Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016

Η ανθρωπολογία της Ινδίας

Η πληρέστερη μελέτη για την φυσική ανθρωπολογία της Ινδίας παρουσιάστηκε από τον Ινδό ανθρωπολόγο M. K. Bhasin στο περιοδικό International Journal of Genetics σε άρθρο με τίτλο "Genetics of Castes and Tribes of India: Somatometry". Είναι σχετικά πρόσφατη και λαμβάνει υπόψη όλες τις εκατοντάδες ανθρωπολογικές μελέτες που έγιναν από άκρη σ'ακρη της Ινδίας, ξεκινώντας από τον 19ο αιώνα. Ο Bhasin στο άρθρο επικεντρώνεται στην σωματομετρία και ειδικότερα στο ανάστημα και στους τρεις σημαντικότερους ανθρωπολογικούς δείκτες: κεφαλικός, ρινικός και προσωπικός. Παράλληλα εξετάζει ενδελεχώς την κατανομή των ανθρωπολογικών γνωρισμάτων ως προς την φυσική περιοχή, την κλιματική ζώνη, την διοικητική διαίρεση, την γεωγραφική διαίρεση, την εθνοτική ομάδα, την κάστα, το επάγγελμα και την γλώσσα, ώστε να εντοπίσει τυχόν συσχετίσεις.

Η Ινδία είναι μια χώρα με τεράστια έκταση και σημαντικές εθνικές και φυλετικές διαφορές εντός των ορίων της. Το σημερινό κράτος...
προέκυψε μετά τον τερματισμό της Βρετανικής κυριαρχίας, που ενοποίησε πολύ διαφορετικές περιοχές μεταξύ τους. Η φυλετική ποικιλομορφία είναι αναμενόμενη λόγω της μεγάλης έκτασης, αλλά και της ιστορίας της περιοχής. Η κατανομή των ανθρωπολογικών γνωρισμάτων σχετίζεται με την κατανομή των φυλετικών τύπων στην χώρα.

Περνάμε στο κυρίως μέρος της μελέτης και ειδικότερα στους χάρτες, που καθιστούν πιο εύληπτη την ανθρωπολογική πληροφορία. Το ανάστημα δίνεται στον παρακάτω χάρτη:


Παρατηρούμε ότι στα βορειοδυτικά της χώρας υπάρχει το υψηλότερο ανάστημα, που είναι άνω του μετρίου. Στην κοιλάδα του Γάγγη γίνεται μέτριο, στα κεντρικά και νότια της χώρας τείνει χαμηλό, όπως και στις ανατολικές μογγολικές περιοχές, ενώ πιάνει ελάχιστο στα νησιά Άνταμαν. Οι διαφορές ως προς το ανάστημα είναι εμφανείς και όπως θα δούμε στη συνέχεια σχετίζονται άμεσα με τον φυλετικό παράγοντα. Οι ανώτερες κάστες παρουσιάζουν το υψηλότερο ανάστημα κάθε φορά.

Η κατανομή του κεφαλικού δείκτη παρουσιάζεται στον εξής χάρτη:


Έντονη δολιχοκεφαλία εντοπίζουμε στα βόρεια της χώρας, ενώ στα κεντρικά και νότια η δολιχοκεφαλία παραμένει, αν και λιγότερο έντονη. Οι περιοχές που έχουν υψηλότερο κεφαλικό δείκτη που πλησιάζει κάπως την μεσοκεφαλία βρίσκονται δυτικά, στα νότια σύνορα με το Πακιστάν, καθώς και στην περιοχή που αγκαλιάζει το Μπαγκλαντές. Τα νησιά Άνταμαν απέχουν σημαντικά, προς την βραχυκεφαλία. Οι ανώτερες τάξεις των ιερέων και των πολεμιστών παρουσιάζουν μεγαλύτερη δολιχοκεφαλία σε σχέση με τους χειρώνακτες.

Ένας ακόμη χάρτης που δείχνει τις δύο περιοχές βραχυκεφαλίας (άσπρα κουτάκια) είναι ο εξής:


Ο ρινικός δείκτης δίνεται στον παρακάτω χάρτη.


Η βόρεια Ινδία είναι η μόνη περιοχή της χώρας όπου εντοπίζουμε λεπτορρινία. Προς την κοιλάδα του Γάγγη εισερχόμαστε στην μεσορρινία. Στα κεντρικά προς ανατολικά της χώρας βρίσκουμε τάσεις ακόμα και πλατυρρινίας. Το ίδιο και στα νησιά Άνταμαν. Στα κεντρικά και ειδικά στα νότια βρίσκόμαστε σε περιοχή καθαρής μεσορρινίας. Εν γένει η Ινδία είναι κατά κανόνα μεσόρρινη. Η τάξη των πολεμιστών είναι η μόνη που είναι λεπτόρρινη.

Ο προσωπικός δείκτης κατανέμεται βασει του παρακάτω χάρτη:


Καθαρή λεπτοπροσωπία βλέπουμε στα βόρεια της χώρας, ενώ πηγαίνοντας προς το κέντρο πέφτουμε σταδιακά προς την μεσοπροσωπία. Όμως στο δυτικό άκρο και στο κέντρο της χώρας επικρατούν τάσεις ευρυπροσωπίας, ενώ στο νότιο άκρο επανέρχονται τάσεις λεπτοπροσωπίας, κάτι που υποδηλώνει φυλετική διαφοροποίηση. Στα ανατολικά παρουσιάζεται μεσο-λεπτοπροσωπία. Η τάξη των πολεμιστών είναι αυτή που έχει τον υψηλότερο προσωπικό δείκτη, δηλαδή το πιο λεπτό πρόσωπο, αγγίζοντας την λεπτοπροσωπία.

Το μέγεθος της δουλειάς του Bhasin είναι κολοσσιαίο. Μας επιτρέπει να διακρίνουμε την φυλετική διαφοροποίηση στην Ινδία με στέρεα στοιχεία. Στα βόρεια της χώρας κατοικεί ένα στοιχείο με σχετικά υψηλό ανάστημα, έντονη δολιχοκεφαλία, λεπτορρινία και λεπτοπροσωπία. Αντιστοιχεί στον Βόρειο Ινδικό τύπο (North Indid) των ανθρωπολόγων. Πηγαίνοντας πιο νότια και ειδικότερα διατρέχοντας την κοιλάδα του Γάγγη, υπάρχει ένα στοιχείο με δολιχοκεφαλία, μέτριο ανάστημα, ελαφρά μεσορρινία, τάση μεσοπροσωπίας. Αντιστοιχεί στον Ινδικό τύπο (Indid) που είναι συγγενικός με τον προηγούμενο. Στο κέντρο της χώρας υπάρχει ένα στοιχείο με χαμηλό ανάστημα, μεσο-πλατυρρινία και ευρυ-μεσοπροσωπία. Είναι ο τοπικός τύπος Gondid με το πιο σκούρο δέρμα, που σχετίζεται με τον Veddid της Σρι Λάνκα και θεωρείται ότι έχει απώτερη συγγένεια με Αυστραλοειδείς. Είναι γνωστό ότι τέτοιοι πληθυσμοί βρίσκονται ακόμα σε σχετικά πρωτόγονη κατάσταση, ζώντας στις ζούγκλες της κεντρικής Ινδίας.

Στα δυτικά της χώρας, κοντά στο Πακιστάν, βρίσκεται ένα στοιχείο με τάση βραχυκεφαλίας, χαμηλό ανάστημα, μεσορρινία και τάση ευρυπροσωπίας. Αντίστοιχα γνωρίσματα βρίσκουμε και προς το Μπαγκλαντές, αν και με μογγολικές τάσεις. Μιλάμε για τον τύπο Brachid, ο οποίος εντοπίζεται στη ευθεία ζώνη από το Πακιστάν μέχρι το Μπαγκλαντές. Στα νότια της χώρας κατοικεί ένα στοιχείο με χαμηλό ανάστημα, δολιχοκεφαλία, τάσης λεπτοπροσωπίας και μεσορρινία. Πλην αυτών έχει πολύ σκούρο χρώμα δέρματος. Είναι ο τύπος (Indo)Melanid, που κάποιοι ονομάζουν και Dravidian. Στα ανατολικά, προς την Ινδοκίνα, βρίσκουμε και μογγολικούς τύπους.

Για εικόνες των φυλετικών τύπων της Ινδίας, δείτε εδώ.

Ως προς τις κοινωνικές τάξεις, διαφαίνεται μια τάση οι ανώτερες τάξεις και ειδικότερα η τάξη των πολεμιστών να είναι ψηλή, δολιχοκέφαλη, λεπτόρρινη και λεπτοπρόσωπη και μάλιστα σε όλη τη χώρα. Αυτό επιβεβαιώνει τις Ινδικές παραδόσεις περί εισόδου ως κατακτητή ενός σχετικά λευκού πληθυσμού με τέτοια Ευρωπιδικά γνωρίσματα. Ήδη από τις πρώτες μελέτες του Βρετανού Edgar Thurston, είχε επιβεβαιωθεί η σύνδεση της κάστας με τον φυλετικό παράγοντα, με τις ανώτερες κάστες να έχουν Ευρωπιδικά γνωρίσματα που τείνουν στον (Βόρειο) Ινδικό τύπο, ενώ οι κατώτερες τάξεις στις οποίες ανήκουν οι χειρώνακτες να έχουν χαμηλότερο ανάστημα, πλατύτερη μύτη και πιο σκούρο χρώμα δέρματος. Οι κάτοικοι της Ινδίας, επειδή είναι κατά κανόνα Ινδουιστές έχοντας αποφύγει κάποια ιουδαϊκής προέλευσης εξισωτική θρησκεία και παρά τις σύγχρονες εξισωτικές πολιτικές, αναγνωρίζουν τις ανθρώπινες διαφορές και διατηρούν ακόμα στην συνείδησή τους την κάστα και την καταγωγή τους, εξ'ου και γίνονται ακόμα μελέτες ως προς αυτό το ζήτημα.

Το συμπέρασμα είναι ότι στην Ινδία κατοικούν πολλές ανθρώπινες φυλές με εμφανείς διαφορές μεταξύ τους. Οι Ινδοί το αναγνωρίζουν και οι ανθρωπολόγοι το αποδεικνύουν επιστημονικά. Παράλληλα, η φυλή συνδέεται με τις ιστορικές παραδόσεις, καθώς και με τις διαφορετικές εθνοτικές και πολιτισμικές διαφορές εντός της Ινδίας.

42 σχόλια:

 1. ''Αυτό επιβεβαιώνει τις Ινδικές παραδόσεις περί εισόδου ως κατακτητή ενός σχετικά λευκού πληθυσμού με τέτοια Ευρωπιδικά γνωρίσματα''

  Άρα η εκστρατεία του Διονύσου,δεν πρέπει να παραμείνει στη σφαίρα του μύθου.Δεν μπορεί να τα έβγαλαν από το μυαλό τους οι αρχαίοι αυτά.Κάπου θα τα άκουσαν.Απλά θα έγινε χιλιετίες πριν όπου δε θα υπήρχε γραφή και μεταφέρθηκαν προφορικά ως παραδόσεις.Εξάλλου και ο Αρριανός μας αναφέρει πως μόλις ο Αλέξανδρος έφτασε και συνάντησε τους Ινδούς,οι Ινδοί του ανέφεραν πως δεν είναι ο πρώτος που φτάνει,αλλά ο πρόγονος του ο Διόνυσος,είχε φθάσει πολύ πριν από αυτόν.Αλλά και ο Πλούταρχος,στο ''Περί Αλεξάνδρου Τύχης ή Αρετής'',παρομοιάζει τον Αλέξανδρο με τον Διόνυσο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είναι αληθες ότι η Ινδική φυλή προήλθε από μίξη της Μεσογειακής με τους Μελάνιδες-Δραβίδες.

   Ναι οι αρχικοί Άριοι ήσαν οι κατά πλειοψηφία Μεσογειακοί Έλληνες. Και όχι οι Νορδικοί.

   Διαγραφή
 2. Η Ινδια αποτελουσε παντα το καλυτερο πεδιο να εμβαθυνει καποιος που ενδιαφερεται για την φυλο-λογια...Στο βιβλιο του Δημοπουλου "η καταγωγη των ελληνων" παρα τις μυριες μπαρουφες και ανακριβειες που γραφει μεταξυ αλλων, αναφερει πως οι Δραβιδικοι πλυθυσμοι της Ινδιας,αν δεν απατωμαι, οτι ειναι παναρχαια μιξη (δεν ξερω αν συμπιτπτει με την εκστρατεια του Διονυσου, ισως να αναφερεται σε προηγουμενες χιλιετιες) Αυστραλοειδων ιθαγενων κατοικων με αποικους απο την λεκανη της Μεσογειου...Παντως περα απο αυτο θα ηθελα μια αναλυση απο τον διαχειριστη για την φυλετικη καταγωγη των "αγαπημενων" μας τσιγγανων-ρομα μια που σχετιζονται με την Ινδια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. http://fyletika.blogspot.gr/2013/10/blog-post_10.html

   Δες εδώ,σχετικά με τους τσιγγάνους,την απάντηση του διαχειριστή,σε έναν σχολιαστή.

   Διαγραφή
  2. μολις το τσεκαρα, παντως εχω την αισθηση οτι σαν φυλη εχουν φαει το μπασταρδεμα του αιωνα οντας νομαδες απο την εποχη που εφυγαν απο Ινδια (η μαλλον τους ξαποστειλαν οι εκει ευγενεις φυλες, κατι θα ξεραν μαλλον απο αυτα που βλεπουμε εδω και χρονια απο δαυτους...)

   Διαγραφή
  3. Όπως έχει αναφέρει και ο διαχειριστής,σε ένα άρθρο του(δε θυμάμαι,για μία βαλκανική χώρα),οι τσιγγάνοι κάνουν ενδογαμία,σπανίως λοιπόν μπασταρδεύονται με γηγενείς.Και είναι λογικό.Λες ένας λευκός-ή να θέλει να πάει με τσιγγάνο-α.Μόνο τρελός ή μεθυσμένος.Αλλά θα υπήρχαν και εξαιρέσεις.Όχι όμως τόσες,ώστε να μιλούμε για '' μπασταρδεμα του αιωνα''.

   Διαγραφή
  4. Σε περιοχές της επαρχίας και ειδικά δε στην πελοπόννησο, υπάρχουν γυφτοπούλες που το δίνουν σε μεθυσμένους και μαστουρωμένους για 10 ξεφτυλισμένα ευρώ, χωρίς την απαραίτητη προστασία βέβαια. Η πιθανότητα σύλληψης και μη διακοπής της κύησης είναι τεράστια. Να λοιπόν πως προκαλείται και η επιμειξία με δαύτους.

   Διαγραφή
  5. Δεν θα διαφωνησω φιλε μου ως προς την ενδογαμια, το καρκινωμα των τσιγγανων οσον αφορα την φυλετικη καθαροτητα εγκειται αλλου...Επειδη σαν ρατσα αναπραγωνται σαν τα κουνελια στην κυριολεξια (αντισυλληψη??!!, εδω γελανε και τα κατσικια) οπως θα γνωριζεις ειναι οι καλυτεροι εμποροι βρεφων και δεν αναφερομαι σε αρπαγες παιδιων που γινεται για να αρπαξουν επιδοματα αλλα στα ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ βρεφη που δινονται σε ατεκνες ελληνικες οικογενειες..Και οπως φανταζεσαι φυσικα τα υιοθετημενα παιδια οσο και αν μεγαλωσουν σωστα θα κουβαλουν την φυλετικη σταμπα των ρομα με οτι συνεπαγεται στο μελλον...Για μενα προσωπικα το τελευταιο ειναι που με κανει να τους μισω μεχρι το υπερπεραν οχι τοσο για την εγκληματικοτικη τους ροπη, και ειναι βεβαια αποριας αξιον πως μερικα ζευγαρια που αδυνατουν να τεκνοποιησουν προσφευγουν σε κατι τετοιο (προσωπικα ξερω 3-4 περιπτωσεις τετοιες..)

   Διαγραφή
  6. https://www.youtube.com/watch?v=JBHD98HWJvI

   Διαγραφή
  7. Για να το πω πιο απλα και κατανοητα, δειτε και παρατηρειστε στον δρομο αρκετους ανθρωπους που δεν ανηκουν στους ρομα σαν κοινωνικες ομαδες ,δηλαδη ειναι ενταγμενοι κανονικα στο κοινωνικο συνολο αλλα φυσιογνωμικα ειναι παρα πολυ κοντα στους φαινοτυπους των αθιγγανων....Προφανως θα υπαρχει καποιος τσιγγανος προγονος ειτε απο μιξη με καποιον γηγενη ελληνα σε πρωτυτερο χρονο ειτε επειδη υιοθετηθηκε απο ελληνικη οικογενεια...Για να κλεισω το θεμα η περιπτωση των ρομα ηταν ειναι και θα ειναι η μεγαλυτερη απειλη για την φυλετικη αλλοιωση γιατι οχι μονο ειναι αρκετοι ανα την επικρατεια (500.000 τουλαχιστον) αλλα και λογιζονται σαν ΕΛΛΗΝΕΣ στην ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ , αλλοιωνοντας τα οποια δημογραφικα στοιχεια βγαινουν για τον εγχωριο πληθυσμο

   Διαγραφή
 3. Επισης σχετικο με το θεμα ειναι και ο φυλετικος τυπους του παρακατω κυριου απο τους Killing Joke (ΜΠΑΝΤΑΡΑ!)
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Jaz_Coleman_Chicago_Metro_1991_by_Miche.jpg
  Αγγλος πατερας και αγγλο-ινδη μητερα...Νομιζω οτι τεινει προς υβριδιο μεσογειακου( μην ακουσω παλι για ατλαντο-μεσογειακους...) με ινδιδη (Indid) συμφωνα με το ιστιολογιο αλλα θα ηθελα τις γνωμες μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΜ/ατλαντικός με indid επιρροή, αλλά καλό θα ήταν να έβαζες και φωτογραφία προφίλ.
   Όπως και να έχει, μικρή σχέση έχει με μεσογειακό.

   Διαγραφή
  2. εχει απειρες φωτο στο google ... Το κρομανοειδες στοιχειο μου φαινεται χλωμο παντως...

   Διαγραφή
 4. Της Ινδίας οι πανάρχαιες οι κάστες
  ράτσες έχουνε πολλές,
  δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι,
  οι ανώτερες είναι και οι πιο διαλεχτές.

  Η ανώτερη απ`όλες είναι η Μεσογειακή,
  του Μεγαλεξάνδρου απογόνοι
  και του Διονυσίου εγγονοί.

  Δεύτερη όλων είναι εκείνοι,
  των Αρίων τα παιδιά,
  μίξη με εγχωρία μελανίνη,
  κι εγενήθη η σκούρα η Ινδιά.

  Τρίτη και τελευταίοι,
  όλως τυχαίως καταφρονεμένοι
  είναι οι πλατύρινοι Δραβίδες,
  που ολημερίς ψαρεύουν καραβίδες,
  στα ανοιχτά της χερσονήσου
  και της Κεϋλάνης νήσου.

  -Ένας Άριος αγανακτημένος...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν το έχεις και τόσο με την ποίηση Κωνσταντινουπολίτη. Συνέχισε να προσπαθείς και όταν δημιουργήσεις κάτι αξιόλογο μοιράσου το με εμάς. Αν και αυτό με τους Δραβίδες και τις καραβίδες ήταν καλό. Με τον καιρό θα βελτιώνεσαι.

   Διαγραφή
  2. Μιλάει ο ανώνυμος ο κλασσικος αιλυναράς! Κρίνει τους πάντες την στιγμή που ο ίδιος είναι ανίκανος για το οτιδήποτε!

   Διαγραφή
  3. "Οmnia novit Graeculus esuriens in coelum jusseris, ibit" όπως έλεγαν και οι Ρωμαίοι.

   Διαγραφή
  4. είναι οι πλατύρινοι Δραβίδες,
   που ολημερίς ψαρεύουν καραβίδες,

   Επικο

   Διαγραφή
  5. ta troll tou fyletika pigan sto blogion tou kitsiki !
   Lol

   Διαγραφή
 5. https://www.youtube.com/watch?v=e29ZwZpWNYk

  Γαμάει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. https://scontent.fath2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14089105_1341503369210597_6708895770230226023_n.jpg?oh=2aef71a7e6932d597e43c6666720b3e5&oe=587A757E

  Το παιδι σε ποιο φυλετικο τυπο ανηκει?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ακριβώς όπως τα λένε τα γράμματα κάτω είναι. Τα Πανεπιστήμια είναι κωλοχανεία που ωφελούν την μάζα διότι βολεύεται με ένα χαρτί και ας είναι στόκοι στο μυαλό. Όλοι οι μεγαλύτεροι Φιλόσοφοι σαν τον Νίτσε, τον Γκομπινό, τον Λεμπόν κλπ ήσαν Αριστοκράτες και συνεπώς δεν είχαν αναγκη τα κωλοχανεία πανεπιστήμια για να βγάλουν λεφτά. Αντιθέτως ανέπτυξαν ανενόχλητοι την τιτάνια σκέψη των.

   Ατλαντοειδης ο μικρός.

   Διαγραφή
  2. Και για να είμεθα πιο ακριβείς, Βόρειος Ατλαντοειδής, North-Atlantid.

   Διαγραφή
  3. είναι οι πλατύρινοι Δραβίδες,
   που ολημερίς ψαρεύουν καραβίδες,

   Epic

   Διαγραφή
  4. Μπορει καποιος να μου πει ..τι το τρομερο ειπε ο νιτσε και τον λετε τρομερο?
   Ελεος ενας τιποτενιος ηταν που παπαρολογουσε !
   τιποτσ σοφο τιποτσ τρομερο,,τωρα ειναι χωμα !

   Ζητω το Κολωνακι!

   Διαγραφή
  5. Εγώ θα πω ζήτω ο Αδόλφος Χίτλερ!

   Διαγραφή
  6. Ζήτω το Ρομαντικό Κίνημα!

   Κάτω η φιλελεύθερες κιναιδοθεωρήσεις και ισοτισμοί!

   Διαγραφή
  7. o simerinos fileleytherismos mono fileleuthirismos den einai !
   oi kai kala fileleutheroi epitides diastreulosan to noima tou fileleutherismou oste meta na yparxei h epilogi tou sistimatos i ton akron !

   Διαγραφή
  8. Αχαχαχαχαχα, πολύ έξυπνος είσαι ρε ανώνυμε!

   Φασισμός ή Θανατος!

   Πραγματικά Φασισμός ή Θάνατος...

   Διαγραφή
  9. Έλλην Κωνσταντινουπολίτης14 Σεπτεμβρίου 2016 - 8:08 μ.μ.
   Ζήτω το Ρομαντικό Κίνημα!
   Κάτω η φιλελεύθερες κιναιδοθεωρήσεις και ισοτισμοί!
   -------------------------------------------
   Κων/πολιτη το καταλαβαινεις πως με αυτην την ιδεολογια οι ΗΠΑ δεν θα σου επιτρεψουν το παραμικρο ..ποτε οσο και αν λεει ο κιτσικης πως οι ΗΠΑ θελουν συνομοσπονδια στο Αιγαιο..οι ΗΠΑ θα ψαξουν αλλον βαλτο "επαναστατη" με αλλες ιδιεες πιο κοντα σε αυτους..πιο φιλελε !

   Ο κιτσικης ειχε πει κατι..που μαλλον δεν του εδωσες σημασια !
   Πως ο ηρωας πρεπει να γνωριζει πως θα "παιζει" λογο της δυσκολης καταστασης...
   ο "ηρωας" δεν θα παει ντουγρου με μια ιδεολογια και οτι γινει οπως πας και εσυ !

   Αλλα πριν ξεκινησεις τα εχεις ηδη παρατησει...
   δεν εχεις κινιτρο..οι περρισοτεροι ¨ηρωες εχουν κινητρο το απιστευτα λεφτα που θα κερδισουν οντας αργηγοι κρατους !..εσυ εχεις την Ρωμανια λες..αλλα δεν νομιζω να σε παρακινει και πολυ..μαλλον δεν το πολυ πιστευεις !
   Διαγραφή
  10. Σαν φιλελές που είσαι και δημοκράταρος τα βλεπεις στραβά. Φυσικά και οι ΗΠΑ συνεργάζονται με όποιον έχουν ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ και με όποιον ΓΟΥΣΤΑΡΟΥΝ άνευ ιδεολγοίας. Πάρε Σαουδική Αραβία, Ισραήλ και προσεχώς Ιράν καθώς και τους τζιχαντιστές και πρώην Φασίστες όπως Καντάφι κλπ.

   Όλοι οι Ήρωες είχαν οδηγό τα Ιδανικά. Ουδένας τα λεφτά! Τα λεφτά μονάχα...ψευδο-ήρωες όπως άλλωστε λέει και ο Κιτσίκης.

   Διαγραφή
  11. οι ΗΠΑ θελουν να προοθησουν την δικη τους Νοοπολιτικη στην Ευρωπη και δεν θα εχουν εναν "ηρωα" που θα ειναι εναντι σε αυτους !

   Το Ισραηλ ειναι καθαρα φιλελε εντωμεταξυ !\

   Δεν υπαρχουν "ιδανικα" και διαφορα περιεργα..παρα μονο η επιβιωση και υστερα οι καλοπεραση !
   Τα ιδανικα τα δημιουργησατε ωστε να δωσετε εναν λογο στην ασυμαντη υπαρξη μας !

   Αλλα εσεις με τα "ιδανικα" και οι αντι εξουσιαστες και ολοι αυτοι οι αποτυχημενοι εχουν χασει την φυσικη επιλογη και κλεγονται για δηθεν ιδιανικα και ιδεολογιες κτλ !

   Ασε τον φιλελε να ειναι ερχοντας και εσυ στα σκατα !

   Διαγραφή
  12. Εάν αρχοντιά είναι η νεκρωση της Ψυχής να μου λείπει! Αρχων είναι εκείνος ο οποίος μένει αθάνατος μέσω του Πνεύματος και των Πράξεών του και όχι μέσω του πέους, της στομάχας και του πρωκτού του.

   Ήδη έχουν πολλούς Ήρωες πυ είναι ευθέως απέναντί των με πρώτο σήμερα τον Πούτιν και δεύτερους τους Εθνικιστές ηγέτες πλην του ακροδεξιού φιλελεύθερου Βίλντερς. Να μη προσθέσω και τους Ισλαμιστές οι οποίοι ομοίως αντιμάχονται τον Φιλελευθερισμό!

   Το Ισραήλ είναι κράτος...Εθνικοσοσιαλιστικό και φυλετικό. Τους αράπηδες Εβραίους τους στειρώσανε για τα καλά. 100,000 τέρμα. Γιατί; Επειδή η φυλή είναι πραγματικοτητα σταθερή ενώ η θρησκεία χάνεται και ευρίσκεται όταν δεν είναι αληθινή. Παρόλα αυτά η Εβραϊκή θρησκεία είναι άκρως Εθνικιστική.

   Το πόσο αποτυχημένοι είμεθα, φαίνεται καθώς φουντώνουμε καθημερινά! Χώρια του ότι δώσαμε τρομερότατες φυσιογνωμίες στην Ιστορία, ενώ οι φιλελέδες ουδέποτε ανέδειξαν ένα Ήρωα επειδή απλούστατα με την οικονομία και το χρήμα έχεις κώλους στην Μύκονο και πιτόγυρα αλλά όχι Ήρωα.

   Α! Και ο Μπους, δικός μας ήτανε! Φασίστας και Προτεστάντης φονταμεταλιστής. Άρχισε την Αμερικανική Neuordnung στα χνάρια εκείνης των Γερμανών Εθνικοσοσιαλιστών.

   Διαγραφή
  13. Ξέχασα να προσθέσω και τον Τράμπ! Τον Αμερικανό ΕΘΝΙΚΙΣΤΗ!

   Διαγραφή
  14. Απορώ γιατί δεν αυτοκτονάς αφού είσαι υπαρξιακός μηδενιστής;;;;;;;;;;;

   Μεγάλη απορία...

   Διαγραφή
  15. Καλα δεν παιρνω στα σοβαρα τα λογια σου

   Ψαχνεις απεγνωσμενα λογο υπαρξης.
   και δεν φουντωνεται καν...
   αλλα φιλε δεν μπορω να μιλησω αλλο

   Οταν θα εχω ανωνημη συνδεση θα στα πω καλυτερα ..για να μπεις στο νοημα !

   Διαγραφή
  16. http://i.imgur.com/ZcnB7om.jpg

   Στο αφιερώνω. Παντού ανεβαίνουμε. Από Εθνικιστικά-Παραδοσιοκρατικά κόμματα σαν το AfD μέχρι καθαρώς Φασιστικά και Εθνικοσοσιαλιστικά σαν την Λεπέν(Φασιστικό), FPÖ(Φασιστικό), Law and Justice(Πολωνικό κόμμα και Πρόεδρος. Καθαρώς Εθνικοσυντηρητικό), Ελβετία με Λαϊκό Κόμμα Ελβετίας(SVP, Εθνικιστικό και Φιλελεύθερο μονάχα στον οικονομικό τομέα και όχι στον πολιτικό), Σουηδοί Δημοκεάτες(πρώτο κόμμα αμιγώς Φασιστικό-Εθνικιστικό με πιθανά φυλετικά πολιτικά στοιχεία), Δανικό Λαϊκό Κόμμα(Φασιστικό-Εθνικιστικό με πιθανές Εθνικοσοσιαλιστικες τάσεις), UKIP(αμιγώς Εθνικιστικό Φιλελεύθερο κόμμα), Λέγκα του Βορρά(συνεργαζόμενο με την Ιταλοελβετική Φασιστική Λεγκα του Τισίνο. Αμιγώς Εθνικιστική-Φασιστική και μάλιστα τοπικιστική υπέρ της Βορείου Ιταλίας), Σκωτζέζικο Εθνικό Κόμμα(Σοσιαλδημοκρατικό αλλά Εθνικιστικό), Οι Φινλανδοί(Αμιγώς Φασιστικό-Εθνικιστικό κόμμα και στον οικονομικό τομέα μάλιστα), Γιόμπικ(Φασιστικό-Εθνικιστικό και Ουγγρικό Τουρανικό στον φυλετικό τομέα), Kotleba(Σλοβακικό Φασιστικό και Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα), Χρυσή Αυγή(Φασίζον Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα), ΕΛΑΜ(αμιγώς Φασιστικό Ελληνοκυπριακό κόμμα), Úsvit - Národní koalice(ΤσεχικΦασιστικό και Εθνικοσυντηρητικό κόμμα), Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai(Λιθουανικό φιλο-Ευρωπαϊκό μεν, Εθνικιστικό και Εθνικοσυντηρητικό δε κόμμα, Κροατική Δημοκρατική Ενωση(Εθνικοσυντηρητικό κόμμα). Προσεθεσε και όλα τα Βαλκάνια που είναι άκρως Εθνικιστικά και του Ataka(Βουλγαρικό Εθνικιστικό). Προστίθεται και το Σοσιαλιστικό κόμμα Μολδαβίας διότι είναι Εθνοκομμουνιστικό. Βάλε και το Ρωσικό Εθνικιστικό κόμμα που είναι τρίτο με ανοδικές τάσεις, βάλε και το Εθνικοσοσιαλιστικό καθεστώς του Κιέβου.

   Θες κι άλλα βρε;

   Διαγραφή
  17. Ξέχασα να αναφέρω και το Εθνικιστικό κόμμα του Βίλντερς.

   Διαγραφή
  18. Δεν θα ελεγα οτι το Εθνικο Μετωπο της Λεπεν ειναι φασιστικο. Βεβαια παρουσιαζει μια "φασιζουσα" ταση και σε καμια περιπτωση εθνικοσοσιαλιστικη. Θα ελεγα οτι ανηκει στην φιλελευθερη και αστικοποιημενη κοινοβουλευτικη ακροδεξια(στυλ ΛΑΟΣ του Καρατζαφερη) η οποια σε καμια περιπτωση δεν δυναται να ανατρεψει το καθεστως. Δυστυχως κομματα-κινηματα ακφραιφνως φασιστικα η εθνικοσοσιαλιστικα οπως την περιοδο του μεσοπολεμου σπανιζουν στις μερες μας.

   Διαγραφή
  19. Ανώνυμε φυσικά και σήμερον ως πολιτικό κόμμα και Κίνημα δεν δύνασαι να πεις ότι είσαι Εθνικοσοσιαλιστής ή Φασίστας διότι το φιλελεύθερο αστικό κατεστημένο θα σε φυλακίσει με την πρόφαση ότι πας να το ανατρέψεις. Πάλι καλά που δεν ποινικοποίησαν τον όρο "Εθνικιστής, Εθνικιστικός". Η Λεπέν αποτελεί αμιγώς Φασιστικό κόμμα και συμφωνώ ότι δεν περιέχει Εθνικοσοσιαλιστικά στοιχεία, πλέον μετά την απομάκρυνση του πατρός της και παλαιών στελεχών. Τα λοιπά όλα γίνονται χάριν τακτικισμού και μέχρις στιγμής το κόλπο πιάνει!

   Διαγραφή
  20. Είναι αλήθεια ότι Εθνικοσοσιαλιστικές τάσεις μονάχα η Χρυσή Αυγή προέβαλε με το γνωστό όμως αποτέλεσμα της ευνουχήσεως του επαναστατικού της μομέντου, από την άκρως προδοτική Νέα Δημοκρατία.

   Διαγραφή

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των αναγνωστών τους.