Δευτέρα 21 Μαΐου 2018

Η φυλετική σύνθεση Βελγίου και Ολλανδίας

Ο Gustaaf Schamelhout ήταν Φλαμανδός πνευμονολόγος, εθνολόγος και ανθρωπολόγος. Αρχικά ασχολήθηκε με την εθνολογία, όμως μελετώντας τις εθνικές διαφορές μεταξύ των κρατών της Ευρώπης, αναπόφευκτα βρέθηκε μπροστά στο ζήτημα της φυλής. Ο Schamelhout μελέτησε την φυσική ανθρωπολογία, εστιάζοντας στη Φλάνδρα και στην Ολλανδία. Άλλωστε, ο ίδιος υπήρξε Φλαμανδός εθνικιστής, με πολιτική δράση. Το σημαντικότερο ανθρωπολογικό βιβλίο του ήταν το "Anthropologie van het Nederlandsche Volk". Παρά τον τίτλο του, ασχολείται με την φυσική ανθρωπολογία των Φλαμανδών, συγκρίνοντάς τους με τους Βαλλόνους και τους Ολλανδούς. Εστιάζει στην τυπολογική προσέγγιση, εξάγοντας κάθε φορά από τα ανθρωπολογικά δεδομένα τα φυλετικά στοιχεία που κατοικούν στην εξεταζόμενη περιοχή.

Αρχικά, ο συγγραφέας κάνει μια εισαγωγή στο ζήτημα, αναφέροντας το περιεχόμενο της επιστήμης ανθρωπολογίας και τον ορισμό της έννοιας της φυλής. Εξηγεί ότι φυλή, έθνος και γλώσσα σχετίζονται, αλλά δεν ταυτίζονται. Επισημαίνει ότι η φυλετική σύνθεση ενός λαού καθορίζει τον χαρακτήρα του.

Οι σύγχρονοι πληθυσμοί κατάγονται με αδιάσπαστη συνέχεια από προϊστορικούς πληθυσμούς. Η παλαιοανθρωπολογία έχει δείξει ότι ο πρώτος προγονικός τύπος που βρέθηκε στην Ολλανδία, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη...
ήταν ο Κρομανοειδής. Όπως αναφέρει ο Schamelhout, τα χαρακηριστικά αυτού του τύπου εντοπίζονται ακόμα στην Ευρώπη και στους βόρειους λαούς, όπως η Γερμανία και η Σουηδία και αντιστοιχούν στον τύπο Faelid. Στη περιοχή του Βελγίου και της Ολλανδίας, πρώτα βρέθηκαν Κρομανοειδείς-Νορδικοί πληθυσμοί και αργότερα προστέθηκαν βραχυκέφαλοι Αλπικοί από τα νότια, ήδη από την προϊστορική εποχή. Οι Φρίζιοι και τα διάφορα Γερμανικά φύλα, όπως Σάξονες, Βέλγοι, Μπαταβοί, κτλ. ήταν κυρίως Κρομανοειδείς-Νορδικοί, ενώ οι Κέλτες ήταν κυρίως Αλπικοί, παρότι αρχικά Κρομανοειδείς-Νορδικοί, πριν μιχθούν με τους πολυαριθμότερους Αλπικούς.

Μελέτες για την φυσική ανθρωπολογία των ζώντων στο Βέλγιο πραγματοποίησε ο E. Houzé, μετρώντας τον κεφαλικό δείκτη 447 Φλαμανδών και 274 Βαλόνων. Αργότερα μέτρησε 152 άτομα από διάφορες περιοχές του Βελγίου. Μετρήσεις κεφαλικού δείκτη στην Ολλανδία έκανε ο L. Bolk σε 4600 άτομα. Ο Houzé βρήκε διαφορές μεταξύ Βαλόνων και Φλαμανδών στο σχήμα του κεφαλιού, διαφορές που ήδη είχε επισημάνει ο L. Vanderkindere σχετικά με το χρώμα μαλλιών και ματιών. Ο μέσος κεφαλικός δείκτης στο Βέλγιο δίνεται στον παρακάτω πίνακα, οι Φλαμανδικές περιοχές αριστερά, οι περιοχές των Βαλόνων δεξιά.


Φαίνεται ότι οι Φλαμανδοί είναι μεσο-δολιχοκέφαλοι, ενώ οι Βαλόνοι μεσο-βραχυκέφαλοι. Ο J. Deniker δίνει μέσο κεφαλικό δείκτη 79,5 για τους Φλαμανδούς και 82,2 για τους Βαλόνους. Σημαντική η διαφορά, με τους Φλαμανδούς να είναι κυρίως Νορδικοί-Κρομανοειδείς και τους Βαλόνους να είναι κυρίως Αλπικοί. Ο L. Vervaeck μέτρησε τον κεφαλικό δείκτη σε 1440 άτομα σε φυλακές των Βρυξελλών και βρήκε ότι έχουν χαμηλότερο κεφαλικό από τους Βαλόνους, δηλαδή οι Βρυξέλλες λόγω του μικτού πληθυσμού της, βρίσκεται ανάμεσα σε Βαλόνους και Φλαμανδούς. Το ποσοστό των βραχυκέφαλων από 5,18% στους Φλαμανδούς, βρέθηκε 46,64% στις Βρυξέλλες και 58,31 στους Βαλλόνους. Παλαιοανθρωπολογικά ευρήματα σε κοιμητήρια έδειξαν ότι στις Βρυξέλλες ο πληθυσμός υπήρξε πιο δολιχοκέφαλος, αλλά σταδιακά αντικαθίσταται από βραχυκέφαλους Αλπικούς.

Οι διαφορές μεταξύ των δύο περιοχών αποτυπώνονται και στο σχήμα της μύτης. Οι περισσότεροι Φλαμανδοί είναι λεπτόρρινοι, κάτι που δεν μπορεί να ειπωθεί με την ίδια βεβαιότητα για τους Βαλλόνους. Ευρεία μύτη στους άνδρες βρίσκουμε μόλις στο 8,07% των Φλαμανδών, ποσοστό που αυξάνει στο 22,34% στους Βαλλόνους. Υψηλά ποσοστά λεπτορρινίας εντοπίζονται επίσης στις Βρυξέλλες και στις Βελγικές περιοχές κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία.

Μετρήσεις του προσωπικού δείκτη που πραγματοποίησε ο J. Claerhout σε 30 Φλαμανδούς έδειξαν ότι μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού έχει δολιχοκεφαλία με ευρυπροσωπία, γεγονός που ο Schamelhout εξηγεί ως τυπικό γνώρισμα Κρομανοειδών και Νορδο-Κρομανοειδών. Βρέθηκαν 30% λεπτοπρόσωποι, 20% μεσοπρόσωποι και 50% ευρυπρόσωποι. Οι Νορδικοί είναι λεπτοπρόσωποι, οι Αλπικοί ευρυπρόσωποι, ενώ οι Κρομανοειδείς εμφανίζουν μεγάλη ποικιλομορφία, από λεπτοπρόσωποι έως ευρυπρόσωποι. Ο Claerhout υποστήριξε ότι στη δυτική Φλάνδρα οι ευρυπρόσωποι είναι κυρίως Αλπικοί.

Ως προς τον χρωματισμό, μελέτες πραγματοποίησε ο L. Vanderkindere, όμως ομαδοποίησε τους χρωματισμούς, βάζοντας μαζί μπλε-γκρι-πράσινα μάτια, κάτι που δεν είναι σωστό γιατί τα πράσινα μάτια πολλές φορές είναι αποτέλεσμα μίξης μπλε-καστανού και βάζοντας τα κόκκινα μαλλιά μάζι με τα ξανθά, κάτι που επίσης δεν είναι σωστό γιατί τα κόκκινα μαλλιά προκύπτουν συχνά εκ του καστανού. Στη Φλάνδρα ο ξανθός τύπος, δηλαδή με ανοιχτά μαλλιά και μάτια, εμφανίζεται σε ποσοστά περίπου 40-50%, ενώ ο καστανός τύπος, δηλαδή με καστανά μαλλιά και μάτια, εμφανίζεται σε ποσοστά περίπου 20-30%. Ο G. Montandon παρατήρησε την διαφορά μεταξύ Φλαμανδών και Βαλλόνων στον χρωματισμό, που ανάγεται στον φυλετικό παράγοντα, με τους Φλαμανδούς να είναι περισσότερο Γερμανικής καταγωγής, ενώ οι Βαλλόνοι Ρωμαϊκής.

Το ανάστημα εν γένει δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις στο Βέλγιο, όμως σε περιοχές κοντά στην Ολλανδία και τη Γερμανία, αυξάνεται ελαφρά, κάτι που υποδεικνύει την επίδραση μιας αυξανόμενης Νορδικής συνιστώσας.

Σημαντική μελέτη για τη Φλάνδρα ήταν αυτή του F. van den Broucke, ο οποίος μελέτησε 8030 άτομα. Βρίσκει ότι στη χώρα υπάρχουν Νορδικοί, Αλπικοί και Φαιλικοί (Faelid ή Dalic), τους οποίους τελεαυταίους ανάγει στους Κρομανοειδείς και τους οποίους βρίσκει σε υψηλά ποσοστά στη χώρα. Σε αρκετές περιοχές εντοπίζονται δολιχοκέφαλοι ευρυπρόσωποι (Νορδο-)Κρομανοειδείς, σε ποσοστά που αγγίζουν το 55%. Σπάνια εντοπίζονται στη Φλάνδρα Μεσογειακοί, οι οποίοι ήρθαν ως Ιταλοί έμποροι ή Ισπανοί στρατιώτες, σε πόλεις όπως η Αντβέρπη.

Ο D.J.H. Nyèssen μελετώντας τις μετρήσεις του L. Bolk βρήκε ποσοστό 65% μεσο-δολιχοκέφαλων και 35% βραχυκέφαλων στη Φλάνδρα, που καταδεικνύει την φυλετική σύνθεση της περιοχής. Στο Βέλγιο οι Αλπικοί έρχονται από τα νοτιοδυτικά, ενώ στην Ολλανδία από τα νοτιοανατολικά. Οι Ολλανδοί είναι κατά κανόνα μεσο-δολιχοκέφαλοι, με υψηλό ανάστημα και με ανοιχτά ή ενδιάμεσα μαλλιά και μάτια. Όσο πάμε προς τη βόρεια Ολλανδία, το ποσοστό των ξανθών αυξάνεται, υπερβαίνοντας το 70%.

Ο Schamelhout προχωρά σε μια ενδιαφέρουσα ανάλυση σχετικά με τη μεταβολή της φυλετικής σύνθεσης διαφόρων περιοχών της Ευρώπης. Θεωρεί ότι ο Τριακονταετής πόλεμος αφαίρεσε Νορδικά στοιχεία από τη Γερμανία και ότι οι Ναπολεόντιοι πόλεμοι αποδεκάτισαν τα πιο μαχητικά φυλετικά στοιχεία της Γαλλίας, με τους Αλπικούς να ωφελούνται. Στην Αγγλία ο J. Beddoe είχε εντοπίσει ότι το χρώμα των μαλλιών σταδιακά σκουραίνει, γεγονός που υποδεικνύει φυλετική μεταβολή. Η εκδίωξη των Προτεσταντών Ουογενότων από τη Γαλλία, που ήταν αρκετά Νορδικοί, οδήγησε σε αύξηση των Αλπικών στη Γαλλία. Τέλος, ο ρυθμός γεννήσεων στις βόρειες Ευρωπαϊκές χώρες είναι χαμηλός, γεγονός που δημιουργεί κινδύνους για την διατήρηση της φυλετικής τους ιδιοσυστασίας.

Συμπερασματικά, στο Βέλγιο κατοικούν Νορδικοί, Κρομανοειδείς και Αλπικοί. Οι ίδιοι φυλετικοί τύποι κατοικούν και στην Ολλανδία, με την προσθήκη ελάχιστων Βαλτικών. Η μελέτη του Schamelhout δίνει την αρμόζουσα σημασία στον Κρομανοειδή τύπο, που υπάρχει σε υψηλά ποσοστά στο Βέλγιο και ειδικά στη γειτονική Ολλανδία. Οι Φλαμανδοί έχουν περισσότερα Νορδικά-Κρομανοειδή στοιχεία από ότι Αλπικά και συνεπώς είναι φυλετικά πιο κοντά στους Ολλανδούς, ενώ οι Βαλλόνοι είναι κυρίως Αλπικοί με λιγότερα Νορδικά-Κρομανοειδή στοιχεία.

Ακολουθούν ιστορικές φυσιογνωμίες Φλαμανδών-Ολλανδών, με τις φυλετικές ταξινομήσεις τους από τον Schamelhout.

Jacobus Henricus van 't Hoff, Ολλανδός χημικός - ΝορδικόςSeerp Anema, Ολλανδός λογοτέχνης - κ. ΝορδικόςKarel van Mander, Φλαμανδός ζωγράφος - ΚρομανοειδήςPiet Pieterszoon Hein, Ολλανδός ναύαρχος - Κρομανοειδής, πιθανή Αλπική επίδρασηMichiel de Ruyter, Ολλανδός ναύαρχος - ΑλπικόςJan Frans Willems, Φλαμανδός συγγραφέας - ΑλπικόςJohan de Witt, Ολλανδός πολιτικός - Ατλαντοειδής (όχι Νορδικός!)August Vermeylen, Βέλγος συγγραφέας - Μεσογειακός


32 σχόλια:

 1. Σε ποιον φυλετικο τυπο ανηκει ο Enoch Powell?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ταγματασφαλίτηϟϟ23 Μαΐου 2018 στις 12:20 π.μ.

   Κελτικός Νορδικός + ΚΜ(Brunn κατά πάσα πιθανότητα)

   Κλασσικός Βρετανός

   Διαγραφή
 2. Η Megan Markle σε ποιον φυλετικο τυπο ανηκει?
  Επισης,ειναι ιδεα μου η το προσωπο της θυμιζει πονηρο πιθηκακι?Φαινεται η αφρικανικη ρετσινια δεν κρυβεται ακομη και με φυλετικη μιξη......................
  http://cdn-img.instyle.com/sites/default/files/images/2018/03/032618-meghan-markle-lead_0.jpg

  https://akns-images.eonline.com/eol_images/Entire_Site/2018419/rs_1024x759-180519045328-1024-Meghan-Markle-Beauty-breakdown.jpg?fit=inside|900:auto&output-quality=90

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Aπο την Wikipedia
   Περιγράφοντας τη καταγωγή της, η Μαρκλ έχει πει: "Ο πατέρας μου είναι Καυκάσιος και η μητέρα μου είναι Αφροαμερικανίδα. Είμαι μισή μαύρη και μισή άσπρη. Έχω συμφιλιωθεί με αυτό και το λέω ποια είμαι, μοιράζομαι δημόσια την καταγωγή μου, δηλώνω περήφανη που είμαι μια γυναίκα μικτής φυλής". Η μητέρα της έχει ως απογόνους Αφρικανών που πήγαν σκλάβοι στην Γεωργία και ο πατέρας της έχει ολλανδική, αγγλική και ιρλανδική καταγωγή. Μεταξύ των προγόνων του πατέρα της θεωρούνται οι Captain Christopher Hussey, o Ροβέρτος Α΄ βασιλιάς της Σκωτίας, ο Sir Philip Wentworth και η σύζυγός του, Mary Clifford, απόγονος του Εδουάρδου Γ΄ βασιλιά της Αγγλίας.

   Διαγραφή
  2. Μεγάλη υπερηφάνια να κατάγεσαι από μαύρους...

   Διαγραφή
  3. Οντως,τι φυλετικο τυπο εχει?

   Διαγραφή
  4. Δεν καταγεται μονο απο μαυρους αλλα και απο βασιλεις....

   Διαγραφή
  5. Α εντάξει τότε... Καμία σημασία δεν έχει αν κατάγεται από βασιλείς, αν κατάγεται απο μαύρους. Τα ακυρώνει όλα...Δεν έχει καμία αξία...

   Διαγραφή
  6. Ναι κατάγεται λέει, από τον Robert Bruce και από τον πατέρα του Μαύρου Πρίγκιπα, αλλά μάλλον η καταγωγή της είναι από τους κάφρους και από τα παιδιά του Αβραάμ. Ότι τους έρθει θα πουν οι Άγγλοι με το στραπάτσο που έπαθαν.

   Διαγραφή
  7. Ναι,εκεί στην Αγγλία και οι Άγγλοι των ΗΠΑ,όλο από κάποιον βασιλιά της Αγγλίας ή από κάποιον βαρώνο κατάγονται...
   Έτσι,ας μην το κρύψω και εγώ,είμαι απόγονος του βασιλιά Πύρρου της αρχαίας Ηπείρου.

   Διαγραφή
  8. Αυτος ο Χαρη ειναι ενας εκφυλισμενος κοκακιας που μαυριζει την ιστορια της οικογενειας του και το φυλετικο background.

   Θα σκασει μυτη τωρα το μαυρακι και θα κλαει η σκατογρια...

   Διαγραφή
  9. Ταγματασφαλίτηϟϟ23 Μαΐου 2018 στις 12:42 π.μ.

   Ο τύπος της φαίνεται να είναι Ατλαντοειδής με νέγρικη(Σουδανική) επίδραση.Προφανώς έχει κάνει πλαστικές (μύτη κτλ),ισιώνει τα μαλλιά της και λευκαίνει το δέρμα της.

   Ιδού μια παλιά φωτογραφία της:
   https://ugc.reveliststatic.com/gen/constrain/640/640/80/2017/11/28/13/vs/oz/phjmd9x1ws2qbwe.jpg

   Και εδώ,σε νεαρή ηλικία:
   https://i2-prod.mirror.co.uk/incoming/article9482194.ece/ALTERNATES/s615b/PAY-PROD-MeganMarkel21JPG.jpg

   Και εδώ τίθεται το εξής ερώτημα:Αφού όλοι αυτοί οι μαύροι και οι μιγάδες είναι τόσο περήφανοι για την φυλή τους όπως λένε,τότε γιατί προσπαθούν με εγχειρήσεις,ίσιωμα μαλλιών,κρέμες,μακιγιάζ κτλ να δείχουν εμφανισιακά όσο πιο λευκοί γίνεται?

   (Με το πιο ακραίο παράδειγμα,φυσικά,αυτό του ψυχοπαθούς σκυλάραπα Μάικλ Τζάκσον που πραγματικά ξεπέρασε κάθε φαντασία: https://cdn.evercoream.com/wp-content/uploads/michael-jackson-plastic-surgery-before-and-after.jpg )

   Διαγραφή
  10. Τα μαλλια τι σχεση εχουν με την φυλη?Ισια μαλλια μονο η λευκη φυλη εχει?Επισης,η μυτη της που ξερεις οτι εχει υποστει πλαστικη επεμβαση??

   Διαγραφή
  11. Ταγματασφαλιτη,ποιους θεωρεις ανωτερη φυλη,τους Ινδους η τις αφρικανικες φυλες?Αν μη τι αλλο οι Ινδοι ειναι η βαση του των Ινδοευρωπαιων και της Ευρωπαικης βασης.

   Διαγραφή
  12. Επισης,αληθευουν τα οσα λεει κατω ο ριζοσπαστης(αληθεια και κομμουνισμος λιγο σπανιο) για τους Ινδοευρωπαιους?Εχει 3 αρθρακια οπου αναλυει το θεμα....
   https://www.rizospastis.gr/story.do?id=3631954

   https://www.rizospastis.gr/story.do?id=3632870

   https://www.rizospastis.gr/story.do?id=3757218

   Διαγραφή
  13. Η Μάργκλ φαίνεται να είναι Ατλαντοειδής ή Κρομανοειδής με επίδραση από τον αφρικανικό Σουδανικό φαινότυπο.

   Διαγραφή
  14. Ταγματασφαλίτηϟϟ23 Μαΐου 2018 στις 2:49 μ.μ.

   @Ανώνυμος 23 Μαΐου 2018 - 12:15 μ.μ.

   Ίσια μαλλιά δεν έχει μόνο η λευκή φυλή,αλλά "Αφρο" μαλλιά έχουν μόνο οι φυλές της Αφρικής και της Ωκεανίας.
   Πολλές μαύρες ή μικτές γυναίκες,όμως,όπως η Μαρκλ τα ισιώνουν.

   Οσο για την πλαστική,δες εδώ:
   https://beautyeditor.ca/2017/04/20/meghan-markle-before-and-after

   Διαγραφή
  15. Ταγματασφαλίτηϟϟ23 Μαΐου 2018 στις 3:15 μ.μ.

   @Ανώνυμος23 Μαΐου 2018 - 12:28 μ.μ.

   Σχετικά με τους Ινδούς,εξαρτάται:Ο Ινδικός,ο Βραχιδικός, ο Βορειοινδικός,ο Ορεινός Ινδικός,ο Ινδο-ιρανικός και φυσικά ο Ινδονορδικός τύπος είναι σαφώς ανώτεροι απο τους νεγροειδείς τύπους της υποσαχάριας Αφρικής,αλλά ο Βεδικός,ο Indo Melanid και άλλοι υπερ-σκουρόχρωμοι τύποι που επίσης υπάρχουν σε σημαντικά ποσοστά στην Ινδία είναι λίγο πολύ μια απο τα ίδια.

   Γενικά πάντως,ως έθνος,οι Ινδοί είναι σαφώς ανώτεροι πολιτισμικά και τεχνολογικά απο τα έθνη της υποσαχάριας Αφρικής και αυτό προφανώς απορρέει και απο την φυλετική ανωτερότητά τους.

   Διαγραφή
 3. Γνωριζεται οι Γαλλοι σαν εθνος,ποια ειναι η φυλετικη αρχη τους?Ειναι μιξη με ποια εθνη?Π.χ οι αγγλοι ειναι αγγλοσαξωνες,δηλ.αρχαια γερμανικα φυλλα που μετανασταυσαν στο νησι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι αρχικοί κάτοικοι της Γαλλίας ήσαν Κρομανοειδείς.

   Έπειτα η στην περιοχή εισρέουν Αλπικοί, σε βαθμό που πλειοψηφούν.

   Έπειτα το πρώτο κύμα Νορδικών, Κελτοποιεί την περιοχή.

   Ύστερα λόγω Ρωμαλιων ορισμένοι Μεσογειακοί και αρκετοί Διναρικοί, οι οποίοι ανέρχονται σήμερα σε διψήφιο ποσοστό στην Γαλλία.

   Τέλος φτάνουν οι Νορδο-ΚΜ Φράγκοι, Γερμανικό φύλο που δίδει το όνομά του στην σημερινή Γαλλία (Φραγκία) και εγκαθιδρύει το γνωστό Γερμανογεννές φυλετικό σύστημα των τάξεων-καστών με την μορφή Φεουδαλισμού (Μοναχών-Ιπποτών-Δουλοπαροίκων).

   Ορισμένοι Ατλαντοειδείς σε περιοχές όπως η Βρετάννη και η ακτή της Μάγχης εισέρευσαν λόγω βραχείας κατακτήσεων των περιοχών αυτών από τους Άγγλους, οι οποίοι δε μονάχα στα (Βορειο-)Ανατολικά ανήκουν σε καθαρά Γερμανικούς φαινοτύπους, καθώς εντός τους υπάρχει πλήθος Κρομανοειδών, Ατλαντοειδών και μία πρόσφατη σημαντική Αλπική αύξηση.

   Διαγραφή
 4. Χαχαχα μιλάτε για φυλετισμό και αναφέρεστε στην ανθρωπολογία μια επιστήμη που δεν υφίσταται εδώ και 80 χρόνια μετρώντας κεφάλια και μετωπα,αστεία πραγματα,κάντε εδώ μέσα κανένα τεστ dna και είναι σίγουρος ότι οι περισσότεροι θα γουστάρουν από το μπαλκονι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γιατι δεν υφισταται; γινε πιο συγκεκριμενος
   Πως εξηγεις οτι οι κατοικοι ας πουμε των Δυτικων Βαλκανιων εχουν επιπεδο ινιο ενω οι κατοικοι τις Ιβηρικης χερσονησου εχουν κυρτο;Επισης πως εξηγεις οτι το σχημα του κεφαλιου τις περισσοτερες φορες συνδυάζεται και με αλλα χαρακτηριστικα. Ας πουμε ενας δολιχοκεφαλος ειναι συνηθως λεπτοπροσωπος προς μεσοπροσωπος ενω ενας βραχυκεφαλος ειναι συνηθως ευρυπροσωπος επισης οι δολιχοκεφαλοι ειναι εξωμορμορφικοι και οι βραχυκεφαλοι ενδομορφικοι (με εξαιρεση τους Διναρικους).Και αλλα πολλα που τα ξερει καλυτερα ο διαχειριστης,

   Διαγραφή
  2. Ταγματασφαλίτηϟϟ23 Μαΐου 2018 στις 12:52 π.μ.

   Όχι ρε φίλε ΔΕΝ υφίσταται!

   Το ίδιο ακριβώς είναι αυτός:
   https://ssl.c.photoshelter.com/img-get/I0000CUDXJoH5_tQ/s/850/680/1-GDeichmann-Portraits-Countries049.jpg

   ...με αυτόν:
   http://www4.pictures.zimbio.com/gi/Domhnall+Gleeson+Peter+Rabbit+K+Gala+Premiere+BG6Cubf2Jp9l.jpg

   Όσοι διαφωνούν οτι οι παραπάνω είναι ακριβώς ίδιοι και πάνω απ' όλα εντελώς ίσοι μεταξύ τους είναι φασιστοκαπιταλοναζιστοαστικορατσιστές!

   Οι φυλές είναι κοινωνική κατασκευή του καπιταλισμού και όσοι λένε το αντίθετο,καθώς και όσοι είναι κατά της φυλετικής μίξης πρέπει να εξαφανιστούν!

   Διαγραφή
  3. Καταρχάς καραγκιοζάκο επειδή κατάλαβα που το πας θα σου πω οτι ο φαινοτυπος παιζει κυριότερο ρόλο απο το βλακώδες haplogroup στο οποίο και μαλλον αναφέρεσαι.


   Οι νυγγιριανοι και κάτι σκυλαραπες μαύροι στην Αφρική κουβαλάνε σε μικρά ποσοστά ινδοευρωπαικα haplogroup οπως r1a και r1b που εχουν να κανουν κυρίως με πληθυσμούς απο την στέπα,τι σημαίνει οτι είναι λευκοί Καυκάσιοι?

   Και ενας νορδικός απο την Σουηδία μπορεί να κουβαλάει j,I,t haplogroup αυτό σημαίνει οτι είναι Κορεάτης η Σομαλός?

   Άντε λαπά...

   Διαγραφή
  4. Σκασε εξυπνακια εμαθες και απο haplogroups

   Διαγραφή
  5. Δεν έχουν μικρά ποσοστά ινδοευρωπαϊκών απλοομάδων του DNA. Στη Νιγηρία και το Κονγκό, είναι σχεδόν ίδια ποσοστά με τη Μεγάλη Βρετανία. Γενικά, τα ΙΕ στίγματα αυτά εμφανίζουν πυρήνες των μεγαλύτερων συχνοτήτων τους εκτός της Ευρώπης (Ασία κι Αφρική) παρά εντός αυτής.

   Διαγραφή
  6. Αυτό λέω φίλε μου οτι δεν δίνεις βάση σε μια μαλακία η οποία στην ουσία σου επισημάνει απο που ήρθες ο πρώτος πρόγονος απο την μεριά μόνο του πατέρα σου.

   Στην καραπουτσακλάρα μου πραγματικά!

   Ακόμα και οι ινδοευρωπαϊοι αν διαβάσεις θα δεις οτι και οι ίδιοι κουβαλούσαν μαζι τους κατα τις μετακινήσεις τους haplogroup τα οποία σχετίζονταν με νεολιθικούς,πρωτο ασιατικής καταγωγής Μογγόλους και πληθυσμούς απο τα βάθη της Ασίας.


   Διαγραφή
 5. Παιδες,οι Ιρανοι απο ποιες φυλες αρχισαν?και γιατι πολλοι λενε στο σαιτ οτι οι Ποντιοι ειναι μιξη μεσογειακου και ιρανικου φυλετικου στοιχειου?Που το βασιζουν αυτο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι Ιρανοι ειναι μιξη ινδοευρωπαιων indo-iranian με ντοπιους νεολιθικους στην ευρητερη περιοχη του σημερινου αφγανισταν,ιραν,τουρκμανισταν κλπ περιοχες της μεσης ανατολης.   Οι Ιρανοι εχουν ως κυριο φαινοτυπο τον Iranid που ειναι για εμενα προσωπικα μια μιξη μεταξυ μεσογειακου με οριενταλικο.Υπερδοχιλοκεφαλια,μεγαλο αναστημα,μεγαλα χειλια,αμυγδαλωτα ματια,περιορισμενο χωρις κλιση μετωπο,λεπτοπρωσοπια,υπερλεπτορινικη κυρτη μυτη κλπ χαρακτηριστικα τα οποια τα βρισκεις κυριως σε οριενταλικους και μεσογειακους.

   Οσο για τους Ποντιους δεν ειναι Ιρανοι αλλα υπαρχουν δυνατες ιρανικες επιροες τοσο γενετικα οσο και πολιτιστικα.

   Το βασιλειο του Ποντου ηταν Ιρανικη προελευσης με την αρχουσα ταξη τους Περσες και τους απλους κατοικους κυριως Ελληνες απο τις αποικιες και φυλες του καυκασου και της ανατολης οι οποιοι σταδιακα εξξελληνιστικαν και εκχριστιανιστικαν.

   Καθαρους Ιρανικους Ποντιους δεν θα βρεις με τιποτα αλλα καποιοι θεωρω οτι φαιρνουν αρκετα σε ιρανους η τουλαχιστον παρουσιαζουν καποια ιρανικα χαρακτηρισιτκα.

   Ενα παραδειγμα που θα δωσω ειναι ο Ιβαν Σαββιδης τον οποιο θεωρω μια μιξη μεταξυ Ασιατικου Αλπικου με Ιρανικο.

   Ειδικα τα ματια του και η μυτη του ειναι καθαροτατα χαρακτηριστικα ιρανικου φυλετικου τυπου.

   https://www.google.gr/search?q=Hassan+Rouhani&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwici8bPz5vbAhVLG5oKHWNcBSkQ_AUICigB&biw=1920&bih=974#imgrc=mNxcISNAEa73EM:


   https://www.google.gr/search?q=ivan+savvidis&hl=el&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwit0vvgz5vbAhVBJJoKHcCHCygQ_AUICigB&biw=1920&bih=974#imgrc=IammoNWHa504EM:

   Διαγραφή
  2. Ο Σαββίδης είναι όντως Ασιατικός Αλπικός + Ιρανικός.

   Διαγραφή
 6. Έχω πάει στην βόρεια Ολλανδία (Φρίσλαντ) όπου ομιλείται διάλεκτος και κάποιοι μάλιστα θέλουν και αυτονομία... έχετε υπόψη σε ποιόν φιλετικό τύπο ανήκουν? Πάντως δείχνουν να ψηλοδιαφερουν από τους υπόλοιπους Ολλανδους...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Πολλοί Βαλλόνοι έχουν σκούρα μαλλιά, μάυρα και καστανόμαυρα, ενώ αυτό είναι σπάνιο στους ολλανδόφωνους Φλαμανδούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των αναγνωστών τους.