Παρασκευή 17 Μαΐου 2013

Η φυλετική πολιτική των SS

Τα SS για να υλοποιήσουν την φυλετική και στρατιωτική ιεραρχία που σχεδίαζαν, έπρεπε να κάνουν ορθή επιλογή μελών. Πριν γίνουν εξουσία, τα SS ήταν μέλη του κόμματος που εθελοντικά έπαιζαν τον ρόλο της προσωπικής φρουράς των ηγετών του Εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος. Όταν έγιναν καθεστώς, τα μέλη μπορούσαν να επιλέγονται πλέον με πιο αυστηρά κριτήρια. Μάλιστα, πολλοί εκδιώχθηκαν από τα SS με την εφαρμογή των νέων κριτηρίων. Το γραφείο RuSHA των SS ήταν υπεύθυνο ειδικά για φυλετικά θέματα. Ο λοχαγός Bruno Schultz, φυλετικός ανθρωπολόγος, έθεσε τα κριτήρια επιλογής των SS.



Ο υποψήφιος έπρεπε να είναι σε άριστη φυσική κατάσταση, όπως όλοι οι στρατιωτικοί. Επιπλέον έπρεπε να αποδείξει την Γερμανική-Άρια καταγωγή του μέχρι το 1800 και μέχρι το 1750 για αξιωματικούς. Το ύψος του έπρεπε να είναι τουλάχιστον 1.70m για κανονικό μέλος και 1.80m για την φρουρά του Furher υπό το όνομα Leibstandarte. Βέβαια για να ενταχθεί κάποιος έπρεπε να έχει δεχθεί την εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία. Δεν υπηρχαν κριτήρια περί μορφωτικού επιπέδου.

Ως προς τα φυλετικά κριτήρια, είχαν θεσπιστεί οι εξής κατηγορίες φυλετικών τύπων:...

- Νορδικός
- Νορδικός - ΚΜ (Κρομανοειδής, αλλιώς Faelid)
- Νορδικός μίξη με Αλπικό, Διναρικό, Μεσογειακό
- Κυρίως Βαλτικός ή Αλπικός
- Μίξεις με εξω-Ευρωπαϊκές φυλές

Μόνο οι τρεις πρώτες κατηγορίες μπορούσαν να καταταγούν στα SS. Υπήρχε ένας πίνακας με σωματικά χαρακτηριστικά, τα οποία βαθμολογούνταν με βάση τα επιθυμητά χαρακτηριστικά που αντιστοιχούσαν στον Νορδικό τύπο. Βαθμολογία 6-9 ήταν πάνω από τη βάση, ενώ για βαθμούς 4-5 έπρεπε να επιδειχθούν "Νορδικές ψυχικές ιδιότητες". Ο πίνακας αυτός δίνεται στο παρακάτω σχήμα.


Φωτογραφίες όλων των υποψηφίων έβλεπε ο ίδιος ο αρχηγός των SS, ο Χίμλερ, ο οποίος έδινε την τελική έγκριση με βάση το παρουσιαστικό του υποψηφίου.

Πολλά παλιά μέλη των SS δεν αντιστοιχούσαν στο Νορδικό πρότυπο που εισήχθη αργότερα και ούτε προφανώς εκδιώχθηκαν. Ωστόσο, παρατηρούνται και νεότερα μέλη των SS τα οποία δεν είναι Νορδικά. Αυτό δημιουργεί την εντύπωση ότι στα SS δεν γίνονταν φυλετική ταξινόμηση. Αντιθέτως υπάρχουν έγγραφα που αποδεικνύουν ότι γίνονταν φυλετική ταξινόμηση και μάλιστα επιτυχής. Για παράδειγμα ο Adolf Eichmann με βάση τον φάκελό του ταξινομείται ως Νορδικός-Διναρικός.


Ο Eichmann είναι πράγματι Νορδικός-Διναρικός με βάση την φωτογραφία του.


Εξετάζοντας πιο αναλυτικά την κατηγοριοποίηση, χρησιμοποιούνταν ο εξής πίνακας:


Αριστερά υπάρχουν οι διαβαθμίσεις 1-9 που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Αυτές αντιστοιχούν σε γράμματα a-e, που συνδέονται ως εξής με την φυλετική ταξινόμηση:

a: Νορδικός
b: Νορδικός - Κρομανοειδής (Faelid)
c: Νορδικός μίξη με Διναρικό ή Μεσογειακό
c/d: Νορδικός μίξη με Αλπική ή Βαλτικό
d: Κυρίως Αλπικός ή Βαλτικός
e: Εξωευρωπαϊκή επίδραση

Η επόμενη κατηγοριοποίηση γίνεται με κεφαλαίο γράμμα και ρωμαϊκούς αριθμούς. Η αντιστοίχιση είναι αυτή που απορρέει από τον πίνακα, με τη σειρά a-b-c-c/d-d-e αντιστοιχούν σε AI-AII-AIII-BI-BII-C. Αυτές οι κατηγορίες με τη σειρά τους αντιστοιχούν στην τελική ταξινόμηση ως RuS I, II, III, IV, σύμφωνα με τον πίνακα.

Στα SS μπορούσαν γίνονταν δεκτές οι κατηγορίες RuS Ι και II, ενώ από τον γενικό πληθυσμό εκτός Γερμανίας, ικανοί για "Γερμανοποίηση" θεωρούνταν οι  κατηγορίες RuS Ι, ΙΙ και III. Φαίνεται ότι η κατηγορία Α (ΑΙ έως ΑΙΙΙ) δείχνει τη δυνατότητα Γερμανοποίησης, ενώ η κατηγορία RuS I έως ΙΙ, δείχνει τον πραγματικό Γερμανικό χαρακτήρα.

Διάφορες ταξινομήσεις της εποχής έχουν βρεθεί στα αρχεία της RuSHA, σχετικά με τις διαδικασίες "Γερμανοποίησης" του πληθυσμού επαρχιών εκτός Γερμανικής επικράτειας, που είχαν έρθει σε Γερμανικά χέρια κατά την διάρκεια του πολέμου. Οι φυλετικοί τύποι που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής:


N - Nordisch (Νορδικός)
F - Fälisch (Νορδικός-ΚΜ)
D - Dinarisch (Διναρικός)
W - Westisch (Μεσογειακός)
O - Ostisch (Αλπικός)
Ob - Ostbaltisch (Βαλτικός)
Va - Vorderasiatisch (Αρμενοειδής)
Or - Orientalisch (Αραβικός)
Aa - Aussereuropäischem Anteile (Εξωευρωπαϊκός)
M - Mongolisch (Μογγόλος)
N - Neger (Νέγρος)

Ας δούμε μερικά πραδείγματα:

N.d. 6 b A II - RuS I σημαίνει Νορδικός με Διναρική επίδραση, ταξινομείται στην κατηγορία b, που αντιστοιχεί σε ΑΙΙ και RuS I.

N.d.w. 5 c A III - RuS II σημαίνει Νορδικός με Διναρική και Μεσογειακή επίδραση, ταξινομείται στην κατηγορία c, που αντιστοιχεί σε AIII και RuS II.

F.o.w. 5 c A III - RuS II σημαίνει Φαιλικός (ΚΜ) με Αλπική και Μεσογειακή επίδραση, ταξινομείται στην κατηγορία c, που αντιστοιχεί σε AIII και RuS II.

N.ob.o 5 c/d B I - Rus III σημαίνει Νορδικός με Βαλτική και Αλπική επίδραση, ταξινομείται στην κατηγορία c/d, που αντιστοιχεί σε BI και RuS III.

W.o. 4 d B II - RuS IV σημαίνει Μεσογειακός με Αλπική επίδραση, ταξινομείται στην κατηγορία d, που αντιστοιχεί σε ΒΙΙ και RuS IV.

O.w.n. 4 d B II - RuS IV σημαίνει Αλπικός με Μεσογειακή και Νορδική επίδραση, ταξινομείται στην κατηγορία d, που αντιστοιχεί σε ΒΙΙ και RuS IV.

Ob.o.d. 4 d B II RuS IV σημαίνει Βαλτικός με Αλπική και Διναρική επίδραση, ταξινομείται στην κατηγορία d, που αντιστοιχεί σε ΒΙΙ και RuS IV.

Κάποιες φορές η αριθμητική βαθμίδα δεν αντιστοιχεί ακριβώς με τις κατηγοριοποιήσεις a-e. Δίνονταν η ευελιξία σε αυτόν που ταξινομούσε να επιλέξει την αριθμητική βαθμίδα, ανάλογα με το πόσο έντονη είναι η μη Νορδική επίδραση και τον χαρακτήρα του.


Τα μέλη λάμβαναν σκληρή στρατιωτική εκπαίδευση καθώς και ιδεολογική κατάρτιση. Για κάθε μέλος των SS διατηρούνταν αναλυτικά στοιχεία σε φάκελο για οποιαδήποτε λεπτομέρεια της εμφάνισης και της συμπεριφοράς του. Οποιαδήποτε ανήθικη ή εκφυλιστική συμπεριφορά π.χ. αλκοολισμός, τιμωρούνταν με απόταξη. Τα μέλη των SS ζητούσαν άδεια από τον αρχηγο Reichfurher-SS για να παντρευτούν. Η άδεια δίνονταν αφού ελεγχθεί φυλετικά και ως προς τις μεταδοτικές ασθένειες η μέλλουσα σύζυγος. Ήδη έπρεπε να ελέγξουν οι ίδιοι τη σύζυγο, με τρόπο όμως για να μην την πληγώσουν. Ενθαρρύνονταν να αποκτήσουν πολλούς απογόνους για την επέκταση της φυλής. Όσοι έμεναν εργένηδες κινδύνευαν με απόταξη.

To 1935 ιδρύθηκε η οργάνωση Lebensborn, η οποία στόχο είχε την παροχή βοήθειας σε ανύπαντρες μητέρες που έφερναν στη ζωή παιδιά εκτός γάμου. Σκοπός ήταν η επέκταση της φυλής και η αποφυγή κρυφών αμβλώσεων. Βέβαια τα παιδιά δέχονταν φροντίδα μόνο αν ήταν φυλετικά άριστα.

Αναλυτικά η φυλετική θεωρία των SS από τις επίσημες εκδόσεις εδώ.

Με την παροδο του πολέμου, τα παραπάνω κριτήρια αμβλύνθηκαν υπερβολικά ή εξαφανίστηκαν με την αύξηση των απωλειών και την πιεστική ανάγκη στρατολόγησης, ενώ στις ξένες μεραρχίες των Waffen-SS δεν υπήρχαν εξαρχής.

πηγή 1
πηγή 2
πηγή 3
πηγή 4
πηγή 5
πηγή 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των αναγνωστών τους.