Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018

Οι φυλετικοί λόγοι της παρακμής των Ρωμαίων

Το ζήτημα της παρακμή της Ρώμης απασχόλησε τους ανθρωπολόγους. Μελετώντας την ιστορία υπό το φυλετικό πρίσμα, αρκετοί μελετητές βρήκαν τεκμήρια που υποδεικνύουν τους φυλετικούς λόγους της παρακμής των Ρωμαίων. Μπορεί στη Ρώμη να εισήλθαν εξωευρωπαϊκά στοιχεία, όμως η πλειονότητα των Ρωμαίων παρέμειναν Ευρωπαϊκής καταγωγής. Η μεταβολή που οδήγησε στην παρακμή εντοπίζεται στον χαρακτήρα. Μια έλλειψη δυναμισμού, μια πνευματική ένδεια, μια απουσία ενεργητικότητας, μια ανικανότητα ικανούς πολιτικής ηγεσίας, οδήγησε σταδιακά στην παρακμή της Ρώμης. Το στρατιωτικό πλήγμα ήταν η τελευταία σκηνή του δράματος. Υπάρχουν φυλετικά αίτια που οδήγησαν σε αυτήν την μεταβολή του χαρακτήρα;

Όπως απέδειξε ο Fustel de Coulanges, οι Ρωμαίοι είχαν πανομοιότυπα ήθη, έθιμα, θρησκεία και κοινωνικές πρακτικές με τους Έλληνες, κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ήταν απευθείας βιολογικοί τους απόγονοι. Οι ιδρυτές της Ρώμης...
ήρθαν από τον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο, αλλά μίχθηκαν αμέσως με τους γηγενείς της Ιταλίας. Ο κυρίαρχος πολιτισμός παρέμεινε Ελληνικής προέλευσης. Είναι πιθανόν οι ιδρυτές της Ρώμης, να ήταν κυρίως Μεσογειακοί. Αυτοί απετέλεσαν την τάξη των πατρικίων που εντοπίζουμε μεταγενέστερα στην ιστορία της Ρώμης. Σίγουρα θα υπήρχαν Αλπικοί και Κρομανοειδείς μεταξύ των ιδρυτών και μεταξύ των γηγενών.

Όσο επεκτείνονταν το Ρωμαϊκό κράτος, τόσο περισσότερα άτομα από τις γειτονικές και κατακτημένες περιοχές άρχισαν να συσσωρεύονται στη Ρώμη. Ο δυναμισμός της Ρωμαϊκής αριστοκρατίας οδηγεί σε συνεχείς κατακτήσεις, με το μεγαλείο της Ρώμης να αυξάνεται. Όμως αυτή η πορεία ανακόπτεται. Οι ρίζες της παρακμής εντοπίζονται πριν ακόμα την εγκαθίδρυση της Αυτοκρατορίας. Τα γένη των πατρικίων είχαν σχεδόν εξαφανιστεί στα τελευταία χρόνια της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας. Οι αριστοκρατικοί ηγέτες της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας δεν έχουν τον απαραίτητο δυναμισμό να διατηρήσουν την εξουσία και παρά τον αγώνα που δίνουν, ο Καίσαρας τους αποκαθηλώνει και εγκαθιδρύει την Αυτοκρατορία. Επί Οκταβιανού και έπειτα, τα μέλη της γερουσίας, η νέα "αριστοκρατία", αποτελείται πλέον από ευνοούμενους του Αυτοκράτορα, επιλεγμένους με αμφιβόλου ποιότητας κριτήρια. Σύντομα, γερουσιαστές θα γίνονται άτομα από όλες τις επαρχίες της Αυτοκρατορίας. Πρώην σκλάβοι και απελεύθεροι γίνονται Ρωμαίοι πολίτες και σύντομα ανέρχονται στα ανώτερα αξιώματα του κράτους. Οι Ρωμαίοι παρατούν τον στρατιωτικό βίο και αντλούν στρατεύματα από τις επαρχίες. Οι Αυτοκράτορες άρχισαν να βασίζονται στην εύνοια του στρατού για να λάβουν τον τίτλο και όχι στις πολιτικές αρετές. Πολλοί Αυτοκράτορες ανήλθαν στο αξίωμα μετά από εμφύλιες συγκρούσεις, έχοντας σαν μόνο τους προτέρημα τις στρατιωτικές ικανότητες.

Όπως γνωρίζουμε, στη Ρώμη αλλά και σε όλη την Ιταλική χερσόνησο συνέρρευσαν άτομα από την ανατολή και την Αφρική, δημιουργώντας εμφανή φυλετική μίξη. Ωστόσο δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιο ήταν το ποσοστό των εξωευρωπαίων στον πληθυσμό. Από τις καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις και τα ήθη των Ρωμαίων, δεν φαίνεται να αποτελούσαν σημαντικό ποσοστό. Σίγουρα θα εισήγαγαν μια αλλοίωση των ηθών, όμως δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι ήταν ο βασικός λόγος της παρακμής της Ρώμης.

Φαίνεται ότι η Ιταλία ήδη από την Αυτοκρατορική περίοδο άρχισε να γίνεται Αλπικο-Διναρική. Πληθυσμοί από τα γειτονικά Βαλκάνια εισέρρευσαν στην Ιταλική χερσόνησο, είτε από τα βόρεια δια της στεριάς, είτε δια της θαλάσσης. Μετέπειτα, αρκετοί Αυτοκράτορες, που βρέθηκαν στο αξίωμα βασιζόμενοι στον στρατό, είχαν καταγωγή από τα Βαλκάνια. Όπως παρατήρησαν ανθρωπολόγοι που ασχολήθηκαν με τη Ρωμαϊκή ιστορία, οι φυσιογνωμίες που βλέπουμε στις προτομές των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων είναι πολύ συχνά Διναρικές. Οι Διναρικοί έχουν επιθετικότητα και ανθεκτικότητα, γνωρίσματα που βοηθούν σε μια στρατιωτική καριέρα. Ωστόσο, για να διοικηθεί μια Αυτοκρατορία και να ανθήσει ο πολιτισμός, απαιτούνται και άλλες ικανότητες. Σε πολλές προτομές βρίσκουμε και Αλπική επίδραση. Οι Ρωμαίοι της Αυτοκρατορικής περιόδου σταδιακά χάνουν τον δυναμισμό τους και βρίσκονται σε πνευματική παρακμή. Τίποτα ευγενές δεν εμπνέει η τάξη των γερουσιαστών και καταντά μια πλουτοκρατία. Κάποιοι Μεσογειακοί παρέμειναν στις ανώτερες τάξεις, όπως ο Μάρκος Αυρήλιος, ο Αδριανός και ο Ιουλιανός, που θεωρήθηκαν ικανότατοι πολιτικοί ηγέτες. Ωστόσο, πιο συνήθεις είναι οι Διναρικές φυσιογνωμίες, όπως ο Κικέρων, ο Οκταβιανός και ο Τιβέριος, ο Μαξέντιος και ο Κωνσταντίνος Α', κτλ.

Η βόρεια Ιταλία σήμερα είναι βραχυκέφαλη και τείνει Αλπική-Διναρική. Ο λόγος που διατηρεί μια οικονομική ανάπτυξη, είναι επειδή μέρος της απέκτησε τον Μεσαίωνα Νορδικά-ΚΜ στοιχεία και γενικότερα Γερμανικές επιδράσεις. Η νότια Ιταλία έχει υποστεί σημαντική μίξη από Αρμενοειδείς, Αραβικούς και Σαχάριους, ενώ η ύπαρξη Μεσογειακών δημιουργεί μια κουλτούρα, αλλά όχι οικονομική ανάπτυξη. Εν γένει, ολόκληρη η Ιταλία είναι περισσότερο Αλπική-Διναρική, παρά Αλπική-Μεσογειακή. Το μεταβατικό στάδιο που οδήγησε σε αυτήν την αλλαγή, φαίνεται να ήταν η Αυτοκρατορική περίοδος της Ρώμης. Το αποτέλεσμα ήταν η στασιμότητα του πολιτισμού και η μείωση της ενεργητικότητας, της πολιτικής ικανότητας και του ανήσυχου πνεύματος.

Σε όσες περιοχές της Ευρώπης κατέληξαν έντονα Αλπικές-Διναρικές, το αποτέλεσμα ήταν έλλειψη δυναμισμού, έλλειψη πνευματικής δραστηριότητας και έλλειψη οργάνωσης. Με δυο λόγια, μια κατάσταση Βαλκανίων. Το ίδιο πλέον τείνει να συμβεί στην Ελλάδα, στην Αυστρία, στην Ουγγαρία, και σε περιοχές της κεντρικής Ευρώπης. Η παλαιότερη δόξα των εν λόγω κρατών προήλθε από άλλους φυλετικούς τύπους, Μεσογειακό, Νορδικό και Τουρανικό, αντίστοιχα. Αυτό δεν είναι εμφανές στον απλό άνθρωπο που αγνοεί την φυλετική ανθρωπολογία, ο οποίος συνεχίζει να βλέπει λευκούς γύρω του, χωρίς να μπορεί να διακρίνει την διαφορά και θεωρεί ότι η παρακμή οφείλεται σε άλλους λόγους. Μια πλειοψηφία Αλπικών-Διναρικών οδηγεί έναν πληθυσμό στην μετριότητα, καθιστώντας τον παρία διεθνώς. Αυτό το συμπέρασμα μπορεί να λυπεί πολλούς, αλλά προέρχεται από την μελέτη της ιστορίας και της ανθρωπολογίας. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουν όσοι μελετούν τους βαθύτερους λόγους της άνθησης και της παρακμής των εθνών, ειδικά στις περιοχές της κεντρικής και νότιας Ευρώπης και ιδιαίτερα στα Βαλκάνια, όπου ανήκει και η Ελλάδα.

Το συμπέρασμα είναι ότι στην παρακμή της Ρώμης συντέλεσε πιθανότατα η αύξηση των Αλπικών και Διναρικών στον πληθυσμό της. Η άρχουσα τάξη έχασε τον δυναμισμό της, με αποτέλεσμα να καταπέσει σε ένα πνευματικό και διοικητικό τέλμα. Η Ρώμη κατήλθε στη μετριότητα και τα πιο δυναμικά Γερμανικά φύλα την αποκαθήλωσαν.

81 σχόλια:

 1. Μου κάνει εντύπωση που μερικοί λαοί δεν είχαν καθόλου φυλετική διαίσθηση, δηλαδή π.χ οι Ούννοι όπου πήγαιναν παίρναν και άλλους λαούς π.χ Γερμανικούς μαζί τους, που δεν είχαν καμιά σχέση εμφανισιακά, και έκαναν γάμους έτσι απλά, δεν υπήρχε φυλετικός διαχωρισμός ή κάποιου είδους κάστα, σκορποχώρι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δεν υπάρχει φυλετική συνέχεια όχι μόνο των Ελλήνων(που θεωρούνται και απόγονοι του Μ.Αλεξάνδρου και του Περικλή) αλλά ούτε σε ολόκληρη την Βαλκανική χερσόνησο.Σε αυτόν τον χώρο εδώ και 2.500 χρόνια έχουν περάσει όλοι οι γνωστοί ιστορικοί λαοί όλης αυτής της περιοχής.
  Συγκεκριμένα:
  1) Ρωμαίοι
  2) Σλάβοι
  3) Τούρκοι
  4) Λατίνοι
  5) Άραβες
  6) Σαρακηνοί πειρατές

  Είναι δυνατόν μια αυτοκρατορία 1.000 ετών,η Ρωμαϊκή να κράτησε σε ένα κλειστό κουτί τους Έλληνες και να τους άφησε ανέγγιχτους;
  Η τα 400 χρόνια σκλαβιάς και δουλείας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
  Έχουν γίνει τρελές μίξεις στα Βαλκάνια.Ούτε καθαρός Έλληνας,ούτε Τούρκος υπάρχει.Στα Βαλκάνια όλοι έχουν μίξεις μεταξύ τους.Έλληνες,Τούρκοι,Αλβανοί,Σλάβοι,Ρουμάνοι κτλ....
  Όλες οι μεγάλες αυτοκρατορίες,όπως η Οθωμανική ήταν πολυθρησκευτικές και πολυφυλετικές και κατάφεραν να επιζήσουν επειδή υπήρχε ο σεβασμός προς το διαφορετικό προς τον άλλο λαό και των άλλων θρησκειών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αριστερη προπαγανδα κανεις. Εχετε σκοπο να ξεφτιλισετε την Ελλαδα με τις μαλακιες που διαδιδετε. Τουλαχιστον αμα ηταν αληθεια θα το παραδεχομουν. Αλλα ειστε υπουλοι που λετε 1-2 αληθειες και μετα κατεβατα ψεμματα.

   Αρχικα στην Οθωμανικη Αυτοκρατορια δεν επιτρεποταν οι γαμοι μεταξυ χριστιανων και μουσουλμανων. Για την ακριβεια ενας μουσουλμανος μπορουσε να παρει χριστιανη γυναικα (πολυ σπανιο αλλα τελος παντων) αλλα τα παιδια τους θα μεγαλωναν ως ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ και δεν θα ειχαν σχεσεις με την χριστιανικη κοινοτητα.

   Το οτι οι βρωμιαρηδες οι Βυζαντινοι αλλοιωσαν φυλετικα την Ελλαδα ως ενα σημειο ισχυει. Αλλα δεν διελυσαν τους Ελληνες εντελως οπως το παρουσιαζετε εσεις για να περασετε την ατζεντα σας.

   Και για να τελειωνουμε με το παραμυθακι σας πως οι σημερινοι Ελληνες δεν εχουν καμια σχεση με τους αρχαιους Ελληνες, κανε copy paste αυτο στο Google: The Greeks really do have near-mythical origins, ancient DNA reveals

   Θα σε βγαλει σε μια ερευνα που λεει πως οι σημερινοι Ελληνες ειναι σημαντικα γενετικα ομοιοι με τους αρχαιους Ελληνες. Διαβαστε τι λενε οι επιστημονες και βουλωστε το επιτελους.

   Ουτε οι αηδιαστικοι οι Βυζαντινοι ουτε οι Τουρκογυφτοι αφανισαν το ελληνικο εθνος. ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΣΑΣ ΠΟΝΑΕΙ ΠΟΛΥ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΩΛΟΥ

   Διαγραφή
  2. Δεν ξερω αν γερνεις προς ακρα αριστερας η οχι αλλα η γενετικη σε εχει διαψευσει προ πολλου νυσταζω αυτη τη στιγμη και βαριεμαι να παραθεσω λινκς κανε μια ερευνα μονος σου βρες τις σωστες επισημες ερευνες ομως και οχι αυτες του τυπου 100% καθαροι ελληνες που ασφαλως και δεν εχουν σχεση με την πραγματικοτητα,ναι εχουνε περασει 2,5 χιλιαδες χρονια και;νομιζεις οτι χρησιμοποιοντας εναν τετοιο αριθμο απλα αποκταει καποια βαση το ολο επιχειρημα;αρκει να σκεφτεις οτι 3-4 γενιες πριν ηταν αδιανοητο ελληνας να παρει ξενο ποσο μαλλον δηλαδη οταν πας πισω και πιο πισω,ο μονος λογος που υπαρχει καποια μιξη ειναι οι ελληνοποιησεις που σταδιακα επετρεψαν να εισχωρησουν τα διαφορα ξενα στοιχεια στον ελληνικο κορμο και οχι γιατι ξαφνικα ολες οι ελληνιδες βιαστηκαν η ειχαμε διεθνιστικες/διαφυλετικες παρτουζες απο γενια σε γενια.

   Διαγραφή
  3. https://www.youtube.com/watch?v=9TYSZkjUf6s

   Διαγραφή
  4. Οι πουτάνας γιοι οι υπερβραχυκέφαλοι βυζαντινοί κατέστρεψαν την Ελλάδα αλλά ευτυχώς όχι τελείως, καρκίνος στην σπορά τους γαμημένοι αλβανοαρμένιοι

   Διαγραφή
  5. Όποιος "συνέλληνας" που μπαίνει εδώ μέσα και ανγχώνεται ότι μοιάζει με Αλβανό ή του έχει πει ποτέ κάποιος ότι μοιάζει με Αλβανό, και είναι όντως βραχυκέφαλος του γαμώ την μάνα, είσαι όντως Αλβανός ρε βλάκα, σταρχίδια μας το επίθετο σου, ο παππούς σου και η γλώσσα σου.

   Διαγραφή
  6. Όταν οι "βρομιάρηδες οι Βυζαντινοι" έκαναν καθημερινά μπάνιο σε λουτρά, οι όντως βρομιάρηδες Βαλκανικοί σου πρόγονοι κοιμόντουσαν σε κοπριές και λασποκαλύβες. Αν δεν ήταν οι Βυζαντινοί να σώζουν την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ευρώπη από Πέρσες, Άραβες και λοιπούς Μεσανατολίτες και Βορειοαφρικάνους για χίλια και πλέον χρόνια και να διώχνουν από την Ελλάδα Άραβες, Σλάβους, Άβαρους, Τουρκο-Βούλγαρους και λοιπούς εισβολείς, εσύ δεν θα υπήρχες σήμερα για να τους αποκαλείς βρομιάρηδες.

   "οι υπερβραχυκέφαλοι βυζαντινοί"

   Άμα βρεις ανθρωπολογική μελέτη από Βυζαντινά νεκροταφεία που να βγάζει τους Βυζαντινούς υπερβραχυκέφαλους ξαναστείλε.

   Διαγραφή
  7. Οι περισσότεροι Έλληνες είναι βραχυκέφαλοι διναρικοί και αλπικοί.Αυτό δείχνει ξεκάθαρα οτι οι αρχαίοι μας πρόγονοι μόνο μεσογειακοί δεν ήταν πλην κάποιων εξαιρέσεων.Όποιος είναι διναρικός η αλπικός δεν σημαίνει οτι είναι αλβανός.Με το ίδιο σκεπτικό και εγώ μπορώ να πω οτι ένας μεσογειακός είναι απόγονος ρωμαίων.

   Διαγραφή
  8. https://brainstats.com/average-iq-by-country.html

   Από το παραπάνω link βαίνουν πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Αυτά που παρατήρησα εγώ:

   1)Πού βρίσκεται στην κατάταξη η Ελλάδα(καμία έκπληξη). Η μελέτη έγινε πρίν το Brain Drain, αλλα προφάνως ένας κούκος δε φέρνει την άνοιξη...
   2) Πού βρίσκονται στην κατάταξη οι χώρες που χαρακτηρίζονται ως διναρικές.
   3)Πού βρίσκεται η Ιταλία, που αποικήθηκε πολλάκις από Έλληνες, στα βάθη των αιώνων. Υπενθυμίζω ότι ήταν το Νο1 καταφύγιο επί Τουρκοκρατίας, Ελλήνων μεταναστών.
   4)Που βρίσκονται οι χώρες από τις οποίες μας φέρνουν DNA προς ανάμειξη.

   Διαγραφή
 3. Πώς ταξινομείτε τον πολίστα Χρήστο Αφρουδάκη;
  http://www.pisina.net/wp-content/uploads/2017/06/8727.jpg
  http://sports.ert.gr/wp-content/uploads/2017/05/afroudakis_chris_2017-1021x576.jpg
  http://www.andro.gr/wp-content/uploads/2015/06/puigpadilla-flickr-cover.jpg
  http://resources.sport-fm.gr/supersportFM/images/news/17/07/18/131954.jpg
  http://cdn2.yupiii.gr/images/resized/icemax_700_788171c289ad37116f3483b51f98dcd4.jpg
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Christos_Afroudakis.JPG

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ωραίο άρθρο και ένας σωρός άσχετα σχόλια πάλι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Φυλετικοί τύποι:

  https://www.google.com/search?q=Jessica+Biel&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjD7Nerg6zfAhULxYUKHU79DUAQ_AUIDigB&biw=1920&bih=938#imgrc=XahhoGjVZSUw-M:

  https://www.google.com/search?q=scarlett+johansson&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjejYXK9KzfAhXRzIUKHf5dAy0Q_AUIDigB&biw=1920&bih=938#imgrc=DLsjyEd4Hip3IM:

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Οι Ρωμαίοι και οι Μακεδόνες ήταν οι κατακτητές του κόσμου αλλά η παρακμή είναι αναπόφευκτη στις αυτοκρατορίες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Χαίρομαι που με επιβεβαιώνει ο Διαχειριστής, διότι και εγώ τον Μάρκο Αυρήλιο και τον Ιουλιανό,τους είχα ταξινομήσει ως Μεσογειακούς. Αλλά στον Οκταβιανό, που ήταν Διναρικός,έκανα λάθος κατά το ήμισυ,αφού τον θεωρούσα Κρομανοειδή-Διναρικό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Υπόψη, ο Ιουλιανός ήταν Θρακο-Ρωμαίος(και η μητέρα του Βασιλίνα ήταν Ελληνίδα) και ο Μάρκος Αυρήλιος ήταν Ρωμαιο-Ισπανός.

   Διαγραφή
  2. Καθυστερημένο γυφτοειδές υπάνθρωπο μεσογειακό σκατό με τον προγναθισμό και το σκατί χρώμα δέρματος άντε τραβα στην αφρική όπου και ανήκεις.Οι Ρωμαίοι ήταν ινδοευρωπαϊοι όχι γύφτοι απο την μέση ανατολή όπως οι πρόγονοι σου βλάκα.Τα περισσότερα ρωμαϊκά αγάλματα δείχνουν εμφανή βραδυκεφαλία και robust κρομανοειδή προσώπα.Ακόμα και σήμερα οι περισσότεροι Ιταλοί στον βορρά και στα κεντρικά είναι διναρικοί,αλπικοί,Norid,Κρομανοειδείς και λίγοι νορδικοί.Οι σκατό μεσογειακοί σου γύφτοι είναι στο νότο και παριστάνουν τους νονούς όταν οι βόρειοι δημιουργούν βιομηχανία και ανεβάσουν το ΑΕΠ της χώρας.

   Διαγραφή
  3. Τότε γιατί οι Μεσογειακοί στην πλειοψηφία τους δεν έχουν σκούρο δέρμα φίλος; Γιατί η πλειοψηφία των Μεσογειακών δεν έχει σγουρά μαλλιά; Και από πότε είμαστε συσχετισμένοι με την Αφρική, όταν ο Μεσογειακός φαινότυπος δεν έχει ουδεμία σχέση με Αφρικανικούς ή Μεσανατολικούς τύπους; Να σου πω, μου αρέσει που κυριολεκτικά τσακώνεστε για Μεσογειακούς και Διναρικούς, ενώ και οι δύο φαινότυποι είναι Ευρωπαϊκοί. Και οι δύο ξέρω γω, είναι σπουδαίοι φαινότυποι. Γιατί τσακώνεστε; Δεν το καταλαβαίνω. Επίσης, εδώ στην Ελλάδα βρίσκεις αλλού λιγότερο αλλού περισσότερο και Μεσογειακούς, και Διναρικούς, και Αλπικούς, και Κρομανοειδείς και Νορικούς και Νορδικούς.

   Όσο για την νότια Ιταλία, είναι ετσέ λόγω των Σαχάριων και των Αραβοειδών, όχι εξαιτίας των Μεσογειακών. Αλλά ευτυχώς που εμείς έχουμε μόνο το 7% Αρμενοειδών, που επί το πλείστον, είναι ηλικιωμένοι. Μόλις τελευτήσουν αυτοί οι Αρμενοειδείς ηλικιωμένοι, τότε οι Αρμενοειδείς θα είναι 2% του πληθυσμού μόνο. Και δεν είναι πολύς καιρός μεχμέ να συμβεί αυτό. ΣυτΕυτυ στη δική μου γενιά, σχεδόν κανένας κυριολεκτικά δεν είναι Αρμενοειδής.

   Διαγραφή
  4. Μια παρατηρηση ως προς την ελλειψη σγουρων μαλλιων,ο μονος λογος που δεν τους βλεπεις απλος ,κουρεμα.Ψαξε μερικες φωτο απο 70's 80's με χουλιγκανς πανκια κτλπ

   Διαγραφή
  5. Οι μισοί κρητικοί και νησιωτες που είναι αρμενοειδεις και μεσογειακοι είναι μαυριδεροι με σγουρά μαλλιά, προγαθνισμο και περίεργα ματια που δεν τα βλέπεις στην ηπειρωτική Ελλάδα. Επίσης υπάρχει μεγάλο ποσοστο έξω Ευρωπαίων τύπου Κασιδιαρη.

   Διαγραφή
  6. Έχεις πάει Κρήτη; Ή τουλάχιστον έχεις φίλους Κρητικούς; Γιατί στην Δυτική Κρήτη οι Αρμενοειδείς είναι λίγοι. Και οι Αρμενοειδείς και εξω-ευρωπαϊκοί τύποι στην Κρήτη είναι κατά το μέγιστον 10%. Όχι περισσότερο. Και όλοι είναι στην Ανατολική Κρήτη, ιδιαίτερα το Λασίθι.

   Διαγραφή
  7. Οι ηλίθιοι Βυζαντινοί όταν υπήρχε μείωση του πληθυσμού σε μια περιοχή λόγω πολέμου, λιμού κ.α έφερναν Αρμένιους να αυξήσουν τον πληθυσμό, έτσι καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά η Κύπρος και πολύ λιγότερο η Κρήτη.

   Διαγραφή
 8. Η φυλετική κερκόπορτα για την αθρόα είσοδο γονιδίων υπανθρωπων στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία άνοιξε με την επικράτηση του εβραιοχριστιανισμου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Μια απάντηση στον τρόμπα που το παίζει γνώστης ενώ απλά θέλει να δικαιολογήσει την βραχυκεφαλια του.

  Λοιπόν καζανοκεφαλε που στο κεφάλι σου ανετα βραζω ρεβιδια για ένα τάγμα...

  Ο Μεσογειακός φαινότυπος εκτός από το σκούρο χρώμα δέρματος που αποκαλείς "σκατι" έχει και ανοιχτό δέρμα. Κατσαρά μαλλιά δεν έχει! Ίσως εμφανίζει σγουρά και έντονα κυματιστα μέχρι ελαφρώς κυματιστά. Σχετικά με την καταγωγή, γνωρίζουμε απο την γενετική πως όλο το ανθρώπινο είδος κατάγεται και εξαπλώθηκε από την Αφρική. Η περίοδος που αναφέρεσαι για τους νεολιθικούς αγρότες είναι τόσο παλια που αν είχες την αίσθηση του χρόνου θα καταλάβαινες πως δεν μπορείς να ταυτίζεις τους σημερινούς φαινοτυπους με τους ανθρώπους του τότε. Αυτά που γράφεις είναι δικοί σου συσχετισμοί.

  Ακόμη το ότι βλέπεις τους σημερινούς Έλληνες και βγάζεις συμπέρασμα για τους φαινοτυπους που υπήρχαν στην αρχαιότητα δείχνεις πόσο άσχετος είσαι. Και ας λες πως εξαιρείς τους Μικρασιάτες, Πόντιους, Αρβανίτες... Λες και ξες αν ο καθένας που βλέπεις τριγύρω εχει καταγωγή από τους παραπάνω.

  Ο νορδικός, έχει δολιχοκεφαλία και ο κρομανοειδης εχει δολιχοκεφαλια προς μεσοκεφαλια. Άρα λες μπούρδες πως η δολιχοκεφαλια ειναι αφρικανικο χαρακτηριστικό.

  Ο Μέγας Αλέξανδρος και γενικότερα οι Αρχαίοι Έλληνες, τόσο στα αγάλματα όσο και στους πίνακες της κλασσικής αρχαιότητας εμφανίζονται ως Μεσογειακοί.

  Και τέλος όταν πας νότια Ιταλία και Ελλάδα, δεν νομίζεις πως βρίσκεσαι στην Παλαιστίνη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ότι πεις αφρικανικο σκουπίδι. Όλοι γνωρίζουν ότι εσείς οι μεσογειακοι δεν έχετε σχέση με τους λευκους Ευρωπαίους. Πάνε στο skadi να δεις τι λένε για εσάς. Εμένα ως Διναρικο με εχουν σε περισσότερη εκτίμηση από εσένα απόγονε των νατουφιανς.Η Κρητη και τα νησιά είναι σαν να βρίσκεσαι στο Ισραήλ η στο Λίβανο, το εχουν πει παρα πολλοί γνωστοί μου από το εξωτερικο.

   Διαγραφή
  2. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Manto_Mavrogenous2.jpg

   Πω πω... Μια παλαιστίνια!

   Διαγραφή
  3. Πω πω, να φανταστώ είδες και το κεφάλι και έβγαλες συμπέρασμα από μια ζωγραφιά που ανήκει φυλετικά έτσι βλακακο???

   Διαγραφή
  4. Ρε καραγκιόζη, φαινοτυπικά αυτός δεν είναι Μεσογειακός φαινοτυπος; Επίσης πες μου, μήπως αμφισβητείς τώρα και το πρόσωπο της Μαυρογένους και τον πίνακα. Η προσωπογραφίες αν γνωρίζεις γίνονται από τους ζωγράφους και εκείνη την περίοδο ποζάραν οι άνθρωποι για να τους ζωγραφίζουν. Βλήμα.

   Διαγραφή
  5. Οχι αγόρι μου αν το πάρουμε έτσι, και εγω λέω ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ηταν Διναρικος με αυτή την μύτη. Ενώ θα μπορουσε να ειναι μεσογειακος με διναρικη επιδραση. Από ζωγραφιές και αγάλματα δεν βγάζεις άκρη. Δεν ειμαι ο από πανω που έβγαλε όλη την μακεδονική αυτοκρατορία διναρικους και αλπικους.

   Διαγραφή
  6. Θα μπορούσα να είχα στείλει και φωτογραφία σύγχρονης μεσογειακής γυναίκας... Αν αυτό που σε ενόχλησε είναι η ζωγραφιά. Και φυσικά μπορείς να ταξινομήσεις ανθρώπους απο το φαίνεσθαι, αλλιως βγάλτε τον σκασμό όλοι εδω μέσα γιατί κανένας απο σας δεν κάνει μετρήσεις εδώ περα σε τρίτους. Αλλά ρε φίλε σοβαρά τωρα, μας δουλεύεις; Δηλαδη ενώ ολα τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου παραπέμπουν σε έναν συγκεκριμένο φαινοτυπο, εσύ πρέπει να πάρεις το caliber για να κάνεις μετρήσεις; α παρατα μας μμμμαλλλλάκα

   Διαγραφή
  7. Ναι κουτε διότι ο CI είναι το κυριότερο για να ταξινομήσεις κάποιον άνθρωπο. Και ο αδερφός μου εχει μικρή μύτη, λεπτοπρωσοπια, περιορισμένο μέτωπο άλλα είναι βραχυκεφαλος.

   Διαγραφή
  8. Και γω καλέ μου άνθρωπε, φαινοτυπικά μοιάζω με Μεσογειακός, αλλά ο Κεφαλικός μου δείκτης είναι 78 και ειμαι στο όριο πριν την βραχυκεφαλία. Πολυ λογικό αφού η μάνα μου είναι μεσογειακή-αλπική και ο πατέρας μου είναι Anatolid με διναρική επιρροή στη μύτη και το κρανίο. Αυτό είναι αποτέλεσμα της φυλετικής μίξης.

   Διαγραφή
  9. Ε και εγώ Ειμαι Pontid εκδιναρισμενος με κεφαλικο δείκτη κατω από 75 και άμα δεις τα μούτρα μου νομίζεις ήρθα από το Ιράκ τι να κάνουμε τώρα?

   Το κεφάλι είναι το κυριότερο φυλετικο χαρακτηριστικό για να πούμε αν κάποιος είναι μεσογειακος η οχι. Από τις εικόνες και τα αγάλματα θα παίζουμε joker αν είναι μεσογειακος η διναρικος κλπ? Το να κάθεστε και να λέτε ότι οι αρχαίοι Έλληνες ηταν μόνο μεσογειακοι σας καθιστά αστείους. Όπως και τον βλακα από πανω που έβγαλε όλη την Βόρεια Ελλάδα Βραχυκεφαλη.Ο βλακας ξεχνάει οτι οι ντόπιοι της βορείου Ελλάδας είναι σε μεγαλο βαθμό Σλάβοι. Οι μικρασιατες που κοροιδευει οι περισσότεροι μεσογειακοι είναι, ειδικά αυτοί που ήρθαν από τα δυτικά παραλία με λίγους αρμενοειδεις και αλπικους. Τους πιο πολλούς αρμενοειδεις τους εχουν οι Πόντιοι, οι Κρητικοί και οι νησιωτες. Σε μεγάλο βαθμό αρμενοειδεις εχω δει και ανάμεσα στους Μανιάτες.

   Διαγραφή
  10. Δηλαδή για σένα Μεσογειακός είναι ένας δολιχοκέφαλος με μούτρα παλαιστίνιου. Ένας Μεσοκέφαλος με μούτρα Μεσογειακού όπως ο ανώνυμος 3:52 μ.μ. τι είναι?

   Διαγραφή
  11. Στο μόνο που συμφωνώ με τον καραγκιόζη που βρίζει τους μεσογειακους είναι ότι όντως η ηπειρωτική Ελλάδα είναι σε μεγάλο βαθμό βραχυκεφαλη. Αν πιάσεις τους παλιούς ανθρώπους της Ελλάδας ντόπιους και μη θα δεις ότι κυριαρχεί η βραχυκεφαλια. Σε αυτο εχει δικαιο. Πολυ σπάνια θα δεις δοχιλοκεφαλο θειο/παππού η κάποια ηλικιωμένη γυναικα. Ο κεφαλικος δεικτης των Ελλήνων πέφτει στις δεκαετίες του 80, 90 κλπ.

   Διαγραφή
  12. Έρχεσαι στα λόγια μου φίλε 4:43.

   Γι αυτό λέω ότι τα αγαλματα και οι εικόνες δεν είναι και τα πιο αξιόπιστα.Πολυ καλό το ερώτημα σου.

   Εγώ προσωπικά εχω όλο το μεσογειακό πακέτο και ναι ειμαι σταρένιος προς το μελαχρινος με αρκετά σγουρό μαλλί και λίγο προγαθνισμο άλλα στα αρχιδια μου. Εχω διναρικη επιδραση σε μύτη και μέτωπο που μου δίνουν ένα άγριο vibe. Άλλα ειμαι περυφανος και δεν εχω κανένα θέμα.Νιωθω επίσης άνετα με την δοχιλοκεφαλια μου και ξεχωρίζω αισθητά από τους περισσότερους αν και ως Pontid το κεφάλι μου είναι πιο υψικρανο.

   Διαγραφή
  13. Παιδιά τον Μεσογειακό μπορείς να τον ξεχωρίσεις απο έναν μηΕυρωπαϊκό τύπο.
   Δεν ξέρω γιατί το κάνετε θέμα.
   Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν Δολιχοκέφαλοι Μεσογειακοί με Αλπική και Διναρική επίδραση.

   Διαγραφή
  14. Ακριβώς. Και οι τρολλιες που λέγονται πως δεν γίνεται ταξινόμηση φυλής από τον φαινοτυπο δεν ισχύουν ούτε για πλάκα. Δηλαδή ένας που φαίνεται αρμενοειδης μπορεί οι μετρήσεις να τον δείξουν δολιχοκεφαλο; Μαλακίες^2

   Διαγραφή
  15. "Πάνε στο skadi να δεις τι λένε για εσάς. Εμένα ως Διναρικο με εχουν σε περισσότερη εκτίμηση"

   https://www.tilestwra.com/wp-content/uploads/2018/01/b7a19d67cad9e242917f26617a5fb87b.jpg

   Πάνε σε λέω, εδώ Μπαλκάνια, πάνε γιατί σε λέω και σε είπα!

   Τι να πάνε ρε και που να πάνε; Στο Skadi; Τι να μας πούνε και οι Αλμπίνοι ρε, τις μαλακίες τους για τους Μεσογειακούς; Οι Γερμανικές φυλές φυσικό είναι να εκθειάζουν τον εαυτό τους και να ψευδολογούν κατά όλων των άλλων, ειδικά κατά των Μεσογειακών διογκώνοντας κάποιες αναμείξεις. Δεν πάνε εκεί οι Βόρειοι να δούνε τις μογγολικές-σιβηρικές αναμείξεις που έχουν, θέλουν και κριτική των άλλων.

   Διαγραφή
 10. Καποιος να πει στα αντι-Μεσογειακα Αλβανο-Αρμενικα τρολλ που κυκλοφορουν εδω περα πως το να λες πως ο Μεσογειακος τυπος σχετιζεται με τους Αραβες ή τους Τουρκους ειναι οχι μονο μαλακια, αλλα και μεγαλο ψεμα.

  Τους Μεσογειακους της νοτιας Ευρωπης δεν τους βρισκεις εξω απο την Ευρωπη. Αντε να βρεις καποιους λιγους στο Ισραηλ ή στην Κυπρο.

  Για παραδειγμα τυπους σαν τον Ισπανο ποδοσφαιριστη Alvaro Negredo ή τον Κασσαβετη δεν θα τους βρεις σε Αραβικες χωρες. Οι Αραβες και οι Τουρκοι εχουν διαφορετικη μορφολογια απο τους λαους της νοτιας Ευρωπης.

  Να αναφερω πως ενω ο Μεσογειακος φαινοτυπος καταγεται απο τους Νεολιθικους αγροτες της ανατολικης Μεσογειου, αυτο δεν τον κανει μη-Ευρωπαϊκο τυπο καθως και η ανατολικη Μεσογειος (σημερινος Λιβανος, Ισραηλ κτλ) αλλα και η Μικρα Ασια ηταν περιοχες που ηταν φυλετικα Ευρωπαϊκες! Πριν απο διαφορες μεταναστευσεις. Και αυτο αποδειχτηκε απο καποιες γενετικες ερευνες που εκαναν επιστημονες μεσω του GEDmatch που εδειξαν οτι οι Νεολιθικοι Μικρασιατες ηταν γενετικα πολυ κοντα στους σημερινους Σαρδινιους! Οι Σαρδινιοι ειναι τρανο παραδειγμα ενος υπερ-Μεσογειακου λαου και θεωρουνται απο τους αρχαιοτερους Ευρωπαιους μαζι με τους Βασκους.

  Οποτε το παραμυθακι οτι η αρχαια δυτικη Ασια δεν εχει διαφορα με την σημερινη δυτικη Ασια πρεπει να σταματησει. Εχουν μεγαλη διαφορα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. link από την έρευνα η έστω ένα άρθρο;

   Διαγραφή
  2. Οι Έλληνες εχουν καταγωγή από 3 ομάδες.

   Απο τους νεολιθικους αγρότες του Levant. Το haplogroup EV13 είναι μακρινος απόγονος του Eb1b1. Αυτο το haplogroup υπάρχει σε όλη την Ελλάδα πλην Κρήτης μια νησιών. Όπως επίσης είναι λίγο σπάνιο και στην Λακωνία.

   Μετά έρχονται οι νεολιθικοι αγρότες από την ανατολή που ανήκαν στο haplogroup g2a.

   Και τρίτο είναι οι αγρότες από την περιοχή του καυκάσου που ανήκαν στο haplogroup J2a.

   Στο θέμα της γενετικης οι Έλληνες που εχουν EV13 είναι πιο κοντά με τους Βαλκάνιους όπως Αλβανοί κλπ.

   Ενώ η Κρήτη και τα νησιά που είναι κυρίως J2a και g2a είναι Γενετικα πιο κοντά με τους νότιο Ιταλούς.

   Τώρα στο ανθρωπολογικο κομμάτι όλα είναι πιθανά. Οι αγρότες από την ανατολή ηταν σιγουρα μεσογειακοι. Το Ev13 όπου υπάρχει δείχνει ανθρώπους βραχυκεφαλους όπως αλπικους,διναρικους κλπ.

   Το J2a που ήρθε από Καύκασο έφερε ξεκάθαρα αρμενοειδεις φαινοτυπους. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Μικρα Ασία.

   Διαγραφή
  3. Εχω προσπαθησει κι εγω και εκατονταδες ακομη στα γνωστα φορουμ καποια στιγμη να συνδεσουμε φαινοτυπους με απλοομαδες αλλα εν τελει καταλαβαινεις οτι δεν εχει νοημα απ'τη στιγμη που τα autosomal που εχουμε δειχνουν οτι και οι ιδιοι αυτοι πληθυσμοι ητανε μιξεις.
   Πχ το e-v13 τα ξαδερφακια του στην β.αφρικη υποθετω οτι ηταν σαχαριδικοι νοτιοι μεσογειακοι δηλαδη,το να συσχετιζεις φαινοτυπους με ενα γονιδιο ειναι σαν να κανεις το ιδιο με τα γονιδια για τα μπλε ματια,ολοι οσοι εχουν μπλε προερχονται απο εναν προγονο,ειναι ιδιοι μ'αυτον;οχι οποτε ακυρο..

   Διαγραφή
  4. Δεν αντιλέγω απλά για εμένα προσωπικά το EV13 έγινε Ευρωπαίο haplogroup οπότε καμμια σχέση με τους αφρικανους eb1b1 κλπ που εχουν οι σημερινοί αυγυπτιοι ας πούμε. Οι Αλβανοί και οι Έλληνες που γενετικα πανω κατω είναι σχετικά κοντά μοιράζονται και παρόμοιους φαινοτυπους. Διναρικοι και αλπικοι είναι η πλειοψηφία και για τους δύο λαούς.

   Διαγραφή
  5. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Folk_Costume_of_Sardinia_in_Oliena_2.jpg

   αυτος ηταν ο φαινοτυπος που θα συναντουσες συχνα στην αρχαια ελλαδα. στην σημερινη δεν τον συναντας ουτε για πλακα. δειτε τις ομοιοτητες με τα αρχαια ελληνικα αγαλματα, απο την κλιση των ματιων μεχρι και τα χειλια μυτη κλπ. τραγικη κατασταση το σημερινο ελλαδισταν

   Διαγραφή
  6. παρεπιπτοντως, η ελλαδα ηταν ο beta tester του σχεδιου που εχουν για ολη την υφηλιο. Πως δηλαδη, θα αφανησουμε εναν αριο, υψηλης φυλετικης ποιοτητας λαο και να τον αντικαταστησουμε με στοιχεια ευπλαστα, υπακουα και νοθρα. Αυτο δηλαδη π βλεπουμε στην ελλαδα θα γινει σε ολο τον πλανητη. Ευτηχως δεν θα ζω για να το δω (ως ο εαυτος μου τουλαχιστον)

   Διαγραφή
  7. Το EV13 για όποιον έχει διαβάσει πιο βαθιά την γενετική θα γνωρίζει οτι το συγκεκριμένο haplogroup απορροφήθηκε απο τους ινδοευρωπαίους και κατα κάποιο βαθμό έγινε ευρωπαϊκό.Αν και όντως η μακρινή του καταγωγή πάει στην περιοχή του levant εκεί που αναπτύχθηκε ο πολιτισμός των natufians.Στο ανθρωπολογικό κομμάτι θα συμφωνήσω οτι όντως τα υψηλά ποσοστά που τα βρίσκουμε σε αλβανία,ήπειρο,πελοπόννησο και Μακεδονία δείχνουν βραχυκεφαλία σε μεγάλο βαθμό με κύριο φαινότυπο τον Διναρικό και τον Αλπικό.Ας μην ξεχνάμε όμως οτι πριν απο το EV13 υπήρχε στον Ελλαδικό χώρο και στα βαλκάνια ένα άλλο haplogroup το I2 το οποίο σχετίζεται με τους κρομανοειδείς.

   Διαγραφή
  8. Προς 4:38

   Ο τιτλος του thread με τα αποτελεσματα λεγεται ‘Gedmatch results of an Early Farmer from Anatolia!’. Καντο copy paste στο Google και θα σε βγαλει εκει.

   Αν και οι αποστασεις ειναι μεγαλες, οι κοντινοτεροι συγγενεις του συγκεκριμενου Νεολιθικου ειναι οι Σαρδινιοι και μετα ερχονται αλλοι λαοι της νοτιας Ευρωπης και οι Σεφαρδιτες Εβραιοι. Μας αρεσει δεν μας αρεσει οι Εβραιοι φαινεται να ειναι καπως κοντα στους αρχαιους λαους της Μεσογειου καθως και αυτοι καταγονται σε μεγαλο βαθμο απο τους Νεολιθικους αγροτες.

   Στο συγκεκριμενο σαϊτ εχουν ποσταρει και Μινωες και Μυκηναιους και δεν εδειξαν μεγαλη διαφορα με τους Νεολιθικους αγροτες

   Διαγραφή
  9. Πρώτα από όλα, καλό είναι να διαβάζετε σωστά τα στοιχεία. Η απλοομάδα G2a με συγκεκριμένο κλάδο, έρχεται από τον Καύκασο και ήταν η πιο αντιπροσωπευτική των νεολιθικών αγροτών. Το ότι σήμερα δεν έχει τόσο μεγάλες συχνότητες στους Ευρωπαίους, δεν σημαίνει πολλά. Οι γενετιστές ξέρουν πως μέχρι σήμερα είναι η μόνη που εμφανίζεται σε όλα τα τα υπολείμματα οστών νεολιθικών αγροτών. Οι άλλες πάλι, όχι. Η G2a υπολογίζεται πως προέκυψε μεταξύ προγονικής συνιστώσας των νεολιθικών αγροτών, των κυνηγών τροφοσυλλεκτών του Καυκάσου (CHGs). Ο ίδιος πολύ αρχαίος πληθυσμός αυτός, είναι ο πρώτος που εμφάνισε ανοιχτόχρωμα μάτια. Οι αγρότες απόγονοί τους όμως, είχαν σπανίως ανοιχτόχρωμα μάτια. Κι αυτό είναι άλλη μια ένδειξη πως απλοομάδες και εξωτερική εμφάνιση (δηλ φαινότυποι) δεν συμβαδίζουν.
   Η J2 έρχεται από τη Μέση Ανατολή και την ανατολική Ευρώπη. Το ότι σήμερα πολλοί μεσανατολίτες (αρμενοειδείς, οριενταλικοί, ιρανικοί, αραβικοί κοκ) μπορεί να έχουν την ίδια απλοομάδα απλά τους βάζει σε μια πολύ αρχαία γενεαλογική σειρά. Δεν ταυτίζει τους φαινοτύπους τους με όλους τους φορείς της απλοομάδας. Επίσης, από ότι φαίνεται, δεν ήταν καν απλοομάδα που εμφανίστηκε αποκλειστικά σε αγρότες. Σε ανασκαφές στη Μοτάλα της Σουηδίας, βρήκαν κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες με αυτή την απλοομάδα. Ο λόγος μάλιστα που είναι τόσο διασκορπισμένη σε μεγάλο γεωγραφικό εύρος, αφορά τη διάσπαση της υπερομάδας GHIJK σε G, I, J και Κ (από την οποία ήλθαν οι R). Και το εξηγώ: Η Ευρωπαίοι homo sapiens έφεραν απλοομάδες τόσο προγονικές, που σήμερα είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Από αυτούς τους ανθρώπους, καθώς απομονώνονταν σε ξεχωριστές περιοχές λόγω του Παγετώνα, προέκυψαν οι απλοομάδες που λίγο πολύ γνωρίζουμε σήμερα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Εις ότι αφορά μάλιστα την E1b1b, νεώτερες έρευνες δείχνουν ότι υπήρξε μετακίνηση ξανά πίσω στην Αφρική. Η οποία την κατέστησε κυρίαρχη. Και όχι από την Αφρική, δηλαδή τους προγόνους των σημερινών πληθυσμών, στην Ευρώπη.

   Διαγραφή
  10. Δεν συμφωνώ.Καταρχάς το g2a με το j2a είναι τελείως διαφορετικοί στο θέμα της γενετικής.Οι νεολιθικοί αγρότες απο την ανατολή σύμφωνα με νέες έρευνες δείχνει να ήταν γενετικά αρκετά κοντά με τους νεολιθικούς αγρότες απο την περιοχή του Λεβάντου.Οι Καυκάσιοι κυνηγοί τροφοσυλλέκτες που ανήκαν στις απλοομάδες j2 και j1 ήταν γενετικά αρκετά απομακρυσμένοι απο τις άλλες νεολιθικές ομάδες που προανέφερα.Τώρα στο ανθρωπολογικό κομμάτι οι αγρότες απο την ανατολή ήταν ξεκάθαρα μεσογειακοί.Οι περιοχές με το δυνατότερο μεσογειακό στοιχείο είναι g2a και εχουν καταγωγή απο αυτούς τους αγρότες.Η σαρδηνία για παράδειγμα,η ιβιρικη χερσόνησος,η κρήτη και τα νησιά,η νότια Ιταλία όπως και κάποιοι μεσογειακοί που βρίσκονται σε ολόκληρα τα βαλκάνια ακόμα και στην ανατολή και τον καύκασο.Το j2 και το j1 όπου υπάρχει δείχνει βραχυκέφαλους φαινοτύπους.Ρίξε μια ματιά στην δυτική ασία,στον καύκασο,στους εβραίους στους ασσύριους κλπ.Το ίδιο και στην Ελλάδα,Κύπρο και στη Νότια Ιταλία.Για εμένα προσωπικά το J2a είναι το haplogroup του αρμενοειδή.Γιατί νομίζεις οτι η Κρήτη τα νησία και κάποιες περιοχές στην πελοπόννησο εμφανίζουν αρμενοειδείς?Διότι οι συγκεκριμένες περιοχές έχουν ανθρώπους με καταγωγή απο την δυτική ασια(καύκασο κλπ).Το ίδιο και για τους Ποντίους και τους Μικρασιάτες.Επίσης να επισημάνουμε οτι η Ελλάδα σπο γενετικής απόψεως δεν είναι ίδια.Η Κρήτη με την Μακεδονία είναι η μέρα με την νύχτα στο γενετικό κομμάτι.Όπως επίσης τα νησιά δεν έχουν καμμία σχέση με την Πελοπόννησο και την Ήπειρο.

   Διαγραφή
  11. 5 36 εδω.
   Εγω φιλε τα της γενετικης δεν τα γνωριζω εις βαθος,μονο επιφανειακα αλλα αφου θες να επιμεινεις στις συσχετισεις ξαναλεω και νομιζω πρεπει να λαβεις υποψη και το mtDNA και το autosomal,επειτα περα απ'τους γνωστους μικτους τυπους δεν γνωριζουμε αν καποιος φαινοτυπος ειναι dominant η οχι κι αυτο περιπλεκει τα πραγματα,πχ για να φανει ενα χαρακτηριστικο πρεπει και οι δυο γονεις να κουβαλουν το γονιδιο γι'αυτο πχ τα μπλε ματια,μπορει για καποιες γενιες να μην υπαρχουν γαλανοματηδες στο οικ.δεντρο αλλα αν υπαρχει και στα δυο ατομα το γονιδιο υπαρχει και η πιθανοτητα να εμφανιστει στο παιδι,αν υπηρχε η ταση ολοι οι τυποι να γινονται μικτοι τοτε εικαζω δε θα υπηρχε δολιχοκεφαλια/βραχυκεφαλια πχ και θα χαμε φτασει εναν μεσο ορο αρα υπαρχει καποια ταση αναλογα με το οικογενειακο σου δεντρο να υπερισχυουν στοιχεια.
   Δεν μου ρχονται προχειρα παραδειγματα,ισως οι βασκοι αν θυμαμαι καλα εχουνε νεολιθικο mtdna(σαν τους σαρδινιους νομιζω;) και το γνωστο κυριαρχο r1b ydna που μαλλον σημαινει οτι υπηρξε αντικατασταση του αντρικου πληθυσμου,πολλες τετοιες αντικαταστασεις συνεβησαν σιγουρα στην προϊστορια.
   Λαβε υποψη επισης μιλωντας για διναρικους/αρμενοειδεις το γεγονος οτι προερχονται απο μιξη μεσογειακων ( η ιρανικων για τους δευτερους) με αλπικους(πρωτομεσογειακοι/πρωτοαλπικοι νομιζω καλυτερο) και για τους πρωτους οτι τους συναντας ειτε σε περιοχες με υψηλο ποσοστο e-v13 η Ι2a τι παιζει εκει λοιπον; εμενα η διαισθηση μου μιας και θεωρολογουμε λεει οτι απο την διασπαση της Ε απλοομαδας απο την D και μετα τουλαχιστον ηταν ολοι δολιχοκεφαλοι,τωρα πως ,ποτε και που πρωτοεμφανιστηκε η βραχυκεφαλια δε γνωριζω, θα μπορουσε η βραχυκεφαλια να υπηρχε ηδη σε καποια μεγα-απλοομαδα και να υπερισχυσε,εξαλειφθηκε η μειωθηκε μεσω φυσικης επιλογης στην εκαστοτε περιοχη/διασπαση.
   Εκανα στο μεταξυ μια αναζητηση να θυμηθω τι ποσοστα μιξης ειχε δωσει ο Coon για διναρικους και λεει μιξη 2/3 μεσογειακου 1/3 αλπικου με το "παραδοξο" δηλαδη οτι υπερισχυσε η βραχυκεφαλια,ενδιαφερον το σχολιο του αγριπα που κι αυτος μιλαει για φυσικη επιλογη στις βουνισιες περιοχες.
   (https://www.theapricity.com/forum/showthread.php?16150-The-Dinaric)
   Για χαρην της κουβεντας παντως,εγω οταν προσπαθουσα να κανω συσχετισεις θεωρουσα την eb1 καποιο ειδος μεσογειακων κρινοντας απ'τους νοτιομεσογειακους προ-αραβικους βορειο αφρικανους και το οτι ο coon θεωρουσε τους νεγρους μιξη μεσογειακων με πυγμαιους κατι που ταιριαζει με την θεωρια επιστροφης της Ε στην αφρικη,τωρα αν ειναι να μιλησουμε για διναρικους ολοι εδω μεσα μιλαμε για το ποσο διαφορετικοι ειναι οι δικοι μας απ'αυτους των αλβανων και των πιο βορειων,οι δικοι μας και νοτιοιταλων θα λεγα βγαζουν μια μεσογειακιλα να το πω ετσι,οι αλβανοι ειναι οι κλασσικοι τριγωνο-τετραγωνο μουρηδες και οι νοτιοισλαβοι περαν του οτι ειναι νταμαρια με 1,84 μεσο ορο στις διναρικες αλπεις εχουνε πιο καθαρα προσωπα και οχι πχ υπερβολικα διναριζοντες,που με κανει να σκεφτομαι οτι οφειλεται σε mtDNA,autosomal και φυσικη επιλογη.
   οι αραβοειδεις που θα τους συνδιαζα με την j1 λεγεται οτι μετρικα ειναι πιο κοντα στους gracile meds κατι που αυτοματα με κανει τους δευτερους να τους βαζω στους j2,ανθρωπολογικα πιστευω ο arabid τυπος καποτε ητανε τουλαχιστον πιο ανοιχτοχρωμος σαν κατι πλειοψηφικα j1 περιοχες στον καυκασο απ'οπου και προερχονται,στην συνεχεια μεσω μιξης με νεγρους στην arabian peninsula και φυσικης επιλογης λογω κλιματος δημιουργηθηκε αυτο το μαυριδερο με πλακουτσωτη μυτη υβριδιο που εξαπλωθηκε στην μεση ανατολη.Η l1-l2 κτλπ με παλαιολιθικους ΚΜ(εχουν εναν τετοιον τυπο σαρδηνια δε θυμαμαι πως λεγεται)ισως απο αυτη την συνιστωσα προερχονται οι αλπικοι(ως reduced παλαιολιθικοι βλ. alpines=reduced berids) των διναρικων.Ενω(χωρις να χω ψαξει αν θα μπορουσε να ισχυει κατι τετοιο)οι "e-v13 διναρικοι" να απορροφησαν την γυναικεια αντιστοιχη παλαιολιθικη των I2 mtDNA.
   Κρασαρα,μπορει να συμπληρωσω αργοτερα...

   Διαγραφή
  12. Δεν τα γραφεις ασχημα.Πρεπει οντως να λαβουμε σοβαρα υποψη και το mtDNA.Σε γενικες γραμμες συμφωνω.Το EV13 σιγουρα αλλαξε σταδιακα και με την ινδοευρωπαικη εισβολη.Αλλα οπως ειπες και εσυ να μην ξεχναμε το Ι2 το οποιο ηταν το παλαιοτερο haplo στον ευρωπαικο χωρο και απ τα λιγα που γνωριζουμε σχετιζεται μαλλον με κρομανοειδεις ανθρωπους.Κατα την γνωμη μου και με την λιγη μελετη που εχω κανει βλεπω οτι εκει που χτυπαει το EV13 τοσο αυξημενη βραχυκεφαλια βρισκουμε.Βλεπε κοσοβο,αλβανια,ηπειρος,μακεδονια,τα σκοπια σε μεγαλο βαθμο ειναι σχετικα βραχυκεφαλη περιοχη αν και δεν ειναι σλαβοι οπως οι περισσοτεροι νομιζουν αλλα παλεοβαλκανιοι κυριως που εκσλαβιστεικαν.Επισης η Πελοποννησος καποια τμηματα της που εχουν EV13 κατοικους εχουν σχετικα βραχυκεφαλους φαινοτυπους.Θα συμφωνησω επισης οτι οι διναρικοι της Ελλαδας δεν εχουν καμμια σχεση με τους διναρικους της αλβανιας η τους διναρικους της σερβο-κροατιας.Σε αυτο ισως παιζει ρολο το οτι ηρθαν και σε καποια μιξη με το μεσογειακο στοιχειο. Για τους j1 αραβες πραγματικα δεν εχω καταληξει καπου.Οντως εμφανιζουν χαρακτηριστικα των gracile meds αλλα ο δυνατος εκδιναρισμος στη μυτη και τα καπως γουρλωμενα ματια και τα μεγαλα σχετικα χειλη δειχνουν μεσοανατολιτικες επιρροες τυπου αρμενοειδη και ετσι.Ο οριενταλικος φαινοτυπος συνδυαζει μεσογειακα και αρμενοειδη στοιχεια.

   Διαγραφή
  13. Δεν αντιλεγω οτι πλεον υπαρχει αυτη η αντιστοιχια ev13-βραχυκεφαλιας απλα πιστευω οτι οι αρχικοι e-v13 ηταν καποιος τυπος μεσογειακου,με μπερδεψες λιγο ως προς το τι εννοουσες εκει που ανεφερες το Ι2 οτι σχετιζεται με παλαιολιθικους ΚΜ το ιδιο ακριβως ειπα και οτι ισως οι "e-v13 μεσογειακοι" οταν εισεβαλαν στα βαλκανια πηραν αυτες τις γυναικες ΚΜ(που ισως εξελιχθηκαν σε κατι πρωτο-αλπικο)και δημιουργηθηκαν οι διναρικοι ελλαδας-αλβανιας ενω στα πιο βορεια να συνεβη το αντιθετο και οι I2a αντρες να πηραν καποιο mtdna που σχετιζεται με μεσογειακους με αποτελεσμα δυο και μετεπειτα τριων διαφορετικων ειδων διναρικους.Καλα ισχυει για σκοπιανους και γενικα βαλκανιους οι σλαβοι παντου ηταν μικρη πλειοψηφια.
   Τωρα νταξει για αρμενοειδεις δε συνεριζομαι,θεωρω την παρουσια τους υπερτιμημενη ακομα και σε τουρκια/μεση ανατολη,με την ιδια διαδικασια που δημιουργηθηκαν και οι διναρικοι εμφανιστηκαν ενω βλεπεις καποιοι εκθειαζουν τους ιρανικους απο τους οποιους προερχονται κατα το ημισυ,επισης θεωρω οτι απ'αυτους που ειναι αρμενοειδεις η πλειοψηφια εχει μια χαρα λευκο προς μεσογειακο χρωμα δερματος,οταν ξεπερνανε αυτο το οριο τοτε μαλλον μιλαμε για arabid επιρροη,απλα προκειται για εναν κακο αισθητικα συνδιασμο extreme διναρικοτητας,εντονου μεσογειακου δερματος σε καποιες περιπτωσεις που αν το βλεπες σε μεσογειακο δε θα δινες σημασια και εντονης τριχοφυιας,γνωμη μου ειναι οτι οι περισσοτεροι που μπερδευονται ως αρμενοειδεις ειναι κατι αντιστοιχο της διαφορετικης διναρικοτητας πχ διναρικων αλπεων με αλβανους που ειπαμε πριν, στην πραγματικοτητα προκειται για διναρικοποιημενους Cappadocian meds που με τον ιδιο τροπο διαφερουν απο διναρομεσογειακους ελλαδας,ιταλιας κτλπ για μενα ο αλλος αν δεν εχει το εντονo flat occiput δεν ειναι καθαρο δειγμα αρμενοειδη/διναρικου.

   Διαγραφή
  14. Οι παλαιοι ανθρωποι στην Ελλαδα οι περισσοτεροι ειναι βραχυκεφαλοι,κατα την γνωμη μου ισως παιζει ρολο και καπως η διατροφη,οι συνθηκες διαβιωσης το περιβαλλον κλπ.Δεν ειμαι σιγουρος αλλα τα νεα παιδια βγαινουν αρκετα μεσο-δοχιλοκεφαλα.Λεγεται επισης οτι και το τροπικο κλιμα η το πολυ κρυο να επηρεαζουν σε καποιο βαθμο τον κεφαλικο δεικτη.Τωρα για τους αρμενοειδεις τους καταλαβαινεις περα απο το κεφαλι αλλα και απο τα ματια,το σαγωνι,αυτια,μυτη....γενικοτερα εχουν πολυ επιφανη χαρακτηριστικα που δεν μπορουν να κρυφτουν.Σιγουρα το κεφαλι παιζει τον σημαντικοτερο ρολο.Το flat occiput παντως εχει εξαφανιστει σε μεγαλο βαθμο.Οι νεες γενιες πολυ σπανια θα εχουν.Οι cappadocian meds ειναι στην ουσια εκδιναρισμενοι μεσογειακοι της ανατολης και της δυτικης ασιας.Το κεφαλι τους ειναι σχετικα μεσο-δοχιλοκεφαλο αλλα τα χαρακτηριστικα εχουν εκδιναριστει.Οπως ας πουμε οι κελτικοι νορδικοι στο ηνωμενο βασιλειο ενα πραγμα.Αρμενοειδη θα χαρακτηριζα καποιον που θα ειχε ολο το πακετο.Ας πουμε ο Σαββοπουλος ενα πραγμα,ο Αγαθωνας,ο Κωσταντινος Μιτσοτακης κλπ.Ακομα και οι αρμενοειδεις της Ελλαδας δεν ειναι ιδιοι φαινομενικα με αυτους της Αρμενιας,της Τουρκιας,του Ισραηλ η ακομα και των καυκασιων λαων.

   Διαγραφή
  15. Είναι μεγάλο λάθος να ταυτίζουμε σύγχρονους φαινότυπους με απλοομάδες γενικότερα κι όχι ειδικότερα, επειδή ξέρουμε τη συχνότητά τους σε σημερινούς πληθυσμούς. Η J2 και η J1 είναι μεγάλες κατηγορίες, κάποιες εκ των οποίων έχουν σχέση με τη Μέση Ανατολή κι άλλες με την Ευρώπη. Οι πρώτοι φορείς τους ήταν κρομανοειδείς κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες κι όχι βραχυκέφαλοι ή ανατολίτες δολιχοκέφαλοι (ιρανικοί, αραβικοί) όπως είναι σήμερα κατά πλειοψηφία. Οι αρχικοί κάτοικοι της Ανατολής (Levant σημαίνει ανατολή και προσδιορίζει τα ανατολικότερα παράλια της Μεσογείου, την Παλαιστίνη), ήταν δολιχοκέφαλοι κατά την προϊστορική νεολιθική περίοδο αλλά και στα πρώτα στάδια της εποχής του Χαλκού. Η αύξηση του κεφαλικού δείκτη και η υπερβραχυκεφαλία είναι αποδεδειγμένα ζήτημα μεταγενέστερης περιόδου και συνδυάζεται κυρίως με την μεσανατολίτικη κατάρρευση της περιόδου του Χαλκού. Όλοι οι ανθρωπολόγοι αναφερόμενοι στους αρμενοειδείς κάνουν λόγο για φαινότυπο που ξεκίνησε να παρουσιάζεται κυρίως κατά την εποχή του Σιδήρου. Ο σχηματισμός του αρμενοειδούς φάσματος δεν συνέβη δίχως τους βραχυκέφαλους παμιρίδες και πρωτο-αλπικούς, οι οποίοι μετακινήθηκαν κατόπιν της ινδο-ευρωπαϊκής εισβολής στην Ανατολία. Σημειωτέον πως και ο πρωτο-ιρανικός ήταν μεταξύ των φαινοτύπων που είτε έφεραν είτε σχηματίστηκε με τους ινδο-ευρωπαίους. Με τους αρμενοειδείς μόνο ένα στοιχείο που σχετίζεται με απλοομάδες στο y-DNA έχουμε: τον απλότυπο CMH που ονομάστηκε "χρωμοσωμικός Ααρών". Έφερε την πολύ συγκεκριμένη απλοομάδα J1c3-Z18271 κι έζησε πριν από 3,5 χιλιάδες χρόνια, γεγονός που τον τοποθετεί ακριβώς στο χρονικό σημείο που θεωρούν κι οι ανθρωπολόγοι ότι ξεκίνησε το αρμενοειδές φάσμα (περίοδος κατάρρευσης της εποχής του Χαλκού). Ένα άλλο πάλι χαρακτηριστικό των νεολιθικών αγροτών που δεν είναι τόσο συχνό στους σημερινούς μεσανατολίτες, είναι τα γονίδια για ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα. Τα γονίδια αυτά που δεν υπήρχαν στις άλλες προγονικές ομάδες Ευρωπαίων, όπως καταλαβαίνουμε έχουν συμβάλλει καθοριστικά σε όλους τους σημερινούς φαινότυπους στην Ευρώπη.

   Σε άλλο σχόλιο, οι Καυκάσιοι κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες είναι πολύ αρχαίος πληθυσμός. Αποκόπηκαν από το κυρίως σώμα των homo sapiens που μετακινήθηκαν στην Ευρώπη. Κι είχαν συνεισφορά σε δυο μεταγενέστερους πληθυσμούς, τους νεολιθικούς αγρότες και τους ινδοευρωπαίους. Στους δεύτερους όμως η συνεισφορά τους εντοπίζεται κυρίως στη μητρική γενεαλογία. Δεν είναι καθόλου γενετικά "ανόμοιοι" από τους νεολιθικούς αγρότες που έφεραν τις J1 J2, πρόκειται για μια βασική προγονική συνιστώσα τους.

   4:10

   Διαγραφή
  16. Αγαπητέ Ανώνυμε21 Δεκεμβρίου 2018 - 5:45 μ.μ.
   Απ'ότι φαίνεται είσαι γνώστης του ζητήματος. Θα μπορούσες αν σου είναι εύκολο να προτείνεις σχετική βιβλιογραφία, είτε στα ελληνικά, είτε στα αγγλικά;

   Διαγραφή
  17. Δεν υπάρχει βιβλιογραφία για μελέτες των γενετιστών. Όμως όλες οι μελέτες αυτές δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. Και μόνο την περίληψη συμπερασμάτων να διαβάσει κανείς, μαθαίνει. Σας συστήνω εφόσον ψάχνεστε, να τα παρακολουθείτε στενά. Ακόμα και σε φαινομενικά άσχετες έρευνες βρίσκονται σημαντικές λεπτομέρειες που αφορούν καίρια ζητήματα.

   Διαγραφή
 11. Που ανήκει φυλετικά;

  https://www.google.com/search?q=Jessica+Biel&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiI1vXxzq7fAhXnz4UKHSuKC6gQ_AUIDigB&biw=1920&bih=938

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Οι πόλεις πολύ εύκολα αλλάζουν πληθυσμούς. Η Αθήνα από πόλη κλασσικών Μεσογειακών στην αρχαιότητα έγινε σήμερα πόλη Βλάχων. Πάνω από τους μισούς Αθηναίους έχουν καταγωγή από βόρειο Ελλάδα.

  https://www.youtube.com/watch?v=VQ0pegXGDy4
  https://www.youtube.com/watch?v=i1w0ZKitn9c
  https://www.youtube.com/watch?v=0C9LZ-ekaBY


  Εμείς ωρε φτιάξαμ την ακρόπολ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Την ειπες πάλι την μαλακια σου. Οι περισσοτεροι Αθηναίοι είναι Αρβανίτες, Πελοπόννησιοι και βλάχοστερεοελλαδιτες και λίγοι νησιωτες. Πλην του Πειραιά που εχει αρκετούς Μανιάτες, κρητικους και κάποιους μικρασιατες.

   Διαγραφή
  2. Η μαλακία είσαι προσωποποιημένη εσύ. Αθηναίος είμαι και κάθε φορά που ρωτάω κάποιον για την καταγωγή του, στις μισές περιπτώσεις, ακούω Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά μαζί με άλλες ανακατωμένες καταγωγές. Αρβανίτη Αθηναίο μόνο από Μενίδι έχω ακούσει. Από παντού είναι οι Αθηναίοι αλλά πολύ μεγάλο ποσοστό από Πελοπόννησο, η μισή Πελοπόννησος έχει έρθει Αθήνα.

   Διαγραφή
 13. Παιδιά ο βουλευτής του Συριζα ο Κοντονής είναι διναρικός?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναι αλλά οι απόγονοι του Περικλή εδώ μέσα θα σου πούνε οτι είναι αλβανός και οτι όποιος είναι βραχυκέφαλος θα πρέπει να απελαθεί...

   Διαγραφή
  2. Δεν ειμαι ο απο πανω αλλα το τερματισες βλακα.Ο ορισμος του διναρικου ειναι και το κεφαλι του ειναι βραχυκεφαλο.

   Διαγραφή
  3. Η αλήθεια είναι οτι και εγώ δυσκολεύτηκα να καταλάβω τι κεφάλι έχει,λόγο της περούκας που έχει για μαλλί δίνει την εντύπωση του δοχιλοκέφαλου,αλλά καμμία σχέση βραχυκέφαλος είναι και η μύτη του επίσης διναρίζει σε μεγάλο βαθμό.

   Διαγραφή
  4. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα οτι είναι βραχυκέφαλος επίσης η μυτη και το μέτωπο του δείχνουν εμφανή διναρική επίδραση.Αλλά ο κομπλεξικός τρόμπας θα συνεχίσει τις μαλακίες του πέρσι αλβανών κτλ.

   https://goo.gl/images/UUHdBy

   Διαγραφή
  5. Ο Κοντονης ειναι η πιο βαλκανια μουρη που μπορεις να βρεις,δεν θα τον εκανα με τιποτα ως μεσογειακο ειτε Ελληνας,Ιταλος,Ισπανος κλπ.

   Διαγραφή
  6. Κυρίως Διναρικός είναι ο Κοντονής.

   Διαγραφή
 14. ΓΑΜΩ ΤΗ ΝΕΚΡΗ ΣΟΥ ΜΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΥΦΑΡΙ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Μαλάκες μου Γερμανός είναι ο τυπάς παρακάτω.Με βάση τους νόμους καθορίζεσαι όχι τον φυλετισμό.

  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B5%CF%81%CF%8C%CE%BC_%CE%9C%CF%80%CF%8C%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%BD%CE%B3%CE%BA

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γερμανός: Αναφέρεται σε Έθνος.
   Έθνος: Ανθρωποι με κοινή φυλετική καταγωγή και κοινά πολιτισμικά στοιχεία. Εάν δεν καλύπτει την πρώτη προϋπόθεση δεν μπορεί να αφομοιωθεί ποτέ.

   Παρε τους νόμους και βάλτους στον πάτο σου.

   Βρείτε άλλη λέξη για να χαρακτηρίσετε έναν μετανάστη σε μια Ευρωπαϊκή Χώρα. Από την στιγμή που χρησιμοποιείται μια λέξη οπως το έθνος που συνδέεται με την φυλετική καταγωγή, θα πρέπει συμβαδιζεται και με την έννοια του όρου και να μην λέτε ότι σας βολεύει αριστερά και φιλελε σκουπίδια.

   Διαγραφή
 16. ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΝΑ ΤΣΟΥΒΑΛΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΔΙΝΑΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΠΙΚΟΙ,ΟΤΑΝ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΟΣΟ Η ΜΕΡΑ ΚΑΙ Η ΝΥΧΤΑ........

  ΔΙΝΑΡΙΚΟΙ ΚΥΡΙΩΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΔΩΡΙΕΙΣ (ΤΩΝ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ)......
  ΔΙΝΑΡΙΚΟΙ ΗΤΑΝ ΟΙ ΔΩΡΙΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ (ΤΩΝ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ)......
  ΔΙΝΑΡΙΚΟΙ ΗΤΑΝ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 21......
  ΔΙΝΑΡΙΚΟ ΗΤΑΝ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΕΚΝΟ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕ Η ΕΥΡΩΑΠΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΙΩΝΑ (ΑΔΟΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ)....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πραγματικά,μόνο αστοιχείωτοι υποβιβάζουν τόσο τους Διναρικούς και τους ταυτίζουν με τους σιχαμένους αλβανούς. Διναρικοί υπάρχουν στην Ελλάδα, Ιταλία, Αυστρία, Νότιο Γερμανία, Ρουμανία κτλ.Οπότε είναι ηλίθιο να τους ταυτίζει κάποιος με τους μισητούς αλβανούς. Επιπλέον, όπως αναφέρει και ο ανώνυμος από πάνω σχετικά με τη Διναρική συνιστώσα των Δωριέων, έχει απόλυτο δίκαιο.Οι Δωριείς, γνήσιο ελληνικό φύλο,φορείς Ελληνικότητας, ήταν Μεσογειακοί-Διναρικοί.
   Στην ιστορία της Ευρώπης, αμέσως μετά τους Νορδικούς και τους Μεσογειακούς,τις επιφανέστερες προσωπικότητες τις δίνει ο Διναρικός φυλετικός τύπος,σε διάφορους τομείς.
   Και να μην ξεχνούμε,ότι στα εγχειρίδια των SS,ο Διναρικός φυλετικός τύπος κατείχε περίοπτη θέση.

   Διαγραφή
  2. Οι Αλβανοί είναι Καυκάσιοι μουλοί21 Δεκεμβρίου 2018 στις 11:02 π.μ.

   Το έχω γράψει αρκετές φορές. Αλλά κάποιοι το αμφισβητούν. Η αλβανοφατσα διαφέρει τελείως από τους τύπους που όλοι γνωρίζουμε. Πολλοί με είπαν ότι είμαι άσχετος. Το ότι ένας αλβανός εχει διναρική επιρροή δεν σημαίνει ότι είναι και διναρικός. Μπορεί να υπάρχουν Αλβανοί διναρικοι και αλπικοι αλλά ως επί το πλείστον, ειναι ΚΑΥΚΑΣΙΟΙ ΜΟΥΛΟΙ για αυτό μπορείς και ξεχωρίζεις έναν αλβανό με την πρώτη. Αλλιώς όποτε βλέπαμε έναν Γερμανο, Ιταλό, Έλληνα, Σερβο ή οπου αλλού μπορεί να προκύψει ενας διναρικός τότε κατευθείαν θα τους περνούσαμε για Αλβανούς, κάτι το οποίο ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ!

   Διαγραφή
 17. Φίλε τι ακριβώς φυλή είναι οι Καυκάσιοι; Αποτι ξέρω με τον όρο Καυκάσιοι εννοούμε όλους όσου ανήκουν στη λευκή φυλή

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν εννοώ καυκασια φυλή που εννοείται η λευκή φυλή. Εννοώ τα φύλα που κατοικούσαν στον Καύκασο και μετανάστευσαν στην Ευρώπη μέσω της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Οι θεωρείες για την καταγωγή των Αλβανών είναι: 1. Οι Αλβανοί είναι απόγονοι των Ιλλυριων. 2. Οι Αλβανοί είναι φύλο που μετανάστευσε από τον Καύκασο και ήρθε σε μίξη με τον ντόπιο πληθυσμό της περιοχής.

   Διαγραφή

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των αναγνωστών τους.