Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018

Η ανθρωπολογία των Εβραίων

Οι Εβραίοι είναι ένας μοναδικός λαός στην ανθρώπινη ιστορία. Βρίσκονται διεσπαρμένοι ανά τον κόσμο, διατηρώντας κοινότητες, οι οποίες για αιώνες υπήρξαν κοινωνικά αποκλεισμένες. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το ότι θεωρούνται τυπικά αλλοεθνείς και με το ότι καταλαμβάνουν υψηλές θέσεις στις κοινωνίες όπου ζουν, δημιούργησε ενδιαφέρον για την φυλετική τους σύσταση. Η ανθρωπολογία των Εβραίων απασχόλησε πολλούς ερευνητές, οι οποίοι μελέτησαν συστηματικά τα γνωρίσματά τους. Μάλιστα, αρκετοί από τους ερευνητές ήταν οι ίδιοι Εβραίοι. Το ζήτημα παρουσιάζει δυσκολίες, λόγω της διασποράς τους και της έντονης μίξης που έχει προκαλέσει αυτή η διασπορά. Θα εξετάσουμε την φυλετική σύνθεση των Εβραίων στο διάβα της ιστορίας τους, θα αναλύσουμε την συμπεριφορά τους και θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα για την φυλετική τους σύνθεση.

Ξεκινώντας από την αρχαία εποχή, στοιχεία για την ανθρωπολογία των αρχαίων Εβραίων παρέχει η μελέτη του Εβραίου ανθρωπολόγου...
Radcliffe Salaman με τίτλο "Racial Origin of Jewish Types" που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Transactions of the Jewish Historical Society of England. Ο Salaman περιγράφει την ιστορία των Εβραίων, τους λαούς με τους οποίους ήρθαν σε επαφή, τα δεδομένα της αρχαιολογίας και τις αρχαίες απεικονίσεις, διαπιστώνοντας ότι οι αρχαίοι Εβραίοι ήταν αρχικά ένας πληθυσμός που ανήκε στον δολιχοκέφαλο Αραβικό τύπο. Στην συνέχεια, οι Εβραίοι εγκαταστάθηκαν στην Παλαιστίνη και εκεί ήρθαν σε έντονη μίξη με τους γηγενείς, όπως δείχνουν οι πηγές που παραθέτει ο Salaman, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο ένα σημαντικό ποσοστό βραχυκέφαλων Αρμενοειδών.

Σύμφωνα με τον von Luschan οι αρχαίοι Εβραίοι από ένα σημείο και έπειτα είναι κυρίως Αρμενοειδείς, όπως οι κάτοικοι της Αρμενίας και της βόρειας Συρίας και όπως άλλοτε οι Χετταίοι, με βραχυκεφαλία, σκούρο χρωματισμό και μεγάλη κυρτή μύτη. Ο von Luschan διαχωρίζει καθαρά τον Αρμενοειδή τύπο από τον Αραβικό (Semitic στο κείμενο). Ένα μικρό ποσοστό των Εβραίων ανήκει στον Αραβικό τύπο. Καταλήγει συμπεραίνοντας ότι οι αρχαίοι Εβραίοι είναι μίξη τριών στοιχείων: πολλοί Αρμενοειδείς, όπως οι Χετταίοι, κάποιοι Αραβικοί και λίγοι λευκοί Ευρωπιδικοί από μίξεις με τους Αμορίτες.

Η άποψη των μελετητών ταιριάζει με την αρχαία ιστορία των Εβραίων. Είναι λογικό ένας νομαδικός λαός, όπως ήταν αρχικά οι Εβραίοι, να ανήκει κυρίως στον Αραβικό τύπο. Οι Αραβικοί είναι είναι ανθεκτικοί, λιτοδίαιτοι και μέχρι και σήμερα αρκετοί από αυτούς ακολουθούν την νομαδική ζωή στις ερημικές ζώνες της Μέσης Ανατολής. Η νομαδική ζωή είναι κάτι το πολύ δύσκολο για έναν πληθυσμό κυρίως Αρμενοειδή, δεν είναι τυχαίο άλλωστε που σήμερα οι Αρμενοειδείς συγκεντρώνονται κυρίως στα αστικά κέντρα της Μέσης Ανατολής, ενώ η ύπαιθρος κατοικείται από δολιχοκέφαλους, όπως δείχνουν όλες οι μελέτες στην περιοχή. Μετά την μόνιμη εγκατάστασή τους, οι Εβραίοι ήρθαν σε έντονη μίξη με ντόπιους Αρμενοειδείς, με αποτέλεσμα ήδη από την αρχαιότητα οι Εβραίοι να αποτελούν μίξη Αραβικών-Αρμενοειδών.

Μετά την καταστροφή των Εβραίων από τους Ρωμαίους, οι Εβραίοι έφυγαν στη διασπορά. Μέρος τους πήγε προς τα βόρεια, προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, οι οποίοι ονομάστηκαν Ασκενάζι ή Ασκεναζίμ. Το άλλο μέρος τους έφυγε προς τα νότια, κυρίως προς Ιβηρία και βόρεια Αφρική, οι οποίοι ονομάστηκαν Σεφαρδείμ. Οι σύγχρονες μελέτες έδειξαν ότι οι Ασκενάζι έχουν υψηλά ποσοστά βραχυκέφαλων, ενώ αντιθέτως οι Σεφαρδείμ έχουν υψηλά ποσοστά δολιχοκέφαλων. Προκύπτει ότι οι Ασκενάζι έχουν αρκετούς Αρμενοειδείς, ενώ οι Σεφαρδείμ αρκετούς Αραβικούς.

Μελέτες για την ανθρωπολογία των σύγχρονων Εβραίων πραγματοποίησαν πολλοί επιστήμονες. Mάλιστα, αρκετοί εξ αυτών ήταν οι ίδιοι Εβραίοι, άλλο που δεκαετίες αργότερα, εκτελώντας τις πολιτικές εντολές του διεθνούς σιωνισμού, αρνούνταν την ύπαρξη φυλών και ανθρωπολογικών διαφοροποιήσεων βάσει κληρονομικότητας. Λόγω της διασποράς τους, οι μελέτες είναι αποσπασματικές και εξετάζουν τον τοπικό Εβραϊκό πληθυσμό κάθε χώρας ή περιοχής. Είναι δύσκολο να αποτιμηθεί μια συνολική εικόνα των Εβραίων, εφόσον σε κάθε περιοχή παρουσιάζουν διαφορετικά ανθρωπολογικά γνωρίσματα.

Στις αιτιάσεις περί "καθαρότητας" των Εβραίων, σύντομα η ανθρωπολογία έδωσε την απάντηση. Η έντονη ποικιλομορφία στον κεφαλικό δείκτη με διακύμανση από έντονη δολιχοκεφαλία έως υπερβραχυκεφαλία, καθώς και στατιστικές για το χρώμα των μαλλιών και ματιών με εμφανή ποσοστά ανοιχτού ή ενδιάμεσου χρωματισμού ανά περιοχές, έδειξαν ότι οι Εβραίοι αποτελούν έναν έντονα μικτό πληθυσμό, ειδικά στις δυτικές χώρες. Θα χρησιμοποιήσουμε στοιχεία από τις μελέτες του Εβραίου ανθρωπολόγου Maurice Fishberg [1], [2], [3] που είναι οι πιο λεπτομερείς. Μια τυπική κατανομή του κεφαλικού δείκτη των Εβραίων στην Ευρώπη και στην Αμερική, δίνεται στον παρακάτω πίνακα.


Βλέπουμε ότι οι Εβραίοι παρουσιάζουν όλο το εύρος του κεφαλικού δείκτη, με πλειοψηφία βραχυκέφαλων, που αθροιστικά φτάνουν το 50-60%, με περίπου έναν στους τέσσερις μεσοκέφαλους και οι υπόλοιποι δολιχοκέφαλοι. Στις ΗΠΑ οι δολιχοκέφαλοι είναι περισσότεροι, κάτι που είναι λογικό γιατί οι Εβραίοι έχουν έρθει σε μίξη με τους ντόπιους λευκούς που στις ΗΠΑ είναι δολιχοκέφαλοι. Βέβαια, ακόμη και εκεί στους Εβραίους υπερτερούν οι βραχυκέφαλοι. Η τάση είναι προς μια πλειοψηφία βραχυκέφαλων, με μια μειοψηφία δολιχοκέφαλων, με τα ποσοστά να διαφοροποιούνται ελαφρά, ανάλογα με τον περιβάλλοντα πληθυσμό. Δηλαδή εντός ενός δολιχοκέφαλου γηγενούς πληθυσμού, τα ποσοστά της δολιχοκεφαλίας αυξάνονται στους Εβραίους και εντός ενός βραχυκέφαλου γηγενούς πληθυσμού, τα ποσοστά της βραχυκεφαλίας αυξάνονται.

Τέτοια αποτελέσματα προκύπτουν συστηματικά στις μελέτες περί της ανθρωπολογίας των Εβραίων. Για παράδειγμα, οι Εβραίοι της Περσίας περισσότερο δολιχοκέφαλοι, από ότι οι Εβραίοι του Καυκάσου που είναι κυρίως βραχυκέφαλοι. Άλλα παρόμοια αποτελέσματα από διάφορες περιοχές του κόσμου υποδηλώνουν ότι οι Εβραίοι έχουν μία φυλετική βάση, λογικά από αρκετούς βραχυκέφαλους Αρμενοειδείς και κάποιους δολιχοκέφαλους Αραβικούς, όμως έχουν μιχθεί με τους εκάστοτε ντόπιους πληθυσμούς και τείνουν να εμφανίζουν ως ένα βαθμό τα ανθρωπολογικά γνωρίσματα των ντόπιων και συνάμα τους φυλετικούς τύπους τους. Ο Bertholon έβρισκε ότι στη βόρεια Αφρική πολλοί Εβραίοι ανήκουν στον Βερβερικό φυλετικό τύπο. Στην Ευρώπη βλέπουμε ότι αρκετοί Εβραίοι δεν έχουν τίποτα ανατολίτικο πάνω τους και ανήκουν καθαρά σε Ευρωπαϊκούς φυλετικούς τύπους, όπως Αλπικός, Κρομανοειδής, κτλ.

Ως προς το χρώμα των μαλλιών, οι αρχαίες πηγές περιγράφουν τους Εβραίους με σκούρα μαλλιά. Ανθρωπολογικές παρατηρήσεις σε 2272 Εβραίους της Νέας Υόρκης, έδειξαν την εξής κατανομή στο χρώμα των μαλλιών:
μαύρα - σκούρα καστανά - καστανά - ανοιχτά καστανά - ξανθά - κόκκινα
45,95% - 24,49% - 13,05% - 7,75% - 6,23% - 2,53%

Το χρώμα των ματιών κατανέμεται ως εξής:
μαύρα ή καστανά - γκρι (ενδιάμεσα) - μπλε
58,41% - 17,51% - 24,08%

Μελέτες σε άλλες χώρες, πλην ανατολικής Ευρώπης, έδειξαν υψηλότερα ποσοστά σκούρων μαλλιών και ματιών. Κάτι αναμενόμενο, εφόσον υπάρχουν εμφανή ποσοστά Αρμενοειδών ή και Αραβικών. Προκύπτει ότι οι Εβραίοι έχουν κυρίως σκούρα μαλλιά και μόνο στις περιοχές όπου υπάρχουν ξανθοί φαινότυποι, όπως Νορδικοί στις ΗΠΑ ή στη βόρεια Ευρώπη, Βαλτικοί στην ανατολική Ευρώπη, κτλ υπάρχουν κάποια εμφανή ποσοστά ξανθών, οι οποίοι έχουν προκύψει προφανώς μέσω μίξης με τους ντόπιους μη Εβραίους. Το χρώμα των ματιών είναι πλειοψηφικά σκούρο, αλλά υπάρχει μια μειοψηφία ενδιάμεσων ή μπλε ματιών που οφείλεται σε μίξεις με μη Εβραϊκούς φυλετικούς τύπους και σπανιότερα σε μια μειοψηφία Αρμενοειδών που εμφανίζει ενδιάμεσο ή ανοιχτό χρώμα ματιών.

Η μορφή των μαλλιών παρουσιάζει την εξής κατανομή:


Προκύπτει ότι οι Εβραίοι έχουν κυρίως ίσια μαλλιά, όμως ένα σημαντικό ποσοστό έχει σγουρά μαλλιά και ένα μικρό αλλά εμφανές έχει έντονα σγουρά μαλλιά. Δηλαδή, η σγουρότητα των μαλλιών είναι σύνηθες γνώρισμα στους Εβραίους. Κάτι αναμενόμενο, εφόσον ο Αρμενοειδής και ο Αραβικός τύπος παρουσιάζουν σε σημαντικά ποσοστά σγουρά μαλλιά.

Προκύπτει ότι οι Εβραίοι έχουν μια σημαντική βραχυκέφαλη Αρμενοειδή συνιστώσα και μια μικρότερη Αραβική. Είναι οι δύο τύποι των οποίων τα γνωρίσματα εύκολα αναγνωρίζονται ως ανατολίτικα στην Ευρώπη. Ωστόσο, οι Εβραίοι έχουν έρθει σε μίξη με τους γηγενείς κάθε περιοχής, με αποτέλεσμα ένα σημαντικό ποσοστό τους να ανήκει στους μη Εβραϊκούς γηγενείς φυλετικούς τύπους, είτε μιλάμε για την Ευρώπη, είτε για την Αφρική, είτε για την Ασία.

Θα πρέπει να επισημανθεί η διαφορά μεταξύ του Αραβικού (Οριενταλικού) τύπου και του Αρμενοειδή τύπου. Ο Αραβικός τύπος είναι δολιχοκέφαλος, λεπτοπρόσωπος, λεπτόρρινος με κυρτή οστέινη μύτη και εξωμορφικός. Ο Αρμενοειδής τύπος είναι βραχυκέφαλος, συνήθως μεσοπρόσωπος, λεπτόρρινος με κυρτή σαρκώδη μύτη και ενδομορφικός. Εκ πρώτης όψεως, υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία, όπως ο σκούρος χρωματισμός σε μαλλιά, μάτια και δέρμα, η κυρτή μύτη και γενικότερα μη Ευρωπαϊκά γνωρίσματα. Ωστόσο, οι διαφορές των δύο τύπων είναι μεγάλες και εμφανείς στον προσεκτικό παρατηρητή. Θα παραθέσουμε κάποιες καρικατούρες, οι οποίες δείχνουν τις διαφορές μεταξύ των δύο τύπων.

Καρικατούρα Αρμενοειδή τύπου

Καρικατούρα Αραβικού τύπου

Η πρώτη καρικατούρα δείχνει έναν Αρμενοειδή, με ενδομορφική σωματοδομή, κυρτή σαρκώδη μύτη, πλατύ κεφάλι και σχετικά κοντό πρόσωπο με αρκετούς μαλακούς ιστούς. Η δεύτερη καρικατούρα δείχνει έναν Αραβικό, με λεπτό πρόσωπο, στενό κεφάλι και οστέινη κυρτή μύτη, που συνήθως παρουσιάζεται και ως εξωμορφικός. Δείτε επίσης σε σκίτσα έναν Αρμενοειδή εδώ και έναν Αραβικό εδώ.

Κάθε φορά που βλέπετε έναν Εβραίο ο οποίος δεν είναι Αραβικός ή Αρμενοειδής, τότε να ξέρετε ότι δεν είναι απόγονος των αρχαίων Εβραίων, δηλαδή φυλετικά δεν είναι Εβραίος. Είναι αποτέλεσμα μίξης. Για παράδειγμα, κάποιος Εβραίος στο παρελθόν πήρε γυναίκα μη Εβραία, π.χ. λευκή Ευρωπαία και τα παιδιά τους απέκτησαν την Εβραϊκή εθνική συνείδηση του πατέρα, ωστόσο φυλετικά τα μισά παιδιά πήραν τα γονίδια της μητέρας. Το αποτέλεσμα είναι να βλέπουμε σημαντικό ποσοστό Εβραίων στις δυτικές χώρες να μην είναι φυλετικά Αρμενοειδείς ή Αραβικοί, αλλά να ανήκουν σε φυλετικούς τύπους των λευκών Ευρωπαίων.

Εβραίος Αρμενοειδής

Εβραίος Αρμενοειδής

Εβραίος Αραβικός

"Εβραία", αλλά Κρομανοειδής

"Εβραίος", αλλά Ατλαντοειδής-Κρομανοειδής

"Εβραία", αλλά Αλπική-Βαλτική

Εβραίος Αρμενοειδής

"Εβραίος", αλλά Ατλαντοειδής, πιθανόν ο πραγματικός πλανητάρχης

Το κράτος του Ισραήλ ιδρύθηκε από Εβραίους εποίκους που κατοίκησαν τα Παλεστίνη, εκδιώκοντας τους γηγενείς Άραβες. Οι έποικοι ήρθαν από διάφορα μέρη του πλανήτη, με αποτέλεσμα οι Ισραηλινοί σήμερα να αποτελούν έναν ιδιαίτερα μικτό πληθυσμό. Δεν έχει γίνει κάποια ανθρωπολογική μελέτη στο Ισραήλ, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν Αρμενοειδείς, Αραβικοί, όλοι οι λευκοί φυλετικοί τύποι, ακόμα και Αφρικανικοί και ασιατικοί τύποι. Σε σύγκριση με τους Εβραίους των δυτικών κρατών, φαίνεται ότι οι Εβραίοι του Ισραήλ έχουν υψηλότερα ποσοστά του Αραβικού τύπου. Επιπλέον, στο Ισραήλ κατοικούν και γηγενείς Άραβες, σε ποσοστό 20% και οι οποίοι τυπικά ανήκουν στον Αραβικό τύπο.


Περνάμε στην μελέτη της συμπεριφοράς των Εβραίων. Οι αρχικοί Εβραίοι φαίνεται να ήταν νομάδες κυρίως του Αραβικού τύπου. Η νοοτροπία που περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη δείχνει μια επιθυμία αιματηρής κατάκτησης άλλων λαών, μάλιστα παρουσιαζόμενη ως θεϊκή επιταγή, συμπεριφορά που ταιριάζει στις σκληρές και εκδικητικές τάσεις που παρουσιάζουν οι Αραβικοί. Μετά την εγκατάστασή τους στην Παλαιστίνη και ιδιαίτερα με την διασπορά, τα θρησκευτικά κείμενα όπως το Ταλμούδ εστιάζουν σε μίσος, πονηριά και ατιμία εναντίον όλων των μη Εβραίων και ιδιαίτερα των χριστιανών και όχι στην απευθείας στρατιωτική κατάκτηση. Διαφαίνεται μια τάση προς την νοοτροπία των Αρμενοειδών, οι οποίοι δύσκολα θα κατακτήσουν κάποιον με τα όπλα, αλλά τους είναι πιο εύκολο με απάτη, χρήμα, ψέμα και διαφθορά να επιτύχουν την πολιτική επικράτηση.

Σύμφωνα με τα θρησκευτικά τους κείμενα, οι Εβραίοι διδάσκονται από μικρή ηλικία ότι είναι ο "περιούσιος" λαός και ότι τα άλλα έθνη υπάρχουν μόνο και μόνο για να είναι σκλάβοι τους. Οι μη Εβραίοι ονομάζονται γκόιμ στο θρησκευτικό βιβλίο του Ταλμούδ, δηλαδή κτήνη και ο Γιαχβέ επιτάσσει τους Εβραίους να κατακτήσουν πολιτικά τον πλανήτη και να υποδουλώσουν τα υπόλοιπα έθνη. Τα κείμενα είναι αδιαμφισβήτητα, αλλά οι Εβραίοι βρίσκουν άπειρες δικαιολογίες για να καθησυχάσουν τα γκόιμ ότι αυτά δεν ισχύουν ή ότι είναι συμβολικά, κτλ κτλ, λέγοντας ψέματα, ως άρχοντες του ψεύδους όπως τους είχε κατονομάσει ο Σοπενχάουερ. Το ψέμα είναι ο μόνος τρόπος ύπαρξής τους, για να μην μάθει την αλήθεια και εξεγερθεί η μη Εβραϊκή πλειοψηφία εναντίον τους, κάτι που δεν το επιτυγχάνουν πάντοτε.

Οι Εβραίοι επιδίωκαν πάντοτε με θρησκευτικό φανατισμό την πολιτική κατάκτηση του πλανήτη που τους υποσχέθηκε ο Γιαχβέ. Στην αρχαιότητα σύντομα έγινε προφανές ότι αυτό ήταν αδύνατο με πολεμικά μέσα. Μάλιστα, οι Εβραίοι ήταν συνήθως υποτελείς σε ισχυρές ηγεμονίες, όπως Αιγυπτιακή, Περσική, Μακεδονική και Ρωμαϊκή. Με την διασπορά, η επιταγή κατάκτησης του πλανήτη παρέμεινε ακέραια και οι Εβραίοι σε όλες τις κοινότητες που συνέστησαν στα διάφορα μέρη του κόσμου, με οργανωτές τους κατά τόπους Ραβίνους και τις τοπικές καχάλ (Εβραϊκές κοινότητες), προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να αποκτήσουν πολιτική δύναμη. Στην χριστιανική Ευρώπη αυτό ήταν δύσκολο, εφόσον διοικητικές θέσεις επιτρέπονταν μόνο σε χριστιανούς, ενώ η εξουσία βρίσκονταν στα χέρια μιας κληρονομικής αριστοκρατίας. Οι Εβραίοι προσπάθησαν με ψεύτικους εκχριστιανισμούς ή εξισλαμισμούς να αποκτήσουν πολιτική επιρροή, όμως μόνο σποραδικά κατάφερναν κάτι.

Τα κλειδιά της παγκόσμιας κυριαρχίας τα έδωσε στους Εβραίους η μασονία. Βάσει της ανικανότητάς τους να δημιουργήσουν κάτι καινούριο, οι Εβραίοι μπήκαν στην άλλοτε χριστιανική οργάνωση οικοδόμων και αλλοιώνοντάς την, την μετέτρεψαν σε όργανό τους. Η μασονία έδωσε την δυνατότητα στους Εβραίους να χρησιμοποιούν μη Εβραίους ως πολιτικά πιόνια τους. Στη μασονία, οι Εβραίοι επιλέγουν εύπορα και μορφωμένα άτομα, για τους οποίους μαθαίνουν κάθε λεπτομέρεια της ζωής τους, τους διαφθείρουν υπό το πρόσχημα ότι το κάνουν για το καλό κάποιου αδελφού μασόνου ή του μασονικού τάγματος και στη συνέχεια τους ζητούν να εκτελέσουν εντολές προς όφελος της σιωνιστικής κατάκτησης του πλανήτη, εκβιάζοντάς τους με κοινωνική, οικονομική ή πολιτική εξόντωση, χρησιμοποιώντας ως στοιχεία εκβιασμού τις μηχανορραφίες που τους έβαλαν να κάνουν. Αυτές είναι οι μέθοδοι της μασονίας: έλεγχος, χρήμα, ψέμα, διαφθορά και εκβιασμός. Κάθε ευγενής άνθρωπος οφείλει να απεχθάνεται το ψέμα, τον χρηματισμό, την απάτη, την αναξιοκρατία και τους εκβιασμούς. Η μασονία αποτελεί στην πραγματικότητα μία παγκόσμια εγκληματική οργάνωση. Καταλαβαίνετε τους λόγους για τους οποίους η μασονία κρατά μυστικότητα. Οι δασκαλεμένοι μασόνοι από τα Εβραϊκά αφεντικά τους αποκρύπτουν τους πραγματικούς σκοπούς της μασονίας και την πασάρουν σαν φιλανθρωπικό ή φιλοσοφικό σωματείο. Οι μασόνοι βοηθούν αναξιοκρατικά ο ένας τον άλλο να αναλάβουν υψηλές θέσεις στην κοινωνία, ώστε να την ελέγχουν. Στη μασονία τους μαθαίνουν ότι αυτοί είναι οι διαλεχτοί που είναι προορισμένοι να κυβερνήσουν τον πλανήτη με φιλελεύθερες αξίες και ότι οι μη μασόνοι είναι "βέβηλοι". Στην πραγματικότητα, οι Εβραίοι έχουν ταυτίσει τις επιδιώξεις της μασονίας με τις Εβραϊκές επιδιώξεις της παγκόσμιας πολιτικής κατάκτησης. Άλλωστε, ιεραρχικά πάνω από την κανονική μασονία βρίσκεται η Μπενέ Μπερίτ, δηλαδή η Εβραϊκή μασονία της οποίας τα μέλη είναι αποκλειστικά Εβραίοι.

Μέσω των εκβιαζόμενων μασόνων οι Εβραίοι αξιοποίησαν τις ικανότητες λευκών Ευρωπαίων ώστε να ανατρέψουν τις δυναστείες της Ευρώπης, ξεκινώντας από την μασονοκίνητη Γαλλική Επανάσταση και έπειτα με τις φιλελεύθερες εξεγέρσεις που όλως τυχαίως ξεκινούσαν την ίδια ημέρα σε πολλές πόλεις της Ευρώπης, προφανώς οργανωμένες από τους Εβραίους και εκτελεσμένες από εκβιαζόμενους μασόνους. Σταδιακά τα κράτη της Ευρώπης έπεσαν στα χέρια της Εβραιομασονίας, ειδικά μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο και τελειωτικά μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Όχημά τους σε κοινωνικό επίπεδο για να πείθονται να δρουν τα γκόιμ υπέρ των σιωνιστικών επιδιώξεων, είναι ο φιλελευθερισμός και ο κομμουνισμός. Βέβαια, πάντοτε ο απώτερος σκοπός είναι να έρθει η εξουσία στα χέρια των Εβραίων, αυτές οι "ιδεολογίες" είναι απλώς εργαλεία άνευ άλλης αξίας. Οι Εβραίοι σήμερα εξουσιάζουν σχεδόν όλα τα κράτη του πλανήτη μέσω της μασονίας, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Ελάχιστα κράτη παραμένουν ανεξάρτητα, δηλαδή μη Εβραϊκά ελεγχόμενα και τα οποία βρίσκονται διαρκώς υπό την απειλή πολέμου από τους σιωνιστές.

Οι Εβραίοι δεν κυβερνούν εμφυσώντας κάποιο ιδανικό στους πολίτες του κράτους, αλλά με τη χρήση των εκβιαζόμενων μασόνων. Γι' αυτό το λόγο έχει μεγάλη σημασία για τους Εβραίους η διατήρηση της μασονίας, γιατί μέσω αυτής εμφανίζονται μη Εβραίοι να κατέχουν πολιτικά, επιστημονικά, στρατιωτικά, δημοσιογραφικά και καλλιτεχνικά πόστα, και να εκτελούν τις εντολές των Εβραίων ή να προπαγανδίζουν σιωνιστικές απόψεις, χωρίς οι Εβραίοι να εμφανίζονται πουθενά. Ο απλός λαός δεν ξέρει τίποτα για Εβραίους, νομίζει ότι οι μη Εβραίοι κυβερνήτες τους δρουν αυτοβούλως και πείθεται να συμφωνεί και αυτός με τις σιωνιστικές επιταγές. Σχεδόν όλα τα πολιτικά κόμματα δημιουργούνται και ελέγχονται από τους Εβραίους μέσω μασόνων και στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες της δύσης, ο πρωθυπουργός πάντοτε είναι ένας μασόνος ή ένας κρυπτο-εβραίος. Σπανιότερα, επιτρέπουν σε κάποιον χρήσιμο ηλίθιο του φιλελευθερισμού και του μαρξισμού να αναλάβει υψηλό πολιτικό πόστο. Άλλωστε, φιλελευθερισμός και μαρξισμός αποτελούν Εβραϊκής εμπνεύσεως αντιφυσικά ιδεολογήματα. Τα τελευταία χρόνια οι Εβραίοι έχουν διατάξει όλες τις μασονικές κυβερνήσεις που ελέγχουν, ώστε να προβούν σε μια αντικατάσταση των λευκών Ευρωπαίων από Αφρο-ασιάτες λαθρομετανάστες. Αντικαθιστούν δηλαδή τους ικανούς, δραστήριους και πνευματικά προικισμένους δημιουργούς πολιτισμού, με χαμηλότερων δυνατοτήτων ανθρώπινο δυναμικό. Αυτή η τακτική θυμίζει κάποιους τυράννους της αρχαιότητας που για να σταθεροποιήσουν την εξουσία τους σκότωναν όλους τους ικανούς και δραστήριους πολίτες. Σε κάθε περίπτωση, το να θες να εξαφανίσεις το ικανότερο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού, αντί να θες το αυξήσεις και να το αξιοποιήσεις, αποτελεί δείγμα ανατολίτικης τυραννίας και δείχνει ανικανότητα στην άσκηση ηγεσίας. Έχοντας τα ηνία στα χέρια τους, οι Εβραίοι δεν επιδιώκουν να δημιουργήσουν πολιτισμό ή να προβάλλουν υψηλά ιδανικά, αλλά το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πώς θα γεμίσουν την κοιλιά τους εις βάρος των υπολοίπων εθνών, δηλαδή η δράση τους είναι παρασιτική.

Οι παραπάνω παρατηρήσεις για τις επιδιώξεις των Εβραίων είναι απαραίτητες για την μελέτη της συμπεριφοράς τους. Συχνά διαβάζουμε ότι οι Εβραίοι είναι επιτυχημένοι, έξυπνοι και ικανοί, λαμβάνοντας υψηλές θέσεις στην κοινωνία. Αυτό δεν γίνεται επειδή το αξίζουν, αλλά επειδή μέσω της μασονίας ελέγχουν πλήρως το κατεστημένο, με αποτέλεσμα να μπορούν να αναλάβουν όποιο πόστο επιθυμούν. Άλλωστε, οι Εβραίοι εξουσιαστές έχουν ρίξει τόσο πολύ τα κριτήρια στον πολιτικό, επιστημονικό ή καλλιτεχνικό τομέα, ώστε σχεδόν οποιοσδήποτε μπορεί σήμερα να δηλώνει "πολιτικός", "επιστήμονας" ή "καλλιτέχνης", ενώ στην πραγματικότητα είναι μέτριος ή ανίκανος. Πολλοί Εβραίοι κερδίζουν βραβεία και δίνεται η εντύπωση ότι συνεισφέρουν ή υπερβαίνουν τους υπολοίπους σε ικανότητες. Αυτό προφανώς δεν ισχύει, εφόσον αυτοί που δίνουν τα βραβεία είναι εκβιαζόμενοι μασόνοι που εκτελούν εντολές Εβραίων. Δηλαδή Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει.

Σε επιστημονικές μελέτες έχει βρεθεί ότι οι Ασκενάζι Εβραίοι παρουσιάζουν υψηλές πνευματικές ικανότητες, σε αντίθεση με τους Σεφαρδείμ. Από φυλετικής απόψεως, αυτό είναι απολύτως λογικό, εφόσον οι Ασκενάζι έχουν μιχθεί έντονα με τους λευκούς Ευρωπαίους, ενώ οι Σεφαρδείμ όχι. Αν μάλιστα παρατηρήσετε Εβραίους επιστήμονες που πραγματικά έκαναν σημαντικές συνεισφορές στην επιστήμη, θα διαπιστώσετε ότι σχεδόν ποτέ δεν είναι Αρμενοειδείς ή Αραβικοί, αλλά ανήκουν σε Ευρωπαϊκούς φυλετικούς τύπους, δηλαδή είναι απόγονοι λευκών Ευρωπαίων που μέσω μίξης απέκτησαν Εβραϊκή εθνική συνείδηση. Μέσω της συνεχιζόμενης μίξης με τους λευκούς, οι Εβραίοι έχουν αλλοιωθεί φυλετικά, έχουν όμως βελτιώσει τις δυνατότητές τους στο χαρακτήρα και στο πνεύμα. Μάλιστα, ο θεωρούμενος ως πραγματικός πλανητάρχης, ο Εβραίος ιδιοκτήτης τραπεζών Ρόθτσιλντ, είναι μάλλον Ατλαντοειδής.

Οι Εβραίοι αποτελούν σήμερα την ανώτερη εξουσιαστική τάξη σε όλες τις δυτικές χώρες και όχι μόνο. Όπως παρατηρούσε ο Ιούλιος Έβολα, η ηγετική τάξη αποτελεί πάντοτε το πρότυπο συμπεριφοράς για τον λαό. Η αρχαία και μεσαιωνική αριστοκρατία προέβαλλε το αγωνιστικό ιδεώδες, το ισχυρό σώμα, την προσωπική τιμή, την αξιοκρατία, την συμπεριφορά με τρόπους, κτλ. και ο λαός προσπαθούσε να μιμηθεί τους ευγενείς. Σήμερα η ηγετική τάξη είναι οι Εβραίοι. Το πρότυπο που προβάλλουν και διαχέεται σε όλη την κοινωνία είναι η μετριότητα, το ψέμα, ο υλισμός, ο ηδονισμός, η άσχημη συμπεριφορά, η διαφθορά, η αναξιοκρατία, η ασχήμια, κτλ. Το βλέπουμε στην κοινωνία γύρω μας. Πάντοτε η ανώτερη τάξη επιβάλλει τα πρότυπα συμπεριφοράς και αν η ηγεσία έρθει και πάλι στα χέρια των Ευρωπαίων, θα αλλάξουν ξανά και τα πρότυπα συμπεριφοράς.

Η μοναδικότητα των Εβραίων στην ανθρώπινη ιστορία έγκειται στο ότι εμφύσησαν εθνικές και πολιτικές επιδιώξεις μέσω της θρησκείας. Αυτό δεν συμβαίνει σε καμία άλλη θρησκεία. Η Ιουδαϊκή θρησκεία αποτελεί στην πραγματικότητα πολιτική καθοδήγηση υπό το κάλυμμα θρησκείας. Η θρησκευτική τελετουργία, οι ύμνοι, κτλ εντείνουν την μη ορθολογική προσκόλληση στην εφαρμογή της πολιτικής συμπεριφοράς. Εισήγαγαν για πρώτη φορά στην ανθρωπότητα τον θρησκευτικό φανατισμό στην εφαρμογή συγκεκριμένης εθνικής πολιτικής. Αυτό φαίνεται να αποτελεί το μυστικό της επιτυχίας τους. Οι Εβραίοι δικαιώνουν τον Ιούλιο Έβολα που σημείωνε ότι ο μεταφυσικός-μη ορθολογικός παράγοντας είναι ο σημαντικότερος στην άσκηση και διατήρηση της εξουσίας. Οι Εβραίοι αξιοποιούν τον μεταφυσικό παράγοντα της Ιουδαϊκής θρησκείας, η οποία τους διατηρεί ακλόνητα στον στόχο της παγκόσμιας κυριαρχίας και της υποδούλωσης των υπολοίπων εθνών. Στόχο που μετά από χιλιετίες σχεδόν έχουν επιτύχει, με ελάχιστες χώρες, μετρημένες στα δάκτυλα, να είναι σήμερα ανεξάρτητες, δηλαδή μη Εβραϊκά ελεγχόμενες.


Φτάνουμε στα συμπεράσματα. Οι αρχικοί Εβραίοι ήταν νομαδικός λαός, που ανήκε κυρίως στον Αραβικό τύπο. Μετά την εγκατάστασή τους στην Παλαιστίνη, μίχθησαν με τους γηγενείς και απέκτησαν πολλά Αρμενοειδή στοιχεία. Δηλαδή, οι Εβραίοι προ της δισποράς ήταν Αρμενοειδείς και Αραβικοί. Με την διασπορά, οι Εβραίοι έφτασαν μεταξύ άλλων στην Ευρώπη και στη βόρεια Αφρική, όπου μίχθησαν έντονα με τους γηγενείς πληθυσμούς. Στις δυτικές χώρες, οι Εβραίοι διατηρούν σήμερα μια σημαντική Αρμενοειδή συνιστώσα, μια μικρότερη Αραβική, όμως σημαντικό μέρος τους ανήκει σε Ευρωπαϊκούς φυλετικούς τύπους. Όσοι τους δεν είναι Αραβικοί ή Αρμενοειδείς, μπορεί να Εβραίοι βάσει εθνικής συνείδησης, αλλά δεν είναι φυλετικά Εβραίοι.

48 σχόλια:

 1. Το κείμενο αυτό αξίζει να τοιχοκολληθεί παντού,όπως ακριβώς έκανε ο Μαρτίνος Λούθηρος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. "Τί ένας εβραίος περισσότερος, τί ένας εβραίος λιγότερος..."
  Φρίντριχ Νίτσε

  "Πώς ημείς δυνάμεθα να επιτρέψομεν την συμμετοχή των εβραίων εις τον Πολιτισμόν μας, του οποίου την πηγήν και την προέλευσιν αρνούνται..."
  Γκαίτε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Από hellinon.net :

  Συνδυάζοντας την περιφρόνηση του ο Νίτσε προς τον Χριστιανισμό και τους Εβραίους, γράφει:
  «Μία φορά – θαρρώ πως ήταν στον καιρό του δύο –
  είπε η Σίβυλλα μεθυσμένη, δίχως να πιει κρασί:
  Όλα στραβά πηγαίνουν, τρίσαλλοι!
  Ποτέ δεν ξέπεσεν ο κόσμος τόσο. Ξεπεσμός, τι ξεπεσμός!
  Πόρνη κατάντησεν η Ρώμη και πορνείο.
  ο Καίσαρ κτήνος έγινε, κι έγινε Εβραίος ως κι ο θεός!»
  Αλλού πάλι γράφει: «Οι κίνδυνοι της εβραϊκής ψυχής είναι, πρώτον ότι ψάχνει ευχαρίστως κάπου να φωλιάσει παρασιτικά, δεύτερον ξέρει να προσαρμόζεται, όπως λένε οι φυσιοδίφες. Έτσι έγιναν (οι Εβραίοι) γεννημένοι ηθοποιοί, σαν τον πολύποδα, ο οποίος – όπως τραγουδά ο Θέογνις – δανείζεται το χρώμα του βράχου, όπου κολλά».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Όποιος έχει διαβάσει καινή διαθήκη ξέρει τι λέει ο Χριστός για τους Εβραίους.. Οι Εβραίοι έχασαν την σωτηρία της ψυχής άλλα την κέρδισαν τα υπόλοιπα έθνη.. Ο ίδιος ο Χριστός λέει την αληθεια για τους Εβραίους ναι ήταν ο λαός του Θεού (ήταν) αποστάτησαν ομως κρατησαν τον μωσαϊκό νόμο αρνηθηκαν τον Χριστό αρνήθηκαν τον Μεσσία τους τον Σταυροσαν και γι'αυτό ειναι καταραμένοι από τον Θεό.. Ότι έχουν και δεν έχουν είναι υλικό μεσο της Σολομονικης της Εβραϊκής μαγειας τα έχουν ο πατερας τους είναι ο διάβολος.. Οι διάφοροι Αρχαίολατρεις να μην βάζουν στο ίδιο τσουβαλι τους Χριστιανούς με τους Εβραίους η Ευλογία εφυγέ από τους Εβραίους και ήρθε στους Χριστιανούς οι Εβραίοι αποστάτησαν είναι καταραμένοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πολύ Κιτσίκη διαβάζεις. Και στην φυλή και στην φιλοσοφία εβραίος ήταν ο Χριστάκος.

   Διαγραφή
 5. Με το να πιστεύουμε σε εβραίο θεό αλλά κ σε θρησκεία εβραϊκής έμπνευσης, φτιαγμένη από Εβραίους, θα είμαστε πάντα-ευκολα υπό σιωνιστική επιρροή. Αντίθετα τι να πάνε να κλασουν οι Εβραίοι σε παγανιστές-(σατανάδες για αυτους); Είδατε τι τους έκαναν οι παγανιστές Ρωμαίοι.. (πριν την εβραίο-χριστιανοποιηση τους).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναι ζώο,για αυτό οι Χριστιανοί έκαναν δεκάδες διωγμούς εναντίων των Εβραίων ενώ οι παγανιστές τους ανέχονταν και τους έχτιζαν και συναγωγές!!!

   Δες εδώ:

   https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%94%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CF%85

   Δυο συναγωγές υπήρχαν στην "ιερή Δήλο",στο νησί του Απόλλωνα!!!

   Διαγραφή
 6. "Το πρότυπο που προβάλλουν και διαχέεται σε όλη την κοινωνία είναι η μετριότητα, το ψέμα, ο υλισμός, ο ηδονισμός, η άσχημη συμπεριφορά, η διαφθορά, η αναξιοκρατία, η ασχήμια, κτλ. Το βλέπουμε στην κοινωνία γύρω μας."

  Αρκετοί εδώ μέσα στα σχόλια έχουν ακριβώς αυτήν την συμπεριφορά, είναι ψεύτες, έχουν άσχημη συμπεριφορά, είναι ηδονιστές που ξημεροβραδιάζονται σε πορνοsites κτλ. Όλοι αυτοί στο φέρεστε και στον ψυχισμό τους, που έχουν αυτήν την κατώτερη συμπεριφορά είναι επηρεασμένοι από τον Εβραϊσμό που καθορίζει πλέον την συμπεριφορά των ανθρώπων. Κανείς δεν έχει μείνει αλώβητος από την Εβραϊκή λαίλαπα, σε αυτό το κλίμα άλλωστε γεννιόμαστε όλοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Πως γνώρισα τον Αρμενοειδή τύπο για πρώτη φορά στην ζωή μου.

  Ήμουν 5-6χρονών, μπορεί και 7, ήταν ένας μεγαλύτερος σε ηλικία ξανθωπός με σαφή Αρμενοειδή χαρακτηριστικά, σαν του Spielberg https://pmcdeadline2.files.wordpress.com/2014/01/spielberg__140128154920.jpg Από το σπίτι με έδιναν λεφτά να πάω να ψωνίσω στο περίπτερο, στον φούρνο, στο ζαχαροπλαστείο, αυτός με είδε σε ένα ερημικό στενό, με πλησίασε με ειρωνικό χαμόγελο και μου έκανε εντύπωση το τεράστιο τριγωνικό κεφάλι του και η γαμψή του μύτη. Μου είπε "δώσε μου τα λεφτά", εγώ άρχισα να τρέχω και αυτός με κυνήγησε, όταν βρέθηκα σε κόσμο αυτός σηκώθηκε και έφυγε.

  Από τότε ξέρω τι είδους τύπος είναι αυτός.

  Επειδή αργότερα έκανα παρέα στην ζωή μου και με έναν Αρμενοειδή τύπο, για λίγο διάστημα, η συμπεριφορά τους είναι πονηρή, φιλάργυρη, εκμεταλλευτική προς όλους(και τους γονείς τους), έκφυλη, φιληδονιστική, δεν έχουν υψηλά ιδανικά και ηθικές αρχές, είναι κοιλιόδουλοι και χυδαιολόγοι.

  Ο Αρμενοειδής τύπος είναι ότι χειρότερο έχει παράγει η φύση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. *μου έδιναν λεφτά

   Διαγραφή
  2. Όλα σωστά και συμφωνώ. Πολλοί πόντιοι και μικρασιάτες αρμεοειδείς είναι και έχουν αυτά τα εμετικά χαρακτηριστικά. Ψόφος μόνο

   Διαγραφή
 8. Ανταγωνίζεται επάξια θα 'λεγα όλους τους λασπάνθρωπους αυτού του πλανήτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ο Jacob Rothschild έχει την Αρμενοειδή υψικρανια και ο συνδιασμός ματιών, μύτης και πεταχτών δοντιών παραπέμπουν σε Εβραίο.

  http://www.histecho.com/wp-content/uploads/2018/05/jacob.jpg
  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSFreWFPEQbqERP1fEw0zafsL4hKVXLW7WTOLTpngs7ZNkcZJkd
  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQRKujusk0rUvlbQLlsTS6JV6vE9ySavyAG_E7M49i_vRwlZUgZwA

  Όλα τα ποντίκια την ίδια μούρη έχουν.

  https://pbs.twimg.com/media/DgD5cKDUcAA1Lye.jpg
  https://prowhiteparty.files.wordpress.com/2017/02/jew-and-rat.jpg
  http://www.renegadetribune.com/wp-content/uploads/2017/09/Jew-faced-rat.jpg
  https://i.4pcdn.org/pol/1493673295572.jpg

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο Ρόθτσιλντ είναι βορειοατλαντοειδής δηλαδή Ατλαντοειδής με Κελτικό Νορδικό!Καμία σχέση με Αρμενοειδή.

   Διαγραφή
 10. Κείμενο που βρίθει αντισημιτισμού και περιέχει απόψεις του τρισμέγιστου Ιουλίου Έβολα,είναι κείμενο αξιέπαινο.
  Επιβάλλεται το συγκεκριμένο άρθρο να μεταφραστεί στα αγγλικά και να γίνει γνωστό σε όλες τις ευρωπαϊκές εθνικιστικές σελίδες,ώστε να αποτελέσει ιερό κείμενο όλων των αντισημιτών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Εγώ παιδιά έχω διαβάσει πως στην πραγματικότητα οι Ασκεναζίμ προέρχονται από τις περιοχές όπως Βορειοανατολική Τουρκία,βουνά του Καυκάσου,Αρμενία.Αναφέρομαι στην ιστορική περιοχή της Χαζαρίας,εκεί πέρα κατά τον 6-8 αιώνα ασπάστηκαν τον Ιουδαισμό απέκτησαν Εβραική συνείδηση και κατά τον 11-13 αιώνα διαλύθηκε η Χαζαρία και μετανάστευσαν προς Ανατολική Ευρώπη.Ποια είναι η γνώμη σας είμαι σίγουρος πως αρκετοί από εσάς θα έχετε διαβάσει για την Θεωρία της Χαζαρίας και των Χάζαρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν αληθεύει, έχουν κάνει σχεδόν όλοι τεστ Dna οι φάτσες τους δεν είναι τουρκικές ποίο πολύ μοιάζουν με Αρμένιοι

   Διαγραφή
 12. Υποκλίνομαι! Εκπληκτική ανάλυση!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Και στην φωτογραφία διακρίνουμε 4 μέλη της εβραϊκής Καμόρα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Για τους Εβραίους, και συγκεκριμένα αυτούς που ασκούν μεγάλη επιρροή στον παγκόσμιο πολιτισμό και πολιτική, ένα πράγμα είναι σίγουρο: μισούν όλους τους λευκούς και χριστιανούς. Μπορεί ο χριστιανισμός να προήλθε από τον Ιουδαϊσμό, αλλά για αυτούς δεν έχει σημασία. Όπως επισημάνθηκε στο άρθρο, το Ταλμούδ εστιάζει ιδιαίτερα σε μίσος εναντίον των Χριστιανών. Γιατί να νοιαστούν για κάποιους σαν τα γκόιμ, έτσι και αλλιώς; Επιπλέον, μισούν και τη Καινή Διαθήκη μέχρι θανάτου! Μισούν τα πάντα για τα κείμενα της (για προφανείς λόγους)! Τι νόημα έχει να συγχέουμε τον Χριστιανισμό με τον Ιουδαϊσμό όταν οι Εβραίοι μισούν τον Χριστιανισμό και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτόν μέχρι θανάτου; Το νόημα είναι ότι όλοι οι λευκοί χριστιανοί πρέπει να ενωθούν εναντίον τους για να σταματήσει αυτή η τρέλα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πάλι καλά που οι Έλληνες στην πλειοψηφία τους δεν είναι λευκοί διαφορετικά θα την είχαμε ''βαμμένη''.Γνωστός μου από την Τρίπολη έκανε το 23andMe και τον έβγαλε 38% ''Τουρκόσπορο'' (με γονίδια δηλαδή που βρίσκεις κυρίως στη κεντρική Τουρκία).Δεν λέω τώρα που τον ξανακοιτάω μια εξωτική(Τουρανική) πινελιά την έχει ο κολλητός αλλά και πάλι ήταν το τεστ που σε κάνει να τον ξαναδείς διαφορετικά.Αν βάλουμε τώρα και το κομμάτι εκείνο του πληθυσμού με τις αρμενοειδής τις φάτσες,που ο εγκέφαλός σου τις εντοπίζει χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια,καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό για την φυλετική σύνθεση στο Ellada!Το να ψάχνεις για αρχαίο είναι σαν να ψάχνεις για ψύλλο στα άχυρα.

   Διαγραφή
  2. Είμαστε λευκοί. Είσαι ηλίθιος; Οι Αρμενοειδείς ούτε καν καθιστούν το 7% του πληθυσμού. Και όλοι τους τώρα είναι ηλικιωμένοι. Αν αυτοί τα τινάξουν τότε οι Αρμενοειδείς θα καθιστούν λιγότερο από το 2% των Ελλήνων. Επίσης, όχι, είναι δύσκολο να βρεις έναν Αρμενοειδή, έστω και με επιμειξία. Και, ειλικρινά μιλώντας, το γεγονός ότι ο οποιοσδήποτε παρατηρεί εύκολα πολλούς ξανθούς Έλληνες, που καθιστούν μεγάλη συνιστώσα των Ελλήνων και οι οποίοι είναι Αλπικοί στην πλειοψηφία τους, ακόμα θεωρείς ότι δεν είμαστε λευκοί; Και από την πλειοψηφία που έχουν καστανά μαλλιά, όλοι τους σχεδόν (σαν και εμένα) έχουν κατάλευκο δέρμα και είναι Μεσογειακοί, Αλπικοί, Διναρικοί και Κρομανοειδείς. Πώς είμαστε μη-λευκοί; Επειδή ένας γνωστός σου ήταν 38% μη Ευρωπαίος, δεν σημαίνει ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι; Είναι πολύ πιο συχνό να δεις έναν ξανθό Έλληνα από έναν Αρμενοειδή. Και είναι σπάνιο να βρεις Έλληνα ο οποίος να είναι φυσικά σχετικά μαυριδερός (σαν μαυρισμένος). Εσύ δεν έχεις πολύ περισσότερους γνωστούς οι οποίοι είναι ανοιχτόχρωμοι από αυτόν τον συγκεκριμένο γνωστό σου; Kαι σοβαρά τώρα, οι Εβραίοι εδώ και οκτώ χρόνια τώρα προσπαθούν να μας καταστρέψουν! Γιατί νομίζεις ότι από όλους τους Ευρωπαίους, έβαλαν ΕΜΑΣ στο στόχαστρο τους; Και οι Εθνικοσοσιαλιστές έλεγαν ότι είμασταν καθαροί Άριοι (λευκοί). Εσύ θα το αλλάξεις;

   Διαγραφή
 15. Ο παγανισμός είναι η αντίθετη θρησκεία του ιουδαϊσμού που οι Εβραίοι μισούν περισσότερο. Η παλαιά διαθήκη είναι κοινή στο ταλμουδ και λέει μεταξύ άλλων ότι όλοι καταγόμαστε από Εβραίους (τον Αδάμ και την Εύα κοκ). Ντροπή στους ψευτοφυλετιστες που πιστεύουν ότι καταγόμαστε από αραβικούς-αρμενοειδεις Εβραίους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο Αδάμ και η Εύα δεν ήταν Εβραίοι,ζώο!

   Υποτίθεται οτι απο αυτούς προήλθε όλη η ανθρωπότητα.Απο τον Σημ κατάγονται οι Εβραίοι εξ'ου και "Σημίτες",ενώ οι Άριοι απο τον Ιάφεθ!

   "Ο παγανισμός είναι η αντίθετη θρησκεία του ιουδαϊσμού"

   Νομίζεις!Ο Ιουλιανός έλεγε οτι ο Ιουδαισμός είναι πρακτικά πιο κοντά στον παγανισμό παρά στον Χριστιανισμό!

   Διαγραφή
  2. Ο παγανισμός εξήγητε από την παλαιά διαθήκη οι αρχαίοι θεοί είναι οι εκ πεσόντες άγγελοι οι λεγόμενοι Ελοχιμ οι γιοί του Θεού οι οποίοι ειδαν τις κόρες των ανθρώπων και ανάμικτηκαν..Ο ίδιος ο Ένωχ ανάφερει ότι οι γιοί του Θεού οι λεγόμενοι Ελοχιμ κατεβηκαν από τον ουρανό και πήγαν με τις κόρες τών ανθρώπων όταν ο Ένωχ είδε το παιδί της κόρης του αυτό ήταν λευκό με γαλάζια μάτια και ξανθα μαλλιά κατι που ήταν προτοφανες..Προφανως και δεν είναι τυχαίο γιατί οι άγγελοι απεικονίζονται λευκοί και ξανθοι πιθανόν υπάρχει και θεωρεια ότι οι απόγονοί τους στην γη έχουν χάσει τις δυνάμεις τους λόγω του ότι είναι εκτός παράδεισου και λόγω μπασταρδεματος! Ζητώ η Νορδικη φυλή η αρια αγγελικη φυλη!!!

   Διαγραφή
  3. Καλά, μην γενικεύεις, ο παγανισμός της μέσης ανατολής ήταν ο πρόδρομος της θρησκείας του Ιεχωβά. Και στην αρχαία Ελλάδα η θρησκεία μετά από ένα σημείο είχε και παρακμιακά στοιχεία (βλέπε εκθηλυσμός του άρεννος, Διόνυσος τραβέλι και μαινάδες κτλ). Ο Ευρωπαικός παγανισμός ήταν υγιής στην πρώιμη μορφή του, δεν ξέρω για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αλλά στην Ελλάδα ύστερα ήρθαν και ανατολίτικα στοιχεία.

   Διαγραφή
 16. Ο Αντίοχος ο Επιφανής ήταν στο όριο να τους ξεπαστέψει πριν τους Ρωμαίους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σωστά.Και ο Αντίοχος ο Μέγας και ο Αντίοχος ο Επιφανής προσπάθησαν να τους αφανίσουν.Ο Έβολα επισημαίνει ότι ο πρώτος(ο Μέγας)ήταν που ξεκίνησε μία διαδικασία να τους μάθει τον ελληνικό τρόπο ζωής,αλλά απέτυχε διότι ήταν εντελώς ζώα.
   Πάντως αυτό που δεν κατάφεραν οι Μακεδόνες βασιλείς, το πέτυχε κατά κάποιον τρόπο ο Τίτος! Δοξασμένο το όνομα του!

   Διαγραφή
  2. https://www.counter-currents.com/2018/01/judaism-in-the-ancient-world/

   ''While the East was under the dominion of the Assyrians, Medes, and Persians, the Jews were regarded as the meanest of their subjects: but after the Macedonians gained supremacy, King Antiochus endeavoured to abolish Jewish superstition and to introduce Greek civilization; the war with the Parthians, however, prevented his improving this basest of races [taeterrimam gentem]” (Hist., V, 3-8)''

   ''Όσο η Ανατολή βρίσκονταν υπό την κυριαρχία των Ασσυρίων, των Μήδων και των Περσών, οι Εβραίοι θεωρούνταν ως οι χειρότεροι των υπηκόων τους: κι όταν οι Μακεδόνες απέκτησαν την εξουσία, ο βασιλιάς Αντίοχος επιχείρησε να εξαφανίσει την Εβραϊκή δεισιδαιμονία και να εισαγάγει τον Ελληνικό πολιτισμό,ωστόσο ο πόλεμος με τους Πάρθους, τον απέτρεψε από το να βελτιώσει αυτή την πρωτογονεστέρα των φυλών [taeterrimam gentem]” (Hist., V,
   ''

   Διαγραφή
 17. " Οι αρχικοί Εβραίοι φαίνεται να ήταν νομάδες κυρίως του Αραβικού τύπου. Η νοοτροπία που περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη δείχνει μια επιθυμία αιματηρής κατάκτησης άλλων λαών"

  Οι Αραβικοί έχουν καλές πολεμικές ικανότητες?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν είναι τυχαίο ότι η Κρήτη και η Σικελία ήταν αποικίες των φοίνικων και των σαράκινων πειρατων αργότερα ακομα και η Αλβανία έχει αραβοφερτους λόγω του ότι οι Οθωμανοί την αποίκησαν με σκλάβους που έφερναν από την Αίγυπτο.. Οι Άραβες είναι ότι το ποιο πολεμοχαρής υπάρχει σε τουτο τον κοσκό από τα αρχαία χρόνια θα τους δείτε στην ιστορία ως πειρατές ως κατακτητές είτε ως αντάρτες..

   Διαγραφή
  2. Οι Εβραίοι σύμφωνα με την παλαιά διαθήκη οι γνήσιοι αληθινοί πρωτο Εβραίοι οι αρχαίοι Εβραίοι ήρθαν από την Βαβυλώνα και εγκαταστάθηκαν στην Γη της χανααν που μετα έγινε ισραηλ προϋπήρχαν λαοι οι Χανανεοι οι οποίοι ήταν χαμιτες από την βόρεια Αφρική και όχι σημιτες.

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμος29 Αυγούστου 2018 - 3:58 π.μ.

   Είναι τόσο καλοί οι Άραβες?δεν το ήξερα...

   Διαγραφή
  4. Εσύ κοιτα μόνο την Ευρωπαϊκή ιστορία.. Φιλαράκο έχουν πετύχει και άλλες φυλές και στον πολιτισμό και σε πολεμους.. Θελετε δεν θέλετε ο πολιτισμός γεννήθηκε και ήρθε από την μεση Ανατολή και οι Αρχαίοι Ελληνες βαρβαροι ήταν...

   Διαγραφή
  5. Καλός ο αραβικός τύπος δεν λέω, αλλά ο πιο μαχητητικός είναι ο Διναρικός κύριοι. Τα δυτικά Βαλκάνια ανέκαθεν ήταν ένα απροσπέλαστο κομμάτι γης για όλους τους κατακτητές που άφησαν το στίγμα τους εκεί. Ακόμη και στο πρόσφατο πόλεμο της βοσνίας είδατε τα Δινάρjα με τι μίσος έσφαζαν μουσλιμάνια και ουτσεκάδες. Ακόμη και τους άραβες μισθοφόρους που χρημάτισε το τουρκικό κράτος, τους τσάκισαν.. ένας Pontid.

   Διαγραφή
  6. Το απροσπέλαστο κομμάτι γης, τα Βαλκάνια, έχουν προσπελαστεί εδώ και αιώνες από τους Σλάβους. Δεν έχουν και άδικο που οι βόρειοι Σλάβοι λένε τα Βαλκάνια Νότια Σλαβία.

   Διαγραφή
  7. Το γεγονός ότι οι Λαοί της Μέσης Ανατολής παρέμειναν πίσω σε εξέλιξη οφείλεται πιστεύω στον εξισλαμισμό οι μεγαλύτεροι πολιτισμοί χάθηκαν εξαιτίας του Πίστευε και μη ερεύνα γιατί προκαλείται η οργή του Αλλάχ.. Οι Διναρικοί δεν έχουν κατάκτηση τίποτα στην ιστορία δεν υπάρχουν πουθενά οι μεσογειακοί Ρωμαίοι ήταν κατακτητές και οι Ισπανοί οι πορτογάλοι που κατέκτησαν την Αμερική επομένως η μεσογειακή φυλή είναι ποιο μαχητητική απο τους Διναρικούς..

   Διαγραφή
  8. Οι ιταλοι δεν ειναι μονο μεσογειακοι!Η αρχαιοι ρωμαιοι ηταν κυριως κρομανοειδεις με διναρικους και αλπικους.Οι μεσογειακοι βρισκονται περισσοτερο στο νοτο.

   Διαγραφή
  9. Ο βασιλιάς Δαβίδ είχε κόκκινα μαλλιά! Τι ήταν;;

   Διαγραφή
 18. O Αμερικάνος Ανθρωπολόγος Сarleton Coon μιλάει και για Μεσογειακούς Εβραίους με καταγωγή από τους Φιλισταίους.

  https://www.theapricity.com/snpa/chapter-XI7.htm

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΑ ΜΗΤΕΡΑ , ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΠΡΟΣΧΩΡΕΙ ΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑΙΣΜΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΤΗΧΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ.....ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟΣΟΥΣ "ΕΒΡΑΙΟΥΣ" ΠΟΥ ΦΥΛΕΤΙΚΑ ΘΥΜΙΖΟΥΝ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ......ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΤΖΕΙΚ ΤΖΙΛΕΝΧΑΛ......Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΟΥΗΔΟΣ (ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΛΙΣΤΑ),Η ΜΗΤΕΡΑ ΕΒΡΑΙΑ.......Ο ΙΔΙΟΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΕΒΡΑΙΟΣ ΠΑΡΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΕΤΙΚΑ ΛΕΥΚΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν σημαίνει τίποτα,ο Harrison Ford που είναι Ιρλανδός από πατέρα και Εβραίος από την μάνα σε σχετική ερώτηση για το τι είναι απάντησε χαρακτηριστικά ''Στη καθημερινή ζωή είμαι Ιρλανδός και στο Hollywood Εβραίος''.Επίσης είναι γνωστό ότι όλοι οι Εβραίοι δεν θεωρούνται ίσοι με κάποιους να υποφέρουν ακόμα και σε βάρος τους διάκριση από τη εκλεκτή φυλή των Ασκεναζίμ.Ο ρατσισμός στο μέλλον,αν όχι ακόμα σήμερα,θα έχει χαρακτήρα οικονομικό και κοινωνικό και λιγότερο ανθρωπολογικό.Φυσικά κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι οι πλούσιοι και ισχυροί είναι de facto μια φυλή από μόνοι τους και το status που έχουν αποτελεί την απόδειξη της ανωτερότητας τους.

   Διαγραφή
 20. Ο εβραιος αραβικος θα τον μπερδευες με μεσογειακο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. https://www.youtube.com/watch?v=pOQmnoyvREU

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. "Το πρότυπο που προβάλλουν και διαχέεται σε όλη την κοινωνία είναι η μετριότητα, το ψέμα, ο υλισμός, ο ηδονισμός, η άσχημη συμπεριφορά, η διαφθορά, η αναξιοκρατία, η ασχήμια, κτλ. "

  Διαχειριστή,τα ήθη σας και οι αξίες σας προέρχονται εμφανώς από τον αρχαίο ελληνορωμαϊκό και μεσαιωνικό ευρωπαϊκό κόσμο,κατά τις περιόδους δηλαδή που αναπτύχθηκε ο υψηλοτέρου επιπέδου πολιτισμός.
  Είστε πραγματικά άξιος!Χίλια μπράβο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Οι Άραβες κ οι Σλάβοι ειναι τα πιο μαχητικά φυλα του κόσμου κ αυτο φαίνεται απ τις εκτάσεις που εχουν καταλαβει στον χάρτη. Οταν λέμε άραβες εννοούμε τους καθεαυτου που ειναι απ την Υεμένη..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Πολυ κομπλεξ,γιατι?Ειναι απλο ειναι πιο ευφυεις εξουσιαζουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των αναγνωστών τους.