Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014

Μια ολιστική προσέγγιση της ανθρώπινης υπόστασης

Πάντοτε υπήρχε η ανάγκη να διαχωρίζουμε τους ανθρώπους, ανάλογα με την εμφάνιση και την συμπεριφορά τους. Αυτοί οι διαχωρισμοί προέκυψαν είτε μέσα από ιστορικές διαδικασίες, είτε μέσα από την επιστημονική μελέτη. Θα προσπαθήσουμε να συστηματοποιήσουμε αυτήν την κατηγοριοποίηση.

Η ανθρώπινη υπόσταση μπορεί να προσεγγιστεί με την πυραμίδα της διπλανής εικόνας. Όσο ανεβαίνουμε επίπεδο, μπαίνουμε περισσότερο στην πνευματική σφαίρα του ανθρώπου. Ξεκινώντας από την βάση, έχουμα τα εξής επίπεδα: DNA, φυλή, εθνικότητα, απόψεις. Ας δούμε αναλυτικά την κάθε κατηγορία και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους.

Οι άνθρωποι διαχωρίζονται συστηματικά με βάση τις απόψεις τους, τον τρόπο συμπεριφοράς και τις προτιμήσεις τους. Οι διάφορες απόψεις περί επιστήμης, πολιτικής, αθλητισμού, ιδεολογίας, διασκέδασης, κλπ ομαδοποιούν τους ανθρώπους σε...
σύνολα με κοινά ενδιαφέροντα, τρόπο συμπεριφοράς και αντιληψεις. Συχνά υπάρχει αλληλεπίδραση με το επίπεδο της εθνικότητας, καθώς εντός κάθε έθνους επικρατούν διαφορετικός τρόπος ζωής, με αποτέλεσμα και οι απόψεις να υφίστανται μια επίδραση. Η φυλή επηρεάζει ελάχιστα τις ίδιες τις αντιλήψεις, ωστόσο επιδρά κυρίως στον τρόπο που αυτές εκφράζονται, καθώς κάθε φυλετικός τύπος έχει διαφορετική συμπεριφορά.

Η εθνικότητα είναι ο βασικός τρόπος διαχωρισμού που αντιλαμβάνεται ο απλός κόσμος σήμερα. Δεν είναι τυχαίο, ότι η πρώτη ερώτηση που κάνουμε για έναν ξένο είναι η εθνικότητά του. Και αυτό γιατί τα μέλη ενός έθνους, έχοντας γλωσσικούς, πολιτισμικούς και ιστορικούς δεσμούς μεταξύ τους, αποκτούν κάποιες κοινές συμπεριφορές, έστω και αν είναι επιφανειακές. Η εθνικότητα επιδρά ως ένα βαθμό στις αντιλήψεις λόγω των παραπάνω κοινών συμπεριφορών. Επίσης έχει μεγάλη συσχέτιση με τη φυλή, καθώς η βάση κάθε έθνους προέρχεται από συγκεκριμένο αρχικό φυλετικό υπόστρωμα, έστω και αν αργότερα δέχτηκε αλλόφυλες επιδράσεις. Η φυλετική ομοιογένεια ισχυροποιεί το έθνος, με τα κοινά ψυχικά γνωρίσματα να βοηθούν στην σταθερότητα και στην ομοψυχία. Αν όμως υπάρξει σημαντική φυλετική αλλοίωση, τότε λόγω των διαφορετικών ψυχικών γνωρισμάτων κάθε φυλής, αναπόφευκτα θα δημιουργηθούν διασπαστικές τάσεις, με αντικρουόμενες πολιτικές, πολιτισμικές και κοινωνικές συμπεριφορές που θα οδηγήσουν στον κατακερματισμό του έθνους. Συνεπώς η εθνικότητα έχει αδιάσπαστη σχέση με τη φυλή.

Η κατηγοριοποίηση με βάση την φυλή διαχωρίζει τους ανθρώπους με βάση τα σωματικά και ψυχικά τους γνωρίσματα, με επιστημονικό τρόπο. Οι εξελικτικές διαδικασίες της ειδογένεσης και της φυλογένεσης, έχουν δημιουργήσει στον άνθρωπο κάποιες ποικιλίες, που ονομάζουμε φυλές. Η διαφοροποίηση είναι σημαντική και συνεπώς οι διαφορές τους μπορούν να μελετηθούν. Ο διαχωρισμός με βάση τη φυλή είναι διαφορετικός από τον διαχωρισμό με βάση το έθνος, παρότι κάποιοι που αγνοούν την φυλετική ανθρωπολογία τα συγχέουν. Άνθρωποι συγκεκριμένου φυλετικού τύπου μπορεί να ανήκουν σε πολλά έθνη. Η φυλετική ανθρωπολογία μελετά τις ανθρώπινες φυλές με επιστημονικές μεθόδους και εξετάζει την φυλετική σύσταση κάθε έθνους.

Το DNA περιέχει τις γενετικές ακολουθίες που δίνουν τα διάφορα χαρακτηριστικά στον άνθρωπο. Η σχέση του με τη φυλή είναι προφανής, αλλά οι επιστήμονες ακόμα δεν έχουν καταφέρει να κάνουν την σύνδεση των γενετικών ακολουθιών με τα σωματικά γνωρίσματα. Επίσης, το επίπεδο της φυλής αναφέρεται στον φαινότυπο, ο οποίος όμως δεν αντιστοιχεί στην πλήρη πληροφορία που περιέχει το DNA, δηλαδή τον γονότυπο. Συνεπώς υπάρχουν γονίδια στο DNA που δεν εμφανίστηκαν και αλλά μπορεί να εμφανιστούν σε επόμενη γενιά. Το επίπεδο του DNA αναμένεται να δώσει πλήρεις απαντήσεις στο ζήτημα της κληρονομικότητας και της σύνδεσης DNA-φυλής. Η έρευνα στο επίπεδο αυτό συνεχίζεται, αν και για πολιτικούς λόγους οδηγείται προς άλλες κατευθύνσεις.

Στο ιστολόγιο εξετάζουμε μόνο το δεύτερο επίπεδο, αυτό της φυλής, που αποτελεί αντικείμενο της φυσικής ανθρωπολογίας. Αναπόφευκτα γίνονται αναφορές στο επίπεδο της εθνικότητας, καθότι υπάρχει αλληλεπίδραση και λιγότερο στο επίπεδο των απόψεων και του DNA. Πρέπει να γνωρίζουμε σε ποιο πλαίσιο βρίσκεται η μελέτη της φυλετικής ανθρωπολογίας και της αλληλεπίδρασής της με τις υπόλοιπες επιστήμες που μελετούν τον άνθρωπο. Τολμούμε να πούμε ότι τη βαθύτερη σημασία από όλα αυτά τα επίπεδα έχει αυτό της φυλής, καθότι η φυλετική ταξινόμηση αποτελεί τον πιο εύκολο, πρακτικό και επιστημονικό τρόπο διαχωρισμού του ανθρωπίνου είδους, που μας βοηθά να κατανοήσουμε τις κοινωνικές συμπεριφορές, τις ιστορικές διαδικασίες και τα πολιτισμικά φαινόμενα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των αναγνωστών τους.