Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015

Η φυλετική δυναμική της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Όταν κατελήφθη το δυτικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τα Γερμανικά φύλα, το ανατολικό τμήμα παρέμεινε όρθιο και διατήρησε την υπόστασή του. Αποτέλεσε την λεγόμενη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, όρος που επικράτησε αργότερα. Μετά την αποκοπή του δυτικού τμήματος, στο ανατολικό τμήμα το φυλετικό υπόστρωμα είναι διαφορετικό. Θα μελετήσουμε την φυλετική δυναμική της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στο διάβα των αιώνων της ύπαρξής της. Θα εξετάσουμε επίσης το κατά πόσον οι μεταβολές του μεσαίωνα επηρέασαν την σημερινή φυλετική σύνθεση του Ελληνικού πληθυσμού.

Η πορεία της Αυτοκρατορίας θα εξεταστεί από την εποχή της οριστικής διάσπασης με τη δύση το 395 μ.Χ. Την περίοδο εκείνη η Αυτοκρατορία...
κατέχει όχι μόνο τα εδάφη του εικονιζόμενου χάρτη, αλλά επίσης τα Μεσογειακά παράλια της Μέσης Ανατολής και στην Αφρική την Αίγυπτο μέχρι μέρος της Λιβύης. Επειδή οι πληθυσμοί πολύ δύσκολα μεταβάλλονται ανθρωπολογικά στο διάβα των αιώνων, το φυλετικό υπόστρωμα του πληθυσμού της Αυτοκρατορίας σε μέσες άκρες ήταν το εξής: Μεσογειακοί στην Ελλάδα, στην Ανατολική Ρωμυλία, στα παράλια της Μικράς Ασίας και στον Πόντο. Αλπικοί σε όλην την Ευρωπαϊκή επικράτεια και στην Μικρά Ασία. Διναρικοί στα Βαλκάνια, φτάνοντας μέχρι και την Ελλάδα. Αρμενοειδείς σε όλη τη Μικρά Ασία, Ιρανικοί ακόμη βαθύτερα, ενώ στη Μέση Ανατολή υπάρχουν Αραβικοί και στην βόρεια Αφρική κυρίως Σάχάριοι. Συνεπώς, η Αυτοκρατορία συνεχίζει να διαθέτει σημαντική φυλετική ανομοιογένεια. Αυτό όμως πρόκειται να αλλάξει στην συνέχεια.

Η ανάλυση που ακολουθεί έχει να κάνει με τα εθνικά στοιχεία που εγκαταστάθηκαν στα εδάφη της Βυζαντινή Αυτοκρατορίας, ώστε να διαπιστώσουμε τις φυλετικές μεταβολές.

Στα τέλη του 4ου αιώνα, ο Βησιγότθος Αλάριχος λεηλατεί τον Ελλαδικό χώρο, όμως γίνεται συμφωνία να αποχωρήσει, η οποία όμως σπάει και εκείνος καταλαμβάνει την Ρώμη. Λίγες δεκαετίες αργότερα, οι Ούννοι του Αττίλα λεηλατούν σποραδικά πόλεις του Ευρωπαϊκού τμήματος, όμως δεν εγκαθίστανται εκεί. Οι Βυζαντινοί Αυτοκράτορες εντάσσουν Γότθους στο στράτευμα, οι οποίοι λόγω της ισχύος τους, καταφέρνουν να καθορίζουν τις πολιτικές εξελίξεις στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό σημαίνει ότι ένας μικρός αριθμός Γότθων έχει ενταχθεί στην Αυτοκρατορία. Ωστόσο, λίγο αργότερα εκδιώκονται οι Οστρογότθοι από την Βαλκανική.

Οι κατακτήσεις του Ιουστινιανού στη Δύση δεν κράτησαν πολύ και σύντομα χάθηκαν. Τον έκτο αιώνα αρχίζουν οι εισβολές των Σλάβων και Αβάρων. Λεηλατούν την Βαλκανική μέχρι την Μακεδονία, όμως το 600 μ.Χ. απωθούνται πέραν του Δούναβη. Λίγο αργότερα Άβαροι από τα δυτικά και Πέρσες από τα ανατολικά αποκρούονται και ηττώνται, αντίστοιχα, θριαμβευτικά από τον Ηράκλειο. Ο Ηράκλειος καθιερώνει τα Ελληνικά ως επίσημη γλώσσα και διατηρεί μόνο τον ελληνικό τίτλο Βασιλεύς.

Όμως εκείνη είναι ακριβώς και η περίοδος που οι Άραβες, που έχουν ασπαστεί το Ισλάμ, ξεκινούν τις κατακτήσεις τους. Μέχρι τα μέσα του 7ου αιώνα έχουν αποκόψει όλα τα εδάφη της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής που ανήκαν στο Βυζάντιο. Τα εδάφη της Αυτοκρατορίας πλέον περιορίζονται σε Βαλκάνια και Μικρά Ασία, με τις φυλές που κατοικούν σε αυτά να είναι περιορισμένες, κάτι που έχει μεγάλη σημασία από φυλετικής απόψεως.

Τον ίδιο αιώνα, οι Βούλγαροι έχουν καταφέρει να εγκατασταθούν στα εδάφη της Αυτοκρατορίας μετά από νίκες εναντίον των Βυζαντινών. Εν τω μεταξύ οι Σλάβοι κατακτούν το μεγαλύτερο μέρος του Ευρωπαϊκού τμήματος της Αυτοκρατορίας και εγκαθίστανται εκεί. Οι εκστρατείες των Αυτοκρατόρων δεν καταφέρνουν να διώξουν τους Βουλγάρους. Οι Βούλγαροι τον 10ο αιώνα προβαίνουν σε πολλές επιθέσεις, φτάνοντας έξω από την Κωνσταντινούπολη και λεηλατώντας τον Ελλαδικό χώρο. Τελικά υποτάσσονται το 1014 μ.Χ. στο Κλειδί από τον Βασίλειο Β', τον επονομαζόμενο Βουλγαροκτόνο. Ο χάρτης στην αρχή του κειμένου, δείχνει την έκταση της Αυτοκρατορίας το 1025 μ.Χ.

Λίγο πριν, είχαν επανακτηθεί η Κρήτη, η Κύπρος και περιορισμένα εδάφη της Μέσης Ανατολής από τους Άραβες. Να σημειώσουμε ότι στο μεταξύ είχαν γίνει αρκετές επιθέσεις των Ρως εναντίον της Κωνσταντινούπολης. Μπορεί οι επιθέσεις να αποκρούστηκαν εύκολα, όμως από τους Σκανδιναβικής καταγωγής Βαραγγούς που ηγούνταν των επιθέσεων, ένα μέρος συμφώνησε και παρέμεινε στο Βυζάντιο ως Αυτοκρατορική φρουρά με σημαντική ισχύ για αρκετούς αιώνες.

Στα μέσα του 11ου αιώνα οι μογγόλοι Πετσενέγοι κάνουν επιθέσεις στο Ευρωπαϊκό τμήμα, συνθηκολογούν, εκχριστιανίζονται και τους επιτρέπεται η εγκατάσταση κοντά στα βόρεια σύνορα της Αυτοκρατορίας, με καθήκοντα φύλαξής τους. Το 1071 μ.Χ. οι Βυζαντινοί ηττώνται στο Μαντζικέρτ από τους μογγόλους Σελτζούκους Τούρκους. Έκτοτε ανοίγει ο δρόμος για την κατάκτηση της Μικράς Ασίας από τους μογγόλους Τούρκους, οι οποίοι ιδρύουν κράτος με πρωτεύουσα την Νίκαια, λίγο έξω απο την Κωνσταντινούπολη. Από φυλετικής απόψεως, το Βυζαντινό κράτος πλέον γίνεται πιο ομοιογενές, καθώς παραμένουν σε αυτό ο Ελλαδικός χώρος, τα παράλια της Μικράς Ασίας και ο Πόντος, δηλαδή περιοχές καθαρά Ελληνικές από εθνολογικής απόψεως.

Ο Αλέξιος Α' Κομνηνός απωθεί τους Νορμανδούς που έχουν εισβάλλει στην βορειοδυτική Ελλάδα, νικά τους μογγόλους Πετσενέγους στη Θράκη με τη βοήθεια των μογγόλων Κουμάνων και υποτάσσει τους Σέρβους. Ο Ιωάννης Β' Κομνηνός ολοκληρώνει το έργο του εναντίον των δύο τελευταίων λαών. Ούγγροι, Σέρβοι και Νορμανδοί ωστόσο επανέρχονται λεηλατώντας τα Βαλκάνια. Το 1204 μ.Χ. οι Σταυροφόροι καταλαμβάνουν την Κωνσταντινούπολη και ιδρύουν Λατινικά κράτη. Οι περιοχές που ελέγχουν ακόμα οι Βυζαντινοί σε Ήπειρο, Νίκαια και Τραπεζούντα ανακηρύσσονται σε ανεξάρτητες ξεχωριστές ηγεμονίες. Η Κύπρος βρίσκεται στα χέρια των Σταυροφόρων, ενώ η Κρήτη πέφτει στα χέρια των Βενετών. Το 1261 μ.Χ. όμως οι Βυζαντινοί της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας επανακτούν την Κωνσταντινούπολη και αργότερα τα περισσότερα εδάφη στην Ελλάδα. Οι Σέρβοι του Στέφανου Δουσάν στα μέσα του 14ου αιώνα κατακτούν το μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας, φτάνοντας μέχρι την Πελοπόννησο. Ταυτόχρονα οι Τούρκοι επεκτείνονται καταλαμβάνοντας τα Ευρωπαϊκά εδάφη από τους Σέρβους και τους Βυζαντινούς. Μετά από μια σειρά κατακτήσεων από τους Οθωμανούς, φτάνουμε στην Άλωση της Πόλης το 1453 μ.Χ. που αποτελεί και το οριστικό τέλος της Αυτοκρατορίας.

Από την εξιστόρηση των γεγονότων προκύπτει ότι κατά τα Βυζαντινά χρόνια, αρχικά εισήλθαν και εγκαταστάθηκαν στον Ελλαδικό χώρο Σλάβοι. Παρά τις γραφικότητες ατόμων τύπου Φαλμεράυερ, οι απόγονοι των Σλάβων εντοπίζονται σε ένα μικρό ποσοστό των Βαλτικών ή Βαλτο-Κρομανοειδών που παρατηρούνται στην Ελλάδα και από το οποίο μάλιστα πρέπει να αφαιρεθούν οι σύγχρονοι μετανάστες μετά την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ. Αν και πρέπει να κρατάμε επιφυλάξεις για τους Σλάβους, καθώς ο ιστορικός Σάθας, βάσιμα θεωρούσε ότι οι Σλάβοι στην πορεία αποτελούνταν κυρίως από λαούς που μπορούν να θεωρηθούν περισσότερο Διναρικοί, που είχαν μόνο γλωσσικά "εκσλαβιστεί".

Οι διάφοροι μογγόλοι, όπως Πετσενέγοι και Κουμάνοι, εγκαταστάθηκαν σε περιορισμένους αριθμούς κάτω από τον Δούναβη, αλλά μακριά από τα εδάφη της σημερινής Ελλάδας. Από την άλλη, οι αρχικοί μογγόλοι Βούλγαροι, μαζί με τους Σλάβους που ήρθαν, κατάφεραν και ίδρυσαν το Βουλγαρικό κράτος το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα, έχοντας ένα μικρό ποσοστό μογγόλων και έναν σημαντικό αριθμό Βαλτικών, οι οποίοι προστέθηκαν στο Μεσογειακό, Αλπικό και Διναρικό υπόστρωμα που προϋπήρχε.

Ένας ελάχιστος αριθμός ατόμων από Γερμανικά φύλα εγκαταστάθηκε στην Αυτοκρατορία. Τέτοιοι ήταν οι Γότθοι και οι Βάραγγοι, που ήταν κυρίως Νορδικοί και Κρομανοειδείς. Αργότερα, οι Σταυροφορίες και η Λατινοκρατία ή Φραγκοκρατία, έφεραν ένα ακόμη μικρό ποσοστό δυτιοκοευρωπαίων στον Ελλαδικό χώρο, οι οποίοι θα μπορούσαν να ανήκουν σε ευρύ φάσμα φυλετικών τύπων, όπως Νορδικοί, Κρομανοειδείς, Μεσογειακοί, Αλπικοί, κτλ. Επίσης, οι Βενετοί, όσοι και να ήρθαν, είναι αδύνατο να τους ξεχωρίσουμε από τους Έλληνες, καθότι ανήκουν σχεδόν στους ίδιους φυλετικούς τύπους.

Στα ανατολικά, η Μικρά Ασία κατοικούνταν από τότε μέχρι και σήμερα κυρίως από Αρμενοειδείς. Η δειλία τους στον πόλεμο, οδήγησε στην εύκολη κατάληψη όλης της Μικράς Ασίας από τους μογγόλους, καθότι οι στρατιώτες αντλούνταν από τους ντόπιους πληθυσμούς, ειδικά όταν υπήρχαν πολλά ανοιχτά μέτωπα. Η εύκολη προέλαση στην Μικρά Ασία επαναλήφθηκε πολλές φορές ιστορικά, π.χ. με τους Άραβες, δηλαδή μια νίκη εκεί που κατοικούν Ιρανικοί (π.χ. κοίλη Συρία, Μαντζικέρτ) ανοίγει τον δρόμο απευθείας προς την Κωνσταντινούπολη. Η επικράτηση των μογγόλων στην Μικρά Ασία, προσέθεσε ένα εμφανές ποσοστό μογγολικών τύπων στην περιοχή. Από την άλλη, Αρμενοειδείς εισήλθαν στον Ελλαδικό χώρο σε εμφανή ποσοστά αργότερα, επί Τουρκικής κατοχής και όχι επί Βυζαντινών. Στην Κύπρο, είναι δύσκολο να ανιχνεύσουμε αν η επίδραση από τον Ιρανικό και Αραβικό τύπο προέρχεται από εκείνη την εποχή και όχι από προγενέστερη ή μεταγενέστερη. Επίσης, στην Κρήτη, η κατάληψη από τους Άραβες ίσως έφερε ένα ποσοστό Σαχάριων στο νησί, όμως και πάλι αυτό θα μπορούσε να είχε συμβεί μεταγενέστερα.

Από τις πηγές γνωρίζουμε ότι τον 14ο αιώνα, δόθηκε η άδεια από Λατίνους και Βυζαντινούς, να εγκατασταθούν στην ηπειρωτική Ελλάδα κάτοικοι από τα δυτικά Βαλκάνια. Αυτό είχε λογικά ως αποτέλεσμα να αυξηθούν σημαντικά οι Διναρικοί στην ηπειρωτική Ελλάδα. Αυτό ήταν το πρώτο κύμα, καθότι οι Διναρικοί αυξήθηκαν περαιτέρω επί Τουρκοκρατίας.

Τα τελικά συμπεράσματα είναι τα εξής. Η αρχικά πολυεθνική Αυτοκρατορία, όταν χάθηκαν τα εδάφη της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, έγινε φυλετικά πιο ομοιογενής, διατηρώντας για αιώνες τα εδάφη της Ελλάδας, των δυτικών Βαλκανίων και της Μικράς Ασίας, τα οποία στην συνείδηση των Ελλήνων συνθέτουν την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Μάλιστα, μετά την κατάληψη της Μικράς Ασίας, πλην παραλίων και Πόντου από τους Σελτζούκους, η Αυτοκρατορία έγινε σχεδόν αποκλειστικά Ελληνική εθνολογικά, κάτι που άρχισαν να το λένε ανοιχτά οι κάτοικοί της. Στον Ελλαδικό χώρο, στο αρχικό υπόστρωμα Μεσογειακών, Αλπικών και μερικών Διναρικών, έγιναν οι εξής μεταβολές, συνοπτικά: ήρθε ένα μικρό ποσοστό Βαλτικών με τους Σλάβους, ίσως ένα ελάχιστο ποσοστό Νορδικών-Κρομανοειδών και ένα σημαντικό ποσοστό Διναρικών. Συνεπώς, διαπιστώνουμε ότι οι φυλετικές μεταβολές, παρά τις αλλαγές συνόρων, ήταν σχετικά μικρές στον Ελλαδικό χώρο κατά την διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

18 σχόλια:

 1. "Συνεπώς, διαπιστώνουμε ότι οι φυλετικές μεταβολές, παρά τις αλλαγές συνόρων, ήταν σχετικά μικρές στον Ελλαδικό χώρο κατά την διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας."

  -έτσι νόμιζα κι εγω, αλλα η μοδατη αποψη λεει αλλιως. φαίνεται πως καποιοι δεν αντέχουνε να ειναι ελληνες, και αλλοι σκοπίμως θελουνε να τους αρνουνται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Κάποτε πρέπει να μιλήσουμε για το φυλετικό υπόβαθρο της εικονομαχίας, αυτή η μάχη μεταξύ μεσογειακών - αρμενοειδών, και να κηρύξουμε την Κυριακή της ορθοδοξίας ημέρα νίκης των εικόνων και της φυλής μας εθνική εορτή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φαίνεται ότι η μάχη δεν έχει τελειώσει και ότι θα δούμε την συνέχεια της να εξελίσσεται στο άμεσο μέλλον.Αλλά αλήθεια μήπως και οι ''φίλοι'' και ''συμπατριώτες'' αριστεροί και κομμουνιστές δεν αντλούν την καταγωγή τους από τα πρωτοχριστιανικά κιμπούτς όπου όλοι και όλα ανήκαν σε όλους και ταυτόχρονα σε κανέναν;Μήπως δεν είναι όλοι αυτοί ''απόγονοι'' των εικονομάχων που ''χύνουν'' σε κάθε ευκαιρία δηλητήριο για τον λαός μας,την πατρίδα μας και απορρίπτουν κάθε έννοια και χρησιμότητα/ανάγκη/αξία της παράδοσης;Νίκη;Μπα δεν έχουμε κερδίσει ακόμα.

   Διαγραφή
 3. Βυζάντιο=φυλετικό σκουπιδαριό. Μια ματιά στις ορθόδοξες βυζαντινές εκκλησίες και στην τεχνοτροπία των φυσιογνωμιών αποδεικνύει πως ο κυρίαρχος φυλετικός τύπος ήταν ο οριενταλικός/ασιατικός/δραβιδικός. Η χαώδης αισθητική και φυλετική απόσταση ανάμεσα στους ορθόδοξους μεσανατολίτες αγίους και στους αρχαιοελληνικούς θεούς είναι ανάλογη των αγαλμάτων του Μπρέκερ με τις τερατωδίες του Πικάσσο.
  Ευτυχώς που οι σταυροφόροι το 1204 τελείωσαν μια για πάντα αυτό το αίσχος. Τους ευχαριστούμε από καρδίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το Βυζάντιο ήταν μια αυτοκρατορία, δίχως προαίρεση για εθνολογικό πρόσημο, το οποίο όμως προέκυπτε μάλλον εξαιτίας των συνθηκών. Οι Σταυροφόροι, τι έφεραν; Εσκεμμένη φυλετική μίξη στη Μέση Ανατολή, όπου βρίσκονταν χριστιανικοί πληθυσμοί, έκαναν μάγκες τους εβραίους της Βενετίας στους οποίους έδωσαν τον συσωρευμένο για πολλούς αιώνες πλούτο της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, κατέλυσαν το καθεστώς διώξεων εναντίον τους, τους έφτιαξαν και τράπεζες κι γενικότερα, έχτισαν με τα χέρια τους τη σημερινή κατάσταση.
   Βάλτε λίγο το μυαλό σας να δουλέψει, οι Σταυροφόροι δεν ήταν η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία των Χοενστάουφεν ούτε και η μεσαιωνική Γαλλία, αλλά ο εβραιόφιλος πάπας με τους ιουδαίους συνεργούς του που εδραίωναν την ισχύ τους στην Ευρώπη εκμεταλλευόμενοι το πάθος του λαουτζίκου και τη φιλοδοξία των ηγεμόνων. Γι' αυτό και ξέκαναν όποιον τους στάθηκε εμπόδιο, συμπεριλαμβανομένων των Ταγμάτων των Σταυροφόρων.

   Διαγραφή
  2. Τί λες ρε φίλε? Ποίοι Εβραίοι? Στη Βενετία? Παντού εβραίους βλεπετε και τους δικαιώνετε ως "περιούσιους" έτσι με τις βλακείες σας! Έλεος! Παντού βλεπετε Εβραίους!

   Διαγραφή
  3. Ναι, εβραίοι στις ναυτικές ιταλικές πόλεις όπως (και κυρίως) η Βενετία. Αλλά μάλλον πρώτη φορά το μαθαίνεις αυτό, αλλά διορθώνεται.
   Είναι εύκολο να χαρακτηρίζεις ως βλακεία ότι δεν γνωρίζεις.

   Διαγραφή
  4. Τουρκόσπορε, Ῥωμιὲ μοῦλε, γαμῶ τὸν Χριστό & τὴν Παναγία σου. Ἀμόρφωτο κατακάθι, διάβασε ἰστορία πρὶν ἀνοίξῃς τὸ βρωμόστομά σου:

   https://en.wikipedia.org/wiki/Venetian_Ghetto

   Διαγραφή
  5. Ρε παπάρα Χίμλερ, το κείμενο αναφέρεται στο 1516μ.Χ., ενώ η πρώτη Σταυροφορία ξεκίνησεμε πρωτοβουλία του ΡΗΜΗΟΥ Αλέξιου Α' Κομνηνού ενάντια των Τούρκων της Αν.Μικράς Ασίας, το 1096-99μ.Χ. Εσείς μιλάτε για 500 χρόνια μετά(!). Και πάλι οι Εβραίοι ήσαν μόνον τοκογλύφοι και μισιούνταν δεν είχαν πολλά δικαιώματα. Η Βενετία ήτο δύναμις αποικιακή συνεπώς την ισχύ της την αντλούσε από το ΕΜΠΟΡΙΟ. Και το εμπόριο ήτο πάντοτε στα χέρια των Δυτικών/Φράγκων, Βενετών και Γενοβέζων. Οι Εβραίοι ήσαν ανύπαρκτοι στο εμπόριο.

   Χίμλερ ευχαριστώ για το επίπεδό σου. Εάν δεν υπήρχε η Ρωμανία, σήμερα θα λεγόσουνα Abdulahman Himlar.

   Διαγραφή
  6. Ξέρεις πως έγιναν ισχυρές ναυτικές δυνάμεις τα ιταλικά κρατίδια;
   Με τους Σταυροφόρους, οι οποίοι από τη μια "ένωναν" τις δυο όχθες της Μεσογείου, όποτε και για όσο καιρό κατάφερναν να το πετύχουν, διασφαλίζοντας το ελεύθερο εμπόριο δίχως δασμούς και φόρους. Κι από την άλλη, όταν ερχόταν η ώρα να πληρώσουν το αντίτιμο για τη μεταφορά στρατευμάτων και πόρων από την Ευρώπη στη Μ.Ανατολή. Τότε, τη μερίδα του λέοντα από τα κέρδη και τις λεηλασίες την έπαιρναν οι Ιταλικές ναυτικές πόλεις. Όταν μάλιστα, άλλαζε η κυριότητα των εδαφών από τα βυζαντινά και τα αραβικά χέρια το πρώτο πράγμα που επέτρεπαν οι παπικοί ήταν το να μπορούν οι εβραίοι να ασκούν τοκογλυφία. Η οποία οδήγησε στη δημιουργία ολόκληρων ταμείων, μέσω των οποίων δάνειζαν τους φεουδάρχες της κεντρικής Ευρώπης για να διεξάγουν πολέμους στην Outremer ώστε "οι πιστωτές των βασιλέων, έγιναν βασιλείς της πίστεως". Οι κοινώς γνωστές μας τράπεζες ήταν το αμέσως επόμενο στάδιο.
   Αν καταφέρετε ποτέ να μελετήσετε λίγη ιστορία, θα διαπιστώσετε πως το 1204 ήταν το σημείο καμπής που έδωσε το έναυσμα των πρώτων καπιταλιστικών κοινωνιών στην Ευρώπη, οι οποίες διόλου τυχαία βρίσκονταν στην Ιταλία. Η κινητήριος οικονομική δύναμη, ήταν τα πλούτη της Κων/λης που μοιράστηκαν οι ιουδαιο-παπικοί τοκογλύφοι στην Ιταλία και η μεθόδευση του τόκου. Ακόμα και ο "εμφύλιος" μεταξύ Γουέλφων και Γιβελλίνων που διέλυσε την Αγία Ρωμαϊκή αυτοκρατορία των Γερμανών, ήταν αποτέλεσμα αυτών των πράξεων.

   Διαγραφή
 4. Τούτο το ιστολόγιο κάνει ένα πράγμα συστηματικά , παραθέτει μελέτες, νούμερα κτλ. που έχουν σχέση με τις φυλές και μετά αρχίζει τις αυθαιρεσίες με τα μη εξωτερικά, σωματικά, χαρακτηριστικά της κάθε φυλής παραβλέποντας κάθε ιστορική και σημερινή πραγματικότητα και πάντα με μια λογική μάυρου-άσπρου, ναι εντάξει έγιναν προσμείξεις αλλά αυτές γίναν στην βάση του Ελληνικού τρόπου ζωής, και για να το πούμε ξεκάθαρα διότι όποιος παρακολουθεί διαπιστώνει εύκολα το τί θέλουν να πουν τα γραπτά, το να ισχυρίζεται κανείς ότι μια μικρή μειοψηφία Ελλήνων ήταν ικανή να εξελληνίσει μια περιοχή-δεν χρειάζεται να αναφέρω την περιοχή- είναι σαν να περιμένει από την Ελληνική μειονότητα του Γερμανίας να εξελληνίσει τον Γερμανικό κόσμο.
  Παρακάτω, ποιος είναι δειλός; O Εβραίος Αρμενοειδής που είχε το σωματικό και ψυχικό σθένος, ανεξάρτητα από την όποια υποστήριξη, και έφτιαξε κράτος σύγχρονο και οπλισμένο σαν αστακό, και όχι σαν αυτό της ψωροκώσταινας που δεν κυβερνήθηκε ποτέ από Αρμενοειδείς, από το μηδέν; Mήπως ήταν δειλός ο Πόντιος παππούς μου ως Πόντιος, που πριν σκοτωθεί τον Μάρτη του 41 από τους Ιταλούς έστελνε γράμματα στο σπίτι του- στα Ελληνικά ασφαλώς που τα έμαθε στο ελληνικό σχολείο του χωριού του στον Πόντο- γράφοντας ότι θα τους πετάξουμε στην θάλασσα; Πότε ήταν δειλή η Μικρασιάτικη ενδοχώρα ένεκα της υπάρξεως των Αρμενοειδών; Την εποχή του Μιθριδάτη με τους πολέμους του εναντίον των πανίσχυρων Ρωμαίων; Την Ρωμαϊκή εποχή με το πλήθος των Αγίων, με τις αλήθειες που έχουν όλοι οι μύθοι κοινωνικά ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι του Θεού; Στην ιστορική χιλιετή παρουσία του Βυζαντίου με τον θρύλο του Διγενή Ακρίτα; Ή την εποχή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας που για να μην χάσεις την ταυτότητά σου την εθνική έπρεπε να δώσεις αγώνα διαρκείας, εφ΄ όρου ζωής, από γενιά σε γενιά; Το πιο εύκολο ήταν να αφομοιωθείς και να ζήσεις κάτω από καλύτερους όρους, σήμερα μια γενιά να φύγει για να ζήσει στο εξωτερικό τα εγγόνια της δεν ξέρουν γρι από Ελλάδα. Για να ξαναγυρίσουμε στους Πόντιους διότι προφανώς και η ουσία των προβληματισμών των κειμένων δεν είναι οι Αρμενοειδείς που δεν έχουν καμιά απολύτως σχέση με την Ελλάδα, σε ποιον παράλληλο κόσμο μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι οι Πόντιοι ως "Αρμενοειδείς" είναι δειλοί ιστορικά, μαλθακοί και χωρίς σθένος;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είτε πάσχεις από αδυναμία κατανόησης, είτε δεν διάβασες καν τι γράφει. Γιατί δεν λέει πως οι Πόντιοι είναι αρμενοειδείς, αλλά το αντίθετο. Παρόλα αυτά στον Πόντο εισήλθαν αργότερα αρμενοειδείς από τον Καύκασο και την Ανατολία οι οποίοι εκχριστιανίστηκαν κιόλας κατά περιόδους (Λαζοί) προσπαθώντας να ενσωματωθούν με το μεσογειακό πληθυσμό.
   Τώρα εις ότι αφορά το Ισραήλ, για πες μας πότε την κατέκτησαν τη γη την οποία ζουν οι αρμενοειδείς κάτοικοί του; Και ποιά γενναιότητα έχουν επιδείξει, το να πυροβολούν Παλαιστίνιους που κρατάνε σφεντόνες ή να βομβαρδίζουν στο Σινά αραβικές μεραρχίες που υποχωρούσαν εξαιτίας των διεθνών πιέσεων;

   Διαγραφή
  2. Φίλε το γνωρίζω το πνεύμα των αναρτήσεων και σε αυτό απαντώ με αφορμή το συγκεκριμένο κείμενο,τούτη η ανάρτηση απλώς διαφοροποιείται μιλώντας έναν Πόντο εθνολογικά Ελληνικό μαζί με την Μικρά ασία και τον κύριο Ελλαδικό χώρο χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι θεωρούνται και οι Έλληνες του Πόντου φυλετικά Έλληνες όπως οι άλλοι. Μιας και το ανέφερες οι Αρμενοειδείς υπήρχαν από προαιώνιες εποχές στον Πόντο, δεν είναι οι Λαζοί αυτοί που αφομοιώθηκαν από τους Έλληνες του Πόντου αλλά άλλες φυλές διάσπαρτες στα Ποντιακά εδάφη και αυτή η διαδικασία της αφομοίωσης ξεκίνησε προ Χρσιτού, αν παρατηρήσει κανείς προσεχτικά τις φυσιογνωμίες του Διογένη του Κυνικού ή του Στράβωνα θα το διαπιστώσει.
   Για τους Εβραίους έτερον εκάτερον, δεν μιλάω για τους πυροβολισμούς των αμάχων και τα υπόλοιπα αίσχη που γίνονται αλλά για το ότι κατάφεραν να κάνουν ένα κράτος σύγχρονο, ισχυρό, μορφωμένο, που ευημερεί, από το μηδέν σε ένα εχθρικό περιβάλλον, αφήνω στην άκρη την ηθική και το δίκαιο, για να το καταφέρεις αυτό δεν σου φτάνει καμιά εξωτερική υποστήριξη, πρέπει και εσύ να έχεις μπόλικη παλικαριά και ατελείωτο ψυχικό σθένος. Από την μια αυτοί οι Αρμενοειδείς οι υποτίθεται δειλοί και από την άλλη οι Μεοσγειακοί ή Διναρικοί Έλληνες που κυβερνάν ζητώντας διεθνείς ομπρέλες προστασίας για να υπάρχουν, ακόμα και από το Ισραήλ-πρόσφατη συφνωνία Καμμένου με το Ισραήλ-.

   Διαγραφή
  3. Φίλε Γιώργο έχεις δίκιο.Δεν γίνεται να λέμε μαλθακούς τους Πόντιους και τους Μικρασιάτες ή να τους λέμε αρμενοειδείς.Στο συγκεκριμένο blog φάσκουν και αντιφάσκουν.Δεν θα μου φανεί περίεργο αν διαγραφεί το σχόλιο μου.
   Όπως και να έχει ο φυλετισμός είναι καινούρια επιστήμη και χρειάζεται και άλλη μελέτη.

   Διαγραφή
  4. Για τον Πόντο τα δεδομένα λένε τα εξής:

   Οι αρχαίοι Έλληνες δημιούργησαν αποικίες στον Πόντο, με τους κατοίκους να ανήκουν λογικά στους φυλετικούς τύπους του Ελλαδικού χώρου, δηλαδή Μεσογειακούς, ΚΜ, Αλπικούς, Διναρικούς.

   http://fyletika.blogspot.gr/2015/07/blog-post_13.html

   Όπως είναι αναπόφευκτο, οι Έλληνες του Πόντου στο διάβα των αιώνων μίχθησαν με τους ντόπιους που ανήκαν κυρίως στον Αρμενοειδή, ή και Καυκάσιο, τύπο. Το ποσοστό της μίξης είναι άγνωστο. Από φωτογραφίες κατοίκων του Πόντου, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν άφθονα άτομα από τους Ελλαδικούς φυλετικούς τύπους, έχοντας καταγωγή από τους αρχαίους Έλληνες αποίκους, αλλά και Αρμενοειδείς, που προέκυψαν από μίξη με ντόπιους. Η μελέτη του Αριστοτέλη Νεόφυτου υποδεικνύει μια μάλλον υπερβολική Αρμενοειδή επίδραση σε μια περιοχή του Πόντου.

   http://fyletika.blogspot.gr/2014/01/blog-post_25.html

   Συνεπώς, οι Πόντιοι ανήκαν αρχικά στους Ελλαδικούς φυλετικούς τύπους. Στο πέρασμα των αιώνων απέκτησαν μια Αρμενοειδή συνιστώσα από τους ντόπιους, της οποίας δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε το ποσοστό σε σχέση με τους Μεσογειακούς, ΚΜ, Αλπικούς και Διναρικούς των Ελλήνων του Πόντου. Σε κάθε περίπτωση, θα είχε ενδιαφέρον η μελέτη της φυλετικής τους σύνθεσης.

   Διαγραφή
  5. Υποπτεύομαι ότι πολλά άτομα καυκάσιας ποντιακής ή μη (δλδ ακόμα και απο τη κασπία ή καζακστάν) αρμενοειδούς-τουράνιας καταγωγής [που δεν βαφτίζονται ούτε καν έστω Ρωσσοπόντιοι εν προκειμένω] δίνουν την εντύπωση ότι όλα άτομα Ποντιακής καταγωγής είναι Αρμενοειδείς. Πάντως υπάρχει ισχυρότατη (= πλειοψηφική) Αρμενοειδής συνιστώσα στους πιο καθαρούς Πόντιους και στους κάτοικους των παραδοσιακά Ποντιακών προσφυγικών περιοχών (και ειδικά στη Θεσσαλονίκη και περίχωρα). Τώρα μπορεί να δεις και καθαρά αρκετά λευκά μεσογειακά ή ακόμα και νορδικίζοντα άτομα με άμεση καταγωγή απο το πόντο και επώνυμο σε -ίδης αλλά αδιαμφισβήτητα αποτελούν μειοψηφία. Πολλές εικόνες απο ορισμένα χωριά του Πόντου δείχνουν ξεκάθαρα λευκούς μεσογειακούς σε παρελάσεις κλπ Βέβαια στη μειοψηφία των περιοχών του Πόντου, και εννοείται οι αρχικοί Πόντιοι ήταν Ελληνικής μεσογειακής καταγωγής (και οι οποίοι δυστυχώς δεν επικράτησαν). Οπότε δεν πρόκειται για Αρμενοειδή συνιστώσα κατά τη γνώμη μου, αλλά για... μειοψηφική μεσογειακή (ή άλλων λευκών φυλετικών τύπων) συνιστώσα.

   Διαγραφή
  6. *όλα τα άτομα, *αρκετά καθαρά λευκά, *αρχικοί Πόντιοι κάτοικοι

   Διαγραφή
 5. Aν δεν είναι γνωστό αξίζει να ειπωθεί και τούτο, πέρα από τους αρχαίους αποικισμούς, στα χρόνια της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ο Πομπήιος εγκατέστησε στον Πόντο βετεράνους λεγεωνάριους, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν από τη Μακεδονία και την Ήπειρο και ίσως ανάμεσά τους υπήρχαν και Έλληνες Ιταλιώτες και Σικελοί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των αναγνωστών τους.