Παρασκευή 14 Απριλίου 2017

Η ανθρωπολογία της Βραζιλίας

Ο Edgar Roquette-Pinto ήταν ιατρός, εθνολόγος και ανθρωπολόγος από τη Βραζιλία. Υπήρξε ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της φυσικής ανθρωπολογίας στη Βραζιλία. Ορισμένες από τις μελέτες του αποτελούν μέχρι και σήμερα σημείο αναφοράς στην εθνολογία και στην ανθρωπολογία της χώρας. Μελέτησε του ιθαγενείς, αλλά και γενικότερα τη φυλετική σύνθεση της Βραζιλίας. Στη μελέτη του "Nota sobre os typos anthropológicos do Brasil", που δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του Congresso Brasileiro de Eugenia, ο Roquette-Pinto μελέτησε τους ανθρωπολογικούς τύπους της Βραζιλίας.

Ως γνωστόν, η Βραζιλία αποτελείται από τρεις διακριτές φυλετικές ομάδες. Οι ιθαγενείς, οι οποίοι ανήκουν στον ευρύτερο μογγολικό κλάδο, οι λευκοί, που ήρθαν ως κατακτητές και είναι κυρίως απόγονοι...
Ιβήρων και οι νέγροι, τους οποίους έφεραν οι λευκοί από την Αφρική ως σκλάβους. Το αποτέλεσμα είναι σήμερα η Βραζιλία να αποτελεί ένα μίγμα αυτών των τριών αυτών κύριων στοιχείων. Ο Roquette-Pinto, χρησιμοποιώντας ελληνική ορολογία, χωρίζει τους κατοίκους της χώρας στις εξής ομάδες, βάσει και των πιο συνηθισμένων μίξεων:

Λευκόδερμοι: Λευκοί
Φαιόδερμοι: Λευκοί x Νέγροι
Ξανθόδερμοι: Λευκοί x Ιθαγενείς
Μελανόδερμοι: Νέγροι

Πριν έναν αιώνα, η κατανομή των φυλών στη Βραζιλία ήταν η εξής:

Λευκοί: 51%
Μικτοί Λευκοί-Νέγροι: 22%
Μικτοί Λευκοί-Ιθαγενείς: 11%
Νέγροι: 14%
Ιθαγενείς: 2%

Να σημειώσουμε ότι Ιθαγενείς λογικά πολύ περισσότεροι, αλλά για κοινωνικούς λόγους θέλουν να ταυτίζονται με τους λευκούς αν έχουν έστω και έναν λευκό πρόγονο. Κάτι που παράλληλα ρίχνει τον πραγματικό αριθμό λευκών. Αυτό θα φανεί και από τα ανθρωπολογικά στοιχεία που δίνονται παρακάτω.

Ο συγγραφέας βρίσκει στο σύνολο των κατοίκων της Βραζιλίας μέσο ανάστημα μέτριο για την εποχή. Ο μέσος κεφαλικός δείκτης βρέθηκε 81, που υποδηλώνει μεσοκεφαλία. Γνωρίζουμε από πολυάριθμες μελέτες ότι οι ιθαγενείς είναι μεσοκέφαλοι, οι λευκοί μεσο-δολιχοκέφαλοι και οι νέγροι δολιχοκέφαλοι. Από την μέση τιμή και μόνο του κεφαλικού δείκτη γίνεται προφανές ότι οι ιθαγενείς είναι πολύ περισσότεροι από ότι δηλώνουν οι ίδιοι οι κάτοικοι. Για τον ρινικό δείκτη ο συγγραφέας δίνει δύο τιμές, όμως μάλλον η πιο ρεαλιστική είναι η τιμή 68, που δείχνει λεπτορρινία, λόγω των λευκών που είναι μάλιστα έντονα λεπτόρρινοι.

Ο Roquette-Pinto παρουσιάζει γραφήματα με την κατανομή των ανθρωπολογικών δεικτών στις διάφορες φυλετικές κατηγορίες. Τα γραφήματα του κεφαλικού δείκτη είναι τα εξής, για τους λευκόδερμους αριστερά και τους φαιόδερμους δεξιά:


Φαίνεται ότι οι λευκοί είναι κυρίως μεσοκέφαλοι, όμως η κατανομή δείχνει ότι το πλέον λογικό είναι να μην μιλάμε για καθαρούς απογόνους Ιβήρων, οι οποίοι είναι μεσο-δολιχοκέφαλοι, αλλά για εκτεταμένες μίξεις με τους ιθαγενείς. Από την άλλη, οι μιγάδες, δηλαδή μίξεις λευκών-νέγρων δίνουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα, αφού το μέγιστο της κατανομής βρίσκεται στη μεσο-δολιχοκεφαλία, όπως ήταν αναμενόμενο, καθώς οι νέγροι είναι δολιχοκέφαλοι και οι λευκοί της Βραζιλίας μεσο-δολιχοκέφαλοι.

Πιο αναλυτικά είναι τα διαγράμματα για τον ρινικό δείκτη στις διάφορες φυλετικές κατηγορίες, εφόσον ο ρινικός δείκτης αποτελεί το καλύτερο κριτήριο για τον διαχωρισμό των τριών φυλετικών ομάδων της Βραζιλίας. Ακολουθούν τα διαγράμματα κατά σειρά: λευκόδερμοι, μελανόδερμοι, φαιόδερμοι, ξανθόδερμοι.

Οι λευκόδερμοι είναι έντονα λεπτόρρινοι, ενώ οι μελανόδερμοι βρίσκονται πέριξ των ορίων της πλατυρρινίας. Οι φαιόδερμοι, ως μίξεις έντονα λεπτόρρινων λευκών και σχετικά πλατύρρινων νέγρων, προκύπτουν κυρίως λεπτο-μεσόρρινοι. Οι ξανθόδερμοι, ως μίξεις λεπτόρρινων λευκών και μεσόρρινων ιθαγενών, προκύπτουν με μέγιστο στα όρια λεπτορρινίας-μεσορρινίας.

Οι λευκοί της Βραζιλίας έχουν χρώμα δέρματος λευκό νοτιοευρωπαϊκό, σκούρα κυματιστά μαλλιά, σκούρα μάτια, μέτριο ανάστημα προς υψηλό, μεσοκεφαλία και λεπτορρινία. Ο συγγραφέας θεωρεί ότι είναι κυρίως Μεσογειακοί, αν και γνωρίζουμε ότι εννοούνται κυρίως οι Ατλαντο-Μεσογειακοί, δηληδή Κρομανοειδής μορφή, όπως οι Ίβηρες πρόγονοί τους. Αναφέρονται επίσης οι Νορδικοί και οι Αλπικοί, βέβαια βρίσκονται σε πολύ μικρότερο βαθμό στη χώρα.

Θεωρώντας δεδομένο ότι υπάρχει διαφορά ως προς την εσωτερική ιδιοσυγκρασία των φυλών, ο Roquette-Pinto εξέτασε κάποια γνωρίσματα του χαρακτήρα στις διάφορες φυλετικές ομάδες της Βραζιλίας. Η μελέτη των ψυχικών γνωρισμάτων δεν μπορεί να περιορίζεται μονότονα στον δείκτη ευφυΐας, αλλά να λαμβάνει υπόψη και άλλα γνωρίσματα, εξίσου σημαντικά. Στον παρακάτω πίνακα, δίνεται η βαθμολογία από 1 έως 5 για τα εξής γνωρίσματα: Προνοητικότητα, δυνατότητα υποβολής, παρορμητικότητα, αποφασιστικότητα, αυτοέλεγχος, επιμονή, τάση συμβιβασμού και το πόσο πιστός είναι.


Ο συγγραφέας βρίσκει ότι οι λευκοί είναι οι πιο προνοητικοί και επίμονοι, αρκετά αποφασιστικοί, με αρκετό αυτοέλεγχο. Οι νέγροι είναι οι λιγότερο προνοητικοί και επίμονοι, χωρίς να πρωτεύουν σε καμία από τις κατηγορίες. Οι μίξεις λευκών-ιθαγενών έχουν αποφασιστικότητα, αυτοέλεγχο και είναι έμπιστοι, αλλά δύσκολα συμβιβάζονται. Οι μουλάτοι φαίνεται να είναι οι πιο παρορμητικοί και εύκολοι στην υποβολή, ενώ έχουν τον λιγότερο αυτοέλεγχο και δεν είναι καθόλου πιστοί.


Συμπερασματικά, η μελέτη του Roquette-Pinto είναι ίσως η πιο πλήρης σχετικά με την ανθρωπολογία της Βραζιλίας. Αναγνωρίζει ότι στη Βραζιλία κατοικούν πολλοί ανθρωπολογικοί τύποι, οι οποίοι διαχωρίζονται από σωματικά και ψυχικά γνωρίσματα, ενώ υπάρχουν εκτεταμένες μίξεις μεταξύ τους. Η φυλετική εικόνα της Βραζιλίας αντικατοπτρίζεται ποικιλοτρόπως και στην κοινωνία της.


Φωτογραφίες ανθρωπολογικών τύπων της Βραζιλίας

(παρατηρήστε ότι ο λευκόδερμος, ο φαιόδερμος και ο μελανόδερμος είναι δολιχοκέφαλοι)

Λευκόδερμος (Διναρίζων Μεσογειακός)

Φαιόδερμος (μίξη λευκού-νέγρου)

Ξανθόδερμος (μίξη νέγρου-ιθαγενή)

Μελανόδερμος (Νέγρος)

12 σχόλια:

 1. τωρα ποσο να ειναι οι λευκοι το 2010 λενε πως ηταν 47.73% White αν κι εγω πιστευω σημερα να ειναι 20-30%(ισως λιγοτερο κι απο 20%)αλλα στην Βραζιλια τι εννοουν με τον ορο "λευκο"?Γιατι και η αντριανα λιμα φαινεται λευκη αλλα εχει απο αφρικη,ασιατικο αιμα κλπ...αν και νομιζω μερικες φορες πολλοι Pardo αποκαλουν τους εαυτους τους λευκους...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ο τελευταιος νεγρος εχει λιγο ιθαγενη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καλή ανάσταση συνέλληνες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Eυχαριστώ φίλε!

   Κυριε Διαχειριστα και συν-αναγνωστες: Καλη Ανασταση, Καλο Πασχα.

   Διαγραφή
  2. Ανύπαρκτος είναι και ο Χριστός και ο Θεός και ο Διάβολος, στο μυαλό των Εβραίων που τους έπλασαν υπήρχαν και των ακόλουθων της εβραϊκής αίρεσης του Χριστιανισμού. Μας λένε κάτι παπάδες και κάτι φανατισμένες γριές ότι όσοι είναι άρρωστοι και θεραπεύονται, σε πολλές περιπτώσεις σώθηκαν λόγο θαύματος, μα αυτοί δεν αποτελούν ούτε το 1%, οι υπόλοιποι που υποφέρουν και τελικά πεθαίνουν, τα μικρά αθώα παιδιά με καρκίνο, ε, αυτούς τους ξέχασε ο καλός θεούλης. Μέχρι να αποδειχτεί εάν υπάρχει ή όχι ο άλλος κόσμος οφείλουμε να είμαστε σκεπτικιστές και άθεοι, αλλιώς δεν θα διαφέρουμε σε τίποτα από τους φανατισμένους μουσουλμάνους με τον Αλλάχ.

   Διαγραφή
  3. Η καλλίτερη απόδειξη υπάρξεως της Ψυχής και υπάρξεων ανωτέρων του ανθρώπου είναι η πολύ μεγάλη επιτυχία κάθε Θεοκρατικού καθεστώτος που υπήρξε.

   Θυμίζω ότι και ο Εθνικοσοσιαλισμός είχε πολλά θρησκευτικά χαρακτηριστικά ασχέτως εάν ησαν μη-Χριστιανικά.

   Ο Θεός δεν κοιτά μικρότητες της υλικής ζωής ανώνυμε. Όταν το σωμα είναι άρρωστο αλλά η ψυχή υγιης σαν την περίπτωση που ανέφερες, το άτομο αυτό κερδίζει για πάντα μία θέση κοντά στον Δημιουργό, θέση που όλοι οι άλλοι σωματικά υγιείς πρέπει να ΚΕΡΔΊΣΟΥΝ και ίσως και ποτέ να μην την λάβουν στην τελικη.

   Η άθεα, υλιστική και μηδενιστική λογικη, απλως εντείνει την πτώση, την σήψη και την ολοκληρωτική κατάρρευση.

   Διαγραφή
  4. Όσο για τους μουσουλμάνους, αυτοί υπερπολλαπλασιάζονται, άλλοι έχουν το πρόβλημα, άθεοι και υλιστές.

   Διαγραφή
  5. Ζούμε Ορθόδοξη τζιχάντ να δούμε, Ιερός Πόλεμος για την Ορθοδοξία και τί στον κόσμο!

   Διαγραφή
  6. Οι περιπτώσεις όπου ο άρρωστος με προσευχή και πίστη οπουδήποτε καταφέρνει να θεραπευτεί ονομάζεται αυθυποβολή(το να επηρεάζει κάποιος ασυναίσθητα τον εαυτό του με τις σκέψεις ή τις επιθυμίες του). Άλλωστε αυτό έλεγε και ο Χριστός, η πίστη σου σε έσωσε όχι εγώ.

   Διαγραφή
  7. Ακριβώς, η αθεΐα και ο υλισμός συγκροτούν την λογική, ενώ η πίστη σε οτιδήποτε αόρατο, αναπόδεικτο και φαντασιακό έχουν να κάνουν μόνο με το παρά-λογο. Όποιος πιστεύει σε οτιδήποτε δεν βλέπει και δεν μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει επειδή του το είπε κάποιος μεσσίας ή κάποια θρησκεία είναι παράλογος και φαντασιόπληκτος. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει τίποτα,
   αλλά ας αποδειχθεί πρώτα τι ακριβώς υπάρχει και δεν υπάρχει και μετά το πιστεύουμε.

   Διαγραφή
 4. Δεκτό ότι η κάθε θρησκεία είναι προϊόν ανθρώπινης επινόησης αλλά ας μη δίνουμε αρνητική σημασία στο "παράλογο" η λογική σε πάει μέχρι ένα σημείο,μετά χάος και καμμένα κύτταρα,το να είσαι απόλυτα ορθολογιστής είναι κι αυτό τυφλός οπαδισμός,προσωπικά δηλαδή πιστευω καλό είναι να'σαι ανοιχτός σε κάθε πιθανότητα,λόγω της κατασκευής μας έχουμε περιορισμένη αντίληψη οπότε μόνο να φανταστούμε μπορούμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. https://www.instagram.com/p/BSgkr4ShmdcRo-yQNyc7W-oWnFF9S3Z_xlJdqE0/ Ο Τουρκος συη φωτο διναρικος ειναι

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των αναγνωστών τους.