Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018

Φυλές και είδη

Από την αυγή της ιστορίας, ο άνθρωπος διέκρινε τα έμβια όντα που έβλεπε γύρω του, δίνοντάς τους ονόματα. Ο απλός λαός τα ξεχώριζε βάσει της εμφάνισής τους. Η επιστημονική μελέτη της φύσης ξεκίνησε στην αρχαία Ελλάδα και διευρύνθηκε μετά την αναγέννηση. Προέκυψε η ανάγκη για επιστημονική διάκριση των έμβιων όντων, βάσει αυστηρών κριτηρίων, ώστε να οργανωθεί η μελέτη τους. Ο Λινναίος είσηγαγε την πρώτη ταξινόμηση του ζωικού και φυτικού βασιλείου, ωστόσο η ανακάλυψη της εξελικτικής διαδικασίας από τον Δαρβίνο, που μεταβάλλει τα έμβια όντα και δημιουργεί την διαφοροποίηση σε βάθος γενεών, δημιούργησε νέες προκλήσεις στην ταξινόμηση. Θα εξετάσουμε τις έννοιες του είδους και της φυλής, θα δούμε τη σχέση τους και κάποια θεωρητικά ζητήματα.

Το είδος είναι η βασική βαθμίδα ταξινόμησης των έμβιων όντων. Ο ορισμός του είδους είναι ο εξής:

"Σε κοινό είδος ανήκουν τα όντα που μπορούν να αναπαραχθούν μεταξύ τους, δίνοντας γόνιμους απογόνους."

Για να γίνει πιο σαφές, ας δούμε ένα ιδιαίτερο παράδειγμα. Το άλογο και ο γάιδαρος, παρότι μπορούν να μιχθούν δίνοντας το μουλάρι, είναι διακριτά είδη, επειδή το μουλάρι δεν είναι γόνιμο.

Υπάρχουν πολλές βαθμίδες ταξινόμησης. Η αμέσως ανώτερη από το είδος είναι το γένος. Πολλά συγγενικά είδη, βάσει μορφολογίας ή και γενετικής, συνιστούν ένα γένος. Για την επιστημονική ονομασία των ειδών χρησιμοποιείται η διωνυμική ορολογία που εισήγαγε ο Λιναίος. Είναι στα λατινικά και συνήθως έχει μία λέξη για το γένος και μία λέξη για το είδος, π.χ. για τον άνθρωπο είναι homo (γένος) sapiens (είδος).

Όταν έχουμε σημαντική διαφοροποίηση εντός του είδους, τότε μιλάμε για φυλές -ή ποικιλίες για τα φυτά. Η φυλή είναι σύνολο ατόμων του ίδιου είδους με κοινά γνωρίσματα, τα οποία μεταδίδονται κληρονομικά. Ο ορισμός της φυλής εμπεριέχει δυσκολίες, εφόσον δεν είναι πάντοτε προφανές το ποια στοιχεία θεωρούνται κοινά, αν και τις περισσότερες φορές μπορούν να καθοριστούν αντικειμενικά μορφολογικά κριτήρια.

Ο ορισμός του είδους είναι ικανοποιητικός, εφόσον στηρίζεται στο αντικειμενικό κριτήριο της δημιουργίας γόνιμων απογόνων. Ωστόσο, για κάποιες ειδικές περιπτώσεις, οι εξελικτικές διαδικασίες δημιουργούν προβλήματα στον ορισμό. Μια περίπτωση δυσκολίας είναι όταν έχουμε είδη τα οποία έχουν μερική γονιμότητα μεταξύ τους. Παράδειγμα ο σκύλος και ο λύκος, που εμφανίζουν μικρή γονιμότητα μεταξύ τους, όμως θεωρούνται διαφορετικά είδη βάσει μορφολογίας.

Μια άλλη περίπτωση δυσκολίας προκύπτει από την ασεξουαλική αναπαραγωγή. Στην ασεξουαλική αναπαραγωγή δεν απαιτούνται αρσενικό και θηλυκό, αλλά η αναπαραγωγή γίνεται από ένα άτομο. Εντοπίζεται σε μονοκύτταρους, απλούς πολυκύτταρους αλλά και πιο περίπλοκους οργανισμούς φυτών και ζώων. Εκεί ο ορισμός δεν έχει εφαρμογή και η διάκριση είναι συνήθως μορφολογική.

Μια ενδιαφέρουσα ειδική περίπτωση είναι τα λεγόμενα ring species (ή γενικότερα clines). Υπάρχουν σε γεωγραφική σειρά γειτονικοί πληθυσμοί που μπορούν να μιχθούν μεταξύ τους, όμως ο πρώτος και ο τελευταίος πληθυσμός έχουν απομακρυνθεί τόσο πολύ γενετικά που δεν μπορούν να μιχθούν μεταξύ τους. Δηλαδή, οι δύο ακριανοί πληθυσμοί είναι διαφορετικά είδη, όμως ταυτοχρόνως και φυλές του ίδιου είδους, εφόσον μπορούν να μιχθούν με τις γειτονικές τους φυλές, έτσι έχουμε μια λογική αντίφαση.

Ο ορισμός του είδους έχει συγκεκριμένες επιπτώσεις. Τα είδη εξ' ορισμού δεν μπορούν να μιχθούν μεταξύ τους, συνεπώς όταν μιλάμε για μίξη, εννοούμε πάντοτε μίξη μεταξύ φυλών, δηλαδή φυλετική μίξη. Εξαιρούνται τα ring species.

Επίσης, δύο πληθυσμοί μπορεί να είναι μορφολογικά σχεδόν όμοιοι, όμως να μην μπορούν να αναπαραχθούν μεταξύ τους και συνεπώς να πρέπει να θεωρηθούν ως ξεχωριστά είδη. Από την άλλη, όπως συμβαίνει στον άνθρωπο, δυο πληθυσμοί μπορεί να είναι πάρα πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους μορφολογικά, όμως να μπορούν να μιχθούν μεταξύ τους, συνεπώς θεωρούνται απλώς ξεχωριστές φυλές. Δηλαδή, πρώτα τίθεται η καταγωγή και έπειτα η μορφολογία.

Στον άνθρωπο, που μας απασχολεί στην ανθρωπολογία, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Εντός του γένους homo, υπάρχει μόνο ένα είδος ονόματι sapiens, εφόσον όλοι οι άνθρωποι είναι γόνιμοι μεταξύ τους. Ωστόσο, υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση εντός του είδους και είμαστε υποχρεωμένοι να την μελετήσουμε. Είναι τόσο εμφανέστατη η ποικιλομορφία, που μπορούμε εύκολα να εισάγουμε όχι μόνο κύριους φυλετικούς κλάδους, αλλά και επιμέρους φυλές -ή φυλετικούς τύπους. Οι κύριοι φυλετικοί κλάδοι είναι οι Ευρωπιδικοί, οι Μογγόλοι και οι Νέγροι-Νεγροειδείς. Οι επιμέρους φυλές είναι δεκάδες και τις οποίες έχουμε αναλύσει στο ιστολόγιο. Αυτή η ποικιλομορφία έχει οδηγήσει στην εισαγωγή του επιστημονικού κλάδου της φυλετικής ανθρωπολογίας, με σκοπό την ταξινόμηση του ανθρώπινου είδους σε φυλές και την μελέτη των φυλετικών διαφορών στην εμφάνιση και στην συμπεριφορά.

Αν δούμε το ζήτημα βαθύτερα, η βάση της ταξινόμησης σε είδη προέρχεται από την έννοια της καταγωγής. Αυτή είναι η μόνη που αναγνωρίζει ο άνθρωπος βαθύτερα και υιοθετήθηκε εξαρχής από τους πρώτους μελετητές και στην επιστήμη. Άλλωστε και η δημιουργία των ειδών καθορίζεται αποκλειστικά μέσω της αναπαραγωγής και της απομόνωσης, όπως έδειξε ο Δαρβίνος. Η καταγωγή είναι το παν στη φύση, εφόσον κάθε οργανισμός φέρει μαζί του όλο το παρελθόν των προγόνων του. Η κατάταξη ενός όντος σε είδος και σε φυλή, αρκεί για να έχουμε σχεδόν πλήρη γνώση για την αναμενόμενη εμφάνιση και τις ψυχικές προδιαθέσεις του. Το ίδιο ισχύει και στον άνθρωπο, όπου παρά την επίδραση που ασκεί το περιβάλλον στην συμπεριφορά του, οι μορφολογικές και ψυχικές ιδιότητες είναι κατά κύριο λόγο φυλετικά καθοριζόμενες.

112 σχόλια:

 1. Θα το ξαναπώ, πρέπει να γίνει σαφής διαχωρισμός μεταξύ Μελαχρινών(σκουροκαστανομάλληδων) Μεσογειακών και Ανοιχτών(ανοιχτοκαστανομάλληδων) Μεσογειακών. Άλλο ο Μεσογειακός και άλλο ο βόρειος Μεσογειακός. Από τα αγγεία, τις τοιχογραφίες, τα ψηφιδωτά κτλ. βλέπουμε ότι οι αρχαίοι Αθηναίοι, οι αρχαίοι Πελοποννήσιοι, οι Νησιώτες κτλ. ήταν του νοτίου Μεσογειακού τύπου, μελαχρινοί και οι βόρειοι Έλληνες συχνά του βορείου Μεσογειακού τύπου, καστανοί, καστανόξανθοι και καστανοκοκκινομάλληδες(North Pontids). Κοιτάξτε τι πολιτισμό έφτιαξαν οι Νότιοι Έλληνες και τι πολιτισμό οι βόρειοι Έλληνες. Πχ οι Βόρειοι Έλληνες δεν είχαν ούτε έναν Φιλόσοφο, εκτός του Αριστοτέλη που ήταν Αθηναιοθρεμμένος. Θεσσαλία, Ήπειρος, Θράκη ήταν σχεδόν απολίτιστοι σε σχέση με Αθηναίους, Μυκηναίους κτλ. Ο Ελληνικός πολιτισμός οφείλεται στους Μελαχρινούς Μεσογειακούς και λοιπούς Νότιους Έλληνες, όχι στους βόρειους. Μεσογειακός από μόνο του δεν σημαίνει τίποτα και οι Βούλγαροι Μεσογειακοί είναι(North Pontids) καταγόμενοι κυρίως από μη ελληνοποιημένους βάρβαρους Θράκες.

  Επί του προκειμένου, η Αθήνα έχει δεχτεί εδώ και χρόνια μετανάστες από βόρεια Ελλάδα και κυρίως Μεσογειακούς, που ήρθαν να βρουν την τύχη τους στην πρωτεύουσα. Κάθε μέρα που κοιτάω τους Αθηναίους βλέπω κυρίως νέους καστανομάλληδες, Μεσογειακούς, δεν λέω ότι δεν είναι Έλληνες αλλά δεν είναι Νότιοι Έλληνες. Σε λίγο η μελαχρινοί Νότιοι Έλληνας θα εξαφανιστούν γιατί οι Βλάχοι γεννάνε σαν τα κουνέλια και οι μελαχρινοί όχι, άσε που είναι συχνό φαινόμενο να βλέπεις Μελαχρινό/Μελαχρινή με Καστανομάλλα(πολλές φορές με ανοιχτά μάτια)/Καστανομάλλη. Τελικά αυτό που ήθελαν να κάνουν οι Βλάχοι το έκαναν, μας αλώνουν μέσω φυλετικής επιμιξία, Βλαχοποίησης και Βαλκανοποίησης των Αθηνών. Πελοπόννησο που πάω έχει πιο πολλούς Μελαχρινούς από ότι η Αθήνα. Γύρω στο 60-70% της νεολαίας των Αθηνών είναι καστανοί σαν τους Μακεδόνες και Θεσσαλούς και γύρω στους μισούς Μεσογειακούς είναι καστανομάλληδες. Μιλάω για νέους και όχι για κορίτσια που βάφουν τα μαλλιά τους. Αν συμπληρώσεις και στην εικόνα τις γυναίκες που βάφουν σχεδόν όλες τα μαλλιά τους καστανόξανθα(κυρίως οι νέες) και ξανθά(μεσήλικες και μεγάλες σε ηλικία), έχεις την εντύπωση ότι πάνω από τον μισό πληθυσμό είναι Ουκρανοί και Βούλγαροι και οι υπόλοιποι Ιταλοί.

  Αν δεν γίνει ευγονική να πληθύνουν οι Μελαχρινοί Μεσογειακοί, πάει ο Κλασικός Μεσογειακός τύπος, τουλάχιστον στην Αθήνα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. *οι μελαχρινοί Νότιοι Έλληνες

   Διαγραφή
  2. Δειξε μου εναν κλασσικο μεσογειακο οπως λες(Gracile med) Ελληνα.

   Εναν θελω να μου δειξεις οχι παραπανω.


   Ποτε θα καταλαβετε εδω μεσα οτι οι Ελληνες ειναι κυριως Pontid?

   Δηλαδη μεσοκεφαλοι με μετριο προς ηψυλο αναστημα.

   http://humanphenotypes.net/Pontid.html


   Δεν υπαρχουν Gracile med στην Ελλαδα οπως επισης η δοχιλοκεφαλια ειναι κατι το σπανιο.Οι περισσοτεροι Ελληνες ειναι μεσογειακοι και μεσοκεφαλοι.


   Διαγραφή
  3. Τον όρο "κλασικός Μεσογειακός" τον εισήγαγε ο Lawrence Angel.

   http://dienekes.awardspace.com/texts/greekmorphological/

   Αλλά μην κολλάς στις τυπολογίες, κλασικός Μεσογειακός με την έννοια του Μελαχρινού Μεσογειακού όπως απεικονίζεται στις αρχαίες Νότιες Ελληνικές αναπαραστάσεις.

   Έτσι θα έπρεπε να είναι οι Έλληνες.

   http://getdrawings.com/images/ancient-greek-drawing-2.png
   http://www.enallaktikos.gr/img80300_9b45a9314b5009352e970dffc3b57ba7.jpg
   https://media.istockphoto.com/illustrations/solon-dictating-his-laws-illustration-id816702106?k=6&m=816702106&s=612x612&w=0&h=_0owAcJnMiGwNE42aW65tselV-WeYV1pj73Sp7D0MyI=
   http://www.bencourtney.com/ebooks/dance/images/014_l.jpg
   https://i.pinimg.com/originals/f2/d5/7e/f2d57ec90c2215e42e00fef09fda462e.jpg
   http://2.bp.blogspot.com/-DtuIBvHTbcU/UrYTnlIhfAI/AAAAAAAAAh8/ceOUeWmUuyg/s1600/ancient-greek-women-2.jpg


   Και όχι έτσι.

   https://www.redking.gr/photos/w_800px/galleries/201603/1434137.jpg
   http://www.pspa.eu/images/files/programmata2017-18/zdo.jpg

   Τουλάχιστον όχι οι Νότιοι Έλληνες.

   Διαγραφή
  4. Μην ανησυχείς και οι αρχαίοι Αθηναίοι τον πολιτισμό τους από τους Ίωνες της Μ.Ασίας τον πήραν όπως και εκείνοι επηρεάστηκαν από τους Ασιάτες.Όσο για τους Νεότερους Έλληνες η όποια σχέση τους με τους Αρχαίους είναι μόνο κατά φαντασία.Φίλος από την Τρίπολη ορκιζόταν ότι είναι καθαρός Έλληνας και το 23andMe τον έβγαλε κάπου 38 με 39% με καταγωγή από κεντρική Τουρκία.Παραδείγματα τέτοια πολλά κυρίως στη Ν.Ελλάδα που ήταν ποιο εύκολα προσβάσιμη από θάλασσα και κυρίως έχει καλύτερο κλίμα και έδαφος από τον Βορρά άρα και ποιο φιλόξενο το μέρος για παραμονή και κατοίκηση.

   Διαγραφή
  5. Τα λίκνα του πολιτισμού κοντά στον μεσογειακό χώρο ήταν η Αίγυπτος και η Μεσοποταμία.Σκέψου τώρα ποιοι Έλληνες ήταν ποιο κοντά;Οι Ίωνες οι οποίοι ήταν και οι πατέρες της ελληνικής φιλοσοφίας.Άρα οι παπαριά όταν εμείς φτιάχναμε Παρθενώνες οι άλλοι τρώγανε βελανίδια πάει στο αγύριστο.Οι βόρειο Ευρωπαίοι για χιλιάδες χρόνια βρίσκονταν σε γεωγραφικό και πολιτισμικό περιθώριο,όταν εμφανίστηκαν στο προσκήνιο φτιάξανε έναν πολιτισμό που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο.Ο σύγχρονος παγκόσμιος πολιτισμός είναι Βορειοευρωπαϊκός στη καταγωγή!

   Διαγραφή
  6. Αν δεν γνωρίζετε, καλό είναι να μην γράφετε ότι σας έρθει. Όλοι οι Ευρωπαίοι μεσογειακοί είναι ΒΟΡΕΙΟΙ μεσογειακοί, ο λεγόμενος "νότιος" μεσογειακός αφορά τους σαχαρικούς και τους οριενταλικούς φαινοτύπους. Δηλαδή τους σύμμεικτους και αυτόχθονες της Βορείου Αφρικής και της Μέσης ανατολής.
   Ο pontid, είναι βόρειος μεσογειακός, όσο και ο gracile. Η διαφορά τους βρίσκεται στην προέλευση και την επιμέρους επίδραση. Ο pontid έχει αλπικές επιδράσεις και εντονότερο κρομανοειδισμό. Ο north pontid έχει μεγαλύτερη corded νορδική επίδραση, αλλά στις περιοχές τις οποίες πλέον έχει μεγαλύτερη συχνότητα εμφανίζεται με βαλτική επίδραση. Στην αρχαιότητα corded και north pontid είχαν ελάχιστες αν όχι και καθόλου διαφορές.
   Ενώ ο λεγόμενος gracile ή κλασσικός, είναι ο κατ' ουσίαν μεσογειακός, με ενδεχομένως μικρή κρομανοειδή επίδραση η οποία πάλι οφείλεται στον berid/coarse mediterranean. O κλασσικός μεσογειακός και ο coarse med, έχουν προέλευση από τους νεολιθικούς μετανάστες που έφεραν τις αγροτικές καινοτομίες.
   Οι σύγχρονοι Έλληνες έχουν έντονες επιδράσεις και από τις δυο κατηγορίες, ασχέτως επιμέρους ή κύριας επίδρασης. Σπανιότερα βλέπουμε καθαρούς διναρικούς ή αλπικούς.

   ΥΓ Οι Μακεδόνες, που δήθεν ήταν north pontid και δήθεν δεν ήξεραν από... φιλοσόφους, είχαν τον μεγαλύτερο επιστήμονα της αρχαιότητας και σίγουρα έναν από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους. Τον Αριστοτέλη.

   Διαγραφή
 2. Θαυμάστε Μεσογειακό κάλλος!

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/07/Hypatia_portrait.png/800px-Hypatia_portrait.png

  Εκτός από το κάλλος αυτή η φυλή γέννησε τον πολιτισμό όπως τον αντιλαμβανόμαστε όλοι σήμερα. Όλα τα καλά του κόσμου προέρχονται από τους λευκούς φυλετικούς τύπους και πολλά τα οφείλει η ανθρωπότητα και στους μεσογειακούς.

  Δεν γίνεται να μην είμαστε φυλετιστές. Να μην διαχωρίζουμε τους ανθρώπους σε φυλές, ακόμη και σε ανώτερες και κατώτερες. Η Υπατία αποτελεί κλασσικό παράδειγμα μεσογειακής γυναίκας. Και όπως αντιλαμβανόμεθα, απ' την μία αντικρίζουμε την Υπατία και το κάλλος που πρεσβεύει, και απ' την άλλη έχουμε τους κακάσχημους υπάνθρωπους νέγρους, τους σιχαμένους μεσανατολίτες που ζέχνουν, τους πιθηκοειδείς αβορίγινες, τους μαστούρηδες ινδιάνους κ.α.

  Σας παραθέτω μερικά γραπτά του Γάλλου φυσιοδίφη Georges Cuvier: "Η λευκή φυλή, με οβάλ πρόσωπο, ίσια μαλλιά και μύτη, στην οποία ανήκουν οι πολιτισμένοι κάτοικοι της Ευρώπης και η οποία μας φαίνεται η ομορφότερη όλων, είναι ανώτερη των άλλων στη νοημοσύνη, το κουράγιο και τη δραστηριότητα"

  "Η νέγρικη φυλή... χαρακτηρίζεται από μαύρη απόχρωση, σγουρά και πυκνά μαλλιά, συμπιεσμένο κρανίο και επίπεδη μύτη, Η προεξοχή του κάτω μέρους του προσώπου και τα χοντρά χείλια, ολοφάνερα προσεγγίζουν αυτά της φυλής των μαϊμούδων: οι ορδές από τις οποίες αποτελούνται ανέκαθεν παρέμεναν σε μια απόλυτη κατάσταση βαρβαρισμού"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τι να θαυμάσουμε, την βαμμένα κίτρινα μαλλιά;

   Μελαχρινές απεικονίζονταν οι αρχαίες Ελληνίδες.

   https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTObp0xarcuwjo8lXLpv6YZb5HMhzJ9cNgQM7SEZuG2d1g30Ukf0Q
   https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTAFpKbeGQUtJxEnZ0ExwEHLMpStwADyzQCpz33PUFV0GEwijg9eA
   https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/74/d0/6f/74d06f5f6eb6494b9ee9ef874bc50477.jpg
   https://c1.staticflickr.com/2/1051/581751687_7531575db5.jpg
   http://www.tovima.gr/oldPhotos/franklin/11783006.jpg
   https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTYh_6IjedC8FGzKwAMhzqDmtiKgnrYxYz-d2Zcg-0S7j-XGAIQ
   https://1.bp.blogspot.com/-afXPrXvUKWg/Ug4-i6QihFI/AAAAAAAAAOw/iw7TTxdPbkg/s1600/Calyx-krater_Louvre_CA929_n2.jpg

   Αυτό είναι η φράγκικη εκδοχή της "αρχαίας" Ελληνίδας.

   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/07/Hypatia_portrait.png/800px-Hypatia_portrait.png

   Ανάθεμα τις βαφές μαλλιών.

   https://d.scdn.gr/images/sku_main_images/007330/7330517/20150821165634_l_oreal_excellence_cream_no10_kataxantho_xanthistiko.jpeg


   Ούτε τα φυσικά χρώματα της φυλής τους δεν σέβονται.

   Διαγραφή
  2. Δεν υπάρχουν καν φυσικές ξανθές Ελληνίδες, παραμύθι σας πουλάνε και εσείς το χάβετε.

   1% είναι οι ξανθές Ελληνίδες. Σελίδα 112.

   https://issuu.com/stampalia/docs/katagogh_ellhnon/9

   Διαγραφή
  3. Αυτές είναι οι "ξανθιές" Ελληνίδες.

   http://www.magazinocy.com/wp-content/uploads/2018/05/291015115404_4544.jpg
   https://www.fthis.gr/userfiles/f2a61649-0290-4f72-a81d-a64000ecd9cc/MENEGAKI_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12_13_14_15_16_17_18_19_20.jpg?w=865
   http://www.instyle.gr/wp-content/uploads/2014/10/15/eleni-menegaki.jpeg

   http://www.iefimerida.gr/sites/default/files/stikoudi1_3.jpg
   http://mag.i-eidisi.com/wp-content/uploads/2018/01/katerina-stikoudi-310x394.jpg
   http://www.peoplegreece.com/wp-content/uploads/2014/09/19/MAD-VMA-2014-KATERINA-STIKOUDI.jpg

   https://www.youtube.com/watch?v=3K9zuyszH6I

   http://1.bp.blogspot.com/-0Q93xEGnE20/Ub-xqWi_KKI/AAAAAAAAAEY/KeYer3NGPqA/s1600/naaa.jpg
   http://static1.purepeople.com/articles/2/67/32/2/@/508040-marilyn-monroe-mythique-avec-sa-bouche-950x0-2.jpg

   https://xenesglosses.eu/wp-content/uploads/2014/08/koutoxorto.png

   Διαγραφή
  4. Ανώνυμε αγόρι μου,δεν την παλεύεις!

   Διαγραφή
  5. Ναι, ναι όποιος δεν Φραγκοποιήται και δεν Βλαχοποιήται δεν την παλεύει. Αν δεν γίνουμε Ατλαντοειδείς και Νόρδοι όπως προτείνει ο Ταγματασφαλίτηςϟϟ, δεν την παλεύουμε καθόλου. Τι μιλάμε τότε για Μεσογειασμό, πάμε κατευθείαν στον Νορδισμό και στον Σλαβο-Βλαχισμό να τελειώνουμε.

   Διαγραφή
  6. Υπατία

   https://www.youtube.com/watch?v=DT95WHihc0E

   Hypatia of Alexandria

   http://cherryhillseminary.org/about/ancestor/

   Διαγραφή
  7. Ανώνυμε με τις "Ξανθιές"

   Πρώτον δεν υπάρχει φράγκικη εκδοχή του Μεσογειακού τύπου. Δεύτερον τι κάθεσαι και γράφεις ρε αθεόφοβε; Ξανθά μαλλιά σε ένα σκίτσο που έγινε με μολύβι και είναι ασπρόμαυρο; Τι πήρες για να βλέπεις το γκρι ξανθό;

   Διαγραφή
  8. Μάλιστα, οι μελαχρινές και οι καστανομάλλες βαμμένες ξανθιές, δεν είναι οι φράγκικες(γερμανικές) εκδοχές των Μεσογειακών και ούτε παριστάνουν τις βόρειες, εμείς απλώς έχουμε ψευδαισθήσεις και βλέπουμε το Νότιο Ευρωπαϊκό ξανθό για φράγκικο/βόρειο. Πάει η ανθρωπογεωγραφία... επίσης είμαι αθεόφοβος, δεν φοβάμαι την κρίση του Θεού που λέω ότι οι βαμμένες είναι βαμμένες, θα έπρεπε να λέω ότι είναι άβαφτες, δεν προσβάλουν έτσι τις βαμμένες... αν είναι δυνατόν να μην χάφτουμε την θηλυκή πονηρία(ξανθιές θέλετε, ξανθιές θα έχετε)... Επίσης παίρνω ναρκωτικά για να βλέπω την εικονιζόμενη ως Υπατία με γκρίζο μαλλί που ασπρίζει ως ξανθιά, στην ουσία είναι νεαρή γκριζομάλλα... και εδώ φαίνεται ακόμα καλύτερα το πόσο γκριζομάλλα την παρουσιάζουν ορισμένοι.

   https://hollymath.files.wordpress.com/2013/03/6a00d8341c73fe53ef017ee60a577e970d-800wi.jpg
   https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/510tPzdOTgL._SX331_BO1,204,203,200_.jpg
   https://probaway.files.wordpress.com/2013/06/hypatia_4fm111.jpg
   https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRh2LUQbZ6dCn_Conw1LyBsxl4Z5xXjo2ODB4bjetYmV6AvxhvROA


   Πως θα ήταν άλλωστε δυνατόν να ήταν μία Φιλόσοφος σκουρομάλλα όπως απεικονίστηκε από τους αρχαίους... δεν θα ταίριαζε στην Φραγκική θέαση των αρχαίων Ελλήνων.

   http://wp.production.patheos.com/blogs/sites/944/2018/05/Hypatia-0553a93198f9d5bc7a30b3077fa384bb.jpg
   https://images.gr-assets.com/books/1348371147l/6801755.jpg
   https://oversitteri.files.wordpress.com/2014/11/sappho-pompei.jpeg?w=640

   Διαγραφή
  9. Νεολαία της 4 ης Αυγούστου

   "πώς να αποφεύγει μια γυναίκα τα «μασκαρέματα». Η ελληνίδα γυναίκα με το φυσικό καστανό μαλλί, πρέπει να διαφυλάξει τη γνησιότητά του και να αρνηθεί το «ξανθό βιομηχανικά χρωματισμένο μαλλί» που «παρακινεί γελοιότητες». Το «μασκάρεμα επιτρέπεται μόνο για τις Απόκριες, ειδάλλως η γυναίκα χαρακτηρίζεται ως «μη [9] «[ ]

   Το παράθεμα 9 είναι ενδεικτικό παράδειγμα αυτής της 395 Βλ. «Το μασκάρεμα», Η Νεολαία, τ. 61, Αθήνα 1939, σ. 301. 396 Ε. Μαχαίρα, Η Νεολαία της 4 ης Αυγούστου.

   https://docplayer.gr/37233449-Empros-gia-mia-ellada-nea-ideologies-kai-ideologimata-axies-kai-protypa-mesa-apo-ta-anagnostika-vivlia-tis-periodoy.html#show_full_text


   "πώς ν' αποφεύγει μια γυναίκα τα "μασκαρέματα". Διότι η ελληνίδα γυναίκα με το φυσικό καστανό μαλλί, πρέπει να διαφυλάξει τη γνησιότητά του και ν' αρνηθεί το "ξανθό βιομηχανικά χρωματισμένο μαλλί" που "παρακινεί γελοιότητες"."

   1. Βλ. Β. Βασιλειάδου, "Η οικιακή οικονομία και η σημασία της διδασκαλίας της στα σχολεία μας", Η Νεολαία, τ. 17, Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 1939, σ. 558.

   http://www.iaen.gr/mobile/i_neolaia_tis_4is_aigoustou-b-23*66.html


   Αυτό κολλάει εδώ...

   https://www.youtube.com/watch?v=7tQvToIifWY

   Διαγραφή
  10. Ανώνυμε,πραγματικά πάσχεις από φοβερή τρικυμία εν κρανίο. Είσαι εντελώς βόδι και για αυτό θα σου συνιστούσα να μην αναπαραχθείς για να μην επιβαρύνεις περαιτέρω τους γύρω σου με περισσότερους εξίσου ηλιθίους με εσένα!Τι σχέση έχουν ρε ανεγκέφαλε γραικύλε τα βαμμένα ξανθά μαλλιά των Ελεεινίδων με το θέμα;Απολύτως καμία,αλλά ακόμη και αν είχαν το μόνο που θα αποδείκνυαν είναι οτι οι τριχωτές μυστακιοφόρες Ελλαδίτισσες ΖΗΛΕΥΟΥΝ τα ξανθά μαλλιά των βορείων γυναικών,τα θεωρούν ως ελκυστικό ανώτερο γνώρισμα και για αυτό τα μιμούνται.Και αν θες να ξέρεις το βάψιμο των μαλλιών σε ξανθό προέρχεται απο την αρχαία Ελλάδα και την Ρώμη όπου οι τότε μελαχρινές Ελληνίδες και Ρωμαίες προσπαθούσαν να μιμηθούν τα όμορφα λαμπερά ξανθά μαλλιά των όμορφων γυναικών των Κελτών και των Γερμανών,δηλαδή των μετέπειτα ΦΡΑΓΚΩΝ!!!

   Παράτα λοιπόν τις Υπατίες,τις φανταστικές τους καρικατούρες, καθώς και τις Εβραίες αντιφασίστριες ηθοποιούς(Ραχήλ Βάις) που τις αναπαριστούν σε ηλίθιες ταινίες του Χόλιγουντ και,για αλλαγή,διάβασε κανένα πραγματικό φυλετιστή συγγραφέα!

   Να,διάβασε αυτό για πράδειγμα και πάθε κατάθλιψη:
   https://www.amren.com/news/2008/12/blondes_through/

   "Mrs. Pitman reports that the Romans were no less enamored of blonde hair than the Greeks. They, too, portrayed their goddess of love, Venus, with light skin and blonde hair. The Romans had long known of the fair-haired Celts, and military conquests in Gaul and Britain brought them in contact with even more Celtic and Germanic tribes. The result was a wave of blonde envy among the aristocratic ladies of Rome, an envy no doubt prompted by the admiration Roman men showed for the fair-haired women of the north. Roman women took to wearing blonde wigs, made from the hair of captured or slain northern European women, or dyed their own hair blonde with expensive saffron dyes.This passion for blondes offended the pride and patriotism of some Roman men. Mrs. Pitman quotes the poet Ovid, who castigated Roman women for “using rinses” and dangerous “concoctions” in their quest for blondeness. There were safer ways to seek beauty: “[A]fter our German conquests a wig is easily come by—a captive Mädchen’s tresses will see you through, . . . eliciting admiration galore.” However, he warns women to remember, “The praise (like the hair) has been bought. Once you really deserved it. Now each compliment belongs to some Rhine maiden, not to you.”

   The epigrammatist Martial wrote of a Roman lady: “Her toilet table contained a hundred lies, and while she was in Rome, her hair was blushing by the Rhine.” Tertullian, a Carthaginian Christian theologian, complained that Roman women “are even ashamed of their country, sorry that they were not born in Germany or in Gaul. Thus, as far as their hair is concerned, they give up their country.”"

   Κλάψε πικρά τώρα και πίσω στο λαγούμι σου,τριχωτό μαυριδερό κουνέλι!

   Διαγραφή
  11. Καταρχάς τι να απαντήσω στις βρισιές που ξεστομίζεις... φάτες!

   ΤαγματασφαλίτηςSS, Ατλαντοειδής νεο-"Έλληνας" που μισή τις Ελληνίδες και ήρθε εδώ να κάνει προπαγάνδα κατά των Ελλήνων και να φτύσει το φραγκικό του δηλητήριο. Έχει θέσεις για εσένα στις σατυρικές επιθεωρήσεις, τον πρώτο ρόλο θα σου δώσουν, κατά φαντασίαν Ατλαντοειδή νεο-Έλληνα!

   Επί του προκειμένου, τα μαλλιά τους τα έβαφαν οι πόρνες στην αρχαία Ελλάδα.

   "Το βάψιμο των μαλλιών θεωρείται χαρακτηριστικό των εταίρων."

   https://arxaia-ellinika.blogspot.com/2013/04/o-kallwpismos-sthn-klassikh-ellada.html

   "οι εταίρες έβαφαν τα μαλλιά τους, συχνά ξανθά."

   http://antoniosantonopouloskyparissia.blogspot.com/2016/10/multi.html#!/2016/10/multi.html

   "Η ανεπιτήδευτη εμφάνιση ήταν σύμβολο αγνότητας για τις γυναίκες αριστοκρατικής καταγωγής, ενώ το μακιγιάζ δείγμα ατιμίας, αντάξιο μιας εταίρας. Εκτός από το να βάζουν καλλυντικά και αρώματα, οι εταίρες έβαφαν τα μαλλιά τους και ντύνονταν προκλητικά, σε αντίθεση με τις παντρεμένες, που υιοθετούσαν πιο «φυσικό» look."

   http://www.kathimerini.gr/962083/gallery/ta3idia/me-aformh/klasikh-omorfia

   " Εκείνη την περίοδο (όπως και σε προηγούμενες αλλά και στις επόμενες) οι γυναίκες (κυρίως όμως οι πλούσιες εταίρες) συνήθιζαν να καλλωπίζονται με τεχνητά μέσα. Έβαφαν κόκκινα τα μάγουλά τους με την ερυθροβαφή η οποία εξαγόταν από τη ρίζα του φυτού Άγχουσα. Επίσης έβαφαν τα φρύδια και τα βλέφαρα των ματιών τους μαύρα ή καστανά. Χρησιμοποιούσαν το άσπρο χρώμα του ανθρακικού μολύβδου, και μάλιστα κάποιες φορές σε μεγάλη ποσότητα, για να πετυχαίνουν τη λευκότητα του δέρματος που επιθυμούσαν. Γνώριζαν, επίσης, τη χρήση του στηθόδεσμου τον οποίο ονόμαζαν: Στρόφιον. Για τα μαλλιά τους χρησιμοποιούσαν βαφές για να τους δίνουν το ξανθό χρώμα, το οποίο εκτιμούσαν περισσότερο απ’ όλα, καθώς και πρόσθετα μαλλιά και περούκες (φενάκη)."

   https://ellinondiktyo.blogspot.com/2017/03/blog-post_98.html

   Όντως οι πουτάνες ζήλευαν τις βόρειες βρομιάρες βάρβαρες που οι Έλληνες ήθελαν να τις ξεφτιλίσουν σεξουαλικώς και έπαιζαν αυτές αυτόν τον ρόλο.

   https://s.nbst.gr/files/1/2016/07/Phryne21-353x221.jpg

   "ανώτερο γνώρισμα"

   Είχαν kai κάτι το ανώτερο οι κατώτεροι βάρβαροι και αυτό ήταν τα κιτρινιάρικα μαλλιά, μάλιστα. Αυτό ήθελε να εξαφανίσει ο Ιωάννης Μεταξάς, τα μασκαριλίκια και τις γελοιότητες όπως τα αποκαλούσαν στην ΕΟΝ.

   Το ότι εσείς οι Νορδολάγνοι παραφράζεται τους αρχαίους Έλληνες είναι πασίγνωστο.

   Το "Ξανθό" είναι το ανοιχτό Καστανό για τους αρχαίους και όχι το κίτρινο .

   "We must also dispel the notion that xanthos always refers to yellow hair, or that purros refers to purely red hair. For the former, we note that Aristophanes used xanthizein to describe roasting meat, which of course does not turn yellow. Additionally, Strabo uses xanthotrichein and leukotrichein (making hair xanthon and making hair “white”) indicating that xanthon was a darker shade than extremely fair hair. George Cedrenus uses it to describe the eyes of the Virgin (xanthommaton); eyes are rarely yellow, unless jaundiced, which seems unlikely in this case. In modern Greek it may be used to describe any color short of black [22]. In ancient Greek, according to Barbara Fowler [28] was any color short of black or dark brown, while Wace [22] believes that it may have been at most auburn. Color terms are notoriously relative; xanthos may only be taken to mean the fair end of the Greek hair continuum, not blond. This impression is enhanced by the descriptions of northern European hair as polios (gray, usually of old people) or leukon (white) to be found in Greek literature (Diodorus Siculus, Adamantius Judaeus)."

   http://fyletika.blogspot.com/2013/04/blog-post_25.html

   Βρες τώρα αν μπορείς απεικονίσεις αρχαίων Ελληνίδων με ξανθά μαλλιά και σύγκρινέ τες με αυτές που είναι Μελαχρινές...

   Διαγραφή
  12. Ευρώπη και Αμερική

   Πάνω από το 80% των Βρετανίδων είναι ψευτό-ξανθες, βαμμένες κιτρινιάρες.

   Most British Blondes Are Fake
   http://racialreality.blogspot.com/2011/10/most-british-blondes-are-fake.html

   Οι Άνδρες έχουν για γκόμενες τις ξανθιές και προτιμούν για γυναίκες τους τις Μελαχρινές.

   Blondes for Affairs, Brunettes for Marriage
   http://racialreality.blogspot.com/2004/08/blondes-for-affairs-brunettes-for.html

   "A psychologist at Portsmouth University, said: "What's interesting about this study is that men are now showing an overall preference for brunettes, suggesting that this colour provides a safe haven for men looking for longer-term relationships or making the ultimate life commitment — marriage.""

   Στην Βρετανία οι άνδρες προτιμούν τις Μελαχρινές και τις ξανθιές τις έχουν απλώς για κρεβάτι.

   Survey: Brunettes Trump Blondes ... Again
   http://racialreality.blogspot.com/2010/02/survey-brunettes-trump-blondes-again.html

   "In this new one from the U.K., brunettes are found to be preferred over blondes in every aspect of a relationship, except "fun" in the bedroom."

   Βρετανοί, Γάλλοι, Ισπανοί, Ιταλοί και Αμερικάνοι προτιμούν τις Μελαχρινές και τις Καστανές.

   Men's Hair and Eye Color Preferences
   http://racialreality.blogspot.com/2011/09/mens-hair-and-eye-color-preferences.html

   Πατώσανε πάλι οι ξανθιές.


   "Κλάψε πικρά τώρα και πίσω στο λαγούμι σου, τριχωτό μαυριδερό κουνέλι!"

   Τριχωτός είμαι, όπως είναι οι Μεσογειακοί, αλλά κάτασπρος σαν το γάλα, μαυριδερό είναι το στόμα σου γιατί έχει γεμίσει σκατά βαμμένης Βρετανίδας πόρνης, κοπρολάγνε και κοπρόστομε, και αυτός που κλαίει για την κατωτερότητα της βδελυρής βόρειας εκφυλισμένης, ανώμαλης και ήδη ανάμικτης με λαθρομετανάστες βόρειας φυλής, είσαι εσύ και όχι εγώ Εγώ τους Έλληνες δεν τους φοβάμαι, θα επιζήσουν, έχουν περάσει από φωτιά και ατσάλι, ενώ οι βόρειοι σου ήδη εξαφανίζονται.

   "Save the Nordic race" λένε οι Νορδιστές... χα, χα, χα! Εσείς δεν σώζεστε με τίποτα!

   Διαγραφή
  13. Ανώνυμε 30 Αυγούστου 2018 - 3:22 π.μ.:

   "Δεν υπάρχουν καν φυσικές ξανθές Ελληνίδες, παραμύθι σας πουλάνε και εσείς το χάβετε.

   1% είναι οι ξανθές Ελληνίδες. Σελίδα 112."

   Δεν την παλεύεις καθόλου... Μα καθόλου όμως! Σιγά μην είναι και 0%! Είπαμε ρε φίλε, δεν είναι και τόσο συχνοί, αλλά δεν είναι και σπάνιες στο σημείο που είναι 0%! Σοβαρά μιλάς τώρα;;

   Όσο για τις δύο που ανάρτησες και λες ότι είναι βαμμένες έχεις απόλυτο δίκιο για τη Στικούδη, αλλά όσον αφορά τη Μενεγάκη:
   Στις παρακάτω φωτογραφίες της Μενεγάκη:
   http://www.magazinocy.com/wp-content/uploads/2018/05/291015115404_4544.jpg
   https://www.fthis.gr/userfiles/f2a61649-0290-4f72-a81d-a64000ecd9cc/MENEGAKI_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12_13_14_15_16_17_18_19_20.jpg?w=865
   http://www.instyle.gr/wp-content/uploads/2014/10/15/eleni-menegaki.jpeg

   Στις δύο φωτογραφίες η Μενεγάκη είναι καστανόξανθη (σκουρόξανθη), αλλά ο φωτισμός στις φωτογραφίες δεν είναι καλός. Αυτό μόνο. Αλλά και πάλι, δεν χρειάζονταν να τα βάψει πλατινέ ξανθά! Στη φωτογραφία του γάμου της, που ήταν 20 ετών, που ήταν η εποχή πριν ξεκινήσει η καριέρα της, και συνεπώς να τα βάφει, έτσι ήταν τα μαλλιά της:

   https://www.govastileto.gr/image.ashx?fid=44579

   Εδώ είναι εντελώς καθαρός ο φωτισμός και φαίνεται με διαύγεια πώς ήταν τα μαλλιά της πριν το χάλι της δεκαετίας του 90.

   Τελοσπάντων, οι ξανθοί δεν είναι σπάνιοι στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι ανήκουν στον Αλπικό ή Διναρικό τύπο και κυμαίνονται στις αποχρώσεις του σκούρου και του μεσαίου ξανθού (dark and medium blonde). Είναι λίγοι προς ελάχιστα συχνοί μεν, αλλά δεν είναι καθόλου σπάνιοι δε. Και εδώ δεν συμπεριλαμβάνονται οι βαμμένες. Μπορείς να δεις αν μία είναι φυσική ξανθιά με το να παρατηρείς το χρώμα των φρυδιών και της ρίζας των μαλλιών μίας γυναίκας. Πολλές ξανθιές εδώ στην Ελλάδα βάφουν τα μαλλιά τους σε πιο ανοικτές αποχρώσεις ή ακόμη και μαύρα. Αν παρατηρήσεις τα φρύδια και τις ρίζες των μαλλιών τους, βλέπεις ότι στην πραγματικότητα οι ξανθιές στην Ελλάδα δεν είναι καθόλου σπάνιες, αλλά απλώς βάφουν τα μαλλιά τους. Επίσης βλέπεις εύκολα αν μία έχει φυσικά καστανά μαλλιά.

   Διαγραφή
  14. Αυτός που δεν την παλεύει καθόλου είσαι εσύ Ταγματασφαλίτη, καταρχάς γιατί γράφεις σαν ανώνυμος;

   Δεν το λέω εγώ ότι οι φυσικές ξανθιές στην Ελλάδα είναι το 1% αλλά ο Ανθρωπολόγος Άρης Πουλιανός xρησιμοποιώντας την κλίμακα Φίσσερ.

   Fischer–Saller scale
   https://en.wikipedia.org/wiki/Fischer%E2%80%93Saller_scale

   Είπες τίποτα;

   Η Μενεγάκη σε αυτές τις φωτογραφίες, πριν τα βάψει ξανθά, είχε κάτι ανάμεσα σε ανοιχτοκάστανα και σκουροκάστανα, όχι ξανθά, ξανακοίτα την κλίμακα Φίσσερ.

   http://www.magazinocy.com/wp-content/uploads/2018/05/291015115404_4544.jpg
   https://www.fthis.gr/userfiles/f2a61649-0290-4f72-a81d-a64000ecd9cc/MENEGAKI_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12_13_14_15_16_17_18_19_20.jpg?w=865

   Στην φωτογραφία του γάμου της που στέλνεις τα έχει βαμμένα ξανθά και τα μαλλιά της δεν έχουν καμία σχέση με το καστανό φυσικό της χρώμα. Άσε που από την μία λες ότι το καστανό που είχε είναι "καστανόξανθο-σκουρόξανθο" και από την άλλη ότι ήταν χάλια πριν το '90. Αποφάσισε τι ήταν. Πάντως Βρετανοί, Αμερικάνοι, Γάλλοι, Ισπανοί και Ιταλοί προτιμούν για γάμο τις Μελαχρινές και τις Καστανές, τις οποίες δεν βρίσκουν καθόλου χάλια, χάλια τις βρίσκουν οι Νορδόπληκτοι Έλληνες, αναγκάζοντας τις Μελαχρινές και τις Καστανές να τα βάψουν ξανθά για να τις γουστάρουν!

   Αυτό είναι το σκούρο ξανθό.

   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Uschi_Glas_%28Berlinale_2012%29_%28cropped%29.jpg

   Όχι αυτό.

   https://www.fthis.gr/userfiles/f2a61649-0290-4f72-a81d-a64000ecd9cc/MENEGAKI_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12_13_14_15_16_17_18_19_20.jpg?w=865

   Βγάλε το Καστανό όσο ξανθό θέλεις, πρόβλημα σου.

   Πάντως στα Φόρουμς οι Νόρδοι ξανθοί από βόρεια Ευρώπη λένε και αυτοί ότι οι Νότιοι Ευρωπαίοι έχουν λανθασμένη αντίληψη περί του τι είναι ξανθό, λένε δηλαδή το ανοιχτό Καστανό και το Καστανό με κάποιες ξανθιές αποχρώσεις "Ξανθό", ενώ οι Βόρειοι λένε ξανθό μέχρι το σκούρο Ξανθό.

   Ορίστε και o Carleton Coon.

   "over 80 per cent have dark brown hair, the rest have hair evenly divided between black and the lighter shades of brown. Pronounced blondism, although rare, is not unknown."

   https://www.theapricity.com/snpa/chapter-XII14.htm

   Σπάνιο το ξανθό στους Έλληνες αλλά όχι τελείως ανύπαρκτο.

   Τι λέει τώρα ο καθένας, δική του δουλειά... εμείς τους Ανθρωπολόγους θα ακούσουμε.

   Διαγραφή
  15. "Αυτός που δεν την παλεύει καθόλου είσαι εσύ Ταγματασφαλίτη, καταρχάς γιατί γράφεις σαν ανώνυμος;"

   Εμμμ, δεν είμαι ο Ταγματασφαλίτης. Δεν έχω καμία σχέση με αυτόν τον σχολιαστή.


   "Δεν το λέω εγώ ότι οι φυσικές ξανθιές στην Ελλάδα είναι το 1% αλλά ο Ανθρωπολόγος Άρης Πουλιανός xρησιμοποιώντας την κλίμακα Φίσσερ."

   O Άρης Πουλιανός είναι ένας Μεντιτερανιστής να σου πω την αλήθεια, και οι Μεντιτερανιστές δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία αντικατάσταση της άλλης ηλίθιας ακρότητας, των Νορδικιστών. Νορδικιστές και Μεντιτερανιστές, όπως ο Πουλιανός, είναι τα ίδια σκατά.   "Η Μενεγάκη σε αυτές τις φωτογραφίες, πριν τα βάψει ξανθά, είχε κάτι ανάμεσα σε ανοιχτοκάστανα και σκουροκάστανα, όχι ξανθά, ξανακοίτα την κλίμακα Φίσσερ."

   http://www.magazinocy.com/wp-content/uploads/2018/05/291015115404_4544.jpg
   https://www.fthis.gr/userfiles/f2a61649-0290-4f72-a81d-a64000ecd9cc/MENEGAKI_1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12_13_14_15_16_17_18_19_20.jpg?w=865

   Και οι δύο φωτογραφίες που δείχνεις έχουν κακό φωτισμό και είναι δεν είναι διαυγείς. Στη δεύτερη μόλις που φαίνονται τα μαλλιά της! Αν είναι να κρίνουμε από μη διαυγείς φωτογραφίες, χαρήκαμε.   "Στην φωτογραφία του γάμου της που στέλνεις τα έχει βαμμένα ξανθά και τα μαλλιά της δεν έχουν καμία σχέση με το καστανό φυσικό της χρώμα. Άσε που από την μία λες ότι το καστανό που είχε είναι "καστανόξανθο-σκουρόξανθο" και από την άλλη ότι ήταν χάλια πριν το '90."

   Πρώτον, τα μαλλιά της στη συγκεκριμένη φωτογραφία δεν είναι βαμμένα. Η ρίζα των μαλλιών της δεν έχει διαφορετικό χρώμα από το υπόλοιπο μήκος της τρίχας, η υφή των μαλλιών της δεν παρουσιάζεται σαν να είναι βαμμένη ή να έχει αλλοιωθεί και τα φρύδια της είναι το ίδιο χρώμα με τα μαλλιά της. Αυτά είναι ενδείξεις ότι δεν τα έχει βάψει. Δεύτερον, τα μαλλιά της δεν είναι καστανά, αλλά καστανόξανθα ή αλλιώς σκουρόξανθα. Τέλος, είπα ότι ΜΕΤΑ τη δεκαετία του 90, όπου και άρχισε να τα βάφει, ήταν χάλια. Όχι πριν. Αυτό δείχνει ότι δεν έκανες τον κόπο να διαβάσεις προσεκτικά το σχόλιο μου, αλλά τελοσπάντων.


   "Ορίστε και o Carleton Coon."

   "over 80 per cent have dark brown hair, the rest have hair evenly divided between black and the lighter shades of brown. Pronounced blondism, although rare, is not unknown."

   O Carleton Coon δεν είχε ποτέ έρθει στην Ελλάδα για να κάνει ο ίδιος μετρήσεις. Και οι μετρήσεις για το σύνολο των Ελλήνων στο συγκεκριμένο άρθρο προέρχονται από μόνο 3 άλλους ανθρωπολόγους που ενασχολούνται με τους Έλληνες, οι οποίοι βασίστηκαν, όπως επισημαίνεται στο βάθος του άρθρου, σε μόνο 113 Έλληνες στη Βοστώνη! Και είναι γνωστό ότι οι περισσότεροι Έλληνες μετανάστες έχουν Μεσογειακό φαινότυπο. Φυσικά θα έβγαζε 80% σκούρα καστανά μαλλιά από μία ομάδα που οι περισσότεροι είναι Μεσογειακοί! Σιγά το σύνολο να έχει 80% ΣΚΟΥΡΑ καστανά μαλλιά! Αφού είναι εμφανές μόνο από μία παρατήρηση στον δρόμο, ότι είναι περισσότεροι αυτοί που έχουν ανοιχτά καστανά μαλλιά από σκούρα! Έλεος!


   "Σπάνιο το ξανθό στους Έλληνες αλλά όχι τελείως ανύπαρκτο."¨

   Ναι, ναι σπάνιο. Στο σημείο να είναι 1%! Είπαμε ρε φίλε! Δεν είναι συχνοί, αλλά ούτε και 1%! Είναι πολύ περισσότεροι από 1%! Μόνο μία παρατήρηση στο δρόμο αρκεί για να το δει κάποιος!

   Υ.Σ. Δεν συμπεριλαμβάνω τις βαμμένες ξανθιές, ούτε με σφαίρες.


   "Τι λέει τώρα ο καθένας, δική του δουλειά... εμείς τους Ανθρωπολόγους θα ακούσουμε."

   Μόνο ένας ανθρωπολόγος λέει ότι οι ξανθοί είναι 1%, ο Πουλιανός. Κανένας άλλος.

   Διαγραφή
  16. "Σιγά το σύνολο να έχει 80% ΣΚΟΥΡΑ καστανά μαλλιά! Αφού είναι εμφανές μόνο από μία παρατήρηση στον δρόμο, ότι είναι περισσότεροι αυτοί που έχουν ανοιχτά καστανά μαλλιά από σκούρα! Έλεος!"

   Που μένεις ρε φίλε, στην Ουκρανία; Κανένα έλεος, οι ποιο πολλοί Έλληνες έχουν σκούρα καστανά μαλλιά και μετά έρχονται οι ανοιχτότερες αποχρώσεις του καφέ, τα τα φυσικά ξανθά είναι σπάνια. Αμφισβήτησε τους Ανθρωπολόγους όσο θέλεις και α δεν σου αρέσει το χρώμα των μαλλιών των Ελλήνων, μπορείς να μεταναστεύσεις στην Ρωσία!

   Διαγραφή
  17. Κανένας Ανθρωπολόγος ή σοβαρός επιστήμονας δεν έχει κατηγορήσει ποτέ για Μεντιτερανιστή τον Άρη Πουλιανό, τι λέει τώρα ο καθένας δεν ενδιαφέρει κανέναν, δεν μπα να τον πεις και Αστροναύτη...

   Το ότι η Μενεγάκη ήταν μεσαία Καστανή είναι πασίγνωστο, αν φυσικά είχες γεννηθεί εκείνη την εποχή. Ορίστε και άλλες φωτογραφίες που την δείχνουν με φυσικό Καστανό μαλλί, άλλα μιας και η συνήθεια σου είναι να αρνείσαι και να αμφισβητείς τα πάντα, θα βγάλεις και αυτές τις φωτογραφίες με μη διαύγεια και μη καλό φωτισμό.

   https://celebritylifegame.files.wordpress.com/2015/10/03af2cd8c7c76f21e6b873ff0f45e636_xl.jpg
   http://www.controltv.net/wp-content/uploads/2012/06/Resizer1.jpg
   http://3.bp.blogspot.com/-1UDlCtlxdUA/Vi-viNep_JI/AAAAAAABaxI/0HbgTxjAj7w/s640/meneg-palia-696x402.jpg
   https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7gujNEbIlj5GvJZjksOvxxAfvBNKb2IY5dLjVVexvnTYXO5ty
   https://christinapoliti.files.wordpress.com/2012/09/ceb5cebbceb5cebdceb7-ceb8cf81ceb1cebdceb9ceb1-001-copy.jpg
   http://www.instyle.gr/wp-content/uploads/2016/10/29/8.jpg
   http://www.lovemyall.com/udata/contents//images/NewsImages/2015/02%20Sep/menegaki_0.jpg
   http://lamore-radio.com/img/articles/a7ff1664dfd6a35dd278a9fbf42c8d44_XL.jpg

   Είπαμε τι λες εσύ τώρα, είναι αλλού παπά ευαγγέλιο.

   Διαγραφή
  18. Θέλεις ρίζες, κοίτα ρίζες.

   https://www.enews24.gr/wp-content/uploads/2017/12/menegaki.jpg
   http://joytv.gr/wp-content/uploads/2013/06/%E2%95%A7%CE%94%E2%95%AC%CF%85%E2%95%A7%CE%92%E2%95%A7%CE%9A%E2%95%A7%CE%94%E2%95%AC%E2%95%960116-752x1024.jpg
   https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSSi6ufSFq862um3sMTMOTYERbdW3k8q7VGS0KGtaKRzXtjr2FS

   Σκούρες.

   "Τέλος, είπα ότι ΜΕΤΑ τη δεκαετία του 90, όπου και άρχισε να τα βάφει, ήταν χάλια. Όχι πριν. Αυτό δείχνει ότι δεν έκανες τον κόπο να διαβάσεις προσεκτικά το σχόλιο μου, αλλά τελοσπάντων."

   Αυτό από κάτω είπες:

   "Εδώ είναι εντελώς καθαρός ο φωτισμός και φαίνεται με διαύγεια πώς ήταν τα μαλλιά της πριν το χάλι της δεκαετίας του 90.

   Δεν είπες μετά, είπες πριν.

   Ποιόν κοροϊδεύεις τώρα, αυτό πάλι είναι άλλη ιστορία.

   Διαγραφή
  19. Ο Coon βασίστηκε στα στοιχεία τεσσάρων Ελλήνων Ανθρωπολόγων για το συγκεκριμένο άρθρο "The Greeks". Στους Αποστολίδη, Κούμαρη, Νεόφυτο και Στέφανο. Και επισημάνει ότι εκτός από τα δημοσιευμένα βιβλία αυτών βασίστηκε σε μία μελέτη 113 Ελλήνων στην Βοστώνη από τους Drs. B. Gardner, S. Kimball, M. Titiev, and Mr. E. Muller η οποία φυσικά δεν έγινε από Έλληνες.

   Apostolidθs, BSAP, ser. 3, vol. 6, 1883, pp. 614-616.
   Koumaris,J., ACAP, 1931. Paris, 1931, pp. 218-221.
   Neophytos, A. C., Anth, vol. 1, 1890, pp. 679-711; vol. 2, 1891, pp. 25-35.
   Stephanos, C., DESM, ser. 4, 10, 1884, Article Grθce, p. 432.

   Besides these published works reference has been made to a series of 113 Greeks measured in Boston in 1932, by Drs. B. Gardner, S. Kimball, M. Titiev, and Mr. E. Muller, as part of a graduate course in field methods, under the direction of the author.

   Οι πηγές αναφέρονται στο τέλος του άρθρου: https://www.theapricity.com/snpa/chapter-XII14.htm

   Όχι σε μελέτη που έγινε μόνο σε 113 Έλληνες και μάλιστα από Έλληνες Ανθρωπολόγους που λες εσύ. Καμία σχέση.

   Τι λες εσύ και πάλι είναι άνευ λόγου και αξίας να σχολιαστεί.

   "Μόνο ένας ανθρωπολόγος λέει ότι οι ξανθοί είναι 1%, ο Πουλιανός. Κανένας άλλος."

   Τα στατιστικά στοιχεία του Coon.

   "over 80 per cent have dark brown hair, the rest have hair evenly divided between black and the lighter shades of brown. Pronounced blondism, although rare, is not unknown."

   O σαφής ξανθισμός είναι Σπάνιος, απλώς το 20% των Ελλήνων έχει ανοιχτότερες αποχρώσεις του καφέ και μαύρα.

   Δεν μπα να αμφισβητείς Πουλιανό και Coon... Τι λες εσύ, είναι δική σου υπόθεση και δεν ενδιαφέρει κανέναν.

   Διαγραφή
  20. "Σιγά το σύνολο να έχει 80% ΣΚΟΥΡΑ καστανά μαλλιά! Αφού είναι εμφανές μόνο από μία παρατήρηση στον δρόμο, ότι είναι περισσότεροι αυτοί που έχουν ανοιχτά καστανά μαλλιά από σκούρα! Έλεος!"

   Χάρτες για το χρώμα μαλλιών

   Carleton Coon

   https://unsafeharbour.files.wordpress.com/2012/02/map-europefair-carletoncoon.jpg

   "Greece Dark pedominant"

   Bertil Lundman

   https://unsafeharbour.files.wordpress.com/2012/02/maps-europefair-berthildlundman.jpg

   "Greece Dark hair"

   Διαγραφή
  21. Έχεις μπερδέψει το Καστανό με το Ξανθό, κοίτα και εδώ:
   https://en.wikipedia.org/wiki/Human_hair_color

   Διαγραφή
  22. "Ο Coon βασίστηκε στα στοιχεία τεσσάρων Ελλήνων Ανθρωπολόγων για το συγκεκριμένο άρθρο "The Greeks". Στους Αποστολίδη, Κούμαρη, Νεόφυτο και Στέφανο. Και επισημάνει ότι εκτός από τα δημοσιευμένα βιβλία αυτών βασίστηκε σε μία μελέτη 113 Ελλήνων στην Βοστώνη από τους Drs. B. Gardner, S. Kimball, M. Titiev, and Mr. E. Muller η οποία φυσικά δεν έγινε από Έλληνες."

   Apostolidθs, BSAP, ser. 3, vol. 6, 1883, pp. 614-616.
   Koumaris,J., ACAP, 1931. Paris, 1931, pp. 218-221.
   Neophytos, A. C., Anth, vol. 1, 1890, pp. 679-711; vol. 2, 1891, pp. 25-35.
   Stephanos, C., DESM, ser. 4, 10, 1884, Article Grθce, p. 432.

   Besides these published works reference has been made to a series of 113 Greeks measured in Boston in 1932, by Drs. B. Gardner, S. Kimball, M. Titiev, and Mr. E. Muller, as part of a graduate course in field methods, under the direction of the author.

   Οι πηγές αναφέρονται στο τέλος του άρθρου: https://www.theapricity.com/snpa/chapter-XII14.htm

   "Όχι σε μελέτη που έγινε μόνο σε 113 Έλληνες και μάλιστα από Έλληνες Ανθρωπολόγους που λες εσύ. Καμία σχέση."


   Η μελέτη στην οποία αναφερόμουν για τους 113 Έλληνες αναφερόταν στο σύνολο των Ελλήνων. Τα στοιχεία που παρατέθηκαν από τον Αποστολίδη, Κούμαρη, Νεόφυτο και Στέφανο ήταν για τους Κρητικούς και τους Μακεδόνες. Τα στοιχεία για το ευρύτερο σύνολο παρατέθηκαν από την έρευνα των 113 των B. Gardner, S. Kimball, M. Titiev, και Mr. E. Muller. Τα στοιχεία των Ελλήνων ανθρωπολόγων σε αυτή την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν για μετρήσεις των Κρητών και Μακεδόνων. Όχι για το σύνολο.

   Χάρτες για το χρώμα μαλλιών

   Carleton Coon

   https://unsafeharbour.files.wordpress.com/2012/02/map-europefair-carletoncoon.jpg

   "Greece Dark pedominant"

   Bertil Lundman

   https://unsafeharbour.files.wordpress.com/2012/02/maps-europefair-berthildlundman.jpg

   "Greece Dark hair"

   Οι δύο χάρτες είναι από τον Coon. Ο Lundman τον έχει παραθέσει από τον Coon. Και όταν λέει "Dark predominant" εννοεί τα σκούρα μαλλιά εν συνόλω. Όχι μόνο τα σκούρα καστανά. Τα σκούρα, μεσαία και ανοιχτά καστανά μαλλιά όλα ταξινομούνται ως ΣΚΟΥΡΑ μαλλιά. Και αυτό εννοείται στους χάρτες.

   Διαγραφή
  23. Ήθελα να ήξερα όλοι αυτοί που γράφουν για την μεσογειακή φυλή και την σχέση της με τους Έλληνες ήθελα να ήξερα που ζείτε;Στο Όλυμπο;Εγώ πάντως που ζω στο ΑΤΗΝΑ (όπως λένε και τα Αλβανά) όλο βραχυκέφαλους Αλβανούς και Πακιστανούς βλέπω,ενώ ο αρμενοειδής και οριεντάλης έχει καθιερωθεί άτυπα ως ο γηγενής Έλληνας ''γνήσιος απόγονος'' του Περικλή και άφταστο πρότυπο αρχαιοελληνικού κάλλους.Game Over!

   Διαγραφή
  24. Η μελέτη για τους 113 Έλληνες αφορά τους συγκεκριμένους Έλληνες της Βοστώνης και όχι το σύνολο των Ελλήνων. Συμπεράσματα για το τι είναι οι Έλληνες δεν θα μπορούσαν να βγουν από ένα αξιόλογο και καταξιωμένο Ανθρωπολόγο όπως ο Сarleton Coon για ένα άρθρο με τον τίτλο "The Greeks" μόνο από μία μεμονωμένη μελέτη που αφορούσε λίγους Έλληνες του εξωτερικού.

   Οι μετρήσεις που χρησιμοποίησε ο Сoon του Αποστολίδη, του Στέφανου και του Νεόφυτου έγιναν σε Έλληνες από διάφορα μέρη της Ελλάδoς, όπως Πελοπόννησο, Νησιά, Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα κτλ.

   Ανθρωπολογικές μετρήσεις Ελλήνων - Ν. Αποστολίδης
   http://fyletika.blogspot.com/2014/01/blog-post_28.html

   Μετρήσεις κεφαλικού δείκτη στην Ελλάδα
   http://fyletika.blogspot.com/2016/11/blog-post_14.html


   Απλώς πας να βγάλεις σκάρτες τις μελέτες του Сoon γιατί δεν σου βγάζει 30% ξανθούς στην Ελλάδα.

   Ο Сoon χρησιμοποίησε την κλίμακα Φίσσερ, ταξινομώντας τα ξανθά, τα καστανά και τα σκούρα καστανά μαλλιά ανά την Ευρώπη.

   https://www.theapricity.com/snpa/chapter-VIII5.htm

   Στον χάρτη του Сoon οι Έλληνες, οι νότιοι Ιταλοί και οι Πορτογάλοι όπως και οι νότιοι Ισπανοί έχουν τα
   ποιό σκούρα μαλλιά στην Ευρώπη, Ειδικά οι Έλληνες είναι οι ποιό σκουρομάλληδες Ευρωπαίοι. Τα ανοιχτά μαλλιά αρχίζουν από τα Βαλκάνια, βόρεια της Ελλάδος, από την κεντρική-βόρειο Ιταλία και την κεντρική-βόρειο Ισπανία.

   https://unsafeharbour.files.wordpress.com/2012/02/map-europefair-carletoncoon.jpg

   Τα ανάμικτα καστανά και ανοιχτά καστανά των Ευρωπαίων έχουν διαφορετικό χρωματισμό στον χάρτη από ότι τα σκούρα των Ελλήνων, οι οποίοι κατά τον χάρτη είναι οι ποιό σκουρομάλληδες Ευρωπαίοι.

   Διαγραφή
  25. Όσο για το δεύτερο σχόλιο που κάνεις μιλώντας για Έλληνες Αθηναίους αναφερόμενος σε Αλβανούς και Πακιστανούς λαθρομετανάστες, όπως επίσης για δήθεν Αρμενοειδείς και Πακιστανοειδείς Αθηναίους που έχουν "καθιερωθεί άτυπα ως ο γηγενείς Έλληνες 'γνήσιοι απόγονοι' του Περικλή και άφταστο πρότυπο αρχαιοελληνικού κάλλους", τι να πω, η ηλιθιότητα δεν έχει όρια. Κανένας Μακεδόνας πρέπει να είσαι.

   Κάτσε εκεί με τους Σκοπιανούς, τους Βουλγάρους και τους Αρμενοειδείς Πόντιους και περαστικά σου!

   Έτσι είναι οι Αθηναίοι.

   http://www.sportime.gr/wp-content/uploads/2018/04/paoopadoi.jpg

   http://img.documentonews.gr/unsafe/1000x600/smart/http://img.dash.documentonews.gr/documento/imagegrid/2018/04/20/5ad9bf2fcd3a1804a40f9bd3.jpg


   Το είτε έχετε καστανά και ξανθά μαλλιά, είτε είστε Οριενταλικοί, Αρμενοειδείς και Πακιστανοί... σε καμία Βουλγαρία πήγαινε πες τα, γιατί και στην Μακεδονία αν τα πεις πάλι ξύλο θα σου ρίξουν οι Μεσογειακοί!

   Διαγραφή
  26. Δεν είμαι Μακεδόνας,είμαι τόσο Αθηναίος όσο και εσύ και η φωτογραφίες από ''φίλους'' του Παναθηναϊκού δεν πρόκειται να αλλάξουν το γεγονός ότι η Αθήνα δεν είναι αυτό που ήταν πριν 15 χρόνια.Σε κάποιες περιοχές όπως το ιστορικό κέντρο έχουν μετατραπεί σε terra incognita με τους ντόπιους να εξαφανίζονται σε όφελος των νεοφερμένων.Αυτό φαίνεται να είναι το μέλλον προς το παρόν.

   Διαγραφή
  27. "Η μελέτη για τους 113 Έλληνες αφορά τους συγκεκριμένους Έλληνες της Βοστώνης και όχι το σύνολο των Ελλήνων. Συμπεράσματα για το τι είναι οι Έλληνες δεν θα μπορούσαν να βγουν από ένα αξιόλογο και καταξιωμένο Ανθρωπολόγο όπως ο Сarleton Coon για ένα άρθρο με τον τίτλο "The Greeks" μόνο από μία μεμονωμένη μελέτη που αφορούσε λίγους Έλληνες του εξωτερικού."

   "Οι μετρήσεις που χρησιμοποίησε ο Сoon του Αποστολίδη, του Στέφανου και του Νεόφυτου έγιναν σε Έλληνες από διάφορα μέρη της Ελλάδoς, όπως Πελοπόννησο, Νησιά, Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα κτλ."

   "Ανθρωπολογικές μετρήσεις Ελλήνων - Ν. Αποστολίδης"
   http://fyletika.blogspot.com/2014/01/blog-post_28.html

   "Μετρήσεις κεφαλικού δείκτη στην Ελλάδα"
   http://fyletika.blogspot.com/2016/11/blog-post_14.html


   Όμως έτσι έγινε. Ο Coon έβγαλε τα συμπεράσματα για το σύνολο από την έρευνα των 113 Ελλήνων της Βοστώνης. Τα δεδομένα των Ελλήνων ανθρωπολόγων σε αυτήν την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν για τους Κρητικούς και τους Μακεδόνες. Και ο Coon ο ίδιος λέει ότι για τα πιο αναλυτικά ευρήματα σε μεγάλο μέρος βασίστηκε στη μελέτη των 113 της Βοστώνης:

   "For a more detailed study of the Greeks, we may examine the series measured in Boston, which, although without doubt subjected to selective forces, does not seem too much at variance from native Greek sample for our purposes."

   Όσο για τις έρευνες του Αποστολίδη, η πρώτη έρευνα εξετάζει μόνο, μα μόνο, 17 άτομα (!) και η δεύτερη μόλις 80. Ειλικρινά, βγάζουμε συμπεράσματα μόνο από 17 και 80 άτομα αντίστοιχα; Αν είχαν εξετάσει πάνω από 300 άτομα ας πούμε, θα ήταν πιο αξιόπιστη. Τώρα μην νομίζεις ότι δεν συμφωνώ με τις έρευνές του, ειδικά συμφωνώ με τη δεύτερη έρευνα του για τον κεφαλικό δείκτη, αλλά ο αριθμός δειγμάτων είναι μικρός για να βγάλουμε σταθερά συμπεράσματα.   "Απλώς πας να βγάλεις σκάρτες τις μελέτες του Сoon γιατί δεν σου βγάζει 30% ξανθούς στην Ελλάδα."

   Δεν φταίω που ο αριθμός δειγμάτων είναι πολύ μικρός για σταθερά συμπεράσματα. Συγγνώμη κιόλας!   "Ο Сoon χρησιμοποίησε την κλίμακα Φίσσερ, ταξινομώντας τα ξανθά, τα καστανά και τα σκούρα καστανά μαλλιά ανά την Ευρώπη."

   Στον χάρτη του, όταν αναφέρεται στα ξανθά μαλλιά (light hair) αναφέρεται στα ανοιχτά ξανθά μόνο. Τα ανάμεικτα (mixed hair) είναι οι σκούρες αποχρώσεις του ξανθού που τείνουν προς τα σκούρα μαλλιά. Τα σκούρα μαλλιά (dark hair) αναφέρονται στα μαύρα και σε όλες τις αποχρώσεις του καστανού. Όχι μόνο στα σκούρα καστανά.   "Στον χάρτη του Сoon οι Έλληνες, οι νότιοι Ιταλοί και οι Πορτογάλοι όπως και οι νότιοι Ισπανοί έχουν τα
   ποιό σκούρα μαλλιά στην Ευρώπη, Ειδικά οι Έλληνες είναι οι ποιό σκουρομάλληδες Ευρωπαίοι. Τα ανοιχτά μαλλιά αρχίζουν από τα Βαλκάνια, βόρεια της Ελλάδος, από την κεντρική-βόρειο Ιταλία και την κεντρική-βόρειο Ισπανία."

   https://unsafeharbour.files.wordpress.com/2012/02/map-europefair-carletoncoon.jpg

   Στον χάρτη όμως αν παρατηρήσεις, η Δυτική και κεντρική Κρήτη, η Ήπειρος, τα Ιόνια Νησιά και η Βόρεια Μακεδονία ανήκουν στην κλίμακα Dark > Light & Mixed που σημαίνει ότι αν και εν συνόλω, τα σκούρα μαλλιά (μαύρα, σκούρα, μεσαία & ανοιχτά καστανά) είναι σαφέστατα η πλειοψηφία (μέχρι το 60%), υπάρχουν σημαντικές μειοψηφίες ξανθών (light) και ανάμεικτων σκουρόξανθων (mixed). Επίσης, δεν είμαστε πιο σκουρόχρωμοι από τους Πορτογάλους και τους νότιους Ισπανούς. Εμείς έχουμε ολόκληρες περιοχές τουλάχιστον όπου υπάρχουν σημαντικές μειοψηφίες ανοιχτομάλληδων.

   Διαγραφή
  28. "Τα ανάμικτα καστανά και ανοιχτά καστανά των Ευρωπαίων έχουν διαφορετικό χρωματισμό στον χάρτη από ότι τα σκούρα των Ελλήνων, οι οποίοι κατά τον χάρτη είναι οι ποιό σκουρομάλληδες Ευρωπαίοι."

   Τα ανάμεικτα μαλλιά αναφέρονται στα σκούρα ξανθά μαλλιά που τείνουν προς το καστανό. Αυτά είναι τα ανάμεικτα μαλλιά. Η κλίμακα Dark Predominant συμπεριλαμβάνει τα μαύρα, σκούρα, μεσαία και ανοιχτά καστανά μαλλιά και δηλώνει ότι σε αυτήν την κλίμακα τα σκούρα μαλλιά εν συνόλω, είναι η αδιαμφισβήτητη πλειοψηφία. Η κλίμακα Dark > Light & Mixed είναι ακριβώς το ίδιο μόνο που τα ξανθά και ανάμεικτα (σκουρόξανθα) μαλλιά είναι πιο συχνά.


   "The second most heavily stippled zone shown on the map, that of prevailingly brunet pigmentation, covers regions in which complete or partial blondism is not rare, but is definitely less common than a purely brunet condition."

   Αυτό αναφέρεται στην κλίμακα Dark > Light & Mixed. Λέει ότι ενώ οι μελαχρινές αποχρώσεις (μαύρο, σκούρο, ανοιχτό και μεσαίο καστανό) είναι η πλειοψηφία ακόμα, υπάρχουν σημαντικές μειοψηφίες ξανθότητας, αλλά όπως λέει και πάλι, είναι η μειοψηφία, και δεν ξεπερνάει τις μελαχρινές αποχρώσεις.

   Διαγραφή
  29. "Δεν είμαι Μακεδόνας,είμαι τόσο Αθηναίος όσο και εσύ και η φωτογραφίες από ''φίλους'' του Παναθηναϊκού δεν πρόκειται να αλλάξουν το γεγονός ότι η Αθήνα δεν είναι αυτό που ήταν πριν 15 χρόνια.Σε κάποιες περιοχές όπως το ιστορικό κέντρο έχουν μετατραπεί σε terra incognita με τους ντόπιους να εξαφανίζονται σε όφελος των νεοφερμένων.Αυτό φαίνεται να είναι το μέλλον προς το παρόν."

   Είσαι Αθηναίος και λες ότι έχουν καθιερωθεί στην Αθήνα και θεωρούνται από τους Αθηναίους οι Αρμενοειδείς και οι Οριενταλικοί "άτυπα ως ο γηγενείς Έλληνες 'γνήσιοι απόγονοι' του Περικλή και άφταστο πρότυπο αρχαιοελληνικού κάλλους."

   Λοιπόν Μακεδόνας είσαι και τρολάρεις. Και εγώ σου λέω ότι στην Μακεδονία έχουν καθιερωθεί οι Αρμενοειδείς Πόντιοι και οι Οριενταλικοί, μαζί με τους Σλαβο-Σκοπιανούς, τους Σλαβο-Βουλγάρους, τους ελληνοποιημένους Ρουμανό-Βλαχους, Αλβανούς και τους Εβραίους άτυπα ως ο γηγενείς Έλληνες 'γνήσιοι απόγονοι' του μ. Αλεξάνδρου και άφταστο πρότυπο αρχαιοελληνικού κάλλους.

   Διαγραφή
  30. Ο Сoon αναφέρει την μελέτη της Βοστώνης μόνο σε δύο σημεία.

   Εδώ:

   "The stature mean for Greeks in general runs about 167 cm., and there seems to be little regional variation; those in Asia Minor and in the Crimea are a millimeter shorter, those measured in Boston a millimeter taller."

   Και εδώ:.

   "For a more detailed study of the Greeks, we may examine the series measured in Boston, which, although without doubt subjected to selective forces, does not seem too much at variance from native Greek sample for our purposes. The men measured came from all parts of Greece, and from Asia Minor. Their mean stature, 168 cm., is moderately tall; their bodily proportions are for the most part intermediate; the shoulders arc broad, the trunk length moderate, as shown by a relative sitting height of 52.9; the relative span is 104."

   https://www.theapricity.com/snpa/chapter-XII14.htm

   Οι οποίες αναφέρονται στο ύψος. Μάλιστα επισημαίνει ότι η μελέτη της Βοστώνη δεν φαίνεται να διαφέρει πολύ από το ντόπιο ελληνικό δείγμα.

   Ο Сoon δεν έλαβε υπόψιν του μόνο δύο μελέτες του Αποστολίδη αλλά γενικά τις μελέτες και του Αποστολίδη και του Νεόφυτου και του Στέφανου, που φυσικά δεν έγιναν σε 17 και 80 άτομα(αυτά τα άτομα αφορούν μόνο δύο μελέτες του Αποστολίδη, όχι τις μελέτες στο σύνολό τους). Όταν δεν μας αρέσει κάτι είναι εύκολό να αμφισβητούμε τους ειδικούς ισχυριζόμενοι ότι θέλουμε. Εδώ ο Πουλιανός μελέτησε πάνω από 6,000 Έλληνες και αμφισβητείτε μέχρι και αυτόν!

   Διαγραφή
  31. Όσoν αφορά τον χάρτη του Сoon, αυτά τα ποσοστά αντικατοπτρίζει:

   "over 80 per cent have dark brown hair, the rest have hair evenly divided between black and the lighter shades of brown. Pronounced blondism, although rare, is not unknown."

   Δηλαδή, 80% σκούρα καστανά μαλλιά και τα υπόλοιπα χωρισμένα σε μαύρα και ανοιχτότερες αποχρώσεις του καφέ. Επίσης σπάνιο το ξανθό.

   Δεν γράφει άλλα στο κείμενο για τους Έλληνες και άλλα εννοεί στον χάρτη όπως λες εσύ.

   Επίσης οι περιοχές της κεντρικής-βόρειας Ιταλίας και κεντρικής-βόρειας Ισπανίας που είναι "Dark > Light and Mixed" είναι μεγαλύτερες γεωγραφικά των ελληνικών περιοχών κατά πρώτον και κατά δεύτερον έχουν περισσότερο πληθυσμό. Σαφώς και ο Сoon λέει ότι η Ισπανία και η Ιταλία είναι ποιό ανοιχτόχρωμες στον χρωματισμό των μαλλιών από την Ελλάδα. Στην Ελλάδα υπάρχουν περιοχές που έχουν ανοιχτόχρωμους, αλλά είναι μειοψηφικές, ενώ στην Ισπανία είναι περίπου η μισή Ισπανία και στην Ιταλία η πλειοψηφία.

   https://unsafeharbour.files.wordpress.com/2012/02/map-europefair-carletoncoon.jpg

   Όχι, με το Dark > Light and Mixed δεν εννοεί ξανθά-ανάμικτα, αλλά Καστανά-ανάμικτα, λίγοι Έλληνες έχουν για τον Сoon ανοιχτότερες αποχρώσεις του καφέ και το Ξανθό(είτε πολύ, είτε λίγο, δηλαδή σκούρο) είναι σπάνιο. Τα ξανθά και ανάμικτα ξανθά που δίνει για την βόρειο Ευρώπη(τα πολύ ξανθά, τα ανοιχτά ξανθά, τα ξανθά και τα σκούρα ξανθά) δεν τα δίνει καθόλου για την νότια Ευρώπη. Αυτές που βλέπεις γύρω σου να έχουν τέτοια μαλλιά είναι βαμμένες. Τα σκούρα ξανθά συμπεριλαμβάνονται στα ξανθά και αυτά είναι σπάνια στην Ελλάδα.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Fischer%E2%80%93Saller_scale

   Διαγραφή
  32. Αυτά λέει ο Сoon:

   Islands of prevailingly brunet pigmentation occur far afield from the main zone, in parts of Wales, in Morocco, Algeria, and Tunisia, in Crete, in the Jebel Druz, and in Luristan. The reasons for these exceptions are different in almost each case, and must be treated separately later.

   https://www.theapricity.com/snpa/chapter-VIII5.htm

   In facial and nasal dimensions, the Cretans resemble the Greeks. They are, however, somewhat blonder;

   About 25 per cent have black hair, and about 50 per cent dark brown; 10 per cent are light brown or blond, the rest medium brown.

   https://www.theapricity.com/snpa/chapter-XII14.htm

   Κρητικοί: 25% Μαύρα μαλλιά, 50% σκούρα Καστανά, 10% ανοιχτά Καστανά ή Ξανθά και τα υπόλοιπα, 15%, μεσαία Καστανά.

   Αυτά είναι τα ανοιχτά/μεσαία Καστανά και δεν είναι ξανθά κατά την κλίμακα Φίσσερ.

   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Goofy_Boy.jpg
   light brown to medium brown

   Τώρα αν εσένα σου αρέσει να βγάζεις τα Καστανά(ανοιχτά ή μεσαία) ως ξανθά-ανάμικτα είναι δικό σου πρόβλημα!

   Πήγαινε στην Σκανδιναβία και στην βόρειο Γερμανία και θα σου πούνε ποιό είναι το ξανθό, γιατί στην Ελλάδα το φυσικό ξανθό σχεδόν δεν υπάρχει.

   Διαγραφή
  33. "Ο Сoon αναφέρει την μελέτη της Βοστώνης μόνο σε δύο σημεία."

   Εδώ:

   "The stature mean for Greeks in general runs about 167 cm., and there seems to be little regional variation; those in Asia Minor and in the Crimea are a millimeter shorter, those measured in Boston a millimeter taller."

   Και εδώ:.

   "For a more detailed study of the Greeks, we may examine the series measured in Boston, which, although without doubt subjected to selective forces, does not seem too much at variance from native Greek sample for our purposes. The men measured came from all parts of Greece, and from Asia Minor. Their mean stature, 168 cm., is moderately tall; their bodily proportions are for the most part intermediate; the shoulders arc broad, the trunk length moderate, as shown by a relative sitting height of 52.9; the relative span is 104."


   Νομίζω ότι δεν είναι μόνο αυτό. Τα γενικά δεδομένα για τους Έλληνες φαίνεται σε αυτές τις 4 παραγράφους να αντλούνται από τη μελέτη των 113, και αναφέρεται σε αυτήν με τη φράση: "The dimensions given above are for the most part quite variable; a number of distinct types are included, but the metrical character of the group as a whole indicates a blending of Dinarics and Alpines with Atlanto-Mediterraneans, which is confirmed by the observational data to follow" και τα observational data (στοιχεία παρατήρησης) είναι η μελέτη των Ελλήνων της Βοστώνης:

   "The head hair is straight in slightly more than half the group, wavy in most of the rest, but curly hair is not unusual. It is usually medium to fine in texture. With at least half of adult male Greeks, it is thin on the head, and about one out of five of any adult group is bald. In old age baldness affects the majority. The beard development is as a rule thicker than in most European groups, and the body hair is often abundant. The eyebrows are often thick, and are concurrent in 75 per cent of the group; the browridges are usually of moderate development. The foreheads give, in most cases, an appearance of great width, and are seldom more than very slightly sloping. The nasal characters of the Greeks are variable, but there are definite trends which pervade the whole group. The root is, as a rule, moderately high, and medium to broad; narrow roots, usual among most northern Europeans and among Dinarics, are rare. The bridge is of medium to great height, almost never low; the breadth is as a rule medium to broad. The nasal profile is straight in about 45 per cent of the group, convex in about 30 per cent, and concave in but 10 per cent, while the rest are wavy or concavo-convex. The tip is as a rule thick, and elevated more often than it is depressed. The nasal wings, as a rule medium, are flaring more often than compressed. On the whole few Greek noses can qualify as Dinaric in the strict sense; more are typically Alpine, while a straight-profiled, consistently wide form is the commonest."

   "There is nothing remarkable about the lips and mouth region of the Greeks; both membranous and integumental lips thicknesses, are of usual European dimensions, and eversion is as a rule slight to medium. The lip seam, however, is usually visible, and is sometimes prominently elevated. A slight degree of facial prognathism is found in nearly half the group; alveolar prognathism is rare. Typically Greek features are full, curved temples, full cheeks, a laterally prominent malar region, and strongly everted gonial angles. In these facial characters well over half show an extreme development for Europeans."

   Διαγραφή
  34. "Within the Greek group, heavy beards, heavy browridges, and concurrent eyebrows tend to associate themselves with an Alpine type; there is also a linkage between tall stature, in the 170 cm. class, cephalic indices of about 80, straight noses, dark brown hair, and dark brown eyes. This last set of associations clearly denotes the presence of a strong Atlanto-Mediterranean element. There are also strong connections between black hair, occipital flattening, and narrow facial features, which means Dinaric or Armenoid. That the small amount of blondism among the Greeks is mostly Nordic in origin is indicated by its linkage with external eyefolds, relative thinness of beard, and absence of eyebrow concurrency."

   "The Greeks, in short, are a blend of racial types, of which two are most important; the Atlanto-Mediterranean and the Alpine. Dinaricisrn here is present, but not all pervading; true Alpines are commoner than complete Dinarics. The Nordic element is weak, as it probably has been since the days of Homer. The racial type to which Socrates belonged is today the most important, while the Atlanto-Mediterranean, prominent in Greece since the Bronze Age, is still a major factor, it is my personal reaction to the living Greeks that their continuity with their ancestors of the ancient world is remarkable, rather than the opposite."

   Αυτά είναι τα γενικά δεδομένα για τους Έλληνες. Και είναι στοιχεία παρατήρησης (observational data) και αναφορά (reference) από τη μελέτη των 113 Ελλήνων της Βοστώνης, κάτι που επιβεβαιώνεται με την αναφορά στη βιβλιογραφία:

   "Besides these published works reference has been made to a series of 113 Greeks measured in Boston in 1932, by Drs. B. Gardner, S. Kimball, M. Titiev, and Mr. E. Muller, as part of a graduate course in field methods, under the direction of the author."

   Η αναφορά εδώ πέρα από τη σειρά ερευνών των τεσσάρων επιστημόνων, είναι οι 4 παράγραφοι για τα γενικά γνωρίσματα των Ελλήνων.

   Διαγραφή
  35. "Ο Сoon δεν έλαβε υπόψιν του μόνο δύο μελέτες του Αποστολίδη αλλά γενικά τις μελέτες και του Αποστολίδη και του Νεόφυτου και του Στέφανου, που φυσικά δεν έγιναν σε 17 και 80 άτομα(αυτά τα άτομα αφορούν μόνο δύο μελέτες του Αποστολίδη, όχι τις μελέτες στο σύνολό τους). Όταν δεν μας αρέσει κάτι είναι εύκολό να αμφισβητούμε τους ειδικούς ισχυριζόμενοι ότι θέλουμε. Εδώ ο Πουλιανός μελέτησε πάνω από 6,000 Έλληνες και αμφισβητείτε μέχρι και αυτόν!"

   Έλαβε υπ' όψιν του μόνο τις έρευνες που αναφέρονται στη βιβλιογραφία του άρθρου, και αναφέρεται μόνο σε μία έρευνα του Αποστολίδη, γιατί η αναφορά στην βιβλιογραφία για τον Αποστολίδη:

   "Apostolidès, BSAP, ser. 3, vol. 6, 1883, pp. 614-616"

   αναφέρεται στην έρευνα που μου έστειλες πριν:
   "Ανθρωπολογικές μετρήσεις Ελλήνων - Ν. Αποστολίδης"
   http://fyletika.blogspot.com/2014/01/blog-post_28.html


   Όσο για τον Νεόφυτο, στο συγκεκριμένο άρθρο χρησιμοποιούνται μόνο οι μετρήσεις για τον κεφαλικό δείκτη των Μικρασιατών και η πηγή που αναφέρεται:
   "Neophytos, A. C., Anth, vol. 1, 1890, pp. 679-711; vol. 2, 1891, pp. 25-35"
   επαναβεβαιώνει ότι αντιστοιχεί στην έρευνα του για τους Έλληνες της Κερασούντας του Πόντου που, όπως αναφέρεται στη πηγή της βιβλιογραφίας παραπάνω, έγινε το 1890:
   http://fyletika.blogspot.com/2014/01/blog-post_25.html
   Και στο άρθρο του ιστολογίου αναφέρεται ότι η έρευνα δεν θεωρήθηκε αξιόπιστη λόγω του γεγονότος ότι εξετάστηκε μόνο μία περιοχή του Πόντου, άρα ο Coon εδώ χρησιμοποίησε λάθος πηγή.


   Τέλος για τον Στέφανο, χρησιμοποιείται εδώ μόνο αυτή η έρευνα του από το 1884:
   http://fyletika.blogspot.com/2014/01/blog-post_26.html

   και η χρήση της επιβεβαιώνεται από την αναφορά του επιστήμονα στη βιβλιογραφία:
   "Stephanos, C., DESM, ser. 4, 10, 1884, Article Grèce, p.
   432."

   Να σημειωθεί κάτι: Καμία από αυτές τις έρευνες δεν αναφέρεται στα γενικά χαρακτηριστικά των Ελλήνων που περιγράφονται στις 4 παραγράφους.
   Συμπεραίνοντας, τα δεδομένα από τους 3 επιστήμονες χρησιμοποιήθηκαν μόνο από 3 έρευνες τους, κυρίως για τοπικούς πληθυσμούς, όπως οι Μικρασιάτες, και όχι για το γενικό σύνολο.


   Επίσης, ο Coon δεν θεωρείται αξιόπιστος από την επιστημονική κοινότητα, καθώς είχε γράψει πολλές γραφικότητες. Και δεν το λέω εγώ, ορίστε μερικά σχόλια του διαχειριστή του ιστολογίου για τον Coon και απαντάει κιόλας προς ένα σχολιαστή για μία παρατήρηση του Coon:


   fyletika istologio14 Δεκεμβρίου 2013 - 12:43 μ.μ
   "Επίσης περί Αλπικού, ως προς το ωστεϊκο εξόγκωμα, ο Coon κάνει προφανώς λάθος αφού κλασικά συνδυάζεται με Κρομανοειδή επίδραση και όχι Αλπική."

   "Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ"


   και το σχόλιο του για τον Coon:
   fyletika istologio - 14 Δεκεμβρίου 2013 - 6:54 μ.μ.
   "Ο Coon έκανε μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια, αλλά έχει γράψει πολλές γραφικότητες. Πολλοί τον έχουν σε χαμηλή εκτίμηση για ανακρίβειες σαν τις προαναφερθείσες καθώς και για "τύπους" που εφηύρε και ταλαιπώρησαν την ανθρωπολογία."

   "Μπορεί να έγινε διάσημος, αλλά υπάρχουν σημαντικότεροι ανθρωπολόγοι όπως οι Eickstedt, Lundman, Gunther (παρά τα νορδικιστικά), Biasutti και άλλοι.""

   Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ"

   Ορίστε και το άρθρο που βρίσκονται τα σχόλια του:
   http://fyletika.blogspot.com/2013/03/blog-post_15.html

   Διαγραφή
  36. "Δηλαδή, 80% σκούρα καστανά μαλλιά και τα υπόλοιπα χωρισμένα σε μαύρα και ανοιχτότερες αποχρώσεις του καφέ. Επίσης σπάνιο το ξανθό."

   Ναι, αυτό δείχνει ότι ο Coon δεν είχε πατήσει πόδι στην Ελλάδα, και ότι βασίστηκε στην έρευνά του, σε στοιχεία των Αποστολίδη, Νεόφυτο και Στέφανο για τοπικούς πληθυσμούς. Εγώ ο ίδιος έχω σκούρα καστανά μαλλιά και από αυτό που παρατηρώ εγώ ανάμεσα στους Έλληνες είναι ότι τα μεσαία και ανοιχτά μαλλιά είναι πιο συχνά από τα σκούρα και φυσικά τα μαύρα. Εσύ ο ίδιος δεν έχεις κάνει παρατηρήσεις, ή απλά εμμένεις στα στοιχεία ενός ανθρωπολόγου ο οποίος δεν είχε πατήσει πόδι στην Ελλάδα και βασίστηκε σε έρευνες των Αποστολίδη και ειδικά, του Νεόφυτου, οι οποίες επικεντρώνονται σε τοπικούς πληθυσμούς. Και η καταγωγή σου από που είναι; Γιατί εγώ είμαι από την Πελοπόννησο, και συγκεκριμένα από την Ηλεία, έχω ταξιδέψει σε όλη τη χερσόνησο, και ένα πράγμα έχω να σου πω: οι ξανθοί είναι πολύ πιο πάνω από 1%. Είναι σιγουράκι το 25% και μπορεί να φτάσει το 1/3, δηλαδή . Και δεν αναφέρομαι μόνο σε γυναίκες, αλλά κυρίως σε άνδρες. Και ακόμη για τις γυναίκες, στη Πελοπόννησο δεν βάφουν καθόλου τα μαλλιά τους, αφού δεν έχουν λεφτά να τα βάψουν! Σοβαρά, σε έχω ικανό να πεις ξανθούς Έλληνες άνδρες "βαμμένους" επειδή δεν συμφωνεί με την ρητορική του "1%" και με το ότι δήθεν είναι μόνο τόσοι λίγοι!   "Επίσης οι περιοχές της κεντρικής-βόρειας Ιταλίας και κεντρικής-βόρειας Ισπανίας που είναι "Dark > Light and Mixed" είναι μεγαλύτερες γεωγραφικά των ελληνικών περιοχών κατά πρώτον και κατά δεύτερον έχουν περισσότερο πληθυσμό. Σαφώς και ο Сoon λέει ότι η Ισπανία και η Ιταλία είναι ποιό ανοιχτόχρωμες στον χρωματισμό των μαλλιών από την Ελλάδα. Στην Ελλάδα υπάρχουν περιοχές που έχουν ανοιχτόχρωμους, αλλά είναι μειοψηφικές, ενώ στην Ισπανία είναι περίπου η μισή Ισπανία και στην Ιταλία η πλειοψηφία."

   Δεν είναι ανάλογα με τον πληθυσμό. Είναι ανάλογα με τι ποσοστό ανοιχτοχρωμίας παρουσιάζουν. Ο πληθυσμός δεν παίζει ρόλο.


   "Όχι, με το Dark > Light and Mixed δεν εννοεί ξανθά-ανάμικτα, αλλά Καστανά-ανάμικτα, λίγοι Έλληνες έχουν για τον Сoon ανοιχτότερες αποχρώσεις του καφέ και το Ξανθό(είτε πολύ, είτε λίγο, δηλαδή σκούρο) είναι σπάνιο. Τα ξανθά και ανάμικτα ξανθά που δίνει για την βόρειο Ευρώπη(τα πολύ ξανθά, τα ανοιχτά ξανθά, τα ξανθά και τα σκούρα ξανθά) δεν τα δίνει καθόλου για την νότια Ευρώπη. Αυτές που βλέπεις γύρω σου να έχουν τέτοια μαλλιά είναι βαμμένες. Τα σκούρα ξανθά συμπεριλαμβάνονται στα ξανθά και αυτά είναι σπάνια στην Ελλάδα."

   Πώς γίνεται να είναι καστανά-ανάμεικτα ρε παίκτη; Νομίζω ότι παραθέτεις τη λάθος εκδοχή της κλίμακας.
   https://en.wikipedia.org/wiki/Fischer%E2%80%93Saller_scale
   Στο άρθρο πάνω που εσύ παραθέτεις, υπάρχει ένα τμήμα που λέγεται "Earlier Scale" όπου είναι πιο αναλυτική και πιο ακριβής. Στις "σκάλες" 9-11 περιγράφονται τα καστανόξανθα (ή ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ) μαλλιά που άλλοτε λέγονται σκουρόξανθα προς μεσαία ξανθά ή πολύ ανοιχτά καστανά με κάπως κοκκινωπές αποχρώσεις που τείνουν όμως προς το ξανθό. Και αυτά τα χρώματα δεν είναι καθόλου σπάνια μεταξύ των Ελλήνων. Με βάση την πρώτη έκδοση της κλίμακας ο Coon ταξινομεί το χρώμα των μαλλιών, και όχι με αυτήν την οποία παραθέτεις εσύ στην κορυφή του άρθρου της Βικιπαίδειας. Δες το τμήμα "Earlier scale" του άρθρου.


   https://unsafeharbour.files.wordpress.com/2012/02/map-europefair-carletoncoon.jpg
   Όσο για το χάρτη, δεν πηγαίνει σύμφωνα με τον συγκεκριμένο χρωματισμό της κλίμακας, αλλά σύμφωνα με τη συχνότητα συνολικά των σκούρων, ανάμεικτων και ανοιχτών μαλλιών. Δεν ταξινομεί δηλαδή με σκούρα, μεσαία, ανοιχτά καστανά μαλλιά ή ανοιχτά, μεσαία και σκούρα ξανθά μαλλιά, αλλά συνολικά με σκούρα ή ανοιχτά μαλλιά. Τις αποχρώσεις του καστανού και το μαύρο τα ταξινομεί ως σκούρα και τις αποχρώσεις του ξανθού ως ανοιχτά. Όταν λέει Dark, εννοεί συνολικά τα σκούρα μαλλιά και όταν λέει light εννοεί όλα τα ανοιχτά μαλλιά. Τα ανάμεικτα είναι μεταξύ των σκούρων και των ανοιχτών. Δεν τα τοποθετεί σε κανένα από τα δύο και σίγουρα δεν είναι ανοιχτά καστανά.

   Διαγραφή
  37. *Στο τρίτο σχόλιο που αναφέρομαι στον Νεόφυτο, λέω "αναξιόπιστη" και όχι "αξιόπιστη".

   Διαγραφή
  38. Το ότι δίνει παραπομπές μόνο σε ορισμένες σελίδες μελετών δεν σημαίνει ότι μελέτησε 5-6 σελίδες από κάθε Ανθρωπολόγο και αυτό ήταν όλο. Ούτε ότι έλαβε υπόψιν του μόνο την μελέτη των Ελλήνων της Βοστώνης.

   Επισημαίνει:

   "Notes

   130 A bibliography of works on the physical anthropology of the modern Greeks would include:"

   "Σημειώσεις

   Μία βιβλιογραφία μελετών στην φυσική Ανθρωπολογία των συγχρόνων Ελλήνων θα περιελάμβανε"

   Δεν λέει ότι βασίστηκε ή ότι χρησιμοποίησε μόνο τις συγκεκριμένες και μόνο ορισμένες σελίδες.

   Πρέπει να ξέρουμε για ποιόν μιλάμε. Ο Coon ήταν καθηγητής Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, λέκτορας και καθηγητής του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ και Πρόεδρος της Αμερικανικής εταιρίας φυσικής Ανθρωπολογίας.

   "Carleton Stevens Coon (June 23, 1904 – June 3, 1981) was an American physical anthropologist, Professor of Anthropology at the University of Pennsylvania, lecturer and professor at Harvard University, and president of the American Association of Physical Anthropologists.[1] "

   Δεν ήταν λοιπόν ο Ανθρωπολόγος των 5-6 σελίδων ανά Ανθρωπολογική μελέτη που εσύ πας να παρουσιάσεις.

   Είσαι πολύ μικρός για να τον αμφισβητήσεις στέλνοντας ορισμένα αρνητικά σχόλια του διαχειριστή. Με αυτό που δυσανασχετούν ορισμένοι με τον Coon είναι οι τυπολογίες του και όχι τα ποσοστά χρωματισμών που δίνει για τους πληθυσμούς ή τα γενικά συμπεράσματα.

   Ο διαχειριστής έχει κάνει επίσης θετικά σχόλια για τον Сoon.

   Αυτά είπε για το "Races of Europe", που εσύ απορρίπτεις:

   "Αποτελεί σημείο αναφοράς στην φυλετική ανθρωπολογία και μέρος της τυπολογίας που εισήγαγε έχει επικρατήσει. Συνοδεύεται από φωτογραφικό συμπλήρωμα ταξινόμησης των ανθρώπων σε φυλές, ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τον φυλετικό μελετητή."

   "Όσοι μελετούν την φυλετική ανθρωπολογία οπωσδήποτε πρέπει να διαβάσουν αυτό το βιβλίο. Είναι ένα από τα σημαντικότερα στον τομέα."

   https://fyletika.blogspot.com/2013/03/coon-c-races-of-europe.html

   Επίσης τα άρθρα του Coon που έχει παραθέσει ο διαχειριστής είναι πολυάριθμα.

   https://fyletika.blogspot.com/search?q=coon

   Ο διαχειριστής έχει γράψει κατά καιρούς ορισμένα αρνητικά σχόλια για σχεδόν όλους τους Ανθρωπολόγους(κυρίως λόγο Νορδισμού). Δεν σημαίνει ότι απορρίπτει γενικά το έργο κανενός.

   Σου είπα, μπορείς να αμφισβητείς και να απορρίπτεις τους Ανθρωπολόγους όσο θέλεις βγάζοντας δικά σου συμπεράσματα για 25% ξανθούς στην Ελλάδα ή για το 1/3, λέγοντας ότι "δεν έχουν λεφτά να τα βάψουν" ή ότι το συμπέρασμα του Πουλιανού για 1% φυσικές ξανθές στην Ελλάδα είναι δική μου ρητορική.

   Πρόβλημά σου.

   Διαγραφή
  39. "over 80 per cent have dark brown hair, the rest have hair evenly divided between black and the lighter shades of brown. Pronounced blondism, although rare, is not unknown."

   20% των Ελλήνων έχει Μαύρα μαλλιά, ανοιχτότερες αποχρώσεις του Καστανού(μεσαία καστανά, ανοιχτά καστανά, με κάποιους σίγουρα να έχουν και λίγο ξανθό στην απόχρωση) και το κανονικό ξανθό είναι σπάνιο.

   Τι λες εσύ τώρα για 25% ξανθούς και το 1/3 των Ελλήνων...

   Η πρώτη κλίμακα Φίσσερ κατατάσσει τα Καστανά μαλλιά ως εξής.

   4 dark-brown

   5 dark-brown/brown

   6 brown/auburn

   7 brown/lightbrown

   8 brown/lightbrown

   9 light-brown (sometimes in reddish shades)/some anthropologists call it dark-blond also

   10 light-brown (sometimes in reddish shades)/some anthropologists call it dark-blond also

   Από τους 7 Καστανούς τύπους μαλλιών, μόνο τους 2 ορισμένοι Ανθρωπολόγοι αποκαλούν σκούρα-ξανθά.

   Με το Καστανά μαλλιά της πρώιμης(και ξεπερασμένης) κλίμακας μόνο τα 2/7 αποκαλούνται από ορισμένους Ανθρωπολόγους και σκούρα-ξανθά, από τους περισσότερους πάλι απλώς ανοιχτά καστανά.

   Κάποιες αποχρώσεις του Καστανού σε ορισμένους σίγουρα ξανθίζουν λίγο.

   Το 25% ξανθά και το 1/3 δεν ισχύουν, όταν κατά Coon μόνο το 20% έχει Μαύρα, Καστανά και Ξανθά μαλλιά.

   Απλώς μπερδεύεις τα Καστανά με τα ανοιχτότερα Καστανά και τα ξανθά και ανεβάζεις όσο μπορείς τα ποσοστά τους.

   "Δεν είναι ανάλογα με τον πληθυσμό. Είναι ανάλογα με τι ποσοστό ανοιχτοχρωμίας παρουσιάζουν. Ο πληθυσμός δεν παίζει ρόλο."

   Μα τι λες τώρα, μεγαλύτερες και πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Ισπανίας και της Ιταλίας είναι ανοιχτόχρωμες από ότι η Ελλάδα. Πως δεν παίζει ρόλο ο πληθυσμός, η Ισπανία έχει 46 εκατομμύρια ανθρώπους, η Ιταλία 60 και η Ελλάδα μόνο 10.

   Ποιος έχει πιο πολλούς ανοιχτόχρωμους, η Ελλάδα;

   Διαγραφή
  40. Ορίστε και άλλες Ανθρωπολογικές μελέτες.


   Wynfrid Duckworth - Ελλάδα

   Γενικά φαίνεται ότι οι Έλληνες έχουν ανοιχτό χρώμα δέρματος, μαλλιά καστανά προς μαύρα με μόλις ~3% ξανθούς και ~1% κοκκινομάλληδες.

   οι Κρήτες, παρότι έχουν πιο σκούρα μαλλιά, έχουν πιο ανοιχτό χρώμα ματιών.

   http://fyletika.blogspot.com/2016/03/blog-post_10.html


   Ornstein - Ελλάδα

   Το χρώμα των μαλλιών είναι 76,50% σκούρο, 16,84% ανοιχτό καστανό και 6,66% ξανθό.

   http://fyletika.blogspot.com/2015/01/blog-post_2.html


   Ornstein - Ελλάδα

   προκύπτει ότι το 71% των Ελλήνων έχουν σκούρα μάτια και μαλλιά ταυτόχρονα, αποτελώντας τη μεγάλη πλειοψηφία, γεγονός που παρατηρούμε όλοι γύρω μας καθημερινά. Οι (καστανο-)ξανθοί είναι 8-9% και αυτό οφείλεται κυρίως σε Διναρικούς και λίγους Βαλτικούς.

   http://fyletika.blogspot.com/2014/03/blog-post_8.html


   Tito Korner - Πελοπόννησος

   Το χρώμα των μαλλιών κατανέμεται με την κλίμακα Fischer-Saller. Κάνοντας την αντιστοίχιση, στους ενήλικες έχουμε τα εξής:

   πολύ ξανθό 1% - ξανθό 2,6% - ανοιχτό καστανό 17,7% - σκούρο καστανό/μαύρο 78,7%

   Παρατηρούμε ότι κυριαρχεί το σκούρο χρώμα μαλλιών, με μια μειοψηφία ανοιχτού καστανού.

   http://fyletika.blogspot.com/2017/02/blog-post_28.html


   Tito Korner - Μονεμβασιά και Μάνη

   Ως προς τον χρωματισμό, η πλειοψηφία του πληθυσμού έχει σκούρα μαλλιά, όμως υπάρχει μια εμφανής μειοψηφία με ανοιχτό χρώμα μαλλιών

   http://fyletika.blogspot.com/2017/10/blog-post_9.html


   Fritz Schiff - Μάνη

   Χρησιμοποιεί τις τεχνικές των von Luschan και Fischer για την ταξινόμηση του χρώματος ματιών και μαλλιών.

   Κυριαρχεί το καστανό ή σκούρο χρώμα μαλλιών με 89% στον πληθυσμό. Ανοιχτό χρώμα μαλλιών έχει το 11%, με ποσοστά 4-8% στη νότια Μάνη και μέχρι 20% στην βόρεια Μάνη, αν και οι παρατηρήσεις είναι λίγες. Η κατανομή του χρώματος μαλλιών στην Κρήτη είναι παρόμοια, με την διαφορά ότι τα μαλλιά είναι περισσότερο σκούρα. Συνεπώς στην Μάνη κυριαρχεί ο βαθύς χρωματισμός στα μαλλιά.

   Συνεπώς, οι Μανιάτες είναι κυρίως δολιχοκέφαλοι, με σκούρο χρώμα μαλλιών

   http://fyletika.blogspot.com/2015/02/blog-post_9.html

   Διαγραφή
  41. Duckworth - Κρήτη

   Στα πλαίσια της ίδια αποστολής, ο Duckworth μελέτησε το χρώμα μαλλιών και ματιών σε παιδιά της περιοχής Βώροι στα νότια του νομού Ηρακλείου.

   Όπως είναι λογικό το χρώμα μαλλιών στα παιδιά είναι πιο ανοιχτό από ότι στους ενήλικες.

   Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο ωστόσο είναι τα ποσοστά για τους ενήλικες. Φαίνεται ότι κυριαρχεί το σκούρο χρώμα μαλλιών, σε ποσοστό 83,1% ενώ το ανοιχτό χρώμα είναι μόλις 3,96%.

   Η μελέτη αυτή πρέπει να συγκριθεί με αυτές του von Luschan και του Πουλιανού. Τα στοιχεία για το χρώμα των μαλλιών και τον κεφαλικό δείκτη σχεδόν ταυτίζονται με αυτά που βρίσκει ο von Luschan. Οι μελέτες του Πουλιανού, μισό αιώνα μετά, δείχνουν ελαφρά μείωση των ξανθών μαλλιών από το ~4% στο 2,78%

   http://fyletika.blogspot.com/2015/10/blog-post_7.html


   Luschan - Κρήτη

   Από τους εξετασθέντες το 89,6% έχει σκούρα μαλλιά και 4,1% ξανθά.

   το χρώμα των μαλλιών, όπου κυριαρχουν οι διαβαθμίσεις του καστανού. Τα ποσοστά είναι 89,6% σκούρα, 6% ενδιάμεσα, 4,1% ξανθά και 0,3% κόκκινα.

   http://fyletika.blogspot.com/2014/12/von-luschan.html


   Fritz Schiff - Κρήτη

   Ο Fritz Schiff πραγματοποίησε ανθρωπολογικές μετρήσεις σε κατοίκους της επαρχίας Πυργιωτίσσης, στα νοτιοδυτικά του νομού Ηρακλείου.

   Υπάρχει σημαντικός αριθμός ανοιχτών ματιών, αλλά κανείς δεν βρέθηκε με ανοιχτό χρώμα μαλλιών.

   Στην συνέχεια παρατίθενται αναλυτικοί πίνακες με τις όλες μετρήσεις. Συμπεριλαμβανομένων και δειγμάτων από τα Σφακιά, προκύπτουν τα εξής στοιχεία. Ξανθά μαλλιά δεν εντοπίστηκαν. Υπάρχουν μόνο σκούρα μαλλιά, από μαύρα έως ανοιχτά καστανά. Τα ανοιχτά καστανά μαλλιά, αντιστοιχούν στο 24,6% με τα υπόλοιπα στο 75,4%.

   http://fyletika.blogspot.com/2015/04/blog-post_6.html


   M. Hasluck και G. Morant - Μακεδονία

   Οι Έλληνες έχουν 30-45% λεπτή σωματοδομή και είναι κατά 85-95% μελαχρινοί και έχουν κατά 70-80% σκούρα μάτια.

   http://fyletika.blogspot.com/2014/01/blog-post_22.html


   Συμπίπτουν πάνω κάτω με τα αποτελέσματα του Сoon. Τι θα κάνεις τώρα, θα τους αμφισβητήσεις όλους;

   Ποιο 25% και 1/3 ξανθοί; Άκου ότι οι πιο πολλοί Έλληνες έχουν ανοιχτά καστανά μαλλιά και όχι σκούρα καστανά, κοροϊδευόμαστε τώρα...

   Διαγραφή
  42. "Το ότι δίνει παραπομπές μόνο σε ορισμένες σελίδες μελετών δεν σημαίνει ότι μελέτησε 5-6 σελίδες από κάθε Ανθρωπολόγο και αυτό ήταν όλο. Ούτε ότι έλαβε υπόψιν του μόνο την μελέτη των Ελλήνων της Βοστώνης."

   Επισημαίνει:

   "Notes

   130 A bibliography of works on the physical anthropology of the modern Greeks would include:"

   "Σημειώσεις

   "Μία βιβλιογραφία μελετών στην φυσική Ανθρωπολογία των συγχρόνων Ελλήνων θα περιελάμβανε"

   Κάτω από τη φράση: "130 A bibliography of works on the physical anthropology of the modern Greeks would include:" , περιλαμβάνονται μόνο οι έρευνες που αναγράφονται κάτω. Δεν χρησιμοποίησε άλλες πηγές εκτός από αυτές αναγραφόμενες στη βιβλιογραφία. Εδώ προσπαθείς να υπονοήσεις ότι χρησιμοποιεί και άλλες πηγές εκτός από αυτές στη βιβλιογραφία της συγκεκριμένης έρευνας; Δεν σε καταλαβαίνω. Από τη στιγμή που συμπεριέλαβε μόνο αυτές τις έρευνες στη βιβλιογραφία της έρευνας του για τους Έλληνες, σημαίνει ότι αυτές μελέτησε, και όχι άλλες, για να την διεξάγει στην τελική ευθεία. Αν μελέτησε και άλλες έρευνες, τότε θα τις συμπεριελάμβανε στη βιβλιογραφία. Αλλά από τη στιγμή που δεν τις συμπεριέλαβε, δεν τις μελέτησε εξαρχής. Επίσης μου φαίνεται ότι αρνείσαι το γεγονός ότι 4 ολόκληροι παράγραφοι που αναφέρονται στα γενικά χαρακτηριστικά των Ελλήνων είναι στοιχεία παρατήρησης από μία μικρή έρευνα 113 Ελλήνων της Βοστώνης και μου λες ότι δήθεν χρησιμοποίησε περισσότερες πηγές από αυτές που αναγράφονται στη βιβλιογραφία. Κάτι που δεν έγινε, αφού μόνο οι έρευνες που αναγράφονται χρησιμοποιήθηκαν.

   "Είσαι πολύ μικρός για να τον αμφισβητήσεις στέλνοντας ορισμένα αρνητικά σχόλια του διαχειριστή. Με αυτό που δυσανασχετούν ορισμένοι με τον Coon είναι οι τυπολογίες του και όχι τα ποσοστά χρωματισμών που δίνει για τους πληθυσμούς ή τα γενικά συμπεράσματα."

   "Ο διαχειριστής έχει κάνει επίσης θετικά σχόλια για τον Сoon."

   "Αυτά είπε για το "Races of Europe", που εσύ απορρίπτεις:"

   "Αποτελεί σημείο αναφοράς στην φυλετική ανθρωπολογία και μέρος της τυπολογίας που εισήγαγε έχει επικρατήσει. Συνοδεύεται από φωτογραφικό συμπλήρωμα ταξινόμησης των ανθρώπων σε φυλές, ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τον φυλετικό μελετητή."

   "Όσοι μελετούν την φυλετική ανθρωπολογία οπωσδήποτε πρέπει να διαβάσουν αυτό το βιβλίο. Είναι ένα από τα σημαντικότερα στον τομέα."


   Τα σχόλια από τον διαχειριστή που έστειλα εγώ ήταν για το έργο του εν συνόλω. Τα σχόλια που έστειλες εσύ από αυτόν, είναι για ένα συγκεκριμένο έργο του Coon, το Races of Europe. Και τα περισσότερα άρθρα σε αυτό το λήμμα:
   https://fyletika.blogspot.com/search?q=coon
   είναι για παγκόσμιου εύρους ανθρωπολογικές έρευνες. Μόνο δύο έρευνες εμφανίζονται από τον Coon οι οποίες αφορούν τους Έλληνες και επικεντρώνονται στους αρχαίους Έλληνες, και όχι στο σήμερα. Η συζήτηση μας, περιστρέφεται γύρω από τους Έλληνες του σήμερα, από ότι ξέρω, και όχι για παγκόσμια ανθρωπολογία.   "Σου είπα, μπορείς να αμφισβητείς και να απορρίπτεις τους Ανθρωπολόγους όσο θέλεις βγάζοντας δικά σου συμπεράσματα για 25% ξανθούς στην Ελλάδα ή για το 1/3, λέγοντας ότι "δεν έχουν λεφτά να τα βάψουν" ή ότι το συμπέρασμα του Πουλιανού για 1% φυσικές ξανθές στην Ελλάδα είναι δική μου ρητορική."

   Δεν είπα γενικά για τους Έλληνες, αλλά τελοσπάντων. Είπα μόνο για τους Πελοποννήσιους από παρατηρήσεις που έχω κάνει ταξιδεύοντας σε πολλά μέρη της Πελοποννήσου. Και το σχόλιο "δεν βάφουν τα μαλλιά τους επειδή δεν έχουν τα λεφτά να το κάνουν" είναι αληθές. Στην Πελοπόννησο πασχίζουν να τα βγάλουν πέρα οικονομικά, και ασχολούνται με τη γεωργία και τη κτηνοτροφία, νομίζεις ότι θα βάψουν τα μαλλιά τους; Προτεραιότητες, ξέρεις.

   Διαγραφή
  43. "20% των Ελλήνων έχει Μαύρα μαλλιά, ανοιχτότερες αποχρώσεις του Καστανού(μεσαία καστανά, ανοιχτά καστανά, με κάποιους σίγουρα να έχουν και λίγο ξανθό στην απόχρωση) και το κανονικό ξανθό είναι σπάνιο."

   Το λες συνέχεια αυτό σταμάτα. Ειλικρινά θα λες συνέχεια αυτή τη φράση, από έναν που βασίστηκε σε μετρήσεις τοπικών πληθυσμών για να συμπεράνει για το σύνολο ενός έθνους και πιο σημαντικό, δεν πάτησε ποτέ πόδι στην Ελλάδα; Και δεν μου απάντησες πριν για την καταγωγή σου. Από που είσαι; Και επίσης, εσύ ο ίδιος κάνεις παρατηρήσεις και γενικώς βγαίνεις έξω; Γιατί μου φαίνεται βασίζεσαι πολύ σε ανθρωπολόγους οι οποίοι δεν έχουν έρθει ποτέ οι ίδιοι στην Ελλάδα να κάνουν μετρήσεις και εσύ ο ίδιος δεν βγαίνεις έξω να κάνεις παρατηρήσεις.
   "Η πρώτη κλίμακα Φίσσερ κατατάσσει τα Καστανά μαλλιά ως εξής."

   4 dark-brown

   5 dark-brown/brown

   6 brown/auburn

   7 brown/lightbrown

   8 brown/lightbrown

   9 light-brown (sometimes in reddish shades)/some anthropologists call it dark-blond also

   10 light-brown (sometimes in reddish shades)/some anthropologists call it dark-blond also

   "Από τους 7 Καστανούς τύπους μαλλιών, μόνο τους 2 ορισμένοι Ανθρωπολόγοι αποκαλούν σκούρα-ξανθά."

   "Με το Καστανά μαλλιά της πρώιμης(και ξεπερασμένης) κλίμακας μόνο τα 2/7 αποκαλούνται από ορισμένους Ανθρωπολόγους και σκούρα-ξανθά, από τους περισσότερους πάλι απλώς ανοιχτά καστανά."

   "Κάποιες αποχρώσεις του Καστανού σε ορισμένους σίγουρα ξανθίζουν λίγο."


   Δεν διαφωνώ ότι από τους 7 τύπους σκούρων μαλλιών (καστανών) στη πρώιμη κλίμακα Φίσερ, οι δύο τελευταίοι θεωρούνται σκούροι ξανθοί. Αλλά αυτό προσπαθώ να πω. O Coon βασίστηκε στη πρώιμη κλίμακα για τον χρωματισμό των μαλλιών. Και οι αποχρώσεις 9-10 όπου είναι τα κοκκινωπά ανοιχτά καστανά που τείνουν πολύ προς το ξανθό είναι τα ανάμεικτα μαλλιά κατά τον Coon. Δεν είναι τα ανοιχτά καστανά ανάμεικτα. Τα ανοιχτά καστανά ταξινομούνται ως σκούρα μαλλιά, και έτσι είναι. Δεν είναι ανάμεικτα. Και δεν είναι λίγοι οι ανθρωπολόγοι που λένε ότι οι σκάλες 9-10 αντιστοιχούν σε σκουρόξανθα μαλλιά. Μία μεγάλη μειοψηφία ως και οι μισοί λένε ότι οι σκάλες 9-10 είναι σκουρόξανθα μαλλιά. Αν το έλεγαν λίγοι ανθρωπολόγοι δεν θα το ανέφεραν ότι αποκαλούσαν τούτες τις κλίμακες ως σκουρόξανθα.
   "Μα τι λες τώρα, μεγαλύτερες και πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Ισπανίας και της Ιταλίας είναι ανοιχτόχρωμες από ότι η Ελλάδα. Πως δεν παίζει ρόλο ο πληθυσμός, η Ισπανία έχει 46 εκατομμύρια ανθρώπους, η Ιταλία 60 και η Ελλάδα μόνο 10."

   Δεν παίζει ρόλο ο πληθυσμός. Αυτό που παίζει ρόλο στη ανοιχτοχρωμία είναι ορισμένοι γενετικοί παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτή, όπως γονίδια, φυλετικός τύπος κ.ά. Το εύρος του πληθυσμού δεν παίζει κανέναν ρόλο.   "Ποιος έχει πιο πολλούς ανοιχτόχρωμους, η Ελλάδα;"

   Δεν είπα ποτέ αν έχει περισσότερους ή λιγότερους. Απλά ανέφερα ότι υπάρχουν περιοχές όπου οι ανοιχτόχρωμοι καθιστούν σημαντική μειοψηφία, συγκεκριμένα η Ήπειρος, η Βόρεια Μακεδονία, η Δυτική και Κεντρική Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά. Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο.

   Διαγραφή
  44. "Wynfrid Duckworth - Ελλάδα"

   "Γενικά φαίνεται ότι οι Έλληνες έχουν ανοιχτό χρώμα δέρματος, μαλλιά καστανά προς μαύρα με μόλις ~3% ξανθούς και ~1% κοκκινομάλληδες."

   "οι Κρήτες, παρότι έχουν πιο σκούρα μαλλιά, έχουν πιο ανοιχτό χρώμα ματιών."

   http://fyletika.blogspot.com/2016/03/blog-post_10.html

   Η μελέτη του έγινε σε μόλις 99 νεαρούς έγκλειστους σε αναμορφωτήριο. Αν είναι να κρίνουμε το σύνολο του πληθυσμού, από έγκλειστους σε φυλακή, καήκαμε.
   Ornstein - Ελλάδα

   "Το χρώμα των μαλλιών είναι 76,50% σκούρο, 16,84% ανοιχτό καστανό και 6,66% ξανθό."

   http://fyletika.blogspot.com/2015/01/blog-post_2.html


   Ornstein - Ελλάδα

   "προκύπτει ότι το 71% των Ελλήνων έχουν σκούρα μάτια και μαλλιά ταυτόχρονα, αποτελώντας τη μεγάλη πλειοψηφία, γεγονός που παρατηρούμε όλοι γύρω μας καθημερινά. Οι (καστανο-)ξανθοί είναι 8-9% και αυτό οφείλεται κυρίως σε Διναρικούς και λίγους Βαλτικούς."

   http://fyletika.blogspot.com/2014/03/blog-post_8.html

   Ο Ornstein μελέτησε 1767 στρατιώτες. Και πάλι πρόκειται για την εξέταση μίας ορισμένης ομάδας του πληθυσμού, του στρατού. Δεν έκανε μετρήσεις σε κανονικούς ζώντες. Γιατί είναι πιθανόν ότι αν ήταν σε κανονικούς ανθρώπους το ανοιχτό χρώμα ματιών θα ήταν μεγαλύτερο από 27% όπως αναφέρει και το ανοιχτό χρώμα μαλλιών υψηλότερο από 8-9%.
   Tito Korner - Πελοπόννησος

   "Το χρώμα των μαλλιών κατανέμεται με την κλίμακα Fischer-Saller. Κάνοντας την αντιστοίχιση, στους ενήλικες έχουμε τα εξής:"

   πολύ ξανθό 1% - ξανθό 2,6% - ανοιχτό καστανό 17,7% - σκούρο καστανό/μαύρο 78,7%

   "Παρατηρούμε ότι κυριαρχεί το σκούρο χρώμα μαλλιών, με μια μειοψηφία ανοιχτού καστανού."

   http://fyletika.blogspot.com/2017/02/blog-post_28.html


   Tito Korner - Μονεμβασιά και Μάνη

   "Ως προς τον χρωματισμό, η πλειοψηφία του πληθυσμού έχει σκούρα μαλλιά, όμως υπάρχει μια εμφανής μειοψηφία με ανοιχτό χρώμα μαλλιών"

   http://fyletika.blogspot.com/2017/10/blog-post_9.html

   Ως προς την πρώτη έρευνα, για τους ενήλικες είναι σωστός, και πάει με την παλαιά έκδοση της κλίμακας όπου το ανοιχτό καστανό είναι προς το σκουρόξανθο (σκάλες 9-11 της πρώιμης κλίμακας) αλλά δεν συμπεριλαμβάνει τα άτομα κάτω της ηλικίας των 18, που είναι πολύ περισσότερα από τους 300 ενήλικες γύρω από τους οποίους περιστρέφεται η έρευνα. Διάβασα την αρχική έρευνα της οποίας το λήμμα δίνεται στο άρθρο και τα παιδιά είναι πολύ περισσότερα από τους ενήλικες και στο συνολικό συμπέρασμα για τα ανοιχτά μαλλιά και μάτια, ο Körner δεν συμπεριλαμβάνει τα μεγαλύτερα ποσοστά ανοιχτοχρωμίας των παιδιών σε αυτά των ενηλίκων. Στα παιδιά τα πολύ ξανθά μαλλιά είναι 13%, τα ξανθά μαλλιά 21%, και τα ανοιχτά καστανά (σκουρόξανθα με την πρώιμη κλίμακα Φίσερ) στο 36%. Συνολικά τα ανοιχτά μαλλιά είναι στο 70% των ανηλίκων κάτω των 10 ετών. Οι ανήλικες από 10 μέχρι 18 έχουν 58-59% ανοιχτά μαλλιά. Αν τα ποσοστά ανοιχτοχρωμίας των ανηλίκων συμπεριλαμβάνονταν στο 22% ανοιχτοχρωμίας των ενηλίκων τότε τα ανοιχτά μαλλιά για τους Λάκωνες θα ήταν κατά μέσο όρο μεταξύ ανηλίκων και ενηλίκων στο 35-38%. Και αυτό για τους Λάκωνες. Αν ήταν στην Αρκαδία ή Βόρεια Πελοπόννησο θα ήταν υψηλότερο. Αυτή η έρευνα από μόνη της δείχνει ότι ο Coon έκανε λάθος που έλεγε ότι οι Έλληνες, ενήλικες ή ανήλικοι, συμπεριλαμβανομένου της Πελοποννήσου έχουν 80% σκούρα καστανά ή μαύρα μαλλιά αφού ο μέσος όρος μόνο για τους Λάκωνες είναι 35-38% ανοιχτά μαλλιά. Ορίστε το 1/3 ξανθοί στην Πελοπόννησο.

   Όσο για την Μάνη, δεν δίνει συγκεκριμένα ποσοστά για τον χρωματισμό ματιών και μαλλιών.

   Διαγραφή
  45. Fritz Schiff - Μάνη

   "Χρησιμοποιεί τις τεχνικές των von Luschan και Fischer για την ταξινόμηση του χρώματος ματιών και μαλλιών."

   "Κυριαρχεί το καστανό ή σκούρο χρώμα μαλλιών με 89% στον πληθυσμό. Ανοιχτό χρώμα μαλλιών έχει το 11%, με ποσοστά 4-8% στη νότια Μάνη και μέχρι 20% στην βόρεια Μάνη, αν και οι παρατηρήσεις είναι λίγες. Η κατανομή του χρώματος μαλλιών στην Κρήτη είναι παρόμοια, με την διαφορά ότι τα μαλλιά είναι περισσότερο σκούρα. Συνεπώς στην Μάνη κυριαρχεί ο βαθύς χρωματισμός στα μαλλιά."

   "Συνεπώς, οι Μανιάτες είναι κυρίως δολιχοκέφαλοι, με σκούρο χρώμα μαλλιών"

   http://fyletika.blogspot.com/2015/02/blog-post_9.html

   Σωστός, αλλά στη Βόρεια Μάνη, που διάβασα την έρευνα είναι 26% και στον Μελιγαλά, που είναι μία από τις γύρω περιοχές από την Μεσσηνία, που αναφέρεται ότι συμπεριλήφθηκε στην έρευνα, τα ποσοστά ανοιχτών μαλλιών να είναι κοντά στο 30%. Όσο για τα τρία γκρουπ χρώματος μαλλιών που χρησιμοποιεί, που είναι Hell, Braun και Dunkel, τα Hell είναι τα ανοιχτά ξανθά μαλλιά, τα Braun είναι τα καστανόξανθα (σκουρόξανθα) και ανοιχτά καστανά μαλλιά και τα Dunkel είναι τα μεσαία και σκούρα καστανά και μαύρα μαλλιά. Τα Braun επειδή συμπεριλαμβάνουν και σκουρόξανθα και ανοιχτά καστανά μαλλιά, ανάλογα με τις αποχρώσεις, ταξινομεί τους ανθρώπους που ανήκουν στην κατηγορία Braun είτε ως σκουρόξανθους είτε ως ανοιχτούς καστανούς ανάλογα με τις αποχρώσεις στις σκάλες 9-11 της πρώιμης κλίμακας Φίσερ. Παρ'όλα αυτά, το γενικό ποσοστό για την Μάνη είναι σωστό.
   Duckworth - Κρήτη

   "Στα πλαίσια της ίδια αποστολής, ο Duckworth μελέτησε το χρώμα μαλλιών και ματιών σε παιδιά της περιοχής Βώροι στα νότια του νομού Ηρακλείου."

   "Όπως είναι λογικό το χρώμα μαλλιών στα παιδιά είναι πιο ανοιχτό από ότι στους ενήλικες."

   "Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο ωστόσο είναι τα ποσοστά για τους ενήλικες. Φαίνεται ότι κυριαρχεί το σκούρο χρώμα μαλλιών, σε ποσοστό 83,1% ενώ το ανοιχτό χρώμα είναι μόλις 3,96%."

   "Η μελέτη αυτή πρέπει να συγκριθεί με αυτές του von Luschan και του Πουλιανού. Τα στοιχεία για το χρώμα των μαλλιών και τον κεφαλικό δείκτη σχεδόν ταυτίζονται με αυτά που βρίσκει ο von Luschan. Οι μελέτες του Πουλιανού, μισό αιώνα μετά, δείχνουν ελαφρά μείωση των ξανθών μαλλιών από το ~4% στο 2,78%"

   http://fyletika.blogspot.com/2015/10/blog-post_7.html

   Σωστός για τους ενήλικες και τα ποσοστά ανοιχτοχρωμίας τους, αλλά αν συμπεριλάβουμε το ποσοστό ανοιχτών μαλλιών των ανήλικων που είναι γενικώς 55,86% σε αυτό των ενηλίκων που είναι 16,9% ο μέσος όρος ανοιχτών μαλλιών είναι 25-30%. Επισήμανση: δεν αρνούμαι τα ποσοστά ανοιχτών μαλλιών των ενηλίκων, αλλά έπρεπε να συμπεριληφθούν και οι μετρήσεις από τα παιδιά για μία ολοκληρωμένη εικόνα.   Luschan - Κρήτη

   "Από τους εξετασθέντες το 89,6% έχει σκούρα μαλλιά και 4,1% ξανθά.

   το χρώμα των μαλλιών, όπου κυριαρχουν οι διαβαθμίσεις του καστανού. Τα ποσοστά είναι 89,6% σκούρα, 6% ενδιάμεσα, 4,1% ξανθά και 0,3% κόκκινα."

   http://fyletika.blogspot.com/2014/12/von-luschan.html


   Σωστός ο Luschan. Λογικό να είναι ανάμεσα στους ενήλικες τα ανοιχτά μαλλιά να είναι 10,4%. Μην λες συνέχεια ότι τα ενδιάμεσα δεν μετράνε. Τα ενδιάμεσα είναι σκούρα ξανθά μαλλιά στην έρευνα του και υποδεικνύεται με τις κατηγορίες Dunkelblond (σκουρόξανθα) και Hellblond (καστανόξανθα). Λίγο πριν τον πίνακα επισημαίνει ότι οι δύο κατηγορίες είναι σχεδόν το ίδιο με το Hellblond να παρουσιάζει ελάχιστο καστανό. Παρ'όλα αυτά, είναι το ίδιο και οι κατηγορίες ανήκουν στα ενδιάμεσα. Αλλά η έρευνα αναφέρεται μόνο σε ενήλικες και κυρίως άνδρες, αφού σε 285 άνδρες εξετάζει το χρώμα της γενειάδας. Σε μία επισήμανση του λέει ότι η ανοιχτοχρωμία στους ανήλικους είναι πολύ μεγαλύτερη. Παρ'όλα αυτά, άψογη έρευνα.

   Διαγραφή
  46. Fritz Schiff - Κρήτη

   "Ο Fritz Schiff πραγματοποίησε ανθρωπολογικές μετρήσεις σε κατοίκους της επαρχίας Πυργιωτίσσης, στα νοτιοδυτικά του νομού Ηρακλείου."

   "Υπάρχει σημαντικός αριθμός ανοιχτών ματιών, αλλά κανείς δεν βρέθηκε με ανοιχτό χρώμα μαλλιών."

   "Στην συνέχεια παρατίθενται αναλυτικοί πίνακες με τις όλες μετρήσεις. Συμπεριλαμβανομένων και δειγμάτων από τα Σφακιά, προκύπτουν τα εξής στοιχεία. Ξανθά μαλλιά δεν εντοπίστηκαν. Υπάρχουν μόνο σκούρα μαλλιά, από μαύρα έως ανοιχτά καστανά. Τα ανοιχτά καστανά μαλλιά, αντιστοιχούν στο 24,6% με τα υπόλοιπα στο 75,4%."

   http://fyletika.blogspot.com/2015/04/blog-post_6.html

   Στην έρευνα του για την Μάνη, που μου έστειλες νωρίτερα, διάβασα ότι το ποσοστό ανθρώπων με ξανθά (Hell) μαλλιά στην Πυργιώτισσα ήταν ακριβώς 10% και σε συνδυασμό με κάποια από τα dunkel (ενδιάμεσα) έφθανε το 15%, και υποδεικνύεται σε αυτή τη φωτογραφία:
   https://1.bp.blogspot.com/-wxj1wOF3hJU/VNYy0crOHWI/AAAAAAAACTA/3_1iItyXqOQ/s1600/mani%2Bhair%2Bcolor.jpg
   Η λέξη Kreta στην εικόνα αναφέρεται στην Πυργιώτισσα. Πώς είναι ανύπαρκτα τα μαλλιά ξαφνικά, όταν στην έρευνά του για την Μάνη (http://fyletika.blogspot.com/2015/02/blog-post_9.html) λέει πώς ήταν 10% με ξανθά μαλλιά και ένα επιπλέον ένα 5% με σκουρόξανθα μαλλιά; Επίσης είναι μόνο σε μία επαρχία.   M. Hasluck και G. Morant - Μακεδονία

   "Οι Έλληνες έχουν 30-45% λεπτή σωματοδομή και είναι κατά 85-95% μελαχρινοί και έχουν κατά 70-80% σκούρα μάτια."

   http://fyletika.blogspot.com/2014/01/blog-post_22.html

   Διάβασα την έρευνα και είναι πολύ περιεκτικοί με τους Έλληνες. Περιπλέκεται πολύ με τους Βούλγαρους και τους Τούρκους. Δεν γίνεται να είναι 85% μελαχρινοί και 80% σκουρομάτηδες. Αφού ο Coon έβαλε τη μισή Μακεδονία στη κατηγορία Dark > Light % Mixed που υποδεικνύει ότι ενώ τα σκούρα μαλλιά είναι η πλειοψηφία (60-65%) υπάρχει μία σημαντική μειοψηφία (35-40%) με ανοιχτά (ξανθά) ή ενδιάμεσα (σκουρόξανθα ή καστανόξανθα) μαλλιά. Και μιλάμε για την Μακεδονία, κυριολεκτικά μιλώντας.
   "Συμπίπτουν πάνω κάτω με τα αποτελέσματα του Сoon. Τι θα κάνεις τώρα, θα τους αμφισβητήσεις όλους;"

   Οι έρευνες των von Luschan, του Duckworth για την Κρήτη (η μία από τις δύο από αυτόν που έστειλες), του Schiff για την
   Μάνη (ή μία από τις δύο έρευνες του) και του Körner για την Λακωνία (αν και δεν περιλαμβάνει τους ανήλικους για πιο ολοκληρωμένα συμπεράσματα) είναι αξιόπιστες. Οι άλλες δεν είναι.


   "Ποιο 25% και 1/3 ξανθοί; Άκου ότι οι πιο πολλοί Έλληνες έχουν ανοιχτά καστανά μαλλιά και όχι σκούρα καστανά, κοροϊδευόμαστε τώρα..."

   Η έρευνα του Körner δείχνει ότι το 22% των ενηλίκων έχουν ανοιχτά μαλλιά. Αν συμπεριληφθούν και τα ποσοστά ανοιχτών μαλλιών των ανηλίκων που είναι 70% κάτω των 10 ετών και 58-59% μέχρι των 18 ετών στο ολικό άθροισμα (αφού βασίζεται μόνο στους ενήλικες εδώ για τα ολικά ποσοστά ανοιχτοχρωμίας) ο μέσος όρος για τους Λάκωνες μόνο είναι 35-38%. Και δεν μίλησα ποτέ για τους Έλληνες ως σύνολο. Μίλησα μόνο για τους Πελοποννησίους.

   Διαγραφή
  47. Αυτά που λες για τον Coon είναι δικά σου συμπεράσματα τα οποία τα λες για να τον απαξιώσεις. Πουθενά δεν αναφέρει ότι το άρθρο βασίστηκε μόνο στην μελέτη των Ελλήνων της Βοστώνης ούτε ότι έλαβε υπόψιν του ή ότι διάβασε μόνο μερικές σελίδες από μελέτες Ελλήνων(δηλαδή μόνο 2 σελίδες από τον Αποστολίδη, 10 σελίδες από τον Νεόφυτο και μόνο μία σελίδα από τον Στέφανο). Αυτό λέει η επισήμανση "Μία βιβλιογραφία μελετών στην φυσική Ανθρωπολογία των συγχρόνων Ελλήνων θα περιλάμβανε". Το "θα περιελάμβανε" δεν σημαίνει ότι διάβασε ή ότι χρησιμοποίησε μόνο μερικές σελίδες από Έλληνες Ανθρωπολόγους και την μελέτη της Βοστώνης. Το ότι απαξιώνεις πάλι και τις μελέτες των Ελλήνων και την μελέτη της Βοστώνης και αυτό ανήκει στην τακτική σου να αμφισβητείς τα πάντα και τους πάντες.

   Τα θετικά σχόλια τα έκανε ο διαχειριστής για το βιβλίο που περιλαμβάνει την μελέτη των συγχρόνων Ελλήνων, μάλιστα αναφέρει:

   "Για την Ελλάδα μάλιστα δηλώνει

   "...it is my personal reaction to the living Greeks that their continuity with their ancestors of the ancient world is remarkable, rather than the opposite. ""

   https://fyletika.blogspot.com/2013/03/coon-c-races-of-europe.html

   Και δεν κατακρίνει το συγκεκριμένο έργο ή την συγκεκριμένη μελέτη. Μάλιστα έχει παραθέσει ολόκληρο το άρθρο του για τους σύγχρονους Έλληνες χωρίς να το κατακρίνει ή να το απορρίπτει όπως κάνεις εσύ.

   Ο Carleton Coon για τους Έλληνες
   The Greeks
   from C.S. Coon, The Races of Europe, Chapter XII, section 14

   https://fyletika.blogspot.com/2013/05/carleton-coon.html

   Διαγραφή
  48. Τι λες τώρα για τις βαμμένες... μία βαφή μαλλιών κάνει 4 ευρώ και κάνει για δύο βαψίματα που διαρκούν ένα μήνα, αστείο το επιχείρημα ότι δεν έχουν 4 ευρώ να δώσουν τον μήνα. Ειδικά οι ξανθές στην Νότιο Πελοπόννησο είναι όλες βαμμένες, αυτό το ξέρω γιατί έχω συγγενείς εκεί.

   "και γενικώς βγαίνεις έξω; Γιατί μου φαίνεται βασίζεσαι πολύ σε ανθρωπολόγους οι οποίοι δεν έχουν έρθει ποτέ οι ίδιοι στην Ελλάδα να κάνουν μετρήσεις και εσύ ο ίδιος δεν βγαίνεις έξω να κάνεις παρατηρήσεις."

   Ναι, δεν θα βασιστούμε στις ανθρωπομετρήσεις και ανθρωποσκοπήσεις των Ανθρωπολόγων αλλά στο ότι εμείς νομίζουμε ότι η βαμμένες είναι φυσικές ξανθές, στο ότι τα παιδιά και οι νέοι συνήθως έχουν ανοιχτόχρωμα μαλλιά(τα οποία σκουραίνουν με το πέρας της ηλικίας) και στο ότι εμείς νομίζουμε ότι τα καστανά μαλλιά(καστανά και μεσαία καστανά) είναι στην ουσία "ξανθά-καστανά". Όχι, στους Ανθρωπολόγους που επικρίνεις και κατακρίνεις, που αμφισβητείς και απαξιώνεις, σε αυτούς θα βασιστούμε και μόνο.

   "Δεν διαφωνώ ότι από τους 7 τύπους σκούρων μαλλιών (καστανών) στη πρώιμη κλίμακα Φίσερ, οι δύο τελευταίοι θεωρούνται σκούροι ξανθοί."

   Δεν θεωρούνται σκούροι ξανθοί, αλλά ανοιχτοί καστανοί, απλώς ορισμένοι Ανθρωπολόγοι αποκαλούν τους δύο τελευταίους τύπους "σκούρο ξανθό". "some anthropologists call it dark-blond also". Ανοιχτοί καστανοί θεωρούνται και αποκαλούνται "light-brown (sometimes in reddish shades)".

   Ο Сoon δεν ταξινόμησε τα καστανά στις αποχρώσεις 9-10 που κάποιοι αποκαλούν και σκούρα ξανθά, αλλά γενικά στα καστανά και μάλιστα γράφει "over 80 per cent have dark brown hair, the rest have hair evenly divided between black and the lighter shades of brown". Τι καταλαβαίνεις εσύ από αυτό, ότι ταξινόμησε τα καστανά και μεσαία καστανά ως "dark brown hair", μάλιστα λέει ότι 20% έχει μαύρα και ανοιχτότερες αποχρώσεις του καφέ, οι ανοιχτότερες αποχρώσεις του καφέ δεν είναι σκούρα-ξανθά αλλά καστανά, μεσαία καστανά και κάποια καστανά που σίγουρα πρέπει να ξανθίζουν. Αυτά δεν είναι ξανθά. Σε αυτό συμφωνούν όλοι οι Ανθρωπολόγοι, τους οποίους και αυτούς απαξιώνεις, ότι οι Έλληνες είναι κατά 76-80% σκούροι καστανοί/μαυρομάλληδες και μόνο κατά 15-16% καστανοί, και μάλιστα για την Πελοπόννησο δίνουν ποσοστά 78-89% σκούρα καστανά/μαύρα και μόνο 15-17-20% καστανά, για Κρήτη 75-83-85-89% σκούρα καστανά/μαύρα και 4-6-24% καστανά, Μακεδονία 85-95% σκούρα μαλλιά κτλ.

   Επίσης αυτό που λες ότι τα ανοιχτά καστανά ταξινομούνται ως σκούρα καστανά δεν ισχύει Στην πρώτη κλίμακα Fischer τα καστανά 6-7-8 δεν ταξινομούνται από κανέναν ως σκουρόξανθα, αλλά ως ανοιχτοκάστανα.

   Τέλος πάντων, πως εδώ λες ότι ο Сoon μιλάει για ξανθο-κάστανους και όχι για καστανούς και ότι δίνει σημαντικές μειοψηφίες ανοιχτόχρωμων έχοντας δίκιο, όταν υποστηρίζεις ότι γενικά δεν ξέρει τι του γίνεται, αφού βασίστηκε σε αναξιόπιστες μελέτες τις οποίες απαξιώνεις πλήρως όπως απαξιώνεις και τον ίδιο λέγοντας ότι δεν πάτησε ποτέ πόδι στην Ελλάδα. Δύο μέτρα και δύο σταθμά!

   Διαγραφή
  49. "Δεν είπα ποτέ αν έχει περισσότερους ή λιγότερους. Απλά ανέφερα ότι υπάρχουν περιοχές όπου οι ανοιχτόχρωμοι καθιστούν σημαντική μειοψηφία, συγκεκριμένα η Ήπειρος, η Βόρεια Μακεδονία, η Δυτική και Κεντρική Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά. Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο."

   Λοιπόν, αν νομίζεις ότι οι Έλληνες έχουν ποιό πολλούς ανοιχτούς από τους Ισπανούς και τους Ιταλούς γελιέσαι, δεν έχουν, πέρα από τα 46 εκατομμύρια Ισπανών και τα 60 εκατομμύρια Ιταλών, αυτά είναι τα στοιχεία για αυτούς.

   "In Spain, as a whole, some 29 per cent of the male population has black hair, some 68 per cent dark brown, while traces of blondism are visible in 17 per cent."

   https://www.theapricity.com/snpa/chapter-XI15.htm

   Italy

   "About 20 per cent have black hair, and 48 per cent dark brown; reddish brown shades, or dark to medium brown with a reddish glint, account for some 16 per cent, while the remaining 6 per cent have light brown or blondish colors."

   "Observational data on the poulation of the neighborhood of Bologna

   the hair is black in 25 per cent, dark brown in 60 per cent, and light brown to blond in the rest of cases."

   https://www.theapricity.com/snpa/chapter-XII7.htm

   Ελλάδα

   "over 80 per cent have dark brown hair, the rest have hair evenly divided between black and the lighter shades of brown. Pronounced blondism, although rare, is not unknown."

   https://www.theapricity.com/snpa/chapter-XII14.htm

   17% των Ισπανών ξανθίζει(έχουν 46 εκατομμύρια ανθρώπους), οι Ιταλοί έχουν κατά 16% κοκκινωπες-καστανές αποχρώσεις ή σκούρες με μεσαίες καστανές ανταύγειες και 6% ανοιχτά καστανά ή ξανθωπά, σε βόρειες περιοχές γύρω από την Μπολόνια 15% ανοιχτά καστανά με ξανθά(έχουν 60 εκατομμύρια ανθρώπους).

   Οι Έλληνες έχουν ΠΑΝΩ από 80% σκούρα καστανά(80% +) και το υπόλοιπο είναι Μαύρα και Καστανά, με το Ξανθό να είναι σπάνιο(οι Έλληνες έχουμε μόνο 10 εκατομμύρια ανθρώπους).

   Οι Έλληνες, αναλογικά και με τον πληθυσμό της Ισπανίας και της Ιταλίας, έχουν λιγότερους ανοιχτόχρωμους όπως καταλαβαίνεις.

   Όσο για το ότι απαξιώνεις, αμφισβητείς και απορρίπτεις τους περισσότερους Ανθρωπολόγους λέγοντας ότι είναι αναξιόπιστοι χρησιμοποιώντας διάφορες δικαιολογίες, τι να πω...

   Διαγραφή
  50. "αλλά δεν συμπεριλαμβάνει τα άτομα κάτω της ηλικίας των 18, που είναι πολύ περισσότερα από τους 300 ενήλικες γύρω από τους οποίους περιστρέφεται η έρευνα. Διάβασα την αρχική έρευνα της οποίας το λήμμα δίνεται στο άρθρο και τα παιδιά είναι πολύ περισσότερα από τους ενήλικες και στο συνολικό συμπέρασμα για τα ανοιχτά μαλλιά και μάτια, ο Körner δεν συμπεριλαμβάνει τα μεγαλύτερα ποσοστά ανοιχτοχρωμίας των παιδιών σε αυτά των ενηλίκων. Στα παιδιά τα πολύ ξανθά μαλλιά είναι 13%, τα ξανθά μαλλιά 21%, και τα ανοιχτά καστανά (σκουρόξανθα με την πρώιμη κλίμακα Φίσερ) στο 36%. Συνολικά τα ανοιχτά μαλλιά είναι στο 70% των ανηλίκων κάτω των 10 ετών. Οι ανήλικες από 10 μέχρι 18 έχουν 58-59% ανοιχτά μαλλιά. Αν τα ποσοστά ανοιχτοχρωμίας των ανηλίκων συμπεριλαμβάνονταν στο 22% ανοιχτοχρωμίας των ενηλίκων τότε τα ανοιχτά μαλλιά για τους Λάκωνες θα ήταν κατά μέσο όρο μεταξύ ανηλίκων και ενηλίκων στο 35-38%. Και αυτό για τους Λάκωνες. Αν ήταν στην Αρκαδία ή Βόρεια Πελοπόννησο θα ήταν υψηλότερο. Αυτή η έρευνα από μόνη της δείχνει ότι ο Coon έκανε λάθος που έλεγε ότι οι Έλληνες, ενήλικες ή ανήλικοι, συμπεριλαμβανομένου της Πελοποννήσου έχουν 80% σκούρα καστανά ή μαύρα μαλλιά αφού ο μέσος όρος μόνο για τους Λάκωνες είναι 35-38% ανοιχτά μαλλιά. Ορίστε το 1/3 ξανθοί στην Πελοπόννησο."

   "Σωστός για τους ενήλικες και τα ποσοστά ανοιχτοχρωμίας τους, αλλά αν συμπεριλάβουμε το ποσοστό ανοιχτών μαλλιών των ανήλικων που είναι γενικώς 55,86% σε αυτό των ενηλίκων που είναι 16,9% ο μέσος όρος ανοιχτών μαλλιών είναι 25-30%. Επισήμανση: δεν αρνούμαι τα ποσοστά ανοιχτών μαλλιών των ενηλίκων, αλλά έπρεπε να συμπεριληφθούν και οι μετρήσεις από τα παιδιά για μία ολοκληρωμένη εικόνα."

   "Σε μία επισήμανση του λέει ότι η ανοιχτοχρωμία στους ανήλικους είναι πολύ μεγαλύτερη."

   "Η έρευνα του Körner δείχνει ότι το 22% των ενηλίκων έχουν ανοιχτά μαλλιά. Αν συμπεριληφθούν και τα ποσοστά ανοιχτών μαλλιών των ανηλίκων που είναι 70% κάτω των 10 ετών και 58-59% μέχρι των 18 ετών στο ολικό άθροισμα (αφού βασίζεται μόνο στους ενήλικες εδώ για τα ολικά ποσοστά ανοιχτοχρωμίας) ο μέσος όρος για τους Λάκωνες μόνο είναι 35-38%. Και δεν μίλησα ποτέ για τους Έλληνες ως σύνολο. Μίλησα μόνο για τους Πελοποννησίους".

   Εδώ όλα διαφαίνονται ολοκάθαρα και λύνεται οι παρεξήγηση. Οι ανήλικοι δεν έχουν ολοκληρωθεί ανθρωπολογικώς, δεν έχουν εξελιχθεί, βρίσκονται σε ρευστότητα. Οι ανήλικοι δεν λαμβάνονται ως ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Τα παιδιά και οι ανήλικοι έχουν συχνά ξανθισμό ο οποίος χάνεται με την ενηλικίωση τους. Για αυτό οι Ανθρωπολόγοι κάνουν ανθρωπομετρήσεις και ταξινομούν ενήλικες.

   Διάβασε αυτά.

   "Όπως είναι λογικό το χρώμα μαλλιών στα παιδιά είναι πιο ανοιχτό από ότι στους ενήλικες."

   http://fyletika.blogspot.com/2015/10/blog-post_7.html

   "Οι ανθρωπολόγοι θεωρούν ότι η άριστη ηλικία για φυλετική ταξινόμηση είναι μετά την ενηλικίωση και πριν το γήρας, δηλαδή από ηλικία 18 έως περίπου 50 ετών."

   http://fyletika.blogspot.com/2013/10/blog-post_18.html


   Παιδική ξανθότητα

   Blond hair is most common in light-skinned infants and children,[39] so much so that the term "baby blond" is often used for very light colored hair. Babies may be born with blond hair even among groups where adults rarely have blond hair, although such natural hair usually falls out quickly. Blond hair tends to turn darker with age, and many children's blond hair turns light, medium, dark brown or black before or during their adult years.[39] Because blond hair tends to turn brunette with age, natural blond hair is rare in adulthood;[40][41] according to the sociologist Christie Davies, only around five percent of adults in Europe and North America are naturally blond.[40] A study conducted in 2003 concluded that only four percent of American adults are naturally blond.[41] Nonetheless, a significant majority of Caucasian women (perhaps as high as three in four) dye their hair blond, a significantly higher percentage than for any other hair color.[40][42]

   https://en.wikipedia.org/wiki/Blond


   Εγώ νόμιζα ότι μιλάμε για ενήλικες.

   Διαγραφή
  51. Τέλος πάντων για να τελειώνουμε, στην σύγχρονη κλίμα Fischer αυτά είναι τα ξανθά.

   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Young_blond_man.jpg
   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Lucy_Merriam_%28cropped%29.jpg/800px-Lucy_Merriam_%28cropped%29.jpg
   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/TKvamme.jpg

   Και αυτά τα σκούρα ξανθά.

   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/Uschi_Glas_%28Berlinale_2012%29_%28cropped%29.jpg/300px-Uschi_Glas_%28Berlinale_2012%29_%28cropped%29.jpg

   Άσε τις γυναίκες, είναι βαμμένες, άνδρες με σκούρα-ξανθά μαλλιά δεν βλέπω πουθενά.

   Από εδώ και κάτω ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ξανθά, ούτε σκουρό-ξανθα, είναι ανοιχτά καφέ με μεσαία καστανά.

   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Goofy_Boy.jpg

   Αυτά είναι τα καστανά.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Brown_hair

   "Brown hair comes in a wide variety of shades from the very darkest of brown (almost black) to light brown showing small signs of blondism"

   Και αυτά τα ξανθά.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Blond

   Διαγραφή
  52. Επειδή κυριολεκτικά αυτή η συζήτηση δεν βγαίνει πουθενά εξαιτίας του ότι έχεις μία εμφανέστατη μεροληψία προς τον Coon και προσπαθείς να μου στείλεις στοιχεία από άλλους ανθρωπολόγους προσπαθώντας να μου δείξεις ότι συμφωνούν τα στοιχεία τους με του Coon, ενώ στην τελική ευθεία δεν είναι καθόλου έτσι, ας τελειώνουμε επιτέλους...


   "Αυτά που λες για τον Coon είναι δικά σου συμπεράσματα τα οποία τα λες για να τον απαξιώσεις. Πουθενά δεν αναφέρει ότι το άρθρο βασίστηκε μόνο στην μελέτη των Ελλήνων της Βοστώνης ούτε ότι έλαβε υπόψιν του ή ότι διάβασε μόνο μερικές σελίδες από μελέτες Ελλήνων(δηλαδή μόνο 2 σελίδες από τον Αποστολίδη, 10 σελίδες από τον Νεόφυτο και μόνο μία σελίδα από τον Στέφανο). Αυτό λέει η επισήμανση "Μία βιβλιογραφία μελετών στην φυσική Ανθρωπολογία των συγχρόνων Ελλήνων θα περιλάμβανε". Το "θα περιελάμβανε" δεν σημαίνει ότι διάβασε ή ότι χρησιμοποίησε μόνο μερικές σελίδες από Έλληνες Ανθρωπολόγους και την μελέτη της Βοστώνης. Το ότι απαξιώνεις πάλι και τις μελέτες των Ελλήνων και την μελέτη της Βοστώνης και αυτό ανήκει στην τακτική σου να αμφισβητείς τα πάντα και τους πάντες."

   Αυτή είναι η βιβλιογραφία που χρησιμοποίησε ο Coon στο έργο του:

   Apostolidès, BSAP, ser. 3, vol. 6, 1883, pp. 614-616.
   Cucukala, G. J., AnthPr, vol. 8, 1930, pp. 12-136.
   Hasluck, M. M., and Morant, G. M., Biometrika, vol. 21, 1929, pp. 325-334.
   Hrdlicka, A., The Old Americans.
   Koumaris,J., ACAP, 1931. Paris, 1931, pp. 218-221.
   Neophytos, A. C., Anth, vol. 1, 1890, pp. 679-711; vol. 2, 1891, pp. 25-35.
   Ornstein, ZFE, vol. 9, 1877, pp. (39)-(41); vol. 11, 1879, pp. (305)-(306).
   Pittard, E., ASAG, vol. 1, 1914, pp. 7-36; BDAIP, vol. 25, 1915, pp. 447-454.
   Schiff, F., ZFE, vol. 46, 1914, pp. 14-40.
   Stephanos, C., DESM, ser. 4, 10, 1884, Article Grèce, p. 432.
   Weisbach, A., MAGW, vol. 11, 1882, pp. 72-97.

   131 Hawes, C. H., ARBS, vol. 14, 1909-10, pp. 258-280; RBAA, supplement, 1910.
   Luschan, F. von, ZFE, vol. 45, 1913, pp. 21-393.
   Rosinski, B., Kosmos, vol. 50, 1925, pp. 584-637.
   Schiff, F., ZFE, vol. 46, 1914, pp. 8-13.

   Πριν ξεκάθαρα προσπαθούσες να μου πεις ότι χρησιμοποίησε περισσότερες πηγές από τις παραπάνω, κάτι που είναι απολύτως ψευδές. Οι επιστήμονες Schiff, von Luschan, Ornstein, Hasluck και Μorant είναι στη βιβλιογραφία της έρευνας. Αλλά από τις έρευνες των 5 παραπάνω ανθρωπολόγων, μόνο η μία έρευνα από τις δύο του Schiff, που αφορά τη Μάνη, και η έρευνα του Luschan για την Κρήτη είναι αξιόπιστες και αναλυτικές. Αλλά και οι δύο έρευνες αφορούσαν αποκλειστικά ενηλίκους. Όσο για τον Körner και τον Duckworth, οι έρευνες τους δίνουν ποσοστά ανοιχτοχρωμίας των ανηλίκων και των ενήλικων αντίστοιχα. Ο Duckworth εξέτασε 2,290 άτομα. Τα μισά ήταν ανήλικοι και τα ποσοστά ανοιχτοχρωμίας τους ήταν 55,86%. Ο Körner εξέτασε 4-5 μεγαλύτερο αριθμό ανηλίκων από τους 300 ενήλικες και τα ποσοστά ανοιχτών μαλλιών των ανηλίκων ήταν 70%. Και οι δύο συμπεριέλαβαν τα ποσοστά των ανηλίκων σε αυτά των ενηλίκων στις έρευνες τους. O Körner είπε ότι αν ληφθούν υπ'όψιν οι ανήλικοι (70% ανοιχτά μαλλιά κάτω των 10 και 58-59% μέχρι των 18) και οι ενήλικοι (22% ανοιχτά μαλλιά) κατά μέσο όρο, οι Λάκωνες έχουν 35-38% ανοιχτά μαλλιά. Ο Duckworth έκανε το ίδιο και οι Κρήτες εν συνόλω, ενήλικοι και ανήλικοι κατά μέσο όρο, είναι σχεδόν 1/4 ανοιχτομάλληδες. Και κάτι να γίνει ξεκάθαρο: και οι δύο πάνε βάσει της παλαιάς κλίμακας Φίσερ, και ο Körner στη έρευνα του λέει πιο αναλυτικά ότι η τρίτη κατηγορία στο διάγραμμα για τα μαλλιά: (https://3.bp.blogspot.com/-GFz4oWO6x4k/WLNmwVsOHXI/AAAAAAAAG9k/_DNPkF2xonQVtzC7DQYl9xndFMjM6U-4ACLcB/s1600/lakonien%2Bhaar.jpg)
   είναι η ενδιάμεση κατηγορία, δηλαδή τα σκουρόξανθα (Dunkelblond) και τα καστανόξανθα (Hellbraun). Λέει ότι καμία από τις δύο αποχρώσεις δεν πρέπει να λαμβάνονται ως ανοιχτά καστανά, παρ'ότι τα hellbraun έχουν ελάχιστο ανοιχτό καστανό, αλλά και πάλι τα hellbraun δεν είναι ανοιχτά καστανά. Τα ανοιχτά καστανά κιόλας τα βάζει στην τέταρτη κατηγορία ως απλά braun και η 4η κατηγορία είναι τα σκούρα μαλλιά (4: Dunkel Haar).

   Διαγραφή
  53. Το νόημα είναι ότι από τους δύο, τον Körner και τον Duckworth που έδωσες μεγάλη σημασία, δεν συμφωνούν με τον Coon. Kαι δεν είναι καν στην βιβλιογραφία της έρευνας. Και προσπαθείς να μου την βγεις ότι συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα. Οι μετρήσεις δεν βρίσκονται πουθενά και προσπαθείς να μου πεις ότι βρίσκονται. Για τους Κρήτες οι μετρήσεις είναι από τον Luschan, και είναι μόνο ενήλικες.


   "Το ότι απαξιώνεις πάλι και τις μελέτες των Ελλήνων και την μελέτη της Βοστώνης και αυτό ανήκει στην τακτική σου να αμφισβητείς τα πάντα και τους πάντες."

   Τους μισούς που μου έστειλες δεν τους απαξίωσα. Μάλιστα είπα, ειδικά για τον Körner, τον Duckworth και τον Luschan ότι οι έρευνες τους ήταν καλές, αλλά ο διαχειριστής από τους πρώτους δύο παρέλειψε τους ανήλικους, ενώ ο Körner και ο Duckworth τους συμπεριέλαβαν στα συνολικά συμπεράσματα των έρευνών τους.   "Ναι, δεν θα βασιστούμε στις ανθρωπομετρήσεις και ανθρωποσκοπήσεις των Ανθρωπολόγων αλλά στο ότι εμείς νομίζουμε ότι η βαμμένες είναι φυσικές ξανθές, στο ότι τα παιδιά και οι νέοι συνήθως έχουν ανοιχτόχρωμα μαλλιά(τα οποία σκουραίνουν με το πέρας της ηλικίας) και στο ότι εμείς νομίζουμε ότι τα καστανά μαλλιά(καστανά και μεσαία καστανά) είναι στην ουσία "ξανθά-καστανά". Όχι, στους Ανθρωπολόγους που επικρίνεις και κατακρίνεις, που αμφισβητείς και απαξιώνεις, σε αυτούς θα βασιστούμε και μόνο."

   Βασίζεσαι μόνο στον Coon. Oι ανθρωπολόγοι που μου έστειλες, όπως ο Luschan, o Körner και ο Duckworth, είπαν ότι το 10-13% των ενηλίκων είναι ανοιχτομάλληδες και οι ανηλίκοι κατά 55-70%. O Coon, όπως προσπαθείς να υπονοήσεις, δεν συμπεριέλαβε κανέναν, εκτός από τις μετρήσεις των ενηλίκων του Luschan, και δεν συμφωνούν με τον Coon. Kαι βασίσου μόνο στον Coon, χέστηκα.   "Δεν θεωρούνται σκούροι ξανθοί, αλλά ανοιχτοί καστανοί, απλώς ορισμένοι Ανθρωπολόγοι αποκαλούν τους δύο τελευταίους τύπους "σκούρο ξανθό". "some anthropologists call it dark-blond also". Ανοιχτοί καστανοί θεωρούνται και αποκαλούνται "light-brown (sometimes in reddish shades)"."


   Η παλαιά κλίμακα Φίσερ, που ήταν πιο ακριβής, υπήρχε μέχρι το 1930. Οι κλίμακες 9-11, στις οποίες αναφέρομαι είναι τα ενδιάμεσα και πιο συγκεκριμένα:
   9-10 Hellbraun (καστανόξανθα): κυρίως σκούρο ξανθό με σημάδια καστανού
   11 Dunkelblond: σκουρόξανθα

   Οι κλίμακες 9-11 στην παλαιά κλίμακα είναι τα σκουρόξανθα μαλλιά.

   Όσο για τη νέα κλίμακα ιδού ένα γράφημα σε εικόνα της καινούριας κλίμακας:
   http://jorian.org/wp-content/uploads/2016/02/blond-hair-fischer-saller-scale.jpg
   https://media.springernature.com/original/springer-static/image/chp%3A10.3920%2F978-90-8686-728-8_2/MediaObjects/978-90-8686-728-8_2_Fig2_HTML.jpg
   http://www.pigmentinternational.com/articles/2017/4/1/images/PigmentInt_2017_4_1_7_208297_t4.jpg
   Εστίασε στο M-O της κλίμακας που λέει Dunkelblond, δηλαδή σκουρόξανθα. Και μετά δες τα P-T που είναι τα απλά braun, δηλαδή τα ανοιχτά καστανά προς απλά καστανά. Θέλεις να μου πεις ότι δεν έχεις δει κανέναν Έλληνα που να έχει τέτοια μαλλιά από τις σκάλες Μ έως Ο; Πας καλά;


   "Επίσης αυτό που λες ότι τα ανοιχτά καστανά ταξινομούνται ως σκούρα καστανά δεν ισχύει Στην πρώτη κλίμακα Fischer τα καστανά 6-7-8 δεν ταξινομούνται από κανέναν ως σκουρόξανθα, αλλά ως ανοιχτοκάστανα."

   Δεν αναφέρομαι στις 6-8. Αναφέρομαι στις 9-11, όπου 9-10 είναι Dunkelblond (σκουρόξανθο) και Ηellbraun (πάλι σκουρόξανθο αλλά με ίχνη καστανού). Και στη νέα κλίμακα από το Μ ως το Ο αυτά είναι τα Dunkelblond (σκουρόξανθα):
   https://media.springernature.com/original/springer-static/image/chp%3A10.3920%2F978-90-8686-728-8_2/MediaObjects/978-90-8686-728-8_2_Fig2_HTML.jpg

   Διαγραφή
  54. "Τέλος πάντων, πως εδώ λες ότι ο Сoon μιλάει για ξανθο-κάστανους και όχι για καστανούς και ότι δίνει σημαντικές μειοψηφίες ανοιχτόχρωμων έχοντας δίκιο, όταν υποστηρίζεις ότι γενικά δεν ξέρει τι του γίνεται, αφού βασίστηκε σε αναξιόπιστες μελέτες τις οποίες απαξιώνεις πλήρως όπως απαξιώνεις και τον ίδιο λέγοντας ότι δεν πάτησε ποτέ πόδι στην Ελλάδα. Δύο μέτρα και δύο σταθμά!"

   Τα καστανόξανθα και σκουρόξανθα μαλλιά (hellbraun και dunkelblond αντίστοιχα) δίνονται έτσι στην παλαιά κλίμακα. Και ανήκουν στην σκάλα M-O της καινούργιας: https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-705136ed6612c10d815ef774e32b6ab8-c
   Επίσης, όσον αφορά το έργο του, στον χάρτη του δίνει ΠΕΡΙΟΧΕΣ με σημαντική μειοψηφία ανοιχτόχρωμων, όχι γενικά για τους Έλληνες. Αλλά και πάλι, γενικά για τους Έλληνες είναι λάθος γιατί από τη στιγμή που πολλές περιοχές της Ελλάδας όπως η Ήπειρος κ.ά. δίνονται με σημαντικές μειοψηφίες ανοιχτόχρωμων, οι οποίες ανεβάζουν το ποσοστό ανοιχτών μαλλιών, δεν γίνεται να είναι 1% ξανθοί. Είπαμε!   "Λοιπόν, αν νομίζεις ότι οι Έλληνες έχουν ποιό πολλούς ανοιχτούς από τους Ισπανούς και τους Ιταλούς γελιέσαι, δεν έχουν, πέρα από τα 46 εκατομμύρια Ισπανών και τα 60 εκατομμύρια Ιταλών, αυτά είναι τα στοιχεία για αυτούς."

   "In Spain, as a whole, some 29 per cent of the male population has black hair, some 68 per cent dark brown, while traces of blondism are visible in 17 per cent."

   https://www.theapricity.com/snpa/chapter-XI15.htm

   Italy

   "About 20 per cent have black hair, and 48 per cent dark brown; reddish brown shades, or dark to medium brown with a reddish glint, account for some 16 per cent, while the remaining 6 per cent have light brown or blondish colors."

   "Observational data on the poulation of the neighborhood of Bologna

   the hair is black in 25 per cent, dark brown in 60 per cent, and light brown to blond in the rest of cases."

   https://www.theapricity.com/snpa/chapter-XII7.htm


   Οι έρευνες του Coon για την Ιβηρική, άντλησε στοιχεία από τις έρευνες των Luis de Hoyos Sainz, Telesforo Arizandi, Federico Olóriz, Mac-Auliffe και Marie. Οι έρευνες των 5 περιελάμβαναν και ανήλικους στους εξετασθέντες. Το ίδιο και για τη Ιταλία, όπου ο Coon άντλησε στοιχεία από τους Giustiniano Nicolucci, Ridolfo Livi και F. Frassetto. Οι έρευνες του Livi είναι σε στρατιώτες και ο Coon λέει ότι είναι αξιόπιστες κυρίως για την ανακατανομή του κεφαλικού δείκτη. Και ο Nicolucci συμπεριέλαβε και ανηλίκους (minore) στις έρευνες του. Φυσικά θα έβγαζε μεγαλύτερο ποσοστό ανοιχτών μαλλιών. Και δεν παίζει ρόλο ο πληθυσμός. Παίζει ρόλο η ηλικία, φυλετικός τύπος και γονιδιακοί παράγοντες όχι ο πληθυσμός.

   Ορίστε και πηγές από το ιστολόγιο.
   Για την Ισπανία (δεν μπορούσα να βρω αυτήν με τα ποσοστά ανοιχτών μαλλιών):
   http://fyletika.blogspot.com/2018/02/blog-post_24.html

   Για την Ιταλία:
   http://fyletika.blogspot.com/2015/08/blog-post.html
   http://fyletika.blogspot.com/2016/05/blog-post_31.html
   http://fyletika.blogspot.com/2018/08/blog-post_15.html   "17% των Ισπανών ξανθίζει(έχουν 46 εκατομμύρια ανθρώπους), οι Ιταλοί έχουν κατά 16% κοκκινωπες-καστανές αποχρώσεις ή σκούρες με μεσαίες καστανές ανταύγειες και 6% ανοιχτά καστανά ή ξανθωπά, σε βόρειες περιοχές γύρω από την Μπολόνια 15% ανοιχτά καστανά με ξανθά(έχουν 60 εκατομμύρια ανθρώπους)."

   Από τη στιγμή, που οι περισσότερες έρευνες των ανθρωπολόγων από τους οποίους πήρε πληροφορίες ο Coon περιείχαν και μετρήσεις ανηλίκων εξετασθέντων, τι περίμενες; Αν ο Coon είχε συμπεριλάβει μετρήσεις ανηλίκων Ελλήνων, όπως του Körner ή του Duckworth, το ίδιο ακριβώς θα συνέβαινε! Δεν παίζει ρόλο ο πληθυσμός, παρά ο φυλετικός τύπος, η ηλικία και γονιδιακοί παράγοντες.

   Διαγραφή
  55. "Όσο για το ότι απαξιώνεις, αμφισβητείς και απορρίπτεις τους περισσότερους Ανθρωπολόγους λέγοντας ότι είναι αναξιόπιστοι χρησιμοποιώντας διάφορες δικαιολογίες, τι να πω..."

   Οι μισοί ανθρωπολόγοι που μου παρέθεσες ήταν σωστοί, όπως ο Luschan, o Duckworth και ο Körner. Ο Coon όμως χρησιμοποίησε πηγές από τον Luschan, όχι από τους τελευταίους δύο. Ο Luschan όμως εξέτασε μόνο ενήλικες. Απλά τσιτώνεσαι και ξινίζεις επειδή ο Coon δεν είναι τόσο αξιόπιστος. Έλεος! Και αν με το "όλους τους ανθρωπολόγους", εννοείς μόνο τον Coon, τότε εντάξει, είσαι απόλυτα μονομερής! Οι μισοί που μου παρέθεσες προηγουμένως ήταν σωστοί, μόνο που ο διαχειριστής του ιστολογίου παρέλειψε τα ποσοστά ανοιχτοχρωμίας των ανηλίκων από τις έρευνες των Körner και Duckworth, οι οποίοι έλαβαν υπ'όψιν τους όλο το σύνολο στις μετρήσεις τους, και ενήλικες και ανήλικους. Γιατί συνολικά οι Λάκωνες, ενήλικες και ανήλικοι, είναι κατά 35-38% ανοιχτομάλληδες σύμφωνα με τον Körner, και οι Κρητικοί, πάλι ενήλικες και ανήλικοι, είναι κατά το 1/3 ανοιχτομάλληδες, σύμφωνα με τον Duckworth. Αλλά ο διαχειριστής δεν κάνει αναφορά σε αυτά τα συμπεράσματα.   "Οι Έλληνες έχουν ΠΑΝΩ από 80% σκούρα καστανά(80% +) και το υπόλοιπο είναι Μαύρα και Καστανά, με το Ξανθό να είναι σπάνιο(οι Έλληνες έχουμε μόνο 10 εκατομμύρια ανθρώπους)."

   Ναι, ναι, ναι, και η φοράδα χέστηκε στο αλώνι. Δες τα αναλυτικά γραφήματα της νέας κλίμακας Φίσερ:
   https://media.springernature.com/original/springer-static/image/chp%3A10.3920%2F978-90-8686-728-8_2/MediaObjects/978-90-8686-728-8_2_Fig2_HTML.jpg

   https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-705136ed6612c10d815ef774e32b6ab8-c

   Οι περισσότεροι Έλληνες ανήκουν στην κλίμακα P-T που είναι η κατηγορία braun και σύμφωνα με αυτόν τον επεξηγηματικό πίνακα:
   http://www.pigmentinternational.com/articles/2017/4/1/images/PigmentInt_2017_4_1_7_208297_t4.jpg

   το P-T, δηλαδή η κατηγορία Braun, είναι τα ανοιχτά με απλά καστανά. Τίποτε περισσότερο τίποτε λιγότερο. Εγώ που ανήκω στην επόμενη κατηγορία μαλλιών που είναι η U-Y, δηλαδή η Braunschwartz, τα σκούρα καστανά και μαύρα, αποκλείεται το 80% να είναι στην κατηγορία αυτή. Το 35% μέγιστο και το υπόλοιπο 35% να έχει ανοιχτά με Τα χρώματα της κατηγορίας braun (ανοιχτά με απλά καστανά) είναι το ίδιο ή λίγο περισσότερο συχνά από τα σκούρα καστανά ή μαύρα της κατηγορίας (braunschwartz). Δεν γίνεται η κατηγορία U-Y (https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-705136ed6612c10d815ef774e32b6ab8-c) να είναι 80%! 35-40% ναι, αλλά όχι 80%! Τα χρώματα της κατηγορίας P-T, τα ανοιχτά και απλά καστανά είναι πιο συχνά! Σοβαρά μιλώντας! Όσο για τα dunkelblond (σκουρόξανθα) της κατηγορίας Μ-Ο, δεν είναι 1%!   "Εδώ όλα διαφαίνονται ολοκάθαρα και λύνεται οι παρεξήγηση. Οι ανήλικοι δεν έχουν ολοκληρωθεί ανθρωπολογικώς, δεν έχουν εξελιχθεί, βρίσκονται σε ρευστότητα. Οι ανήλικοι δεν λαμβάνονται ως ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Τα παιδιά και οι ανήλικοι έχουν συχνά ξανθισμό ο οποίος χάνεται με την ενηλικίωση τους. Για αυτό οι Ανθρωπολόγοι κάνουν ανθρωπομετρήσεις και ταξινομούν ενήλικες."

   Ξέρεις ότι οι ανθρωπολόγοι μετράνε και ανηλίκους, έτσι δεν είναι; Ξέρεις ότι οι ανθρωπολόγοι συνυπολογίζουν και τις μετρήσεις των ανηλίκων στα συμπεράσματα των ερευνών τους; Γιατί νομίζεις ότι ο Körner και ο Duckworth συνυπολόγισαν τις μετρήσεις των ανηλίκων στα συμπέρασματα των ερευνών τους για τη Λακωνία και τη Κρήτη; Και όχι, μόνο ο φυλετικός τύπος είναι υπό μεταβολή, όχι ο χρωματισμός των ματιών και των μαλλιών τους. Ο ξανθισμός δεν είναι υπό μεταβολές στις περισσότερες των περιπτώσεων. Μόνο ο φυλετικός τύπος αλλάζει στους ανηλίκους. Όχι ο χρωματισμός.

   Διαγραφή
  56. "Ο Сoon δεν ταξινόμησε τα καστανά στις αποχρώσεις 9-10 που κάποιοι αποκαλούν και σκούρα ξανθά, αλλά γενικά στα καστανά και μάλιστα γράφει "over 80 per cent have dark brown hair, the rest have hair evenly divided between black and the lighter shades of brown". Τι καταλαβαίνεις εσύ από αυτό, ότι ταξινόμησε τα καστανά και μεσαία καστανά ως "dark brown hair", μάλιστα λέει ότι 20% έχει μαύρα και ανοιχτότερες αποχρώσεις του καφέ, οι ανοιχτότερες αποχρώσεις του καφέ δεν είναι σκούρα-ξανθά αλλά καστανά, μεσαία καστανά και κάποια καστανά που σίγουρα πρέπει να ξανθίζουν. Αυτά δεν είναι ξανθά. Σε αυτό συμφωνούν όλοι οι Ανθρωπολόγοι, τους οποίους και αυτούς απαξιώνεις, ότι οι Έλληνες είναι κατά 76-80% σκούροι καστανοί/μαυρομάλληδες και μόνο κατά 15-16% καστανοί, και μάλιστα για την Πελοπόννησο δίνουν ποσοστά 78-89% σκούρα καστανά/μαύρα και μόνο 15-17-20% καστανά, για Κρήτη 75-83-85-89% σκούρα καστανά/μαύρα και 4-6-24% καστανά, Μακεδονία 85-95% σκούρα μαλλιά κτλ."

   Κωλοβάρα εσύ... Σύμφωνα με αυτό το γράφημα:

   https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-705136ed6612c10d815ef774e32b6ab8-c

   οι περισσότεροι που έχω παρατηρήσει ανήκουν στην κατηγορία Braun P-T, που είναι τα ανοιχτά με απλά καστανά. Το 35-40% έχουν σκούρα ή μαύρα, ή braunschwartz U-Y σύμφωνα με την κλίμακα. Και στον χάρτη του, όταν λέει Dark predominant εννοεί ΟΛΑ τα σκούρα μαλλιά σύμφωνα με την κλίμακα Φίσερ, δηλαδή και τα Braun (ανοιχτά και απλά καστανά) και τα Braunschwartz (σκούρα καστανά και μαύρα). Το 80% σκούρα καστανά (Braunschwartz) δεν ξέρω που τα βρήκε, αλλά οι μισές έρευνες που μου παρέθεσες βγάζουν συνολικά άλλα αποτελέσματα από τον Coon... Και μιλώντας για την πραγματικότητα, αποκλείεται να είναι 80% σκούρα καστανά! 35% μέγιστο και όχι παραπάνω!


   "Τι λες τώρα για τις βαμμένες... μία βαφή μαλλιών κάνει 4 ευρώ και κάνει για δύο βαψίματα που διαρκούν ένα μήνα, αστείο το επιχείρημα ότι δεν έχουν 4 ευρώ να δώσουν τον μήνα. Ειδικά οι ξανθές στην Νότιο Πελοπόννησο είναι όλες βαμμένες, αυτό το ξέρω γιατί έχω συγγενείς εκεί."

   Ναι αμφιβάλλω, αλλά τελοσπάντων. Έχω και εγώ φίλους από εκεί πέρα και μου λένε ότι οι μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες συγγενείς τους, και γενικότερα γυναίκες, ΓΕΝΙΚΩΣ ΔΕΝ βάφουν τα μαλλιά τους, είτε καστανά είτε ξανθά να είναι, είτε νέες είτε γριές! Ασχολούνται με την κτηνοτροφία, νομίζεις θα ασχοληθούν να καλλωπιστούν;;; και τι γίνεται με τους άνδρες δεν έχεις δει ούτε έναν; Νομίζω ότι είτε απλά το λες έτσι είτε επειδή δεν έχεις επισκεφτεί τους συγγενείς σου εκεί πέρα ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ! Γιατί οι φίλοι που έχουν συγγενείς εκεί πέρα μου λένε ότι ΔΕΝ ΤΑ ΒΑΦΟΥΝ ΚΑΘΟΛΟΥ!


   Αυτό είναι το τελευταίο μου σχόλιο. Μην απαντήσεις, επειδή κατάντησε γελοίο!!

   Διαγραφή
  57. "ας τελειώνουμε επιτέλους..."

   Αν σε είχα καταλάβει από την αρχή γαμημένο Νορδιστικό 16χρονο, δεν θα καθόμουν να απαντάω στις αρλουμπολογίες σου.

   "Κωλοβάρα εσύ..."

   Τον εφηβικό νιούφικο κωλαράκι σου βαρούσα τόσες μέρες άλλα βαρέθηκα να ασχολούμαι με τις αρλουμπολογίες σου.

   "χέστηκα."

   Το καταλάβαμε.

   https://i.ytimg.com/vi/OmaSjC50JwA/hqdefault.jpg

   "Ναι, ναι, ναι, και η φοράδα χέστηκε στο αλώνι."

   Εσύ χέστηκε επάνω σου, όχι η φοράδα, εκτός αν η φοράδα είσαι εσύ!

   "Θέλεις να μου πεις ότι δεν έχεις δει κανέναν Έλληνα που να έχει τέτοια μαλλιά από τις σκάλες Μ έως Ο; Πας καλά;"

   Καλά πάω, πολλές βαμμένες ξανθιές σκούρα ξανθά έχουν.

   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Long%2C_straight_blond_hair%2C_rear_view.jpg/211px-Long%2C_straight_blond_hair%2C_rear_view.jpg
   A woman with long, dark blond hair from behind

   https://en.wikipedia.org/wiki/Blond

   "Οι μισοί ανθρωπολόγοι που μου παρέθεσες ήταν σωστοί, όπως ο Luschan, o Duckworth και ο Körner. Ο Coon όμως χρησιμοποίησε πηγές από τον Luschan, όχι από τους τελευταίους δύο. Ο Luschan όμως εξέτασε μόνο ενήλικες. Απλά τσιτώνεσαι και ξινίζεις επειδή ο Coon δεν είναι τόσο αξιόπιστος. Έλεος!"

   Άσε ρε που θα μας πει ένα 16χρονο ποιος είναι αξιόπιστος και ποιος όχι. Δεν μπα να παραφράζεις τους πάντες, να δίνεις ψευδή στοιχεία, να αμφισβητείς και να κατακρίνεις τους Ανθρωπολόγους, τα ποσοστά είναι εκεί εσύ λέγε ότι θέλεις.

   "Οι μισοί που μου παρέθεσες προηγουμένως ήταν σωστοί, μόνο που ο διαχειριστής του ιστολογίου παρέλειψε τα ποσοστά ανοιχτοχρωμίας των ανηλίκων από τις έρευνες των Körner και Duckworth, οι οποίοι έλαβαν υπ'όψιν τους όλο το σύνολο στις μετρήσεις τους, και ενήλικες και ανήλικους. Γιατί συνολικά οι Λάκωνες, ενήλικες και ανήλικοι, είναι κατά 35-38% ανοιχτομάλληδες σύμφωνα με τον Körner, και οι Κρητικοί, πάλι ενήλικες και ανήλικοι, είναι κατά το 1/3 ανοιχτομάλληδες, σύμφωνα με τον Duckworth. Αλλά ο διαχειριστής δεν κάνει αναφορά σε αυτά τα συμπεράσματα."

   Ναι δεν έκανε αναφορά σε εφήβους, παιδιά, μωρά και έμβρυα γιατί και αυτός αναξιόπιστος είναι όπως λες εδώ: "Είναι ανόητος!!! Για ποιον λόγο να το πιστεύει αυτό; Όλοι, μα κυριολεκτικά όλοι, λένε το αντίθετο και φαίνεται." Απαντώντας στον ίδιο: "Οι Νορδικοί στην Ελλάδα είναι ελάχιστοι και μάλιστα λιγότεροι ακόμα και από τους Νοτιομεσογειακούς (Saharid)."

   http://fyletika.blogspot.com/2018/07/lundman.html

   Διαγραφή
  58. "Και μιλώντας για την πραγματικότητα, αποκλείεται να είναι 80% σκούρα καστανά! 35% μέγιστο και όχι παραπάνω!"

   Χα, χα, χα. Δεν το βλέπουμε όλοι.

   Πελοποννήσιοι.
   https://www.google.gr/search?biw=1280&bih=751&tbm=isch&sa=1&ei=3QORW5StBsbSrgSqi6OQCA&q=%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B9+%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82&oq=%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B9+%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82&gs_l=img.3...10363.17926.0.18496.26.24.0.0.0.0.486.3213.0j11j2j0j2.15.0....0...1c.1.64.img..13.2.918...35i39k1j0i24k1.0.nibGpFu1YpM

   "Ναι αμφιβάλλω, αλλά τελοσπάντων. Έχω και εγώ φίλους από εκεί πέρα και μου λένε ότι οι μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες συγγενείς τους, και γενικότερα γυναίκες, ΓΕΝΙΚΩΣ ΔΕΝ βάφουν τα μαλλιά τους, είτε καστανά είτε ξανθά να είναι, είτε νέες είτε γριές! Ασχολούνται με την κτηνοτροφία, νομίζεις θα ασχοληθούν να καλλωπιστούν;;; και τι γίνεται με τους άνδρες δεν έχεις δει ούτε έναν; Νομίζω ότι είτε απλά το λες έτσι είτε επειδή δεν έχεις επισκεφτεί τους συγγενείς σου εκεί πέρα ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ! Γιατί οι φίλοι που έχουν συγγενείς εκεί πέρα μου λένε ότι ΔΕΝ ΤΑ ΒΑΦΟΥΝ ΚΑΘΟΛΟΥ!"

   Γεμάτα από βαφές μαλλιών είναι όλα τα supermarket σε όλη την Πελοπόννησο, ήθελα να ήξερα ποιες τα χρησιμοποιούν... μιλάμε μας δουλεύεις κανονικά.

   Ηλεία Πελοποννήσου, φυσικές ξανθές, πλατινέ...

   http://www.patrisnews.com/nosokomio-amaliadas-stirixi-stis-gynekes-roma/
   http://www.patrisnews.com/dimos-pyrgou-diktyo-meon-ilias-epektinoun-tin-synergasia-stocho-tin-stirixi-perissoteron-gynekon/
   https://ilia24.gr/index.php/d-andrabida-kullini-koinonia/11623-episkepsh-diktyoy-maiwn-nomoy-hleias-sto-dhmarcho-andrabidas-kyllhnhs

   "Αυτό είναι το τελευταίο μου σχόλιο. Μην απαντήσεις, επειδή κατάντησε γελοίο!!"

   Είσαι η γελοιότητα προσωποποιημένη, όντως.

   Τα ίδια λες και εδώ, η ίδια φρασεολογία:

   "Τελειώνοντας, χαιρετίσματα και ειλικρινά μην ξαναγράψεις. Κατάντησε γελοίο."

   "Συμπεραίνοντας, προσωπικά πιστεύω ότι οι Νορδικοί πρέπει να κυμαίνονται πάντα από 12-15%

   "όπως ο Carleton Coon και ο William Ripley όπου αναφέρoυν ότι λίγο κάτω από το 1/3 (δηλαδή λίγο κάτω από το 33,3%) έχουν ανοιχτά μαλλιά, με το ποσοστό να κυμαίνεται στο 30-31%"

   "Όσο για τους Βαλκάνιους, μόνο οι Σέρβοι είναι πιο ανοιχτόχρωμοι. Οι Αλβανοί και οι Βούλγαροι έχουν τα ίδια ποσοστά ανοιχτοχρωμίας, που όπως αυτή των Ελλήνων, και κυμαίνονται στο 30% για τα ανοιχτά μαλλιά (οποιαδήποτε απόχρωση του ξανθού μαζί με κόκκινα μαλλιά)"

   "Έχω δει Αλβανούς από την βόρεια Αλβανία... Η πλειοψηφία δεν είναι πολύ ανοιχτοί από άποψη δέρματος ούτε ματιών ή μαλλιών... Και έμενα στο κέντρο παλιά μέχρι τα 7 μου... Υπήρχαν πολλοί Αλβανοί από τα βόρεια της χώρας... Πίστεψε με δεν είναι ούτε κατά διάνοια κοντά στις υποτιθέμενες περιγραφές σου..."

   "Ο Πουλιανός τι ήταν; Έβγαλε όλους σχεδόν τους Έλληνες ως Μεσογειακούς"

   "Εμμμμ, να σε ρωτήσω; Έχεις πάει ποτέ Μακεδονία ή Βόρεια Ελλάδα ή έχεις κάποιον συγγενή σου ή γνωστό σου από εκεί; Επίσης, έχει δει ποτέ Αλβανό ή Βούλγαρο; Αυτά τα νούμερα που παρουσιάζεις είναι πολύ απόμακρα. Γιατί οι Έλληνες που μένουν στην Βόρεια Ελλάδα είναι πολύ πιο ανοιχτοί από ότι τα δεδομένα του Πουλιανού."

   "αλλά από τι παρατηρώ, πάντα κυμαίνονταν από 13-15 εώς και κατά μέγιστον, 30%. Τις τελευταίες γενιές, αν και εγώ είμαι 16 χρονών, παρατηρώ ότι ο νορδικός τύπος στην Ελλάδα αυξάνεται"

   "Εγώ κατάγομαι από τη Πελοπόννησο"

   http://fyletika.blogspot.com/2018/07/lundman.html


   Νορδιστάκος της κακιάς ώρας είσαι και όποιος μιλάει μαζί σου χάνει την ώρα του!

   Διαγραφή
  59. "Αν σε είχα καταλάβει από την αρχή γαμημένο Νορδιστικό 16χρονο, δεν θα καθόμουν να απαντάω στις αρλουμπολογίες σου."

   "Τον εφηβικό νιούφικο κωλαράκι σου βαρούσα τόσες μέρες άλλα βαρέθηκα να ασχολούμαι με τις αρλουμπολογίες σου."

   "Εσύ χέστηκε επάνω σου, όχι η φοράδα, εκτός αν η φοράδα είσαι εσύ!"

   ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ, είσαι αξιολύπητος! Μ' αρέσει που δήλωσες 50χρονος (την ηλικία του πατέρα μου) σε αυτό το σχόλιο:

   http://fyletika.blogspot.com/2018/07/lundman.html

   "Τι απαντάς συνέχεια αφού έχεις άδικο και λες μπούρδες βρε πιτσιρίκο, δεν είμαι ούτε 20 ούτε 25 χρονών αλλά πολύ μεγαλύτερος και ούτε πουλάω μαγκιές, εσύ με έβρισες πρώτος και κάνεις τον ανήξερο ενώ συνεχίζεις να βρίζεις!"

   και είπες αυτά τα πράγματα:

   "Ένα τρολάκι είσαι και δεν είσαι ικανό μόμολο να συζητήσεις απολύτως για τίποτα, είμαι σίγουρος στο έχουν πει πάρα πολλοί άνθρωποι. Άντε στην μαμά σου."

   "Άντε πήγαινε πιες το γαλατάκι σου, θα φωνάζει και η μαμά. Τίποτα σημαντικό δεν έχεις στην ζωή σου πέρα από το να τρολάρεις στο ίντερνετ."

   Να το το τσογλανάκι, στο στοιχείο του, δεν κρατήθηκε. "Φαίνεται μαλακισμένο δεν έφαγες όσο ξύλο έπρεπε από τον μπαμπά για να μάθεις να μην μιλάς στους πολύ μεγαλύτερούς σου όπως στους συνομηλίκους σου, άντε για ύπνο τώρα μην σου τις βρέξω εγώ στο κώλο και να είσαι σίγουρο μαλακισμένο κωλοπαιδάκι ότι έχω την ηλικία του πατέρα σου."

   Θυμάσαι που σε είπα απόβρασμα και ον χωρίς τιμή; Ναι, ακόμα εμμένω σε αυτό. Γιατί τα σχόλια σου δείχνουν πραγματικά το διανοητικό σου επίπεδο και την ηλικία σου! Αν ήσουν όντως 50 χρονών, θα διαφωνούσες και θα επέμενες στη θέση σου κανονικά, ακόμα και αν συνέχιζα να διαφωνώ, όχι να βρίζεις αμυντικά σαν αυτιστικό! Δεν είσαι 50 χρονών, αλλά ένας αξιολύπητο 20χρονο μουνόσπερμα! Γιατί θα σου πω κάτι: ένας πενηντάχρονος που συζητά ανθρωπολογία δεν βρίζει έτσι:

   "Να το το τσογλανάκι, στο στοιχείο του, δεν κρατήθηκε. Φαίνεται μαλακισμένο δεν έφαγες όσο ξύλο έπρεπε από τον μπαμπά για να μάθεις να μην μιλάς στους πολύ μεγαλύτερούς σου όπως στους συνομηλίκους σου, άντε για ύπνο τώρα μην σου τις βρέξω εγώ στο κώλο και να είσαι σίγουρο μαλακισμένο κωλοπαιδάκι ότι έχω την ηλικία του πατέρα σου."

   ειλικρινά έδειξες ότι δεν έχεις ούτε την αυτοσυγκρατησία ενός μεγάλου! Είσαι ένας 20χρονος που προσποιείται ότι είναι δήθεν 50χρονος για να έχεις έναν υποτιθέμενο βαθμό κύρους. Αλλά με αυτές τις βρισιές κυριολεκτικά πρόδωσες την ηλικία σου. Όσο για το μέρος που έλεγες ότι έβρισα πρώτος, σε έβρισα μόνο με το επίθετο "ανόητος" όταν μου είπες το έκτρωμα του ότι οι Saharid είναι περισσότεροι από τους Νορδικούς. Και αυτό είναι όντως ανόητο! Σοβαρά τσιτώθηκες επειδή σε είπα ανόητο; Ένας 50χρονος θα το προσπέρναγε και δεν θα κατέφευγε σε έκρηξη θυμού, όπως εσένα αγαπητέ μου """50χρονε""" (aka 20χρονε). Και, ακόμα πιστεύεις ότι οι Saharid:

   http://img.photobucket.com/albums/v133/evan1211/Saharidpossibilities.jpg

   είναι πιο συχνοί από τους Νορδικούς; Όντως δεν πας καλά...

   Διαγραφή
  60. Ρε υποκριτικό κωλόπαιδο, μέχρι και αυτά παραφράζεις; Ποιόν νομίζεις ότι κοροϊδεύεις, εμένα ή κάποιον άλλον; Τέτοια υποκριτική συμπεριφορά μόνο υποκριτικά καπριτσιόζικα κοριτσάκια έχουν.

   Εσύ άρχισες να βρίζεις λέγοντας αυτά:

   Ανώνυμος1 Αυγούστου 2018 - 10:44 μ.μ.

   "Όσο για εμένα αν καθοδηγούμαι από κάποιον μεγαλύτερο, είσαι ηλίθιος;

   Αντίο και στα τσακίδια!"

   Και σου απάντησα στο τέλος:

   "Τι απαντάς συνέχεια αφού έχεις άδικο και λες μπούρδες βρε πιτσιρίκο, δεν είμαι ούτε 20 ούτε 25 χρονών αλλά πολύ μεγαλύτερος και ούτε πουλάω μαγκιές, εσύ με έβρισες πρώτος και κάνεις τον ανήξερο ενώ συνεχίζεις να βρίζεις!

   Είσαι μωρός ακόμα και προσπαθώντας να κάνεις τον έξυπνο αυτογελοιοποιείσαι πιτσιρίκο.

   Μην μου γράφεις άλλο, γιατί από εδώ και εμπρός θα σε γράψω. Πήγαινε να μάθεις πως πρέπει να συμπεριφέρεσαι και μετά ανοίγεις συζητήσεις."

   http://fyletika.blogspot.com/2018/07/lundman.html

   "Όσο για το μέρος που έλεγες ότι έβρισα πρώτος, σε έβρισα μόνο με το επίθετο "ανόητος" όταν μου είπες το έκτρωμα του ότι οι Saharid είναι περισσότεροι από τους Νορδικούς."

   Ρε υποκριτικό ψευτάκο, σου έδειξα που και πως έβρισες πρώτος, όσο για το σχόλιο για τους Σαχαρικούς το έκανε ο διαχειριστής και όχι εγώ και αυτό το ξέρεις πολύ καλά γιατί δεν είπες "είσαι ανόητος" αλλά "ΕΙΝΑΙ ανόητος".

   "Είναι ανόητος!!! Για ποιον λόγο να το πιστεύει αυτό; Όλοι, μα κυριολεκτικά όλοι, λένε το αντίθετο και φαίνεται." Απαντώντας στον ίδιο: "Οι Νορδικοί στην Ελλάδα είναι ελάχιστοι και μάλιστα λιγότεροι ακόμα και από τους Νοτιομεσογειακούς (Saharid)."

   http://fyletika.blogspot.com/2018/07/lundman.html

   "Δεν είσαι 50 χρονών, αλλά ένας αξιολύπητο 20χρονο μουνόσπερμα! Γιατί θα σου πω κάτι: ένας πενηντάχρονος που συζητά ανθρωπολογία δεν βρίζει έτσι:"

   Δεν είμαι 50 χρονών αλλά ούτε και 20-25. Το μουνόσπερμα που ξεστομίζεις φά'το και κατάπιε το.

   "Και αυτό είναι όντως ανόητο! Σοβαρά τσιτώθηκες επειδή σε είπα ανόητο;"

   Το ποιος είναι τσιτωμένος και η τσίτα της Τζέιν φαίνεται, όσο για τον ποιον είπες ανόητο το είπαμε κουτοπόνηρο μόμολο.

   Τώρα θα μου πεις γιατί κάθομαι και μιλάω με ένα μαλακισμένο 16χρονο κωλοπαιδάκι στο Φυλετικά που λέει ότι οι Έλληνες είναι κατά το 30τόσο τοις εκατό ξανθοί και Νορδοειδείς, ε συνήθως κάτι μαλακισμένα τα λένε αυτά, όταν ενηλικιωθείτε και χάσετε τον ξανθισμό η καλύτερα τον καστανο-ξανθισμό και τα μαλλιά γίνουν καστανά και μελαχρινά τα ξαναλέμε.

   Διαγραφή
  61. "Ναι δεν έκανε αναφορά σε εφήβους, παιδιά, μωρά και έμβρυα γιατί και αυτός αναξιόπιστος είναι όπως λες εδώ: "Είναι ανόητος!!! Για ποιον λόγο να το πιστεύει αυτό; Όλοι, μα κυριολεκτικά όλοι, λένε το αντίθετο και φαίνεται." Απαντώντας στον ίδιο: "Οι Νορδικοί στην Ελλάδα είναι ελάχιστοι και μάλιστα λιγότεροι ακόμα και από τους Νοτιομεσογειακούς (Saharid)."

   Όταν λέω ότι ο διαχειριστής παρέλειψε τις μετρήσεις των ανηλίκων:

   "Οι μισοί που μου παρέθεσες προηγουμένως ήταν σωστοί, μόνο που ο διαχειριστής του ιστολογίου παρέλειψε τα ποσοστά ανοιχτοχρωμίας των ανηλίκων από τις έρευνες των Körner και Duckworth, οι οποίοι έλαβαν υπ'όψιν τους όλο το σύνολο στις μετρήσεις τους, και ενήλικες και ανήλικους. Γιατί συνολικά οι Λάκωνες, ενήλικες και ανήλικοι, είναι κατά 35-38% ανοιχτομάλληδες σύμφωνα με τον Körner, και οι Κρητικοί, πάλι ενήλικες και ανήλικοι, είναι κατά το 1/3 ανοιχτομάλληδες, σύμφωνα με τον Duckworth. Αλλά ο διαχειριστής δεν κάνει αναφορά σε αυτά τα συμπεράσματα."

   είναι επειδή πρώτον, ο Körner , στο έργο του, "Bericht über rassenkundliche Untersuchungen in Lakonien als Beitrag zu einer Rassenkunde Griechenlands", το έργο γύρω από το οποίο λες ότι δεν συμπεριέλαβε ανηλίκους, πώς γίνεται στην αρχή της έρευνας να λέει ότι διεξήγε μετρήσεις σε ενήλικες (Erwaschene) και ανήλικους (Minderjährige bis 18 Jähre); Επίσης γιατί δίνει αναλυτικούς πίνακες με το χρώμα των μαλλιών και για τους ανηλίκους και τους ενήλικες στο άρθρο;

   https://3.bp.blogspot.com/-GFz4oWO6x4k/WLNmwVsOHXI/AAAAAAAAG9k/_DNPkF2xonQVtzC7DQYl9xndFMjM6U-4ACLcB/s1600/lakonien%2Bhaar.jpg

   Ο διαχειριστής αναφέρθηκε όμως μόνο στους ενήλικες, ενώ ο ίδιος ο Körner αναφέρθηκε και στις δύο ηλικιακές ομάδες. Για όνομα του Θεού, υπάρχει ο πίνακας από την έρευνα από πάνω!

   Διαγραφή
  62. Όσο για τον Duckworth, αν δεν αναφέρεθηκε σε ανηλίκους, τότε γιατί στην σελίδα 236 του έργου του για την Κρήτη, Archaeological and Ethnological Researches in Crete", αναφέρονται κάποιες υποθέσεις από τον συνεργάτη του, Charles Howes, για τον χρωματισμό των ανηλίκων;:
   "My census of 2,000 school-children taken throughout the island, whether compared in toto or by eparchies with adults, shows a surprisingly diminished average, 18 per cent. instead of 29 per cent. This striking difference, obtained from figures carefully gathered and compiled, calls for a radical explanation; but, apart from such, is there here a tendency to reversion to type?

   Ορίστε και η σελίδα 236:
   https://ia802707.us.archive.org/BookReader/BookReaderImages.php?zip=/29/items/reportofbritisha11scie/reportofbritisha11scie_jp2.zip&file=reportofbritisha11scie_jp2/reportofbritisha11scie_0398.jp2&scale=2&rotate=0

   Η παράγραφος του Howes, μιλούσε για το αν υπάρχει αντίστροφη τάση ως προς την εξέλιξη του χρωματισμού των ματιών, δηλαδή αν τα μάτια σκουραίνουν με την πάροδο του χρόνου, που είναι το φυσιολογικό, ή αν γίνεται το αντίστροφο, όπου ανοίγουν με την πάροδο του χρόνου. Τελικά, στη σελίδα 251 λέει ότι:

   "To his data of hair colour, and his remark on the absence of red hair, I may add that out of the 2,000 children observed by me, 10 had red hair, and of 2,488 men 11 were red-headed - a proportion of half, and less than half per cent. Also, while the age independence of eye-colour compared with hair-colour is marked, it is not absolute. I could find no change through the periods of adolescence and maturity save one."

   Εδώ ο Howes στην τελευταία πρόταση αναφέρει ότι τελικά δεν παρατήρησε καμία αλλαγή στα χρώματα ματιών και μαλλιών στη μετάβαση ηλικίας, και ότι το ποσοστό 29% ανοιχτών ματιών (29% light eyes) που παρατηρήθηκε στους 2,488 ενήλικες και στους οποίους αναφέρθηκε στη σελ. 236, είναι τελικά το ίδιο στους 2,000 ανήλικους που εξέτασε. Επίσης, υπονοεί ότι συμφωνεί σχετικά με τον Duckworth ως προς τον χρωματισμό των μαλλιών των 104 μαθητών που εξέτασε, αλλά ο Howes λέει ότι στο δείγμα του των 2,000 ανηλίκων και 2,488 ενηλίκων που παρατήρησε ο ίδιος ότι δεν υπήρχαν αλλαγές στο χρώμα των μαλλιών. Με την πρόταση: "I could find no change through the periods of adolescence and maturity save one." ο Howes υπονοεί ότι τα ευρήματα του Duckworth με τους 104 μαθητές και 200 ενήλικες, όπου ο Duckworth βρήκε 55,86% ανοιχτά μαλλιά για τους 104 ανήλικους και 17,9% για τους 200 ενήλικους που εξέτασε, ότι μάλλον δεν είναι τόσο μεγάλη η διαφορά μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων στο δείγμα του των 2,000 ανηλίκων και 2,488 ανδρών.

   Oρίστε η σελ. 251:
   https://ia802707.us.archive.org/BookReader/BookReaderImages.php?zip=/29/items/reportofbritisha11scie/reportofbritisha11scie_jp2.zip&file=reportofbritisha11scie_jp2/reportofbritisha11scie_0413.jp2&scale=2&rotate=0


   Το νόημα είναι, ότι και οι τρεις επιστήμονες, ο Körner, ο Howes και ο Duckworth, έκαναν αναφορές σε παιδιά. Μάλιστα, ο Ηowes εξέτασε ξεχωριστά 2,000 παιδιά, που είναι λίγο λιγότερο σε αναλογία από τους 2,488 ενήλικες που εξέτασε ξεχωριστά! Ο Duckworth εξέτασε 104 μαθητές και 200 ενήλικες. Ο Körner εξέτασε 4-5 φορές μεγαλύτερο αριθμό ανηλίκων από τους 300 ενήλικες στην Λακωνία. Αλλά εσύ, για κάποιον λόγο, θέλεις να αγνοήσεις επίτηδες τα ευρήματα των 3 επιστημόνων των τόσο μεγάλων πληθών ανηλίκων (2,000 ανήλικοι ο Howes, 104 ανήλικοι από τους συνολικά 304 που εξέτασε ο Duckworth, και ο Körner 4-5 φορές μεγαλύτερο αριθμό ανηλίκων από τους 300 ενήλικες που εξέτασε). Όλοι τους έλαβαν υπ'όψιν και τους ανηλίκους και τους ενήλικες. Αλλά εδώ αναφέρεσαι μόνο στους ενήλικες, οι οποίοι καθιστούσαν το μισό από το πλήθος εξετασθέντων των 3 ανθρωπολόγων. Τι να πω! Εγώ λέω ότι επιμένεις ότι οι 3 τους δεν εξέτασαν ανηλίκους γιατί δεν συμφωνούν τα μεγάλα ποσοστά ανοιχτοχρωμίας που βρήκαν στο μεγάλο πλήθος ανηλίκων εξετασθέντων, που τα συμπεριέλαβαν σε αυτά των ενηλίκων, ως σύνολο, με το αφήγημα ότι οι ξανθοί κατά τον Πουλιανό δήθεν είναι 1%!

   Διαγραφή
  63. "Γεμάτα από βαφές μαλλιών είναι όλα τα supermarket σε όλη την Πελοπόννησο, ήθελα να ήξερα ποιες τα χρησιμοποιούν... μιλάμε μας δουλεύεις κανονικά."

   Ηλεία Πελοποννήσου, φυσικές ξανθές, πλατινέ...

   http://www.patrisnews.com/nosokomio-amaliadas-stirixi-stis-gynekes-roma/
   http://www.patrisnews.com/dimos-pyrgou-diktyo-meon-ilias-epektinoun-tin-synergasia-stocho-tin-stirixi-perissoteron-gynekon/
   https://ilia24.gr/index.php/d-andrabida-kullini-koinonia/11623-episkepsh-diktyoy-maiwn-nomoy-hleias-sto-dhmarcho-andrabidas-kyllhnhs

   Πρώτον απ'όλα, δεν αναφερόμουν στις πόλεις της επαρχίας αλλά μόνο στην κανονική επαρχία, τα χωριά και τις κωμοπόλεις! Στα χωριά και τις κωμοπόλεις ασχολούνται με την γεωργία και την κτηνοτροφία, νομίζεις σοβαρά ότι θα καλλωπιστούν; Δεύτερον, μου άρεσε πώς λες ότι όλες όσες τα βάφουν ξανθά τα βάφουν σκουρόξανθα ενώ στις εικόνες ΟΛΕΣ τα έχουν κάνει πλατινέ! Και δεν είναι όλες οι ξανθές βαμμένες εκεί πέρα

   Σε αυτή τη φωτογραφία:
   http://www.patrisnews.com/wp-content/uploads/2018/04/ROMA-1.jpg

   από τις 4 Ελληνίδες αριστερά στην εικόνα, η 3η είναι ΦΥΣΙΚΗ ξανθιά, αλλά από τις ρίζες των τριχών της έχει σκουρόξανθα μαλλιά. Δεν είναι και όλες βαμμένες εκεί πέρα. Επίσης, η 2η ενώ δεν είναι φυσική ξανθιά, έχει ανοιχτά μάτια παρά ταύτα.


   "Είσαι η γελοιότητα προσωποποιημένη, όντως."

   Ουάουου, προσπαθείς να το παίξεις μάγκας σε έναν 16χρονο αντί να δείξεις ανωτερότητα. Μπράααααβο.... Όσο για τα σχόλια μου από το άλλο άρθρο που χρησιμοποιείς για να δείξεις δήθεν ότι είμαι "γελοίος", εντάξει, παραδεχούμενως, έκανα λάθος μόνο για τον Coon. Αλλά για τον Ripley, τον οποίο προσπάθησες να τον βγάλεις Νορδικιστή από το τίποτα και για τα ποσοστά ανοιχτοχρωμίας, για τους Αλβανούς και τους Βούλγαρους οι οποίοι δεν είναι πιο ανοιχτόχρωμοι από τους Έλληνες και το λέει οποιοσδήποτε σε αυτό το ιστολόγιο αν είναι να σχολιάσει για τους Αλβανούς ή τους Βούλγαρους και για το ότι οι Μακεδόνες είναι πιο ανοιχτόχρωμοι από τι λέει ο Πουλιανός δεν είναι γελοιότητες. Στην πραγματικότητα, ακόμα και οι Hasluck και Morant για την Μακεδονία, όπου στην έρευνα είναι 6 πληθυσμοί (αν και οι 3 είναι Ελληνικοί πληθυσμοί, αφού οι ελληνόφωνοι Μουσουλμάνοι είναι εξισλαμισμένοι Έλληνες και οι Βλάχοι θεωρούνται Έλληνες μετά από 1,600 χρόνια στην Ελλάδα) λένε ότι οι μελαχρινοί στους Έλληνες είναι 85% αφήνοντας ένα 15% ξανθούς, πολύ μακριά από το 1% του Πουλιανού! Και για το τελευταίο που λέω ότι κατάγομαι από την Πελοπόννησο, ναι, κατάγομαι από εκεί, και συγκεκριμένα από τον δήμο Φολόης του νομού Ηλείας! Και οι φωτογραφίες με τις γυναίκες που έστειλες από τον νομό Ηλείας δεν είναι αντιπροσωπευτικές! Οι περισσότεροι μένουν στην επαρχία, αφού από τους 160,000 κατοίκους του νομού, μόνο οι 24,000 μένουν στον Πύργο και 15,000 στην Αμαλιάδα! Και για τις γυναίκες στα χωριά και τις κωμοπόλεις, καμία σχεδόν δεν βάφει τα μαλλιά της, και αυτές οι λίγες που τα βάφουν, τα βάφουν στο φυσικό τους χρώμα που είναι τις περισσότερες φορές, μάντεψε, το καστανό! Υπάρχει και ένας μικρότερος αριθμός που έχουν φυσικά ξανθά μαλλιά και τα βάφουν σε αυτό το χρώμα. Εδώ μιλάμε για 50άρες και 60άρες, οι οποίες δεν βάφουν τα μαλλιά τους άλλο χρώμα από το φυσικό τους, εν αντιθέσει με τις νέες, στις οποίες εσύ αναφέρεσαι. Εγώ αναφέρομαι μόνο στις λιγοστές μεγάλες που τα βάφουν στο φυσικό τους χρώμα.

   Διαγραφή
  64. "Νορδιστάκος της κακιάς ώρας είσαι και όποιος μιλάει μαζί σου χάνει την ώρα του!"

   Και εσύ είσαι Μεντιτερανιστής αν το πάμε έτσι. Από τους 10 που μου έστειλες πριν, όλοι τους έλεγαν 10-15% ανοιχτά μαλλιά στους ενήλικες [von Luschan 10,4% ανοιχτά μαλλιά για τους Κρητικούς ενήλικες, Duckworth 17,9% για τους 104 ενήλικες που εξέτασε, ο Körner 22% για τους 300 Λάκωνες ενήλικες και ο Howes, αν λάβουμε υπ'όψιν την παρατήρηση του για τον Duckworth, ότι η διαφορά στα ποσοστά ανοιχτών μαλλιών δεν είναι τόσο μεγάλη, τότε ένα 23-25% ανοιχτά μαλλιά για τους Κρητικούς (τα fair είναι τα ανοιχτά και κανονικά ξανθά και τα light brown είναι τα σκουρόξανθα και καστανόξανθα μαλλιά και διαφοροποιούνται από τα brown που είναι τα ανοιχτά και απλά καστανά), ο Schiff 10-15% ανοιχτά μαλλιά για τους Μανιώτες και 11% για τους Κρητικούς στην έρευνα του και οι Hasluck & Morant 15% ανοιχτά μαλλιά για τους Μακεδόνες] και 50-70% ανοιχτά μαλλιά για τους ανηλίκους (55,86% ο Duckworth στους 104 μαθητές που εξέτασε, το ίδιο σχεδόν ποσοστό ο Howes στους 2,000 ανηλίκους που εξέτασε και αυτός, 70% ο Körner στον αριθμό ανηλίκων που εξέτασε στην Λακωνία). Αλλά ναι, πες με Νορδικιστή, ενώ υπάρχουν τα ποσοστά αναλυτικά στις έρευνες που βρίσκονται σε λήμματα PDF στα άρθρα του ιστολογίου... Τι να πω...   "Ρε υποκριτικό κωλόπαιδο, μέχρι και αυτά παραφράζεις; Ποιόν νομίζεις ότι κοροϊδεύεις, εμένα ή κάποιον άλλον; Τέτοια υποκριτική συμπεριφορά μόνο υποκριτικά καπριτσιόζικα κοριτσάκια έχουν."

   Ναι, ναι είσαι "μάγκας", το καταλάβαμε...   "Εσύ άρχισες να βρίζεις λέγοντας αυτά:"

   Ανώνυμος1 Αυγούστου 2018 - 10:44 μ.μ.

   "Όσο για εμένα αν καθοδηγούμαι από κάποιον μεγαλύτερο, είσαι ηλίθιος;"

   Ναι, τελικά δεν έχεις αυτοσυγκρατησία. Αν είναι να τσιτώνεσαι από μία ελαφρά βρισιά, τότε εντάξει, είσαι μέγιστο 20 χρονών.


   "Ρε υποκριτικό ψευτάκο, σου έδειξα που και πως έβρισες πρώτος, όσο για το σχόλιο για τους Σαχαρικούς το έκανε ο διαχειριστής και όχι εγώ και αυτό το ξέρεις πολύ καλά γιατί δεν είπες "είσαι ανόητος" αλλά "ΕΙΝΑΙ ανόητος"."

   Σοβαρά, με λες υποκριτή επειδή αντί για "είναι", ξέχασα ένα γράμμα και έγραψα "είσαι". ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ, δεν παίζεσαι! Φυσικά και θυμάμαι ότι το σχόλιο για τους Σαχαρικούς το έκανε ο διαχειριστής, αλλά εσύ τσιτώνεσαι επειδή έκανα ένα ορθογραφικό λάθος ενός γράμματος και νομίζεις ότι δεν απευθύνομαι στο σχόλιο του διαχειριστή; Είσαι άθλιος τελικά.


   "Δεν είμαι 50 χρονών αλλά ούτε και 20-25. Το μουνόσπερμα που ξεστομίζεις φά'το και κατάπιε το."

   Αυτή την ομορφιά είχες πει σε αυτό το άρθρο:
   (http://fyletika.blogspot.com/2018/07/lundman.html )

   "Να το το τσογλανάκι, στο στοιχείο του, δεν κρατήθηκε. Φαίνεται μαλακισμένο δεν έφαγες όσο ξύλο έπρεπε από τον μπαμπά για να μάθεις να μην μιλάς στους πολύ μεγαλύτερούς σου όπως στους συνομηλίκους σου, άντε για ύπνο τώρα μην σου τις βρέξω εγώ στο κώλο και να είσαι σίγουρο μαλακισμένο κωλοπαιδάκι ότι έχω την ηλικία του πατέρα σου."

   Η ηλικία του πατέρα μου είναι 50 χρονών. Και είπες ευθύς, ότι έχεις την ηλικία του πατέρα μου, που είναι 50 χρονών. Παλιοψεύτη! Είσαι όντως μουνόσπερμα!


   "Είσαι μωρός ακόμα και προσπαθώντας να κάνεις τον έξυπνο αυτογελοιοποιείσαι πιτσιρίκο."

   "Μην μου γράφεις άλλο, γιατί από εδώ και εμπρός θα σε γράψω. Πήγαινε να μάθεις πως πρέπει να συμπεριφέρεσαι και μετά ανοίγεις συζητήσεις."

   Δεν κάνω τον έξυπνο. Απλά διαβάζω και αναλύω τα άρθρα και τα λήμματα για τις αρχικές έρευνες που περιλαμβάνονται σε αυτά.


   Και ούτε εσύ να ξαναγράψεις! Ειλικρινά προσπαθείς με απέλπιδες προσπάθειες να καταρρίψεις τα επιχειρήματα μου χωρίς αποτέλεσμα! Έληξε το θέμα. Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε.

   Διαγραφή
  65. "Είσαι όντως μουνόσπερμα!"

   Άμα σου γαμήσω ανήλικο πουστάκι το μουνί της πουτάνας που σε πέταγε μετά θα δούμε ποιος είναι το μουνοσπέρμα. Δεν σου είπα μωρή ανήλικη γαμιόλα ότι πριν ανοίξεις δημόσιες συζητήσεις πρέπει πρώτα να μάθεις να μιλάς και μετά να ανοίγεις την κωλοτρυπίδα σου που λες στόμα;

   Όσο για το ότι και εγώ βρίζω, εσύ χρησιμοποιείς αυτό το λεξιλόγιο και αναγκάζεις και εμένα να μιλήσω έτσι.

   Καθόλου επιχειρήματα δεν έχεις, δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν τα ανοιχτά μαλλιά παιδιών και νέων στην φυλετική ταξινόμηση γιατί οι ανήλικοί δεν έχουν λάβει ακόμη την πλήρη μορφή τους και οι ανοιχτοχρωμία φεύγει με την ενηλικίωση. Τα ανοιχτά μαλλιά των νέων είναι παροδικό γνώρισμα. Για αυτό όλες οι φωτογραφίες Ανθρωπολόγων δείχνουν ενήλικες.

   Και του Сoon: https://www.theapricity.com/snpa/troephotos.htm

   Μόνο στην φαντασία σου οι ενήλικοι με πλήρως εξελιγμένα τα ανθρωπολογικά τους γνωρίσματα είναι ξανθοί και το ότι πολλές γυναίκες είναι ξανθές είναι λόγο βαμμένων μαλλιών.

   Πελοποννήσιοι.
   https://www.google.gr/search?biw=1280&bih=751&tbm=isch&sa=1&ei=3QORW5StBsbSrgSqi6OQCA&q=%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B9+%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82&oq=%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B9+%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82&gs_l=img.3...10363.17926.0.18496.26.24.0.0.0.0.486.3213.0j11j2j0j2.15.0....0...1c.1.64.img..13.2.918...35i39k1j0i24k1.0.nibGpFu1YpM

   Άρης Πουλιανός - Πελοποννήσιοι.

   Άνδρες

   Χρώμα τριχών κεφαλής(κλίμακα Φίσσερ)

   Πολύ Μαύρο 3,89%
   Μαύρο 79,34%
   Καστανό 16,22%
   Ξανθό 0,55%
   Πολύ ξανθό 0,00%
   Κοκκινομάληδες 0,00%

   Γυναίκες

   Πολύ Μαύρο 5,13%
   Μαύρο 80,34%
   Καστανό 11,11%
   Ξανθό 3,41%
   Πολύ ξανθό 0,00%
   Κοκκινομάλες 0,77%

   Τα "Μαύρα" είναι στην κλίμακα τα 4-5(δηλαδή σκούρα καστανά).

   Τα "Καστανά" είναι τα 6-8(δηλαδή καστανά, καστανοκόκκινα και ανοιχτοκάστανα). ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ 16,22% ΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ 11,11% ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ.

   Τα "Ξανθά" τα 9-12(δηλαδή ανοιχτά καστανά που κάποιες φορές έχουν κόκκινες αποχρώσεις και κάποιοι ανθρωπολόγοι τα αποκαλούν και σκούρα ξανθά και τα χρυσά ξανθά). ΑΥΤΑ ΤΑ "ΞΑΝΘΑ" 9-12 ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ 0,55% ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ 3,41% ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ(ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ 26, ΔΗΛΑΔΗ TΑ "dark ash-blond / some anthropologists call it lightbrown also")

   Τα "Πολύ Ξανθά" δεν υπάρχουν στην Πελοπόννησο.

   Σελίδες 108, 112.

   https://issuu.com/stampalia/docs/katagogh_ellhnon/9

   Fischer–Saller scale
   https://en.wikipedia.org/wiki/Fischer%E2%80%93Saller_scale


   "Ο Πουλιανός είναι Μεντιτερανιστής"

   Όχι εσύ απλώς είσαι Μαλάκας!


   Tito Korner - Πελοπόννησος

   "Το χρώμα των μαλλιών κατανέμεται με την κλίμακα Fischer-Saller. Κάνοντας την αντιστοίχιση, στους ενήλικες έχουμε τα εξής:"

   πολύ ξανθό 1% - ξανθό 2,6% - ανοιχτό καστανό 17,7% - σκούρο καστανό/μαύρο 78,7%

   "Παρατηρούμε ότι κυριαρχεί το σκούρο χρώμα μαλλιών, με μια μειοψηφία ανοιχτού καστανού."

   http://fyletika.blogspot.com/2017/02/blog-post_28.html


   Ξέρω, ξέρω... τα μωρά είναι κατάξανθα...


   Γιατί πρέπει να στέλνω τα ίδια πράγματα από 2 φορές;

   Διαγραφή
  66. "Σοβαρά, με λες υποκριτή επειδή αντί για "είναι", ξέχασα ένα γράμμα και έγραψα "είσαι". ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ, δεν παίζεσαι! Φυσικά και θυμάμαι ότι το σχόλιο για τους Σαχαρικούς το έκανε ο διαχειριστής, αλλά εσύ τσιτώνεσαι επειδή έκανα ένα ορθογραφικό λάθος ενός γράμματος και νομίζεις ότι δεν απευθύνομαι στο σχόλιο του διαχειριστή; Είσαι άθλιος τελικά."

   Τι είναι αυτά που λες ρε ηλίθιο, έχεις καμία επαφή με τον εγκέφαλό σου;

   Αυτά είπες:

   "Είναι ανόητος!!! Για ποιον λόγο να το πιστεύει αυτό; Όλοι, μα κυριολεκτικά όλοι, λένε το αντίθετο και φαίνεται." Απαντώντας στον ίδιο: "Οι Νορδικοί στην Ελλάδα είναι ελάχιστοι και μάλιστα λιγότεροι ακόμα και από τους Νοτιομεσογειακούς (Saharid)."

   http://fyletika.blogspot.com/2018/07/lundman.html

   "Όσο για το μέρος που έλεγες ότι έβρισα πρώτος, σε έβρισα μόνο με το επίθετο "ανόητος" όταν μου είπες το έκτρωμα του ότι οι Saharid είναι περισσότεροι από τους Νορδικούς."

   Δεν είπες εμένα ηλίθιο αλλά τον διαχειριστή και δεν είπα εγώ ότι οι Σαχαρικοί είναι περισσότεροι από τους Νορδικούς, αλλά αυτός, εγώ απλώς έβαλα την φράση του και μάλιστα πρόσθεσα αυτό: "Όσων αφορά τον διαχειριστή, ότι υπερβάλει σε διάφορα σχόλια και αναρτήσεις είναι γνωστό, αλλά από την άλλη έχει απόλυτο δίκιο να λέει ότι οι Νορδικοί είναι σχεδόν ανύπαρκτοι αριθμητικά στην Ελλάδα."

   Το οποίο το ξαναεπανέλαβε πριν 4 μέρες.

   Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2018

   "Όπως θα διαπιστώσετε βλέποντας τις φωτογραφίες, οι Νορδικοί είναι ανύπαρκτοι στην Ελλάδα."

   http://fyletika.blogspot.com/2018/09/schulz.html

   Δεν σε είπα υποκριτή για αυτό αλλά γιατί κάνεις την αθώα περιστερά ενώ εσύ άρχισες να με βρίζεις πρώτος λέγοντάς με ηλίθιο και να πάω στα τσακίδια επειδή σου είπα ότι κάποιος μεγαλύτερος σου πρέπει να σε καθοδηγεί σε αυτά που γράφεις.

   Τελικά δεν πρέπει να είσαι υποκριτάκος, αλλά βλαμμένο.

   "Αλλά ο διαχειριστής δεν κάνει αναφορά σε αυτά τα συμπεράσματα"

   Καλά κάνει, σιγά να μην βάλει μέσα παιδιά και βρέφη.

   "Η ηλικία του πατέρα μου είναι 50 χρονών. Και είπες ευθύς, ότι έχεις την ηλικία του πατέρα μου, που είναι 50 χρονών. Παλιοψεύτη!"

   Τι λες βρε μαλακισμένο, που να ξέρω εγώ ποια είναι η ηλικία του πατέρα σου; Που λέει ο λόγος έχω την ηλικία του πατέρα σου. Δεν είπα ποτέ ότι είμαι 50 ούτε ότι ήξερα την ηλικία του πατέρα σου.

   "Και ούτε εσύ να ξαναγράψεις!"

   Άσε ρε μαλακισμένο που θα μου πεις και τι θα κάνω!

   Διαγραφή
  67. "Άμα σου γαμήσω ανήλικο πουστάκι το μουνί της πουτάνας που σε πέταγε μετά θα δούμε ποιος είναι το μουνοσπέρμα. Δεν σου είπα μωρή ανήλικη γαμιόλα ότι πριν ανοίξεις δημόσιες συζητήσεις πρέπει πρώτα να μάθεις να μιλάς και μετά να ανοίγεις την κωλοτρυπίδα σου που λες στόμα;"

   Τι ομορφιές βγαίνουν από το στόμα σου και τι καλύτερη απόδειξη από την ηλικία σου και το διανοητικό σου επίπεδο... Εσύ είσαι τόσο μεγάλο απόβρασμα που αντί να βρίσεις τουλάχιστον εμένα κατά αποκλειστικότητα, βρίζεις μέλη της οικογένειας μου! Είσαι απόβρασμα και τα λεγόμενα σου από πάνω το αποδεικνύουν στην καλύτερη μορφή του.


   "Όσο για το ότι και εγώ βρίζω, εσύ χρησιμοποιείς αυτό το λεξιλόγιο και αναγκάζεις και εμένα να μιλήσω έτσι."

   Ναι, στο προηγούμενο άρθρο είχα πει προηγουμένως τον διαχειριστή μόνο ανόητο. Τίποτα παραπάνω. Θα μπορούσες να το προσπεράσεις το σχόλιο για τον διαχειριστή και να επικεντρωθείς μετέπειτα στην συζήτηση μεταξύ μας. Τόσο δύσκολο πια;


   "Καθόλου επιχειρήματα δεν έχεις, δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν τα ανοιχτά μαλλιά παιδιών και νέων στην φυλετική ταξινόμηση γιατί οι ανήλικοί δεν έχουν λάβει ακόμη την πλήρη μορφή τους και οι ανοιχτοχρωμία φεύγει με την ενηλικίωση. Τα ανοιχτά μαλλιά των νέων είναι παροδικό γνώρισμα. Για αυτό όλες οι φωτογραφίες Ανθρωπολόγων δείχνουν ενήλικες."

   Charles Howes:
   "My census of 2,000 school-children taken throughout the island, whether compared in toto or by eparchies with adults, shows a surprisingly diminished average, 18 per cent. instead of 29 per cent. This striking difference, obtained from figures carefully gathered and compiled, calls for a radical explanation; but, apart from such, is there here a tendency to reversion to type?"

   Αναφέρεται σε 2,000 ανηλίκους. Και δεν είναι μεγάλη διαφορά αθροιστικά από τους 2,488 ενηλίκους που εξέτασε σε σύγκριση.


   Wynfrid Duckworth:
   104 μαθητές από τα χωριά Βώροι και Παλαίκαστρο και 200 ενήλικες από όλη τη Κρήτη. Τα ποσοστά χρωματισμού ματιών και μαλλιών και των δύο ηλικιακών ομάδων λήφθηκαν υπ'όψιν.


   Tito Körner:
   300 ενήλικες και 4-5 φορές μεγαλύτερος αριθμός ανηλίκων εξετάστηκαν στην έρευνα για την Λακωνία. Τα ευρήματα και των δύο ηλικιακών ομάδων συγκεντρώθηκαν για το συνολικό συμπέρασμα.

   Όλοι τους εξέτασαν ανηλίκους, αλλά και πάλι η δικαιολογία "είναι ανθρωπολογικά μη έτοιμοι για να ληφθούν υπ'όψιν" σε κυριαρχεί. Στα παιδιά αλλάζει μόνο ο φυλετικός τύπος σε σημαντικό βαθμό, για αυτό δεν λαμβάνονται υπ'όψιν για τους κεφαλικούς δείκτες ενός πληθυσμού. Μόνον όσον αφορά τους κεφαλικούς δείκτες δεν λαμβάνονται υπ'όψιν. Όμως λαμβάνονται υπ'όψιν για τον χρωματισμό ματιών και μαλλιών ενός πληθυσμιακού συνόλου, γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν αλλάζει καθόλου δραστικά και επίσης επειδή ο χρωματισμός ματιών και μαλλιών δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στον φυλετικό τύπο ενός ατόμου, είτε ενήλικα είτε ανήλικου. Η ανοιχτοχρωμία σε πολλές περιπτώσεις δεν αλλάζει δραστικά με την ενηλικίωση.

   Διαγραφή
  68. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
  69. Πελοποννήσιοι.
   https://www.google.gr/search?biw=1280&bih=751&tbm=isch&sa=1&ei=3QORW5StBsbSrgSqi6OQCA&q=%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B9+%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82&oq=%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B9+%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82&gs_l=img.3...10363.17926.0.18496.26.24.0.0.0.0.486.3213.0j11j2j0j2.15.0....0...1c.1.64.img..13.2.918...35i39k1j0i24k1.0.nibGpFu1YpM

   Πριν (επειδή δεν με ανακατευθύνει σε αυτή την εικόνα) μου έστειλες μία ολόκληρη σελίδα με Πελοποννησίους. Πρώτον, το 60-70% ήταν ηλικιωμένοι! Σε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες όλοι οι απεικονιζόμενοι ήταν εμφανώς ηλικιωμένοι! Δεύτερον, το 30-40% αυτών που είδα (που ήταν πάλι γέροι) είχαν ανοιχτά μάτια. Άρα υπάρχει υποψία ότι μία σχετικά μεγάλη μερίδα από αυτούς θα ήταν ξανθοί.   Άρης Πουλιανός - Πελοποννήσιοι.

   Άνδρες

   Χρώμα τριχών κεφαλής(κλίμακα Φίσσερ)

   Πολύ Μαύρο 3,89%
   Μαύρο 79,34%
   Καστανό 16,22%
   Ξανθό 0,55%
   Πολύ ξανθό 0,00%
   Κοκκινομάληδες 0,00%

   Γυναίκες

   Πολύ Μαύρο 5,13%
   Μαύρο 80,34%
   Καστανό 11,11%
   Ξανθό 3,41%
   Πολύ ξανθό 0,00%
   Κοκκινομάλες 0,77%

   Να σε ρωτήσω ρε φίλος; Κυριολεκτικά νομίζεις θα πιστέψω έναν όπου έλεγε για την ύπαρξη δήθεν του "Αιγιοπιθήκου" και ότι το κρανίο που ανακάλυψε στα Πετράλωνα ήταν 1 εκατομμυρίων χρονών και πάνω; Σοβαρά ρε φίλος;

   Και ο διαχειριστής έκανε μερικά σχόλια ο ίδιος μέσα στο άρθρο του για τον Πουλιανό:

   http://fyletika.blogspot.com/2014/01/blog-post_27.html

   "Επειδή αγνοεί τον κεφαλικό δείκτη, στις φωτογραφίες δίνει πολλούς Αλπικούς μεταξύ των "Αιγιακών"."

   "Το τεράστιο λάθος του Πουλιανού είναι ότι θεωρεί ανοιχτά ότι δεν υπάρχει Αλπικός τύπος!!! Γενικώς έχει μπερδέψει τους φυλετικούς τύπους και τα έχει κάνει τελείως μαντάρα με τις φωτογραφίες. Στους Αιγιακούς βλέπει κανείς βραχυκέφαλους μαζί με δολιχοκέφαλους, ενώ στους Ηπειρωτικούς είναι γεμάτο Αλπικούς και δεν υπάρχει σχεδόν κανένας Διναρικός, ενώ τους περιγράφει ψηλούς με συνήθως γαμψή μύτη!"

   "Το βιβλίο του Πουλιανού είναι ένα μίγμα αληθειών και ψεμάτων. Το βασικότερο σφάλμα του είναι ότι αγνοεί τον κεφαλικό δείκτη ως σημαντικό φυλετικό χαρακτηριστικό, γι΄αυτό και τα έχει κάνει μπάχαλο με τους τύπους. Δεν λαμβάνει υπόψη τους καθιερωμένους φυλετικούς τύπους και εφευρίσκει νέους "τύπους" χωρίς λόγο συσκοτίζοντας την κατά τα άλλα πολύ καλή προσπάθεια. Για παράδειγμα αγνοούνται Αλπικοί και Κρομανοειδείς, που όμως είναι πασίγνωστοι στη βιβλιογραφία. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι χιλιάδες μετρήσεις του Πουλιανού αποτελούν τις μόνες εκτενείς ανθρωπολογικές μετρήσεις στον Ελλαδικό πληθυσμό. Δυστυχώς δεν συνδέθηκαν ικανοποιητικά με τους φυλετικούς τύπους, ώστε να δοθεί ένα ποσοστό κάθε τύπου ανά γεωγραφικό διαμέρισμα και σε όλη την Ελλάδα, κάτι που θα είχε τεράστια σημασία από κάθε άποψη"

   Από τη στιγμή που αγνόησε τον κεφαλικό δείκτη (!), το πιο βασικό για μία ανθρωπολογική έρευνα, που είχε ως αποτέλεσμα να μπερδέψει τους φυλετικούς τύπους και που φαίνεται από τις φωτογραφίες, με συνέπεια να υπάρχουν Αλπικοί μεταξύ των "Αιγιακών", ο οποίος υποτίθεται πώς είναι ο Μεσογειακός, πώς να τον λάβω στα σοβαρά για τον χρωματισμό των ματιών και των μαλλιών;


   "Ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου αφορά στην ανακάλυψη του Αρχανθρώπου στο σπήλαιο των Πετραλώνων στην Χαλκιδική. Ανακαλύφθηκε ένα καλοδιατηρημένο κρανίο το οποίο ο Πουλιανός ισχυρίζεται ότι είναι εκατομμυρίων ετών, αποτελώντας το παλαιότερο αντίστοιχο εύρημα, αποδεικνύοντας έτσι ότι η ανθρωποποίηση συνέβη στη νοτιοανατολική Ευρώπη και όχι στην Αφρική. Πουλιανός εναντίον Δαρβίνου... Άλλοι επιστήμονες αρνήθηκαν το γεγονός, υποστηρίζοντας ότι το εύρημα έχει μικρότερη ηλικία και ότι η μέθοδος χρονολόγησης εφαρμόστηκε λανθασμένα."

   Οι επιστήμονες, όπως αναφέρει ο διαχειριστής τις παρατηρήσεις τους, είπαν ότι το μέγιστο είναι 500-650 χιλιάδες χρόνια. Και πάλι είναι πολύ και δείχνει τη συνέχεια των Ελλήνων.

   Διαγραφή
  70. "Τα "Μαύρα" είναι στην κλίμακα τα 4-5(δηλαδή σκούρα καστανά)."

   "Τα "Καστανά" είναι τα 6-8(δηλαδή καστανά, καστανοκόκκινα και ανοιχτοκάστανα). ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ 16,22% ΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ 11,11% ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ. "

   "Τα "Ξανθά" τα 9-12(δηλαδή ανοιχτά καστανά που κάποιες φορές έχουν κόκκινες αποχρώσεις και κάποιοι ανθρωπολόγοι τα αποκαλούν και σκούρα ξανθά και τα χρυσά ξανθά). ΑΥΤΑ ΤΑ "ΞΑΝΘΑ" 9-12 ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ 0,55% ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ 3,41% ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ(ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ 26, ΔΗΛΑΔΗ TΑ "dark ash-blond / some anthropologists call it lightbrown also")"

   Αγνόησε τους κεφαλικούς δείκτες με αποτέλεσμα να μπερδέψει τους φυλετικούς τύπους. Μπέρδεψε το πιο βασικό απ'όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον πιστέψω για τον χρωματισμό των ματιών και των μαλλιών.

   Και αυτή είναι η διαβάθμιση των αποχρώσεων των μαλλιών σε αυτό το γράφημα:

   https://media.springernature.com/original/springer-static/image/chp%3A10.3920%2F978-90-8686-728-8_2/MediaObjects/978-90-8686-728-8_2_Fig2_HTML.jpg

   http://www.pigmentinternational.com/articles/2017/4/1/images/PigmentInt_2017_4_1_7_208297_t4.jpg

   Η κατηγορία Α είναι τα πολύ ανοιχτά ξανθά (Weissblond). H κατηγορία Β-Ε είναι τα ανοιχτά ξανθά (hellblond). Η κατηγορία F-L είναι τα κανονικά ξανθά (blond). Η κατηγορία Μ-Ο είναι τα σκουρόξανθα-καστανόξανθα μαλλιά (Dunkelblond). H κατηγορία P-T είναι τα ανοιχτά με απλά καστανά (Braun), η κατηγορία U-Y είναι τα σκούρα καστανά και μαύρα (Braunschwartz) και οι δύο κατηγορίες με την λατινική αρίθμηση είναι ως εξής: η κατηγορία I-IV είναι τα κόκκινα μαλλιά (rot) και η κατηγορία V-VI είναι τα πυρόξανθα μαλλιά (rot blond).

   Οι κατηγορίες 9-12 και 26 της παλαιάς κλίμακας αντιστοιχούν στην κατηγορία M-O της καινούριας κλίμακας, που είναι τα σκουρόξανθα-καστανόξανθα (Dunkelblond). H κατηγορία 20-25 αντιστοιχεί στην κατηγορία F-L της καινούριας, που είναι τα κανονικά ξανθά (blond).

   Ο Πουλιανός στις σελ. 108 και 113 λέει ότι η κατηγορία 27-28 της παλαιάς κλίμακας είναι "πολύ μαύρο" αλλά δεν υπάρχει το "πολύ μαύρο. Η κατηγορία 27-28 είναι απλό μαύρο (schwartz). Επίσης λέει ότι η κατηγορία 4-5 είναι μαύρα, ενώ και πάλι δεν ισχύει.(Ξέρω ότι ανέφερες ότι εννοεί σκούρα καστανά, απλά δημιουργεί σύγχυση). Η κατηγορία αυτή είναι σκούρα με μεσαία καστανά (4 -dark brown, 5 - dark brown/brown). Στα γερμανικά είναι: 4-5: braunschwartz. Aυτό που εννοώ είναι ότι όταν ο Πουλιανός λέει "Μαύρο - 4-5" κάνει λάθος, γιατί στην παλαιά κλίμακα Φίσερ, η κατηγορία είναι απλά σκούρα καστανά. Και ακόμα και αν εννοεί τα σκούρα καστανά με τα "μαύρα", δεν πρέπει να τα λέει έτσι γιατί προκαλεί σύγχυση.

   Διαγραφή
  71. Tito Korner - Πελοπόννησος

   "Το χρώμα των μαλλιών κατανέμεται με την κλίμακα Fischer-Saller. Κάνοντας την αντιστοίχιση, στους ενήλικες έχουμε τα εξής:"

   πολύ ξανθό 1% - ξανθό 2,6% - ανοιχτό καστανό 17,7% - σκούρο καστανό/μαύρο 78,7%


   Στο πρωτότυπο έργο του, ο Körner λέει αυτό:

   Haarfarbe der Erwaschene: 1% Weissblond & hellblond, 2,6% blond, 17.7% dunkelblond, 78,7% braun % braunschwartz

   Κατ'εσένα, η λέξη Dunkelblond τι σημαίνει; Dunkel=σκούρος και blond=ξανθός. Σημαίνει κατ'εσένα ανοιχτό καστανό; Εεε; Τα ανοιχτά καστανά σηματοδοτούνται με τον όρο Braun που στην κλίμακα Fischer είναι τα ανοιχτά και απλά καστανά. Τελεία και παύλα.

   https://media.springernature.com/original/springer-static/image/chp%3A10.3920%2F978-90-8686-728-8_2/MediaObjects/978-90-8686-728-8_2_Fig2_HTML.jpg


   "Ξέρω, ξέρω... τα μωρά είναι κατάξανθα..."

   Πολύ μάγκικη ειρωνεία φίλος, αλλά εδώ εξέτασε 4-5 φορές μεγαλύτερο αριθμό ανηλίκων από τους 300 ενηλίκους στους οποίους επικεντρώνεσαι μονάχα. Όσο για πριν που έλεγες ότι οι ανθρωπολόγοι δεν συμπεριλαμβάνουν φωτογραφίες στις έρευνες τους, είναι μόνο για τον φυλετικό τους τύπο και το εύρος του κρανίου. Δεν τις συμπεριλαμβάνουν επειδή σκουραίνουν δραστικά τα μάτια και τα μαλλιά των παιδιών. Δεν τις συμπεριλαμβάνουν επειδή τα κρανία των ανηλίκων δεν έχουν σχηματιστεί ολοκληρωτικά. Μόνο για αυτό. Όχι επειδή σκουραίνουν δραστικά. Δεν παίζει κανέναν ρόλο άλλωστε ο χρωματισμός των ματιών και των μαλλιών στον φυλετικό τύπο.


   "Καλά κάνει, σιγά να μην βάλει μέσα παιδιά και βρέφη."

   Εμμμ, μέχρι 9 εξετάζουν όλοι οι ανθρωπολόγοι. Και ξέρεις ότι είναι και οι έφηβοι, εεε; Να σου πω κάτι... Αν είναι να σκουρύνουν τα μαλλιά κάποιου θα είναι στο 90% των περιπτώσεων μετά τα 13 έτη. Αν κάποιος έχει το ίδιο χρώμα μαλλιών μέχρι τα 16-17 έτη, τότε δεν αλλάξει σχεδόν καθόλου μετά.


   "Τι λες βρε μαλακισμένο, που να ξέρω εγώ ποια είναι η ηλικία του πατέρα σου; Που λέει ο λόγος έχω την ηλικία του πατέρα σου. Δεν είπα ποτέ ότι είμαι 50 ούτε ότι ήξερα την ηλικία του πατέρα σου."

   Είπες αυτό, δεν είπες!:

   Να το το τσογλανάκι, στο στοιχείο του, δεν κρατήθηκε. "Φαίνεται μαλακισμένο δεν έφαγες όσο ξύλο έπρεπε από τον μπαμπά για να μάθεις να μην μιλάς στους πολύ μεγαλύτερούς σου όπως στους συνομηλίκους σου, άντε για ύπνο τώρα μην σου τις βρέξω εγώ στο κώλο και να είσαι σίγουρο μαλακισμένο κωλοπαιδάκι ότι έχω την ηλικία του πατέρα σου."

   Το είπες ξεκάθαρα: "να είσαι σίγουρο μαλακισμένο κωλοπαιδάκι ότι έχω την ηλικία του πατέρα σου". Η ηλικία του πατέρα μου είναι 50 ετών. Εσύ είπες ότι έχεις την ηλικία του πατέρα μου, που είναι 50 ετών. Μην προσπαθείς να καλυφθείς!! Είπες ξεκάθαρα: "να είσαι σίγουρο μαλακισμένο κωλοπαιδάκι ότι έχω την ηλικία του πατέρα σου". Το είπες ή δεν το είπες; ΕΕΕ;
   Μην καλύπτεσαι!

   "Άσε ρε μαλακισμένο που θα μου πεις και τι θα κάνω!"

   Δεν μας παρατάς λέω εγώ κουδουνόφλωρε ψευτόμαγκα! Θες να μου το παίξεις και αρχηγός!

   Διαγραφή
  72. "Τι ομορφιές βγαίνουν από το στόμα σου και τι καλύτερη απόδειξη από την ηλικία σου και το διανοητικό σου επίπεδο... Εσύ είσαι τόσο μεγάλο απόβρασμα που αντί να βρίσεις τουλάχιστον εμένα κατά αποκλειστικότητα, βρίζεις μέλη της οικογένειας μου! Είσαι απόβρασμα και τα λεγόμενα σου από πάνω το αποδεικνύουν στην καλύτερη μορφή του."

   Μα σου είπα βρε μαλακισμένο, όταν βρίζεις θα σε βρίζουν, αυτό που δίνεις αυτό παίρνεις, τι κλαψομουνιάζεις τώρα ρε ηλίθιο μόμολο; Ας μην με έβριζες πρώτος και ας μην συνέχιζες να με βρίζεις να μην τα άκουγες.

   "Ναι, στο προηγούμενο άρθρο είχα πει προηγουμένως τον διαχειριστή μόνο ανόητο. Τίποτα παραπάνω. Θα μπορούσες να το προσπεράσεις το σχόλιο για τον διαχειριστή και να επικεντρωθείς μετέπειτα στην συζήτηση μεταξύ μας. Τόσο δύσκολο πια;"

   Με είπες πρώτος ηλίθιο και να πάω στα τσακίδια, καλά κάνω και σας βρίζω οικογενειακός γιατί όλη η οικογένεια είστε εκεί μαζεμένοι και πετάτε κοτσάνες.

   "Το χρώμα των μαλλιών κατανέμεται με την κλίμακα Fischer-Saller. Κάνοντας την αντιστοίχιση, στους ενήλικες έχουμε τα εξής:

   πολύ ξανθό - ξανθό - ανοιχτό καστανό - σκούρο καστανό/μαύρο
   1% - 2,6% - 17,7% - 78,7%

   Tito Körner:

   300 ενήλικες και 4-5 φορές μεγαλύτερος αριθμός ανηλίκων εξετάστηκαν στην έρευνα για την Λακωνία. Τα ευρήματα και των δύο ηλικιακών ομάδων συγκεντρώθηκαν για το συνολικό συμπέρασμα."

   Για ενήλικες μιλάμε, μόνο αυτοί μετράνε.

   Το χρώμα των μαλλιών κατανέμεται με την κλίμακα Fischer-Saller. Κάνοντας την αντιστοίχιση, στους ενήλικες έχουμε τα εξής:

   πολύ ξανθό - ξανθό - ανοιχτό καστανό - σκούρο καστανό/μαύρο
   1% - 2,6% - 17,7% - 78,7%

   Η κατανομή του χρώματος των μαλλιών δίνεται και στο παρακάτω γράφημα. Στην πρώτη στήλη δίνονται τα παιδιά έως 10 ετών, στη δεύτερη στήλη από 10 έως 18 και στην τρίτη στήλη, που παρουσιάζει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, οι ενήλικες. Παρατηρούμε ότι κυριαρχεί το σκούρο χρώμα μαλλιών, με μια μειοψηφία ανοιχτού καστανού.

   https://3.bp.blogspot.com/-GFz4oWO6x4k/WLNmwVsOHXI/AAAAAAAAG9k/_DNPkF2xonQVtzC7DQYl9xndFMjM6U-4ACLcB/s320/lakonien%2Bhaar.jpg

   http://fyletika.blogspot.com/2017/02/blog-post_28.html

   Διαγραφή
  73. "Όλοι τους εξέτασαν ανηλίκους, αλλά και πάλι η δικαιολογία "είναι ανθρωπολογικά μη έτοιμοι για να ληφθούν υπ'όψιν" σε κυριαρχεί. Στα παιδιά αλλάζει μόνο ο φυλετικός τύπος σε σημαντικό βαθμό, για αυτό δεν λαμβάνονται υπ'όψιν για τους κεφαλικούς δείκτες ενός πληθυσμού. Μόνον όσον αφορά τους κεφαλικούς δείκτες δεν λαμβάνονται υπ'όψιν. Όμως λαμβάνονται υπ'όψιν για τον χρωματισμό ματιών και μαλλιών ενός πληθυσμιακού συνόλου, γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν αλλάζει καθόλου δραστικά και επίσης επειδή ο χρωματισμός ματιών και μαλλιών δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στον φυλετικό τύπο ενός ατόμου, είτε ενήλικα είτε ανήλικου. Η ανοιχτοχρωμία σε πολλές περιπτώσεις δεν αλλάζει δραστικά με την ενηλικίωση."

   Ξανά.

   "Όπως είναι λογικό το χρώμα μαλλιών στα παιδιά είναι πιο ανοιχτό από ότι στους ενήλικες."

   http://fyletika.blogspot.com/2015/10/blog-post_7.html

   "Οι ανθρωπολόγοι θεωρούν ότι η άριστη ηλικία για φυλετική ταξινόμηση είναι μετά την ενηλικίωση και πριν το γήρας, δηλαδή από ηλικία 18 έως περίπου 50 ετών."

   http://fyletika.blogspot.com/2013/10/blog-post_18.html

   Παιδική ξανθότητα

   Blond hair is most common in light-skinned infants and children,[39] so much so that the term "baby blond" is often used for very light colored hair. Babies may be born with blond hair even among groups where adults rarely have blond hair, although such natural hair usually falls out quickly. Blond hair tends to turn darker with age, and many children's blond hair turns light, medium, dark brown or black before or during their adult years.[39] Because blond hair tends to turn brunette with age, natural blond hair is rare in adulthood;[40][41] according to the sociologist Christie Davies, only around five percent of adults in Europe and North America are naturally blond.[40] A study conducted in 2003 concluded that only four percent of American adults are naturally blond.[41] Nonetheless, a significant majority of Caucasian women (perhaps as high as three in four) dye their hair blond, a significantly higher percentage than for any other hair color.[40][42]

   https://en.wikipedia.org/wiki/Blond

   Σπανίως οι ενήλικοι έχουν ξανθά μαλλιά, τα οποία όταν τα έχουν ως νεότεροι συνήθως σκουραίνουν σε καστανά(σκούρα ή ανοιχτά) και μαύρα πριν η κατά την ενηλικίωση τους. Επειδή τα ξανθά μαλλιά γίνονται μελαχρινά είναι σπάνια κατά την ενηλικίωση του ανθρώπου. Κατά τον Christie Davies μόνο το 5% των ενήλικων Ευρωπαίων και Βορειοαμερικάνων είναι φυσικοί ξανθοί. Υπάρχει μελέτη του 2003 που λέει ότι μόνο το 4% των ενήλικων Αμερικάνων έχει φυσικά ξανθά μαλλιά. Ένας σημαντικός αριθμός γυναικών, ίσως οι τρεις στις τέσσερις, βάφουν τα μαλλιά τους ξανθά και αυτό το ποσοστό γυναικών που τα βάφει ξανθά είναι σημαντικώς υψηλότερο από οποιοδήποτε άλλο ποσοστό που τα βάφει άλλο χρώμα.

   Το καταλάβαμε;

   Διαγραφή
  74. "Πριν (επειδή δεν με ανακατευθύνει σε αυτή την εικόνα) μου έστειλες μία ολόκληρη σελίδα με Πελοποννησίους. Πρώτον, το 60-70% ήταν ηλικιωμένοι! Σε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες όλοι οι απεικονιζόμενοι ήταν εμφανώς ηλικιωμένοι! Δεύτερον, το 30-40% αυτών που είδα (που ήταν πάλι γέροι) είχαν ανοιχτά μάτια. Άρα υπάρχει υποψία ότι μία σχετικά μεγάλη μερίδα από αυτούς θα ήταν ξανθοί."

   Ο κόσμος έχει μάτια και βλέπει αν είναι ξανθοί ή όχι, γέροι και γριές ή όχι. Εσύ λέγε ότι θέλεις. Ο καθένας μπορεί να γράψει στο google "Πελοποννήσιοι φωτογραφίες" και θα δει αν είναι ξανθοί ή όχι.

   "Να σε ρωτήσω ρε φίλος; Κυριολεκτικά νομίζεις θα πιστέψω έναν όπου έλεγε για την ύπαρξη δήθεν του "Αιγιοπιθήκου" και ότι το κρανίο που ανακάλυψε στα Πετράλωνα ήταν 1 εκατομμυρίων χρονών και πάνω; Σοβαρά ρε φίλος;"

   Ποιος νοιάζεται τι θα πιστέψει ένα Νορδιστικό παιδαρέλι. Ο Πουλιανός εξέτασε πάνω από 6000 χιλιάδες Έλληνες και κανένας σοβαρός επιστήμονας ή ανθρωπολόγος δεν τον αμφισβήτησε ποτέ.

   "Και ο διαχειριστής έκανε μερικά σχόλια ο ίδιος μέσα στο άρθρο του για τον Πουλιανό:

   http://fyletika.blogspot.com/2014/01/blog-post_27.html

   "Επειδή αγνοεί τον κεφαλικό δείκτη, στις φωτογραφίες δίνει πολλούς Αλπικούς μεταξύ των "Αιγιακών"."

   Δεν αγνοεί τον κεφαλικό δείκτη, στις σελίδες 100 και 101 του βιβλίου του υπάρχουν χάρτες γυναικών-ανδρών με τον κεφαλικό δείκτη.

   https://issuu.com/stampalia/docs/katagogh_ellhnon/9

   "Το τεράστιο λάθος του Πουλιανού είναι ότι θεωρεί ανοιχτά ότι δεν υπάρχει Αλπικός τύπος!!! Γενικώς έχει μπερδέψει τους φυλετικούς τύπους και τα έχει κάνει τελείως μαντάρα με τις φωτογραφίες. Στους Αιγιακούς βλέπει κανείς βραχυκέφαλους μαζί με δολιχοκέφαλους, ενώ στους Ηπειρωτικούς είναι γεμάτο Αλπικούς και δεν υπάρχει σχεδόν κανένας Διναρικός, ενώ τους περιγράφει ψηλούς με συνήθως γαμψή μύτη!"

   Για τον Πουλίανό δεν υπάρχει Αλπικός τύπος αλλά Ηπειρωτικός ο οποίος είναι συχνά ανάμικτος με Διναρικό(η ελαφρός κυρτή μύτη πολλών Ηπειρωτών, πλατυϊνία κτλ). Δεν έχει μπερδέψει τους φυλετικούς τύπους, στις φωτογραφίες όντως έχουν γίνει κάποια λάθη αλλά στις πρώτες σελίδες του βιβλίου του δίνει ακριβώς των Μεσογειακό τύπο, τον Ηπειρωτικό(Αλπικο-Διναρικό) και τον Δυτικομακεδονικό(Ανοιχτόχρωμο Μεσογειακό) με φωτογραφίες. Ίσως δεν οφείλεται καν στον ίδιο το μπέρδεμα με τις φωτογραφίες στις σελίδες 121-142 αλλά στον συντάκτη. Αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τις ανθρωπομετρήσεις και τα στατιστικά στοιχεία.

   "Για παράδειγμα αγνοούνται Αλπικοί και Κρομανοειδείς, που όμως είναι πασίγνωστοι στη βιβλιογραφία."

   Δεν αγνοούνται Αλπικοί και Κρομανοειδείς, απλά χρησιμοποιεί άλλη τυπολογία ονομάζοντας τους Ηπειρωτικούς, Αλπικο-Διναρικούς και Κρομανοειδείς-Διναρικούς αντίστοιχα.

   "Αξίζει να σημειωθεί ότι οι χιλιάδες μετρήσεις του Πουλιανού αποτελούν τις μόνες εκτενείς ανθρωπολογικές μετρήσεις στον Ελλαδικό πληθυσμό."

   Όντως, είναι αξεπέραστος στις εκτενείς ανθρωπολογικές μετρήσεις στον Ελλαδικό πληθυσμό. Αυτό λέμε και αυτό μας ενδιαφέρει.

   "πώς να τον λάβω στα σοβαρά για τον χρωματισμό των ματιών και των μαλλιών;"

   Τι μας νοιάζει τι θα λάβει και για ποιόν σοβαρά υπόψιν ένα ασόβαρο 16χρονο. Το ότι υπάρχουν κάποια λάθη στην τοποθέτηση των φωτογραφιών δεν ακυρώνει τις ανθρωπομετρήσεις. Όλοι οι Ανθρωπολόγοι έχουν συχνά κάποια λάθη, αυτό δεν ακυρώνει συνολικά τις μελέτες τους κάτι το οποίο το έχει επισημάνει και ο διαχειριστής(το λέει συχνά για τους Νορδιστές Ανθρωπολόγους).

   Διαγραφή
  75. "Οι επιστήμονες, όπως αναφέρει ο διαχειριστής τις παρατηρήσεις τους, είπαν ότι το μέγιστο είναι 500-650 χιλιάδες χρόνια. Και πάλι είναι πολύ και δείχνει τη συνέχεια των Ελλήνων."

   Οι συγκεκριμένοι "επιστήμονες" είναι Αφροκεντριστές, όπως είναι γενικά ο επιστημονικός "anthropologically correct" κόσμος. Εδώ άλλοι επιστήμονες, Ευρωπαϊστές, διαφωνούν και λένε ότι ο Πουλιανός έχει δίκιο και ότι ο Άνθρωπος προήλθε από την Ευρώπη: https://www.google.gr/search?q=humans+came+from+europe&sa=X&ved=0ahUKEwj1xdDaxazdAhXn-yoKHQ0oCMMQ7xYIJCgA&biw=1280&bih=751

   Αυτά είπε ο διαχειριστής για το συγκεκριμένο:

   "Πάντως ο Πουλιανός έκανε μεγάλο αγώνα για την ανάδειξη του ευρήματός του και κατόρθωσε να δημιουργηθεί Άνθρωπολογικό Μουσείο στα Πετράλωνα. Ωστόσο, επειδή μέσω του ευρήματος ισχυρίζεται την συνέχεια των Ελλήνων και την αυτοχθονία τους εδώ και εκατομμύρια χρόνια και οι οποίοι μάλιστα αποτελούν το κέντρο της αρχής της ανθρωπότητας, μπήκε στο μάτι των Σιωνιστών. Τα μασονικά τσιράκια τους και οι σιωνιστικά ελεγχόμενες φυλλάδες επιδόθηκαν σε έναν βρώμικο πόλεμο εναντίον του με σκοπό να τον συκοφαντήσουν, να τον γελοιοποιήσουν και να εμποδίσουν το έργο του."

   Στο μάτι των Αφροκεντριστών Μασόνων Σιωνιστών ο Πουλιανός.

   "Aυτό που εννοώ είναι ότι όταν ο Πουλιανός λέει "Μαύρο - 4-5" κάνει λάθος, γιατί στην παλαιά κλίμακα Φίσερ, η κατηγορία είναι απλά σκούρα καστανά. Και ακόμα και αν εννοεί τα σκούρα καστανά με τα "μαύρα", δεν πρέπει να τα λέει έτσι γιατί προκαλεί σύγχυση."

   Όλοι οι καστανομάλληδες Έλληνες Σλαβόβλαχοι αποκαλούν τους σκουροκαστανομάλληδες "μαυροτσούκαλους", όπως τους αποκαλούν και οι κεντρικοί και βόρειοι Ευρωπαίοι "blackheads" και κανένας Έλληνας δεν λέει ποτέ κανέναν σκουροκαστανομάλλη αλλά μελαχρινό, ο Πουλιανός σε πείραξε; Έχω σκουρακάστανα μαλλιά τα οποία από απόσταση φαίνονται μαύρα, δεν έχω κανένα πρόβλημα να τα πούνε μαύρα η να με πούνε μελαχρινό.

   Ο διαχειριστής είπε και αυτά για τον Πουλιανό:

   Στην πραγματικότητα οι μετρήσεις του Πουλιανού είναι οι πιο πρόσφατες και εκτεταμένες που έχουν γίνει στον Ελλαδικό χώρο.

   Αξίζει να σημειωθεί ότι οι χιλιάδες μετρήσεις του Πουλιανού αποτελούν τις μόνες εκτενείς ανθρωπολογικές μετρήσεις στον Ελλαδικό πληθυσμό.

   κατά τα άλλα πολύ καλή προσπάθεια

   http://fyletika.blogspot.com/2014/01/blog-post_27.html

   Και ευτυχώς ο διαχειριστής έκανε μία καλή διαλογή από τις φωτογραφίες του βιβλίου του για να τις ταξινομήσει στην σωστή τους θέση. Τώρα αν εσύ παίρνεις σοβαρά ή όχι γενικά τις μελέτες του Πουλιανού αυτό είναι κάτι που δεν ενδιαφέρει κανέναν. Άλλωστε όλους σχεδόν τους Ανθρωπολόγους απαξιώνεις και αμφισβητείς βασιζόμενος σε κάποιες δικαιολογίες και σε ορισμένα λάθη τους εδώ και εκεί.

   Διαγραφή
  76. "Κατ'εσένα, η λέξη Dunkelblond τι σημαίνει; Dunkel=σκούρος και blond=ξανθός. Σημαίνει κατ'εσένα ανοιχτό καστανό; Εεε; Τα ανοιχτά καστανά σηματοδοτούνται με τον όρο Braun που στην κλίμακα Fischer είναι τα ανοιχτά και απλά καστανά. Τελεία και παύλα."

   Dunkelblond σημαίνει και ανοιχτά καστανά και σκούρα ξανθά, δεν βγαίνει συμπέρασμα από αυτό.

   https://en.bab.la/dictionary/german-english/dunkelblond
   https://en.pons.com/translate/german-english/dunkelblond
   https://www.dict.cc/german-english/dunkelblond.html

   Όλοι οι Ανθρωπολόγοι που παραθέτει ο διαχειριστής και ο ίδιος ο διαχειριστής συμφωνούν ότι οι Έλληνες έχουν μόνο κατά 16-17% ανοιχτά καστανά και όχι σκουρόξανθα μαλλιά και ότι οι πιό πολλοί έχουν σκούρα μαλλιά, έτσι μεταφράζει και ο διαχειριστής τον Tito Korner dunkelblond=ανοιχτό καστανό. Εσύ θέλεις να νομίζεις ότι τα ανοιχτά καστανά τα ταξινομούν ως σκούρα καστανά και ότι αυτά που ταξινομούν ως ανοιχτά καστανά είναι στην ουσία σκουρόξανθα, ανεβάζοντας έτσι το ποσοστό των ξανθών όπως σε συμφέρει.

   Ξανά.

   Wynfrid Duckworth - Ελλάδα

   Γενικά φαίνεται ότι οι Έλληνες έχουν ανοιχτό χρώμα δέρματος, μαλλιά καστανά προς μαύρα με μόλις ~3% ξανθούς και ~1% κοκκινομάλληδες.

   http://fyletika.blogspot.com/2016/03/blog-post_10.html

   Ornstein - Ελλάδα

   Το χρώμα των μαλλιών είναι 76,50% σκούρο, 16,84% ανοιχτό καστανό και 6,66% ξανθό.

   http://fyletika.blogspot.com/2015/01/blog-post_2.html

   Ornstein - Ελλάδα

   προκύπτει ότι το 71% των Ελλήνων έχουν σκούρα μάτια και μαλλιά ταυτόχρονα, αποτελώντας τη μεγάλη πλειοψηφία, γεγονός που παρατηρούμε όλοι γύρω μας καθημερινά. Οι (καστανο-)ξανθοί είναι 8-9% και αυτό οφείλεται κυρίως σε Διναρικούς και λίγους Βαλτικούς.

   http://fyletika.blogspot.com/2014/03/blog-post_8.html

   Tito Korner - Πελοπόννησος

   Το χρώμα των μαλλιών κατανέμεται με την κλίμακα Fischer-Saller. Κάνοντας την αντιστοίχιση, στους ενήλικες έχουμε τα εξής:

   πολύ ξανθό 1% - ξανθό 2,6% - ανοιχτό καστανό 17,7% - σκούρο καστανό/μαύρο 78,7%

   Παρατηρούμε ότι κυριαρχεί το σκούρο χρώμα μαλλιών, με μια μειοψηφία ανοιχτού καστανού.

   http://fyletika.blogspot.com/2017/02/blog-post_28.html

   Tito Korner - Μονεμβασιά και Μάνη

   Ως προς τον χρωματισμό, η πλειοψηφία του πληθυσμού έχει σκούρα μαλλιά, όμως υπάρχει μια εμφανής μειοψηφία με ανοιχτό χρώμα μαλλιών

   http://fyletika.blogspot.com/2017/10/blog-post_9.html

   Fritz Schiff - Μάνη

   Χρησιμοποιεί τις τεχνικές των von Luschan και Fischer για την ταξινόμηση του χρώματος ματιών και μαλλιών.

   Κυριαρχεί το καστανό ή σκούρο χρώμα μαλλιών με 89% στον πληθυσμό. Ανοιχτό χρώμα μαλλιών έχει το 11%, με ποσοστά 4-8% στη νότια Μάνη και μέχρι 20% στην βόρεια Μάνη, αν και οι παρατηρήσεις είναι λίγες. Η κατανομή του χρώματος μαλλιών στην Κρήτη είναι παρόμοια, με την διαφορά ότι τα μαλλιά είναι περισσότερο σκούρα. Συνεπώς στην Μάνη κυριαρχεί ο βαθύς χρωματισμός στα μαλλιά.

   Συνεπώς, οι Μανιάτες είναι κυρίως δολιχοκέφαλοι, με σκούρο χρώμα μαλλιών

   http://fyletika.blogspot.com/2015/02/blog-post_9.html

   Διαγραφή
  77. Duckworth - Κρήτη

   Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο ωστόσο είναι τα ποσοστά για τους ενήλικες. Φαίνεται ότι κυριαρχεί το σκούρο χρώμα μαλλιών, σε ποσοστό 83,1% ενώ το ανοιχτό χρώμα είναι μόλις 3,96%.

   Η μελέτη αυτή πρέπει να συγκριθεί με αυτές του von Luschan και του Πουλιανού. Τα στοιχεία για το χρώμα των μαλλιών και τον κεφαλικό δείκτη σχεδόν ταυτίζονται με αυτά που βρίσκει ο von Luschan. Οι μελέτες του Πουλιανού, μισό αιώνα μετά, δείχνουν ελαφρά μείωση των ξανθών μαλλιών από το ~4% στο 2,78%

   http://fyletika.blogspot.com/2015/10/blog-post_7.html

   Luschan - Κρήτη

   Από τους εξετασθέντες το 89,6% έχει σκούρα μαλλιά και 4,1% ξανθά.

   το χρώμα των μαλλιών, όπου κυριαρχουν οι διαβαθμίσεις του καστανού. Τα ποσοστά είναι 89,6% σκούρα, 6% ενδιάμεσα, 4,1% ξανθά και 0,3% κόκκινα.

   http://fyletika.blogspot.com/2014/12/von-luschan.html

   Fritz Schiff - Κρήτη

   Ο Fritz Schiff πραγματοποίησε ανθρωπολογικές μετρήσεις σε κατοίκους της επαρχίας Πυργιωτίσσης, στα νοτιοδυτικά του νομού Ηρακλείου.

   Υπάρχει σημαντικός αριθμός ανοιχτών ματιών, αλλά κανείς δεν βρέθηκε με ανοιχτό χρώμα μαλλιών.

   Στην συνέχεια παρατίθενται αναλυτικοί πίνακες με τις όλες μετρήσεις. Συμπεριλαμβανομένων και δειγμάτων από τα Σφακιά, προκύπτουν τα εξής στοιχεία. Ξανθά μαλλιά δεν εντοπίστηκαν. Υπάρχουν μόνο σκούρα μαλλιά, από μαύρα έως ανοιχτά καστανά. Τα ανοιχτά καστανά μαλλιά, αντιστοιχούν στο 24,6% με τα υπόλοιπα στο 75,4%.

   http://fyletika.blogspot.com/2015/04/blog-post_6.html

   M. Hasluck και G. Morant - Μακεδονία

   Οι Έλληνες έχουν 30-45% λεπτή σωματοδομή και είναι κατά 85-95% μελαχρινοί και έχουν κατά 70-80% σκούρα μάτια.

   http://fyletika.blogspot.com/2014/01/blog-post_22.html

   Διαγραφή
  78. "Το είπες ξεκάθαρα: "να είσαι σίγουρο μαλακισμένο κωλοπαιδάκι ότι έχω την ηλικία του πατέρα σου". Η ηλικία του πατέρα μου είναι 50 ετών. Εσύ είπες ότι έχεις την ηλικία του πατέρα μου, που είναι 50 ετών. Μην προσπαθείς να καλυφθείς!! Είπες ξεκάθαρα: "να είσαι σίγουρο μαλακισμένο κωλοπαιδάκι ότι έχω την ηλικία του πατέρα σου". Το είπες ή δεν το είπες; ΕΕΕ; Μην καλύπτεσαι!"

   Ναι ναι το είπα ξεκάθαρα ότι ήξερα την ηλικία του πατέρα σου και ακόμα και αν ήταν 70 χρονών εννοούσα ότι και εγώ τόσο είμαι για να μην πω παραπάνω...

   "Δεν μας παρατάς λέω εγώ κουδουνόφλωρε ψευτόμαγκα! Θες να μου το παίξεις και αρχηγός!"

   Σου επαναλαμβάνω βρε ηλίθιο ότι όταν βρίζεις τους άλλους θα σε βρίσουν και εσένα, μάθε τρόπους χωριατάκι ή πήγαινε να αρμέξεις καμία κατσίκα στην στάνη σου, αυτή τουλάχιστον μπορείς να την λες ξανθοπαρδάλο και να σε χάφτει.

   Διαγραφή
  79. "Με είπες πρώτος ηλίθιο και να πάω στα τσακίδια, καλά κάνω και σας βρίζω οικογενειακός γιατί όλη η οικογένεια είστε εκεί μαζεμένοι και πετάτε κοτσάνες."

   Εντάξει είσαι αξιολύπητος. Μόνο εγώ σχολιάζω εδώ πέρα. Κανένας άλλος.
   "Για ενήλικες μιλάμε, μόνο αυτοί μετράνε."

   Μόνο για τον κεφαλικό δείκτη δεν λαμβάνουν υπ'όψιν τους ανηλίκους. Για το χρωματισμό της ίριδας και των μαλλιών, λαμβάνουν υπ'όψιν και ανηλίκους και ενηλίκους. Με άλλα λόγια, λαμβάνουν όλο το πληθυσμιακό σύνολο για τον χρωματισμό των ματιών και των μαλλιών.


   Ο κόσμος έχει μάτια και βλέπει αν είναι ξανθοί ή όχι, γέροι και γριές ή όχι. Εσύ λέγε ότι θέλεις. Ο καθένας μπορεί να γράψει στο google "Πελοποννήσιοι φωτογραφίες" και θα δει αν είναι ξανθοί ή όχι.

   To πρόβλημα εδώ είναι στις φωτογραφίες της σελίδας της Google που μου έστειλες το 60-70% ήταν γέροι! Πώς να δω αν κάποιος είναι καστανός ή ξανθός, όταν σχεδόν όλοι στις φωτογραφίες είχαν ΓΚΡΙΖΑ μαλλιά; Πώς μπορεί κάποιος να διακρίνει έναν με γκρίζα μαλλιά αν είχε καστανά ή ξανθά στο παρελθόν; Πες μας ρε παίκτη!   "Ποιος νοιάζεται τι θα πιστέψει ένα Νορδιστικό παιδαρέλι. Ο Πουλιανός εξέτασε πάνω από 6000 χιλιάδες Έλληνες και κανένας σοβαρός επιστήμονας ή ανθρωπολόγος δεν τον αμφισβήτησε ποτέ."

   "Δεν αγνοεί τον κεφαλικό δείκτη, στις σελίδες 100 και 101 του βιβλίου του υπάρχουν χάρτες γυναικών-ανδρών με τον κεφαλικό δείκτη."

   Eμμμ, συγγνώμη, δηλαδή τα σχόλια του διαχειριστή από το άρθρο τι είναι; Διακοσμητικά;

   http://fyletika.blogspot.com/2014/01/blog-post_27.html

   "Επειδή αγνοεί τον κεφαλικό δείκτη, στις φωτογραφίες δίνει πολλούς Αλπικούς μεταξύ των "Αιγιακών"."

   "Ο Ηπειρωτικός τύπος αντιστοιχεί στον γνωστό Διναρικό, αλλά αφήνει περιθώρια και για Αλπικούς. Οι περιγραφές δεν ταιριάζουν με τις φωτογραφίες και οι μόνες που πλησιάζουν είναι οι εξής:"


   "Το τεράστιο λάθος του Πουλιανού είναι ότι θεωρεί ανοιχτά ότι δεν υπάρχει Αλπικός τύπος!!! Γενικώς έχει μπερδέψει τους φυλετικούς τύπους και τα έχει κάνει τελείως μαντάρα με τις φωτογραφίες. Στους Αιγιακούς βλέπει κανείς βραχυκέφαλους μαζί με δολιχοκέφαλους, ενώ στους Ηπειρωτικούς είναι γεμάτο Αλπικούς και δεν υπάρχει σχεδόν κανένας Διναρικός, ενώ τους περιγράφει ψηλούς με συνήθως γαμψή μύτη!"

   "Το βιβλίο του Πουλιανού είναι ένα μίγμα αληθειών και ψεμάτων. Το βασικότερο σφάλμα του είναι ότι αγνοεί τον κεφαλικό δείκτη ως σημαντικό φυλετικό χαρακτηριστικό, γι΄αυτό και τα έχει κάνει μπάχαλο με τους τύπους. Δεν λαμβάνει υπόψη τους καθιερωμένους φυλετικούς τύπους και εφευρίσκει νέους "τύπους" χωρίς λόγο συσκοτίζοντας την κατά τα άλλα πολύ καλή προσπάθεια. Για παράδειγμα αγνοούνται Αλπικοί και Κρομανοειδείς, που όμως είναι πασίγνωστοι στη βιβλιογραφία. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι χιλιάδες μετρήσεις του Πουλιανού αποτελούν τις μόνες εκτενείς ανθρωπολογικές μετρήσεις στον Ελλαδικό πληθυσμό. Δυστυχώς δεν συνδέθηκαν ικανοποιητικά με τους φυλετικούς τύπους, ώστε να δοθεί ένα ποσοστό κάθε τύπου ανά γεωγραφικό διαμέρισμα και σε όλη την Ελλάδα, κάτι που θα είχε τεράστια σημασία από κάθε άποψη"

   Ξέρεις γιατί ο διαχειριστής λέει ότι ο Πουλιανός μπέρδεψε τους φυλετικούς τύπους, με αποτέλεσμα στους Αιγιακούς (Μεσογειακούς) να υπάρχουν Αλπικοί, και οι Ηπειρωτικοί, παρ'όλο που στις περιγραφές δίνονται ως ψηλοί με γαμψή μύτη, σε όλες τις φωτογραφίες για τους Ηπειρωτικούς (Διναρικούς) μέσα στο βιβλίο του δίνονται πολλοί Αλπικοί; Αυτό γιατί αγνόησε τους κεφαλικούς δείκτες, το πιο σημαντικό για την προσδιορισμό ενός φυλετικού τύπου! Και συγκεκριμένα για τους Ηπειρωτικούς, μέσα στο βιβλίο υπάρχουν μόνο δύο άτομα που συμφωνούν με τις περιγραφές του τύπου και δίνονται μέσα στο άρθρο. Μόνο οι δύο που δίνονται στο άρθρο του διαχειριστή συμφωνούν με την περιγραφή του Ηπειρωτικού τύπου. Οι άλλοι "Ηπειρωτικοί" που δίνονται στις φωτογραφίες του βιβλίου του Πουλιανού είναι Αλπικοί. Όχι Διναρικοί.

   Διαγραφή
  80. "Όντως, είναι αξεπέραστος στις εκτενείς ανθρωπολογικές μετρήσεις στον Ελλαδικό πληθυσμό. Αυτό λέμε και αυτό μας ενδιαφέρει."

   Οι φυλετικοί τύποι που παρουσιάζονται σε έναν πληθυσμό μας ενδιαφέρουν. ΟΧΙ ο αριθμός των εξετασθέντων!   "Τι μας νοιάζει τι θα λάβει και για ποιόν σοβαρά υπόψιν ένα ασόβαρο 16χρονο. Το ότι υπάρχουν κάποια λάθη στην τοποθέτηση των φωτογραφιών δεν ακυρώνει τις ανθρωπομετρήσεις. Όλοι οι Ανθρωπολόγοι έχουν συχνά κάποια λάθη, αυτό δεν ακυρώνει συνολικά τις μελέτες τους κάτι το οποίο το έχει επισημάνει και ο διαχειριστής(το λέει συχνά για τους Νορδιστές Ανθρωπολόγους)."

   Ναι η διαφορά είναι ότι ο Πουλιανός μπέρδεψε πολύ τους φυλετικούς τύπους μέσω της άγνοιας του για τους κεφαλικούς δείκτες. Ο διαχειριστής το αναφέρει αυτό σε 3 παραγράφους στο κειμένο του για την έρευνα. Και για την κλίμακα Φίσερ, όπου χρησιμοποίησε την παλαιά έκδοση της, ο Πουλιανός θέλησε να εννοήσει την κατηγορία 4-5 ως "Μαύρο" και την κατηγορία 27-28 ως "Πολύ Μαύρο" ενώ δεν είναι καθόλου έτσι. Στην παλαιά κλίμακα, οι κατηγορίες 4-5 και 27-28 ήταν Braunschwartz και Schwartz αντίστοιχα, και αντιστοιχούν στην κατηγορία U-Y της καινούργιας. Και στη κλίμακα Φίσερ, η κατηγορία U-Y - Braunschwartz αντιστοιχεί σε αυτό:

   http://www.pigmentinternational.com/articles/2017/4/1/images/PigmentInt_2017_4_1_7_208297_t4.jpg

   Άρα, από τη στιγμή που μπέρδεψε τους φυλετικούς τύπους μέσω της άγνοιας κεφαλικών δεικτών, που είναι πρωτεύον χαρακτηριστικό, και ανακάτεψε την ορολογία της κλίμακας Φίσερ για τον χρωματισμό μαλλιών, που είναι δευτερεύον χαρακτηριστικό, από πότε να τον εμπιστευθώ εγώ ή κάποιος άλλος; Μπέρδεψε τους φυλετικούς τύπους, αγνόησε τους κεφαλικούς δείκτες και μπέρδεψε την κλίμακα Φίσερ. Σοβαρά τώρα...


   "Οι συγκεκριμένοι "επιστήμονες" είναι Αφροκεντριστές, όπως είναι γενικά ο επιστημονικός "anthropologically correct" κόσμος. Εδώ άλλοι επιστήμονες, Ευρωπαϊστές, διαφωνούν και λένε ότι ο Πουλιανός έχει δίκιο και ότι ο Άνθρωπος προήλθε από την Ευρώπη: https://www.google.gr/search?q=humans+came+from+europe&sa=X&ved=0ahUKEwj1xdDaxazdAhXn-yoKHQ0oCMMQ7xYIJCgA&biw=1280&bih=751 "

   Πού λέει ότι είναι Αφροκεντριστές; Πουθενά στο άρθρο δεν λέει ότι ήταν Αφροκεντριστές αυτοί που τον αμφισβήτησαν. Όσο για τα ευρήματα των ερευνητών που ανέφεραν ότι οι άνθρωποι πρωτοήρθαν από την Ευρώπη 7,2 εκατομμύρια χρόνια πριν, είναι φυσικά εξαίσιο, καθώς καταρρίπτει την θεωρία "οι άνθρωποι ήρθαν από την Αφρική". Αλλά τα ευρήματα που βρέθηκαν δεν ήταν στηριγμένα στο κρανίο του Πουλιανού. Πρώτον απ'όλα το κρανίο του Πουλιανό είναι πολύ νεότερο από τα απολιθώματα που βρέθηκαν για την έρευνα. Το 1ο απολίθωμα είχε βρεθεί από Γερμανούς στρατιώτες που κατασκεύζαν ένα καταφύγιο στον Πύργο Βασιλίσσης Αττικής το 1944. Το 2ο είχε βρεθεί στην Azmaka στην Βουλγαρία. Και τα δύο είχαν ηλικία 7,2 εκ. χρόνια. Πολύ παλαιότερα από του Πουλιανού. Και αυτό είναι καλό, καθώς διαψεύδει αυτούς που λένε ότι οι άνθρωποι ήρθαν από την Αφρική. Και σε αυτή τη σελίδα με τα άρθρα που έλεγαν για αυτή τη τέλεια ανακάλυψη, πουθενά δεν βρήκα να δίνουν εύσημα στον Πουλιανό ή να λένε να συμφωνούν μαζί του. Δεν γίνεται αναφορά σε κανέναν άλλο επιστήμονα παρά μόνο σε αυτούς που διεξήγαν την έρευνα.

   Διαγραφή
  81. "Αυτά είπε ο διαχειριστής για το συγκεκριμένο:"

   "Πάντως ο Πουλιανός έκανε μεγάλο αγώνα για την ανάδειξη του ευρήματός του και κατόρθωσε να δημιουργηθεί Άνθρωπολογικό Μουσείο στα Πετράλωνα. Ωστόσο, επειδή μέσω του ευρήματος ισχυρίζεται την συνέχεια των Ελλήνων και την αυτοχθονία τους εδώ και εκατομμύρια χρόνια και οι οποίοι μάλιστα αποτελούν το κέντρο της αρχής της ανθρωπότητας, μπήκε στο μάτι των Σιωνιστών. Τα μασονικά τσιράκια τους και οι σιωνιστικά ελεγχόμενες φυλλάδες επιδόθηκαν σε έναν βρώμικο πόλεμο εναντίον του με σκοπό να τον συκοφαντήσουν, να τον γελοιοποιήσουν και να εμποδίσουν το έργο του."

   "Στο μάτι των Αφροκεντριστών Μασόνων Σιωνιστών ο Πουλιανός."

   Οι σιωνιστές στους οποίους αναφέρεται είναι οι ΙΔΙΟΙ μας οι πολιτικοί, οι οποίοι δεν θέλουν να αποδειχθεί ότι εμείς έχουμε συνέχεια. Αυτό λέει στην ίδια παράγραφο με τα παραπάνω που λες:

   "Πρωτεργάτης στην δίωξη Πουλιανού ήταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος στο Υπουργείο Πολιτισμού, γνωστός υπηρέτης των σιωνιστών. Η υπόθεση κατέληξε στα δικαστήρια, τα οστά μάλλον κλάπηκαν, κατά τη συνήθη τακτική των Σιωνιστών στη μανία τους να εξαφανίσουν κάθε τι τονώνει το εθνικό αίσθημα και δείχνει την αυτοχθονία των Ελλήνων. Δηλαδή ασχέτως αν αυτά που έλεγε ο Πουλιανός ήταν αλήθεια ή ψέματα επιστημονικά, για τους Σιωνιστές και μόνο που υποστήριζε την συνέχεια των Ελλήνων, έπρεπε να διωχθεί."

   Οι σιωνιστές οι οποίοι τον κατέδιωξαν ήταν οι ίδιοι μας οι πολιτικοί, και συγκεκριμένα, το κάθαρμα ο Ευάγγελος Βενιζέλος.


   "Όλοι οι καστανομάλληδες Έλληνες Σλαβόβλαχοι αποκαλούν τους σκουροκαστανομάλληδες "μαυροτσούκαλους", όπως τους αποκαλούν και οι κεντρικοί και βόρειοι Ευρωπαίοι "blackheads" και κανένας Έλληνας δεν λέει ποτέ κανέναν σκουροκαστανομάλλη αλλά μελαχρινό, ο Πουλιανός σε πείραξε; Έχω σκουρακάστανα μαλλιά τα οποία από απόσταση φαίνονται μαύρα, δεν έχω κανένα πρόβλημα να τα πούνε μαύρα η να με πούνε μελαχρινό."

   Ναι, δηλαδή το 35% του πληθυσμού που έχει ανοιχτά και απλά καστανά μαλλιά λέει το άλλο 35% που έχει σκούρα καστανά μαλλιά "μαυροτσούκαλους"; Τι θέλεις να αποδείξεις; Ότι τα ανοιχτά και απλά καστανά είναι διαφορετικά από τα σκούρα; Θα σου πω κάτι: όλες οι αποχρώσεις του καστανού ανήκουν στα σκούρα μαλλιά και πουθενά αλλού! Και δεν είναι μόνο οι "Σλαβοβλάχοι" που έχουν ανοιχτά καστανά... Το 35%+ των Ελλήνων έχει ανοιχτά και απλά καστανά μαλλιά. Τα σκούρα καστανά είναι το ίδιο ποσοστό και λιγότερο. Γιατί όπως και εσύ, έχω σκούρα καστανά μαλλιά. Το χρώμα των μαλλιών που έχω εγώ και εσύ, δεν το βλέπω σε πάνω από το 33% του πληθυσμού. Οι μισοί και περισσότεροι από αυτούς που έχουν γενικώς σκούρα μαλλιά έχουν ανοιχτά, απλά και μεσαία καστανά.   "Και ευτυχώς ο διαχειριστής έκανε μία καλή διαλογή από τις φωτογραφίες του βιβλίου του για να τις ταξινομήσει στην σωστή τους θέση. Τώρα αν εσύ παίρνεις σοβαρά ή όχι γενικά τις μελέτες του Πουλιανού αυτό είναι κάτι που δεν ενδιαφέρει κανέναν. Άλλωστε όλους σχεδόν τους Ανθρωπολόγους απαξιώνεις και αμφισβητείς βασιζόμενος σε κάποιες δικαιολογίες και σε ορισμένα λάθη τους εδώ και εκεί."

   Ο Πουλιανός μπέρδεψε τους φυλετικούς τύπους, που αυτό προήλθε από την άγνοια του για τους κεφαλικούς δείκτες και μπέρδεψε την κλίμακα Φίσερ. Αυτά δεν είναι "ορισμένα" λάθη. Αυτά τα τρία λάθη που έκανε ήταν τα βασικότερα που κάποιος πρέπει να αποφεύγει σε μία ανθρωπολογική έρευνα.

   Διαγραφή
  82. "Dunkelblond σημαίνει και ανοιχτά καστανά και σκούρα ξανθά, δεν βγαίνει συμπέρασμα από αυτό."

   Ξέρεις ότι οι Γερμανοί ανθρωπολόγοι ήταν συγκεκριμένοι στις έρευνες τους; Όταν έλεγαν Dunkelblond που σημαίνει σκούρο ξανθό στην ανθρωπολογία και κατά ακριβή ετυμολογία, εννοούσαν μόνο αυτό. Και τα ανοιχτά καστανά τα έβαζαν στην κατηγορία Braun, που είναι τα ανοιχτά και απλά καστανά:

   http://www.pigmentinternational.com/articles/2017/4/1/images/PigmentInt_2017_4_1_7_208297_t4.jpg

   https://media.springernature.com/original/springer-static/image/chp%3A10.3920%2F978-90-8686-728-8_2/MediaObjects/978-90-8686-728-8_2_Fig2_HTML.jpg

   https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-705136ed6612c10d815ef774e32b6ab8-c

   Δεν νομίζω η κλίμακα να ήταν πιο σαφής από αυτό.   "Όλοι οι Ανθρωπολόγοι που παραθέτει ο διαχειριστής και ο ίδιος ο διαχειριστής συμφωνούν ότι οι Έλληνες έχουν μόνο κατά 16-17% ανοιχτά καστανά και όχι σκουρόξανθα μαλλιά και ότι οι πιό πολλοί έχουν σκούρα μαλλιά, έτσι μεταφράζει και ο διαχειριστής τον Tito Korner dunkelblond=ανοιχτό καστανό. Εσύ θέλεις να νομίζεις ότι τα ανοιχτά καστανά τα ταξινομούν ως σκούρα καστανά και ότι αυτά που ταξινομούν ως ανοιχτά καστανά είναι στην ουσία σκουρόξανθα, ανεβάζοντας έτσι το ποσοστό των ξανθών όπως σε συμφέρει."

   Ναι, ο Körner όταν έλεγε Dunkelblond εννοούσε ξεκάθαρα αυτό που λέει και στην κλίμακα Φίσερ:

   http://www.pigmentinternational.com/articles/2017/4/1/images/PigmentInt_2017_4_1_7_208297_t4.jpg

   https://media.springernature.com/original/springer-static/image/chp%3A10.3920%2F978-90-8686-728-8_2/MediaObjects/978-90-8686-728-8_2_Fig2_HTML.jpg

   Σκούρα ξανθά! Στην κλίμακα Φίσερ από το Α έως το Ο είναι τα ξανθά μαλλιά. Και δεν νομίζω τίποτα. Όταν λέει Dunkelblond εννοεί τα σκούρα ξανθά, όπως το λέει και η ετυμολογία της λέξης. Τα ανοιχτά καστανά φίλος, ανήκουν στην κατηγορία P-T - Braun, όπου είναι τα ανοιχτά και απλά καστανά:

   http://www.pigmentinternational.com/articles/2017/4/1/images/PigmentInt_2017_4_1_7_208297_t4.jpg
   Wynfrid Duckworth - Ελλάδα

   "Γενικά φαίνεται ότι οι Έλληνες έχουν ανοιχτό χρώμα δέρματος, μαλλιά καστανά προς μαύρα με μόλις ~3% ξανθούς και ~1% κοκκινομάλληδες."

   http://fyletika.blogspot.com/2016/03/blog-post_10.html

   99 εσώκλειστοι ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΗΡΙΟΥ δεν είναι αντιπροσωπευτικοί των Ελλήνων! Σοβαρά τώρα;


   Ornstein - Ελλάδα

   Το χρώμα των μαλλιών είναι 76,50% σκούρο, 16,84% ανοιχτό καστανό και 6,66% ξανθό.

   http://fyletika.blogspot.com/2015/01/blog-post_2.html

   Ornstein - Ελλάδα

   προκύπτει ότι το 71% των Ελλήνων έχουν σκούρα μάτια και μαλλιά ταυτόχρονα, αποτελώντας τη μεγάλη πλειοψηφία, γεγονός που παρατηρούμε όλοι γύρω μας καθημερινά. Οι (καστανο-)ξανθοί είναι 8-9% και αυτό οφείλεται κυρίως σε Διναρικούς και λίγους Βαλτικούς.

   http://fyletika.blogspot.com/2014/03/blog-post_8.html

   Μ'αρέσει που λες πιο πάνω ότι δεν υπάρχουν ούτε τα σκουρόξανθα, ενώ ο Ornstein βρήκε, (αν και η έρευνα έγινε μόνο σε στρατιώτες, που αντιπροσωπεύουν μία μικρή ομάδα του πληθυσμού) 7% ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ξανθούς στη μία έρευνα και 9% στην άλλη. Και μιλάει για κανονικούς ξανθούς ο Ornstein να φανταστείς.

   Διαγραφή
  83. Tito Korner - Πελοπόννησος

   "Το χρώμα των μαλλιών κατανέμεται με την κλίμακα Fischer-Saller. Κάνοντας την αντιστοίχιση, στους ενήλικες έχουμε τα εξής:"

   πολύ ξανθό 1% - ξανθό 2,6% - ανοιχτό καστανό 17,7% - σκούρο καστανό/μαύρο 78,7%

   "Παρατηρούμε ότι κυριαρχεί το σκούρο χρώμα μαλλιών, με μια μειοψηφία ανοιχτού καστανού."

   http://fyletika.blogspot.com/2017/02/blog-post_28.html

   Στα γερμανικά αυτό λέει ο Körner:

   Haarfarbe der Erwaschene: 1% Weissblond & hellblond, 2,6% blond, 17,7% dunkelblond, 78,7% braun & braunschwartz

   Ο Körner εδώ όταν λέει dunkelblond, εννοεί μόνο σκούρο ξανθό. Τίποτε άλλο. Τα ανοιχτά και απλά καστανά είναι τα braun και τα σκούρα καστανά/μαύρα είναι τα braunschwartz. Κάτι που αντιστοιχεί με την κλίμακα Φίσερ:

   http://www.pigmentinternational.com/articles/2017/4/1/images/PigmentInt_2017_4_1_7_208297_t4.jpg

   https://media.springernature.com/original/springer-static/image/chp%3A10.3920%2F978-90-8686-728-8_2/MediaObjects/978-90-8686-728-8_2_Fig2_HTML.jpg   Duckworth - Κρήτη

   "Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο ωστόσο είναι τα ποσοστά για τους ενήλικες. Φαίνεται ότι κυριαρχεί το σκούρο χρώμα μαλλιών, σε ποσοστό 83,1% ενώ το ανοιχτό χρώμα είναι μόλις 3,96%."

   "Η μελέτη αυτή πρέπει να συγκριθεί με αυτές του von Luschan και του Πουλιανού. Τα στοιχεία για το χρώμα των μαλλιών και τον κεφαλικό δείκτη σχεδόν ταυτίζονται με αυτά που βρίσκει ο von Luschan. Οι μελέτες του Πουλιανού, μισό αιώνα μετά, δείχνουν ελαφρά μείωση των ξανθών μαλλιών από το ~4% στο 2,78%"

   http://fyletika.blogspot.com/2015/10/blog-post_7.html


   Ο Duckworth έκανε μετρήσεις σε 104 μαθητές και 200 ενηλίκους. O παρακάτω πίνακας από το άρθρο παραπάνω:

   http://3.bp.blogspot.com/-x-pg0ojRjuU/Vg_M_zQRUQI/AAAAAAAAEEw/7gn_tsDAUow/s1600/cretan%2Bhair%2Bcolor.jpg

   ήρθε από τη σελίδα 239 του βιβλίου της έρευνας όπου μιλάει για 79 αρσενικούς μαθητές και εκεί δίνονται τα ποσοστά χρωματισμού μαλλιών και των 2 ηλικιακών ομάδων όπου είναι:

   ανήλικοι: Light hair: 32,80% Medium hair (εννοεί τα σκουρόξανθα) 22,68% Dark hair: 44,14%

   ενήλικοι: Light hair: 3,86%, Medium hair: 13,3% Dark hair: 83,1%

   Παρατήρησα ότι αναφέρθηκες μόνο στα σκούρα (dark hair) και στα κανονικά ξανθά (light hair). Δεν αναφέρθηκες στα ενδιάμεσα (medium hair). Γιατί άραγε; Ναι, επεοδή είναι σκουρόξανθα. Λέγονται ενδιάμεσα γιατί δεν είναι ούτε πολύ ξανθά ούτε όμως ανήκουν στα καστανά. Είναι οι σκούρες αποχρώσεις του ξανθού.

   M. Hasluck και G. Morant - Μακεδονία

   "Οι Έλληνες έχουν 30-45% λεπτή σωματοδομή και είναι κατά 85-95% μελαχρινοί και έχουν κατά 70-80% σκούρα μάτια."

   http://fyletika.blogspot.com/2014/01/blog-post_22.html

   Οι πίνακες στο πρωτότυπο λένε 85% μελαχρινοί και 15% ξανθοί, και μόνο 70% σκούρα μάτια και 30% ανοιχτά. Συγκεκριμένα τα λέει. Όχι με διακυμάνσεις. Αλλά και πάλι, είναι 6 πληθυσμοί και υπάρχουν πιθανότητες να έχουν μπερδευτεί την εθνικότητα κάποιων εξετασθέντων.

   Οι έρευνες του Körner και του Duckworth είναι σωστές, αλλά επανειλημμένα αναφέρεσαι μόνο στους ενήλικες. Οι έρευνες του Schiff και του von Luschan είναι επίσης σωστές. Αλλά του Ornstein και του Hasluck δεν είναι.

   Διαγραφή
  84. "Ο Πουλιανός μπέρδεψε τους φυλετικούς τύπους, που αυτό προήλθε από την άγνοια του για τους κεφαλικούς δείκτες και μπέρδεψε την κλίμακα Φίσερ. Αυτά δεν είναι "ορισμένα" λάθη. Αυτά τα τρία λάθη που έκανε ήταν τα βασικότερα που κάποιος πρέπει να αποφεύγει σε μία ανθρωπολογική έρευνα."

   Ο συντάκτης του βιβλίου μπέρδεψες τις φωτογραφίες και όχι ο ίδιος ο Πουλιανός. Στις πρώτες σελίδες δίνει επακριβώς τους Φυλετικούς τύπους που κυριαρχούν στην Ελλάδα.

   Αιγαιακός(Μεσογειακός), Ηπειρωτικός(Αλπικο-Διναρικός), Δυτικομακεδονικός(Ανοιχτόχρωμος Μεσογειακός)

   https://i.imgur.com/p2CsGI4.jpg

   "οι Ηπειρωτικοί, παρ'όλο που στις περιγραφές δίνονται ως ψηλοί με γαμψή μύτη"

   Ο Πουλιανός δεν λέει ότι οι Ηπειρωτικοί είναι ψηλoί με γαμψή μύτη αλλά αυτό:

   https://i.imgur.com/Lfm5OZD.jpg

   "Το σχήμα της μύτης γαμψό και σπανιότερα ευθύ. Το ανάστημα, σε ελλαδική κλίμακα, υψηλό."

   Σε σχέση με τους άλλους τύπους, είναι ψηλοί.

   https://i.imgur.com/FgcJGcZ.jpg
   https://i.imgur.com/K2tqB3C.jpg
   https://i.imgur.com/0MZWWrw.jpg

   Αγνόησε τους κεφαλικούς δείκτες δίνοντας ολόκληρους χάρτες κεφαλικών δεικτών Ελλήνων(Γυναικών, Ανδρών)...

   https://i.imgur.com/zGlzAlw.jpg
   https://i.imgur.com/bkFg89i.jpg

   Διαγραφή
  85. Όπως και χάρτες του πλάτους προσώπου.

   https://i.imgur.com/t72C6OT.jpg
   https://i.imgur.com/aLjY3O0.jpg

   Ρε τον άχρηστο τον Ανθρωπολόγο, δεν ήξερε να κάνει ανθρωπομετρήσεις και τα αγνόησε όλα...

   Δίνοντας λεπτομερή στατιστικά όλων των Ελλήνων ανά πληθυσμιακές ομάδες για το πλάτος κεφαλής και τον κεφαλικό τους δείκτη, συντελεστές πλάτους-μήκους κεφαλής, πλάτος προσώπου, μορφολογικό ύψος και δείκτη προσώπου, φυσιογνωμικό δείκτη και ύψος προσώπου.

   https://i.imgur.com/I0qTNr8.jpg
   https://i.imgur.com/lXqSakg.jpg
   https://i.imgur.com/qP1UcFs.jpg
   https://i.imgur.com/iWY1Ynt.jpg

   Πολύ άχρηστος ήταν τελικά.

   Διαγραφή
  86. Και "μπέρδεψε" την κλίμακα Φίσσερ γιατί αντί να γράψει "μαύρα" έγραψε "πολύ μαύρα" και αντί να γράψει "σκούρα καστανά" έγραψε "μαύρα", ασχέτως αν έδωσε επακριβώς τις αριθμήσεις στην κλίμακα Φίσσερ που παραπέμπουν στο 27 για μαύρα και στο 4-5 για σκούρα καστανά.

   https://i.imgur.com/QZmWoqn.jpg
   https://i.imgur.com/nC7cqAo.jpg

   Όλοι στην Ελλάδα λέμε τα μαύρα μαλλιά κατάμαυρα και τα σκούρα καστανά μελαχρινά, αλλά αυτός δεν έχει το δικαίωμα να τα λέει έτσι γιατί πρέπει να ακολουθήσει επακριβώς την τυπολογία, αλλιώς είναι σε όλα άχρηστος...

   Πολύ άχρηστος τελικά ο Πουλιανός, αγνόησε και μπέρδεψε τα πάντα!!!

   Και ποιος το λέει αυτό; Ένα 16χρονο που θέλει να βγάλει το 1/3 των Ελλήνων ανοιχτομάλληδες και ξανθούς και Νορδοειδείς κατά 12-15%.

   Σιγά να μην του έκανε ο Πουλιανός και οι υπόλοιποι Ανθρωπολόγοι που δεν του βγάζουν αυτά τα ποσοστά, όλοι λάθος είναι και άχρηστοι...

   Όσο για τον διαχειριστή, πολλοί Εθνικοσοσιαλιστές, Εθνικιστές και Δεξιοί έχουν προσπαθήσει να τον βγάλουν άχρηστο λόγο του ότι κάποτε ήταν κομμουνιστής και πολέμησε με το πλευρό των ανταρτών. Άσχετο το ένα με το άλλο, τέλος πάντων!


   "είσαι αξιολύπητος"

   Ε αφού τι λέει ένα κουτοπόνηρο 16χρονο!

   https://www.youtube.com/watch?v=vgflJ8jsGss

   Διαγραφή
  87. Καλησπέρα. Θα ήθελα να σε ενημερώσω (αν δεις το σχόλιο) ότι ο Πουλιανός μπέρδεψε τελείως την κλίμακα Φίσερ. Κυριολεκτικά την μπέρδεψε τελείως. Μόνο τις κατηγορίες για τους κοκκινομάλληδες τις πέτυχε.

   https://issuu.com/stampalia/docs/katagogh_ellhnon/9

   Το "27-Πολύ Μαύρα" στην έρευνα του είναι τα απλά μαύρα στην κανονική κλίμακα.
   Το "4-5 - Μαύρα" κατά τον Πουλιανό είναι στην πραγματικότητα τα κανονικά απλά και σκούρα καστανά.
   Το "6-8 - Καστανά" είναι τα ανοιχτά καστανά, τα auburn και τα σκούρα ξανθά.
   Το "26, 9-12 - Ξανθά" είναι τα σκούρα ξανθά.
   Το "25, 13-15" και "16-25 Πολύ Ξανθά" είναι η μόνη σωστή κατηγορία του, μαζί με την κατηγορία 1-3 που είναι οι κοκκινομάλληδες. Αλλά το γεγονός ότι συνολικά βρίσκει 1,00% "Πολύ Ξανθά" μαλλιά είναι αντίφαση, όταν ο ίδιος στην έρευνά του είπε ότι ένα 7% του πληθυσμού έχει όλα τα χαρακτηριστικά του "Βόρειου Τύπου", δηλαδή ένα 7% είναι καθαροί Νορδικοί στην Ελλάδα.

   Ακόμα και έτσι, ο Πουλιανός, σύμφωνα με την κανονική κλίμακα Φίσερ, και όχι με την φτιαχτή ονομασία του, βρίσκει ένα 23,2% των Ελλήνων ως ανοιχτόχρωμους. Απλά συγκαλύπτει το 20% των Ελλήνων που είναι κανονικά κατά τον Φίσερ σκουρόξανθοι ως "καστανούς".

   Και παρ'όλο που λέει ότι 4-7% είναι καθαροί του "Βόρειου τύπου", δηλαδή καθαροί Νορδικοί, λέει ότι οι κανονικοί και οι πολύ ξανθοί είναι λιγότεροι από 2% συνολικά!

   Και επίσης είναι ο "Κεντροευρωπαϊκός τύπος", ο οποίος όμως είναι 20-30% και ανεβάζει παραπάνω από το 23%, βάσει την αληθινή κλίμακα Φίσερ, το ποσοστό ανοιχτών μαλλιών του Πουλιανού. Όμως αλήθεια, τι θα περίμενες από έναν που υποεκτίμησε ασυγχώρητα τον Αλπικό και τον Διναρικό φαινότυπο στην Ελλάδα:

   Σχόλιο του διαχειριστού από παλιά:
   "Οι υπόλοιποι φυλετικοί τύποι κρίνονται σπάνιοι από τον Πουλιανό. Το τεράστιο λάθος του Πουλιανού είναι ότι θεωρεί ανοιχτά ότι δεν υπάρχει Αλπικός τύπος!!! Γενικώς έχει μπερδέψει τους φυλετικούς τύπους και τα έχει κάνει τελείως μαντάρα με τις φωτογραφίες. Στους Αιγιακούς βλέπει κανείς βραχυκέφαλους μαζί με δολιχοκέφαλους, ενώ στους Ηπειρωτικούς είναι γεμάτο Αλπικούς και δεν υπάρχει σχεδόν κανένας Διναρικός, ενώ τους περιγράφει ψηλούς με συνήθως γαμψή μύτη!"

   Διαγραφή
 3. Τι ύφος έχει ο Gracile Med και τι ύψος εχει ο Pontid ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. 1.70-1.73 με βαριά βαριά 1.75.

  Ο Pontid αρχίζει απο 1.75 και πάει μέχρι και 1.90.

  Γι αυτο και οι έλληνες είναι παραδοσιακά ψηλότερος λαός απο ισπανούς,πορτογάλους και ιταλούς οι οποίοι είναι απο τους πιο κοντούς στην Ευρώπη.


  Αλλα η μεγάλη διαφορά μεταξύ Pontid και Gradile med είναι κυρίως στον κεφαλικό δείκτη και το είδος τους.

  Ο Gracile med έχει μεσοκεφαλια με δοχιλοκεφαλια πολλές φορές αλλα δεν εχει υψηκρανία όπως ο Pontid αλλα χαμακρενία.Εγώ προσωπικά χαμέκρανους Έλληνες ομολογώ οτι δεν έχω δει ποτέ.Οι περισσότεροι που βλέπω είναι μεσοκεφαλοι προς δοχιλοκεφαλοι με μια μέτρια έως μεγάλη πολλές φορές υψηκρανια.

  Εδώ ένα καλό παράδειγμα
  https://goo.gl/images/UvzYkr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτός στην φωτογραφία πάντως είναι υπερδολιχοκέφαλος,όχι απλά δολιχοκέφαλος.Ισχύει πάντως οτι πολύ λίγοι είναι οι "κλασικοί μεσογειακοί" στην Ελλάδα.

   Διαγραφή
 5. Μόνο η νότια Ιταλία παραδοσιακά θεωρείται η περιοχή του G.Med!

  Ισπανία,πορτογαλία έχει καθαρους δοχιλοκέφαλους μεσογειακούς και ενα πολυ μικρό ποσοστό είναι G.Med.
  http://humanphenotypes.net/Eurafricanid.html
  http://humanphenotypes.net/Pontid.html
  http://humanphenotypes.net/GracileMediterranid.html  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το humanphenotypes το στέλνεις ως επιστημονική πηγή;

   Διάβασε εδώ να δεις περί τίνος πρόκειται.

   https://rationalwiki.org/wiki/Human_Phenotypes

   Διαγραφή
 6. Πρέπει ο Διαχειριστείς να κάνει ένα άρθρο με θέμα τις διαφορές που έχει ο Gracile Med από τον Pontid και τον Saharid.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. πόσο πρέπει να είναι ο κεφαλικός δείκτης για να θεωρηθεί δολιχοκεφαλία και πόσο υπερδολιχοκεφαλία?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εαν είναι 80 έως 75 είναι μεσοκέφαλος,από 75 εως 65 είναι δολιχοκέφαλος και κάτω από 65 υπερ-δολιχοκέφαλος.Ο μεσογειακός της φωτογραφίας εαν δεν έχει υπερδολιχοκεφαλία έχει σίγουρα πάρα πολύ χαμηλή δολιχοκεφαλία.

   Πχ

   Ο Νορβηγός αΗδός Βάργκ Βίκερνες(Νορδικοβαλτικός) λέει οτι έχει κεφαλικό δείκτη 78 πράγμα που τον κάνει μεσοκέφαλο.
   Ιδού το προφίλ του που φαίνεται να συμβαδίζει με τα λεγόμενα του: https://mariecachet.files.wordpress.com/2012/09/v1.jpg

   Διαγραφή
  2. Οταν μιλατε για τον ΥΠΕΡΑΡΙΟ ΝΟΡΔΙΚΟΤΑΤΟ ΒΙΚΕΡΝΕΣ θα πλενετε το στομα σας! Θα σεβεστε! Καμια βαλτικοτητα, καμια μεσοκεφαλια!

   Διαγραφή
  3. Μάγκα,εαν δεν βλέπεις καλά δεν σου φταίμε εμείς!Ο Βίκερνες είναι μεσοκέφαλος και σαφώς όχι καθαρά νορδικός!

   Ιδού ένας ανδροπρεπής δολιχοκέφαλος Hallstat νορδικός Δανός:
   https://1.bp.blogspot.com/-EMrI7u3Oc-A/UX73QmvUxOI/AAAAAAAA10Y/c9ziAcwC4jE/s1600/tumblr_mc4est5nQX1rwo9a0o1_500.jpg

   http://ftape.com/model/wp-content/uploads/2014/02/Alexander-Staudal-The-Model-Wall-FTAPE-04.jpg

   Ιδού ένας μεσοκέφαλος νορδικοβαλτικός μπούλης χεβιμεταλάς Νορβηγός:

   http://imagini3.metalhead.ro/image/1/650/650/6782913/varg-vikernes.jpg

   Είναι δε μεσοκέφαλος και -σύμφωνα με τον ίδιο- με κεφαλικό δείκτη 78.

   https://mariecachet.files.wordpress.com/2012/09/v1.jpg


   Εαν δεν διακρίνεις την διαφορά θες επειγόντως ιατρό!

   Διαγραφή
  4. Σαν Μπλακμεταλάς μουσικός ήταν κορυφή.

   https://www.youtube.com/watch?v=Wry9G6rcdQw
   https://www.youtube.com/watch?v=v3V4No2kj_Y

   Μουσική που και νεκρούς ανασταίνει.

   Διαγραφή
  5. Σ'αρέσει γιατί η κακόφωνη θορυβώδης και τοξική μουσική του ικανοποιεί την υπάνθρωπη ψυχή σου,ανώνυμε!Σε οικτίρω!

   Διαγραφή
  6. Υπάνθρωπος είσαι εσύ, αν είχες τα αρχίδια θα τα έλεγες face to face στον ίδιο και μετά θα έτρεχες να γλυτώσεις όπως έτρεχε ο Euronymous που τελικά τον σκότωσε. Η μουσική του είναι επιθετική, εξυψωτική, τραχιά, παγωμένη και εκφράζει ολότελα την Σκανδιναβική ψυχή. Αλλά τι να καταλάβεις εσύ, ασχολήσου εκεί με την μουσική που ασχολείσαι και άσε τους άλλους. Ο Varg λέει ότι είναι ολότελα Σκανδιναβός και αυτό φαίνεται στις φωτογραφίες, όσο εσύ να τον στέλνεις με περιττά κιλά και στρογγυλό πρόσωπο για να τον βγάλεις Βαλτικό. Εδώ μπορεί ο καθένα να κρίνει τι είναι και αν έχει "Βαλτική" επιρροή.

   http://www.burzum.org/eng/photos.shtml

   Το ότι τον αντιπαθείς είναι ολοφάνερο και για αυτό τον βγάζεις Βαλτικό, πες μας και τον λόγο που τον αντιπαθείς να τον ξέρουμε.

   Διαγραφή
 8. Θα ήταν γαματο να υπήρχε ένα application πού να βγάζει φυλετικούς τύπους με φωτό. Οι απανταχού φυλετιστες θα πορωνονταν άσχημα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Υπάρχουν πολλά αντίστοιχα app για τα μανιτάρια όποτε είναι σίγουρα εφικτό κ για τις ανθρώπινες φυλές

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ανώνυμος30 Αυγούστου 2018 - 11:51 μ.μ.

  Εννοείς να βγάζεις κάποιον φωτογραφία και αυτόματα να η εφαρμογή να σου λέει τον φυλετικό του τύπο;
  Χαχαχα μακάρι !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ποιοι είναι οι φυλετικοί τυποι των μεσαιωνικών Βενετών και Γενοβέζων?

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των αναγνωστών τους.