Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013

Φυλετικός χάρτης της Ευρώπης - Eickstedt


Ο χάρτης παρουσιάζει την κατανομή των φυλετικών τύπων στην Ευρώπη. Ακολουθεί την τυπολογία του σημαντικού Γερμανού φυσικού ανθρωπολόγου Egon von Eickstedt, παρότι δημοσιεύτηκε σε βιβλίο άλλου ανθρωπολόγου της σχολής Eickstedt.

Οι φυλετικοί τύποι που απεικονίζονται είναι οι εξής:

Teuto- und Dalo-Nordide = Νορδικός και (Νορδο-)Κρομανοειδής, αντίστοιχα
Dinaride = Διναρικός
West- und Ost-Mediterranide = (Μεσογειακο-)Κρομανοειδής και κλασικός Μεσογειακός, αντ.
Osteuropide = Βαλτικός
Alpine = Αλπικός
Armenide = Αρμενοειδής (+ Καυκάσιος)
Berberide = Σαχάριος-ΚΜ
Lappide = Λαπωνικός

Από το βιβλίο Kern F., Historia Mundi. Erster Bänd: Frühe Menschheit, 1952. Τον βρήκαμε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των αναγνωστών τους.