Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018

Η φυλετική μίξη στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία

Η πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζητήματα της Ευρωπαϊκής ιστορίας. Οι ιστορικοί προσπαθούν να εντοπίσουν τα αίτια που μια τόσο ισχυρή αυτοκρατορία, που φάνταζε αιώνια, τελικά κατέπεσε με πάταγο. Αρκετοί μελετητές θεώρησαν ότι ο βασικός λόγος της πτώσης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν η φυλετική μίξη. Τα αρχικά γενναία, δραστήρια και ηγετικά στοιχεία των Ρωμαίων σταδιακά αντικαταστάθηκαν από ένα σύμφυρμα ξένων εθνών, εισάγοντας ξένα φυλετικά στοιχεία που στη συνέχεια θεωρήθηκαν και Ρωμαίοι πολίτες. Μια άκρως ενδιαφέρουσα μελέτη του διακεκριμένου Αμερικανού κλασικιστή και ιστορικού Tenney Frank φωτίζει το όλο ζήτημα. Δημοσιεύτηκε με τίτλο "Race Mixture in the Roman Empire" στο περιοδικό The American Historical Review και εξηγεί με στοιχεία από την αρχαία γραμματεία και την αρχαιολογία τον τρόπο και την έκταση της φυλετικής μίξης στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

Ο Τάκιτος μας πληροφορεί ότι στα χρόνια του Νέρωνα πολλοί από τους συγκλητικούς ήταν απόγονοι σκλάβων. Ο Ιουβενάλης έγραφε με αγανάκτηση ότι "Ορόντης κυλάει εν Τίβερη", δηλαδή ότι η Ρώμη έχει γεμίσει...
ανατολίτες, εφόσον ο Ορόντης βρισκεται στη Συρία. Τέτοιες αποστροφές των αρχαίων Ρωμαίων συγγραφέων δημιουργούν αναπόφευκτα το εξής ερώτημα. Πόσοι από τους Ρωμαίους πολίτες μπορούσαν να υποστηρίξουν ότι είναι απευθείας απόγονοι Ιταλικών πληθυσμών;

Ο Tenney Frank μελέτησε χιλιάδες επιτύμβιες επιγραφές που βρέθηκαν στη Ρώμη και οι οποίες αναφέρουν τα ονόματα πολιτών ανώτερων τάξεων, πληβείων και σκλάβων. Οι Ρωμαίοι, ανώτερων τάξεων ή πληβείοι, έφεραν λατινικά ονόματα, κάτι που σημαίνει ότι τυχόν ελληνικά ονόματα αποτελούν απόδειξη ξενικής καταγωγής, από τα ελληνόφωνα κομμάτια της Αυτοκρατορίας. Όταν κάποιο άτομο έχει ελληνικό όνομα ή οι γονείς του έχουν ελληνικά ονόματα, τότε κατατάσσεται ως ξενικής καταγωγής. Με αυτό το κριτήριο και παρότι κάποιοι ξένοι υιοθετούσαν Ρωμαϊκά ονόματα, ο Tenney Frank βρήκε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Ρωμαίων πολιτών που ανήκαν στους πληβείους ήταν ξενικής καταγωγής. Εξετάζοντας τα ονόματα σκλάβων, βρήκε ότι πάνω από τους μισούς είχαν ελληνικά ονόματα, ενώ και πολλά από τα λατινικά ονόματα αντιστοιχούν σε τυπικά ονόματα που δίνονταν σε σκλάβους.

Ο συγγραφέας δείχνει με στοιχεία ότι η τάση ήταν περίπου οι μισοί ελληνόφωνοι ξένοι να δίνουν Ρωμαϊκά ονόματα στα παιδιά τους και σχεδόν ποτέ οι Ρωμαίοι να δίνουν ελληνικά ονόματα στα παιδιά τους. Ο Tenney Frank θεωρεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού της Ρώμης ήταν ξενικής καταγωγής. Αυτοί οι νέοι Ρωμαίοι από πού ήρθαν; Πόσοι ήταν ελεύθεροι μετανάστες και πόσοι ήταν δούλοι; Ποια ήταν η φυλή τους;

Ο Σενέκας (Ad Helviam, 6) περιγράφει το κύμα μετανάστευσης στη Ρώμη:

"Από αυτό το πλήθος, το μεγαλύτερο μέρος δεν έχει πατρίδα· έρχονται από όλες τις πόλεις και τις αποικίες τους, με μια λέξη, από όλον τον κόσμο. Κάποιοι έρχονται από φιλοδοξία, άλλοι για δημόσιο καθήκον ή για κάποια αποστολή, άλλοι για διασκεδάσεις ψάχνοντας ένα μέρος πλούσιο και με άφθονες απολαύσεις, άλλοι για σπουδές, άλλοι για θεάματα, κτλ"

Ο Ιουβενάλης στην τρίτη σάτιρα γράφει:

"Κάθε γη... καθημερινά περιχύνει
μυριάδες πεινασμένους μπροστά μας.
Έρχονται να πατήσουν το ευγενές χώμα της Ρώμης,
Κόλακες και έπειτα άρχοντες κάθε πριγκηπικού θρόνου,
Γραμματικοί, ζωγράφοι, οιωνοσκόποι, ρήτορες,

σχοινοβάτες, ταχυδακτυλουργοί, μουσικοί και γιατροί"

Τα αποσπάσματα δείχνουν ότι ξένοι έρχονται με δική τους θέληση με σκοπό να εγκατασταθούν μόνιμα στη Ρώμη. Αρκετοί ήταν ελεύθεροι, ωστόσο οι περισσότεροι ξένοι φαίνεται να ήταν σκλάβοι. Οι πηγές αναφέρουν ότι οι σκλάβοι τυπικά έκαναν οικογένειες και παιδιά, μάλιστα με παρόμοια γεννητικότητα με αυτήν των ελεύθερων πολιτών, σύμφωνα με τις επιγραφές. Η απελευθέρωση των σκλάβων με τη διαθήκη του κυρίου τους ήταν συχνότατο φαινόμενο, με αποτέλεσμα οι σκλάβοι να περνούν σταδιακά στο σώμα των πολιτών.

Ως προς την καταγωγή των σκλάβων, ο Tenney Frank εξέτασε τα ονόματά τους από τις επιγραφές. Συνήθως είναι Ρωμαϊκά ή Ελληνικά, σπανιότερα Σημιτικά, Κέλτικα, κτλ. Σκλάβοι από Ελλάδα, Μικρά Ασία και Συρία είχαν ελληνικά ονόματα, ενώ σκλάβοι από τη Γερμανία ως τη Δακία, είχαν λατινικά ονόματα. Οι περισσότεροι σκλάβοι φαίνεται ότι προέρχονταν από τη Συρία και τη Μικρά Ασία, με μερικούς από την Αίγυπτο και την Αφρική, ενώ λίγοι είναι αυτοί που κατάγονται από τη Γερμανία ή τις Δουνάβιες περιοχές.

Στα ονόματα σκλάβων και απελεύθερων, τα ελληνικά προς ρωμαϊκά έχουν αναλογία περίπου 70% - 30%, κάτι που δείχνει την αθρόα είσοδο ανατολιτών. Σε επιγραφές από όλη την Ιταλία, προκύπτει ότι πάνω από τους μισούς κατοίκους είναι σκλάβοι ή ελεύθεροι με ελληνικά ονόματα. Ο συγγραφέας βγάζει το συμπέρασμα ότι σε ολόκληρη την Ιταλία εισήλθαν κύματα σκλάβων εξ ανατολής, που σταδιακά εντάχθηκαν στο σώμα των Ρωμαίων πολιτών. Κάποιοι μελετητές, απαντώντας στον Tenney Frank, υποστήριξαν ότι οι διακινητές ήταν συνήθως ελληνόφωνοι και γι' αυτό έδιναν ελληνικά ονόματα στους σκλάβους, οι οποίοι σκλάβοι δεν ήταν απαραίτητα ανατολίτες. Σε κάθε περίπτωση οι σκλάβοι αντικαθιστούσαν σιγά σιγά τους γηγενείς.

Για ποιον λόγο όμως οι γηγενείς αντικαθίσταντο; Οι λόγοι είναι πολλοί. Οι διαρκείς πόλεμοι αποψίλωσαν τις γραμμές τους, για παράδειγμα μετά την καταστροφή από τον Αννίβα, οι Ρωμαίοι έφεραν σκλάβους εξ ανατολής για να γεμίσουν το κενό. Επίσης, η αθρόα εισαγωγή δούλων έδιωξε τους ελεύθερους Ρωμαίους μικροκαλλιεργητές από τη γη τους. Ακόμη, ο Ιουβενάλης (VI, 594-596) γράφει ότι οι φτωχοί φέρουν τα βάρη μιας οικογένειας, ενώ οι πλούσιοι δεν κάνουν παιδιά. Δηλαδή βλέπουμε μια τάση καλοπέρασης από τους Ρωμαίους, σε βάρος της δημιουργίας οικογένειας.

Ο Tenney Frank αναλογίζεται ότι το ένστικτο διατήρησης της φυλής διαμορφώθηκε πολύ πριν αναπτυχθεί ο ορθολογισμός. Φαίνεται ότι η Ρώμη και η Ελλάδα, αναπτύσσοντας το πνεύμα, έβαλαν στην άκρη το ένστικτο, με αποτέλεσμα να καταστραφούν φυλετικά. Η νομοθεσία του Οκταβιανού ήταν επιφανειακή, εφόσον δεν άγγιξε τη ρίζα του προβλήματος. Από τους 54 πατρικίους της εποχής του Καίσαρα, μόλις ένας απέμεινε στην εποχή του Αδριανού. Σχεδόν όλες οι παλιές οικογένειες πατρικίων εξαφανίστηκαν. Ακόμη και κατά τη διάρκεια της Αυτοκρατορικής περιόδου, οι οικογένειες αυτών που χρίζονταν συγκλητικοί, μερικές γενιές αργότερα σβήνουν. Συνεπώς, οι ανώτερες τάξεις δεν κάνουν παιδιά, οι φτωχοί έχουν μέτρια γεννητικότητα και διαρκώς εισάγονται σκλάβοι που μερικές γενιές μετα απελευθερώνονται. Η γενιά των πρώτων Ρωμαίων, δραστήριοι, ανθεκτικοί, μάχιμοι, ηγετικοί, που εδραίωσαν τον μύθο της Ρώμης, έδωσαν τη θέση τους σε ξένους αλλόφυλους, οι οποίοι άλλαξαν τον χαρακτήρα του λαού. Μάλιστα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η επέκταση των ανατολικών θρησκειών, με τη λατρεία του Μίθρα, της Ίσιδος, του Βάαλ, κτλ. οφείλεται σε Ρωμαίους απώτερα ανατολίτικης καταγωγής, οι οποίοι είχαν την αντίστοιχη φυλετική ψυχοσύνθεση για να ακολουθήσουν τέτοιες θρησκείες. Πιθανότατα, ήταν η είσοδος ανατολιτών εντός της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που προετοίμασε το έδαφος και για την επέκταση του χριστιανισμού. Το συμπερασμα του Αμερικανού κλασικιστή είναι ότι η φυλετική μίξη στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν μεγάλη, με αθρόα είσοδο σκλάβων ανατολίτικης καταγωγής που σταδιακά έγιναν Ρωμαίοι πολίτες και επηρέασαν τον χαρακτήρα της.

Η μελέτη του Tenney Frank έφερε πολλά στοιχεία στο φως. Μπορεί κάποια συμπεράσματα να είναι υπερβολικά, όμως υποδεικνύουν μια πραγματικότητα. Το ζήτημα πρέπει να μελετηθεί σε συνδυασμό με τη σημερινή φυλετική σύνθεση της Ιταλίας. Ως γνωστόν, στη νότια Ιταλία υπάρχει εμφανές ποσοστό ατόμων Αφρικανικής ή ανατολίτικης προέλευσης. Σε όλη τη χώρα μπορούμε να διακρίνουμε ένα ποσοστό Αρμενοειδών, που συνήθως αποκρύπτεται. Ο Ορόντης ποταμός που αναφέρει ο Ιουβενάλης, βρίσκεται σε μια περιοχή κυρίως με Αρμενοειδείς. Ωστόσο, τα σημερινά ποσοστά ανατολιτών στην Ιταλία δεν δικαιολογούν τα συντριπτικά ποσοστά που αναφέρει ο Tenney Frank, εκτός και αν υποθέσουμε ότι και αυτοί με τη σειρά τους αντικαταστάθηκαν κατά τον Μεσαίωνα από άλλους πληθυσμούς. Σε κάθε περίπτωση, βλέπουμε μια σταδιακή αντικατάσταση των ανώτερων στρωμάτων των Ρωμαίων από αλλόφυλους ξένους και σκλάβους. Οι ξένοι και οι πρώην σκλάβοι ανεβαίνουν στην κοινωνική ιεραρχία και γίνονται συγκλητικοί, στρατηγοί, ακόμη και αυτοκράτορες. Το αποτέλεσμα ήταν η σταδιακή μείωση της ζωτικότητας της Αυτοκρατορίας, που οδήγησε αναπόφευκτα στην κατάρρευση.

79 σχόλια:

 1. Είναι η σημιτική Ρώμη,για την οποία έκανε λόγο ο Γκομπινώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ταγματασφαλίτηϟϟ12 Ιουνίου 2018 στις 1:46 π.μ.

  Γνώρισα πάντως τις προάλλες έναν "γνήσιο Ιταλό" από την Συκελία ο οποίος είχε ΞΕΚΑΘΑΡΑ βορειοαφρικανική-σημιτική καταγωγή.Δεν τον είδα για πολύ ούτε διαθέτω κάποια φωτογραφία του,όμως απ' όσο θυμάμαι ήταν κατα πάσα πιθανότητα μίξη Σαχάριου και Οριενταλικού/Αραβικού τύπου με ιδιαίτερα σκουρόχρωμη χροιά δέρματος,μαύρα μάτια και μαύρα κατσαρά μαλλιά,σαρκώδη-αφρικανοαραβικού τύπου χείλια και μύτη-βέβαια λίγο πολύ ίσια-,σαχάριου τύπου δολιχοκεφαλία,καθώς και υπερβολικά έντονη τριχοφυΐα.Πραγματικά έκανε μπάμ οτι ήταν βορειοαφρικανικής καταγωγής!Το αστείο της υπόθεσης,όμως,είναι οτι όταν τον ρώτησα απο ποια πόλη κατάγεται,πριν προλάβει να απαντήσει,ο άλλος Ιταλός φίλος που ήταν μαζί του πετάχτηκε και είπε αστειευόμενος: "Απο Τυνησία..."!Μετά ο ίδιος βέβαια γελώντας αποκρίθηκε οτι είναι Ιταλός απο το Παλέρμο η κάτι τέτοιο...Τι να πείς...Βέβαια αυτά τα άτομα είναι προφανώς μειοψηφία.Η συντριπτική πλειοψηφία των Ιταλών που κυκλοφορούν είναι gracile μεσογειακοί,ατλαντομεσογειακοί, διναρικοί,λίγοι αλπικοί κτλ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μειοψηφία μεν, αλλά όχι και τόσο μικρή στη Σικελία που όσο πιο δυτικά τόσο περισσότερα άτομα με βορειοαφρικανική και μεσανατολίτικη καταγωγή. Πολύ χειρότερα από την Κρήτη πχ, όπου το ίδιο βλέπει κανείς όσο ανατολικά και νότια πηγαίνει.

   Διαγραφή
  2. Ούτε καν, ανώνυμε 12 Ιουνίου 2018. Πολλοί φίλοι μου που έχουν πάει και Κρήτη και νότια Ιταλία για εκδρομές μου έχουν πει ότι οι μη Ευρωπαϊκοί τύποι στην Σικελία είναι ΠΟΛΎ περισσότεροι απ' ότι στην Κρήτη. Η μόνη περιοχή που εχέχ προβληνπ είναι το Λασίθι. Αλλά σε γενικές γραμμές, είναι κυρίως Μεσογειακοί και Κρομανοειδείς. Και στα Χανιά, ιδιαίτερα στα Σφακιά που αποτελεί μεγάλο μέρος του νομού, είναι πολλοί Νορδικοί για νησί της Μεσογείου. Μονοψήφιο ποσοστό μεν, αλλά πολλοί για Μεσογειακό νησί. Και επίσης ειναε αδύνατο να βρεις Κρητικούς που είναι κυριολεκτικοί Σαχάριοι. Αρμενοειδείς ναι, αλλά Σαχάριους/Αραβοειδείς ποτέ, όπως ο Ταγματασφαλίτης είδε στη Σικελία.

   Διαγραφή
 3. ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΡΩΜΗΣ ΜΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ ΠΟΛΥ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ (ΕΠΙΜΗΞΕΙΑ, ΜΠΑΣΤΑΡΔΕΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΣΜΟΣ, Κ.Α.).Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΜΗ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗ. ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΛΕΓΟΜΑΣΤΕ ΦΥΛΕΤΙΣΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΩΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΜΗ Ο 21ος ΑΙΩΝΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΦΥΛΗΣ. ΟΙ ΛΕΥΚΟΙ ΛΑΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΣΚΛΗΡΟΤΡΑΧΗΛΟΙ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΑΓΩΓΗΜΕΝΟΙ , ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ .

  oliver

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Θα μπορούσε κάποιος να μου πει σε ποιους φυλετικούς τύπους ανήκουν οι γύφτοι?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τα ίδια που ισχύουν για τη Ρώμη, ισχύουν και για την Ελλάδα της ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής. Επιμειξία, ατεκνία, αδιανόητος εκμαυλισμός των ηθών, θρησκευτικός συγκρητισμός. Παγκοσμιοποίηση της Αρχαιότητας. Και ό,τι ρόλο διαδραματίζουν οι σύγχρονοι ισλαμιστές με της πληθυσμιακές μάζες των αφροασιατών, διαδραμάτισαν τότε οι πρώτοι χριστιανοί και τεράστιες μεσανατολιτών δούλων. Βρήκαν έδαφος από έναν σαπισμένο κόσμο και αδιάφορο κόσμο και επέβαλαν την κυριαρχία τους. Η Ευρώπη θα είχε σβήσει σαν οντότητα ανα δεν είχαν εμφανιστεί τα γερμανικά φύλα, πολεμικά και συντηρητικά, δηλ. "βάρβαροι", τα οποία μετά τον εκχριστιανισμός τους πήραν στις πλάτες τους την Ευρώπη. Ίσως τον ρόλο των γερμανικών φύλων στις μέρες μας διαδραματίσουν οι λαοί της Ανατολικής Ευρώπης που είναι φυλετικά ανέγγιχτοι και ηθικά συντηρητικοί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ηθικά συντηρητικοί?


   χαχαχααχα ρε φιλε μην τα πετας ετσι αυτα χαχαχαχαχα!!!!

   Διαγραφή
  2. Φυλετικά ανέγγιχτοι οι κατά τον φυρερ υπάνθρωποι Σλάβοι;..

   Διαγραφή
  3. Σωστα οι Σλαβοι ειναι υπανθρωποι απο ολες τις αποψεις.

   Θεμελιωτες του Σοσιαλισμου και τις πιο εκφυλισμενες φαρες στην Ευρωπη.

   Πουτανες γυναικες,αλκοολικοι ανδρες μαφιοζοι,πρωτοι σε εκτρωσεις και ναρκωτικα,αθεια σε μεγαλο βαθμο κλπ!!!

   Αν θες να δεις συντηριστικα κρατη και λαους θα πας σε Τουρκια,Ιραν και μεση ανατολη.

   Στον ευρωπαικο χωρο αυτα πεθαναν.

   Διαγραφή
 6. Διαχειριστή, ο Ιουλιανός ήταν Μεσογειακός;

  https://cdn.sansimera.gr/media/photos/main/Julian.jpg

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Η χειροτερη φαρα στην Ευρωπη ειναι οι Διναρικοι! Εχω φαει ξυλο στα καλα καθουμενα απο τηγανοκεφαλους κατσαπλιαδες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εχεις δίκαιο. Αρκεί να σκεφτεί κανεις ότι οι φτωχομπινεδες και μαφιόζοι -εγκληματίες Αλβανοί και Σέρβοι είναι διναρικοι. Εγώ κρατάω μεγάλη επιφύλαξη στις παπαριες που γράφουν μερικοί εδω μέσα, ότι δήθεν οι Δωριείς ήταν βραχυκεφαλοι διναρικοι οπως τα αλβανοειδη..

   Διαγραφή
  2. Οι Αλβανοί είναι βάρβαροι όχι μόνο επειδή έχουν μεγάλο ποσοστό Διναρικών αλλά επειδή έχουν και αρκετούς Καυκάσιους Mtebid.

   Διαγραφή
 8. Μεσογειακοί οι αρχαίοι Μακεδόνες που η ίδια η λέξη σημαίνει ψηλοί άνθρωποι... Μια ματιά στα ψηφιδωτά της Μακεδονίας, από την Πέλλα μέχρι την Αμφίπολη, με τα πυρρόξανθα μαλλιά καια το κάτασπρο δέρμα φτάνει για να αποδείξει πως ο μεντιτερανισμός είναι μια ανθελληνική γραφικότητα. Μήπως τους θέλετε και γυφτοειδείς τους αρχαίους Μακεδόνες; Τα ψηφιδωτά εδώ είναι, όποιος τολμάει ας τα δει και ας αποφανθεί για τον φυλετικό τους τύπο. Μεσογειακοί...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τα ψηφιδωτά στην Μακεδονία δείχνουν μεσομορφικές σωματοδομές με κόκκινα μαλλιά.Δηλαδή αναπαριστούν Κρομανοειδείς.Όσοι γνωρίζουν ελάχιστα έστω από φυλετική ανθρωπολογία,μπορούν να ξεχωρίσουν έναν Κρομανοειδή,από έναν Νορδικό...

   Διαγραφή
  2. Εν τω μεταξύ ο Μακεδόνας ο Κλείτος ο Μέλας,προφανώς και λεγόταν "Μέλας" επειδή ήταν...Νορδικός...

   Διαγραφή
 9. Σου μίλησε κανείς για νορδικούς; Από που το βγαλες το συμπέρασμα. Εμείς είπαμε το προφανές πως δεν είναι μεσογειακοί. Πάντως κρομανοειδείς κοκκινομαλληδες σίγουρα δεν μπορεί παρά να έχουνε και νορδική συνδρομή. Είναι αυτό που στην ανθρωπολογία αποκαλείται φαιλικός τύπος (κρομανοειδής του βορρά), ενώ ενδεχομένως κάποιοι να ανήκουν και στον νορικό τύπο.
  Πάντως μεσογειακοί ούτε για πλάκα οι Μακεδόνες, όπως γενικά οι Δωριείς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έχω την εντύπωση ότι ο φαιλικός έχει ξανθά μαλλιά,αλλά και έντονα γωνιώδη γνωρίσματα.

   Διαγραφή
  2. http://fyletika.blogspot.com/2013/06/blog-post.html

   Ναι ρε.

   Διαγραφή
 10. Ψηφιδωτά της Μακεδονίας μας. Ο Ιδεώδης Ελληνικός Τύπος. Όλα τα υπόλοιπα είναι φούμαρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Άρα ο ιδεώδης ελληνικός τύπος είναι ένας μεσομορφικός κοκκινομάλλης Κρομανοειδής. Έτσι για να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα.

   Διαγραφή
  2. Όχι ο αρχαίος Ελληνικός τύπος είναι Μεσογειακός. Τα ψηφιδωτά, τα αγγεία και οι ζωγραφιές στους τοίχους δεν αποτελούν κριτήρια για την φυλετική κατανομή των ανθρώπων.

   Διαγραφή
  3. Μιλάμε για τον ιδεώδη φυλετικό τύπο. Αυτόν δηλαδή που οι αρχαίοι θεωρούσαν ως καλύτερο, υψηλότερο, ευγενέστερο. Πριν απαντάς, να διαβάζεις πρώτα. Αν δεν σου αρέσει ο ιδεώδης τύπος των αρχαίων Ελλήνων, δικό σου πρόβλημα. Λάτρευε τον ιδεώδη τύπο των Βερβέρων. Εμείς επιμένουμε ελληνικά και θέτουμε τη Μακεδονία πάνω από όλα.

   Διαγραφή
  4. Όλα αυτά ταιριάζουν στον Κρομανοειδή.Ο Κρομανοειδής λοιπόν είναι ο ιδεώδης φυλετικός τύπος των αρχαίων Ελλήνων.

   Διαγραφή
  5. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Πιστεύω πως ο ιδεώδης φυλετικός τύπος των Ελλήνων είναι κατά βάση κρομανοειδής, με κάποια στοιχεία βόρεια (στα χρώματα και στο ύφος), ίσως και ελαφρά διναρικά. Το μέτωπο, τα έντονα υπερόφρυα τόξα, τα βαθουλωμένα μάτια η μεσοκεφαλία, ακόμη και η έντονη μυολογία των αγαλμάτων με τον κρομανοειδή ταυτίζονται. Μεσογειακά στοιχεία υπάρχουν στα γυναικεία αγάλματα, στα ανδρικά καθόλου.
   Ο ανοιχτόχρωμος κρομανοειδής είναι ο ιδεώδης ελληνικός τύπος.

   Διαγραφή
  6. Καταρχήν μην απαντάς στον εαυτό σου.

   Δηλαδή σύμφωνα με τα λεγόμενά σου οι Αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν τους κρομανοειδείς ευγενέστερους και καλύτερους. Ακυρώνεις τα αγάλματα και τις προτομές της αρχαιότητας που απεικονίζουν τον μεσογειακό τύπο και αποτελούν σαφώς πιο αξιόλογο κριτήριο φυλετικής κατανομής. Ακόμη ακυρώνεις τους πίνακες ζωγραφικής που απεικονίζουν τόσα χρόνια παγκοσμίως τους αρχαίους Έλληνες ως Μεσογειακούς, που μέσα από όλα αυτά τα έργα τέχνης περάστηκε στην παγκόσμια κοινή γνώμη πως το κάλλος και η ομορφιά ταυτίζεται με τον αρχαίο Ελληνικό και συνάμα μεσογειακό τύπο και τέλος εξισώνεις λανθασμένα τους μεσογειακούς με τους βέρβερους. Όλα αυτά έχοντας ως μοναδικό κριτήριο τα ψηφιδωτά της Μακεδονίας που δεν αποτελούν κριτήριο φυλετικής κατανομής. Και για να μην θεωρηθώ νοτιοελλαδίτης αντιμακεδόνας, σου αναφέρω πρώτον: Είμαι κάτοικος της Μακεδονίας, και απέχω από τους τάφους και τις Αιγές μερικά χλμ. Ακόμη είμαι Μεσογειακός + ΚΜ.

   Επίσης θα κάνω αναφορά στην φρασεολογία σου και στον τρόπο που γράφεις το σχόλιο σου.

   1. Μιλάς στον πρώτο πληθυντικό θέλοντας να δείξεις μάλλον πως και ο αρχικός σχολιαστής συμφωνεί με την άποψή σου δίχως να φαίνεται κάτι τέτοιο από τον ίδιο ή ότι παραπάνω από ένα άτομο συμφωνεί με την άποψή σου. Ακόμη αναφέρεις πως "εμείς επιμένουμε ελληνικά" λες και εγώ με την άποψή μου υποστηρίζω κάτι το ανθελληνικό.

   Διαγραφή
  7. Δεν μπορούν δύο τρία ψηφιδωτά να καθορίσουν τον φυλετικό τύπο των αρχαίων Μακεδόνων.

   Διαγραφή
  8. Ανώνυμε 13 Ιουνίου 2018 - 5:57 μ.μ., εδώ διεκδικούν τους αρχαίους Έλληνες Σκανδιναβοί Νόρδοι και Γερμανοί, Σλάβοι, Σκοπιανοί και Αλβανοί, γιατί να μην τους διεκδικήσουν και Σλαβογενείς Έλληνες Μακεδόνες;

   Εσύ ζεις στην Μακεδονία, στην Αθήνα που ζω εγώ έχει γεμίσει ανοιχτούς καστανομάλληδες με ανοιχτά μάτια, άλλοι είναι Έλληνες, άλλοι Αλβανοί και Σλάβοι των Βαλκανίων κτλ. Γύρω στο 30 με 35% των Αθηναίων είναι ανοιχτοί καστανομάλληδες, πολλές φορές με ανοιχτά μάτια, ειδικά νέοι. Είμαστε πολύ ανάμεικτοι φυλετικά οι Έλληνες.

   Οι Μεσογειακοί είμαστε οι τελευταίοι των Ελλήνων σε μία θάλασσά από ανάμεικτους με βόρεια και ανατολίτικα στοιχεία, προσέθεσε και τους λαθρομετανάστες και φαντάσου την εικόνα του μέλλοντος.

   Διαγραφή
  9. Ανώνυμε 14 Ιουνίου 2018 - 4:15 π.μ., Αρχικά δεν θεωρώ πως υπάρχουν Σκανδιναβοί, Γερμανοί και γενικά Βορειοευρωπαίοι που να διεκδικούν τους αρχαίους Έλληνες αλλά και να υπάρχουν είναι απειροελάχιστοι και δεν δικαιολογεί αυτό την σκοπιανή προπαγάνδα. Επίσης θα άλλαζα τον ορισμό "Σλαβογενείς Έλληνες" σε "Σλαβόφωνους Έλληνες" διότι δεν ανήκουν στον Βαλτικό τύπο που ανήκουν οι γνήσιοι σλάβοι, απλά ίσως συνδέονται γλωσσικά με τους γυφτοσκοπιανούς. Επίσης είναι κάτοικοι της Μακεδονίας οι οποίοι έχουν αφομοιωθεί από την Ελλάδα και την Ελληνική κουλτούρα. Αυτοί οι Σλαβόφωνοι μένουν σε κάποια χωριά της Φλώρινας, της Πέλλας, του Κιλκίς και της Ημαθίας και αποτελούν μια μικρή μειονότητα η οποία είναι αφομοιωμένη από την Ελλάδα και δεν αποτελούν ξεχωριστό έθνος.

   Σχετικά με την φυλετική μίξη έχω κάποιες διαφωνίες όσον αφορά το ποσοστό της μίξης. Σίγουρα υπάρχει αλλά δεν θεωρώ πως είμαστε σε τόσο καταστροφικό βαθμό. Επειδή μένω Μακεδονία αλλά σπουδάζω νότια Ελλάδα έχω δει τι παίζει και στην Αθήνα καθώς έχω πάει αρκετές φορές.

   Σχετικά με τους λαθρομετανάστες και την εικόνα του μέλλοντος συμφωνώ απόλυτα μαζί σου! Ουαί και αλίμονο αν δεν βρεθεί τρόπος να ξεκουμπιστούν όλοι αυτοί από την Ελλάδα. Είναι αδύνατον να αφομοιωθούν καθώς είναι παντελώς διαφορετικοί από εμάς και οι φυλετικοί μίξη μαζί τους μόνο καταστροφή θα επιφέρει και τίποτα παραπάνω. Είναι βάρβαροι.

   Διαγραφή
  10. *η φυλετική μίξη. Διορθώνω το λάθος μου.

   Διαγραφή
  11. Φίλε Ανώνυμε 14 Ιουνίου 2018 - 12:22 μ.μ., δεν μιλάω για Σλαβόφωνους Έλληνες αλλά για Σλαβογενείς Έλληνες, δηλαδή ανακατωμένους με Σλάβους, Σκύθες στα αρχαία χρόνια, άλλους Σλάβους, τους λεγόμενους "Ινδοευρωπαίους" κτλ. Δεν χρειάζεται να έχει κάποιος Βαλτικά ανθρωπολογικά στοιχεία για να είναι Σλαβανάμεικτος! Όταν οι ανοιχτοί στον χρωματισμό Έλληνες(ξανθομάλληδες, ανοιχτοί καστανομάλληδες, με πολύ ανοιχτά μάτια κτλ) κάνουν τεστ DNA τα αποτελέσματα δείχνουν συνήθως σημαντική Βόρεια και Κεντρική Ευρωπαϊκή ανάμειξη, συνήθως από Ανατολική Ευρώπη(Σλάβους) και δευτερευόντως Βορειοδυτική(Γερμανικές φυλές). Δεν είμαστε μία φυλή εδώ μέσα, ποτέ δεν ήμασταν. Έχουν και κάποιο δίκιο οι Σκοπιανοί να λένε τον Μ. Αλέξανδρο "Σλάβο", είμαι σίγουρος ότι εάν ήταν ανοιχτού πολύ χρωματισμού, όπως λένε κάποιες πηγές, ότι είχε Σλάβικο μάλλον αίμα από την μάνα του Ολυμπιάδα που ήταν Βόρεια Ελληνίδα. Απλώς εμάς μας αρέσει να τα βαφτίζουμε όλα Ελληνικά!

   Διαγραφή
  12. 14 Ιουνίου 2018 - 4:39 μ.μ.

   Συγχαρητήρια!Σου απονέμεται το βραβείο ηλιθιότητας!Σε καλή μεριά καμάρι μου!

   Διαγραφή
  13. Επίσης, τις θεωρίες των Νορδιστών και Σλαβιστών περί δήθεν Γερμανικής/Σκανδιναβικής και Σλαβικής φύσης των Ελλήνων όπως επίσης και της δήθεν ελληνοποιήσεως των αυτοχθόνων "Μεσογειακών Πελασγών" τις γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια. "I don't buy" που λένε και οι Φράγκοι. Δεν μπα να βγάλουν όλη την Ευρώπη "Ελληνες", λες και εμείς δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι Έλληνες.

   Διαγραφή
  14. Ανώνυμος14 Ιουνίου 2018 - 4:50 μ.μ.

   Κάνε ένα τεστ DNA, πες μας τα ποσοστά Ανατολικής Ευρωπαϊκής αναμίξεως και μετά στείλτα εδώ λέγοντας ότι οι Έλληνες ήταν Σλάβοι όπως οι πρόγονοι σου.

   Παρεμπιπτόντως, το Σλαβικό ή αλλιώς Ανατολικό Ευρωπαϊκό DNA στην Ελληνική Μακεδονία είναι όσο και στα Σκόπια, όσο Σλάβοι είναι οι Σκοπιανοί είναι και οι Ελληνομακεδόνες.

   Ευτυχώς εμείς κάτω στην Πελοπόννησο την ψιλογλιτώσαμε σε σχέση με εσάς.

   Ανατολική Ευρωπαϊκή ανάμιξη στην Ευρώπη.

   http://i619.photobucket.com/albums/tt279/german24/East-European-admixture.gif

   Πες αλεύρι, η μαμά Ρωσία σε γυρεύει!

   Διαγραφή
  15. Ναι,εκεί στον Πύργο τη γλυτώσατε...
   Πες αλεύρι,το τσαντίρι και η Αλγερία σε γυρεύει.

   Διαγραφή
  16. Και με το που είπε ο Σλαβούλγαρος των κάτω Σκοπίων την Πελοπόννησο Τσαντιροαλγερία, αμέσως έγινε...

   Διαγραφή
  17. Γεμάτη Αρβανίτες-η Πελοποννησος, τυχαία λένε όλοι την Πάτρα αλβανοπολη;

   Διαγραφή
  18. Εγώ δεν είμαι σλαβούλγαρος,αλλά εσύ είσαι αθίγγανος...

   Διαγραφή
  19. Τι Σλάβος, τι Μακεδόνας, τι Σλαβομακεδόνας... την λένε Βόρεια και Νότια Μακεδονία, να μας ζήσει και να την χαιρόμαστε!

   "Η Πελοπόννησος είναι Τσαντιροαλγερία", σοφά λόγια Μακεδόνα από το Solun!

   Διαγραφή
  20. Εσείς που λέτε τους Μακεδόνες Βουλγάρους, βαφτείτε μπλε και πέστε στο Αιγαίο.

   Διαγραφή
  21. "Η Πελοπόννησος είναι Αρβανίτικη, άρα Αλβανική, τα νέα Τίρανα να πούμε, οι κάτοικοι όμως είναι Αλγερινοί και Αθίγγανοι". Σοφά λόγια νεοέλληνα Μακεδόνα που δεν μπορεί να συμβιβαστεί με το γεγονός ότι οι Ελληνομακεδόνες έχουν την μεγαλύτερη Σλαβική/Ανατολική Ευρωπαϊκή ανάμιξη σε όλη την Ελλάδα.

   Τι να πω, take it easy!

   Διαγραφή
  22. Λογικά οι πιο τυχεροί Έλληνες είναι οι νησιώτες που λόγω γεωγραφικής απομόνωσης αναμείχθηκαν λιγότερο με υπόανθρωπους. Για αυτό ίσως παρατηρούνται στα νησιά οι περισσότεροι μεσογειακοί

   Διαγραφή
  23. Έχεις δίκιο φίλε η Πελοπόννησος είναι τίγκα από αλβαναριά ειδικά η βόρεια γίνεται χαμός. Δυστυχώς η Μακεδονία έγινε σκουπιδότοπος από τους πρόσφυγες του 22 με ευθύνη της τότε κυβέρνησης έγινε ο αποικισμός από τους χριστιανούς λαθρομετανάστες οι αλπικοί είναι άλλο μεγάλο πρόβλημα, ευτυχώς όμως υπάρχουν σε μεγάλο ποσοστό μεσογειακοί όχι Pontid βαλκάνιοι.

   Διαγραφή
  24. Αυτούς που ο Ατατούρκ έσφαζε επειδή τους θεωρούσε διαφορετικούς, εσύ τους λες σκουπίδια γιατί μέσα σε αυτούς υπάρχουν και κάποιοι ανατολίτες που δεν αποτελούν την πλειοψηφία των προσφύγων του 1922.

   Διαγραφή
  25. Ναι έχει δίκιο ο φίλος Βούλγαρος του άλλου φίλου Βουλγάρου! Η Πελοπόννησος είναι τίγκα από Αλβαναρία, μόνο που οι Αρβανίτες δεν διαφέρουν σε τίποτα από τους υπόλοιπους Έλληνες Πελοποννησίους, δεν έχουν καμία φυλετική σχέση με τους Αλβανούς και δεν είναι καν Διναρικοί οι Διναροειδείς!

   http://fyletika.blogspot.com/2016/07/blog-post_4.html

   Άσε που οι Αρβανίτες εγκαταστάθηκαν μόνο στην βορειοανατολική και λιγότερο στην νοτιοανατολική Πελοπόννησο.

   https://i1.wp.com/www.cityofnafplio.com/wp-content/uploads/2014/11/pelopones_ethnic_1890.jpg?fit=2334%2C1918&ssl=1

   Έτσι δικαιολογούν οι Μακεδόνες το Σλάβικο αίμα που έχουν, συκοφαντούν τους Πελοποννήσιους, τους απελευθερωτές της Ελλάδος, ως "Αλβανούς".

   Βουλγάρικα όνειρα θερινής νυκτός!

   Τέλος πάντων, οι Αλβανοί είναι αυτόχθονες όπως και οι Έλληνες, ενώ τα Βουλγάρια, οι Σκύθες και οι άλλοι Σλάβοι με τους οποίους είναι ανάμικτοι οι Μακεδόνες, μόνο αυτόχθονες δεν είναι.

   Διαγραφή
  26. Ανώνυμε 15 Ιουνίου 2018 - 11:05 π.μ.

   Δουλειά του Σλαβόβλαχου είναι να συκοφαντεί όλους τους άλλους Έλληνες για να βγάζει την Βλαχιά καλύτερη από όλους.

   Διαγραφή
  27. Ρε ηλίθιοι πότε υποστήριξα τα ζώα τους βλάχους και τους σλάβους όσο ζώα είναι αυτοί άλλο τόσο είναι και οι αρβανίτες. Μακεδόνες είναι οι καθαροί ελληνόφωνοι μεσογειακοί, έχουν θράσος και έχουν άποψη οι εισβολείς του μεσαίωνα οι αρβανίτες που πριν πενήντα χρόνια μιλούσαν αλβανικά.

   Διαγραφή
  28. Οι Βλάχοι είναι κατά πολλούς ιστορικούς αυτόχθονες Μακεδόνες και όχι Ρουμάνοι. Άλλο πράμα οι Σλαβόβλάχοι και οι Σλαβομακεδόνες(πολύ ανοιχτοί στον χρωματισμό). Οι Ελληνόφωνοι Μακεδόνες δεν είναι Μεσογειακοί αλλά ανήκουν σε πολλούς φυλετικούς τύπους, όπως οι υπόλοιποι Έλληνες. Κυρίως Αλπικοί είναι. Μεσογειακούς έχει πολλούς μόνο η Θεσσαλονίκη. Όσο για τους πολεμοχαρείς και σκληροτράχηλους Αρβανίτες, δεν μιλούσαν ποτέ Αλβανικά, ούτε ήταν ποτέ "Αλβανοί", αλλά ήταν δίγλωσσοι, δηλαδή μιλούσαν και Αρβανίτικα και Ελληνικά, προερχόμενοι από τα Ελληνικά Άρβανα της βορείου Ηπείρου. Όσο για το αν είναι Έλληνες, σε αυτό έχει απαντήσει η Ανθρωπολογία(για την οποία κάνετε τα στραβά τα μάτια!) και η αγώνες τους στα πεδία των μαχών. Όσο για τις μαλακίες που λένε μερικοί ανόητοι Έλληνες και Αλβανοί ότι οι Αρβανίτες ήταν Αλβανοί, να πάτε να τα πείτε στους ίδιους τους Αρβανίτες και θα φάτε τις μπάτσες σας!

   Το να λες τους Πελοποννήσιους Αρβανίτες και Αλβανούς δείχνει πόσο μαλάκας είσαι.

   Πού είναι ο Κολοκοτρώνης και οι οπλαρχηγοί να σου πάρουν την Βουλαγαροκεφάλα!

   Διαγραφή
  29. "οι εισβολείς του μεσαίωνα οι αρβανίτες"

   Εκδιωκόμενοι, κυνηγημένοι και ξεριζωμένοι ήταν από τους Μουσουλμάνους Αλβανούς, όχι "εισβολείς". Και η Βόρειος Ήπειρος Ελλάδα ήταν.

   Πως φαίνεται ότι δεν θέλεις να δεις καν τα στοιχεία και τις αποδείξεις.

   "Ο Πίτσιος εξετάζει τα ανθρωπολογικά γνωρίσματα των Αρβανιτών και τα αντιπαραβάλλει με αυτά που προκύπτουν από την μελέτη των Αλβανών από τον Coon, σε δείγμα πάνω από 1000 ατόμων."

   "Συγκρίνονται οι Αλβανοί με τους κατοίκους της Πελοποννήσου γενικά και ειδικότερα με τους Αρβανίτες στο Σοφικό Κορινθίας, στην Ερμιονίδα Αργολίδος, στην Τριφυλλία Μεσσηνίας και Στην Στυμφαλία Κορινθίας. Προκύπτει ότι οι Αλβανοί έχουν υψηλότερο ανάστημα από τους Πελοποννήσιους, χαμηλότερη διάμετρο κάτω γνάθου, μεγαλύτερο ύψος μύτης, υψηλότερο προσωπικό δείκτη και χαμηλότερο ρινικό δείκτη."

   "Διαφορές εντοπίζονται και σε άλλα μορφολογικά γνωρίσματα. Οι Αλβανοί έχουν πιο συχνά μικρά ρουθούνια, λιγότερο συχνά κυματιστά μαλλιά, πολύ χαμηλότερη ανάπτυξη της τριχοφυΐας της γενειάδας, πιο συχνά ενδιάμεσο χρώμα ματιών."

   "Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι Αλβανοί είναι εμφανίζουν τα τυπικά Διναρικά γνωρίσματα, με υψηλό ανάστημα, χωρίς γωνίες στα σαγόνια, μεγάλο ύψος μύτης που συνδυάζεται με λεπτορρινία, τάση λεπτοπροσωπίας, όχι έντονη τριχοφυΐα προσώπου και συχνά ενδιάμεσο χρώμα ματιών. Αντιθέτως, οι Αρβανίτες της Ελλάδας αποκλίνουν από τα γνωρίσματα αυτά"

   "οι Πελοποννήσιοι ανήκουν στην πλειοψηφία τους στους γνωστούς Ελλαδικούς τύπους, δηλαδή τον Μεσογειακό, τον Αλπικό, τον Διναρικό και τον Κρομανοειδή. Οι Αρβανίτες και οι Τσάκωνες δεν φαίνεται να ξεχωρίζουν, εμφανίζοντας κοινά γνωρίσματα με τους υπόλοιπους κατοίκους της Πελοποννήσου."

   http://fyletika.blogspot.com/2016/07/blog-post_4.html


   Καμία σχέση οι Αρβανίτες με τους Αλβανούς και ας βγάζετε ορισμένοι την Πελοπόννησο Αλβανική! Σαν μαλάκες Σκοπιανοί ακούγεστε...

   Διαγραφή
  30. Το δικό σου κεφάλι θα πάρω ρε μούλε που θα πεις εμένα Βούλγαρο οι Βούλγαροι είναι το ίδιο κολόσκυλα με τους αρβανίτες που υπερασπίζεσαι.

   Διαγραφή
  31. Το μόνο κεφάλι που μπορείς να πάρεις είναι το πουτσοκέφαλο του Σκοπιανού γαμιά της Βουλγάρας μάνα σου. Σύντομα θα σας αφομοιώσουν τα Σκόπια και έτσι οι Σκοπιανοί και οι Βούλγαροι Πατεράδες σας θα γαμάνε ελεύθερα τις πουτάνες που σας πετάνε.

   Η Μακεδονία είναι Σλαβική και ανήκει στα Σκόπια.

   Ελλάς είναι μόνο η Νότια Ελλάδα, στην οποία δεν ανήκει η Βαλκανομακεδονία σας! Τράβατε πίσω στην Βουλγαρία, εκεί ανήκετε Σλαβογαμημένοι!

   Διαγραφή
  32. Δεν σας έχουν γαμήσει μόνο οι Σκύθες και λοιποί Σλάβοι στην αρχαιότητα, αλλά προσφάτως και οι Βούλγαροι.

   https://filonoi.gr/2013/08/31/kthnh-8/

   Νότια Βουλγαρία είσαστε.

   Διαγραφή
  33. Μιλάνε και τα αλβαναριά η μισή νότια Ελλάδα είναι αρβανίτικη νότια Αλβανία η μικρή Ελλάδα , η Ελλάδα χωρίς τη Μακεδονία είναι κρατίδιο όπως ήταν πάντα πριν τους βαλκανικούς πολέμους μπορούμε να κάνουμε δικό μας κράτος δεν σας έχουμε ανάγκη και θα σφάξουμε όλους τους σκοπιανούς και Βουλγάρους. Εσείς μείνετε μέχρι τη Θεσσαλία και πολύ σας είναι γαμημένοι αρβανίτες μούλικα του Ιμπραήμ και των Αιγυπτίων του.

   Διαγραφή
  34. Μιλάει και η Μακεδονία που είναι τίγκα στους Σλάβανάμικτους και στους Αρμενοειδείς Πόντιους. Οι τελευταίοι που μπορούν να ισχυριστούν ότι είναι Έλληνες είναι οι Μακεδόνες. Τις μαλακίες για Αλβανούς, Αιγυπτίους και απογόνους του Ιμπραήμ δεν χρειάζεται καν να τις συζητήσω. Η Πελοπόννησος είναι η καρδιά της Ελλάδος και χωρίς εμάς θα ήσασταν ακόμα υπό των Τούρκων.

   Διαγραφή
  35. Βουλώστε το ρε ζώα σαν 10χρονα κάνετε. "Μιλαει και ο Αλβανός", "Μιλάει και ο Βούλγαρος". Άμα σας είχε μπροστά του ο Κολοκοτρώνης και ο Μελάς θα σας εκτελούσανε στα 8 μέτρα για εσχάτη προδοσία εν καιρώ πολέμου.

   Διαγραφή
  36. Αυτά πες τα στους Μακεδόνες εδώ μέσα που λένε ότι ο ιδεώδης Ελληνικός τύπος είναι ο κοκκινομάλλης Κρομανοειδής που πιο πολύ μοιάζει με Σκύθα παρά με Έλληνα και αποκαλούν τους υπόλοιπους Έλληνες Βέρβερους.

   Διαγραφή
  37. Έχουν γραφτεί και πιο τραγικά όπως ότι οι Δωριείς και οι Μακεδόνες ήταν βραχυκεφαλοι διναρικοι (με αλλά λόγια αλβανοειδη).

   Διαγραφή
  38. Αυτά φίλε τα έγραψε το ίδιο άτομο. Δεν ισχύουν και έχουν απαντηθεί όλες αυτές τις παραφιλολογίες.

   Διαγραφή
  39. Οι Μακεδόνες ήταν νορδικοί-κρομανοειδείς άντε με τις ηλιθιότητες που γράφετε που θα κάνετε τους Μακεδόνες γυφτοάραβες. Αυτός ο Μακεδόνας που γράφει ότι οι ελληνόφωνοι Μακεδόνες είναι μεσογειακοί είναι σίγουρα μισός Μακεδόνας και μισός κύπριος.

   Διαγραφή
 11. Ρε παιδιά,ξέρει κανείς γιατί οι Τσετσένοι είναι τόσο σκληροί και πολεμοχαρείς στρατοκράτες κατσαπλιάδες?Ανέκαθεν φαίνεται να ήταν έτσι,στο σημείο να μην μπορούν ούτε οι Ρώσοι να τους ελέγξουν, αλλά ειδικά τελευταία,αυτός ο Ράμσαν Κάντιροβ και η κομπανία του, φαίνεται να έχει δημιουργήσει ένα σούπερ συντηρητικό, υπερ-θρησκευόμενο,παραδοσιοκρατικό και στρατοκρατικό -φασιστικού τύπου θα έλεγε κανείς- κράτος,όπου όλοι εκπαιδεύονται στα όπλα απο παιδιά και ζουν βασισμένοι στις αξίες της γης,του αίματος και της θρησκείας.

  Δείτε εδώ:
  https://cdn4.img.sputniknews.com/images/102790/24/1027902435.jpg

  https://cdn1.thr.com/sites/default/files/imagecache/landscape_928x523/2015/05/ap14557417008.jpg

  https://gdb.polygraph.info/914713F1-E1DF-4A4C-B668-6E6F067B3FE3_w1023_r1_s.jpg

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Cadets_of_the_Ichkeria_Chechen_national_guard_1999.jpg

  http://georgiatoday.ge/uploads/images/unnamed_51_copy.jpg

  http://static3.uk.businessinsider.com/image/58f8d58fdd0895ce7d8b4bfd/no-choice-but-to-lie-or-die-gay-men-facing-death-flee-russias-chechnya.jpg

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. https://www.youtube.com/watch?v=51VFqJIv7B0

   Αυτά είναι!!!

   Διαγραφή
  2. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Έχουν αποδειχθεί οι χειρότεροι σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, καθώς έχουν ηττηθεί από τους πάντες. Είναι δειλοί και δουλοπρεπείς ενώπιον του ισχυρού, αλλά σκληροί ενώπιον του αδύναμου. Με το που τους γυρίζεις την πλάτη σε μαχαιρώνουν, γεγονός που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα τόσο της τσαρικής Ρωσίας (που τους κατέκτησε σε χρόνο-ρεκόρ) όσο και της σοβιετικής και της μετα-σοβιετικής. Στο μόνο που διακρίνονται είναι στη σφαγή αμάχων, τις ενέδρες σε μικρά αποσπάσματα στα βουνά και κάπως στην ιππασία. Όπου και πάλι, οι Κοζάκοι τους είχαν ξεπεράσει σε βαθμό που σχεδόν τους εξαφάνισαν και τους έκλεισαν στα όρη τους. Ακόμα και η Οθωμανοί τους χρησιμοποιούσαν ως ατάκτους για σφαγή, λεηλασία και ανιχνεύσεις.
   Από εκεί και πέρα, το να είναι συντηρητικοί είναι προσόν όλης αυτής της φύρας το οποίο τους έχει κρατήσει τόσα χρόνια. Και πάλι όμως, τι σημαίνει παραδοσιοκρατικό καθεστώς, όταν όλα λειτουργούν με κανόνα τη διαφθορά και μια ευέλικτη θρησκοληψία.

   Διαγραφή
  3. Δεν είμαι ειδικός αλλά είναι ιδιαιτέρως προφανής η εντυπωσιακή ομοιότητα τόσο στην εμφάνιση όσο και στην συμπεριφορά ανάμεσα σε
   τσετσένους και αλβανούς.

   Διαγραφή
 12. Οι αρχαίοι Μακεδόνες ήταν δολιχοκεφαλοι και οι σύγχρονοι βραχυκεφαλοι κατά μέσο όρο όπως και οι γύφτο-Σκοπιανοί. Ο συνδετικός κρίκος είναι κυρίως η ελληνική γλώσσα και η γεωγραφία που όμως την μοιράζονται και αυτοί. Αν τουλάχιστον οι σύγχρονοι Μακεδόνες είχαν την ίδια θρησκεία με τους αρχαίους θα είμασταν πιο πειστικοί και στο εξωτερικό και ο εθνοπροδότης τσιπρας δε θα μπορουσε να μιλάει για συνεργασία με τα ορθόδοξα αδελφια μας..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Επειδή τα ελληνικά μου δεν είναι καλά θα σου το γράψω στα αρχαία για να το καταλάβεις μια και καλή:
  ΕΣΤ’ΗΜΑΡ ΟΤΕ ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΛΙΝ ΕΛΕΥΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΣ ΑΕΙ ΕΣΕΤΑΙ……….ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΜΕΡΑ ΠΟΥ Ο ΦΟΙΒΟΣ –ΑΠΟΛΛΩΝ- ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πωπω αφού μου έκανες κόπι-πάστε έναν ψευτο-χρησμό που δεν ειπώθηκε ποτέ αλλα είναι καθαρά αποκύημα της φαντασίας των γραφικών ψυχοπαθών οπαδών του Σώρρα (όπως το "Οία η ηώς,υιέ αεί ει" στο μνημείο των...φανταστικών νεκρών της ΕΡΤ),με αποστόμωσες!Τελείωσε!Όντως θα έρθει ο Απόλλων και θα μείνει με την ελλάνια υπερτεχνολογία την οποία θα πουλήσουμε στον Ομπάμα για 30 τρισεκατομμύρια και θα ξεχρεώσουμε το χρέος που μας φόρτωσαν οι χριστιανοί κατακτητές!Σωθήκαμε απο την βυζαντινή μπότα!!!Ωωωω θεοί,λυποθημώωωω...

   Διαγραφή
 14. Τελικά οι σύγχρονοι δωδεκαθειστές, εκτός ότι είναι νούμερα και διασύρουν και την αρχαία θρησκεία, ο τρόπος που σκέφτονται είναι πανομοιότυπος με των χριστιανών. Για τον φανατικό ελληνορθόδοξο ένας νέγρος που βαφτίζεται περνά στο "γένος" μας, ενώ για τους δωδεκαθειστής ο νέγρος που αρχίζει να ψέλνει υπέρ του Διός γίνεται "Έλλην".Οι δύο όψεις του αυτού νομίσματος.
  Αυτά τα δύο εξίσου εθνοκτόνα ρεύματα σκέψης είναι ακόμη πιο επικίνδυνα από τον διεθνισμό μαρξιστών και φιλελευθέρων. Κι αυτό γιατί δηλητηριάζουν την εθνική ιδέα με ασυναρτησίες και μπουρδολογίες και μας καθιστούν γραφικούς. Είναι, τηρουμένων των αναλογιών, εξίσου νούμερα με τους αυτοχθονιστές και λογής "αρχανθρώπους" των Πετραλώνων που γελοιοποιούν την έννοια της Φυλής και καταγωγής των Ελλήνων ή τους άλλους φωστήρες των "μυστικών όπλων" των Αρχαίων Ελλήνων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Χαχα ποια φυλή θέλεις να διασωθεί; Όταν στην Ελλάδα πλειοψηφούν οι βραχυκεφαλοι (διναρο-Αλβανοί και αρμενοειδεις) και μειοψηφούν οι μεσογειακοί κρομανοειδεις κλπ. Μόνη λύση για την παλιγγενεσία ο επανεορτασμος των Ελευσινιων μυστηρίων με συμμετοχή νορδικων στα όργια οπως και η επαναλειτουργία του καιαδα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πωωω,φίλε εαν δεν είσαι τρολ -που είσαι,αλλά λέμε τώρα- και δεν κάνεις πλάκα,έχεις πολύ σοβαρό πρόβλημα!Πρέπει οπωσδήποτε να επικοινωνήσεις με το Δρομοκαΐτειο ή κάποια άλλη νευρολογική κλινική!!!

   Ομως επειδή οι εναπομείναντες φυσιολογικοί άνθρωποι δεν θέλουμε να πληρώνουμε εφ' όρου ζωής άτομα σαν και εσένα και δεδομένου οτι είσαι καθ'ομολογίαν fan του Καιάδα,κάνε μας την χάρη και πέσε μέσα,σε παρακαλώ!Θα κάνεις μεγάλο καλό στο έθνος δίδοντας το καλό παράδειγμα και θα οδηγηθείς στα ηλύσια πεδία οπου θα απολαμβάνεις τιμές ισόθεου ήρωα!

   Διαγραφή
  2. Σε γελοίους δογματικους εχθρούς της ελληνικής θρησκείας προσαρμόζω το ήφος μου. Απορώ γιατί τέτοιο μίσος για τους δωδεκαθεϊστές.. λες δήθεν ότι δεν είσαι φανατικός ορθόδοξος αλλά δεν μπορεις να συγκρατησεις το μίσος σου για την αρχαία Ελλάδα και θρησκεία. Άντε να πας να βρεις τους βυζαντινούς σου Αγίους αρχιραβινε!

   Διαγραφή
  3. Ωχ!Δηλαδή δεν κάνεις πλάκα?
   Είπαμε,σε αυτή την περίπτωση ζουρλομανδύα και βουρ για το Δρομοκαΐτειο με τους άλλους Ελλάνιους.

   Διαγραφή
  4. Ναι ξέρω είμαστε δαιμονισμένοι σατανάδες χρειαζομαστε εξορκισμό κάψιμο κλπ.. αν είμασταν μουσουλμάνοι δεν έχετε κανένα πρόβλημα εσείς οι ταλμουδιστες. Το πρόβλημα σας είναι η ελληνική θρησκεία.

   Διαγραφή
  5. ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΑΝΙΣΤΕΣ 'Η ΑΠΛΑ ΑΘΕΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ 'Η ΚΑΠΟΙΟΥ ΑΛΛΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΥΣ, ΟΛΟΙ ΟΜΩΣ ΩΣ ΦΥΛΕΤΙΣΤΕΣ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΔΙΑΛΥΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ.

   Διαγραφή
  6. Προς όλους εσάς που κάνετε σαν τους φιλελέδες και τους εθνομηδενιστές λέγοντας πως δεν είμαστε Έλληνες και έχουμε κατακλυστεί από τουρκόσπορους, αρμενοειδείς, ανατόλιντ, ιρανικούς κλπ, θα πρέπει επιτέλους να μάθετε να ξεχωρίζετε τους καθαρούς μεσανατολίτες και οριενταλικούς από τους λευκούς που έχουν μια ελάχιστη επιρροή από αυτούς. Εσείς βλέπεται μια μύτη και βγάζεται συμπέρασμα = αρμενοειδής. Και για να γίνω πιο σαφής, εάν δεν αντιλαμβάνεστε την διαφορά αυτού του γαμψομύτη

   https://www.youweekly.gr/photos/w_800px/2017/07/rouvas-epixirimatias.jpg

   με αυτού του γαμψομύτη

   https://v.cdn.vine.co/r/thumbs/6F89AD0B801296251715712368640_3.1.5.2705049297843265486.mp4.jpg?versionId=wLPTVKqrt0iQsP_A4xAjegeL7vdLFJ6k

   είστε το λιγότερο σαν τα μπρόκολα στην ευστροφία και δεν έχετε αντίληψη της φυλετικής μίξης.

   Διαγραφή
 16. Οποιος εχει κανει βολτα σε Αλβανία- Βουλγαρία καταλαβαίνει οτι ουτε μοιαζουν ουτε εχουν σχεση με εμάς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνω απολυτα. Τους Αλβανους και τους Βουλγαρους μεταναστες τους ξεχωριζεις πολυ ευκολα απο τον μεσο Ελληνα. Οι Ελληνες ανθρωπολογικα ειναι πολυ διαφορετικοι απο τους γειτονες τους.

   Διαγραφή
 17. Αμόρφωτα πιθηκοειδη που λέτε ότι η ρωμαικη αυτοκρατορία κατέρρευσε λόγω φυλετικής μιξης εξηγείστε την γέννηση του Ευρωπαϊκού πολιτισμού και της αναγέννησης η οποία προέρχεται ως επί το πλείστον από την μπασταρδεμενη όπως λέτε Ιταλία ουστ ρε ξεφτίλες χειρότεροι και από τους μαρξιστές είστε

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των αναγνωστών τους.