Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016

Lapouge G. - L'Aryen, son rôle social

Ο Γάλλος ανθρωπολόγος Georges Vacher de Lapouge υπήρξε μία από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες της Ευρωπαϊκής διανόησης. Ένα βιβλίο του που συζητήθηκε πολύ ήταν το "L'Aryen, son rôle social", στο οποίο παρουσίαζε τις απόψεις του περί βιολογίας και πολιτικής. Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στον Νορδικό φυλετικό τύπο, όμως περιέχει εκτενείς αναφορές σε κοινωνιολογικά και πολιτικά ζητήματα. Το σύγγραμμα του Lapouge παρουσιάζει την σημασία της φυλής στην διαμόρφωση των ιστορικών, κοινωνικών και πολιτικών φαινομένων. Διαφορετικές ψυχικές φυλετικές προδιαθέσεις οδηγούν σε τελείως διαφορετικές συμπεριφορές, γεγονός που πρέπει να μελετηθεί. Ο Lapouge εισήγαγε τον όρο ανθρωποκοινωνιολογία για να περιγράψει την επιστήμη που μελετά τα κοινωνικά φαινόμενα υπό το φυλετικό-ανθρωπολογικό πρίσμα. Το βιβλίο περιλαμβάνει το υλικό μιας σειράς διαλέξεων που έκανε ο Lapouge στο Πανεπιστήμιο του Montpellier.

Το έργο, σύμφωνα με τον συγγραφέα, αποτελεί μια μονογραφία του Νορδικού τύπου. Ο Lapouge τον ονομάζει σε όλο το βιβλίο ως Homo Europaeus ακολουθώντας την διωνυμική ορολογία του Λιναίου. Παρά ταύτα, επέλεξε στον τίτλο του βιβλίου την λέξη Άριος, γιατί...
είναι πιο ευρέως γνωστή, παρά την παραφιλολογία επί του όρου. Ο Lapouge χρησιμοποιεί την λέξη Άριος για να χαρακτηρίσει τον Νορδικό τύπο, όμως οι λαοί τους οποίους χαρακτηρίζει ως Αρίους περιλαμβάνουν τουλάχιστον και Ατλαντοειδείς, με την σημερινή τυπολογία.

Παρουσιάζονται τα κλασικά γνωρίσματα του Νορδικού τύπου: δολιχοκεφαλία, ξανθά μαλλιά, ανοιχτό/ενδιάμεσο χρώμα ματιών, έντονη λεπτοπροσωπία, πολύ ανοιχτό χρώμα δέρματος, λεπτορρινία, γωνιώδες πρόσωπο, υψηλό ανάστημα, εξωμορφική σωματοδομή. Αναφέρονται κάποια στοιχεία για την φυσιολογία του, όπως το ότι δυσκολεύεται να προσαρμοστεί σε πολύ ζεστά κλίματα, ότι ο οργανισμός του παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα που τον κάνει να καταναλώνει πολλή τροφή, κτλ.

Εξετάζοντας τον αποχρωματισμό των Νορδικών από έναν σκουρότερο αρχικό τύπο, ο Lapouge προβαίνει σε μια εξαιρετική ανάλυση για το χρώμα του δέρματος και των μαλλιών στους πιθήκους και γενικά στα πρωτεύοντα. Διαπιστώνει ότι το χρώμα του δέρματος και των μαλλιών, πέρα από τον τυπικό πίθηκο που έχει σκούρο δέρμα και μαλλιά, έχει πραγματοποιηθεί αποχρωματισμός σε αρκετά είδη πιθήκων που έχουν λευκό δέρμα, υποκόκκινο ή κίτρινο τρίχωμα, κτλ.

Έπειτα, κάνει μια εκτενή ανάλυση για την προϊστορία στην Ευρώπη με στόχο να βρει στοιχεία για την καταγωγή των Νορδικών. Αφού εξετάσει μια σειρά από είδη κρανίων που βρέθηκαν, καταλήγει ότι Κρομανοειδείς, Μεσογειακοί/Σαχάριοι/Αραβικοί και Νορδικοί προέρχονται από κοινή προγονική μορφή. Εντυπωσιακά ορθό συμπέρασμα, πόσο μάλλον σε μια πρώιμη εποχή για την ανθρωπολογία.

Στο βιβλίο ο Lapouge διακρίνει ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα τους περισσότερους από τους Ευρωπαϊκούς φυλετικούς τύπους που είναι γνωστοί σήμερα: Νορδικός (Homo Europaeus), Κρομανοειδής (Homo Spelaeus), Μεσογειακός (Homo Meridionalis), Αλπικός (Homo Alpinus), Διναρικός (Homo Dinaricus), Λαπωνικός (Homo Hyperboreus). Επίσης αναφέρεται ο Σαχάριος (Homo Nuba), ο Αραβικός (Homo Arabicus), κτλ.

Αναλύονται τα σκελετικά υπολείμματα στην Ευρώπη με έμφαση στον κρανιακό δείκτη. Ο Lapouge προσπαθεί να βρει Νορδικούς στα περισσότερα δολιχοκέφαλα κρανία, υπερβάλλοντας όμως πολλές φορές. Κάνει την πολύ σημαντική διαπίστωση ότι η Ευρώπη ήταν κυρίως δολιχοκέφαλη μέχρι την εμφάνιση των βραχυκέφαλων Αλπικών, ήδη πριν αρχίσουν οι ιστορικοί χρόνοι. Ο Lapouge είναι Νορδικιστής και η νορδικιστική του αντίληψη διέπει όλο το βιβλίο. Υποστηρίζει ότι υπήρχαν αρκετοί Νορδικοί στην Αλγερία (!), στην Αίγυπτο (!), στην Περσία (!), με λίγα λόγια παντού... και βέβαια δημιούργησαν τους αντίστοιχους πολιτισμούς... Το βιβλίο περιέχει πληθώρα από νορδικιστικές γραφικότητες, όμως δεν παύει να παρέχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες.

Μελετώντας τους ιστορικούς χρόνους, ανατρέχει στους αρχαίους Έλληνες, Ρωμαίους και Ασσύριους-Βαβυλώνιους για να βρει στοιχεία από τις πηγές. Ο Lapouge έψαξε σε δεκάδες συγγραφείς της αρχαιότητας για αναφορές σε ξανθό χρώμα μαλλιών, ανοιχτό χρώμα ματιών, κτλ, δηλαδή στοιχεία που υποδεικνύουν πιθανή εξάπλωση των Νορδικών κατά την αρχαιότητα. Η ερευνά του ήταν εντυπωσιακή, δείχνοντας την ευρυμάθεια του ανδρός. Από τις αρχαίες πηγές ψάχνει να βρει ξανθούς Νορδικούς στην Αρχαία Ελλάδα, στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στους Σλάβους, στους Σκύθες και βέβαια στους αρχαίους Γερμανούς.

Μία σημαντική διαπίστωση του Lapouge είναι η σταδιακή αύξηση των βραχυκέφαλων στην Ευρώπη κατά τον Μεσαίωνα. Ενώ στην προϊστορική εποχή οι δολιχοκέφαλοι ήταν πλειοψηφία, βλέπουμε ότι σήμερα οι βραχυκέφαλοι υπερσκελίζουν τους δολιχοκέφαλους στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, τείνοντας να τους εξαφανίσουν σε μερικές περιοχές. Ο παρακάτω πίνακας είναι χαρακτηριστικός:


Ο πίνακας δείχνει την μεταβολή της κατανομής του κεφαλικού δείκτη στη Βαυαρία. Οι μεσο-δολιχοκέφαλοι αποτελούσαν το 86% προϊστορικά, ενώ στη σύγχρονη εποχή αποτελούν αθροιστικά μόλις το 17%. Η κατάσταση έχει αντιστραφεί πλήρως, με ότι κοινωνικές μεταβολές συνεπάγεται αυτό.

Κάνει συνεχώς συγκρίσεις μεταξύ της κυρίως Αλπικής Γαλλίας, που είναι γεμάτη δημοσίους υπαλλήλους και της σημαντικά Νορδικής Αγγλίας και Γερμανίας που έχουν πιο δυναμική οικονομία, πνεύμα ανεξαρτησίας και ισχυρότερο στρατό. Η διάλυση της κυρίως Νορδικης Μεσαιωνικής αριστοκρατίας της Γαλλίας κατά την Γαλλική Επανάσταση, αποτέλεσε σοβαρό πλήγμα για την χώρα, παραδίδοντας λίγο αργότερα την εξουσία στους μετριότατους βραχυκέφαλους.

Ο Lapouge βλέπει θετικά την εξάπλωση των Νορδικών στον Νέο Κόσμο, όμως βρίσκει ότι παντού οι Νορδικοί μειώνονται, είτε με την αθρόα μετανάστευση στη βόρεια Αμερική, είτε με την αύξηση των βραχυκέφαλων στην Ευρώπη. Κάνει μια ενδιαφέρουσα ανάλυση για την εκτίμηση του ποσοστού των Νορδικών σε διάφορες χώρες του κόσμου. Ο πίνακας που χρησιμοποίησε ο Lapouge είναι ο εξής:Για παράδειγμα, θεωρεί ότι οι καθαροί Νορδικοί είναι 20% στις ΗΠΑ και στη βόρεια Γερμανία, 15% στην Ολλανδία και μόλις 3% στη νότια Γερμανία, όσοι σε Αυστρία και Ελβετία. Οι εκτιμήσεις του είναι αρκετά συντηρητικές.

Φτάνουμε στο κυρίως μέρος του βιβλίου, όπου μελετώνται ψυχολογικά ζητήματα. Ο συγγραφέας ομολογεί ότι είναι πολύ πιο εύκολο να διακρίνουμε τα σωματικά γνωρίσματα από ότι τα ψυχικά. Κάθε άνθρωπος αποτελεί τον τελευταίο κρίκο μιας αδιάλειπτης αλυσίδας γενεών. Φέρει μέσα του τα γνωρίσματα όλης της γενιάς του, σωματικά και ψυχικά. Τα ψυχικά γνωρίσματα μεταδίδονται κληρονομικά, όπως ακριβώς και τα σωματικά. Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από τους προγόνους του. Δεν μπορεί να διαγράψει τις προδιαθέσεις που τον κάνουν να σκέφτεται και να δρα όπως σκέφτονταν και δρούσαν οι πρόγονοί του.

Η διδασκαλία του χριστιανισμού, αλλά και πολλοί φιλόσοφοι του παρελθόντος κάνανε το βασικό σφάλμα να θεωρήσουν όλους τους ανθρώπους ως ίδιους. Η γνώση για την καταγωγή και εξέλιξη του ανθρώπου εκμηδένισε αυτές τις ψευδαισθήσεις.

Η έννοια της ελευθερίας δεν νοείται στον άνθρωπο. Ο Lapouge γράφει ότι δεν πιστεύει στην ανθρώπινη ελευθερία. Γιατί κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από τις έμφυτες τάσεις που του έχουν κληροδοτήσει οι πρόγονοί του, ενώ ταυτόχρονα το περιβάλλον και τα υπόλοιπα άτομα του θέτουν de facto περιορισμούς. Και όσον αφορά στην συμπεριφορά των ανθρώπων, η φυλη παίζει τον κυρίαρχο ρόλο.

Εξετάζοντας την ψυχολογία των Νορδικών, βρίσκει ότι οι πολεμιστές και κυνηγοί της προϊστορικής εποχής προσαρμόστηκαν στις νέες συνθήκες που έφερε ο πολιτισμός και τα συγκεντρωτικά κράτη, διατηρώντας όμως μέσα τους τα περισσότερα αρχαία ένστικτα. Αυτή η μετάβαση έγινε ιστορικά με τη χρήση σκλάβων, που αποτέλεσαν τα εργατικά χέρια της αρχαίας εποχής. Τα ψυχικά γνωρίσματα των φυλών αποτελούν τον κύριο παράγοντα της ιστορικής εξέλιξης. Έπειτα γίνεται μια ανάλυση των σύγχρονων κοινωνιών υπό το πρίσμα της κοινωνικής επιλογής.

Στην συνέχεια ο Lapouge αναφέρεται στην αυτονόητη βιολογική πραγματικότητα του έθνους. Η ιδέα της "αφομοίωσης" ξένων σε ένα έθνος είναι αδιανόητη από πλευράς βιολογίας και ενάντια στην κοινή λογική από πλευράς πολιτικής. Το να δημιουργείς Γάλλους, Άγγλους ή Γερμανούς με διατάγματα αποτελεί εκτροπή του δικαίου.

Ως προς τα ψυχικά γνωρίσματα, οι Νορδικοί έχουν ισχυρή θέληση και πνευματικές ικανότητες, ευκολία στη μάθηση και καλή μνήμη. Οι Αλπικοί είναι ικανότατοι στη μάθηση, καθώς και στην μίμηση, όπως μάλιστα και οι Κινέζοι στο τελευταίο. Ο Lapouge κάνει την ορθή παρατήρηση ότι οι Νορδικοί δεν έχουν κάτι το εξαιρετικό από πλευράς καθαρής ευφυΐας, αλλά είναι ο συνδυασμός με τα υπόλοιπα ψυχικά γνωρίσματα που τον κάνουν να ξεχωρίζει. Οι Νορδικοί μπορούν να δουλεύουν εντατικά, κάτι που δεν παρατηρείται στον νότο της Ευρώπης. Εφαρμόζουν ψυχρή λογική, κάνοντας επιλογές με αποφασιστικότητα. Έχουν ηγετικές ικανότητες, πράγμα που απέδειξαν πολλές φορές ιστορικά, καταφέρνοντας να διοικήσουν με ευκολία κατεκτημένους πληθυσμούς πολλαπλάσιους σε αριθμό. Η σκληρότητα, αλλά και η αλαζονεία, αποτελούν γνωρίσματά τους. Πάνω από όλα, το μαχητικό πνεύμα είναι αυτό που κάνει τον Νορδικό να ξεχωρίζει, είτε στο βιομηχανικό επίπεδο, είτε σε αυτό του πολέμου. Ο Νορδικός είναι πάνω από όλα μαχητής.

Από την άλλη, οι Νορδικοί είναι αρκετά ατομικιστές. Όταν όμως έχουν ανάγκη τους γύρω τους, θυσιάζονται για το κοινό καλό. Πάντα δίδουν άριστους μαχητές στο έθνος. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την νοοτροπία των Αλπικών, των οποίων το πνεύμα αλληλεγγύης είναι αυτό του κοπαδιού. Ψάχνουν να κρυφτούν πίσω από κάποιον άλλο, ώστε να αποφύγουν την δυσκολία και να περάσουν όσο το δυνατόν απαρατήρητοι. Εδώ ο Lapouge κάνει την αντιπαραβολή στη συμπεριφορά μεταξύ δολιχοκέφαλων και βραχυκέφαλων της Ευρώπης. Οι Αλπικοί τα περιμένουν όλα από το κράτος, για να έχουν ασφάλεια, ενώ οι Νορδικοί είναι πιο ανεξάρτητοι και απαιτούν ελευθερία κινήσεων στην οικονομική και πολιτική σφαίρα.

Τυπικός Γάλλος του Αλπικού τύπου

Οι Νορδικοί έχουν ικανότητες στο να δημιουργούν πλούτο, βάσει των πνευματικών ικανοτήτων τους, της ενεργητικότητάς τους και του ατομικισμού τους. Δεν έχουν πρόβλημα να εργαστούν χειρωνακτικά, στο χωράφι ή στο εργοστάσιο. Αντιθέτως, οι Εβραίοι όπου και αν βρεθούν δεν εργάζονται σχεδόν ποτέ χειρωνακτικά, παρασιτώντας έναντι των άλλων που δουλεύουν σκληρά. Οι Νορδικοί βγάζουν χρήματα με την αξία τους, αλλά μπορεί και να χάσουν περιουσίες πολύ γρήγορα.

Ως προς τις προδιαθέσεις των Νορδικών περί θρησκείας, ο Lapouge γράφει: "Η Μεταρρύθμιση πρέπει λοιπόν να θεωρηθεί σαν μια προσπάθεια προσαρμογής του Χριστιανισμού στις κληρονομικές προδιαθέσις της Αρίας (εννοεί Νορδικής) φυλής". Πράγματι, αν κοιτάξει κανείς τις περιοχές που εισχώρησαν στη Θρησκευτική Μεταρρύθμιση κατά τον Μεσαίωνα, θα δει ότι είναι αυτές με κυρίως Νορδικό πληθυσμό. Το πνεύμα ανεξαρτησίας και ατομικισμού οδήγησε στην ρήξη με την πιο συγκεντρωτική Καθολική εκκλησία.

Ο Lapouge διαπιστώνει πως είναι μάταιο να αλλάξουμε μέσω της εκπαίδευσης την συμπεριφορά ενός λαού. Όσο και να τους εκπαιδεύσουμε, η συμπεριφορά θα παραμένει αυτή της φυλής στην οποία ανήκουν.

Ο συγγραφέας κάνει μια ενδιαφέρουσα ανάλυση περί ανωτερότητας και κατωτερότητας στην φύση. Δεν υπάρχουν ανώτερα και κατώτερα ή καλά και κακά πράγματα στην φύση. Το ζήτημα ανωτερότητας ή όχι είναι μια σύμβαση που κάνει ο άνθρωπος. Και γιατί να μην είναι ο βραχυκέφαλος, που είναι έξυπνος, ειρηνικός, εργατικός, μαζεμένος, ανώτερος από τον ξανθό δολιχοκέφαλο που εκμεταλλεύεται τους αδυνάτους; Ο Lapouge απαντά: μπορεί ο Αλπικός να είναι έξυπνος, αλλά βρίσκει τη γνώση έτοιμη παρά την παράγει· μπορεί να ειρηνικός, αλλά μόνο επειδή είναι μαλθακός· μπορεί να είναι εργατικός, αλλά είναι μέτριος σε αυτό που κάνει· μπορεί να μην σπαταλά, αλλά αυτό το κάνει επειδή του είναι δύσκολο να ξαναβγάλει χρήματα αν τα χάσει. Από την άλλη οι Νορδικοί δεν μπορεί να θεωρούνται εκμεταλλευτές, καθότι πολλοί από αυτούς δουλεύουν σκληρά στα εργοστάσια και στα χωράφια, ενώ όταν έχουν υψηλές θέσεις συνήθως το αξίζουν. Αυτοί οι λόγοι κάνουν τον συγγραφέα να θεωρεί τον Νορδικό τύπο εκ φύσεως ανώτερο σε κοινωνικό επίπεδο από τον Αλπικό.

Έπειτα γίνεται μια κατάταξή των φυλών περί των ικανοτήτων τους δημιουργίας πολιτισμού, όπως έχει κάνει σε πρωτύτερη δημοσίευση. Επίσης, διατυπώνει τους νόμους της ανθρωποκοινωνιολογίας, στους οποίους εξηγεί με μετρήσεις κεφαλικού δείκτη, ότι σε περιοχές όπου κατοικούν μόνο Νορδικοι και Αλπικοί, ισχύουν τα εξής: οι Νορδικοί είναι πιο πλούσιοι, κατοικούν σε χαμηλότερο υψόμετρο αφήνοντας Αλπικούς στα ορεινά, συσσωρεύονται στις πόλεις παρά στην επαρχία, μεταναστεύουν πιο εύκολα για οικονομικούς λόγους και καταλαμβάνουν συγκριτικά ανώτερες κοινωνικές θέσεις.

Βέβαια τα στοιχεία που συνδέουν ανθρωπολογικά και κοινωνιολογικά δεδομένα δεν είναι αρκετά, όμως η αρχή έχει γίνει. Παρά την αξία των συμπερασμάτων, υπάρχουν αντιδράσεις, αφού οι αλήθειες που αποδεικνύουν έρχονται σε σύγκρουση με την έννοια της πανανθρώπινης ισότητας που προωθεί η εκκλησία και η δημοκρατία. Όμως η αλήθεια δεν μπορεί να καταπιέζεται για πολύ και κάποτε θα λάμψει.

Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το κεφάλαιο με το οποίο κλείνει το βιβλίο, όπου αναφέρεται στο μέλλον των Αρίων. O Lapouge θεωρεί ότι ο μόνος επικίνδυος αντίπαλος των Νορδικών είναι οι Εβραίοι. Οι τελευταίοι αποτελούν έθνος και όχι συγκεκριμένο φυλετικό τύπο, όντας αρκετά μπασταρδεμένοι φυλετικά. Η σύγχρονη πλουτοκρατική δημοκρατία τους δίνει την δυνατότητα να γίνουν κυρίαρχοι του κόσμου, αξιοποιώντας την οργάνωση, τον πλούτο και την ικανότητά τους να διαφθείρουν. Και μπορούν να γίνουν κυρίαρχοι του κόσμου χωρίς να χρειαστεί να πολεμήσουν, όπως έκανε ο Αλέξανδρος ή ο Καίσαρας. Η σημερινή πλουτοκρατία, κακώς αποκαλούμενη "δημοκρατία", τείνει να γίνει μια Εβραϊκή φεουδαρχία, που ελέγχει τα πάντα: τη γη, τα εργοστάσια και το κεφάλαιο. Ο Lapouge θεωρεί ότι η εξουσία των Εβραίων θα είναι το ίδιο καταπιεστική με αυτή των Καρχηδονίων, καθώς η ψυχολογία είναι η ίδια.

Αναρωτιέται αν οι Εβραίοι σκοπεύουν να αντικαταστήσουν τον ιθαγενή πληθυσμό. Θεωρεί ότι πάντα οι Εβραίοι θα χρειάζονται κάποιους να εργάζονται για να παρασιτούν εις βάρος τους. Μάλιστα, παρουσιάζει και πίνακες με στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι στις περιοχές που ζουν οι Εβραίοι, το ποσοστό των Εβραίων που είναι έμποροι υπερβαίνει το 50%, ενώ στους αγρότες πλησιάζει το μηδέν τοις εκατό.

Ο Lapouge θεωρεί ότι η κυριαρχία των Εβραίων δεν θα διαρκέσει πολύ, λόγω της ανικανότητάς τους να διοικήσουν σωστά. Δεν έχουν ορθό πολιτικό κριτήριο, είναι απασχολημένοι μόνο το παρόν, βλέπουν κάθε πολιτικό ζήτημα από την πλευρά του οικονομικού οφέλους, διαχέοντας στις κοινωνίες ανηθικότητα και τάσεις αποδιοργάνωσης. Μάλιστα ο συγγραφέας κάνει την πρόβλεψη ότι θα είναι πολύ εύκολο για τους Εβραίους να αρπάξουν την γη της Παλαιστίνης και να ιδρύσουν εκ νέου το αρχαίο τους κράτος, εφόσον ελέγχουν σχεδόν ολόκληρο τον πλανήτη.

Από όλα τα παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι ο Lapouge είχε κατανοήσει ότι οι Εβραίοι έχουν πάρει την παγκόσμια εξουσία στα χέρια τους, με την βοήθεια της δημοκρατίας, της διαφθοράς και του χρήματος. Πόσο δίκιο είχε! Και πόσο μέσα έπεσαν τόσες προβλέψεις του!

Όπως αναφέρει ο ίδιος ο Lapouge, είχε την πρόθεση να γράψει ένα ακόμη βιβλίο βασισμένο στις διαλέξεις του, με τίτλο "Ο σημίτης, ο κοινωνικός του ρόλος" σε αντιπαραβολή με το παρόν βιβλίο περί του Αρίου. Καθόλου παράξενο βέβαια που λίγο αργότερα ο Lapouge εκδιώχτηκε από τις Πανεπιστημιακές αίθουσες με εντολή του εβραιόδουλου καθεστώτος της τρίτης Γαλλικής "Δημοκρατίας". Του απαγορεύτηκε ακόμη και να δημοσιεύει σε επιστημονικά περιοδικά της Γαλλίας (!), αναγκάζοντάς τον να δημοσιεύει στο εξωτερικό...

Ο Lapouge κάνει μια αποτίμηση της εξελικτικής θεωρίας. Δεν επιβιώνει ο άριστος, αλλά αυτός που καταφέρνει με οποιονδήποτε τρόπο να διαιωνίζει την γενιά του. Δεν υπάρχει η έννοια της προόδου στην βιολογία, αλλά αυτή της επιλογής. Αυτό σημαίνει ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία το ποιος κάνει απογόνους, κάτι που οδήγησε στην εφαρμογή ευγονικής νομοθεσίας, η οποία πρέπει να γενικευτεί στο μέλλον. Ο συγγραφέας θεωρεί ότι θα πρέπει να στειρώνονται τα ανεπιθύμητα στοιχεία της κοινωνίας, ώστε να αυξηθούν τα επιθυμητά στοιχεία.

Τέλος, ο Lapouge κατακρίνει τους "επιστήμονες" που αδυνατούν να εξετάσουν αντικειμενικά και επιστημονικά τα στοιχεία που έχουν και να διαπιστώσουν την ανισότητα μεταξύ των ανθρώπων, παραμένοντας προσκολλημένοι στις παρωχημένες αντιεπιστημονικές χριστιανικές ιδεοληψίες περί ισότητας. Αδυνατούν να διαπιστώσουν την αλήθεια της Δαρβινικής θεώρησης, κρυπτόμενοι πίσω από μεταφυσικές και αντιεπιστημονικές "εξηγήσεις", καταφεύγοντας μόνο σε κραυγές αντί να συζητούν, αποκαλώντας βάρβαρους τους θιασώτες του Δαρβινισμού, της ευγονικής και της ανθρωποκοινωνιολογίας! Και όλα αυτά βέβαια σε καθεστώς "δημοκρατίας", κάτι που δεν θα πρέπει να μας παραξενεύει, αν θυμηθούμε την φράση βάσει της οποίας αποκεφαλίστηκε στην γκιλοτίνα ο διάσημος Γάλλος ευγενής και επιστήμονας Lavoisier κατά την διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης, όταν γίνονταν εκκλήσεις να τον αφήσουν: "Η δημοκρατία δεν έχει ανάγκη από επιστήμονες!"

To σύγγραμμα του Lapouge άφησε εποχή. Περιέχει πλήθος αληθειών για την σύνδεση του παράγοντα φυλή με την ιστορία, την κοινωνία και την πολιτική. Αλήθειες που έρχονται σε ευθεία αντίθεση με την έννοια της ισότητας, της δημοκρατίας και του φιλειρηνισμού, αλλά σε πλήρη σύμπλευση με την φύση, την επιστήμη και την πραγματικότητα γύρω μας. Όπως γράφει ο ίδιος ο Lapouge παραστατικά:

Ότι πέρασε, πέρασε, ότι πέθανε, πέθανε. Η ιδεαλιστική συναισθηματική πολιτική του χριστιανισμού τελείωσε. Στις ψευδαισθήσεις της Δικαιοσύνης, της Ισότητας, της Αδελφότητας, η επιστήμη της πολιτικής προτιμά την πραγματικότητα των Δυνάμεων, των Νόμων, των Φυλών και της Εξέλιξης. Αλίμονο στους λαούς που ακόμα ονειροπολούν!

58 σχόλια:

 1. Ωραίο το άρθρο!
  Αλλά το Άρια φυλή = Νορδικοί είναι κάτι σαν ελληνική ομάδα=πρωταθλήτρια τσάμπιονς λιγκ ...
  γελοία και τα δύο
  Και ήταν τέτοια η απόγνωση τους που ψάχνανε να βρουν νορδικούς στους σπουδαιότερους πολιτισμούς (ελληνικός,ρωμαικός) που η όλη τους ,αναμφίβολα,αξιέπαινη μελέτη ,έχανε την αξιοπιστία της...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν ήταν θέμα απόγνωσης όσο προσπάθεια κατανόησης,του πως θα
   μπορούσε να ήταν δυνατόν σπουδαίοι πολιτισμοί ή κρατικά σχήματα (αρχαίος ελληνικός/ρωμαϊκή αυτοκρατορία) να προέρχονται από τους λαούς του νότου,τους οποίους βλέπανε(και εξακολουθούν να βλέπουν) ως κατά βάση κατώτερους.Η εξήγηση που δόθηκε ήταν αυτή της φυλετικής αλλοίωσης ή αυτή της νορδικής αριστοκρατίας που στο τέλος εξαφανίστηκε αφήνοντας πίσω τους φελλάχους.
   Προσωπικά θεωρώ την υπόθεση της νορδικής συμβολής εξαιρετικά
   τραβηγμένη,σε αντίθεση με αυτή της φυλετική αλλοίωσης από την εγκατάσταση ξένων,μη ευρωπαϊκών στοιχείων που στο τέλος εντάχθηκαν στον ΄΄εθνικό'' κορμό.Σε περίπτωση που το σχόλιο μου προκαλέσει μένος θα πρέπει να υπενθυμίσω στον όποιον
   αναγνώστη ότι για τουλάχιστον χίλια χρόνια το πιστοποιητικό
   ταυτότητας ήταν η θρησκεία και όχι το έθνος(''Έθνος χριστιανών)με τον τρόπο που το καταλαβαίνουμε τώρα.Ας μην ξεχνάμε ότι και η ελληνική επανάσταση είχε ως κύριο στόχο αποκατάστασης της Ρωμανίας παρά την ίδρυση έθνους-κράτους κατά τα δυτικά πρότυπα.Έλληνες(με την αρχική έννοια) αν υπάρχουν πρέπει να είναι αρκετά λίγοι σε αριθμό ποια.

   Διαγραφή
  2. Καλησπέρα! Από την μεριά μου το σχόλιο σου δεν προξενεί κανένα μένος ,κάθε άλλο.
   Συμφωνώ μαζί σου ,απλά έγραψα το προηγούμενο σχόλιο ,επειδή ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω γιατί οι βόρειοι θεωρούσαν κατώτερους τους νότιους λαούς και σκεφτόντουσαν ''μα δεν μπορεί,Έλληνες και Ρωμαίοι πρέπει να ήταν νορδικοί για να δημιούργησαν τέτοιους πολιτισμούς ''.Και όντως πιστεύουν ότι η ''αριστοκρατία'' των Ελλήνων ήταν νορδικοί που αργότερα χάθηκαν,αλλά αμέσως το επιχείρημα τους καταρρέει ,επειδή όλες οι μεγάλες προσωπικότητες της αρχαίας Ελλάδας ήταν Μεσογειακοί,Αλπικοί,Διναρικοί,κάποιοι Κρομανοειδείς και μίξη όλων αυτών που ανέφερα.Καμία συμβολή του νορδικού τύπου.Για τη Ρωμανία και το έθνος των Χριστιανών δε γνωρίζω τίποτα ουσιαστικά εκτός από λίγα πράγματα και για μένα το όλο θέμα της εθνικής ταυτότητας των λεγόμενων ''βυζαντινών'' είναι ένα μεγάλο μπέρδεμα.Αλλά για να επανέλθω ,θεωρώ ακατανόητη την πεποίθηση των ''νορδικιστων'' εδώ και 120 χρόνια ότι έχουν ντε και σόνι δημιουργήσει τους μεγάλους πολιτισμούς ,ενώ η παρουσία τους είναι στην ουσία...απουσία!

   Διαγραφή
  3. Έτσι όπως τα λες είναι.Μαυριδεροί,σχιστομάτηδες,με μύτες σαν
   μπουγατσομάχαιρο και παχιά χείλια σε καμία περίπτωση δεν θα
   πρέπει να θεωρούνται λευκοί και Έλληνες.Πλάκωσε όλη η Ασία
   και η Αφρική.

   Διαγραφή
 2. Παιδια μια ερωτηση ασχετη.
  Οι Αιγυπτιοι που ανηκαν φυλετικα; Εχω διαβασει οτι ηταν Ασιατες.
  Τι ισχυει; Ηταν αφρικανοι;
  Αν ναι, αυτος ειναι ο μεγαλυτερος( ή μοναδικος βασικα) αφρικανικος πολιτισμος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σαχάριοι κυρίως με ΚΜ και Μεσογειακές μορφές, λόγω των Ελληνικών και Αιγαιακών εποικίσεων.

   Διαγραφή
  2. Ήταν μεγάλος πολιτισμός ναι. ΠΡΙΝ από την εισβολή των Αφρικανών Υξώς όμως. Μετά όπου μίχθησαν, κατεπεσαν τεραστίως. Το Νέο Βασίλειο ΔΕΝ έχει καμμία σχέση με το δοξασμένο Παλιό στην Αίγυπτο.

   Διαγραφή
  3. Οι Αιγύπτιοι οι παλαιές Δυναστείες είχαν Ελληνικής - ΠαλαιοΑιγαικής Πελασγικής καταγωγής Βασιλική-Ιερατική Τάξη. Μετέπειτα παρεισέφρησαν Νούβιοι Νέγροειδείς και πληθυσμός που ήταν από παλαιότερα στην περιοχή και ήτο επιμειξία Λευκών με Νέγρων δηλαδη Αραβες

   Διαγραφή
  4. Έλλην Κωνσταντινουπολίτης@ Δεν έχουν καμία σχέση η φερόμενοι ως 'Υξώς' με Αφρικανούς. Αφρικανοί ήτο οι Νούβιοι σκλάβοι οι υπόλοιποι Αιγύπτιοι είναι Αραβες. Οι 'Υκσώς' είναι ελληνικά φύλα που κυριάρχησαν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στην περιοχή

   Διαγραφή
 3. Καλησπέρα σε όλους!Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση απευθυνόμενος σε όλους.Δεδομένου του ηλίθιου κομματικού mentality του νεοέλληνα,σε
  συνδυασμό με το χαμηλό IQ του πληθυσμού(ας είμαστε ειλικρινής),την
  περιχαράκωση του σε ορθοδοξίες που πλέον δεν έχουν κανένα νόημα στο
  πραγματικό γίγνεσθαί(όπως ο διαχωρισμός μεταξύ αριστεράς και δεξιάς
  που όλοι υποπτευόμαστε ότι είναι μούφα) και την επικείμενη μετατροπή της χώρας σε μια τέτοια του τρίτου κόσμου(εντύπωση μου κάνει πως κανένας δεν ενοχλείται από αυτό,ωσάν να ανήκε η χώρα,τουλάχιστον ψυχικά,πάντα εκεί,πιστεύεται πραγματικά ότι η χώρα
  έχει κάποιο άλλο μέλλον πλην του οριστικού αφανισμού;
  Γιατί μπορεί να μην μου αρέσει,αλλά η λογική δεν αφήνει καμία άλλη προοπτική.Ακόμα και σε σχέση με χώρες του βορρά,όπου υπάρχουν και φωνές αντίστασης,η Ελλάδα φαίνεται σαν να προσπαθεί να επισπεύσει
  την ιστορική της εξαφάνιση μια ώρα το νωρίτερο,ονομάζοντας την αποικιοποίησή της ανθρωπισμό,και την παραίτηση μας καθήκον απέναντι στον συνάνθρωπο.Λέω κάτι λάθος;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στην Ελλάδα οι φωνές αντίστασης υπήρξαν από τις πρώτες. Δευτερον, η κατάσταση στην Ελλάδα δεν συγκρίνεται με την κατάσταση στις Σκανδιναβικές και Δυτικές Ευρωπαϊκές(Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία ακόμη και Ιταλία) χώρες. Εκεί έχουν γεμίσει οι λάθρο και το Ισλάμ τα πάντα, μέχρι και τις επαρχίες. Εδώ προς το παρόν μόνον στην Αθήνα έχουμε προβλήματα.

   Διαγραφή
  2. Τωρα όπως γράφει και ο Δημόπουλος, οι Ελλαδίτες Έλληνες ήσαν και είναι απόγονοι των χειρίστων Ελλήνων, καθώς η αριστοκρατία μας είτε πήγε στην Ιταλία είτε Τούρκεψε είτε εξηφανίσθη. Εδώ μείναν μόνον αγρότες και βοσκοί. Οι Μικρασιάτες ανέβασαν το αίμα για ένα χρονικό διάστημα όμως πλέον δυστυχώς, δεν ήτο αρκετό. Μπορεί και να ευθύνεται η μίξη με τους Ελλαδίτες. Δεν ομιλώ φυλετικά αλλά γονιδιακά. Η φυλή δεν παίζει ρόλο, γραικύλοι υπάρχουν άφθονοι και Αλπικοί και Διναρικοί και Μεσογειακοί.

   Διαγραφή
  3. Δεν είναι τυχαίο ότι Κρητικοί και νησιώτες σηκώνουν πλέον όλη την τιμή της Ελλάδος. Και ορισμένοι απόγονοι Μικρασιατών. Οι λοιποί Ελλαδίτες είναι ένα μεγάλο μείον, δυστυχώς.

   Διαγραφή
  4. Δεν είμαι σίγουρος ότι συμφωνώ με την διαπίστωση που κάνεις
   τόσο για τους Μικρασιάτες όσο και για τους Κρητικούς.Μην ξεχνάμε ότι η φιλική εταιρία ιδρύθηκε κατά βάση από Ηπειρώτες
   οι οποίοι υπήρξαν οι πρώτοι που ονόμασαν εαυτούς Έλληνες και κατά τον Αριστοτέλη που ονομάζει την Ήπειρο αρχαία Ελλάς.Επίσης οι περισσότεροι εθνικοί ευεργέτες.Αβέρωφ,Τοσίτσας,Ζάππας,Δομπόλης είναι μερικά από
   τα τόσα ονόματα που δείχνουν ότι ούτε στο μικρό τους δαχτυλάκι δεν φτάνανε άλλοι συγκαιριανοί τους πόσο δε μάλλον οι σημερινοί ελληνόφωνοι.Εγώ προσωπικά βρήσκω ως
   αιτία για την σημερινή κατάντια του ελληνισμού την είσοδο
   κατά χιλιάδες ελληνόφωνων ασιατών κατά το πρώτο ήμισυ του 20 αιώνα που άλλαξε το πρόσωπο και το ήθος της χώρας για πάντα.Εκεί πρέπει να βρεθεί ο εκφυλισμός.Φυσικά αναγνωρίζω
   ότι και μεταξύ των μικρασιατών θα υπήρξαν σπουδαίοι άνδρες
   και γυναίκες κανένας όμως δεν φτάνει την συνεισφορά των πρώτων αφού με τα χρήματά τους ουσιαστικά χτίστηκε το νεοελληνικό κράτος.

   Διαγραφή
  5. Πρέπει επιτέλους η αρχαιολογία και η γενετική να δώσει απάντηση για την πραγματική ταυτότητα καταγωγής των νεοελλήνων για να μπορέσει να υπάρξει μια διευθέτηση στο θέμα
   αυτό αφού υποσυνείδητα λειτουργεί ως εμπόδιο για την σύσταση πραγματικού κράτους που θα εκφράζει τον πραγματικό λαό.Κατά καιρούς διατυπώνονται απόψεις που μιλάνε για την βιολογική ιστορική συνέχεια/σύνδεση Ελλήνων/Νεοελλήνων χωρίς να γίνεται καμία άλλη αναφορά στο και τι άλλο μπήκε και αναμίχθηκε στους πληθυσμούς εκατέρωθεν του Αιγαίου.
   Η άποψη ότι αρμενοειδής κάτοικοι της Μ.Ασίας υπήρξαν Έλληνες από αρχαιοτάτων χρόνων είναι τουλάχιστον εξωφρενική.Το ποιο πιθανό η ελληνοποίηση τους να σχετίζεται
   με την παρουσία Ελλήνων αποίκων που εγκαταστάθηκαν κοντα στις αρχέγονες πατρίδες αρμενοειδών.Ποιος ξέρει,ίσως κάποτε
   πολύ καιρό,αφού μεταλλαχτεί ο εδώ πληθυσμός σε κάτι ακόμα
   διαφορετικότερο,να γίνει μια σοβαρή επιστημονική έρευνα που
   να μην αφήνει καμία αμφιβολία.

   Διαγραφή
  6. Δεν έχω καταλάβει πως οι Κρητικοί σηκώνουν πλέον την τιμή της Ελλάδος.Ψηφίζωντας τόσα χρόνια πασοκ και τώρα πια το επίσης ανθελληνικό σύριζα.Μην μπερδεύεσαι επειδή φοράνε τα στρατιωτικά ρούχα και κυκλοφορούν με όπλα.Είναι επίσης οι μόνοι που σε μεγάλο ποσοστό θέλουν απόσχιση από την Ελλάδα(έχουν και μαντινάδα που λέει να μη λογίζομαι Έλληνας μα Κρητικός πολίτης).Επίσης μην μπερδεύεσαι επειδή ήρθαν στην Αθήνα να ψάλλουν τον εθνικό ύμνο.Τώρα τον θυμήθηκαν τον ύμνο μας;; Τώρα θυμήθηκαν να κάνουν ''αγώνες'' επειδή τους πείραξε τους ''αγρότες''...όταν οι άλλοι Έλληνες διαδήλωναν στην Αθήνα , που ήταν οι ''Κρητικαροι''.
   Κρητικοί λοιπόν οι σημερινοί από τους πιο γραικύλους και θα συμφωνήσω με τον φίλο που λέει για την Ήπειρο των ευεργετών
   για να ευλογήσω και τα γένια μου ,μιας και από εκεί κατάγομαι :)

   Διαγραφή
  7. Δεν ευλογώ κανενός τα γένια απλά αναφέρω τα γεγονότα.Και για
   να είμαι και δίκαιος θα αναφέρω και Ηπειρώτες όπως Ιωάννης Κωλέττης για τον οποίο η ιστορία έχει φυλάξει μια όχι και τόσο κολακευτική θέση.Κατά βάση όμως τα σχόλια μου είναι ορθά αφού η ευεργεσία που έδειξαν οι Έλληνες Ηπειρώτες προς
   το νεοσύστατο ελληνικό κράτος ανταμείφθηκε με την πλήρη απομόνωση της περιοχής και εγκατάλειψή της για πάνω από 100 χρόνια.Που να ξέραμε ότι και στην διαχείριση των ονομάτων μας(Γραικός και Έλλην) το ''ελληνικό κράτος'' θα τα σκάτωνε πανηγυρικά.Τέλος δεν συμφωνώ τελείως στην άποψη σου για την Κρήτη που έβγαλε λεβέντες σαν τον Ξυλούρη.Respect.Τέλος 2,ο Τσιπράκος είναι επίσης Ηπειρώτης αλλά εγώ τον λογαριάζω για ''Αθηναίο''.

   Διαγραφή
  8. Όχι ρε φίλε με παρεξήγησες...Για μένα το είπα και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου επειδή είμαι από την Ήπειρο...Δεν καταλαβαίνω τι λάθος έγραψα και το παρεξήγησες...

   Διαγραφή
  9. Βέβαια ο φίλος από τα Χάιλαντς δεν έχει άδικο σε αυτά που λέει.Αφήνουμε τον κάθε κάφρο δήθεν πρόσφυγα να περάσει στο όνομα του ψευτοανθρωπισμού και πολύ απλά αλλοιώνεται η εθνολογική μας σύσταση.Αλλά αν ήμαστε έθνος σοβαρό θα κάναμε τη δική μας εσωτερική επανάσταση και δε θα αφήναμε τον κάθε τριτοκοσμικό να περνάει τα ελληνικά-ευρωπαϊκά σύνορα.Βέβαια αυτά είναι λόγια του αέρα και εμείς φοβόμαστε τους ''κακούς ρατιστές''.Σε λίγα χρόνια λοιπόν θα έχουμε μαύρους ,άραβες και γύφτους ''Ελληνες'' που θα προβάλουν το
   ''αρχαιοελληνικό κάλος'' ...Αν δεν τους έχουμε ήδη...

   Διαγραφή
  10. Ρε φίλε και μένα μου αρέσει ο Ξυλούρης,αλλά ο Ξυλούρης ήταν τραγουδιστής,δεν ήταν αγωνιστής του έθνους...Αλλά και μένα μου άρεσε πολύ ως τραγουδιστής και ως προσωπικότητα...

   Διαγραφή
  11. Προς Ανώνυμο 6:42,δεν σε παρεξήγησα,απλά ήθελα να επισημάνω
   ότι Έλληνες λεβέντες βγήκαν και αλλού γι'αυτό και ανέφερα
   τον Νικόλα τον Ξυλούρη που η φωνή και τα τραγούδια του είναι
   ύμνοι στον ελεύθερο Έλληνα(πόσο γρήγορα περάσαμε στο ''θα σου φτιάξω και μακαρόνια με κυμά'';)
   Προς Ανώνυμο 6:44,Η μόνη επιλογή είναι η εθελοντική απομόνωση και απομάκρυνση (ή αντίσταση προς αυτό) από αυτό το άθλιο
   ραγιάδικο κράτος και τους συνεργούς του που στηρίζουν την γενοκτονία του ελληνικού λαού.Κατά καιρούς απογοητεύομαι από αυτά που βλέπω γύρω μου,όταν όμως αναλογίζομαι το βαρος
   της ιστορικής ευθύνης που πέφτει στους ώμους μας(τους δικού
   μου καθώς και σε αυτούς εκείνων που σκέφτονται σαν και εμένα)τότε αναθαρρεύω λέγοντας στον εαυτό μου ότι η εξαφάνιση δεν είναι μονόδρομος.Οι Εβραίοι το κάνανε για 2000 χρόνια,μπορούμε και εμείς και άσε τα τουρκοσπόρια
   να εξαφανιστούν στην ανυπαρξία του ιστορικού υλισμού τους.

   Διαγραφή
  12. Νομίζω ότι κάνουμε λάθος ως προς τι εννοούμε εθνικό ήρωα ή αγωνιστή του έθνους,έχοντας την κοινή άποψη ότι ήρωας είναι
   μόνο εκείνος που παίρνει τα όπλα.Είναι μια λαθεμένη αντίληψη
   αφού ήρωας είναι και εκείνος που μιλάει για την πατρίδα του σε καιρούς δύσκολους,δίνοντας σε έναν ολόκληρο λαό φωνή για να μιλήσει.Ήρωας είναι αυτός που μεγαλώνει μια οικογένεια,
   ήρωας αυτός που κρατάει με θέρμη την ελευθερία της πατρίδας,ήρωας ο δάσκαλος που μαθαίνει την γλώσσα στις νεότερες γενιές.Τέλος μεγαλύτερη ηρωίδα είναι εκείνη που γίνεται μάνα γνωρίζοντας τις δυσκολίες και τα ''θηρία'' που ορθώνονται μπροστά της.Σε όλους αυτούς χρωστάμε το είναι μας.Χωρίς αυτούς δεν είμαστε τίποτα.

   Διαγραφή
  13. Ναι και βέβαια όλοι αυτοί είναι ήρωες ,αλλά κακά τα ψέματα ,όταν μιλούμε για ήρωες,στο μυαλό μας αυθόρμητα έρχονται ονόματα όπως Καραισκάκης,Λεωνίδας κτλ.Αυτό είναι το ''στερεότυπο'' του ήρωος.Κατά τα άλλα συμφωνώ μαζί σου.

   Διαγραφή
  14. Ρε μην χαλάτε τις ονειρώξεις του Κωνσταντινοπουλίτη, μπορεί να έχουμε ατυχήματα...
   Οι λεγόμενοι "παλαιο-Ελλαδίτες", στους οποίους πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε και κάποιους Ηπειρώτες κι κάποιους Επτανησίους, απελευθέρωσαν ολόκληρη τη σημερινή Ελλάδα, προκάλεσαν σειρά επαναστάσεων, συγκρότησαν την σύγχρονη πνευματική αριστοκρατία και γενικότερα οτιδήποτε έχει καταφέρει το Ελληνικό έθνος τους τελευταίους αιώνες έχει επιτελεστεί κυρίως από αυτούς. Και μιας κι βρισκόμαστε σε ανθρωπολογικό ιστολόγιο, οι φαινότυποί τους ως πλειοψηφία αποτελούν την πιο γνήσια έκφραση της φυλετικής συνέχειας των Ελλήνων. Διόλου τυχαίο, πως όταν έγιναν ποσοτικά λιγότεροι των πληθυσμών της "νέας Ελλάδας" όλες οι εθνικές προσπάθειες κι ο εθνικός οραματισμός έλαβε τέλος.
   Αν περιμέναμε, από Μικρασιάτες "αριστοκράτες" που ήταν η επιτομή του ραγιαδισμού με μηδενικές αντιδράσεις στους Οθωμανούς, τότε θα είχε ξεχαστεί κι το όνομα ακόμα της Ελλάδας. Και όχι, δεν θα "ξεπαστρέψουμε" την όποια προσφορά των Μικρασιατών, Κρητικών, Μακεδόνων και Δωδεκανησίων. Αλλά ο ισχυρισμός περί των "καλύτερων Ελλήνων" είναι ανεδαφικός, αφενός διότι στερείται λογικής. Αφετέρου, το ρεύμα από την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα ανατολικά, δεν έπαυσε ποτέ. Αντιθέτως στα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας και κατά τον 19ο-20ο αιώνα είχε εντατικοποιηθεί.

   Διαγραφή
  15. Τότε θα πρέπει να αλλάξουμε το παρόν στερεότυπο του ήρωα και να το αντικαταστήσουμε από ένα άλλο που να ταιριάζει σε αυτό
   της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε τώρα!Η μάνα και ο πατέρας είναι αυτοί που μου έρχονται τώρα στο μυαλό,οι οποίοι,σε κόντρα με την ηδονιστική,ανεύθυνη και
   άδεια/άχρηστη στο τέλος,φαντασίωση ζωή ,αποφασίζουν να φέρουν παιδιά στον κόσμο.

   Διαγραφή
  16. Ομιλείτε περί μίας αστικής και συνεπώς δυτικόφιλης τάξεως Ελληνικής εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, από τον 18ο αιώνα και έπειτα. Η φυλή δεν έχει τόσο σχέση. Οι Ηπειρώτες επήραν τα κουμπούρια και ύστερα τα κάνανε μπάχαλο δολοφονώντας τον μοναδικό Άξιο που γνώρισε ποτέ το ψευτο-ρωμέικο. Η οθωμανική Αυτοκρατορία, όλο και περισσότερο ερχόταν στα χέρια των Ελλήνων πριν την άκρως βλακώδη Μικρασιατική Εκστρατεία του Βενιζέλου. Όλο το παιχνίδι αποσχίσεως μελών από την Οθωμανία το παίζανε οι μεγάλες Δυτικές δυνάμεις. Η Ελλάς ή καλλίτερα το γραικυλιστάν ήτο απλώς ένα πιόνι των. Τίποτε παραπάνω. Ένας βλάξ που έφαγε τα μούτρα του και επλήγωσε βαναυσότατα τον Ελληνισμό, περικλύοντάς τον εντός ενός μικροτάτου κρατιδίου, ενώ κάποτε έφτανε μέχρι την Αλεξάνδρεια και τον Καύκασο.

   Διαγραφή
  17. Δεν το σώζεις Κωνσταντινοπουλίτη. Πέραν του ότι η πρόταση που περιγράφεις ήταν η πρόταση των Φαναριωτών, οι οποίοι επικράτησαν στην ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, η ίδια η καταγωγή των περισσοτέρων μελών της αστικής τάξης δεν ήταν τόσο "παλαιοελλαδίτικη". Το ακριβώς αντίθετο, καθώς οι φτωχές μάζες των αγωνιστών είχαν καταγωγή από την "παλιά Ελλάδα". Ενώ ο Βενιζέλος που αναφέρεις, χρηματοδοτούσε το κόμμα του από τις εισφορές των πλούσιων Μικρασιατών γαιοκτημόνων και των νησιωτών εμπόρων, βασιζόμενος στις μάζες της βορείου "νέας" Ελλάδας.
   Ακόμα και η Μικρασιατική Εκστρατεία, ακολούθησε την καταστροφική της πορεία όταν ο Βενιζέλος επικράτησε εξαιτίας της υποστήριξης των αριθμητικά υπέρτερων Ελληνικών πληθυσμών από τη "νέα Ελλάδα" κι αφού όπως ξέρουμε ακολούθησε μια ιδιαίτερα θυελλώδη περίοδος που προσομοίαζε με εμφύλιο νοτίου με τη βόρεια Ελλάδα. Τη στιγμή που οι "παλαιοελλαδίτες", οι οποίοι καλούνταν σε κάθε περίπτωση να θυσιαστούν, ήταν εκείνοι που δεν συμφωνούσαν με το να προχωρήσει η εκστρατεία πέραν του θύλακα των Μικρασιατικών παραλίων η οποία είχε αποδοθεί στο νεοελληνικό κράτος από τη συνθήκη των Σεβρών. Βέβαια, όταν αυτή η άποψη εκφράστηκε με την υπόσχεση της παύσης των εχθροπραξιών ήταν πια αργά και οι ηγεσίες των αντι-βενιζελικών πρόδωσαν την προοπτική αυτή. Παρόλα αυτά, ο ισχυρισμός σου αυτός αποδεικνύεται λανθασμένος.

   Διαγραφή
  18. Ανώνυμε έμεινες μετεξεταστέος. Δε με κατάλαβες καθόλου, ενώ γράφεις άσχετα πράγματα. Ξαναλέω λοιπόν:

   Ομιλείτε περί μίας αστικής και συνεπώς δυτικόφιλης τάξεως Ελληνικής εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, από τον 18ο αιώνα και έπειτα.

   Όσο για το ότι μας εδόθη η Σμύρνη. ΔΕΝ μας εδόθη με την Συνθήκη. Η Ανατολική Θράκη μας εδόθη και αυτήν έπρεπε να κρατήσουμε, καιώς η γεωστρατηγική της θέση μαζί με τα νησιά Ίμβρος και Τένεδος ήτο πολύ μεγαλυτέρα της Σμύρνης.

   Διαγραφή
  19. Ναι ρε, "έμεινε μεταξεταστέος", επειδή σου απέδειξε ότι γράφεις ότι να 'ναι για να υπερασπιστείς την καταγωγή σου. Και το παίζεις κι αμερόληπτος.
   Όσο για τη περιοχή στα παράλια της Μικράς Ασίας γύρω από τη Σμύρνη, "έμενε υπό την ονομαστική επικυριαρχία του Σουλτάνου αλλά θα διοικούνταν από Έλληνα Αρμοστή ως εντολοδόχο των Συμμάχων, και θα μπορούσε να προσαρτήθει στην Ελλάδα μετά από πέντε χρόνια με δημοψήφισμα. Το άρθρο 26 της Συνθήκης όριζε ακομα οτι αν οι οθωμανικές αρχές δεν συναινούσαν στην εφαρμογή της, θα εξέπιπταν από την κυριαρχία τους στην Κωνσταντινούπολη, την οποία θα μπορούσε να καταλάβει η Ελλάδα".

   Διαγραφή
  20. Ακριβώς ανώνυμε επισήμως δεν εδόθη στην Ελληνική κυβέρνηση όπως η Θράκη.

   Η καταγωγή μου είναι Ελληνική και όχι γραικυλική, συνεπώς η σύγχυσίς σου είναι άκρως λογική...

   Διαγραφή
  21. Έχεις δικιο ότι ο μετεξεταστέος ανώνυμος ουσιαστικά επιβεβαίωσε τις παρακάτω μου θέσεις:


   Ομιλείτε περί μίας αστικής και συνεπώς δυτικόφιλης τάξεως Ελληνικής εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, από τον 18ο αιώνα και έπειτα.

   Η ένστασή μου είναι ότι ο ίδιος δεν το κατάλαβε.

   Διαγραφή
  22. Χα-χα-χα,τι σημαίνει ακριβώς ότι έχεις Ελληνική και όχι Γραικύλικη καταγωγή;Γιατί από ότι ξέρω με αυτόν τον χαρακτηρισμό ''βάπτιζαν'' οι Ρωμαίοι τους Έλληνες που δεν
   είχαν το θάρρος να έρθουν σε ανοικτή σύγκρουση,παρά μόνο
   εφάρμοζαν πρακτική ανταρτοπόλεμου.Αλήθεια,δεν ήταν η Κωνσταντινούπολη πρωτεύουσα του ρωμαϊκού κράτους με την λατινική να είναι η επίσημη γλώσσα του;Και τέλος ποιες μάχες,ποιοι είναι οι ήρωες της επαναστάσεως στη ανατολική ακτή του Αιγαίου;

   Διαγραφή
  23. 1. Από τον Ηράκλειο και μετά επισήμως είναι Ελληνική η Αυτοκρατορία. Ο Ρωμαίος ήταν πολιτική ταυτότητα, καθώς ήσαν Αυτοκρατορία όχι ψευτο-ρωμέικο με ανάγκη επιφανών προγόνων λόγω παντελώς αφάντων απογόνων.

   Ένας βλάξ μόνον θα έκανε επανάσταση για να είναι χειρότερα από πριν...

   Διαγραφή
  24. Ο Ηράκλειος ήταν Αρμένιος και όχι Έλλην στη καταγωγή και σε καμία περίπτωση δεν ξεκίνησε καμία ελληνική αυτοκρατορία.Το
   ανατολικό κομμάτι συνέχισε σαν αυτό που ήταν πάντα,ένα ελληνιστικό βασίλειο με κατά βάση οριεντάλικο πληθυσμό.
   Επίσης ο υποβιβασμός της ρωμαϊκής ταυτότητας είχε ξεκινήσει
   πολύ νωρίτερα από την οριεντάλικη αυτοκρατορία όταν ο Άραβας(τι λες τώρα(!) )Καρακάλας καθιέρωσε την ρωμαϊκή πολιτική ιδιότητα για όλους τους ελεύθερους άντρες της αυτοκρατορίας.Υπό αυτή την έννοια έβαλε την ταφόπλακα
   στη περήφανη ταυτότητα των πραγματικών Ρωμαίων,αυτών του Λατίου.Από όλα αυτά βγαίνει το συμπέρασμα ότι η αυτοκρατορία της Ανατολής δεν ήταν ακριβώς ούτε ρωμαϊκή ούτε ελληνική.
   Τα περί βλάκα που αναφέρεις στο τέλος λυπάμαι αλλά θα στο επιστρέψω με τόκο.Αλήθεια πιστεύεις ότι όταν κάποιος επαναστατεί απέναντι σε μια δύναμη ολοφάνερα ισχυρότερη από τον ίδιο,μια δύναμη που του όριζε τα πάντα στη ζωή του,αλήθεια πιστεύει ότι υπάρχει κάποια εγγύηση για το τελικό αποτέλεσμα;Είναι σαν να λες να μείνουμε στο μνημόνιο/Ευρώ για πάντα γιατί δεν ξέρουμε τι θα πάθουμε αν γυρίσουμε σε εθνικό νόμισμα!
   Υπάρχει κάτι χειρότερο από βλάκα τελικά και αυτός είναι ο δειλός ραγιάς που δεν ξεσηκώνεται αν δεν του δώσουν εγγυήσεις.
   Περιμένω ακόμα απάντηση για τους Έλληνες ήρωες της επανάστασης του 21 στη Μ.Ασία ή για κάποια σπουδαία μάχη που δόθηκε εκεί.Όλα τα άλλα είναι φτηνές δικαιολογίες.

   Διαγραφή
 4. Καλημέρα!!Θα ήθελα να ρωτήσω αν είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων??Ακούω πολλά άτομα,οι οποίοι ειναι αρβανίτες,να υποστηρίζουν οτι δεν υπάρχει ελληνίκη φύλη και είμαστε αλβανοί,τούρκοι και σλάβοι.Επίσης θα μπορούσε να υπάρχει μια ενώση ιτάλων-ελλήνων-ισπάνων σε ενα κράτος ή θα υπάρξει μια αλλοίωση στην φυλή??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κοίταξε να δεις ανώνυμε. Οι κάτοικοι του ελληνικού κράτους αποτελούνται ως επί το πλείστον από φυλές που ζούσαν στον Ελλαδικό χώρο προτού καν υπάρξει κράτος. Τι θέλω να πω? Ένας βέρος βορειοΕλλαδίτης π.χ. από τη Δράμα, με ποιον είναι πιθανότερο να έχει μεγαλύτερη φυλετική συγγένεια? Με έναν κάτοικο της νότιας Βουλγαρίας 10χλμ. απόσταση από τα σύνορα ή με ένα Κρητικό που βρίσκεται στην άλλη άκρη της επικράτειας? Επίσης ένας Διναρικός Ηπειρώτης με ποιον έχει μεγαλύτερη φυλετική συγγένεια, με έναν χριστιανό Αλβανό από τους Άγιους Σαράντα ή με έναν Κύπριο? Δεν υπάρχει Ελληνική φυλή, αλλά ένα σύνολο φυλών που απαρτίζουν το κράτος και ο μέσος όρος μπορεί να λογίζεται ως Ελληνική φυλή.

   Δεν θα μπορούσε να υπάρξει ένα τέτοιο μεσογειακό τόξο που αναφέρεις, παρά μόνο για εμπορικούς και διπλωματικούς σκοπούς.

   Διαγραφή
  2. Ο Αλβανός,κατα την αποψή μου είναι μη-ευρωπαίος(όπως και οι εβραίοι),εχει αναμειχθει με έλληνες(ιλλυριους,στερεοελλαδιτες κτλ)μπορούμε να τον δεχθούμε σαν Ελληνα??Αυτο με την συγγένεια μου ακούγετε σωστό,ωστόσο θα μπορούσαμε να δεχτούμε έναν Αραβα,επειδη ειχε ρίζες η μητέρα ή ο πάτερας του απο μια φυλή του ελλάδικου χώρου??

   Εχώ μπεί σε αυτό το τρύπακι γύρω με την φύλη μας,αλλα άκουω και διαβάζω διάφορα που βρίσκουν πάτημα οι εχθροί μας(αλβανοι-σκοπιανοι+κομμουνιστές)να μας χλευάζουν και έχω μπέρδευτει....

   Διαγραφή
  3. Οι ανθρωπολογικές μετρήσεις, καταδεικνύουν την ευκλείδεια απόσταση του υποκείμενου από το μέσο όρο μετρήσεων της κάθε φυλής. Επίσης τα ψυχικά χαρακτηριστικά συμβαδίζουν πάντα με τα σωματικά. Εάν ένας Αμερικάνος δηλαδή ονομάζεται π.χ. Martin Ioannides και έχει κατά το 1/10 Ελληνική καταγωγή και όλη η υπόλοιπη είναι Ιρλανδική, Γερμανική κλπ. ενώ έχει ασπαστεί και την αμερικανική νοοτροπία τότε, ΔΕΝ μπορεί να θεωρηθεί Έλληνας (γνώμη μου).

   Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σου, θα σου πω το εξής: Σε μια επιστημονική μελέτη πρέπει η προβοκάτσια και η χλεύη ομοεθνών ή αλλοεθνών να σε αφήνει παγερά αδιάφορο και να βλέπεις τα πράματα όπως ακριβώς είναι. Θέλει μεγάλα ψυχικά αποθέματα για να δεχθεί κάποιος μια κατάσταση στην οποία βρίσκεται (σαν να προσπαθέις να πείσεις κάφρο Βαλτικό ότι είναι μοιρολάτρης με πενιχρές πνευματικές δυνατότητες).
   Το σκηνικό βέβαια ανατρέπεται όταν θα υπάρξει κάποια εχροπραξία μεταξύ ομοφύλων (π.χ. Σέρβοι - Βόσνιοι - Κροάτες), όπου θα μιλήσουν τα όπλα για να αποκατασταθεί η Εθνική ασφάλεια.

   Διαγραφή
  4. Είχα διαβάσει σε άλλο άρθρο για τον μεσογειακό φύλετικο τύπο(οπου και ανήκω).Θα ήταν καλό κατα την γνώμη σου να επικρατήσει στον ελλαδικό χώρο??

   Διαγραφή
  5. Θεωρώντας ότι οι Μεσογειακοί εκτός των άλλων, είναι δραστήριοι, δημιουργικοί και μαχητικοί, ΝΑΙ θα ήθελα να αποτελούν τη πλειοψηφία των Ελλήνων.

   Διαγραφή
  6. Η μείξη αλπικού με μεσογειακού θα ήταν καλή για να κυβέρνησει κάποιος??

   Διαγραφή
  7. Κοίτα, δεν έχουμε να κάνουμε με ράτσες σκύλων σε διαγωνισμό για να αποφανθούμε ποιος είναι ή όχι άξιος, για κυβερνήτης. Δεν μπορείς να κρίνεις με βάση ένα κεφαλικό δείκτη εάν κάποιος θέλεις να είναι ο ηγέτης της χώρας σου καθότι ότι είναι η πολίτικη είναι πάνω απ'όλα ο χαρακτήρας, η κρίση, η εμπειρία και η νοημοσύνη. Στο φυλετικό ζήτημα τώρα, βλέπεις τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα των δύο αυτών κόσμων και αποφασίζεις μόνος σου!

   Διαγραφή
 5. Αδικα ψάχνετε όλοι να βρείτε μια μεμονωμένη απάντηση στο ερώτημα, γιατί η Ελλάς έχει περιέλθει σε αυτή τη τραγική κατάσταση. Το πρόβλημα είναι πολυδιάστατο.
  1) Το φυλετικό κομμάτι είναι το κυριότερο. Οι συνεχείς πολέμοι και οι εμφύλιες και μη εχθροπραξίες, είχανε ως αποτέλεσμα όλη η μαχητική και δραστήρια συνιστώσα να εξαφανιστεί, αφήνοντας πίσω της τον νωθρό και φυγόμαχο πληθυσμό που γινόταν το εθελόδουλο υποχείριο των εκάστοτε κατακτητών αυτού του δύσμοιρου τόπου. Επίσης όλοι οι Έλληνες του Πόντου και της Μ. Ασίας, αλλοίωσαν τη φυλετική σύσταση της Ελλάδος σε ένα μεγάλο ποσοστό, φέρνοντας παράλληλα μαζί τους, ανατολίτικες μουσικές (κλάψα, μοιρολατρία κλπ.), ήθη και έθιμα που σήμερα έχουν γίνει το σήμα κατατεθέν μας στο παγκόσμιο χάρτη.
  2) Ο διαφωτισμός απουσίασε εντελώς από ΕΔΩ. Δηλαδή μείναμε αμόρφωτοι, χωρίς πνευματικές αναζητήσεις, με την εκκλησία μόνο να αναπλάθει μεταφυσικές μυθολογίες. Και ερχόμαστε στη σημερινή εποχή όπου η απροθυμία για επιστημονική γνώση συνεχίζεται από τη μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού ενώ πολλοί επιτήδειοι του ελληνοκεντρικού χώρου, ντοπάρουν τον εγωισμό των μη ευφυών Ελλήνων με χαζά και αντιεπιστημονικά βιβλία (βλ. Λιακόπουλος, Βελλόπουλος). Επίσης δεν ξέρω αν στην υπόλοιπη δυτική Ευρώπη υπάρχουν άτομα τα οποία τα πλουτίζουν από διάφορους τους Παϊσιους, αλλά στη χώρα μας τους έχουν μετατρέψει σε "κότες με τα χρυσά αυγά", πλουτίζοντας από τους αφελείς που τα διαβάζουν.
  3) Δεν έχουμε και ΔΕΝ θέλουμε να εφαρμόσουμε το "γνώθι σαυτόν". Πείτε μου ειλικρινά ΠΟΙΟΣ? νεοΈλληνας θα πνίξει τον εγωισμό του και θα βγει να παραδεχτεί ότι είναι σχεδόν ένα τίποτα στο παγκόσμιο στερέωμα. Ότι είναι μια αντιπαραγωγική κουραδομηχανή. Ότι φυλετικά και νοητικά βρίσκεται κάτω του μετρίου. Κανείς! Και ξέρετε γιατί? Γιατί δεκαετίες τώρα του έχουν φουσκώσει το ΕΓΩ και τον έχουν κάνει "ωραίο σαν έλληνα". Βλέπω τη νεολαία και απελπίζομαι. Τσιγάρο, ποτό, κουτοπονηριά, μαγκιά κλανιά οπαδιλίκι, ναρκωτικά, δερματοστοιξίες, καμιά σαβούρα να τους κάτσει και όλα καλά. Αντιστοίχως οι μεσήλικες αυτού του κράτους που τόσα χρόνια ψάχνανε το βόλεμα και μόνο βγαίνοντας στη σύνταξη ακόμη και από τα 40..

  Αναρωτιέστε αν η κατάσταση στην Ελλάδα αλλάξει? Το πιθανότερο σενάριο για ΄μένα είναι να ενωθούμε με Βουλαρία, Αλβανία, Σκόπια (φυλετικοί μας συγγενείς) και να αποτελέσουμε το Κάτω Βαλκανικό προτεκτοράτο του ΝΑΤΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για την νεολαία έχεις δίκιο.Δεν τους νοίαζει τίποτα άλλο απο το να βγούνε και να τρώνε λέφτα...Πιστέυω σε μια σύμμαχια με την Σερβια ή την βουλγαρία,με την οποια θα μπορούσαμε να πάρουμε κάποια εδάφη στα βαλκάνια.Φυλετικοί συγγενείς μας οι βούλγαροι,Αλβανοί και Σκοπιανοί απο που και ως που??

   Διαγραφή
  2. Κυρίως, ως νοτιοβαλκάνιοι εννοώ.

   Διαγραφή
  3. Εγώ πάντως προσπάθησα να πω την αλήθεια,όπως την βλέπουν και
   άλλοι στο εξωτερικό,γείτονες και μη,και έφαγα κράξιμο ως
   ανθέλληνας.Ειδικά οι γείτονες μας σπάνε πολύ πλάκα με εμάς
   όταν λέμε ότι είμαστε κάτι ποιοτικά καλύτερο από αυτούς.
   Μέχρι και πρόεδρο της Κλεπτοκρατίας/Δοσιλογοκρατίας βγάλαμε
   που ευχαρίστησε τους κάφρους που διάλεξαν την Ελλάδα για αποικία...συγνώμη πατρίδα τους και εδώ οι ημεδαποί ουρακοτάγκοι καμάρωναν σαν γύφτικα σκεπάρνια για την υποψηφιότητα της χώρας για Νόμπελ ειρήνης.Μιλάμε για ποιο στόκος πεθαίνεις!

   Διαγραφή
  4. Για τι άλλο να καμάρωναν;;Μόνο για την υποψηφιότητα της χώρας για νόμπελ ειρήνης...υπενθυμίζοντας οτι είμαστε ένας φιλόξενος και ειρηνικός λαός...(μέχρι να μας πάρουν φάλαγγα τα ισλαμοπιθήκια)

   Διαγραφή
 6. Τις μετρήσεις στο πρόσωπο πως μπορούμε να τις κάνουμε και με τι??μπορεί οποιοσδήποτε να τις εφαρμόσει??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δες εδώ:
   http://fyletika.blogspot.gr/2014/11/blog-post.html
   http://fyletika.blogspot.gr/2014/02/blog-post_11.html
   http://fyletika.blogspot.gr/2014/07/blog-post_23.html
   http://fyletika.blogspot.gr/2014/05/blog-post_7.html

   Τις μετρήσεις μπορεί να τις κάνει οποιοσδήποτε. Καλό είναι να έχει μια επαφή με τα ορόσημα του προσώπου.

   http://fyletika.blogspot.gr/2016/01/blog-post_14.html

   Διαγραφή
 7. το αρθρο είναι καταπληκτικο,εντυπωσιαζομαι που απουσιαζουν σχολια του χιμλερ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Στα μάτια των Ρώσων ο Έλληνας Πόντιος δεν ξεχωρίζει από έναν Ιταλό, ενώ από την άλλη δεν τον μπερδεύει με τους λαούς του Καυκάσου ή τους Ουζμπέκους. Και αναφέρω τους Ρώσους διότι αυτοί γνωρίζουν καλά τους λαούς του Καυκάσου.
  Καμιά σχέση ο Ελληνικός κόσμος του Βυζαντίου με το σήμερα, ποιος από τους προγόνους των σημερινών Ευρωπαίων τολμούσε να χλευάσει τους Γραικούς του Βυζαντίου; Το αντίθετο συνέβαινε, αυτοί θαύμαζαν και ορμούσαν να αρπάξουν ενώ εμείς τους θεωρούσαμε αγροίκους και απολίτιστους. Καμιά σχέση σε επιρροή και ισχύ με το σήμερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Το game over του Ελληνισμού συνέβη το 1922, από εκεί και μετά πηγαίνουμε με κεκτημένη ιστορική ταχύτητα που αποσβένει, αν συνέβαινε παλιότερα ήδη θα ήμασταν εξαφανισμένοι. Και ο αρχαίος Ελληνικός κόσμος όπως και αυτός του Βυζαντίου την πόλη και την κοινότητα των ανθρώπων λάτρεψαν, όχι το άτομο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το ότι ο Ρώσος,στον βαθμό που αυτό συμβαίνει,δεν μπορεί να ξεχωρίσει τον Πόντιο από τον Ιταλό δεν αποκαλύπτει καμία αντικειμενική αλήθεια.Πιθανότητα να μην μπορεί να ξεχωρίσει και τον Νότιο Ιταλό από τον Βόρειο Ιταλό που ούτως ή άλλος αντικειμενικά διαφέρουν ....στα πάντα.
   Επίσης διατηρώ μια ένσταση για το κατά πόσο το Βυζάντιο θα μπορούσε να θεωρηθεί κομμάτι του ελληνικού έθνους από την στιγμή που δεν υπήρχε τέτοια έννοια ή αξίωση από τους αυτοκράτορες και την αυλή που εξακολουθούσαν να αυτοπροσδιορίζονται ως Ρωμαίοι έστω και με την χρήση της ελληνικής γλώσσας.Ίσως να υπήρχε μια τέτοια συνείδηση σε παρυφές της αυτοκρατορίας εντός του κλασσικού ελληνικού κόσμου.
   Τέλος υπάρχει μια παρανόηση για τα γερμανικά φύλα και στο βαθμό που αυτά θα τα θεωρούσαμε βαρβαρικά.Η αρχαιολογία έχει δείξει ότι οι πληθυσμοί ανατολικά του Ρήνου ζούσαν σε κοινότητες αγροκτημάτων,είχαν νεκροταφεία και ήταν επιδέξιοι επεξεργαστές σιδήρου με τα όπλα τους να μην είναι κατώτερα από αυτά των Ρωμαίων.Επίσης είχαν κάποια στοιχειώδη στρατιωτική οργάνωση με βαθμίδες αξιωματικών.Στο τέλος αποτέλεσαν στην ουσία του το ίδιο το Ρωμαϊκό στράτευμα με τους στρατηγούς να προέρχονται από τους γερμανικούς πληθυσμούς(ο Αλάριχος γεννήθηκε εντός της αυτοκρατορίας).Ουσιαστικά αυτό που ξεχώριζε τους πολιτισμένους από τους Βάρβαρους είναι ότι οι πρώτοι διαβίωναν σε πόλεις με όλα όσα προσφέρει η ζωή σε αυτές(Forum,Θέατρα,Βιβλιοθήκες,οργανωμένη θρησκεία κτλπ).
   Όλοι οι λαοί έχουν σε κάποιο σημείο ένα βαρβαρικό παρελθόν στο οποίο και επιστρέφουν μετά την κατάρρευση του πολιτισμού.Ο δυτικός,λεγόμενος,κόσμος βρίσκεται σε αυτή την πορεία(α ρε προφήτη Spengler) ενώ ο ελληνικός κλασσικός πολιτισμός είναι από καιρό κατεστραμμένος.
   Δεν θεωρώ τον βυζαντινό πολιτισμό εξέλιξη του κλασσικού πόσο μάλλον συνέχεια του.

   Διαγραφή
  2. Σίγουρα δεν είναι αντικειμενική αλήθεια, πλην όμως τον ξεχωρίζει από τον Γεωργιανό ή τον Ουζμπέκο, και αυτό όσο και αν δεν είναι επιστημονική διαπίστωση κάτι λέει, όπως ομοίως κάτι έχει να μας πει το ότι και ο Ιταλός όταν συναντάει Έλληνα Πόντιο νομίζει ότι έχει να κάνει με ομοεθνή του.
   Μπορεί ο καθένας να απορρίπτει το Βυζάντιο πλην όμως ας λαμβάνει υπόψη ότι η Ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία διαδέχθηκε τους Ρωμαίους που κυριαρχούσαν καμιά 500-600 χρόνια απαιτώντας από όλους να υπηρετούν τον αυτοκράτορα και όχι τον δημοκρατικό Περικλή και την χρυσή εποχή του. Ας πάρουμε, ως ένα από τα στοιχεία της πολιτιστικής ταυτότητας, την Ορθοδοξία, οι δοξασίες της τα πιστεύω της, οι συλλογικές λειτουργίες της ως εκκλησία, το θεολογικό και μεταφυσικό περιεχόμενό της, που παραπέμπουν; Στον Ιουδαϊσμό ή στην θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων; Είναι τόσο ιδιαίτερη η Ελληνική ορθοδοξία- ήταν τουλάχιστον- που διαφέρει και από αυτήν των Σλάβων. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια κόκκινη κλωστή στην ιστορική διαδρομή του Ελληνισμού που αρχίζει να σπάει, η περίοδος της παρακμής που λες και εσύ, από την δημιουργία του νεοελληνικού κράτους και μετά, από το 1922 και μέχρι τώρα πηγαίνουμε με κεκτημένη ιστορική ταχύτητα που αποσβένει και όπως είναι ευρέως γνωστό η ιστορία μετράει τον χρόνο με μονάδα μέτρησης τον αιώνα,δηλαδή οι ιστορικές αλλάγές γίνονται αντιληπτές με το πέρασμα των αιώνων, σύντομα κλείνουμε ένα αιώνα από την καταστροφή του 22 και δύο αιώνες από την δημιουργία του νεοελληνικού κράτους.

   Διαγραφή
 10. To game over των ανθελλήνων με εθνικιστικό προσωπείο πρέπει να γίνει. Πίξαμε με εθνικιστές του πολιτισμού και όχι της καταγωγής και με εθνικιστές της φυλής που βγάζουν τους Έλληνες μπάσταρδους. Ως εδώ πια. Η Ελληνική φυλή θα νικήσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μαζί σου αλλά με ποιους;Για να ζήσεις πρέπει να το θέλεις και ο νεοελλαδίτης μπουζουκόβιος έχει από καιρό παραιτηθεί από κάθε έννοια συνειδητής,ελληνικής διαφορετικότητας εκτός και αν αυτή εκφράζεται μέσα από τον ''πατριωτισμό'' της eurovision ή της όποιας διεθνούς αθλητικής οργάνωσης.Με λίγα λόγια η χαρά της κατανάλωσης.Ακόμα και ο τρόπος που ερωτευόμαστε είναι μαϊμού με αλά κάρτ αισθήματα συνοδευόμενα από μπουζουξίδικο soundtrack και ένα μπουκάλι Johnny.Αν όλα αυτά δεν είναι σημάδια επιθανάτιου ρόγχου τότε τι να πω.Μακάρι να κάνω λάθος........αλλά δεν νομίζω.

   Διαγραφή
  2. ΣΤΟΝ ΒΟΘΡΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΑ ΜΠΟΥΖΟΥΚΟΒΙΑ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΑ24 Φεβρουαρίου 2016 στις 10:11 μ.μ.

   ΕΧΕΙΣ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΙΟ ΓΑ'Ι'Ε ΙΟΥΛΙΕ ΚΑΙΣΑΡΑ.

   Διαγραφή

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των αναγνωστών τους.