Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016

Οι Αρβανίτες από ανθρωπολογικής σκοπιάς

Οι Αρβανίτες είναι πασίγνωστοι στην Ελλάδα. Έγιναν διάσημοι για την συμβολή τους στην Επανάσταση του '21, αλλά και στους μετέπειτα πολέμους που ακολούθησαν. Μάλιστα, πολλοί κάτοικοι της Ελλάδας θεωρούν τους εαυτούς τους Αρβανίτες μέχρι και σήμερα. Συνεπώς, το ζήτημα της φυλετικής σύστασης των Αρβανιτών παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον.

Η μελέτη αφορά αποκλειστικά και μόνο στα ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά των Αρβανιτών. Δεν εξετάζονται τα περί εθνικής συνείδησης. Θα εστιάσουμε στα σωματικά και ψυχικά τους γνωρίσματα και θα βγάλουμε συμπεράσματα για την φυλετική τους υπόσταση.

Η κάθοδος των Αρβανιτών στον σημερινό Ελλαδικό χώρο ξεκινά...
στα τέλη του 13ου αιώνα, με αρχική κοιτίδα την περιοχή Άρβανον, δυτικά της λίμνης Οχρίδας. Μέρος τους έχει ήδη εγκατασταθεί στην Θεσσαλία περίπου το 1325, ενώ άλλο κομμάτι τους κατευθύνθηκε κάθετα, μέσω Ηπείρου, μέχρι την Αιτωλοακαρνανία. Περίπου το 1380-81 βρίσκονται εγκατεστημένοι στην κοιλάδα του Σπερχειού και το 1382 τους δίνεται η άδεια να εισέλθουν στο Φραγκικό Δουκάτο των Αθηνών, όπου εγκαθίστανται μεταξύ άλλων σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια. Βυζαντινές πηγές αναφέρουν ότι περίπου το 1404-05 ένας αριθμός 10.000 Αρβανιτών, μάλλον εκγαταλείποντας την Θεσσαλία, φτάνει στον Ισθμό της Κορίνθου και μετά από αρκετούς ενδοιασμούς τους επετράπη η είσοδος στο Δεσποτάτο του Μυστρά, εισερχόμενοι κατ' αυτόν τον τρόπο στην Πελοπόννησο. Είναι πιθανό πως ένα μέρος των Αρβανιτών εισήλθε στην Πελοπόννησο και μέσω θαλάσσης, από την  Αιτωλοακαρνανία. Από τις αρχές του 15ου αιώνα και έπειτα, οι Αρβανίτες επεκτείνονται σε όλη την Πελοπόννησο και σε νησιά των Κυκλάδων.

Διάφοροι λόγοι οδήγησαν τους Αρβανίτες σε αυτές τις μετακινήσεις. Οι λόγοι αυτοί φαίνεται να ήταν πολιτικοί, οικονομικοί, κτλ. αλλά δεν θα υπεισέλθουμε σε λεπτομέρειες. Γίνονται δεκτοί για τις πολεμικές τους ικανότητες, αλλά με ενδοιασμούς, λόγω του απείθαρχου και ενίοτε ληστρικού χαρακτήρα τους. Οι τοπικοί ηγεμόνες με αυτόν τον τρόπο αυξάνουν τον πληθυσμό της περιοχής τους, την στρατιωτική τους ισχύ, καθώς και τα φορολογικά έσοδα. Οι Αρβανίτες ήταν αρχικά κτηνοτρόφοι νομάδες με έντονο πολεμικό χαρακτήρα, εξαρτώμενοι συχνά από τον αρχηγό της φάρας. Σταδιακά ασχολήθηκαν με την γεωργία, ειδικά όταν απέκτησαν μόνιμη εγκατάσταση.

Οι Αρβανίτες έγιναν γνωστοί κατά την Επανάσταση του '21, αναλαμβάνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στον αγώνα. Πολλές πληροφορίες είναι διαθέσιμες για τα ψυχικά τους γνωρίσματα. Περιγράφονται ως ισχυρογνώμονες, με το λεγόμενο «αρβανίτικο κεφάλι», συμφεροντολόγοι, μπαίνοντας σε διαμάχες για χρήματα ή λάφυρα και ευέξαπτοι, με τάσεις διαρκών εσωτερικών συγκρούσεων. Από την άλλη είναι ανδρείοι, ικανοί και ανθεκτικοί πολεμιστές και έχουν μπέσα, δηλαδή τιμή, κρατώντας τις προφορικές συμφωνίες τους. Τα γνωρίσματα αυτά των Αρβανιτών, όπως παραδίδονται από διαφόρους συγγραφείς, φωτογραφίζουν καθαρά τον Διναρικό τύπο. Οι Αρβανίτες συμμετείχαν σε μεγάλους αριθμούς στην Επανάσταση του '21 και αυτό οδήγησε στο να παραχθούν πολλά πορτραίτα αγωνιστών, στα οποία διαφαίνεται μια Διναρική τάση.

Όπως είδαμε, οι Αρβανίτες εγκαταστάθηκαν στην Ήπειρο, στην Στερεά Ελλάδα, ενώ στην Θεσσαλία υπάρχουν εγκαταστάσεις, αλλά αρκετοί από αυτούς έφυγαν, όπως προαναφέρθηκε, στα τέλη του 14ου αιώνα. Στην Πελοπόννησο εγκαταστάθηκαν τελευταία, αφού είχαν ήδη αφήσει αρκετούς πίσω τους στις προηγούμενες περιοχές. Αν εξετάσουμε τις μετακινήσεις των Αρβανιτών και τις αντιπαραβάλλουμε με την κατανομή του κεφαλικού δείκτη στις περιοχές αυτές, προκύπτει το εξής αποτέλεσμα:


Όσο πιο έντονο κόκκινο χρώμα, τόσο πιο έντονη η βραχυκεφαλία, δείτε εδώ για λεπτομέρειες. Από την σύγκριση των δύο χαρτών προκύπτει ότι οι κύριες περιοχές όπου εγκαταστάθηκαν, ειδικά η Ήπειρος και η Στερεά Ελλάδα έχουν έντονη βραχυκεφαλία προς υπερβαχυκεφαλία. Η Δυτική Μακεδονία και η Πελοπόννησος έχουν βραχυκεφαλία επίσης, αλλά λιγότερο έντονη. Η Θεσσαλία παρουσιάζεται σχετικά πιο δολιχοκέφαλη, αν και είναι γνωστή η ύπαρξη σημαντικού αριθμού Διναρικών εκεί, κάτι που υποδηλώνεται ακόμα και στα στερεότυπα για την περιοχή.

Συνεπώς, από τους δυο χάρτες προκύπτει ότι στις περιοχές που εγκαταστάθηκαν Αρβανίτες, έχει αυξηθεί σημαντικά ο κεφαλικός δείκτης. Αυτό ταιριάζει με την Διναρικότητα στην συμπεριφορά και την εμφανή Διναρικότητα στα πορτραίτα των Αρβανιτών αγωνιστών του '21. Προκύπτει ότι στην κεντρική και νότια Ελλάδα εισήλθε ένα έντονα βραχυκέφαλο Διναρικό στοιχείο, που έχει την απώτερη καταγωγή του από το Άρβανον, των νοτιοδυτικών Βαλκανίων. Αυτό είναι απολύτως λογικό από ανθρωπολογικής άποψης. Λόγω του αρχικού τόπου καταγωγής τους, δεν είναι παράξενο να υπήρχε και ένα ποσοστό Αλπικών μεταξύ τους. Οι Αρβανίτες ερχόμενοι στον σημερινό Ελλαδικό χώρο μίχθησαν με τους υπόλοιπους κατοίκους της Ελλάδας. Το αποτέλεσμα είναι σήμερα πλέον οι απόγονοι Αρβανιτών να ανήκουν σε όλους τους Ελλαδικούς φυλετικούς τύπους, όπως Μεσογειακοί, Αλπικοί, κτλ, όμως ο αρχικός τους πυρήνας φαίνεται να υπήρξε Διναρικός και ίσως παραμένει μέχρι και σήμερα.

Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες να εκτιμηθεί το ποσοστό των απογόνων των Αρβανιτών στον Ελλαδικό πληθυσμό. Οι μετακινήσεις ήταν πολυπληθείς και έχουν καταγραφεί ιστορικά, όμως δεν υπήρξε προφανώς λεπτομερής καταμέτρηση. Όταν ξεκίνησαν οι πρώτες απογραφές από την στατιστική υπηρεσία του νέου Ελληνικού κράτους, οι μετρήσεις για διγλωσσία έδειξαν μικρούς σχετικά αριθμούς, κάτι που δεν αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα, διότι η Αρβανίτικη γλώσσα είχε ήδη εγκαταλειφθεί από τους περισσότερους. Οι Αρβανίτες εκτιμώνται ότι αποτέλεσαν το 10-20% του Ελλαδικού πληθυσμού, μετά την μόνιμη εγκατάστασή τους. Βέβαια, αυτό αφορά μόνο στην κεντρική και νότια Ελλάδα. Ακόμα και αυτές οι εκτιμήσεις, μπορούν να δώσουν μια εικόνα για την είσοδο βραχυκέφαλων Διναρικών στην Ελλάδα. Φαίνεται ότι λόγω των Αρβανιτών, εισήλθε στην Ελλάδα ένα, διόλου ευκαταφρόνητο, διψήφιο ποσοστό Διναρικών. Η είσοδος Αρβανιτών κατά τον Μεσαίωνα είναι ένας από τους βασικούς λόγους που υποθέτουμε ότι η αρχαία Ελλάδα είχε σχετικά μικρό ποσοστό Διναρικών. Δηλαδή, το μεγαλύτερο μέρος των σημερινών Διναρικών της Ελλάδας, φαίνεται να εισήλθε πρώτη φορά με τους Αρβανίτες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί ο κεφαλικός δείκτης στην δυτική Ελλάδα, μέχρι την Πελοπόννησο.

Οι φυλετικοί χάρτες αποτυπώνουν συχνά την Διναρικότητα της δυτικής Ελλάδας, δείχνοντας την Διναρική επίδραση μέχρι την Πελοπόννησο, αλλά όχι στην κεντρική-ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στα νησιά του Αιγαίου. Όσοι είναι παρατηρητικοί και αναγνωρίζουν τους φυλετικούς τύπους, θα έχουν αντιληφθεί την έντονη παρουσία Διναρικών στην Ήπειρο, στην Δυτική Μακεδονία, στην Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο.

Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι οι Αρβανίτες σχετίζονται ιστορικά με τον Διναρικό τύπο. Η μίξη όμως με τους υπόλοιπους λευκούς τύπους της χώρας έχει οδηγήσει στο να βρίσκουμε σήμερα Αρβανίτες που να ανήκουν σε όλους τους Ελλαδικούς φυλετικούς τύπους.

34 σχόλια:

 1. Οι αρβανίτες ήταν οι αλβανοί λαθρομετανάστες περασμένων αιώνων. Όμως σήμερα οι περισσότεροι αρβανίτες δεν έχουν καταγωγή από τους λαθροέποικους εκείνης την εποχής. Ως λαθροκατσαπλιάδες και τότε κάνανε τις αγροτικές δουλειές και τελικά οι αγροτικοί πληθυσμοί μάθανε την γλώσσα τους. Και ήταν ευκολότερο οι Έλληνες να μάθουν την γλώσσα των αλβανών για να συννενοηθούνε παρά το αντίθετο. Οι Έλληνες ως ανήκοντες σε ανώτερη φυλή είναι πιο εύκολο να μάθουν μία κατώτερη γλώσσα παρά το ανάποδο. Αν αυτό συνδυαστεί με την κατάρευση της κρατικής μας υπόστασης λόγω φραγκοκρατίας εξηγεί πολλά. Επίσης η στάση των Αλβανών κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας ήταν να προσυλητιστούν στο Ισλάμ για να είναι κοντά στην εξουσία. Οι βεζύρηδες της Οθωμανικής αυτοκρατορίας ήταν Αλβανοί. Όλα αυτά έφεραν την Αλβανική γλώσσα σε καλλίτερη θέση από την Ελληνική. Στην πραγματικότητα ελάχιστοι από τους σημερινούς αρβανίτες έχουν φυλετική σχέση με τους λαθροέποικους του 13ου αιώνα.
  Συνεχίζουν βέβαια να κυκλοφορούν ανάμεσα μας αυτά τα καλικατζαράκια που το κεφάλι τους τελειώνει ακριβώς εκεί που είναι τα αυτιά τους (εύκολος τρόπος να εντοπίσεις τη διναρική βραχυκεφαλία δηλαδή βραχυκεφαλία που οφείλεται σε μικρο κεφαλικό μήκος, όχι όπως η αλπική που οφείλεται σε μεγάλο κεφαλικό πλάτος)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. μονο μαλακιες ειπες σε αυτο το σχολιο.

   Διαγραφή
  2. Η μανα σου δεν ξερω τι εμπειριες ειχε απο τους αρβανιτες. Εσενα παντως σου εχουν αφησει ψυχικα τραυματα.....

   Διαγραφή
  3. Μπράβο σου, με έκανες και γέλασα...

   Διαγραφή
  4. πω πω... θεματα!!!

   Διαγραφή
  5. Εσένα σε γάμησε Αρβανίτης δεν εξηγείται αλλιώς η περίπτωση σου .

   Διαγραφή
  6. Εισαι απλα ασχετος και λες μπουρδες χωρις καμμια ιστορικη και επιστημονικη τεκμηριωση ! Οτι να ναι...

   Διαγραφή
 2. Οι Αρβανίται από Εθνολογικής πλευράς, από φυλετικής είναι όπως τα λέγει ο Διαχειριστής, ήσαν οι Ρωμηοί της Ηπερίου. Εκείνοι που πολέμησαν πλάι-πλάι στον Γεώργιο Καστριώτη, τον λεγόμενο Ισκεντέρ-μπέη(Ηγεμών Αλέξανδρο). Κατέφυγαν όπως ήτο λογικό από την Ήπεριο για να γλυτώσουν τις σφαγές και τους εξισλαμισμούς των Τούρκων. Οι εξισλαμισμοί αυτοί, γέννησαν το Αλβανικό "έθνος". Οι Αρβανίτες με οδηγό την Ορθοδοξία, αφομοιώθησαν από τον υπόλοιπο Ελληνικό Εθνικό κορμό όπως ήτο φυσιολογικό να γίνει, ενώ η μερική φυλετική των συγγένεια(Διναρικοί με ολίγους Αλπικούς) έκανε δυνατή την πλήρη αφομοίωσή των.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. οι Αλβανοί στην Κωνσταντινούπολη, που ζούσαν όλη μέρα με Έλληνες, μίλαγαν και ελληνικά και ήταν χριστιανοί, γιατί δεν αφομοιώθηκαν και έτρωγαν απειλές για αναθέματα;

   Διαγραφή
 3. Κάποια στιγμή το έξαλλο αριστερίστικο "ευσεβές" (όπως όλα) παραμύθι με τους "μεγάλους" αριθμούς αρβανιτών στην επανάσταση πρέπει να κοπεί. Εκείνη την εποχή είχαμε διάφορους εθνοτικούς πληθυσμούς που συμμετείχαν στην επανάσταση, γιατί απλά αυτή ήταν και η πληθυσμιακή σύνθεση στον Ελλαδικό χώρο. Οι αρβανίτες δεν προσέφεραν ποσοστιαία μεγαλύτερους αριθμούς απ' ότι οι παλαιοελλαδίτες Έλληνες αλλά στο ποσοστό που τους αναλογεί όντας το 10% (το μέγιστο) του τότε πληθυσμού. Δεν μπορεί την επανάσταση ολόκληρη να ενήργησε και συντήρησε το ποσοστό αυτό. Αν γινόταν π.χ. επανάσταση στη Γαλλία κατά άλλου κατακτητικού έθνους, δεν θα καθόμασταν να εξετάσουμε ποιοι εξ αυτών ήταν Κέλτες, ποιοι Φράγκοι, ποιοι περισσότερο μεσογειακοί Γάλλοι κλπ. Ο τονισμός του γεγονότος αυτού υποκρύπτει άγνοια ή δόλο ώστε σταδιακά σταδιακά να πει κανείς ότι η συμμετοχή των Ελλήνων στην... επανάσταση του 21' ήταν... μειοψηφική ενώ πληθυσμοί λαθροκατσαπλιάδων (πάσης φυλής κατ' επέκτασιν...) υποτελών τότε και τώρα έχουν το ηθικό άλλοθι να κάνουν ότι θέλουν στην Ελλάδα των ανώμαλων αριστερίζοντων. Εξ αυτών σαφέστατα οι παλαιοελλαδίτες (μεσογειακοί-αλπικοί-διναρικοί, κλπ) είτε υπο παλαιοελλαδίτων είτε ύπο αρβανιτών είτε ύπο βλάχων οπλαρχηγών αποτελούσαν και τη πλειοψηφία των επαναστατούντων όπως προκύπτει και απο τη κοινή λογική, αφού ήταν η πλειοψηφία του πληθυσμού, σε όλα τα λιγότερο ή περισσότερο αμιγώς Ελληνικού πληθυσμού μέρη που έγινε επανάσταση και ενεργώς συμμετείχαν μεγάλα τμήματα του πληθυσμού(!!!). Οι περισσότεροι αγωνιστές ήταν Παλαιοελλαδίτες, μεσογειακής κατατομής, ελληνόγλωσοι και απο πλειοψηφικά ή καθαρά Ελληνικές περιοχές, όπως ο Μακρυγιάννης, ο Νικηταράς, οι Μαυρομιχαλαίοι, η Μαυρογέννους, ο Διάκος, ο Παπαφλέσσας (και με προσωασιατικά στοιχεία), ο Δασκαλόγιαννης κοινώς η πλειοψηφία των αγωνιστών της επανάστασης, ενώ άλλες περιπτώσεις Διναρικών (όπως ο Κολοκοτρώνης) δεν ήταν πολλές φορές αρβανίτικης αλλά παλαιοελλαδίτικης και βλαχικής καταγωγής (όπως ο Καραϊσκάκης). Μόνο οι Τζαβελαίοι, ο Μπότσαρης, η Μπουμπουλίνα και (με ερωτηματικό και αν εξ ολοκλήρου) ο Ανδρούτσος απο τους κύριους και βασικούς αγωνιστές της επανάστασης ήταν αρβανίτες, και μάλιστα δεν ήταν όλοι διναρικοί (εξ ολοκλήρου ή μερικώς). Αν μη τι άλλο ο διαχειριστής οφείλει να κάνει ένα άρθρο και να αποκαστήσει τη φυλετική αλήθεια διαπαντώς συνθλίβοντας ακόμα και τα υπολείμματα αμφιβολιών των αριστεριστών και να τους το τρίψει με θράσος στα μούτρα για να θυμηθούν Έλληνες και ξένοι ότι -πάλι στους Έλληνες οφείλεται άλλη μία επανάσταση (όσων αφορά εν προκειμένω αυτή κατά της Τουρκικής απειλής)-, όταν τα υπόλοιπα έθνη της βαλκανικής σε λίγα εώς καθόλου επαναστατικά δρώμενα την εποχή εκείνη συμμετείχαν και ελάχιστα εώς καθόλου στιγμιότυπα ηρωϊσμού και επαναστατικότητος έχουν να δείξουν (πλην ασφαλώς στιγμιοτύπων μαζικής και καθολικής υποτέλειας).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όχι ότι έχω κάτι συγκεκριμένο με τους αρβανίτες , αλλά και ο γνωστός σε όλους μας νενέκος , αρβανίτης δεν ήταν;

   Διαγραφή
  2. Ναι πράγματι υπήρξε αρβανίτης.

   Διαγραφή
  3. Ο Νικηταράς ήταν διναρικός+ΚΜ. Όπως και Παπαφλέσσας και ο Διάκος, ήταν διναρικοί με μια δευτερεύουσα μεσογειακή επιρροή.
   Οι Μαυρομιχαλαίοι, είναι κατά βάση κρομανοειδείς (ορισμένες μόνον φορές με μεσογειακή επιρροή) όπως και πάρα πολλοί άλλοι Μανιάτες αγωνιστές. Οι οποίοι Μανιάτες, έχουν και μια μικρή διναρο-ΚΜ συνιστώσα.
   Οι περισσότεροι νησιώτες αγωνιστές ήταν διναρικοί.
   Γενικότερα, κατά την εθνεγερσία του 1821 το διναρικό στοιχείο μεταξύ των αγωνιστών αντιπροσωπευόταν δυσανάλογα σε σχέση με τον πραγματικό τους πληθυσμό. Αλλά αυτό εξηγείται κυρίως από τον τρόπο ζωής των διναρικών, που είναι άναρχοι, "αντι-κοινωνικοί" (εν συγκρίσει με τους μεσογειακούς κι αλπικούς) κι τότε ζουσαν παραδοσιακά σε ορεινές ή απομονωμένες περιοχές. Οι συνθήκες υποτέλειας κατά την τουρκοκρατία τους ευνόησαν υπερβολικά. Τόσο, ώστε ο άλλοτε μικρός τους πληθυσμός να αυξηθεί δραματικά σε συνδυασμό με τη διατήρηση της εθνικής τους συνείδησης.
   Στην τελική, προκύπτει η διαπίστωση πως ο διναρικός τύπος είναι λογικό να δήλωνε τόσο συχνά παρών. Διότι είναι τα πνευματικά του χαρακτηριστικά, αυτά που σκιαγραφούσαν την ζωή του κλέφτη κι του αρματολού της προ-επαναστατικής περιόδου. Κι τα δικά του προτερήματα, δηλ η σκληρότητα κι ανθεκτικότητα, που κρίνονταν απαραίτητα για την επιτυχία του εγχειρήματος. Από την άλλη, σαφώς και είναι λάθος να νομίζουμε πως μόνο οι διναρικοί πληθυσμοί επαναστάτησαν, ή πως σήκωσαν το βάρος των συγκρούσεων κατά την εθνεγερσία.

   Διαγραφή
  4. Οι Διναρικοί επολέμησαν και πλην του Κολοκοτρώνη, τα κάνανε μπάχαλο στο θέμα οργάνωσις ενός σθγχρόνυ κράτους. Ένας Ατλαντοειδής Καποδίστριας ήρθε και τον εφάγανε...

   Διαγραφή
  5. Ήταν ένα πνευματικό αριστοκρατικό πολίτευμα όχι βεβαία φυλετικό η Ελβετία είναι ένα παράδειγμα χάρη στον Καποδίστριας δουλεύει ρόλοι το σύστημα στην Ελβετία

   Διαγραφή
  6. Τον κακό σου τον καιρό που λέειαλήθειες.. Επειδή είσαι "ξύπνιος" ως φερόμενος Θεοδωριέους μάθε ότι το μοντέρνο αλβανικό κράτος το έχτισαν και το εξευρωπαίσαν κυρίως Βλάχοι. Η δε συγκεκριμένη δεν γνωρίζει καλά γιατί ομιλούσαν τα αρβανίτικα στην Πελοπόννησο οι ντόπιοι γύρω στα τέλη του 18ου αιώνα με αρχές 19ου.. Μήπως για να αποφύγουν το πλιάτσικο των Τουρκαλβανών?? Τρείς φάρες τουρκαλβανών λείαιναν την Πελοπόννησο, οι Χοτομαναίοι, οι Λαλαίοι και οι Μπαρδουνιώτες, αρχικώς εστάλησαν σαν ομάδες πολιτοφυλακής απο την οθωμανική αυτοκρατορία για καταστολές των μικροεξεγέρσεων απο τον εντόπιο πληθυσμό Ελλήνων, για παράδειγμα ένα πρόφαγμα εναντίων των Μανιατών ήταν οι Μπαρδουνιώτες βόρεια της Μάνης. Έπειτα σηκώσανε μπαιράκι και είχαν ενα είδους αυτόνομο πλιάτσικο όχι μόνο των Ελλήνων αλλά και των Οθωμανών. Οί Έλληνες λοιπόν για να αποφύγουν αυτές τις ορδές πλιάτσικων μαθαίνανε τα αρβανίτικα, επίσης κάνανε και ένα άλλο σχέδιο, οι Έλληνες έτσι άκουγαν τους Τουρκαλβανούς, μαθαίνανε που είχανε τους θυλάκους τους και τους έστηναν ενέδρες. Αυτά είναι απο τις μαρτυρίες γηραιών κατοίκων της Αργολίδας και της Τροιζηνίας π.ς ΠΕΡΡΑΙΒΌΣ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΌΤΙ ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΌ ΈΧΕΙ ΣΥΓΓΡΆΨΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΟΥ ΣΟΥΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΓΑΣ αναφέρει για κάποιον πασά που έδωσε διαταγή τους Πελοποννήσιους να αντιμετωπίζουν τους Τουρκαλβανούς λεγοντας τους "Σφαξτε των και καψτε των και πάρτετα α τους όλα. Δικά σας είναι" (θα ψάξω να δώ που ακριβώς το λέει ο Περραιβός και θα το παραθέσω) Επίσης, δεν είπε γιατί ο Αλή Φαρμάκης είχε δεσμούς αδελφικούς με τον Κολοκοτρώνη (Πρίν σηκώσουν μπαιρακι οι Λαλαίοι) Βρες να δείς γιατί.. Η μάθε για τι μεγάλη μάχη του Βελαέτη με τους Λαλαίους κοντά στη Φολόη. Όσο για τη συγκεκριμένη.. Τέτοιες τσαμπα διαλέξεις να μας λείπουν.. Ας γίνονται για τους ηλίθιους, τους αδαείς και τους αγνώμονες.

   Διαγραφή
  7. Λες βλακειες ο Περραιβος εχει κανει λαθη Διαβασε το βιβλιο της Κιμουλη ( καθηγητρια Ιστοριας στον Ιονιο πανεπιστημιο) Σουλι Σουλιωτες !Που αναφερεται στον Περραιβο και ποσες λαθος εκτιμησεις εχει κανει σε διαφορα ιστορικα γεγονοτα!Οτι εμαθαν <Αρβανιτικα για να αποφυγουν το πλιαστικο των Τουρκαλβανων εχει πολυ πλακα ο ισχυρισμος σου!Γιατι μια τετοια μεταχειριση της γλωσσας θα ητανκαθαρα επιφανειακη και ισα ισα για να αποφυγουν τον κινδυνο των Τουρκαλβανων!Αλλα αυτο ειναι ΜΠΟΥΡΔΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ γιατι οι ανθρωποι αυτοι ειχαν την γλωσσα αυτην για ολες τις " χρησεις" και με αυτη εξεφραζαν τραγουδια ηθη εθιμα κοινωνικες συμφωνιες(π.χ. προικες,περιουσιες κ.τ.λ) και οχι μονο για να ξεφευγουν!Αυτη την λογικη την ειχαν οι Κωνσταντινουπολιτες που ηξεραν τουρκικα αλλα δεν την ειχαν για τις κοινωνικες δραστηριοτητες παρα μονο για επικοινωνια με τους βαρβαρους!Επομενως λεςβλακειες και αυθαιρετα συμπερα σματα βγαλμενα απο την κοιλιά σου!Τωρα για οτι οι βλαχοι εφτιαξαν το Αλβανικο κρατος ειναι αλλη μια μπουρδα δικη σου μιας και οι βλαχοι οπου λαχει δλδ ειναι στην Ελλαδα το παιζουν Ελληνες ειναι στην Αλβανια το παιζουν Αλβανοι ειναι στην Βουλγαρια το παιζουν Βουλγαροι ειναι στην Ρουμανια που θεωρητικα ειναι η κοιτιδα τους το παιζουν Ρουμανοι δλδ οτι να ναι!Και ειναι δυνατον αυτοι να εφτιαξαν το Αλβανικο κράτος?χαχα ξερεις δεν στεκει ...δεν ειναι δυνατον οι νομαδες να εφτιαξαν κρατος γελανε και τα τσιμεντα με αυτα που λες!Οποτε μην βγαζεις αυθαιρετα συμπερασματα και μην λες οτι ναναι μονο και μονο για να βριζεις αντιεπιστημονικα τους Αρβανιτες και τους Αλβανους!Η ιστορια κρινεται βασει της λογικης και οχι του συναισθηματος!

   Διαγραφή
  8. Ξέρεις πολύ καλά ότι τα αρβανίτικα είναι οι διάλεκτος που συνδιαμορφωσαν πριν 1000 και βάλε ελληνογενείς ,Σκιπεταρογενεις ,βλαχόφωνοι και σλαβόφωνοι της σημερινής Τοσκεριας .

   Η γλώσσα δεν λέει κάτι .

   Βλέπε κοινή γλώσσα Κροατών και Σέρβων ,πολύ διαφορετικοί λαοί φυλετικά με κοινή όμως γλώσσα

   Διαγραφή
 4. Gino Bartali

  αρμενοειδής η διναρικός?

  https://quotidianvelocipede.files.wordpress.com/2012/08/bartali.jpg

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαριστώ απλώς είδα την μύτη που είναι κλασσική διναρικη σαν αυτόν εδώ.

   http://1.bp.blogspot.com/-30xTEK6tOjU/U4C54XvV-JI/AAAAAAAAAHk/huZ1Yrer0C8/s1600/Luca+Carafello+Italian+Skinhead+Forza+Nuova.jpg

   Διαγραφή
  2. Κρομανοειδής με Διναρική επίδραση, εξ'ού και η μυτερή μύτη...

   Διαγραφή
  3. http://forum.musicserbia.rs/slike/contests/mister2013/DejanDedovic.jpg

   Προς Έλλην αυτός εδώ?

   Διαγραφή
  4. Φαίνεται Διναρομεσογειακός, Dinaro-Med. Θα έλεγα Κρομανοειδής αρχικά αντί για Μεσογειακό, αλλά τα παχυά χείλη, η απουσία υπερόφριων τόξων, το μη-πενταγωνικό σαγόνι, τα μάτια που δεν είναι βαθιά τοποθετημένα αντιθέτως είναι ανοιχτά και η λεπροπροσωπία δείχνουν Μεσογειακότητα με Διναρική επίδραση, π.χ. μύτη. Βέβαια, μάλλον δεν είναι μεγάλη η Διναρική επίδραση.

   Διαγραφή
  5. Πως τα αναγνωρίζεις πρωτευουσιάνε όλα αυτά χωρίς προφίλ; Αμά δεν δεις πόσο μήκος έχει το κεφάλι, πώς θα καταλάβεις δολιχοκεφαλία η βραχυκεφαλία;

   Διαγραφή
  6. 1. Εμμέσως μέσω των άλλων χαρακτηριστικών, κυρίως του προσώπου.
   2. Βάσει μετώπου. Στενό μέτωπο προϊδεάζει δολιχοκεφαλία.

   Υ.Γ. Δεν είμαι πρωτευουσιάνος. Βολιώτης είμαι.

   Διαγραφή
 5. Αυτό με το Αλπικό ισχύει και αρκετοί Αρβανίτες έχουν γενετική σχέση με τον Ötzi συμπεριλαμβανομένου κι εμένα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Το ότι γράφει κάποιος ένα σχόλιο και το σβήνεις με ξεπερνάει!!! Ούτε έθιξα κανέναν αλλά ούτε και έβρισα κάποιον. Έχει πλάκα που λες λέτε για εμάς τους Αρβανίτες χωρίς να ρωτάτε εμάς τους ίδιους. Τα περισσότερα σχόλια είναι ότι να ναι. Ο άλλος λέει ο Παπαφλέσσας δεν ήταν Αρβανίτης. Να τον ρωτήσω το Φλέσσας τι σημαίνει; Να μην σε παιδεύω σημαίνει πολυλογάς στα αρβανίτικα. Σας αρέσει δεν σας αρέσει δώσαμε πολύ αίμα!!!! Εμείς ήμασταν μπροστά παντού!!! Και το να μας αποκαλείται Αλβανούς το βρίσκω εντελώς εμετικό!!! Παντού μπροστάριδες για την πατρίδα!!! Όλα τα άλλα να είχαμε να λέγαμε. Τώρα στο θέμα κεφαλιού. Εμείς στη νότια Εύβοια και στην Αττική τα αρβανιτοχωρια δεν έχουμε μεγάλα κεφάλια. Όταν κατέβηκα πρώτη φορά Πελοπόννησο μου έκανε μεγάλη εντύπωση που έχουν μεγάλα και στρογγυλά κεφάλια. Όπως είναι και της γυναίκας μου που είναι από Τρίπολη. Θέλω να πω με αυτό πως παίζει περισσότερο ρόλο η προσμίξεις που έχουν γίνει στο παρελθόν και τι έχει επικρατήσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνω απολυτα ολα αυτα που λενε για τους αρβανιτες εχουν κουρασει,σας σεβομαι απολυτα και μακαρι να ημουν και γω αρβανιτης
   .Εχω ψαξει αρκετα το θεμα και οσοι προσπαθουν να παρουσιασουν τους αρβανιτες ως αλβανους θα επρεπε να ντρεπονται οχι μονο εχουν ελληνικη συνειδηση και αγαπανε την χωρα πιο πολυ απο ολους αλλα ειναι και φυλετικα ελληνες . Ειναι ολα μπουρδες οι αριστεροι θαλουν να μας μειωσουν ως λαο. Ως Γιαννιωτης εχω κουραστει με ολα τα στερεοτυπα περι αλβανικης καταγωγης των ηπειρωτων,δεν εχω τιποτα με τους αλβανους αλλα αγαπαω την χωρα καταγωγης μου,και οι αρβανιτες ειναι ουσιαστικα φυλη της βοειου ηπειρου πριν ενσωματωθει στην σημερινη Αλβανια.Στο μονο που θα διαφωνισω ειναι πως ο παπαφλεσσας δεν ειναι αρβανιτης καθως φλεσσας δεν ειναι το κανονικο του επιθετο αλλα καθως εκεινη την εποχη υπηρχαν αρβανιτες στην μεσσηνια επηρεαστηκε.Παρολαυτα αρκετοι απο τους σπουδαιους ΕΛΛΗΝΕΣ του 1821 ειναι αρβανιτες ελληνικης καταγωγης .Ειναι οι πιο Ελληνες .Σταματηστε να μειωνετε τον λαο μας και την ιστορια του

   Διαγραφή
  2. Μπράβο . Συμφωνώ απόλυτα .

   Διαγραφή
  3. Οι Αρβανίτες ΔΕΝ είναι ούτε Σκιπεταρ ούτε Αλβανοί .
   Ούτε στη συνείδηση ούτε τη καταγωγή .
   Αντίθετα ένα μερος των Αλβανών ( μεγάλο μέρος των Τοσκηδων ) είναι Αρβανίτικης δηλαδή ελληνικής καταγωγής

   Διαγραφή
  4. Στην Κορινθία που είναι Αρβανίτικος νομός είναι Αλπικοί, δεν είναι Διναρικοί.

   Διαγραφή

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των αναγνωστών τους.