Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015

Κεφαλικός δείκτης και χρώμα μαλλιών στην Ισπανία

Μια ενδιαφέρουσα ανθρωπολογική μελέτη για τους Ισπανούς παρουσιάστηκε σε έντυπο της Ακαδημίας Επιστημών της Γαλλίας, σε άρθρο με τίτλο "Étude anthropométrique de 127 Espagnols". Οι συγγραφείς Mac-Auliffe και Marie πραγματοποίησαν μετρήσεις και παρατηρήσεις περί χρωματισμού σε 127 Ισπανούς από διάφορες επαρχίες της χώρας.

Ο μέσος κεφαλικός δείκτηε βρέθηκε 78,39 όντας πολύ κοντά σε αυτόν που δίνει ο Deniker, 78,2. Η μελέτη αυτή επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά την έντονη δολιχοκεφαλία των Ισπανών. Η κατανομή του κεφαλικού δείκτη...
δίνεται στον παρακάτω πίνακα.
Να έχουμε κατά νου ότι χρησιμοποιείται η ταξινόμηση ...-75-80-85-... για τα όρια των διαφόρων κατηγοριών, δηλαδή κατά Topinard. Συνεπώς, στην δική μας κατηγοριοποίηση κατά Deniker, οι πρώτες δύο κατηγορίες είναι δολιχοκέφαλες, ενώ οι βραχυκέφαλοι του πίνακα είναι για εμάς ένα μέρος μεσοκέφαλοι και ένας μέρος βαχυκέφαλοι.Ο πίνακας παραθέτει και μια σύγκριση με την Γαλλία. Στη Γαλλία, οι δολιχοκέφαλοι είναι περίπου το 1/4 του πληθυσμού, ενώ οι βραχυκέφαλοι κυριαρχούν. Από την άλλη, στην Ισπανία οι δολιχοκέφαλοι είναι περίπου το 70% του πληθυσμού και αντιστοιχούν σε Κρομανοειδείς μορφές και σπανιότερα Μεσογειακές ή Σαχάριες. Η σημασία του πίνακα έγκειται στο γεγονός ότι δείχνει ένα σεβαστό ποσοστό μεσο-βραχυκέφαλων, κάτι που οφείλεται είτε σε Κρομανοειδείς με τάση μεσοκεφαλίας, είτε σε Αλπικούς, οι οποίοι τελευταίοι στην Ισπανία πιθανόν πλησιάζουν το διψήφιο ποσοστό.

Στην συνέχεια δίνεται ένας αναλυτικός πίνακας με τον χρωματισμό των μαλλιών σε Ισπανούς και Γάλλους, από τον οποίο ομαδοποιημένα προκύπτουν τα εξής στοιχεία.
Ισπανοί:
Ξανθά 6,54%  Καστανά-Μαύρα 88,56%  Κόκκινα 4,90% (καστανοκόκκινα 3,28%)
Γάλλοι:
Ξανθά 11,25%  Καστανά-Μαύρα 84,71%  Κόκκινα 4,04% (καστανοκόκκινα 2,25%)

Τα στοιχεία για το χρώμα των ματιών δείχνουν ότι τα ανοιχτά μάτια είναι στο 7,87%, τα ενδιάμεσα στο 41,73% και τα σκούρα στο 50,37%. Τα αντίστοιχα νούμερα στην Γαλλία είναι ανοιχτά 18,58%, ενδιάμεσα 42,52% και σκούρα 38,87%. Προκύπτει αναπόφευκτα ότι στην Ισπανία υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού που έχει καστανά μαλλιά και ανοιχτά ή ενδιάμεσα μάτια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των αναγνωστών τους.