Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014

Φυλετική ανθρωπολογία και κοινωνικές επιστήμες

Η ανάπυξη της ανθρωπολογίας και η μελέτη της ποικιλομορφίας στον άνθρωπο, αποκάλυψε ότι το ανθρώπινο είδος αποτελείται από δεκάδες φυλές, με σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Οι ανθρώπινες φυλές διαφέρουν, εκτός από την εμφάνιση και στην συμπεριφορά. Κάθε φυλή έχει τα δικά της ψυχικά γνωρίσματα. Οι φυλετικές μελέτες, από την πρώτη στιγμή, άσκησαν επίδραση στις κοινωνικές επιστήμες, καθότι αυτές είναι που μελετούν την συμπεριφορά των ανθρώπων. Παρότι η φυλετική γνώση καταπιέζεται για πολιτικούς λόγους, η πραγματικότητα είναι ότι φυλετική διαφοροποίηση στον άνθρωπο θα έπρεπε να αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα μελέτης σε όλες τις κοινωνικές επιστήμες.

Οι κοινωνικές επιστήμες είναι οι εξής: Κοινωνιολογία, Οικονομικές επιστήμες, Πολιτικές επιστήμες, Παιδαγωγικά, Ιστορία, Δίκαιο, Ψυχολογία και Γλωσσολογία. Οι επιστήμες αυτές μελετούν διάφορους τομείς της συμπεριφοράς των ανθρώπων. Θα δούμε για ποιον λόγο η φυλετική γνώση είναι απαραίτητη σε κάθε κλάδο.

Η Κοινωνιολογία μελετά την συμπεριφορά των ανθρώπινων κοινωνιών. Καθίσταται προφανές ότι η φυλετική ανθρωπολογία θα έπρεπε να είναι ο πυρήνας της επιστήμης αυτής. Πλην κάποιων ομολογουμένως βασικών κοινών συμπεριφορών στο ανθρώπινο είδος,
από κει και πέρα οι πιο περίπλοκες συμπεριφορές επηρεάζονται καθοριστικά από τον φυλετικό παράγοντα. Με άλλον τρόπο αντιδρά ένας Αλπικός, με άλλον τρόπο ένας Διναρικός στο ίδιο φαινόμενο. Άλλες προδιαθέσεις, συναισθήματα, εξάρσεις έχει ένας Μεσογειακός και άλλες ένας Βαλτικός. Κοιτώντας ευρύτερα, δηλαδή σε επίπεδο κοινωνίας, αυτές οι φυλετικές διαφορές γίνονται ακόμη πιο εμφανείς. Άλλη συμπεριφορά έχει ένας λαός κυρίως Νορδικός και άλλη ένας κυρίως Σινικός ή Χοϊσανικός. Αυτές οι αυτονόητες αλήθειες αγνοούνται πλήρως από τους "κοινωνιολόγους" των ημερών μας, παρότι είναι πασίγνωστες. Είχε γίνει μάλιστα και μια σημαντική προσπάθεια από τον Georges Vacher de Lapouge να δημιουργήσει έναν κλάδο ανθρωποκοινωνιολογίας, μελετώντας συνδυαστικά την φυλετική ανθρωπολογία με τις κοινωνικές συμπεριφορές και εκδίδοντας ειδικό περιοδικό, αλλά καταδιώχτηκε μέχρι σημείο απαγόρευσης (!).  Για όποιον γνωρίζει στοιχειωδώς τις ανθρώπινες φυλές είναι αυτονόητο ότι η φυλετική ανθρωπολογία είναι ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας της κοινωνιολογικής μελέτης.

Στις Οικονομικές επιστήμες οι φυλές επηρεάζουν ως ένα βαθμό. Κάθε φυλή, ανάλογα με τα σωματικά και ψυχικά της χαρακτηριστικά, έχει κάποιες προδιαθέσεις για καλές επιδόσεις σε μερικούς εργασιακούς κλάδους, ενώ σε άλλους όχι. Επίσης, άλλη είναι και η καταναλωτική τους συμπεριφορά σε γενικές γραμμές. Για παράδειγμα, οι Μεσογειακοί λατρεύουν τον πλούτο και την διασκέδαση, ενώ οι Αλπικοί είναι πολύ πιο μαζεμένοι και σφιχτοί στον οικονομικό τομέα. Οι Διναρικοί σπαταλούν εύκολα, αλλά ως εργατικοί τα βγάζουν πέρα. Οι ικανότητες κάθε φυλής στην οικονομική παραγωγή γίνεται εμφανής σε επίπεδο χώρας, όπου φαίνεται καθαρά ποιές περιοχές του πλανήτη είναι ανεπτυγμένες τεχνολογικά-βιομηχανικά και αυτό οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην φυλετική σύνθεση των κατοίκων, δες Ευρώπη σε αντίθεση με υποσαχάρια Αφρική.

Στις Πολιτικές επιστήμες η φυλή θα έπρεπε να βρίσκεται σε περίοπτη θέση. Αλλιώς συμπεριφέρεται και διοικείται ένας λαός ανάλογα με την φυλετική του υπόσταση. Μάλιστα, η φυλή έχει σημασία όχι μόνο σε επίπεδο λαού, αλλά και σε ατομικό επίπεδο, καθώς κάθε πολιτικός ηγέτης δρα με βάση τα ψυχικά γνωρίσματα του φυλετικού του τύπου, αν και κάποιες φορές ξεφεύγουν, όντας επιλεγμένοι ακριβώς λόγω κάποιων υπερβολικών ικανοτήτων τους.

Στην Παιδαγωγική, οι φυλετικές διαφορές θα έπρεπε οπωσδήποτε να διδάσκονται. Οι μαθησιακές ικανότητες κάθε φυλετικού τύπου είναι διαφορετικές. Για παράδειγμα ένας Αλπικός είναι εν δυνάμει εύστροφος και πρακτικός, αντιθέτως ένας Διναρικός είναι πιο άτακτος και με αδυναμία συγκέντρωσης. Η σχολική συμπεριφορά διαφέρει επίσης. Ένας Μεσογειακός μπορεί άνετα να γίνει κοινωνικός και ομιλητικός, ενώ ένας νεαρός Διναρικός είναι απολύτως φυσιολογικό να είναι οξύθυμος και να τσακώνεται συχνά, πράγμα που σήμερα θεωρείται κάτι σαν... αφύσικο που πρέπει να καταπολεμηθεί. Από την άλλη ένας Αλπικός μαθητής έχει συνήθως πιο συνετή συμπεριφορά. Προφανώς οι "παιδαγωγοί" των ημερών μας δεν γνωρίζουν τίποτα από όλα αυτά, αλλά τα αποτελέσματά τους θα ήταν καλύτερα αν τα γνώριζαν.

Η Ιστορία διέπεται σε κάθε της ικμάδα από την έννοια της φυλής. Όπως διαπίστωσε ο μεγάλος Gustave Le Bon στο πολυσχιδές έργο του, η συμπεριφορά των κοινωνιών, των μαζών, οι τεχνοτροπίες, οι πόλεμοι, οι τέχνες και γενικά κάθε ανθρώπινη έκφραση αποτελεί μια φυλετική έκφραση. Μετά την φυλετική ταξινόμηση του ανθρωπίνου γένους, είναι αδιανόητο να μην λαμβάνεται υπόψη η φυλή στην ιστορική μελέτη. Βέβαια διαχρονικά η έννοια της φυλής υπονοείται έμμεσα μέσω των Εθνών που το καθένα διαφέρει σωματικά και πνευματικά, αλλά όχι άμεσα, όπως θα έπρεπε. Πρωτοπόρος στην φυλετική ερμηνεία της ιστορίας υπήρξε ο Arthur de Gobineau και έπειτα άλλοι συγγραφείς, κυρίως Γερμανοί. Έχουμε δηλαδή εισαγωγή των φυλετικών τύπων στην ιστορία και εξήγηση των διάφορων κοινωνικών και ιστορικών δρώμενων με βάση την φυλετική σύσταση. Αυτή η μέθοδος που πρέπει να ακολουθεί κάθε ιστορικός μελετητής που θέλει να εμβαθύνει στα γεγονότα.

Για το Δίκαιο δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα, καθώς όποιος εξουσιάζει επιβάλλει τους νόμους. Βέβαια η μελέτη της συμπεριφοράς του λαού σε σχέση με τους νόμους είναι σημαντικά εξαρτώμενη από την φυλετική του υπόσταση.

Η Ψυχολογία, πλην των γενικών κοινών συμπεριφορών στον άνθρωπο, είναι και αυτή εν πολλοίς μελέτη των ψυχικών φυλετικών γνωρισμάτων. Το ζήτημα το έχουμε αναλύσει εδώ.

Η Γλωσσολογία οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις ανθρώπινες φυλές, καθώς ο τρόπος που σκέφτονται και εκφράζονται είναι διαφορετικός. Η σημαντικότερη διαφοροποίηση είναι αυτή της έκφρασης, λόγω διαφορετικής διάπλασης των οργάνων ομιλίας, με συνέπεια ο τρόπος έκφρασης των φθόγγων διαφέρει εμφανώς. Επίσης υπάρχουν ελαφρές διαφορές στην σύνταξη της γλώσσας. Ακόμη, πολλές φορές η ύπαρξη διαφορετικής διαλέκτου στην ίδια γλώσσα αποτελεί ένδειξη φυλετικής διαφορετικότητας. Δείτε και εδώ.

Το συμπέρασμα είναι ότι η φυλετική ανθρωπολογία θα πρέπει να διδάσκεται όπου μελετάται η συμπεριφορά του ανθρώπου. Συνεπώς στις κοινωνικές επιστήμες η φυλετική ανθρωπολογία θα έπρεπε αν όχι να έχει κύριο ρόλο, τουλάχιστον να μαθαίνονται οι βασικές έννοιες και τα σωματικά-ψυχικά γνωρίσματα των ανθρωπίνων φυλών. Η φυλή επηρεάζει καίρια την συμπεριφορά των ανθρώπων, καθώς συνδέεται με συγκεκριμένα ψυχικά χαρακτηριστικά, συνεπώς η μελέτη της συνδυαστικά με τις κοινωνικές επιστήμες είναι απαραίτητη, καθώς στόχος κάθε επιστήμης είναι η εύρεση της αλήθειας.

33 σχόλια:

 1. Πρέπει επειγόντως να γραφεί μια συστηματική φυλετική ιστορία του ελληνικού λαού. Έτσι θα φανεί κατά πόσο η πολιτιστική ασημαντότητα των νεοελλήνων εδώ και αιώνες συνδέεται με τεράστια φυλετική έκπτωση.
  Μήπως και ο ραγδαίος οριενταλισμός κ η μαζική τουρκοποίηση της κουλτούρας που διαπιστώνεται τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας, οφείλεται στη μαζική εισροή αρμενοειδούς/ασιατικού αίματος μετά το 1922;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνώ και επαυξάνω, είναι απαραίτητο να γραφεί μια συστηματική φυλετική ιστορία της Ελλάδος. Είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν πολλά χρήσιμα συμπεράσματα για την πορεία του Ελληνισμού ανά τους αιώνες και την σύγχρονη κατάστασή του.

   Διαγραφή
  2. Νομιζω εχουνε γινει σχετικες αναρτησεις για την σημερινη φυλετικη συσταση του ελληνικου λαου. Κυριως οτι αυξηθηκαν παρα πολυ οι διναρικοι και αλπικοι εις βαρος των μεσογειακων.

   Tωρα αυτο γινεται και εμμεσα μεσω της γενετικης αλλα απο ανθρωπολογικης πλευρας πως θα μπορουσε να γινει μια τετοια μελετη?

   Ξερω αυτες τις δυο
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2672905
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25065118?dopt=Abstract

   Βεβαια στην δευτερη διαλεξανε κρανια απο την νεολιθικη εως την κλασσικη περιοδο οποτε τα αποτελεσματα ητανε πολυ μικτα. (αυτο το εχει δειξει και η μελετη του Angel που απεδειξε οτι η φυλετικη συσταση αλλαξε αρκετα απο την νεολιθικη προς στην μυκηναικη και μετα στην κλασσικη περιοδο με τα πραγματα να γινονται πιο ομαλα στην ελληνιστικη, ρωμαικη και συγχρονη περιοδο)

   Οποτε, συν την σχετικη ελειψη υλικου εχουμε και το προβλημα της ταξονομισης κατα την χρονικη περιοδο. Η αρχαια ελλαδα περασε 4 μεγαλες μεταναστευσεις εως την γεωμετρικη περιοδο. Ακομα υπαρχει και το προβλημα των ελληνικων αποικιων απο την Ιονια εως την Ιταλια και η φυλετικη συσταση αυτων. (διοτι και αυτοι μεγαλιουργησαν)

   Διαγραφή
  3. http://puu.sh/cWoFo.jpg

   Και ναι, ο διαχειριστης δικαιωνεται απο τον Angel. Σταδιακη αυξηση διναρικων και αλπικων εις βαρος μεσογειακων.

   http://puu.sh/cWoQK.jpg
   http://puu.sh/cWoRJ.jpg

   Διαγραφή
  4. Οι Κυκλαδιτες και οι Μινωιτες δεν ηταν προαριοι,ηταν αριοι Μεσογειακοι που δημιουργησαν λαμπρους πολιτισμους αγαπητε 1:10 π.μ. Αποδεικνυεται απο ευρεθεντα κρανια της εποχης,απο τοιχογραφιες αλλα και απο την ποιοτητα του πολιτισμου τους οτι ηταν αριοι Μεσογειακοι.
   Επισης,οι ομοιοι σου υποστηριζαν καποτε οτι ουτε οι Μηκυναιοι ηταν Ελληνες,μεχρι που ο σπουδαιος Μαικλ Βεντρις αποκρυπτογραφησε τη Γραμμικη Β και απεδειξε οτι ειναι ελληνικη γλωσσα.Δυστυχως δεν προλαβε να αποκρυπτογραφησει και τη Γραμμικη Α,διοτι σκοτωθηκε σε ''τροχαιο ατυχημα''.Δεν αρεσε βλεπεις στους παγκοσμιους εξουσιαστες ο Βεντρις και η χρονικη επεκταση της ελληνικης ιστοριας προς το παρελθον.
   Ακομη, μαθε οτι ο ορος ''ινδοευρωπαικος'' ειναι ορος κυριως γλωσσολογικος-αναφερεται στις δομικες,μορφολογικες,κλπ. ομοιοτητες καποιων γλωσσων.
   Τελος,αν εχεις κανει επιστημονικη ερευνα και εχεις καταληξει στο συμπερασμα οτι οι Κυκλαδιτες και οι Μινωιτες δεν ηταν αριοι Μεσογειακοι μπορεις να τη δημοσιευσεις σε καποιο απο τα πολλα επιστημνονιακα περιοδικα που υπαρχουν και να μεινεις στην ιστορια.

   Διαγραφή
  5. http://dienekes.blogspot.de/2013/01/warlike-minoans.html

   Μια που μιλαμε για τους Μινωιτες.

   Τελικα απ'οτι φαινεται τειχη δεν χτειζανε οχι γιατι ητανε ειρινικοι αλλα γιατι τους τρεμανε ολοι.

   Καποιους αλλους Ελληνες μου θυμιζει αυτο, ποιοι να ειναι αραγε...

   Επισης, καλημερα.

   Διαγραφή
  6. Αγαπητέ συν-ρατσιστή 5:49 μη περιμένεις να επιτρέψουν να αποκρυπτογραφηθεί η Γραμμική Α οι ανθέλληνες πολιτικάντηδες και οι σιωνιστές/πολιτισμικοί μαρξιστές/νεοφιλελεύθεροι εξουσιαστές τους.Αυτοί θέλουν να θάψουν την Ελλάδα και τη δόξα της,όχι να την αναδείξουν.Τόσα τμήματα Φιλολογίας στην Ελλάδα,τόσες κατευθύνσεις Γλωσσολογίας,τόσα μαθήματα επιγραφικής και αρχαιολογίας και δεν έχει βγει ένας επιστήμονας ικανός να κατανοήσει τη Γραμμική Α.Αλλά και να έβγαινε, θα είχε την τύχη του Πουλιανού και του Βέντρις.

   Πενθεύς

   Διαγραφή
  7. Ἂς συνοψίσουμε γιὰ ἄλλη μία φορὰ τὴν ἠλιθιότητα τῶν Ἰνδοευρωπαϊστῶν γιὰ τοὺς νέους μὴ κατηρτισμένους ἀναγνῶστες τοῦ ἰστολογίου: Οἱ Ἀφγανοπακιστανοὶ καὶ οἱ μισοὶ Ἰνδοὶ μιλᾶνε ἰνδοευρωπαϊκὲς γλῶσσες. Εἶναι ἄριοι; ΟΧΙ (πέραν ἐλαχιστῶν ἐξαιρέσεων μὲ εὐρωπαϊκὲς φάτσες). Σύμφωνα ὅμως μὲ τοὺς λοβοτομημένους ἰνδοευρωπαϊστές ΕΙΝΑΙ (!!!). Οἱ Τσιγγάνοι μιλᾶνε ἰνδοευρωπαϊκὴ γλῶσσα. Εἶναι ἄριοι; ΟΧΙ. Σύμφωνα ὅμως μὲ τοὺς καμένους ἰνδοευρωπαϊστὲς ΝΑΙ ΕΙΝΑΙ (!!!), διότι ἔχουν καὶ πατριαρχικὴ δομή (!), πέραν τῆς ἰνδοαρίας (sic) γλῶσσας. Ἡ Ἐθνικοσοσιαλιστικὴ Γεμανία κατάφερε νὰ ἀπεμπλακῇ ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἐμφανῶς ἀντιεπιστημονικὲς ἀσυναρτησίες (ποὺ εἶχαν γίνει κατεστημένες ἀκαδημαϊκὲς ἀπόψεις κυρίως ἀπὸ Γερμανοὺς καὶ Ἄγγλους γλωσσολόγους καὶ ἱστορικούς), προκρίνοντας τὰ ἀνθρωπολογικὰ δεδομένα ἔναντι τῶν δευτερευούσης ἀξίας γλωσσολογικῶν, λαογραφικῶν, κοινωνιολογικῶν & ἔστειλε τοὺς Γυφταίους στοὺς φούρνους.

   Οἱ Φινλανδοί, Ἐσθονοὶ καὶ Οὔγγροι μιλᾶνε οὐραλικὲς γλῶσσες (κάποτε τὶς ἔλεγαν οὐραλοαλταϊκές). Εἶναι ὅλοι τοὺς μὴ ἄριοι μογγολίδες; ΣΑΦΩΣ ΟΧΙ. Οἱ ἀρχικοὶ Φινλανδοὶ & Οὔγγροι ἦσαν τῷ ὄντι μογγολικὰ φῦλα ποὺ ἐγκατεστάθησαν στὴν Εὐρώπη ὡς κατακτητὲς καὶ μετέδωσαν τὴν γλώσσα τους στοὺς κατακτημένους γηγενεῖς εὐρωπαίους. Λόγῳ ἀριθμητικῆς ὑπεροχῆς τῶν κατακτημένων, ὅμως τὰ εὐρωπιδικὰ χαρακτηριστικὰ ἐπεκράτησαν σαφῶς στὸ φαινότυπο τῶν συγχρόνων Φινλανδῶν, Ἐσθονῶν καὶ Οὔγγρων.

   Οἱ Ἀλβανοὶ καὶ οἱ Βούλγαροι μιλᾶνε ἰνδοευρωπαϊκὲς γλῶσσες. Εἶναι ὅλοι τους Ἄριοι; ΟΧΙ, πρόκειται γιὰ μογγολιδικὰ φῦλα ποὺ εἰσέβαλαν στὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ ἀπέβαλαν τὴν γλῶσσα τους καὶ υἱοθέτησαν τὶς γλῶσσες τῶν κατακτημένων (ἱλυρρικὴ καὶ σλαβική) ἐπειδὴ εὑρέθησαν σὲ πολιτισμικὸ περιβάλλον ἀνώτερο ἀπὸ τὸ δικό τους.

   Τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ 5:57 εἶναι ἐπίσης εὔστοχα. Ὅσο γιὰ κάποιους τελειωμένους παλαιοχρυσαυγίτες ποὺ ἀναμασοῦν τὶς ἀνωτέρω ἀντιεπιστημονικὲς ἀσυναρτησίες τοῦ ἑβραιοκρατούμενου, ἀκαδημαϊκοῦ κατεστημένου, ἂς μάθουν ὅτι μέχρι τὰ τέλη τοῦ '90, ἡ Χρυσὴ Αὐγὴ εἶχαν ἀρκετὰ θετικὴ ἄποψι γιὰ τοὺς Ἀλβανοὺς σὲ σημεῖο ποὺ ὁ Μιχαλολιάκος τοὺς εἶχε ἀποκαλέσει σὲ ἐκπομπὴ τοῦ ΑΝΤ1 "ἀδελφὸ λαό" (!!!). Αὐτὴ ἡ γελοία θέσι (μὲ λοιπὲς ἄλλες) ἐγκατελήφθη ἔκτοτε ὑπὸ τὸ βάρος τῆς κοινῆς λογικῆς, ὥστε νὰ ὑπάρχουν σήμερα παλαιοχρυσαυγίτες ὅπως ὁ Παναγιώταρος μὲ διαρκῆ ἀντιαλβανικὴ ῥητορικὴ μίσους, διότι οὔτε αὐτὸς πίστεψε τὶς βλακεῖες ποὺ τοῦ λέγαν στὴν παλιὰ ΧΑ περὶ Ἰνδοαρίων.

   Τὸ ἐν λόγῳ θέμα ἔχει ὑπερκαλυφθῇ. Ἐδῷ εἶναι ἀνθρωπολογικὸ ἰστολόγιο. Ξεπερασμένες γλωσσο-λαογραφικὲς θεωρίες τοῦ 19ου αἰῶνος ποὺ κατέληξαν νὰ ἐξαγάγουν ἐθνολογικὰ συμπεράσματα δὲν ἔχουν θέσι ἐδῷ μέσα. Ἐδῷ μιλᾶμε γιὰ μία σκληρὴ-θετικὴ ἐπιστήμη μὲ μετρήσιμα & ἐργαστηριακὰ δεδομένα, ὄχι γιὰ ὁμογλωσσίες, μητριαρχικὰ πρότυπα καὶ κοινὲς τεχνοτροπίες σὲ ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα ποὺ ἀνάγονται σὲ ἀποδείξεις κοινῆς καταγωγῆς (!) λαῶν.

   Διαγραφή
 2. Λες τον Ν. Γ. Μιχαλολιάκο γελοίο και το μπλογκ αυτό δεν σε έχει σβήσει σε χρόνο ντε τε; Και συγχρόνως φιλοξενεί τις γελοίες σου απόψεις. Και μας παρουσιάζεται ως χρυσαυγίτικο μπλογκ κ ότι υποτίθεται σβήνει σχόλια μονάχα όσων βρίζουν.
  Να το έχουμε στα υπόψη από εδώ και πέρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Λοιπόν, ἀλβανόφιλε καραγκιόζη, χαρακτήρισα γελοία μία παλαιὰ (ἴσως καὶ τωρινὴ ἀλλὰ ἔπαψε νὰ τὴν ἐκφράζῃ) θέσι τοῦ Μιχαλολιάκου (ποὺ εἶναι γελοία), ὄχι τὸν ἴδιο. Ἡ σελίδα ἀπευθύνεται σὲ ἐθνικοσοσιαλιστὲς καὶ ἐθνικιστὲς μὲ ἐπιστημονικὸ προσανατολισμὸ, ὄχι ἀπαραίτητα σὲ Χρυσαυγίτες. Δὲν εἶναι κομματικὸ μπλογκ τὰ "ΦΥΛΕΤΙΚΑ". Τὸ ὅτι ἡ πλειονότητα τῶν σχολιαστῶν μπορεῖ νὰ ἧναι μέλη ἢ ψηφοφόροι τῆς Χ.Α. δὲν σημαίνει ὅτι θὰ ἀπεμπολήσουμε τὴν αὐτονομία τῆς σκέψεώς μας. Ἀκόμα καὶ μέσα στὴν ΧΑ ὑπάρχουν διαφοροποιήσεις σὲ ἐπι μέρους ζητήματα (ἰδίως σὲ ἱστορικὰ καὶ θρησκευτικὰ θέματα). Ἕνα παράδειγμα: Ὁ Μιχαλολιάκος ὑπερασπίζεται τὸν Ἰωαννίδη καὶ τὶς ἐνέργειές του, ἐνῷ ὁ Κασιδιάρης ἔχει χαρακτηρίσει τὸν ῥόλο του ἐπιεικῶς ὕποπτο καὶ σκοτεινο ἀναδεικύοντας καὶ τὸ ὅτι ἧτο παντρεμένος μὲ Ἑβραία. Μήπως νὰ φιμωθῇ καὶ ὁ Κασιδιάρης, ἐπειδὴ παρεξέκλινε ἀπὸ τὴν ἄποψι τοῦ Μιχαλολιάκου;

   Κι ἂν θὲς νὰ τὰ ποῦμε ὅλα, ὁ Μιχαλολιάκος ἀνθρωπολογικὰ, ὄχι μόνον δὲν εἶναι ἄριος, ἀλλὰ μοιάζει μὲ γυφτοπακιστανό. Δὲν ἀμφισβητοῦμε τὴν προσφορά του στὸ ἐθνικιστικὂ κίνημα οὔτε τὴν κατάρτισί του, ἀλλὰ ἡ ἀλήθεια εἶναι πάνω καὶ ἀπὸ τὴν ἰδεολογία.

   Διαγραφή
 3. Ο διαχειριστής με αφορμή κάποια υβριστικά σχόλια έσβησε και επιχειρήματα ουσίας από πλευράς όσων υποστηρίζουμε την ινδοευρωπαϊκή θεωρία.
  Καταρχάς, να πούμε ότι η πρώτοι ινδοευρωπαίοι ήταν αποδεδειγμένα φυλή, κι όχι γλωσσολογική ομάδα. Το ότι διέδωσαν την γλώσσα τους σε μη ινδοευρωπαίους δε σημαίνει ότι δεν ξεκίνησαν σαν ξεκάθαρη και διακριτή φυλή. Άλλωστε και οι Έλληνες όταν κατέβηκαν στον ελλαδικό χώρο εξελλήνισαν τους προέλληνες οπότε σύμφωνα με τη λογική σας μπορούμε να χαρακτηρίσουμε και τους Έλληνες γλωσσολογική ομάδα. Αυτά είναι επιχειρήματα αντιρατσιστών και είναι απαράδεκτο που τα χρησιμοποιούν κάποιοι που υποτίθεται υιοθετούν φυλετικές θεωρίες.

  Για τους Μινωίτες απ ' ότι ξέρουμε είχαν μη άρια στοιχεία στον πολιτισμό τους. Χαρακτηριστικό είναι η μητριαρχία. Τα ελληνικά φύλα που κατέβηκαν φέραν την πατριαρχική δομή της κοινωνίας και την επιβάλλαν στους μη Έλληνες και μη ινδοευρωπαίους μητριαρχικούς κυκλαδίτες και μινωίτες. Αυτά τα πράγματα έχουν αποδειχθεί και ουδείς επιστήμονας τα αμφισβητεί ούτε μπορεί να διατυπώσει μια ολοκληρωμένη ενναλακτική θεωρία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. >Για τους Μινωίτες απ ' ότι ξέρουμε είχαν μη άρια στοιχεία στον πολιτισμό τους. Χαρακτηριστικό είναι η μητριαρχία. Τα ελληνικά φύλα που κατέβηκαν φέραν την πατριαρχική δομή της κοινωνίας και την επιβάλλαν στους μη Έλληνες και μη ινδοευρωπαίους μητριαρχικούς κυκλαδίτες και μινωίτες

   Σε αυτο εχεις δικο. Παρ'ολα αυτα, οι Μινωιτες ειχανε μια πολυ ανεπτυγμενη πολεμικη κουλτουρα και κοινωνια. Αυτο εχει αποδειχθει.

   Παντως οι θεωριες προς τις "μητριχιαρχικες" κοινωνιες της νεολιθικης εποχης γινονται ολο και ολο πιο υποπτες με νεα στοιχεια απο το '40 κιολας.

   Διαγραφή
  2. Σε τίποτα δεν έχει δίκιο.Στη μινωική Κρήτη, ανώτατος πολιτικός και στρατιωτικός άρχων ήταν ο Μίνωας,ένας άντρας.Ποια μητριαρχία;
   Ένας ανθέλληνας εβραίος είναι που κάνει προπαγάνδα.Θέλει να πει οτι ''οι μινωίτες και οι κυκλαδίτες είχαν μητριαρχική δομή κοινωνίας'', ''οι εβραίοι έχουν μητριαρχική δομή κοινωνίας'', ''άρα οι μινωίτες και οι κυκλαδίτες ήταν σημιτικής καταγωγής''. Δηλαδή η γνωστή εβραική προπαγάνδα.

   Πενθεύς

   Διαγραφή
  3. Και τελικός στόχος αυτής της προπαγάνδας είναι η αυτονόμηση της Κρήτης από την υπόλοιπη Ελλάδα.Όλα συνδέονται μεταξύ τους.
   ΣΚΑΤΑ ΣΤΗ ΜΟΥΡΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ. ΖΗΤΩ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ!

   Πενθεύς

   Διαγραφή
  4. ΡΕ ΑΝΩΝΥΜΕ 8:40........ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ?.....

   ΠΟΙΟΙ "ΕΛΛΗΝΕΣ" ΚΑΤΕΒΗΚΑΝ ΣΤΟΝ "ΕΛΛΑΔΙΚΟ" ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΑΝ ΤΟΥΣ "ΠΡΟΕΛΛΗΝΕΣ"?.......ΜΙΛΑΣ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟΥΣ (ΕΛΛΗΝΕΣ -ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΑΝ-ΠΡΟΕΛΛΗΝΕΣ) ,ΕΝΩ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΦΥΛΕΤΙΚΟΥΣ........

   ΔΕΝ ΚΑΤΕΒΗΚΑΝ "ΕΛΛΗΝΕΣ" ........ΚΑΤΕΒΗΚΑΝ (ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ) ΦΥΛΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΦΥΛΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ.......ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΚΑ ΦΥΛΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ,ΟΥΤΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΝ ΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΟΤΙ ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ........ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΕΣΑΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΔΙΟΤΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΗΘΗΚΕ "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ".......

   ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΚΑΤΕΒΗΚΑΝ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ "ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ", ΔΙΟΤΙ ΤΕΤΟΙΟΣ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ....ΥΠΗΡΧΕ ΑΠΛΑ Η ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΦΙΛΗΣΥΧΟΥΣ ΑΛΠΙΚΟΥΣ (ΠΕΛΑΣΓΟΙ).........ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΑΝ ΟΙ ΕΙΣΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ .......ΔΙΟΤΙ ΠΩΣ ΘΑ ΤΟΥΣ "ΕΞΕΛΛΗΝΙΖΑΝ" ,ΑΦΟΥ ΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΔΕΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΝ ΤΟΤΕ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ?........ΑΠΛΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΤΑΞΑΝ.......

   ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ (ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ,ΓΛΩΣΣΗΣ ,ΕΘΙΜΩΝ .ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ), ΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ (ΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΔΙΝΑΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΙΓΟΥΡΑ)ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΑΛΠΙΚΟΙ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ"......

   ΕΤΣΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΠΑΝΩ -ΚΑΤΩ ΟΛΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΕΘΝΗ.....ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ( ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ -ΝΟΡΔΙΚΟΣ-ΔΙΝΑΡΙΚΟΣ-ΑΛΠΙΚΟΣ -ΚΡΟΜΑΝΟΕΙΔΗΣ -ΑΤΛΑΝΤΟΕΙΔΗΣ-ΒΑΛΤΙΚΟΣ).......ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΛΙΓΩΝ ΕΞΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ (ΑΡΜΕΝΟΕΙΔΗΣ-ΜΟΓΓΟΛΟΕΙΔΗΣ)......

   Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ "ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΙΚΗ" ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗ ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΒΑΘΥΤΑΤΑ ΑΝΤΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ,ΕΩΣ ΑΣΤΕΙΑ........ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΑΞΙΑ ΜΟΝΟ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗΣ.......

   Διαγραφή
  5. Η σκέψη μου στον Αδόλφο Χίτλερ22 Νοεμβρίου 2014 στις 6:40 π.μ.

   Μία έμπεριστατωμένη ἀπάντησι στὸν ἑλληνόφωνο Χάζαρο παλαιοχρυσαυγίτη ἀπὸ τὸν ἀνώνυμο 1:53.

   Διαγραφή
  6. Η σκέψη μου στον Αδόλφο Χίτλερ22 Νοεμβρίου 2014 στις 7:38 π.μ.

   Ἂν καὶ δὲν θὰ 'πρεπε νὰ ἀναλώνουμε τόσα λεπτὰ ἀπὸ τὴν ζωή μας γιὰ νὰ ἐπιχειρηματολογοῦμε περὶ τὰ αὐτονόητα, ἂς παρατεθοῦν κάποιες θέσεις:

   1) Ἂν εἶχε ὑπάρξῃ κάθοδος Ἑλληνοφώνων Ἰνδοευρωπαίων στὴν Βαλκανικὴ ἀπὸ τὶς στέπες τὶς Οὐκρανίας (!), ἡ λεπτομερὴς καὶ πλούσια ἑλληνικὴ μυθολογική-παλαιοιστορικὴ παράδοσι θὰ εἶχε διασώσει αὐτὴν τὴν πληροφορία. Τὸ νὰ θεωρῃ κάποιος ὅτι ὅλα τὰ ἰνδοευρωπαϊκὰ (sic) ἔθνη ἀπέβαλαν ἀπὸ τὴν συλλογική τους μνήμη αὐτὴν τὴν μετανάστευσι καὶ παρέλειψαν νὰ τὴν καταγράψουν εἶναι παιδαριώδης ἐθελοτυφλία.

   2) Ἀκόμα κι ἂν δεχθοῦμε, χάριν διαλεκτικῆς, αὐτὴν τὴν σαθρὴ ὑπόθεσι μεταναστεύσεως, τὶ ἐμποδίζει τοὺς παλαιούς κατοίκους τῆς Κρήτης νὰ ἦσαν Ἄριοι ποὺ εἶχαν ἀναπτύξει ἕνα μητριαρχικὸ μοντέλο; Πόσο ἠλίθιος πρέπει νὰ ἧναι κάποιος, γιὰ νὰ συνάγῃ ἀνθρωπολογικὰ συμπεράσματα ἀπὸ κοινωνιολογικὰ δεδομένα, ὡσὰν οἱ κοινωνικὲς δομὲς τῶν ἐθνῶν νὰ ἧναι διαχρονικῶς στατικές καὶ ἄκαμπτες; Ἡ Λυκούργειος νομοθεσία κατάφερε νὰ μεταμορφώσῃ ῥιζικὰ μέσα σὲ μικρὸ χρόνο μία κοινωνία-πολιτεία σὲ ὅλες τὶς ἐκφάνσεις της εἰσάγοντας πρωτοφανῆ (γιὰ τὰ παγκόσμια δεδομένα) καὶ καινοτόμα ἤθη στὴν Σπάρτη. Ἂν μπόρεσε μία πόλι τῆς ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδος ἐντὸς τῶν ἱστορικῶν χρόνων (ὅπου ἡ πολιτισμικὴ ἀλληπίδρασι ἦτο εὐκολότερη καὶ τὰ μέσα ἐπικοινωνίας ἦσαν πιὸ ἐξελιγμένα) νὰ διαφοροποιηθῇ τόσῳ γρήγορα κοινωνιολογικὰ ἀπὸ τὶς ὑπόλοιπες διπλανές της πόλεις, πόσῳ πιὸ εὔκολο εἶναι αὐτὸ γιὰ ἕνα ἀποκραμυσμένο ἀπὸ τὴν ἠπειρωτικὴ Ἑλλάδα νησί σὰν τὴν Κρήτη, μέσα σὲ βάθος χρόνου, προϊστορικῶς;

   3) Ἡ ἑβραϊκὴ βίβλος κάνει λόγο γιὰ παρουσία Κρητῶν στὴν Φιλισταία, καθιστῶντας σαφὲς ὅτι ὑπῆρχε ἀποικιακὴ ἐξάπλωσι τῶν Μινωϊτῶν στὴν Παλαιστίνη καὶ ὄχι μεσανατολικῶν φύλων στὴν Κρήτη, ὅπως ὑποστηρίζουν οἱ Ἰνδοευρωπαϊστές:

   ¨Ουαί οι κατοικούντες το σχοίνισμα της θαλάσσης πάροικοι Κρητών... και έσται Κρήτη νομή ποιμνίων και μάνδρα προβάτων¨ (Σοφονίας 2/β: 4-6).

   Διαγραφή
 4. Λοιπόν ανθέλληνα,μόνο εσύ υποστηρίζεις την ινδοευρωπαική θεωρία.Ουδείς άλλος.Και κάνεις και το άλλο κόλπο:απαντάς στον εαυτό σου για να φαίνεται ότι είστε πολλοί.Λες ότι ''αποδεδειγμένα οι ινδοευρωπαίοι ήταν φυλή'' αλλά δεν αναφέρεις ούτε μία απόδειξη διότι δεν υπάρχει καμία!Εμείς σου αναφέρουμε αποδείξεις για την μη ύπαρξη ινδοευρωπαίων,αλλά δεν πείθεσαι διότι είσαι ένας σιχαμερός ανθέλληνας προπαγανδιστής.
  Ποτέ δεν υπήρξαν ινδοευρωπαίοι ως συγκοροτημένη φυλή.Δεν έχει βρεθεί καμία ινδοευρωπαική πόλη.Δεν έχει βρεθεί καμία επιγραφή γραμμένη στη γλώσσα των ινδοευρωπαίων.Δεν υπάρχει καμία ιστορική αναφορά από αρχαίους Έλληνες συγγραφείς σε ινδοευρωπαίους.
  Την ινδοευρωπαική θεωρία την επινόησαν οι σύγχρονοι ευρωπαίοι για να νομιμοποιηθούν ιστορικά και πολιτισμικά,για να δείξουν δηλαδή ότι όλα τα έθνη τα οποία παρήγαγαν πολιτισμό έχουν κοινή αρχή.Κάτι όμως το οποίο δεν ισχύει διότι οι Έλληνες υπήρξαν πολύ πριν την ιστορική εμφάνιση και σχηματοποίηση των σύγχρονων ευρωπαικών εθνών.Με την ινδοευρωπαική θεωρία δηλαδή οι σύγχρονοι ευρωπαίοι θέλησαν να αντιμετωπίσουν το κόμπλεξ κατωτερότητας τους έναντι των Ελλήνων.
  Ο κυκλαδικός και ο μινωικός πολιτισμός ήταν ελληνικοί πολιτισμοί καθίκι.Η βάση του Ελληνισμού διαχρονικά είναι η κρητομυκηναική κληρονομιά.Στην μινωική κοινωνία, ο ανώτατος πολιτικός και στρατιωτικός άρχων ήταν ο ΜΙΝΩΑΣ, ένας άντρας δηλαδή.Για ποια μητριαρχία μιλάς;
  Σου προτείνω το βιβλίο του Πλεύρη ''Σκόπιμα λάθη:ινδοευρωπαίοι και φοινικιστές''.
  Προφανώς είσαι κάποιος ελληνόφωνος εβραίος που θέλει να διαβάλλει τον Ελληνισμό.Διάβασε λοιπόν για να μαθαίνεις υπάνθρωπε:εσείς οι σύγχρονοι εβραίοι δεν έχετε καμιά φυλετική συγγένεια με τους αρχαίους Φοίνικες και τους Προφήτες σας.Εσείς είστε σλαβότουρκοι,δηλαδή Χαζάροι εξιουδαισμένοι.
  ΣΚΑΤΑ ΣΤΗ ΜΟΥΡΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ. ΖΗΤΩ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ!

  Πενθεύς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. πουθενα και ποτε δεν απεδείχθη ότι οι ινδοευρωπαίοι ηταν φυλετικη οντοτητα.Αντιθετως υπαρχουν πολλες αποδειξεις για το Μεσογειακο η Αριο φυλετικο στοιχειο των "Προελληνων",Μυκηναίων Κυκλαδικών και φυσικα Μινωικών πληθυσμων.Επισης υπηρξε ανδιαμφισβητητα Πολυγεννεση των Τυπων.Κανεις,η εστω Ελάχιστοι Πηγαν οπουδήποτε η/και γυρισαν αργτερα...Αρκετα πια με τις μετακινήσεις και τις προσφυγιες και "Ηχαμαν κ'τι ηχαμαν"
  Αναφορικα με τη Χ.Α.,ΠΡΑΓΜΑΤΙ υπηρξαν φυγόκεντρες τασεις από ορισμένους,ειδικα μετα το 1990 όταν οι Υπεραριοι προγονοι του Αντρουτσοπουλου-βλεπε παππους του Περικλης Αντρουτσοπουλος ηταν "Περι Ντρουτσα"-επισης απεδείχθη ότι στην πραξη ηταν ενοπλοι κακοποιοι χαμηλου η χαμηλοτατου επιπεδου,ικανοι για υπεξαιρεση πουλερικών.Και ηταν επισης σε μια εκπομπή το 2008,παραμονες του εορτασμου της 28ης Οκτωβριου,που απαντωντας στον Ταχιρ Μητση ο Μιχαλολιακος παραδεχθηκε την κοινη καταγωγή και πορεια των δυο λαων-Ελληνικου και Αλβανικου-τους τελευταίους αιωνες.Τελικα,τι περιμενεις από έναν τηγανοκεφαλο;Τσαπ τσαπ τσαπ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Βλέπε το βιβλίο ''Πως επινοήθηκαν οι εβραίοι'' του Shlomo Sand,εκδόσεις Pandora Books.
   Κακομοίρηδες εβραιοι,όλη η ιστορία σας ένα ψέμμα...τίποτα εβραικό...

   Διαγραφή
 6. Καταρχάς, να πω πως ο διαχειριστής σβήνει σχόλια κατά το δοκούν, για την ακρίβεια, όταν βρίζουν οι ινδοευρωπαιστές, τα κόβει(και δεν απαντάω εγώ στον εαυτό μου, μπορεί να το επιβεβαιώσει ο διαχειριστής αν βλέπει τις ip), τώρα που με βρίζουν οι "αυτοχθονισταί" δεν βλέπω να τον πειράζει. Εξαιρείται βέβαια ο Κυναίγειρος ο οποίος δεν με έχει προσβάλλει.

  Συμφωνώ με τον Κυναίγειρο ότι και οι μινωίτες είχαν πολεμικοί κουλτούρα και δεν υποστυρίζω σε καμία περίπτωση ότι οι προέλληνες ήταν απολίτιστοι. Το αντίθετο, τα ελληνικά φύλλα που κατέβηκαν δεν είχαν αναπτύξει πολιτισμό, ήταν βάρβαρα και γι αυτό πήραν πολιτιστικά στοιχεία από τους προέλληνες.

  12.52 Στις μητριαρχικές κοινωνίες τις πολιτικές και στρατιωτικές εξουσίες τις έχει ο άντρας εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις. Διάβασε τι είναι μητριαρχία πρώτα. Φυσικά και οι μινωίτες και οι κυκλαδίτες δεν ήταν Σημίτες, ήταν μεσογειακοί και μικρασιάτες.

  Εσύ 1.53 αναφέρεσαι σε αλπικούς τρομάρα σου, λες και ξέραν τότε τι ήταν ο αλπικός τύπος, ο μεσογειακός ή ο νορδικός. Μα τι γελοίο επιχείρημα είναι αυτό που λες!; Έλληνες ανιστόρητε είναι οι Αχαιοί, οι Ίωνες, οι Αιωλείς, οι Δωριείς.... μα καλά, ούτε δημοτικό δεν πήγες; Και τι "επιστρέφοντας" μου τσαμπουνάς; Βόλτες έκαναν;; Φτιάχνεις τη θεωρία σου όπως σε συμφέρει, αλλά δεν χρειάζεται να τη λες και παραέξω.
  Πάντως βλέπω συμφωνείς ότι οι ινδοευρωπαίοι κατέβηκαν και υπέταξαν τους παλαιούς κατοίκους, και φτιάξαν τους Έλληνες μετά. Αυτό ακριβώς λέω κι εγώ. Απλά η αριστοκρατία ήταν τα ινδοευρωπαϊκά ελληνικά φύλλα που ήρθαν βεβαίψς σε επιμειξία με τους προέλληνες αλλά διατήρησαν την αριστοκρατικότητα τους μέχρι την παρακμή του ελληνισμού.
  7.38, Άριοι που είχαν αναπτύξει το μητριαρχικό μοντέλο;;;
  Μα αν κάτι χαρακτηρίζει τους Άριους, αυτό είναι η πατριαρχία και η γλώσσα. Εννοείται ότι οι κοινωνικές δομές δεν είναι στατικές, και αλλάζουν κυρίως όταν επέρχεται αλληλεπίδραση πολιτισμών, όπως συνέβη μετά την κάθοδο. Υπονοείς λοιπόν ότι οι μινωίτες ήταν το πρώτο ινδοευρωπαικό φύλλο που κατέβηκε και επηρέαστηκε από μητριαρχικούς λαούς; Ενδιαφέρουσα θεωρία, αλλά δεν γνωρίζω κάποιον επιστήμονα που να τη στηρίζεις. Πρέπει με αρχαιολογικά ευρήματα να στηρίξεις τη θεωρία σου ώστε να πείσεις τους "εβραίους" επιστήμονες,
  Μετά θα συμφωνήσω κι εγώ μαζί σου.

  11.36 Είσαι για τα μπάζα. Γράφεις "Ποτέ δεν υπήρξαν ινδοευρωπαίοι ως συγκοροτημένη φυλή.Δεν έχει βρεθεί καμία ινδοευρωπαική πόλη.Δεν έχει βρεθεί καμία επιγραφή γραμμένη στη γλώσσα των ινδοευρωπαίων.Δεν υπάρχει καμία ιστορική αναφορά από αρχαίους Έλληνες συγγραφείς σε ινδοευρωπαίους."

  Δεν είχαν πόλεις οι ινδοευρωπαίοι. Βάρβαροι ήταν. Δεν είχαν γραφή, μόνο προφορική γλώσσα. Οι Έλληνες δεν είχαν ιστορικούς με την σημερινή έννοοια, ούτε αρχαιολόγους, οπότε προς τι η αναφορά στους ινδοευρωπαίους. Υπάρχουν όμως οι μύθοι που δείχνουν ότι στην συλλογική μνήμη ζουν οι μνήμες μέσω συμβολισμών για τις μάχες των πατριαρχικών και ηλιακών Αρίων ενάντια στους μητριαρχικούς και χθόνιους προέλληνες. Για τον Πλεύρη γελάω, εγώ σε παραπέμπω στον πραγματικό εθνικοσοσιαλιστή Μιχαλολιάκο κι όχι στον ελλαδέμπορο και ρουφιάνο πλέυρη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν πείθεις. Οι επιστημονικές θεωρίες δε στηρἰζονται σε μύθους,σε ''συλλογικές μνήμες'' και σε ''συμβολισμούς''.Οι επιστημονικές θεωρίες βασίζονται και πρέπει να βασίζονται σε μετρήσιμα και απολύτως αποδείξιμα στοιχεία,τα οποία έχουν συλλεχθεί και αναλυθεί σύμφωνα με την επιστημονική μέθοδο.Υπό αυτήν την άποψη η θεωρία των ινδοευρωπαίων δεν είναι επιστημονική θεωρία.Είναι ψευδοεπιστημονική θεωρία.

   Διαγραφή
  2. ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΣΠΑΤΑΛΩ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΜΟΥ......ΚΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΕΣ ΟΤΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΣΤΟΙΧΕΙΩΤΟΣ ,ΑΔΥΝΑΤΕΙΣ ΝΑ ΑΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ........

   ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ ΕΑΝ ΞΕΡΑΝ Η ΟΧΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΤΙ ΗΤΑΝ Ο ΑΛΠΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ?.....ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΜΕΣΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΩΣ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ........ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΑΝΕ ΟΙ ΙΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΤΙ ΑΝΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΤΥΠΟ?....ΞΕΡΑΝΕ ΑΠΛΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΟΤΙ "ΜΟΙΑΖΑΝ" ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ.......

   Η ΑΛΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΛΟΓΟΥΣ........ΠΡΩΤΟΝ ΕΞΗΓΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΥΠΟΤΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΙΣΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΦΥΛΑ...........ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΕΞΗΓΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΟΒΑΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ.....ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ ΕΞΗΓΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΡΚΕΤΩΝ ΑΛΠΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΟΜΕΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ...........ΓΙΑ ΠΑΡΔΕΙΓΜΑ Ο ΚΑΘΑΡΑ ΑΛΠΙΚΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΠΙΚΟ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΠΛΑΤΩΝ........

   ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ (ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΦΥΛΕΤΙΚΑ).......ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΟΙ ΦΥΛΕΤΙΚΟΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕ "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ"............ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ , ΜΕΤΑ ΑΛΠΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΙΝΑΡΙΚΟΙ.........

   ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΛΕΩ "ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ" ΕΝΝΟΩ ΟΤΙ ΦΥΣΙΚΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΦΥΛΑ ΕΚΑΝΑ ΒΟΛΤΕΣ (ΟΠΩΣ ΕΙΡΩΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΣ)........ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ ΑΛΠΙΚΟΙ (ΠΟΥ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΕΧΟΥΝ ΚΟΙΤΙΔΑ ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΑΛΠΕΙΣ), ΠΩΣ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΡΕ ΑΣΤΕΙΕ?......ΠΕΤΑΞΑΝ Η ΔΙΑΚΤΙΝΙΣΤΗΚΑΝ?......"ΒΟΛΤΕΣ" ΕΚΑΝΑΝ........

   ΚΑΙ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΦΥΛΑ ΕΙΧΑΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΟΥΣ ΠΟΛΥ ΚΑΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΤΕΒΟΥΝ ΟΙ ΑΛΠΙΚΟΙ (ΚΛΙΜΑ - ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΙ - ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΡΟΦΗΣ)......ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΓΙΝΑΝ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΩΝΩΝ..........

   ΚΑΙ ΠΟΥ 'ΣΑΙ.....ΤΟ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΚΑΛΕΙΣ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟ ΕΠΕΙΔΗ (ΚΑΙ ΚΑΛΑ) ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟ ΦΑΙΔΡΟ.......ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΣ ΚΑΤΑΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ "ΕΛΛΑΔΙΚΟ" ΣΧΟΛΕΙΟ..........ΠΙΟ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ.........

   ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΦΥΛΕΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ , ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΟΧΕΣ ΑΛΛΑ ΠΑΝΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΑΠΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.....ΤΟ ΝΑ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΟΤΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ ΚΑΙ ΗΡΘΑΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΑΓΕΛΑΦΙΚΟ.....ΜΑΛΛΟΝ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΣΥΝΕΒΗ ΚΑΙ ΕΙΧΑΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΥΡΩΠΗΣ -ΙΝΔΙΑΣ.........

   ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ "ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ",ΤΟ ΑΦΩΝΩ ΑΣΧΟΛΙΑΣΤΟ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ......ΑΠΛΑ ΤΟΣΑ ΞΕΡΕΙΣ, ΤΟΣΑ ΛΕΣ.....

   Διαγραφή
  3. Γράφεις "Φυσικά και οι μινωίτες και οι κυκλαδίτες δεν ήταν Σημίτες, ήταν μεσογειακοί και μικρασιάτες". Πέραν τοῦ ὅτι διαφοροποιεῖσαι ἀπὸ τὸν "γνήσιο ἐθνικοσοσιαλιστή" Ῥόζενμπεργκ, ποὺ θεωροῦσε μέχρι καὶ τοὺς Ἐτρούσκους τῆς βορείου Ἰταλίας Σημίτες (!), πρέπει νὰ ξεκαθαρίσῃς: Αὐτοὶ οἱ Μεσογειακοὶ καὶ Μικρασιάτες ἦσαν Λευκοί;;; Ἂν ἦσαν Λευκοί, γιατὶ τοὺς ἀποκαλεῖς "Προαρίους". Ἀπὸ πότε οἱ Λευκοὶ ἀντιδιαστέλλονται πρὸς τοὺς Ἀρίους. Ἐκτὸς κι ἂν θεωρεῖς ὅτι οἱ Ἰνδοευρωπαῖοι-Ἄριοι ἦσαν ὅλοι Νορδικοί, ὅπως ἰσχυρίζεται ὁ Ῥόζενμπεργκ (!!!), ὑπόθεσι ἐντελῶς ἀβάσιμη καὶ μὴ στηριζόμενη σὲ ἀρχαιολογικά ἢ ἀνθρωπολογικὰ εὐρήματα.

   Διαγραφή
 7. Δηλαδη οι πελασγοι ηρθαν απ'τις αλπεις;ενδιαφερουσα θεωρια αλλα τι αποδειξεις εχουμε για να την υποστηριξουμε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Himmler, εγώ δεν είπα ποτέ ότι υιοθετώ τις απόψεις Ρόζεμπεργκ. Η επιστήμη από τότε έχει προχωρήσει. Φυσικά και ήταν Λευκοί οι μεσογειακοί Μινωίτες.
  Αυτό που αποδέχεται η επιστήμη είναι ότι υπάρχουν πολλοί λευκοί πληθυσμοί, ακόμα και ανοικτόχρωμοι, ξανθοί κλπ που δεν έχουν σχέση με ινδοευρωπαίους.
  Είναι Μεσολιθικοί και Νεολιθικοί πληθυσμοί που ζούσαν στην Ευρώπη πριν ξεκινήσουν οι ινδοευρωπαίοι να εξαπλώνονται.
  Δεν υπάρχει κανένα έθνος αυτή τη στιγμή που να είναι αμιγώς ινδοευρωπαικό, αφού εκ φύσεως οι ινδοευρωπαίοι ήταν πολεμιστές και κατακτητές, οπότε όλα τα κύματα μεταναστεύσεων τους οδήγησαν σε κάποια κατάκτηση και άρα εν τέλει επιμειξία.

  Βέβαια, οι ινδοευρωαπαίοι έχει αποδειχτεί ότι ήταν όλοι ανοικτόχρωμοι, απλά το αντίστροφο δεν ισχύει, δλδ όλοι οι ανοικτόχρωμοι δεν είναι ινδοευρωπαίοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ ΕΑΝ ΞΕΡΑΝ Η ΟΧΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΤΙ ΗΤΑΝ Ο ΑΛΠΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ?.....ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΜΕΣΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΩΣ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ........

  Έλα ρε φίλε... Δεν σε πιστεύω!
  Ακριβώς το ίδιο μπορώ να σου απαντήσω κι εγώ για τους "Έλληνες" οι οποίοι είναι ινδοευρωπαίοι που μιλούν την ελληνική. Τι λέω πιο πάνω και δεν καταλαβαίνεις; Δεν ξέραν ότι είναι Έλληνες, ξέραν ότι είναι κάτι διαφορετικό από τους ντόπιους.

  Λοιπόν, για τους Πελασγούς ότι να ναι λες. Οι Πελασγοί είναι ινοδευρωπαικό φύλο μη ελληνικό(δεν ομιλεί την ελληνική δλδ) οι οποίοι έρχονται στον ελλαδικό χώρο και φαίνεται να είναι αρκετά λίγοι ώστε να καταφέρουν να υποτάξουν τους ντόπιους. Γι αυτό αφομοιώνονται από εκείνους χωρίς να τους επιβάλλουν τα πολιτισμικά στοιχεία τους.
  Μετά λες, ότι πριν την έλευση των μεσογειακών, όπως αποκαλείς την κάθοδο των ινδοευρωπαίων απ ότι έχω καταλάβει, δεν υπήρχε πολιτισμός!
  Και οι Μινωίτες δεν είχαν πολιτισμό;
  Οι κυκλαδίτες;
  Και οι Σημίτες είχαν πολιτισμό ρε φίλε, άλλα ο πολιτισμός και άλλο ο Άριος Πολιτισμός.

  ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΛΕΩ "ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ" ΕΝΝΟΩ ΟΤΙ ΦΥΣΙΚΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΦΥΛΑ ΕΚΑΝΑ ΒΟΛΤΕΣ (ΟΠΩΣ ΕΙΡΩΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΣ)........ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ ΑΛΠΙΚΟΙ (ΠΟΥ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΕΧΟΥΝ ΚΟΙΤΙΔΑ ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΑΛΠΕΙΣ), ΠΩΣ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΡΕ ΑΣΤΕΙΕ?......ΠΕΤΑΞΑΝ Η ΔΙΑΚΤΙΝΙΣΤΗΚΑΝ?......"ΒΟΛΤΕΣ" ΕΚΑΝΑΝ........

  Αν ήρθαν από τις Άλπεις εδώ(ούτε καν υπάρχει θεωρία για κάτι τέτοιο) τότε ποια ακριβώς είναι η "επιστροφή";;;;

  ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΦΥΛΕΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ , ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΟΧΕΣ ΑΛΛΑ ΠΑΝΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΑΠΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.....ΤΟ ΝΑ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΟΤΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ ΚΑΙ ΗΡΘΑΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΑΓΕΛΑΦΙΚΟ.....ΜΑΛΛΟΝ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΣΥΝΕΒΗ ΚΑΙ ΕΙΧΑΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΥΡΩΠΗΣ -ΙΝΔΙΑΣ.........

  Μα δεν λέει κανείς ότι ήρθαν από την Ινδία. Ξεκίνησαν από συγκεκριμένο μέρος, κάπου στην Ουκρανία ή νότια Ρωσσία και επεκτάθηκαν σε διάφορους κλάδους, ο ένας βασικός πήγε προς Ιραν - Ινδία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΠΡΩΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΘΑΝΟ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ (ΛΟΓΩ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ) ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΧΑΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.....ΚΑΙ Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ.......ΟΙ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΜΕΡΗ ΕΡΗΜΑ ΔΙΟΤΙ ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΥΠΟΤΑΞΟΥΝ ΤΥΟΥΣ ΝΤΟΠΙΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ.......

   ΔΕΥΤΕΡΟΝ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ "ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ" ΗΚΜΑΣΕ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΧΑΛΚΟΥ(3000-2000)...ΕΠΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΙΩΝΕΣ ΕΙΧΑΝ ΗΔΗ ΚΑΤΕΒΕΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΣΕ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑ.....

   ΤΡΙΤΟΝ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΛΠΙΚΩΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΤΟΜΕΣ (ΠΛΑΤΩΝ,ΣΩΚΡΑΤΗΣ,ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ).......ΓΙΑΤΙ ΔΗΛΑΔΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΟΡΔΙΚΟΥΣ Η ΒΑΛΤΙΚΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΤΟΜΕΣ?.......ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΑΛΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥΣ ΔΙΝΑΡΙΚΟΥΣ?......ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟ ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΛΠΙΚΟΙ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ,ΜΟΝΟ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ....ΚΑΘΟΤΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙΣ ΥΠΗΡΞΑΝ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΓΙΆΥΤΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΑΜΕ ΤΟΣΟΥΣ ΑΛΠΙΚΟΥΣ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ.......ΠΑΝΤΩΣ Η ΑΡΧΙΚΗ ΚΟΙΤΙΔΑ ΤΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΗΤΑΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΠΕΙΣ (ΕΞΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ.......

   ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΤΟ ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΓΕΝΝΗΘΗΑΚΝ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΕΙΑΝΙ ΨΙΛΟΑΓΝΩΣΤΟ.......ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΝΟΥΜΕ...ΤΟ ΜΟΝΟ ΣΙΓΟΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ......ΤΟ ΠΙΘΑΝΟΤΕΡΟ (ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΑΚΤΙΚΑ ΦΥΛΑ)ΜΕΣΩ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΡΟΜΑΝΟΕΙΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΘΩΣ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΑΠΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.....

   ΠΕΜΠΤΟΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ ,ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΞΑΝΑΣΧΟΛΗΘΩ ΜΕ ΤΙΣ "ΘΕΩΡΙΕΣ" ΣΟΥ.........ΠΙΣΤΕΥΕ ΟΤΙ ΣΕ ΚΑΝΕΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ.....

   Διαγραφή
  2. http://fyletika.blogspot.gr/2014/02/blog-post_19.html

   Εδώ πως του κόβεις ρε φίλε αυτούς; μεσογειακούς;; ή μήπως αλπικούς;;
   Οι άνθρωποι είναι κάτι ανάμεσα σε Σλάβους και Βαλτικούς, και λίγο πιο Ανατολικά, Ρωσία θα έλεγα. Πάντως σίγουρα δεν είναι μεσογειακοί.

   Διαγραφή
  3. ΡΕ ΜΕΓΑΛΕ.......ΕΙΣΑΙ ΧΑΖΟΣ Η ΑΠΛΑ ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΙΣ ΤΟΝ ΧΑΖΟ?......Η ΑΠΛΑ ΕΙΣΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ?....

   ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΟΥ ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΡΟΤΟΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΒΑΣΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ,ΚΡΟΜΑΝΟΕΙΔΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΠΙΚΕΣ (ΠΛΗΝ ΜΙΑΣ).....

   ΕΑΝ ΕΣΥ ΒΛΕΠΕΙΣ ΒΑΛΤΙΚΟΥΣ, ΘΑ ΣΟΥ ΕΠΑΛΑΒΩ ΟΤΙ ΣΟΥ ΕΓΡΑΨΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.....ΒΛΕΠΕ (ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΕ) ΟΤΙ ΣΕ ΚΑΝΕΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ.....

   Διαγραφή
  4. Δεν είμαι ο ανώνυμος 11:57 καταρχάς.Κατά δεύτερον, τα μεσογειακά στοιχεία των προσώπων αυτών είναι ελάχιστα και είναι ηλίου φαεινότερον πως ο πρώτος τύπος ,στον οποίο μας παραπέμπουν, δεν είναι ο μεσογειακός! Όντως η κοπέλα θυμίζει αρκετά βαλτική, ενώ υπάρχει και έντονο εξωευρωπαικό στοιχείο σε 3 εξ'αυτών...

   Διαγραφή
  5. ΑΠΟΨΗ ΣΟΥ......ΠΑΝΤΩΣ ΣΟΥ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΩ ΟΤΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΠΡΟΤΟΜΕΣ (ΟΠΩΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ)...... ΒΛΕΠΟΥΜΕ "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ" ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ......

   ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΠΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΙΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ.....ΕΜΕΝΑ ΜΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΥΤΕΣ......

   Διαγραφή
  6. Είμαι ο ανώνυμος 8:06.Δεν σε παρέπεμψα εγώ στο άρθρο επαναλαμβάνω για να μην έχουμε παρεξηγήσεις.Για τις τοιχογραφίες είμαι απολύτως σύμφωνη μαζί σου, δηλαδή κυριαρχεί ο Μεσογειακός φυλετικός τύπος.

   Διαγραφή

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των αναγνωστών τους.