Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

Φυλετικός χάρτης της Ευρώπης - σύγχρονη εκτίμηση


Cromagnid = Κρομανοειδής
Nordid = Νορδικός
Baltid = Βαλτικός
Alpinid =  Αλπικός
Dinarid = Διναρικός
Mediterranid = Μεσογειακός
Atlantid = Ατλαντοειδής
Lappid/Ladogan = Λαπωνικός
Armenid = Αρμενοειδής

Οφείλουμε να σημειώσουμε την υπερβολική υποεκτίμηση του Αλπικού τύπου σε Ιταλία, Βαλκάνια και Μικρά Ασία, με παράλληλη υπερεκτίμηση του Μεσογειακού τύπου. Επίσης οι Κρομανοειδείς είναι πάρα πολύ περισσότεροι από αυτό που δείχνει ο χάρτης.

1 σχόλιο:

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των αναγνωστών τους.