Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2014

Υπάρχει ζήτημα γονιμότητας μεταξύ των διαφόρων φυλών του ανθρώπου;

Η υπογονιμότητα αποτελεί σημαντικό πρόβλημα στον άνθρωπο. Είναι ευρύτατα διαδεδομένη στην κοινωνία, με τα ποσοστά της να είναι υψηλά. Οι γιατροί εξετάζουν τα διάφορα προβλήματα που μπορεί να έχει η γυναίκα ή ο άνδρας. Πολλές φορές όμως και οι δυο τους είναι υγιέστατοι, με τους γιατρούς να προσπαθούν να εφεύρουν "αιτίες" για το πρόβλημα. Υπάρχει περίπτωση η υπογονιμότητα να οφείλεται στο γεγονός ότι άνδρας και γυναίκα ανήκουν σε διαφορετικό φυλετικό τύπο;

Το ζήτημα της υπογονιμότητας στον άνθρωπο είναι πολύ βαθύτερο από ότι φαίνεται. Ο Δαρβίνος απέδειξε ότι τα είδη σχηματίζονται όταν μέσω της εξέλιξης, προκύπτει ένας κλάδος εντός του είδους που είναι αρκετά διαφοροποιημένος, ώστε να μην μπορεί να μιχθεί με τον αρχικό. Εφόσον δεν μπορεί να μιχθεί με τον αρχικό, έχουμε ένα νέο είδος. Όμως αυτό δεν γίνεται απότομα, αλλά περνά μέσα από πολλά στάδια ενδιάμεσης γονιμότητας, μέχρι που σιγά-σιγά να μηδενιστεί η πιθανότητα γονιμοποίησης και να έχουμε τελικά τέλεια στειρότητα. Την διαδικασία αυτού του διαχωρισμού μέσω της μειούμενης γονιμότητας, την βρίσκουμε στην τριάδα σκύλος-λύκος-τσακάλι, όπου...
ακόμα υπάρχουν μικρά ποσοστά γονιμότητας ανάμεσά τους. Σε πιο προχωρημένο στάδιο αποκοπής είναι το άλογο και το γαϊδούρι, που ναι μεν δίνουν απόγονο, το μουλάρι, αλλά είναι στείρο.

Οι άνθρωποι ανήκουν μεν στο ίδιο είδος, αλλά υπάρχει σημαντική φυλετική διαφοροποίηση εντός του είδους. Με βάση την θεωρία που αναλύσαμε παραπάνω, δεν θα ήταν παράξενο να υπάρχει αυξανόμενος βαθμός υπογονιμότητας, όσο πιο απομακρυσμένοι είναι οι φυλετικοί τύποι που μίγνυνται. Βέβαια, είναι πρακτικά γνωστό ότι εν γένει δεν υπάρχει πρόβλημα γονιμότητας μεταξύ όλων των φυλών του ανθρώπου, καθώς έχουμε δει και τις πιο σπάνιες μίξεις. Αυτό δεν αποκλείει ο βαθμός επιτυχίας να είναι μικρότερος του εκατό τοις εκατό. Το ζήτημα δεν έχει μελετηθεί επαρκώς με καθαρά φυλετικά κριτήρια, ώστε να βρεθεί αν υπάρχει και ποιος είναι ο βαθμός υπογονιμότητας ανάμεσα στις διάφορες φυλές του ανθρώπου. Μια σημαντική συνεισφορά έκανε ο Lapouge, ο οποίος μελέτησε τα βιολογικά και κοινωνικά πιθανά αίτια της υπογονιμότητας των μικτών πληθυσμών.

Εξετάζοντας την μείωση του πληθυσμού της Γαλλίας των ημερών του, ο Lapouge εκθέτει τα διάφορα κοινωνικά αίτια, αλλά διαπιστώνει ότι αυτά ισχύουν και σε άλλες χώρες, χωρίς όμως εκεί να μειώνεται ο πληθυσμός. Αυτό τον κάνει να αναζητήσει σε βιολογικούς λόγους την αιτία. Η αδιαφορία για το μέλλον, η έλλειψη επιθυμίας για να κάνουν παιδιά, οι δυσγενεσίες φαίνεται να είναι χαρακτηριστικά φυλετικά μικτών πληθυσμών. Μεταξύ δύο φυλών που είναι αρκετά διαφορετικές, είναι λογικό να εμφανίζεται υπογονιμότητα και αυτοσυγκράτηση, καθώς τα συναισθήματα και η έλξη των δύο φύλων είναι ασθενέστερη. Είναι πιθανό οι πιο καθαρές φυλετικά περιοχές να είναι πιο γόνιμες και να κάνουν περισσότερα παιδιά. Ο Lapouge βάλθηκε να εξετάσει το ζήτημα στην Γαλλία, όπου κατοικούν βραχυκέφαλοι και δολιχοκέφαλοι, ώστε να εξετάσει αν οι μικτές περιοχές είναι οι λιγότερο γόνιμες. Για παράδειγμα στις βόρειες περιοχές μπορεί να βρει κανείς άπειρες μίξεις Νορδικών-Αλπικών. Υπάρχουν βραχυκέφαλοι, αλλά λεπτοπρόσωποι και έντονα λεπτόρρινοι, άλλοι ξανθοί δολιχοκέφαλοι με ευρυπροσωπία και γενικότερα κάθε είδους ενδιάμεση μορφή. Αυτό αποτελεί κατά τον Lapouge ένα είδος ασυμετρίας. Το ίδιο ισχύει και για τα εσωτερικά όργανα. Στα υπόλοιπα ζώα, τα υβρίδια έχουν κατά κανόνα μειωμένη γονιμότητα από τις αρχικές φυλές.
Για να διαπιστωθεί αν η φυλετική μίξη είναι υπέυθυνη για την μείωση της γονιμότητας, ο Lapouge μελέτησε την περίπτωση της Γαλλίας. Τις 10 πιο δολιχοκέφαλες και τις 10 πιο βραχυκέφαλες περιφέρειες τις λογίζει ως ομοιογενείς, ενώ τις υπόλοιπες 67 ως μικτές. Από τις στατιστικές γεννήσεων, προκύπτει ότι από τις 18 περιφέρειες με την υψηλότερη γεννητικότητα, οι 10 ανήκουν στις ομοιογενείς περιοχές, ενώ και οι υπόλοιπες 8 ανήκουν στις υπόλοιπες, αλλά και πάλι σε περιφέρειες με έντονη βραχυκεφαλία.

Ποιοι είναι οι λόγοι της υπογονιμότητας των μιγάδων; Πιθανοί λόγοι είναι η ασυμετρία της μήτρας, η μειωμένη γονιμότητα του σπέρματος των μιγάδων, το γενετικό υλικό να είναι άναρχα δομημένο ώστε να μην μπορεί να οδηγήσει σε σωστή ανάπτυξη, η ωογένεση στη γυναίκα να παράγει ελαττωματικά ωάρια και άλλοι βιολογικοί λόγοι, που ο Lapouge λέει ότι τις τόνιζε εδώ και μία δεκαετία.

Σε άτομα διαφορετικής φυλής, τα σπερματοζωάρια και τα ωάρια μπορεί να διαφέρουν σε βαθμό ώστε αν ενωθούν να μην αναπτύσσεται σωστά το έμβρυο, καθώς άλλα κύτταρα αναπτύσσονται πιο γρήγορα και άλλα πιο αργά με καταστροφικό αποτέλεσμα. Αυτό παρατηρήθηκε σε πειράματα σε εχινόδερμα, όταν έγινε προσπάθεια να γονιμοποιηθούν με άλλα παρόμοια είδη. Ωστόσο αυτό δεν γίνεται αντιληπτό χωρίς μικροσκόπιο. Παρόμοια πράγματα προφανώς συμβαίνουν και στα θηλαστικά, στα οποία ανήκει ο άνθρωπος. Στο βιολογικό πεδίο οφείλεται η υπογονιμότητα των υβριδίων και λιγότερο σε άλλους παράγοντες. Τέτοιες εσωτερικές βιολογικές αιτίες είναι η αιτία της αυξανόμενης υπογονιμότητας, βαίνοντας αυξανόμενη με την φυλετική διαφοροποίηση.

Στα εξημερωμένα ζώα, η γονιμότητα βρίσκεται μεταξύ 50-80% για ζώα όπως τα άλογα, τις αγελάδες και τα πρόβατα. Αυτό είναι ένα τεράστιο νούμερο σε σχέση με τον άνθρωπο. Προβλήματα στειρότητας στον άνθρωπο εμφανίζει το 5-10% των ζευγαριών, ανάλογα με την περιοχή. Είναι πιο συχνή στις πόλεις, αλλά σπάνιότερη στις απομακρυσμένες περιοχές που είναι πιο ομοιογενείς. Στη Γαλλία με τις περίπου 10.000.000 οικογένειες, οι 2.000.000 δεν έχουν παιδιά. Με υπολογισμούς προκύπτει ότι περίπου το 12-15% των ζευγαριών είναι στείρα. Αν βγάλουμε το ποσοστό που οφείλεται στον άνδρα, οι γυναίκες που δεν μπορούν να συλλάβουν φτάνουν στο 10%. Σε άλλες χώρες είναι στο 5-8%. Αυτές όμως είναι μέσες τιμές. Στις πόλεις το ποσοστό ανεβαίνει στο 22,25% ενώ στα ορεινά της Γαλλίας η στειρότητα βρίσκεται στο 2-3%.

Η μειωμένη γονιμότητα είναι ακόμη πιο διαδεδομένη από την πλήρη στειρότητα. Ένα μεγάλο ποσοστό οικογενειών κάνει μετά βίας δύο παιδιά, παρά τις προσπάθειες για περισσότερα. Για την ηθελημένη αποχή από την τεκνοποίηση μπορούν να δοθούν άπειροι λόγοι, αλλά ο κυριότερος λόγος είναι η μειωμένη θέληση για διαιώνιση. Δεν είναι μόνο κοινωνικοί λόγοι, αλλά κατά βάθος έχει χαθεί το πρωταρχικό ένστικτο που είναι συνδεδεμένο με την ύπαρξή μας, το οποίο μόνο βιολογικοί λόγοι μπορούν να το επηρεάσουν αποφασιστικά. Οι μιγάδες έχουν μειωμένη θέληση να διαιωνιστούν και το αξιολογούν κάτω από τα υλικά αγαθά. Η αναπαραγωγή δεν είναι ο σκοπός, απλώς τυχαίνει. Αυτή είναι η βαθύτερη αιτία του εγωισμού στην κοινωνία και της διάρρηξης των κοινωνικών δεσμών. Η εξαφάνιση των φυλετικών, οικογενειακών και εθνικών δεσμών σημαίνει απλά ανθρώπινες μάζες ατάκτως ερριμένες. Σε τέτοιες περιπτώσεις εύκολα βρίσκονται προφάσεις οικονομικές ή κοινωνικές για να μην κάνουμε παιδιά.

Το συμπέρασμα είναι ότι είναι πολύ πιθανό οι φυλές του ανθρώπου να εμφανίζουν κάποιον βαθμό υπογονιμότητας. Το ζήτημα πρέπει να μελετηθεί περαιτέρω. Δυστυχώς οι γιατροί και οι βιολόγοι του σήμερα, όχι μόνο δεν διδάσκονται τις φυλές του ανθρώπου, αλλά αγνοούν και τις βασικές αρχές της βιολογίας που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν στη μελέτη του προβλήματος της υπογονιμότητας. Είναι αδιανόητο να μελετώνται συστηματικά τα υπόλοιπα ζώα, αλλά όχι ο άνθρωπος. Η επιστημονική απόδειξη οποιουδήποτε, έστω και μικρού, βαθμού στειρότητας μεταξύ διαφορετικών φυλετικών τύπων, είναι αναμενόμενο να έχει σοβαρότατες κοινωνικές συνέπειες.

19 σχόλια:

 1. Θανασιμος εχθρος κτηνοβατων26 Δεκεμβρίου 2014 στις 9:55 μ.μ.

  Η επιστημονικη αποδειξη του οτι η κτηνοβασια ειναι κτηνοβασια αποτελει πλεον το ζητουμενο στην σκοτεινη εποχη που ζουμε.
  Η υπαρξη της ιδιας της Ανθρωπινης (Λευκης) φυλης κινδυνευει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ιδιαιτερα ενδιαφερον θεμα. ΠΟΤΕ δεν ειχα ακουσει για αυτην την πτυχη της ερευνας για την υπογενιτικοτητας στην μεσοπολεμικη Γαλλια. (πραγμα που τους εκαιγε πολυ τους γαλλους αφου ειχαν ακομα χειροτερη πληθυσμιακη αντιστοιχεια με τους γερμανους και απ'το 1914)

  Ειμαι πολυ περιεργος για τι ειδους αποτελεσματα θα εβγαζαν αμα ψαχνανε το θεμα με συγχρονες τεχνικες μεθοδους...αλλα μου φαινεται θα μεινω στην περιεργια αφου οποιος τολμησει να ανοιξει τετοια ερευνα μαλλον θα καταληξει στην κρεμαλα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ίσως το σημαντικότερο άρθρο που έχω διαβάσει εδώ.
  Μακάρι να μπορούσαν να γίνουν σοβαρότερες έρευνες επί του θέματος.
  π.χ. Είχα διαβάσει σε εγχειρίδιο γενετικής ότι μία γυναίκα με ομάδα αίματος Resus αρνητικό μπορεί να γεννήσει μέχρι ένα παιδί με άνδρα ομάδας αίματος Resus θετικό. Αυτό γιατί κατά τη γέννα του πρώτου παιδιού η μάνα αποκτά αντισώματα για το Resus θετικό και δεν μπορεί το δεύτερο έμβρυο να αναπτυχθεί. Σήμερα το πρόβλημα "αντιμετωπίζεται" με κάποιου είδους καταστολή των αντισωμάτων , λεπτομέρειες δεν ξέρω δεν είμαι ειδικός (Άλλο μεγάλο θέμα κατά πόσον πρέπει να αντιμετωπίζεται ιατρικά αυτό που εμποδίζει η φύση).
  Αλλού έχω διαβάσει ότι η ινδιάνικη φυλή της Αμερικής έχει σχεδόν αποκλειστικά ομάδα αίματος resus αρνητικό.
  Δυστυχώς κανένας επιστήμονας δεν βρέθηκε να συνδυάσει τις δύο πληροφορίες και να βγάλει μια εύκολη δημοσίευση (κορόιδο είναι είδαμε την τύχη του Watson).
  Σίγουρα υπάρχει υπογονιμότητα μεταξύ λευκών και ιθαγενών ινδιάνων στην Αμερική και όλοι αυτοί οι υποτιθέμενοι mestizos που πλασάρονται ως αποτελεσματικά μπασταρδέματα της λευκής με την ινδιάνικη φυλή είναι κατά κύριο λόγο ινδιάνοι όπως φαίνεται από τη φάτσα τους καθώς και την κατάντια της λατινικής Αμερικής που κάποτε ήταν ίση με την Ευρώπη σε ανάπτυξη και σιγά σιγά κατάντησε να βρίσκονται ανάμεσα στην Ασία και Αφρική.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Επιβαλλεται να εξετασθουν οποια στοιχεια ειναι διαθεσιμα και οσον αφορα μπασταρδεματα της Λευκης φυλης και με αλλες παραδειγματος χαριν νεγροειδη,δραβιδοειδη τα οποια αποτελουν την μεγαλυτερη απειλη καθοτι συν τοις αλλοις τετοια ειναι τα αποκρουστικα διποδα που επιτιθονται στις Ευρωπαικες χωρες.

   Διαγραφή
  2. Σκοτεινός Ιεροφάντης28 Δεκεμβρίου 2014 στις 7:56 μ.μ.

   Ανώνυμε 12:17, τα έχεις μπερδέψει...

   Διαγραφή
 4. ΚΑΤΙ ΑΣΧΕΤΟ Η ΚΕΙΤ ΜΑΚΓΚΡΑΘ ΣΕ ΠΙΟ ΦΥΛΕΤΙΚΟ ΤΥΠΟ ΑΝΗΚΕΙ;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κρομανοειδης με Ατλαντοειδη επιδραση,φαινεται πεντακαθαρα.

   Διαγραφή
  2. Λόγῳ μεσο-εὐρωπροσωπίας, παχιῶν χειλιῶν καὶ πράσινων ἀντὶ μπλὲ ματιῶν, μᾶλλον Ἀλπική-Κρομανοειδής,

   Διαγραφή
  3. Εισαι σιγουρος καθολου οτι ειναι πρασινοματα?Στις φωτος που την εχω κανει download απο το internet(και ειναι δεκαδες)φαινεται παντου γαλανοματα,μαλλον ξανακοιταξε το αυτο.Οσον αφορα τα αλλα χαρακτηριστικα εχεις δικιο,εχει μεσο-ευρυπροσωπια και εντονα σαρκωδη χειλη(χαρακτηριστικα που εχουν μονον οι Ηπειρωτικοι Αλπικοι-Βαλτικοι)οποτε μαλλον ειναι Κρομανοειδης με Αλπικη επιδραση(το Κρομανοειδες στοιχειο ειναι σαφεστατα κυριαρχο,αυτο οντως φαινεται πεντακαθαρα).Ας γινει κατανοητη η αρχικη λανθασμενη καταταξη εκ'μερους μου λογω του προχωρημενου της (μεταμεσονυκτιας)ωρας,με οτι αυτο συνεπαγεται.

   Διαγραφή
  4. Σὲ 3 ἰστοσελίδες μὲ χαρακτηριστικὰ προσώπου ἠθοποιῶν τὴν χαρακτηρίζουν πρασινομάτα, σὲ ἕνα γαλανομάτα καὶ σὲ ἕνα ἄλλο ὡς μικτὸ blue-green. Ἡ κατωτέρω σελίδα παριέχει τὴν καλλίτερη ἀπόδειξι περὶ τοῦ πρασίνου. Μοῦ φαίνεται ὅτι ἔχει πράσινα μάτια καὶ μπλὲ μόνο το ἐξωτερικὸ "στεφἀνι" τῆς ἴριδος.

   http://ohnotheydidnt.livejournal.com/82475861.html

   Διαγραφή
  5. Πιθανον και να ισχυει αυτο που λες και αναλογως του φωτισμου και της γωνιας ληψεως της καθε φωτογραφιας να φαινεται την μια με γαλανα και την αλλη με πρασινα ματια.Οντως σε καποιες φωτος τα ματια της διακρινονται ως θαλασσι οποτε μαλλον αυτο συμβαινει.Πιστευω ομως οτι ειναι περισσοτερο κοντα στο γαλανο απο οτι στο πρασινο,επι παραδειγματι και εγω εχω πρασινο το εσωτερικο "αστερι" της ιριδος και μελι(hazel) το εξωτερικο "στεφανι",τα ματια μου ομως φαινονται κυριως μελι και οχι πρασινα.
   Εν παση περιπτωσει γεγονος αποτελει οτι η Katie McGrath ειναι Κρομανοειδης με Αλπικη επιδραση.

   Διαγραφή
 5. Συντάκτα, προτελευταία παράγραφος 3η γραμμὴ ἀπὸ τὸ τέλος: διόρθωσε σε "ερριμμένες".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Θὰ εἶχε ἐνδιαφέρον κάποιο ἄρθρο μὲ θέμα τὴν -βάσει τῶν ἐπιστημονικῶν δεδομένων- γόνιμη διασταύρωσι ἀνθρώπου-χιμπατζή. Ἡ γενετικὴ ἀπόστασι μεταξὺ τῶν ἐν λόγῳ εἰδῶν εἶναι μικρότερη ἀπὸ αὐτὴν μεταξὺ σκύλου-λύκου καὶ ἀλόγου-γαϊδουριοῦ, ὅθεν τὸ πιθανότερο εἶναι ὅτι ἄνθρωπος καὶ Χιμπατζὴς διασταυρώνονται γονίμως. Ὑπάρχουν φῆμες ὅτι ὁ Στάλιν εἶχε ἐπιτρἐψει, κατὰ τὴν δεκαετία τοῦ '30, πειράματα τέτοιας διασταυρώσεως σὲ Σοβιετικοὺς ἐπιστήμονες μὲ σκοπὸ τὴν μελλοντικὴ δημιουργία ἕνος στρατοῦ πιθηκανθρώπων. Σχετικὰ ἄρθρο: http://blogs.scientificamerican.com/primate-diaries/2011/11/10/stalins-ape-man-superwarriors/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα αξιζε μονο και μονο για να δεις βιντεο πιθηκων με σοβιετικα κρανη να εφορμουνε εναντιων αμερικανων με τουφεκια τυπου Μ.Ν. και ξιφολογχες σε σχημα μπανανας.

   Εναλλακτικα θα μπορουσε να ειναι η πιο συγχρονη και ρεαλιστικη εκδοση οπου μαζες πραγματικων πιθηκανθρωπων μεταναστων κυνηγανε γηγγενεις ευρωπαιους/αμερικανους φλωρουμπες του 21ο αιωνα με χατζαρες και ειδη κηπευτικης καθως και σουβλες σαβαρμα η κεμπαπ.

   Διαγραφή
  2. Σκοτεινός Ιεροφάντης28 Δεκεμβρίου 2014 στις 7:34 μ.μ.

   Ενρίκε, από γενετικής απόψεως είναι αδύνατον. Πράγματι ο άνθρωπος με τον γορίλα βρίσκονται πολύ κοντά εξελικτικά. Στην αιμοσφαιρίνη, η αλυσίδα τύπου α είναι εντελώς όμοια στον άνθρωπο και στον χιμπατζή με 141 αμινοξέα. Και όμως η μετάγγιση αίματος είναι αδύνατη, πόσο μάλλον η διασταύρωση (cross-breeding). Ακόμα και σε φυλές τις υποσαχάριας Αφρικής, οι οποίες είναι ο,τι κοντινότερο φαινοτυπικά με πίθηκο, η διασταύρωση δεν έχει επιτυχή αποτελέσματα.

   Διαγραφή
  3. Σκοτεινὲ Ἱεροφάντα, δὲν νομίζω ὅτι ἡ δυνατότητα μεταγγίσεως σχετίζεται μὲ τὴν ἰκανότητα ἀναπαραγωγῆς. Ἂν μπορῇ νὰ διασταυρώνεται τὸ ἄλογο μὲ τὴν ζέβρα (ἡ ὁποία ἔχει 10 ζεύγη χρωμοσωμάτων λιγότερα!!!), πόσῳ μᾶλλον ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸν χιμπατζὴ (καὶ πιθανότατα καὶ μὲ ἄλλα συγγενῆ ἀνθρωποειδῆ). Τὸ ἄρθρο τῆς wikipedia εἶναι ἀρκετὰ κατατοπιστικό:

   http://en.wikipedia.org/wiki/Humanzee

   Διαγραφή
  4. Σκοτεινός Ιεροφάντης29 Δεκεμβρίου 2014 στις 10:25 π.μ.

   Μάλλον πρόκειται για δικό μου εκφραστικό λάθος αλλά είναι και δύσκολο να συμπυκνώσει κανείς τις σκέψεις του σε μια παράγραφο σχετικά με ένα τόσο δύσκολο θέμα. Η παρατήρησή μου αναφορικά με την αιμοσφαιρίνη εγράφη προκειμένου να καταδειχθεί η στενή εξελικτική σχέση μεταξύ ανθρώπου και χιμπατζή. Διατηρώ πάντως τις επιφυλάξεις μου για το εάν δεν έχει σχέση η μετάγγιση με τη διασταύρωση.
   Ενδιαφέρον το άρθρο που παραθέτεις αλλά έχω την εντύπωση πως ο συντάκτης του δεν είναι συνάδελφος. Η περίπτωση ζέβρας και αλόγου μου θύμισε κάπως την περίπτωση πολυπλοειδίας (η οποία είναι και ένας από τους παράγοντες Εξέλιξης) αλλά δεν είμαι σίγουρος και πρέπει να το κοιτάξω περισσότερο για να εκφέρω γνώμη.
   Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι δύσκολο να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα επί του θέματος μιας και δεν έχουμε (εξ όσων γνωρίζω εγώ τουλάχιστον) πειραματικά δεδομένα ικανά να υποστηρίξουν τη μια ή την άλλη άποψη. Θεωρητικολογούμε κοντολογίς αλλά προσωπικά βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρουσες τέτοιες συζητήσεις.

   Διαγραφή
 7. Ο Δαρβίνος στο βιβλίο του "Η καταγωγή του Ανθρώπου", αν θυμάμαι καλά, κάνει κάποια νύξη για το θέμα της υπογονιμότητας σε διασταύρωση φυλών αλλά δεν καταλήγει σε ασφαλές συμπέρασμα. Αυτό πάντως που από την Εξέλιξη μπορούμε να υποθέσουμε με κάποια σχετική ασφάλεια, είναι πως εάν υπήρχαν φυσικά όρια (barriers) μεταξύ των φυλών (τα οποία θα εμπόδιζαν την οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ τους) με το πέρασμα αιώνων, θα είχαμε από ένα σημείο και μετά αδυναμία διασταύρωσης μεταξύ τους και παραγωγή γόνιμων απογόνων και τη δημιουργία τελικά, με τον τρόπο αυτό, νέων ειδών (πρόκειται για την περίπτωση της "γενετικής απομόνωσης" η οποία αποτελή βασικό παράγοντα στην εξέλιξη των οργανισμών και τη διαφοροποίησή τους σε είδη).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σκοτεινός Ιεροφάντης28 Δεκεμβρίου 2014 στις 7:58 μ.μ.

   Αποτελεί και όχι αποτελή, εκ παραδρομής το λάθος.

   Διαγραφή

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των αναγνωστών τους.