Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

Ανθρωπολογική μελέτη της Λακωνίας

Η ανθρωπολογία της Λακωνίας παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον, αν λάβουμε υπόψη την ιστορία της περιοχής. Μία μελέτη της περιοχής από ανθρωπολογικής πλευράς διενήργησε ο Tito Körner, την οποία δημοσίευσε στο περιοδικό Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie σε άρθρο με τίτλο "Bericht über rassenkundliche Untersuchungen in Lakonien als Beitrag zu einer Rassenkunde Griechenlands".

Ο Körner επικρίνει τον Φαλμεράιερ, λέγοντας πως ήταν υπερβολική η άποψή του και ίσως προϊόν προσωπικής απογοήτευσης. Το ζήτημα της καταγωγής των εν λόγω κατοίκων επαφίεται στην ανθρωπολογική μελέτη για να διαλευκανθεί. Πριν περάσει στις ανθρωπολογικές μετρήσεις, ο συγγραφέας κάνει λόγο λεπτομερώς για την φυλετική ιστορία της Πελοποννήσου. Εκτός από τους αρχαίους Έλληνες που όλοι μας γνωρίζουμε πολύ καλά, στην περιοχή βρέθηκε πλήθος ξένων λαών όπως...
Ρωμαίοι, Γότθοι και άλλα Γερμανικά φύλα, Ούνοι, Άβαροι, Σλάβοι, Αρβανίτες, Τούρκοι, Βενετοί, Φράγκοι, Καταλανοί και άλλοι. Το πέρασμα των περισσότερων ήταν βιαστικό και μόνο Ρωμαίοι, Αρβανίτες και Σλάβοι άφησαν πίσω τους κάποιο στίγμα. Οι τρεις τελευταίοι μαζί με τους αρχαίους κατοίκους συνιστούν τον σύγχρονο νεοελληνικό πληθυσμό της Πελοποννήσου.

Μια παρατήρηση του συγγραφέα είναι ότι η είσοδος 1,5 εκατομμυρίου Μικρασιατών οδήγησε σε αύξηση του Αρμενοειδούς (Προσωασιατικού) τύπου στη χώρα και αυτό αποτελεί το πρόσφατο σημαντικότερο γεγονός που συνέβη από φυλετικής πλευράς στη χώρα. Άλλα στοιχεία που υπάρχουν στη χώρα είναι Βλάχοι, εβραίοι, τσιγγάνοι, κτλ, ενώ στη χώρα υπάρχουν Αλβανοί, κυρίως Διναρικοί και μουσουλμάνοι κυρίως Αρμενοειδείς.

Περνάμε στο κύριο μέρος της μελέτης που είναι η φυλετική ανθρωπολογία της Λακωνίας. Αναφέρονται οι φυλετικοί τύποι της περιοχής: Νορδικός, Διναρικός, Αλπικός, Μεσογειακός. Το ότι προβάλλεται ο Νορδικός δείχνει και το πνεύμα της εποχής. Ο συγγραφέας θεωρεί ότι υπήρχε στους αρχαίους κατοίκους. Σπάνια όμως βρίσκεται κάποιος πραγματικά Νορδικός, παρά την προσπάθειά του να τους εντοπίσει, αναγκαζόμενος να εστιάσει σε παιδιά που λόγω ηλικίας τα μαλλιά τους δεν έχουν σκουρύνει ακόμα. Οι ξανθίζοντες της Λακωνίας είναι 2-3% και ο συγγραφέας θεωρεί ότι κατά μέγιστο οι Νορδικοί θα μπορούσαν να είναι 5%. Διναρικοί προστέθηκαν σε μεγάλους αριθμούς με τους Αρβανίτες, ωστόσο ο Körner δεν τους βλέπει ιδιαίτερα πολλούς στην περιοχή και τους βρίσκει αρκετά μικτούς. Τους Αλπικούς τους συνδέει με τους Σλάβους των Βαλκανίων, ωστόσο γνωρίζουμε καλά ότι οι Αλπικοί βρίσκονται στην Ελλάδα από την αρχαία εποχή. Το Μεσογειακό στοιχείο είναι ισχυρό, εντοπίζεται κυρίως στη νότια Πελοπόννησο, όπως στη Μονεμβασιά, στο Γύθειο και στην Αρεόπολη, ενώ βορειότερα υπάρχουν αρκετοί Διναρικοί.

Ως προς την σωματοδομή, οι 300 εξετασθέντες κατανέμονται σε 160 εξωμορφικούς, 30 μεσομορφικούς και 110 ενδομορφικούς. Αυτό υποδηλώνει ότι οι τρεις εξωμορφικοί τύποι Νορδικός, Διναρικός, Μεσογειακός αποτελούν την πλειοψηφία σε σχέση με τους Αλπικούς.

Ο μέσος κεφαλικός δείκτης βρέθηκε 82,58 που βρίσκεται μόλις εντός της βραχυκεφαλίας. Ο μέσος ρινικός δείκτης βρέθηκε 65,51 που δείχνει λεπτορρινία.

Η μορφή των μαλλιών κατανέμεται ως εξής:
ίσια - κυματιστά - σγουρά - κατσαρά
45% - 13% - 24% - 18%

Έντονη δίπλωση του βλεφάρου βρίσκουμε στο 21,2% του πληθυσμού (βαριά βλέφαρα), ενώ η πλειοψηφία έχει ελαφρά δίπλωση.

Το σχήμα της μύτης κατανέμεται ως εξής:
ίσιο - κοίλο - κυρτό
44,5% - 19,5% - 36%

Το χρώμα των μαλλιών κατανέμεται με την κλίμακα Fischer-Saller. Κάνοντας την αντιστοίχιση, στους ενήλικες έχουμε τα εξής:
πολύ ξανθό - ξανθό - ανοιχτό καστανό - σκούρο καστανό/μαύρο
1% - 2,6% - 17,7% - 78,7%

Η κατανομή του χρώματος των μαλλιών δίνεται και στο παρακάτω γράφημα. Στην πρώτη στήλη δίνονται τα παιδιά έως 10 ετών, στη δεύτερη στήλη από 10 έως 18 και στην τρίτη στήλη, που παρουσιάζει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, οι ενήλικες. Παρατηρούμε ότι κυριαρχεί το σκούρο χρώμα μαλλιών, με μια μειοψηφία ανοιχτού καστανού.


Το χρώμα των ματιών ταξινομήθηκε με την κλίμακα Martin-Schulz. Αντιστοιχεί ως εξής:
ανοιχτό (1) & ενδιάμεσο (2) - ανοιχτό καφέ προς μελί (3) - καφέ έως σκούρο (4)
42% - 25% - 33%


Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει την κατανομή του χρώματος των ματιών στην πρώτη στήλη, σε αντιπαραβολή με το χρώμα των μαλλιών στη δεύτερη στήλη. Προκύπτει ότι το χρώμα των ματιών είναι πιο ανοιχτό σε σχέση με το χρώμα των μαλλιών, κάτι που σημαίνει ότι ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού έχει σκούρα μαλλιά και ανοιχτά ή ενδιάμεσα μάτια.

O συγγραφέας συμπεραίνει ότι ο πληθυσμός της Λακωνίας είναι φυλετικά μικτός. Διαπιστώνει ότι τα φυλετικά στοιχεία του πληθυσμού της Λακωνίας είναι ο Διναρικός, ο Μεσογειακός και ο Αλπικός τύπος. Από την πλευρά μας, τα στοιχεία του Körner μας επιτρέπουν να κάνουμε μια εκτίμηση της φυλετικής σύνθεσης της περιοχής. Οι περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής είναι βραχυκέφαλοι, όμως υπάρχει σημαντικό ποσοστό δολιχοκέφαλων που διατηρεί τον μέσο κεφαλικό δείκτη οριακά εντός βραχυκεφαλίας. Οι Αλπικοί αποτελούν περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού, αν κρίνουμε από το ποσοστό των ενδομορφικών. Οι Διναρικοί αποτελούν και αυτοί περίπου ένα τρίτο του πληθυσμού, αν κρίνουμε από τα ποσοστά κυρτής μύτης. Οι Μεσογειακοί ίσως αποτελούν και αυτόι περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού, αν κρίνουμε από τα ποσοστά σγουρών μαλλιών. Υπολειπόμενα μονοψήφια ποσοστά φαίνεται να έχουν άλλοι φυλετικοί τύποι, όπως π.χ. Κρομανοειδείς οι οποίοι φαίνονται στις φωτογραφίες που παρατίθενται και άλλοι. Σε γενικές γραμμές, οι κάτοικοι της περιοχής φαίνεται ότι είναι Διναρικοί, Μεσογειακοί και Αλπικοί.


Φωτογραφίες, σύμφωνα και με τις ταξινομήσεις του συγγραφέα

ΝορδικόςΦαίνεται ότι προσπάθησε να φωτογραφήσει κάθε άτομο με Νορδική επίδραση. Ο άνδρας αποτελεί το καλύτερο δείγμα ενήλικα, έχοντας όμως και Αλπική επίδραση, ενώ η νεαρή είναι αρκετά Νορδική.


ΔιναρικόςΟ άνδρας καθαρά Διναρικός, η γυναίκα έχει και Αλπική επίδραση.


ΑλπικόςΜεσογειακός38 σχόλια:

 1. ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΡΑΓΕ ΠΑΡΑΚΙΝΔΥΝΕΥΜΕΝΟ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ ΝΑ ΥΠΗΡΧΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΡΟΜΑΝΟΕΙΔΩΝ?....ΙΣΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ ΝΑ ΕΙΣΗΛΘΕ ΕΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΡΟΜΑΝΟΕΙΔΩΝ,ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ....

  ΣΩΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΟΜΕΣ ΟΠΩΣ ΤΟΥ ΠΑΥΣΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΔΑΜΟΥ ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΚΡΟΜΑΝΟΕΙΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΡΟΜΑΝΟΕΙΔΩΝ ΙΣΩΣ ΕΞΗΓΕΙ ΩΣ ΕΝΑ ΒΑΘΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΥ ΣΠΑΡΤΟΥ (ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ).........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πάντως δεν έχει και εντελώς άδικο ο Καίρνερ, καθώς όντως πρέπει να υπήρξε μια αύξηση στους πληθυσμούς των αλπικών και των διναρικών της Λακωνίας κατά το Μεσαίωνα και την τουρκοκρατία εξαιτίας των μετακινήσεων βλαχικών και αρβανίτικων πληθυσμών. Μεγάλοι συνοικισμοί όπως λχ ο Μυστράς, δεν κατοικούνταν εξαρχής από γηγενείς Λάκωνες, ενώ η σημερινή Σπάρτη είναι μια σύγχρονη πόλη με κατοίκους ετερόκλητης καταγωγής. Οι δε γηγενείς Λάκωνες, είχαν δυο σαφείς κατευθύνσεις και είτε απομονώνονταν, είτε μετανάστευαν με προορισμό πολλές φορές εκτός του ελλαδικού χώρου. Σε γενικές γραμμές, ένα μεγάλο ποσοστό των κατοίκων της Λακωνίας ειδικά στις βορειότερες περιοχές δεν είναι απόγονοι των παλαιότερων κατοίκων αλλά αποτέλεσμα κυρίως των πιο σύγχρονων προσθηκών.
  Από εκεί και πέρα, μεταξύ των βραχυκέφαλων μάλλον οι διναρικοί πρέπει να ήταν περισσότεροι από τους αλπικούς, κάτι που πρέπει να ισχύει και σήμερα αν και έχουν αλλάξει τα ποσοστά. Σε πάμπολλες περιπτώσεις ο κρομανοειδισμός είναι εμφανής και μάλιστα πρέπει και να ευθύνεται για τη σποραδική μεν, αλλά αρκετά συχνή εμφάνιση πολύ ανοιχτόχρωμων προσώπων. Κάτι που φαίνεται τόσο στα νότια του νομού, όσο και σε ορισμένες περιοχές στα βόρεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. αν και ειναι γνωστες οι σλαβικες και αρβανιτικες επιρροες στην Λακωνια ο ισχυρισμος οτι οι μεγαλοι συνοικισμοι δεν κατοικουνταν εξαρχης απο γηγενεις ειναι λανθασμενος.Γνωριζουμε οτι η Σπαρτη εκατοικειτο τουλαχιστον μεχρι το 1260 και αποτελεσε τον πυρηνα των κατοικων του νεοιδρυθεντος γειτονικου Μυστρα.Οταν η Σπαρτη επανιδρύθηκε το 1834 οι κατοικοι του Μυστρα αποτελεσαν τον πυρηνα της νεας Σπαρτης.Επισης απο τις 5 κωμες της αρχαιας Σπαρτης οι Αμυκλες κατοικουνται αδιαλειπτως και στα ορια της αρχαιας Πιτανης και του Πλατανιστα υπηρχαν ηδη οικισμοι προ της ιδρυσεως της νεας πολης.Παρομοιως η Μονεμβασια ιδρυθηκε απο τους κατοικους της αρχαιας Επιδαυρου Λιμηρας κλπ.Εαν γνωριζεις κατι διαφορετικο ευχαριστως να το ακουσω

   Διαγραφή
 3. Η Πελοπόννησος, και η κυρίως νότια περιοχή της, είναι η απόδειξη ότι η φυλή είναι το σημαντικό και όχι το εθνος και η πατρίδα, αφού αποδεικνύεται ότι οι νεοέλληνες, αν και δεν είναι απόγονοι των αρχαίων σε ποσοστό τουλάχιστον 70%+ εντούτοις, παραμένουν ίδιοι ανθρωπολογικά εδώ και χιλιετίες, κάτι που οφείλεται στο ότι οι μετακινήσεις και οι επιμειξίες στον ελληνικό χώρο, γίνανε από συγγενικά φύλα, και όχι από πιθηκονεγρους και άλλες μη ανθρώπινες φυλές που ονειρεύονται οι εβραιοαριστεροι σιωνιστές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αν θεωρούμε νορδικούς μονάχα τον σκανδιναυικό τύπο, τότε οι νορδικοί είναι ελάχιστοι στον ελληνικό χώρο. Αν, όμως, (πράγμα που είναι και το ορθότερο) κατατάσσουμε στους νορδικούς, ανάμεικτους φυλετικούς τύπους στους οποίους υπερισχύει το νορδικό στοιχείο (ή έστω είναι πολύ ισχυρό), τότε αυτοί συνιστούν σημαντικό τμήμα της ελληνικής φυλή από καταβολής της. Ο νορικός τύπος (μείξη νορδικού-διναρικού), ο νορδικο-αλπικός και ο λεγόμενος north-pontid είναι συχνότατοι στους ορεινούς όγκους της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και της Κρήτης. Τούτο έχει παρατηρηθεί από διάφορους ανθρωπολόγους (π.χ. Γκύντερ), συστηματικότερα όμως από τον Lawrence Angel όπου θεωρεί τον τύπο Nordic-Iranian έναν από τους θεμελιώδεις τύπους των Ελλήνων, ενώ επίσης αναγνωρίζει πως ο τύπος Mixed Alpine έχει σε σημαντικό βαθμό νορδικά στοιχεία, γεγονός που τον διακρίνει από τον τυπικό αλπικό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο νορικός είναι ξανθός διναρικός. Ο "north pontid", όταν αναφερόμαστε στους δολιχοκέφαλους κι όχι στους βαλτο-κρομανοειδείς που απώλεσαν κάποια χαρακτηριστικά τους, τότε είναι μεσογειακός με σημαντική κρομανοειδή επιρροή. Ενώ ο nordic-iranian, είναι μετρικός τύπος που απευθύνεται σε ολόκληρο το φάσμα των δολιχοκέφαλων που εισέβαλαν στην Ευρώπη και τη δυτική Ασία κατά την εποχή του Χαλκού.
   Σε γενικές γραμμές, δεν "εντοπίζονται" έτσι απλά στοιχεία δολιχοκέφαλων σε βραχυκέφαλους πληθυσμούς και είναι σημαντικό σφάλμα, για να μην πω αφέλεια και πλάνη, να νομίζουμε πως συμβαίνει το αντίθετο. Για παράδειγμα, οι ξανθοί αλπικοί, είναι αλπικοί κι όχι "υπό νορδική επιρροή". Ομοίως και οι διναρικοί. Τα ανοιχτότερα χαρακτηριστικά, στις πλείστες των περιπτώσεων είναι απλά η άλλη όψη του ιδίου νομίσματος κι όχι αποτέλεσμα "μίξης".

   Διαγραφή
 5. Πολύ δυνατή έρευνα. Μπράβο. Ερώτηση, οι Διναρικοί έχουν απώτατη καταγωγή απο τον Καύκασο; Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όχι, οι διναρικοί είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας που υπέστησαν δολιχοκέφαλοι και ξεκίνησε να συμβαίνει στις ανατολικές ακτές της Μεσογείου.

   Διαγραφή
  2. Σωστά τα λέγει ο ανώνυμος.

   Οι Διναρικοί αποτελούν ακριβώς εξελικτικό στάδιο ΚΜ που υπέστησαν (υπέρ)-βραχυκεφαλοποίηση λόγω προσαρμογής σε πολύ ορεινό κλίμα. Γίνανε ως συνέπεια πολύ καλοί κυνηγοί(εξωμορφικοί, ύπερδραστήριοι, σημαντικές αντοχές) και πολεμιστές δίχως όμως πνευματικές, καλλιτεχνικές και επιστημονικές ικανότητες, ως Διναρικοί. Η φύση τους έκανε εξελικτικά κυνηγούς δηλαδή με τον ανάλογο ψυχισμό.

   Ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά όπως η αετήσια μύτη μεταξύ ορισμένων Μεσογειακών και Διναρικών δείχνει ότι είτε υπάρχει κοινό εξελικτικό στάδιο μεταξύ των δύο μορφών, είτε αποτέλεσμα κάπως σταθεροποιημένης φαινοτύπικής μίξεως(Διναρομεσογειακός) ή ότι κάποτε οι δύο φαινότυποι είχαν κοινό πρόγονο και δεν έχουν ακόμη απεμπλακεί πλήρως μεταξύ τους.

   Όπως και να έχει βέβαια ο Μεσογειακός διαφέρει πολύ από τον Διναρικό στις επιστημονικές, καλλιτεχνικές και πνευματικές ιδιότητες ενώ αποτελεί πιο πειθαρχημένο φαινότυπο, έτοιμο να υπακούσει στις εκάστοτε διαταγές, πρόθυμος να θυσιασθεί για μία Ιδέα, συναισθηματικός με εξάρσεις και φυσικά πολύ λιγότερο μνησίκακος και ζηλιάρης από ότι ο Διναρικός που μισεί κάποιον καλλίτερο.

   Δεν είναι τυχαίο ότι οι Μεσογειακοί αρχαίοι Έλληνες ήσαν κλάσεως ανώτερη των Διναρικών Ιλλυριών, οι οποίοι τότε ακόμη ήσαν ό,τι και στην σύγχρονη περίοδο οι σημερινοί Αλβανοί ή γενικά Δυτικοβαλκάνιοι, δηλαδή κατσαπλιάδες. Οι Ιλλυρίοι δεν είναι τυχαίο ότι ήσαν πειρατικό "Έθνος" καθώς η λεηλασία είναι κάτι στο οποίο επιδίδονται οι Διναρικοί στην προσπάθειά τους να εύρουν πλούτο.

   Διαγραφή
  3. Επίσης οι Ιλλυριοί δεν είχαν κοινή Εθνική συνείδηση αλλά φατριαρχικού τύπου συνείδηση, όπως ακριβώς οι σημερινοί Δυτικοβαλκάνιοι όντας διηρεμένοι μεταξύ πολλών Σλαυικών εθνοτήτων οι οποίες κάλλιστα θα μπορούσαν να συζήσουν καθώς μέχρι και την ίδια γλώσσα(Σερβο-Κροατικά) ομιλούν.

   Αντιθέτως οι αρχαίοι Έλληνες ναι μεν ήσαν πολιτικά διηρεμένοι αλλά είχαν κοινή Εθνική συνείδηση, ήθη, έθιμα, Παραδόσεις και γλώσσα.

   Διαγραφή
 6. Αυτή η γυναίκα ανήκει στον τύπο saharid;Yolandi Visser,rapper από την Β.Αφρικη

  http://wikipicky.com/uploads/actor/Yolandi%20Visser.jpg

  http://i.imgur.com/iPB1Rtt.jpg

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Yo-Landi_of_Die_Antwoord_during_an_interview_at_the_Coachella_Oasis_2010.jpg

  http://alivingdiary.co.uk/wp-content/uploads/2013/01/Yolandi-Rat-Beauty_001.jpg


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Νότια Αφρική ρε γκάβακα, όχι βόρεια.

   Διαγραφή
  2. Βόρεια Αφρική,καλά τα λέει.Στη Βόρεια Αφρική υπάρχουν Σαχάριοι.Εσύ που αποκαλείς τον άλλον ''γκάβακα'',είσαι τόσο άσχετος που γνωρίζεις μόνο το κράτος της Νοτίου Αφρικής,ενώ ο παραπάνω ανώνυμος αναφέρεται στη γεωγραφική Βόρεια Αφρική.

   Διαγραφή
  3. Άλλος που καταλαβαίνει ό,τι γουστάρει... Η γυναίκα (Yolandi Visser) κατάγεται από τη ΝΟΤΙΑ Αφρική, όχι από τη Βόρεια!
   Και είναι κατά κύριο λόγο αλπική. Ουδεμία σχέση με σαχάριο.

   Διαγραφή
  4. Καλά,πρώτη φορά βλέπω μία "κυρίως Αλπική", με δολιχοκεφαλία και γωνίες στο πρόσωπο...

   Διαγραφή
  5. Ναι, είναι ΚΥΡΙΩΣ αλπική πιθανότατα με κρομανοειδή ή νορδο-κρομανοειδή επιρροή.
   Πρόσεξε τη δεύτερη φωτογραφία, όπου απεικονίζεται με τον νορδο-ατλαντικό συνεργάτη της (δηλ ένα καταφανώς δολιχοκέφαλο άτομο). Αν επιμένεις στο ότι είναι... δολιχοκέφαλη, τότε κάτι δεν αντιλαμβάνεσαι σωστά.
   Μια απλή αναζήτηση στο google, μας λέει πως είναι νοτιοαφρικανή (Μπόερ) και το πραγματικό της όνομα είναι Anri Du Toit που υποδηλώνει καταγωγή από τους Γάλλους Ουγενότους (προτεστάντες που εκδιώχθηκαν τον 17ο αιώνα σκορπώντας στην Αγγλία, την Αμερική, Αυστραλία και Ν.Αφρική).

   Διαγραφή
 7. Η κοπέλα φαίνεται να είναι δολιχοκέφαλη.Και το γωνιώδες πρόσωπο της συμβάλει ώστε να μην την ταξινομήσουμε ως "κυρίως αλπική". Επίσης στο ιστολόγιο υπάρχει άρθρο,όπου τονίζει πως τα επώνυμα δεν αποτελούν πάντα ένδειξη καταγωγής.
  Τέλος πάντων,αν κάνω τόσο λάθος(διότι πάντα κρατώ μικρό καλάθι δε αντίθεση με σένα),που δεν νομίζω οτι κάνω,ας διαγράψει το Ιστολόγιο το σχόλιο μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Από τις τρεις γυναικείες φυσιογνωμίες που παρατίθενται, ποια θα προτιμούσατε για γυναίκα; Τη νορδική, τη διναρική ή τη μεσογειακή;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η συγκεκριμένη Νορδική είναι πιο ωραία από την συγκεκριμένη Μεσογειακή,αλλά γενικά, οι Μεσογειακές είναι πιο γυναικάρες από τις Νορδικές!Γνώμη μου βέβαια...

   Διαγραφή
 9. Εκτός από τα τυπικά ανθρωπολογικά γνωρίσματα, εξίσου ενδιαφέρουσα είναι και η μελέτη του ψυχισμού που αποπνέει η έκφραση του προσώπου, το βλέμμα και η στάση τους σώματος. Οι γνωστοί σε εμάς ανθρωπολογικοί τύποι (νορδικός, διναρικός, μεσογειακός κ.ο.κ.) καθώς εκφράζουν μια συγκεκριμένη ψυχική προδιάθεση, αντικατοπτρίζουν μια λίο-πολύ κοινή υφολογία και κινησιολογία. Το σταθερό βλέμμα του νορδικού (έκφραση δυναμισμού), η ημιθρησκευτική εσωστρέφεια του διναρικού (έκφραση καλλιτεχνικού ταλέντου) και η εξωστρέφεια και συναισθηματικότητα του μεσογειακού (ικανότητα κοινωνικοποίησης και επίδειξης), σε μεγάλο αποτυπώνονται στις παραπάνω γυναικείους τύπους (στη μεσογειακή όχι και τόσο, στις άλλες δύο έντονα).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έκφραση καλλιτεχνικού ταλέντου οι Διναρικοί;Αναμφίβολα έχουν ροπή προς συγκεκριμένη μουσική,αλλά γενικά δεν έχουν την καλλιτεχνική φύση των Μεσογειακών ή των Ατλαντοειδών για παράδειγμα...

   Διαγραφή
 10. Κάνεις μεγάλο λάθος. Σε όλα τα εγχειρίδια φυλετικής ανθρωπολογίας του προηγούμενου αιώνα οι διναρικοί συνδέονται με καλλιτεχνικά επιτεύγματα, κυρίως στον χώρο της μουσικής και ζωγραφικής. Ο Weber, o Wagner και ο Bruckner είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα μουσουργών, ο Μιχαήλ Άγγελος, o Tiziano, o Boticceli (νορικός) και τόσοι άλλοι αναγεννησιακοί ζωγράφοι. Όπως φυσικά και φιλόσοφοι όπως ο Δάντης και ο Μακιαβέλλι (τυπικοί διναρικοί). Αλλωστε τα τελευταία επτακόσια χρόνια το καλλιτεχνικό και διανοητικό κέντρο της Ευρώπης βρίσκεται μεταξύ Φλωρεντίας και Νότιας Γερμανίας-Αυστρίας όπου κυρίαρχος (ή έστω από τους κυρίαρχους) τύπος είναι ο διναρικός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο Βάγκνερ ήταν Νορδικός-Διναρικός.Σίγουρα υπάρχουν και εξαιρέσεις.Από εκεί και πέρα,είναι άτοπο να συγκρίνουμε τους Μεσογειακούς και τους Ατλαντοειδείς ,με τους Διναρικούς,στην καλλιτεχνική έφεση και όχι μόνο.

   Διαγραφή
  2. Θες να πεις δηλ. πως οι υπόλοιπες 7 προσωπικότητες που σου ανέφεραν δεν ήσαν διναρικοί; Εγώ δεν βλέπω καθόλου εξαιρέσεις αλλά μάλλον τον κανόνα, γι' αυτό και οι φυλετικοί ανθρωπολόγοι το είχαν διαγνώσει από καιρό.

   Διαγραφή
 11. Φυσικά και ο Mozart ήταν διναρικός, όπως επίσης τιτάνες του πνεύματος που ξεκινάνε από τον Montaigne, προχωρούν στον (αντισημίτη) Βολταίρο και καταλήγουν στον μέγιστο Γκαίτε. Έχω την εντύπωση πως και ένας πολιτικός του προηγούμενου αιώνα με έντονες καλλιτεχνικές ανησυχίες (ήταν ζωγράφος)που έχει καταστεί διαβόητος ήταν διναρικός...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Και βέβαια ο Έλληνας της αρχαιότητας του οποίου έχουμε τις περισσότερες περιγραφές από αρχαίους συγγραφείς (Αρριανός, Πλούταρχος κ.α.) ή ήταν νορικός (ξανθός δηλ. διναρικός σύμφωνα με έναν από τους παραπάνω σχολιαστές) ή μείξη διναρικού-νορδικού. Αναφέρομαι προφανώς στον Μ. Αλέξανδρο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό κι αν είναι μαλακία.Προσαρμοζεις τον Αλέξανδρο σύμφωνα με τσ συμπλέγματα σου.Δεν πα να πεις οτι ηταν και Μαορί... Διάβασε Αρριανό ,Πλούταρχο, να δεις τα ψυχικα του γνωρίσματα, που είναι αυτά ενός Μεσογειακού.

   Διαγραφή
  2. Εκτός αυτού, υπάρχουν αντίγραφα ρωμαϊκά του προσωπικού γλύπτη του Αλέξανδρου, του Λυσσίπου.Σε αυτες τις προτομές, φαίνεται ξεκάθαρα ο Αλέξανδρος με Μεσογειακό φαινότυπο.Εκεί στηρίχθηκαν και για το ψηφιδωτό,το περίφημο,όπου ο Αλέξανδρος παρουσιάζεται Μεσογειακός.Δόλιχοκεφαλία,ίσια μύτη,γεμάτα χείλη,κυματιστά προς σγουρά καστανά μαλλιά.
   Επιπλέον,ήταν κοντός και μυώδης ,δηλαδή μαλλον μεσομορφικός,όπως τείνουν κάποιοι Μεσογειακοί.
   Στον ψυχισμό του τώρα,είχε έντονη ροπή προς πνευματική αναζήτηση,ήταν ευχάριστος, αλλά είχε έντονα συναισθηματικά ξεσπάσματα,παράλληλα νευρίαζε εύκολα, αλλά μετάνιωνε αμέσως.
   Καμια σχέση η εμφάνιση του με "νορικου" ή ...διναρικου...Περιττό να αναφερθούμε στα ψυχικά γνωρίσματα,που ήταν εμφανώς του Μεσογειακού τύπου.

   Διαγραφή
 13. Οι μεσογειακοί, δηλ οι δολιχοκέφαλοι πληθυσμοί της Νότιας Ιταλίας, Ισπανίας, και σε κάποιοι βαθμό Νότιας Ελλάδας (οι Έλληνες είναι πολύ πιο βραχυκέφαλοι) είναι καλλιτεχνικά και φιλοσοφικά οι τελευταίοι στην Ευρώπη. Πόσους μεγάλων διαστάσεων φιλοσόφους, ζωγράφους, αρχιτέκτονες, λογοτέχνες που να προέρχονται από τις χώτες αυτές τα τελευταία 2.ΟΟΟ χρόνια γνωρίζετε; Τώρα αν και πάλι το ρίξετε στην αρχαιότητα, σημαίνει πως ομολογείτε πως οι ανθρωπολογικοί τύποι δεν έχουν αξία και πως είναι ζήτημα πολιτισμού και περιβάλλοντος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το καταλάβαμε ότι είσαι Διναρικός.Και προσπαθείς να αλλάξεις και να προσαρμόσεις,όλη την ιστορία στα μέτρα σου,για να αισθανθείς καλά.Καλό θα ήταν να διαβάσεις τις παρατηρήσεις των ανθρωπολόγων,σχετικά με τα ψυχικά γνωρίσματα του Μεσογειακού.Ο Μεσογειακός φαινότυπος ,έχει δώσει πλήθος καλλιτεχνών,επιστημόνων,σπουδαίων αγωνιστών.Σε αντίστοιχη περίπτωση, στους Διναρικους,είναι σαν να ψάχνουμε βελόνα στα άχυρα.Και όχι δε φταίει το περιβάλλον,αλλά η σαθρή κοινωνία που διαβρώνει και τους Μεσογειακούς. Οι σημερινοί Μεσογειακοι είναι στο Γκάζι,ή στη γύφτισα την Πάολα.Αλοίμονο αν αυτό σήμαινε, ότι οι Διναρικοί είναι...ανώτεροι καλλιτεχνικά...

   Διαγραφή
 14. Και τα τελευταία 2000 χρόνια οι μεσογειακοί που βρίσκονται; Και τότε στην Πάολα ήσαν; Και γιατί η καθαρόαιμα μεσογειακή νότια Ιταλία (που φυσικά είναι εκατό πιο φορές πιο πολιτισμένη από τη σύγχρονη Ελλάδα) ακολουθεί την Ιταλία που βρίσκεται από τη Ρώμη και πάνω και έχει ως κέντρο τη Φλωρεντία και το Μιλάνο; Επ' ευκαιρίας (δεν έχει σημασία αυτό, αλλά μιας και το αναφέρεις)δεν είμαι διόλου διναρικός, αλλά κρομανοειδής. Δεν λεει τίποτα, όμως, αυτό

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ήσαν,ήσαν...Ποιος νοήμων άνθρωπος τώρα να συγκρίνει τις καλλιτεχνικές δυνατότητες των Μεσογειακών και των...Διναρικών...Δεν έχει νόημα να συζητήσουμε,όταν τον Αλέξανδρο π.χ,τον βγάζεις Διναρικό,προκειμένου να ικανοποιήσεις τα συμπλέγματα σου.Διότι όποιον και να σου πω Μεσογειακό,εσύ θα πεις ''όχι δεν ήταν Μεσογειακός''.
   Στα του οίκου μας για παράδειγμα,ο μέγιστος Παλαμάς ήταν Μεσογειακός,ο Σουρής Μεσογειακός με διναρική επιρροή.Ο Σολωμός Μεσογειακός και πάρα πολλοί άλλοι.
   Άσε λοιπόν τα ''ήσαν'' ,διότι δεν προσθέτουν περισσότερο ''κύρος'',στα γραφόμενα σου...

   Διαγραφή
  2. Η νότια Ιταλία ακολουθεί τη βόρεια εδώ και κάτι δεκαετίες εξαιτίας της εκβιομηχάνισης της κεντρικής Ευρώπης και της πλησιέστερης γεωγραφικής της θέσης. Αυτή η τακτική, για να λέμε τα πράγματα ως έχουν, έχει κοστίσει σε ολόκληρη την Ιταλία καθώς περιόρισε τη ναυτική της δύναμη σε τέτοιο σημείο που η οικονομία της να καθίσταται έρμαιο των ορέξεων ξένων κρατών στα βορειότερα σύνορά της, αντί να τη θεωρούν "απαραίτητο" κρίκο για τις εμπορικές συναλλαγές.
   Παρακάτω, το γεγονός πως η νότια Ιταλία παρουσιάζει μεγαλύτερο πληθυσμό δολιχοκέφαλων δεν σημαίνει πως είναι "καθαρόαιμα μεσογειακή". Τουναντίον, στη νότια Ιταλία υπάρχουν μέχρι και μη-Ευρωπαϊκοί φαινότυποι αλλά και αρκετοί νορδικοί, αμφότεροι ιστορικά κατάλοιπα παλιότερων εποχών. Το δε επιχείρημα που έχει να κάνει με την... "100 φορές πιο πολιτισμένη από τη συ΄γχρονη Ελλάδα", είναι απόδειξη της άγνοιας. Μιλάμε για την πατρίδα της μαφίας στην οποία απευθύνεται σε καθημερινή βάση η ίδια η κοινωνία και το κράτος για να επιλύσει ακόμα και τα πιο βασικά ζητήματα. Όπως η αποκομιδή των σκουπιδιών, η ύδρευση και η ηλεκτροδότηση. Ούτε στις φαβέλες της Βραζιλίας τέτοιος... πολιτισμός.
   Σε γενικές γραμμές, κανένας πληθυσμός στην Ευρώπη εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν μπορεί να υπερηφανευτεί ότι παράγει "περισσότερο/καλύτερο πολιτισμό".

   Εις ότι αφορά τους διναρικούς, πρέπει να γίνει αντιληπτό το εξής: Ήταν η σημαντικότερη συνιστώσα εκείνων που εγκαθίδρυσαν τη Ρώμη, τόσο στην αρχή όσο και στη συνέχεια καθώς οι μεγαλύτεροι στρατιωτικοί και πολιτικοί ηγέτες κατατάσσονταν σε αυτό τον τύπο. Καθώς η παρακμή και η τρυφηλότητα "έκρουσαν τη θύρα", πάλι οι διναρικοί αναζωογόνησαν τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία (Ιλλυρικής καταγωγής στρατιωτικοί κι αυτοκράτορες). Και φυσικά, είχαν καθοριστική συμβολή και στην Αναγέννηση από το βορρά (λχ Κοπέρνικος) μέχρι τον νότο.
   Από την άλλη όμως, οι χώρες που κατά πλειοψηφία κατοικούνται από διναρικούς (Βαλκάνια, ανατολική Ευρώπη), υστερούν στην πολιτισμική ανάπτυξη, όσο υπερτερούν σε στρατιωτική ιδιοσυγκρασία. Και δυστυχώς, δεν μπορούν να ξεφύγουν από την έμφυτη εμμονή περί μιας πολλές φορές παράλογης "αυτεξουσιότητας". Με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται τρομερά στο να συγκροτούν μεγάλες κι οργανωμένες κοινωνίες με κοινές εξουσιαστικές παραμέτρους, όπως είναι ένα κράτος για όλους τους συγγενικούς πληθυσμούς.

   Διαγραφή
  3. Και εγώ Μεσογειακός είμαι, αλλά όσο και αν δεν αρέσει σε πολλούς Μεσογειακούς εδώ μέσα, ένας Διναρικός ελευθέρωσε την Ελλάδα, ο αετός του Μοριά, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, άλλωστε και πολλοί άλλοι αγωνιστές ήταν Διναρικοί. Έχει πολεμική φύση και αγωνιστικότητα αυτή η φυλή. Από μικρός είχα μία γειτόνισά που ήταν Διναρική, μελαχρινή με μπλε μάτια, φώναζε στον άντρα της από το πρωί μέχρι το βράδυ και για ασήμαντα πράγματα, επέμενε και είχε πείσμα για να επιβληθεί.

   Διαγραφή
  4. Συμπέρασμα:

   Μην παντρευτείς ποτέ Διναρικιά γυναίκα!

   Διαγραφή
 15. Να ρωτήσω; Οι 300 ενήλικες στην έρευνα αυτή είναι αυτοί γύρω από τους οποίους περιστρέφεται η όλη έρευνα; Δεν λέει αριθμό παιδιών που εξετάστηκαν που φυσικά θα είναι μεγαλύτερος από αυτόν των ενηλίκων και τα μεγαλύτερα ποσοστά ανοιχτοχρωμίας τους δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτά των ενηλίκων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των αναγνωστών τους.