Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014

Ανθρωπολογία των Ελλήνων - Κεντρική και Νότια Ελλάδα


Ο Γάλλος ανθρωπολόγος Eugène Pittard δημοσίευσε στο Αρχείο Γενικής Ανθρωπολογίας της Ελβετίας 1914-1915 μια μελέτη περί της ανθρωπολογίας των Ελλήνων υπό τον τίτλο "Contribution à l'étude anthropologique des Grecs".

Η μελέτη περιλαμβάνει μελέτες για το ύψος, τις αναλογίες μήκους μερών του σώματος, μετρήσεις προσώπου, μύτης, αυτιών και πολλές άλλες. Η σημαντικότερη είναι αυτή του κεφαλικού δείκτη. Το διάγραμμα της εικόνας είναι αποκαλύπτικό. Για την κατανόηση του διαγράμματος πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κεφαλικοί δείκτες κάτω από 80 δηλώνουν δολιχοκεφαλία, δείκτες πάνω από 82 δηλώνουν βραχυκεφαλία, ενώ δείκτες 80-82 δηλώνουν μεσοκεφαλία. Οι τρεις κατηγορίες αποτυπώνονται στο σχήμα με διαφορετική διαγράμμιση.

Δολιχοκέφαλοι είναι οι Μεσογειακοί και οι λιγότεροι Κρομανοειδείς ή οι ελάχιστοι Σαχάριοι. Βραχυκέφαλοι είναι οι Αλπικοί, Διναρικοί, Αρμενοειδείς και οι ελάχιστοι Βαλτικοί.

Από το διάγραμμα παρατηρεί κανείς ότι...
οι βραχυκέφαλοι είναι πλειοψηφία. Οι μεσοκέφαλοι είναι συνήθως μίξεις μεταξύ δολιχοκέφαλων και βραχυκέφαλων. Βέβαια οι μίξεις δεν είναι απαραίτητα μεσοκέφαλες, αλλά μπορεί να είναι δολιχοκέφαλες ή βραχυκέφαλες, όμως μπορεί να πει κανείς ότι στατιστικά εξουδετερώνονται, αφού έχουν την ίδια πιθανότητα εμφάνισης. Οι περισσότεροι Μεσογειακοί είναι δολιχοκέφαλοι με τάση προς μεσοκεφαλία, όπως φαίνεται στο σχήμα με επίκεντρο τους κεφαλικούς δείκτες 78-79. Από τις μετρήσεις των 145 ατόμων προκύπτουν τα εξής στατιστικά -δίπλα δίνονται οι αντίστοιχοι φυλετικοί τύποι σε σειρά φθίνουσας πληθυσμιακής εμφάνισης:

Δολιχοκέφαλοι:   33,8%       Μεσογειακοί, Κρομανοειδείς, Σαχάριοι
Μεσοκέφαλοι:     17,2%       μίξεις δολιχοκέφαλων-βραχυκέφαλων
Βραχυκέφαλοι:    49,0%       Αλπικοί, Διναρικοί, Αρμενοειδείς, Βαλτικοί

Ο μέσος όρος είναι κοντα στο 82, που είναι και το μέγιστο του διαγράμματος, όμως αυτό το νούμερο δεν λέει και πολλά από μόνο του, αλλά υποδηλώνει υπαρξη δολιχοκέφαλων και βραχυκέφαλων ταυτόχρονα. Ο συγγραφέας διαπιστώνει ότι "οι Έλληνες είναι μακριά από το να αντιπροσωπεύουν έναν εθνικό τύπο αποτελούμενο από ομογενή στοιχεία".

Ο Deniker διαπιστώνει ότι η δυτική ηπειρωτική Ελλάδα τείνει προς τον βραχυκέφαλο Διναρικό -Αδριατικο-Αλβανικό όπως τον λέει- τύπο, ενώ πιο ανατολικά εμφανίζεται ο Μεσογειακός πιο έντονα.

Παραθέτει τις μετρήσεις του Clon Stephanos που βρίσκει για τις διάφορες περιοχές της Ελλάδας τους εξής κεφαλικού ς δείκτες:

Ήπειρος:            88,1      Διναρικοί, Αλπικοί
Θεσσαλία:         76,9      Μεσογειακοί κυρίως
Ρούμελη:           81,6      μίξη δολιχοκέφαλων-βραχυκέφαλων
Πελοπόννησος:   81,7      μίξη δολιχοκέφαλων-βραχυκέφαλων
Ιόνιες νήσοι:        82,3      μίξη δολιχοκέφαλων-βραχυκέφαλων
Εύβοια:              82,5      μίξη δολιχοκέφαλων-βραχυκέφαλων

ενώ ο Weisbach βρίσκει κεφαλικό δείκτη στους Έλληνες της Τουρκίας:

Προποντίδα:               85,8    Αρμενοειδείς, Αλπικοί
Κωνσταντινούπολη:     79,4    Μεσογειακοί

Οι παραπάνω αριθμοί δείχνουν ότι οι Έλληνες "δεν παρουσιάζουν φυλετική ενότητα" και ότι "δεν υπάρχει Ελληνική φυλή". Ο Deniker δηλώνει ότι σύμφωνα με τον Stephanos, η δολιχοκεφαλία είναι διαδεδομένη στην Πελοπόννησο, ειδικά στην Μαντίνεια και στη Λακωνία, δηλαδή στους απογόνους των αρχαίων Σπαρτιατών, με κάποιους βραχυκέφαλους Διναρικούς Αλβανούς, όπως λέει, στην Αργολίδα και στην Κορινθία. Στη Θεσσαλία, στις Ιόνιες νήσους και στην Κρήτη η δολιχοκεφαλία είναι έντονη, δηλαδή υπάρχουν πολλοί Μεσογειακοί, με κάποιους θύλακες βραχυκεφαλίας, που όμως στην Κρήτη είναι μηδαμινοί. Στην Ηπειρο κυριαρχεί η βραχυκεφαλία, όπως και στους γειτονικούς Αλβανούς. Συνοπτικά ο Deniker λέει περί κεφαλικών δεικτών:

Ηπειρώτες, Αλβανοί:  88
Θεσσαλία:                77
Αιτωλοακαρνανία:      83,6
Αττική, Φθιώτιδα:       79,6
Αρκαδία, Λακωνία:    78     απόγονοι αρχαίων Σπαρτιατών
Αργολίδα, Μεσσηνία: 84
υπόλοιπη Πελοπόν.:  81
Ιόνιες νήσοι:              82,3
Εύβοια:                    82
Σηλυβρία:                 85,8   προάστιο Κωνσταντινούπολης

Περί προϊστορίας, διατυπώνει την βάσιμη υπόθεση ότι οι Πελασγοί ήταν κυρίως βραχυκέφαλοι, ενώ οι αρχικοί Έλληνες δολιχοκέφαλοι, όμως θεωρεί ότι τα δείγματα κρανίων που το υποδηλώνουν είναι λίγα.

Στο τέλος ο Pittard εκφράζει έμμεσα ότι οι δολιχοκέφαλοι είναι οι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, που είναι και η αλήθεια, όσο και αν αυτό δεν αρέσει σε κάποιους και θα βρουν χίλιους δυο τρόπους να το αρνηθούν. Οι Αλπικοί κυρίως Πελασγοί, που μαζί τους ήταν και οι δολιχοκέφαλοι δημιουργοί του Κυκλαδικού και Μινωικού πολιτισμού όπως φαίνεται από τις αντίστοιχες τοιχογραφίες, μίχθησαν μαζί με τους δολιχοκέφαλους Δωριείς, Ίωνες, κτλ που είχαν και το όνομα Έλληνες, και οι τρεις κατηγορίες όλοι τους γηγενείς από τα προϊστορικά χρόνια, μίχθησαν μαζί και θεωρήθηκαν Έλληνες. Και οι υπόλοιποι τύποι έπειτα διαδοχικά, που λογίζονται μέχρι και σήμερα ως Έλληνες.

Ο Pittard τελικά συμπεραίνει ότι "δεν πιστεύω ότι οι πολεμικές εισβολές είχαν μεγάλη εθνογενική επίδραση" και ότι οι Έλληνες είναι λίγο πάνω του μετρίου ύψους, λεπτόρρινοι, κατά πλειοψηφία με καστανά μάτια και ακόμα πιο πλειοψηφικά με καστανά μαλλιά, με μύτη ίσια ή κάποιες φορές με τάση ελαφράς κυρτότητας και στατιστικά μεσοκέφαλοι, καθώς υπάρχουν δολιχοκέφαλοι και βραχυκέφαλοι, με πλειοψηφία των τελευταίων.

Ενδιαφέρον θα ήταν οι αναγνώστες των παραπάνω περιοχών της Ελλάδας με βάση τα παραπάνω να αναφέρουν τις φυλετικές εκτιμήσεις τους.

72 σχόλια:

 1. Στην Ήπειρο που ζω έχω παρατηρήσει πως η πλειοψηφία των γερόντων είναι Διναρικοί. Στη νεότερη γενιά, στην οποία ανήκω, με ευχαρίστηση παρατηρώ περισσότερα δολιχοκεφαλικά άτομα στα οποία ανήκω και εγώ καθότι οι πρόγονοί μου ήρθαν άλλοι από την Κωνσταντινούπολη και άλλοι από τον Πόντο. Πάντως επικρατεί μία μείξη μεσοκέφαλων-βραχυκέφαλων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η Ηπειρος φιλε Διναρικοκρατειται.Πολυ σωστα παρατηρείς σε ηλικιωμένους το γεγονος,ωστοσο αλλοι παραγοντες-μοδα-συνηθειες-ηλικια-γενεια κ.α. σε παρασυρουν και νομιζεις ότι "εγιναν" οι νεοι περισσοτερο Δόλιχοι.Να μην αναφερω το τι γινεται σε πλαστικοχειρουργους για διορθωτικη μυτης σε αντρες και γυναικες...Είναι απλα οπτικως πιο ευκολη η καταταξη σε καποιον φυλετικο τυπο ενός μεσοκοπου παρα ενός νεου.
  Νοτης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Με λίγα λόγια η Ήπειρος ανήκει στους Αλβανούς και φυλετικά?.....ΜΠΟΥΡΔΕΣ! Η Αλβανία ανήκει στην Ελλάδα αφού και πολιτιστικά και ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΑ οι ΑΛΒΑΝΟΙ = ΕΛΛΗΝΕΣ!
   Και κάτι τελευταίο μην διανοηθείται να πείτε ότι μιλούν άλλη γλώσσα γιατί τα Αλβανικά είναι προμηρικά Ελληνικά ή εάν θέλετε καλύτερα όπως λέει και ο Ι.Πασάς Ελληνοπελασγικά.....λοιπόν δεν είναι μόνο οι κεφαλικοί δείκτες που ορίζουν μία φυλή όταν αυτή από τα πανάρχαια χρόνια παρουσιάζει ομοιογένεια και πολιτιστική και γλωσσική άρα το σωστότερο παρουσιάζει και εθνολογική!

   Διαγραφή
  2. Καταρχήν όταν λες Έλληνες πρέπει να εννοείς Μεσογειακούς, Διναρικούς, Αλπικούς, Αρμενοειδείς. Οι αλβανοί είναι διναρικοί σε τεράστιο βαθμό. Και η γλώσσα τους είναι σλαβομογγολική. Τα υπόλοιπα που λες είναι μπούρδες. ΕΥΓΟΝΙΚΗ για την επικράτηση της Μεσογειακής Φυλής ΤΩΡΑ.

   Διαγραφή
  3. Τα αλβανικά σαφώς εμπεριέχουν πολλές αρχαίες ομηρικές λέξεις, είναι όμως μία ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, και καταλαμβάνει μία ξεχωριστή διακριτή θέση στην ινδοευρωπαίκή οικογένεια γλωσσών. Δεν έχουν καμία σχέσει με τις σλαβικές και τις τουρκικές διαλέκτους, ούτε και με τις λεσγικές γλώσσες που ομιλούνται από τους Αλβανούς του Καυκάσου, κ.α. Σαφώς εθνολογικά οι Αλβανοί δεν είναι Έλληνες. Αυτό ήταν μία προπαγάνδα των Ελλήνων του 20ου αιώνα για την απόσπαση των εδαφών των Αλβανών (που τότε δεν διέθεταν όπως ξέρουμε ανεξάρτητο κράτος).

   Διαγραφή
  4. θεοδοροςλογικο ειναι με γειτονικη χωρα ειναι να εχεις παρομοια φυλετικη συσταση αλλα μεαλλες χωρες εχουμε πιο πολυ παρομοια οπως με τα σκοπια τηνιταλιακαι την βουλγαρια

   Διαγραφή
 3. Κάθε καημένος μπαίνει και λέει ότι να'ναι! Το ιστολόγιο ασχολείται με την φυλετική ανθρωπολογία όποιος δεν αντιλαμβάνεται την έννοια του όρου καλύτερα να μην εισέρχεται για να σχολιάζει! Η συζήτηση πρέπει να είναι υψηλού επιπέδου με διαύγεια και επιχειρήματα που προκύπτουν μέσω ερεύνης και πάντοτε με ευγένεια και όχι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. http://prntscr.com/2l7mrb αυτοι οι ουλτρα-βραχυκεφαλοι σε ποιον φυλετικο τυπο ανηκουνε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. @FYLETIKA ISTOLOGIO: ΕΧΩ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ ΟΙ ΔΟΛΙΧΟΚΕΦΑΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΕΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ – ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΕΧΕΙΣ ΦΤΑΣΕΙ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΟΛΙΧΟΚΕΦΑΛΟΥΣ ΑΡΑΠΑΔΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗ & ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΜΑΡΟΚΟ ΤΥΝΗΣΙΑ, ΙΣΡΑΗΛ ΚΛΠ ΚΛΠ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΡΑΧΥΚΕΦΑΛΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Η’ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ. ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΦΤΑΣΕΣ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΠΕΛΑΣΓΟΥΣ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΒΡΑΧΥΚΕΦΑΛΟΙ ΩΣ ΜΗ ΕΛΛΗΝΕΣ!!! ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΡΟΥΣΗ!!! ΠΑΡΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΡΑΙΚΟΥΣ-ΠΕΛΑΣΓΟΥΣ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ, ΠΑΡΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΜΕ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΗΡΘΑΝ ΑΠΟ ΠΟΥΘΕΝΑ!!! ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΜΜΕΣΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ, ΟΤΙ ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΙ ΒΡΑΧΥΚΕΦΑΛΟΙ-ΜΕΣΟΚΕΦΑΛΟΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ (ΑΚΟΥΣΟΝ ΑΚΟΥΣΟΝ!!!) ΠΑΡΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗ ΤΟΥ ΛΑΕΡΤΙΟΥ, ΤΟΝ ΔΙΟΔΩΡΟ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗ ΚΛΠ ΚΛΠ (ΒΕΒΑΙΑ ΑΜΦΙΒΑΛΛΩ ΑΝ ΣΟΥ ΛΕΝΕ ΚΑΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ...), ΠΑΡΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΩΝΤΑΣ ΑΚΟΜΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΟΥΣ / ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΟΠΩΣ Ο ΑΡΗΣ ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ, Ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ, Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ – ΤΟ DNA ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, & ΠΛΗΘΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΦΑΝΗ & ΚΡΑΥΓΑΛΕΟ ΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ/ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΟΤΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΩΝ & ΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ.....ΜΕΙΝΕ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΟΛΙΧΟΚΕΦΑΛΟΥΣ ΣΟΥ, ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ & ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΟΠΩΣ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΕΠΙΚΑΛΕΙΣΑΙ.....& ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΤΟΥ ΑΟΥΣΒΙΤΣ, ΤΩΝ ΣΑΤΥΡΩΝ, ΤΟΥ SS DAS REICH, ADOLF HITLER ΚΛΠ ΚΛΠ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ «ΠΑΙΖΕΙΣ ΜΠΑΛΑ». ΜΗΝ ΑΣΧΟΛΕΙΣΑΙ ΛΟΙΠΟΝ «ΦΙΛΑΡΑΚΟ» ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ.....ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΟΥΤΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΟΥΤΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΟΥΤΕ ΤΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ, ΤΣΑΜΠΑ ΚΟΠΟΣ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κάνεις λάθος το ιστολόγιο δεν θέλει να δείξει αυτό!
   Ίσα ίσα που μας δείχνει πως οι Έλληνες όταν ήταν στην πλειοψηφία Μεσογειακοί=δολιχοκέφαλοι μεγαλούργησαν, καθότι η μεσογειακή φυλή έχει απείρως θετικότερα χαρακτηριστικά. Αν και πάντα υπήρχαν και άλλες φυλές αναμεμειγμένες με την μεσογειακή (όπως αλπικοί, διναρικοί) , πάντως σε πολύ μικρό βαθμό.
   Όσο για τους Πελασγούς δεν το συζητώ ήταν ελληνική φυλή. Παρότι μπορεί να είχε επηρεαστεί από αλπικούς τύπους.
   Όπως τονίζει το ιστολόγιο σημασία δεν έχει ποιοι ήμαστε τώρα, αλλά που μπορούμε να φτάσουμε αν επικρατήσει η μεσογειακή ελληνική φυλή.

   Διαγραφή
 6. Αλλο Εθνος κ αλλο φυλή.Ελληνικο εθνος υπάρχει .Ελληνική φυλή δεν υπάρχει.Καθε Εθνος εναι μειγμα κάποιων φυλετικών τύπων.Σημασία εχει η σταθερότητα του μειγματος.Το Ελληνικό Εθνος παραμένει σταθερό απο το τέλος του μεσαίωνα ,οταν και οι τελευταίοι σλάβοι (βαλτικοι ελαχιστοι) και Αρβανιτες (καποιοι εξ αυτων διναρικοι) κατέβηκαν στον Ελλαδικό χώρο.Απο τοτε έχου με μονο τη προσθηκη των μικρασιατών(κυρίως μεσογειακοί κ ολιγοι αρμενοειδεις).Διαφωνώ οτι οι Πελασγοί ηταν βραχυκέφαλοι.Ο πρωϊστορικος πληθυσμός της Ελλάδος ηταν μαλλον δολιχοκέφαλος και ανηκε στον πρωτομεσογειακό τυπο που ειχε εξαπλωθεί και στην προσω Ασία.Ειναι ο ιδιος τύπος που βρίσκουμε και στα κρανία του τσαταλ χουγιουκ και αργότερα στου πρωτους μεγαλους πολιτισμους (Σουμερια κ Αιγυπτος) ως αρχουσα ταξη.Σχετικα με τους Ινδοευρωπαιους ,το ζητημα ειναι μπερδεμενο αν και η θεωρία εχει απολυτως λογική βαση.Δεν μιλαμε για φυλή παντως.Ο ορος δηλωνει μαλλον λαο με γλωσσικη συγγένεια παρα φυλή.Οι βραχυκέφαλοι Χετταίοι μιλούσαν και αυτοί μια Ινδοευρωπαική γλώσσα και ειχαν πολλες θρησκευτικές ομοιότητες με τους ψηλούς δολιχοκέφαλους Γερμανούς.Φαινεται οτι οι πριν την καθοδο των Ελληνων κατοικοι της χωρας μοιραζοντας τα ιδια πολιτισμικα στοιχεια με ολη την ανατολικη μεσογειο.Θρησκειες της γονιμότητας με λατρεια γυνακειων θεοτητων ,λατρευτικα οργια ,φαλικα συμβολα ,ταυρος ,κοινά σε ολη την ανατολική μεσογειο.Οι ινδοευρωπαιοι εφεραν μια νεα θρησκεια και μαζι μια καινούργια κοινωνική οργάνωση.Το θεμα ειναι τεραστιο αλλά δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε πως εμοιαζαν οι επηλυδες.Τα ευρήματα της Ασινης παντως του 2.000πχ δειχνουν στα 20 κρανια 12 μεσοκράνια και 5 δολιχοκρανια .
  * Συγχαρητήρια στον διαχειρηστη για το μπλογκ .Ελειπε ενα μπλογκ γυρω απο την φυλετικη ανθρωπολογια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Για να καταλάβω κεφαλικός δείκτης είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει έαν διαιρέσουμε το πλάτος του μετώπου δια το ύψος του προσώπου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Διαιρείς το πλάτος του μετώπου με το μήκος του, όπως στην παρακάτω εικόνα.
   http://www.oandp.org/olc/lessons/html/200508-22/images/Sec06_cephalic_index.jpg

   Πάντως χρειάζεσαι παχύμετρο για να κάνεις σωστά την μέτρηση.

   Διαγραφή
 8. Παιδια δυστυχως δεν γινεται να χουμε και την πιτα ολοκληρη και τον σκυλο χορτατο!Ειτε οι πελασγοι ηταν βραχυκεφαλοι και οι μετεπειτα Ελληνες δολιχοκεφαλοι η το αντιθετο,δεν γινεται να διεκδικουμε αυτοχθονια σαν Ελληνες,να λεμε πως οι Πελασγοι ητανε Ελληνες και οτι απο παντα υπηρχαν ολοι οι φυλετικοι τυποι εδω.Σοβαρευτειτε!ειπαμε εθνικιστες,αλλα καποιοι ξεφευγετε!δεν θα γινουμε σαν τους αφροκεντριστες,η τους ινδο-"γερμανους"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το θέμα είναι τι είναι οι Έλληνες. Είναι μόνο τα 4 Ελληνικά φύλα(Δωριείς, Ίωνες, Αχαιοί, Αιολείς) και όσοι προέρχονται από αυτά ή είναι και τα προ-Ελληνικά φύλα (Πελασγοί, Μυκηναίοι, Μινωίτες); Και πώς ξεχωρίζουν αυτά μεταξύ τους; Οι Δωριείς στην κάθοδό τους εξαφάνισαν τα φύλα που ζούσαν στην περιοχή ή τα αφομοίωσαν;
   Είναι δύσκολο να απαντήσει κάποιος δεδομένου ότι αυτά έγιναν σε μια εποχή που δεν υπήρχε η έννοια του Έθνους όπως την ξέρουμε σήμερα.


   Πάντως το σίγουρο είναι ότι στην Αρχαία Ελλάδα υπήρχαν και Αλπικοί και Διναρικοί και η ιστορία με τους Μεσογειακούς που είναι οι μόνοι "άξιοι αναφοράς" μου θυμίζει πολύ την ιστορία με τους Νορδικιστές. Τα ίδια λένε και αυτοί ότι οι Νορδικοί είναι οι μόνοι "άξιοι". Θεωρώ και τους "υπερνορδικιστές" και τους "υπερμεσογειακούς" το ίδιο επικινδύνους.

   Διαγραφή
  2. ΑΝΩΝΥΜΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ!!! Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ "ΞΕΦΕΥΓΕΙ" ΘΕΩΡΕΙ ΜΕ ΕΝΑΝ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΟΤΙ ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΔΟΛΙΧΟΚΕΦΑΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ & ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ!!! ΜΑΛΙΣΤΑ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ (!!!)ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ & ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΞΕΝΟΥΣ (ΜΑΛΙΣΤΑ!!!) ΕΓΚΡΙΤΩΤΕΡΕΣ & ΕΓΚΥΡΩΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΔΙΚΩΝ ΜΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ & ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ !!! ΔΗΛΑΔΗ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟ!!! ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ ΚΑΙ "ΕΜΒΡΙΘΗ" ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ: "Στο τέλος ο Pittard εκφράζει έμμεσα ότι οι δολιχοκέφαλοι είναι οι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, που είναι και η αλήθεια, όσο και αν αυτό δεν αρέσει σε κάποιους και θα βρουν χίλιους δυο τρόπους να το αρνηθούν. Πρώτα οι Αλπικοί κυρίως Πελασγοί, γηγενείς από τα προϊστορικά χρόνια, μίχθησαν μαζί τους και θεωρήθηκαν Έλληνες και οι υπόλοιποι τύποι έπειτα διαδοχικά, που λογίζονται μέχρι και σήμερα ως Έλληνες." ΔΗΛΑΔΗ ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΕΛΑΜΕ !!!! ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΟΣ (sic) ΦΥΣΙΚΑ ΤΩΡΑ ΣΩΠΑΙΝΕΙ, ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕ ΕΝΑΝ ΜΕΓΑ ΑΡΗ ΠΟΥΛΙΑΝΟ, Η' ΜΕ ΕΝΑΝ ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗ Η' ΜΕ ΕΝΑΝ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΦΕΡΘΩ ΣΕ ΕΝΑ ΠΛΗΘΟΣ ΑΛΛΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΟΠΩΣ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, Ο Ι. ΚΟΥΜΑΡΗΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟΙ ΑΛΛΟΙ.....

   Διαγραφή
 9. Οπωσδήποτε οι δολιχοκέφαλοι που είχαν το όνομα Έλληνες ήταν γηγενείς στον Ελλαδικό χώρο, αφού προέρχονταν σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς από την Ήπειρο. Η Ήπειρος βρίσκεται εντός της Ελλάδος. Επίσης δολιχοκέφαλοι ήδη υπήρχαν στον Ελλαδικό χώρο, όπως αποτυπώνεται στις τοιχογραφίες του Κυκλαδικού και Μινωικού πολιτισμού, οι δημιουργοί αυτών των πολιτισμών, παρότι δεν είχαν το όνομα Έλληνες. Οι βραχυκέφαλοι προστέθηκαν σε αυτούς και όλοι μαζί ονομάστηκαν Πελασγοί, γι' αυτό οι Πελασγοί ήταν ΚΥΡΙΩΣ Αλπικοί, δηλαδή υπήρχαν και δολιχοκέφαλοι. Εκ των υστέρων θεωρήθηκαν μαζί με τους Δωριείς, Ίωνες κτλ, όλοι μαζί ως Έλληνες. Το κείμενο διορθώθηκε για να μην γίνονται παρανοήσεις. Προφανώς οι δολιχοκέφαλοι και οι βραχυκέφαλοι Αλπικοί είναι γηγενείς, κανείς δεν λέει το αντίθετο! Πάντως εν γένει το ζήτημα είναι αρκετά δύσκολο και μόνο εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν.

  Οι βορειοαφρικανικές, μεσανατολίτικες, κτλ δολιχοκέφαλες φυλές είναι μακρινοί συγγενείς, αλλά είναι τελείως διαφορετικές από τους Μεσογειακούς και γενικά με τους Έλληνες, όπως π.χ. και οι Ατλαντοειδείς. Οι Ινδοευρωπαίοι είναι αποκύημα της φαντασίας για αδαείς. Πάντως η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει "Ελληνική φυλή" ούτε ανθρωπολογική ομοιογένεια, καθώς δύο δολιχοκέφαλοι και τρεις βραχυκέφαλοι τύποι κατοικούν στην Ελλάδα, όσο κι αν αυτό δεν αρέσει. Αλλά είναι η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ που όλοι και να μην το πουν, το καταλαβαίνουν ασυνείδητα. Τα περί συνέχειας των Ελλήνων, ως προς τα φυλετικά, έχουν να κάνουν με το ότι οι Μεσογειακοί και Αλπικοί, για μερικούς και οι Διναρικοί, ζουν αδιάλειπτα στον Ελλαδικό χώρο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία, κάτι το οποίο υποστήριξαν πολλοί ανθρωπολόγοι.

  Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ελληνική φυλή δεν υπάρχει γιατί απλούστατα δεν υπήρξε ποτέ..........Όπως δεν υπήρξε ιταλική, γερμανική, αγγλική,κτλ........Υπάρχει η λευκή ευρωπαική φυλή και οι διάφοροι τύποι (μεσογειακός, νορδικός, αλπικός,κτλ).......Σε διάφορες περιοχές της ευρώπης ,οι τύποι αυτοί έφτιαξαν τα διάφορα έθνη......Μπορεί σε κάποια έθνη να υπερτερούσε ένας τύπος .αλλά πάντα υπήρχαν και άλλοι........

  Σίγουρα δεν είναι τυχαίο ότι η αρχαία Ελλάδα ήταν κυρίως μεσογειακή ,αλλά αυτό δεν σημαίνει οτι ένας αλπικός,διναρικός,κτλ δεν μπορεί να προσφέρει στο έθνος.........Το μέγιστο πρόβλημα είναι η εξερωπαική μεταναστεύση και βέβαια η ηθική σήψη και παρακμή..........Οι νεοέλληνες το 1940 έγραψαν ιστορία ανεξαρτήτως σε ποιόν ευρωπαικό τύπο ανήκαν.....Γιατί?.......Διότι είχαν εμπνευσμένη ηγέσια ,πίστη ,όραμα , ιδεολογία........

  Αντίστοιχα στην μεσογειακή αρχαία αθήνα, είχαμε σημάδια σήψης και υποτέλειας στους πολέμους εναντίον των ρωμαίων........Σε σημείο οι ρωμαίο να αποκαλούν τους Αθηναίους της εποχής ειρωνικά "γραικύλους".......Ποιούς?......Τους μεσογειακούς Αθηναίους που πριν 300 χρόνια γράψαν το έπος του Μαραθώνα........Δείτε ακόμα την νορδική βορειοευρωπαική νεολαία του σήμερα και συγκρινετέ την με αυτην του μεσοπολέμου........Δεν φαντάζουν "γραικύλοι" οι σημερινοί νορδικοί?.......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΝΩΝΥΜΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟ ΣΟΥ! ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ! ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΜΕ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΣ & ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ ΒΙΒΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΝΡΘΩΠΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ ΣΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΟΤΙ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΕΘΝΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΡΑΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΥΛΕΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΗΔΗ ΕΠΟΧΗ! ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΑΜΑ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ, ΑΛΠΙΚΟΥΣ & ΔΙΝΑΡΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ! ΑΡΑ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΤΑΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΔΟΛΙΧΟΚΕΦΑΛΟΙ, ΠΕΦΤΕΙ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΤΟΠΗΜΑ!! ΑΛΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ. ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΚΟΜΑ (ΒΛΕΠΕ ΣΤΡΑΒΩΝ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥ) ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΡΑΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ. ΝΟΡΔΙΚΟΙ, ΑΛΠΙΚΟΙ, ΒΑΛΤΙΚΟΙ, ΝΟΡΙΚΟΙ(=ΒΟΡΕΙΟΔΙΝΑΡΙΚΟΙ) & ΚΡΟΜΑΝΕΙΔΕΣ. ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΑΝ ΚΑΘΑΡΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΛΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΕΝΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ!! Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΑΓΙΔΑ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Β' Π.Π.. ΘΕΩΡΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΟ ΤΥΠΟ ΜΟΝΟΝ ΙΚΑΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΑΝΙΚΑΝΟΥΣ!!! ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΒΑΣΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ!! ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Β' Π.Π. ΘΕΩΡΟΥΣΑΝ ΤΟΥΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΥΣ-ΡΩΣΣΟΥΣ ΒΑΛΤΙΚΟΥΣ ΣΑΝ ΥΠΟΑΝΘΡΩΠΟΥΣ & ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΑΡΙΟΙ ΝΟΡΔΙΚΟΙ ΕΙΣΑΝ ΙΚΑΝΟΙ ΦΥΛΕΤΙΚΟΙ, ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΗΤΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΑΤΑ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΛΤΙΚΟΥΣ(ΚΥΡΙΩΣ) ΡΩΣΣΟΥΣ, ΟΙ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΙ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ & ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΕΠΕΜΒΕΙ ΕΓΚΑΙΡΑ "ΟΙ ΔΥΤΙΚΟΙ" ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ, "ΟΙ ΥΠΑΝΘΡΩΠΟΙ" (ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΥΠΕΡΝΟΡΔΙΚΙΣΤΕΣ ΣΛΑΒΟΙ-ΒΑΛΤΙΚΟΙ ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΣΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ!!! ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΡΑΥΓΑΛΕΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΔΙΑΦΕΥΓΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ!! ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙ ΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΝ ΤΟΥΣ ΔΟΛΙΧΟΚΕΦΑΛΟΥΣ ΝΟΡΔΙΚΟΥΣ & ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ!!! ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤ'ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ!! ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΡΑΥΓΑΛΕΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ), ΤΟ ΛΑΜΠΡΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ (14ΟΣ-17ΟΣ ΑΙΩ.) ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ(ΑΥΣΤΡΙΑ, ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ) ΤΩΝ ΑΛΠΙΚΩΝ, ΤΩΝ ΒΑΛΤΙΚΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΡΙΚΩΝ(=ΒΟΡΕΙΟΔΙΝΑΡΙΚΟΙ). ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΣΤΟΝ "ΥΠΕΡΟΧΟ" ΔΟΛΙΧΟΚΕΦΑΛΟ ΝΟΡΔΙΚΟ ΒΟΡΑ, ΟΥΤΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΤΟΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΝΟΤΟ. ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΔΩ ΤΟ ΘΕΜΑ. ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ & ΚΥΡΙΩΣ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΨΥΧΡΑΙΜΟΤΕΡΑ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΦΑΙΡΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ "ΒΛΕΠΕΙ" ΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟΝ ΤΟΥΣ ΔΟΛΙΧΟΚΕΦΑΛΟΥΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ.

   Διαγραφή
  2. Οι Νορικοί δεν είναι βορειοδιναρικοί όπωςγράφεις αλλά μιγάδες Νορδικών και Διναρικών.Ο διμέτωπος αγώνας των Γερμανών στον Β' Π.Π τους κόστισε ακριβά (Β Αφρική,Ιταλία,Γαλλία).Η απόβαση στην Νορμανδία απάλλαξε τους Σοβιετικούς από πολλές γερμανικές μεραρχίες και πριν από αυτή προηγήθηκε η παταγώδης αποτυχία της απόβασης στην Διέππη η οποία εντάσσονταν στην αγωνιώδη έκκληση του Στάλιν για την δημιουργία Δυτικού Μετώπου.Στο Μουρμάνσκ ξεφορτώθηκαν χιλιάδες αεροπλάνα,άρματα μάχης,πυροβόλα,εφόδια κτλ προϊόντα των εργοστασίων της Δύσης με τα οποία συντηρήθηκε η σοβιετική άμυνα,Άρα για ποιά νίκη των Βαλτικών μιλάς;Συν τοις άλλοις στην Ρωσία - Λευκορωσία υπήρχαν και Ανατολικοί Νορδικοί σε αυξημένους πληθυσμούς.Απλά οι Γερμανοί υπερεκτίμησαν τις δυνάμεις τους, αφού και η Ποσότητα αποτελεί ένα φυσικό μέγεθος που αρκετές φορές υπερνικά την Ποιότητα.Στην αρχαία Ελλάδα δεν ζούσαν Διναρικοί παρά μόνο κάποιοι Αλπικοί κι αυτοί σε άγνωστους αριθμούς.Ο διαχειριστής του ιστολογίου διατείνεται την πρωτοκαθεδρία των Μεσογειακών Ελλήνων διότι αυτοί συνιστούν τον Αρχέγονο φυλετικό τύπο του λαού μας,αυτοί μάς κληροδότησαν τα Αρχέτυπα τους,τις Ιδέες-Μητέρες,αυτοί διαμόρφωσαν τον Πολιτισμό στην έκταση και στο ύψος που το έπραξαν.Οι Διναρικοί,οι Αρμενοειδείς κτλ έπονται ιστορικά δίνοντας το δικαίωμα να απεμπολήσουμε αυτές τις επιμειξίες,ειδικά σε ένα εφαρμοσμένο πρόγραμμα ευγονικής πολιτικής.Ο αρχαίος Έλληνας ήταν κατά βάση Μεσογειακός όπως ο αρχαίος Νορβηγός ήταν κυρίως Νορδικός.Από εθνικής απόψεως είναι δεκτοί όλοι οι φυλετικοί τύποι στην σημερινή Ελλάδα,από την φυλετική οπτική όμως, να μας επιτρέψεις να οραματιζόμαστε μία Ελλάδα όπου το Μεσογειακό Φύλο θα επικρατεί και θα αυξάνεται πληθυσμιακά.

   Εθνικοσυνδικαλιστής

   Διαγραφή
  3. Εύγε ανώνυμε! Αυτό εννοώ! Φαίνεται ότι έχεις μελετήσει και αντιλαμβάνεσαι το νόημα του εθνοφυλετισμού!

   Διαγραφή
 11. Η ελληνικοτητα των Πελασγων πως αποδεικνυεται;οπως και αυτη των μινωιτων και ολων των προ-ελληνων;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Διονύσιος Αλικαρνασσεύς «Ρωμαϊκή Αρχαιολογία», Λόγος Δεύτερος

   II2 «Γένος δε το των Αλβανών μικτόν ην εκ εκ τε των Πελασγών και Αρκάδων και Επειών των εξ Ήλιδος ελθόντων»
   «Ην γαρ δη και των Πελασγών γένος Ελληνικόν εκ Πελοποννήσου το αρχαίον»

   Διαγραφή
  2. Οι Πελασγοι ηταν ενα πρωτοελλαδικο Ελληνικο φυλο. Συγγενευουν και με τους Δωριεις. Οι Αρβανιτες για παραδειγμα εχουν τετοια καταγωγη. Και καμια σχεση με τους τουρκομογγολοειδεις αλβανους δεν εχουν. Αν και οι τελευταιοι και ειδικα οι νοτιοι εχουν Ελληνικο dna λογω του οτι ο Ελληνικος πολιτισμος και η κοιτιδα των Αρβανιτων βρισκεται στην σημερινη αλβανια.

   Διαγραφή
  3. Ο Διονύσιος Αλικαρνασσεύς αναφέρεται στους Αλβανούς του Λατίου, κατοίκους της Alba Longa

   Διαγραφή
 12. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΙΓΟΙ ΝΤΟΠΙΟΙ ΟΠΩΣ ΕΓΩ ΚΑΙ ΠΟΛΟΙ ΤΟΥΡΚΟΣΠΟΡΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΟΙ ΓΥΦΤΟΙ ΟΙ ΜΟΝΟΙ 100% ΛΕΥΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ. ΕΥΓΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΗ ΦΥΛΗ!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πως είναι δυνατόν ρε φίλε να υπάρχουν στην Ελλάδα "τουρκόσποροι" ενώ στην ίδια την τουρκία, να μην ξεπερνάει το τουρκικό-μογγολικό DNA το 18% του τουρκικού "έθνους";...
   Κάποιοι θα πρέπει να ξεκολλήσετε από τις παιδικές αρρώστιες του φυλετισμού!
   Πιο πολύ λευκός είναι ο μελαψός Κρητικός ή Πόντιος από τον μογγόλο Φιλανδό και μογγόλο Ούγγρο!

   Διαγραφή
  2. Στην Μικρά Ασία υπάρχουν πολλοί καταγωγής αρμενικής κουρδικής και λιγότερο Τουρκικής και Ελληνικής όλοι αυτοί απαρτίζουν την σημερινή Τουρκία.Φυσικά όλοι οι ανωτέρω και κυρίως οι ασιατικής καταγωγής διακατέχονται από έντονο θρησκευτικό συναίσθημα (Βλέπε "Ρωμιούς" Άραβες Εβραίους κ.τ.λ) και όχι φυλετικό, αντιθέτως οι Ευρωπαϊκοί λαοί δεν δίνουν τόσο σημασία στην θρησκευτική ενότητα όσο στην φυλετική (έξοχο παράδειγμα οι Αρχαίοι Έλληνες οι Αλβανοί (ο πιο ανεξίθρησκος λαός στον κόσμο με ισχυρά κριτήρια φυλετικά και την έννοια της τιμής της "φάρας" και της προσβολής που οδηγεί στην εκδίκηση "έθιμο" που επικράτησε όπου μετανάστευσαν Ιλλυριοί τόσο στην Σικελία όσο στην Κρήτη όσο και στην Μάνη ανά τους αιώνες είτε ως Δωριείς είτε ως Αρβανίτες είτε ως Αρμπέρεσε κ.τ.λ.) όσο και οι λοιποί Ευρωπαϊκοί λαοί που θέτουν τα φυλετικά τους κριτήρια πάνω από τα θρησκευτικά ίδιος λαός π.χ. οι Γάλλοι τόσο οι καθολικοί όσο και οι Προτεστάντες κ.τ.λ.Πιστεύω ότι είναι η μεγαλύτερη διαφορά των Ευρωπαϊκών λαών από τους Ασιατικούς και αυτό οφείλεται καθαρά σε διαφορετικά DNA που έχουν όλοι αυτοί οι λαοί της Ευρώπης και της Ασίας.μεταξύ τους!

   Διαγραφή
  3. Κάνεις μεγάλο λάθος φίλε μου, το θρησκευτικό συναίσθημα είναι χαρακτηριστικό του Ελληνικού έθνους!Πρώτοι οι Έλληνες μίλησαν για θεό, δημιούργησαν την θεολογία, συνδύασαν τον ιδεαλισμό και το πνεύμα με το θείο...οι ασιατικοί λαοί δεν είχαν ανεπτυγμένο το θρησκευτικό συναίσθημα έβλεπαν τα πάντα από υλιστική άποψη, έβλεπαν τη σχέση τους με τον θεό ως μια συμφωνία η οποία θα τους επέφερε υλικά και επίγεια ανταλλάγματα!Οι Ευρωπαίοι ως απολίτιστοι, δημιούργησαν καθοδηγούμενοι από την εβραιομασονία...διαφωτισμούς, λιμπεραλισμούς, ρασιοναλισμούς και όλα τα "φραγκολεβαντίνικα"...

   Διαγραφή
  4. Το εθιμο της βεντετας απο τους Ελληνες Δωριεις προερχεται και μονο,δεν ειναι ολοι οι αλβανοι Ελληνες παρα μονο οι νοτιοι,οι λεγομενοι τοσκηδες που αυτοι ναι ειναι οντως Δωριεις και απο αυτους προερχονται και οι Αρβανιτες.Το εθιμο της βεντετας το εφαρμοζουνε μονο οι βορειοι/γκεγκηδες και δεν ειναι κατι που το ανεπτυξαν αλλα το μαθανε απο τον αλεξανδρο δουκαγκινη(Leke Dukagjini)ο οποιος ηταν αρβανιτης.Τα αλβανα υπανθρωπα σκουπιδια δεν ειναι ικανα να αναπτυξουν ενα τετοιο εθιμο.Επισης οι Μανιατες το μετεφεραν στην κορσικη,οι οποιοι αυτοι μανιατες φτασαν στην Κορσικη πριν 4 αιωνες.

   Διαγραφή
  5. Μάλλον εσύ δεν τα ξέρεις καλά! Η βεντέτα δλδ η εκδίκηση είναι καθαρά Ιλλυρικό έθιμο (και μάλιστα των Γκέγκηδων Βόρειοι Αλβανοί)) και όπου μετανάστευσαν οι Ιλλυριοί είτε ως Δωριείς στην Κρήτη ή στην Αρχαία Σπάρτη είτε ως Αρβανίτες στη Μάνη είτε ως Αρμπερέσε στην Σικελία κ.τ.λ.Ο Carleton Coon for the Greeks γκουγκλαρισε το για να δεις ότι δεν λέω μαλακίες ότι οι Γκέγκηδες είναι ο πιο αντπροσωπευτικός τύπος Ιλλυριού κυρίως οι Τόσκηδες είναι θα λέγαμε πιο "Ηπειρώτες" μετανάστευσαν στα μέρη αυτά κει έφεραν το έθιμο της βεντέτας Ο Leke Dukagjini το οργάνωσε σε αυστηρό κώδικα το ήδη υπάρχον έθιμο της βεντέτας δλδ προυπήρχε. ΟΙ Αλβανοί ή Αλλουανοί (όπως του αναφέρει ο Ιων. Πασάς στο βιβλίο του Ελληνική Προιστορία είναι Ελληνικότατο φύλο και τα Αλβανικά η Αρβανίτικα καθαρά προημηρικά Ελληνικά ή θα λέγαμε καλύτερα όπως λέει και ο ίδιος ο Ι.Πασάς Ελληνοπελασγικά. λοιπόν μην τους απαξιείς γιατί πρόκειται για ξεχασμένους Έλληνες.Και να θυμάσαι ότι και η Χ.Α. έλεγε κάποτε το 1986 ΕΛΛΗΝΕΣ - ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ ΜΙΑ ΦΥΛΗ ΜΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ...(Περίοδος Β Αρ.τεύχους 8-15 Οκτωβρίου 1986) αυτά κάποτε.... τώρα λεέι δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ Αλβανέ Αλβανέ....αλλά η Ιστορία είναι αμείλικτη και της βρίσκεις ΠΑΝΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΟΥ!

   Διαγραφή
  6. Ασε με ρε φιλε που θα δωσουμε την δοξα στα αλβανα τωρα!Ηπειρωτες δηλαδη διναρικοι-αλπικοι και μεσογειακοι...οχι σλαβοι,αρμενοειδεις και καυκασιοι.Μακαρι να ναι ετσι οπως τα λες αλλα δεν ειναι παρα θεωριες,δεν εχει αποδειχθει τιποτα,ουτε η Ελληνικοτητα των Πελασγων,ουτε το οτι η αλβανικη γλωσσα ειναι η πελασγικη κτλπ...οπως και να χει αυτες οι σκατοφατσες οι τηγανοκεφαλοι γκεγκηδες δεν περνανε πουθενα στην Ελλαδα σαν Ελληνες, ακομη και Ελληνες να ναι πλεον πανε αιωνες που εχουμε διαχωριστει και δεν εχουμε καμια σχεση με αυτην την εγκληματικη σκατοφαρα.

   Διαγραφή
  7. Αχιλλεύς Λαζάρου «Ελληνισμός και λαοί νοτιοανατολικής Ευρώπης»
   «Σύμφωνα με την παράδοση, την οποία διασώζουν οι Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς και Ιουστίνος, η παρακαυκάσια Αλβανία είναι δημιούργημα των Αλβανών, κατοίκων της ιταλικής πόλεως Άλβα, οι οποίοι μετανάστευσαν με αρχηγό τον Ηρακλή. Οι επίμαχες λοιπόν λέξεις σχετίζονται με την ελληνική γλώσσα καθώς και με τη λατινική, συνάμα δε με τον απώτερο Ελληνισμό, αφού η ίδρυση της απόμακρης Αλβανίας του Καυκάσου ανάγεται στον κύκλο των άθλων του Ηρακλή».Λοιπόν λάθος γράφουν ΟΛΟΙ οι Ιστορικοί ότι τον Καύκασο τον εποίκησαν Ελληνικά φύλα και ΟΧΙ το αντίθετο? Διάβασε και κάτι άλλο...Ιάκωβος Θωμόπουλος «Πελασγικά»
   «Επιρρωνύει δε τέλος την συγγένειαν των εν Καυκάσω Αλβανών προς τους εν Ευρώπη και προς τα Ελληνοπελασγικά φύλα η συνείδησις, ην είχον ούτοι περί της ιδίας καταγωγής ομολογούντες εαυτούς κατά την παράδοσιν απογόνους των εκ Θεσσαλίας μετά Ιάσονος στρατευσάντων επί τους Κόλχους, και την Ιβηρίαν και την Αλβανίαν επελθόντων μέχρι Κασπίας (Tacit. Annal. 6, 34). Η αυτή παράδοσις ιστορεί τους εν τω Ευξείνω υπό τον Καύκασον Αχαιούς, τους νομαδικώς και από της κατά θάλασσαν πειρατείας ζώντας, είτε Φθιώτας Αχαιούς από της στρατιάς του Ιάσονος είτε αποίκους Ορχομενίων Βοιωτών μετά Ιαλμένου πλανηθέντων εκεί μετά την άλωσιν της Τροίας (Στραβ. 416. 495)»Σκατόφατσες έχουν συμφωνώ όχι όμως όλοι πιστεύω οτι λίγοι σε σχέση με το σύνολο από αυτούς έχουν Διναρική επιμειξία ή μπορεί και Σλαβική αλλά να θυμάσαι ότι όταν αυτοί αντιστέκοταν για αιώνες εμείς στην νότια Ελλαδα κάναμε τσιγαράκι και όταν τελικά κατέρευσε ας το πούμε το "μέτωπο" μετά είχαμε την Ελλάδα γεμάτη με εποικισμούς Σλάβων (λεγόμενες σκλαβωνίες)και φυσικά χάρις στην "βλαμμένη" εάν όχι προδοτική κατ έμε πολιτική του Βυζαντίου απομονώθηκαν και αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν δική τους πορεία και πολλές φορές συγκρουόμενη με τους υπόλοιπους Έλληνες!Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν Ελληνικό DNA .Τώρα όσον αφόρα την μη Ελληνικότητα των Πελασγών σου φέρνω μάρτυρα τον Όμηρο στο...«Ζεῦ ἄνα Δωδωναῖε Πελασγικὲ τηλόθι ναίων
   Δωδώνης μεδέων δυσχειμέρου, ἀμφὶ δὲ Σελλοὶ
   σοὶ ναίουσ᾽ ὑποφῆται ἀνιπτόποδες χαμαιεῦναι, Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ Τώρα εάν δεν είναι Έλληνας ο Αχιλλέας του Ομήρου τότε μάλλον δεν είμαι και εγώ.!Φυσικά τελειώνοντας πιστεύω ότι οι χαρακτηριστικοί Γκέγκηδες δεν είναι ΤΗΓΑΝΟΚΕΦΑΛΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ και χαρακτηριστικό παράδειγμα Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας σήμερα ο ΕΝΤΥ ΡΑΜΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΤΑΤΟΣ ΓΚΕΚΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ! Συμφωνώ ότι έχουν υψηλή εγκληματική δράση αλλά μη ξεχνάς ότι ζούσαν σε ορεινά εδάφη και σε κουμουνιστικό καθεστώς όπως και ότι όλοι οι ορεινοί λαοί διακρίνονται από μεγάλη επιθετικότητα και είναι άρπαγες (όπως και πολλοί ορεινοί Ελληνες άλλωστε ζούσαν έτσι για αιώνες) αλλά άλλο τα διάφορα κοινωνικά φαινόμενα και άλλο η Ιστορική και Φυλετική αλήθεια!

   Διαγραφή
  8. Πάρε τη σκατόφατσα του αλπικομογγολικού σκαταλβανού σου που εχεις το θράσος να τον λές και Έλληνα. Ζώον!

   Διαγραφή
  9. Διναρικός είναι ο Ράμα.

   Διαγραφή
 13. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΛΩΝΕΤΕ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ : Α) http://ksipnistere.blogspot.gr/2013/03/blog-post_4602.html ΚΑΙ Β)http://ksipnistere.blogspot.gr/2013/03/blog-post_542.html

  ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΜΑΚΕΔΩΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Καλά ορισμένοι εδώ μέσα ζούνε σε ένα παράλληλο σύμπαν και ονειρεύονται ευγονική πολιτική (!!!!) προς αύξηση του μεσογειακού τύπου.......Όλα αυτά τη στιγμή που η Ελλάδα κατακλύζεται απο Ασιάτες και Αφρικανούς........Και με δεδομένη την υπογεννητικότητα ,σε μερικές δεκαετίες θα αποτελούν μειονότητα οι όποιοι ευρωπαικοί φυλετικοί τύποι στη χώρα μας. ....

  Καταλάβετε κατι.....Η Ελλάδα υπάρχει ως έθνος διότι ο χώρος γύρω από το Αιγαίο κατοικείται πλειοψηφικά από ευρωπαικούς φυλετικούς τύπους εδώ και χιλιάδες χρόνια.......Με μια πλειοψηφία μεσογειακών αλλά και με αρκετούς στην πορεία αλπικούς ,διναρικούς , αρμενοειδείς και κάποιους κρομανοειδείς ,νορδικούςκαι βαλτικούς........

  Αυτοί οι φυλετικοί τύποι έχοντας κοινή ευρωπαική καταγωγή και κοινή γλώσσα -θρησκεία- έθιμα -παραδόσεις - μνήμες , κράτησαν ζωντανή την έννοια του ελληνικού έθνους.......Όσο ο ελλαδικός χώρος κατοικείται πλειοψηφικά απο αυτούς τους φυλετικούς τύπους, πάντα υπάρχει η δυνατότητα εθνικής ανάτασης(θυμηθείτε το 21 , το 40 , τους βαλκανικούς πολέμους,κτλ)....Παρά τη σημερινή παρακμή,που μην ξεχνάμε ειναι πανευρωπαικό φαινόμενο..........Εξάλλου φαινόμενα σήψης-παρακμής -υποτέλειας - ραγιαδισμού είχαμε πάμπολλα και στην αρχαία Ελλάδα(και μάλιστα πολλές φορές φτάναν και σε ακραίες καταστάσεις)........Πάντα είχαμε όμως και περιόδους αναγέννησης......

  Εάν όμως τα επόμενα χρόνια αυτοί οι ευρωπαικοί φυλετικοί τύποι αντικατασταθούν απο αφρικανούς και ασιάτες ,αυτό θα σημάνει την αμετάκλητη και οριστική εξαφάνιση του ελληνικού έθνους.........Αφήστε λοιπόν κάποιοι τις ονειρώξεις περί αμιγούς μεσογειακής Ελλάδας και δείτε την αμείλικτη πραγματικότητα......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μερικοί αντιλαμβάνονται το Έθνος ως ένα τεράστιο χωνευτήρι όπου όλοι οι Ευρωπαίοι είναι ευπρόσδεκτοι ενώ οι μη Ευρωπαίοι όχι.Άρα μπορούμε να φέρουμε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες Λιθουανούς, Δανούς, Βέλγους, Πορτογάλους κτλ που θα διασταυρωθούν αρμονικά με τους ήδη υπάρχοντες Αλβανούς καθώς και με τους Έλληνες γηγενείς.Το αποτέλεσμα προφανώς θα είναι ο Τρίτος Ελληνικός Πολιτισμός που οραματίζονταν το καθεστώς Μεταξά, έτσι δεν είναι;

   Διαγραφή
 15. Περι δολιχοκέφαλων και βραχυκέφαλων τα δικά μου συμπεράσματα ειναι τα εξής: Το αρχικό σχήμα του ανθρώπινου κεφαλιού καθώς εξελισόταν απο το ζωο, ηταν μακρουλό. δλδ δολιοκεφαλία.Ολες οι φυλές που υπήρχαν ηδη απο την επιοχη του πιθικανθρώπου της Ιαβας (500.000 χρονια πριν) αυτο επιβεβαιώνουν.Στην Ευρώπη κατα την ανω παλαιολιθική(δλδ απο το 80.0000 μεχρι το 13.000 πχ) τα ευρήματα εξακολουθούν και δείχνουν δολιχοκεφαλία με μικρή υποψία τασης προς βραχυκεφαλία σε μερικά ατομα.Σαφής βραχυκεφαλία εμφανίζεται μόνο στη μεσολιθική φαση( 13.000 με 10.000 πχ) του σπηλαιου οφνετ στη νοτια Γερμανία.Απο αυτούς τους βραχυκέφαλους του οφνετ προερχονται και οι βραχυκεφαλοι των νεολιθικών λημναίων οικισμών της κεντρικης Ευρωπης.Ακομα ομως οι δολιχοκεφαλοι ειναι πλειοψηφία.Κατα την χαλκολιθική εποχή παρατηρειται ηση του ποσοστου των βραχυκεφαλων πραλληλα με τον ερχομο μια αγγειοπλαστικης φερμενης μαλλον απο την ανατολή στην Ευρωπη.Εδω εμφαανιζονται οι πρωτοι βραχυκεφαλοι με πλατυϊνία ,αυτους που εσφαλμένμα ,αποκαλούμε Αρμενοειδείς. τρο πλειοψηφίας βραχυκεφαλων μορφων με πλατυϊνια ηταν εκεινη την εποχη η Κύπρος.Ισως λοιπόν λαος απο την Κυπρο εφερε τον συγκεκριμένο πολιτισμό(πολιτισμος των κωδωνοειδων κυπελων) και αυξησε το ποσοστο των Βραχυκέφαλων,που υπήρχαν ομως ηδη απο την μεσολιθική στην Ευρωπη.Οι Βραχυκέφαλοι διναρικοι η Αρμενοειδείς χαρακτηρίζονται απο πλατυϊνία(κοινως πλακουτσοκέφαλοι) , ενω οι Αλπικοί εχουν κυρτό ινίο. Σήμερα στην Ευρώπη αλλα και σ ολκληρο τον πλανητη πλειοψηφούν συντριπτικά ,οι βραχυκέφαλοι.Η δολιοκεφαλία φαινεται σαν ενα αρχεγονο χαρακτηριστικό που τείνει με την εξέλιξη να εξαλλειφθεί.Εδω φαινεται οτι εχει πόντο ο Λαπούζ που απέδωσετην προοδευτική βραχυκεφαλοποίηση την καλύτερη προσαρμογη των βραχυκέφαλων,στην καταπίεση που συνεπάγεται η ζωή σε πολιτισμένες κοινωνίες.Με την αυξηση του μεγεθους του ανθρώπινου εγκεφάλου παρατηρείται και βαθμιαίο στραγγύλεμα του κρανίου.Συμπερασματικά οι δολιχοκέφαλοι μπορούν να είναι περήφανοι ως φορείς ενος πρωτόγονου χαρακτηριστικού που ισωςν συνεπάγεται εναν αλλον ψυχισμο (ανθρωπος άγριος και ελέυθερος.Ανεξάρτητος) τοσο διαφορετικό απο των σημερινό άνθρωπο των πόλεων. Απο άποψη αισθητική παλι ειναι σααφώς πιο όμορφα τα μακρουλά κεφάλια σε αντίθεση με τα τελείως ασχημα πλακουτσά...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΝΩΝΥΜΕ ΣΥΜΦΝΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΟΥ! Η ΔΟΛΙΧΟΚΕΦΑΛΙΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ ΓΙΑΤΙ)ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΑΡΧΕΓΟΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ, ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΟΜΟΡΦΩΤΕΡΗ! ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΒΡΕΦΗ, ΤΑ ΜΩΡΑ! ΟΤΑΝ ΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΤΕΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΟΛΙΧΟΚΕΦΑΛΙΑ, ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ ΕΞΑΛΕΙΦΕΤΑΙ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΥΓΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ. ΑΥΤΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ & ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ! ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΒΙΒΛΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΕ ΑΡΚΕΤΑ ΕΔΑΦΙΑ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΟΙ. ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΝΑ ΤΙΣ ΧΙΛΙΕΤΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΤΗΣ ΔΟΛΙΧΟΚΕΦΑΛΙΑΣ. ΕΚΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟ ΘΕΩΡΕΙ, ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΙΜΕΙΞΙΑΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΦΥΛΕΣ, ΕΝΩ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ!!! ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΚΑΦΑΛΙΑ ΜΟΝΟΝ! ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΥΙΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΤΗ ΜΥΤΗ, ΟΠΟΥ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΟΝΤΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΑΛΛΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΥΤΑ Η ΑΛΛΑΓΗ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ & ΣΕ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ (ΑΚΟΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΓΝΩΣΤΗ Η ΑΙΤΙΑ Η ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ). ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ & ΜΕ ΤΟΝ ΛΕΓΟΜΕΝΟ "ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ" ΤΗΣ ΛΕΥΚΗ ΦΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ. ΒΕΒΑΙΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ "ΨΙΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ" ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ...ΑΡΧΙΚΑ ΛΟΙΠΟΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΦΥΛΑ ΗΣΑΝ ΒΑΘΥΧΡΩΜΑ (ΚΟΙΝΩΣ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΡΔΙΚΩΝ & ΤΩΝ ΒΑΛΤΙΚΩΝ!!! ΑΓΝΩΣΤΟ ΤΟ ΓΙΑΤΙ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗ & ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΑΛΤΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΞΑΝΘΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ & ΤΟ ΓΑΛΑΝΟ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ!!! ΠΟΛΛΟΙ ΛΟΙΠΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ & ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΟΙ, ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ. ΤΟ ΙΔΙΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ (ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ) ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΔΟΛΙΧΟΚΕΦΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΥΚΕΦΑΛΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΟΠΩΣ ΚΑΚΩΣ ΘΕΩΡΕΙ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ) ΕΠΙΜΕΙΞΙΑΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΦΥΛΕΣ. ΑΥΤΕΣ ΒΕΒΑΙΑ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΙΑΦΕΥΓΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ.....

   Διαγραφή
  2. Εύγε ανώνυμε ειναι απο τα ενδιαφέροντα σχόλια που έχω διαβάσει εδω μέσα...κατα την διάρκεια των αιώνων το ανθρώπινο είδος εξέλιζεται...π.χ έχω διαβάσει και οτι ενα δολιχοκεφαλο κρανίο ενός του 1.500 π.Χ και ενός του 2.000 Μ.Χ του δεύτερου μπορει να ειναι δολιχοκεφαλο αλλα ειναι πιο μικρό απο του πρώτου

   Διαγραφή
  3. To μπλόγκ αυτό ειναι όαση μες στην φαιδρά ερημο του διαδικτύου.Ο διαχειρηστής ισως εχει άλλη αποψη για την βραχυκαιφαλοποίηση.Σίγουρα πάντως οταν σε μια περιοχή παρατηρούμε ξαφνική και απότομη άυξηση του ποσοστού των βραχυκέφαλων τοτε λογικά μπορούμε να συμπεράνουμε εισβολή απο αλλου.Οι πλατυϊνιακές μορφές δεν υπήρχαν στην Ευρώπη ουτε κατα τη μεσολιθική ουτε κατα τη νεολιθική.Εμφανίζονται πολύ μετά κατα την χαλκολιθική.Αρκετοί ανθρωπολογοι θεωρούν οτι ο όρος Αρμανοειδής δεν ανταποκρινεται στην πραγματικοτητα και δημιουργεί σύγχυση.Σχετικά με την αρχική μορφή του ανθρώπου ειναι σίγουρο οτι ολες οι ανθρωπινες φυλες που υπήρχαν κατα την ανω παλαιολιθική ηταν σκούρες .Οχι μάυρο ομως .Καστανό.Οπως και τα μαλλιά και τα μάτια.Επίσης και η αρχική κατασταση των μαλλιών ηταν τα ισια και σκληρότριχα μαλλια που βλέπουμε και σημερα σε καποιες φυλές.Τα κυματιστα κατσαρά και σπειροειδή ,εμφανίζονται μετα ,με την εξέλιξη.Ο αποχρωματισμός δεν μπορουμε να πούμε ποτε ελαβε χώρα.Μιλάμε ακόμα για την παλαιολιθική .Δεκάδες χιλλιάδες χρόνια πριν.Προσωπικά πιστέυω οτι άρχισε σςχετικά νωρίς .Πολύ πριν το λιώσιμο των πάγων.1ΟΟ χρόνια αντιστοιχούν περίπου σε 4 γενιές.Αρα χιλλια χρόνια 40 γενιές.Δεκα χιλλιάδες χρόνια 400 γενιές.Συμφωνα με την φυσική επίλογη οι μεταβολές γίνονται με εξαιρετικά άργό ρυθμό.Και παλι ομως υπάρχουν ερωτηματικά.Ενα απ αυτα ας πούμε ειναι το γιατι οι Εσκιμώοι δεν εχουν αποχρωματιστεί.Ο Πάνος ακόμα λέει κατι σωστό .Τα σημερινά μακρουλά κεφάλια εινα λιγότερο μακρουλά σε σχέση με το παρελθόν.Ο κεφαλικός δείκτης και στους δολιχοκέφαλους ειναι πιο μεγάλος.

   Διαγραφή
 16. Να οι αλβανοί το αρχαιοελληνικό φύλο http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Ripley_map_of_cephalic_index_in_Europe.png χαχαχαχαχαχαχα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν δείχνει και πολλά ο χάρτης που παραθέτεις. Ο Κεφαλικός δείκτης είναι υψηλός σε όλα τα Δυτικά Βαλκάνια λόγω έντονης Διναρικότητας την οποία είχαν και αρχαίοι Ιλλυριοί, αλλά και τα Ηπειρωτικά Φύλα, Μολοσσοί, Χάονες κλπ.
   Μην ξεχνάς ότι μέχρι το 1900 δεν υπήρχε αλβανική εθνική συνείδηση και οι αλβανόφωνοι χωρίζονταν σε αρβανίτες(τόσκηδες) και τουρκαλβανούς(γκέγκηδες, λιάπηδες,τσάμηδες). Οι τόσκηδες ασχέτως αν έχουν χάσει την Εθνική τους συνείδηση είναι Έλληνες φυλετικά, όπως άλλωστε και οι ομόφυλοι τους αρβανίτες, τους οποίους πολλοί χαρακτηρίζουν σαν τους "Δωριείς του νεότερου Ελληνισμού".
   Για τους υπόλοιπους δεν το έχω ψάξει ιδιαίτερα το θέμα αλλά θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη αρμενοειδής μίξη δεδομένου της μουσουλμανικής τους θρησκείας.
   Και για να μην παρεξηγηθώ δεν είμαι καθόλου αλβανόφιλος, ίσα ίσα λόγω καταγωγής από Β.Ήπειρο είμαι αρκετά προκατειλημμένος με τους Αλβανούς.

   Διαγραφή
  2. Εάν έχουν οι Γκέκηδες αναμιχθεί στην Βαλκανική όμως με Αρμενοειδούς τύπου μουσουλμάνους έχουμε κάποια ιστορική πηγή να αναφέρει εγκατάσταση και με μάλιστα σε αρκετή μεγάλη πληθυσμιακή ποσότητα που τελικά να οδήγησε σε επιμειξίες και σε αλλίωση της φυλετικής υπόστασης των Γκέκηδων? Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο εάν υπάρχει ας το δημοσιεύσετε παρακαλώ!

   Διαγραφή
  3. Όπως είπα δεν το έχω ψάξει ιδιαίτερα το θέμα, απλά κρίνοντας από τα χαρακτηριστικά αρκετών αλβανών και δεδομένου ότι η μουσουλμανική θρησκεία τους θα διευκόλυνε μικτούς γάμους.

   Διαγραφή
  4. Αχιλλεύς Λαζάρου «Ελληνισμός και λαοί νοτιοανατολικής Ευρώπης»

   «Σύμφωνα με την παράδοση, την οποία διασώζουν οι Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς και Ιουστίνος, η παρακαυκάσια Αλβανία είναι δημιούργημα των Αλβανών, κατοίκων της ιταλικής πόλεως Άλβα, οι οποίοι μετανάστευσαν με αρχηγό τον Ηρακλή. Οι επίμαχες λοιπόν λέξεις σχετίζονται με την ελληνική γλώσσα καθώς και με τη λατινική, συνάμα δε με τον απώτερο Ελληνισμό, αφού η ίδρυση της απόμακρης Αλβανίας του Καυκάσου ανάγεται στον κύκλο των άθλων του Ηρακλή».

   Διαγραφή
 17. Δεν χρειάζεται πολύ σκέψη και ψάξιμο, είναι γνωστό το ότι οι αλβανοί προέρχονται απο τον Καύκασο και τα ξαδερφάκια τους είναι οι Τσετσένοι και οι Γεωργιανοί, άλλωστε φαίνεται και στις φάτσες τους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνω απολυτως
   Νοτης

   Διαγραφή
  2. Ο ΒΑΛΚΑΝΟΛΟΓΟΣ-ΡΩΜΑΝΙΣΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΛΑΖΑΡΟΥ, Ο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΑΛΒΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΤΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΣΚΙΠΕΤΑΡΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΔΑΡΔΑΝΩΝ

   ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΗΣ ΔΗΘΕΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΑΥΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΚΙΠΕΤΑΡΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ

   "Οι Έλληνες Δάρδανοι και οι απόγονοι τους Κοσοβάροι!" ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΛΛΑ!

   Διαγραφή
  3. Αχιλλεύς Λαζάρου «Ελληνισμός και λαοί νοτιοανατολικής Ευρώπης»

   «Σύμφωνα με την παράδοση, την οποία διασώζουν οι Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς και Ιουστίνος, η παρακαυκάσια Αλβανία είναι δημιούργημα των Αλβανών, κατοίκων της ιταλικής πόλεως Άλβα, οι οποίοι μετανάστευσαν με αρχηγό τον Ηρακλή. Οι επίμαχες λοιπόν λέξεις σχετίζονται με την ελληνική γλώσσα καθώς και με τη λατινική, συνάμα δε με τον απώτερο Ελληνισμό, αφού η ίδρυση της απόμακρης Αλβανίας του Καυκάσου ανάγεται στον κύκλο των άθλων του Ηρακλή». ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ !!!

   Διαγραφή
  4. Tα αλβανικά είναι όμως μία ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, και καταλαμβάνει μία ξεχωριστή διακριτή θέση στην ινδοευρωπαϊκή οικογένεια γλωσσών. Δεν έχουν καμία σχέσει με τις σλαβικές και τις τουρκικές διαλέκτους, ούτε και με τις λεσγικές γλώσσες που ομιλούνται από τους Αλβανούς του Καυκάσου, κ.α. Σαφώς εθνολογικά οι Αλβανοί δεν είναι Έλληνες.

   Διαγραφή
 18. εχουν κατι κεφαλες οι ηπειρωτες αλλα ειναι τοσο πολλες οι επιμειξιες που εχω πολλυςηπηριεωτες να εχουν μεσογειακο σουλουπι λεπτπροσωποι ισιο μετωπο η ελαφρα κλιση ισιο πηγουνι κτλπ αλλα να εχουν βραχυκεφαλια και εππεδο το πισω μερος παντως κατα την γνωμη ο κυριως φυλετικος τυποςειναι ο αλπικο διναρικος και μετα ο μεσογειακος σε αρκετα ποσοσταστην ηπειρο .Επισης στο ξηρομερο ειναι πολλοι διναρικοι μου φενται

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι Πελασγοι ηταν ενα πρωτοελλαδικο Ελληνικο φυλο. Συγγενευουν και με τους Δωριεις. Οι Αρβανιτες για παραδειγμα εχουν τετοια καταγωγη. Και καμια σχεση με τους τουρκομογγολοειδεις αλβανους δεν εχουν. Αν και οι τελευταιοι και ειδικα οι νοτιοι εχουν Ελληνικο dna λογω του οτι ο Ελληνικος πολιτισμος και η κοιτιδα των Αρβανιτων βρισκεται στην σημερινη αλβανια.

   Διαγραφή
 19. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=660788940639824&set=t.100001261725931&type=3&theater τι φυλετικος τυπος η τι φυλετικοι τυποι υπαρχουν στον ανθρωπο της φωτογραφιας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. ο παραπανω ανθρωπος που σα ζηταωτον φυλεικο τυπο ειναι δολιχοκεφαλος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. σε ποια σημεια του προσωπου υπαρχει η ελαχιστη αλπικη επιδραση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στην περιοχή των ματιών και στην κάπως πλατιά μύτη.

   Διαγραφή
 22. ευχαριστω για της απαντησεις σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. αν δεν σας πειραζει να σας δωσω καποιες οικογενιακες φωτογραφιες για να αναγνωριστε τον φυλετικο τυπο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στείλε στο mail που αναγράφεται δεξιά στη σελίδα, εκεί που λέει ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.

   Διαγραφή
 24. Αγαπητέ Θεόδωρε να την βράσω την καταγωγή των περισσότερων σύγχρονων Αλβανών από Δωριείς γιατί από εκεί είναι η καταγωγή τους όταν οι μισοί και βάλε πήγαν επί Οθωμανών μόνοι τους με τους Τούρκους και κατεσφαξαν την Αιγηίδα. Και ναί είναι σκληροτράχηλοι και ορεισίβιοι και ναί είναι πατριαρχικοί και μερικοί έχουν μπέσα αλλά είναι αχάριστοι και φανερά κομπλεξικοί θα τους χαρακτήριζα Μεσαιωνικούς. Αυτό δεν τους αφαιρεί πιθανή Δωρική καταγωγή από παλιά αλλά όπως έγραψαν και άλλοι το ορεινό της περιοχής και ο κομμουνισμός δεν τους βοήθησε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Kati malakies kseperasmenes pou spame thn kefala mas. Kai egw hpeirwtikh katagwgh exw k o pappous mou htan dolixokefalos opws kai egw, h giagia mou vraxykefalh opws o pateras mou. Hpeirwtes kathara oloi tous.
  Twra ti shmainei afto?
  Kathomaste kai asxoloumaste xwris na kseroume posa deigmata phre aftos apo pou kai pws evgale ta symperasmata tou.
  Katarxin oi voreioi Albanoi einai dinarikoi kai dolixokefaloi opws kai oi Kossovaroi , vraxykefaloi yparxoun sth voreio Hpeiro, notio Albania omws opws kai sth notio Hpeiro o mesogeiakos typos yperisxiei . Oi Hpeirwtes se megalo vathmo exoun ellhnika xarakthristika , dwrika , akomh kai sto kefali. Yparxoun kai typoi pou einai xarakthristika vraxykefaloi sa skyloi molossoi (den einai tyxaio fainetai :D) pou tetoies kefales me tetoio platy metwpo spania ths synantas allou ston kosmo , omws yparxoun kai einai kai oi perissoteroi oi alloi typoi, me ton mesogeiako na yperisxyei.
  Kata poson oles aftes oi kathgories antikatoptrizoun istorikes alhteies kai anadeiknyoun alh8es symperasmata gia palaioterous ply8hsmous pragmatika amfivallw.
  H epoxh pou zoume mas dinei amesh efxaireia na sygkrinoume an8rwpous, morfologies, xarakthristika xwris na xreiastei na taksidepsoume , me ena klick aplo- Ektos aftou zoume se polypolitismikes koinwnies kai afto einai ena krithrio ameshs sygkrishs.
  Arketoi ap tous Albanous exoun dwriko-hpeirwtiko kai mesogeiako typo kai kapoioi vraxykefaloi (omws den gnwrisa kanenan vraxykefalo opws ton klassiko vraxykefalo Hpeirwth pou periegrapsa) kyriws notias Albanias, oi kathe aftou Albanoi tou vorra ths kentrikhs Albanias exoun entelws diaforetika xarakthristika kai oi Kossovaroi se megalo vathmo mporw na pw einai mesogeiakoi moiazontas poly me elladitikous plythsmous.

  Kata ta alla ta paramy8akia gia Illyrious kai Albanous se Krhth , Manh ktl einai peritta, oi arxaioi Hpeirwtes htan Ellhnes Pelasgoi kai fyletika to idio me tous Arkades, eksallou apo kei ksekinhsan oi Pelasgoi, Illyrioi de vgainei apo pouthena oti htan.

  Pistevw kathe perioxh exei diathrhsei diaforous typous pou perasan kata to perasma twn aiwnwn alla akoma kai sthn arxaiothta yphrxan perissoteroi apo enas typos kefalidiou kai pistevw oi arxaioi Ellhnes eixan 3-4 diaforetikous typous sxhmatos parola afta typous aftoxthones kai ghgeneis pou eixan ta dika tous xarakthristika se sxesh me antistoixous typous allwn perioxwn.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Έχετε πηγες για αυτά που παραθέτετε από τους Deniker, Clon Stephanos, Weisbach

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο Κλων Στέφανος παρουσίασε τις μετρήσεις του στην Παγκόσμια Έκθεση του 1889 και η μόνη διαθέσιμη πηγή που έχουμε γι'αυτές είναι ο Deniker και ο Pittard. Για τον Deniker και τις μετρήσεις του Stephanos, δες εδώ:
   https://archive.org/stream/lesracesdeleuro00sciegoog#page/n234/mode/2up

   O Deniker επίσης παρουσιάζει μετρήσεις του Weisbach, τις οποίες αναπαράγει ο Pittard, τις οποίες έχει πάρει λογικά από εδώ:
   https://archive.org/stream/mitteilungender01wiengoog#page/n83/mode/2up

   Διαγραφή
  2. Σας ευχαριστώ.

   Διαγραφή
 27. ποιος σας ειπε οτι οι αρχαιοι ελληνες ειχαν ενα τυπο.... απο τα αγαλματα ακομα μπορεις να καταλαβεις οτι δεν ηταν ολοι μεσογειακου τυπου αλλωστε η μιξη λαων ξεκιναει απο την αρχαιοτητα πχ οι βοιωτοι με ιλλυριους κ.α απλα ειχαν ενα κοινο ολοι πως οι γεναρχες τους ξεκινησαν απο την αρχαια πελασγια(ελλαδα).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Οι Ηπειρώτες δηλαδή σε ποιο φυλετικό τύπο ανήκουν; Και αν έχουμε αρκετά διναρικά χαρακτηριστικά σημαίνει ότι είμαστε Αλβανοί και όχι Έλληνες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Νομός Τρικάλων, Διναρικοί όλων των αποχρώσεων σε μεγάλο βαθμό με επικρατούσα μορφη Καστανού ή Καστανοξανθου με ανοιχτόχρωμα μάτια. Έπονται οι μεσογειακοί σε διψήφιο ποσοστό και τελευταίοι οι Αλπικοί σε μονοψήφιο. Και φυσικά οι επιμειξίες μεταξύ τους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Αληθεια απορω με καποια σχολια. Γιατι μπερδευουμε την επιστημη με την εθνοκαφριλα του καθενος. Ειμαι βραχυκεφαλος αλλα θεωρω τον εαυτο μου ελληνα γιατι απλα...ετσι θελω. Δεν με προβληματιζει ποιος πιθανος εισβολεας αφησε τα γονιδια του για να προκυψω εγω μετα απο καποιες εκατονταετιες. Το πνευμα και ο πολιτισμος καλλιεργουνται και δεν....απονεμονται

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Οι διαχειριστές του ιστολογίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των αναγνωστών τους.