Δευτέρα 14 Μαΐου 2018

Οι νόμοι της πληθυσμιακής πολιτικής

Ο πληθυσμός μιας χώρας είναι μία δυναμική παράμετρος. Όσοι ασχολούνται με την πολιτική επιστήμη, αλλά και με την φυλετική ανθρωπολογία, οφείλουν να γνωρίζουν στοιχεία δημογραφίας, που είναι απαραίτητα για την άσκηση πληθυσμιακής πολιτικής. Η μεταβολή του πληθυσμού επηρεάζει πολλές εκφάνσεις μιας κοινωνίας, όπως οικονομικές και κοινωνικές, αλλά επηρεάζει και την φυλετική του σύνθεση. Αν πρέπει να εφαρμοστεί πληθυσμιακή πολιτική, ποιοι είναι οι νόμοι της;

Αρχικά, ο πληθυσμός μιας χώρας μεταβάλλεται από τους εξής παράγοντες: το ισοζύγιο γεννήσεων-θανάτων, καθώς και την μετανάστευση, από ή προς την χώρα. Η ηγεσία μιας χώρας οφείλει να το γνωρίζει, ώστε να ελέγχει το ανθρώπινο δυναμικό που βρίσκεται στη χώρα, που είναι αυτό που της δίνει αξία. Οι νόμοι που θα εξετάσουμε έχουν μεγάλη σημασία, γιατί...
αποσαφηνίζουν την κατεύθυνση που πρέπει να λάβει μια πληθυσμιακή πολιτική. Ας δούμε τους δύο σημαντικότερους.


1. Αν εισέλθει στη χώρα ένα ποσοστό αλλόφυλων, το ποσοστό αυτό θα παραμείνει μακροπρόθεσμα αμετάβλητο.

Δηλαδή, αν για παράδειγμα εισέλθει σε μια χώρα για πρώτη φορά ένα ποσοστό αλλόφυλων 5%, μετά από πολλούς αιώνες το ποσοστό τους θα παραμένει σχεδόν αμετάβλητο στο 5%. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φυλετική αλλοίωση έχει μόνιμο αποτέλεσμα, δεν γίνεται καμία "αφομοίωση" φυλετικά. Είναι προφανές το τι συμβαίνει, αν δούμε τους νέγρους και τους λευκούς στην Αμερική που διατηρούν τα προγονικά τους χαρακτηριστικά αναλλοίωτα και δεν έχουν "προσαρμοστεί" στο περιβάλλον τους ώστε να μοιάσουν στους ιθαγενείς Ινδιάνοι. Ακόμα και αν οι αλλόφυλοι μιχθούν με τους ντόπιους, οι νόμοι του Μέντελ εξασφαλίζουν ότι η φυλετική διακριτοποίηση θα συνεχίσει να υπάρχει. Συνεπώς, το ποσοστό των αλλόφυλων παραμένει αμετάβλητο μακροπρόθεσμα, κάτι που καταδεικνύει τη σημασία της αποφυγής εισόδου αλλοφύλων.

Ο μόνος τρόπος για να μειωθεί το ποσοστό τους είναι να έχουν κάποια στοιχεία που τους διακρίνουν από τους ιθαγενείς και με ιστορικές ή κοινωνικές διαδικασίες σταδιακά να απορριφθούν από την κοινωνία. Για παράδειγμα, αν διαφέρουν τελείως φαινοτυπικά, όπως γίνεται για παράδειγμα στους μογγόλους και στους νέγρους στην Ευρώπη, θα υπάρξει διαχωρισμός λόγω σεξουαλικών προτιμήσεων, εφόσον υπάρχει σύγκρουση στην αντίληψη περί ομορφιάς. Επίσης, αν οι αλλόφυλοι έχουν στην πλειονότητά τους άλλη θρησκεία ή πολιτισμό, τότε ιστορικές διαδικασίες, όπως θρησκευτικές ή πολιτικές συγκρούσεις να οδηγήσουν σε αποδεκατισμό ή διωγμό των αλλοφύλων. Σε ειρηνικές περιόδους, η μεταβολή του ποσοστού μιας φυλής οφείλεται στην γεννητικότητα έναντι των άλλων φυλών και στην κοινωνική επιλογή, δηλαδή στα κοινωνικά αίτια που επιδρούν στην γεννητικότητα και στην θνησιμότητα, με διαφορετικό τρόπο σε κάθε φυλή λόγω της διαφορετικής εγγενούς ψυχοσύνθεσής τους. Αυτές οι διαδικασίες μεταβολής των ποσοστών είναι πολύ αργές και γι' αυτόν τον λόγο το ποσοστό των αλλόφυλων πρακτικά παραμένει αμετάβλητο για αιώνες, αλλά σε βάθος χρόνου μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί εις βάρος των γηγενών.

Ο νόμος αυτός είναι ένα εργαλείο που βοηθά στην ανάλυση της ιστορίας ενός λαού υπό το φυλετικό πρίσμα. Αν σε μια χώρα γνωρίζουμε ότι ιστορικά εισήλθαν αλλόφυλοι, τότε θα ξέρουμε πως αν δεν υπήρξε κάποιο ιστορικό γεγονός για να εκδιωχθούν, το στίγμα τους στη χώρα θα παρέμεινε ανεξίτηλο, πιθανόν φτάνοντας μέχρι τις μέρες μας. Αυτός είναι και ο λόγος που βρίσκουμε μέχρι και σήμερα Νορδικούς στην Πορτογαλία, που ήρθαν με τους Βησιγότθους, βραχυκέφαλους Αλπικούς στην Σουηδία που ήρθαν με τους Βαλλόνους μετανάστες του μεσαίωνα, Σαχάριους στην Ισπανία που ήρθαν με τις ισλαμικές κατακτήσεις, κτλ. Μάλιστα, σε χώρες που αυτές οι φυλές δεν εκδιώχθηκαν λόγω μιας ιδιότητάς τους, π.χ. κατακτητές ή αλλόθρησκοι, δεν έχουμε λόγο να θεωρήσουμε ότι θα μειώνονται ανά τους αιώνες. Αυτό όχι μόνο μας εξηγεί την φυλετική σύνθεση κρατών βάσει ιστορικών μετακινήσεων λαών ή κατακτήσεων, αλλά μας επίσης η σημερινή φυλετική σύνθεση μιας χώρας μας δίνει μια εκτίμηση για το ποσοστό των αλλόφυλων που εισήλθαν αρχικά στη χώρα. Για παράδειγμα, το ποσοστό των μογγόλων της Ουγγαρίας σήμερα δίνει μια εκτίμηση για το πόσοι ήταν οι μογγόλοι κατακτητές που εισήλθαν στην περιοχή τον μεσαίωνα. Ακόμη, η ισχνή παρουσία Νορδικών σε Ευρωπαϊκές χώρες που κατακτήθηκαν από Βησιγότθους και Οστρογότθους, είναι μια ένδειξη του πόσο μικροί ήταν οι αριθμοί αυτών των κατακτητών.

Απότοκο του νόμου αυτού είναι η πολιτική που πρέπει να εφαρμόζεται στην ίδρυση αποικιών ή πόλεων. Η φυλετική σύνθεση του αρχικού πληθυσμού που θα οικήσει την αποικία ή τη νέα πόλη θα καθορίσει τον χαρακτήρα της μακροπρόθεσμα. Συνεπώς, έχει πολύ μεγάλη σημασία, όχι να γίνεται ανοιχτή πρόσκληση, αλλά να επιλέγονται τα καλύτερα στοιχεία του πληθυσμού για αυτόν τον λόγο.

Το συμπέρασμα από αυτόν τον νόμο είναι ότι η είσοδος αλλοφύλων είναι ένα μη αναστρέψιμο φαινόμενο. Επηρεάζει αρνητικά την κοινωνία και αποτελεί μια μόνιμη πληγή, που θα παραμένει ανοιχτή για αιώνες. Και πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος το ποσοστό όχι απλώς να παραμένει σταθερό, αλλά λόγω υψηλότερης γεννητικότητας ή άλλων λόγων ακόμη και να αυξάνεται εις βάρος των γηγενών.


2. Ο πληθυσμός μιας χώρας εξαρτάται από το επίπεδο της παραγωγής.

Είναι γνωστό ότι ο πληθυσμός μια χώρας εξαρτάται από τη δυνατότητα της χώρας να τον θρέψει. Σε αφιλόξενες περιοχές, λόγω κλίματος, που δεν μπορούν να καλλιεργηθούν ή να αξιοποιηθούν αλλιώς, αναγκαστικά ο ανθρώπινος πληθυσμός είναι μικρός. Οι χώρες που έχουν υψηλή παραγωγή, είτε λόγω πλούσιου εδάφους και υπεδάφους, είτε λόγω ανάπτυξης της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, η αξία της παραγωγής είναι τέτοια που επιτρέπει να τραφεί μεγαλύτερος πληθυσμός. Οι οικογένειες έχουν εισοδήματα και μπορούν να θρέψουν περισσότερα παιδιά, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός να αυξάνεται. Δηλαδή το επίπεδο της παραγωγής εξαρτάται από το πόσο πλούσια είναι η γη, πόσο μεγάλη σε έκταση και από την ανθρώπινη ικανότητα στην ανάπτυξη της οικονομίας και την αύξηση της αξίας της παραγωγικής δραστηριότητας. Για παράδειγμα, η Ολλανδία είναι τρεις φορές μικρότερη από την Ελλάδα, όμως έχει μεγαλύτερο πληθυσμό, λόγω υψηλότερης παραγωγής που μπορεί να θρέψει τον πληθυσμό της. Μάλιστα, υπάρχουν χώρες που η καλλιεργήσιμη γη είναι τόσο λίγη που δεν μπορεί να θρέψει τον πληθυσμό και οι οποίες βασίζονται στις εισαγωγές τροφίμων, τις οποίες πληρώνουν μέσω της παραγωγής άλλων αγαθών ή υπηρεσιών. Μεγάλη οικονομική ανάπτυξη οδηγεί σε αύξηση του πληθυσμού.

Ωστόσο, υπάρχει μία σημαντική παράμετρος που επιδρά και είναι ψυχολογική. Αν ένας λαός μπορεί να ζήσει με λίγα, με χαμηλό βιοτικό επίπεδο και να είναι ευχαριστημένος, τότε ο πληθυσμός του θα είναι μεγαλύτερος από έναν άλλο που απαιτεί ικανοποίηση πολλών αναγκών, με υψηλό επίπεδο διαβίωσης, όταν η παραγωγή είναι ίδια και στις δύο περιπτώσεις. Για παράδειγμα, οι ανεπτυσσόμενες χώρες σήμερα παρουσιάζουν μια δημογραφική έκρηξη, καθώς υπάρχει υψηλή οικονομική ανάπτυξη, με τον λαό να αρκείται ακόμη με λίγα. Αντίστοιχα και στην Αφρική, που υπάρχουν κράτη με πληθυσμούς εκατομμυρίων, αλλά με χαμηλότατο βιοτικό επίπεδο. Αντιθέτως, υπάρχουν Ευρωπαϊκές χώρες με μεγαλύτερο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν από αντίστοιχες Αφρικανικές και όμως ο πληθυσμός τους είναι πολύ μικρότερος, λόγω του υψηλότερου βιοτικού επιπέδου που απαιτούν οι Ευρωπαίοι.

Συνεπώς, ο πληθυσμός που μπορεί να θρέψει μια χώρα εξαρτάται από την αξία της παραγωγής, αλλά και από τις ανάγκες του λαού. Αν θεωρήσουμε τις ανάγκες ενός λαού παγιωμένες, τότε αύξηση του πληθυσμού μπορούμε να έχουμε μόνο αν αυξηθεί η παραγωγή. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με την βιομηχανία και τις υπηρεσίες, ή αν αυτό είναι δύσκολο, με την αύξηση του ζωτικού χώρου, δηλαδή  με την απόκτηση νέων εδαφών. Ο μεγάλος πληθυσμός δίνει ισχύ σε μια χώρα και συχνά επιδιώκεται, ειδικά από πατριωτικές ή εθνικιστικές κυβερνήσεις. Τέτοιες κυβερνήσεις ζήτησαν περισσότερες γεννήσεις από τον λαό, δίνοντας οικονομικά και ηθικά κίνητρα. Όμως όπως αποδείχτηκε τις περισσότερες φορές, δεν υπήρχε κανένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα, επειδή αγνόησαν αυτόν τον νόμο της πληθυσμιακής πολιτικής. Μακροσκοπικά, η κοινωνία προσαρμόζει την γεννητικότητά της στο επίπεδο της παραγωγής, με συνέπεια όσα κίνητρα και να δοθούν, ο πληθυσμός να μην αλλάζει. Δεν αρκεί κάποιος να διατάξει την αύξηση του πληθυσμού, θα πρέπει να υπάρχει η παραγωγική δυνατότητα να τραφεί αυτός ο πληθυσμός. Αυτό σημαίνει ότι για να αυξηθεί ο πληθυσμός δεν χρειάζονται οικονομικά κίνητρα, τα οποία μάλιστα κατά κανόνα σπεύδουν να αξιοποιήσουν τα υποδεέστερα στοιχεία του πληθυσμού, αλλά θα πρέπει να αυξηθεί η παραγωγή ή τα εδάφη της χώρας.


Οι νόμοι της πληθυσμιακής πολιτικής μας επιτρέπουν να δούμε καθαρότερα το ζήτημα της σύνθεσης και της μεταβολής του μεγέθους ενός πληθυσμού. Κατά πρώτον, οι αλλόφυλοι μένουν μόνιμα στο σώμα ενός πληθυσμού από τη στιγμή που θα εισέλθουν, κάτι που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά από την πολιτική ηγεσία, αλλα και τον λαό. Κατά δεύτερον, το μέγεθος του πληθυσμού εξαρτάται από το μέγεθος της παραγωγής, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στην αύξηση της παραγωγής και όχι στην χορήγηση επιδομάτων. Το ανθρώπινο δυναμικό μιας χώρας είναι ο πραγματικός πλούτος της και θα πρέπει να είναι πρωταρχική φροντίδα της πολιτικής ηγεσίας η διατήρηση, βελτίωση και επέκτασή του.

23 σχόλια:

 1. Θελω να ρωτησω κατι τον διαχειριστη και τους υπολοιπους,αν υποθεσουμε οτι καποιος θελει να ενεργησει μονος του και να κανει ανθρωπολογικες/ανθρωπομετρικες μετρησεις σε ζωντες,πρακτικα πως το κανει;θες πχ να κανεις μετρησεις σε καποιο χωριο,πως πλησιαζεις το γεροντι πχ η τον πιτσιρικα που δεν εχουν ιδεα απο ανθρωπολογια για να του κανεις μετρησεις;ειδικα αν προκειται για συγχρονη τεχνολογια οπως 3d σκανερς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο τερματοφυλακας του ΠΑΟΚ (Πασχαλακης),ειναι νορδικος?....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εκδιναρισμενος ατλαντομεσογειακος.

   Καμμια σχεση με νορδικο!!!

   Διαγραφή
  2. Ταγματασφαλίτηϟϟ15 Μαΐου 2018 στις 12:52 π.μ.

   +1

   Καμία σχέση με Νορδικό.

   Διαγραφή
  3. ΤΗ "ΔΙΝΑΡΙΚΟΤΗΤΑ" ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΙΔΕΣ ΡΕ ΦΙΛΕ?......Ο ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΛΕΠΤΟΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΙ ΔΟΛΙΧΟΚΕΦΑΛΟΣ.....ΚΥΡΙΩΣ ΚΡΟΜΑΝΟΕΙΔΗΣ ΕΙΝΑΙ (ΕΝΤΟΝΟ ΣΑΓΟΝΙ,ΒΑΘΙΑ ΜΑΤΙΑ)...

   Διαγραφή
  4. Πολλοί δυστυχώς θεωρούν ότι από την ελάχιστα κυρτή μύτη,προκύπτει πάντοτε "διναρικότητα". Αλλά αυτό δεν συμβαίνει τις πιο πολλές φορές,αφού ο εκδιναρισμός προκύπτει και από άλλα στοιχεία,όπως για παράδειγμα το βλέμμα.Ένας Νορδικός ή ένας Μεσογειακός (Gracile Med),κάλλιστα μπορούν να έχουν ελάχιστα κυρτή μύτη,χωρίς να έχουν "διναρική επίδραση".

   Διαγραφή
 3. Μπορεί κάποιος να μου πει πόσα είδη μεσογειακών τύπων υπάρχουν και ποιες οι διάφορες τους.

  Ευχαριστώ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. http://humanphenotypes.net/basic/Mediterranid.html

   Διαγραφή
  2. Για τον east med και τον cappadocian med τι πιστεύεις.

   Ευχαρίστως!!!

   Διαγραφή
  3. Μην πιστεύεις στις μαλακιαρες των ηλιθιων άπο το apriccity και το anthroscape.

   Δεν υπάρχουν αυτοί οι δύο φυλετικοι τύποι.

   Ο Κοον με τον όρο East med αναφέρεται σε μία κατηγορία άπο δοχιλομεσοκεφαλους λεπτόπρόσωπους φυλετικους τύπους.

   Διαγραφή
  4. Σύμφωνα με το Humanphenotypes υπάρχουν οι παρακάτω υποκατηγορίες για την Μεσογειακή οικογένια.

   1)Pontid

   2)Trans Mediterranid

   3)Gracile Mediterranid

   4)Eurafricanid

   5)Berberid

   6)Paleo Sardinian

   Διαγραφή
  5. Μα αυτοί ειναι δεν υπάρχουν άλλοι.

   Κάτι cappadocian med και κάτι μαλακιες East med ειναι δημιούργηματα των καθυστερημένων στο anthroscape και στο apriccity.


   Ο κανονικός(κλασσικός) med ειναι ο gracile πού μαζί με τον atlantomed ειναι κυρίως οι μεσογειακοι τής μεσολιθικης και νεολιθικης εποχής.

   Ο berid πού ειναι πιο κρομανοειδης και ο Pontid πού Εχει να κάνει με τούς ινδοευρωπαιους τής στεππας.

   Διαγραφή
  6. Όσο για τον east med ο Κουν αναφέρεται κυρίως στους δοχιλοκεφαλους-μεσοκεφαλους πιο σκουροχρωμους, με αμυγδαλωτα ματιά και Πιο χοντρά χείλια κλπ.

   Στην ευρωπη κυρίως ειναι ο Pontid!!!

   Διαγραφή
  7. Και επίσης,πρέπει να διευκρινίσουμε,ότι ο Μεσογειακός το οποίος αναφερόμαστε στο μπλογκ είναι ο Gracile Med,ο κλασικός Μεσογειακός δηλαδή.

   Διαγραφή
 4. Ταγματασφαλίτηϟϟ16 Μαΐου 2018 στις 6:42 π.μ.

  Για τον ανώνυμο που υπερασπίζεται τα λαϊκά/ρεμπέτικα γυφτοτράγουδα,τα οποία θεωρεί άριας αρχαιοελληνικής προέλευσης:

  Γιώργος Νταλάρας

  https://www.youtube.com/watch?v=MqjrZAolCK4

  "Ηρωίνη και μαυράκι"

  "Να ξεφύγω δεν μπορούσα
  Καθώς γύρναγα απ’ την Προύσα
  Με πρόδωσαν κάτι μπράβοι
  Και με πιάσαν στο καράβι

  Είχα ράψει στο σακάκι
  Δυο σακούλες με μαυράκι
  Και στα κούφια μου τακούνια
  ηρωίνη ως τα μπούνια

  Κλάψτε τώρα ντερβισάδες
  δεν θ’ ανάψουν οι λουλάδες
  Θα γινότανε γιαγκίνι
  με μαυράκι κι ηρωίνη"

  Πες μου ρε ελεεινέ,που είδες λαϊκή μουσική στην Ευρώπη να έχει τέτοιους εμετικούς υπανθρώπινους στίχους?

  Δείτε εδώ κακόφωνη μουσική αθλιότητα και υπανθρωπισμό:
  https://www.youtube.com/watch?v=TvKW2V4LYPo
  https://www.youtube.com/watch?v=eZuc6ZibAT0
  https://www.youtube.com/watch?v=pS2MHhXMk7s

  Συγκρίνετε με αντίστοιχη ιρλανδική μουσική:
  https://www.youtube.com/watch?v=zsewvO75Mgw
  https://www.youtube.com/watch?v=WVNtegbdY4U
  https://www.youtube.com/watch?v=zW-ZaG8h7Xs

  Απο εδώ και μόνο καταλαβαίνει κανείς το επίπεδο των νεοελληναράδων!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Παραθέτω ένα άσμα του οποίου οι στίχοι είναι από πανάρχαια δωρική διάλεκτο,και η μουσική είναι σαφώς και αυτή δωρική.
   Είναι το γνωστό "τραγούδι των Δωριέων", αφού το εμπνεύστηκαν οι Δωριείς,αμέσως μετά την εισβολή τους στον ελλαδικό χώρο.
   Ιδού:

   Έ ντε λα μαγκέν ντε Βοτανίκ,
   άλα πι και φικέ ξηγιέτ’
   α λε λεπτίκ.

   Στα ντε μπουζουκέν
   ντε καμπαρέ,
   άλα ντε δικό μας ο καρέν.

   Άντε λα φουμέντο
   και μαστουριόρε
   με τε γκομενέτε ο τεκέ
   και η Αγγέλω πατημέντο,
   φλόκο ντ’ αργιλέ.

   Έστε μάγκας, έστε μπελαλίκ,
   λα ντε Βοτανικό ο πιο νταήκ
   κι έντρεμεν
   ντρε κάργα ντε μαγκέ
   γιατί φτιαξάρε
   στο μινούτο ντε δουλειέν.

   Άντε λα φουμέντο
   και μαστουριόρε
   με τε γκομενέτε ο ντεκέ
   και η Αγγέλω πατημέντο,
   φλόκο ντ’ αργιλέ.

   Το άσμα αναφέρεται σε έναν πανάρχαιο ημίθεο Έλληνα,πιο παλιό ακόμα και από τον Ηρακλή και τον Περσέα,τον οποίο έλεγαν "Μάγκεν Μπελαλίκ ντε Βοτανίκ", όπως λέμε "Leonardo Da Vinzi Da Firenze".Ο ήρωας αυτός εξαγρίωσε τους θεούς επειδή δεν μαστούρωσε όσο χρειαζόταν ώστε να " φτιαξάρει στο μινούτο ντε δουλειέν".

   Διαγραφή
  2. Νεοελλαδιτες......με τουρκομπαροκ πολιτιστικες συνηθειες.

   Διαγραφή
  3. Οι Μικρασιάτες έφεραν τα πάνδεινα στην Ελλάδα.

   Διαγραφή
  4. "Για τον ανώνυμο που υπερασπίζεται τα λαϊκά/ρεμπέτικα γυφτοτράγουδα,τα οποία θεωρεί άριας αρχαιοελληνικής προέλευσης:"

   Είσαι ένα κουτοπόνηρο λαμόγιο Ταγματασφαλίτη, τις μαλακίες σου πες τες στους ειδικούς!

   "Το ρεμπέτικο τραγούδι είναι το ελληνικό αστικό τραγούδι στη απαρχή του. Εξελίχθηκε μέσα από την ελληνική μουσική παράδοση, του δημοτικού τραγουδιού και των κλέφτικων από τους κατοίκους των ελληνικών πόλεων."

   https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%AD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1

   Τα ανατολίτικα στοιχεία στο ρεμπέτικο δεν είναι ελληνικά αλλά χωρίς αυτά το ρεμπέτικο είναι Ελληνικό.

   https://www.youtube.com/watch?v=boeSUbtTBts


   Είτε σου αρέσει Αγγλάκι, είτε δεν σου αρέσει!

   Κάθαρση από τα ανατολίτικα στοιχεία θέλω και εγώ, όχι τις μαλακίες και τις ψευτιές που λες εσύ!

   Και ποιόν λες ελεεινό ρε μπάσταρδε των Άγγλων μες την Ελλάδα; Στείρωση ή απέλαση πρέπει να γίνει σε εσένα και σε όλη την ελεεινή αλλοδαπή σου οικογένεια!!!

   Μας έπρηξες τα αρχίδια με τους Ατλαντοειδείς φλώρους μαλάκα!!!

   Καλοί φλώροι!!!

   https://www.youtube.com/watch?v=zW-ZaG8h7Xs

   Σύγκρινε...

   https://www.youtube.com/watch?v=XcrlQXKwwWM&t=10s
   https://www.youtube.com/watch?v=VM1b8-HaO_c
   https://www.youtube.com/watch?v=Ri4A16DfUTo

   Μέχρι και οι Ελληνίδες τους τρώνε.

   https://www.youtube.com/watch?v=1h7c8an-Tbc&list=PL4AA256E8C7E165E7
   https://www.youtube.com/watch?v=B570gYL96Xo
   https://www.youtube.com/watch?v=cGKNLVWJjrk

   Καλά σας λένε φλώρους οι μπουζουξήδες και όλοι μαζί οι Έλληνες λέμε τους Άγγλους Πούστηδες!

   Δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, μαλάκα Άγγλε και Ιρλανδέ!

   Διαγραφή
  5. Ταγματασφαλίτηϟϟ17 Μαΐου 2018 στις 5:34 π.μ.

   https://www.youtube.com/watch?v=boeSUbtTBts

   Χαχαχα και στέλνεις αυτό το έμεσμα ρε χούλιγκαν της τουρκομπουζουκιάς?

   "Και στην άμυνα εκεί όλοι οι αξιωματικοί
   πολεμάει κι ο Βενιζέλος
   που αυτός θα φέρει τέλος
   και ο κάθε πατριώτης θα μας φέρουν την ισότης

   Της αμύνης τα παιδιά διώξανε το βασιλιά
   και του δώσαν τα βρακιά του
   για να πάει στη δουλειά του
   τον περίδρομο να τρώει με το ξένο του το σόι"

   Εμετικό υποκουλτουριάρικο ανατολίτικο τουρκοτράγουδο που εξυμνεί τον ξενοκίνητο ρουφιάνο Βενιζέλο (που θα φέρει την ισότης(sic)?)και το προδοτικό Κίνημα Εθνικής Αμύνης εξ'αιτίας του οποίου πάθαμε την μικρασιατική καταστροφή!!!Τον Βενιζέλο,ο οποίος ήθελε να παραδώσει την μισή Μακεδονία στους Βουλγάρους και που πρότεινε τον Εβραίο εγκληματία Κεμάλ για Νόμπελ Ειρήνης!

   Άκου καλύτερα αυτό το υπέροχο υπερ-δημοφιλές αρχαιοελληνικό και πάνω απ'ολα ποιοτικό άσμα:

   https://www.youtube.com/watch?v=WHH582h9sks

   "Το βαπόρι απ’ την Περσία"

   "Το βαπόρι απ’ την Περσία
   πιάστηκε στην Κορινθία
   Τόνοι έντεκα γεμάτο
   με χασίσι μυρωδάτο

   Τώρα κλαίν’ όλα τ’ αλάνια
   που θα μείνουνε χαρμάνια

   Ήταν προμελετημένοι
   καρφωτοί και λαδωμένοι
   Δυο μεμέτια, τα καημένα,
   μεσ’ στο κόλπο ήταν μπλεγμένα"

   Είπαμε,χάρη σε κάτι τέτοια άσματα επιβιώνει το αρχαιοελληνικό μουσικό πνεύμα!Μουσική για καλλιεργημένα άτομα...

   Όσο για τους Ατλαντοειδείς Ιρλανδούς,συγνώμη που δεν είναι όλοι στην Ευρώπη αρμενοειδείς σαν τον τον Αγάθωνα,τον Μπουλά κτλ ή γύφτοι σαν τον Τσιτσάνη και τον Αγγελόπουλο...

   Διαγραφή
  6. "https://www.youtube.com/watch?v=boeSUbtTBts

   Χαχαχα και στέλνεις αυτό το έμεσμα ρε χούλιγκαν της τουρκομπουζουκιάς?"

   Τίποτα το Τούρκικο και τίποτα το ανατολίτικο δεν έχει, καθαρά Ιωνικό είναι.

   Αυτά που λες για τον Βενιζέλο είναι τα αρνητικά του, το ότι προσπάθησε να κάνει πραγματικότητα την Μεγάλη Ελλάδα ούτε και το αναφέρεις, πάλι ακολουθούμε την μέθοδο να προβάλουμε μόνο τα αρνητικά!

   "Άκου καλύτερα αυτό το υπέροχο υπερ-δημοφιλές αρχαιοελληνικό και πάνω απ'ολα ποιοτικό άσμα:

   https://www.youtube.com/watch?v=WHH582h9sks"

   Συνεχίζεις να στέλνεις αυτά που νομίζεις ότι είναι Τούρκικα ή ανατολίτικα. Η μουσική είναι Ελληνική. Τις κοκαΐνες, τις ηρωίνες και τα άλλα ναρκωτικά τα έπαιρναν οι Αμερικάνοι από τους Νοτιοαμερικάνους για να ποτίσουν την δεκαετία του '70 όλη την λευκή νεολαία της Αμερικής, αυτά δεν σε πειράζουν; Όχι βέβαια, το βαπόρι από την Περσία σε πειράζει και μόνο!

   Θέλεις Τσιτσάνη, πάρε να έχεις Άγγλε τουρίστα...

   https://www.youtube.com/watch?v=wJDg_aXS_7U
   https://www.youtube.com/watch?v=jufLcQ7cdrI

   "Όσο για τους Ατλαντοειδείς Ιρλανδούς,συγνώμη που δεν είναι όλοι στην Ευρώπη αρμενοειδείς σαν τον τον Αγάθωνα,τον Μπουλά κτλ ή γύφτοι σαν τον Τσιτσάνη και τον Αγγελόπουλο..."

   Τι είναι ο Τσιτσάνης, γύφτος; ΧΑΧΑΧΑ, με τι μαλάκες μιλάω! Ναι o λευκός γύφτος.

   https://i.pinimg.com/originals/a3/a0/c4/a3a0c42dee57d290cde7fd7318b66422.jpg

   Ενώ ο παππούς σου φορούσε σκωτσέζικη φούστα.

   http://www.skortman.com/DSC00010.JPG
   http://1.bp.blogspot.com/_3a_rzoiNkP4/RyZhBbCbYNI/AAAAAAAAARM/sCDO1SmsfUk/s400/highland+swing.jpg

   Τα είπαμε με τους Βρετανούς.

   Ευρώπη διαφυλετικοί γάμοι

   8,8% Αγγλία

   Ελλάδα 3%

   https://emnbelgium.be/sites/default/files/attachments/eurostat_mixed_marriages.pdf


   https://www.west-info.eu/mixed-race-couples-increase-in-england-and-wales/
   https://www.telegraph.co.uk/news/politics/10943807/Love-across-the-divide-interracial-relationships-growing-in-Britain.html

   Ποιο μπάσταρδοι είστε εσείς! Ξέχνα την "άρια Βρρετανία", Αράπηδες είστε πλέον!

   Διαγραφή
  7. "ρε χούλιγκαν της τουρκομπουζουκιάς"

   Ρε Ροκαράπακλα της Πιθηκοροκιάς, πόσες φορές πρέπει να σου πω, γαμώ την Αραποβορειοδυτικοευρώπη και Νεγρομεξικανοαμερική σου γαμώ, ότι δεν ακούω λαϊκά αλλά ότι απλώς υπερασπίζομαι την μουσική που ακούν οι Έλληνες και μαζί με αυτούς οι συγγενείς σου όπως και οι πρόγονοι σου;

   Το πολύ το τάκα τακά κάνει το παιδί μαλάκα!

   Πάρε τους δημιουργούς της Ροκ.

   https://www.youtube.com/watch?v=H_lqJk5JzeA
   https://www.youtube.com/watch?v=YxzWoOcbeRE
   https://www.youtube.com/watch?v=xc_Hb7FYJZw

   Και αυτοί από την στιγμή που παίζουν και αναπαράγουν την Ροκ των Αράπηδων, Αράπηδες είναι!

   https://www.youtube.com/watch?v=oXC1iSKYWEY

   Αράπηδες και Skinheads μαζί δεν κάνετε και χώρια δεν μπορείτε!

   Διαγραφή

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των αναγνωστών τους.