Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018

Οι ανατομικές διαφορές ανδρών και γυναικών

Τις ανθρωπολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών μελέτησαν οι Pierre Vassal και Suzanne de Félice από το εργαστήριο Ανθρωπολογίας του Μουσείου του Ανθρώπου στο Παρίσι, σε δημοσίευτή τους με τίτλο "Étude anthropometrique de la differenciation sexuelle chez l'adulte français de 20 a 26 ans" στα πρακτικά των εβδομαδιαίων συνεδριάσεων της Γαλλικής Ακαδημίας Επιστημών. Το δείγμα αποτελούνταν από νέους 20 έως 26 ετών από τη Γαλλία, 60 άνδρες και 60 γυναίκες, επιλεγμένους έτσι ώστε να έχουν καταγωγή από παρόμοιες περιοχές της χώρας και να ανήκουν σε παρόμοιες κοινωνικές ή επαγγελματικές τάξεις.

Εξετάστηκαν 103 ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά, όπως βάρος, ύψος, καθιστό ύψος, μετρήσεις του κορμού, των άκρων, του κεφαλιού και του προσώπου. Οι απόλυτες μετρήσεις είναι σχεδόν όλες μεγαλύτερες στον άνδρα, κάτι λογικό εφόσον στο ανθρώπινο γένος, ο άνδρας είναι στατιστικά πιο μεγαλόσωμος από τη γυναίκα. Εξαίρεση αποτελούν...
το μέγιστο εύρος της λεκάνης και η μέγιστη περίμετρος του μηρού, ενώ το πάχος των χειλιών είναι σχεδόν το ίδιο στα δύο φύλα. Στις περισσότερες απόλυτες μετρήσεις, η ποσοστιαία διαφορά υπέρ του άνδρα είναι περίπου 6-7% επί της μέτρησης στον άνδρα.

Οι διαστάσεις του ανθρώπινου σώματος εξαρτώνται από το ύψος. Συνεπώς, για να έχουμε μια πιο ακριβή εικόνα για τη μορφή του σώματος στα δύο φύλα, θα πρέπει να εξαλείψουμε την παράμετρο αυτή από τις μετρήσεις. Αυτό μπορεί να γίνει αν λάβουμε τις σχετικές μετρήσεις ως προς το ύψος, δηλαδή αν διαιρέσουμε τις μετρήσεις με το ύψος. Όπως φαίνεται από τις μετρήσεις, στις σχετικές μετρήσεις οι διαφορές να εξαλείφονται, εφόσον οι διαστάσεις του σώματος μειώνονται αναλογικά, όπως και το ύψος. Ωστόσο, σε 6 γνωρίσματα εντοπίζεται αρκετή διαφορά: το εύρος των γοφών και η μέγιστη περίμετρος του μηρού είναι μεγαλύτερα στις γυναίκες αναλογικά με ο ύψος, ενώ η ελάχιστη περίμετρος του λαιμού, της κοιλιάς και η μέγιστη του πήχυ και του θώρακα είναι αναλογικά πιο μεγάλες στον άνδρα. Οι μετρήσεις αντιστοιχούν στην εντύπωση που όλοι μας σχηματίζουμε για τα δύο φύλα αν αφαιρέσουμε την παράμετρο του ύψους, ότι οι γυναίκες έχουν πιο ευρείς μηρούς και γοφούς, ενώ οι άνδρες έχουν ισχυρό λαιμό, μεγάλη κοιλιά και θώρακα.

Περνώντας στους ανθρωπομετρικούς δείκτες, εξετάστηκαν δείκτες του κορμού και του κεφαλιού-προσώπου. Οι γυναίκες είχαν υψηλότερο λόγο εύρους ώμων προς εύρους λεκάνης, καθώς ως γνωστόν έχουν μικρούς ώμους και μεγάλη λεκάνη, με την αντίθετη τάση να υπάρχει στους άνδρες. Επίσης, οι γυναίκες είχαν μεγαλύτερο θωρακικό δείκτη, στη μελέτη υπολογισμένο ως εύρος θώρακα προς βάθος, επειδή οι γυναίκες έχουν μικρό βάθος θώρακα σε σχέση με τους άνδρες. Από την άλλη, στους άνδρες είχαν υψηλότερους δείκτες σχετικά με το μήκος του πήχη και της κνήμης, ως προς το συνολικό μήκος χεριού και ποδιού, αντίστοιχα. Στους γνωστότερους δείκτες, οι γυναίκες έχουν υψηλότερο κεφαλικό δείκτη, χαμηλότερο προσωπικό δείκτη, λόγω μικρότερου ύψους προσώπου και χαμηλότερο ρινικό δείκτη, λόγω μικρότερου εύρους μύτης.

Συμπερασματικά, στον άνθρωπο, οι άνδρες είναι πιο μεγαλόσωμοι από τις γυναίκες. Η μορφή του σώματος, που φαίνεται καλύτερα από τις σχετικές μετρήσεις ως προς το ύψος, δείχνει ότι οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη αναλογικά λεκάνη, κάτι που δείχνει ότι έχουν σωματοδομή κατάλληλη για κύηση, ενώ οι άνδρες έχουν μεγαλύτερη αναλογικά κοιλιά και θώρακα, που τους κάνει πιο ογκώδεις και ισχυρούς. Οι ανθρωπομετρικοί δείκτες φανερώνουν ότι οι γυναίκες έχουν υψηλότερο κεφαλικό δείκτη, ευρύτερο πρόσωπο και λεπτότερη μύτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των αναγνωστών τους.