Δευτέρα 1 Ιουνίου 2015

Oμορφιά και ευγενή φυλετικά γνωρίσματα

Πολλοί έχουν αναρωτηθεί πώς προκύπτουν τα πρότυπα ομορφιάς σε έναν λαό. Λαμβάνοντας υπόψη τον φυλετικό παράγοντα, μπορούμε να βγάλουμε ικανοποιητικά συμπεράσματα. Εξετάζοντας γνωρίσματα ανδρών, θα ερευνήσουμε το πώς προκύπτουν τα πρότυπα ομορφιάς και το ποια γνωρίσματα θεωρούνται ευγενή.

Όποιος αναγνωρίζει τους φυλετικούς τύπους στον άνθρωπο, κατανοεί άμεσα ότι τα πρότυπα ομορφιάς τείνουν προς συγκεκριμένο φυλετικό τύπο σε κάθε χώρα. Μάλιστα, τα όμορφα γνωρίσματα θεωρούνται ταυτοχρόνως και ευγενή. Πέραν της ανθρώπινης αντίληψης, στην φύση δεν νοείται ότι ένα γνώρισμα είναι πιο ευγενές από ένα άλλο, π.χ. ότι η λεπτορρινία είναι πιο ευγενές γνώρισμα από την πλατυρρινία, εφόσον και στις δύο περιπτώσεις επιτελείται το ίδιο η λειτουργία της όσφρησης. Άρα, τι είναι αυτό που κάνει κάποια γνωρίσματα να θεωρούνται πιο ευγενή, ενώ άλλα όχι;

Η απάντηση βρίσκεται...
στα ψυχικά φυλετικά γνωρίσματα. Στην πραγματικότητα, αυτό που κάνει κάποια γνωρίσματα να θεωρούνται ευγενή, είναι ότι τα έχουν άτομα με έντονο δραστήριο χαρακτήρα και ηγετικά χαρίσματα. Δηλαδή, όποια γνωρίσματα και να έχουν οι ενεργητικές και δραστήριες φυλές, αυτά τείνουν να θεωρηθούν ως ευγενή. Οι άνθρωποι συνδέουν ασυνείδητα στο μυαλό τους τα σωματικά με τα ψυχικά γνωρίσματα. Συνεπώς, για τις φυλές που έχουν ευγενή ψυχικά γνωρίσματα, τα σωματικά τους γνωρίσματα θα θεωρούνται και αυτά ευγενή.

Αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό στην αρχαία Ελλάδα, όπου το πρότυπο ευγενείας ήταν οι Μεσογειακοί, που είχαν τον πιο έντονο και ηγετικό χαρακτήρα. Αντίστοιχα, στις βόρειες Ευρωπαϊκές χώρες, οι Νορδικοί θεωρούνται ως πρότυπα ευγενείας. Αντιθέτως, οι Αλπικοί ή Βαλτικοί σπανίως θεωρούνται πρότυπα ομορφιάς σε χώρες όπου υπάρχουν σημαντικές συγκεντρώσεις των δύο προαναφερθέντων τύπων. Σε Βρετανία, Ιρλανδία και ΗΠΑ, σίγουρα θεωρούνται ευγενή τα γνωρίσματα του Ατλαντοειδούς τύπου, λόγω έντονων, ηγετικών ψυχικών γνωρισμάτων. Σε χώρες όπου απουσιάζουν αυτοί οι φυλετικοί τύποι, το πρότυπο ευγένειας-ομορφιάς στον άνδρα τείνει προς τον εκάστοτε πιο ηγετικό-δραστήριο τύπο. Συνεπώς, σε χώρες εκτός Ευρώπης, είναι άλλα τα γνωρίσματα που θεωρούνται ευγενή.

Ευγενή γνωρίσματα στους άνδρες τείνουν να θεωρούνται η λεπτοπροσωπία, η λεπτορρινία, τα όχι βαριά βλέφαρα, ενώ οι γωνίες στο πρόσωπο μάλλον θεωρούνται ανεκτές αν δεν είναι πολύ έντονες. Τα γνωρίσματα αυτά τα έχουν Νορδικοί, Ατλαντοειδείς, Μεσογειακοί και γι'αυτό θεωρούνται ευγενή. Αντιθέτως, η ευρυπροσωπία και η μεσο/πλατυρρινία δεν θεωρούνται ευγενή γνωρίσματα στον Ευρωπαϊκό χώρο.

Απαντήστε μέσα σας στις παρακάτω ερωτήσεις με ειλικρίνεια.
Ο Μεσογειακός στην αρχική φωτογραφία του άρθρου σας φαίνεται ευγενής φυσιογνωμία;
Ποιος από τους δύο παρακάτω εικονιζόμενους σας φαίνεται πιο ευγενής φυσιογνωμία;Να τονίσουμε ότι και οι δυο εικονιζόμενοι φαίνονται υγιέστατοι, νεαροί και δεν αποκλείεται ο πρώτος να έχει περισσότερες ικανότητες ή χρήματα από τον δεύτερο. Εδώ αναφερόμαστε αποκλειστικά στην εμφάνιση.

Η σύνδεση εμφάνισης-συμπεριφοράς είναι ο βαθύτερος λόγος δημιουργίας των εμφανισιακών προτύπων ευγενείας. Αυτό μας θυμίζει την ανάλυση του Νίτσε στην Γενεαλογία της Ηθικής, στην οποία ο φιλόσοφος μας εξηγεί πως το τι θεωρείται ευγενές καθορίζεται από αυτό που επιβάλλουν οι έχοντες την εξουσία. Άλλωστε η ετυμολογία της λέξης ευ-γενικός υποδηλώνει αυτήν την ταύτιση. Αν οι άρχοντες ζουν με ηρωικό, αριστοκρατικό ήθος, αυτό θα θεωρείται πρότυπο συμπεριφοράς, πράγμα που συνέβη με τις αριστοκρατίες της αρχαιότητας και του μεσαίωνα. Το ίδιο ισχύει και για το πρότυπο ομορφιάς-ευγενείας. Η φυλετική υπόσταση της ηγετικής τάξης καθόρισε ιστορικά τα εμφανισιακά γνωρίσματα που θεωρούνται ευγενή. Σήμερα, παρότι δυστυχώς έχουν καταπέσει οι αριστοκρατίες και οι ικανοί φυλετικοί τύποι δεν βρίσκονται πλειοψηφικά στις ανώτερες τάξεις, τα αρχέτυπα παραμένουν, καθώς ασυνείδητα γίνεται αντιληπτό ότι τα ψυχικά τους γνωρίσματα παραμένουν αναλλοίωτα.

38 σχόλια:

 1. 1) Διαφωνῶ. Καὶ οἱ ἴδιοι οἱ Νέγροι, Ἀσιάτες & Ἐρυθρόδερμοι ἀντιλαμβάνονται ὅτι οἱ "γαλλικές" μύτες εἶναι ὀμορφότερες ἀπὸ τὶς δικές τους κι ἂς μὴ τὶς βλέπουν καθόλου στοὺς ὁμοεθνεῖς τους. Οἱ Τσιγγάνοι ξέρουν ὅτι οἱ Σουηδέζες εἶναι πιὸ ὄμορφες ἀπὸ τὶς δικές τους γυναῖκες. Οἱ Ἰάπωνες ξέρουν ὅτι οἱ Εὐρωπαῖοι εἶναι ὀμορφότεροι ἀπὸ αὐτούς, διὸ καὶ στὰ κινούμενα σχέδια τους ἀπεικονίζουν Ἰάπωνικοὺς χαρακτῆρες μὲ εὐρωπαϊκὰ χαρακτηριστικά (!!!), (μεγάλα μπλὲ μάτια, γαλλικὲς μῦτες, πολὺ λεπτὰ πρόσωπα μὲ γωνίες), ὄπως ὁ Kabamaru. Οἱ Κινέζες ξέρουν ὅτι τὰ βλέφαρα τῶν Λευκῶν εἶναι πιὸ ὄμορφα, γι᾽αὐτὸ οἰ ἐπεμβάσεις βλεφαροπλαστικῆς στὴν Κίνα ἔχουν γίνει πραγματικὴ ἐπιδημία, ἀφοῦ θεωρεῖται σημαντικὸ ἀνταγωνιστικὸ πλεονέκτημα στὴν ἐξεύρεσι ἐργασίας σὲ τομεῖς ποὺ λαμβάνεται ὑπ' ὅψιν ἡ ἐμφάνισι (π.χ. ἀεροσυνοδοί).

  2) Ἡ ὀμορφιὰ εἶναι θέμα μαθηματικῶν ἀναλογιῶν. Αὐτὸ ποὺ διαφοροποιεῖται ἀπὸ ἄνθρωπο σὲ ἄνθρωπο εἶναι ἡ ἰκανότητα τοῦ ἐγκεφάλου ἑκάστου νὰ ἀναγνωρίζῃ αὐτὰ τὰ φυσικὰ μοτίβα ὡραίων ἀναλογιῶν, ὅπως διαφοροποιεῖται ἀπὸ ἄνθρωπο σὲ ἄνθρωπο ἡ ἰκανότητα νὰ ἀντιλαμβάνεται τὴν ὡραῖα τέχνη. Ἀκόμα κι ἂν ἔχῃ γεμίσῃ ὅλη ἡ Ἑλλάδα μὲ ἐκτρώματα "μοντέρνας" τέχνης σὲ σταθμοὺς μετρὸ & δημοσίους χόρους, ὁ βιολογικὰ ἀνώτερος ἄνθρωπος δὲν ἐπηρεαστῇ ὅσον ἀφορᾳ τὸ κριτήριο ὀμορφιᾶς του & θὰ συνεχίσῃ νὰ ἀντιλαμβάνεται ὡς ἀσύγκριτα ὀμορφότερα τὰ δημιουργήματα τῆς κλασσικῆς τέχνης, ὅπως θὰ συνεχίσῃ νὰ προτιμᾷ τοὺς ἀναγεννησιακοὺς ἢ μπαρὸκ πίνακες ἀπὸ τὰ παρανοϊκὰ & ἀηδιαστικὰ τερατουργήματα τοῦ ἑβραίου Πικάσσο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Παρόλο που εσύ και εγώ θα συμφωνούσαμε ότι τα λεγόμενα ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά είναι εξ αντικειμένου ποιο όμορφα και ποιο ποθητά,εν τούτοις θα πρέπει να εξηγηθεί για ποιο λόγο Ευρωπαίοι παντρεύονται και αποκτούν παιδιά με μη Ευρωπαίους(σε μένα μοιάζει με κρυφή επιθυμία για θάνατο).Θα συμφωνήσω ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός(αρχαίος ελληνορωμαϊκός και νεότερος δυτικοευρωπαϊκός) είναι εκείνος που έβαλε στο κέντρο του το κάλλος και την αρμονία σε κάθε διάσταση της ανθρώπινης ύπαρξης και δραστηριότητας(σωματικό κάλλος,στη τέχνη,αρχιτεκτονική,ποίηση κ.α).Το ερώτημα παραμένει,γιατί;

   Διαγραφή
  2. Γιατί η επιθυμία για αφανισμό;

   Διαγραφή
  3. Αν και έχει δίκιο ο Χίμμλερ σε όσα λέει περί θαυμασμού των μη-Ευρωπαίων για τα Ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά,σε σημείο να προβαίνουν ακόμα και σε ενέσεις λεύκανσης,ιδού:

   http://www.vice.com/gr/read/enesimes-kremes-stin-afriki-pou-se-kanoun-leuko

   έχω την εξής απορία:Πως θα μπορούσε να εξηγηθεί η μανία των νεοΕλλήνων να μαυρίζουν το καλοκαίρι με λάδια μαυρίσματος ή ακόμα και με σολάριοουμ (για τους πιο ακραίους);Θεωρείται το πιο σκούρο χρώμα αντικειμενικά ωραιότερο ή είναι και αυτό δείγμα κακογουστιάς και συμβαδίζει με τον εκφυλισμό τόσο σε βιολογικό όσο και σε πολιτισμικό επίπεδο;

   Διαγραφή
  4. Προς τον Gaius Julius Ceasar

   Εχει εξηγηθει σε προηγουμενο αρθρο σε αυτην την σελιδα η απορια σου.
   Με λιγα λογια, πολλοι Αφρικανοι(και οχι μονο) εχουν καποια χαρακτηριστικα που συναντωνται στους Ευρωπαιους(ειτε απο τυχη..ειτε επειδη ο Αφρικανος ειναι μπασταρδεμενος). Δεν υπαρχει πιστευω Ευρωπαιος που να βρισκει ομορφο αυτους τους αφρικανικους τυπους με τα μεγαλα και περιεργα κεφαλια..τα σαγονια που εξεχουν απο το κεφαλι..κ που τελος παντων μοιαζουν περισσοτερο με πιθηκο παρα με ανθρωπο.


   Προς τον Νορδικό Αποσχιστή,
   Δεν εχω διαβασει καποιο αρθρο..οποτε θα σου πω τι πιστευω.
   Ο μεσογειακος φυλετικος τυπος εχει πιο σκουρο δερμα απο τους υπολοιπους ευρωπαιους. Επομενως το προτυπο ομορφιας κυριως στην Ελλαδα και στις υπολοιπες χωρες με μεγαλο ποσοστο μεσογειακων σιγουρα ειναι το σκουρο δερμα.
   Ζολαριουμ κανουν επισης και πολλοι στην Γερμανια( οπου ζω και γι αυτο το ξερω). Προφανως λογω της μοδας ή λογω του οτι οι γυφτοασιατες(κουρδοι,τουρκοι,ιρακινοι κτλ.) ειναι περισσοτεροι εδω απ οτι οι Γερμανοι-Λευκοι.

   Το υπερβολικο μαυρισμα που παρατηρειται γενικα και στην Ελλαδα και σε ολο τον κοσμο προφανως δεν γινεται για λογους προτυπου ομορφιας. Γινεται για να τονιστει το γυμνασμενο σωμα, να ξεχωριζουν οι φλεβες κτλ. (θα δεις ολους τους μπαντιμπουιλντερ να βαφονται καφε με αυτα τα σπρει πριν τους αγωνες τους).
   Παντως επειδη και εμενα δεν με ικανοποιει αυτη η εξηγηση θα ηθελα αν γινεται να γραφτει αρθρο γι αυτο το θεμα.

   Ευχαριστω

   Διαγραφή
  5. Heinrich Himmler αυτη δεν ειναι ομορφη; https://www.google.gr/search?q=Lucy+Liu&biw=1920&bih=920&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=xBJuVZHCKoX_Us2ugMgC&ved=0CAYQ_AUoAQ

   Διαγραφή
  6. Ἐτέθησαν πολλὰ ἐνδιαφέροντα ἐρωτήματα:

   1) Γάιε, ὅπως ἔγραψα, διαφοροποεῖται ἀπὸ ἄνθρωπο σὲ ἄνθρωπο ἡ ἰκανότητα νὰ συλλάβῃ τὸ ὡραῖο. Αὐτοὶ ποὺ παντρεύονται μὴ εὐρωπαίους ἢ μειγάδες εἴτε δὲν ἔχουν καλὸ γοῦστο (ἂν οἱ σύντροφοί τους εἶναι καθαροὶ Νεγροι π.χ.) εἴτε, στὴν περίπτωσι ποὺ οἱ σύντροφοί τους εἶναι ἐμφανίσιμοι (π.χ. μία μπάσταρδη τύπου Μπιγιονσέ), στεροῦνται φυλετικοῦ ἐνστίκτου. Ἡ ἀνυπαρξία φυλετικοῦ ἐνστίκτου εἶναι, κατ᾽ ἐμέ, κυρίως γενετικὸ ζήτημα, τὸ ὁποῖο σαφῶς ἐπιρρώνυται ἀπὸ τὸ ἀντιρρατσιστικὸ κοινωνικὸ περιβάλλον. Ἂς ἔχουμε κατὰ νοῦ, ὅτι ἕνας ἄσχημος Λευκὸς μετρίου εἰσοδήματος εἶναι περισσότερο πιθανὸ νὰ ἀναζητήσῃ μία ἀλλόφυλη γιὰ γάμο, ἀφοῦ ἡ ἐπίδοσί του στὶς ὁμοεθνεῖς εἶναι πολὺ χαμηλή

   2) Ἄριε Νορδικὲ ἀποσχιστά, τὸ μαύρισμα θεωρεῖται ἐπιθυμητό ἀπὸ ὅλους τοὺς Λευκούς (φαντάζομαι καὶ ἀπὸ τοὺς εὔπορους Μογγολίδες τουρίστες), ὄχι ἐπειδὴ σὲ κάνει νὰ μοιάζεις μὲ Νέγρο (διότι ἡ ἡλιοθεραπεία δὲν τροποποιεῖ τὰ φυσιογνωμικὰ σου χαρακτηριστικά), ἀλλὰ ἐπειδὴ σὲ κάνει νὰ φαίνεσαι "ἐξωτικὸς", πιὸ γραμμωμένος καὶ γενικὰ κρύβει -σὲ κάποιο βαθμό- ὡρισμένες ἀτέλειες τοῦ σώματος (αὐτὸ ἐνδιαφέρει ἰδίως τὶς γυναῖκες), ὅπως κυτταρίτιδα, ῥαγάδες, εὐρυαγγεῖες καὶ κάνει τὴν σιλουέττα νὰ φαίνεται λεπτότερη. Ἂν ἡ ἔκθεσι στὸν ἥλιο νεγροποιοῦσε παράλληλα τὴν μύτη καὶ τὰ χείλια, νὰ ἧσαι βέβαιος ὅτι ὅλοι οἱ Λευκοὶ (ἀκόμα καὶ οἱ ἀντιρρατσιστές), θὰ κυκλοφοροῦσαν ὁλημερὶς μὲ ὀμπρέλα.

   3) Ἀνώνυμε 11:33, ἡ Lucy Lyu ἔχει τεράστια σαγόνια (τοῦ καρχαρία) & ἔντονες γωνίες (ὡσὰν ἀσιατικὴ ἔκδοσι κρομανιόν) καὶ ἔνεκα τούτου δὲν τρελλαίνομαι. Θὰ τὶς τὸν ἔδινα βέβαια μὲ χαρά (λόγῳ σώματος), ἀλλὰ ἡ κυρία δὲν εἶναι ἰδιαίτερα ὄμορφη, οὔτε κἂν γιὰ Ἀσιάτισσα. Ἀντιθέτως, ἡ κάτωθι (ἔγινε γνωστὴ ἀπὸ τὸν "τίγρι & δράκο"), μὲ τὰ λεπτὰ-εὐγενῆ χαρακτηριστικὰ εἶναι πράγματι ὄμορφη ἀσιάτισσα, ἀλλὰ μπροστὰ σὲ μία ὄμορφη Σουηδέζα-Νορβηγίδα-Ἰταλίδα φαντάζει σὰν κάποιο κατοικίδιο ζωάκι.

   http://www.theplace2.ru/photos/Ziyi-Zhang-md1102/

   Διαγραφή
  7. Δεν ξέρω για σας αλλά μόνο τα μάτια των προαναφερόμενων μογγολίδων να κοιτάξω και απεχθάνομαι όσο οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν....Για να μην αναφέρω και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά...Σαύρες...Hedy Lamarr ρε....Που να τη φτάσουν οι άλλες...

   Διαγραφή
  8. Οπότε για τεκνοποίηση δαγκωτό Europid.

   Διαγραφή
  9. Η ΑΣΙΑΤΙΣΣΑ ΤΟΥ ΤΙΓΡΗ ΚΑΙ ΔΡΑΚΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ ΠΑΝΤΩΣ ΕΝΤΟΝΑ ΕΝΑ ΕΓΧΩΡΙΟ "ΜΟΝΤΕΛΟ".....ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ.......ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΤΙ ΑΡΚΕΤΟΙ ΑΛΠΙΚΟΙ ,ΘΥΜΙΖΟΥΝ ΕΝΤΟΝΑ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ.......ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ Ο ΧΙΜΜΛΕΡ ,Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ "ΦΕΡΝΕΙ" ΣΤΟΝ ΙΑΠΩΝΑ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΧΙΡΟΧΙΤΟ.......

   ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΛΠΙΚΟΙ ,ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟΣΟ ΕΝΤΟΝΑ ΕΞΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...ΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΜΕ ΓΗΓΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ Η ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ "ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ" (ΠΡΑΓΜΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΠΙΘΑΝΟ).......

   Διαγραφή
  10. Η "Στεφανίδη" είναι προϊόν μικτού γάμου (κρίνοντας από το όνομα, ο πατέρας της είναι μάλλον Έλληνας) και ο ανθρωπολογικός τύπος της ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ο αλπικός, αλλά κάτι που μοιάζει με τον τουρανοειδή. Πιθανότατα, ούτε και ο Έλληνας γονέας της είναι αλπικός, καθώς δείχνει να έχει μικρότερο κεφαλικό δείκτη από εκείνων των ασιατικών φυλών.
   Τα υπόλοιπα συμπεράσματά σου για τους αλπικούς είναι εντελώς αστήριχτα. Εν προκειμένω, οι αλπικοί, έχουν έλθει ως μάζα στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια κάποιας μετανάστευσης ομάδας ανθρώπων που θεωρείται διακριτή, σε σχέση με τους νορδικούς, τους κρομανοειδείς και τους μεσογειακούς. Πιστεύεται πως ήρθαν από τα βόρεια ανατολικά, και πιθανόν να αποτελούσαν τη βάση των Κελτικών φύλων ή κινήθηκαν μαζί με τους Κέλτες με αποτέλεσμα τα εδάφη όπου εγκαταστάθηκαν να έχουν μεγαλύτερους πληθυσμούς αλπικών. Η θεωρία πως οι αλπικοί έχουν "εξω-ευρωπαϊκή" καταγωγή, είναι αστήρικτη κι ως επί τω πλείστον παρανόηση. Σίγουρα έχουν τα χαρακτηριστικά που διαφέρουν από τους άλλους (με κυριότερο τον μεγαλύτερο κεφαλικό δείκτη) αυτό όμως, επουδενί δεν σημαίνει πως αποτελούν πληθυσμό που έλκει την καταγωγή του από τους βραχυκέφαλους μογγολοειδείς και τουρανικούς της ανατολής.

   Διαγραφή
  11. ΟΙ ΑΛΠΙΚΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΞΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΘΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΡΟΜΑΝΟΕΙΔΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΑ ΓΗΓΕΝΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΕΡΙΑΚΤΙΚΑ ΦΥΛΑ (ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ-ΝΟΡΔΙΚΟΙ-ΑΤΛΑΝΤΟΕΙΔΕΙΣ).......

   ΕΠΙΣΗΣ ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΠΙΚΟΙ )ΟΧΙ ΦΥΣΙΚΑ Η ΠΛΕΙΙΟΨΗΦΙΑ) ,ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΡΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...ΙΔΙΩΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ.........ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΧΙΜΛΕΡ....ΒΑΛΕ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ,ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥ ΧΙΡΟΧΙΤΟ......

   Διαγραφή
  12. Οι αλπικοί είναι κοντοί, ενδομορφικοί, βραχυκέφαλοι, πλατύρινοι και πλατυπρόσωποι με βαρείς επίκανθους στα μάτια. Τώρα κάνε μια συσταδοποίηση τα στοιχεία που σου παρέθεσα και θα δεις ότι το αλπικό φύλο είναι εξωευρωπαικό με ασιατική καταγωγή.

   Διαγραφή
  13. Πάντως ο άνωθεν ανώνυμος έχει δίκιο. Οι μογγολικές επιροές στον Χίμλερ είναι πασιφανέστατες.

   http://puu.sh/ibvjY/3f20014fbb.jpg

   Διαγραφή
  14. Καλό είναι να μην παριστάνει ο καθένας τον γνώστη, γιατί καταλήγει η όλη συζήτηση σε μια απίστευτη μπουρδολογία. Από που κι ως που καταλήγει κάποιος, ότι οι αλπικοί δεν έχουν σχέση με τους κρομανοειδείς; Μιλάμε για απίστευτη επισήμανση, που απλά παραγνωρίζει την ύπαρξη 2 ίσως και 3 τύπων κρομανοειδών όπως ο berid και borreby (πιθανόν και ο brunn)! Ο berid μάλιστα, είναι και ανάμεσα στους θεωρητικούς πρόγονους (και) του σύγχρονου μεσογειακού ανθρωπολογικού τύπου.
   Μάλιστα, αυτή η υποτιθέμενη παρομοίωση με τον τουρανικό είναι εξωφρενική. Ο τουρανικός ανθρωπολογικός τύπος, αναφέρεται σε έναν (αν όχι στον περισσότερο) ανθρωπολογικό τύπο που απαντάται σε πληθυσμούς οι οποίοι έφθασαν στο να παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά μετά από αιώνες μίξεων μεταξύ των ασιατικών μογγολικών χαρακτήρων και των περιάκτιων ευρωπαϊκών, αλπικών, ακόμα κι αρμενοειδών.
   Περαιτέρω, καλό είναι να μάθετε, πως μεσομορφικοί αλλά κι εκτομορφικοί, βραχυκέφαλοι κλπ, είναι και φυλές νέγρων και φυλές ινδιάνων και φυλές μογγόλων. Ο μέσος Ευρωπαίος αλπικός, δεν είναι κοντός, είναι ΚΟΝΤΥΤΕΡΟΣ κατά μέσο όρο από τους πληθυσμούς με τους οποίους γειτονεύει, δηλαδή κατά βάση τους νορδικούς οι οποίοι έχουν το μεγαλύτερο θεωρητικά ύψος. Υπάρχουν όμως, υπο-ομάδες μεσογειακών (ανατολικός μεσογειακός), με μικρότερο ύψος.
   Τώρα... για τις μογγολικές επιρροές του Χίμμλερ, δεν κάθομαι να το εξετάσω, διότι το βρίσκω αστείο κι απίθανο. Αλλά, και πάλι, γιατί ο Χίμμλερ να ανήκει στον αλπικό τύπο κι όχι στον δυτικό βαλτικό; Και για να το πάρει το ποτάμι, πριν φθάσει κανείς σε κάποιο ακόμα αστήριχτο συμπέρασμα: προφανώς δεν έχετε ξανακούσει για τους εκδιναρισμένους νορδικούς.

   Διαγραφή
  15. Και εσύ μην παριστάνεις πολύ τον γνώστη,η ημιμάθεια χειρότερη της αμάθειας που έλεγε και ένα πουλάκι.

   Διαγραφή
  16. 1) Συμφωνῶ στὰ περὶ ἀπωτέρας μογγολιδικῆς καταγωγῆς τῶν Ἀλπικῶν ὅσο καὶ τῶν Βαλτικῶν. Εἶναι άμφότεροι ὑπάνθρωποι, ἄξιοι γιὰ ἕνα ὑπέροχο ὁλοκαύτωμα μαζὺ μὲ τὰ ἐπίλοιπα ἐλαττωματικὰ ὑποπροϊόντα τῆς φύσεως.

   2)Πράγματι, ὁ Heinrich Himmler ἔχει ἐμφανέστατα μογγολιδικὴ φυσιογνωμία.

   3) Ἡ Στεφανίδη εἶναι Ἀλβανέζα & ἔχει τουρανικὴ σκατόφατσα.

   Διαγραφή
  17. Ολοί οι αλπιλοί εχουν μογγολική καταγωγή;;

   Διαγραφή
  18. Ωραία... Απώτερης μογγολικής καταγωγής ο ανθρωπολογικός χαρακτήρας στον οποίο ανήκουν ο Σωκράτης, ο Πλάτων (γενικότερα πιστεύεται πως οι Ίωνες ήταν αλπικοί) ακόμα και ο Νίτσε! Γενικότερα, οι μεγαλύτεροι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής διανόησης, ανήκουν στον αλπικό τύπο.
   Ας εξετάσουμε όμως μερικά από τα πνευματικά γνωρίσματα των αλπικών. Δεν είναι άνθρωποι της δράσης, μπορούν να γίνουν εμμονικοί όταν καταπιάνονται με κάτι αλλά δεν βρίσκονται τις περισσότερες φορές σε θέση να υπερασπιστούν την άποψή τους με όλα τα μέσα. Τείνουν να είναι ήσυχοι υπήκοοι, με τις τάσεις κοινωνικής ανάδειξης τους να εκδηλώνονται μέσα από το εμπορικό δαιμόνιο, ή τις νοητικές τους ικανότητες που τους καθιστούν καλούς διδασκάλους και λιγότερο καλούς πολιτικούς. Είναι μοιρολάτρες σαν πρόβατα, καταδικασμένοι όπως έχει δείξει η ιστορία, να κατακτώνται από τους ισχυρούς, αλλά και να επιβιώνουν εξαιτίας της προσαρμοστικότητάς τους. Παρότι δύσκολα θα δει κανείς να αποτυπώνονται αλπικά χαρακτηριστικά ως ενδεικτικά πρότυπα για την αισθητική ενός λαού, είναι μάλλον οι πιο σεξουαλικά ενεργοί μεταξύ των άλλων τύπων της Ευρώπης και τείνουν να πολλαπλασιάζονται ταχύτερα.
   Οι μογγολίδες και οι αρμενοειδείς, τι σχέση έχουν μαζί τους; Και οι δυο έχουν μια έμφυτη τάση στη σκληρότητα και τη βία μέχρι βασανισμού. Οι μογγολοειδείς μπορούν να δείξουν τεράστια υπακοή κάτι που δείχνει πως μπορούν να σταθούν σε κάποιο επίπεδο πολιτισμού, ενώ οι αρμενοειδείς είναι οι πλέον άναρχοι τόσο στην κοινωνία όσο και στη σκέψη. Και οι δυο είναι βαθειά θρησκευόμενοι ο καθένας με τον δικό του τρόπο, αλλά κανένας από τους δυο δεν εκδηλώνει σαφείς νοητικές ικανότητες. Οι τουρανοειδείς από την άλλη, είναι ακόμα πιο βάρβαροι, με ισχνές τάσεις στη δημιουργία πολιτισμού, που δύσκολα υπάγονται κάπου ή σε κάποιον και των οποίων η θρησκευτική πίστη συνήθως είναι καιροσκοπική.

   Διαγραφή
  19. Μισῶ τοὺς Ἀλπικούς4 Ιουνίου 2015 στις 7:28 μ.μ.

   Κύριοι, ὅσοι εἶστε Ἀλπικοί, γιατί ζεῖτε ἀκόμα καὶ ῥυπαίνετε τὴν σελίδα μὲ τὰ φιλοαλπικὰ σχόλια σας;;; Ναί, ὁ Σωκράτης (εἰδικὰ ὁ σκατομούρης, ὑπάνθρωπος Σωκράτης) ἦταν ἕνα σιχαμερὸ μογγολάκι, ποὺ διέφθειρε τοὺς νέους μὲ τὴν πούστικη είρωνεία & ἀλαζονία του. Ναί, οἱ Πλάτων καὶ ὁ Νῖτσε ἦσαν άπωτέρας μογγολιδικῆς καταγωγῆς, ὅπως ὅλοι οἰ Ἀλπικοί. Καὶ ὁ Sun-Tzu ἦτο μογγολίδης. Μήπως ἔνεκα αὐτοῦ ἡ "Τέχνη τοῦ Πολέμου" παύει νὰ ἧναι ἕνα ἀριστούργημα τῆς στρατιωτικῆς θεωρίας & τακτικῆς; Τὰ παγωτὰ εἶναι λιγότερο εὔγευστα, ἐπειδὴ τὰ ἀνεκάλυψαν οἱ Κινέζοι; Τί εἴδους λογικὴ εἶναι αὐτή, ῥὲ φιλοαλπικὰ ῥετάλια; Γιατί ὑπερασπίζεσθε τοὺς κουβαδοκέφαλους μπούληδες, γαμῶ τὸ ξεσταῦρι σας;

   Διαγραφή
  20. Καταρχήν δεν είμαι αλπικός τους απεχθάνομαι γιατί είναι άσχημοι και άβουλοι, η Κeit Mcgrath έχει αλπική επίδραση είναι μογγολοείδης;;

   Διαγραφή
  21. Εχουν ξεφυγει ορισμενοι εδω μεσα που δεν θα πρεπε,καθως γνωριζουν πως η φυλετικη διαφοροποιηση οφειλεται στην ΤΥΧΗ! Η εξελικτικη πορεια που γνωρισαν οι διαφοροι πληθυσμοι οφειλεται στην ΤΥΧΗ.
   Επομενως, οποιαδηποτε αποψη περι ανωτεροτητας ή κατωτεροτητας ειναι ανοητη. Καθε φυλετικος τυπος προσαρμοστηκε στο περιβαλλον του. Η ανωτεροτητα οριζεται μονο ως προς καποια κριτηρια. Η θεωρια του `Αριου Ανθρωπου` ειναι απλα λαθος,διοτι δεν υπαρχει ο αριος-τελειος ανθρωπος. Καθε φυλετικος τυπος παρουσιαζει ανωτεροτητα και κατωτεροτητα προς τις αλλες.
   Κυριε Himmler, σε σενα αναφερομαι. Εχω διαβασει σχολια σου και σε προηγουμενα αρθρα. Εισαι ενα κομπλεξικο σκουλικι που βγαζει το μισος του στο ιντερνετ, επειδη ετυχε και διαβασε και εμαθε καποια πραγματα για ενα θεμα(στην περιπτωση μας για τον φυλετισμο)..Προφανως το μισος που βγαζεις το ποτιστηκες απο το περιβαλλον γυρω σου..
   Ειχες δυσκολη παιδικα χρονια πασα μου;; Σε βαραγε ο πατερας σου;; Mobbing στο σχολειο;; Ησουν χοντρος;; ασχημος;; φορουσες γυαλια;;
   Τι σκατα συνεβει μαζι σου και το μυαλο σου εχει γινει κιμας;;

   Διαγραφή
  22. Τύχη;Όχι ακριβώς,Ενώ οι μεταλλάξεις των γονιδίων(αλληλόμορφα) θα μπορούσαν να αποδοθούν στη τύχη η επιλογή αυτών οφείλεται σε επιλογή.Αυτή την έννοια έχουν οι όροι φυσική και φυλετική επιλογή στη βιολογία.Ως προς την έννοιες ανωτερότητα/κατωτερότητα θα πρέπει να τις δούμε υπό το πρίσμα του πεδίου στο οποίο δραστηριοποιείται ο κάθε οργανισμός.Είναι π.χ ο homosapiens ανώτερος του χιμπατζή;Η σωστή απάντηση θα ήταν,''εξαρτάτε από το πεδίο/περιβάλλον στο οποίο ενεργούν''.Σε καμία περίπτωση δεν είναι όλοι οι πληθυσμοί το ίδιο καλοί στους ίδιους ή σε όλους τους τομείς.Διαφορετικά δεν θα υπήρχε διαφοροποίηση.

   Διαγραφή
  23. Η επιλογή αυτών οφείλεται σε επιλογή;No shit,Sherlock!Όπως και να έχει η τύχη από μόνη της δεν εξηγεί την βιοποικιλότητα.Η επιλογή είναι σημαντική στη διαμόρφωση των μορφών ζωής.

   Διαγραφή
  24. Η ικανοτητα επιλογης και το ειδος της επιλογης απο τι διαμορφωθηκαν;
   Απο την τυχη.

   Δεν πιστευω συνειδητα οι πιθηκανθρωποι αφρικανοι προγονοι μας να σκεφτηκαν καποτε πως πρεπει να γινουν λευκοι κτλ.
   Οτι συνεβει συνεβει επειδη ετσι ετυχε. Καποια χαρακτηριστικα βολεψαν την αναπαραγωγη και την ζωη των τοτε ανθρωπων και γι αυτο επικρατησαν.

   Οι ανθρωποι που μετακινηθηκαν και πηγαν σε αλλες ηπειρους κτλ. και γνωρισαν τελος παντων μεταλλαξεις παραπανω δεν επιλεχτηκαν απο καποιον. Ετυχε να πανε αυτοι που πηγαν.

   Διαγραφή
  25. Αν θέλεις να ονομάσεις την δυνατότητα επιλογής ως τύχη τότε κάνε το,αν και δεν καταλαβαίνω το νόημα.Είναι σαν να κάνουμε συζήτηση για για το αν υπάρχει ελευθερία σκέψης ή αν αυτή είναι ψευδαίσθηση και για το αν οι άνθρωποι είναι υπεύθυνοι των πράξεων τους,τι νόημα έχει αλήθεια; .Όσο για το αν οι πιθηκάνθρωποι πρόγονοί μας σκέφτηκαν το αν θα πρέπει κάποτε να γίνουν λευκοί θα σου απαντήσω ότι δεν σκέφτηκαν καν να γίνουν άνθρωποι.Η εξέλιξη μέσω φυσικής και φυλετικής επιλογής γίνονται στον εκάστοτε παρόντα χρόνο.Δεν έχει κάποιο βαθύτερο νόημα η σκοπό,απλά αυτό συμβαίνει.Όποτε ναι η επιλογή έχει νόημα(εκτός και αν θέλεις να κάνουμε μια ανόητη ακαδημαϊκή συζήτηση για το νόημα της ελευθερίας της επιλογής.)Αυτά.

   Διαγραφή
  26. Νομιζω δεν διαβασες τα πρωτα μου σχολια. Αυτο που με ενδιαφερει εμενα ειναι να πω οτι εφοσον τα παντα συνεβησαν στην τυχη..η εξελιξη, οι μεταλλαξεις και η επικρατηση ορισμενων απ αυτων δεν επιλεχτηκαν απο κανεναν.. ειναι ανοητο να μιλαμε για κατωτερες ή ανωτερες φυλες, αφου δεν υπαρχει η τελεια φυλη. Καθε φυλη ειναι ανωτερη και κατωτερη μιας αλλης. Η ανωτεροτητα οριζεται ως προς καποιο κριτηριο. Μια φυλη που ειναι ανωτερη απο ολες τις αλλες απο καθε αποψη δεν υπαρχει.


   Επισης η φυσικη και η φυλετικη επιλογη πως διαμορφωθηκαν;
   Στην τυχη δεν οφειλονται κ αυτα;

   Διαγραφή
  27. Πέρα του ότι φαίνεται ότι δεν έχεις καταλάβει το φαινόμενο της εξέλιξης μέσο φυσικής και φυλετικής επιλογής έχεις μια τάση να επαναλαμβάνεις πράγματα που δεν έχουν λόγο και νόημα να ειπωθούν.Αναφέρεσαι στη τύχη ως την αιτία για την βιοποικιλότητα και όχι στην επιλογή χαρακτηριστικών από την φύση και τους οργανισμούς για να καταλήξεις ότι και αυτή η επιλογή είναι προϊόν τύχης.Τελικά τι είναι από τα δυο,τύχη ή επιλογή;Αυτό που γνωρίζουμε από την βιολογία,τη γενετική και το αρχείο σκελετών που βρέθηκαν σε καλή κατάσταση είναι ότι η επιλογή και όχι η τύχη ήταν η δύναμη πίσω από την εξέλιξη του κάθε πληθυσμού στο εκάστοτε περιβάλλον με αποτέλεσμα να αναπτύξουν διαφορετικές δεξιότητες.Και εκεί βρίσκεται η παρανόηση περί ανώτερων και κατώτερων φυλών αφού θα πρέπει να γίνει αναφορά και το πλαίσιο στο οποίο ενεργούν.Παράδειγμα ο Homosapiens και ο Χιμπατζής αμφότεροι είναι μέλη της οικογένειας των πρωτευόντων με διαφορετικές ικανότητες.Αν το πεδίο δράσης είναι το σκαρφάλωμα στο δέντρο τότε ο χιμπατζής κερδίζει κατά κράτος.Η ίδια αρχή ισχύει και για τους διαφορετικούς πληθυσμούς των ανθρώπων.Ίσως θα έπρεπε και εσύ να διαβάζεις καλύτερα αυτά που γράφω.Χρησιμοποιούμε τον όρο τύχη όταν δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να περιγράψουμε ένα φαινόμενο.Στη περίπτωση της της βιολογίας μιλάμε πλέον ξεκάθαρα για επιλογή(σε παρακαλώ να μην ξαναρχίσουμε ανόητες συζητήσεις για το νόημα της επιλογής ή αν το ηλεκτρόνια είχε διαφορετικό μέγεθος ή αν η γιαγιά μου είχε ........γιατί δεν έχει νόημα.Επιλογή.

   Διαγραφή
  28. Μαλλον δεν λεω σωστα αυτο που σκεφτομαι..

   Οι διαφορες που εμφανιζει η επιλογη σε καθε φυλη δεν φτιαχτηκε απο την τυχη; Η λειτουργια αυτη της επιλογης στην ουσια δεν ειναι καταγεγραμμενη στο γενετικο υλικο μας;;
   Τυχαια δεν φτιαχτηκαν ολες οι διαφορες που εμφανιζονται στην επιλογη καθε φυλης;;
   Νομιζω το ειπα καλυτερα αυτο που σκεφτομαι. Καταλαβες τι εννοω;

   Διαγραφή
  29. Πρώτα από όλα δεν καταλαβαίνω τα ελληνικά σου και δεύτερον σου εξήγησα ότι η εξέλιξη συμβαίνει στο εκάστοτε παρόντα χρόνο.Δεν υπάρχει κάποιο προσχέδιο για το τελικό αποτέλεσμα αφού αυτή συντελείται στον παρόντα χρόνο.Για παράδειγμα το 75-80% των γονιδίων που επιλέγουν σήμερα οι λευκοί Ευρωπαίοι είναι διαφορετικό από αυτό που επιλέγουν οι ανατολικοί Ασιάτες και από αυτό που επιλέγουν οι υποσαχάριοι Αφρικανοί(ομοίως ισχύει και για τους δύο τελευταία προαναφερόμενους πληθυσμούς) .Οι πληθυσμοί με τον καιρό γίνονται περισσότερο διαφορετικοί και αυτό οφείλεται σε επιλογή.Δεν συγκλίνουν αλλά αποκλίνουν.(τα στοιχεία τα παίρνω από ομιλία του καθηγητή Henry Harpending)

   Διαγραφή
  30. Σου προτείνω το βιβλίο των Gregory Cochran και Henry Harpending,The 10.000 Year Explosion'' στο οποίο αναφέρεται ότι ο ίδιος ο πολιτισμός είχε σημαντική επίδραση στην εξέλιξη του ανθρώπινου είδους καθώς και γιατί πληθυσμοί όπως οι Ασκενάζι Εβραίοι έχουν σημαντικά υψηλότερο(το υψηλότερο από κάθε άλλο) IQ στον κόσμο.Και ο λόγος είναι απλά η επιλογή συγκεκριμένων γονιδίων από διαφορετικούς πληθυσμούς. Σου εξήγησα και σε προηγούμενη απάντηση μου ότι τύχη αποκαλούμε μια έκβαση για την οποία δεν έχουμε όλα τα στοιχεία που προηγουμένως οδήγησαν στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα.Δεν ζούμε σε μαγικό κόσμο

   Διαγραφή
  31. Heinrich τι λές ρε παπάρα οι τσιγγάνοι τίς δικές τους τίς γυναικες εχούν πιο πάμω απο τις σοηδεζες και ακτός αυτου ειναι και ομορ΄φες ειδικοτορα οσες ειναι orientalid

   Διαγραφή
 2. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ 1) ΥΠΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΟΡΙΕΝΤΑΛΙΔΕΣ 2) ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΙ ΚΑΙ 3) ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΥΛΕΤΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΘΛΙΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΑΤΟΜΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ.
  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πρώτον δεν υπάρχουν πόντιοι orientalid, απλά υπάρχουν κάποιοι με αρμενοειδή επίδραση. Οι Έλληνες της Μικράς Ασίας και του Πόντου είναι στην πλειοψηφία East Med-pontid και μια μίξη μεσογειακών-αλπικών με αρμενοειδείς. Δεύτερον δεν είναι υπάνθρωποι καθώς μπορούν και διαπρέπουν από τον πρωτογενή μέχρι και τον τριτογενή τομέα εξίσου καλά όπως θα έκανε και ο κάθε άνθρωπος που διαθέτει κάποιες ικανότητες. Τρίτον έγραψες μια σαχλαμάρα και πραγματικά σκεφτόμουν για το αν πρέπει να απαντήσω. Το να κατηγοριοποιείς τους ανθρώπους ρίχνοντάς στους σε ένα τσουβάλι όλους με βάση τη καταγωγής τους, δεν λέγεται φυλετισμός και ούτε σου αξίζει να λέγεσαι φυλετιστής. Κάτι τύποι σαν και σένα μας φέρανε σε αυτό το σημείο, το να θεωρείται ο φυλετισμός κάτι κακό, να χρησιμοποιείται καθημερινά ως εργαλείο προπαγάνδας για την αμαύρωση της έννοιας και πια να αποτελεί στοιχείο προς αποφυγή.

   Διαγραφή
 3. Ο ηθοποιός Αντώνης Αντωνίου σε ποιόν φυλετικό τύπο ανήκει;χωρίς κάποια ανάλυση η πρώτη μου σκέψη είναι διναρικός,έχω δίκιο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναι.

   http://www.retrodb.gr/wiki/images/thumb/9/93/Antonisantoniou1.JPG/120px-Antonisantoniou1.JPG

   Διαγραφή
 4. Η είκονα και η ομορφιά πάνε μαζί τα πρότυπα της δυτικής υποκουλτούρας και της ανάμειξης των φυλών. Στέλνει(η δυτική υποκουλτούρα) καθημερινά εικόνες μέσω τηλεόρασης κινηματογράφου διαδικτύου οι οποίες 'επιβάλλουν' πρότυπα ομορφιάς δυσαρμονικά και στους άντρες και τις γυναίκες. Η μεσογειακή ομορφιά μιάς Κλαούντια Καρντινάλε δεν μπορεί να συγκριθεί με τα 'πρότυπα' υβριδίων Αμερικής όπου η επιμειξία έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό, ούτε η Αριστοκρατική φυσιογνωμία του Περικλέους Γιαννόπουλου. Τα πρότυπα επιβάλλονται και δυστυχώς η μάζα τα συνηθίζει, είναι καθαρά θέμα κβαντικής φυσικής (μέσω παρατήρησης). Ευτυχώς υπάρχουν αγάλματα ως αιώνια πρότυπα και καλλιτεχνικά δημιουργήματα τα οποία επαναφέρουν στην μνήμη τα αιώνια πρότυπα και όχι τις υποπαραλλαγές που συμφέρουν τις κατά τόπους παρηκμασμένες ελίτ που επιδιώκουν την παρά φύση μίξη των φυλών εξ ού και η σύγχρονη κατάπτωση ηθική και πνευματική. Το ποσοστό της επιμειξίας έχει περάσει ένα φράγμα το οποίο αλλοιώνει τα φυσικά ψυχοσωματικά χαρακτηριστικά των φυλών. ΓΡΑΦΩ ΩΣ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΔΟΛΙΧΟΚΕΦΑΛΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ. Όσοι ενδιαφέρονται ας πατήσουν την λέξη untermensch-εικόνες και θα δούν στις προπαγανδιστικές αφίσες τι σημαίνει Σλαύος - υπάνθρωπος. Κανείς όμως εδώ στην ελλάδα δεν διαμαρτύρεται πλέον για τους Ρώσους που κατεκλυσαν την Αθήνα δεν αναφέρομαι κάν στα 'ξαδέλφια' τους τους Αλβανούς νεάντερταλ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και μόνο για το καλό σου γούστο (Claudia Cardinale) σου αξίζει μια θέση στο μέλλον.Ένα μέλλον χωρίς τα πιθηκοειδή που έχουν κατακλύσει Ελλάς και Ευρώπη.

   Διαγραφή

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των αναγνωστών τους.