Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015

Ποιός είναι ο βασικός παράγοντας επηρέαζει την εξελικτική πορεία του ανθρώπου;

Η εξελικτική πορεία του ανθρώπου φαντάζει άλυτο μυστήριο. Γιατί οι υπάρχουσες φυλές έχουν τα γνωρίσματα που βλέπουμε και όχι άλλα; Γιατί οι περισσότεροι μογγόλοι είναι μεσόρρινοι; Γιατί οι Αβορίγινες είναι δολιχοκέφαλοι; Τελικά μπορούμε να βγάλουμε μια άκρη για το ποιος είναι ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει την εξελικτική πορεία του ανθρώπου;

Πολλοί μελετητές προσπάθησαν να εξηγήσουν τα γνωρίσματα του ανθρώπου βάσει κλιματικών συνθηκών. Το σχήμα των ματιών είναι έτσι λόγω του τάδε κλιματικού παράγοντα, το σχήμα της μύτης είναι έτσι λόγω ενός άλλου κλιματικού παράγοντα, κτλ. Το κλίμα είναι πάντοτε η εύκολη "λύση". Ένας παγετώνας άλλαξε τα τάδε γνωρίσματα, μια ξηρασία έφερε τα άλλα και η παραφιλολογία γεμίζει τόμους βιβλίων και δημοσιεύσεων. Όμως οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τα βασικά.

Και όταν εννοούμε τα βασικά, μιλάμε για τον Κάρολο Δαρβίνο και το μνημειώδες έργο του Η Καταγωγή των Ειδών. Στο βιβλίο του ο Δαρβίνος θεωρεί ότι τον κύριο ρόλο στην σχηματοποίηση και την εξέλιξη των ειδών έχει η αλληλεπίδραση μεταξύ των όντων και όχι το κλίμα. Θα εξετάσουμε την διαδικασία διαφοροποίησης μεταξύ των φυλών ενός είδους, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει στην περίπτωση του ανθρώπινου είδους.

Το επιχείρημα του Δαρβίνου ενάντια στο κλίμα είναι...
ότι η γη έχει περάσει σφοδρές κλιματικές μεταβολές κατά την διάρκεια των τελευταίων εκατοντάδων χιλιάδων χρόνων και όμως τα έμβια όντα του πλανήτη έχουν επιβιώσει αδιάλειπτα μέχρι σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι τα είδη του πλανήτη είναι προσαρμοσμένα σε μεγάλο εύρος κλιματικών συνθηκών, έχοντας αποκτήσει κάποιους είδους αναισθησία απέναντι στα κλιματικά φαινόμενα, τουλάχιστον σε βαθμό ώστε να μπορούν να επιβιώσουν. Αντιθέτως, ο Δαρβίνος θεωρεί ότι ο σημαντικότερος παράγοντας που οδηγεί την εξέλιξη των ειδών είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ των όντων, είτε αυτά ανήκουν στο ίδιος είδος, είτε σε διαφορετικά. Αν μια ράτσα μαύρων πτηνών έλθει στην περιοχή και ανταγωνιστεί για την ίδια τροφή με μια ντόπια καφέ του ίδιου είδους που έχει μικρότερες ικανότητες, είναι λογικό το ντόπιο είδος να εξαφανιστεί ή να τροποποιηθεί σημαντικά μέσω της φυσικής επιλογής για να επιβιώσει. Αν εξαφανιστεί, τότε ο μελλοντικός παρατηρητής θα βλέπει μόνο μαύρα πτηνά και ούτε θα του περνάει από το μυαλό ότι υπήρξε κάποτε μια καφέ ράτσα του ίδιου είδους.


Η επικράτηση μιας φυλής έναντι άλλης, μπορεί να οφείλεται στην αλληλεπίδραση με όντα διαφορετικού είδους. Στο ίδιο παράδειγμα με πριν, αν εμφανιστεί ένα ξένο μεγαλύτερο είδος πτηνού που επιβάλλεται και αφήνει μόνο συγκεκριμένο είδος διατροφής διαθέσιμο, τότε από τις δύο ράτσες πτηνών, θα επιβίωσει αυτή που θα είναι πιο ικανή να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα. Το ποια ράτσα θα είναι πιο ικανή να αντιμετωπίσει καλύτερα τη νέα κατάσταση, είναι κάτι που ίσως να εξαρτηθεί από τυχαίους παράγοντες.

Πάμε να δουμε τι συμβαίνει στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έχει καταφέρει να εκμηδενίσει την επίδραση των υπολοίπων ζώων πάνω του. Ωστόσο, παραμένει η επίδραση των άλλων ανθρώπων πάνω του. Το ποια φυλή θα επιβιώσει ώστε να επιβάλλει τα γνωρίσματά της στο είδος έχει να κάνει με την δυνατότητά της να επιβιώνει έναντι των άλλων φυλών, σε ένα περιβάλλον διαρκούς αλληλεπίδρασης.

Ας λάβουμε το παράδειγμα της Ευρώπης. Αρχικά, ο Ευρωπαϊκός χώρος αποτελούνταν από δολιχοκέφαλους. Αν οι βραχυκέφαλοι Αλπικοί που αυξάνονται σταδιακά με το πέρασμα των χιλιετιών εξαλείψουν τους δολιχοκέφαλους, τότε ο μελλοντικός παρατηρητής θα διαπιστώσει ότι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι είναι ενδομορφικοί με πλατιά μύτη και κοντό πρόσωπο και θα προσπαθεί να αποδώσει το φαινόμενο στο "κλίμα της Ευρώπης", στην "υγρασία", κτλ, κτλ. Ενώ η αλήθεια θα είναι ότι ο Αλπικός αναπαράγεται με μεγαλύτερους ρυθμούς από τους υπόλοιπους τύπους, υποτασσόμενους στους εκάστοτε κρατούντες και προσπαθώντας να περάσει απαρατήρητος. Δηλαδή, η τυχόν επικράτησή του θα οφείλεται στην συμπεριφορά του ως προς τις άλλες φυλές και όχι στο κλίμα.

Παρόμοια πράγματα συμβαίνουν και με το ζήτημα της σιωνιστικά οργανωμένου εποικισμού της Ευρώπης από Αφρο-ασιατικές φυλές. Ο εκτοπισμός των γηγενών δεν προκύπτει από "κλιματικούς" λόγους, αλλά από πολιτικούς λόγους, δηλαδή από την αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρωπίνων όντων.

Το ότι οι ιθαγενείς σχεδόν δεν υπάρχουν στην βόρεια Αμερική και στην Αυστραλία δεν οφείλεται σε "περιβαλλοντικούς" παράγοντες, αλλά στην βίαιη εξολόθρευσή τους από άλλες φυλές. Πάλι βλέπουμε την αλληλεπίδραση μεταξύ των όντων του ίδιου είδους.

Συμπεραίνουμε ότι η εξελικτική πορεία του ανθρώπου επηρεάζεται από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων φυλών. Το ζήτημα είναι αρκετά περίπλοκο. Εποικισμοί, εξολοθρεύσεις, διαφορετικοί ρυθμοί αναπαραγωγής, σε συνδυασμό με ποικίλους κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες, επηρεάζουν την εξελικτική πορεία του ανθρώπου. Το ποια σωματικά γνωρίσματα θα επικρατήσουν, θα εξαρτηθεί από τα ψυχικά γνωρίσματα του τύπου που θα επικρατήσει. Το ζήτημα της εσωτερικής γονιδιακής σύνδεσης μεταξύ σωματικών και ψυχικών γνωρισμάτων παραμένει ανοιχτό, αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αυτό που οδηγεί την ανθρώπινη εξέλιξη είναι η αλληλεπίδραση των διαφόρων φυλών βάσει των ψυχικών γνωρισμάτων τους, επιβάλλοντας ταυτόχρονα τα σωματικά τους γνωρίσματα και όχι το ανάποδο, ότι τα σωματικά γνωρίσματα είναι αυτά που δίνουν πλεονέκτημα επικράτησης έναντι των άλλων. Η συμπεριφορά οδηγεί την εξέλιξη στον άνθρωπο, όχι τα σωματικά γνωρίσματα.

36 σχόλια:

 1. Πρέπει νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι ἡ φυσικὴ ἐπιλογὴ ἐξηγεῖ μὲν γιατὶ θὰ ἔχῃ π.χ. γεμίσῃ ἡ Εὐρὠπη μὲ πλατύρρινους, ἐνδομορφικοὺς Ἀλπικούς, ἀλλὰ δὲν ἀρκεῖ ἀπὸ μόνη της γιὰ νὰ ἐξηγήσῃ τὸ γιατὶ οἱ Ἀλπικοὶ εἶναι ἐξ ἀρχῆς πλατύρρινοι καὶ ἐνδομορφικοί ἢ πὼς παρήχθη ἡ Λευκὴ φυλὴ ἀπὸ τοὺς Νέγρους. Σὲ αὐτὲς τὶς ἐξελικτικὲς διαφοροποιήσεις συνεπιδροῦν ἡ γενετικὴ παρέκκλισι καὶ οἱ μεταλλάξεις (οἱ τελευταῖες εἶναι ὑπεύθυνες γιὰ τὰ πιό "ἀπότομα" ἐξελικτικὰ ἄλματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έχει προταθεί και άλλη θεωρία πέρα της Out of Africa,μια από τις οποίες μιλάει για μετανάστευση προς την Αφρική από την Ασία.Θεωρία η οποία δεν ακούγεται και τόσο far fetched δεδομένου ότι ο Sapiens δεν είναι ο πρώτος Homo που μετανάστευσε πέρα της Αφρικής.Ενδιαφέρουσα θα ήταν και η θεωρία κατά πόσο η κουλτούρα ,ναι ο ίδιος ο τρόπος του νοείν,επηρεάζει την διαμόρφωση ανθρωπολογικών τύπων(π.χ η παρούσα νεοελληνική ''κουλτούρα'' ευνοεί την ανάπτυξη μεταμοντέρνων αριστερόστροφων Στελαροειδών(zorba the greek) και Κατινοτσουράπων) και κατά συνέπεια την διαμόρφωση των κοινωνιών.Η αυτοκτονική ''επιλογή'' της Ευρώπης να εισάγει εκατομμύρια οριεντάλια μπορεί να σημάνει την ταφόπλακά της και θα χρειαστεί πολύ ταλέντο για να την ''βγάλουν'' οι γηγενείς καθαρή.Πρέπει πρώτα να πεθάνει η άθλια ιδεολογία του χριστιανισμού αν θέλουμε να επιβιώσουμε.Έξω τα πιθήκια από την Ευρώπη.Roma Victor.

   Διαγραφή
  2. Η θεωρία αφορά ότι ο Sapiens μπορεί και να εξελίχθηκε εκτός Αφρικής.

   Διαγραφή
  3. Το τραγικό είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ευρωπαίων είναι ενάντια σε αυτή την εισβολή κάτι που δεν χαροποιεί τις κυβερνήσεις τους παρόλες τις άοκνες προσπάθειες των άθλιων ΜΜΕ.Όπότε ένας άλλος μύθος της from the people,by the people και for the people δημοκρατικής διακυβέρνησης των λαών συνετρίβη παταγωδώς.Boycott στα τσοντοκάναλα.

   Διαγραφή
  4. Επειδη με εχει απασχολησει το θεμα της ανατομιας,το συμπερασμα μου ειναι πως ο ενδομορφισμος ειναι σχετικα προσφατο επικτητο χαρακτηριστικο ενω ο ενδομορφικος πληθυσμος της ευρωπης καταγεται απο καποιους αλλοτε εκτομορφικους-μεσομορφικους κρομανοειδεις χαμηλου αναστηματος οι οποιοι στην πορεια λογω αλλαγων στην διατροφη και στον γενικοτερο τροπο ζωης(γεωργια/κτηνοτροφια),κλιματος,και του φαινομενου reduced CM μετατατραπηκαν σε ενδομορφικους.Στην πραγματικοτητα ενδομορφικοι σαν τους γνωστους κωμικους πχ Κοντοπιδη και Σταροβα εχουνε λιγοτερη οστικη μαζα απ΄οτι ας πουμε ενας εκτομορφικος σαν τον Περικλη Ιακωβακη,οποτε η αποψη οτι οι παχυσαρκοι συνηθως ειναι βαρυκοκκαλοι ειναι λαθος ενω αυτη η ελλειψη(οστικης) μαζας αναπληρωνεται ευκολα με τον ογκο(μυικο και λιπωδες)των ενδομορφικων αφου οπως ειναι λογικο οσο πιο μικρος ο σκελετος τοσο ευκολοτερα διογκωνεται(τουλαχιστον οπτικα) ενω αυτος ο συνδιασμος ειναι που τους δινει την στρογγυλοτητα του σωματος αφου δεν διακρινεται ο σκελετος οπως στους εκτομορφικους και τους μεσομορφικους ,τυπικο χαρακτηριστικο των ενδομορφικων επισης ειναι τα δυσαναλογα ακρα τους ως προς το συνολικο τους υψος(κατι που δεν θα ισχυε για τους προαναφερθεντες κρομανοειδεις αφου οντας κοντυτεροι,θα'ταν και συμμετρικοι)επειτα διαθετουνε στενους ωμους και φαρδιους γοφους γεγονος που κανει καποιον ν'αναρωτιεται πως γινεται καποιος με υψος 1,80 να εχει τα κοντα ποδια και χερια ενος neanderthal,πολυ πιθανον η αυξηση του υψους σ'αυτους τους αλλοτε κοντους κρομανοειδεις να οφειλεται στην αυξηση οστικης μαζας στην περιοχη των γοφων και του μηριαιου οστου,ενω συμφωνα με γραπτα ανατομιας η γενικοτερη αυξηση υψους τις τελευταιες δεκαετιες οφειλεται στη δευτερη περιοχη χωρις απαραιτητα να αυξανονται τα υπολοιπα ακρα σε σχεση με τους σωματοτυπους των προηγουμενων γενεων οποτε καπως ετσι εμφανιστηκαν οι ενδομορφικοι.
   (Ισως παλι το χαμηλο αναστημα αυτων των πρωιμων κρομανοειδων και η προδιαθεση τους για αποθηκευση λιπους να οφειλεται στους neanderthals;; )
   http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2596807/Did-Neanderthals-make-FAT-Ancient-genes-human-DNA-linked-fat-build-Europeans.html
   http://i.imgur.com/W4eb1sZ.png
   Cold adaptation is of three types: adaptation to extreme cold, moderate cold, and night cold. Extreme cold favours short, round persons with short arms and legs, flat faces with fat pads over the sinuses, narrow noses, and a heavier-than-average layer of body fat. These adaptations provide minimum surface area in relation to body mass for minimum heat loss, minimum heat loss in the extremities (which allows manual dexterity during exposure to cold and guards against frostbite), and protection of the lungs and base of the brain against cold air in the nasal passages. Moderate cold favours the tall, stockily built individual with moderate body fat and a narrow nose, for similar reasons. Night cold—often part of a desert environment, where inhabitants must be able to withstand hot, dry daytime conditions as well as cold at night—favours increased metabolic activity to warm the body during sleep.
   http://humanorigins.si.edu/human-characteristics/bodies
   Short legs
   The lower leg bones in this Neanderthal skeleton are short compared to the upper leg bones, a feature that reduced heat loss.Compare them with those of the Homo erectus skeleton at left.


   Διαγραφή
  5. Είμαι ο σχολιαστής που ξεκίνησε το πολύ δημοφιλές trend των Νεάντερνταλ εδώ, και θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό που λες, οι αλπικοί είναι reduced cromagnoids, ίδιοι υπάνθρωποι σε πιο "σοφτ" εξωτερική έκδοση. Και καμία σχέση με προγονικούς τύπους κανενός άλλου Ευρωπαϊκού. Οι Νεάντερνταλ ενδέχεται και να ήταν ψηλοί με την ακριβή ανατομία που περιγράφεται στο άρθρο και με αρκετά παχύ δέρμα απο το λίπος (μεσομορφική προς ενδομορφική ανατομία) καθώς και πολύ ευρύ στέρνο και φαρδιά λεκάνη που εμφανίζεται σε αρκετά υψηλότερη θέση σε σχέση με τη περίπτωση της λεκάνης στους Κρομανοειδείς niggerάδες καθαρά σαχάριας πιθηκοειδούς euro-jigaboo ανατομίας, ιδανικά κατασκευασμένο ώστε να επιτρέπει να ανεβαίνουν απαρασάλευτοι αυτοί οι γαλανομάτηδες υπεράνθρωποι τα μεγάλα και έντονα επικλινή υψόμετρα των Ευρωπαϊκών όρεων ενώ η καταξανθή μακρυά τους χαίτη ανεμίζει αγέρωχα ύπο τους παγερούς ανέμους των, καθώς αφήνουν ύπο τους ρυθμούς της υπόκρουσης αρχαίων εκτελέσεων του One Rode to Asa Bay ορδές ψόφιων Κρομανοειδών αραπάδων να σαπίσουν απο το κρύο και την ακατάλληλη για ανάβαση υψομέτρων σκυλαραπάδικη σωματοδομή τους στο αλύπητο πέρασμα τους. Επίσης γι' αυτό πολλά άτομα δεν μπορούν να σκύψουν και να αγγίξουν τις μύτες των ποδιών τους με τεντωμένο χέρι χωρίς να λυγίσουν τα γόνατα, πρόκειται για modern-day living neanderthal remnants. Trust me, κάτι ξέρω και γω.

   Διαγραφή
  6. Ναι, αλλά ξέχασες να μας πεις και για το πως οι νεάντερταλ "ευθύνονται" για τους καθυστερημένους και τους αυτιστικούς λευκούς.

   Διαγραφή
  7. Take a joke fool. Ο υψηλής λειτουργικότητος αυτισμός είναι ηλίθια (για σάπιενς-σάπιους εγκέφαλους αλπικών-κρομανοειδών) κατηγοριοποίηση για άτομα με έλλειψη κοινωνικής εμπειρίας (διάβαζε : υποκρισίας) και υπεραυξημένη ευφυίας (και πνευματικό και ψυχικό επίπεδο) - ακριβώς ότι πρέπει για παγερά κλίματα για κλειστές απομονωμένες κοινωνίες με μέλη δίχως πολλές κοινωνικές συναστροφές. Αυτός είναι ο ψυχισμός του Ευρωπαίου, κοινωνικοί και υπερ-κοινωνικοί (υποκριτές) είναι οι αραπάδες και οι σημίτες. Κοινωνική "καθυστέρηση" δεν συνεπάγεται και διανοητική και πνευματική, τουναντίον, αυτό υποδηλώνει το κόμπλεξ των σάπιενς ή σαπιενσότροπων πλέον μαζών (μετα-σημιτικού υπερκοινωνικού καθυστερημένου [α]πολιτισμού) ενάντια ατόμων πνευματικά αυταρκών και ισχυρών. Και βέβαια είναι απόλυτα γενετικό αυτό και έχει να κάνει με άτομα με πιο ενεργά τα μη-σάπιενς (γηγενή λευκά Ευρωπαϊκά) γονίδια "πάντα όλως τυχαίως" κάτασπρα και με στερεοτυπική λευκή κατατομή προσώπου. Καθυστερημένος είναι ο σάπιενς εγκέφαλος σου που αναπτύχθηκε-επιβιώνει σε σαχάρια και υποσαχάρια κλίματα (ενώ όταν βγαίνεις έγω "πουντιάζεις" σα καλός αράπης που είσαι) και δε το ξέρεις. Δεν υπάρχουν Νεάντερνταλ, λανθασμένα πολλά είδη κατηγοριοποιούνται ως σάπιενς ενώ δεν είναι, και ενώ οι πιο αρχαϊκές μορφές των γηγενών Ευρωπαϊκών ειδών ως "Νεάντερνταλ". Ο λευκός Ευρωπαίος ήταν και θα είναι Νεάντερνταλ, το θέλει ο Κρο-Μανοειδής αράπικος εγκέφαλος σου ή οχι, και ο Κρο-μανιόν παρουσιάζει σαχάρια κατατομή προσώπου (και σαχάρια υπερδολιχοκεφαλία) - ανατομικά/ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά καμία σχέση με το μέσο όρο της λευκής φυλής (ακόμα και για τα είδη κρο-μανιόν που ξεχωρίζουν και σήμερα ακόμα με γυμνό οφθαλμό), και πόσο μάλλον Νορδική-Μεσογειακή, την αντιδιαμετρικά αντίθετη του "Νεάντερνταλ" (: Ευρωπαίου) ακριβώς την κατάλληλη για επιβίωση σε κρύο κλίμα και μεγάλο υψόμετρο.

   Διαγραφή
  8. *κατηγοριοποιούνται ως "Νεάντερνταλ"

   Διαγραφή
  9. Oh yeah! Πες μας κι άλλες μπούρδες, κάνουν για σενάριο φαντασιοπληξίας.

   Διαγραφή
  10. Δεν υπάρχει φαντασιοπληξία, εσύ έθεσες τίτλους για αυτό που δε καταλαβαίνεις λόγω χαμηλής νοημοσύνης απλά και μόνο. Αυτά είναι τα ψυχικά και σωματικά χαρακτηριστικά της λευκής φυλής και δεν είναι "Κρο-Μανιόν-Σάπιενς" σε κανένα βαθμό ακόμα και σήμερα. Άτομα "κοινωνικά" (= εξ ορισμού και εκ ταυτότητος διαμετρικά επαυξημένης πνευματικής/εσωτερικής καθυστέρησης) απο πλευράς ψυχισμού και απο πλευράς σωματικής ανατομίας μεσομορφικά με υπερβολική δολιχοκεφαλία [ή και βραχυκεφαλία αν είναι reduced] (αλλά και φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών που αποκλείνουν απο του λευκού ανθρώπου όπως η πλειοψηφία των νεοψευδελλήνων) είναι ημι-σαχάριας καταγωγής by default. Αν μπορείς να αρθρώσεις λόγο και να απαντήσεις επί αυτού κάν' το απλά. Όλα τα υπόλοιπα δείχνουν έλλειψη στοιχειώδους νοημοσύνης και... φαντασίας και απλώς επιβεβαιώνεις τα όσα λέω

   Διαγραφή
  11. Ειμαι ο 4.59,δεν εχω να προσθεσω κατι αλλο επι του θεματος,απολαμβανω ομως την συζητηση σας χωρις να ταυτιζομαι απαραιτητα με τις αποψεις που διατυπωνονται, υποθετω πως ολοι μας εχουμε ξοδεψει αρκετες ωρες αναζητωντας την αληθεια και ο καθενας εχει την δικια του θεωρια , μ'αρεσει λοιπον να διαβαζω θεωριες που ειναι outside of the box(μιας και πιασαμε το αγγλικο)οποτε συνεχιστε να σκορπατε τροφη για σκεψη.

   Διαγραφή
  12. Τι λόγο να αρθρώσει κανείς, μπροστά σε αυτές τις τρομερές αποκαλύψεις! Εσύ, αποστομώνεις ακόμα και τον πιο διαβασμένο με τις αρλούμπες τις οποίες παρουσιάζεις ως δεδομένες.
   Αφού λοιπόν, ο νεάντερταλ είναι όπως τα λες μπορείς να εξηγήσεις πως είναι δυνατόν οι περισσότερες γενετικές έρευνες που έχουν γίνει για να διαπιστωθεί το μέγεθος της διασταύρωσης σάπιενς-νεάντερταλ να δείχνουν άτομα τα οποία ΔΕΝ είναι πρόγονοι των σημερινών Ευρωπαίων αλλά Ασιατών, που είναι φορείς χαρακτηριστικών απλοομάδων;
   Ακόμα και η θεωρία που έχει να κάνει με τη διασταύρωση σάπιενς-νεάντερταλ στηρίζεται αποκλειστικά σχετικά νέα ευρήματα και δεν έχουν επαρκώς "ιχνηλατηθεί" ούτε τα πνευματικά, ούτε τα σωματικά/ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά των ατόμων που προήλθαν από αυτή τη μίξη πέραν πολύ συγκεκριμένων ατόμων (τα οποία όπως έγραψα δεν θεωρούνται πρόγονοι λευκού ανθρώπου παρότι έζησαν σε ορεινές περιοχές της Ρουμανίας). Από τα λίγα που γνωρίζει η επιστήμη, εντοπίζει την την εστία της μίξης αυτή κάπου στη Μέση Ανατολή, ενώ οι παλιότεροι ανθρωπολόγοι όπως ο CS Coon αναφέρονται σε κάποια συνεισφορά (που όμως δεν γνωρίζουν τη προέλευση) στους πρωτόγονους πληθυσμούς του Upper Paleolithic οι οποίοι κάθε άλλο παρά με Μ.Ανατολή είχαν να κάνουν. Κι ενώ λοιπόν, δεν έχει βρεθεί κάτι που να συνδέει αυτές τις δυο παρατηρήσεις, εμφανίζονται διάφοροι που κάνουν λόγο αναπόδεικτα για συνεισφορά των νεάντερταλ στους Ευρωπαίους (απόγονους πληθυσμών της UP).
   Εσύ βέβαια, κάνεις και καμιά κατοσταριά βήματα παραπάνω! Όχι μόνο λες πως ξέρεις επακριβώς τον φαινότυπο των απογόνων της συνεισφοράς των νεάντερταλ, έχεις διαπιστώσει ακόμα και τις έμφυτες ικανότητές τους και έχεις σκιαγραφήσει ακόμα και τον ψυχικό τους κόσμο. Και σαν να μην έφθανε αυτό, διαπιστώνεις ακόμα και συσχετισμούς μεταξύ των φαινομένων απομόνωσης και υπερ-κοινωνικότητας στη σύγχρονη κοινωνία καθώς και ξέρεις (αμ πως...) ότι ο αυτισμός οφείλει την προέλευσή του σε αυτή τη μίξη. Αλλά, προσοχή! Όχι ο αυτισμός των ατόμων που πάσχουν από νοητικές ασθένειες, αλλά ο "υπερ-λειτουργικός" αυτισμός. Μόνο αυτόν θα μπορούσαν να φέρουν οι υπεράνθρωποι νεάντερταλ, έτσι δεν είναι;
   Μα τι ρωτάω, δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά! Δεν χρειαζόμαστε αποδείξεις και έρευνα, το λέει ο μέγας νεαντερτάλειος σχολιαστής σε μπλογκ ανθρωπολογίας! Βουλώστε το υπο-σαχάριοι σάπιενς, γιατί τώρα που η Ευρώπη θα ξαναγίνει νεαντερτάλεια θα βάλει τα μαμούθ του να σας φάνε! Το λέει η προφητεία που διατυπώθηκε στα παραπάνω σχόλια. Διότι οι νεάντερταλ πλέον άλλαξαν τρόπους, δεν χρειάζεται να ζωγραφίζουν πια σε τοίχους σπηλαίων, τώρα που έμαθαν να γράφουν στο διαδίκτυο.

   Διαγραφή
  13. Επικεντρώθηκες σε κάποια κατ' ευφημισμόν σχόλια μου με γερή δόση υπερβολής για να αποδείξεις ότι το κεντρικό νόημα είναι λάθος. Ορίστε και η απόλυτη απόδειξη, τα κάτωθι άτομα (με σύνδρομο Aspergers - υψηλής λειτουργικότητος αυτισμού) είναι ένα άμεσο δείγμα απο τις πρώτες αναζητήσεις στο youtube. Είναι ξεκάθαρο απο τις περιγραφές τους (έχω τα δει τα περισσότερα βίντεο κατά καιρούς), και επειδή ομοίως φέρω το ίδιο "σύνδρομο" κατά τη κοινωνία ότι δεν υπερβάλουν για τη κατάσταση τους καθόλου. Ακόμα και το βλέμμα και η κορμοστασιά που φέρουν τα άτομα αυτά είναι πανομοιότυπο μεταξύ τους (ασχέτως) και υποδηλώνει διαφορετική νευρολογική και ψυχική κατάσταση σε σχέση με τον ευρύ πληθυσμό. Είναι όπως θα παρατηρήσεις όλα άτομα υπο-κοινωνικά ή α-κοινωνικά με πολύ εξελιγμένο διανοητικό (και πνευματικό και ψυχικό επίπεδο λέω εγώ), και κατά την γνώμη μου επειδή είναι εσωστραφή αναγκάζονται να επιβιώσουν σε εξωστραφή (υλιστικό-επιφανειακό-ανώμαλο-άρρωστο) πολιτισμό με αποτέλεσμα την αδυναμία προσαρμογής στις διάφορες "απαιτήσεις"... ατόμων κατά μέσο όρο πασιφανώς χαμηλότερου διανοητικού και πνευματικού επιπέδου, καθ' ότι είναι γνωστό ότι είναι πολύ συχνά τα ταλέντα τους στην τέχνη, στα γράμματα, στις επιστήμες,και ακόμα και στον αθλητισμό. Αυτά τα ξέρει η συμβατική "επιστήμη" της ψυχολογίας κλπ και το μόνο που έχει να καταλογίσει (αναγνωρίζοντας τη κατά μέσο όρο πολύ υψηλότερη νοημοσύνη, άνω του 130-150 τουλάχιστον) είναι ότι είναι "ακοινωνικά" και ως εκ τούτου... δεν μπορεί να είναι "έξυπνα" και "ικανά" υπονοεί.

   Αυτές είναι υπαρκτές περιγραφές που αποδεικνύονται με μια απλή αναζήτηση την οποία μάλλον αδυνατείς να κάνεις έστω και ως δοκιμή.

   Όλα εμφανίζουν πολύ καθαρά Ευρωπαϊκά αρμονικά γνωρίσματα και διόλου εξωτερικές (και εσωτερικές λέω εγώ) δυσμορφίες που απέχουν αντιδιαμετρικά απο των σημερινών Κρομανοειδών ενώ δεν κατατάσσονται απαραίτητα και μόνο σε μεσογειακούς ή νορδικούς. Οι γυναίκες είναι απείρως πιο σεξουαλικά ελκυστικές με έντονα τα Ευρωπαϊκά γνωρίσματα, όπως και ταλαντούχες και πιο τίμιες, το πρόβλημα όλων προέρχεται απο τη -κοινωνία-. Τα πράγματα μιλούν απο μόνα τους.

   https://www.youtube.com/watch?v=MDwXqGjohGg
   https://www.youtube.com/watch?v=OR36jrx_L44
   https://www.youtube.com/watch?v=At4Vmo13vJE
   https://www.youtube.com/watch?v=g3UZHkJriWM
   https://www.youtube.com/watch?v=2-Z4iqrezAU
   https://www.youtube.com/watch?v=o1LsQlFbRYc
   https://www.youtube.com/watch?v=6mMLSFVuZQE

   (Είναι πολύ πιο συχνό στους άντρες απ' ότι στις γυναίκες παραταύτα όπως πάντα οι γυναίκες συνηθίζουν να εκφράζονται πιο εύκολα γι' αυτό βλέπεις και περισσότερο βίντεο με γυναίκες στο youtube.)

   Η μορφολογία του προσώπου τους ταιριάζει απόλυτα στα κρανία που βρέθηκαν στη περιοχή Amud, κατηγοριοπιούνται ως Νεάντερνταλ (όπως πολλά κρανία λανθασμένα ούτως ή άλλως κατηγοριοποιούνται ως "σάπιενς", πράγμα που είναι λάθος ως όρος καθώς αναφέρεται σε λευκούς πληθυσμούς αναμεμειγμένους με σαχάριους και εξερχόμενους απο την Αφρική) και εμφανίζουν μοντέρνα χαρακτηριστικά με ψηλό κούτελο κλπ.

   https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTxgpnidEhMattx8Psgj1dzu84wu9e1U12lI49EzuURWAiUOmu42g (Κρανίο νεάντερνταλ περιοχής Αμαντ, Ισραήλ)

   https://afarensis99.files.wordpress.com/2006/03/skhul_5_big.jpg
   (Χαρακτηριστικό, ανάμεσα σε αρχαϊκό και πιο προοδευτικό τύπο κρανίο Νεάντερνταλ που βρέθηκε στη περιοχή Τζαμπέλ Καφζέχ στο Ισραήλ).

   Διαγραφή
  14. Με άλλα λόγια ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΕΙ ΩΣ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ότι όλα τα αρχαία ευρήματα που ξέρεις ως σάπιενς ήταν ντε και καλά "κρο-μανιόν" ενώ πασιφανέστατα πολλά δεν είναι, επίσης παίζει ρόλο και το dna απο τη μητρική γραμμή, που δεν ιχνηλατείται τόσο εύκολα καθώς οι άρρενες σάπιενς (που αποτελούν τον κύριο κορμό πατεράδων πολλών εκ των σημερινών Ευρωπαίων) στην Ευρώπη αναμείχθησαν σε πολλές περιπτώσεις με θήλειες Νεάντερνταλ. Τα είδη που θεωρούν ως "Νεάντερνταλ" για να κατηγοριοποιηθούν γενετικά ως έτσι πρέπει ΜΑΖΙ με τα κοινά γονίδια των Σάπιενς να έχουν και κάποια άλλα "ειδικά" γονίδια που δεν έχουν οι Σάπιενς-Κρομανιόν. Αυτό αποτελεί μέγα λάθος, καθώς οι σάπιενς-κρομανιόν ΕΙΝΑΙ ΝΕΑΝΤΕΡΝΤΑΛ-ΜΗ ΣΑΠΙΕΝΣ ΑΝΑΜΕΜΕΙΓΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΑΧΑΡΙΟΥΣ στη Βόρεια Αφρική. ΕΚΕΙ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΣΑΧΑΡΙΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Σήμερα και μόνο έχουν αυξηθεί οι πιο έντονα γενετικά και ανθρωπολογικά σάπιενς. Έχεις ΛΑΘΟΣ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΟΥ. ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙΣ ΠΑΝΤΑ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΑ.

   Η παρακάτω εικόνα μιλάει απο μόνη της :

   http://hugequestions.com/Eric/Neanderthals/Neanderthal-Cro-Magnon.jpg

   Ακόμα και σήμερα το σχήμα της κεφαλής των Ευρωπαίων είναι αυτή του Νεάντερνταλ (παρατίθεται αρχαϊκό παράδειγμα) και με παραλλαγές λόγω μίξης με τον Κρομανιόν.

   Διαγραφή
  15. Δεν έχω πάρει τίποτα ως δεδομένο αντιθέτως λαμβάνω υπόψη την γνώμη περί συμβολής των νεάντερταλ στη σημερινή Ευρώπη. Όμως, σου απέδειξα ότι ο συσχετισμός που κάνεις απλά δεν είναι τεκμηριωμένος. Διότι απλούστατα, δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των Upper Paleolothic (Άνω Παλαιολιθική) με τους Μεσανατολικούς νεάντερταλ. Επίσης, όλο αυτό το κατεβατό σχετικά με τα πνευματικά και μορφολογικά γνωρίσματα των ατόμων που είχαν συμβολή από τους νεάντερταλ (κατά πάσα πιθανότητα μητρική, γι' αυτό και όπως αναφέρεις ιχνηλατείται στο mt DNA) δεν μπορεί και δεν έχει σχέση με κάποια επιστημονική έκθεση ή ανάλυση καθώς δεν υπάρχουν αρκετά δείγματα ώστε να παγιώσουν κάποιο στοιχείο. Είναι προϊόν υποθέσεων -ίσως ακόμα κι υπερβολών-, όχι μόνο δικών σου, αλλά διαφόρων άλλων που απλά υποστηρίζουν αυτή τη θεωρία.
   Πάμε τώρα παρακάτω. Κάνεις λόγο για τα ευρήματα σε μια σπηλιά στο Αμάντ της Γαλιλαίας (Ισραήλ) τα οποία χρονολογούνται στην Παλαιολιθική περίοδο. Έχεις υπόψιν σου τα ευρήματα στη Ρουμανία; Τα ανθρώπινα σκελετικά υπολείμματα εκεί, δείχνουν άτομα τα οποία είναι απόγονοι νεάντερταλ και σάπιενς μόλις λίγες γενιές μετά το χρονικό σημείο της μίξης. Είναι τα δείγματα, που έχουν το μεγαλύτερο "ποσοστό" νεάντερταλ συμβολής. Και ΔΕΝ είναι αυτό που σήμερα αποκαλούμε Ευρωπαίοι, ή λευκοί. Το δείγμα Oases 1, το οποίο είναι το πιο σωστά διατηρημένο και έχει το μεγαλύτερο ποσοστό πρόσμιξης με νεάντερταλ, έχει μελετηθεί διεξοδικά κι έχει γίνει ακόμα κι ανάπλαση του προσώπου του. Ήταν φορέας της μιτοχονδριακής απλοομάδας Ν, η οποία είναι το στίγμα των Νεάντερταλ της Μ.Ανατολής και που έχει εκλείψει. Η απλοομάδα αυτή, απαντάται επίσης στην Άπω Ανατολή (Κίνα) και την Ινδική, γεγονός που δείχνει πιθανότατα την "πορεία" του γενετικού στίγματος των νεάντερταλ. Ομοίως και το πατρικό του στίγμα είναι ασιατικό, καθώς στο yDNA του βρίσκεται η απλοομάδα F η οποία είναι κοινή σε όλους τους μη-αφρικανικής καταγωγής άνδρες. Η απλοομάδα G, που είναι κοινή για τους κατοίκους της Μ.Ανατολής, της κεντρικής και δυτικής Ασίας ως τον Καύκασο. Η απλοομάδα Η, η οποία είναι το στίγμα των Ρομά και έχει το επίκεντρό της στην νότια Ινδία (προφανώς Δραβίδες). Και τέλος της απλοομάδας IJ η οποία είναι μεταβατική μεταξύ της Ι (βρίσκεται στην Ευρώπη) και της J (βρίσκεται στη Μ.Ανατολή). Το συμπέρασμα λοιπόν, είναι πως το άτομο αυτό, που είναι το πιο κοντινό αντικείμενο στο σημείο μίξης νεάντερταλ-σάπιενς κι η γονιδιακή του καταγωγή είναι πολύ περισσότερο Νεάντερταλ από ότι οι σημερινοί Ευρωπαίοι, είχε μεγαλύτερη συγγένεια με Ασιάτες κι όχι με τους κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες που αποτελούσαν τους Ευρωπαϊκούς πληθυσμούς της UP. Τα ίδια λίγο-πολύ αφορούν και τα άλλα δείγματα.
   Το ότι δεν έχει σχέση με αυτούς, φαίνεται εξάλλου κι από την ανάπλαση του προσώπου του:
   https://pbs.twimg.com/media/CE4BGW3UgAAV89N.jpg
   Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ότι η πιθανή συμβολή των νεάντερταλ δεν αφορά τόσο τους σύγχρονους Ευρωπαίους καθώς τα στοιχεία που υπάρχουν "δείχνουν" μια κίνηση του στίγματος προς την Ανατολή και τη Κεντρική Ασία.

   Εν συνεχεία, ο CS Coon απεικόνισε τον νεάντερταλ σε σκίτσο με βάση τα κρανία που είχαν βρεθεί στην εποχή του. Μάλιστα, του έδωσε σύγχρονα στοιχεία (κούρεμα, ξύρισμα, ρούχα), ώστε να κάνει σαφές πως θα έμοιαζε αν ζούσε ανάμεσά μας. Δες το σκίτσο:
   http://www.kbinirsnb.be/europancestors//images/science-culture/homo-animal/coon
   Μπορεί βέβαια, το σκίτσο να σου φαίνεται "κωμικό" ή προσβλητικό, αλλά δεν είναι. Όλες οι αναπλάσεις προσώπων που έχουν να κάνουν με νεάντερταλ ή απογόνους νεάντερταλ, δείχνουν λίγο-πολύ τα ίδια χαρακτηριστικά.

   Διαγραφή
  16. Γνωρίζω τα όσα λες και τα λαμβάνω όλα υπόψιν μου αλλά κάνεις ένα βασικό επιστημολογικό λάθος. Πέρνεις ως αφετηρία την υπόθεση ότι ότι τα είδη Σάπιενς εξ αφρικής είναι εξ ολοκλήρου διαφορετικά απο τα μη-σάπιενς είδη του κυρίως Ευρωπαϊκού χώρου, πράγμα που αποτελεί βέβαια λάθος. Δεν υπάρχει καμία μίξη όπως το θέτεις εκτός απο ήδη μικτά είδη (κρομανιόν = μίξη σάπιενς - μη σάπιενς σαχάριων) και καθαρών ειδών μη-σάπιενς ("Νεάντερνταλ"). Τα μη-σάπιενς είδη ζούσαν ήδη απο τη παλαιολιθική εποχή σε όλη την Ευρώπη/Εγγύς Ανατολή/Βόρεια Αφρική. Η επιμειξία με τους μη-σάπιενς (νεγροειδείς) έγινε κυρίως φυσικά στη Βόρεια Αφρική. Απο εκεί το είδος αυτό πέρασε και έκανε επιμειξία με καθαρά μη-σάπιενς είδη στην Ευρώπη. Τα ημι-σάπιενς είδη δεν επικράτησαν εξ αρχής αλλά κατά πολύ μεθύστερα, όπως σήμερα η Ελλάδα είναι τίγκα στους κρομανοειδείς/αλπικούς πράγμα που δεν αντικατοπτρίζει την φυλετική κατάσταση εντός της ακόμα ενδεχομένως και πριν 1000 χρόνια. Ακόμα και σήμερα τα ημι-σάπιενς (και όχι εξ ολοκλήρου σάπιενς) κρομανιόν είδη φαίνονται κατευθείαν, και φέρουν διαφορετική σωματοδομή και κατατομικά χαρακτηριστικά (και ναι, και ψυχισμό). Πολλά απο τα μοντέρνα ημι-σάπιενς είδη στο δρόμο ομοιάζουν με "πιθηκανθρώπους" (ειδικά τα με επαυξημένα σάπιενς-νεγροειδή γονίδια ως φυσικό, κοινώς "φλιντστόουνς" όπως έχουν πει πολλοί πολύ σωστά εδώ), και σε αυτά απο τα μη-σάπιενς είναι πιο συχνό μάλιστα το φαινόμενο αυτό. Δεν υπάρχει κανένα σημείο μίξης όπως το θέτεις, γιατί θεωρείς ότι τα αρχαϊκά είδη μη-σάπιενς νεάντερνταλ είναι άλλο είδος απο τα πιο progressive κατατομής προσώπου και σωματότυπου ομοειδή τους άτομα. Δεν υπάρχει "συμβολή" νεάντερνταλ σε "πλειοψηφικό" μη-νεάντερνταλ πληθυσμό, υπάρχει συμβολή σάπιενς-νεγροειδών (όπως λέει και η μοντέρνα ανθρωπολογία και ακόμα και εν μέρει η πολυγενετική θεωρία) στην βόρεια αφρική επί νεάντερνταλ μη-σάπιενς πληθυσμών οι οποίοι μετακινήθηκαν και αναμείχθηκαν με καθαρούς νεάντερνταλ-μη σάπιενς. Είναι φύσιν αδύνατον η λευκή φυλή να προήλθε απο τη βόρεια αφρική (και για κλιματικούς λόγους, πολύ σημαντικό) όπως είναι στατιστικά αδύνατον να εξαλείφθει ο εδώ πληθυσμός για πολλούς λόγους όπως έχει ειπωθεί. Μόνο τα μικτά είδη ήταν κατάλληλα και απέκτησαν αντισώματα για να επιβιώσουν μαζί με τα καθαρά τα υπόλοιπα θα πέθαιναν εδώ ή επιβίωσαν σε πιο θερμές περιοχές (στο νότο) εγγύς της θαλάσσης. Δυστυχώς τα πιο καθαρά μη-σάπιενς είδη σήμερα φθίνουν για άλλους πολύ διαφορετικούς λόγους. Τα ψυχικά και σωματικά γνωρίσματα της λευκής φυλής της επέτρεψαν να επιβιώσει εδώ τόσα χρόνια γιατί ακριβώς είναι μη-σαχάρια, και τα πιο σαχάρια γνωρίσματα ατόμων. βρίσκονται ως φυσικά σε πεδιάδες και παράκτιες περιοχές ακόμακ και σήμερα. Έτσι και σήμερα υπερτερούν στο μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό κορμό τα μη-σάπιενς χαρακτηριστικά (φυσικά και ψυχικά). Τα Νορδικά και Μεσογειακά είδη ήρθαν και αυτά απο αλλού. Παραδείγματος χάριν χωρίς να θέλω να αναφερθώ στον εαυτό μου ο σκελετός μου έχει μηδενική διαφορά με αυτόν των νεάντερνταλ και το ύψος και πλάτος της λεκάνης μου μου απαγορεύει να αγγίξω με τα δάκτυλα του χεριού μου τα δάκτυλα του ποδιού μου ενώ είμαι αργός αλλά υπερβολικά ανθεκτικός στο τρέξιμο και την ανάβαση. Ομοίως και το στέρνο μου είναι πολύ ευρύ. Οπότε έχεις απόλυτες ανθρωπολογικές, ιστορικές, και ψυχολογικές βεβαίως ακόμα αποδείξεις για την υπόθεση της καταγωγής της λευκής φυλής η οποία τίθεται σε τελείως λάθος βάση εξ αρχής συνήθως και αναπόφευκτα εξετάζεται απο εξίσου λάθος ερωτήσεις και συμπεράσματα. Συνέχεια : ...

   Διαγραφή
  17. Οι διαφορετικές απλοομάδες που βλέπεις συνήθως σε πιο αρχαϊκά είδη Νεάντερνταλ [μικτά Κρομανιόν-Νεάντερνταλ] είναι γιατί μπορεί τα συγκεκριμένα είδη Νεάντερνταλ να έχουν κάνει μίξη με μεσανατολικούς μη-νεάντερνταλ πληθυσμούς στην ανατολική μεσόγειο και να μετέβησαν στην Ευρώπη. Η Ρουμανία είναι πολύ λογικός τόπος για να υπάρξουν τέτοια ευρήματα και δεν ξέρουμε ακόμα τι θα βρούμε. Όλες οι αποκλειστικές απλοομάδες της λευκής φυλής απ' όσο ξέρω βρίσκονται σε μικτά νεάντερνταλ-μη νεάντερνταλ είδη, γιατί αυτές προέρχονται απο το νεάντερνταλ και όχι το μικτό νεάντερνταλ-σαχάριο τμήμα της γενετικής τους καταγωγής. Αυτές οι απλοομάδες δεν υπάρχουν φυσικά σε σαχάρια είδη και δεν μπορεί ως εκ τούτου να λάβει κάποιος αυτό ως δεδομένο για να εξετάσει περαιτέρω το ζήτημα αυτό. Απόγονοι των νεάντερνταλ βρίσκονται και σήμερα ακόμα σε περιοχές του ασιατικού τμήματος της ανατολικής μεσογείου. Αν κάποιο εύρημα που δεν παρουσιάζει αρχαϊκά νεάντερνταλ χαρακτηριστικά βρεθεί με αυτά θα κατηγοριοποιηθεί αμέσως ως σάπιενς (πράγμα που θα σήμαινει... σαχάριο)... Μα αυτό που λογίζεται ως "σάπιενς" πολλές φορές είναι απλά progressive χαρακτηριστικά των ΙΔΙΩΝ ειδών νεάντερνταλ σε επιμειξία, με ημι-νεάντερνταλ Κρομανιόν ή όχι. Τα πιο progressive είδη νεάντερνταλ (αν φαίνεται αρχαϊκότητα ακόμα στο κρανίο) είναι παρά την αρχαϊκότητα εν μέρει κάποιων χαρακτηριστικών τους (όπως τα δείγματα του Καφζέχ-Αμάντ της Παλαιολιθικής εποχής) απείρως πιο κοντά στην σημερινή Ευρωπαϊκή ανατομία και κατατομή, που ακόμα και σήμερα απέχει πολύ απο τα Κρομανιόν είδη, πανομοιότυπα με τα κρανία που θεωρούμε "καθαρά κρομανιόν" και παρουσιάζουν τα ίδια απίστευτες ομοιότητες με τα -νεγροειδή κρανία- (όπως και σήμερα αν με ρωτήσεις) και απέχουν απο τα ψηλά στενά πρόσωπα των Ευρωπαίων απολύτως.

   Διαγραφή
  18. *παρουσιάζουν τις ίδιες απίστευτες ομοιότητες. Και ναι ακόμα και σήμερα οι έντονα Κρομανοειδείς έχουν απόλυτη ταύτιση με τα νεγροειδή είδη απο πλευράς κατατομής προσώπου (αλλά και σωματοδομής ως μεσομορφικοί).

   Διαγραφή
  19. * ...ότι τα ημι-σάπιενς είδη εξ αφρικής
   *...Κρομανιόν (= μίξη μη σάπιενς - σάπιενς σαχαρίων)...

   Διαγραφή
  20. To oases 1 που δείχνεις παρεμπιπτόντως πιο πολύ Κρομανιόν παρά Νεάντερνταλ δείχνει. 100% Κρομανιόν σαχάριος, χαχα. Η κατατομή του προσώπου του απέχει μακράν απο άλλα ευρήματα Νεάντερνταλ και σημερινή Ευρωπαϊκή κατατομή η οποία είναι βεβαίως απείρως πιο κοντά στα δεύτερα. Άρα πρόκειται για άτομο στο οποίο επικράτησαν πασιφανώς τα σαχάρια γονίδια, φαίνεται τελείως νεγροειδής. Είναι το άτομο που -φαίνεται- να βρίσκεται στο πιο κοντινό σημείο μίξης νεάντερνταλ-κρομανιόν και γιατί μας λείπουν κι άλλα πιθανά ευρήματα και γιατί άλλα είδε τα οποία δεν έχουν τα γονίδια του ασιατικού μέρους μικτών-νεάντερνταλ που ήρθαν απο τη μέση ανατολή και κάναν μίξη με νεάντερνταλ και ημι-νεάντερνταλ κρομανιόν λογίζονται λάνθασμένα ως κάτι το διαφορετικό.

   Διαγραφή
  21. *και γιατί άλλα είδη
   *κάναν μίξη με νεάντερνταλ και ημι-νεάντερνταλ κρομανιόν στην Ευρώπη

   Διαγραφή
  22. Καταρχάς αναφέρομαι σε "συμβολή" των νεάντερταλ, παρότι η όποια καταγωγή είναι μητρική, δείχνοντας το ποσοστό. Όχι εννοώντας πως επιβλήθηκαν οι νεάντερταλ σε σάπιενς.
   Από εκεί και πέρα, δεν απαντάς επαρκώς στο ζήτημα των πληθυσμών UP που είναι οι πρόγονοι των σημερινών Ευρωπαίων. Πρόσεξε, δεν στο καταλογίζω ως λάθος αυτό. Απλά δεν απαντάς, διότι δεν μπορείς να το κάνεις με βάση τη θεωρία των Μεσανατολικών πληθυσμών (πλησιέστερων σε νεάντερταλ), καθώς δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ τους. Μιλάμε για εντελώς διαφορετικά μήκη και πλάτη, τη στιγμή που με βάση τις επιστημονικές μελέτες (κυρίως γενετική) επί των ευρημάτων, φαίνονται διαφορετικές πορείες. Οι Μεσανατολικοί πληθυσμοί φαίνεται να συγκεντρώθηκαν στη συγκεκριμένη περιοχή, με δευτερεύουσες πορείες προς τα νότια (Αφρική) κι ανατολικά, ενώ τίθεται υπό διερεύνηση η συμβολή τους στην προέλευση των πληθυσμών των νεολιθικών αγροτών που κάποια στιγμή εποίκησαν τη ανατολική Μεσόγειο και τη Βαλκανική. Κι αυτό το τελευταίο, διότι κάποιοι ερευνητές εξετάζουν το πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να εντοπίζεται στους νεάντερταλ ο φαινοτυπικός "πρόγονος" των ανθρωπολογικών τύπων της ταυρικής ομάδας, όπως προκύπτει από τις ανθρωπολογικές ομοιότητες. Όπως η κλίση στον κρανιακό θόλο, η υψικεφαλία, η -κατά περίπτωση μεν, πλειοψηφική δε- βραχυκεφαλία (καθώς υπάρχουν και ορισμένα δολιχοκέφαλα και μεσοκέφαλα νεάντερταλ κρανία, αλλά η πλειοψηφία είναι βραχυκέφαλη -διάβασε σχετικά τις παρατηρήσεις του Coon) και το επίπεδο ινίο. Ενώ οι πληθυσμοί κυνηγών-τροφοσυλλεκτών της UP, είναι εκείνοι που μετά την σταδιακή συγκέντρωσή τους από τα δυτικά της Ευρώπης προς τα βόρεια ανατολικά, απλώθηκαν (εποχή του Χαλκού) νότια και δυτικά στην Ευρώπη με ένα μικρό κλάδο τους να κινείται ανατολικά μέσω της Ανατολίας στα Ιρανικά υψίπεδα.
   Εις ότι αφορά τον Oase 1, τα στοιχεία δείχνουν πως δεν ήταν φορέας απλοομάδων (F) που αντιστοιχούν σε Αφρικανικούς, υπο-σαχάριους πληθυσμούς (νεγροειδείς), αλλά μάλλον Δραβίδες. Το χρώμα και ορισμένα χαρακτηριστικά των οποίων, ομοιάζουν πράγματι με το πρόσωπο του Oase 1 όπως αυτό αναπλάστηκε. Η γενετική, είτε με βάση τη μητρική καταγωγή (mtDNA) είτε την πατρική (yDNA), με αφορμή την περίπτωση των δειγμάτων Oase δείχνει πως το στίγμα της μίξης νεάντερταλ-σάπιενς μπορεί να είχε κάποια παρουσία στην νότια-ανατολική Ευρώπη, αλλά δεν είχε τόσο στενή συγγένεια με τους "γνησιότερους" πληθυσμούς της UP, δηλαδή τους σημερινούς Ευρωπαίους.
   Βέβαια, επαναλαμβάνω πως ανθρωπολόγοι υποστηρίζουν υπάρχει σοβαρή πιθανότητα "κάτι" να συνέβη στους κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες της UP. Αλλά αυτό δεν φαίνεται να σχετίζεται με τους Μεσανατολικούς πληθυσμούς -τουλάχιστον όχι άμεσα. Επειδή λοιπόν, επαναλαμβάνεις το επιχείρημα πως "συμπλέκω τις περιπτώσεις κατατάσσοντάς τες επίμονα ως κρομανιόν" εφιστώ την προσοχή, διότι αν προσέξεις δεν αναφέρομαι καθόλου σε αυτό (διόλου τυχαία). Προφανώς και η μέχρι τις ημέρες μας επιμονή να χαρακτηρίζονται τα περισσότερα δείγματα που μοιάζουν ή ανήκουν στο "απόθεμα" των σύγχρονων ανθρώπων, συλλήβδην ως "κρομανιόν" είναι εσφαλμένη. Γεγονός που έχει αποδειχθεί μετά την αποκάλυψη κοινών απογόνων σάπιενς-νεάντερταλ. Όμως, υπάρχει σαφής διάσταση μεταξύ του όρου "κρομανιόν" στην αρχαιολογία και στην ανθρωπολογία. Θα σου έλεγα λοιπόν, να μην πέφτεις στην παγίδα και συμπλέκεις τη διαφορετική προσέγγιση (η αρχαιολογική αφορά τον πολιτισμό, η ανθρωπολογική τον φαινότυπο). Ο "κρομανοειδισμός" στην ανθρωπολογία, ΔΕΝ αντιστοιχεί απαραίτητα σε αυτό που αναφέρεσαι όταν μιλάς για τους Ευρωπαϊκούς πληθυσμούς. Επίσης, κάνεις ένα σημαντικό λάθος όταν συμπλέκεις αλπικούς και κρομανοειδείς, "τσουβαλιάζοντας' επί της ουσίας δυο διαφορετικές ανθρωπολογικές περιπτώσεις (δηλ, βραχυκέφαλους με μεσοκέφαλους/δολιχοκέφαλους). Πιθανότατα, ορισμένοι (αν όχι οι περισσότεροι ή κι όλοι) κρομανοειδείς τύποι που αντιστοιχούν σε σύγχρονους Ευρωπαϊκούς πληθυσμούς, να είναι εκείνοι των νεάντερταλ που αναζητούνται ως ο -προς το παρόν άγνωστος- μεταβατικός φαινότυπος της UP.

   Διαγραφή
  23. Συμφωνώ απολύτως στα όσα λες. Άρα δεν διαφωνούμε κάπου και πρόκειται για θέμα σημειολογίας/ορολογίας. Οι Αλπικοί και οι Κρομανοειδείς όπως αναφέρθηκε και σε σχόλιο έτερου σχολιαστού πρέπει να σχετίζονται καθότι πράγματι μοιάζουν σε πάρα πολλά σημεία. Ενδέχεται μέρος της φυλετικής σύστασης των αλπικών να είναι reduced κρομανοειδείς (και άλλα ανατολικά κομμάτια, γτ μοιάζουν πολλοί σχεδόν τουρανικοί αν δεν αποτελούν παράλληλη και στα ίδια μέρη με αυτούς "εξέλιξη"). Υπάρχουν άτομα Κρομανοαλπικά ακόμα και σήμερα ή και Κρομανοειδή με τάση προς βραχυκεφαλία ή μεσοκεφαλία έναντι δολιχοκεφαλίας άμα παρατηρήσεις. Παρότι φάινεται ενδομορφικός λόγω λίπους τέτοια περίπτωση είναι και ο Κοντοπίδης κατά τη γνώμη μου ο οποίος δεν είναι επακριβώς αλπικός. Η Ελλάδα έχει (δυστυχώς) πολλούς τέτοιους. Και εννοείται ο εκφυλιστικός χαρακτήρας του οφείλεται στα γονίδια και στο φαινότυπο του. Ο Coon έλεγε ότι οι αλπικοί και ειδικά της UP εποχής όπως λες ότι ενδέχεται να ήταν μίξη νεάντερνταλ και κρομανιόν αλλά εγώ θεωρώ πως όχι. Οι νεάντερνταλ δεν είναι πρόγονος της ταυρικής ομάδος αλλά επειδή προέρχονται απο ίδιες περιοχές (Βαλκάνια-ΜΑ) έχουν κάνει εκτεταμένη μίξη με ταυρικούς (και ειδικά κατα τη γνώμη μου Βαλκάνια και ανατολική μεσόγειο όπως Ισραήλ). Πάντως εμφανίζουν ούτως ή άλλως χωρίς αυτό να ενδεικνύει συγγένεια χαρακτηριστικά που μοιάζουν πράγματι όπως λές με τα των ταυρικών τύπων οι οποίοι όμως διαφέρουν, δεν είχαν οι περισσότεροι νεάντερνταλ π.χ. κυρτή μύτη ενώ εμφάνιζαν και συνέχει μετώπου και μύτης καθώς και το πηγούνι τους (εν αντιθέσει διναρικών) ήταν τραβηγμένο προς τα μέσα, είχαν εκτεταμένο όλο το μέσο πρόσωπο και όχι απαραίτητα κυρίως τη μύτη δλδ όπως πολλοί ταυρικοί. Πολύ νεαντερντάλειοι (μειοψηφικοί αλλά υπαρκτοί) εν πρώτης όψεως θα ομοίαζαν με ταυρικούς τύπους όπους διναρικούς στο δρόμο αλλά δεν είναι, και ΄φερουν και συνήθως ενδο-μεσομορφικό σωματότυπο με μεγάλη αποταμίευση λίπους (απαραίτητο σε κρύα κλίματα). ΟΙ Ευρωπαίοι είναι μίξη των UP πληθυσμών εν μέρει με τη σειρά τους κατά τη γνώμη μου νεάντερνταλ, γηγενών νεάντερνταλ σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ευρώπης με progressive χαρακτηριστικά, και εισερχόμενων μικτών νεαντερντάλειων πληθυσμών με νεολιθικούς μεσογειακούς αγρότες (και ενίοτε και αργότερα διναρικούς και καππαδοκικούς).

   Ο Τζίμης Πανούσης είναι ξεκάθαρα αν τον δεις ανφάς και προφίλ αρχαϊκός νεάντερνταλ τύπος αναμεμειγμένος με ΜΑ πληθυσμούς. Δεν έχει ούτε στο κούτελο του (έντονα επικλινές όπως των νεάντερνταλ), ούτε στη ρινική κοιλότητα του (σπαστή μύτη κάποιου ύψους), ούτε στη στοματική κοιλότητα, μάτια-κογχες, ζυγωματικά, αυτιά κλπ τπτ που να θυμίζει κρομανοειδείς ή αλπικούς όπως λάθος θα τον κατέτασαν π.χ. και χωρίς να θέλω να ακουστεί "σουρρεαλιστικό" αυτό που θα πω και στο χαρακτήρα του (είναι αγοραφοβικός -το χει δηλώσει[!] ο ίδιος- και ανεγωϊκός, ευφυής και τουλάχιστον παρότι διαφωνώ με τις θέσεις του πιο τίμιος απ' ότι κυκλοφορεί εκεί μέσα παρά ότι βγάζει πολλά, τα χώσε και στους αριστερούς τελευταία, κοινώς aspergeroειδή στοιχεία). Η διένεξη με το κρομανοειδή υπάνθρωπο νταλάρα τον οποίο τρολλάρει πολύ άσχημα μια ζωή μοιάζει σχεδόν μεταφυσική.

   Διαγραφή
  24. Μόνο που εγώ διαφοροποίησα τους κρομανοειδείς με τους αλπικούς καθώς οι πρώτοι είναι κατά κύριο λόγο δολιχοκέφαλοι με ορισμένες περιπτώσεις μεσοκεφαλίας ενώ οι δεύτεροι είναι βραχυκέφαλοι. Δεν αποτελούν την ίδια ομάδα, παρότι οι περισσότεροι συμφωνούν στο ότι οι αλπικοί είναι πράγματι προϊόν κάποιας διαφορετικής γραμμής εξέλιξης από ορισμένους τύπους κρομανοειδών και γι' αυτό πχ ο borreby ή ο coarse mediterranean δείχνουν υψηλή συχνότητα μεταξύ των αλπικών ή και βαλτικών. Ο Lundman μάλιστα, αναφέρει το αδιάψευστο μέχρι σήμερα πως ο παιδομορφισμός του παλαιο-ατλαντικού που σχημάτισε τον τραχύ μεσογειακό (coarse mediterranean) οδήγησε σε βραχυκεφαλία συμβάλλοντας εν τέλει στον σχηματισμό των βραχυκέφαλων Ευρωπαίων σήμερα (κυρίως των αλπικών της κεντρικής Ευρώπης). Σημειώνεται όμως, πως ο τραχύς μεσογειακός ΚΜ, είναι συχνός μεταξύ των πληθυσμών της UP ενώ αποτελεί "κοινό σημείο" μεταξύ των εισβολέων της εποχής του Χαλκού και των "γηγενών".
   Εν πάση περιπτώσει, οι πληθυσμοί της UP είχαν κεφαλικό δείκτη μικρότερο του 80 σε κάθε περίπτωση. Το ζητούμενο που δεν έχει ακόμα εξηγηθεί, είναι πως προέκυψε η εξελικτική διαδικασία της λεπτοπροσωπίας που οδήγησε στον σχηματισμό των γνωστών δολιχοκέφαλων Ευρωπαϊκών τύπων (κλασσικός μεσογειακός και νορδικός). Επειδή λοιπόν, η αιτία μας είναι είτε άγνωστη είτε όχι επαρκής, θεωρείται πως "κάτι" συνέβη στον χώρο συγκέντρωσης των κυνηγών-τροφοσυλλεκτών της UP, που οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ο Coon λοιπόν, όντας τόσο πρωτοπόρος ώστε να είναι πολύ μπροστά από τα δεδομένα της εποχής του, υποστήριξε το πιθανό ενδεχόμενο η λεπτοπροσωπία να είναι αποτέλεσμα κάποιας μίξης με λεπτοπρόσωπους νεάντερταλ, σε αριθμούς που δεν ήταν δυνατόν να επηρεάσουν τον κεφαλικό δείκτη δηλ να επιφέρουν ισχυρή τάση για βραχυκεφαλία. Αλλά, ο ίδιος επεσήμανε πως κάτι τέτοιο είναι τόσο πιθανό, όσο κι απίθανο. Γεγονός που επικυρώνει και η γενετική, καθώς πέραν του ότι οι πληθυσμοί της UP δείχνουν τη μικρότερη ανθρωπολογική ομοιότητα με τους νεάντερταλ, δεν έφεραν το γενετικό τους στίγμα. Αντιθέτως, το στίγμα αυτό, βρίσκεται κυρίως στους Ασιάτες και τους Μεσανατολικούς πληθυσμούς οι οποίοι σχετίζονται με τους μόνο με τους ταυρικούς (εις ότι αφορά τους Ευρωπαίους, τον διναρικό τύπο).

   Τώρα στο παράδειγμα του Πανούση που έφερες, νομίζω πως ο φαινότυπος του φαίνεται να έχει ξεκάθαρη διναρική συμβολή.
   https://lh3.googleusercontent.com/-bbnd0lKUHGw/TYxBsad5N6I/AAAAAAAADDg/pQUypAhoZZQ/s1600/tzimis2.jpg
   Βραχυκέφαλος, με πεπλατυσμένο ινίο, μεγάλο ρινικό δείκτη, κλίση μετώπου. Παρότι είναι παχύς, έχει σαφή λεπτορρινία. Σε φωτογραφίες από τη νεότητά του, η υψικεφαλία και τα λεπτά χαρακτηριστικά (λεπτή μύτη, λεπτά χείλη, έλλειψη περιττής σάρκας) έχουν επίσης κάποια σαφήνεια.
   http://www.e-orfeas.gr/discsection/bestalbums/2521-article.html

   Διαγραφή
  25. *μεγάλο μήκος μύτης, όχι μεγάλο ρινικό δείκτη

   Διαγραφή
  26. Καλησπέρα, ακριβώς λόγω των μετρικών, γενετικών, ανθρωπολογικών δεδομένων είναι αδύνατον οι μεσοκέφαλοι-δολιχοκέφαλοι μεσογειακοί και νορδικοί να έχουν προέλθει απο τον Κρομανιόν, ποια είναι η πορεία που ακολούθησαν τα μεταβατικά στάδια των ειδών που τους γέννησαν (και με τι αναμείχθησαν οι κρομανιόν για να παράξουν τα στάδια αυτά, μήπως με nordic και andromedan mediterannean aliens; Η ερώτηση αναφέρεται προς τους ανθρωπολόγους) και απο που κατάγονται και ποια πορεία γεωγραφικής μετακίνησης ακολούθησαν γιατί δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να ενδεικνύει κάτι, ούτε και σήμερα υπάρχουν απόγονοι των μεταβατικών σταδίων αυτών πράγμα απαραίτητο στατιστικά. Αυτό είναι λάθος δεδομένο που έχουν πάρει οι ανθρωπολόγοι, δίχως να αφήνουν ανοικτά κάθε ενδεχόμενο γιατί "ντε και καλά" ευθύς εξ αρχής πρέπει να 'χουν έρθει... όλοι οι φυλετικοί τύποι της Ευρώπης απο το Κρο-μανιόν... (θυμίζει το παράδειγμα που λέει ότι ο άνθρωπος σε όλα του τα είδη ήρθε απο... κοινό πρόγονο με το πίθηκο ενώ και σήμερα υπάρχουν πίθηκο και δεν έχουν βρεθεί ποτέ μεταβατικά στάδια της πορείας των πολλών 10δων χιλιάδων χρόνων, κοινώς μάλλον... αμοιβάδα θα ήταν ο κοινός τους πρόγονος όσον αφορά τη περίπτωση αυτή). Αυτό γίνεται και εν μέρει γιατί ο Κρομανιόν ήρθε απο την αφρική και πρέπει... όλος ο πλανήτης να έχει προκύψει απο τους αράπηδες. Αυτό που θέλω να πω είναι δεν υπάρχει κανένα άλλο παράδειγμα καμιάς άλλης φυλής που να λέει (εκτός του ότι όλοι ήρθαν απο τον αράπη) ότι ένας χ προγονικός [και εν προκειμένω ειδικά αφρικανικικής γεωγραφικά καταγωγής τύπος (ο οποίος σε σχέση με τον αράπη να ήταν τι δε;)] γέννησε ξέρω γω σημιτο-οριενταλίδες, σινικούς, κλπ κλπ Μόνο η... πλέον ακατάλληλη, δηλαδή η λευκή φυλή πρέπει να έχει έρθει απο την... υποσαχάρια Αφρική... αυτό είναι όλο το νόημα του πράγματος.

   Μόνο ένα reduced cromagnoid strain θα μπορούσε να εξηγήσει τους αλπικούς, ή πρόκειται για κάποια μετακίνηση απο την κεντρική ασία όπως έχει ειπωθεί που ίσως ήρθε και έσμιξε με αυτό. Δεν θεωρώ ότι παρά το παιδομορφισμό του έχει συμβάλει ο atlantid (σημειωτέον όχι ενδομορφικός), γτ ο αλπικός είναι ακόμα πιο παιδομορφικός. Μπορεί ο αλπικός να είναι κρομανοειδής με λιγότερα... νεγρικά-σαχάρια γονίδια απο το ένα κρομανοειδή πρόγονο του ή να μην υπάρχουν πολλοί τύποι αλπικών. Τα μικτά είδη βγαίνουν με πιο σκληρά-αταβιστικά χαρακτηριστικά πάντοτε και μεγάλο ανάστημα και σωματοδομή πολλέ φορές. Μπορεί να προκύπτει ενδοχομένως απο μίξη reduced cromagnoids (ή τύπου που ήλθε μαζί με τους κρομανοειδείς απο την αφρική, γτ υπάρχουν και σαχάριοι με βραχυκεφαλία) με διάφορους τύπους της Ευρώπης και με τη σειρά τους προερχομένους απο κεντρική ασία. Οι αλπικοί και οι Κρομανοειδείς την ίδια φάτσα έχουν λίγο πολύ αν παρατηρησεις απλά οι αλπικοί είναι πιο σοφτ. Τέτοια εκτρωματική περίπτωση κρομανοαλπικού είναι και ο Κοντοπίδης (που δεν φαίνεται τελείως βραχυκέφαλος). Απο τέτοιους υπάνθρωπους-οργανικούς χυλούς με πόδια έχει γεμίσει και η Ελλάδα δυστυχώς, η καρακιτσαρία-καγκουριά πάντα φέρει τέτοιο υπάνθρωπο πρόσωπο. Αληθινοί υπάνθρωποι για κρέμασμα.

   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/PSM_V51_D743_Alpine_type_from_piedmont_cephalic_index_91.jpg/430px-PSM_V51_D743_Alpine_type_from_piedmont_cephalic_index_91.jpg
   (Αλπικός μογγόλος)

   http://3pointmagazine.gr/wp-content/uploads/2014/02/kontopidis.jpg
   (υπάνθρωπος Κοντοπίδης)

   https://mathildasanthropologyblog.files.wordpress.com/2008/08/agassi-magnon.jpg
   (κρομανοειδής αράπης)

   Και αν οι αλπικοί δεν είναι κρομανιόν, ομοιάζουν περισσότερο με αυτούς παρά σε όλους τους άλλους τύπους, και έχουν μειχθεί σε τέτοιο βαθμό που δεν ξεχωρίζουν εκ πρώτης όψεως πάντα (ειδικά όπως ο Κοντοπίδης που θεωρώ ότι ανήκει σε ξεκαθαρά ψυχο-σωματικά "Σάπιενς" τύπο, και με καμία σχέση με πραγματική Ευρωπαϊκή καταγωγή, μέρος των προγόνων του πρέπει να είναι και απο την αφρική).

   Διαγραφή
  27. Όσον αφορά το Πανούση μπορεί να έχει Διναρική συμβολή (αν και δε πιστεύω), γιατί κατά τ' άλλα είναι στερεοτυπικός και χαρακτηριστικός αρχαϊκός Νεάντερνταλ (μάλλον ΜΑ τύπου).

   https://lh3.googleusercontent.com/-bbnd0lKUHGw/TYxBsad5N6I/AAAAAAAADDg/pQUypAhoZZQ/s1600/tzimis2.jpg

   http://www.que.es/archivos/201002/neanderthal_normal-365xXx80-1.jpg

   Εν αντιθέσει το παράδειγμα ενός Διναρικού :

   http://a1.l3-images.myspacecdn.com/images02/19/84d33c1c63534b7498ecdef4df2a911c/l.jpg

   Ο χαρακτήρας του ομοίως δεν έχει τίποτα το Διναρικό.
   Κοινώς αποδεικνύεται αυτό που λέω, ότι ακόμα και σήμερα, έστω μειοψηφικά υπάρχουν "καθαρά" neanderthal reemergences. Και βέβαια ο λευκός πληθυσμός κατάγεται και απο αυτούς και άλλα είδη όπως το νορδικό και το μεσογειακό, με μόνο σίγουρο ότι δεν κατάγονται απο το Κρομανοειδή (ασχέτως του ποιους άλλους τύπους μπορεί να κατάγωνται, απο την UP και ακόμα πιο πίσω). Μπορεί να μην έχουμε βρει ακόμα δείγματα μη κρομανοαλπικίζοντων τύπων της UP ή μόνο κρομανοαλπικοί by default να κατηγοριοποιούνται ως UP (όπως οι borreby κλπ). Οι μεσογειακοί κατά τη γνώμη μου ήρθαν απο εγγύς και μέση ανατολή (ίδε έρευνα που απέδειξε μετακίνηση τους απο εκεί στην αφρική και απέδειξε ότι ήταν το 1/4 της αφρικής ήδη απο το 2,500 π.χ. σε προηγούμενο σχόλιο μου εδώ!) ενώ οι Νορδικοί απο Σιβηρία/Ουράλια και ίσως ήρθαν ήδη κύματα τους απο κατά την εποχή της UP. Θα είχε ενδιαφέρον μία γενετική μελέτη πάνω στο Πανούση, χαχα.

   Ίδια χαρακτηριστικά νεάντερνταλ φέρουν όλα τα μέλη του συγκροτήματος "Sabbaton" κατά τη γνώμη μου :

   http://www.metalblast.net/wp-content/uploads/2012/10/Sabaton-Promo.jpg

   Ο αριστερά αριστερά θα μπορούσε να είναι μία πιο ανοιχτόχρωμη μορφή του Πανούση κατά τη γνώμη μου, και είναι και ο αρχαϊκότερος ανάμεσα των. Η διαφορά με τον κρομανοειδή τραγουδιστή τους είναι χαρακτηριστική :

   http://metaltalk.net/images/sabaton.jpg

   Εδώ επίσης όλοι είναι νεαντερντάλειοι (άγνωστο για τον πίσω πίσω), ο τραγουδιστής τους φαίνεται σαν... τυπικός μεσογυφτιακός αράπης (δεν μιλάμε για τη λευκή μεσογειακή φυλή) ανάμεσα τους, (και στη κυριολεξία). Μπορεί να μοιάζουν νορδικοί, είναι μερικώς και κάποιοι όμως μόνο.

   Διαγραφή
  28. *πίθηκοι
   *ή να υπάρχουν πολλοί τύποι αλπικών
   *πολλές φορές
   (Εκ παραδρομής τα λάθη.)

   Εκτιμώ ότι στην Ελλάδα έχεις ένα 4% του πληθυσμού καθαρών-πλειοψηφικών neanderthal reemergences (αρχαϊκών και μη). Δεν μιλάω καθόλου τυχαία, η φυσιογνωμία των ατόμων αυτών και ο χαρακτήρας είναι χαρακτηριστικά. Θεωρώ ότι το ποσοστό των πλειοψηφικά γονιδιακά "νεάντερνταλ" (ως ξεχωριστού συγκεκριμένου τύπου) έπεσε για πολλούς λόγους τα τελευταία 1500 χρόνια. Πρόκειται για τα άτομα που βγάζουν εν αναλογία τους περισσότερους φιλοσόφους/επιστήμονες/καλλιτέχνες λόγω της ψυχοσύνθεσης και ιδιοσυγκρασίας τους. Αυτά τα άτομα συνήθως (δυστυχώς), αν και τα χρησιμότερα και ικανότερα μέλη της κοινωνίας δεν βρίσκουν δυνατότητες εργασίας (ειδικά σήμερα), ή έχουν υψηλή κατάρτιση σε αντικείμενα που είναι αδιάφορα για την εκφυλιστική κοινωνία, όπως και ακόμα και αν βρει εργασιακή αποκατάσταση κανείς τότε και τώρα δεν θα έχει δυνατότητα λόγω ιδιοσυγκρασίας και ψυχισμού να βρει κατάλληλη σύντροφο ώστε να συνεχιστεί η γενιά του ή και επίσης, πολλές φορές δεν επιθυμούν παιδιά.

   Είναι βέβαιο ότι εκ ταυτότητος και εκ ποιότητος ιδιόρρυθμα άτομα με ετερογενή τρόπο σκέψης και υψηλή νοημοσύνη και ικανότητες απομνημόνευσης, έντονες υπαρξιακές ανησυχίες (κοινώς εκ ποιότητος άτομα με υψηλής λειτουργικότητος αυτισμό που είναι πλήρως γενετικό θέμα), επίμονη-αδιάλλειπτη σκέψη και έρευνα παράγουν επιστήμονες-φιλοσόφους-καλλιτέχνες όπως π.χ. τέτοια περίπτωση ατόμου κατά τη γνώμη μου με υψηλής λειτουργικότητος αυτισμό (όπως έχει σωστά ειπωθεί και φάινεται μάλιστα απο τη ματιά και άλλα), με ιδιορρυθμία, κοινωνική απομόνωση, αφέλεια (με τη καλή έννοια) κλπ ήταν ο Νίκολα Τέσλα, Διναρικός-Νεαντερντάλειος (Αμάντ), γι' αυτό και σε πιο νεώτερες φωτογραφίες του έλειπαν παρά τη διναρικότητα του οι γωνίες απο το πρόσωπο που ήταν οβάλ και όχι Pontid όπως έχει ειπωθεί. Ο χαρακτήρας του έχει τη Διναρική αυτάρκεια (που εν λείπει και απο πολλούς νεαντερντάλειους) αλλά τίποτα το διναρικό, όπως ο υλισμός και η ανοργανωσιά που φέρει σε αστικά περιβάλλοντα η διναρική φυλή και η χαμηλή νοημοσύνη.

   Διαγραφή
  29. *δεν βρίσκουν δυνατότητες εργασίες που να τους πληρώνουν σε ανθρώπινο επίπεδο, και με τέτοιο μισθό (παρά την εργατικότητα τους) ώστε να δημιουργήσουν οικογένεια

   Διαγραφή
  30. Σχόλια :1)ο αυτισμός είναι μια παθηση που δεν έχει βρεθεί ακόμη η αιτιολογία της. Πάντως πρόκειται για ΠΑΘΗΣΗ και όχι για φυσιολογική παραλλαγή όπως λέμε στην ιατρική. Που είναι γραμμένο ότι η φυσιολογική συμπεριφορά του Ευρωπαιου είναι αυτή του αυτισμου;;; Σε ποιο ιατρικό συγγραμμα αναφέρεται ότι ο αυτισμός ή και το Asperger είναι φυσιολογικές συμπεριφορές;;; ΕΛΕΟΣ με τις μπούρδες και τις παραφιλολογιες. Ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να προσδιορισουμε επακριβως το φάσμα του αυτισμου (γιατί το ορθον αυτό είναι ΦΆΣΜΑ και όχι απλά αυτισμός) και πετάγεται ο καθένας να πει την μπούρδα του. 2)Μην προσπαθείτε να βγάλετε ανθρωπολογικα συμπεράσματα μόνο από την εμφάνιση. Υπάρχουν κάτι μικρά να δεις πως τα λένε, γονίδια νομίζω τα λένε ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΩΓΕΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ. Διαβάστε για τις ομάδες αίματος για παράδειγμα (που δεν είναι μόνο αυτές που ξέρετε)και θα δείτε κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία όπως ότι μια συγκεκριμένη ομάδα βρίσκεται μόνο στην μαύρη φυλή και όχι στην λευκή....

   Διαγραφή
 2. Διαχειριστά,ποιοι αρχαίοι λαοί ήταν κυρίως Διναρικοί;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι αρχαίοι Ιλλυριοί φαίνεται να ήταν κυρίως Διναρικοί. Στις ίδιες περιοχές των δυτικών Βαλκανίων κατοικούν Διναρικοί μέχρι και σήμερα. Από κει και πέρα, η Διναρική επίδραση ήταν σημαντική στους Ρωμαίους, η οποία φαίνεται να αύξανε όσο περνούσαν οι αιώνες. Πολλές φυσιογνωμίες Ρωμαίων, πριν και ιδιαίτερα μετά την εγκαθίδρυση Αυτοκρατορίας, ήταν Διναρικοί ή είχαν Διναρική συμμετοχή. Επίσης, στους αρχαίους Έλληνες φαίνεται να υπήρχε κάποια Διναρική επίδραση. Σε Ρωμαίους και Έλληνες αναγνωρίζονται και ενδιάμεσες Διναρο-μεσογειακές μορφές.

   Η γεωγραφική κατανομή των Διναρικών δεν έχει αλλάξει σημαντικά από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και είναι λογικό να σχετίζονται με αρχαίους πολιτισμούς στα δυτικά Βαλκάνια, φτάνοντας μέχρι την Ελλάδα στα νότια και βαθιά στην Ιταλία στα δυτικά.

   Διαγραφή
 3. Ο γενικευμένος παράγοντας κλίματος - χλωρίδας - πανίδας , δεν πρέπει να υποτιμάτε όσον αφορά το πια ανθρώπινη φυλή μπορεί να επικρατήσει σε δεδομένη περιοχή της γης. Εξάλλου αυτοί οι συνδυασμοί δημιούργησαν τις φυλετικές διαφορές σε κάθε περιοχή σε προηγούμενο στάδιο της ανθρώπινης εξέλιξης. Υπάρχει και ο παράγοντας των ιώσεων που η αντοχή σε αυτές είναι διαφορετική ανά φυλή ενώ οι ιοι είναι ταχέως μεταλλασόμενοι. Πιστεύω πχ ότι μία επιδημία είναι δυνατόν να εξαφανίσει τα ξένα σώματα μιας περιοχής προχωρώντας σε μία φυσική φυλετική εκκαθάριση. Μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος εξελίσεται μαζί μετα βακτήρια ξενιστές που κουβαλάει στο πεπτικό του σύστημα. Πιστεύω ότι αυτός ο τομέας δεν έχει μελετηθεί αρκετά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και βεβαίως δεν πρέπει να υποτιμάτε ο παράγοντας αυτός, γιατί είναι ο ύψιστος αν όχι ο μόνος στη πραγματικότητα που παίζει ρόλο εδώ. Είναι αδύνατον ορισμένοι οργανισμοί να επιβιώσουν σε συγκεκριμένα κλίματα. Αυτό και μόνο το στοιχείο αν λάβουμε υπόψιν ως προς κάποιο άτομο αποδεικνύει την καταγωγή του. Π.χ. ένας νέγρος ή σαχάριος αδυνατεί να ανταπεξέλθει σε ψυχρό κλίμα και αντίστοιχες συνθήκες ζωής και επιβίωσης αντίστοιχα ο λευκός άνθρωπος είναι αδύνατον να προέρχεται τουλάχιστον απο σαχάριο ή υπο-σαχάριο πόσο μάλλον κλίμα...

   Διαγραφή
 4. Καταρχήν πρέπει να αναφερθεί ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να επιβιωνει ακόμα και σε ακραίες κλιματολογικες συνθήκες κυρίως ωστόσο σε θερμά κλιματα και λιγότερο σε ψυχρά . δηλαδή έχει την ικανότητα να ρυθμίσει τις λειτουργίες του σώματος για την προσαρμογή. Η ύπαρξη όλων αυτών των φαινοτυπων των φυλων δεν απασχολεί καθόλου την φύση αρκεί να μπορούν να επιβιωνουν. Ότι δεν μπορεί να επιβιώσει παύει να υπάρχει και εξαλιφεται. Απλά και κατανοητά. Το γιατί τώρα υπάρχουν όλοι αυτοί οι τύποι θα πρέπει να αναζητηθει στα πολύ προιστορικα χρόνια σε συνδυασμό με τις τότε κλιματολογικες και περιβαλλοντικες συνθήκες. Ένα απλό παράδειγμα είναι η ύπαρξη αεροφορων οστών στο κρανίο. Ο άνθρωπος έχει τα οστά του προσωπικού του κρανίου κουφια (αεροφορα).Ο λόγος ύπαρξης αυτών είναι για να είναι πιο ελαφρύ το κρανίο ώστε να μπορεί να στηριχθει από τον αυχένα στην όρθια στάση.Όσον αφορά τον φίλο που αναφέρει τις μεταλλαξεις χωρίς παρεξήγηση και με όλη την φιλική διάθεση, θα πρέπει να ξέρει ότι όσο πιο ανώτερος ένας οργανισμός τόσο πιο πολύ καθυστερεί να εκφραστεί μια μετάλλαξη. Οι ανώτεροι οργανισμοί δύσκολα πλέον εξελίσσονται και πόσο μάλλον από μεταλλαξεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των αναγνωστών τους.