Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016

Τι είπαν οι ανθρωπολόγοι για τους Έλληνες;

Οι Έλληνες είναι ένας λαός με μακρά ιστορία. Από την προϊστορική εποχή δημιούργησαν υψηλό πολιτισμό, φτάνοντας μέχρι το αποκορύφωμα της κλασικής εποχής. Υψηλό επίπεδο πολιτισμού διατήρησαν μέχρι και την βυζαντινή εποχή, συγκριτικά με άλλες περιοχές.

Στο διάβα των αιώνων, στον Ελλαδικό χώρο συνέβησαν δραματικά γεγονότα. Η πλούσια ιστορία της περιοχής περιλαμβάνει και πληθυσμιακές μεταβολές που πολλές έχουν μάλιστα καταγραφεί και ιστορικά. Είναι γνωστό ότι ιστορικά υπήρξαν μετακινήσεις πληθυσμών στον Ελλαδικό χώρο, ειδικά στον μεσαίωνα. Υπήρξε φυλετική αλλοίωση από Τούρκους, Σλάβους και Αλβανούς; Ποιά είναι εν τέλει η φυλετική σύνθεση των Ελλήνων, αρχαίων και σύγχρονων;

Οι πλέον αρμόδιοι για να απαντήσουν το ερώτημα είναι οι ανθρωπολόγοι. Τι είπαν, λοιπόν, οι ανθρωπολόγοι για τους Έλληνες;

Ο Carleton Coon υποστήριξε ότι οι Έλληνες είναι (Ατλαντο-)Μεσογειακοί, Αλπικοί και Διναρικοί. Να σημειώσουμε ότι στους Ατλαντο-Μεσογειακούς αποδίδει και Κρομανοειδή γνωρίσματα. Ο Coon παρατηρεί ότι οι μετρήσεις σε Ήπειρο, Μακεδονία και Μικρά Ασία δείχνουν βραχυκεφαλία, με μέσο κεφαλικό δείκτη 88, 86 και 87 αντίστοιχα, στην κεντρική και νότια Ελλάδα ο κεφαλικός δείκτης φτάνει στη μεσοκεφαλία, περίπου στο 81-82, κάτι που δείχνει περισσότερους δολιχοκέφαλους, ενώ στη νησιωτική Ελλάδα φτάνει την καθαρή δολιχοκεφαλία. Οι περισσότεροι Έλληνες έχουν καστανό χρώμα μαλλιών και πάνω από δύο στους τρεις έχουν σκούρα μάτια. Στον φυλετικό χάρτη της Ευρώπης που παρουσίασε, η Ελλάδα παρουσιάζεται κυρίως Αλπική, με κάποιους Μεσογειακούς και ελάχιστους Διναρικούς.

Σε σχέση με τους αρχαίους Έλληνες, ο Coon θεωρεί ότι ο τύπος στον οποίο ανήκε ο Σωκράτης, δηλαδή ο Αλπικός, είναι σήμερα ο επικρατέστερος, ενώ ο (Ατλαντο-)Μεσογειακός, που ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένος στην αρχαία εποχή, παραμένει ακόμα εμφανής φυλετική συνιστώσα. Συμπεραίνει ότι υπάρχει σημαντική συνέχεια μεταξύ αρχαίων και σύγχρονων Ελλήνων, πράγμα που σημαίνει ότι θεωρεί τους αρχαίους ότι ανήκαν σε αντίστοιχους φυλετικούς τύπους με τους σημερινούς. Γράφει:

"It is my personal reaction to the living Greeks that their continuity with their ancestors of the ancient world is remarkable, rather than the opposite."


Ο William Ripley διαπιστώνει ότι τα αρχαία κρανία δείχνουν ότι οι αρχαίοι Έλληνες ανήκαν κυρίως στον δολιχοκέφαλο Μεσογειακό τύπο. Από την άλλη, οι σύγχρονοι Έλληνες είναι αρκετά ανομοιογενείς, κάτι που υποδηλώνεται και από τις ιστορικές πηγές. Ωστόσο, ο Μεσογειακός τύπος είναι ακόμα διαδεδομένος. Ο κεφαλικός δείκτης στην εποχή του Ripley μετρούνταν 81 για τους Έλληνες. Οι πιο βραχυκέφαλοι βρίσκονται βόρεια και βορειοδυτικά, ενώ στην κεντρική και νότια Ελλάδα οι δολιχοκέφαλοι αυξάνονται. Στην Μικρά Ασία γράφει ότι η λέξη Έλληνας σχεδόν έχει χάσει το φυλετικό της περιεχόμενο, καθώς έχει γίνει εκτεταμένη μίξη με τους ντόπιους αλλόφυλους. Ο Weisbach βρίσκει 96% με καστανά μαλλιά και ο Ornstein κάτω από έναν στους δέκα, παρότι ενδιάμεσα και μπλε μάτια έχουν πάνω από έναν στους τέσσερις.


Ο Hans Günther βρίσκει ότι οι Αλπικο-Διναρικοί φτάνουν μέχρι την Ελλάδα, η οποία είναι κυρίως Μεσογειακή, ενώ αναφέρονται και οι Αρμενοειδείς.

Ως προς την αρχαία Ελλάδα, ο Günther υπήρξε ο γνωστότερος εκπρόσωπος της Νορδικιστικής σχολής, θεωρώντας ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν κυρίως Νορδικοί ή έστω στα ανώτερα στρώματα, δημιουργώντας τον κλασικό και όχι μόνο πολιτισμό, αλλά λόγω μίξης με ιθαγενείς και ξένους, σταδιακά απορροφήθηκαν και σχεδόν εξαλείφθηκαν.Ο Joseph Deniker βασίζεται στις μετρήσεις κρανίων των Nicolucci, Virchow, Zaborowski, de Quatrefages, Hamy, Weisbach και στις μετρήσεις σε ζώντες των Apostolides και Stephanos. Οι μετρήσεις τους δίνονται όλες μαζί σε μορφή πίνακα. Τα αρχαία κρανία δείχνουν ομοιόμορφη δολιχοκέφαλη κατανομή, με μόλις 11% βραχυκεφαλία. Ωστόσο, ο Deniker θεωρεί ότι τα κρανία δεν είναι τόσα πολλά ώστε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα, καθώς είναι γνωστό από τις αρχαίες πηγές και την αρχαία τέχνη ότι ένα σημαντικό μέρος των αρχαίων Ελλήνων ήταν βραχυκέφαλοι.

Οι σύγχρονοι Έλληνες είναι κατά μέσο όρο μεσοκέφαλοι προς βραχυκέφαλοι. Ο Ελλαδικός χώρος είναι βραχυκέφαλος στα δυτικά, ειδικά στην Ήπειρο και κάπως πιο δολιχοκέφαλος στα ανατολικά και νοτιότερα, δηλαδή σε Θεσσαλία και Πελοπόννησο, αλλά ο μέσος όρος δεν γίνεται ποτέ δολιχοκέφαλος.


O Clon Stephanos γράφει ότι οι Πελασγοί ήταν κυρίως βραχυκέφαλοι, ενώ οι αρχικοί Έλληνες ήταν κυρίως δολιχοκέφαλοι. Τα αρχαία κρανία δίνουν κεφαλικό δείκτη 75,7 ενώ η κατανομή τους δείχνει κυριαρχία της δολιχοκεφαλίας σε Ελλάδα, νότια Ιταλία και Μικρά Ασία. Ωστόσο, η αρχαία τέχνη δείχνει ότι οι βραχυκέφαλοι ήταν περισσότεροι από ότι δείχνουν τα ευρεθέντα κρανία. Οι μετρήσεις σε ζώντες έδειξαν στα τέλη του 19ου αιώνα κεφαλικό δείκτη 81,2 στην Ελλάδα, κάτι που δείχνει μίξη δολιχοκέφαλων και βραχυκέφαλων. Ο Stephanos δίνει την μεταβολή του κεφαλικού δείκτη στην Ελλάδα υπό μορφή πίνακα. Επικρατεί η λεπτορρινία με μια σημαντική μειοψηφία μεσόρρινων. Έπειτα παρατίθενται οι μετρήσεις του Ornstein για το χρώμα μαλλιών και ματιών των Ελλήνων.

Τα συμπεράσματα του Stephanos είναι τα εξής. Στην αρχαία εποχή οι Έλληνες ήταν κυρίως δολιχοκέφαλοι, αλλά σίγουρα ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ήταν βραχυκέφαλοι. Οι σύγχρονοι Έλληνες (τέλη 19ου αιώνα) είναι μεσο-βραχυκέφαλοι. Όμως, όπως γράφει ο Stephanos, αυτή η μεταβολή δεν φαίνεται να συνέβη τόσο από την είσοδο ξένων βραχυκέφαλων στοιχείων, όσο από εσωτερική μεταβολή των ντόπιων Ελλαδικών τύπων, υπέρ των βραχυκέφαλων.


O Robert Bennet Bean υποστήριξε ότι οι Μεσογειακοί δημιούγησαν σημαντικό πολιτισμό στην περιοχή και συναντήθηκαν με τους Αλπικούς που είχαν εισέλθει από τα βόρεια στον Ελλαδικό χώρο. Στην περιγραφή του Μεσογειακού τύπου, αναφέρει τους Έλληνες, ως από τους πρώτους φορείς υψηλού πολιτισμού.
O Roland Dixon βρίσκει ότι υπάρχει μια μίξη δολιχοκέφαλων και βραχυκέφαλων, που προήλθε από την είσοδο βραχυκέφαλων στον Ελλαδικό χώρο. Πιθανότατα στην αριστοκρατία προεξάρχουσα θέση είχαν οι δολιχοκέφαλοι. Θεωρεί ότι στην σημερινή Ελλάδα κατοικούν Αλπικοί και Μεσογειακοί, με τους πρώτους να είναι περισσότεροι στα βόρεια και τους δεύτερους στα νότια.


Ο Alfred Haddon γράφει ότι ο ιθαγενής Μεσογειακός τύπος έχει επικαλυφθεί από τον Αλπικό τύπο. Ο κεφαλικός δείκτης έχει φτάσει το 81 (τότε) και οι Έλληνες έχουν κυρίως οβάλ και σχετικά λεπτό πρόσωπο, χωρίς γωνίες, με ίσια και λεπτή μύτη και σκούρα μαλλιά και μάτια.


Ο Eugène Pittard διαπιστώνει πως αν η αρχαία Ελλάδα ήταν δολιχοκεφαλική, η σύγχρονη έχει αλλάξει σημαντικά. Ο Pittard βρίσκει 49% βραχυκέφαλους και 34% δολιχοκέφαλους. Υπάρχει σημαντική ανομοιομορφία, με δύο τύπους να είναι εμφανείς βάσει της διαφοράς του κεφαλικού δείκτη, τουλάχιστον ο Διναρικός και ο Μεσογειακός. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων είναι καστανοί. Για τον Αιγαιακό χώρο, θεωρεί ότι οι κάτοικοι ήταν αρχικά κυρίως δολιχοκέφαλοι, με μια σταδιακή εισροή βραχυκέφαλων μετέπειτα.

 

O Giuseppe Sergi υποστήριξε ότι οι αρχαίοι Έλληνες ανήκαν κυρίως στον Μεσογειακό τύπο, κάτι που υποδεικνύεται από τα αρχαία Ελληνικά αγάλματα που τον απεικονίζουν συστηματικά. Ο κλασικός πολιτισμός ήταν δημιούργημα των Μεσογειακών.

 

Ο Άρης Πουλιανός θεωρεί ότι το φυλετικό υπόστρωμα των Ελλήνων είναι ο Αιγιακός (Μεσογειακός) και ο Ηπειρωτικός (Διναρικός) τύπος, ενώ εντοπίζει και στοιχεία Προσωασιατικά (Αρμενοειδή) βάσει των φωτογραφιών. Η μελέτη του έχει παρουσιαστεί αναλυτικότερα.


Για τον Dudley Buxton οι σύγχρονοι Έλληνες είναι ελαφρά πιο βραχυκέφαλοι από τους αρχαίους κατοίκους της χώρας. Συμπεραίνει ότι: "Οι Έλληνες αποτελούν έναν συνδυασμό, ίσως πολύ αρχαίο, από Αλπικούς και Μεσογειακούς".

 Είδαμε ότι πλήθος ανθρωπολόγων ασχολήθηκαν με την φυλετική σύνθεση της Ελλάδας, αρχαίας και σύγχρονης. Οι περισσότεροι υποστήριξαν ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν κυρίως δολιχοκέφαλοι Μεσογειακοί, με μια σημαντική βραχυκέφαλη, κυρίως Αλπική, ίσως και Διναρική, συνιστώσα. Για την σύγχρονη εποχή, αν συγκεράσουμε όλες τις απόψεις των ανθρωπολόγων, οι Έλληνες φαίνεται ότι αποτελούνται από Αλπικούς, Μεσογειακούς και Διναρικούς, ενώ κάποιοι υπέδειξαν Αρμενοειδείς και Κρομανοειδείς επιδράσεις στον πληθυσμό.

Τι λέτε, ισχύουν αυτές οι διαπιστώσεις αν κοιτάξετε γύρω σας;

20 σχόλια:

 1. Ναιαιαι!!!! Αν και οι Κρομανοειδεις αποτελουν μεγαλο μερος του πληθυσμου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Κορυφαίο άρθρο, δίχως συναισθηματικές και εγωιστικές τάσεις.
  Πράγματι οι διαπιστώσεις ισχύουν διαχειριστά. Τουλάχιστον εδώ στη βόρεια Ελλάδα, η πλειοψηφία είναι καθαρά Αλπική με τη Διναρική να ακολουθεί. Σε κάποια από τα λεγόμενα ντοπιοχώρια, υπάρχουν αρκετοί Κρομανοειδείς και λίγοι Νορικοί (όχι Νορδικοί ε!), ενώ εν γένει ο κλασσικός Μεσογειακός σπανίζει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Kurgan Kρομανοειδείς στην βόρεια Ελλάδα θεωρείς τους ξανθούς ντόπιους με τα λεπτά χαρακτηριστικά προσώπου ή αυτοί θεωρύνται Νορδικοί;
   Αλήθεια είναι βέβαια ότι η πλειοψηφία των κατοίκων της Βόρειας Ελλάδας είναι βραχυκέφαλοι, γηγενείς και πρόσφυγες, όπως βέβαια και στις όμορες Βαλκανικές χώρες

   Διαγραφή
  2. Θεωρώ ως Κρομανοειδείς, τα άτομα εκείνα που είναι κυρίως καστανοί, ψηλοί με ισχυρή μεσομορφική σωματοδομή και προτεταμένα ζυγωματικά ή γωνιώδες πρόσωπο γενικότερα. Οι "ξανθοί" πάλι (για εμάς τους νότιους που τους αντιλαμβανόμαστε ως ξανθούς) με τα χαρακτηριστικά που περιγράφεις είναι λίγοι και είναι άτομα ή με ισχυρή Βαλτική επίδραση (λόγω γειτνίασης με Βουλγαρία και Σκόπια) ή πιθανότερο, όπως ανέφερα και στο προηγούμενο σχόλιό μου, Νορικοί (βορειο-Διναρικοί, μη σε μπερδεύει ο όρος, ΟΧΙ Νορδικοί).

   Διαγραφή
  3. Ναι. Οι ΚΜ είναι λίγοι πάντως και περισσότερο φαίνονται να προέρχονται από Θεσσαλία και Βορειότερα. Κάποιοι είναι απόγονοι Βαραγγών και Σλαύων, ενώ άλλοι είναι γηγενείς. Παρόλα αυτά ελάχιστοι είναι όπως και ελάχιστοι είναι και οι Βαλτικοί. Οι Μεσογειακοί είναι αρκετοί κατά την γνώμη σου, στην Νότια Ελλάδα, Κρήτη και τα νησιά. Διναρικοί και Αλπικοί σε Στερεά, Ήπειρο και στα Βόρεια. Στην Βόρειο Ελλάδα υπάρχουν και αρκετοί Αρμενοειδείς. Μερικοί Αρμ. υπάρχουν και στον κάμπο της χώρας, καθώς απτελούν Βυζαντινές μετακινήσεις από Ανατολική/ΒΑ Μικρά Ασία.

   Διαγραφή
  4. Κωνσταντινουπολίτη δεν θέλω να σε προσβάλω, αλλά φαίνεται να έχεις παντελή άγνοια περί του συγκεκριμένου ζητήματος (παρόλα αυτά επιμένεις να σχολιάσεις για κάποιο λόγο).
   Με ΚΜ χαρακτηριστικά είναι πάρα πολλοί στην Ελλάδα, κυρίως σε συνδυασμό με άλλους τύπους, αλλά με μια πιο προσεκτική ματιά θα διαπιστώναμε πως τα χαρακτηριστικά αυτά είναι κυρίως μεταξύ των μεσογειακών καθώς οι ΚΜ φαινότυποι, στη νότια Ευρώπη, είναι πολύ κοντά στον λεπτοπρόσωπο φαινότυπο των μεσογειακών. Ειδικά όταν αναφερόμαστε στον ατλαντικό ΚΜ και τον τραχύ μεσογειακό ΚΜ. Ο Kurgan έγραψε σωστά τα γενικότερα χαρακτηριστικά αυτών των τελευταίων.
   Από εκεί και πέρα, κυρίως ΚΜ φαινότυποι στην Ελλάδα είναι λίγοι, αλλά έπ ουδενί ελάχιστοι.
   Επίσης, ο νορικός τύπος (δηλ ο ξανθός διναρικός) στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα, είναι κατά βάση ένας διναρο-κρομανοειδής τύπος του οποίου τα χαρακτηριστικά άλλοτε τείνουν στον ΚΜ άλλοτε στον διναρικό.

   Διαγραφή
  5. Ναι λογικά έχουν κάποιες ρίζες βόρειο ευρωπαϊκές ίσος ήταν γοτθοι τις Κροατίας οι βαραγκοι από την ανατολική ευρωποι όπως εμένα οι διό μου παππούδες είναι καθαρά νορδικοι

   Διαγραφή
 3. ΙΣΧΥΟΥΝ ΦΥΣΙΚΑ ΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ........

  ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΛΑ ΥΠΗΡΞΑΝ ΚΥΡΙΩΣ ΔΟΛΙΧΟΚΕΦΑΛΑ- ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ,ΜΕ ΜΙΑ ΔΙΝΑΡΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ (ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟΥΣ ΔΩΡΙΕΙΣ ΛΟΓΩ ΨΥΧΙΣΜΟΥ)........ΑΛΠΙΚΟΙ ΗΤΑΝ ΟΙ ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ (ΠΕΛΑΣΓΟΙ) ,ΠΟΥ ΜΙΧΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΑΝ ΤΟΥΣ "ΕΛΛΗΝΕΣ".....

  ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΑΦΩΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΔΙΝΑΡΙΚΩΝ-ΑΛΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΜΕ ΚΑΤΙΟΥΣΑ ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΡΜΕΝΟΕΙΔΕΙΣ.......

  ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΤΥΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΟΙ........ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΝΟΡΔΙΚΟΙ ΛΟΓΙΚΑ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ (ΛΟΓΩ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΒΕΝΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΙΓΚΗΠΑΤΟΥ ΤΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ρε παιδια καταρχας πρεπει να διευκρινίσουμε τι εννοουμε αρχαιοι ελληνες. εννοουμε και τους ηπειρώτες μακεδονες θρακες ή μονο τους υπολοιπους? γτ αν εννοουμε και τους ηπειρώτες για παράδειγμα τοτε ισως να υπηρχαν όχι ελάχιστοι αλλα αρκετοι διναρικοι ελληνες καθοτι οι ηπειρώτες παντοτε διναρικοι πρεπει να ηταν ή μπορει να κανω κ λαθος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φυσικά εννοούμε τους Ηπειρώτες και τους Μακεδόνες.Ελλάδα δεν ήταν μέχρι τη...Λαμία που είχε προτείνει και ο βελουχιωτης...Παρόλα αυτά οι θράκες δε νομίζω να συμπεριλαμβάνονται...

   Διαγραφή
 5. Λίγοι ΚΜ;Εγώ καθημερινά βλέπω αρκετούς,συνήθως σε μίξη με άλλους τύπους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ρε παιδιά δεν ξέρω τι βλέπετε εσείς γύρω σας δηλαδή αν είναι Αλπικοί ή ΚΜ κτλ ,εγώ πάντως βλέπω κάτι γύφτους,πακιστανούς,μπαγκλαντεσιανούς
  και όλων των ειδών τους μαύρους ,που είναι βέβαια απόγονοι Υπερλευκών Υπεράριων...Η εγώ λοιπόν πρέπει να πάει σε οφθαλμίατρο ή εσείς!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Γενικότερα πάντως, οι περισσότερες μελέτες των κρανίων της νεολιθικής περιόδου (δηλ της εποχής πριν κι από την εισβολή των Αχαιών) δείχνουν κατά βάση δολιχοκέφαλα άτομα με λίγο υψηλότερο κρανιακό θόλο. Δηλαδή, ΔΕΝ ισχύει πως στην εποχή του Χαλκού εισέβαλλαν δολιχοκέφαλοι πληθυσμοί κι άλλαξαν το φυλετικό υπόστρωμα εισάγοντας τους δολιχοκέφαλους πληθυσμούς. Αντιθέτως, επαληθεύονται οι παραδόσεις πως οι εισβολείς και οι κατακτημένοι έμοιαζαν αρκετά. Οι νεολιθικοί πολιτισμοί, όπως ο Κυκλαδικός κι ο Μινωικός, ήταν πολιτισμοί δολιχοκέφαλων με κάποια πιθανή διναρική επιρροή (η οποία εξηγεί τον υψηλότερο θόλο). Θυμίζω κι αυτή την ανάρτηση του ιστολογίου προ ολίγου καιρού. http://fyletika.blogspot.gr/2016/01/oi.html#comment-form
  Οι βραχυκέφαλοι αλπικοί πρέπει να ήταν μια πραγματικά μικρή μειοψηφία που ζούσε στην ηπειρωτική Ελλάδα και πιθανότατα μακριά κι από τις ακτές όπου υπήρχαν οι σημαντικότερες πόλεις/οικισμοί. Δεδομένου μάλιστα του ιστορικού των ανθρωπολογικών τύπων στην ευρύτερη περιοχή, πολλοί που με πρώτη ματιά ίσως να θεωρούνταν "αλπικοί" εξαιτίας του υψηλότερου από ενός κλασσικού μεσοκέφαλου ΚΔ (μεταξύ 78 κι 82) πρέπει να ανήκαν σε ΚΜ τύπο, το οποίο μειώνει ακόμα περισσότερο τον συνολικό πληθυσμό των αλπικών. Η υπόθεση αυτή περί του μικρού πληθυσμού αλπικών που σταδιακά αυξήθηκε μέχρι τις ημέρες μας, είναι εξάλλου κάτι που επαληθεύεται κι από μελέτες (όπως αναγράφονται συνοπτικά και στο άρθρο) αλλά κι από τη γενικότερη εντύπωση που δίνεται για τους Έλληνες.
  Από την άλλη, διναρικοί υπήρχαν κι ήταν αρκετοί ακόμα και ανάμεσα στους νοτιο-ελλαδίτες. Αλλά οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί τους δεν κατοικούσαν στα γνωστά βασίλεια ή πόλεις κράτη, παρά στον φυσικό τους χώρο, δηλ την Ήπειρο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Εγω ρε παιδια εχω μια απορια(Εσυ πουστη σκασε ε?).
  Πως οι μεσογιακοι απο ισχυρη πλειοψηφια κ εχοντας τοσο σπουδαια φυχικα χαρισματα,εγινα μειοψηφια.
  Θεωρικα δεν θα επρεπε λογω ποσοστου&ιδιοσυγκρασιας να παραμενει κυριαρχη φυλη στην Ελλαδα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ποιοι από τους υπάρχοντες φυλετικούς τύπους εν Ελλάδι θα ριχτούν με πάθος στη μάχη ενός πολέμου και θα και θα επανδρώσουν τα πλέον νευραλγικά πόστα σε ένα τακτικό στράτευμα? Ε αυτοί είναι που (δυστυχώς) θα πέσουν και πρώτοι. Ποιοι από τους υπάρχοντες φυλετικούς τύπους εν Ελλάδι είναι αυτοί, που θα αναζητήσουν τη περιπέτεια, το ρίσκο και την τολμηρή επαγγελματική προσέγγιση ακόμη και χιλιάδες μίλια μακρυά από την ασφάλεια που τους προσφέρει το σπίτι τους? Ποιοι από τους υπάρχοντες φυλετικούς τύπους εν Ελλάδι είναι αυτοί που θα απαρνηθούν και θα θυσιάσουν την προοπτική δημιουργίας μιας οικογένεια για το κυνήγι μιας ιδέας ή ενός ιδανικού με κάθε μέσο? Η ερώτησή μου ως απάντηση στο ερώτημά σου.

   Διαγραφή
  2. Δεν μιλάω με απόλυτους αριθμούς εννοείται, ούτε και υποστηρίζω ότι όλοι οι Μεσογειακοί απαντούν στο γενικότερο κανόνα που περιγράφω πάνω. Όλοι οι φυλετικοί τύποι παρουσιάζουν εν γένει κάποια προτερήματα αλλά και μειονεκτήματα και για τις εκάστοτε συνθήκες που ισχύουν στην επικράτειά τους, αυτά τα χαρακτηριστικά διαφαίνονται. Υπάρχουν και πολλές αποκλίσεις, εννοείται για ΟΛΟΥΣ τους φυλετικούς τύπους. Και όπως είχα αναφέρει και παλιότερα εδώ μέσα, δεν είναι δυνατόν να κρίνεις τα άτομα με βάση ένα κεφαλικό δείκτη. Απλώς σε γενικότερες γραμμές και ΧΩΡΙΣ να θέλω να κάνω σύγκριση και ούτε να υπακούσω σε νόρμες, εξηγώ συμπερασματικά στον "1 Μαρτίου 2016 - 12:17 μ.μ." γιατί πιστεύω πως έχει μειωθεί το ποσοστό των Μεσογειακών.

   Διαγραφή
 9. οι μεσογειακοι στην νοτια ελλαδα ειναι ολιγον βρωμιαρησεςοι διναρο λαπικοικαι αλπικο-μεσογειακοι και αφθονοι αλπικοι ειναι πολυ καλυτεροι ανθρωποι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Στην θεσσαλίκη πινδό από πού κατάγομαι(Άγραφα,Περτόυλι μέχρι περιοχες μετσόβου) που κατοκόυν αρκετόι βλάχοι διαπιστωνόνται τα εξής ποσοστα και ενα μικρής σημασίας αξιοπεριέργο φαινόμενο

  Αλπίκος:45%
  Μεσογειακός:28%(25-30)
  Διναρικός:10%(με το ζόρι ξεπερναει το 10%)
  Κρομανοειδείς:5 %
  Αρμεόειδεις:5%
  Βαλτικός:4%
  Σαχάριος,βερβερικός:1%
  Νορδικός:1%
  Σχετικά με αυτο έχω καποιές παρατηρησείς . Οσόν αφορά τούς μεσογειακόυς υπάρχουν διαφορές μορφές east med(μαυριδερόι μεσογειακοι) , οπώς και pontid .Επίσης υπαρχούν και οι λεγόμεμενοι γυφτοι. Τούς ελεγαν ετσι επειδη παλία ησαν οργανοπαικτές και σιδεραδες αρκετόι είναι λευκοι που ασχοληθηκάν με αυτα τα εππάγελματα αλλοι ειναι east med , armenoid που μπορει πολύ παλία να ήταν τσιγγάνοι αλλα να εχουν μιχθεί πληρως μετόυς γηγένεις εχοντας 85% ελληνικο αίμα και 15%γυφτικό πολυ απο αυτυς μποει να ήταν armenoid-indid και να εχασαν την Indid τσιγγανικη καταγωγη τούς .Τώρα οσον αφόρα τούς διναρικόυς .Παρόλου λιγα χιλιομετρα δίπλα (Ν.Ιωανιννων) ο διναρικός βρίσκεται σε μεγαλύτερα ποσοστά)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Καλησπέρα σας. Οφείλω να πω πως έχω μπερδευτεί λίγο. Εγώ προσωπικά είμαι λευκός ,με ανοιχτό καστανό μαλλί (καστανόξανθο),ανοιχτά καστανά μάτια,σαρκωδη χείλη,δολιχοκέφαλος προς μεσοκέφαλος χωρίς έντονες γωνίες,ύψος μέτριο προς ψηλό,μυτη λεπτή προς μεσαία και όλοι οι πρόγονοι μου από όσο ξέρω είναι από Στερεά Ελλάδα. Μπορεί κάποιος να μου πει τι φυλετικός τύπος είμαι ;(Γνωρίζω ότι η απάντηση δεν θα είναι απόλυτα ακριβής ).
  Επίσης θα ήθελα να μου πει κάποιος με βάση τα φυλετικά χαρακτηριστικά μου αν είμαι φυλετικά και βιολογικά Έλλην.Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Επίσης η μύτη μου δεν ενώνει με το μέτωπο και ξεκινάει από πιο χαμηλά

   Διαγραφή

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των αναγνωστών τους.