Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018

Μια ματιά στην φυλετική ιστορία της Ευρώπης

Συνηθίζουμε να μελετάμε την ιστορία της Ευρώπης εξετάζοντας τα πολιτικά γεγονότα, τις κοινωνικές διεργασίες και τα πολιτισμικά δρώμενα. Ωστόσο, είναι απαραίτητη μια μελέτη της φυλετικής ιστορίας της Ευρώπης, εφόσον η φυλετική της σύνθεση είναι άρρηκτα συνυφασμένη με το πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι. Θα μελετήσουμε την φυλετική εικόνα της Ευρώπης στην ιστορική της διαδρομή, εξετάζοντας την ιστορία της διάδοσης του κάθε φυλετικού τύπου στην Ευρώπη. Η ανάλυση θα αποκαλύψει τις τάσεις επέκτασης ή περιορισμού του κάθε φυλετικού τύπου, προσφέροντας τροφή για σκέψη στους φυλετικά συνειδητοποιημένους.

Η Ευρώπη θεωρείται ότι πρωτοκατοικήθηκε σε όλο το εύρος της από δολιχοκέφαλες Κρομανοειδείς μορφές, όπως μας δείχνουν τα ευρήματα της παλαιοανθρωπολογίας. Εκείνη την εποχή, η εικόνα της Ευρώπης...
συμπληρώνεται από έναν μικρό αριθμό Μεσογειακών στη νότια Ελλάδα, Νορδικούς στη νότια Σκανδιναβία και Ατλαντοειδείς στη Βρετανία, όλοι τους εξελικτικές διαφοροποιήσεις των Κρομανοειδών.

Η πρώτη μεγάλη αλλαγή στην φυλετική εικόνα της Ευρώπης έγινε περίπου το 4000 π.Χ. όταν εισήλθαν από τα ανατολικά βραχυκέφαλες πρωτο-Αλπικές μορφές, με απώτερη καταγωγή από την ανατολική Ασία. Οι Αλπικοί εισήλθαν ειρηνικά, φτάνοντας σταδιακά μέχρι τη Γαλλία και τα Βαλκάνια. Συγγενής μορφή τους είναι οι Βαλτικοί. Οι Διναρικοί εντοπίζονται σε μικρούς αριθμούς με πυρήνα τα δυτικά Βαλκάνια, με προέλευση είτε από γηγενείς ΚΜ μορφές, είτε από την Ασία.

Επόμενη αλλαγή ήλθε με την επέκταση των Μεσογειακών. Οι αποικισμοί των Ελλήνων εισήγαγαν για πρώτη φορά τον Μεσογειακό τύπο στην βόρεια Ελλάδα, σε μέρος των Βαλκανίων, στη Μικρά Ασία, στη Μέση Ανατολή, στην Ιταλία, στην Ισπανία και στην Γαλλία. Αργότερα, οι Ρωμαίοι με τις αποικίες τους και το διοικητικό-στρατιωτικό προσωπικό της Αυτοκρατορίας τους αύξησαν τους αριθμούς των Μεσογειακών στην Ιταλία, στην Γαλλία και στην Ισπανία.

Σημαντική αλλαγή προήλθε από την επέκταση των Νορδικών. Στην προϊστορία, Νορδικοί πληθυσμοί κατήλθαν και κατέλαβαν την ευρύτερη περιοχή της Γερμανίας. Από εκεί, οι Κέλτες-Γαλάτες της αρχαιότητας εισήγαγαν τους Νορδικούς-ΚΜ πληθυσμούς σε Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και κεντρική Ευρώπη. Μια νέα επέκταση υπήρξε η κατάλυση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τα Γερμανικά φύλα, όμως οι αριθμοί των μαχητών υπήρξαν σχετικά μικροί σε σχέση με τους γηγενείς πληθυσμούς σε κάθε περιοχή.

Οι Μεσογειακοί και οι Νορδικοί εξαπλώθηκαν στην Ευρώπη μέσω επεκτατικών πολιτικών. Έλληνες και Ρωμαίοι από την μια πλευρά, Γερμανικά φύλα από την άλλη. Ωστόσο, οι φυλετικοί τύποι παρουσιάζουν μεταβολές στην διάδοσή τους ανά τους αιώνες, οι οποίες δύσκολα ανιχνεύονται άμεσα σε πολιτικά ή ιστορικά γεγονότα. Θα αξιολογήσουμε την θέση κάθε Ευρωπαϊκού φυλετικού τύπου βάσει της ιστορικής του διαδρομής.

Οι Κρομανοειδείς, οι γηγενείς κάτοικοι της Ευρώπης, έχουν μειωθεί ποσοστιαία στην Ευρώπη, δίνοντας τη θέση τους σε Αλπικούς-Βαλτικούς και άλλους τύπους. Παραμένουν σε σημαντικά ποσοστά στην βόρεια Ευρώπη και στην Ιβηρία, αλλά φαίνεται να έχουν μειωθεί στην κεντρική και νότια Ευρώπη.

Οι Αλπικοί, εισελθόντες από την Ασία, έχουν καταλάβει σχεδόν ολόκληρη την ηπειρωτική Ευρώπη. Ελάχιστες περιοχές έχουν μικρά ποσοστά Αλπικών, όπως η Ιβηρία, οι Βρετανικές νήσοι και η Σκανδιναβία. Προφανώς η εξάπλωσή τους έχει εμποδιστεί προσωρινά λόγω των φυσικών εμποδίων των Πυρηναίων και της Βόρειας Θάλασσας. Κατά τα άλλα, οι Αλπικοί, μαζί με τους συγγενείς Βαλτικούς, αποτελούν την πλειοψηφία των κατοίκων της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, ακόμα και της νότιας σε πολλές χώρες. Οι Αλπικοί-Βαλτικοί άλλαξαν την εικόνα της Ευρώπης δραματικά και η διάδοσή τους εις βάρος των γηγενών τύπων συνεχίζεται απρόσκοπτα.

Οι Μεσογειακοί, έπειτα από την επέκτασή τους κατά την αρχαιότητα, βλέπουμε τους αριθμούς τους μειώνονται κατά το πέρασμα των αιώνων. Μορφές από αρχαίες απεικονίσεις και παλαιοανθρωπολογικά στοιχεία υποδεικνύουν ότι οι αριθμοί τους ήταν σημαντικοί στη νότια Ευρώπη, όμως σήμερα έχουν μειωθεί και αντικαθίστανται από Αλπικούς και Διναρικούς. Τείνουν πλέον μειοψηφία ακόμη και στις χώρες της νότιας Ευρώπης, που κακώς θεωρούνται ακόμα φυλετικά Μεσογειακές.

Η επέκταση των Νορδικών κατά τον Μεσαίωνα εισήγαγε τους Νορδικούς σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας Ευρώπης. Ωστόσο, στις περισσότερες αυτές χώρες, οι Νορδικοί εντοπίζονται σποραδικά και σε μόνοψήφια ποσοστά. Δηλαδή φαίνεται ότι αριθμοί τους μειώθηκαν σημαντικά στην κεντρική και νότια Ευρώπη, όμως διατηρούν σημαντικά ποσοστά στις Σκανδιναβικές και Γερμανικές χώρες, στην Γαλλία και στην Πολωνία. Οι δύο Παγκόσμιοι πόλεμοι, στους οποίους ηττήθηκαν οι Γερμανοί, οδήγησαν σε παράδοση εδαφών τους στους σλάβους, που συνοδεύτηκε από γενοκτονίες και από φυλετικής απόψεως, επέκταση των Βαλτικών σε βάρος των Νορδικών. Κατά συνέπεια, οι Νορδικοί πληθυσμοί περιορίστηκαν δραματικά στην ανατολική Ευρώπη και στις Βαλτικές χώρες.

Οι Ατλαντοειδείς λίγο μεταβλήθηκαν από την προϊστορική τους θέση. Από την κοιτίδα τους την Βρετανία, πλέον τους βρίσκουμε σε μικρούς αριθμούς στην Ιρλανδία λόγω Βρετανικής αποικιοκρατίας, καθώς και στην βόρεια Γαλλία και την Βρετάνη, λόγω της κατάκτησής τους για κάποιους αιώνες από τους Βρετανούς.

Τους Διναρικούς, από έναν περιορισμένο πυρήνα τους στα δυτικά Βαλκάνια, πλέον τους βρίσκουμε να έχουν επεκταθεί σημαντικά στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Εντοπίζονται από την Γαλλία μέχρι την Ουκρανία και από την Ελλάδα και Ιταλία, μέχρι την Γερμανία και Πολωνία. Η επέκτασή τους συνεχίζεται και στις μέρες μας, με τις φτωχές Βαλκανικές χώρες να εξάγουν διαρκώς οικονομικούς μετανάστες προς τις πιο ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. Σε πολλές χώρες της κεντρικής και νότιας Ευρώπης, τείνουν να αποτελούν πλέον τον δεύτερο ή τρίτο πολυπληθέστερο φυλετικό τύπο.

Καταλήγουμε στα συμπεράσματα. Από τη στιγμή που εισήλθαν οι Αλπικοί, η φυλετική εικόνα της Ευρώπης δεν έχει αλλάξει δραματικά. Η επέκταση των Μεσογειακών και των Νορδικών σταμάτησε και ακολούθησε μια μείωση των αριθμών τους. Η Ευρώπη παραμένει από την προϊστορική εποχή μέχρι και σήμερα, κυρίως Κρομανοειδής και Αλπική, με τους υπόλοιπους τύπους να ακολουθούν. Αν διακρίνουμε τις τάσεις, βλέπουμε ότι Αλπικοί-Βαλτικοί βρίσκονται σε μια κούρσα κατάκτησης της Ευρώπης και δεν αποκλείεται σύντομα ένας στους δύο λευκούς κατοίκους να είναι Αλπικός ή Βαλτικός. Παράλληλα, οι Διναρικοί επεκτείνονται σταδιακά, διευρύνοντας το γεωγραφικό τους αποτύπωμα, ενώ οι υπόλοιποι τύποι μειώνονται.

39 σχόλια:

 1. Που οφείλετε όμως ότι ένα μεγάλο ποσοστό των νέων (18 και κάτω) είναι μεσοκέφαλοι και κάποιες φορές δολιχοκέφαλοι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. αρκετες φορες δολιχοκεφαλοι φιλε μου απο οτι βλεπω εγω στην αχαια

   Διαγραφή
  2. υπαρχουν στους νεους απο οτι παρατηρω και στο σχολειο αλλα και οταν βγαινουμε μεσογειακοι με μιξεις αλλα κυριως δολιχοκεφαλοι, αλπικοι σε μιξει με μεσογειακους η διναρικους και κρομανοειδης αλλα οι περισσοτεροι ειναι σε μιξει μπορει να ειναι δολιχοκεφαλος καποιος και να ειναι μεσογειακος-αλπικος αλλα γενικα πιστευω πως το 60 τοις εκατο ειναι δολιχοκεφαλοι-μεσοκεφαλοι

   Διαγραφή
  3. Πας ακόμη σχολείο ;;;
   Αν έχεις χρόνο κάνε μια ταξινόμηση το τμήμα σου...Θα έχει ενδιαφέρον !!!

   Διαγραφή
  4. οταν αρχισουν θα κανω αν και τους θυμαμαι ειχαμε ενα αλπικο εναν αλπικομεσογειακο εναν μεσογειακο με αρμενοειδη επιδραση μια διναρικομεσογειακη εναν αλπικομεσογειακο μια μεσογειακη-κμ εμενα που ειμαι κρομανοειδης εναν διανρικο εναν νορδικο-αλπικο αλλον εναν μεσογειακο-κμ εναν διανρικο-μεσογειακο μια μεσογειακη εναν διναρικο αλλον εναν εναν διανρικο με αλπικη επιδραση αυτα

   Διαγραφή
  5. Εγώ όταν πήγαινα σχολείο είχα στην τάξη:
   Άντρες

   1) Εμένα(Μεσογειακό με πιθανή Αλπική επίδραση

   2) Pontid με Διναρική επίδραση

   3) Διναρικό

   4) Αλπικό με κάτι Ανατολίτικο (East Med,Taurid,Anatolid) δεν ξέρω ακριβώς

   5) Διναρικό με Μεσογειακή επίδραση

   6) Κρομανοειδή

   7) Αλπικό με Μεσογειακή επίδραση


   Διαγραφή
  6. Γυναίκες

   1) Κρομανοειδή με Αλπική επίδραση
   2) Διναρική με East Med επίδραση
   3) Κρομανοειδή με Μεσογειακή επίδραση
   4) Αλπική
   5) Διναρική με Μεσογειακή επίδραση
   6) Αλπική με Μεσογειακή επίδραση + Ανατολίτικο
   7) Ατλαντομεσογειακή με Αλπική επίδραση
   8) Αλπική με Κρομανοειδή επίδραση
   9) Αλπική με Μεσογειακή επίδραση
   10) Μεσογειακή με Αλπική επίδραση
   11) Αλπική
   12) Αλπική με Μεσογειακή επίδραση + Διναρική

   Διαγραφή
  7. Έλλην Μεσογειακέ, πόσοι από το τμήμα σου είχαν ανοιχτά μάτια και μαλλιά; Γιατί και εγώ πηγαίνω σχολείο και έχω παρατηρήσει ότι σε κάθε τμήμα των 25-27 παιδιών υπάρχουν 5-8 παιδιά που έχουν ανοιχτά μάτια και μαλλιά. Στο τμήμα μου υπάρχουν 6 παιδιά με ανοιχτά μάτια (συμπεριλαμβανομένου την αδελφή μου που έχει βαθιά πράσινα μάτια) και 7 παιδιά με ξανθά μαλλιά (και πάλι εδώ συμπεριλαμβάνεται η αδελφή μου). Σημείωση: Όλοι οι ανοιχτόχρωμοι στο τμήμα μου είναι Έλληνες.

   Διαγραφή
  8. Ανώνυμε 14 Αυγούστου 2018 - 12:20 μ.μ Εύστοχος εδώ, αλλά η δολιχοκεφαλία είναι ένα 65-70% στους σημερινούς νέους. Όσον αφορά την περιοχή που μένω, στον Γέρακα, στα σχολεία οι περισσότεροι έχουν μακριά κρανία. Όσο για τον τόπο καταγωγής μου, την Ηλεία, είναι μισοί-μισοί. Όσον αφορά τον χρωματισμό ματιών και μαλλιών πόσοι από το τμήμα σου έχουν ανοιχτά μαλλιά, έχοντας επίγνωση ότι οι περισσότεροι από αυτούς ανήκουν στον Αλπικό τύπο;

   Διαγραφή
  9. Από το τμήμα μου 4 άτομα έχουν ανοιχτά μαλλιά και μάτια.
   Η αλήθεια είναι ότι έκανα κάποιες λαθος εκτιμήσεις σε μερικούς αλλά ο πυρήνας δεν αλλάζει(Αλπικομεσογειακοί).

   Διαγραφή
  10. Από τα αγόρια του τμήματος ειμουν ο μόνος Δολιχοκέφαλος...

   Διαγραφή
  11. Τα αποτελέσματα αυτά βγαίνουν λόγω απειρίας και εξιδανίκευσης. Βλέπουμε ένα παιδικό-εφηβικό πρόσωπο κι επειδή έχουμε εξιδανικευμένη την εικόνα των δολιχοκέφαλων-μεσοκέφαλων, ασυνείδητα αδιαφορούμε για τα πραγματικά στοιχεία ταξινόμησης. Γι' αυτό τις περισσότερες φορές, μιλάμε για εκτιμήσεις κι όχι με σιγουριά για το φαινότυπο κάποιου προσώπου. Ακόμα και οι επιστήμονες, οι οποίοι ταξινομούν και μέσω φωτογραφιών, αν δεν ξεκινήσουν μετρήσεις με όργανα δεν μπορούν να πουν με 100% σιγουριά.

   Διαγραφή
  12. Σωστός.Είναι δύσκολο ακόμη και με φωτογραφία να είσαι σίγουρος.

   Διαγραφή
  13. εγώ που λογικα είμαι κρομανοειδης έχω καταπράσινα μάτια και καστανοξανθα μαλλιά και είμαι δολιχοκεφαλος και ένας αλλού ο οποίος είναι νορδικος-αλπικος ήταν ξανθός με γαλάζια μάτια εγώ δολιχοκεφαλος αυτός μεσοκεφαλος

   Διαγραφή
  14. Αν δε Ν ξερεις σίγουρα τον φυλετικό σου τύπο στείλε στο gmail μου και θα σε βοηθήσω...

   Διαγραφή
  15. Από το σχολείο σου συνολικά θυμάσαι Έλλην;

   Διαγραφή
  16. Ανώνυμε 15 Αυγούστου 2018 - 10:27 μ.μ. Συμπεριλαμβανομένου εσένα και τον Νορδικό-Αλπικό, πόσοι από τη τάξη σου είναι ανοιχτόχρωμοι;

   Διαγραφή
  17. Συνολικά δυστυχώς όχι... Λογικά κυριαρχεί ο Αλπικομεσογειακός και ο Αλπικοδιναρικός.

   Διαγραφή
 2. "Οι Διναρικοί εντοπίζονται σε μικρούς αριθμούς με πυρήνα τα δυτικά Βαλκάνια, με προέλευση είτε από γηγενείς ΚΜ μορφές, είτε από την Ασία"

  Ισχύει τελικά ή όχι ότι ο Διναρικός τύπος είναι εξελικτική διαφοροποίηση του Κρομανοειδούς;
  Η Ασία ως χώρα προέλευσης του,πώς δικαιολογείται;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. η γνωμη μου ειναι παντως πως ειναι εξελικτικη διαφοροποιηση του κρομανοειδους αν δεις φωτογραφιες φαινετε δεν μου μιαζουν για ασιατες παρολο που μοιαζουν λιγο με καυκασοειδεις μπορει και αυτοι να προηλθαν απο τον κρομανοειδη

   Διαγραφή
  2. Οι διναρικοί είναι εξελικτική διαφοροποίηση δολιχοκέφαλων πληθυσμών, κι επομένως συνδέονται περισσότερο με τους ΚΜ, μεσογειακούς και (λιγότερο) τους νορδικούς. Μάλλον ο διαχειριστής όταν μιλάει για την Ασία, εννοεί τη Μέση Ανατολή, όπου έχουμε τα πρώτα ευρήματα. Παρότι δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα, οι περισσότερες ενδείξεις επισημαίνουν πως ο εκδιναρισμός είναι αποτέλεσμα της συνάντησης πληθυσμών που παρότι μοιράζονται κοινή καταγωγή, είχαν απομονωθεί πολλές χιλιάδες χρόνια με αποτέλεσμα να διακριθούν ή να εκλείψουν κάποια χαρακτηριστικά που είχαν κοινά.

   Διαγραφή
 3. "Οι Ατλαντοειδείς πλέον τους βρίσκουμε σε μικρούς αριθμούς στην Ιρλανδία" εγώ νόμιζα πως είναι περισσότεροι.Δηλαδή μόνο η Ουαλία,Αγγλία και Σκωτία έχουν σημαντικό αριθμό Ατλαντοειδών?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στην Ιρλανδία υπάρχουν πολλοί ατλαντο-μεσογειακοί, και γενικότερα οι κελτικές χώρες έχουν μεγαλύτερες κρομανοειδείς συνιστώσες.

   Διαγραφή
 4. Είμαστε σίγουροι ότι οι Ρωμαίοι ηταν μεσογειακοί; Τσέκαρα τους ρωμαιους αυτοκρατορες και η συντριπτική πλειοψηφία τους μου φαίνονται διναρικοι λχ Οκταβιανος Τιβέριος Κλαύδιος Γαλβας Καίσαρας Βεσπασιανος Νερβας Τραϊανός
  Μάρκος Αυρήλιος κοκ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο Αυρήλιος ήταν Μεσογειακός.Ο Καίσαρας κυρίως Κρομανοειδής.

   Διαγραφή
 5. Το τελευταίο προπύργιο για την φυλετική σωτηρία της Ευρώπης έπεσε με την πτώση του τρίτου Ράιχ. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν αναγκαστικά εχθροί του Ελληνισμού και διέπραξαν αρκετά εγκλήματα εις βάρος μας. Όμως μετά την πτώση επικράτησε ο καταραμένος νικητής του πολέμου, η κουμούνα. Επίσης ο ακαδημαϊκός χώρος της Ευρώπης γέμισε Μπολσεβίκους απάτριδες, οι ηγεσίες της Ευρώπης κατακλύστηκαν από ψευτοαθρωπιστικά ιδεώδη του δικαιωματισμού τα οποία πήγαζαν και πηγάζουν από την γενικότερη μαρξιστική σκέψη του σημερινού δυτικού πολιτισμού και οι Ευρωπαίοι πολίτες βομβαρδίζονται καθημερινά με αριστερή τρισάθλια προπαγάνδα η οποία χτυπάει την συνοχή των κοινωνιών, το εθνικό φρόνημα των λαών και την φυλετική συνείδηση των ευρωπαϊκών πολιτών. Η αυτοκτονική πολιτική των σημερινών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων θα σταματήσει μόνο εάν οι Ευρωπαίοι αποκτήσουν ξανά σληροπυρηνική εθνικιστική και εν συνεχεία φυλετική συνείδηση μέσω της οποίας θα δώσουν ένα τέλος στην λαθροεισβολή από Αφρική και Ασία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Πότε θα αρχίσετε να κάνετε διαχωρισμό μεταξύ μελαχρινών και ανοιχτόχρωμων Μεσογειακών; Οι μισοί Μεσογειακοί Έλληνες είναι μελαχρινοί συνήθως με καστανά μάτια, κυρίως νησιά και νότια Ελλάδα και οι άλλοι μισοί καστανοί πολλές φορές με ανοιχτά μάτια, κυρίως βόρεια και κεντρική Ελλάδα.

  Ας ασχοληθούμε με την λεπτομερή ανάλυση των Μεσογειακών και μετά ασχολούμαστε με όλους τους άλλους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Θελουμε περισσοτερες φωτογραφιες με μεσογειακους τυπους και συνδυαστικα!Οπως και πιο πανω που ανεφερε ο Ελλην Μεσογειακος τους φυλετικους αυτους (συνδυασμους σε φωτογραφιες ως παραδειγματα!!!)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. East Med racial type and geographical specification of EM
  http://hellas2010.proboards.com/thread/223/east-racial-type-geographical-specification

  Are Greek East Meds "Orientalids"?
  http://hellas2010.proboards.com/thread/115/greek-east-meds-orientalids

  Aegean Meds(East Meds) vs Gracile Meds(West Meds).
  http://hellas2010.proboards.com/thread/457/aegean-meds-east-gracile-west

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. O Γερμανός που λέει ότι οι Ανατολικοί Μεσογειακοί(οι Pontid) δεν είναι λευκοί και έχουν ανατολίτικα στοιχεία, υποστηρίζει ότι κανένας Μεσογειακός δεν είναι λευκός αλλά ότι όλοι έχουν ανοιχτό καφέ δέρμα, το ίδιο λέει και για τους Δυτικούς Μεσογειακούς(Gracile Mediterranids).


   "Human Phenotypes" lies about South European skin color.
   http://hellas2010.proboards.com/thread/456/human-phenotypes-south-european-color

   Διαγραφή
 9. Θα μπορούσε να μου πει κάποιος τον φυλετικό της τύπο?Είναι Ατλαντοειδής?
  Michelle Monaghan

  https://www.google.gr/search?q=Michelle+Monaghan&client=opera&hs=TdN&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjynpqq0e_cAhVLI1AKHSAMAK0QiR56BAgKEBg&biw=1880&bih=943#imgrc=iBCPwaig60BFMM:

  https://www.google.gr/search?client=opera&biw=1880&bih=943&tbm=isch&sa=1&ei=dW10W6b8JoXEwAKgyb-oAQ&q=Michelle+Monaghan+face&oq=Michelle+Monaghan+face&gs_l=img.3...164573.165282.0.165426.5.5.0.0.0.0.170.532.0j4.4.0....0...1c.1.64.img..1.2.290...0j0i30k1j0i24k1j0i19k1j0i30i19k1j0i8i30i19k1.0.Cb6_K063U14#imgrc=-W3B7BjD2Wv4KM:

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΚΜ ΜΕ ΑΛΠΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Αραγε η ευρωπη χωρις τους νορδικους θα λεγονταν ευρωπη?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Απο οτι καταλαβα ιταλια και ελλαδα ειναι τα ιδιο κρατος με λιγες διαφορες να θεωρησω οτι ο ελληνοιταλικος πολεμος ηταν εμφυλιος σωστα? Τι εχουν να χωρισουν οι ευρωπαιοι?εφοσον αλπικοι βαλτικοι διναρικοι κατακτησουν την ευρωπη οι σκουροχρωμοι μεταναστες θα τα βρουν σκουρα μαζι τους καθως ο ρατσισμος θα εκτιναχθει στα υψη(στα βαλτοδιναρκα κρατη οι μεταναστες μετριουνται στα δακτυλα,μονο οι μπουληδες νορδικοι(οι οποιοι τεινουν προς αφανισμο) τους δεχονται.οι μεσογειακοι θα νιωσουν περισσοτερο απογοητευμενοι οταν το βαλτικο θηριο δειξει τα δοντια του η ακραια δεξια εκει δεν δειχνει να ενοχλει τον μεσογειακο,μονο ο νορδικος φασιστας εχει σημασια(ο οποιος θα χαθει) επειτα οι μεσογειακοι ειναι ερωτιαρηδες και σεξουαλικα ενεργοι γιατι "μειωνονται" δεν το καταλαβαινω στο λεωφορειο βλεπω καθε μερα ενα σωρο μεσογειακους. ενα δειγμα μιας χωρας δεν δειχνει απαραιτητα την εικονα της ως συνολο στο στρατο οι μεσογειακοι-διναρικοι ηταν πλειοψηφια και καποιοι αλπικοι,ακομα και σαχαριοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. χαχαχα, το μελλον της ευρωπης ειμαστε εμεις οι μυτογκες ΑΡΜΕΝΟΕΙΔΕΙΣ. Με την μεταναστευση απο Ανατολια και τους ρυθμους αναπαραγωγης μας σε τρεις γενεες θα εχουμε γινει ο νουμερο 1 φυλετικος τυπος. Ξυδακι μεσογειακουρες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Έτσι βέβαια θα τελειώσει και η εκφυλισμένη δημοκρατία και θα αντικατασταθεί από την απρόσωπη ασιατική δεσποτεία. Γιατί αν η δημοκρατία και η Αριστερά είναι η πολιτική έκφραση της μεσογειακής φυλής, το φελαχάτο και η ανατολική θεοκρατία είναι η πολιτική έκφραση της αρμενοειδούς φυλής. Σκεφτείτε λίγο πολύ πόλεις τύπου Βαγδάτης, βρώμα στους δρόμους, υπαίθρια παζάρια, ντέφια, μπουζούκια, μοιρολατρία και ακόμη μεγαλύτερη ανοργανωσιά από ότι στους μεσογειακούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Καλημέρα εγώ είμαι νορδικος με κάποια κρομανοιδης επίδραση και έχω ανοιχτά κάστανα Μάλια στον ήλιο πορτοκαλί ζουν απαλά, μέσομορφικοσ, 1. 82, με αρκετά τετραγωνισμενο σαγωνι, και πολύ λεπτή ψυλη μύτη, πράσινα μάτια που μπλεδιζουν καπος και βαριά κόκαλα πάνω απ τα μάτια μου με μεσσοπρωσοπια και δολιχωκεφΛια

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των αναγνωστών τους.