. Αντίστοιχα στη Μεσσηνία οι αλπικοί είναι περισσότεροι στο βορρά (που δεν είναι τόσο πολυπληθής όσο τα νότια και η Καλαμάτα), αλλά οι διναρικοί είναι επίσης πολλοί. Και σε κάθε περίπτωση, οι δυο αυτοί νομοί δεν μπορούν να αλλάξουν τη γενικότερη εντύπωση της Πελοποννήσου, εφόσον στην Ηλεία και την Αχαΐα βρίσκονται τα μεγαλύτερα αστικά της κέντρα."

   Για την Λακωνία, μόνο η Σπάρτη είναι το μέρος που έχει συγκεντρωμένο πληθυσμό. Το νότιο μέρος του νομού είναι πολύ πιο πυκνοκατοικημένο από το βόρειο καθώς εκεί βρίσκονται σχεδόν όλες οι άλλες σημαντικές πόλεις εκτός Σπάρτης, καθώς και οι περισσότεροι οικισμοί. Και στο νότιο μέρος είναι καθαρά δολιχοκέφαλοι. Και στο βόρειο μέρος υπάρχουν και εκεί σημαντικό μέρος δολιχοκέφαλων, με διάσπαρτα Διναρικούς.

   Όσο για την Μεσσηνία, όπως λες, ο νότος είναι αδιαμφισβήτητα δολιχοκέφαλοι σχεδόν όλοι (γνωρίζω παρά πολλούς Μεσσήνιους από τα νότια του νόμου όλοι δολιχοκέφαλοι). Και στα δυτικά του νομού το ίδιο συμβαίνει. Ο βορράς δεν κατοικείται πολύ αλλά και εκεί οι δολιχοκέφαλοι είναι πάρα, πάρα πολλοί.

   Όσο για το αν αντιπροσωπεύουν την Πελοπόννησο ή όχι, ναι την αντιπροσωπεύουν. Ο νόμος Μεσσηνίας έχει σχεδόν τον ίδιο και ελάχιστα περισσότερο πληθυσμό από την Ηλεία. Η Λακωνία, αν και μικρός νομός, έχει πληθυσμό 90 χιλιάδες περίπου. Και η Αρκαδία έχει και αυτή πολλούς δολιχοκέφαλους και έχει μεγάλο πληθυσμό. Και η Αχαΐα και η Ηλεία έχουν πολλούς δολιχοκέφαλους με πολλούς βραχυκέφαλους. Οι δύο αυτοί νομοί είναι μίξη.

   Διαγραφή
 6. Φωτογραφίες για φαινότυπο που μπορώ να στείλω;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. O Στράτος Διονυσίου,τι φυλετικό τύπο είχε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. 6:20

  Παντου Διναρικοτετοιους βλεπεις. Σαν να ονειρευεσαι μου φαινεται. Οποιος εχει γνωρισει Πελοποννησιους ξερει πολυ καλα οτι οι Διναρικοτετοιο ειναι μια μειονοτητα.

  Τι θα γινει με εσας τους Αλβανιαρηδες; Για ποσο θα μας τα πρηζετε με τους Διναρικους; Διναρικοι εδω, Διναρικοι εκει. Διαβαζει κανεις τα σχολια σας εδω περα και νομιζει οτι βρισκεται στην Αλβανια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σε προκαλώ να μου δείξεις 7 δοχιλοκεφαλους ηλικιωμένους.

   Πειρμεμενω. Από όπου θες, show biz, πολιτικη, αθλητισμό η ακόμα και random από fb η ότι άλλο θέλεις. Δεν ειμαι διναριρικος και ούτε οι διναρικοι στην Ελλάδα είναι απαραίτητα Αλβανοί. Μάθε τουλάχιστον τα βασικά. Με το σκεπτικό σου και εγώ μπορώ να πω οι λίγοι μεσογειακοι είναι νότιο Ιταλοί απογονοι κάποιων Ρωμαίων.

   Διαγραφή
  2. Κλωτσάει γιατί του έθιξα μάλλον την ονειροφαντασία των ξανθών δολιχοκέφαλων στην Ηλεία.
   Οι διναρικοί και εκδιναρισμένοι υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη με σημαντική συνεισφορά σε πολλούς σύγχρονους φαινότυπους. Ο εκδιναρισμός είναι διαδικασία που λαμβάνει χώρα σε όλο το δυτικό ημισφαίριο, από την Ισπανία μέχρι και την Ινδία. Μόνο ένας άσχετος θα ταύτιζε απόλυτα διναρικούς και Αλβανούς.

   Διαγραφή
  3. Δεν ονειρευομαι για ξανθους δολιχοκεφαλους οπουδηποτε στην Ελλαδα. Οποτε δεν με νοιαζει καθολου το οτι ειπες πως ξανθοι δολιχοκεφαλοι ειναι λιγοι στην Ηλεια. Ειναι σπανιος φαινοτυπος και δεν τιθεται θεμα.

   Παντως εσεις λετε για Διναρικους και προσπαθητε να περασετε την ιδεα οτι υπαρχουν παντου. Εδω ο αλλος μου λεει πως οι λιγοι Μεσογειακοι στην Ελλαδα ειναι απο Ρωμαιους! Λες και οι Ρωμαιοι που κατεκτησαν την Ελλαδα ηταν ολοι απο την Ιταλια και οχι μισθοφοροι ή απλα Ρωμαιοι πολιτες απο ολη την αυτοκρατορια.

   Διαγραφή
  4. Έκανε αντιπαραβολή με το σκεπτικό σου που συσχετίζει διναρικούς και Αλβανούς κατ' αποκλειστικότητα.
   Διναρικοί υπάρχουν στην Ελλάδα από την προϊστορική περίοδο και είναι διάσπαρτοι παντού. Υπάρχουν περιοχές και πληθυσμοί Ελλήνων ξεκάθαρα διναρικοί. Οι σημερινοί Αλβανοί, μπορεί να μοιράζονται σε ένα βαθμό το ίδιο υπόστρωμα, αλλά αυτό βρίσκεται σε τελείως διαφορετικές αναλογίες.

   Διαγραφή
 9. Ελπιζω να μην περιμενεις να ψαχνω πλαϊνες φωτογραφιες ηλικιωμενων που θα δειχνουν το σχημα του κεφαλιου. Θα σου πω 5 Πελοποννησιους που μου ερχονται στο μυαλο και μοιαζουν δολιχοκεφαλοι ή τουλαχιστον μεσοκεφαλοι: Πολιτης, Πολυδουρη, Μαυρομιχαλης, Βενιζελος, Τατουλης

  Οι περισσοτεροι γνωστοι Πελοποννησιοι δεν Διναριζουν καν! Οποτε δεν χρειαζεται καν να μιλαμε για πιθανη σχεση με τους γνησιους Διναρικους της Αλβανιας.

  Και που κολλαει αυτο με τους Ιταλους; Αρχικα οι αρχαιοι Ελληνες ηταν δολιχοκεφαλοι. Ειχε γινει και κεφαλικη ερευνα σε Μινωικους ταφους νομιζω απο Αγγλο ανθρωπολογο, συντριπτικα δολιχοκεφαλοι ηταν ολοι.

  Αρα το οτι οι Μεσογειακοι στην Ελλαδα προερχονται απο Ιταλους ή Ρωμαιους δεν βγαζει καθολου νοημα. Δεν γινεται να συγκρινεις τους Μεσογειακους της Ελλαδας με τους Διναρικους. Οι Διναρικοι πρωτοφανηκαν εδω τον Μεσαιωνα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο Αριστοτέλης με τον Ευριπίδη, τον Μεσαίωνα εμφανίστηκαν;
   Οι διναρο-κρομανοειδείς, σαν συνιστώσα των Δωριέων κι αυτοί τον Μεσαίωνα κατέβηκαν;
   Ο Κολοκοτρώνης, ο Νικηταράς, ο Παπαφλέσσας που ήταν διναρικοί, ήταν Αλβανοί; Ο Κανάρης και η Μπουμπουλίνα; Τέτοιες μπαρούφες ούτε η αλβανική κρατική τηλεόραση δεν λέει. Αύξηση των διναρικών στην Ελλάδα, είχαμε όντως τον Μεσαίωνα. Επίσης κάποια στιγμή, οι πληθυσμοί των Ελλήνων τραβήχτηκαν σε ορεινές περιοχές είτε επειδή εκδιώχθηκαν από τις πλουσιότερες πεδιάδες, είτε γιατί είχαν περισσότερη ελευθερία από τους Τούρκους. Ο πιο καλά προσαρμοσμένος φαινότυπος σε αυτές τις περιοχές, δηλαδή ο έχων φυσικό πλεονέκτημα ώστε να αυξηθεί, είναι ο διναρικός.

   Διαγραφή
  2. Ο βλάκας νομίζει οτι οι Διναρικοί είναι ο φαινότυπος των Αλβανών και ο μεσογειακός μόνο των Ελλήνων...φαντάσου για τι λακαμά μιλάμε.

   Διναρικοί υπάρχουν ακόμα και στην Γαλλία αλλά εκεί δεν είναι Αλβανοί...

   Διαγραφή
  3. Μόνο στη Γαλλία... και στη Πολωνία, και στη Ρωσία, ακόμα και στη Φινλανδία υπάρχουν διναρικοί κι εκδιναρισμένοι.

   Διαγραφή
  4. Aν ο φιλος πιο πανω αναφερεται σε εναν που εγραψε καποτε στο apricity τοτε κακως ασχολειστε.Ο συγκεκριμενος οντως ειχε εβραικη καταγωγη και απο τα λιγο που θυμαμαι ελεγε οτι οποιος ειναι διναρικος ειναι απογονος αρβανιτων και οποιος ηρθε απο την ανατολη ειναι βιασμενος τουρκοσπορος ΛΟΛ.....εντωμεταξυ τουρανικο στην Ελλαδα δεν βλεπεις ουτε με αιτηση στην παναγια....

   Διαγραφή
  5. Διναρικοί υπάρχουν ακόμα και στη Ισπανία οι λεγόμενοι Baskid όπως ο παλιός προπονητής του ολυμπιακού,που τωρα ειναι στην barcheolona.

   Διαγραφή
  6. Φιλε χωρις να διαφωνω για τους baskid που πολυ σωστα γραφεις.Ο Βαλβερδε ειναι κυριως εκδιναρισμενος και οχι τοσο κανονικος διναρικος.Το κεφαλι του ειναι μεσοκεφαλο για την ακριβεια.

   Διαγραφή
  7. Έχεις δίκαιο όντως μεσοκέφαλος είναι αλλά το πρόσωπο του είναι εκδιναρισμένο σε μεγάλο βαθμό.

   Διαγραφή
  8. Τα ξανάπαμε,όποιος νομίζει ότι Διναρικός=αλβανός, είναι ανεγκέφαλος.Διναρικοί υπάρχουν σε αρκετά μέρη της Ευρώπης, εκ παλαιόθεν,προτού σχηματιστεί αυτή η κωλόφαρα των αλβανών.
   Καταρχάς, Μεσογειακοί-Διναρικοί ήταν οι Δωριείς.
   Το ποσοστό τους στην αρχαία Ρώμη ήταν αυξημένο.
   Οι Δάντης, Ντα Βίντσι ήταν Διναρικοί.

   Διαγραφή
  9. Εδώ ρε ολόκληρος Hitler και πόσοι άλλοι στο Ράιχ είχαν διναρικές επιδράσεις και κάποιοι ήταν ακόμα και διναρικοί όπως ο Ernst Katelbrunner και ακόμα μιλάτε για διναρικούς αλβανούς η δεν ξέρω και γω τι άλλο.....!

   Οι φαινότυποι δεν έχουν εθνικότητες.Όπως έγραψε κάποιος πιο πάνω ο εκδιναρισμός είναι διαδικασία που λαμβάνει διαδικασία σε πάρα πολλές περιοχές ολοκλήρου του πλανήτη.Ακόμα και οι natives americans η κάποιοι ανατολικοί ασιάτες έχουν εκδιναριστεί.Ο Emanuelle Macron που είναι εκδιναρισμένος σε τεράστιο βαθμό αν και είναι δοχιλοκέφαλος η ο Garry Neville που είναι Άγγλος μήπως είναι και αυτοί αλβανοί?

   Διαγραφή
 10. Διαχειριστη καθε φορα με τα σχολια γινεται ενα μπαχαλο,κανε μια αναβαθμιση της προκοπης στη σελιδα ξερω γω ενα υποφορουμ να κανουμε ταξινομησεις και συζητησεις οπως στα ξενα φορουμς και κανενα τσατ ολα αυτα μαζι με εγγραφη να ξερουμε με ποιον μιλαμε καθε φορα.Αυτα για αρχη ειναι καλα.
  Μετα αμα το εκανες και κανονικο σαιτ πιο αισθητικα ελκυστικο και με προωθηση σε εθνικιστικα social media και ιστοσελιδες θα μαθαιναν περισσοτεροι για την ολη φαση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ρε παιδιά, σε ποιον τύπο ανήκει ο σκωτικής καταγωγής Αμερικανός ηθοποιός Μακόλεϊ Κάλκιν που παίζει στις χριστουγεννιάτικες ταινίες "Μόνος στο σπίτι"("Home Alone").

  https://bostonhassle.com/wp-content/uploads/2017/11/Home-Alone-Legacy.jpg

  https://images.hellogiggles.com/uploads/2017/06/23073021/macaulayculkin5.jpg

  https://www.youtube.com/watch?v=wCvBveM9BVM

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. O Παναγιώτης Χατζηστεφάνου τι φυλετικό τύπο έχει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των αναγνωστών τους.