Τρίτη 2 Μαΐου 2017

Φυλή και ιατρική

Μία εξαιρετική μελέτη για τη σχέση φυλής και ασθενειών πραγματοποίησε ο Eugène Pittard, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Le Globe. Ο Ελβετός ανθρωπολόγος εξετάζει τις διαφορές στον τρόπο με τον οποίο προσβάλλονται οι ανθρώπινες φυλές από τις ασθένειες. Τα δεδομένα που στοιχειοθετούν τις διαφορές αυτές είναι πολλά, καθιστώντας αναπόφευκτη μια μελέτη επί του ζητήματος.

Ο Pittard ξεκινά λέγοντας ότι οι ιατροί στις αποικίες, καθώς και στις ΗΠΑ, διαπιστώνουν στην πράξη ότι δεν προσβάλλονται όλες οι φυλές με τον ίδιο τρόπο από τις ίδιες ασθένειες. Για έναν ανθρωπολόγο...
αυτό είναι αναμενόμενο. Η διαφορά αυτή είναι αναπόφευκτη, γιατί οι ανθρωπολόγοι μπορούν να διακρίνουν τους ανθρώπους σε ξεχωριστές βιολογικές ενότητες.

Οι διαφορές μεταξύ των ανθρωπίνων φυλών σε χαρακτηριστικά όπως ανάστημα, χρώμα μαλλιών, μορφή κρανίου και προσώπου, χρώμα δέρματος, κτλ αποτελούν μόνο τα εξωτερικά γνωρίσματα που μπορούμε να αντιληφθούμε με την απλή παρατήρηση. Στην πραγματικότητα οι διαφορές επεκτείνονται και στο εσωτερικό του οργανισμού. Οι ιατροί στις αποικίες, βρήκαν διαφορές στους σφυγμούς, στην αντοχή στον πόνο, στην αντίδραση στις χειρουργικές επεμβάσεις, κτλ. Ο Pittard διαπιστώνει με λύπη ότι οι ιατροί αγνοούν τις ανθρωπολογικές διαφορές, αδυνατώντας να βγάλουν συμπεράσματα λαμβάνοντας υπόψη τον φυλετικό παράγοντα. Η φυλετική ανθρωπολογία είναι απαραίτητη στην ιατρική, εφόσον η ιατρική έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο τον Άνθρωπο.

Η εσωτερική σύσταση του ανθρώπινου οργανισμού αποτελεί ένα περίπλοκο βιοχημικό σύμπλεγμα, που δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί πλήρως. Διαφορές εντοπίζονται μεταξύ των διαφόρων ζώων ως προς την αντοχή τους σε τοξικές ουσίες και μικροοργανισμούς. Κάποια πλήττονται ισχυρά, ενώ άλλα μένουν ανεπηρέαστα. Διαφορές υπάρχουν και εντός του είδους. Έρευνες έχουν δείξει ότι διαφορετικές ράτσες σκύλων αντέχουν διαφορετικές ποσότητες από τοξικές ουσίες. Κάτι αντίστοιχο έχει παρατηρηθεί και σε ράτσες αλόγων. Στον άνθρωπο, υπάρχουν ασθένειες που δεν προσβάλλουν το ίδιο τις διάφορες φυλές. Ο κίτρινος πυρετός, που πλήττει έντονα τους λευκούς, ελάχιστα επηρεάζει τους νέγρους. Μάλιστα, η ανοσία τους στον κίτρινο πυρετό παρέμεινε ακόμα και μετά την μεταφορά τους ως σκλάβους σε άλλες χώρες. Το αίμα πήζει πιο γρήγορα στους νέγρους. Οι σφυγμοί τους είναι πιο αργοί. Η φυματίωση εμφανίζεται στους νέγρους πολύ περισσότερο από ότι στις υπόλοιπες φυλετικές ομάδες. Οι νέγροι έχουν σχετική ανοσία στην ελονοσία, σε σχέση ειδικά με τους λευκούς, στους οποίους τα συμπτώματα είναι έντονα ειδικά σε θερμά κλίματα. Η δυσεντερία είναι σπάνια στους νέγρους.

Τις φυλετικές διαφορές στην υγεία διαπιστώνουν όλοι οι στρατιωτικοί ιατροί στις αποικίες, οι ιατροί του ναυτικού και οι ιατροί σε νοσοκομεία της Αφρικής. Οι αναφορές τους για τις ασθένειες που πλήττουν τις διάφορες εθνικότητες είναι ξεκάθαρες. Οι μεγάλες διαφορές στην εσωτερική δομή του οργανισμού μεταξύ των φυλών φαίνεται στις περιπτώσεις των μίξεων. Οι μιγάδες εμφανίζουν μια ενδιάμεση κατάσταση ως προς την ανοσία/μη ανοσία των γονεϊκών φυλών. Οι νέγροι έχουν ανοσία στον κίτρινο πυρετό, ωστόσο οι μουλάτοι χάνουν την ανοσία αυτή. Όσο περισσότερο το νέγρικο αίμα, τόσο μειώνονται τα περιστατικά. Στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι μιγάδες παρουσιάζουν μια ενδιάμεση θέση σε σχέση με τις γονεϊκές φυλές ως προς την αντοχή σε ασθένειες.

Η μελέτη του Pittard εστιάζει στην επάρατη νόσο και στο κατά πόσο αυτή σχετίζεται με τον φυλετικό παράγοντα. Το ζήτημα είναι δύσκολο, εφόσον παράγοντες όπως το περιβάλλον και ο τρόπος ζωής μπορεί να επηρεάζουν. Αρχικά παρατηρεί ότι η νόσος δεν είναι ούτε κληρονομική, ούτε μεταδοτική. Ωστόσο, η κατανομή της είναι πολύ ανομοιόμορφη μεταξύ των κρατών, αν εξετάσουμε τη γεωγραφία της νόσου.

Οι νέγροι της Αφρικής φαίνεται να εμφανίζουν χαμηλά ποσοστά καρκίνου. Αντιθέτως, οι νέγροι των ΗΠΑ, που έχουν υποστεί μίξη σε αρκετό βαθμό, εμφανίζουν συγκρίσιμα ποσοστά με τους λευκούς. Οι καθαροί ιθαγενείς της Αμερικής έχει βρεθεί ότι δεν παρουσιάζουν καθόλου καρκίνο, ωστόσο οι μίξεις τους κάνουν να χάνουν την ανοσία τους.

Στις ΗΠΑ και στον Καναδά, οι στατιστικές δείχνουν ότι τα υψηλότερα ποσοστά βρίσκονται ανατολικά και δυτικά, δηλαδή εκεί που η φυλετική μίξη είναι μεγαλύτερη, με τα χαμηλότερα στο κέντρο. Η νότια Αφρική εμφανίζει τα υψηλότερα ποσοστά, δηλαδή εκεί που εγκαταστάθηκαν λευκοί. Στη βόρεια Αφρική, όπου τα ποσοστά είναι χαμηλότερα αλλά εμφανή, υπάρχουν αρκετοί λευκοί άποικοι από Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία. Οι Διναρικές και πιο ομοιογενείς Βαλκανικές περιοχές εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά της νόσου από ότι οι κοντινές πιο μικτές Αυστριακές περιοχές. Στην Ιταλία, το βόρειο κομμάτι έχει υψηλότερο ποσοστό εμφάνισης της νόσου, από ότι το νότιο, το οποίο θεωρείται πιο ομοιογενές λόγω δολιχοκέφαλων Μεσογειακών, ενώ ο βορράς έχει μεν μια Αλπική πλειοψηφία, αλλά υπάρχουν επίσης Μεσογειακοί, Διναρικοί, Νορδικοί, κτλ σε σημαντικά ποσοστά. Ο Pittard εύλογα αναρωτιέται κατά πόσον ο καρκίνος οφείλεται στη φυλετική μίξη. Οι ενδείξεις είναι πολλές, αλλά δεν αποτελούν αποδείξεις.

Εδώ πρέπει να προσθέσουμε την πρώτη απόπειρα επιστημονικής θεμελίωσης του ζητήματος. Ο πρωτοπόρος Γάλλος ανθρωπολόγος Georges Vacher de Lapouge, εξετάζοντας το θέμα της υπογονιμότητας στο βιβλίο του Race et milieu social, ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα είχε παρατηρήσει ότι σε πειράματα μίξης ζώων με μακρινή συγγένεια, τα γονιμοποιημένα ωάρια τις περισσότερες φορές κατέληγαν σε άναρχη ανάπτυξη ή ασταμάτητες διαιρέσεις, με αποτέλεσμα το έμβρυο σύντομα να καταστρέφεται. Μετά από πολλές προσπάθειες, εμφανίζονταν μία επιτυχής περίπτωση γονιμοποίησης, που κατέληγε σε κανονική κύηση και γέννηση του ζώου. Κάτι αντίστοιχο πιθανότατα ισχύει και στην μίξη μεταξύ ανθρωπίνων φυλών. Μετά από πολλές αναπαραγωγικές προσπάθειες, η γυναίκα τελικά συλλαμβάνει και μετά από την κύηση, γεννά. Όμως παρότι έχουμε μπροστά μας έναν πλήρως ζωντανό άνθρωπο, αυτό δεν συνεπάγεται οπωσδήποτε ότι δεν υπάρχουν διάφορες εσωτερικές ασυμβατότητες, οι οποίες δεν φαίνονται με γυμνό μάτι και ίσως εμφανιστούν αργότερα ως καρκίνος, όταν ενηλικιωθεί και έχει φθαρεί ο οργανισμός. Συνεπώς, εκ της θεωρίας, ο Lapouge μας υποδηλώνει ότι είναι πιθανό ο καρκίνος να σχετίζεται με τη φυλετική μίξη.

O Pittard ζητά να γίνει λεπτομερής στατιστική καταγραφή των περιστατικών της νόσου. Ταυτόχρονα, πρέπει να εξετάζονται τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των ασθενών, ώστε να βγάζουμε συμπεράσματα για την φυλετική τους υπόσταση. Η φυλετική μίξη πρέπει οπωσδήποτε να εξεταστεί ως πιθανό αίτιο της επάρατης νόσου, οι ενδείξεις είναι αρκετές ώστε να προβούμε σε μια τέτοια έρευνα.

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι φυλές διαφέρουν ως προς την εσωτερική σύσταση του οργανισμού. Οι εξωτερικές μορφολογικές διαφορές που περιγράφουν οι φυσικοί ανθρωπολόγοι, επεκτείνονται και σε διαφορές στην εσωτερική δομή του σώματος. Αυτό οδηγεί σε διαφορετική αντίδραση στην προσβολή από μικροοργανισμούς, ασθένειες και τοξικές ουσίες. Συνεπώς, ο φυλετικός παράγοντας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τους ιατρούς, για την εύρεση των αιτίων, την πρόληψη και την ίαση των ασθενειών.

82 σχόλια:

 1. Απαντήσεις
  1. 1ον οι Φινλανδοι εχουν γενετικα καποια μογγολικη προσμιξη ?
   Και 2ον ισχυει οτι η Νοτια Γαλλια και ειδικα σε Μασσαλια και Νικαια που
   Ησαν ελληνικες αποικιες εχει ακομη εντονο μεσογειακο στοιχειο ?

   Διαγραφή
  2. Το δεύτερο ισχύει ναί. Προφανώς πριν Αραβοποιηθεί η περιοχή αλλά όπως και να έχει το Μεσογειακό στοιχείο είναι ισχυρό εκεί.

   Για το πρώτο δεν ξέρω γενετικά. Υπάρχει ένα ποσοστό Μογγόλων ναί, φαινοτυπικά.

   Διαγραφή
  3. Εχω παει Μασσαλια στο ματσ Μαρσειγ-οσφπ σαν ΑΕΚτζης στο πεταλο των μαρσεγιεζων εκει ξενερωσα πραγματικα μπορει και το 40% ναι ειναι αραβες και αφρικανοι στην Πολη το απολυτο παραδειγμα του εκφυλισμου-εκφυλετισμου οι ντοπιοι παντως εμοιαζαν για μεσογειακοι ειδικα οι γαλλιδες γυναικες που ειχαν εντονη αλπικη επιδραση ητανε πολυ ομορφες

   Διαγραφή
  4. Και το σημαντικοτερο αν και αντιφαδες ητανε ολοι φιλλεληνες μας λεγανε για την ελληνικη καταγωγη των κατοικων της πολης (οτι εχει απομεινει τελος παντων)

   Διαγραφή
  5. Ό,τι είπες σωστό είναι.

   Και εγώ ΑΕΚ είμαι :p

   Διαγραφή
  6. Η Γαλλια ειναι χαμενη απο χερι.Γαλλια,Σουηδια και Ελλαδα τα χειροτερα δημογραφικα.

   Διαγραφή
  7. Ωραιος ρε αδερφε εγω ειμαι στον αυτονομο απτην Οριτζιναλ Συνδεσμο των Παττισιων
   -
   Η Σουηδια το Βελγιο και η Ολλανδια με την δημογραφια που εχουν σε λιγοτερο απο 25 χρονια θα εχουν μουσουλμανικη πλειοψηφια

   Διαγραφή
  8. Εχεις δικιο για Βελγιο,Ολλανδια αλλα η Ελλαδα δεν παει πισω εχει ηδη καπου 3-4εκ αλλοφυλους μουσουλμανους θα ηθελα να σου πω επισης πως οι Ελληνες στα νησια του Βορρειου Αιγαιου ειναι ηδη μειονοτητα και εαν δεν ειναι τωρα θα εχουν γινει μεχρι Σεπτεμβριο.Επισης Αθηκα και Πατρα τρομερα χαλια και αρχιζει και η Θεσσαλονικη αλλα για να λεμε και την αληθεια δεν ειναι μονο οι μουσουλμανοι που ειναι κυριως αφρικανοι και ασιατες αλλα και υπολοιποι Καυκασια,Βαλκανιοι,Ανατολικη Ευρωπη...

   Διαγραφή
  9. Δεν εχω γνωση τι γινετε στα νησια αλλα διαφωνω ξεκαθαρα
   Με τον αριθμο των 3-4 εκ καταρχην οι περισσοτεροι μουσουλμανοι στην Ελλαδα ειναι Αλβανικης καταγωγης καθολου θρησκευομενοι και αφομειωνονται ευκολα στην Αθηνα των 5 εκ και 20% να ειναι οι ξενοι αποκλειεται να ειναι ολοι μουσουλμανοι πρωτον και δευτερον αποκλειεται να εχει αλλους 1,5-2 εκ μουσουλμανους στην επαρχια
   Οι αφρικανοι και οι μουσουλμανοι φαινονται πολυ επειδη μενουν σε περιοχες διπλα στο κεντρο βλεπε Κυψελη Παττισια Βικτωρια Ομονοια σε απολυτο αριθμο δε πιστευω πως ειναι πανω απο 10% μονο αμα βαλεις και τους Αλβανους μεσα ισως
   Περα του οτι φυλετικα ειναι ιος για την κοινωνια ειναι και μεγαλοι τεμπεληδες οι Αλβανοι τουλαχιστον ειναι πιο δουλευταραδες

   Διαγραφή
  10. Μόλις έκανα κεφαλομέτρηση τον κρανιακό μου δείκτη για πλάκα, για να δω πόσο είναι.

   Επειδή υπάρχει και το ανθρώπινο λάθος, σύμφωνα με την μέθοδο b/a x 100 βγήκαν οι τιμές:

   0.762-0.780, δηλαδή

   76.2-78

   αυτό σημαίνει δολιχοκεφαλία σωστά; Καθώς είναι μικρότερο του 80.

   Διαγραφή
 2. Ενα καλο παραδειγμα ειναι τα ατομα που ερχονται απο μιξεις λευκου-νεγρου,λευκου-μογγολου κλπ εχουν λιγοτερες πιθανοτητες να βρουν δοτες οργανων αλλα εχουν και περισσοτερα ψυχολογικα προβληματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ενα αλλο πραγμα που εχω παρατηρησει επισεις ειναι οτι πολλα απο αυτα τα παιδια υποφερουν απο πολλες μορφες κομπλετ κατωτεροτητας για παραδειγμα για πιο λογο δεν ειναι ολοι μικτοι και μακαρι να γινουν ολοι μικτοι,ειναι αρκετα μπερδεμενοι και πολλες φορες μισουν την μια τους μερια.

   Διαγραφή
  2. Ναι είναι ανισόρροποι ψυχικά. Το έχω και εγώ παρατηρήσει, δεν στέκουν καλά, διότι αποτελούν λογικά μη-σταθεροποιημένα υβρίδια. Ένας τέτοιος πολυφυλετικός αχταρμάς θα έχει χίλιες δύο διχαστικές τάσεις και εύκολα θα ελέγχεται από τον εκάστοτε δυνάστη, στην περίπτωσή μας (ΗΠΑ-ΕΕ), το Κεφάλαιο.

   Διαγραφή
  3. Φιλε Ελλην γενικα ειναι ανικανοι σχεδον "ολοι" τους σε ολους τους τομεις και βγαζουν τρελα ψυχολογικα μεγαλωνοντας αλλα ενα αλλο κακο ειναι οτι αναπτυσσουν δολοφονικες τασεις αλλα και σαδιστικες,περισσοτερες πιθανοτητες αυτοκτονιας,ζηλεια <>

   Διαγραφή
  4. Συμφωνώ απολύτως.

   Βέβαια οφείλουμε να πούμε ότι και οι μικτοί Λευκοί φαινότυποι τύποις υβρίδια είναι αλλά λόγω φυλετικής συγγενείας πολύ πιο σταθεροποιημενα. Δηλαδή και εγώ είμαι ένα υβρίδιο ΚΜ με Αλπικές τάσεις.

   Διαγραφή
  5. ενα καλο παραδειγμα ειναι ο Κalergi.Σε αυτο που λες για τους λευκους εχεις δικιο αλλα εχω διαβασει απο διαφορα sites απο γενετιστες οτι σε αυτο μεγαλο ρολο παιζει και ο γενετικος κωδικας.

   Διαγραφή
  6. Ε ναι, τί γενετικός κώδικ τί φαινότυπος για να λεμς την αλήθεια...

   Διαγραφή
  7. Ελλην ποσο πιστευεις οτι ο καθε φαινοτυπος εχει τον δικο του γενετικο κωδικα και οταν ερχεται σε μιξει χανονται καποια γονιδια "reverse genes" π.χ ο μεσογειακος φαινοτυπος να εχει καποια γονιδια για την δημιουργηκοτιτα Κ342,L422,A412,C544 και οταν ερχεται σε μιξει να χανονται αλλες φορες σταδιακα και αλλες φορες για παντα?καταλαβες τι εννοω περιπου?απλως αναρωτιεμαι πως συνδεονται τα γονιδια με τον φαινοτυπο κριμα που δεν υπηρχε τοτε τεχνολογια για να μπορεσουν οι ανθρωπολογοι να ψαξουν για αυτο και κριμα που δεν γινεται ουτε σημερα...

   Διαγραφή
  8. Το να χάνονται δεν νομίζω, αλλά ούτε και μπορώ να πω διότι όποιος κάνει την σύνδεση γονοτύπου-φαινοτύπου θα μείνει στην Ιστορία.

   Εγώ δυστυχώς επέλεξα να σπουδάσω Οικονομικά, αν και το πήγαινα για μηχανική ή Μαθηματικά στην αρχή, προφανώς και η μηχανιστική λογική με κάνει να χάνω το ενδιαφέρον μου σε τέτοιες μπαρούφες που μας μαθαίνουν δίχως κανένα νόημα. Εάν μπορούσα θα μελετούσα και Γενετική αλλα δεν υπάρχει χρόνος για όλα σύν του ότι χρειάζεται πολλή έρευνα.

   Διαγραφή
  9. Το μοναδικό σταθεροποιημένο υβρίδιο που έχούμε είναι η Τουρανική φυλή (Turkic-ltaic Race)

   http://i65.tinypic.com/4liyd3.png

   Διαγραφή
  10. Πηγαίνετε στην σελίδα "Γυπαετοί" στο φβ για να δείτε τί φαινότυποι θεωρούνται "Ελληνικοί" πέριξ της Θεσσαλονίκης, εντός τς και γενικά στην Βορεια Ελλάδα! Χάπια θα χρειαστείτε παιδιά!

   Διαγραφή
  11. γενικα φιλε ο ανθρωπος ειναι μεγαλο μυστιριο.Εγω πιστευω οτι ουτε σημερα δεν ξερουμε και πολλα για τους φαινοτυπος οσο για τον γονοτυπο δικη μου γνωμη γνωριζουμε λιγα εως μηδαμινα πραγματα.Εγω αποτελουμε απο 2 φαινοτυπος οπως κι εσυ απλως καμια φορα αναρωτιεμαι αμα μοιαζεις με "100%" Μεσογειακος και λογω μη μεσογειακου προγονου να αλλαξε ή να αλλοιώθηκε κατι στον γενετικο κωδικα που σε επηρεάζει.

   Διαγραφή
  12. Ο φαινότυπος μένει αναλλοίωτος βλέπε τους Μεντελικούς Νόμους.

   Τώρα το θεμα είναι άλλα επίκτητα χαρακτηριστικά πέραν του φαινοτύπου εάν πήρες; Εκεί είναι το ερώτημα.

   Διαγραφή
 3. Ειμαι αλπικος και πασχω απο διπολικη διαταραχη. Υπαρχει καποιος συσχετισμος μεταξυ του φυλετικου μου τυπου και της ασθενειας αυτης;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πω ρε φιλε, αισθανομαι σαν τους φυσικους φιλοσοφους των σκοτεινων χρονων, που διεδιδαν απαγορευμενη γνωση στα καταγωγια!!
  Μια ερωτηση: Ειναι η ιδια η επιπτωση καρκινικης πιθανοτητος εκ της μειξεως μεταξυ λευκων(πχ εγω που ειμαι μεσογειακος με μια νορδικη) με την μειξη μεταξυ λευκων/μαυρων?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ρε παιδια αμα ειναι καποιος απο 4 φυλες δηλαδη 25% λευκος,25% μαυρος,25% κιτρινος,25% αβοριγινας και απο την καθε του μερια αποτελειται απο 2 φαινοτυπους ποσα προβληματα παιζει να εχει ενα τετοιο ατομο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Κωνσταντινουπολίτη,μπορείς να μου πεις σε ποιον φυλετικό τύπο πιστεύεις ότι ανήκει η αδερφή μου;

  https://s11.postimg.org/nmy5mu5dv/Blackt.png
  https://s22.postimg.org/o8j1i9qz5/Blacktre.png

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΜ-ΑΛΠΙΚΟΒΑΛΤΙΚΗ

   Δεν μπορώ να πω με σιγουριά εάν μονάχα λόγω των μπλε ματιών μπορούμε να πούμε ότι έχει Βαλτική αντί Αλπικής επιδράσεως.

   Πάντως είναι σίγουρα ΚΜ με Αλπική ή Βαλτική επίδραση, η οποία φαίνεται στα μεγάλα προεξέχοντα μάτια, τα οποία έχουν πολύ βαρυά βλεφαρα, δεν είναι βαθυά τοποθετημένα, στην λίγο κοιλιάζουσα μύτη, στο ότι η μύτη αρχίζει πιο κάτω από την μεση του μετώπου κάτι που ισχύει σε Αλπικούς-Βαλτικούς, στις χαλαρές ίνες στο πρόσωπο, στο κάπως πλατύ και προτεταμένο μέτωπο. Επίσης το σαγόνι δεν εχει σχήμα πενταγωνικό κάτω αλλά είναι σαν να έχει μπει μέσα στις άκρες. Ίσως λόγω του μετρίως λιπώδους ιστού στο πρόσωπο λόγω της επίδρασης και να μην φαίνεται.

   Έχει όμως πολύ έντονα ζυγωματικά, μύτη ίσια όντας λεπτόρινη, σαγόνι δυνατό που φαίνεται για γυναίκα και προεξέχει σαφώς από τον λεπτό και ψηλό λαιμό της. Επίσης φαίνεται να είναι δολιχοκέφαλη ή να τείνει δολιχοκέφαλη, πράγμα που σημαίνει ότι ο κύριος φαινότυπός της είναι ο ΚΜ, αφού ο φαινότυπος κυρίως-αλλά όχι μόνον- χαρακτηρίζεται από τον κεφαλικό δείκτη. Τα μαλλιά της επίσης ως ίσια, είναι δείγμα Κρομανοειδές όπως και η μεσομορφική της σωματοδομή από ότι βλέπω. Τα χείλη επίσης ταιριάζουν πιο πολύ σε ΚΜ παρά σε Βαλτικό ή Αλπικό, καθώς δεν είναι πολύ έντονα και είναι αρκετά μεγάλα σε μήκος, ενώ των Αλπικών είναι μικρά, παχυά και έντονα συνήθως. Τελος φαίνεται να είναι μεσοπρόσωπη με μικρή ίσως τάση για ευρυπροσωπία.

   Διαγραφή
  2. Ευχαριστώ.Αλλού πάντως την έχουν βγάλει pontid-turanid,όπως και εμένα.

   Διαγραφή
  3. Αχαχαχαχα, καμία σχέση!

   Διαγραφή
  4. Και εμενα πριν τον διαχειριστή με είχαν βγάλει Πόντιντ, αλλά ξέρω ξεκάθαρα ότι δεν είμαι.

   Διαγραφή
  5. Βαλτικη επιδραση εχει σιγουρα! Καμμια σχεση με τουρανικη, ποιος ασχετος τοτον ειπε αυτο. Καθαρη λευκη ειναι η κοπελα, μειξη λευκων φαινοτυπων.

   Διαγραφή
  6. Κοίταξε τα βλεφαρά της παραείναι βαρυά για να λεμε την αλήθεια αλλά μάλλον οφείλεται στην Βαλτικότητα-Αλπικότητα.

   Διαγραφή
  7. Δεν ξέρω εάν είναι Βαλτική (λόγω μπλε χρώματος ματιών) ή απλά Αλπική, για αυτό είπα Αλπικοβαλτική.

   Διαγραφή
  8. Εδω ρε φιλε διαφωνουμε. Διοτι δεν συνδεεις γονοτυπο/φαινοτυπο και αναλυεις μονον φαινοτυπο. Τα ανοικτοχρωμα ματια ειναι προιον μεταλλαξεως, εκ της οποιας λειπει ενα σημειο γονιδιωματος. Ολοι οι λευκοι φαινοτυποι διαθετουν εν δυναμει αυτην την μεταλλαξη.

   Και γω θελω να σπουδασω γενετικη, αλλα που? Στα μαρξιστοπανεπιστημια? Εαν παμε εδω και κανουμε αληθινη ερευνα , δεν θα το τελειωσουμε ποτε. Θα μας μηδενιζουν. Εδω τον Γουατσον που ανακαλυψε το ΔΡΟ, τον αναγκασαν να επιστρεψει το νομπελ διοτι εκανε μη πολιτικα ορθες παρατηρησεις.

   Διαγραφή
  9. Παρεπιπτοντως, στειλε μου μηνυμα να πουμε κατι ιδιωτικα

   Διαγραφή
  10. Πάντως σοβαρά τώρα εάν σε ενδιαφέρει πραγματικά το αντικείμενο μπορούμε μόνοι μας να αρχίσουμε να ασχολιόμαστε, χέστα τα κωλοπανεπιστήμια που είτε είναι γιάφκες των αντίφα σαν το γραικυλιστάν είτε σε βάζουν να ψηφίσεις πρόεδρο των τρανσέξουαλ (!!) όπως στην Αγγλία και Ευρώπη.

   Εάν θέλεις να ασχοληθούμε με αυτό, είμαι 100% μέσα, εξάλλου το αντικείμενο που σπουδάζω είναι τελείως στεγνό και αναπόφευκτα βαρετό. Βασικά πλέον ό,τι και να σπουδάζεις στην Ευρώπη χτυπάς ενέσεις ενώ αντί να σου βάζουν ερωτήσεις κρίσεως πρακτικής φύσεως, σου βάζουν 200 εξισώσεις λες και είσαι κομπιούτερ για να λύσεις!

   Οπότε εάν θες να αρχίσουμε να ασχολιόμαστε, μαθαίνοντας τα βασικά τουλάχιστον, εγω είμαι μέσα.

   Διαγραφή
 7. Ποιος ειναι ο φαινοτυπος του Παντελη Παντελιδη?
  https://www.google.gr/search?q=pantelis+pantelidis&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjYsODYsNPTAhWkApoKHeepBAoQ_AUICygC&biw=1920&bih=974#imgrc=M7u4n36kBLLwMM:

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μεσογειακός-Αλπικός,

   ΉΤΑΝ δεν είναι πλέον...

   Διαγραφή
 8. μια ερωτηση προς τον διαχειριστη ή σε οποιος γνωριζει υπαρχει ο ορος "γενετικες εγκεφαλικες βλαβες"?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Πραγματικά ρε αντίφα τί κερδίζετε να γεμίζετε μ σωρεία σκουπιδοσχολίων ένα ιστολόγιο;

  Εκεί θα μου πεις φαίνεται πόσο ανίκανοι εγκεφαλικά για συζήτηση είσθε αφού δεν έχετε κανεναν επιχείρημα μονάχα συμπεριφορές που ταιριάζουν σε γορίλλες πολύ περισσότερο από ότι σε ανθρώπους. Ίσα-ίσα έτσι δείχνετε πόσο πολύ σας καίει που υπάρχει ενα τετοιο ιστολόγιο το οποίο και δεν μπορείτε με επιχειρήματα να αντιμετωπίσετε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Θες γιατρό φίλε τρολλά,πραγματικά.Αυτό που κάνεις δεν μπορεί να θεωρηθεί καν τρολάρισμα πλέον. Λένε μην ταΐζεται τα τρολ και θα φύγουν αλλά εσύ είσαι αγέρωχος,έχεις σπάσει κάθε κοντέρ βλακείας.Ή είσαι σκριπτάκι γραμμένο σε python ή τελείως εμμονικός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ποιος ειναι ο φαινοτυπος της Ειρηνης Παπαδοπουλου?
  https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B7+%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85+roma&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjip6u_htbTAhXC2BoKHQwgCh0Q_AUIBigB&biw=1920&bih=974#imgrc=-Siour439c0baM:

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B7+%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85+roma&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjip6u_htbTAhXC2BoKHQwgCh0Q_AUIBigB&biw=1920&bih=974#imgrc=XFULtYCl0PwGuM:

   https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B7+%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85+roma&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjip6u_htbTAhXC2BoKHQwgCh0Q_AUIBigB&biw=1920&bih=974#imgdii=pA1thhcr_60gDM:&imgrc=3bHfLhW7slKkdM:

   Διαγραφή
  2. Ειναι μεμειγμενη με μη Λευκους φαινοτυπους. Με χαρακτηριστικοτερη την μογγολοειδη μειξη. Δες παλαιες φωτογραφιες, διοτι εχει κανει πλαστικη. Η κοπελα ειναι χαμενη υποθεση.

   Διαγραφή
  3. ρωταω γιατι καποιος στα σχολια απο ενα αρθρο στο ιστολογιο εβγαλες τους περισσοτερους παικτες του survivor ως Μεσογειακους ή με μιξεις και αναρωτιομουν τι ειναι η Ειρηνη.

   η Σοφη Πασχαλη τι ειναι?
   https://www.google.gr/search?q=%CE%A3%CF%8C%CF%86%CE%B7+%CE%A0%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%AC%CE%BB%CE%B7&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-l9aSjdbTAhXKWhoKHVkMAyEQ_AUICigB&biw=1920&bih=974#imgrc=abBk-WBsKexFyM:
   προσπαθω να βρω τον φαινοτυπο των παικτων.

   Διαγραφή
  4. Μαριαννα Καλλεργη
   https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B7&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-r_qVjtbTAhWMcBoKHaTJAiIQ_AUICigB&biw=1920&bih=974#imgrc=cU7u6thbsyv11M:

   Διαγραφή
  5. ΣΟΦΗ ΠΑΣΧΑΛΗ:
   Αλπικη κατα κυριο λογο, με κρομανοειδη επιδραση και ελαχιστη μογγολικη. Μη λευκη.
   ΜΑΡΡΙΑΝΝΑ ΚΑΛΛΕΡΓΗ:
   Μεμειγμενη του κερατα σε τετοιο βαθμο που η οποια μεσογειακη επιδραση ειχε, αφανιζεται κατω απο την βαρια μογγολικη επιδραση της.

   Και οι δυο θα περνουσαν για μεξικανες ΑΝΕΤΑ. Ειδικη η Καλλεργη.

   Ευχαριστω για το μαυρο χαπι, παρεπιπτοντως....

   Διαγραφή
  6. τι εννοεις με το "μαυρο χαπι" εδω περα ρε φιλε ενας τους ειχε βγαλει σχεδον ολους Μεσογειακους...
   η Ευριδικη Βαλαβανη τι ειναι?
   https://www.google.gr/search?q=%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%B7+%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiGpfaejtfTAhUBUBQKHVIBDIUQ_AUICigB&biw=1920&bih=974#imgrc=0lFKIyRz-l9HXM:

   Διαγραφή
  7. Ρε Πελασγέ όχι ρε φίλε!


   Καμία δεν έχει Μογγολική επίδραση πλην της Ειρήνης Παπαδοπούλού.

   Λέω λοιπόν,

   Σόφη Πασχάλη : Κρομανοειδής και ίσως λίγο Μεσογειακή.
   κυρίως Κρομανοειδής. Θυμίζει Μενούνος που
   είναι ΚΜ και λίγο Μεσογειακή.

   Μαριάνα Καλέργη: Αλπική στάνταρ, ειδικά η μεσσορινία.

   Βαλαβάνη: Αλπική-Μεσογειακή

   Διαγραφή
  8. Ελλην η Ειρήνη Αϊνατσιόγλου?
   https://www.google.gr/search?q=%CE%95%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B7+%CE%91%CF%8A%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B9%CF%8C%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjtzvLJk9fTAhUKlxQKHXOuAv8Q_AUIBigB&biw=1920&bih=974#imgrc=ShXTdkUaWxWGbM:
   ελισαβετ δοβλιατιδου
   https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CF%84+%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%85&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj0juKfk9fTAhVMvBQKHc7lCK4Q_AUICigB&biw=1920&bih=974#imgrc=yzIASm_-T9XqUM:
   Ειρήνη Κολιδά
   https://www.google.gr/search?q=%CE%95%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B7+%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CE%AC&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjdxbGBlNfTAhXHRhQKHYu9DaAQ_AUICigB&biw=1920&bih=974#imgrc=TmAdej1leKkX1M:


   Διαγραφή
  9. Μαυρο χαπι=απελπισια.
   Κωνσταντινουπολιτη, εχει μογγολικη επιδραση, δες τα ζυγωματικα και τις οφθαλμικες οπες.
   Ο βελουχιωτης δεν εχει αλπικη, αλλα διναρικη επιδραση. Η μυτη του και το μετωπο του κανουν μπαμ.

   Διαγραφή
  10. Διαφωνώ.

   Μογγολικότητα έχει μονάχα η Ειρήνη Παπαδοπούλου.

   Ο Βελουχιώτης και σωματικά φαίνεται η Αλπικότητά του και στα βαρυά βλέφαρα και στο κάπως πλατύ μέτωπο. Δεν βρίσκω κάποια Διναρικότητα αλλά μονάχα Μεσογειακότητα.

   Διαγραφή
 12. Χιλιανιός εθνικοσοσιαλιστής διασχίζει παρέλαση κίναιδων
  https://www.youtube.com/watch?v=8JFWlcLHZQE

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ποιος ηταν ο φαινοτυπος του Νικου Μπελογιαννη?
  https://www.google.gr/search?q=belogiannis&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwib_JL_qtbTAhXGLVAKHZRLBT0Q_AUICigB&biw=1920&bih=974#imgrc=J-gcLxx6vnyYwM:

  φαινοτυπος Αρη Βελουχιωτη
  https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%82+%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%87%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%82&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiNzpr4qtbTAhVKJFAKHcuFBXsQ_AUIBigB&biw=1920&bih=974#imgrc=lfc-mPvFwzOSmM:

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ:
   Μεσογειακος/ Διναρικος
   ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ:
   Κατα κυριο λογο( ΔΥΣΤΥΧΩΣ) μεσογειακος και με μια διναρικη επιδραση.

   Διαγραφή
  2. Μπελογιάννης:

   Διναρομεσγειακός και Αλπικός ή Διναρικός-Αλπικός

   Βελουχιώτης:

   Μεσογειακός και Αλπικός

   Διαγραφή
  3. Εδώ φαίνεται καλλίτερα ο Μεσογςιακός με Αλπική επίδραση Άρης Βελουχιώτης,

   http://www.iefimerida.gr/sites/default/files/aris_18.jpg

   Διαγραφή
  4. Ελλην του Κουτσουμπα
   https://www.google.gr/search?q=koutsoubas&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjZlaTSj9fTAhVJXhQKHSX5C5sQ_AUICigB&biw=1920&bih=974#imgrc=7pqx_l5aHwAfPM:

   Διαγραφή
  5. Ο Κουτσούμπας δεν είναι τυχαίο ότι είναι μακρινός ξάδερφος του Melenchón, διότι όπως και ο Melenchón είναι Αλπικότατος.

   Διαγραφή
 14. Τσοχατζόπουλος - Βίκη Σταμάτη
  http://fimotro.gr/wp-content/uploads/2017/05/newego_LARGE_t_901_107626160-e1493923796249.jpg

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τσοχατζό : Διναρικός

   Βίκυ: Διναροαλπική

   Διαγραφή
 15. Φώτος Τζαβέλλας;

  https://galanoleykoblog.wordpress.com/2016/11/04/%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%BD-%CF%86%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B6%CE%B1%CE%B2%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CF%82-4-11-1809/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Διναρικός και ίσως λίγο Αλπικός

   Διαγραφή
  2. Διναρικός με μικρή κρομανοειδή επιρροή, με μια ματιά δεν είδα κάτι το αλπικό.

   Διαγραφή
 16. Ελλην μπορεις να μου πεις τον φαινοτυπο της κοπελας?
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1367889693279082&set=ecnf.100001741928548&type=3&theater

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ελλην ο φαινοτυπος της Ιωαννας Τριανταφιλλιδου?
   https://www.google.gr/search?q=%CE%B9%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1+%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%85&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjF5NjovtjTAhXIbBoKHTBfCs8Q_AUICigB&biw=1920&bih=974#imgrc=adO4OfO5ImABMM:

   Διαγραφή
  2. Αχ τί μου έκανες τώρα ανώνυμε!!!

   Ατόφια Κρομανοειδής.

   Διαγραφή
  3. Ελλην ο Πανος Βλαχος ο φιλος της Ιωαννας σε ποιο φαινοτυπο ανηκει?
   https://www.google.gr/search?q=%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82+%CE%B2%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%82&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjYu7nN79jTAhXC1hQKHYUYBFsQ_AUICigB&biw=1920&bih=974#imgrc=P8mqwuVdV64m-M:

   Διαγραφή
  4. ΚΜ αν και είναι αρκετά σκούρος.

   Διαγραφή
  5. Ελλην θα μπορουσες να μου πεις τον φαινοτυπο αυτης της κοπελας?Silje Norendal
   https://www.google.gr/search?q=silje+norendal&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjMyIDY_djTAhXEWRQKHdBPALwQ_AUICigB#imgrc=kdUtwGX7MoHqbM:
   και αυτης?emilie nereng
   https://www.google.gr/search?q=emilie+nereng&biw=1920&bih=974&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjmjJKr_tjTAhVIsxQKHbrTBvAQ_AUICigB#imgrc=ZiMcLCrXF7xGZM:
   και οι δυο ειναι Νορβηγιδες

   Διαγραφή
  6. Και οι δυο νορδικες μουναρες, με ισως μικρη βαλτικη επιδραση.

   Διαγραφή
  7. αστα να πανε γενικα η Νορβηγια και η Σουηδια εχουν πολυ ομορφες γυναικες αλλα εχω ακουσει παρα πολλες για τις Σουηδες δυστυχως δεν εχω παει ποτε...οσο για την βαλτικη επιδραση ισως εχεις δικιο γιατι η κατω στο the apricity λενε το ιδιο πως ειναι νορδικη με βαλτικη επιδραση.

   Διαγραφή
  8. εχω ακουσει παρα πολλα για τη Σουηδες*

   Διαγραφή

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των αναγνωστών τους.