Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014

Υπάρχουν ανώτερες και κατώτερες φυλες;

Η αυτονόητη διαπίστωση ότι οι ανθρώπινες φυλές διαφέρουν ως προς τα ψυχικά γνωρίσματα, οδήγησε πολλούς στην προσπάθεια να ταξινομήσουν τις ανθρώπινες φυλές σε ανώτερες και κατώτερες. Όμως έχει σημασία η έννοια της ανωτερότητας ή κατωτερότητας; Και ποιο κριτήριο έχει νόημα να θέσουμε σε αυτήν την περίπτωση; Θα εξετάσουμε το ζήτημα διεξοδικά.

Οι φυλές στον άνθρωπο διαφέρουν σωματικά και ψυχικά. Για οποιεσδήποτε διαφορετικές οντότητες, μπορούμε, ορίζοντας ένα κριτήριο, να τις θέσουμε σε μια αξιολογική κλίμακα. Το ίδιο και στον άνθρωπο. Όποιος μιλά για ιεραρχίες, οφείλει να ορίσει το κριτήριο αξιολόγησης. Οπότε το ζήτημα πλέον είναι η εύρεση του κατάλληλου κριτηρίου. Κάθε ένας μας είναι ελευθερος να θέσει ένα κριτήριο και να προβεί σε ταξινόμηση. Αυτό όμως που έχει μεγαλύτερη αξία είναι η εφαρμογή επιστημονικού κριτηρίου στην αξιολογική κατάταξη των φυλών. Υπάρχει τέτοιο κριτήριο;

Οι περισσότεροι που ασχολήθηκαν με το ζήτημα έθεσαν το κριτήριο του πολιτισμού. Θεωρήθηκαν ανώτερες οι φυλές που παρήγαγαν τον υψηλότερο πολιτισμό, πρωτεύοντας στις επιστήμες και στις τέχνες. Έτσι, πρωτόγονες και υπανάπτυκτες φυλές...
θεωρήθηκαν κατώτερες, λόγω αδυναμίας να αναπτύξουν πολιτισμό σε αντίστοιχα επίπεδα. Είναι όμως ο πολιτισμός ορθό κριτήριο; Ο υλικός πολιτισμός, χάρη στις επιστήμες και την τεχνολογία, έχει κάνει άνετη τη ζωή του ανθρώπου και έχει βοηθήσει στην αύξηση του πληθυσμού του, με την μαζική βιομηχανική παραγωγή τροφίμων. Όσοι προκρίνουν τον υλικό πολιτισμό ως αξιολογικό κριτήριο των ανθρωπίνων φυλών, αναγνωρίζουν εμμέσως την συμβολή του στην διευκόλυνση της επιβίωσης και στην αύξηση του πληθυσμού. Βλέπουν, συνεπώς, ότι ο υλικός πολιτισμός εν δυνάμει ισχυροποιεί τη φυλή έναντι των άλλων φυλών. Ωστόσο, διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις για αυτό, καθώς ο πολιτισμός μπορεί να μην είναι τελικά και τόσο καλός από φυλετικής σκοπιάς.

Κάθε άνθρωπος, εκ φύσεως, θεωρεί ως πρότυπο ομορφιάς την φυλή στην οποία ανήκει. Επίσης, τα διαφορετικά ψυχικά γνωρίσματα προκαλούν διαφορετικές προτιμήσεις ως προς την πολιτιστική έκφραση. Αυτό οδηγεί στην απόρριψη της τέχνης ως κριτηρίου αξιολόγησης των ανθρωπίνων φυλών. Κάτι που σε μας φαίνεται άσχημο ή ακαταλαβίστικο, σε άλλες φυλές φαίνεται όμορφο και αρμονικό. Είναι λάθος να θέτουμε τα προσωπικά κριτήρια περί ωραίου στην τέχνη ως πανανθρώπινα. Κάθε φυλή έχει άλλες προτιμήσεις και προδιαθέσεις. Ως εκ τούτου η τέχνη δεν μπορεί να αποτελεί αξιακό κριτήριο.

Κριτήρια μπορούν να προταθούν πολλά, όπως περί αθλητικών επιδόσεων, δύναμης, αντοχών, κτλ, αλλά στερούνται επιστημονικής βάσης. Τελικά η επιστήμη τι θέτει ως κριτήριο επιτυχίας μίας φυλής;

Τα είδη και οι φυλές των έμβιων όντων βρίσκονται σε έναν διαρκή αγώνα επιβίωσης. Ο άνθρωπος αναπόφευκτα βρίσκεται και αυτός εντός του ίδιου πλαισίου. Οι διάφορες φυλές του ανθρώπου βρίσκονται σε έναν διαρκή αγώνα επικράτησης. Γνωρίζουμε από την παλαιοανθρωπολογία ότι στο παρελθόν πολλά είδη και φυλές του ανθρωπίνου γένους έχουν εξαφανιστεί. Αυτό θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Κάποιες από τις παρούσες φυλές θα εξαφανιστούν, ενώ άλλες θα επιβιώσουν και θα επεκταθούν. Οι επιστήμονες βλέποντας τα είδη που εξαφανίστηκαν στο παρελθόν, συμπεραίνουν ότι αποτέλεσαν αποτυχημένους βιολογικούς οργανισμούς, που εξαφανίστηκαν μπροστά σε άλλους πιο επιτυχημένους, δηλαδή πιο ικανούς να επιβιώσουν και να επεκταθούν. Οι βιολόγοι, συνεπώς, ως μόνο κριτήριο επιτυχίας στην φύση αναγνωρίζουν την δυνατότητα επιβίωσης και επέκτασης της φυλής ή του είδους. Αυτό σημαίνει ότι και στον άνθρωπο αυτό πρέπει επιστημονικά να λογίζεται ως κριτήριο. Αν μία φυλή έχει μεν πολύ υψηλό πολιτισμό, αλλά εξαλειφθεί και αντικατασταθεί από άλλες απολίτιστες, οι βιολόγοι του μέλλοντος ορθά θα την χαρακτηρίσουν ως αποτυχημένη. Όσα επιτεύγματα και αν άφησε πίσω της, αυτό που έχει σημασία είναι το αν κατάφερε να διαιωνιστεί έναντι των άλλων. Αυτό είναι το μόνο κριτήριο που αποδέχεται η επιστήμη ως αξιολογικό κριτήριο, άσχετα αν αρέσει ή όχι.

Μπορεί η δημιουργία υψηλού πολιτισμού να δίνει μεγάλες δυνατότητες για την διαιώνιση και επέκταση της φυλής, ωστόσο αυτές δεν είναι βέβαιο ότι θα αξιοποιηθούν. Οι σύγχρονες πολιτισμένες φυλές εξαλείφονται αντί να επεκτείνονται. Αντιθέτως, απολίτιστες φυλές επεκτείνονται, αποτελώντας στην πράξη πιο επιτυχημένους βιολογικούς οργανισμούς. Πάντως, δεν είναι τυχαίο ότι ο εθνικισμός, μία κατά βάση βιολογική κοσμοθεώρηση, θέτει ως κύριο πολιτικό στόχο την επιβίωση και επέκταση της φυλής.

Ο καθένας βέβαια μπορεί να επιμένει στα δικά του κριτήρια αξιολόγησης και να πιστεύει ότι θέλει. Άλλωστε το πεδίο της πίστης είναι τελείως διαφορετικό από το πεδίο του ορθολογισμού, όπως έλεγε ο Gustave Le Bon. Η πίστη κινεί βουνά, ενώ ο ορθολογισμός θεμελιώνει τις επιστήμες.

Συνέπεια των παραπάνω είναι ότι δεν έχει σημασία να ταξινομούμε τις φυλές σε ανώτερες και κατώτερες. Η κάθε φυλή έχει τα δικά της ψυχικά γνωρίσματα, τα οποία μελετάμε, αλλά δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε βάσει αυτών. Το μόνο αξιακό κριτήριο επιτυχίας στην φύση είναι η επιβίωση και η επέκταση της φυλής. Μια φυλή με υψηλό πολιτισμό δεν αρκεί να έχει όλα τα εχέγγυα να διαιωνιστεί και να επεκταθεί, αλλά πρέπει να το πράξει κιόλας.

20 σχόλια:

 1. Τὸ κρίτηριο τῆς ἐπιβιώσεως καὶ ἐπεκτάσεως εἶναι ἕνα κριτἠριο ἀσφαλὲς καὶ εὐκόλως μετρήσιμο & ἔχει ἐπιστημονικὴ ἀξία, ἐμένα ὅμως δὲν μὲ ἰκανοποιεῖ πλήρως. Φυσικὰ καὶ ὑπάρχουν ἀνώτερες καὶ κατώτερες φυλὲς καὶ τα βασικὰ κριτήρια εἶναι 1) ΟΜΟΡΦΙΑ, 2) ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ & ΑΝΤΟΧΗ, 3) ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΥΦΥΙΑΣ. Ἡ ὀμορφιὰ εἶναι ἀντικειμενικὸ κριτήριο & ὄχι ὑποκειμενικὸ, ὅπως συχνὰ ἀκοῦμε τοὺς ἠλίθιους ἀνθρωπιστὲς νὰ πιπιλίζουν. Συνίσταται στὴν άρμονία καῖ συμμετρία τῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ προσώπου καὶ τοῦ σώματος. Οἱ Σουηδοὶ εἶναι ἀντικειμενικὰ ὄμορφος λαὸς καὶ οἱ Τσιγγάνοι ἀντικειμενικὰ ἄσχημος. Ἀπλῶς κάποιοι ἄνθρωποι ἔχουν ἀνεπτυγμένη ἀντίληψι τοῦ ὡραίου (& ἄρα τὸ ἀντιλαμβάνονται) & κάποιοι δὲν ἔχουν τὴν διανοητικῆς φύσεως ἰκανότητα νὰ συλλάβουν τὸ ὡραῖο, ὁπότε βρίσκουν ὅμορφες τὶς Νέγρες τῆς ζοῦγκλας.

  Ἡ Σωματικὴ δύναμι & ἀντοχὴ εἶναι μετρήσιμες & εὐδἠλως σημαντικοὶ παράγοντες βιολογικῆς άνωτερότητος & ὁ δείκτης εὐφυϊας τὸ ἴδιο. Κύριοι κλείσαμε. Ο ΛΕΥΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΗ ΓΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Για εμενα προσωπικα το μονο κρητιριο για να καταταξει κανεις φυλες σε ανωτερες η κατωτερες ειναι ο δεικτης ευφυιας ο οποιος αντικατοπτριζεται απο τα επιστημονικα επιτευγματα...Για παραδειγμα σημερα ολος ο πλανητης χρωσταει την ανακαλυψη του αυτοκινητου και γενικοτερα των μηχανων στους αγγλογαλλους, την θεραπια της συφιλης σε σκωτζεζους, τις μελοδιες του μπετοβεν στους αυστριακους, η ανακαλυψη της διπλης ελικας του DNA εγινε απο αγγλοαμερικανους,ενω στους ΕΛΛΗΝΕΣ τα παντα καθως αυτοι ηταν οι πρωτοι διδαξαντες σχετικα με καθε τι που σχετιζετε με πολιτισμο...ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΦΡΙΚΑΝΟΥΣ ΤΙ ΧΡΩΣΤΑΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ??? ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ AIDS....Ας με διορθωσει οποιος πιστευει οτι κανω λαθος....τωρα σχετικα με την ομορφια εχω να πω οτι για μενα ειναι σχετικη ενω σχετικα με την σωματικη διαπλαση και δυναμη οι μαυροι υπερτερουν για να λεμε τα πραγματα οπως ειναι...αλλα...την σωματικη δυναμη αυτοι την χρειαζονται για να πηδανε απο δεντρο σε δεντρο οταν οι λευκοι εκαναν διακοπες στο φεγγαρι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στους Αφρικανους χρωσταμε την επερχομενη ευγονικη που θα μας κανουν στις επομενες δεκαετιες. Πρωτα θα φανε τους φιλελευθερους, μετα τους κομμουνιστες, μετα φεμινιστες κτλ μεχρι να μεινει το 10% των βορειοευρωπαιων, το 20% των νοτιων και το 50% των Ρωσσων.

   Και μετα σηκωνουμε νεους πολιτισμους απο τα ερηπεια.

   Διαγραφή
  2. Amen monsieur Cynegire!!!Amen!!!
   Υ.Γ Μακρά το καλύτερο σχόλιο/λύση για το διπλό πρόβλημα προδοτών και εισβολέων.Τι πιθανότητες του δίνεις;

   Διαγραφή
  3. Ξεχνατε την σκλαβια που υπεστησαν επι αιωνες απο τους δηθεν ανωτερους λευκους. Ξεχνατε και πως ειναι ανθρωποι με αισθηματα και αξιοπρεπεια. Ο ανωτερος ανθρωπος σιγουρα δεν σκεφτεται με μισος και προκαταληψη ή αυταρεσκεια οταν αξιολογει τους αλλους. Για ανθρωπους μιλαμε οχι για αντικειμενα. Ολοι εχουμε ελαττωματα και τελειος ουδεις. Απλως χρειαζομαστε ισες ευκαιριες για να αναπτυχθουμε.Και να τις εχουμε αλλα και να τις προσφερουμε.
   Και για να απαντησω στον σχολιαστη που μονη προσφορα των αφρικανων θεωρει το aids, παραθετω αποσπασμα αρθρου σχετικα με την ιστορια της μουσικης.
   ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΠΛΟΥΖ
   Με τον όρο μπλουζ (αγγλικά: blues) είναι το φωνητικό και οργανικό μουσικό ιδίωμα που εκφράζεται με «μπλου» νότες (blue notes ή πεσμένες νότες) δηλαδή μια μπλουζ κλίμακα, συνήθως πεντατονική, με υφέσεις στην 3η και 7η νότα της, ενώ χρησιμοποιούνται συχνά επαναλαμβανόμενα μοτίβα, συνήθως δωδεκάμετρης μορφής. Γεννήθηκε στις αφροαμερικανικές κοινότητες των Η.Π.Α. ως ανάμειξη στοιχείων με αφρικανικές ρίζες, εκκλησιαστική μουσική, ύμνους του εμφυλίου πολέμου κ.ά. μουσικά ιδιώματα. To μπλουζ επηρέασε σε σημαντικό βαθμό την παλιότερη, (σπιρίτσουαλς και γκόσπελ), και νεότερη αμερικανική και δυτικοευρωπαϊκή μουσική και συνδέθηκε με άλλα είδη όπως το ράγκταϊμ, η τζαζ, το Ρυθμ εντ μπλουζ (rhythm and blues) το Ροκ εντ ρολ (rock and roll), το Χιπ χοπ και η Ποπ μουσική κ.ά.

   Διαγραφή
 3. Θα διαφωνησω με τον 10:53 ως προς τη δυναμη των μαυρων. Μην επηρεαζομαστε απο τα ''μαυροκρατουμενα αθληματα'' ταχυτητας, το nba κτλ. Στα κατ' εξοχην αθληματα δυναμης οπως η αρση βαρων, ενω οι λευκοι κατεχουν την πλειοψηφια των χρυσων μεταλλιων, οι μαυροι ειναι σχεδον ανυπαρκτοι οπως και σε μια σειρα αλλων εγκεφαλικων και μη αθληματων ιππασια, ξιφασκια, κολυμβυση, παλη και πολλα αλλα. Ενα πολυ σημαντικο μειονεκτημα των μαυρων ειναι η χαμηλοτερη οστικη πυκνοτητα λογω της οποιας συχνα σε μαχητικα αθληματα βλεπουμε τα καλαμια τους να σπανε σαν αγγουρια πανω σε γονατα αντιπαλων (βλεπε προσφατες περιπτωσεις tyrone spong, anderson silva). Οσο για τους δρομεις, δεν ξερω ποσο τυχαιο ειναι παντα με τις γνωστες μεθοδευσεις να βγαινουν εκτος οι λευκοι αθλητες που γκρεμιζουν το μυθο (Κωστας Κεντερης, Φανη Χαλκια κτλ). Και δεν νομιζω να πιστευει κανεις οτι δεν ανταγωνιστηκαν τους αφροαμερικανους ''επι ισοις οροις''...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σωστὴ τοποθέτησι. Ὑπερθεματίζω γιὰ τὶς περιπτώσεις Κεντέρη & Χαλκιὰ, ποὺ ξεφτίλησαν τοὺς βρωμοαράπηδες & ἐτιμωρήθησαν γι' αὐτὸ, διότι ὡς γνωστὸν μόνο οἱ Λευκοὶ παίρνουν ἀναβολικά... Νὰ ἐπισημανθῇ καὶ ἡ ἀνυπαρξία τῶν μαϊμούδων στὸν ὑγρὸ στίβο.

   Διαγραφή
  2. Ο Κωστας Κεντερης ξεφτιλησε τους χιμπατζηδες και χαλασε κατ'αυτον τον τροπο την...(στημενη)παρασταση των εβραιων για αυτο και τον εβγαλαν εκτος με τις συνηθεις τους μεθοδευσεις.
   Θελω να ρωτησω κατι και ας απαντησει οποιος θελει,εαν και εφοσον γνωριζει,αληθευει οτι οι πιθηκονεγροειδεις μαιμουδες διαθετουν τρεις τενοντες εναντι των δυο των (Λευκων) Ανθρωπων,δηλαδη ακριβως οπως διαφορα ειδη πιθηκοειδων,εξ'ου και η αλτικοτητα μπαμπουινου που εχουν,ισχυει αυτο?

   Διαγραφή
  3. Εχω ακουσει και γω αυτο για τους τενοντες και για ενα παραπανω μυ στη γαμπα αλλα δεν εχω δει καποια σοβαροτερη τεκμηριωση. Το σιγουρο ειναι οτι οι δυτικοαφρικανοι εχουν μεγαλυτερο αριθμο μυικων ινων ταχειας συστολης ενω οι ανατολικoi μεγαλυτερο αριθμο αργης κατι που κανει τους μεν καλυτερους μαραθωνοδρομους ενω τους δε αποτελεσματικους στα εκρηκτικα αγωνισματα. Οι λευκοι εχουν επαρκη αριθμο και των δυο ενω οι ασιατες λιγοτερες απο ολους. Eνας ακομη χωρος στο οποιο οι νεγροι ειναι ανυπαρκτοι ειναι οι αγωνες αυτοκινητων. Απ τα δημοφιλεστερα αγωνισματα στην αμερικη (nascar).

   Διαγραφή
  4. Ευχαριστω παρα πολυ για την απαντηση,μαλλον ετσι πρεπει να ειναι τα πραγματα.Οσον αφορα τους αγωνες αυτοκινητων(nascar),απο τα δημοφιλεστερα αγωνισματα στις Η.Π.Α.,εγκεφαλογραφημα ευθεια γραμμη εχουν οι ουρακοταγκοι,πως να ασχοληθουν με ενα αθλημα που απαιτει στοιχειωδη(Ανθρωπινη) νοημοσυνη.

   Διαγραφή
  5. Γιατί δεν υπάρχουν μαύροι κολυμβητές; Γιατί ακόμα και χώρες με έντονο στοιχείο του μαύρου πληθυσμού, όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Βρετανία, δεν έχουν μαύρους κολυμβητές; Και γιατί οι αφρικανικές χώρες δεν καταφέρνουν να διακριθούν; Κάποτε υπήρχε μία… θεωρία που έλεγε ότι η μάζα των οστών στους μαύρους ανθρώπους και το μυικό τους σύστημα δεν τους καθιστούν ανταγωνιστικούς για κολύμπι. Αυτό φυσικά είναι λάθος.

   Οι μαύροι δεν διακρίνονται στην κολύμβηση επειδή το σπορ δεν ανήκει στην αθλητική τους κουλτούρα. Και δεν ανήκει στην αθλητική τους κουλτούρα επειδή μέχρι πρόσφατα οι μαύροι ήταν αποκλεισμένοι από τις πισίνες. Για αυτό άλλωστε δεν βλέπεις μαύρους να παίζουν τένις ή γκολφ – οι Ουίλιαμς και ο Γουντς είναι τρανταχτές εξαιρέσεις. Το 70% του μαύρου πληθυσμού στις ΗΠΑ δεν γνωρίζει κολύμπι. Και μάλλον χρειάζεται ακόμα χρόνος προκειμένου να εξαλειφθεί και το τελευταίο κατάλοιπο της ρατσιστικής στάσης που κρατούσε τους μαύρους μακριά από τις πισίνες.

   Διαγραφή
 4. Ρε παιδιά το μην παραδεχόμαστε ότι οι μαύροι μπορεί να υπερτερούν σε κάποια αθλήματα είναι σαν να αμφισβητούμε ότι οι σκύλοι έχουν καλύτεροι όσφρηση από τους ανθρώπους. Μην κάνουμε τα ίδια με τους αντιρατσιστές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Συμφωνω απολυτως με τα κριτηρια του Heinrich Himmler 1) ΟΜΟΡΦΙΑ, 2) ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ & ΑΝΤΟΧΗ, 3) ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΥΦΥΙΑΣ τα οποια ειναι μετρησιμα και/ή μπορουν να αξιολογηθουν αντικειμενικα.
  Ενα σχολιο σχετικα με τους μαυρους. Ορισμενες υποκατηγοριες της μαυρης φυλης (οχι ολοι οι μαυροι) υπερτερουν οντως σε ορισμενα σωματικα χαρακτηριστικα σε σχεση με τους λευκους (πχ οι τζαμαϊκανοι μαυροι εχουν μυικες ινες ταχειας συστολης γιαυτο ειναι καλοι σε σπριντ, ενω δεν εχουν αρκετες μυικες ινες βραδειας συστολης γιαυτο ειναι μαπες στην κολυμβηση σε αντιθεση με τους λευκους). Γενικα απο αποψη μυικης δυναμης και αντοχης θα μπορουσε να πει κανεις οτι οι μαυροι ειναι συγκρισιμοι ή και ανωτεροι απο τους λευκους. Αυτο ομως απο μονο του δεν λεει τιποτα. Και τα τσιτα τρεχουν γρηγοροτερα. Στα αλλα δυο κριτηρια, την ΟΜΟΡΦΙΑ και την ΕΥΦΥΙΑ οι μαυροι πατωνουν απελπιστικα, παιρνουν αρνητικη βαθμολογια, σε ΑΣΧΗΜΙΑ και ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΑ ειναι ιδιοι με τους ουρακοταγκους. Οποτε με αυστηρα επιστημονικα κριτηρια μπορουμε να καταταξουμε τους περισσοτερους μαυρους κατα 67% στο ζωικο βασιλειο και μονο κατα 33% στους ανθρωπους, δηλαδη μαλλον δεν πρεπει να τους συμπεριλαμβανουμε στη συζητηση περι ανθρωπινων φυλων. Μια ανθρωπινη φυλη πρεπει τουλαχιστον να πιανει τη βαση στα τρια κριτηρια που αναφερθηκαν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ὅπως πολὺ σωστὰ παρατηρεῖ καὶ ὁ Δαρβίνος, οἱ ἀνθρώπινες ῥάτσες παρουσιάζουν τόσῳ ἔντονες διαφοροποιήσεις, ὥστε δὲν πρέπει νὰ χαρακτηρίζονται φυλὲς τοῦ ἰδίου εἴδους, ἀλλὰ "εἴδη ἐν τῇ γενέσει". Τείνουν δῆλα δὴ νὰ καταστοῦν διαφορετικὰ εἴδη. Ἐγὼ προσωπικά, ἀντιμετωπίζω ὡς ἀνθρώπινα ὄντα μόνον ὅσους ἔχουν λευκὸ δέρμα καὶ εὐρωπαϊκὰ χαρακτηριστικὰ στὸ πρόσωπο. Κάποιοι Ἀλβανοὶ, Γεωργιανοί, Βούλγαροι κ.λπ. μὲ πολὺ ἔντονα μογγολιδικὰ χαρακτηριστικὰ δὲν πληροῦν τὰ κριτήρια. Ἐπίσης, δὲν θεωρῶ ἀνθρώπινα ὄντα (μὲ τὴν πλήρη ἔννοια τῆς λέξεως) τοὺς πολὺ κοντούς & τοὺς πολὺ ἄσχημους "Λευκούς". Μισῶ ἀπίστευτα τοὺς ἄσχημους ἀνθρώπους καὶ θὰ ἤθελα νὰ τοὺς δῶ νὰ ἀφανίζωνται μέσω στειρώσεων.

   Κλείνοντας πρέπει νὰ σᾶς ὁμολογήσω, φίλοι Ναζιστές, ὅτι ἂν ὑπῆρχαν μπροστὰ μου δύο "κόκκινα" κουμπιὰ, ὅπου μὲ τὸ ἕνα θὰ ἐξετελεῖτο ἕνας σκύλος καὶ μὲ τὸ ἄλλο 10.000.000 Νέγροι ἢ Ἀσιάτες (μαζὺ παιδιά & ἔγκυοι) & μὲ ὑποχρέωναν ἐπ' ἀπειλῇ περιστρόφου στὸν κρόταφο νὰ πατήσω τὸ ἕνα ἀπὸ τα δύο, θὰ ἔσωζα χωρὶς δεύτερη σκέψι τὸν σκύλο. Αὐτὸ θὰ πῇ ἐνσυνείδητος Ναζισμός.

   Διαγραφή
  2. ΑΔΕΛΦΕ Heinrich Himmler...σε παραδεχομαι...εγραψες...
   (και αντιπαθω και τα σκυλια κιολας).
   ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑΖΙΣΜΟΣ!!!

   Διαγραφή
  3. Καποιες απο τις παραπανω θεσεις θυμιζουν ελαφρως παιδια δημοτικου!

   Υπαρχει διαφορα στους φυλετικα ανωτερους ή κατωτερους ανθρωπους και στους ομορφους ή `ασχημους`. Αυτη η θεση ειναι παραλογη.
   Στην φυση δεν υπαρχει το ασχησμο. Το ασχημο υπαρχει στην αντιλειψη των ανθρωπων και διαμορφωνεται συμφωνα με το περιβαλλον στο οποιο εχει μεγαλωσει το ατομο αυτο(ή ισως και απο τον ιδιο του τον φυλετικο τυπο). Αν με την λεξη `ασχημο` εννοεις αυτους που δεν εχουν αριστες συμμετριες στο σωμα τους, τοτε παλι εισαι λαθος. Υπαρχουν πχ. κοντοι ανθρωποι οπως ειπες οι οποιοι εχουν τελειες συμμετριες.

   Το μισος σου για τους `ασχημους` ανθρωπους,οπως και αν τους οριζεις, βασιζεται σε δικους σου αισθητικους και προσωπικους λογους και σχεση δν εχουν με την πραγματικοτητα. Προσωπικα πιστευω πως ουτε σχετιζονται με τις υπολοιπες ιδεες σου(αφου αποτυγχανεις στην επιχειρηματολογια σου).

   Διαγραφή
  4. Αγαπητέ κύριε Himmler έχετε παρερμηνεύσει,έχω την εντύπωση,την φυλή με το modeling.Το ζητούμενο υποθέτω ότι είναι,τουλάχιστον για όσους επισκέπτονται το site,η φυλή ως σύνολο χαρακτηριστικών(ψυχικών,διανοητικών και εξωτερικών) που προσιδιάζουν σε έναν λαό διακριτό από άλλους(οι εβραίοι είναι το τέλειο παράδειγμα λαού με φυλετική συνείδηση) και όχι τα καλλιστεία.Και παρόλο που η ομορφιά έχει τα πλεονεκτήματα της το ζητούμενο για μένα είναι ο Έλλην ως τύπος ανθρώπου(καλοδεχούμενοι είναι και οι λιγότερο τέλειοι αδελφοί μας).

   Διαγραφή
  5. Δηλαδη αγαπητε μου, και οι ηλιθιοι λευκοι κατατασσονται στο ζωικο βασιλειο ; Και οι ασχημοι λευκοι; Γιατι με τα αυστηρα επιστημονικα κριτηρια που επικαλεισαι αυτο
   μας λες, αλλα μαλλον κατι σου διεφυγε.

   Διαγραφή
 6. Αρθρο με αντιφασεις και παρερμηνείες κατά τη γνωμη μου.Ο σκληρος Δαρβνισμος που επιβραβευει τον Νικητή παντα,ακομα κι αν προκειται περι ποντικιων η θανατηφόρων ιων/μικροβιων.ΟΧΙ.Ο δε "εθνικισμος", που ετσι όπως διαμορφωθηκε μονον φυλετικη αντιληψη του Σύμπαντος/Κοσμοθεωρηση δεν αποτελει.Αντιθετα,ειναι ένα καθαρα ιδεολογικο προιον/διεργασια, με θεληση.Ο Σχορτσιαντιτης π.χ.,πιστευει(και θελει να το πιστευει...) πως είναι Ελληνας,καποιοι που τον ακουν να μιλαει Ελληνικα,να εχει Ελληνικα δευτερογενή χαρακτηριστικα-γλωσσα θρησκεια κ.α.,ΝΟΜΙΖΟΥΝ ότι είναι Ελληνας,τελικα είναι?Οχι.Για αποkλειστικα φυλετικούς λογους.Ο Εθνικισμος ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ να είναι στην θεμελιωση του Φυλετισμος,αλλα δεν είναι.Η Αρια Φυλη από μονη της,ανθισταται.Συλλογικα (480 π.χ. 1933-1945 μ.Χ.),ατομικα, κι αν ακομα εκλειψει,θα επιβιωσει κατι,πνευματικο η υλικο,σιγουρα τα χναρια του Αρμστρογκ στο Φεγγαρι στην τελικη,που παντως κανεις εξωγήινος να νομισει ότι ανηκουν στους προγονους του σκυλαραπα που πουλαγε σιντι στην πατησιων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Πραγματικά απορώ γιατί τόσο καιρό δεν ήξερα αυτό το μπλοκ. Επιτέλους ένα topic μακρυά από τα ζωα τους αντιρατσιστές και τους αναρχοαπλυτους

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των αναγνωστών τους.