Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015

Προς το μέλλον: Φυλετική ανθρωπολογία και γενετική

Η ταξινόμηση των ανθρώπων σε φυλετικούς τύπους, παρά την χρήση μετρήσιμων στοιχείων, περιέχει ακόμη αρκετά υποκειμενικά στοιχεία. Η φυλετική ανθρωπολογία αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση στην ταξινόμηση του ανθρωπίνου είδους σε ομάδες διαφοροποίησης. Οι βαθύτεροι όμως λόγοι διαφοροποίησης εδράζονται στο γενετικό υλικό, στο DNA. Οι γονιδιακές ακολουθίες είναι αυτές που καθορίζουν τα σωματικά και ψυχικά γνωρίσματα σε κάθε άνθρωπο. Συνεπώς, η γενετική σε συνεργασία με την φυλετική ανθρωπολογία, μπορεί να διευρύνει τις γνώσεις μας για την δομή του ανθρώπου. Η λύση του μυστηρίου αποτελεί έναν από τους μακραίωνους πόθους της επιστήμης.

Το DNA έχει ανακαλύφθεί εδώ και δεκαετίες και πλέον έχουν εφευρεθεί τεχνικές απόκτησης της συνολικής γενετικής ακολουθίας από ανθρώπινο δείγμα (DNA sequencing). Με την συνεχή επιστημονική έρευνα που διεξάγεται, το κόστος των τεχνικών αυτών μειώνεται συνεχώς, πράγμα που σημαίνει ότι πιθανόν στο μέλλον η απόκτηση της πλήρους DNΑ για κάθε άνθρωπο να είναι μια διαδικασία σχετικά εύκολη και φτηνή. Ήδη οι επιστήμονες...
έχουν μεγάλο δείγμα γενετικών ακολουθιών από ανθρώπους όλου του πλανήτη.


Το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα σωματικά γνωρίσματα συνδέονται με αντίστοιχες γονιδιακές ακολουθίες, δείχνει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν οι επιστήμονες. Η γνώση της φυλετικής ανθρωπολογίας είναι καίριας σημασίας για τους γενετιστές. Η μεθοδολογία που θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν είναι η εξής. Θα έπρεπε να λαμβάνουν δύο ομάδες ανθρώπων από διαφορετικούς φυλετικούς τύπους, π.χ. Αλπικούς και Μεσογειακούς και να βρουν το DNA τους. Στη συνέχεια να βρουν τις κοινές γενετικές ακολουθίες στις δύο ομάδες ξεχωριστά, που θα είναι υπεύθυνες για τα γνωρίσματα του αντίστοιχου φυλετικού τύπου. Όσες ακολουθίες ανήκουν και στις δυο ομάδες, σημαίνει ότι είναι κοινές στο ανθρώπινο είδος ή έστω στον γενικότερο φυλετικό κλάδο στον οποίο ανήκουν. Αν επαναληφθεί η μεθοδολογία αυτή με όλους τους φυλετικούς τύπους του πλανήτη, σύντομα θα γίνει η αντιστοίχιση σωματικών γνωρισμάτων-γενετικών ακολουθιών που είναι και το ζητούμενο.

Δυστυχώς σήμερα οι γενετιστές αγνοούν την φυλετική ταξινόμηση. Ως εκ τούτου, σπαταλούν πολύτιμο χρόνο στην σύγκριση δειγμάτων από ανθρώπους όλου του κόσμου, επειδή τους θεωρούν ίδιους, χωρίς να βγάζουν αποτελέσματα. Βέβαια μετά από πολλές προσπάθειες θα αποκαλυφθεί η αλήθεια, η οποία όμως είναι ήδη γνωστή από την φυλετική ανθρωπολογία! Πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται σύγκριση δειγμάτων με φυλετικά κριτήρια, ώστε η συσχέτιση γενετικών ακολουθιών-σωματικών γνωρισμάτων να ολοκληρωθεί. Ωστόσο, η γενετική ωθείται από τους σιωνιστές στα ακίνδυνα για αυτούς μονοπάτια της ιατρικής, που δεν ενδιαφέρεται παρά μόνο για ασθένειες και της γενετικής πληθυσμών, που εξετάζει πληθυσμούς στατιστικά και όχι ξεχωριστά άτομα, αποφεύγοντας την φυλετική κατηγοριοποίηση που έχει σημασία. Η αναπόφευκτη συσχέτιση του DNA με την φυλή τους ενοχλεί, αλλά αποτελεί την επιστημονική αλήθεια.

Μια δυσκολία αποτελεί η πιθανότητα τα σωματικά γνωρίσματα να οφείλονται σε πολλά γονίδια ταυτόχρονα, κάτι που δυσχεραίνει την αντιστοίχιση. Όμως ήδη οι επιστήμονες έχουν αρχίσει να βρίσκουν ότι αυτή η αλληλεξάρτηση δεν είναι και τόσο μεγάλη, ενώ για συγκεκριμένα γνωρίσματα ή ασθένειες, την ευθύνη έχει μόνο ένα γονίδιο. Φαίνεται λοιπόν ότι η αντιστοίχιση θα μπορέσει να γίνει επιτυχώς και ήδη υπάρχουν δημοσιεύεσεις που μιλούν για συγκεκριμένες γενετικές ακολουθίες που σχετίζονται με γνωρίσματα του προσώπου. Η σημασία αυτών των μελετών για την φυλετική ανθρωπολογία είναι προφανής. Ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να έχουμε κατά νου, είναι ότι αυτή η αντιστοίχιση σωματικών γνωρισμάτων-γενετικών ακολουθιών δεν εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο σχηματίζεται αυτό το γνώρισμα. Αυτή θα τελειοποιούσε τις γνώσεις μας για τον άνθρωπο, αλλά αυτό απασχολεί περισσότερο τους βιολόγους και όχι τους φυλετικούς ανθρωπολόγους. Παράλληλα, μεγάλο ενδιαφέρον θα είχε η μελέτη της κληρονομικότητας και η εύρεση ακριβώς του τι γίνεται, ώστε να αντικατασταθούν οι νόμοι του Μέντελ, οι οποίοι είναι αρκετά απλοϊκοί, αλλά αναγκαζόμαστε να τους χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα, ελλείψει πιο ειδικών γνώσεων.

Η σύνδεση σωματικών γνωρισμάτων-γενετικών ακολουθιών αναμένεται να επηρεάσει δραστικά την κοινωνία. Η σύνδεση αυτή θα δώσει την δυνατότητα στους φυλετικούς ανθρωπολόγους να ταξινομούν τους ανθρώπους όχι μόνο μέσω σωματικών γνωρισμάτων, αλλά και μέσω συγκεκριμένων γενετικών ακολουθιών. Έτσι δεν θα υπάρχουν περιθώρια για αμφισβητήσεις. Προβλήματα στην φυλετική ταξινόμηση που υπάρχουν σήμερα, ειδικά σε μικτούς φαινοτύπους, θα λυθούν μονομιάς με την βοήθεια της γενετικής. Ένα κράτος, αξιοποιώντας αυτήν την γνώση, θα μπορεί να πολιτογραφεί άτομα, επιλέγοντας μόνο τους συγγενείς φυλετικούς τύπους και με γονιδιακά κριτήρια πλέον. Επιπλέον, αυτή η σύνδεση σίγουρα θα βοηθήσει την ιατρική περισσότερο από τις σημερινές έρευνες, αφού θα αποτελεί την πλήρη γνώση για την μορφολογία του ανθρώπου. Οι προδιαθέσεις για παθήσεις θα γίνουν σύντομα αντιληπτές και λογικά θα συσχετιστούν με τους διάφορους φυλετικούς τύπους. Στη συνέχεια, δεν αποκλείεται να μπορέσει να γίνει και η σύνδεση ψυχικών γνωρισμάτων-γονιδιακών ακολουθιών, κάτι που αντιλαμβάνεστε ότι θα αλλάξει τα πάντα γύρω μας. Επίσης, από το DΝΑ και μόνο θα γνωρίζουμε την ακριβή μορφή και τον φυλετικό τύπο που θα έχει ένα έμβρυο που ακόμα βρίσκεται στην κοιλιά της μητέρας. Αυτό θα δίνει την δυνατότητα στους γονείς να επιλέξουν αν θα κρατήσουν το παιδί ή όχι, εφόσον τους είναι επιθυμητό μορφολογικά και φυλετικά. Και αυτό πριν τους τρεις μήνες κύησης, κάτι που σήμερα είναι νόμιμο. Παράλληλα, η σύνδεση αυτή δίνει ακόμη πιο στέρεα βάση σε μια πολιτική ευγονικής από πλευράς της πολιτείας. Από τις παραπάνω εφαρμογές, αντιλαμβάνεστε ότι η σύνδεση σωματικών γνωρισμάτων-γενετικών ακολουθιών θα σημάνει μεγάλες κοινωνικές μεταβολές.

Η αποκάλυψη της ανθρώπινης φύσης θα έπρεπε να αποτελεί την ανώτερη επιστημονική αναζήτηση του ανθρωπίνου πνεύματος. Το κράτος οφείλει να στηρίξει γενναιόδωρα την γενετική και φυλετική έρευνα για να αποκαλυφθεί το μυστήριο της ανθρώπινης φύσης. Θα έπρεπε να υπάρχουν πολλά ερευνητικά ινστιτούτα και τα καλύτερα μυαλά της χώρας να κατευθύνονται προς αυτόν τον τομέα. Απαραίτητες γνώσεις είναι όχι μόνο της γενετικής, αλλά οπωσδήποτε και της φυλετικής ανθρωπολογίας, γιατί τα δύο επιστημονικά πεδία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Η επαλήθευση της φυλετικής θεώρησης μέσω του γονιδιώματος, θα έχει όχι μόνο πρακτικές επιπτώσεις, αλλά θα επηρεάσει και τον χώρο των ιδεών, την πολιτική και κοινωνική σκέψη.

2 σχόλια:

  1. Ἀντιθέτως, ἡ φυλετικὴ ἀνθρωπολογία ζεῖ καὶ βασιλεύει ἐντὸς τῆς γενετικῆς φαρμακολογῖας, καθῶς καὶ πανεπιστημιακῶν οἴκων ἀνατολικῶν ἀλλὰ καὶ Ἀμερικάνικων πανεπιστημίων. Συγγνώμη γιὰ τὰ ὀρθογραφικά.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Αν υπήρχαν οι χρηματοδοτήσεις, τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά...

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των αναγνωστών τους.